Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 2)
| Volgend hoofdstuk (Kolossenzen 4)


Kolossenzen 3

  1 2 3 4

SV

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar1  Christus is, zittende aan de rechter [hand] Gods.  1Efez 1:20;  [Rom 6:5]; [1Kor 15:25]; [Efez 2:5]; [Hebr 8:1]; [Hebr 10:12];

KJV

1 If G1487 ye G4891 then G3767 be risen G4891 with Christ G5547, seek G2212 those things which are above G507 , where G3757 Christ G5547 sitteth G2076 G2521 on G1722 the right hand G1188 of God G2316 . Efez 1:20; [Rom 6:5]; [1Kor 15:25]; [Efez 2:5]; [Hebr 8:1]; [Hebr 10:12];

YLT

1 If, then, ye were raised with the Christ, the things above seek ye, where the Christ is, on the right hand of God seated, Efez 1:20; [Rom 6:5]; [1Kor 15:25]; [Efez 2:5]; [Hebr 8:1]; [Hebr 10:12];

WHNU

1 ει G1487 COND ουν G3767 CONJ συνηγερθητε G4891 V-API-2P τω G3588 T-DSM χριστω G5547 N-DSM τα G3588 T-APN ανω G507 ADV ζητειτε G2212 V-PAM-2P ου G3757 ADV ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP δεξια G1188 A-DSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM καθημενος G2521 V-PNP-NSM Efez 1:20; [Rom 6:5]; [1Kor 15:25]; [Efez 2:5]; [Hebr 8:1]; [Hebr 10:12];

Darby

1 If therefore ye have been raised with the Christ, seek the things [which are] above, where the Christ is, sitting at [the] right hand of God: Efez 1:20; [Rom 6:5]; [1Kor 15:25]; [Efez 2:5]; [Hebr 8:1]; [Hebr 10:12];

TSK - Kolossenzen 3:1

 

1 He shows where we should seek Christ.

5 He exhorts to mortification;

10 to put off the old man, and put on Christ;

12 exhorting to charity, humility, and other several duties.

 

 

risen.

Kol 2:12; Kol 2:13; Kol 2:20; Rom 6:4; Rom 6:5; Rom 6:9-11; Gal 2:19; Gal 2:20; Efez 1:19; Efez 1:20; Efez 2:5; Efez 2:6

seek.

Kol 3:2; Ps 16:11; Ps 17:14; Ps 17:15; Ps 73:25; Ps 73:26; Spr 15:24; Matt 6:20; Matt 6:33; Luk 12:33

Rom 8:6; 2Kor 4:18; Filipp 3:20; Filipp 3:21; Hebr 11:13-16

where.

Ps 110:1; Matt 22:44; Matt 26:64; Mark 12:36; Mark 14:62; Mark 16:19; Luk 20:42; Luk 22:69

Hand 2:34; Hand 7:55; Rom 8:34; Efez 1:20; Efez 4:10; Hebr 1:3; Hebr 1:13; Hebr 8:1; Hebr 10:12; Hebr 12:2

1Pe 3:22

 

 

SV

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

KJV

2 Set your affection G5426 on things above G507 , not G3361 on things on G1909 the earth G1093 .1

  1affection: or, mind

YLT

2 the things above mind ye, not the things upon the earth,

WHNU

2 τα G3588 T-APN ανω G507 ADV φρονειτε G5426 V-PAM-2P μη G3361 PRT-N τα G3588 T-APN επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF

Darby

2 have your mind on the things [that are] above, not on the things [that are] on the earth;

TSK - Kolossenzen 3:2

 

Set.

Kol 3:1; 1Kron 22:19; 1Kron 29:3; Ps 62:10; Ps 91:14; Ps 119:36; Ps 119:37; Spr 23:5; Pred 7:14

Matt 16:23; Rom 8:4-6; Filipp 1:23; 1Joh 2:15-17

affection.  or, mind.  not.

Kol 3:5; Ps 49:11-17; Matt 6:19; Luk 12:15; Luk 16:8; Luk 16:9; Luk 16:11; Luk 16:19-25; Filipp 3:19

1Jo 2:15

 

 

SV

3 Want2  gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen3 4  in God.    2Rom 6:2;  3Rom 8:24;  42Kor 5:7;  [Efez 2:5];

KJV

3 For G1063 ye are dead G599, and G2532 your G5216 life G2222 is hid G2928 with G4862 Christ G5547 in G1722 God G2316 . Rom 6:2; Rom 8:24; 2Kor 5:7; [Efez 2:5];

YLT

3 for ye did die, and your life hath been hid with the Christ in God; Rom 6:2; Rom 8:24; 2Kor 5:7; [Efez 2:5];

WHNU

3 απεθανετε G599 V-2AAI-2P γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ζωη G2222 N-NSF υμων G5216 P-2GP κεκρυπται G2928 V-RPI-3S συν G4862 PREP τω G3588 T-DSM χριστω G5547 N-DSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Rom 6:2; Rom 8:24; 2Kor 5:7; [Efez 2:5];

Darby

3 for ye have died, and your life is hid with the Christ in God. Rom 6:2; Rom 8:24; 2Kor 5:7; [Efez 2:5];

TSK - Kolossenzen 3:3

 

are.

Kol 2:20; Rom 6:2; Gal 2:20

your.

Kol 3:4; Kol 1:5; Joh 3:16; Joh 4:14; Joh 5:21; Joh 5:24; Joh 5:40; Joh 6:39; Joh 6:40; Joh 10:28-30; Joh 14:19

Rom 5:10; Rom 5:21; Rom 8:2; Rom 8:34-39; 1Kor 15:45; 2Kor 5:7; Hebr 7:25; 1Petr 1:3-5

hid.

