Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 24)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 2)


Johannes 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 In den1 2  beginne was het Woord, en het Woord was bij3  God, en het Woord was God.    1Spr 8:22;  21Joh 1:1;  31Joh 1:2;  [Spr 8:23]; [Joh 17:5]; [Rom 9:5]; [Openb 19:13];

KJV

1 In G1722 the beginning G746 was G2258 the Word G3056, and G2532 the Word G3056 was G2258 with G4314 God G2316, and G2532 the Word G3056 was G2258 God G2316. Spr 8:22; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; [Spr 8:23]; [Joh 17:5]; [Rom 9:5]; [Openb 19:13];

YLT

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God; Spr 8:22; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; [Spr 8:23]; [Joh 17:5]; [Rom 9:5]; [Openb 19:13];

WHNU

1 εν G1722 PREP αρχη G746 N-DSF ην G2258 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ην G2258 V-IXI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ θεος G2316 N-NSM ην G2258 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM Spr 8:22; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; [Spr 8:23]; [Joh 17:5]; [Rom 9:5]; [Openb 19:13];

Darby

1 In [the] beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Spr 8:22; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; [Spr 8:23]; [Joh 17:5]; [Rom 9:5]; [Openb 19:13];

TSK - Johannes 1:1

 

1 The divinity, humanity, office, and incarnation of Jesus Christ.

15 The testimony of John.

39 The calling of Andrew, Peter, etc.

 

 

the beginning.

Joh 1:2; Gen 1:1; Spr 8:22-31; Efez 3:9; Kol 1:17; Hebr 1:10; Hebr 7:3; Hebr 13:8

Openb 1:2; Openb 1:8; Openb 1:11; Openb 2:8; Openb 21:6; Openb 22:13

the Word.

Joh 1:14; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; 1Joh 5:7; Openb 19:13

with.

Joh 1:18; Joh 16:28; Joh 17:5; Spr 8:22-30; 1Joh 1:2

the Word was.

Joh 10:30-33; Joh 20:28; Ps 45:6; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:9-11; Matt 1:23; Rom 9:5

Filipp 2:6; 1Tim 3:16; Tit 2:13; Hebr 1:8-13; 2Petr 1:1

1Joh 5:7; 1Joh 5:20

 

 

SV

2 Dit4  was in den beginne bij God.  4Joh 17:5;  [Joh 5:20];

KJV

2 The same G3778 was G2258 in G1722 the beginning G746 with G4314 God G2316. Joh 17:5; [Joh 5:20];

YLT

2 this one was in the beginning with God; Joh 17:5; [Joh 5:20];

WHNU

2 ουτος G3778 D-NSM ην G2258 V-IXI-3S εν G1722 PREP αρχη G746 N-DSF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM Joh 17:5; [Joh 5:20];

Darby

2 *He* was in the beginning with God. Joh 17:5; [Joh 5:20];

TSK - Johannes 1:2

 

2

 

 

SV

3 Alle5 6 7 8 9  dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.      5Gen 1:3;  6Ps 33:6;  7Efez 3:9;  8Kol 1:16;  9Hebr 1:2;

KJV

3 All things G3956 were made G1096 by G1223 him G846; and G2532 without G5565 him G846 was G1096 not G3761 any thing G1520 made G1096 that G3739 was made G1096. Gen 1:3; Ps 33:6; Efez 3:9; Kol 1:16; Hebr 1:2;

YLT

3 all things through him did happen, and without him happened not even one thing that hath happened. Gen 1:3; Ps 33:6; Efez 3:9; Kol 1:16; Hebr 1:2;

WHNU

3 παντα G3956 A-NPN δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S και G2532 CONJ χωρις G5565 ADV αυτου G846 P-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S ουδε G3761 ADV εν G1520 A-NSN ο G3739 R-NSN γεγονεν G1096 V-2RAI-3S Gen 1:3; Ps 33:6; Efez 3:9; Kol 1:16; Hebr 1:2;

Darby

3 All things received being through him, and without him not one [thing] received being which has received being. Gen 1:3; Ps 33:6; Efez 3:9; Kol 1:16; Hebr 1:2;

TSK - Johannes 1:3

 

A.M. 1.  B.C. 4004.

Joh 1:10; Joh 5:17-19; Gen 1:1; Gen 1:26; Ps 33:6; Ps 102:25; Jes 45:12; Jes 45:18; Efez 3:9

Kol 1:16; Kol 1:17; Hebr 1:2; Hebr 1:3; Hebr 1:10-12; Hebr 3:3; Hebr 3:4; Openb 4:11

 

 

SV

4 In10 11  Hetzelve was het Leven, en het12 13 14  Leven was het Licht der mensen.      10Joh 5:26;  111Joh 5:11;  12Joh 8:12;  13Joh 9:5;  14Joh 12:46;  [Ps 27:1]; [Joh 11:25]; [Joh 14:6];

KJV

4 In G1722 him G846 was G2258 life G2222; and G2532 the life G2222 was G2258 the light G5457 of men G444. Joh 5:26; 1Joh 5:11; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Ps 27:1]; [Joh 11:25]; [Joh 14:6];

YLT

4 In him was life, and the life was the light of men, Joh 5:26; 1Joh 5:11; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Ps 27:1]; [Joh 11:25]; [Joh 14:6];

WHNU

4 εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM ζωη G2222 N-NSF ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ζωη G2222 N-NSF ην G2258 V-IXI-3S το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM Joh 5:26; 1Joh 5:11; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Ps 27:1]; [Joh 11:25]; [Joh 14:6];

Darby

4 In him was life, and the life was the light of men. Joh 5:26; 1Joh 5:11; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Ps 27:1]; [Joh 11:25]; [Joh 14:6];

TSK - Johannes 1:4

 

him.

Joh 5:21; Joh 5:26; Joh 11:25; Joh 14:6; 1Kor 15:45; Kol 3:4; 1Joh 1:2; 1Joh 5:11; Openb 22:1

the life.

Joh 1:8; Joh 1:9; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:35; Joh 12:46; Ps 84:11; Jes 35:4; Jes 35:5; Jes 42:6; Jes 42:7; Jes 42:16; Ps 49:6

Ps 60:1-3; Mal 4:2; Matt 4:16; Luk 1:78; Luk 1:79; Luk 2:32; Hand 26:23; Efez 5:14

1Joh 1:5-7; Openb 22:16

 

 

SV

5 En15  het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.  15Joh 3:19;

KJV

5 And G2532 the light G5457 shineth G5316 in G1722 darkness G4653; and G2532 the darkness G4653 comprehended G2638 it G846 not G3756.1

  1comprehended: or, did not admit, or, receive  Joh 3:19;

YLT

5 and the light in the darkness did shine, and the darkness did not perceive it. Joh 3:19;

WHNU

5 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σκοτια G4653 N-DSF φαινει G5316 V-PAI-3S και G2532 CONJ η G3588 T-NSF σκοτια G4653 N-NSF αυτο G846 P-ASN ου G3756 PRT-N κατελαβεν G2638 V-2AAI-3S Joh 3:19;

Darby

5 And the light appears in darkness, and the darkness apprehended it not. Joh 3:19;

TSK - Johannes 1:5

 

Joh 1:10; Joh 3:19; Joh 3:20; Joh 12:36-40; Job 24:13-17; Spr 1:22; Spr 1:29; Spr 1:30; Rom 1:28

1Co 2:14

 

 

SV

6 Er16 17 18 19 20 21 22  was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.        16Joh 1:33;  17Mal 3:1;  18Matt 3:1;  19Mark 1:2;  20Mark 1:4;  21Luk 3:3;  22Luk 7:27;

KJV

6 There was G1096 a man G444 sent G649 from G3844 God G2316, whose G846 name G3686 [was] John G2491. Joh 1:33; Mal 3:1; Matt 3:1; Mark 1:2; Mark 1:4; Luk 3:3; Luk 7:27;

YLT

6 There came a man--having been sent from God--whose name [is] John, Joh 1:33; Mal 3:1; Matt 3:1; Mark 1:2; Mark 1:4; Luk 3:3; Luk 7:27;

WHNU

6 εγενετο G1096 V-2ADI-3S ανθρωπος G444 N-NSM απεσταλμενος G649 V-RPP-NSM παρα G3844 PREP θεου G2316 N-GSM ονομα G3686 N-NSN αυτω G846 P-DSM ιωαννης G2491 N-NSM Joh 1:33; Mal 3:1; Matt 3:1; Mark 1:2; Mark 1:4; Luk 3:3; Luk 7:27;

Darby

6 There was a man sent from God, his name John. Joh 1:33; Mal 3:1; Matt 3:1; Mark 1:2; Mark 1:4; Luk 3:3; Luk 7:27;

TSK - Johannes 1:6

 

A.M. 3999.  B.C. 5.  a man.

Joh 1:33; Joh 3:28; Jes 40:3-5; Mal 3:1; Mal 4:5; Mal 4:6; Matt 3:1-11; Matt 11:10; Matt 21:25

Mark 1:1-8; Luk 1:15-17; Luk 1:76; Luk 3:2-20; Hand 13:24

John.

Luk 1:13; Luk 1:61-63

 

 

SV

7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

KJV

7 The same G3778 came G2064 for G1519 a witness G3141, to G2443 bear witness G3140 of G4012 the Light G5457, that G2443 all G3956 [men] through G1223 him G846 might believe G4100.

YLT

7 this one came for testimony, that he might testify about the Light, that all might believe through him;

WHNU

7 ουτος G3778 D-NSM ηλθεν G2064 V-2AAI-3S εις G1519 PREP μαρτυριαν G3141 N-ASF ινα G2443 CONJ μαρτυρηση G3140 V-AAS-3S περι G4012 PREP του G3588 T-GSN φωτος G5457 N-GSN ινα G2443 CONJ παντες G3956 A-NPM πιστευσωσιν G4100 V-AAS-3P δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

7 He came for witness, that he might witness concerning the light, that all might believe through him.

TSK - Johannes 1:7

 

a witness.

