Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 16)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 2)


Lukas 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben;

KJV

1 Forasmuch G1895 as many G4183 have taken in hand G2021 to set forth in order G392 a declaration G1335 of G4012 those things G4229 which are most surely believed G4135 among G1722 us G2254 ,

YLT

1 Seeing that many did take in hand to set in order a narration of the matters that have been fully assured among us,

WHNU

1 επειδηπερ G1895 CONJ πολλοι G4183 A-NPM επεχειρησαν G2021 V-AAI-3P αναταξασθαι G392 V-ADN διηγησιν G1335 N-ASF περι G4012 PREP των G3588 T-GPN πεπληροφορημενων G4135 V-RPP-GPN εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP πραγματων G4229 N-GPN

Darby

1 Forasmuch as many have undertaken to draw up a relation concerning the matters fully believed among us,

TSK - Lukas 1:1

 

1 The preface of Luke to his whole gospel.

5 The conception of John the Baptist;

26 and of Christ.

39 The prophecy of Elisabeth and of Mary, concerning Christ.

57 The nativity and circumcision of John.

67 The prophecy of Zacharias, both of Christ,

76 and of John.

 

 

those.

Joh 20:31; Hand 1:1-3; 1Tim 3:16; 2Petr 1:16-19

most surely.[Peplerophoremenon,] the passive participle of [plerophoreo ,] from [pleres  phora,] full measure; and is applied to a ship fully laden, to a tree in full bearing, etc. Hence it implies that fulness of evidence by which any fact is supported, and also that confidence, or feeling of assent, by which facts so supported are believed.

 

 

SV

2 Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn;

KJV

2 Even G2531 as they delivered G3860 them unto us G2254 , which G3588 from G575 the beginning G746 were G1096 eyewitnesses G845, and G2532 ministers G5257 of the word G3056;

YLT

2 as they did deliver to us, who from the beginning became eye-witnesses, and officers of the Word, --

WHNU

2 καθως G2531 ADV παρεδοσαν G3860 V-2AAI-3P ημιν G2254 P-1DP οι G3588 T-NPM απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF αυτοπται G845 A-NPM και G2532 CONJ υπηρεται G5257 N-NPM γενομενοι G1096 V-2ADP-NPM του G3588 T-GSM λογου G3056 N-GSM

Darby

2 as those who from the beginning were eye-witnesses of and attendants on the Word have delivered them to us,

TSK - Lukas 1:2

 

which.

Luk 24:48; Mark 1:1; Joh 15:27; Hand 1:3; Hand 1:8; Hand 1:21; Hand 1:22; Hand 4:20; Hand 10:39-41; Hebr 2:3

1Petr 5:1; 1Joh 1:1-3

and.

Hand 26:16; Rom 15:16; Efez 3:7; Efez 3:8; Efez 4:11; Efez 4:12; Kol 1:23-25

 

 

SV

3 Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theófilus!

KJV

3 It seemed G1380 good to me also G2504, having had perfect G199 understanding G3877 of all things G3956 from the very first G509, to write G1125 unto thee G4671 in order G2517 , most excellent G2903 Theophilus G2321 ,

YLT

3 it seemed good also to me, having followed from the first after all things exactly, to write to thee in order, most noble Theophilus,

WHNU

3 εδοξεν G1380 V-AAI-3S καμοι G2504 P-1DS-C παρηκολουθηκοτι G3877 V-RAP-DSM ανωθεν G509 ADV πασιν G3956 A-DPN ακριβως G199 ADV καθεξης G2517 ADV σοι G4671 P-2DS γραψαι G1125 V-AAN κρατιστε G2903 A-VSM θεοφιλε G2321 N-VSM

Darby

3 it has seemed good to *me* also, accurately acquainted from the origin with all things, to write to thee with method, most excellent Theophilus,

TSK - Lukas 1:3

 

seemed.

Hand 15:19; Hand 15:25; Hand 15:28; 1Kor 7:40; 1Kor 16:12

in.

Luk 1:1; Ps 40:5; Ps 50:21; Pred 12:9; Hand 11:4

most.

Hand 1:1; Hand 23:26; Hand 24:3; Hand 26:25

 

 

SV

4 Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.

KJV

4 That G2443 thou mightest know G1921 the certainty G803 of G4012 those things G3056, wherein G3739 thou hast been instructed G2727 .

YLT

4 that thou mayest know the certainty of the things wherein thou wast instructed.

WHNU

4 ινα G2443 CONJ επιγνως G1921 V-2AAS-2S περι G4012 PREP ων G3739 R-GPM κατηχηθης G2727 V-API-2S λογων G3056 N-GPM την G3588 T-ASF ασφαλειαν G803 N-ASF

Darby

4 that thou mightest know the certainty of those things in which thou hast been instructed.

TSK - Lukas 1:4

 

Joh 20:31; 2Petr 1:15; 2Petr 1:16

 

 

SV

5 In de dagen van Heródes, den koning van Judéa, was een zeker priester, met name Zacharías, van1  de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aäron, en haar naam Elizabet.  11Kron 24:10;

KJV

5 There was G1096 in G1722 the days G2250 of Herod G2264 , the king G935 of Judaea G2449 , a certain G5100 priest G2409 named G3686 Zacharias G2197 , of G1537 the course G2183 of Abia G7 : and G2532 his G846 wife G1135 [was] of G1537 the daughters G2364 of Aaron G2 , and G2532 her G846 name G3686 [was] Elisabeth G1665 . 1Kron 24:10;

YLT

5 There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest, by name Zacharias, of the course of Abijah, and his wife of the daughters of Aaron, and her name Elisabeth; 1Kron 24:10;

WHNU

5 εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF ηρωδου G2264 N-GSM βασιλεως G935 N-GSM της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF ιερευς G2409 N-NSM τις G5100 X-NSM ονοματι G3686 N-DSN ζαχαριας G2197 N-NSM εξ G1537 PREP εφημεριας G2183 N-GSF αβια G7 N-PRI και G2532 CONJ γυνη G1135 N-NSF αυτω G846 P-DSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPF θυγατερων G2364 N-GPF ααρων G2 N-PRI και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN αυτης G846 P-GSF ελισαβετ G1665 N-PRI 1Kron 24:10;

Darby

5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest, by name Zacharias, of the course of Abia, and his wife of the daughters of Aaron, and her name Elizabeth. 1Kron 24:10;

TSK - Lukas 1:5

 

Herod.

Mt 2:1

of the course.

1Kron 24:10; 1Kron 24:19; Neh 12:4; Neh 12:17

Abijah.

 

 

SV

6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.

KJV

6 And G1161 they were G2258 both G297 righteous G1342 before G1799 God G2316 , walking G4198 in G1722 all G3956 the commandments G1785 and G2532 ordinances G1345 of the Lord G2962 blameless G273 .

YLT

6 and they were both righteous before God, going on in all the commands and righteousnesses of the Lord blameless,

WHNU

6 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ δικαιοι G1342 A-NPM αμφοτεροι G297 A-NPM εναντιον G1726 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM πορευομενοι G4198 V-PNP-NPM εν G1722 PREP πασαις G3956 A-DPF ταις G3588 T-DPF εντολαις G1785 N-DPF και G2532 CONJ δικαιωμασιν G1345 N-DPN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM αμεμπτοι G273 A-NPM

Darby

6 And they were both just before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

TSK - Lukas 1:6

 

righteous.

Luk 16:15; Gen 6:9; Gen 7:1; Gen 17:1; Job 1:1; Job 1:8; Job 9:2; Rom 3:9-25; Filipp 3:6-9

Tit 3:3-7

walking.

1Kon 9:4; 2Kon 20:3; Ps 119:6; Hand 23:1; Hand 24:16; 1Kor 11:2; 2Kor 1:12

Filipp 3:6; Tit 2:11-14; 1Joh 2:3; 1Joh 2:29; 1Joh 3:7

blameless.

Filipp 2:15; Kol 1:22; 1Thess 3:13; 2Petr 3:14

 

 

SV

7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. [Mal 4:5];

KJV

7 And G2532 they G846 had G2258 no G3756 child G5043 , because G2530 that Elisabeth G1665 was G2258 barren G4723 , and G2532 they G846 both G297 were G2258 [now] well stricken G4260 in G1722 years G2250 . [Mal 4:5];

YLT

7 and they had no child, because that Elisabeth was barren, and both were advanced in their days. [Mal 4:5];

WHNU

7 και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ην G2258 V-IXI-3S αυτοις G846 P-DPM τεκνον G5043 N-NSN καθοτι G2530 ADV ην G2258 V-IXI-3S   [η] G3588 T-NSF η G3588 T-NSF ελισαβετ G1665 N-PRI στειρα G4723 N-NSF και G2532 CONJ αμφοτεροι G297 A-NPM προβεβηκοτες G4260 V-RAP-NPM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF αυτων G846 P-GPM ησαν G2258 V-IXI-3P [Mal 4:5];

Darby

7 And they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. [Mal 4:5];

TSK - Lukas 1:7

 

they had.

Gen 15:2; Gen 15:3; Gen 16:1; Gen 16:2; Gen 25:21; Gen 30:1; Richt 13:2; Richt 13:3; 1Sam 1:2; 1Sam 1:5-8

well.

Gen 17:17; Gen 18:11; 1Kon 1:1; 2Kon 4:14; Rom 4:19; Hebr 11:11

 

 

SV

8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.

KJV

8 And G1161 it came to pass G1096, that while G1722 he G846 executed the priest's office G2407 before G1725 God G2316 in G1722 the order G5010 of his G846 course G2183 ,

YLT

8 And it came to pass, in his acting as priest, in the order of his course before God,

WHNU

8 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ιερατευειν G2407 V-PAN αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ταξει G5010 N-DSF της G3588 T-GSF εφημεριας G2183 N-GSF αυτου G846 P-GSM εναντι G1725 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

8 And it came to pass, as he fulfilled his priestly service before God in the order of his course,

TSK - Lukas 1:8

 

he.

