Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 15)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 17)


Lukas 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.

KJV

1 And G1161 he said G3004 also G2532 unto G4314 his G846 disciples G3101 , There was G2258 a certain G5100 rich G4145 man G444 , which G3739 had G2192 a steward G3623 ; and G2532 the same G3778 was accused G1225 unto him G846 that G5613 he had wasted G1287 his G846 goods G5224 .

YLT

1 And he said also unto his disciples, `A certain man was rich, who had a steward, and he was accused to him as scattering his goods;

WHNU

1 ελεγεν G3004 V-IAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ προς G4314 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM ανθρωπος G444 N-NSM τις G5100 X-NSM ην G2258 V-IXI-3S πλουσιος G4145 A-NSM ος G3739 R-NSM ειχεν G2192 V-IAI-3S οικονομον G3623 N-ASM και G2532 CONJ ουτος G3778 D-NSM διεβληθη G1225 V-API-3S αυτω G846 P-DSM ως G5613 ADV διασκορπιζων G1287 V-PAP-NSM τα G3588 T-APN υπαρχοντα G5224 V-PAP-APN αυτου G846 P-GSM

Darby

1 And he said also to [his] disciples, There was a certain rich man who had a steward, and *he* was accused to him as wasting his goods.

TSK - Lukas 16:1

 

1 The parable of the unjust steward.

14 Christ reproves the hypocrisy of the covetous Pharisees.

19 The parable of the rich man and Lazarus the beggar.

 

 

a certain.

Matt 18:23; Matt 18:24; Matt 25:14-30

a steward.

Luk 8:3; Luk 12:42; Gen 15:2; Gen 43:19; 1Kron 28:1; 1Kor 4:1; 1Kor 4:2; Tit 1:7; 1Petr 4:10

wasted.

Luk 16:19; Luk 15:13; Luk 15:30; Luk 19:20; Spr 18:9; Hos 2:8; Jak 4:3

 

 

SV

2 En hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.

KJV

2 And G2532 he called G5455 him G846 , and said G2036 unto him G846 , How G5101 is it that I hear G191 this G5124 of G4012 thee G4675 ? give G591 an account G3056 of thy G4675 stewardship G3622; for G1063 thou mayest be G1410 no G3756 longer G2089 steward G3621 .

YLT

2 and having called him, he said to him, What [is] this I hear about thee? render the account of thy stewardship, for thou mayest not any longer be steward.

WHNU

2 και G2532 CONJ φωνησας G5455 V-AAP-NSM αυτον G846 P-ASM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM τι G5101 I-NSN τουτο G5124 D-NSN ακουω G191 V-PAI-1S περι G4012 PREP σου G4675 P-2GS αποδος G591 V-2AAM-2S τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM της G3588 T-GSF οικονομιας G3622 N-GSF σου G4675 P-2GS ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ δυνη G1410 V-PNI-2S-C ετι G2089 ADV οικονομειν G3621 V-PAN

Darby

2 And having called him, he said to him, What [is] this that I hear of thee? give the reckoning of thy stewardship, for thou canst be no longer steward.

TSK - Lukas 16:2

 

How.

Gen 3:9-11; Gen 4:9; Gen 4:10; Gen 18:20; Gen 18:21; 1Sam 2:23; 1Sam 2:24; 1Kor 1:11; 1Tim 5:24

give.

Luk 12:42; Pred 11:9; Pred 11:10; Pred 12:14; Matt 12:36; Rom 14:12; 1Kor 4:2; 1Kor 4:5; 2Kor 5:10

1Petr 4:5; 1Petr 4:10; 1Tim 4:14; Openb 20:12

for.

Luk 12:20; Luk 19:21-26

 

 

SV

3 En de rentmeester zeide bij zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet; te bedelen schaam ik mij.

KJV

3 Then G1161 the steward G3623 said G2036 within G1722 himself G1438 , What G5101 shall I do G4160? for G3754 my G3450 lord G2962 taketh away G851 from G575 me G1700 the stewardship G3622: I cannot G3756 G2480 dig G4626 ; to beg G1871 I am ashamed G153.

YLT

3 `And the steward said in himself, What shall I do, because my lord doth take away the stewardship from me? to dig I am not able, to beg I am ashamed: --

WHNU

3 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP εαυτω G1438 F-3DSM ο G3588 T-NSM οικονομος G3623 N-NSM τι G5101 I-ASN ποιησω G4160 V-AAS-1S οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM μου G3450 P-1GS αφαιρειται G851 V-PMI-3S την G3588 T-ASF οικονομιαν G3622 N-ASF απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS σκαπτειν G4626 V-PAN ουκ G3756 PRT-N ισχυω G2480 V-PAI-1S επαιτειν G1871 V-PAN αισχυνομαι G153 V-PEI-1S

Darby

3 And the steward said within himself, What shall I do; for my lord is taking the stewardship from me? I am not able to dig; I am ashamed to beg.

TSK - Lukas 16:3

 

said.

Luk 18:4; Esth 6:6

What.

Luk 12:17; Jes 10:3; Jer 5:31; Hos 9:5; Hand 9:6

I cannot.

Spr 13:4; Spr 15:19; Spr 18:9; Spr 19:15; Spr 21:25; Spr 21:26; Spr 24:30-34; Spr 26:13-16; Spr 27:23-27

Spr 29:21; 2Thess 3:11

to beg.

Luk 16:20; Luk 16:22; Spr 20:4; Mark 10:46; Joh 9:8; Hand 3:2

 

 

SV

4 Ik weet, wat ik doen zal, opdat, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen.

KJV

4 I am resolved G1097 what G5101 to do G4160 , that G2443 , when G3752 I am put out G3179 of the stewardship G3622 , they may receive G1209 me G3165 into G1519 their G846 houses G3624 .