Kol 2:3; Matt 11:25; 1Kor 2:14; Filipp 4:7; 1Petr 3:4; 1Joh 3:2; Openb 2:17

 

 

SV

4 Wanneer5 6  [nu] Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.   5Filipp 3:21;  61Joh 3:2;  [2Kor 4:11];

KJV

4 When G3752 Christ G5547 , [who is] our G2257 life G2222 , shall appear G5319, then G5119 shall G5319 ye G5210 also G2532 appear G5319 with G4862 him G846 in G1722 glory G1391 . Filipp 3:21; 1Joh 3:2; [2Kor 4:11];

YLT

4 when the Christ--our life--may be manifested, then also we with him shall be manifested in glory. Filipp 3:21; 1Joh 3:2; [2Kor 4:11];

WHNU

4 οταν G3752 CONJ ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM φανερωθη G5319 V-APS-3S η G3588 T-NSF ζωη G2222 N-NSF   ημων G2257 P-1GP υμων G5216 P-2GP τοτε G5119 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM φανερωθησεσθε G5319 V-FPI-2P εν G1722 PREP δοξη G1391 N-DSF Filipp 3:21; 1Joh 3:2; [2Kor 4:11];

Darby

4 When the Christ is manifested who [is] our life, then shall *ye* also be manifested with him in glory. Filipp 3:21; 1Joh 3:2; [2Kor 4:11];

TSK - Kolossenzen 3:4

 

our.

Joh 11:25; Joh 14:6; Joh 20:31; Hand 3:15; Gal 2:20; 2Tim 1:1; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; 1Joh 5:12

Openb 2:7; Openb 22:1; Openb 22:14

appear.

1Tim 6:14; 2Tim 4:8; Tit 2:13; Hebr 9:28; 1Petr 5:4; 1Joh 2:28; 1Joh 3:2

ye.

Ps 17:15; Ps 73:24; Jes 25:8; Jes 25:9; Matt 13:43; Joh 6:39; Joh 6:40; Joh 14:3; Joh 17:24

1Kor 15:43; 2Kor 4:17; Filipp 3:21; 1Thess 4:17; 2Thess 1:10-12; Judas 1:24

 

 

SV

5 Doodt7 8  dan uw leden, die op de aarde zijn, [namelijk] hoererij, onreinigheid, [schandelijke]9  beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke10  is afgodendienst.     7Efez 4:22;  8Efez 5:3;  91Thess 4:5;  10Efez 5:5;  [Hebr 12:16]; [Openb 22:15];

KJV

5 Mortify G3499 therefore G3767 your G5216 members G3196 which G3588 are upon G1909 the earth G1093 ; fornication G4202 , uncleanness G167, inordinate affection G3806 , evil G2556 concupiscence G1939, and G2532 covetousness G4124, which G3748 is G2076 idolatry G1495 : Efez 4:22; Efez 5:3; 1Thess 4:5; Efez 5:5; [Hebr 12:16]; [Openb 22:15];

YLT

5 Put to death, then, your members that [are] upon the earth--whoredom, uncleanness, passion, evil desire, and the covetousness, which is idolatry-- Efez 4:22; Efez 5:3; 1Thess 4:5; Efez 5:5; [Hebr 12:16]; [Openb 22:15];

WHNU

5 νεκρωσατε G3499 V-AAM-2P ουν G3767 CONJ τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN τα G3588 T-APN επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF πορνειαν G4202 N-ASF ακαθαρσιαν G167 N-ASF παθος G3806 N-ASN επιθυμιαν G1939 N-ASF κακην G2556 A-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πλεονεξιαν G4124 N-ASF ητις G3748 R-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S ειδωλολατρια G1495 N-NSF Efez 4:22; Efez 5:3; 1Thess 4:5; Efez 5:5; [Hebr 12:16]; [Openb 22:15];

Darby

5 Put to death therefore your members which [are] upon the earth, fornication, uncleanness, vile passions, evil lust, and unbridled desire, which is idolatry. Efez 4:22; Efez 5:3; 1Thess 4:5; Efez 5:5; [Hebr 12:16]; [Openb 22:15];

TSK - Kolossenzen 3:5

 

Mortify.

Rom 6:6; Rom 8:13; Gal 5:24; Efez 5:3-6

members.

Rom 6:13; Rom 7:5; Rom 7:23; Jak 4:1

fornication.

Matt 15:19; Mark 7:21; Mark 7:22; Rom 1:29; 1Kor 5:1; 1Kor 5:10; 1Kor 5:11; 1Kor 6:9; 1Kor 6:13; 1Kor 6:18; 2Kor 12:21

Gal 5:19-21; Efez 5:3; 1Thess 4:3; Hebr 12:16; Hebr 13:4; Openb 21:8; Openb 22:15

inordinate.

Rom 1:26; 1Thess 4:5

evil.

Rom 7:7; Rom 7:8; 1Kor 10:6-8; Efez 4:19; 1Petr 2:11

covetousness.

1Kor 6:10; Gal 5:19-21; Efez 5:3; Efez 5:5

 

 

SV

6 Om11 12 13 14  welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;     111Kor 6:10;  12Gal 5:19;  13Efez 5:5;  14Openb 22:15;  [Gal 5:21];

KJV

6 For G1223 which things' sake G3739 the wrath G3709 of God G2316 cometh G2064 on G1909 the children G5207 of disobedience G543 : 1Kor 6:10; Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Gal 5:21];

YLT

6 because of which things cometh the anger of God upon the sons of the disobedience, 1Kor 6:10; Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Gal 5:21];

WHNU

6 δι G1223 PREP α G3739 R-APN ερχεται G2064 V-PNI-3S η G3588 T-NSF οργη G3709 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM   [επι G1909 PREP τους G3588 T-APM υιους G5207 N-APM της G3588 T-GSF απειθειας] G543 N-GSF 1Kor 6:10; Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Gal 5:21];

Darby

6 On account of which things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 1Kor 6:10; Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Gal 5:21];

TSK - Kolossenzen 3:6

 

which.

Rom 1:18; Efez 5:6; Openb 22:15

children.