Ex 28:1; Ex 28:41; Ex 29:1; Ex 29:9; Ex 29:44; Ex 30:30; Num 18:7; 1Kron 24:2; 2Kron 11:14

in.

Luk 1:5; 1Kron 24:19; 2Kron 8:14; 2Kron 31:2; 2Kron 31:19; Ezra 6:18

 

 

SV

9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat2  hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.3 4     2Hebr 9:6;  3Ex 30:7;  4Lev 16:17;

KJV

9 According G2596 to the custom G1485 of the priest's office G2405 , his lot G2975 was to burn incense G2370 when he went G1525 into G1519 the temple G3485 of the Lord G2962 . Hebr 9:6; Ex 30:7; Lev 16:17;

YLT

9 according to the custom of the priesthood, his lot was to make perfume, having gone into the sanctuary of the Lord, Hebr 9:6; Ex 30:7; Lev 16:17;

WHNU

9 κατα G2596 PREP το G3588 T-ASN εθος G1485 N-ASN της G3588 T-GSF ιερατειας G2405 N-GSF ελαχεν G2975 V-2AAI-3S του G3588 T-GSM θυμιασαι G2370 V-AAN εισελθων G1525 V-2AAP-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ναον G3485 N-ASM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM Hebr 9:6; Ex 30:7; Lev 16:17;

Darby

9 it fell to him by lot, according to the custom of the priesthood, to enter into the temple of the Lord to burn incense. Hebr 9:6; Ex 30:7; Lev 16:17;

TSK - Lukas 1:9

 

his.

Ex 30:7; Ex 30:8; Ex 37:25-29; Num 16:40; 1Sam 2:28; 1Kron 6:49; 1Kron 23:13; 2Kron 26:16

2Kron 29:11; Hebr 9:6

 

 

SV

10 En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers.

KJV

10 And G2532 the whole G3956 multitude G4128 of the people G2992 were G2258 praying G4336 without G1854 at the time G5610 of incense G2368 .

YLT

10 and all the multitude of the people were praying without, at the hour of the perfume.

WHNU

10 και G2532 CONJ παν G3956 A-NSN το G3588 T-NSN πληθος G4128 N-NSN ην G2258 V-IXI-3S του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM προσευχομενον G4336 V-PNP-NSN εξω G1854 ADV τη G3588 T-DSF ωρα G5610 N-DSF του G3588 T-GSN θυμιαματος G2368 N-GSN

Darby

10 And all the multitude of the people were praying without at the hour of incense.

TSK - Lukas 1:10

 

Lev 16:17; Hebr 4:14; Hebr 9:24; Openb 8:3

 

 

SV

11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter [zijde] van het altaar des reukoffers.

KJV

11 And G1161 there appeared G3700 unto him G846 an angel G32 of the Lord G2962 standing G2476 on G1537 the right side G1188 of the altar G2379 of incense G2368.

YLT

11 And there appeared to him a messenger of the Lord standing on the right side of the altar of the perfume,

WHNU

11 ωφθη G3700 V-API-3S δε G1161 CONJ αυτω G846 P-DSM αγγελος G32 N-NSM κυριου G2962 N-GSM εστως G2476 V-RAP-NSM εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM του G3588 T-GSN θυσιαστηριου G2379 N-GSN του G3588 T-GSN θυμιαματος G2368 N-GSN

Darby

11 And an angel of [the] Lord appeared to him, standing on the right of the altar of incense.

TSK - Lukas 1:11

 

appeared.

Luk 1:19; Luk 1:28; Luk 2:10; Richt 13:3; Richt 13:9; Hand 10:3; Hand 10:4; Hebr 1:14

the altar.

Ex 30:1-6; Ex 37:25-29; Ex 40:26; Ex 40:27; Lev 16:13; Openb 8:3; Openb 8:4; Openb 9:13

 

 

SV

12 En Zacharías, [hem] ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.

KJV

12 And G2532 when Zacharias G2197 saw G1492 [him], he was troubled G5015, and G2532 fear G5401 fell G1968 upon G1909 him G846 .

YLT

12 and Zacharias, having seen, was troubled, and fear fell on him;

WHNU

12 και G2532 CONJ εταραχθη G5015 V-API-3S ζαχαριας G2197 N-NSM ιδων G1492 V-2AAP-NSM και G2532 CONJ φοβος G5401 N-NSM επεπεσεν G1968 V-2AAI-3S επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM

Darby

12 And Zacharias was troubled, seeing [him] , and fear fell upon him.

TSK - Lukas 1:12

 

he.

Luk 1:29; Luk 2:9; Luk 2:10; Richt 6:22; Richt 13:22; Job 4:14; Job 4:15; Dan 10:7; Mark 16:5; Hand 10:4

Re 1:17

 

 

SV

13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharías! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij5  zult zijn naam heten Johannes.  5Luk 1:60;

KJV

13 But G1161 the angel G32 said G2036 unto G4314 him G846 , Fear G5399 not G3361 , Zacharias G2197: for G1360 thy G4675 prayer G1162 is heard G1522 ; and G2532 thy G4675 wife G1135 Elisabeth G1665 shall bear G1080 thee G4671 a son G5207 , and G2532 thou shalt call G2564 his G846 name G3686 John G2491 . Luk 1:60;

YLT

13 and the messenger said unto him, `Fear not, Zacharias, for thy supplication was heard, and thy wife Elisabeth shall bear a son to thee, and thou shalt call his name John, Luk 1:60;

WHNU

13 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM μη G3361 PRT-N φοβου G5399 V-PNM-2S ζαχαρια G2197 N-VSM διοτι G1360 CONJ εισηκουσθη G1522 V-API-3S η G3588 T-NSF δεησις G1162 N-NSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF σου G4675 P-2GS ελισαβετ G1665 N-PRI γεννησει G1080 V-FAI-3S υιον G5207 N-ASM σοι G4671 P-2DS και G2532 CONJ καλεσεις G2564 V-FAI-2S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSM ιωαννην G2491 N-ASM Luk 1:60;

Darby

13 But the angel said to him, Fear not, Zacharias, because thy supplication has been heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Luk 1:60;

TSK - Lukas 1:13

 

Fear.

Luk 24:36-40; Richt 6:23; Dan 10:12; Matt 28:5; Mark 16:6

thy prayer.

Gen 25:21; 1Sam 1:20-23; Ps 118:21; Hand 10:31

and they.

Gen 17:10; Gen 18:14; Richt 13:3-5; 1Sam 2:21; 2Kon 4:16; 2Kon 4:17; Ps 113:9

Ps 127:3-5

thou.

Luk 1:60-63; Luk 2:21; Gen 17:19; Jes 8:3; Hos 1:4; Hos 1:6; Hos 1:9; Hos 1:10; Matt 1:21

 

 

SV

14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen6  zich over zijn geboorte verblijden.  6Luk 1:58;

KJV

14 And G2532 thou G4671 shalt have G2071 joy G5479 and G2532 gladness G20 ; and G2532 many G4183 shall rejoice G5463 at G1909 his G846 birth G1083 . Luk 1:58;

YLT

14 and there shall be joy to thee, and gladness, and many at his birth shall joy, Luk 1:58;

WHNU

14 και G2532 CONJ εσται G2071 V-FXI-3S χαρα G5479 N-NSF σοι G4671 P-2DS και G2532 CONJ αγαλλιασις G20 N-NSF και G2532 CONJ πολλοι G4183 A-NPM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF γενεσει G1078 N-DSF αυτου G846 P-GSM χαρησονται G5463 V-2FOI-3P Luk 1:58;

Darby

14 And he shall be to thee joy and rejoicing, and many shall rejoice at his birth. Luk 1:58;

TSK - Lukas 1:14

 

Luk 1:58; Gen 21:6; Spr 15:20; Spr 23:15; Spr 23:24

 

 

SV

15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch7  wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.  7Richt 13:4;

KJV

15 For G1063 he shall be G2071 great G3173 in the sight G1799 of the Lord G2962 , and G2532 shall drink G4095 neither G3364 wine G3631 nor G2532 strong drink G4608; and G2532 he shall be filled G4130 with the Holy G40 Ghost G4151 , even G2089 from G1537 his G846 mother's G3384 womb G2836 . Richt 13:4;

YLT

15 for he shall be great before the Lord, and wine and strong drink he may not drink, and of the Holy Spirit he shall be full, even from his mother's womb; Richt 13:4;

WHNU

15 εσται G2071 V-FXI-3S γαρ G1063 CONJ μεγας G3173 A-NSM ενωπιον G1799 ADV   [του] G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM και G2532 CONJ οινον G3631 N-ASM και G2532 CONJ σικερα G4608 N-OI ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N πιη G4095 V-2AAS-3S και G2532 CONJ πνευματος G4151 N-GSN αγιου G40 A-GSN πλησθησεται G4130 V-FPI-3S ετι G2089 ADV εκ G1537 PREP κοιλιας G2836 N-GSF μητρος G3384 N-GSF αυτου G846 P-GSM Richt 13:4;

Darby

15 For he shall be great before [the] Lord, and he shall drink no wine nor strong drink; and he shall be filled with [the] Holy Spirit, even from his mother's womb. Richt 13:4;

TSK - Lukas 1:15

 

great.

Luk 7:28; Gen 12:2; Gen 48:19; Joz 3:7; Joz 4:14; 1Kron 17:8; 1Kron 29:12; Matt 11:9-19

Joh 5:35

and shall.