YLT

4 I have known what I shall do, that, when I may be removed from the stewardship, they may receive me to their houses.

WHNU

4 εγνων G1097 V-2AAI-1S τι G5101 I-ASN ποιησω G4160 V-FAI-1S ινα G2443 CONJ οταν G3752 CONJ μετασταθω G3179 V-APS-1S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF οικονομιας G3622 N-GSF δεξωνται G1209 V-ADS-3P με G3165 P-1AS εις G1519 PREP τους G3588 T-APM οικους G3624 N-APM   εαυτων G1438 F-3GPM αυτων G846 P-GPM

Darby

4 I know what I will do, that when I shall have been removed from the stewardship I may be received into their houses.

TSK - Lukas 16:4

 

Spr 30:9; Jer 4:22; Jak 3:15

 

 

SV

5 En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?

KJV

5 So G2532 he called G4341 every G1538 one G1520 of his G1438 lord's G2962 debtors G5533 [unto him], and said G3004 unto the first G4413 , How much G4214 owest thou G3784 unto my G3450 lord G2962 ?

YLT

5 `And having called near each one of his lord's debtors, he said to the first, How much dost thou owe to my lord?

WHNU

5 και G2532 CONJ προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM ενα G1520 A-ASM εκαστον G1538 A-ASM των G3588 T-GPM χρεοφειλετων G5533 N-GPM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM εαυτου G1438 F-3GSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S τω G3588 T-DSM πρωτω G4413 A-DSM ποσον G4214 Q-ASN οφειλεις G3784 V-PAI-2S τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM μου G3450 P-1GS

Darby

5 And having called to [him] each one of the debtors of his own lord, he said to the first, How much owest thou to my lord?

TSK - Lukas 16:5

 

his.

Luk 7:41; Luk 7:42; Matt 18:24

 

 

SV

6 En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig.

KJV

6 And G1161 he said G2036 , An hundred G1540 measures G943 of oil G1637 . And G2532 he said G2036 unto him G846 , Take G1209 thy G4675 bill G1121 , and G2532 sit down G2523 quickly G5030 , and write G1125 fifty G4004 .1

  1measures: the word Batus in the original containeth nine gallons three quarts

YLT

6 and he said, A hundred baths of oil; and he said to him, Take thy bill, and having sat down write fifty.

WHNU

6 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S εκατον G1540 A-NUI βατους G943 N-APM ελαιου G1637 N-GSN ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM δεξαι G1209 V-ADM-2S σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN γραμματα G1121 N-APN και G2532 CONJ καθισας G2523 V-AAP-NSM ταχεως G5030 ADV γραψον G1125 V-AAM-2S πεντηκοντα G4004 A-NUI

Darby

6 And he said, A hundred baths of oil. And he said to him, Take thy writing and sit down quickly and write fifty.

TSK - Lukas 16:6

 

measures."The word Batos in the original containeth nine gallons, three quarts.  See Eze 45:10-14."

Take.

Luk 16:9; Luk 16:12; Tit 2:10

 

 

SV

7 Daarna zeide hij tot een anderen: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijf tachtig.

KJV

7 Then G1899 said he G2036 to another G2087, And G1161 how much G4214 owest G3784 thou G4771 ? And G1161 he said G2036 , An hundred G1540 measures G2884 of wheat G4621 . And G2532 he said G3004 unto him G846 , Take G1209 thy G4675 bill G1121 , and G2532 write G1125 fourscore G3589 .2

  2measures: the word here interpreted a measure in the original containeth about fourteen bushels and two quarts

YLT

7 `Afterward to another he said, And thou, how much dost thou owe? and he said, A hundred cors of wheat; and he saith to him, Take thy bill, and write eighty.

WHNU

7 επειτα G1899 ADV ετερω G2087 A-DSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S συ G4771 P-2NS δε G1161 CONJ ποσον G4214 Q-ASN οφειλεις G3784 V-PAI-2S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S εκατον G1540 A-NUI κορους G2884 N-APM σιτου G4621 N-GSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM δεξαι G1209 V-ADM-2S σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN γραμματα G1121 N-APN και G2532 CONJ γραψον G1125 V-AAM-2S ογδοηκοντα G3589 A-NUI

Darby

7 Then he said to another, And thou, how much dost thou owe? And he said, A hundred cors of wheat. And he says to him, Take thy writing and write eighty.

TSK - Lukas 16:7

 

An hundred.

Luk 20:9; Luk 20:12; Hoogl 8:11; Hoogl 8:12

measures."The word here interpreted a measure, in the original containeth about fourteen bushels and a pottle.  Gr."

 

 

SV

8 En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de1 2  kinderen des lichts, in hun geslacht.   1Efez 5:8;  21Thess 5:5;

KJV

8 And G2532 the lord G2962 commended G1867 the unjust G93 steward G3623 , because G3754 he had done G4160 wisely G5430 : for G3754 the children G5207 of this G5127 world G165 are G1526 in G1519 their G1438 generation G1074 wiser G5429 than G5228 the children G5207 of light G5457 . Efez 5:8; 1Thess 5:5;

YLT

8 `And the lord commended the unrighteous steward that he did prudently, because the sons of this age are more prudent than the sons of the light, in respect to their generation. Efez 5:8; 1Thess 5:5;

WHNU

8 και G2532 CONJ επηνεσεν G1867 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM τον G3588 T-ASM οικονομον G3623 N-ASM της G3588 T-GSF αδικιας G93 N-GSF οτι G3754 CONJ φρονιμως G5430 ADV εποιησεν G4160 V-AAI-3S οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM υιοι G5207 N-NPM του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM τουτου G5127 D-GSM φρονιμωτεροι G5429 A-NPM-C υπερ G5228 PREP τους G3588 T-APM υιους G5207 N-APM του G3588 T-GSN φωτος G5457 N-GSN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γενεαν G1074 N-ASF την G3588 T-ASF εαυτων G1438 F-3GPM εισιν G1526 V-PXI-3P Efez 5:8; 1Thess 5:5;

Darby

8 And the lord praised the unrighteous steward because he had done prudently. For the sons of this world are, for their own generation, more prudent than the sons of light. Efez 5:8; 1Thess 5:5;

TSK - Lukas 16:8

 

unjust.

