Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 12) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 14)


1 Korinthe 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

KJV

1 Though G1437 I speak G2980 with the tongues G1100 of men G444 and G2532 of angels G32, and G1161 have G2192 not G3361 charity G26, I am become G1096 [as] sounding G2278 brass G5475, or G2228 a tinkling G214 cymbal G2950.

YLT

1 If with the tongues of men and of messengers I speak, and have not love, I have become brass sounding, or a cymbal tinkling;

WHNU

1 εαν G1437 COND ταις G3588 T-DPF γλωσσαις G1100 N-DPF των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM λαλω G2980 V-PAS-1S και G2532 CONJ των G3588 T-GPM αγγελων G32 N-GPM αγαπην G26 N-ASF δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N εχω G2192 V-PAS-1S γεγονα G1096 V-2RAI-1S χαλκος G5475 N-NSM ηχων G2278 V-PAP-NSM η G2228 PRT κυμβαλον G2950 N-NSN αλαλαζον G214 V-PAP-NSN

Darby

1 If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal.

TSK - 1 Korinthe 13:1

 

1 All gifts,

3 how excellent soever, are nothing worth without charity.

4 The praises thereof,

13 and prelation before hope and faith.

I speak.

1Kor 13:2; 1Kor 13:3; 1Kor 12:8; 1Kor 12:16; 1Kor 12:29; 1Kor 12:30; 1Kor 14:6; 2Kor 12:4; 2Petr 2:18

have not.

1Kor 8:1; Matt 25:45; Rom 14:15; Gal 5:6; Gal 5:22; 1Tim 1:5; 1Petr 4:8

as.

1Kor 14:7; 1Kor 14:8

 

 

SV

2 En1 2 †al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen3 4 5 6 †verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.†††††† 1Matt 7:22; 2Rom 12:7; 3Matt 17:20; 4Matt 21:21; 5Mark 11:23; 6Luk 17:6;

KJV

2 And G2532 though G1437 I have G2192 [the gift of] prophecy G4394, and G2532 understand G1492 all G3956 mysteries G3466, and G2532 all G3956 knowledge G1108; and G2532 though G1437 I have G2192 all G3956 faith G4102, so G5620 that I could remove G3179 mountains G3735, and G1161 have G2192 not G3361 charity G26, I am G1510 nothing G3762. Matt 7:22; Rom 12:7; Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; Luk 17:6;

YLT

2 and if I have prophecy, and know all the secrets, and all the knowledge, and if I have all the faith, so as to remove mountains, and have not love, I am nothing; Matt 7:22; Rom 12:7; Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; Luk 17:6;

WHNU

2 †καν G2579 COND-C και G2532 CONJ εαν G1437 COND εχω G2192 V-PAS-1S προφητειαν G4394 N-ASF και G2532 CONJ ειδω G1492 V-RAS-1S τα G3588 T-APN μυστηρια G3466 N-APN παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ πασαν G3956 A-ASF την G3588 T-ASF γνωσιν G1108 N-ASF† καν G2579 COND-C και G2532 CONJ εαν G1437 COND εχω G2192 V-PAS-1S πασαν G3956 A-ASF την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF ωστε G5620 CONJ ορη G3735 N-APN† μεθιστανειν G3179 V-PAN μεθισταναι G3179 V-PAN αγαπην G26 N-ASF δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N εχω G2192 V-PAS-1S ουθεν G3762 A-NSN ειμι G1510 V-PXI-1S Matt 7:22; Rom 12:7; Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; Luk 17:6;

Darby

2 And if I have prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Matt 7:22; Rom 12:7; Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; Luk 17:6;

TSK - 1 Korinthe 13:2

 

I have the.

1Kor 12:8-10; 1Kor 12:28; 1Kor 14:1; 1Kor 14:6-9; Num 24:15-24; Matt 7:22; Matt 7:23

understand.

1Kor 4:1; Matt 13:11; Rom 11:25; Rom 16:25; Efez 3:4; Efez 6:19; Kol 1:26; 1Tim 3:16

and though I have all.

1Kor 12:9; Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:22; Mark 11:23; Luk 17:5; Luk 17:6

and have.

1Kor 13:1; 1Kor 13:3; 1Kor 16:22; Gal 5:16; Gal 5:22; 1Joh 4:8; 1Joh 4:20; 1Joh 4:21

I am.

1Kor 13:3; 1Kor 7:19; 1Kor 8:4; Matt 21:19; 2Kor 12:11; Gal 6:3

 

 

SV

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud [der armen] uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

KJV

3 And G2532 though G1437 I bestow G5595 all G3956 my G3450 goods G5224 to feed G5595 [the poor], and G2532 though G1437 I give G3860 my G3450 body G4983 to G2443 be burned G2545, and G1161 have G2192 not G3361 charity G26, it profiteth me G5623 nothing G3762.