Luk 7:33; Num 6:2-4; Richt 13:4-6; Matt 11:18

filled.

Zach 9:15; Hand 2:4; Hand 2:14-18; Efez 5:18

even.

Ps 22:9; Jer 1:5; Gal 1:15

 

 

SV

16 En hij8 9  zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere, hun God.   8Mal 4:6;  9Matt 11:14;

KJV

16 And G2532 many G4183 of the children G5207 of Israel G2474 shall he turn G1994 to G1909 the Lord G2962 their G846 God G2316 . Mal 4:6; Matt 11:14;

YLT

16 and many of the sons of Israel he shall turn to the Lord their God, Mal 4:6; Matt 11:14;

WHNU

16 και G2532 CONJ πολλους G4183 A-APM των G3588 T-GPM υιων G5207 N-GPM ισραηλ G2474 N-PRI επιστρεψει G1994 V-FAI-3S επι G1909 PREP κυριον G2962 N-ASM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM αυτων G846 P-GPM Mal 4:6; Matt 11:14;

Darby

16 And many of the sons of Israel shall he turn to [the] Lord their God. Mal 4:6; Matt 11:14;

TSK - Lukas 1:16

 

Luk 1:76; Jes 40:3-5; Jes 49:6; Dan 12:3; Mal 3:1; Matt 3:1-6; Matt 21:32

 

 

SV

17 En hij10 11  zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elías,12  om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.    10Matt 3:2;  11Mark 9:12;  12Mal 4:6;  [Matt 11:14]; [Mark 9:11]; [Luk 1:76]; [Joh 3:28];

KJV

17 And G2532 he G846 shall go G4281 before G1799 him G846 in G1722 the spirit G4151 and G2532 power G1411 of Elias G2243 , to turn G1994 the hearts G2588 of the fathers G3962 to G1909 the children G5043, and G2532 the disobedient G545 to G1722 the wisdom G5428 of the just G1342 ; to make ready G2090 a people G2992 prepared G2680 for the Lord G2962.1

  1to the wisdom: or, by the wisdom  Matt 3:2; Mark 9:12; Mal 4:6; [Matt 11:14]; [Mark 9:11]; [Luk 1:76]; [Joh 3:28];

YLT

17 and he shall go before Him, in the spirit and power of Elijah, to turn hearts of fathers unto children, and disobedient ones to the wisdom of righteous ones, to make ready for the Lord, a people prepared.' Matt 3:2; Mark 9:12; Mal 4:6; [Matt 11:14]; [Mark 9:11]; [Luk 1:76]; [Joh 3:28];

WHNU

17 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM προελευσεται G4281 V-FDI-3S ενωπιον G1799 ADV αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN και G2532 CONJ δυναμει G1411 N-DSF ηλιου G2243 N-GSM επιστρεψαι G1994 V-AAN καρδιας G2588 N-APF πατερων G3962 N-GPM επι G1909 PREP τεκνα G5043 N-APN και G2532 CONJ απειθεις G545 A-APM εν G1722 PREP φρονησει G5428 N-DSF δικαιων G1342 A-GPM ετοιμασαι G2090 V-AAN κυριω G2962 N-DSM λαον G2992 N-ASM κατεσκευασμενον G2680 V-RPP-ASM Matt 3:2; Mark 9:12; Mal 4:6; [Matt 11:14]; [Mark 9:11]; [Luk 1:76]; [Joh 3:28];

Darby

17 And *he* shall go before him in [the] spirit and power of Elias, to turn hearts of fathers to children, and disobedient ones to [the] thoughts of just [men] , to make ready for [the] Lord a prepared people. Matt 3:2; Mark 9:12; Mal 4:6; [Matt 11:14]; [Mark 9:11]; [Luk 1:76]; [Joh 3:28];

TSK - Lukas 1:17

 

before.

Luk 1:16; Joh 1:13; Joh 1:23-30; Joh 1:34; Joh 3:28

in.

Mal 4:5; Mal 4:6; Matt 11:14; Matt 17:11; Matt 17:12; Mark 9:11-13; Joh 1:21-24; Openb 20:4

power.

1Kon 17:1; 1Kon 18:18; 1Kon 21:20; 2Kon 1:4-6; 2Kon 1:16

Elijah.

Matt 3:4; Matt 3:7-12; Matt 14:4

turn.

Luk 3:7-14; Mal 4:6

and the.

Jes 29:24; Matt 21:29-32; 1Kor 6:9-11

to.  or, by.  to make.

1Sam 7:5; 1Kron 29:18; 2Kron 29:36; Ps 10:17; Ps 78:8; Ps 111:10; Amos 4:12

Hand 10:33; Rom 9:23; Kol 1:12; 2Tim 2:21; 1Petr 2:9; 2Petr 3:11-14

1Jo 2:28

 

 

SV

18 En Zacharías zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want13  ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.  13Gen 17:17;

KJV

18 And G2532 Zacharias G2197 said G2036 unto G4314 the angel G32 , Whereby G2596 G5101 shall I know G1097 this G5124 ? for G1063 I G1473 am G1510 an old man G4246, and G2532 my G3450 wife G1135 well stricken G4260 in G1722 years G2250 G846 . Gen 17:17;

YLT

18 And Zacharias said unto the messenger, `Whereby shall I know this? for I am aged, and my wife is advanced in her days?' Gen 17:17;

WHNU

18 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ζαχαριας G2197 N-NSM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM κατα G2596 PREP τι G5101 I-ASN γνωσομαι G1097 V-FDI-1S τουτο G5124 D-ASN εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ ειμι G1510 V-PXI-1S πρεσβυτης G4246 N-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF μου G3450 P-1GS προβεβηκυια G4260 V-RAP-NSF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF αυτης G846 P-GSF Gen 17:17;

Darby

18 And Zacharias said to the angel, How shall I know this, for *I* am an old man, and my wife advanced in years? Gen 17:17;

TSK - Lukas 1:18

 

Whereby.

Luk 1:34; Gen 15:8; Gen 17:17; Gen 18:12; Richt 6:36-40; Jes 38:22

for.

Luk 1:7; Num 11:21-23; 2Kon 7:2; Rom 4:19

 

 

SV

19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen.

KJV

19 And G2532 the angel G32 answering G611 said G2036 unto him G846 , I G1473 am G1510 Gabriel G1043 , that stand G3936 in the presence G1799 of God G2316 ; and G2532 am sent G649 to speak G2980 unto G4314 thee G4571 , and G2532 to shew G2097 thee G4671 these G5023 glad tidings G2097.

YLT

19 And the messenger answering said to him, `I am Gabriel, who have been standing near before God, and I was sent to speak unto thee, and to proclaim these good news to thee,

WHNU

19 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S γαβριηλ G1043 N-PRI ο G3588 T-NSM παρεστηκως G3936 V-RAP-NSM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ απεσταλην G649 V-2API-1S λαλησαι G2980 V-AAN προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ ευαγγελισασθαι G2097 V-AMN σοι G4671 P-2DS ταυτα G5023 D-APN

Darby

19 And the angel answering, said to him, *I* am Gabriel, who stand before God, and I have been sent to speak to thee, and to bring these glad tidings to thee;

TSK - Lukas 1:19

 

I am.

Luk 1:26; Dan 8:16; Dan 9:21-23; Matt 18:10; Hebr 4:14

and to.

2:10

 

 

SV

20 En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.

KJV

20 And G2532 , behold G2400 , thou G2071 shalt be dumb G4623, and G2532 not G3361 able G1410 to speak G2980 , until G891 the day G2250 that G3739 these things G5023 shall be performed G1096 , because G473 G3739 thou believest G4100 not G3756 my G3450 words G3056 , which G3748 shall be fulfilled G4137 in G1519 their G846 season G2540 .

YLT

20 and lo, thou shalt be silent, and not able to speak, till the day that these things shall come to pass, because thou didst not believe my words, that shall be fulfilled in their season.'

WHNU

20 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S εση G2071 V-FXI-2S σιωπων G4623 V-PAP-NSM και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N δυναμενος G1410 V-PNP-NSM λαλησαι G2980 V-AAN αχρι G891 PREP ης G3739 R-GSF ημερας G2250 N-GSF γενηται G1096 V-2ADS-3S ταυτα G5023 D-NPN ανθ G473 PREP ων G3739 R-GPM ουκ G3756 PRT-N επιστευσας G4100 V-AAI-2S τοις G3588 T-DPM λογοις G3056 N-DPM μου G3450 P-1GS οιτινες G3748 R-NPM πληρωθησονται G4137 V-FPI-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM καιρον G2540 N-ASM αυτων G846 P-GPM

Darby

20 and behold, thou shalt be silent and not able to speak, till the day in which these things shall take place, because thou hast not believed my words, the which shall be fulfilled in their time.

TSK - Lukas 1:20

 

thou shalt.

Luk 1:22; Luk 1:62; Luk 1:63; Ex 4:11; Ezech 3:26; Ezech 24:27

dumb.[Siopao ,] silent; for in this case, though there was no natural imperfection or debility of the organs of speech, as in dumbness, yet, thou shalt not be able to speak.  This was at once a proof of the severity and mercy of God:  of severity, in condemning him to nine months' silence for his unbelief; of mercy, in rendering his punishment temporary, and the means of making others rejoice in the events predicted.

because.

Luk 1:45; Gen 18:10-15; Num 20:12; 2Kon 7:2; 2Kon 7:19; Jes 7:9; Mark 9:19; Mark 16:14

Re 3:19

which.

Rom 3:3; 2Tim 2:13; Tit 1:2; Hebr 6:18

 

 

SV

21 En het volk was wachtende op Zacharías, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel.

KJV

21 And G2532 the people G2992 waited G2258 G4328 for Zacharias G2197, and G2532 marvelled G2296 that G1722 he G846 tarried so long G5549 in G1722 the temple G3485.