Luk 16:10; Luk 18:6

done.

Luk 16:4; Gen 3:1; Ex 1:10; 2Sam 13:3; 2Kon 10:19; Spr 6:6-8

children of this.

Luk 20:34; Ps 17:14; 1Kor 3:18; Filipp 3:19

in.

Ps 49:10-19; Matt 17:26

children of light.

Joh 12:36; Efez 5:8; 1Thess 5:5; 1Petr 2:9; 1Joh 3:10

 

 

SV

9 En Ik zeg ulieden: Maakt3 4 5  uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.    3Matt 6:19;  4Matt 19:21;  51Tim 6:19;  [Luk 12:33];

KJV

9 And I G2504 say G3004 unto you G5213 , Make G4160 to yourselves G1438 friends G5384 of G1537 the mammon G3126 of unrighteousness G93 ; that G2443 , when G3752 ye fail G1587 , they may receive G1209 you G5209 into G1519 everlasting G166 habitations G4633 .3

  3mammon: or, riches  Matt 6:19; Matt 19:21; 1Tim 6:19; [Luk 12:33];

YLT

9 and I say to you, Make to yourselves friends out of the mammon of unrighteousness, that when ye may fail, they may receive you to the age-during tabernacles. Matt 6:19; Matt 19:21; 1Tim 6:19; [Luk 12:33];

WHNU

9 και G2532 CONJ εγω G1473 P-1NS υμιν G5213 P-2DP λεγω G3004 V-PAI-1S εαυτοις G1438 F-3DPM ποιησατε G4160 V-AAM-2P φιλους G5384 A-APM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN μαμωνα G3126 ARAM της G3588 T-GSF αδικιας G93 N-GSF ινα G2443 CONJ οταν G3752 CONJ εκλιπη G1587 V-2AAS-3S δεξωνται G1209 V-ADS-3P υμας G5209 P-2AP εις G1519 PREP τας G3588 T-APF αιωνιους G166 A-APF σκηνας G4633 N-APF Matt 6:19; Matt 19:21; 1Tim 6:19; [Luk 12:33];

Darby

9 And *I* say to you, Make to yourselves friends with the mammon of unrighteousness, that when it fails ye may be received into the eternal tabernacles. Matt 6:19; Matt 19:21; 1Tim 6:19; [Luk 12:33];

TSK - Lukas 16:9

 

Make.

Luk 11:41; Luk 14:14; Spr 19:17; Pred 11:1; Jes 58:7; Jes 58:8; Dan 4:27; Matt 6:19; Matt 19:21

Matt 25:35-40; Hand 10:4; Hand 10:31; 2Kor 9:12-15; 1Tim 6:17-19; 2Tim 1:16-18

of the.

Luk 16:11; Luk 16:13

mammon.  or, riches.

Spr 23:5; 1Tim 6:9; 1Tim 6:10; 1Tim 6:17

when.

Ps 73:26; Pred 12:3-7; Jes 57:16

into.

2Kor 4:17; 2Kor 4:18; 2Kor 5:1; 1Tim 6:18; Judas 1:21

 

 

SV

10 Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig.

KJV

10 He that is faithful G4103 in G1722 that which is least G1646 is G2076 faithful G4103 also G2532 in G1722 much G4183 : and G2532 he that is unjust G94 in G1722 the least G1646 is G2076 unjust G94 also G2532 in G1722 much G4183 .

YLT

10 `He who is faithful in the least, [is] also faithful in much; and he who in the least [is] unrighteous, is also unrighteous in much;

WHNU

10 ο G3588 T-NSM πιστος G4103 A-NSM εν G1722 PREP ελαχιστω G1646 A-DSN και G2532 CONJ εν G1722 PREP πολλω G4183 A-DSN πιστος G4103 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP ελαχιστω G1646 A-DSN αδικος G94 A-NSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP πολλω G4183 A-DSN αδικος G94 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

10 He that is faithful in the least is faithful also in much; and he that is unrighteous in the least is unrighteous also in much.

TSK - Lukas 16:10

 

faithful in.

Luk 16:11; Luk 16:12; Luk 19:17; Matt 25:21; Hebr 3:2

he that is unjust.

Joh 12:6; Joh 13:2; Joh 13:27

 

 

SV

11 Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?

KJV

11 If G1487 therefore G3767 ye have G1096 not G3756 been G1096 faithful G4103 in G1722 the unrighteous G94 mammon G3126 , who G5101 will commit G4100 to your G5213 trust G4100 the true G228 [riches]?4

  4mammon: or, riches

YLT

11 if, then, in the unrighteous mammon ye became not faithful--the true who will entrust to you?

WHNU

11 ει G1487 COND ουν G3767 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αδικω G94 A-DSN μαμωνα G3126 ARAM πιστοι G4103 A-NPF ουκ G3756 PRT-N εγενεσθε G1096 V-2ADI-2P το G3588 T-ASN αληθινον G228 A-ASN τις G5101 I-NSM υμιν G5213 P-2DP πιστευσει G4100 V-FAI-3S

Darby

11 If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who shall entrust to you the true?

TSK - Lukas 16:11

 

in.

9

true.

Luk 12:33; Luk 18:22; Spr 8:18; Spr 8:19; Efez 3:8; Jak 2:5; Openb 3:18

 

 

SV

12 En zo gij in eens anders [goed] niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven?

KJV

12 And G2532 if G1487 ye have G1096 not G3756 been G1096 faithful G4103 in G1722 that which is another man's G245 , who G5101 shall give G1325 you G5213 that which is your own G5212 ?

YLT

12 and if in the other's ye became not faithful--your own, who shall give to you?