Joh 1:19; Joh 1:26; Joh 1:27; Joh 1:32-34; Joh 1:36; Joh 3:26-36; Joh 5:33-35; Hand 19:4

that.

Joh 1:9; Joh 3:26; Efez 3:9; 1Tim 2:4; Tit 2:11; 2Petr 3:9

 

 

SV

8 Hij was het Licht niet, maar [was gezonden], opdat hij van het Licht getuigen zou.

KJV

8 He was G2258 not G3756 that G1565 Light G5457, but G235 [was sent] to G2443 bear witness G3140 of G4012 that Light G5457.

YLT

8 that one was not the Light, but--that he might testify about the Light.

WHNU

8 ουκ G3756 PRT-N ην G2258 V-IXI-3S εκεινος G1565 D-NSM το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ μαρτυρηση G3140 V-AAS-3S περι G4012 PREP του G3588 T-GSN φωτος G5457 N-GSN

Darby

8 *He* was not the light, but that he might witness concerning the light.

TSK - Johannes 1:8

 

that light.

Joh 1:20; Joh 3:28; Hand 19:4

 

 

SV

9 [Dit]23 24 25  was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.    23Joh 8:12;  24Joh 9:5;  25Joh 12:46;  [Joh 12:35]; [1Joh 1:5];

KJV

9 [That] was G2258 the true G228 Light G5457, which G3739 lighteth G5461 every man G3956 G444 that cometh G2064 into G1519 the world G2889. Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Joh 12:35]; [1Joh 1:5];

YLT

9 He was the true Light, which doth enlighten every man, coming to the world; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Joh 12:35]; [1Joh 1:5];

WHNU

9 ην G2258 V-IXI-3S το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN το G3588 T-NSN αληθινον G228 A-NSN ο G3739 R-NSN φωτιζει G5461 V-PAI-3S παντα G3956 A-ASM ανθρωπον G444 N-ASM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Joh 12:35]; [1Joh 1:5];

Darby

9 The true light was that which, coming into the world, lightens every man. Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:46; [Joh 12:35]; [1Joh 1:5];

TSK - Johannes 1:9

 

the true.

Joh 1:4; Joh 6:32; Joh 14:6; Joh 15:1; Jes 49:6; Matt 6:23; 1Joh 1:8; 1Joh 2:8; 1Joh 5:20

every.

Joh 1:7; Joh 7:12; Joh 12:46; Jes 8:20; 1Thess 5:4-7

 

 

SV

10 Hij was in de wereld, en26 27  de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.   26Hebr 1:2;  27Hebr 11:3;

KJV

10 He was G2258 in G1722 the world G2889, and G2532 the world G2889 was made G1096 by G1223 him G846, and G2532 the world G2889 knew G1097 him G846 not G3756. Hebr 1:2; Hebr 11:3;

YLT

10 in the world he was, and the world through him was made, and the world did not know him: Hebr 1:2; Hebr 11:3;

WHNU

10 εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM αυτον G846 P-ASM ουκ G3756 PRT-N εγνω G1097 V-2AAI-3S Hebr 1:2; Hebr 11:3;

Darby

10 He was in the world, and the world had [its] being through him, and the world knew him not. Hebr 1:2; Hebr 11:3;

TSK - Johannes 1:10

 

was in.

Joh 1:18; Joh 5:17; Gen 11:6-9; Gen 16:13; Gen 17:1; Gen 18:33; Ex 3:4-6; Hand 14:17; Hand 17:24-27

Heb 1:3

and the world was.See note on "Joh 1:3"

Jer 10:11; Jer 10:12; Hebr 1:2; Hebr 11:3

knew.

Joh 1:5; Joh 17:25; Matt 11:27; 1Kor 1:21; 1Kor 2:8; 1Joh 3:1

 

 

SV

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

KJV

11 He came G2064 unto G1519 his own G2398, and G2532 his own G2398 received G3880 him G846 not G3756.

YLT

11 to his own things he came, and his own people did not receive him;

WHNU

11 εις G1519 PREP τα G3588 T-APN ιδια G2398 A-APN ηλθεν G2064 V-2AAI-3S και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ιδιοι G2398 A-NPM αυτον G846 P-ASM ου G3756 PRT-N παρελαβον G3880 V-2AAI-3P

Darby

11 He came to his own, and his own received him not;

TSK - Johannes 1:11

 

came.

Matt 15:24; Hand 3:25; Hand 3:26; Hand 13:26; Hand 13:26; Hand 13:46; Rom 9:1; Rom 9:5; Rom 15:8; Gal 4:4

and.

Joh 3:32; Jes 53:2; Jes 53:3; Luk 19:14; Luk 20:13-15; Hand 7:51; Hand 7:52

 

 

SV

12 Maar28 29 30 31 32  zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven;      28Jes 56:5;  29Rom 8:15;  30Gal 3:26;  312Petr 1:4;  321Joh 3:1;  [Gal 4:5]; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:1];

KJV

12 But G1161 as many as G3745 received G2983 him G846, to them G846 gave he G1325 power G1849 to become G1096 the sons G5043 of God G2316, [even] to them that believe G4100 on G1519 his G846 name G3686:2

  2power: or, the right, or, privilege  Jes 56:5; Rom 8:15; Gal 3:26; 2Petr 1:4; 1Joh 3:1; [Gal 4:5]; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:1];

YLT

12 but as many as did receive him to them he gave authority to become sons of God--to those believing in his name, Jes 56:5; Rom 8:15; Gal 3:26; 2Petr 1:4; 1Joh 3:1; [Gal 4:5]; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:1];

WHNU

12 οσοι G3745 K-NPM δε G1161 CONJ ελαβον G2983 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM εξουσιαν G1849 N-ASF τεκνα G5043 N-NPN θεου G2316 N-GSM γενεσθαι G1096 V-2ADN τοις G3588 T-DPM πιστευουσιν G4100 V-PAP-DPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSM Jes 56:5; Rom 8:15; Gal 3:26; 2Petr 1:4; 1Joh 3:1; [Gal 4:5]; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:1];

Darby

12 but as many as received him, to them gave he [the] right to be children of God, to those that believe on his name; Jes 56:5; Rom 8:15; Gal 3:26; 2Petr 1:4; 1Joh 3:1; [Gal 4:5]; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:1];

TSK - Johannes 1:12

 

received.

Matt 10:40; Matt 18:5; Kol 2:6

to them.

Jes 56:5; Jer 3:19; Hos 1:10; Rom 8:14; 2Kor 6:17; 2Kor 6:18; Gal 3:26; Gal 4:6

2Petr 1:4; 1Joh 3:1

power.  or, the right, or privilege.  even.

Joh 2:23; Joh 3:18; Joh 20:31; Matt 12:21; Hand 3:16; 1Joh 3:23; 1Joh 5:12

 

 

SV

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. [1Kor 15:50];

KJV

13 Which G3739 were born G1080, not G3756 of G1537 blood G129, nor G3761 of G1537 the will G2307 of the flesh G4561, nor G3761 of G1537 the will G2307 of man G435, but G235 of G1537 God G2316. [1Kor 15:50];

YLT

13 who--not of blood nor of a will of flesh, nor of a will of man but--of God were begotten. [1Kor 15:50];

WHNU

13 οι G3739 R-NPM ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP αιματων G129 N-GPN ουδε G3761 ADV εκ G1537 PREP θεληματος G2307 N-GSN σαρκος G4561 N-GSF ουδε G3761 ADV εκ G1537 PREP θεληματος G2307 N-GSN ανδρος G435 N-GSM αλλ G235 CONJ εκ G1537 PREP θεου G2316 N-GSM εγεννηθησαν G1080 V-API-3P [1Kor 15:50];

Darby

13 who have been born, not of blood, nor of flesh's will, nor of man's will, but of God. [1Kor 15:50];

TSK - Johannes 1:13

 

were.

Joh 3:3; Joh 3:5; Jak 1:18; 1Petr 1:3; 1Petr 1:23; 1Petr 2:2; 1Joh 3:9; 1Joh 4:7; 1Joh 5:1; 1Joh 5:4; 1Joh 5:18

not.

Joh 8:33-41; Matt 3:9; Rom 9:7-9

nor of the will of the.

Gen 25:22; Gen 25:28; Gen 27:4; Gen 27:33; Rom 9:10-16

nor of the will of man.

Ps 110:3; Rom 9:1-5; Rom 10:1-3; 1Kor 3:6; Filipp 2:13; Jak 1:18

of God.

Joh 3:6-8; Tit 3:5; 1Joh 2:28; 1Joh 2:29

 

 

SV

14 En33 34 35 36  het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en37 38  wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol39 40  van genade en waarheid.         33Jes 7:14;  34Matt 1:16;  35Luk 1:31;  36Luk 2:7;  37Matt 17:2;  382Petr 1:17;  39Kol 1:19;  40Kol 2:9;  [Jes 40:5]; [1Tim 3:16]; [Hebr 2:14]; [2Petr 1:16]; [1Joh 1:1];

KJV

14 And G2532 the Word G3056 was made G1096 flesh G4561, and G2532 dwelt G4637 among G1722 us G2254, (and G2532 we beheld G2300 his G846 glory G1391, the glory G1391 as G5613 of the only begotten G3439 of G3844 the Father G3962,) full G4134 of grace G5485 and G2532 truth G225. Jes 7:14; Matt 1:16; Luk 1:31; Luk 2:7; Matt 17:2; 2Petr 1:17; Kol 1:19; Kol 2:9; [Jes 40:5]; [1Tim 3:16]; [Hebr 2:14]; [2Petr 1:16]; [1Joh 1:1];

YLT

14 And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his glory, glory as of an only begotten of a father, full of grace and truth. Jes 7:14; Matt 1:16; Luk 1:31; Luk 2:7; Matt 17:2; 2Petr 1:17; Kol 1:19; Kol 2:9; [Jes 40:5]; [1Tim 3:16]; [Hebr 2:14]; [2Petr 1:16]; [1Joh 1:1];

WHNU

14 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM σαρξ G4561 N-NSF εγενετο G1096 V-2ADI-3S και G2532 CONJ εσκηνωσεν G4637 V-AAI-3S εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP και G2532 CONJ εθεασαμεθα G2300 V-ADI-1P την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF αυτου G846 P-GSM δοξαν G1391 N-ASF ως G5613 ADV μονογενους G3439 A-GSM παρα G3844 PREP πατρος G3962 N-GSM πληρης G4134 A-NSF χαριτος G5485 N-GSF και G2532 CONJ αληθειας G225 N-GSF Jes 7:14; Matt 1:16; Luk 1:31; Luk 2:7; Matt 17:2; 2Petr 1:17; Kol 1:19; Kol 2:9; [Jes 40:5]; [1Tim 3:16]; [Hebr 2:14]; [2Petr 1:16]; [1Joh 1:1];

Darby

14 And the Word became flesh, and dwelt among us (and we have contemplated his glory, a glory as of an only-begotten with a father), full of grace and truth; Jes 7:14; Matt 1:16; Luk 1:31; Luk 2:7; Matt 17:2; 2Petr 1:17; Kol 1:19; Kol 2:9; [Jes 40:5]; [1Tim 3:16]; [Hebr 2:14]; [2Petr 1:16]; [1Joh 1:1];

TSK - Johannes 1:14

 

the Word.