YLT

21 And the people were waiting for Zacharias, and wondering at his tarrying in the sanctuary,

WHNU

21 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM προσδοκων G4328 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM ζαχαριαν G2197 N-ASM και G2532 CONJ εθαυμαζον G2296 V-IAI-3P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM χρονιζειν G5549 V-PAN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ναω G3485 N-DSM αυτον G846 P-ASM

Darby

21 And the people were awaiting Zacharias, and they wondered at his delaying in the temple.

TSK - Lukas 1:21

 

Nu 6:23-27

 

 

SV

22 En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom.

KJV

22 And G1161 when he came out G1831, he could G1410 not G3756 speak G2980 unto them G846 : and G2532 they perceived G1921 that G3754 he had seen G3708 a vision G3701 in G1722 the temple G3485: for G2532 he G846 beckoned G2258 G1269 unto them G846 , and G2532 remained G1265 speechless G2974.

YLT

22 and having come out, he was not able to speak to them, and they perceived that a vision he had seen in the sanctuary, and he was beckoning to them, and did remain dumb.

WHNU

22 εξελθων G1831 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N εδυνατο G1410 V-INI-3S λαλησαι G2980 V-AAN αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ επεγνωσαν G1921 V-2AAI-3P οτι G3754 CONJ οπτασιαν G3701 N-ASF εωρακεν G3708 V-RAI-3S-ATT εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ναω G3485 N-DSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S διανευων G1269 V-PAP-NSM αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ διεμενεν G1265 V-IAI-3S κωφος G2974 A-NSM

Darby

22 But when he came out he could not speak to them, and they recognised that he had seen a vision in the temple. And he was making signs to them, and continued dumb.

TSK - Lukas 1:22

 

for.

Joh 13:24; Hand 12:17; Hand 19:33; Hand 21:40

 

 

SV

23 En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.

KJV

23 And G2532 it came to pass G1096, that, as soon as G5613 the days G2250 of his G846 ministration G3009 were accomplished G4130 , he departed G565 to G1519 his own G846 house G3624 .

YLT

23 And it came to pass, when the days of his service were fulfilled, he went away to his house,

WHNU

23 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S ως G5613 ADV επλησθησαν G4130 V-API-3P αι G3588 T-NPF ημεραι G2250 N-NPF της G3588 T-GSF λειτουργιας G3009 N-GSF αυτου G846 P-GSM απηλθεν G565 V-2AAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM αυτου G846 P-GSM

Darby

23 And it came to pass, when the days of his service were completed, he departed to his house.

TSK - Lukas 1:23

 

the days.

2Kon 11:5-7; 1Kron 9:25

 

 

SV

24 En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende:

KJV

24 And G1161 after G3326 those G5025 days G2250 his G846 wife G1135 Elisabeth G1665 conceived G4815 , and G2532 hid G4032 herself G1438 five G4002 months G3376 , saying G3004 ,

YLT

24 and after those days, his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying--

WHNU

24 μετα G3326 PREP δε G1161 CONJ ταυτας G3778 D-APF τας G3588 T-APF ημερας G2250 N-APF συνελαβεν G4815 V-2AAI-3S ελισαβετ G1665 N-PRI η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ περιεκρυβεν G4032 V-IAI-3S εαυτην G1438 F-3ASF μηνας G3376 N-APM πεντε G4002 A-NUI λεγουσα G3004 V-PAP-NSF

Darby

24 Now after these days, Elizabeth his wife conceived, and hid herself five months, saying,

TSK - Lukas 1:24

 

24

 

 

SV

25 Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij [mij] aangezien heeft, om mijn14 15  versmaadheid onder de mensen weg te nemen.   14Gen 30:23;  15Jes 4:1;

KJV

25 G3754 Thus G3779 hath G4160 the Lord G2962 dealt G4160 with me G3427 in G1722 the days G2250 wherein G3739 he looked on G1896 [me], to take away G851 my G3450 reproach G3681 among G1722 men G444 . Gen 30:23; Jes 4:1;

YLT

25 `Thus hath the Lord done to me, in days in which He looked upon [me] , to take away my reproach among men.' Gen 30:23; Jes 4:1;

WHNU

25 οτι G3754 CONJ ουτως G3779 ADV μοι G3427 P-1DS πεποιηκεν G4160 V-RAI-3S κυριος G2962 N-NSM εν G1722 PREP ημεραις G2250 N-DPF αις G3739 R-DPF επειδεν G1896 V-2AAI-3S αφελειν G851 V-2AAN ονειδος G3681 N-ASN μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP ανθρωποις G444 N-DPM Gen 30:23; Jes 4:1;

Darby

25 Thus has [the] Lord done to me in [these] days in which he looked upon [me] to take away my reproach among men. Gen 30:23; Jes 4:1;

TSK - Lukas 1:25

 

hath.

Luk 1:13; Gen 21:1; Gen 21:2; Gen 25:21; Gen 30:22; 1Sam 1:19; 1Sam 1:20; 1Sam 2:21; 1Sam 2:22; Hebr 11:11

to take.

Gen 30:23; 1Sam 1:6; Jes 4:1; Jes 54:1-4

 

 

SV

26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Názareth; [Dan 8:16];

KJV

26 And G1161 in G1722 the sixth G1623 month G3376 the angel G32 Gabriel G1043 was sent G649 from G5259 God G2316 unto G1519 a city G4172 of Galilee G1056, named G3739 G3686 Nazareth G3478 , [Dan 8:16];

YLT

26 And in the sixth month was the messenger Gabriel sent by God, to a city of Galilee, the name of which [is] Nazareth, [Dan 8:16];

WHNU

26 εν G1722 PREP δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM μηνι G3376 N-DSM τω G3588 T-DSM εκτω G1623 A-DSM απεσταλη G649 V-2API-3S ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM γαβριηλ G1043 N-PRI απο G575 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εις G1519 PREP πολιν G4172 N-ASF της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF η G3739 R-DSF ονομα G3686 N-NSN ναζαρεθ G3478 N-PRI [Dan 8:16];

Darby

26 But in the sixth month, the angel Gabriel was sent of God to a city of Galilee, of which [the] name [was] Nazareth, [Dan 8:16];

TSK - Lukas 1:26

 

the sixth.

24

the angel.

19

a city.

Luk 2:4; Matt 2:23; Joh 1:45; Joh 1:46; Joh 7:41

 

 

SV

27 Tot16  een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.  16Matt 1:18;

KJV

27 To G4314 a virgin G3933 espoused G3423 to a man G435 whose G3739 name G3686 was Joseph G2501, of G1537 the house G3624 of David G1138 ; and G2532 the virgin's G3933 name G3686 [was] Mary G3137 . Matt 1:18;

YLT

27 to a virgin, betrothed to a man, whose name [is] Joseph, of the house of David, and the name of the virgin [is] Mary. Matt 1:18;

WHNU

27 προς G4314 PREP παρθενον G3933 N-ASF εμνηστευμενην G3423 V-RPP-ASF ανδρι G435 N-DSM ω G3739 R-DSM ονομα G3686 N-NSN ιωσηφ G2501 N-PRI εξ G1537 PREP οικου G3624 N-GSM δαυιδ G1138 N-PRI και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN της G3588 T-GSF παρθενου G3933 N-GSF μαριαμ G3137 N-PRI Matt 1:18;

Darby

27 to a virgin betrothed to a man whose name [was] Joseph, of the house of David; and the virgin's name [was] Mary. Matt 1:18;

TSK - Lukas 1:27

 

Luk 2:4; Luk 2:5; Gen 3:15; Jes 7:14; Jer 31:22; Matt 1:18; Matt 1:21; Matt 1:23

 

 

SV

28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere [is] met u; gij [zijt] gezegend onder de vrouwen.

KJV

28 And G2532 the angel G32 came in G1525 unto G4314 her G846 , and said G2036 , Hail G5463 , [thou that art] highly favoured G5487 , the Lord G2962 [is] with G3326 thee G4675 : blessed G2127 [art] thou G4771 among G1722 women G1135 .2

  2highly…: or, graciously accepted, or, of much grace

YLT

28 And the messenger having come in unto her, said, `Hail, favoured one, the Lord [is] with thee; blessed [art] thou among women;'

WHNU

28 και G2532 CONJ εισελθων G1525 V-2AAP-NSM προς G4314 PREP αυτην G846 P-ASF ειπεν G2036 V-2AAI-3S χαιρε G5463 V-PAM-2S κεχαριτωμενη G5487 V-RPP-NSF ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM μετα G3326 PREP σου G4675 P-2GS

Darby

28 And the angel came in to her, and said, Hail, [thou] favoured one! the Lord [is] with thee: [blessed art *thou* amongst women] .

TSK - Lukas 1:28

 

Hail.

Dan 9:21-23; Dan 10:19

highly favoured.  or, graciously accepted, or much graced.

Luk 1:30; Hos 14:2; Efez 1:6

the Lord.

Richt 6:12; Jes 43:5; Jer 1:18; Jer 1:19; Hand 18:10

blessed.

Luk 1:42; Luk 11:27; Luk 11:28; Richt 5:24; Spr 31:29-31; Matt 12:48

 

 

SV

29 En als zij [hem] zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.

KJV

29 And G1161 when she saw G1492 [him], she was troubled G1298 at G1909 his G846 saying G3056 , and G2532 cast in her mind G1260 what manner G4217 of salutation G783 this G3778 should be G1498 .

YLT

29 and she, having seen, was troubled at his word, and was reasoning of what kind this salutation may be.