WHNU

12 και G2532 CONJ ει G1487 COND εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM αλλοτριω G245 A-DSM πιστοι G4103 A-NPF ουκ G3756 PRT-N εγενεσθε G1096 V-2ADI-2P το G3588 T-ASN   ημετερον G2251 S-1APN τις G5101 I-NSM δωσει G1325 V-FAI-3S υμιν G5213 P-2DP υμετερον G5212 S-2APN τις G5101 I-NSM υμιν G5213 P-2DP δωσει G1325 V-FAI-3S

Darby

12 and if ye have not been faithful in that which is another's, who shall give to you your own?

TSK - Lukas 16:12

 

in.

Luk 19:13-26; 1Kron 29:14-16; Job 1:21; Ezech 16:16-21; Hos 2:8; Matt 25:14-29

that which is your.

Luk 10:42; Kol 3:3; Kol 3:4; 1Petr 1:4; 1Petr 1:5

 

 

SV

13 Geen6  huisknecht kan twee heren dienen; want ňf hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, ňf hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon.  6Matt 6:24;

KJV

13 No G3762 servant G3610 can G1410 serve G1398 two G1417 masters G2962 : for G1063 either G2228 he will hate G3404 the one G1520 , and G2532 love G25 the other G2087 ; or else G2228 he will hold G472 to the one G1520 , and G2532 despise G2706 the other G2087 . Ye cannot G3756 G1410 serve G1398 God G2316 and G2532 mammon G3126 . Matt 6:24;

YLT

13 `No domestic is able to serve two lords, for either the one he will hate, and the other he will love; or one he will hold to, and of the other he will be heedless; ye are not able to serve God and mammon.' Matt 6:24;

WHNU

13 ουδεις G3762 A-NSM οικετης G3610 N-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S δυσιν G1417 A-DPM κυριοις G2962 N-DPM δουλευειν G1398 V-PAN η G2228 PRT γαρ G1063 CONJ τον G3588 T-ASM ενα G1520 A-ASM μισησει G3404 V-FAI-3S και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM ετερον G2087 A-ASM αγαπησει G25 V-FAI-3S η G2228 PRT ενος G1520 A-GSM ανθεξεται G472 V-FDI-3S και G2532 CONJ του G3588 T-GSM ετερου G2087 A-GSM καταφρονησει G2706 V-FAI-3S ου G3756 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P θεω G2316 N-DSM δουλευειν G1398 V-PAN και G2532 CONJ μαμωνα G3126 ARAM Matt 6:24;

Darby

13 No servant can serve two masters, for either he will hate the one and will love the other, or he will cleave to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Matt 6:24;

TSK - Lukas 16:13

 

servant.

Luk 9:50; Luk 11:23; Joz 24:15; Matt 4:10; Matt 6:24; Rom 6:16-22; Rom 8:5-8; Jak 4:4

1Joh 2:15; 1Joh 2:16

hate.

14:26

 

 

SV

14 En al deze dingen hoorden ook de Farizeën, die7  geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.  7Matt 23:14;

KJV

14 And G1161 the Pharisees G5330 also G2532 , who were G5225 covetous G5366 , heard G191 all G3956 these things G5023: and G2532 they derided G1592 him G846 . Matt 23:14;

YLT

14 And also the Pharisees, being lovers of money, were hearing all these things, and were deriding him, Matt 23:14;

WHNU

14 ηκουον G191 V-IAI-3P δε G1161 CONJ ταυτα G5023 D-APN παντα G3956 A-APN οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM φιλαργυροι G5366 A-NPM υπαρχοντες G5225 V-PAP-NPM και G2532 CONJ εξεμυκτηριζον G1592 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM Matt 23:14;

Darby

14 And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and mocked him. Matt 23:14;

TSK - Lukas 16:14

 

who.

Luk 12:15; Luk 20:47; Jes 56:11; Jer 6:13; Jer 8:10; Ezech 22:25-29; Ezech 33:31

Mt 23:14

derided.

Luk 8:53; Luk 23:35; Ps 35:15; Ps 35:16; Ps 119:51; Jes 53:3; Jer 20:7; Jer 20:8; Hebr 11:36

Hebr 12:2; Hebr 12:3

 

 

SV

15 En Hij zeide tot hen: Gij zijt [het], die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God8  kent uw harten; want9  dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.   8Ps 7:9;  91Sam 16:7;

KJV

15 And G2532 he said G2036 unto them G846 , Ye G5210 are G2075 they which justify G1344 yourselves G1438 before G1799 men G444 ; but G1161 God G2316 knoweth G1097 your G5216 hearts G2588 : for G3754 that which is highly esteemed G5308 among G1722 men G444 is G2076 abomination G946 in the sight G1799 of God G2316 . Ps 7:9; 1Sam 16:7;

YLT

15 and he said to them, `Ye are those declaring yourselves righteous before men, but God doth know your hearts; because that which among men is high, [is] abomination before God; Ps 7:9; 1Sam 16:7;

WHNU

15 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM υμεις G5210 P-2NP εστε G2075 V-PXI-2P οι G3588 T-NPM δικαιουντες G1344 V-PAP-NPM εαυτους G1438 F-3APM ενωπιον G1799 ADV των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ θεος G2316 N-NSM γινωσκει G1097 V-PAI-3S τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF υμων G5216 P-2GP οτι G3754 CONJ το G3588 T-NSN εν G1722 PREP ανθρωποις G444 N-DPM υψηλον G5308 A-NSN βδελυγμα G946 N-NSN ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Ps 7:9; 1Sam 16:7;

Darby

15 And he said to them, *Ye* are they who justify themselves before men, but God knows your hearts; for what amongst men is highly thought of is an abomination before God. Ps 7:9; 1Sam 16:7;

TSK - Lukas 16:15

 

Ye.

Luk 10:29; Luk 11:39; Luk 18:11; Luk 18:21; Luk 20:20; Luk 20:47; Spr 20:6; Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:16; Matt 23:5; Matt 23:25-27

Rom 3:20; Jak 2:21-25

God.

1Sam 16:7; 1Kron 29:17; 2Kron 6:30; Ps 7:9; Ps 139:1; Ps 139:2; Jer 17:10; Joh 2:25

Joh 21:17; Hand 1:18; Hand 15:8; 1Kor 4:5; Openb 2:23

for.

