Interlinear Greek New Testament

with

Staten Vertaling, KJV, YLT, WHNU, Darby, TSK, Strong en RMAC

Nieuw Testament

Mattheus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Markus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lukas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Johannes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Handelingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Romeinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korinthe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Korinthe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galaten 1 2 3 4 5 6
Efeze 1 2 3 4 5 6
Filippenzen 1 2 3 4
Kolossenzen 1 2 3 4
1 Thessalonicenzen 1 2 3 4 5
2 Thessalonicenzen 1 2 3
1 Timotheus 1 2 3 4 5 6
2 Timotheus 1 2 3 4
Titus 1 2 3
Filemon 1
Hebreeën 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jakobus 1 2 3 4 5
1 Petrus 1 2 3 4 5
2 Petrus 1 2 3
1 Johannes 1 2 3 4 5
2 Johannes 1
3 Johannes 1
Judas 1
Openbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Het interlineare Nieuw Testament is samengesteld uit:

  • Staten Vertaling
  • King James Bible met Strong nummers
  • Young's Literal Translation
  • Westcott-Hort met NA27/UBS4 variants (1881) Grieks Nieuw Testament met Strong nummers en Robinson's grammaticale ontleding
  • J.N.Darby New Testament
  • Treasury of Scripture knowledge commentary
  • Strong's Greek dictionary
  • Robinson's Morphological Analysis Codes

De betekenis van de rode Strong nummers kunt u op de linkerpagina nazoeken. De betekenis van de blauwe nummers van Robinson's grammaticale ontleding kunt u op de rechterpagina nazoeken. Zie voor achtergrondinformatie over de Strong-nummers en de grammaticale ontleding, het volgende document.

 

 

Developed by © Levend Water All rights reserved