WHNU

29 η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM λογω G3056 N-DSM διεταραχθη G1298 V-API-3S και G2532 CONJ διελογιζετο G1260 V-INI-3S ποταπος G4217 A-NSM ειη G1498 V-PXO-3S ο G3588 T-NSM ασπασμος G783 N-NSM ουτος G3778 D-NSM

Darby

29 But she, [seeing] [the angel] , was troubled at his word, and reasoned in her mind what this salutation might be.

TSK - Lukas 1:29

 

she was.

Luk 1:12; Mark 6:49; Mark 6:50; Mark 16:5; Mark 16:6; Hand 10:4

and cast.

Luk 1:66; Luk 2:19; Luk 2:51

what.

Richt 6:13-15; 1Sam 9:20; 1Sam 9:21; Hand 10:4; Hand 10:17

 

 

SV

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.

KJV

30 And G2532 the angel G32 said G2036 unto her G846 , Fear G5399 not G3361 , Mary G3137 : for G1063 thou hast found G2147 favour G5485 with G3844 God G2316 .

YLT

30 And the messenger said to her, `Fear not, Mary, for thou hast found favour with God;

WHNU

30 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM αυτη G846 P-DSF μη G3361 PRT-N φοβου G5399 V-PNM-2S μαριαμ G3137 N-PRI ευρες G2147 V-2AAI-2S γαρ G1063 CONJ χαριν G5485 N-ASF παρα G3844 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM

Darby

30 And the angel said to her, Fear not, Mary, for thou hast found favour with God;

TSK - Lukas 1:30

 

Luk 1:13; Luk 12:32; Jes 41:10; Jes 41:14; Jes 43:1-4; Jes 44:2; Matt 28:5; Hand 18:9; Hand 18:10; Hand 27:24

Rom 8:31; Hebr 13:6

 

 

SV

31 En zie,17  gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam18  heten JEZUS.   17Jes 7:14;  18Matt 1:21;  [Matt 1:1]; [Luk 2:21]; [Joh 1:14];

KJV

31 And G2532 , behold G2400 , thou shalt conceive G4815 in G1722 thy womb G1064 , and G2532 bring forth G5088 a son G5207 , and G2532 shalt call G2564 his G846 name G3686 JESUS G2424 . Jes 7:14; Matt 1:21; [Matt 1:1]; [Luk 2:21]; [Joh 1:14];

YLT

31 and lo, thou shalt conceive in the womb, and shalt bring forth a son, and call his name Jesus; Jes 7:14; Matt 1:21; [Matt 1:1]; [Luk 2:21]; [Joh 1:14];

WHNU

31 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S συλλημψη G4815 V-FDI-2S εν G1722 PREP γαστρι G1064 N-DSF και G2532 CONJ τεξη G5088 V-FDI-2S υιον G5207 N-ASM και G2532 CONJ καλεσεις G2564 V-FAI-2S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSM ιησουν G2424 N-ASM Jes 7:14; Matt 1:21; [Matt 1:1]; [Luk 2:21]; [Joh 1:14];

Darby

31 and behold, thou shalt conceive in the womb and bear a son, and thou shalt call his name Jesus. Jes 7:14; Matt 1:21; [Matt 1:1]; [Luk 2:21]; [Joh 1:14];

TSK - Lukas 1:31

 

thou.

Luk 1:27; Jes 7:14; Matt 1:23; Gal 4:4

and shalt.

Luk 1:13; Luk 2:21; Matt 1:21; Matt 1:25

 

 

SV

32 Deze19  zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God,20 21 22  de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.     19Jes 54:5;  202Sam 7:12;  21Ps 132:11;  22Jes 9:7;  [Jer 23:5]; [Hand 2:30]; [Rom 1:3];

KJV

32 He G3778 shall be G2071 great G3173 , and G2532 shall be called G2564 the Son G5207 of the Highest G5310: and G2532 the Lord G2962 God G2316 shall give G1325 unto him G846 the throne G2362 of his G846 father G3962 David G1138 : Jes 54:5; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 9:7; [Jer 23:5]; [Hand 2:30]; [Rom 1:3];

YLT

32 he shall be great, and Son of the Highest he shall be called, and the Lord God shall give him the throne of David his father, Jes 54:5; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 9:7; [Jer 23:5]; [Hand 2:30]; [Rom 1:3];

WHNU

32 ουτος G3778 D-NSM εσται G2071 V-FXI-3S μεγας G3173 A-NSM και G2532 CONJ υιος G5207 N-NSM υψιστου G5310 A-GSM κληθησεται G2564 V-FPI-3S και G2532 CONJ δωσει G1325 V-FAI-3S αυτω G846 P-DSM κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τον G3588 T-ASM θρονον G2362 N-ASM δαυιδ G1138 N-PRI του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM αυτου G846 P-GSM Jes 54:5; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 9:7; [Jer 23:5]; [Hand 2:30]; [Rom 1:3];

Darby

32 *He* shall be great, and shall be called Son of [the] Highest; and [the] Lord God shall give him the throne of David his father; Jes 54:5; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 9:7; [Jer 23:5]; [Hand 2:30]; [Rom 1:3];

TSK - Lukas 1:32

 

shall be great.

Luk 1:15; Luk 3:16; Matt 3:11; Matt 12:42; Filipp 2:9-11

the Son.

Luk 1:35; Mark 5:7; Mark 14:61; Joh 6:69; Hand 16:17; Rom 1:4; Hebr 1:2-8

give.

2Sam 7:11-13; Ps 132:11; Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 16:5; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 33:15-17

Ezech 17:22-24; Ezech 34:23; Ezech 34:24; Ezech 37:24; Ezech 37:25; Amos 9:11; Amos 9:12; Matt 28:18; Joh 3:35; Joh 3:36

Joh 5:21-29; Joh 12:34; Hand 2:30; Hand 2:36; Efez 1:20-23; Openb 3:7

 

 

SV

33 En23 24 25 26 27 28 29 30  Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.         231Kron 22:10;  24Ps 45:6;  25Ps 89:36;  26Jer 23:5;  27Dan 7:14;  28Dan 7:27;  29Micha 4:7;  30Hebr 1:8;  [1Kron 17:14]; [Jes 16:5]; [Dan 2:44]; [Dan 6:26];

KJV

33 And G2532 he shall reign G936 over G1909 the house G3624 of Jacob G2384 for G1519 ever G165 ; and G2532 of his G846 kingdom G932 there shall be G2071 no G3756 end G5056 . 1Kron 22:10; Ps 45:6; Ps 89:36; Jer 23:5; Dan 7:14; Dan 7:27; Micha 4:7; Hebr 1:8; [1Kron 17:14]; [Jes 16:5]; [Dan 2:44]; [Dan 6:26];

YLT

33 and he shall reign over the house of Jacob to the ages; and of his reign there shall be no end.' 1Kron 22:10; Ps 45:6; Ps 89:36; Jer 23:5; Dan 7:14; Dan 7:27; Micha 4:7; Hebr 1:8; [1Kron 17:14]; [Jes 16:5]; [Dan 2:44]; [Dan 6:26];

WHNU

33 και G2532 CONJ βασιλευσει G936 V-FAI-3S επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM ιακωβ G2384 N-PRI εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM και G2532 CONJ της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF αυτου G846 P-GSM ουκ G3756 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S τελος G5056 N-NSN 1Kron 22:10; Ps 45:6; Ps 89:36; Jer 23:5; Dan 7:14; Dan 7:27; Micha 4:7; Hebr 1:8; [1Kron 17:14]; [Jes 16:5]; [Dan 2:44]; [Dan 6:26];

Darby

33 and he shall reign over the house of Jacob for the ages, and of his kingdom there shall not be an end. 1Kron 22:10; Ps 45:6; Ps 89:36; Jer 23:5; Dan 7:14; Dan 7:27; Micha 4:7; Hebr 1:8; [1Kron 17:14]; [Jes 16:5]; [Dan 2:44]; [Dan 6:26];

TSK - Lukas 1:33

 

he.

Ps 45:6; Ps 89:35-37; Dan 2:44; Dan 7:13; Dan 7:14; Dan 7:27; Obadja 1:21; Micha 4:7; 1Kor 15:24; 1Kor 15:25

Hebr 1:8; Openb 11:15; Openb 20:4-6; Openb 22:3-5

the.

Rom 9:6; Gal 3:29; Gal 6:16; Filipp 3:3

 

 

SV

34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? [Matt 1:18];

KJV

34 Then G1161 said G2036 Mary G3137 unto G4314 the angel G32 , How G4459 shall G2071 this G5124 be G2071 , seeing G1893 I know G1097 not G3756 a man G435 ? [Matt 1:18];

YLT

34 And Mary said unto the messenger, `How shall this be, seeing a husband I do not know?' [Matt 1:18];

WHNU

34 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ μαριαμ G3137 N-PRI προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM πως G4459 ADV-I εσται G2071 V-FXI-3S τουτο G5124 D-NSN επει G1893 CONJ ανδρα G435 N-ASM ου G3756 PRT-N γινωσκω G1097 V-PAI-1S [Matt 1:18];

Darby

34 But Mary said to the angel, How shall this be, since I know not a man? [Matt 1:18];

TSK - Lukas 1:34

 

Richt 13:8-12; Hand 9:6

 

 

SV

35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

KJV

35 And G2532 the angel G32 answered G611 and said G2036 unto her G846 , The Holy G40 Ghost G4151 shall come G1904 upon G1909 thee G4571 , and G2532 the power G1411 of the Highest G5310 shall overshadow G1982 thee G4671 : therefore G1352 also G2532 that holy thing G40 which shall be born G1080 of G1537 thee G4675 shall be called G2564 the Son G5207 of God G2316 .