Ps 10:3; Ps 49:13; Ps 49:18; Spr 16:5; Jes 1:10-14; Amos 5:21; Amos 5:22; Mal 3:15

1Petr 3:4; 1Petr 5:5

 

 

SV

16 De10  wet en de profeten [zijn] tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.  10Matt 11:12-13;  [Matt 11:12];

KJV

16 The law G3551 and G2532 the prophets G4396 [were] until G2193 John G2491 : since G575 that time G5119 the kingdom G932 of God G2316 is preached G2097, and G2532 every man G3956 presseth G971 into G1519 it G846 . Matt 11:12-13; [Matt 11:12];

YLT

16 the law and the prophets [are] till John; since then the reign of God is proclaimed good news, and every one doth press into it; Matt 11:12-13; [Matt 11:12];

WHNU

16 ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM προφηται G4396 N-NPM μεχρι G3360 ADV ιωαννου G2491 N-GSM απο G575 PREP τοτε G5119 ADV η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ευαγγελιζεται G2097 V-PPI-3S και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF βιαζεται G971 V-PMI-3S Matt 11:12-13; [Matt 11:12];

Darby

16 The law and the prophets [were] until John: from that time the glad tidings of the kingdom of God are announced, and every one forces his way into it. Matt 11:12-13; [Matt 11:12];

TSK - Lukas 16:16

 

Law.

Luk 16:29; Luk 16:31; Matt 11:9-14; Joh 1:45; Hand 3:18; Hand 3:24; Hand 3:25

the kingdom.

Luk 9:2; Luk 10:9; Luk 10:11; Matt 3:2; Matt 4:17; Matt 10:7; Mark 1:14

and every.

Luk 7:26-29; Matt 21:32; Mark 1:45; Joh 11:48; Joh 12:19

 

 

SV

17 En11 12 13 14  het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.     11Ps 102:26;  12Jes 40:8;  13Jes 51:6;  14Matt 5:18;

KJV

17 And G1161 it is G2076 easier G2123 for heaven G3772 and G2532 earth G1093 to pass G3928 , than G2228 one G3391 tittle G2762 of the law G3551 to fail G4098 . Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Matt 5:18;

YLT

17 and it is easier to the heaven and the earth to pass away, than of the law one tittle to fall. Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Matt 5:18;

WHNU

17 ευκοπωτερον G2123 A-NSN-C δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF παρελθειν G3928 V-2AAN η G2228 PRT του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM μιαν G1520 A-ASF κεραιαν G2762 N-ASF πεσειν G4098 V-2AAN Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Matt 5:18;

Darby

17 But it is easier that the heaven and the earth should pass away than that one tittle of the law should fail. Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Matt 5:18;

TSK - Lukas 16:17

 

it.

Luk 21:33; Ps 102:25-27; Jes 51:6; Matt 5:18; 2Petr 3:10; Openb 20:11; Openb 21:1; Openb 21:4

than.

Jes 40:8; Rom 3:31; 1Petr 1:25

 

 

SV

18 Een15 16 17 18  iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet [ook] overspel.     15Matt 5:32;  16Matt 19:9;  17Mark 10:11;  181Kor 7:10;

KJV

18 Whosoever G3956 putteth away G630 his G846 wife G1135 , and G2532 marrieth G1060 another G2087 , committeth adultery G3431 : and G2532 whosoever G3956 marrieth G1060 her that is put away G630 from G575 [her] husband G435 committeth adultery G3431 . Matt 5:32; Matt 19:9; Mark 10:11; 1Kor 7:10;

YLT

18 `Every one who is sending away his wife, and marrying another, doth commit adultery; and every one who is marrying her sent away from a husband doth commit adultery. Matt 5:32; Matt 19:9; Mark 10:11; 1Kor 7:10;

WHNU

18 πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM απολυων G630 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ γαμων G1060 V-PAP-NSM ετεραν G2087 A-ASF μοιχευει G3431 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM απολελυμενην G630 V-RPP-ASF απο G575 PREP ανδρος G435 N-GSM γαμων G1060 V-PAP-NSM μοιχευει G3431 V-PAI-3S Matt 5:32; Matt 19:9; Mark 10:11; 1Kor 7:10;

Darby

18 Every one who puts away his wife and marries another commits adultery; and every one that marries one put away from a husband commits adultery. Matt 5:32; Matt 19:9; Mark 10:11; 1Kor 7:10;

TSK - Lukas 16:18

 

Matt 5:32; Matt 19:9; Mark 10:11; Mark 10:12; 1Kor 7:4; 1Kor 7:10-12

 

 

SV

19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. [Jak 5:5];

KJV

19 G1161 There was G2258 a certain G5100 rich G4145 man G444 , which G2532 was clothed G1737 in purple G4209 and G2532 fine linen G1040, and fared G2165 sumptuously G2988 every G2596 day G2250 : [Jak 5:5];

YLT

19 `And--a certain man was rich, and was clothed in purple and fine linen, making merry sumptuously every day, [Jak 5:5];

WHNU

19 ανθρωπος G444 N-NSM δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM ην G2258 V-IXI-3S πλουσιος G4145 A-NSM και G2532 CONJ ενεδιδυσκετο G1737 V-IMI-3S πορφυραν G4209 N-ASF και G2532 CONJ βυσσον G1040 N-ASF ευφραινομενος G2165 V-PPP-NSM καθ G2596 PREP ημεραν G2250 N-ASF λαμπρως G2988 ADV [Jak 5:5];

Darby

19 Now there was a rich man and he was clothed in purple and fine linen, making good cheer in splendour every day. [Jak 5:5];

TSK - Lukas 16:19

 

river.

Luk 12:16-21; Luk 18:24; Luk 18:25; Jak 5:1-5

clothed.

Luk 16:1; Luk 15:13; Job 21:11-15; Ps 73:3-7; Ezech 16:49; Amos 6:4-6; Openb 17:4

Openb 18:7; Openb 18:16

purple.