Joh 1:1; Jes 7:14; Matt 1:16; Matt 1:20-23; Luk 1:31-35; Luk 2:7; Luk 2:11; Rom 1:3; Rom 1:4; Rom 9:5

1Kor 15:47; Gal 4:4; Filipp 2:6-8; 1Tim 3:16; Hebr 2:11; Hebr 2:14-17; Hebr 10:5

1Joh 4:2; 1Joh 4:3; 2Joh 1:7

we.

Joh 2:11; Joh 11:40; Joh 12:40; Joh 12:41; Joh 14:9; Jes 40:5; Jes 53:2; Jes 60:1; Jes 60:2; Matt 17:1-5

2Kor 4:4-6; Hebr 1:3; 1Petr 2:4-7; 2Petr 1:17; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2

the only.

Joh 1:18; Joh 3:16; Joh 3:18; Ps 2:7; Hand 13:33; Hebr 1:5; Hebr 5:5; 1Joh 4:9

full.

Joh 1:16; Joh 1:17; Ps 45:2; 2Kor 12:9; Efez 3:8; Efez 3:18; Efez 3:19; Kol 1:19; Kol 2:3; Kol 2:9

1Ti 1:14-16

 

 

SV

15 Johannes41 42 43 44 45  getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.      41Joh 1:26;  42Joh 1:30;  43Matt 3:11;  44Mark 1:7;  45Luk 3:16;  [Joh 3:26]; [Joh 5:33];

KJV

15 John G2491 bare witness G3140 of G4012 him G846, and G2532 cried G2896, saying G3004, This G3778 was he G2258 of whom G3739 I spake G2036, He that cometh G2064 after G3694 me G3450 is preferred G1096 before G1715 me G3450: for G3754 he was G2258 before G4413 me G3450. Joh 1:26; Joh 1:30; Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; [Joh 3:26]; [Joh 5:33];

YLT

15 John doth testify concerning him, and hath cried, saying, `This was he of whom I said, He who after me is coming, hath come before me, for he was before me;' Joh 1:26; Joh 1:30; Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; [Joh 3:26]; [Joh 5:33];

WHNU

15 ιωαννης G2491 N-NSM μαρτυρει G3140 V-PAI-3S περι G4012 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ κεκραγεν G2896 V-2RAI-3S λεγων G3004 V-PAP-NSM ουτος G3778 D-NSM ην G2258 V-IXI-3S  ο G3588 T-NSM ειπων G3004 V-2AAP-NSM ον G3739 R-ASM ειπον G2036 V-2AAI-1S ο G3588 T-NSM οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS ερχομενος G2064 V-PNP-NSM εμπροσθεν G1715 PREP μου G3450 P-1GS γεγονεν G1096 V-2RAI-3S οτι G3754 CONJ πρωτος G4413 A-NSM μου G3450 P-1GS ην G2258 V-IXI-3S Joh 1:26; Joh 1:30; Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; [Joh 3:26]; [Joh 5:33];

Darby

15 (John bears witness of him, and he has cried, saying, This was he of whom I said, He that comes after me is preferred before me, for he was before me;) Joh 1:26; Joh 1:30; Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; [Joh 3:26]; [Joh 5:33];

TSK - Johannes 1:15

 

bare.  A.M. 4030.  A.D. 26.  See on ver.

Joh 1:7; Joh 1:8; Joh 1:29-34; Joh 3:26-36; Joh 5:33-36; Matt 3:11; Matt 3:13-17; Mark 1:7; Luk 3:16

he was.

Joh 1:1; Joh 1:2; Joh 1:30; Joh 8:58; Joh 17:5; Spr 8:22; Jes 9:6; Micha 5:2; Filipp 2:6; Filipp 2:7; Kol 1:17

Hebr 13:8; Openb 1:11; Openb 1:17; Openb 1:18; Openb 2:8

 

 

SV

16 En uit46  Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.  46Kol 2:10;  [Kol 1:19];

KJV

16 And G2532 of G1537 his G846 fulness G4138 have G2983 all G3956 we G2249 received G2983, and G2532 grace G5485 for G473 grace G5485. Kol 2:10; [Kol 1:19];

YLT

16 and out of his fulness did we all receive, and grace over-against grace; Kol 2:10; [Kol 1:19];

WHNU

16 οτι G3754 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN πληρωματος G4138 N-GSN αυτου G846 P-GSM ημεις G2249 P-1NP παντες G3956 A-NPM ελαβομεν G2983 V-2AAI-1P και G2532 CONJ χαριν G5485 N-ASF αντι G473 PREP χαριτος G5485 N-GSF Kol 2:10; [Kol 1:19];

Darby

16 for of his fulness we all have received, and grace upon grace. Kol 2:10; [Kol 1:19];

TSK - Johannes 1:16

 

of his.

Joh 3:34; Joh 15:1-5; Matt 3:11; Matt 3:14; Luk 21:15; Hand 3:12-16; Rom 8:9; 1Kor 1:4; 1Kor 1:5

Efez 4:7-12; Kol 1:19; Kol 2:3; Kol 2:9; Kol 2:10; 1Petr 1:11

and grace.

Zach 4:7; Matt 13:12; Rom 5:2; Rom 5:17; Rom 5:20; Efez 1:6-8; Efez 2:5-10; Efez 4:7; 1Petr 1:2

 

 

SV

17 Want47  de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.  47Ex 20:1;  [Joh 14:6]; [Gal 3:19]; [Hebr 7:19];

KJV

17 For G3754 the law G3551 was given G1325 by G1223 Moses G3475, [but] grace G5485 and G2532 truth G225 came G1096 by G1223 Jesus G2424 Christ G5547. Ex 20:1; [Joh 14:6]; [Gal 3:19]; [Hebr 7:19];

YLT

17 for the law through Moses was given, the grace and the truth through Jesus Christ did come; Ex 20:1; [Joh 14:6]; [Gal 3:19]; [Hebr 7:19];

WHNU

17 οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM δια G1223 PREP μωυσεως G3475 N-GSM εδοθη G1325 V-API-3S η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF αληθεια G225 N-NSF δια G1223 PREP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S Ex 20:1; [Joh 14:6]; [Gal 3:19]; [Hebr 7:19];

Darby

17 For the law was given by Moses: grace and truth subsists through Jesus Christ. Ex 20:1; [Joh 14:6]; [Gal 3:19]; [Hebr 7:19];

TSK - Johannes 1:17

 

the law.

Joh 5:45; Joh 9:29; Ex 20:1-17

Deut 4:44; Deut 5:1; Deut 33:4; Hand 7:38; Hand 28:23; Rom 3:19; Rom 3:20; Rom 5:20; Rom 5:21; 2Kor 3:7-10

Gal 3:10-13; Gal 3:17; Hebr 3:5; Hebr 3:6; Hebr 8:8-12

grace.

Joh 8:32; Joh 14:6; Gen 3:15; Gen 22:18; Ps 85:10; Ps 89:1; Ps 89:2; Ps 98:3; Micha 7:20

Luk 1:54; Luk 1:55; Luk 1:68-79; Hand 13:34-39; Rom 3:21-26; Rom 5:21; Rom 6:14; Rom 15:8-12

2Kor 1:20; Hebr 9:22; Hebr 10:4-10; Hebr 11:39; Hebr 11:40; Openb 5:8-10; Openb 7:9-17

 

 

SV

18 Niemand48 49 50 51 52  heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die53  in den schoot des Vaders is, Die heeft [Hem ons] verklaard.       48Ex 33:20;  49Deut 4:12;  50Joh 6:46;  511Tim 6:16;  521Joh 4:12;  53Matt 11:27;  [Luk 10:22];

KJV

18 No man G3762 hath seen G3708 God G2316 at any time G4455; the only begotten G3439 Son G5207, which G3588 is G5607 in G1519 the bosom G2859 of the Father G3962, he G1565 hath declared G1834 [him]. Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 6:46; 1Tim 6:16; 1Joh 4:12; Matt 11:27; [Luk 10:22];

YLT

18 God no one hath ever seen; the only begotten Son, who is on the bosom of the Father--he did declare. Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 6:46; 1Tim 6:16; 1Joh 4:12; Matt 11:27; [Luk 10:22];

WHNU

18 θεον G2316 N-ASM ουδεις G3762 A-NSM εωρακεν G3708 V-RAI-3S-ATT πωποτε G4455 ADV μονογενης G3439 A-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κολπον G2859 N-ASM του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM εκεινος G1565 D-NSM εξηγησατο G1834 V-ADI-3S Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 6:46; 1Tim 6:16; 1Joh 4:12; Matt 11:27; [Luk 10:22];

Darby

18 No one has seen God at any time; the only-begotten Son, who is in the bosom of the Father, *he* hath declared [him] . Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 6:46; 1Tim 6:16; 1Joh 4:12; Matt 11:27; [Luk 10:22];

TSK - Johannes 1:18

 

seen.