YLT

35 And the messenger answering said to her, `The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee, therefore also the holy-begotten thing shall be called Son of God;

WHNU

35 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτη G846 P-DSF πνευμα G4151 N-NSN αγιον G40 A-NSN επελευσεται G1904 V-FDI-3S επι G1909 PREP σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ δυναμις G1411 N-NSF υψιστου G5310 A-GSM επισκιασει G1982 V-FAI-3S σοι G4671 P-2DS διο G1352 CONJ και G2532 CONJ το G3588 T-NSN γεννωμενον G1080 V-PPP-NSN αγιον G40 A-NSN κληθησεται G2564 V-FPI-3S υιος G5207 N-NSM θεου G2316 N-GSM

Darby

35 And the angel answering said to her, [The] Holy Spirit shall come upon thee, and power of [the] Highest overshadow thee, wherefore the holy thing also which shall be born shall be called Son of God.

TSK - Lukas 1:35

 

The Holy Ghost.

Luk 1:27; Luk 1:31; Matt 1:20

that.

Job 14:4; Job 15:16; Job 25:4; Ps 51:5; Efez 2:3; Hebr 4:15; Hebr 7:26-28

the Son of God.

Luk 1:32; Ps 2:7; Matt 14:33; Matt 26:63; Matt 26:64; Matt 27:54; Mark 1:1; Joh 1:34; Joh 1:49; Joh 20:31

Hand 8:37; Rom 1:4; Gal 2:20

 

 

SV

36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. [Hebr 11:11];

KJV

36 And G2532 , behold G2400 , thy G4675 cousin G4773 Elisabeth G1665 , she G846 hath G4815 also G2532 conceived G4815 a son G5207 in G1722 her G846 old age G1094 : and G2532 this G3778 is G2076 the sixth G1623 month G3376 with her G846 , who G3588 was called G2564 barren G4723 . [Hebr 11:11];

YLT

36 and lo, Elisabeth, thy kinswoman, she also hath conceived a son in her old age, and this is the sixth month to her who was called barren; [Hebr 11:11];

WHNU

36 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ελισαβετ G1665 N-PRI η G3588 T-NSF συγγενις G4773 N-NSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ αυτη G846 P-NSF συνειληφεν G4815 V-RAI-3S υιον G5207 N-ASM εν G1722 PREP γηρει G1094 N-DSN αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ ουτος G3778 D-NSM μην G3376 PRT εκτος G1623 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S αυτη G846 P-DSF τη G3588 T-DSF καλουμενη G2564 V-PPP-DSF στειρα G4723 N-DSF [Hebr 11:11];

Darby

36 And behold, Elizabeth, thy kinswoman, she also has conceived a son in her old age, and this is the sixth month to her that was called barren: [Hebr 11:11];

TSK - Lukas 1:36

 

24-26

 

 

SV

37 Want31 32 33 34 35  geen ding zal bij God onmogelijk zijn.      31Job 42:2;  32Jer 32:17;  33Zach 8:6;  34Matt 19:26;  35Luk 18:27;  [Gen 18:14]; [Mark 10:27];

KJV

37 For G3754 with G3844 God G2316 nothing G3756 G3956 G4487 shall be impossible G101 . Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Matt 19:26; Luk 18:27; [Gen 18:14]; [Mark 10:27];

YLT

37 because nothing shall be impossible with God.' Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Matt 19:26; Luk 18:27; [Gen 18:14]; [Mark 10:27];

WHNU

37 οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N αδυνατησει G101 V-FAI-3S παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM παν G3956 A-NSN ρημα G4487 N-NSN Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Matt 19:26; Luk 18:27; [Gen 18:14]; [Mark 10:27];

Darby

37 for nothing shall be impossible with God. Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Matt 19:26; Luk 18:27; [Gen 18:14]; [Mark 10:27];

TSK - Lukas 1:37

 

with.

Luk 18:27; Gen 18:14; Num 11:23; Job 13:2; Jer 32:17; Jer 32:27; Zach 8:6; Matt 19:26

Mark 10:27; Filipp 3:21

 

 

SV

38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

KJV

38 And G1161 Mary G3137 said G2036 , Behold G2400 the handmaid G1399 of the Lord G2962 ; be it G1096 unto me G3427 according G2596 to thy G4675 word G4487 . And G2532 the angel G32 departed G565 from G575 her G846 .

YLT

38 And Mary said, `Lo, the maid-servant of the Lord; let it be to me according to thy saying,' and the messenger went away from her.

WHNU

38 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ μαριαμ G3137 N-PRI ιδου G2400 V-2AAM-2S η G3588 T-NSF δουλη G1399 N-NSF κυριου G2962 N-GSM γενοιτο G1096 V-2ADO-3S μοι G3427 P-1DS κατα G2596 PREP το G3588 T-ASN ρημα G4487 N-ASN σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ απηλθεν G565 V-2AAI-3S απ G575 PREP αυτης G846 P-GSF ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM

Darby

38 And Mary said, Behold the bondmaid of [the] Lord; be it to me according to thy word. And the angel departed from her.

TSK - Lukas 1:38

 

Behold.

2Sam 7:25-29; Ps 116:16; Rom 4:20; Rom 4:21

be.

Ps 119:38

 

 

SV

39 En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;

KJV

39 And G1161 Mary G3137 arose G450 in G1722 those G5025 days G2250 , and went G4198 into G1519 the hill country G3714 with G3326 haste G4710 , into G1519 a city G4172 of Juda G2448 ;

YLT

39 And Mary having arisen in those days, went to the hill-country, with haste, to a city of Judea,

WHNU

39 αναστασα G450 V-2AAP-NSF δε G1161 CONJ μαριαμ G3137 N-PRI εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF ταυταις G3778 D-DPF επορευθη G4198 V-AOI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ορεινην G3714 A-ASF μετα G3326 PREP σπουδης G4710 N-GSF εις G1519 PREP πολιν G4172 N-ASF ιουδα G2448 N-GSM

Darby

39 And Mary, rising up in those days, went into the hill country with haste, to a city of Judah,

TSK - Lukas 1:39

 

into.

Joz 10:40; Joz 15:48-59; Joz 21:9-11

city.This was most probably Hebron, a city of the priests, and situated in the hill country of Judea, (Jos 11:21; 21:11, 13,) about 25 miles south of Jerusalem, and nearly 100 from Nazareth.  Such was the intense desire of Mary's mind to visit and communicate with her relative Elisabeth, that she scrupled not to undertake this long journey to effect her purpose.

 

 

SV

40 En kwam in het huis van Zacharías, en groette Elizabet.

KJV

40 And G2532 entered G1525 into G1519 the house G3624 of Zacharias G2197, and G2532 saluted G782 Elisabeth G1665 .

YLT

40 and entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.

WHNU

40 και G2532 CONJ εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM ζαχαριου G2197 N-GSM και G2532 CONJ ησπασατο G782 V-ADI-3S την G3588 T-ASF ελισαβετ G1665 N-PRI

Darby

40 and entered into the house of Zacharias, and saluted Elizabeth.

TSK - Lukas 1:40

 

40

 

 

SV

41 En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest;

KJV

41 And G2532 it came to pass G1096, that, when G5613 Elisabeth G1665 heard G191 the salutation G783 of Mary G3137 , the babe G1025 leaped G4640 in G1722 her G846 womb G2836 ; and G2532 Elisabeth G1665 was filled G4130 with the Holy G40 Ghost G4151 :

YLT

41 And it came to pass, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe did leap in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Spirit,

WHNU

41 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S ως G5613 ADV ηκουσεν G191 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ασπασμον G783 N-ASM της G3588 T-GSF μαριας G3137 N-GSF η G3588 T-NSF ελισαβετ G1665 N-PRI εσκιρτησεν G4640 V-AAI-3S το G3588 T-NSN βρεφος G1025 N-NSN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κοιλια G2836 N-DSF αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ επλησθη G4130 V-API-3S πνευματος G4151 N-GSN αγιου G40 A-GSN η G3588 T-NSF ελισαβετ G1665 N-PRI

Darby

41 And it came to pass, as Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with [the] Holy Spirit,

TSK - Lukas 1:41

 

the babe.

Luk 1:15; Luk 1:44; Gen 25:22; Ps 22:10

was.

Luk 1:67; Luk 4:1; Hand 2:4; Hand 4:8; Hand 6:3; Hand 7:55; Efez 5:18; Openb 1:10

 

 

SV

42 En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend [zijt] gij onder de vrouwen, en gezegend [is] de vrucht uws buiks!

KJV

42 And G2532 she spake out G400 with a loud G3173 voice G5456 , and G2532 said G2036 , Blessed G2127 [art] thou G4771 among G1722 women G1135 , and G2532 blessed G2127 [is] the fruit G2590 of thy G4675 womb G2836 .

YLT

42 and spake out with a loud voice, and said, `Blessed [art] thou among women, and blessed [is] the fruit of thy womb;

WHNU

42 και G2532 CONJ ανεφωνησεν G400 V-AAI-3S κραυγη G2906 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ευλογημενη G2127 V-RPP-NSF συ G4771 P-2NS εν G1722 PREP γυναιξιν G1135 N-DPF και G2532 CONJ ευλογημενος G2127 V-RPP-NSM ο G3588 T-NSM καρπος G2590 N-NSM της G3588 T-GSF κοιλιας G2836 N-GSF σου G4675 P-2GS

Darby

42 and cried out with a loud voice and said, Blessed [art] *thou* amongst women, and blessed the fruit of thy womb.

TSK - Lukas 1:42

 

Blessed art.

Luk 1:28; Luk 1:48; Richt 5:24

blessed is.