YLT

3 and if I give away to feed others all my goods, and if I give up my body that I may be burned, and have not love, I am profited nothing.

WHNU

3 καν G2579 COND-C ψωμισω G5595 V-AAS-1S παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN υπαρχοντα G5224 V-PAP-APN μου G3450 P-1GS† καν G2579 COND-C και G2532 CONJ εαν G1437 COND παραδω G3860 V-2AAS-1S το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN μου G3450 P-1GS ινα G2443 CONJ καυχησωμαι G2744 V-ADS-1S αγαπην G26 N-ASF δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N εχω G2192 V-PAS-1S ουδεν G3762 A-ASN ωφελουμαι G5623 V-PPI-1S

Darby

3 And if I shall dole out all my goods in food, and if I deliver up my body that I may be burned, but have not love, I profit nothing.

TSK - 1 Korinthe 13:3

 

though I bestow.

Matt 6:1-4; Matt 23:5; Luk 18:22; Luk 18:28; Luk 19:8; Luk 21:3; Luk 21:4; Joh 12:43; Gal 5:26

Php 1:15-18

though I give.

Dan 3:16-28; Matt 7:22; Matt 7:23; Joh 13:37; Joh 15:13; Hand 21:13; Filipp 1:20; Filipp 1:21; Filipp 2:3

profiteth.

Jes 57:12; Jer 7:8; Joh 6:63; 1Tim 4:8; Hebr 13:9; Jak 2:14-17

 

 

SV

4 De7 8 †liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;†† 7Spr 10:12; 81Petr 4:8;

KJV

4 Charity G26 suffereth long G3114, [and] is kind G5541; charity G26 envieth G2206 not G3756; charity G26 vaunteth G4068 not G3756 itself G4068, is G5448 not G3756 puffed up G5448,1

1vauntethÖ: or, is not rash †Spr 10:12; 1Petr 4:8;

YLT

4 The love is long-suffering, it is kind, the love doth not envy, the love doth not vaunt itself, is not puffed up, Spr 10:12; 1Petr 4:8;

WHNU

4 η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF μακροθυμει G3114 V-PAI-3S χρηστευεται G5541 V-PNI-3S η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF ου G3756 PRT-N ζηλοι G2206 V-PAI-3S† [η G3588 T-NSF αγαπη] G26 N-NSF ου G3756 PRT-N περπερευεται G4068 V-PNI-3S ου G3756 PRT-N φυσιουται G5448 V-PPI-3S Spr 10:12; 1Petr 4:8;

Darby

4 Love has long patience, is kind; love is not emulous [of others] ; love is not insolent and rash, is not puffed up, Spr 10:12; 1Petr 4:8;

TSK - 1 Korinthe 13:4

 

suffereth.

Spr 10:12; 2Kor 6:6; Gal 5:22; Efez 4:2; Kol 1:11; Kol 3:12; 2Tim 2:25; 2Tim 3:10

2Tim 4:2; Jak 3:17; 1Petr 4:8

is kind.

Neh 9:17; Spr 19:22; Spr 31:20; Spr 31:26; Luk 6:35; Luk 6:36; Efez 4:32; Kol 3:12; 1Petr 3:8

2Petr 1:7; 1Joh 3:16-18; 1Joh 4:11

envieth.

1Kor 3:3; Gen 30:1; Gen 37:11; Matt 27:18; Rom 1:29; Rom 13:13; 2Kor 12:20; Gal 5:21; Gal 5:26

Filipp 1:15; 1Tim 6:4; Tit 3:3; Jak 3:14-16; Jak 4:5; 1Petr 2:1

vaunteth not itself.† or, is not rash.

1Sam 25:21; 1Sam 25:22; 1Sam 25:33; 1Sam 25:34; 1Kon 20:10; 1Kon 20:11; Ps 10:5; Spr 13:10; Spr 17:14; Spr 25:8-10

Pred 7:8; Pred 7:9; Pred 10:4; Dan 3:19-22

is not.