Joh 6:46; Ex 33:20; Deut 4:12; Matt 11:27; Luk 10:22; Kol 1:15; 1Tim 1:17

1Tim 6:16; 1Joh 4:12; 1Joh 4:20

the only.

Joh 1:14; Joh 3:16-18; 1Joh 4:9

in the.

Joh 13:23; Spr 8:30; Jes 40:11; Klaagl 2:12; Luk 16:22; Luk 16:23

he hath.

Joh 12:41; Joh 14:9; Joh 17:6; Joh 17:26; Gen 16:13; Gen 18:33; Gen 32:28-30; Gen 48:15; Gen 48:16; Ex 3:4-6

Ex 23:21; Ex 33:18-23; Ex 34:5-7; Num 12:8; Joz 5:13-15; Joz 6:1; Joz 6:2; Richt 6:12-26

Richt 13:20-23; Jes 6:1-3; Ezech 1:26-28; Hos 12:3-5; Matt 11:27; Luk 10:22

1Jo 5:20

 

 

SV

19 En dit is de54  getuigenis van Johannes, toen de Joden [enige] priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?  54Joh 5:33;

KJV

19 And G2532 this G3778 is G2076 the record G3141 of John G2491, when G3753 the Jews G2453 sent G649 priests G2409 and G2532 Levites G3019 from G1537 Jerusalem G2414 to G2443 ask G2065 him G846, Who G5101 art G1488 thou G4771? Joh 5:33;

YLT

19 And this is the testimony of John, when the Jews sent out of Jerusalem priests and Levites, that they might question him, `Who art thou?' Joh 5:33;

WHNU

19 και G2532 CONJ αυτη G3778 D-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF μαρτυρια G3141 N-NSF του G3588 T-GSM ιωαννου G2491 N-GSM οτε G3753 ADV απεστειλαν G649 V-AAI-3P  προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM [προς G4314 PREP αυτον] G846 P-ASM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM εξ G1537 PREP ιεροσολυμων G2414 N-GPN ιερεις G2409 N-APM και G2532 CONJ λευιτας G3019 N-APM ινα G2443 CONJ ερωτησωσιν G2065 V-AAS-3P αυτον G846 P-ASM συ G4771 P-2NS τις G5101 I-NSM ει G1488 V-PXI-2S Joh 5:33;

Darby

19 And this is the witness of John, when the Jews sent from Jerusalem priests and Levites that they might ask him, Thou, who art thou? Joh 5:33;

TSK - Johannes 1:19

 

when.

Joh 5:33-36; Deut 17:9-11; Deut 24:8; Matt 21:23-32; Luk 3:15-18

Who.

Joh 10:24; Hand 13:25; Hand 19:4

 

 

SV

20 En hij55 56  beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet.   55Joh 3:28;  56Hand 13:25;

KJV

20 And G2532 he confessed G3670, and G2532 denied G720 not G3756; but G2532 confessed G3670, G3754 I G1473 am G1510 not G3756 the Christ G5547. Joh 3:28; Hand 13:25;

YLT

20 and he confessed and did not deny, and confessed--`I am not the Christ.' Joh 3:28; Hand 13:25;

WHNU

20 και G2532 CONJ ωμολογησεν G3670 V-AAI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηρνησατο G720 V-ADI-3S και G2532 CONJ ωμολογησεν G3670 V-AAI-3S οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM Joh 3:28; Hand 13:25;

Darby

20 And he acknowledged and denied not, and acknowledged, I am not the Christ. Joh 3:28; Hand 13:25;

TSK - Johannes 1:20

 

Joh 3:28-36; Matt 3:11; Matt 3:12; Mark 1:7; Mark 1:8; Luk 3:15-17

 

 

SV

21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elías? En hij zeide: Ik ben [die] niet. Zijt gij57  de profeet? En hij antwoordde: Neen.  57Deut 18:18;  [Joh 3:28];

KJV

21 And G2532 they asked G2065 him G846, What G5101 then G3767? Art G1488 thou G4771 Elias G2243? And G2532 he saith G3004, I am G1510 not G3756. Art G1488 thou G4771 that prophet G4396? And G2532 he answered G611, No G3756.3

  3that prophet: or, a prophet?  Deut 18:18; [Joh 3:28];

YLT

21 And they questioned him, `What then? Elijah art thou?' and he saith, `I am not.' --`The prophet art thou?' and he answered, `No.' Deut 18:18; [Joh 3:28];

WHNU

21 και G2532 CONJ ηρωτησαν G2065 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM τι G5101 I-NSN ουν G3767 CONJ  [συ] G4771 P-2NS συ G4771 P-2NS ηλιας G2243 N-NSM ει G1488 V-PXI-2S και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM προφητης G4396 N-NSM ει G1488 V-PXI-2S συ G4771 P-2NS και G2532 CONJ απεκριθη G611 V-ADI-3S ου G3756 PRT-N Deut 18:18; [Joh 3:28];

Darby

21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he says, I am not. Art thou the prophet? And he answered, No. Deut 18:18; [Joh 3:28];

TSK - Johannes 1:21

 

Art thou Elias.

Mal 4:5; Matt 11:14; Matt 17:10-12; Luk 1:17

Art thou that.  or, Art thou a.

Joh 1:25; Joh 7:40; Deut 18:15-18; Matt 11:9-11; Matt 16:14

 

 

SV

22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?

KJV

22 Then G3767 said they G2036 unto him G846, Who G5101 art thou G1488? that G2443 we may give G1325 an answer G612 to them that sent G3992 us G2248. What G5101 sayest thou G3004 of G4012 thyself G4572?

YLT

22 They said then to him, `Who art thou, that we may give an answer to those sending us? what dost thou say concerning thyself?'

WHNU

22 ειπαν G3004 V-2AAI-3P ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM τις G5101 I-NSM ει G1488 V-PXI-2S ινα G2443 CONJ αποκρισιν G612 N-ASF δωμεν G1325 V-2AAS-1P τοις G3588 T-DPM πεμψασιν G3992 V-AAP-DPM ημας G2248 P-1AP τι G5101 I-NSN λεγεις G3004 V-PAI-2S περι G4012 PREP σεαυτου G4572 F-2GSM

Darby

22 They said therefore to him, Who art thou? that we may give an answer to those who sent us. What sayest thou of thyself?

TSK - Johannes 1:22

 

that.

2Sa 24:13

 

 

SV

23 Hij zeide: Ik58 59 60 61  ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesája, de profeet, gesproken heeft.     58Jes 40:3;  59Matt 3:3;  60Mark 1:3;  61Luk 3:4;  [Joh 3:28];

KJV

23 He said G5346, I G1473 [am] the voice G5456 of one crying G994 in G1722 the wilderness G2048, Make straight G2116 the way G3598 of the Lord G2962, as G2531 said G2036 the prophet G4396 Esaias G2268. Jes 40:3; Matt 3:3; Mark 1:3; Luk 3:4; [Joh 3:28];

YLT

23 He said, `I [am] a voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.' Jes 40:3; Matt 3:3; Mark 1:3; Luk 3:4; [Joh 3:28];

WHNU

23 εφη G5346 V-IXI-3S εγω G1473 P-1NS φωνη G5456 N-NSF βοωντος G994 V-PAP-GSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ερημω G2048 A-DSF ευθυνατε G2116 V-AAM-2P την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF κυριου G2962 N-GSM καθως G2531 ADV ειπεν G2036 V-2AAI-3S ησαιας G2268 N-NSM ο G3588 T-NSM προφητης G4396 N-NSM Jes 40:3; Matt 3:3; Mark 1:3; Luk 3:4; [Joh 3:28];

Darby

23 He said, I [am] [the] voice of one crying in the wilderness, Make straight the path of [the] Lord, as said Esaias the prophet. Jes 40:3; Matt 3:3; Mark 1:3; Luk 3:4; [Joh 3:28];

TSK - Johannes 1:23

 

I am.

Joh 3:28; Matt 3:3; Mark 1:3; Luk 1:16; Luk 1:17; Luk 1:76-79; Luk 3:4-6

as said.

Isa 40:3-5

 

 

SV

24 En de afgezondenen waren uit de Farizeën;

KJV

24 And G2532 they which G3588 were sent G649 were G2258 of G1537 the Pharisees G5330.

YLT

24 And those sent were of the Pharisees,

WHNU

24 και G2532 CONJ απεσταλμενοι G649 V-RPP-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM

Darby

24 And they were sent from among the Pharisees.

TSK - Johannes 1:24

 

were of.

Joh 3:1; Joh 3:2; Joh 7:47-49; Matt 23:13-15; Matt 23:26; Luk 7:30; Luk 11:39-44; Luk 11:53; Luk 16:14; Hand 23:8

Hand 26:5; Filipp 3:5; Filipp 3:6

 

 

SV

25 En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elías, noch de62  profeet?  62Deut 18:18;

KJV

25 And G2532 they asked G2065 him G846, and G2532 said G2036 unto him G846, Why G5101 baptizest thou G907 then G3767, if G1487 thou G4771 be G1488 not G3756 that Christ G5547, nor G3777 Elias G2243, neither G3777 that prophet G4396? Deut 18:18;

YLT

25 and they questioned him and said to him, `Why, then, dost thou baptize, if thou art not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?' Deut 18:18;

WHNU

25 και G2532 CONJ ηρωτησαν G2065 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM τι G5101 I-NSN ουν G3767 CONJ βαπτιζεις G907 V-PAI-2S ει G1487 COND συ G4771 P-2NS ουκ G3756 PRT-N ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM ουδε G3761 ADV ηλιας G2243 N-NSM ουδε G3761 ADV ο G3588 T-NSM προφητης G4396 N-NSM Deut 18:18;

Darby

25 And they asked him and said to him, Why baptisest thou then, if thou art not the Christ, nor Elias, nor the prophet? Deut 18:18;

TSK - Johannes 1:25

 

Why.