Luk 19:38; Gen 22:18; Ps 21:6; Ps 45:2; Ps 72:17-19; Hand 2:26-28; Rom 9:5

Heb 12:2

 

 

SV

43 En van waar [komt] mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?

KJV

43 And G2532 whence G4159 [is] this G5124 to me G3427 , that G2443 the mother G3384 of my G3450 Lord G2962 should come G2064 to G4314 me G3165 ?

YLT

43 and whence [is] this to me, that the mother of my Lord might come unto me?

WHNU

43 και G2532 CONJ ποθεν G4159 ADV-I μοι G3427 P-1DS τουτο G5124 D-NSN ινα G2443 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM μου G3450 P-1GS προς G4314 PREP εμε G1691 P-1AS

Darby

43 And whence [is] this to me, that the mother of my Lord should come to me?

TSK - Lukas 1:43

 

whence.

Luk 7:7; Ruth 2:10; 1Sam 25:41; Matt 3:14; Joh 13:5-8; Filipp 2:3

my.

Luk 20:42-44; Ps 110:1; Joh 13:13; Joh 20:28; Filipp 3:8

 

 

SV

44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.

KJV

44 For G1063 , lo G2400 , as soon as G5613 the voice G5456 of thy G4675 salutation G783 sounded G1096 in G1519 mine G3450 ears G3775 , the babe G1025 leaped G4640 in G1722 my G3450 womb G2836 for G1722 joy G20 .

YLT

44 for, lo, when the voice of thy salutation came to my ears, leap in gladness did the babe in my womb;

WHNU

44 ιδου G2400 V-2AAM-2S γαρ G1063 CONJ ως G5613 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S η G3588 T-NSF φωνη G5456 N-NSF του G3588 T-GSM ασπασμου G783 N-GSM σου G4675 P-2GS εις G1519 PREP τα G3588 T-APN ωτα G3775 N-APN μου G3450 P-1GS εσκιρτησεν G4640 V-AAI-3S εν G1722 PREP αγαλλιασει G20 N-DSF το G3588 T-NSN βρεφος G1025 N-NSN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κοιλια G2836 N-DSF μου G3450 P-1GS

Darby

44 For behold, as the voice of thy salutation sounded in my ears, the babe leaped with joy in my womb.

TSK - Lukas 1:44

 

the babe.

41

 

 

SV

45 En36  zalig is [zij], die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.  36Luk 11:28;

KJV

45 And G2532 blessed G3107 [is] she that believed G4100: for G3754 there shall be G2071 a performance G5050 of those things which were told G2980 her G846 from G3844 the Lord G2962 .3

  3that…: or, which believed that there  Luk 11:28;

YLT

45 and happy [is] she who did believe, for there shall be a completion to the things spoken to her from the Lord.' Luk 11:28;

WHNU

45 και G2532 CONJ μακαρια G3107 A-NSF η G3588 T-NSF πιστευσασα G4100 V-AAP-NSF οτι G3754 CONJ εσται G2071 V-FXI-3S τελειωσις G5050 N-NSF τοις G3588 T-DPN λελαλημενοις G2980 V-RPP-DPN αυτη G846 P-DSF παρα G3844 PREP κυριου G2962 N-GSM Luk 11:28;

Darby

45 And blessed [is] she that has believed, for there shall be a fulfilment of the things spoken to her from [the] Lord. Luk 11:28;

TSK - Lukas 1:45

 

blessed.

Luk 1:20; Luk 11:27; Luk 11:28; 2Kron 20:20; Joh 11:40; Joh 20:29

that believed:  for there.  or, which believed that there,etc.

 

 

SV

46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; [1Sam 2:1];

KJV

46 And G2532 Mary G3137 said G2036 , My G3450 soul G5590 doth magnify G3170 the Lord G2962 , [1Sam 2:1];

YLT

46 And Mary said, `My soul doth magnify the Lord, [1Sam 2:1];

WHNU

46 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S μαριαμ G3137 N-PRI μεγαλυνει G3170 V-PAI-3S η G3588 T-NSF ψυχη G5590 N-NSF μου G3450 P-1GS τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM [1Sam 2:1];

Darby

46 And Mary said, My soul magnifies the Lord, [1Sam 2:1];

TSK - Lukas 1:46

 

1Sam 2:1; Ps 34:2; Ps 34:3; Ps 35:9; Ps 103:1; Ps 103:2; Jes 24:15; Jes 24:16; Jes 45:25; Jes 61:10

Hab 3:17; Hab 3:18; Rom 5:11; 1Kor 1:31; 2Kor 2:14; Filipp 3:3; Filipp 4:4; 1Petr 1:8

 

 

SV

47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;

KJV

47 And G2532 my G3450 spirit G4151 hath rejoiced G21 in G1909 God G2316 my G3450 Saviour G4990 .

YLT

47 And my spirit was glad on God my Saviour,

WHNU

47 και G2532 CONJ ηγαλλιασεν G21 V-AAI-3S το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN μου G3450 P-1GS επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM τω G3588 T-DSM σωτηρι G4990 N-DSM μου G3450 P-1GS

Darby

47 and my spirit has rejoiced in God my Saviour.

TSK - Lukas 1:47

 

God.

Luk 2:11; Jes 12:2; Jes 12:3; Jes 45:21; Jes 45:22; Zef 3:14-17; Zach 9:9; 1Tim 1:1

Tit 2:10; Tit 2:13; Tit 3:4-6

 

 

SV

48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

KJV

48 For G3754 he hath regarded G1914 G1909 the low estate G5014 of his G846 handmaiden G1399: for G1063 , behold G2400 , from G575 henceforth G3568 all G3956 generations G1074 shall call G3106 me G3165 blessed G3106 .

YLT

48 Because He looked on the lowliness of His maid-servant, For, lo, henceforth call me happy shall all the generations,

WHNU

48 οτι G3754 CONJ επεβλεψεν G1914 V-AAI-3S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF ταπεινωσιν G5014 N-ASF της G3588 T-GSF δουλης G1399 N-GSF αυτου G846 P-GSM ιδου G2400 V-2AAM-2S γαρ G1063 CONJ απο G575 PREP του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV μακαριουσιν G3106 V-FAI-3P-ATT με G3165 P-1AS πασαι G3956 A-NPF αι G3588 T-NPF γενεαι G1074 N-NPF

Darby

48 For he has looked upon the low estate of his bondmaid; for behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

TSK - Lukas 1:48

 

regarded.

1Sam 1:11; 1Sam 2:8; 2Sam 7:8; 2Sam 7:18; 2Sam 7:19; Ps 102:17; Ps 113:7; Ps 113:8; Ps 136:23; Ps 138:6

Jes 66:2; 1Kor 1:26-28; Jak 2:5; Jak 2:6

all.

Luk 1:28; Luk 1:42; Luk 11:27; Gen 30:13; Mal 3:12

 

 

SV

49 Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig [is] Zijn Naam.

KJV

49 For G3754 he that is mighty G1415 hath done G4160 to me G3427 great things G3167; and G2532 holy G40 [is] his G846 name G3686 .

YLT

49 For He who is mighty did to me great things, And holy [is] His name,

WHNU

49 οτι G3754 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S μοι G3427 P-1DS μεγαλα G3173 A-APN ο G3588 T-NSM δυνατος G1415 A-NSM και G2532 CONJ αγιον G40 A-ASN το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN αυτου G846 P-GSM

Darby

49 For the Mighty One has done to me great things, and holy [is] his name;

TSK - Lukas 1:49

 

he.

Gen 17:1; Ps 24:8; Jes 1:24; Jes 63:1; Jer 10:6; Jer 20:11

hath.

Ps 71:19-21; Ps 126:2; Ps 126:3; Mark 5:13; Efez 3:20

and.

Ex 15:11; 1Sam 2:2; Ps 99:3; Ps 99:9; Ps 111:9; Jes 6:3; Jes 57:15; Openb 4:8; Openb 15:4

 

 

SV

50 En37  Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.  37Ex 20:6;

KJV

50 And G2532 his G846 mercy G1656 [is] on them that fear G5399 him G846 from G1519 generation G1074 to generation G1074 . Ex 20:6;

YLT

50 And His kindness [is] to generations of generations, To those fearing Him, Ex 20:6;

WHNU

50 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ελεος G1656 N-NSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP γενεας G1074 N-APF και G2532 CONJ γενεας G1074 N-APF τοις G3588 T-DPM φοβουμενοις G5399 V-PNP-DPM αυτον G846 P-ASM Ex 20:6;

Darby

50 and his mercy [is] to generations and generations to them that fear him. Ex 20:6;

TSK - Lukas 1:50

 

Gen 17:7; Ex 20:6; Ex 34:6; Ex 34:7; Ps 31:19; Ps 85:9; Ps 103:11; Ps 103:17; Ps 103:18; Ps 115:13; Ps 118:4

Ps 145:19; Ps 147:11; Mal 3:16-18; Openb 19:5

 

 

SV

51 Hij38 39  heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij40 41  heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.     38Jes 51:9;  39Jes 52:10;  40Ps 33:10;  411Petr 5:5;  [Ps 118:16]; [Luk 14:11];

KJV

51 He hath shewed G4160 strength G2904 with G1722 his G846 arm G1023 ; he hath scattered G1287 the proud G5244 in the imagination G1271 of their G846 hearts G2588 . Jes 51:9; Jes 52:10; Ps 33:10; 1Petr 5:5; [Ps 118:16]; [Luk 14:11];

YLT

51 He did powerfully with His arm, He scattered abroad the proud in the thought of their heart, Jes 51:9; Jes 52:10; Ps 33:10; 1Petr 5:5; [Ps 118:16]; [Luk 14:11];

WHNU

51 εποιησεν G4160 V-AAI-3S κρατος G2904 N-ASN εν G1722 PREP βραχιονι G1023 N-DSM αυτου G846 P-GSM διεσκορπισεν G1287 V-AAI-3S υπερηφανους G5244 A-APM διανοια G1271 N-DSF καρδιας G2588 N-GSF αυτων G846 P-GPM Jes 51:9; Jes 52:10; Ps 33:10; 1Petr 5:5; [Ps 118:16]; [Luk 14:11];

Darby

51 He has wrought strength with his arm; he has scattered haughty [ones] in the thought of their heart. Jes 51:9; Jes 52:10; Ps 33:10; 1Petr 5:5; [Ps 118:16]; [Luk 14:11];

TSK - Lukas 1:51

 

shewed.