1Kor 4:6; 1Kor 4:18; 1Kor 5:2; 1Kor 8:1; Kol 2:18; Filipp 2:1-5

 

 

SV

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij9 10 †zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;†† 91Kor 10:24; 10Filipp 2:4;† [Filipp 2:21];

KJV

5 Doth G807 not G3756 behave itself unseemly G807, seeketh G2212 not G3756 her own G1438, is G3947 not G3756 easily provoked G3947, thinketh G3049 no G3756 evil G2556; 1Kor 10:24; Filipp 2:4; [Filipp 2:21];

YLT

5 doth not act unseemly, doth not seek its own things, is not provoked, doth not impute evil, 1Kor 10:24; Filipp 2:4; [Filipp 2:21];

WHNU

5 ουκ G3756 PRT-N ασχημονει G807 V-PAI-3S ου G3756 PRT-N ζητει G2212 V-PAI-3S τα G3588 T-APN εαυτης G1438 F-3GSF ου G3756 PRT-N παροξυνεται G3947 V-PPI-3S ου G3756 PRT-N λογιζεται G3049 V-PNI-3S το G3588 T-ASN κακον G2556 A-ASN 1Kor 10:24; Filipp 2:4; [Filipp 2:21];

Darby

5 does not behave in an unseemly manner, does not seek what is its own, is not quickly provoked, does not impute evil, 1Kor 10:24; Filipp 2:4; [Filipp 2:21];

TSK - 1 Korinthe 13:5

 

behave.

7:36; *Gr:

1Kor 11:13-16; 1Kor 11:18; 1Kor 11:21; 1Kor 11:22; 1Kor 14:33-40; Jes 3:5; Filipp 4:8; 2Thess 3:7

seeketh.

1Kor 10:24; 1Kor 10:33; 1Kor 12:25; Rom 14:12-15; Rom 15:1; Rom 15:2; Gal 5:13; Gal 6:1; Gal 6:2; Filipp 2:3-5; Filipp 2:21

2Tim 2:10; 1Joh 3:16; 1Joh 3:17

is not.

Num 12:3; Num 16:15; Num 20:10-12; Ps 106:32; Ps 106:33; Spr 14:17; Matt 5:22; Mark 3:5

Jas 1:19

thinketh.

2Sam 10:3; Job 21:27; Jer 11:19; Jer 18:18-20; Jer 40:13-16; Matt 9:4; Luk 7:39

 

 

SV

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar11 †zij verblijdt zich in de waarheid;† 112Joh 1:4;

KJV

6 Rejoiceth G5463 not G3756 in G1909 iniquity G93, but G1161 rejoiceth G4796 in the truth G225;2

2in the truth: or, with the truth †2Joh 1:4;

YLT

6 rejoiceth not over the unrighteousness, and rejoiceth with the truth; 2Joh 1:4;

WHNU

6 ου G3756 PRT-N χαιρει G5463 V-PAI-3S επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF αδικια G93 N-DSF συγχαιρει G4796 V-PAI-2S δε G1161 CONJ τη G3588 T-DSF αληθεια G225 N-DSF 2Joh 1:4;

Darby

6 does not rejoice at iniquity but rejoices with the truth, 2Joh 1:4;

TSK - 1 Korinthe 13:6

 

Rejoiceth not.

1Sam 23:19-21; 2Sam 4:10-12; Ps 10:3; Ps 119:136; Spr 14:9; Jer 9:1; Jer 13:17

Jer 20:10; Hos 4:8; Hos 7:3; Micha 7:8; Luk 19:41; Luk 19:42; Luk 22:5; Rom 1:32; Filipp 3:18

rejoiceth.

Ex 18:9; Joz 22:22-33; Rom 12:9; 2Kor 7:9-16; Filipp 1:4; Filipp 1:18; Filipp 2:17; Filipp 2:18

1Thess 3:6-10; 2Joh 1:4; 3Joh 1:3

in the truth.† or, "with the truth."

 

 

SV

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. [Spr 10:12];

KJV

7 Beareth G4722 all things G3956, believeth G4100 all things G3956, hopeth G1679 all things G3956, endureth G5278 all things G3956. [Spr 10:12];

YLT

7 all things it beareth, all it believeth, all it hopeth, all it endureth. [Spr 10:12];

WHNU

7 παντα G3956 A-APN στεγει G4722 V-PAI-3S παντα G3956 A-APN πιστευει G4100 V-PAI-3S παντα G3956 A-APN ελπιζει G1679 V-PAI-3S παντα G3956 A-APN υπομενει G5278 V-PAI-3S [Spr 10:12];

Darby

7 bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. [Spr 10:12];

TSK - 1 Korinthe 13:7

 

Beareth.

1Kor 13:4; Num 11:12-14; Deut 1:9; Spr 10:12; Hoogl 8:6; Hoogl 8:7; Rom 15:1; Gal 6:2

Hebr 13:13; 1Petr 2:24; 1Petr 4:8

believeth.

Ps 119:66

hopeth.

Luk 7:37-39; Luk 7:44-46; Luk 19:4-10; Rom 8:24

endureth.