Jes 57:4; Ezech 16:45; Ezech 16:46; Efez 2:2; Efez 2:3; 1Petr 1:14; 2Petr 2:14

 

 

SV

7 In15 16 17  dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.    151Kor 6:11;  16Efez 2:1;  17Tit 3:3;  [Efez 2:2];

KJV

7 In G1722 the which G3739 ye G5210 also G2532 walked G4043 some time G4218 , when G3753 ye lived G2198 in G1722 them G846 . 1Kor 6:11; Efez 2:1; Tit 3:3; [Efez 2:2];

YLT

7 in which also ye--ye did walk once, when ye lived in them; 1Kor 6:11; Efez 2:1; Tit 3:3; [Efez 2:2];

WHNU

7 εν G1722 PREP οις G3739 R-DPM και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP περιεπατησατε G4043 V-AAI-2P ποτε G4218 PRT οτε G3753 ADV εζητε G2198 V-IAI-2P εν G1722 PREP τουτοις G5125 D-DPN 1Kor 6:11; Efez 2:1; Tit 3:3; [Efez 2:2];

Darby

7 In which *ye* also once walked when ye lived in these things. 1Kor 6:11; Efez 2:1; Tit 3:3; [Efez 2:2];

TSK - Kolossenzen 3:7

 

Kol 2:13; Rom 6:19; Rom 6:20; Rom 7:5; 1Kor 6:11; Efez 2:2; Tit 3:3; 1Petr 4:3; 1Petr 4:4

 

 

SV

8 Maar18 19 20 21  nu legt ook gij dit alles af, [namelijk] gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.     18Efez 4:22;  19Hebr 12:1;  20Jak 1:21;  211Petr 2:1;  [Rom 13:12];

KJV

8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these G3956 ; anger G3709 , wrath G2372 , malice G2549 , blasphemy G988, filthy communication G148 out of G1537 your G5216 mouth G4750 . Efez 4:22; Hebr 12:1; Jak 1:21; 1Petr 2:1; [Rom 13:12];

YLT

8 but now put off, even ye, the whole--anger, wrath, malice, evil-speaking, filthy talking--out of your mouth. Efez 4:22; Hebr 12:1; Jak 1:21; 1Petr 2:1; [Rom 13:12];

WHNU

8 νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ αποθεσθε G659 V-2AMM-2P και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN οργην G3709 N-ASF θυμον G2372 N-ASM κακιαν G2549 N-ASF βλασφημιαν G988 N-ASF αισχρολογιαν G148 N-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN υμων G5216 P-2GP Efez 4:22; Hebr 12:1; Jak 1:21; 1Petr 2:1; [Rom 13:12];

Darby

8 But now, put off, *ye* also, all [these] things, wrath, anger, malice, blasphemy, vile language out of your mouth. Efez 4:22; Hebr 12:1; Jak 1:21; 1Petr 2:1; [Rom 13:12];

TSK - Kolossenzen 3:8

 

put.

Kol 3:5; Kol 3:9; Efez 4:22; Hebr 12:1; Jak 1:21; 1Petr 2:1

anger.

Ps 37:8; Spr 17:14; Spr 19:19; Spr 29:22; Matt 5:22; Rom 13:13; 1Kor 3:3

2Kor 12:20; Gal 5:15; Gal 5:20; Gal 5:26; Efez 4:26; Efez 4:31; Efez 4:32; 2Tim 2:23; 2Tim 2:24; Jak 1:20

Jas 3:14-16

blasphemy.

Lev 24:11-16; Mark 7:22; 1Tim 1:13; 1Tim 1:20; Jak 2:7; Judas 1:8; Openb 16:9

filthy.

Efez 4:29; Efez 5:4; Jak 3:4-6; 2Petr 2:7; 2Petr 2:18; Judas 1:8; Judas 1:13

 

 

SV

9 Liegt22  niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,  22Efez 4:25;  [Efez 4:22];

KJV

9 Lie G5574 not G3361 one to another G1519 G240, seeing that ye have put off G554 the old G3820 man G444 with G4862 his G846 deeds G4234 ; Efez 4:25; [Efez 4:22];

YLT

9 Lie not one to another, having put off the old man with his practices, Efez 4:25; [Efez 4:22];

WHNU

9 μη G3361 PRT-N ψευδεσθε G5574 V-PMM-2P εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM απεκδυσαμενοι G554 V-ADP-NPM τον G3588 T-ASM παλαιον G3820 A-ASM ανθρωπον G444 N-ASM συν G4862 PREP ταις G3588 T-DPF πραξεσιν G4234 N-DPF αυτου G846 P-GSM Efez 4:25; [Efez 4:22];

Darby

9 Do not lie to one another, having put off the old man with his deeds, Efez 4:25; [Efez 4:22];

TSK - Kolossenzen 3:9

 

Lie.

Lev 19:11; Jes 63:8; Jer 9:3-5; Zef 3:13; Zach 8:16; Joh 8:44

Efez 4:25; 1Tim 1:10; Tit 1:12; Tit 1:13; Openb 21:8; Openb 21:27; Openb 22:15

ye.

Kol 3:8; Rom 6:6; Efez 4:22

 

 

SV

10 En23  aangedaan hebt den nieuwen [mens], die vernieuwd wordt tot kennis, naar24 25 26 27  het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;      23Rom 6:4;  24Gen 1:26;  25Gen 5:1;  26Gen 9:6;  271Kor 11:7;  [Gen 1:27]; [Efez 4:24];

KJV

10 And G2532 have put on G1746 the new G3501 [man], which G3588 is renewed G341 in G1519 knowledge G1922 after G2596 the image of him G1504 that created G2936 him G846 : Rom 6:4; Gen 1:26; Gen 5:1; Gen 9:6; 1Kor 11:7; [Gen 1:27]; [Efez 4:24];

YLT

10 and having put on the new, which is renewed in regard to knowledge, after the image of Him who did create him; Rom 6:4; Gen 1:26; Gen 5:1; Gen 9:6; 1Kor 11:7; [Gen 1:27]; [Efez 4:24];

WHNU

10 και G2532 CONJ ενδυσαμενοι G1746 V-AMP-NPM τον G3588 T-ASM νεον G3501 A-ASM τον G3588 T-ASM ανακαινουμενον G341 V-PPP-ASM εις G1519 PREP επιγνωσιν G1922 N-ASF κατ G2596 PREP εικονα G1504 N-ASF του G3588 T-GSM κτισαντος G2936 V-AAP-GSM αυτον G846 P-ASM Rom 6:4; Gen 1:26; Gen 5:1; Gen 9:6; 1Kor 11:7; [Gen 1:27]; [Efez 4:24];

Darby

10 and having put on the new, renewed into full knowledge according to [the] image of him that has created him; Rom 6:4; Gen 1:26; Gen 5:1; Gen 9:6; 1Kor 11:7; [Gen 1:27]; [Efez 4:24];

TSK - Kolossenzen 3:10

 

put.