Matt 21:23; Hand 4:5-7; Hand 5:28

that Christ.

Joh 1:20-22; Dan 9:24-26

 

 

SV

26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop63 64 65 66 67 68  met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;       63Matt 3:11;  64Mark 1:7;  65Luk 3:16;  66Hand 1:5;  67Hand 11:16;  68Hand 19:4;  [Joh 1:15]; [Joh 3:26];

KJV

26 John G2491 answered G611 them G846, saying G3004, I G1473 baptize G907 with G1722 water G5204: but G1161 there standeth one G2476 among G3319 you G5216, whom G3739 ye G5210 know G1492 not G3756; Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Joh 1:15]; [Joh 3:26];

YLT

26 John answered them, saying, `I baptize with water, but in midst of you he hath stood whom ye have not known, this one it is who is coming after me, who hath been before me, Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Joh 1:15]; [Joh 3:26];

WHNU

26 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM εγω G1473 P-1NS βαπτιζω G907 V-PAI-1S εν G1722 PREP υδατι G5204 N-DSN μεσος G3319 A-NSM υμων G5216 P-2GP  στηκει G4739 V-PAI-3S εστηκεν G2476 V-IAI-3S G2476 V-RAI-3S ον G3739 R-ASM υμεις G5210 P-2NP ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Joh 1:15]; [Joh 3:26];

Darby

26 John answered them saying, I baptise with water. In the midst of you stands, whom ye do not know, Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Joh 1:15]; [Joh 3:26];

TSK - Johannes 1:26

 

I.

Matt 3:11; Mark 1:8; Luk 3:16; Hand 1:5; Hand 11:16

whom.

Joh 1:10; Joh 1:11; Joh 8:19; Joh 16:3; Joh 17:3; Joh 17:25; Mal 3:1; Mal 3:2; 1Joh 3:1

 

 

SV

27 Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. [Mark 1:7]; [Joh 5:33];

KJV

27 He G846 it is G2076, who G3739 coming G2064 after G3694 me G3450 is preferred G1096 before G1715 me G3450, whose G3739 G846 shoe's G5266 latchet G2438 I G1473 am G1510 not G3756 worthy G514 to G2443 unloose G3089. [Mark 1:7]; [Joh 5:33];

YLT

27 of whom I am not worthy that I may loose the cord of his sandal.' [Mark 1:7]; [Joh 5:33];

WHNU

27  ο G3588 T-NSM οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS ερχομενος G2064 V-PNP-NSM ου G3739 R-GSM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S [εγω] G1473 P-1NS αξιος G514 A-NSM ινα G2443 CONJ λυσω G3089 V-AAS-1S αυτου G846 P-GSM τον G3588 T-ASM ιμαντα G2438 N-ASM του G3588 T-GSN υποδηματος G5266 N-GSN [Mark 1:7]; [Joh 5:33];

Darby

27 he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to unloose. [Mark 1:7]; [Joh 5:33];

TSK - Johannes 1:27

 

who.

Joh 1:15; Joh 1:30; Hand 19:4

whose.

Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16

 

 

SV

28 Deze dingen zijn geschied in Bethábara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. [Joh 10:40];

KJV

28 These things G5023 were done G1096 in G1722 Bethabara G962 beyond G4008 Jordan G2446, where G3699 John G2491 was G2258 baptizing G907. [Joh 10:40];

YLT

28 These things came to pass in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptizing, [Joh 10:40];

WHNU

28 ταυτα G5023 D-NPN εν G1722 PREP βηθανια G963 N-DSF εγενετο G1096 V-2ADI-3S περαν G4008 ADV του G3588 T-GSM ιορδανου G2446 N-GSM οπου G3699 ADV ην G2258 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM βαπτιζων G907 V-PAP-NSM [Joh 10:40];

Darby

28 These things took place in Bethany, across the Jordan, where John was baptising. [Joh 10:40];

TSK - Johannes 1:28

 

Bethabara.

Joh 10:40; Richt 7:24

Bethbarah.

12:5

where.

3:23

 

 

SV

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie69 70 71  het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!    69Joh 1:36;  70Jes 53:5;  71Jes 53:7;  [1Kor 5:7];

KJV

29 The next day G1887 John G2491 seeth G991 Jesus G2424 coming G2064 unto G4314 him G846, and G2532 saith G3004, Behold G2396 the Lamb G286 of God G2316, which G3588 taketh away G142 the sin G266 of the world G2889.4

  4taketh away: or, beareth  Joh 1:36; Jes 53:5; Jes 53:7; [1Kor 5:7];

YLT

29 on the morrow John seeth Jesus coming unto him, and saith, `Lo, the Lamb of God, who is taking away the sin of the world; Joh 1:36; Jes 53:5; Jes 53:7; [1Kor 5:7];

WHNU

29 τη G3588 T-DSF επαυριον G1887 ADV βλεπει G991 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S ιδε G1492 V-AAM-2S ο G3588 T-NSM αμνος G286 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ο G3588 T-NSM αιρων G142 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF αμαρτιαν G266 N-ASF του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM Joh 1:36; Jes 53:5; Jes 53:7; [1Kor 5:7];

Darby

29 On the morrow he sees Jesus coming to him, and says, Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Joh 1:36; Jes 53:5; Jes 53:7; [1Kor 5:7];

TSK - Johannes 1:29

 

Behold.

Joh 1:36; Gen 22:7; Gen 22:8; Ex 12:3-13

Num 28:3-10; Jes 53:7; Hand 8:32; 1Petr 1:19; Openb 5:6; Openb 5:8; Openb 5:12; Openb 5:13; Openb 6:1; Openb 6:16

Openb 7:9; Openb 7:10; Openb 7:14; Openb 7:17; Openb 12:11; Openb 13:8; Openb 14:1; Openb 14:4; Openb 14:10; Openb 15:3; Openb 17:14; Openb 19:7; Openb 19:9

Openb 21:9; Openb 21:14; Openb 21:22; Openb 21:23; Openb 21:27; Openb 22:1-3

which.

Jes 53:11; Hos 14:2; Matt 20:28; Hand 13:39; 1Kor 15:3; 2Kor 5:21; Gal 1:4

Gal 3:13; 1Tim 2:6; Tit 2:14; Hebr 1:3; Hebr 2:17; Hebr 9:28; 1Petr 2:24; 1Petr 3:18

1Joh 2:2; 1Joh 3:5; 1Joh 4:10; Openb 1:5

taketh.  or, beareth.

Ex 28:38; Lev 10:17; Lev 16:21; Lev 16:22; Num 18:1; Num 18:23

 

 

SV

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik. [Joh 1:15];

KJV

30 This G3778 is he G2076 of G4012 whom G3739 I G1473 said G2036, After G3694 me G3450 cometh G2064 a man G435 which G3739 is preferred G1096 before G1715 me G3450: for G3754 he was G2258 before G4413 me G3450. [Joh 1:15];

YLT

30 this is he concerning whom I said, After me doth come a man, who hath come before me, because he was before me: [Joh 1:15];

WHNU

30 ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S υπερ G5228 PREP ου G3739 R-GSM εγω G1473 P-1NS ειπον G2036 V-2AAI-1S οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS ερχεται G2064 V-PNI-3S ανηρ G435 N-NSM ος G3739 R-NSM εμπροσθεν G1715 PREP μου G3450 P-1GS γεγονεν G1096 V-2RAI-3S οτι G3754 CONJ πρωτος G4413 A-NSM μου G3450 P-1GS ην G2258 V-IXI-3S [Joh 1:15];

Darby

30 He it is of whom I said, A man comes after me who takes a place before me, because he *was* before me; [Joh 1:15];

TSK - Johannes 1:30

 

Joh 1:15; Joh 1:27; Luk 3:16

 

 

SV

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

KJV

31 And I G2504 knew G1492 him G846 not G3756: but G235 that G2443 he should be made manifest G5319 to Israel G2474, therefore G1223 G5124 am G2064 I G1473 come G2064 baptizing G907 with G1722 water G5204.

YLT

31 and I knew him not, but, that he might be manifested to Israel, because of this I came with the water baptizing.

WHNU

31 καγω G2504 P-1NS-C ουκ G3756 PRT-N ηδειν G1492 V-LAI-1S αυτον G846 P-ASM αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ φανερωθη G5319 V-APS-3S τω G3588 T-DSM ισραηλ G2474 N-PRI δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN ηλθον G2064 V-2AAI-1S εγω G1473 P-1NS εν G1722 PREP υδατι G5204 N-DSN βαπτιζων G907 V-PAP-NSM

Darby

31 and I knew him not; but that he might be manifested to Israel, therefore have I come baptising with water.

TSK - Johannes 1:31

 

I knew.

Joh 1:33; Luk 1:80; Luk 2:39-42

but.

Joh 1:7; Jes 40:3-5; Mal 3:1; Mal 4:2-5; Luk 1:17; Luk 1:76-79

therefore.

Matt 3:6; Mark 1:3-5; Luk 3:3; Luk 3:4; Hand 19:4

 

 

SV

32 En72 73 74  Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.    72Matt 3:16;  73Mark 1:10;  74Luk 3:22;  [Luk 3:21];

KJV

32 And G2532 John G2491 bare record G3140, saying G3004, G3754 I saw G2300 the Spirit G4151 descending G2597 from G1537 heaven G3772 like G5616 a dove G4058, and G2532 it abode G3306 upon G1909 him G846. Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22; [Luk 3:21];

YLT

32 And John testified, saying--`I have seen the Spirit coming down, as a dove, out of heaven, and it remained on him; Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22; [Luk 3:21];

WHNU

32 και G2532 CONJ εμαρτυρησεν G3140 V-AAI-3S ιωαννης G2491 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM οτι G3754 CONJ τεθεαμαι G2300 V-RNI-1S το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN καταβαινον G2597 V-PAP-ASN ως G5613 ADV περιστεραν G4058 N-ASF εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ εμεινεν G3306 V-AAI-3S επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22; [Luk 3:21];

Darby

32 And John bore witness, saying, I beheld the Spirit descending as a dove from heaven, and it abode upon him. Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22; [Luk 3:21];

TSK - Johannes 1:32

 

I saw.