1Kor 9:18-22; Gen 29:20; Job 13:15; Matt 10:22; 2Kor 11:8-12; 2Thess 1:4

2Tim 2:3-10; 2Tim 2:24; 2Tim 3:11; 2Tim 4:5; Jak 1:12

 

 

SV

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieŽn, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

KJV

8 Charity G26 never G3763 faileth G1601: but G1161 whether G1535 [there be] prophecies G4394, they shall fail G2673; whether G1535 [there be] tongues G1100, they shall cease G3973; whether G1535 [there be] knowledge G1108, it shall vanish away G2673.3

3fail: Gr. vanish away

YLT

8 The love doth never fail; and whether [there be] prophecies, they shall become useless; whether tongues, they shall cease; whether knowledge, it shall become useless;

WHNU

8 η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF ουδεποτε G3763 ADV πιπτει G4098 V-PAI-3S ειτε G1535 CONJ δε G1161 CONJ προφητειαι G4394 N-NPF καταργηθησονται G2673 V-FPI-3P ειτε G1535 CONJ γλωσσαι G1100 N-NPF παυσονται G3973 V-FDI-3P ειτε G1535 CONJ γνωσις G1108 N-NSF καταργηθησεται G2673 V-FPI-3S

Darby

8 Love never fails; but whether prophecies, they shall be done away; or tongues, they shall cease; or knowledge, it shall be done away.

TSK - 1 Korinthe 13:8

 

never.

1Kor 13:10; 1Kor 13:13; Luk 22:32; Gal 5:6

tongues.

1Kor 13:1; 1Kor 12:10; 1Kor 12:28-30; 1Kor 14:39; Hand 2:4; Hand 19:6

vanish.

Jer 49:7; Hebr 8:13

 

 

SV

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

KJV

9 For G1063 we know G1097 in G1537 part G3313, and G2532 we prophesy G4395 in G1537 part G3313.

YLT

9 for in part we know, and in part we prophecy;

WHNU

9 εκ G1537 PREP μερους G3313 N-GSN γαρ G1063 CONJ γινωσκομεν G1097 V-PAI-1P και G2532 CONJ εκ G1537 PREP μερους G3313 N-GSN προφητευομεν G4395 V-PAI-1P

Darby

9 For we know in part, and we prophesy in part:

TSK - 1 Korinthe 13:9

 

1Kor 13:12; 1Kor 2:9; 1Kor 8:2; Job 11:7; Job 11:8; Job 26:14; Ps 40:5; Ps 139:6; Spr 30:4; Matt 11:27

Rom 11:34; Efez 3:8; Efez 3:18; Efez 3:19; Kol 2:2; Kol 2:3; 1Petr 1:10-12; 1Joh 3:2

 

 

SV

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

KJV

10 But G1161 when G3752 that which is perfect G5046 is come G2064, then G5119 that which is in G1537 part G3313 shall be done away G2673.4

4done away: Gr. vanish away

YLT

10 and when that which is perfect may come, then that which [is] in part shall become useless.

WHNU

10 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S το G3588 T-ASN τελειον G5046 A-ASN το G3588 T-NSN εκ G1537 PREP μερους G3313 N-GSN καταργηθησεται G2673 V-FPI-3S

Darby

10 but when that which is perfect has come, that which is in part shall be done away.

TSK - 1 Korinthe 13:10

 

1Kor 13:12; Jes 24:23; Jes 60:19; Jes 60:20; 2Kor 5:7; 2Kor 5:8; Openb 21:22; Openb 21:23; Openb 22:4; Openb 22:5

 

 

SV

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

KJV

11 When G3753 I was G2252 a child G3516, I spake G2980 as G5613 a child G3516, I understood G5426 as G5613 a child G3516, I thought G3049 as G5613 a child G3516: but G1161 when G3753 I became G1096 a man G435, I put away G2673 childish things G3516.5 6

†† 5thought: or, reasoned6put away: Gr. vanish away

YLT

11 When I was a babe, as a babe I was speaking, as a babe I was thinking, as a babe I was reasoning, and when I have become a man, I have made useless the things of the babe;

WHNU

11 οτε G3753 ADV ημην G2252 V-IXI-1S νηπιος G3516 A-NSM ελαλουν G2980 V-IAI-1S ως G5613 ADV νηπιος G3516 A-NSM εφρονουν G5426 V-IAI-1S ως G5613 ADV νηπιος G3516 A-NSM ελογιζομην G3049 V-INI-1S ως G5613 ADV νηπιος G3516 A-NSM οτε G3753 ADV γεγονα G1096 V-2RAI-1S ανηρ G435 N-NSM κατηργηκα G2673 V-RAI-1S τα G3588 T-APN του G3588 T-GSM νηπιου G3516 A-GSM

Darby

11 When I was a child, I spoke as a child, I felt as a child, I reasoned as a child; when I became a man, I had done with what belonged to the child.