Kol 3:12; Kol 3:14; Job 29:14; Jes 52:1; Jes 59:17; Rom 13:12; Rom 13:14; 1Kor 15:53; 1Kor 15:54

Gal 3:27; Efez 4:24

the new.

Ezech 11:19; Ezech 18:31; Ezech 36:26; 2Kor 5:17; Gal 6:15; Efez 2:10; Efez 2:15; Efez 4:24

Re 21:5

renewed.

Ps 51:10; Rom 12:2; Efez 4:23; Hebr 6:6

knowledge.

Joh 17:3; 2Kor 3:18; 2Kor 4:6; 1Joh 2:3; 1Joh 2:5

after.

Gen 1:26; Gen 1:27; Efez 2:10; Efez 4:23; Efez 4:24; 1Petr 1:14; 1Petr 1:15

 

 

SV

11 Waarin niet28 29 30  is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar [en] Scyth, dienstknecht31 32  [en] vrije; maar Christus is alles en in allen.      28Gal 3:28;  29Gal 5:6;  30Gal 6:15;  311Kor 7:21-22;  321Kor 12:13;  [Matt 12:50]; [Joh 15:14]; [2Kor 5:16];

KJV

11 Where G3699 there is G1762 neither G3756 Greek G1672 nor G2532 Jew G2453 , circumcision G4061 nor G2532 uncircumcision G203 , Barbarian G915 , Scythian G4658 , bond G1401 [nor] free G1658 : but G235 Christ G5547 [is] all G3956 , and G2532 in G1722 all G3956 . Gal 3:28; Gal 5:6; Gal 6:15; 1Kor 7:21-22; 1Kor 12:13; [Matt 12:50]; [Joh 15:14]; [2Kor 5:16];

YLT

11 where there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, foreigner, Scythian, servant, freeman--but the all and in all--Christ. Gal 3:28; Gal 5:6; Gal 6:15; 1Kor 7:21-22; 1Kor 12:13; [Matt 12:50]; [Joh 15:14]; [2Kor 5:16];

WHNU

11 οπου G3699 ADV ουκ G3756 PRT-N ενι G1762 V-PXI-3S ελλην G1672 N-NSM και G2532 CONJ ιουδαιος G2453 A-NSM περιτομη G4061 N-NSF και G2532 CONJ ακροβυστια G203 N-NSF βαρβαρος G915 A-NSM σκυθης G4658 N-NSM δουλος G1401 N-NSM ελευθερος G1658 A-NSM αλλα G235 CONJ   [τα] G3588 T-NPN παντα G3956 A-NPN και G2532 CONJ εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN χριστος G5547 N-NSM Gal 3:28; Gal 5:6; Gal 6:15; 1Kor 7:21-22; 1Kor 12:13; [Matt 12:50]; [Joh 15:14]; [2Kor 5:16];

Darby

11 wherein there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, bondman, freeman; but Christ [is] everything, and in all. Gal 3:28; Gal 5:6; Gal 6:15; 1Kor 7:21-22; 1Kor 12:13; [Matt 12:50]; [Joh 15:14]; [2Kor 5:16];

TSK - Kolossenzen 3:11

 

there.

Ps 117:2; Jes 19:23-25; Jes 49:6; Jes 52:10; Jes 66:18-22; Jer 16:19; Hos 2:23

Amos 9:12; Micha 4:2; Zach 2:11; Zach 8:20-23; Mal 1:11; Matt 12:18-21

Hand 10:34; Hand 10:35; Hand 13:46-48; Hand 15:17; Hand 26:17; Hand 26:18; Rom 3:29; Rom 4:10; Rom 4:11; Rom 9:24-26

Rom 9:30; Rom 9:31; Rom 10:12; Rom 15:9-13; 1Kor 12:13; Gal 3:28; Efez 3:6

circumcision.

1Kor 7:19; Gal 5:6; Gal 6:15

Barbarian.

Hand 28:2; Hand 28:4; Rom 1:14; 1Kor 14:11

bond.

1Kor 7:21; 1Kor 7:22; Efez 6:8

but.

Kol 2:10; 1Kor 1:29; 1Kor 1:30; 1Kor 3:21-23; Gal 3:29; Gal 6:14; Filipp 3:7-9

1Joh 5:11; 1Joh 5:12; 2Joh 1:9

and.

Joh 6:56; Joh 6:57; Joh 14:23; Joh 15:5; Joh 17:23; Rom 8:10; Rom 8:11; Gal 2:20; Efez 1:23; Efez 3:17

1Jo 5:20

 

 

SV

12 Zo33 34  doet dan aan, als35  uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;    33Efez 4:32;  34Efez 6:11;  351Thess 1:4;  [Efez 4:2];

KJV

12 Put on G1746 therefore G3767 , as G5613 the elect G1588 of God G2316 , holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies G3628, kindness G5544 , humbleness of mind G5012 , meekness G4236 , longsuffering G3115; Efez 4:32; Efez 6:11; 1Thess 1:4; [Efez 4:2];

YLT

12 Put on, therefore, as choice ones of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humble-mindedness, meekness, long-suffering, Efez 4:32; Efez 6:11; 1Thess 1:4; [Efez 4:2];

WHNU

12 ενδυσασθε G1746 V-AMM-2P ουν G3767 CONJ ως G5613 ADV εκλεκτοι G1588 A-NPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM αγιοι G40 A-NPM και G2532 CONJ ηγαπημενοι G25 V-RPP-NPM σπλαγχνα G4698 N-APN οικτιρμου G3628 N-GSM χρηστοτητα G5544 N-ASF ταπεινοφροσυνην G5012 N-ASF πραυτητα G4240 N-ASF μακροθυμιαν G3115 N-ASF Efez 4:32; Efez 6:11; 1Thess 1:4; [Efez 4:2];

Darby

12 Put on therefore, as [the] elect of God, holy and beloved, bowels of compassion, kindness, lowliness, meekness, longsuffering; Efez 4:32; Efez 6:11; 1Thess 1:4; [Efez 4:2];

TSK - Kolossenzen 3:12

 

Put.