Joh 5:32; Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:22

 

 

SV

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze75  is het, Die met den Heiligen Geest doopt.  75Matt 3:11;  [Joh 1:6]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

KJV

33 And I G2504 knew G1492 him G846 not G3756: but G235 he that sent G3992 me G3165 to baptize G907 with G1722 water G5204, the same G1565 said G2036 unto me G3427, Upon G1909 whom G3739 G302 thou shalt see G1492 the Spirit G4151 descending G2597, and G2532 remaining G3306 on G1909 him G846, the same G3778 is G2076 he which baptizeth G907 with G1722 the Holy G40 Ghost G4151. Matt 3:11; [Joh 1:6]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

YLT

33 and I did not know him, but he who sent me to baptize with water, He said to me, On whomsoever thou mayest see the Spirit coming down, and remaining on him, this is he who is baptizing with the Holy Spirit; Matt 3:11; [Joh 1:6]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

WHNU

33 καγω G2504 P-1NS-C ουκ G3756 PRT-N ηδειν G1492 V-LAI-1S αυτον G846 P-ASM αλλ G235 CONJ ο G3588 T-NSM πεμψας G3992 V-AAP-NSM με G3165 P-1AS βαπτιζειν G907 V-PAN εν G1722 PREP υδατι G5204 N-DSN εκεινος G1565 D-NSM μοι G3427 P-1DS ειπεν G2036 V-2AAI-3S εφ G1909 PREP ον G3739 R-ASM αν G302 PRT ιδης G1492 V-2AAS-2S το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN καταβαινον G2597 V-PAP-ASN και G2532 CONJ μενον G3306 V-PAP-ASN επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM βαπτιζων G907 V-PAP-NSM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN αγιω G40 A-DSN Matt 3:11; [Joh 1:6]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

Darby

33 And I knew him not; but he who sent me to baptise with water, *he* said to me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and abiding on him, he it is who baptises with [the] Holy Spirit. Matt 3:11; [Joh 1:6]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

TSK - Johannes 1:33

 

I knew.

Joh 1:31; Matt 3:13-15

the same.

Joh 3:5; Joh 3:34; Matt 3:11; Matt 3:14; Mark 1:7; Mark 1:8; Luk 3:16; Hand 1:5; Hand 2:4; Hand 10:44-47

Hand 11:15; Hand 11:16; Hand 19:2-6; 1Kor 12:13; Tit 3:5; Tit 3:6

 

 

SV

34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is. [Joh 3:26];

KJV

34 And I G2504 saw G3708, and G2532 bare record G3140 that G3754 this G3778 is G2076 the Son G5207 of God G2316. [Joh 3:26];

YLT

34 and I have seen, and have testified, that this is the Son of God.' [Joh 3:26];

WHNU

34 καγω G2504 P-1NS-C εωρακα G3708 V-RAI-1S-ATT και G2532 CONJ μεμαρτυρηκα G3140 V-RAI-1S οτι G3754 CONJ ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM [Joh 3:26];

Darby

34 And I have seen and borne witness that this is the Son of God. [Joh 3:26];

TSK - Johannes 1:34

 

this.

Joh 1:18; Joh 1:49; Joh 3:16-18; Joh 3:35; Joh 3:36; Joh 5:23-27; Joh 6:69; Joh 10:30; Joh 10:36; Joh 11:27; Joh 19:7; Joh 20:28; Joh 20:31

Ps 2:7; Ps 89:26; Ps 89:27; Matt 3:17; Matt 4:3; Matt 4:6; Matt 8:29; Matt 11:27; Matt 16:16; Matt 17:5; Matt 26:63

Matt 27:40; Matt 27:43; Matt 27:54; Mark 1:1; Mark 1:11; Luk 1:35; Luk 3:22; Rom 1:4; 2Kor 1:19

Hebr 1:1; Hebr 1:2; Hebr 1:5; Hebr 1:6; Hebr 7:3; 1Joh 2:23; 1Joh 3:8; 1Joh 4:9; 1Joh 4:14; 1Joh 4:15; 1Joh 5:9-13; 1Joh 5:20; 2Joh 1:9

Re 2:18

 

 

SV

35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.

KJV

35 Again G3825 the next day after G1887 John G2491 stood G2476, and G2532 two G1417 of G1537 his G846 disciples G3101;

YLT

35 On the morrow, again, John was standing, and two of his disciples,

WHNU

35 τη G3588 T-DSF επαυριον G1887 ADV παλιν G3825 ADV ειστηκει G2476 V-LAI-3S  ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM και G2532 CONJ εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM δυο G1417 A-NUI

Darby

35 Again, on the morrow, there stood John and two of his disciples.

TSK - Johannes 1:35

 

and two.

Joh 3:25; Joh 3:26; Mal 3:16

 

 

SV

36 En ziende op Jezus, [daar] wandelende, zeide hij: Ziet,76 77 78 79  het Lam Gods!     76Joh 1:29;  77Ex 12:3;  78Jes 53:7;  79Hand 8:32;

KJV

36 And G2532 looking upon G1689 Jesus G2424 as he walked G4043, he saith G3004, Behold G2396 the Lamb G286 of God G2316! Joh 1:29; Ex 12:3; Jes 53:7; Hand 8:32;

YLT

36 and having looked on Jesus walking, he saith, `Lo, the Lamb of God;' Joh 1:29; Ex 12:3; Jes 53:7; Hand 8:32;

WHNU

36 και G2532 CONJ εμβλεψας G1689 V-AAP-NSM τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM περιπατουντι G4043 V-PAP-DSM λεγει G3004 V-PAI-3S ιδε G1492 V-AAM-2S ο G3588 T-NSM αμνος G286 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Joh 1:29; Ex 12:3; Jes 53:7; Hand 8:32;

Darby

36 And, looking at Jesus as he walked, he says, Behold the Lamb of God. Joh 1:29; Ex 12:3; Jes 53:7; Hand 8:32;

TSK - Johannes 1:36

 

Behold.

Joh 1:29; Jes 45:22; Jes 65:1; Jes 65:2; Hebr 12:2; 1Petr 1:19; 1Petr 1:20

 

 

SV

37 En die twee discipelen hoorden hem [dat] spreken, en zij volgden Jezus.

KJV

37 And G2532 the two G1417 disciples G3101 heard G191 him G846 speak G2980, and G2532 they followed G190 Jesus G2424.

YLT

37 and the two disciples heard him speaking, and they followed Jesus.

WHNU

37 και G2532 CONJ ηκουσαν G191 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM δυο G1417 A-NUI μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM λαλουντος G2980 V-PAP-GSM και G2532 CONJ ηκολουθησαν G190 V-AAI-3P τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

37 And the two disciples heard him speaking, and followed Jesus.

TSK - Johannes 1:37

 

and they.

Joh 1:43; Joh 4:39-42; Spr 15:23; Zach 8:21; Rom 10:17; Efez 4:29; Openb 22:17

 

 

SV

38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: (1:39) Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?

KJV

38 Then G1161 Jesus G2424 turned G4762, and G2532 saw G2300 them G846 following G190, and saith G3004 unto them G846, What G5101 seek ye G2212? G1161 They said G2036 unto him G846, Rabbi G4461, (which G3739 is to say G3004, being interpreted G2059, Master G1320,) where G4226 dwellest thou G3306?5

  5dwellest: or, abidest

YLT

38 And Jesus having turned, and having beheld them following, saith to them, `What seek ye?' and they said to them, `Rabbi, (which is, being interpreted, Teacher,) where remainest thou?'

WHNU

38 στραφεις G4762 V-2APP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ θεασαμενος G2300 V-ADP-NSM αυτους G846 P-APM ακολουθουντας G190 V-PAP-APM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN ζητειτε G2212 V-PAI-2P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM ραββι G4461 HEB ο G3739 R-NSN λεγεται G3004 V-PPI-3S μεθερμηνευομενον G3177 V-PPP-NSN διδασκαλε G1320 N-VSM που G4226 PRT-I μενεις G3306 V-PAI-2S

Darby

38 But Jesus having turned, and seeing them following, says to them, What seek ye? And *they* said to him, Rabbi (which, being interpreted, signifies Teacher), where abidest thou?

TSK - Johannes 1:38

 

turned.

Luk 14:25; Luk 15:20; Luk 19:5; Luk 22:61

What.

Joh 18:4; Joh 18:7; Joh 20:15; Joh 20:16; Luk 7:24-27; Luk 18:40; Luk 18:41; Hand 10:21; Hand 10:29

Rabbi.

Joh 1:49; Joh 3:2; Joh 3:26; Joh 6:25; Matt 23:7; Matt 23:8

where.

Joh 12:21; Ruth 1:16; 1Kon 10:8; Ps 27:4; Spr 3:18; Spr 8:34; Spr 13:20; Hoogl 1:7; Hoogl 1:8

Luk 8:38; Luk 10:39

dwellest.  or, abidest.

 

 

SV

39 (1:40) Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

KJV

39 He saith G3004 unto them G846, Come G2064 and G2532 see G1492. They came G2064 and G2532 saw G1492 where G4226 he dwelt G3306, and G2532 abode G3306 with G3844 him G846 that G1565 day G2250: for G1161 it was G2258 about G5613 the tenth G1182 hour G5610.6

  6about…: that was two hours before night

YLT

39 He saith to them, `Come and see;' they came, and saw where he doth remain, and with him they remained that day and the hour was about the tenth.