TSK - 1 Korinthe 13:11

 

I spake.

1Kor 3:1; 1Kor 3:2; 1Kor 14:20; Pred 11:10; Gal 4:1

thought.† or, reasoned.

 

 

SV

12 Want12 †wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan [zullen wij zien] aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.† 122Kor 3:18;† [2Kor 5:7];

KJV

12 For G1063 now G737 we see G991 through G1223 a glass G2072, darkly G1722 G135; but G1161 then G5119 face G4383 to G4314 face G4383: now G737 I know G1097 in G1537 part G3313; but G1161 then G5119 shall I know G1921 even as G2531 also G2532 I am known G1921.7

7darkly: Gr. in a riddle †2Kor 3:18; [2Kor 5:7];

YLT

12 for we see now through a mirror obscurely, and then face to face; now I know in part, and then I shall fully know, as also I was known; 2Kor 3:18; [2Kor 5:7];

WHNU

12 βλεπομεν G991 V-PAI-1P γαρ G1063 CONJ αρτι G737 ADV δι G1223 PREP εσοπτρου G2072 N-GSN εν G1722 PREP αινιγματι G135 N-DSN τοτε G5119 ADV δε G1161 CONJ προσωπον G4383 N-ASN προς G4314 PREP προσωπον G4383 N-ASN αρτι G737 ADV γινωσκω G1097 V-PAI-1S εκ G1537 PREP μερους G3313 N-GSN τοτε G5119 ADV δε G1161 CONJ επιγνωσομαι G1921 V-FDI-1S καθως G2531 ADV και G2532 CONJ επεγνωσθην G1921 V-API-1S 2Kor 3:18; [2Kor 5:7];

Darby

12 For we see now through a dim window obscurely, but then face to face; now I know partially, but then I shall know according as I also have been known. 2Kor 3:18; [2Kor 5:7];

TSK - 1 Korinthe 13:12

 

we see.

2Kor 3:18; 2Kor 5:7; Filipp 3:12; Jak 1:23

darkly.† Gr. in a riddle.

Richt 14:12-19; Ezech 17:2

face.

Ex 33:11; Num 12:8; Matt 5:8; Matt 18:10; Rom 8:18; 1Joh 3:2; Openb 22:4

now.

1Kor 13:9; 1Kor 13:10; Joh 10:15

 

 

SV

13 En nu blijft geloof, hoop [en] liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

KJV

13 And G1161 now G3570 abideth G3306 faith G4102, hope G1680, charity G26, these G5023 three G5140; but G1161 the greatest G3187 of these G5130 [is] charity G26.

YLT

13 and now there doth remain faith, hope, love--these three; and the greatest of these [is] love.

WHNU

13 νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ μενει G3306 V-PAI-3S πιστις G4102 N-NSF ελπις G1680 N-NSF αγαπη G26 N-NSF τα G3588 T-NPN τρια G5140 A-NPN ταυτα G5023 D-NPN μειζων G3187 A-NSF-C δε G1161 CONJ τουτων G5130 D-GPF η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF

Darby

13 And now abide faith, hope, love; these three things; and the greater of these [is] love.

TSK - 1 Korinthe 13:13

 

abideth.

1Kor 3:14; 1Petr 1:21; 1Joh 2:14; 1Joh 2:24; 1Joh 3:9

faith.

Luk 8:13-15; Luk 22:32; Gal 5:6; Hebr 10:35; Hebr 10:39; Hebr 11:1-7; 1Joh 5:1-5

hope.

Ps 42:11; Ps 43:5; Ps 146:5; Klaagl 3:21-26; Rom 5:4; Rom 5:5; Rom 8:24; Rom 8:25; Rom 15:13

Kol 1:5; Kol 1:27; 1Thess 5:8; Hebr 6:11; Hebr 6:19; 1Petr 1:21; 1Joh 3:3

charity.

1Kor 13:1-8; 1Kor 8:1; 1Kor 8:3; 2Kor 5:10; 2Kor 5:15; Gal 5:6; 1Joh 2:10; 1Joh 4:7-18

the greatest.

1Kor 13:8; 1Kor 14:1; 1Kor 16:14; Mark 12:29-31; Luk 10:27; Gal 5:13-22; Filipp 1:9; Kol 3:14

1Tim 1:5; 2Tim 1:7; 1Joh 4:7-9; 2Joh 1:4-6

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 12)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 14)