Richt 8:26; Esth 8:15; Ezech 16:13; Ezech 27:7; Mark 15:17; Mark 15:20

 

 

SV

20 En er was een zeker bedelaar, met name Lázarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;

KJV

20 And G1161 there was G2258 a certain G5100 beggar G4434 named G3686 Lazarus G2976 , which G3739 was laid G906 at G4314 his G846 gate G4440 , full of sores G1669,

YLT

20 and there was a certain poor man, by name Lazarus, who was laid at his porch, full of sores,

WHNU

20 πτωχος G4434 A-NSM δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM ονοματι G3686 N-DSN λαζαρος G2976 N-NSM εβεβλητο G906 V-LPI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πυλωνα G4440 N-ASM αυτου G846 P-GSM ειλκωμενος G1669 V-RPP-NSM

Darby

20 And [there was] a poor man, by name Lazarus, [who] was laid at his gateway full of sores,

TSK - Lukas 16:20

 

a certain.

Luk 18:35-43; 1Sam 2:8; Jak 1:9; Jak 2:5

Lazarus.

Joh 11:1

was laid.

Ac 3:2

full.

Luk 16:21; Job 2:7; Ps 34:19; Ps 73:14; Jes 1:6; Jer 8:22

 

 

SV

21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.

KJV

21 And G2532 desiring G1937 to be fed G5526 with G575 the crumbs G5589 which G3588 fell G4098 from G575 the rich man's G4145 table G5132 : moreover G235 G2532 the dogs G2965 came G2064 and licked G621 his G846 sores G1668 .

YLT

21 and desiring to be filled from the crumbs that are falling from the table of the rich man; yea, also the dogs, coming, were licking his sores.

WHNU

21 και G2532 CONJ επιθυμων G1937 V-PAP-NSM χορτασθηναι G5526 V-APN απο G575 PREP των G3588 T-GPN πιπτοντων G4098 V-PAP-GPN απο G575 PREP της G3588 T-GSF τραπεζης G5132 N-GSF του G3588 T-GSM πλουσιου G4145 A-GSM αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM κυνες G2965 N-NPM ερχομενοι G2064 V-PNP-NPM επελειχον G621 V-IAI-3P τα G3588 T-APN ελκη G1668 N-APN αυτου G846 P-GSM

Darby

21 and desiring to be filled with the crumbs which fell from the table of the rich man; but the dogs also coming licked his sores.

TSK - Lukas 16:21

 

desiring.

1Kor 4:11; 2Kor 11:27

crumbs.

Matt 15:27; Mark 7:28; Joh 6:12

 

 

SV

22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.

KJV

22 And G1161 it came to pass G1096, that the beggar G4434 died G599 , and G2532 was carried G667 by G5259 the angels G32 into G1519 Abraham's G11 bosom G2859 : the rich man G4145 also G1161 G2532 died G599 , and G2532 was buried G2290;

YLT

22 `And it came to pass, that the poor man died, and that he was carried away by the messengers to the bosom of Abraham--and the rich man also died, and was buried;

WHNU

22 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ αποθανειν G599 V-2AAN τον G3588 T-ASM πτωχον G4434 A-ASM και G2532 CONJ απενεχθηναι G667 V-APN αυτον G846 P-ASM υπο G5259 PREP των G3588 T-GPM αγγελων G32 N-GPM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κολπον G2859 N-ASM αβρααμ G11 N-PRI απεθανεν G599 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πλουσιος G4145 A-NSM και G2532 CONJ εταφη G2290 V-2API-3S

Darby

22 And it came to pass that the poor man died, and that he was carried away by the angels into the bosom of Abraham. And the rich man also died and was buried.

TSK - Lukas 16:22

 

that.

Job 3:13-19; Jes 57:1; Jes 57:2; Openb 14:13

was carried.

Ps 91:11; Ps 91:12; Matt 13:38-43; Matt 24:31; Hebr 2:14

Abraham's.

Matt 8:11; Joh 13:23; Joh 21:20

the river.

Luk 12:20; Job 21:13; Job 21:30-32; Ps 49:6-12; Ps 49:16-19; Ps 73:18-20; Spr 14:32

Mark 8:36; Jak 1:11; 1Petr 2:24

and was buried.

2Kon 9:34; 2Kon 9:35; Pred 8:10; Jes 14:18; Jes 22:16

 

 

SV

23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.

KJV

23 And G2532 in G1722 hell G86 he lift up G1869 his G846 eyes G3788 , being G5225 in G1722 torments G931 , and seeth G3708 Abraham G11 afar G3113 off G575 , and G2532 Lazarus G2976 in G1722 his G846 bosom G2859 .

YLT

23 and in the hades having lifted up his eyes, being in torments, he doth see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom,

WHNU

23 και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM αδη G86 N-DSM επαρας G1869 V-AAP-NSM τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM αυτου G846 P-GSM υπαρχων G5225 V-PAP-NSM εν G1722 PREP βασανοις G931 N-DPF ορα G3708 V-PAI-3S αβρααμ G11 N-PRI απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV και G2532 CONJ λαζαρον G2976 N-ASM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM κολποις G2859 N-DPM αυτου G846 P-GSM

Darby

23 And in hades lifting up his eyes, being in torments, he sees Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

TSK - Lukas 16:23

 

in hell.

Ps 9:17; Ps 16:10; Ps 49:15; Ps 86:13; Spr 5:5; Spr 7:27; Spr 9:18; Spr 15:24; Jes 14:9; Jes 14:15

Matt 5:22; Matt 5:29; Matt 18:9; Matt 23:33; 1Kor 15:55

2Petr 2:4; Openb 20:13; Openb 20:14

being.

Luk 16:28; Luk 8:28; Matt 8:29; Openb 14:10; Openb 14:11; Openb 20:10

seeth.