Kol 3:10; Efez 4:24

as.

Jes 42:1; Jes 45:4; Jes 65:9; Jes 65:22; Matt 24:22; Matt 24:24; Matt 24:31; Mark 13:20; Mark 13:22; Mark 13:27; Luk 18:7

Rom 8:29-33; Rom 9:11; Rom 11:5-7; 2Tim 2:10; Tit 1:1; 1Petr 1:2; 2Petr 1:10

2Joh 1:13; Openb 17:14

holy.

Rom 8:29; Efez 1:4; 1Thess 1:3-6; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14

beloved.

Jer 31:3; Ezech 16:8; Rom 1:7; Efez 2:4; Efez 2:5; 2Tim 1:9; Tit 3:4-6; 1Joh 4:19

bowels.

Jes 63:15; Jer 31:20; Luk 1:78

Filipp 1:8; Filipp 2:1; 1Joh 3:17

mercies.

Rom 12:9; Rom 12:10; Gal 5:6; Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 4:2; Efez 4:32; Filipp 2:2-4; 1Thess 5:15

Jak 3:17; Jak 3:18; 1Petr 3:8-11; 2Petr 1:5-8; 1Joh 3:14-20

 

 

SV

13 Verdragende elkander, en36 37 38  vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand [enige] klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, [doet] ook gij alzo.    36Matt 6:14;  37Mark 11:25;  38Efez 4:32;  [Matt 18:22];

KJV

13 Forbearing G430 one another G240, and G2532 forgiving G5483 one another G1438, if G1437 any man G5100 have G2192 a quarrel G3437 against G4314 any G5100 : even as G2531 G2532 Christ G5547 forgave G5483 you G5213 , so G3779 also G2532 [do] ye G5210 .2

  2quarrel: or, complaint  Matt 6:14; Mark 11:25; Efez 4:32; [Matt 18:22];

YLT

13 forbearing one another, and forgiving each other, if any one with any one may have a quarrel, as also the Christ did forgive you--so also ye; Matt 6:14; Mark 11:25; Efez 4:32; [Matt 18:22];

WHNU

13 ανεχομενοι G430 V-PNP-NPM αλληλων G240 C-GPM και G2532 CONJ χαριζομενοι G5483 V-PNP-NPM εαυτοις G1438 F-3DPM εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM προς G4314 PREP τινα G5100 X-ASM εχη G2192 V-PAS-3S μομφην G3437 N-ASF καθως G2531 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εχαρισατο G5483 V-ADI-3S υμιν G5213 P-2DP ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP Matt 6:14; Mark 11:25; Efez 4:32; [Matt 18:22];

Darby

13 forbearing one another, and forgiving one another, if any should have a complaint against any; even as the Christ has forgiven you, so also [do] *ye*. Matt 6:14; Mark 11:25; Efez 4:32; [Matt 18:22];

TSK - Kolossenzen 3:13

 

Forbearing.

Rom 15:1; Rom 15:2; 2Kor 6:6; Gal 6:2; Efez 4:2; Efez 4:32

forgiving.

Matt 5:44; Matt 6:12; Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 18:21-35; Mark 11:25; Luk 6:35-37; Luk 11:4; Luk 17:3; Luk 17:4

Luk 23:34; Jak 2:13

quarrel.  or complaint.

Matt 18:15-17; 1Kor 6:7; 1Kor 6:8

even.

Luk 5:20-24; Luk 7:48-50; 2Kor 2:10; Efez 4:32; Efez 5:2; 1Petr 2:21

 

 

SV

14 En39 40 41 42 43 44  boven dit alles [doet aan] de liefde, dewelke is45 46  de band der volmaaktheid.         39Joh 13:34;  40Joh 15:12;  41Efez 5:2;  421Thess 4:9;  431Joh 3:23;  441Joh 4:21;  45Efez 4:3;  46Kol 2:2;

KJV

14 And G1161 above G1909 all G3956 these things G5125 [put on] charity G26 , which G3748 is G2076 the bond G4886 of perfectness G5047. Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; Efez 4:3; Kol 2:2;

YLT

14 and above all these things, [have] love, which is a bond of the perfection, Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; Efez 4:3; Kol 2:2;

WHNU

14 επι G1909 PREP πασιν G3956 A-DPN δε G1161 CONJ τουτοις G5125 D-DPN την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S συνδεσμος G4886 N-NSM της G3588 T-GSF τελειοτητος G5047 N-GSF Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; Efez 4:3; Kol 2:2;

Darby

14 And to all these [add] love, which is the bond of perfectness. Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; Efez 4:3; Kol 2:2;

TSK - Kolossenzen 3:14

 

charity.

Kol 2:2; Joh 13:34; Joh 15:12; Rom 13:8; 1Kor 13:1-13; Efez 5:2; 1Thess 4:9

1Tim 1:5; 1Petr 4:8; 2Petr 1:7; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21

the.

Efez 1:4; Efez 4:3; 1Joh 4:7-12

 

 

SV

15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.

KJV

15 And G2532 let G1018 the peace G1515 of God G2316 rule G1018 in G1722 your G5216 hearts G2588 , to G1519 the which G3739 also G2532 ye are called G2564 in G1722 one G1520 body G4983 ; and G2532 be ye G1096 thankful G2170 .

YLT

15 and let the peace of God rule in your hearts, to which also ye were called in one body, and become thankful.

WHNU

15 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ειρηνη G1515 N-NSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM βραβευετω G1018 V-PAM-3S εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP ην G3739 R-ASF και G2532 CONJ εκληθητε G2564 V-API-2P εν G1722 PREP   [ενι] G1520 A-DSN ενι G1520 A-DSN σωματι G4983 N-DSN και G2532 CONJ ευχαριστοι G2170 A-NPM γινεσθε G1096 V-PNM-2P

Darby

15 And let the peace of Christ preside in your hearts, to which also ye have been called in one body, and be thankful.

TSK - Kolossenzen 3:15

 

the peace.