Ex 15:6; Ex 15:7; Ex 15:12; Ex 15:13; Deut 4:34; Ps 52:9; Ps 63:5; Ps 89:13; Ps 98:1; Ps 118:15

Jes 40:10; Jes 51:9; Jes 52:10; Jes 63:12; Openb 18:8

he hath scattered.

Ex 15:9-11; Ex 18:11; 1Sam 2:3; 1Sam 2:4; 1Sam 2:9; 1Sam 2:10; Job 40:9-12; Ps 2:1-6; Ps 33:10

Ps 89:10; Jes 10:12-19; Jer 48:29; Jer 48:30; Dan 4:37; Dan 5:25-31; 1Petr 5:5

the imagination.

Gen 6:5; Gen 8:21; Deut 29:19; Deut 29:20; Rom 1:21; 2Kor 10:5

 

 

SV

52 Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen42 43  heeft Hij verhoogd.   421Sam 2:8;  43Ps 113:6;

KJV

52 He hath put down G2507 the mighty G1413 from G575 [their] seats G2362 , and G2532 exalted G5312 them of low degree G5011. 1Sam 2:8; Ps 113:6;

YLT

52 He brought down the mighty from thrones, And He exalted the lowly, 1Sam 2:8; Ps 113:6;

WHNU

52 καθειλεν G2507 V-2AAI-3S δυναστας G1413 N-APM απο G575 PREP θρονων G2362 N-GPM και G2532 CONJ υψωσεν G5312 V-AAI-3S ταπεινους G5011 A-APM 1Sam 2:8; Ps 113:6;

Darby

52 He has put down rulers from thrones, and exalted the lowly. 1Sam 2:8; Ps 113:6;

TSK - Lukas 1:52

 

put.

Luk 18:14; 1Sam 2:4; 1Sam 2:6-8; Job 5:11-13; Job 34:24-28; Ps 107:40; Ps 107:41; Ps 113:6-8

Pred 4:14; Ezech 17:24; Amos 9:11; Mark 6:3; Jak 1:9; Jak 1:10; Jak 4:10

 

 

SV

53 Hongerigen44  heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.  44Ps 34:10;  [1Sam 2:5];

KJV

53 He hath filled G1705 the hungry G3983 with good things G18; and G2532 the rich G4147 he hath sent G1821 empty G2756 away G1821 . Ps 34:10; [1Sam 2:5];

YLT

53 The hungry He did fill with good, And the rich He sent away empty, Ps 34:10; [1Sam 2:5];

WHNU

53 πεινωντας G3983 V-PAP-APM ενεπλησεν G1705 V-AAI-3S αγαθων G18 A-GPM και G2532 CONJ πλουτουντας G4147 V-PAP-APM εξαπεστειλεν G1821 V-AAI-3S κενους G2756 A-APM Ps 34:10; [1Sam 2:5];

Darby

53 He has filled the hungry with good things, and sent away the rich empty. Ps 34:10; [1Sam 2:5];

TSK - Lukas 1:53

 

filled.

Luk 6:21; 1Sam 2:5; Ps 34:10; Ps 107:8; Ps 107:9; Ps 146:7; Ezech 34:29; Matt 5:6

Joh 6:11-13; Joh 6:35; Jak 2:5; Openb 7:16; Openb 7:17

and.

Luk 6:24; Luk 12:16-21; Luk 16:19-25; Luk 18:11-14; Luk 18:24; Luk 18:25; 1Kor 1:26; 1Kor 4:8; Jak 2:6

Jak 5:1-6; Openb 3:17; Openb 3:18

 

 

SV

54 Hij45 46 47 48 49  heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid.      45Jes 30:18;  46Jes 41:9;  47Jes 54:5;  48Jer 31:2;  49Jer 31:20;

KJV

54 He hath holpen G482 his G846 servant G3816 Israel G2474 , in remembrance G3415 of [his] mercy G1656 ; Jes 30:18; Jes 41:9; Jes 54:5; Jer 31:2; Jer 31:20;

YLT

54 He received again Israel His servant, To remember kindness, Jes 30:18; Jes 41:9; Jes 54:5; Jer 31:2; Jer 31:20;

WHNU

54 αντελαβετο G482 V-2ADI-3S ισραηλ G2474 N-PRI παιδος G3816 N-GSM αυτου G846 P-GSM μνησθηναι G3415 V-APN ελεους G1656 N-GSN Jes 30:18; Jes 41:9; Jes 54:5; Jer 31:2; Jer 31:20;

Darby

54 He has helped Israel his servant, in order to remember mercy, Jes 30:18; Jes 41:9; Jes 54:5; Jer 31:2; Jer 31:20;

TSK - Lukas 1:54

 

Luk 1:70-75; Ps 98:3; Jes 44:21; Jes 46:3; Jes 46:4; Jes 49:14-16; Jes 54:6-10; Jes 63:7-16

Jer 31:3; Jer 31:20; Jer 33:24-26; Micha 7:20; Zef 3:14-20; Zach 9:9-11

 

 

SV

55 (Gelijk Hij gesproken heeft tot50 51 52  onze vaderen, [namelijk] tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.    50Gen 17:19;  51Gen 22:18;  52Ps 132:11;

KJV

55 As G2531 he spake G2980 to G4314 our G2257 fathers G3962 , to Abraham G11, and G2532 to his G846 seed G4690 for G1519 ever G165 . Gen 17:19; Gen 22:18; Ps 132:11;

YLT

55 As He spake unto our fathers, To Abraham and to his seed--to the age.' Gen 17:19; Gen 22:18; Ps 132:11;

WHNU

55 καθως G2531 ADV ελαλησεν G2980 V-AAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM πατερας G3962 N-APM ημων G2257 P-1GP τω G3588 T-DSM αβρααμ G11 N-PRI και G2532 CONJ τω G3588 T-DSN σπερματι G4690 N-DSN αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM Gen 17:19; Gen 22:18; Ps 132:11;

Darby

55 (as he spoke to our fathers,) to Abraham and to his seed for ever. Gen 17:19; Gen 22:18; Ps 132:11;

TSK - Lukas 1:55

 

Gen 12:3; Gen 17:19; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 28:14; Ps 105:6-10; Ps 132:11-17

Rom 11:28; Rom 11:29; Gal 3:16; Gal 3:17

 

 

SV

56 En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.

KJV

56 And G1161 Mary G3137 abode G3306 with G4862 her G846 about G5616 three G5140 months G3376 , and G2532 returned G5290 to G1519 her own G846 house G3624 .

YLT

56 And Mary remained with her about three months, and turned back to her house.

WHNU

56 εμεινεν G3306 V-AAI-3S δε G1161 CONJ μαριαμ G3137 N-PRI συν G4862 PREP αυτη G846 P-DSF ως G5613 ADV μηνας G3376 N-APM τρεις G5140 A-APM και G2532 CONJ υπεστρεψεν G5290 V-AAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM αυτης G846 P-GSF

Darby

56 And Mary abode with her about three months, and returned to her house.

TSK - Lukas 1:56

 

56

 

 

SV

57 En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon.

KJV

57 Now G1161 Elisabeth's G1665 full G4130 time G5550 came G4130 that she G846 should be delivered G5088; and G2532 she brought forth G1080 a son G5207 .

YLT

57 And to Elisabeth was the time fulfilled for her bringing forth, and she bare a son,

WHNU

57 τη G3588 T-DSF δε G1161 CONJ ελισαβετ G1665 N-PRI επλησθη G4130 V-API-3S ο G3588 T-NSM χρονος G5550 N-NSM του G3588 T-GSM τεκειν G5088 V-2AAN αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ εγεννησεν G1080 V-AAI-3S υιον G5207 N-ASM

Darby

57 But the time was fulfilled for Elizabeth that she should bring forth, and she gave birth to a son.

TSK - Lukas 1:57

 

Luk 1:13; Luk 2:6; Luk 2:7; Gen 21:2; Gen 21:3; Num 23:19

 

 

SV

58 En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren53  met haar verblijd.  53Luk 1:14;

KJV

58 And G2532 her neighbours G4040 and G2532 her G846 cousins G4773 heard G191 how G3754 the Lord G2962 had shewed great G3170 mercy G1656 G846 upon G3326 her G846 ; and G2532 they rejoiced G4796 with her G846 . Luk 1:14;

YLT

58 and the neighbours and her kindred heard that the Lord was making His kindness great with her, and they were rejoicing with her. Luk 1:14;

WHNU

58 και G2532 CONJ ηκουσαν G191 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM περιοικοι G4040 A-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM συγγενεις G4773 A-NPM αυτης G846 P-GSF οτι G3754 CONJ εμεγαλυνεν G3170 V-IAI-3S κυριος G2962 N-NSM το G3588 T-ASN ελεος G1656 N-ASN αυτου G846 P-GSM μετ G3326 PREP αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ συνεχαιρον G4796 V-IAI-3P αυτη G846 P-DSF Luk 1:14;

Darby

58 And her neighbours and kinsfolk heard that [the] Lord had magnified his mercy with her, and they rejoiced with her.