WHNU

39 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ερχεσθε G2064 V-PNM-2P και G2532 CONJ οψεσθε G3708 V-FDI-2P ηλθαν G2064 V-2AAI-3P ουν G3767 CONJ και G2532 CONJ ειδαν G3708 V-2AAI-3P που G4225 PRT μενει G3306 V-PAI-3S και G2532 CONJ παρ G3844 PREP αυτω G846 P-DSM εμειναν G3306 V-AAI-3P την G3588 T-ASF ημεραν G2250 N-ASF εκεινην G1565 D-ASF ωρα G5610 N-NSF ην G2258 V-IXI-3S ως G5613 ADV δεκατη G1182 A-NSF

Darby

39 He says to them, Come and see. They went therefore, and saw where he abode; and they abode with him that day. It was about the tenth hour.

TSK - Johannes 1:39

 

Come.

Joh 1:46; Joh 6:37; Joh 14:22; Joh 14:23; Spr 8:17; Matt 11:28-30

abode.

Joh 4:40; Hand 28:30; Hand 28:31; Openb 3:20

about."That was two hours before night."

Lu 24:29

 

 

SV

40 (1:41) Andréas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.

KJV

40 One G1520 of G1537 the two G1417 which G3588 heard G191 G3844 John G2491 [speak], and G2532 followed G190 him G846, was G2258 Andrew G406, Simon G4613 Peter's G4074 brother G80.

YLT

40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard from John, and followed him;

WHNU

40 ην G2258 V-IXI-3S ανδρεας G406 N-NSM ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM σιμωνος G4613 N-GSM πετρου G4074 N-GSM εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM δυο G1417 A-NUI των G3588 T-GPM ακουσαντων G191 V-AAP-GPM παρα G3844 PREP ιωαννου G2491 N-GSM και G2532 CONJ ακολουθησαντων G190 V-AAP-GPM αυτω G846 P-DSM

Darby

40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard [this] from John and followed him.

TSK - Johannes 1:40

 

Andrew.

Joh 6:8; Matt 4:18; Matt 10:2; Hand 1:13

 

 

SV

41 (1:42) Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messías, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

KJV

41 He G3778 first G4413 findeth G2147 his own G2398 brother G80 Simon G4613, and G2532 saith G3004 unto him G846, We have found G2147 the Messias G3323, which G3739 is G2076, being interpreted G3177, the Christ G5547.7

  7the Christ: or, the Anointed

YLT

41 this one doth first find his own brother Simon, and saith to him, `We have found the Messiah,' (which is, being interpreted, The Anointed,)

WHNU

41 ευρισκει G2147 V-PAI-3S ουτος G3778 D-NSM πρωτον G4412 ADV τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM τον G3588 T-ASM ιδιον G2398 A-ASM σιμωνα G4613 N-ASM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ευρηκαμεν G2147 V-RAI-1P τον G3588 T-ASM μεσσιαν G3323 N-ASM ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S μεθερμηνευομενον G3177 V-PPP-NSN χριστος G5547 N-NSM

Darby

41 He first finds his own brother Simon, and says to him, We have found the Messias (which being interpreted is Christ).

TSK - Johannes 1:41

 

first.

Joh 1:36; Joh 1:37; Joh 1:45; Joh 4:28; Joh 4:29; 2Kon 7:9; Jes 2:3-5; Luk 2:17; Luk 2:38; Hand 13:32; Hand 13:33

1Jo 1:3

the Messias.

Joh 4:25; Dan 9:25; Dan 9:26

Christ.  or, Anointed.

Ps 2:2; Ps 45:7; Ps 89:20; Jes 11:2; Jes 61:1; Luk 4:18-21; Hand 4:27; Hand 10:38

Hebr 1:8; Hebr 1:9

 

 

SV

42 (1:43) En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd80  worden Céfas, hetwelk overgezet wordt Petrus.  80Matt 16:18;

KJV

42 And G2532 he brought G71 him G846 to G4314 Jesus G2424. And G1161 when Jesus G2424 beheld G1689 him G846, he said G2036, Thou G4771 art G1488 Simon G4613 the son G5207 of Jona G2495: thou G4771 shalt be called G2564 Cephas G2786, which G3739 is by interpretation G2059, A stone G4074. Matt 16:18;

YLT

42 and he brought him unto Jesus: and having looked upon him, Jesus saith, `Thou art Simon, the son of Jonas, thou shalt be called Cephas,' (which is interpreted, A rock.) Matt 16:18;

WHNU

42 ηγαγεν G71 V-2AAI-3S αυτον G846 P-ASM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM εμβλεψας G1689 V-AAP-NSM αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S σιμων G4613 N-NSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM ιωαννου G2491 N-GSM συ G4771 P-2NS κληθηση G2564 V-FPI-2S κηφας G2786 N-NSM ο G3739 R-NSN ερμηνευεται G2059 V-PPI-3S πετρος G4074 N-NSM Matt 16:18;

Darby

42 And he led him to Jesus. Jesus looking at him said, Thou art Simon, the son of Jonas; thou shalt be called Cephas (which interpreted is stone). Matt 16:18;

TSK - Johannes 1:42

 

Thou art.

Joh 1:47; Joh 1:48; Joh 2:24; Joh 2:25; Joh 6:70; Joh 6:71; Joh 13:18

the son.

21:15-17

Jonas.

Mt 16:17

Barjona.  called.

1Kor 1:12; 1Kor 3:22; 1Kor 9:5; 1Kor 15:5; Gal 2:9

A stone.  or, Peter.

Joh 21:2; Matt 10:2; Matt 16:18; Mark 3:16; Luk 5:8; Luk 6:14

 

 

SV

43 (1:44) Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galiléa, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.

KJV

43 The day following G1887 Jesus G2424 would G2309 go forth G1831 into G1519 Galilee G1056, and G2532 findeth G2147 Philip G5376, and G2532 saith G3004 unto him G846, Follow G190 me G3427.

YLT

43 On the morrow, he willed to go forth to Galilee, and he findeth Philip, and saith to him, `Be following me.'

WHNU

43 τη G3588 T-DSF επαυριον G1887 ADV ηθελησεν G2309 V-AAI-3S εξελθειν G1831 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γαλιλαιαν G1056 N-ASF και G2532 CONJ ευρισκει G2147 V-PAI-3S φιλιππον G5376 N-ASM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ακολουθει G190 V-PAM-2S μοι G3427 P-1DS

Darby

43 On the morrow he would go forth into Galilee, and Jesus finds Philip, and says to him, Follow me.

TSK - Johannes 1:43

 

and findeth.

Jes 65:1; Matt 4:18-21; Matt 9:9; Luk 19:10; Filipp 3:12; 1Joh 4:19

 

 

SV

44 (1:45) Filippus81  nu was van Bethsáïda, uit de stad van Andréas en Petrus.  81Joh 12:21;

KJV

44 Now G1161 Philip G5376 was G2258 of G575 Bethsaida G966, the city G4172 of G1537 Andrew G406 and G2532 Peter G4074. Joh 12:21;

YLT

44 And Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter; Joh 12:21;

WHNU

44 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM φιλιππος G5376 N-NSM απο G575 PREP βηθσαιδα G966 N-PRI εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF ανδρεου G406 N-GSM και G2532 CONJ πετρου G4074 N-GSM Joh 12:21;

Darby

44 And Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter. Joh 12:21;

TSK - Johannes 1:44

 

Philip.

Joh 12:21; Joh 14:8; Joh 14:9; Matt 10:3; Mark 3:18; Luk 6:14; Hand 1:13

Bethsaida.

Matt 11:21; Mark 6:45; Mark 8:22; Luk 9:10; Luk 10:13

 

 

SV

45 (1:46) Filippus vond Nathánaël82  en zeide tot hem: Wij hebben [Dien] gevonden, van83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  Welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, [namelijk] Jezus, den zoon van Jozef, van Názareth.                   82Joh 21:2;  83Gen 3:15;  84Gen 22:18;  85Gen 26:4;  86Gen 49:10;  87Deut 18:18;  882Sam 7:12;  89Jes 4:2;  90Jes 7:14;  91Jes 9:6;  92Jes 40:10-11;  93Jes 53:1;  94Jer 23:5;  95Jer 33:14;  96Ezech 34:23;  97Dan 9:24;  98Zach 6:12;  99Zach 9:9;  [Deut 18:15]; [Joh 5:39]; [Hand 7:37];

KJV

45 Philip G5376 findeth G2147 Nathanael G3482, and G2532 saith G3004 unto him G846, We have found G2147 him, of whom G3739 Moses G3475 in G1722 the law G3551, and G2532 the prophets G4396, did write G1125, Jesus G2424 of G575 Nazareth G3478, the son G5207 of Joseph G2501. Joh 21:2; Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:18; 2Sam 7:12; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10-11; Jes 53:1; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Dan 9:24; Zach 6:12; Zach 9:9; [Deut 18:15]; [Joh 5:39]; [Hand 7:37];

YLT

45 Philip findeth Nathanael, and saith to him, `Him of whom Moses wrote in the Law, and the prophets, we have found, Jesus the son of Joseph, who [is] from Nazareth;' Joh 21:2; Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:18; 2Sam 7:12; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10-11; Jes 53:1; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Dan 9:24; Zach 6:12; Zach 9:9; [Deut 18:15]; [Joh 5:39]; [Hand 7:37];

WHNU

45 ευρισκει G2147 V-PAI-3S φιλιππος G5376 N-NSM τον G3588 T-ASM ναθαναηλ G3482 N-PRI και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ον G3739 R-ASM εγραψεν G1125 V-AAI-3S μωυσης G3475 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM προφηται G4396 N-NPM ευρηκαμεν G2147 V-RAI-1P ιησουν G2424 N-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ιωσηφ G2501 N-PRI τον G3588 T-ASM απο G575 PREP ναζαρετ G3478 N-PRI Joh 21:2; Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:18; 2Sam 7:12; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10-11; Jes 53:1; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Dan 9:24; Zach 6:12; Zach 9:9; [Deut 18:15]; [Joh 5:39]; [Hand 7:37];

Darby

45 Philip finds Nathanael, and says to him, We have found him of whom Moses wrote in the law, and the prophets, Jesus, the son of Joseph, who is from Nazareth. Joh 21:2; Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:18; 2Sam 7:12; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10-11; Jes 53:1; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Dan 9:24; Zach 6:12; Zach 9:9; [Deut 18:15]; [Joh 5:39]; [Hand 7:37];

TSK - Johannes 1:45

 

Nathanael.