Ps 29:11; Jes 26:3; Jes 27:5; Jes 57:15; Jes 57:19; Joh 14:27; Joh 16:33; Rom 5:1; Rom 14:17

Rom 15:13; 2Kor 5:19-21; Efez 2:12-18; Efez 5:1; Filipp 4:7

to the.

1Kor 7:15; Efez 2:16; Efez 2:17; Efez 4:4; Efez 4:16

and be.

Kol 3:17; Kol 1:12; Kol 2:7; Ps 100:4; Ps 107:22; Ps 116:17; Jona 2:9; Luk 17:16-18; Rom 1:21

2Kor 4:15; 2Kor 9:11; Efez 5:20; Filipp 4:6; 1Thess 5:18; 1Tim 2:1; Hebr 13:15

Re 7:12

 

 

SV

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert47  en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.  47Efez 5:19;  [1Kor 14:15]; [Jak 5:13];

KJV

16 Let G1774 the word G3056 of Christ G5547 dwell G1774 in G1722 you G5213 richly G4146 in G1722 all G3956 wisdom G4678 ; teaching G1321 and G2532 admonishing G3560 one another G1438 in psalms G5568 and G2532 hymns G5215 and G2532 spiritual G4152 songs G5603 , singing G103 with G1722 grace G5485 in G1722 your G5216 hearts G2588 to the Lord G2962. Efez 5:19; [1Kor 14:15]; [Jak 5:13];

YLT

16 Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing each other, in psalms, and hymns, and spiritual songs, in grace singing in your hearts to the Lord; Efez 5:19; [1Kor 14:15]; [Jak 5:13];

WHNU

16 ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM ενοικειτω G1774 V-PAM-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP πλουσιως G4146 ADV εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF σοφια G4678 N-DSF διδασκοντες G1321 V-PAP-NPM και G2532 CONJ νουθετουντες G3560 V-PAP-NPM εαυτους G1438 F-3APM ψαλμοις G5568 N-DPM υμνοις G5215 N-DPM ωδαις G5603 N-DPF πνευματικαις G4152 A-DPF εν G1722 PREP   [τη] G3588 T-DSF χαριτι G5485 N-DSF αδοντες G103 V-PAP-NPM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF υμων G5216 P-2GP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Efez 5:19; [1Kor 14:15]; [Jak 5:13];

Darby

16 Let the word of the Christ dwell in you richly, in all wisdom teaching and admonishing one another, in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to God. Efez 5:19; [1Kor 14:15]; [Jak 5:13];

TSK - Kolossenzen 3:16

 

the word.

Joh 5:39; Joh 5:40; 2Tim 3:15; Hebr 4:12; Hebr 4:13; 1Petr 1:11; 1Petr 1:12; Openb 19:10

dwell.

Deut 6:6-9; Deut 11:18-20; Job 23:12; Ps 119:11; Jer 15:16; Luk 2:51

Joh 15:7; 1Joh 2:14; 1Joh 2:24; 1Joh 2:27; 2Joh 1:2

richly.

1Tim 6:17; Tit 3:6

all.

Kol 1:9; 1Kon 3:9-12; 1Kon 3:28; Spr 2:6; Spr 2:7; Spr 14:8; Spr 18:1; Jes 10:2; Efez 1:17; Efez 5:17

Jak 1:5; Jak 3:17

teaching.

Kol 1:28; Rom 15:14; 1Thess 4:18; 1Thess 5:11; 1Thess 5:12; 2Thess 3:15; Hebr 12:12-15

in psalms.

Matt 26:30; 1Kor 14:26; Efez 5:19; Jak 5:13

and spiritual.

1Kron 25:7; Neh 12:46; Ps 32:7; Ps 119:54; Hoogl 1:1; Jes 5:1; Jes 26:1; Jes 30:29

Openb 5:9; Openb 14:3; Openb 15:3

singing.

Kol 4:6; Ps 28:7; Ps 30:11; Ps 30:12; Ps 47:6; Ps 47:7; Ps 63:4-6; Ps 71:23; Ps 103:1; Ps 103:2; Ps 138:1

1Co 14:15

to the.

23

 

 

SV

17 En al wat gij doet met woorden of met werken, [doet] het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende48 49  God en den Vader door Hem.   48Efez 5:20;  491Thess 5:18;  [1Kor 10:31];

KJV

17 And G2532 whatsoever G3748 G3956 ye do G302 G4160 in G1722 word G3056 or G2228 G1722 deed G2041 , [do] all G3956 in G1722 the name G3686 of the Lord G2962 Jesus G2424 , giving thanks G2168 to God G2316 and G2532 the Father G3962 by G1223 him G846 . Efez 5:20; 1Thess 5:18; [1Kor 10:31];

YLT

17 and all, whatever ye may do in word or in work, [do] all things in the name of the Lord Jesus--giving thanks to the God and Father, through him. Efez 5:20; 1Thess 5:18; [1Kor 10:31];

WHNU

17 και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN ο G3739 R-ASN τι G5100 X-ASN εαν G1437 COND ποιητε G4160 V-PAS-2P εν G1722 PREP λογω G3056 N-DSM η G2228 PRT εν G1722 PREP εργω G2041 N-DSN παντα G3956 A-APN εν G1722 PREP ονοματι G3686 N-DSN κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM ευχαριστουντες G2168 V-PAP-NPM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM πατρι G3962 N-DSM δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM Efez 5:20; 1Thess 5:18; [1Kor 10:31];

Darby

17 And everything, whatever ye may do in word or in deed, [do] all things in [the] name of [the] Lord Jesus, giving thanks to God the Father by him. Efez 5:20; 1Thess 5:18; [1Kor 10:31];

TSK - Kolossenzen 3:17

 

whatsoever.

Kol 3:23; 2Kron 31:20; 2Kron 31:21; Spr 3:6; Rom 14:6-8; 1Kor 10:31

in word.

2Thess 2:17; 1Joh 3:18

in the.

Micha 4:5; Matt 28:19; Hand 4:30; Hand 19:17; Filipp 1:11; 1Thess 4:1; 1Thess 4:2

giving.

Kol 1:12; Kol 2:7; Rom 1:8; Efez 5:20; 1Thess 5:18; Hebr 13:15; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9; 1Petr 4:11

God.