Luk 13:28; Luk 13:29; Matt 8:11; Matt 8:12

 

 

SV

24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lázarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want19 20  ik lijd smarten in deze vlam.   19Jes 66:24;  20Mark 9:44;

KJV

24 And G2532 G846 he cried G5455 and said G2036 , Father G3962 Abraham G11 , have mercy G1653 on me G3165 , and G2532 send G3992 Lazarus G2976 , that G2443 he may dip G911 the tip G206 of his G846 finger G1147 in water G5204 , and G2532 cool G2711 my G3450 tongue G1100 ; for G3754 I am tormented G3600 in G1722 this G5026 flame G5395 . Jes 66:24; Mark 9:44;

YLT

24 and having cried, he said, Father Abraham, deal kindly with me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and may cool my tongue, because I am distressed in this flame. Jes 66:24; Mark 9:44;

WHNU

24 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM φωνησας G5455 V-AAP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S πατερ G3962 N-VSM αβρααμ G11 N-PRI ελεησον G1653 V-AAM-2S με G3165 P-1AS και G2532 CONJ πεμψον G3992 V-AAM-2S λαζαρον G2976 N-ASM ινα G2443 CONJ βαψη G911 V-AAS-3S το G3588 T-ASN ακρον G206 N-ASN του G3588 T-GSM δακτυλου G1147 N-GSM αυτου G846 P-GSM υδατος G5204 N-GSN και G2532 CONJ καταψυξη G2711 V-AAS-3S την G3588 T-ASF γλωσσαν G1100 N-ASF μου G3450 P-1GS οτι G3754 CONJ οδυνωμαι G3600 V-PPI-1S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF φλογι G5395 N-DSF ταυτη G3778 D-DSF Jes 66:24; Mark 9:44;

Darby

24 And he crying out said, Father Abraham, have compassion on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering in this flame. Jes 66:24; Mark 9:44;

TSK - Lukas 16:24

 

Father.

Luk 16:30; Luk 3:8; Matt 3:9; Joh 8:33-39; Joh 8:53-56; Rom 4:12; Rom 9:7; Rom 9:8

have.

1Sam 28:16; Jes 27:11; Jak 2:13

in water.

Jes 41:17; Jes 41:18; Jes 65:13; Jes 65:14; Joh 4:10; Joh 4:14; Joh 7:37; Openb 7:16; Openb 7:17; Openb 22:1

and cool.

Zach 14:12; Jak 3:6

for.

Jes 66:24; Matt 25:41; Mark 9:43-49; 2Thess 1:8; Openb 14:10; Openb 14:11; Openb 19:20; Openb 20:15

 

 

SV

25 Maar Abraham zeide: Kind,21  gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.  21Job 21:13;  [Gal 6:7]; [Jak 2:13]; [Jak 5:5];

KJV

25 But G1161 Abraham G11 said G2036 , Son G5043 , remember G3415 that G3754 thou G4771 in G1722 thy G4675 lifetime G2222 receivedst G618 thy G4675 good things G18, and G2532 likewise G3668 Lazarus G2976 evil things G2556: but G1161 now G3568 G3592 he is comforted G3870, and G1161 thou G4771 art tormented G3600. Job 21:13; [Gal 6:7]; [Jak 2:13]; [Jak 5:5];

YLT

25 `And Abraham said, Child, remember that thou did receive--thou--thy good things in thy life, and Lazarus in like manner the evil things, and now he is comforted, and thou art distressed; Job 21:13; [Gal 6:7]; [Jak 2:13]; [Jak 5:5];

WHNU

25 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ αβρααμ G11 N-PRI τεκνον G5043 N-VSN μνησθητι G3415 V-APM-2S οτι G3754 CONJ απελαβες G618 V-2AAI-2S τα G3588 T-APN αγαθα G18 A-APN σου G4675 P-2GS εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ζωη G2222 N-DSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ λαζαρος G2976 N-NSM ομοιως G3668 ADV τα G3588$TB G2556 A-APN νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ ωδε G5602 ADV παρακαλειται G3870 V-PPI-3S συ G4771 P-2NS δε G1161 CONJ οδυνασαι G3600 V-PPI-2S-IRR Job 21:13; [Gal 6:7]; [Jak 2:13]; [Jak 5:5];

Darby

25 But Abraham said, Child, recollect that *thou* hast fully received thy good things in thy lifetime, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted here, and *thou* art in suffering. Job 21:13; [Gal 6:7]; [Jak 2:13]; [Jak 5:5];

TSK - Lukas 16:25

 

Son.

24

remember.

Luk 16:23; Klaagl 1:7; Dan 5:22; Dan 5:23; Dan 5:30; Mark 9:46

thy good.

Luk 6:24; Job 21:13; Job 21:14; Job 22:18; Ps 17:14; Ps 37:35; Ps 37:36; Ps 49:11; Ps 73:7; Ps 73:12-19

Rom 8:7; Filipp 3:19; 1Joh 2:15

likewise.

Luk 16:20; Joh 16:33; Hand 14:22; 1Thess 3:3; Hebr 11:25; Openb 7:14

 

 

SV

26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die [daar zijn], van daar tot ons overkomen.

KJV

26 And G2532 beside G1909 all G3956 this G5125 , between G3342 us G2257 and G2532 you G5216 there is G4741 a great G3173 gulf G5490 fixed G4741 : so that G3704 they which would G2309 pass G1224 from hence G1782 to G4314 you G5209 cannot G3361 G1410 ; neither G3366 can they pass G1276 to G4314 us G2248 , that [would come] from thence G1564 .

YLT

26 and besides all these things, between us and you a great chasm is fixed, so that they who are willing to go over from hence unto you are not able, nor do they from thence to us pass through.