21:2

of whom.

Joh 5:45; Joh 5:46; Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 49:10; Deut 18:18-22

See on

Luk 24:27; Luk 24:44

and the.

Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 53:2; Micha 5:2; Zach 6:12; Zach 9:9

See more on

Lu 24:27

Jesus.

Joh 18:5; Joh 18:7; Joh 19:19; Matt 2:23; Matt 21:11; Mark 14:67; Luk 2:4; Hand 2:22; Hand 3:6; Hand 10:38

Hand 22:8; Hand 26:9

the son.

Matt 13:55; Mark 6:3; Luk 4:22

 

 

SV

46 (1:47) En Nathánaël zeide tot hem: Kan uit Názareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem: Kom en zie. [Joh 7:41]; [Hand 3:22];

KJV

46 And G2532 Nathanael G3482 said G2036 unto him G846, Can G1410 there any G5100 good thing G18 come G1511 out of G1537 Nazareth G3478? Philip G5376 saith G3004 unto him G846, Come G2064 and G2532 see G1492. [Joh 7:41]; [Hand 3:22];

YLT

46 and Nathanael said to him, `Out of Nazareth is any good thing able to be?' Philip said to him, `Come and see.' [Joh 7:41]; [Hand 3:22];

WHNU

46 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ναθαναηλ G3482 N-PRI εκ G1537 PREP ναζαρετ G3478 N-PRI δυναται G1410 V-PNI-3S τι G5101 I-NSN αγαθον G18 A-NSN ειναι G1511 V-PXN λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM  ο G3588 T-NSM [ο] G3588 T-NSM φιλιππος G5376 N-NSM ερχου G2064 V-PNI-2S και G2532 CONJ ιδε G1492 V-AAM-2S [Joh 7:41]; [Hand 3:22];

Darby

46 And Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip says to him, Come and see. [Joh 7:41]; [Hand 3:22];

TSK - Johannes 1:46

 

Can.

Joh 7:41; Joh 7:42; Joh 7:52; Luk 4:28; Luk 4:29

Come.

Joh 4:29; Luk 12:57; 1Thess 5:21

 

 

SV

47 (1:48) Jezus zag Nathánaël tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is.

KJV

47 Jesus G2424 saw G1492 Nathanael G3482 coming G2064 to G4314 him G846, and G2532 saith G3004 of G4012 him G846, Behold G2396 an Israelite G2475 indeed G230, in G1722 whom G3739 is G2076 no G3756 guile G1388!

YLT

47 Jesus saw Nathanael coming unto him, and he saith concerning him, `Lo, truly an Israelite, in whom guile is not;'

WHNU

47 ειδεν G1492 V-2AAI-3S  ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τον G3588 T-ASM ναθαναηλ G3482 N-PRI ερχομενον G2064 V-PNP-ASM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S περι G4012 PREP αυτου G846 P-GSM ιδε G1492 V-AAM-2S αληθως G230 ADV ισραηλιτης G2475 N-NSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM δολος G1388 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

47 Jesus saw Nathanael coming to him, and says of him, Behold [one] truly an Israelite, in whom there is no guile.

TSK - Johannes 1:47

 

Behold.

Joh 8:31; Joh 8:39; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 9:6; Filipp 3:3

in.

Ps 32:2; Ps 73:1; 1Petr 2:1; 1Petr 2:22; Openb 14:5

 

 

SV

48 (1:49) Nathánaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u.

KJV

48 Nathanael G3482 saith G3004 unto him G846, Whence G4159 knowest thou G1097 me G3165? Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846, Before G4253 that Philip G5376 called G5455 thee G4571, when thou wast G5607 under G5259 the fig tree G4808, I saw G1492 thee G4571.

YLT

48 Nathanael saith to him, `Whence me dost thou know?' Jesus answered and said to him, `Before Philip's calling thee--thou being under the fig-tree--I saw thee.'

WHNU

48 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ναθαναηλ G3482 N-PRI ποθεν G4159 ADV-I με G3165 P-1AS γινωσκεις G1097 V-PAI-2S απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM προ G4253 PREP του G3588 T-GSM σε G4571 P-2AS φιλιππον G5376 N-ASM φωνησαι G5455 V-AAN οντα G5607 V-PXP-ASM υπο G5259 PREP την G3588 T-ASF συκην G4808 N-ASF ειδον G1492 V-2AAI-1S σε G4571 P-2AS

Darby

48 Nathanael says to him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said to him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig-tree, I saw thee.

TSK - Johannes 1:48

 

when.

Joh 2:25; Gen 32:24-30; Ps 139:1; Ps 139:2; Jes 65:24; Matt 6:6; 1Kor 4:5; 1Kor 14:25

Openb 2:18; Openb 2:19

 

 

SV

49 (1:50) Nathánaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.

KJV

49 Nathanael G3482 answered G611 and G2532 saith G3004 unto him G846, Rabbi G4461, thou G4771 art G1488 the Son G5207 of God G2316; thou G4771 art G1488 the King G935 of Israel G2474.

YLT

49 Nathanael answered and saith to him, `Rabbi, thou art the Son of God, thou art the king of Israel.'

WHNU

49 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτω G846 P-DSM ναθαναηλ G3482 N-PRI ραββι G4461 HEB συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM συ G4771 P-2NS βασιλευς G935 N-NSM ει G1488 V-PXI-2S του G3588 T-GSM ισραηλ G2474 N-PRI

Darby

49 Nathanael answered and said to him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel.

TSK - Johannes 1:49

 

Rabbi.

38

thou.

Joh 1:18; Joh 1:34; Joh 20:28; Joh 20:29; Matt 14:33

the King.

Joh 12:13-15; Joh 18:37; Joh 19:19-22; Ps 2:6; Ps 110:1; Jes 9:7; Jer 23:5; Jer 23:6

Ezech 37:21-25; Dan 9:25; Hos 3:5; Micha 5:2; Zef 3:15; Zach 6:12; Zach 6:13; Zach 9:9

Matt 2:2; Matt 21:5; Matt 27:11; Matt 27:42; Luk 19:38

 

 

SV

50 (1:51) Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze.

KJV

50 Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846, Because G3754 I said G2036 unto thee G4671, I saw G1492 thee G4571 under G5270 the fig tree G4808, believest thou G4100? thou shalt see G3700 greater things G3187 than these G5130.

YLT

50 Jesus answered and said to him, `Because I said to thee, I saw thee under the fig-tree, thou dost believe; greater things than these thou shalt see;'

WHNU

50 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM οτι G3754 CONJ ειπον G2036 V-2AAI-1S σοι G4671 P-2DS οτι G3754 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S σε G4571 P-2AS υποκατω G5270 ADV της G3588 T-GSF συκης G4808 N-GSF πιστευεις G4100 V-PAI-2S μειζω G3173 A-APN-C τουτων G5130 D-GPN οψη G3708 V-FDI-2S

Darby

50 Jesus answered and said to him, Because I said to thee, I saw thee under the fig-tree, believest thou? Thou shalt see greater things than these.

TSK - Johannes 1:50

 

Because.

Joh 20:29; Luk 1:45; Luk 7:9

thou shalt.

Joh 11:40; Matt 13:12; Matt 25:29

 

 

SV

51 (1:52) En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van100  nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.  100Gen 28:12;

KJV

51 And G2532 he saith G3004 unto him G846, Verily G281, verily G281, I say G3004 unto you G5213, Hereafter G737 G575 ye shall see G3700 heaven G3772 open G455, and G2532 the angels G32 of God G2316 ascending G305 and G2532 descending G2597 upon G1909 the Son G5207 of man G444. Gen 28:12;

YLT

51 and he saith to him, `Verily, verily, I say to you, henceforth ye shall see the heaven opened, and the messengers of God going up and coming down upon the Son of Man.' Gen 28:12;

WHNU

51 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οψεσθε G3700 V-FDI-2P τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM ανεωγοτα G455 V-2RPP-ASM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM αγγελους G32 N-APM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM αναβαινοντας G305 V-PAP-APM και G2532 CONJ καταβαινοντας G2597 V-PAP-APM επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Gen 28:12;

Darby

51 And he says to him, Verily, verily, I say to you, Henceforth ye shall see the heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of man. Gen 28:12;

TSK - Johannes 1:51

 

Verily.

Joh 3:3; Joh 3:5; Joh 5:19; Joh 5:24; Joh 5:25; Joh 6:26; Joh 6:32; Joh 6:47; Joh 6:53; Joh 8:34; Joh 8:51; Joh 8:58; Joh 10:1; Joh 10:7; Joh 12:24; Joh 13:16

Joh 13:20; Joh 13:21; Joh 13:38; Joh 14:12; Joh 16:20; Joh 16:23; Joh 21:18

Hereafter.

Ezech 1:1; Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:21; Hand 7:56; Hand 10:11; Openb 4:1; Openb 19:11

and the.

Gen 28:12; Dan 7:9; Dan 7:10; Matt 4:11; Luk 2:9; Luk 2:13; Luk 22:43; Luk 24:4; Hand 1:10; Hand 1:11

2Thess 1:7; 2Thess 1:9; 1Tim 3:16; Hebr 1:14; Judas 1:14

the Son.

Joh 3:13; Joh 3:14; Joh 5:27; Joh 12:23; Joh 12:24; Dan 7:13; Dan 7:14; Zach 13:7; Matt 9:6; Matt 16:13-16

Matt 16:27; Matt 16:28; Matt 25:31; Matt 26:24; Mark 14:62; Luk 22:69

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 24)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 2)