Efez 1:17; Filipp 2:11; 1Thess 1:1; Hebr 1:5; 1Joh 2:23

 

 

SV

18 Gij50 51 52 53 54  vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.      50Gen 3:16;  511Kor 14:34;  52Efez 5:22;  53Tit 2:5;  541Petr 3:1;

KJV

18 Wives G1135 , submit yourselves G5293 unto your own G2398 husbands G435 , as G5613 it is fit G433 in G1722 the Lord G2962 . Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Tit 2:5; 1Petr 3:1;

YLT

18 The wives! be subject to your own husbands, as is fit in the Lord; Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Tit 2:5; 1Petr 3:1;

WHNU

18 αι G3588 T-NPF γυναικες G1135 N-NPF υποτασσεσθε G5293 V-PMM-2P τοις G3588 T-DPM ανδρασιν G435 N-DPM ως G5613 ADV ανηκεν G433 V-IAI-3S εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Tit 2:5; 1Petr 3:1;

Darby

18 Wives, be subject to [your] husbands, as is fitting in [the] Lord. Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Tit 2:5; 1Petr 3:1;

TSK - Kolossenzen 3:18

 

submit.

Gen 3:16; Esth 1:20; 1Kor 11:3; 1Kor 14:34; Efez 5:22-24; Efez 5:33; 1Tim 2:12

Tit 2:4; Tit 2:5; 1Petr 3:1-6

as.

Hand 5:29; Efez 5:3; Efez 6:1

 

 

SV

19 Gij55  mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.  55Efez 5:25;  [Efez 4:31]; [1Petr 3:7];

KJV

19 Husbands G435 , love G25 [your] wives G1135 , and G2532 be G4087 not G3361 bitter G4087 against G4314 them G846 . Efez 5:25; [Efez 4:31]; [1Petr 3:7];

YLT

19 the husbands! love your wives, and be not bitter with them; Efez 5:25; [Efez 4:31]; [1Petr 3:7];

WHNU

19 οι G3588 T-NPM ανδρες G435 N-NPM αγαπατε G25 V-PAM-2P τας G3588 T-APF γυναικας G1135 N-APF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N πικραινεσθε G4087 V-PPM-2P προς G4314 PREP αυτας G846 P-APF Efez 5:25; [Efez 4:31]; [1Petr 3:7];

Darby

19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Efez 5:25; [Efez 4:31]; [1Petr 3:7];

TSK - Kolossenzen 3:19

 

love.

Gen 2:23; Gen 2:24; Gen 24:67; Spr 5:18; Spr 5:19; Pred 9:9; Mal 2:14-16; Luk 14:26

Efez 5:25; Efez 5:28; Efez 5:29; Efez 5:33; 1Petr 3:7

bitter.

Kol 3:21; Rom 3:14; Efez 4:31; Jak 3:14

 

 

SV

20 Gij56  kinderen, zijt [uw] ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk.  56Efez 6:1;  [Luk 18:20];

KJV

20 Children G5043 , obey G5219 [your] parents G1118 in G2596 all things G3956: for G1063 this G5124 is G2076 well pleasing G2101 unto the Lord G2962 . Efez 6:1; [Luk 18:20];

YLT

20 the children! obey the parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord; Efez 6:1; [Luk 18:20];

WHNU

20 τα G3588 T-NPN τεκνα G5043 N-NPN υπακουετε G5219 V-PAM-2P τοις G3588 T-DPM γονευσιν G1118 N-DPM κατα G2596 PREP παντα G3956 A-APN τουτο G5124 D-NSN γαρ G1063 CONJ ευαρεστον G2101 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM Efez 6:1; [Luk 18:20];

Darby

20 Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing in [the] Lord. Efez 6:1; [Luk 18:20];

TSK - Kolossenzen 3:20

 

obey.

Gen 28:7; Ex 20:12; Lev 19:3; Deut 21:18-21; Deut 27:16; Spr 6:20; Spr 20:20

Spr 30:11; Spr 30:17; Ezech 22:7; Mal 1:6; Matt 15:4-6; Matt 19:19; Efez 6:1-3

in.

Kol 3:22; Efez 5:24; Tit 2:9

well pleasing.

Kol 1:10; Filipp 4:18; Hebr 13:21

 

 

SV

21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

KJV

21 Fathers G3962 , provoke G2042 not G3361 your G5216 children G5043 [to anger], lest G3363 they be discouraged G120 .

YLT

21 the fathers! vex not your children, lest they be discouraged.

WHNU

21 οι G3588 T-NPM πατερες G3962 N-NPM μη G3361 PRT-N ερεθιζετε G2042 V-PAM-2P τα G3588 T-APN τεκνα G5043 N-APN υμων G5216 P-2GP ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N αθυμωσιν G120 V-PAS-3P

Darby

21 Fathers, do not vex your children, to the end that they be not disheartened.

TSK - Kolossenzen 3:21

 

Ps 103:13; Spr 3:12; Spr 4:1-4; Efez 6:4; 1Thess 2:11; Hebr 12:5-11

 

 

SV

22 Gij57 58 59 60  dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam [uw] heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God.     57Efez 6:5;  581Tim 6:1;  59Tit 2:9;  601Petr 2:18;

KJV

22 Servants G1401 , obey G5219 in G2596 all things G3956 [your] masters G2962 according G2596 to the flesh G4561; not G3361 with G1722 eyeservice G3787, as G5613 menpleasers G441; but G235 in G1722 singleness G572 of heart G2588 , fearing G5399 God G2316 : Efez 6:5; 1Tim 6:1; Tit 2:9; 1Petr 2:18;

YLT

22 The servants! obey in all things those who are masters according to the flesh, not in eye-service as men-pleasers, but in simplicity of heart, fearing God; Efez 6:5; 1Tim 6:1; Tit 2:9; 1Petr 2:18;

WHNU

22 οι G3588 T-NPM δουλοι G1401 N-NPM υπακουετε G5219 V-PAM-2P κατα G2596 PREP παντα G3956 A-APN τοις G3588 T-DPM κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF κυριοις G2962 N-DPM μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP   οφθαλμοδουλιαις G3787 N-DPF οφθαλμοδουλια G3787 N-DSF ως G5613 ADV ανθρωπαρεσκοι G441 A-NPM αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP απλοτητι G572 N-DSF καρδιας G2588 N-GSF φοβουμενοι G5399 V-PNP-NPM τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM Efez 6:5; 1Tim 6:1; Tit 2:9; 1Petr 2:18;

Darby

22 Bondmen, obey in all things your masters according to flesh; not with eye-services, as men-pleasers, but in simplicity of heart, fearing the Lord. Efez 6:5; 1Tim 6:1; Tit 2:9; 1Petr 2:18;

TSK - Kolossenzen 3:22

 

obey.