WHNU

26 και G2532 CONJ εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN τουτοις G5125 D-DPN μεταξυ G3342 ADV ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ υμων G5216 P-2GP χασμα G5490 N-ASN μεγα G3173 A-ASN εστηρικται G4741 V-RPI-3S οπως G3704 ADV οι G3588 T-NPM θελοντες G2309 V-PAP-NPM διαβηναι G1224 V-2AAN ενθεν G1759 ADV προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP μη G3361 PRT-N δυνωνται G1410 V-PNS-3P μηδε G3366 CONJ εκειθεν G1564 ADV προς G4314 PREP ημας G2248 P-1AP διαπερωσιν G1276 V-PAS-3P

Darby

26 And besides all this, between us and you a great chasm is fixed, so that those who desire to pass hence to you cannot, nor do they who [desire to cross] from there pass over unto us.

TSK - Lukas 16:26

 

between.

1Sam 25:36; Ps 49:14; Ezech 28:24; Mal 3:18; 2Thess 1:4-10; Jak 1:11; Jak 1:12

Jas 5:1-7

they pass.

Luk 12:59; Ps 50:22; Matt 25:46; Joh 3:36; 2Thess 1:9; Openb 20:10; Openb 22:11

 

 

SV

27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;

KJV

27 Then G1161 he said G2036 , I pray G2065 thee G4571 therefore G3767 , father G3962 , that G2443 thou wouldest send G3992 him G846 to G1519 my G3450 father's G3962 house G3624 :

YLT

27 `And he said, I pray thee, then, father, that thou mayest send him to the house of my father,

WHNU

27 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ερωτω G2065 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS ουν G3767 CONJ πατερ G3962 N-VSM ινα G2443 CONJ πεμψης G3992 V-AAS-2S αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS

Darby

27 And he said, I beseech thee then, father, that thou wouldest send him to the house of my father,

TSK - Lukas 16:27

 

27

 

 

SV

28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun [dit] betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.

KJV

28 For G1063 I have G2192 five G4002 brethren G80 ; that G3704 he may testify G1263 unto them G846 , lest G3363 they G846 also G2532 come G2064 into G1519 this G5126 place G5117 of torment G931.

YLT

28 for I have five brothers, so that he may thoroughly testify to them, that they also may not come to this place of torment.

WHNU

28 εχω G2192 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ πεντε G4002 A-NUI αδελφους G80 N-APM οπως G3704 ADV διαμαρτυρηται G1263 V-PNS-3S αυτοις G846 P-DPM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ελθωσιν G2064 V-2AAS-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM τοπον G5117 N-ASM τουτον G5126 D-ASM της G3588 T-GSF βασανου G931 N-GSF

Darby

28 for I have five brothers, so that he may earnestly testify to them, that they also may not come to this place of torment.

TSK - Lukas 16:28

 

lest.

Ps 49:12; Ps 49:13

 

 

SV

29 Abraham zeide tot hem: Zij22 23 24 25  hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.     22Jes 8:20;  23Jes 34:16;  24Joh 5:39;  25Hand 17:11;

KJV

29 Abraham G11 saith G3004 unto him G846 , They have G2192 Moses G3475 and G2532 the prophets G4396; let them hear G191 them G846 . Jes 8:20; Jes 34:16; Joh 5:39; Hand 17:11;

YLT

29 `Abraham saith to him, They have Moses and the prophets, let them hear them; Jes 8:20; Jes 34:16; Joh 5:39; Hand 17:11;

WHNU

29 λεγει G3004 V-PAI-3S δε G1161 CONJ αβρααμ G11 N-PRI εχουσιν G2192 V-PAI-3P μωυσεα G3475 N-ASM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM προφητας G4396 N-APM ακουσατωσαν G191 V-AAM-3P αυτων G846 P-GPM Jes 8:20; Jes 34:16; Joh 5:39; Hand 17:11;

Darby

29 But Abraham says to him, They have Moses and the prophets: let them hear them. Jes 8:20; Jes 34:16; Joh 5:39; Hand 17:11;

TSK - Lukas 16:29

 

have.

Luk 16:16; Jes 8:20; Jes 34:16; Mal 4:2-4; Joh 5:39-45; Hand 15:21; Hand 17:11; Hand 17:12

2Tim 3:15-17; 2Petr 1:19-21

 

 

SV

30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.

KJV

30 And G1161 he said G2036 , Nay G3780 , father G3962 Abraham G11 : but G235 if G1437 one G5100 went G4198 unto G4314 them G846 from G575 the dead G3498 , they will repent G3340.

YLT

30 and he said, No, father Abraham, but if any one from the dead may go unto them, they will reform.

WHNU

30 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουχι G3780 PRT-N πατερ G3962 N-VSM αβρααμ G11 N-PRI αλλ G235 CONJ εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM απο G575 PREP νεκρων G3498 A-GPM πορευθη G4198 V-AOS-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM μετανοησουσιν G3340 V-FAI-3P

Darby

30 But he said, Nay, father Abraham, but if one from the dead should go to them, they will repent.

TSK - Lukas 16:30

 

repent.

Luk 13:3; Luk 13:5; Openb 16:9-11

 

 

SV

31 Doch [Abraham] zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

KJV

31 And G1161 he said G2036 unto him G846 , If G1487 they hear G191 not G3756 Moses G3475 and G2532 the prophets G4396, neither G3761 will they be persuaded G3982, though G1437 one G5100 rose G450 from G1537 the dead G3498 .

YLT

31 And he said to him, If Moses and the prophets they do not hear, neither if one may rise out of the dead will they be persuaded.'

WHNU

31 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ αυτω G846 P-DSM ει G1487 COND μωυσεως G3475 N-GSM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM ουκ G3756 PRT-N ακουουσιν G191 V-PAI-3P ουδ G3761 ADV εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM αναστη G450 V-2AAS-3S πεισθησονται G3982 V-FPI-3P

Darby

31 And he said to him, If they hear not Moses and the prophets, not even if one rise from among [the] dead will they be persuaded.

TSK - Lukas 16:31

 

neither.

Joh 11:43-53; Joh 12:10; Joh 12:11; 2Kor 4:3

be persuaded.

Ge 9:27; *marg:

Hand 19:8; Hand 26:28; Hand 28:23; 2Kor 5:11

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 15)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 17)