Kol 3:20; Ps 123:2; Mal 1:6; Matt 8:9; Luk 6:46; Luk 7:8; Efez 6:5-7; 1Tim 6:1; 1Tim 6:2

Tit 2:9; Tit 2:10; Filem 1:16; 1Petr 2:18; 1Petr 2:19

menpleasers.

Gal 1:10; 1Thess 2:4

in singleness.

Matt 6:22; Hand 2:46; Efez 6:5

fearing.

Gen 42:18; Neh 5:9; Neh 5:15; Pred 5:7; Pred 8:12; Pred 12:13; 2Kor 7:1

 

 

SV

23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;

KJV

23 And G2532 whatsoever G3956 G3748 G1437 ye do G4160 , do G2038 [it] heartily G1537 G5590 , as G5613 to the Lord G2962, and G2532 not G3756 unto men G444 ;

YLT

23 and all, whatever ye may do--out of soul work--as to the Lord, and not to men,

WHNU

23 ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND ποιητε G4160 V-PAS-2P εκ G1537 PREP ψυχης G5590 N-GSF εργαζεσθε G2038 V-PNM-2P ως G5613 ADV τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ανθρωποις G444 N-DPM

Darby

23 Whatsoever ye do, labour at it heartily, as [doing it] to the Lord, and not to men;

TSK - Kolossenzen 3:23

 

whatsoever.

Kol 3:17; 2Kron 31:21; Ps 47:6; Ps 47:7; Ps 103:1; Ps 119:10; Ps 119:34; Ps 119:145; Pred 9:10; Jer 3:10

1Pe 1:22

as.

Zach 7:5-7; Matt 6:16; Rom 14:6; Rom 14:8; Efez 5:22; Efez 6:6; Efez 6:7; 1Petr 2:13; 1Petr 2:15

 

 

SV

24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.

KJV

24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance G2817: for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ G5547 .

YLT

24 having known that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance--for the Lord Christ ye serve;

WHNU

24 ειδοτες G1492 V-RAP-NPM οτι G3754 CONJ απο G575 PREP κυριου G2962 N-GSM απολημψεσθε G618 V-FDI-2P την G3588 T-ASF ανταποδοσιν G469 N-ASF της G3588 T-GSF κληρονομιας G2817 N-GSF τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM χριστω G5547 N-DSM δουλευετε G1398 V-PAI-2P

Darby

24 knowing that of [the] Lord ye shall receive the recompense of the inheritance; ye serve the Lord Christ.

TSK - Kolossenzen 3:24

 

ye shall.

Kol 2:18; Gen 15:1; Ruth 2:12; Spr 11:18; Matt 5:12; Matt 5:46; Matt 6:1; Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:16; Matt 10:41

Luk 6:35; Luk 14:14; Rom 2:6; Rom 2:7; Rom 4:4; Rom 4:5; 1Kor 3:8; 1Kor 9:17; 1Kor 9:18; Efez 6:8

Hebr 9:15; Hebr 10:35; Hebr 11:6

for.

Joh 12:26; Rom 1:1; Rom 14:18; 1Kor 7:22; Gal 1:10; Efez 6:6; 2Petr 1:1

Jude 1:1

 

 

SV

25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons. [Deut 10:17]; [2Kron 19:7]; [Job 34:11]; [Job 34:19]; [Ps 62:12]; [Hand 10:34]; [Rom 2:11]; [Gal 2:6]; [Efez 6:9]; [1Petr 1:17];

KJV

25 But G1161 he that doeth wrong G91 shall receive G2865 for the wrong G91 which G3739 he hath done G91: and G2532 there is G2076 no G3756 respect of persons G4382. [Deut 10:17]; [2Kron 19:7]; [Job 34:11]; [Job 34:19]; [Ps 62:12]; [Hand 10:34]; [Rom 2:11]; [Gal 2:6]; [Efez 6:9]; [1Petr 1:17];

YLT

25 and he who is doing unrighteously shall receive what he did unrighteously, and there is no acceptance of persons. [Deut 10:17]; [2Kron 19:7]; [Job 34:11]; [Job 34:19]; [Ps 62:12]; [Hand 10:34]; [Rom 2:11]; [Gal 2:6]; [Efez 6:9]; [1Petr 1:17];

WHNU

25 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ αδικων G91 V-PAP-NSM κομισεται G2865 V-FDI-3S ο G3739 R-ASN ηδικησεν G91 V-AAI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S προσωπολημψια G4382 N-NSF [Deut 10:17]; [2Kron 19:7]; [Job 34:11]; [Job 34:19]; [Ps 62:12]; [Hand 10:34]; [Rom 2:11]; [Gal 2:6]; [Efez 6:9]; [1Petr 1:17];

Darby

25 For he that does a wrong shall receive the wrong he has done, and there is no respect of persons. [Deut 10:17]; [2Kron 19:7]; [Job 34:11]; [Job 34:19]; [Ps 62:12]; [Hand 10:34]; [Rom 2:11]; [Gal 2:6]; [Efez 6:9]; [1Petr 1:17];

TSK - Kolossenzen 3:25

 

he that.

1Kor 6:7; 1Kor 6:8; 1Thess 4:6; Filem 1:18

receive.

2Kor 5:10; Hebr 2:2

and.

Kol 4:1; Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 10:17; 2Sam 14:14; 2Kron 19:7; Job 34:19; Job 37:24

Luk 20:21; Hand 10:34; Rom 2:11; Efez 6:9; 1Petr 1:17; Judas 1:16

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Kolossenzen 4)