Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Filippenzen 3) | Volgend hoofdstuk (Kolossenzen 1)


Filippenzen 4

  1 2 3 4

SV

1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en1  kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!  11Thess 2:19;

KJV

1 Therefore G5620, my G3450 brethren G80 dearly beloved G27 and G2532 longed for G1973, my G3450 joy G5479 and G2532 crown G4735, so G3779 stand fast G4739 in G1722 the Lord G2962, [my] dearly beloved G27. 1Thess 2:19;

YLT

1 So then, my brethren, beloved and longed for, my joy and crown, so stand ye in the Lord, beloved. 1Thess 2:19;

WHNU

1 ωστε G5620 CONJ αδελφοι G80 N-VPM μου G3450 P-1GS αγαπητοι G27 A-NPM και G2532 CONJ επιποθητοι G1973 A-NPM χαρα G5479 N-NSF και G2532 CONJ στεφανος G4735 N-NSM μου G3450 P-1GS ουτως G3779 ADV στηκετε G4739 V-PAM-2P εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM αγαπητοι G27 A-VPM 1Thess 2:19;

Darby

1 So that, my brethren, beloved and longed for, my joy and crown, thus stand fast in [the] Lord, beloved. 1Thess 2:19;

TSK - Filippenzen 4:1

 

1 From particular admonitions,

4 he proceeds to general exhortations,

10 shewing how he rejoiced at their liberality towards him lying in prison, not so much for the supply of his own wants as for the grace of God in them.

19 And so he concludes with prayer and salutations.

 

 

Therefore.

Filipp 3:20; Filipp 3:21; 2Petr 3:11-14

and.

Filipp 1:8; Filipp 2:26

my joy.

Filipp 2:16; 2Kor 1:14; 1Thess 2:19; 1Thess 2:20; 1Thess 3:9

so.

Filipp 1:27; Ps 27:14; Ps 125:1; Matt 10:22; Joh 8:31; Joh 15:3; Joh 15:4; Hand 2:42; Hand 11:23

Hand 14:22; Rom 2:7; 1Kor 15:58; 1Kor 16:13; Gal 5:1; Efez 6:10-18; Kol 4:12

1Thess 3:8; 1Thess 3:13; 2Thess 2:15; 2Tim 2:1; Hebr 3:14; Hebr 4:14; Hebr 10:23; Hebr 10:35; Hebr 10:36; 2Petr 3:17

Judas 1:20; Judas 1:21; Judas 1:24; Judas 1:25; Openb 3:10; Openb 3:11

 

 

SV

2 Ik vermaan Euodía, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.

KJV

2 I beseech G3870 Euodias G2136, and G2532 beseech G3870 Syntyche G4941, that they be of G5426 the same G846 mind G5426 in G1722 the Lord G2962.

YLT

2 Euodia I exhort, and Syntyche I exhort, to be of the same mind in the Lord;

WHNU

2 ευοδιαν G2136 N-ASF παρακαλω G3870 V-PAI-1S και G2532 CONJ συντυχην G4941 N-ASF παρακαλω G3870 V-PAI-1S το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN φρονειν G5426 V-PAN εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM

Darby

2 I exhort Euodia, and exhort Syntyche, to be of the same mind in [the] Lord;

TSK - Filippenzen 4:2

 

that.

Filipp 2:2; Filipp 2:3; Filipp 3:16; Gen 45:24; Ps 133:1-3; Mark 9:50; Rom 12:16-18; 1Kor 1:10

Efez 4:1-8; 1Thess 5:13; Hebr 12:14; Jak 3:17; Jak 3:18; 1Petr 3:8-11

 

 

SV

3 En ik bid ook u, gij [mijn] oprechte metgezel, wees dezen [vrouwen] behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn2 3 4 5 6  in het boek des levens.      2Ex 32:32;  3Ps 69:28;  4Openb 3:5;  5Openb 20:12;  6Openb 21:27;  [Luk 10:20]; [Openb 13:8]; [Openb 17:8];

KJV

3 And G2532 I intreat G2065 thee G4571 also G2532, true G1103 yokefellow G4805, help G4815 those women G846 which G3748 laboured G4866 with me G3427 in G1722 the gospel G2098, with G3326 Clement G2815 also G2532, and G2532 [with] other G3062 my G3450 fellowlabourers G4904, whose G3739 names G3686 [are] in G1722 the book G976 of life G2222. Ex 32:32; Ps 69:28; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; [Luk 10:20]; [Openb 13:8]; [Openb 17:8];

YLT

3 and I ask also thee, genuine yoke-fellow, be assisting those women who in the good news did strive along with me, with Clement also, and the others, my fellow-workers, whose names [are] in the book of life. Ex 32:32; Ps 69:28; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; [Luk 10:20]; [Openb 13:8]; [Openb 17:8];

WHNU

3 ναι G3483 PRT ερωτω G2065 V-PAI-1S και G2532 CONJ σε G4571 P-2AS γνησιε G1103 A-VSM συζυγε G4805 A-VSM συλλαμβανου G4815 V-PMM-2S αυταις G846 P-DPF αιτινες G3748 R-NPF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ευαγγελιω G2098 N-DSN συνηθλησαν G4866 V-AAI-3P μοι G3427 P-1DS μετα G3326 PREP και G2532 CONJ κλημεντος G2815 N-GSM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM λοιπων G3062 A-GPM συνεργων G4904 A-GPM μου G3450 P-1GS ων G3739 R-GPM τα G3588 T-NPN ονοματα G3686 N-NPN εν G1722 PREP βιβλω G976 N-DSF ζωης G2222 N-GSF Ex 32:32; Ps 69:28; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; [Luk 10:20]; [Openb 13:8]; [Openb 17:8];

Darby

3 yea, I ask thee also, true yokefellow, assist them, who have contended along with me in the glad tidings, with Clement also, and my other fellow-labourers, whose names [are] in [the] book of life. Ex 32:32; Ps 69:28; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; [Luk 10:20]; [Openb 13:8]; [Openb 17:8];

TSK - Filippenzen 4:3

 

I.

Filipp 4:2; Rom 12:1; Filem 1:8; Filem 1:9

true.

Filipp 2:20-25; Kol 1:7

help.

Filipp 1:27; Hand 9:36-41; Hand 16:14-18; Rom 16:2-4; Rom 16:9; Rom 16:12; 1Tim 5:9; 1Tim 5:10

whose.

Ex 32:32; Ps 69:28; Jes 4:3; Ezech 13:9; Dan 12:1; Luk 10:20; Openb 3:5

Openb 13:8; Openb 17:8; Openb 20:12; Openb 20:15; Openb 21:27

 

 

SV

4 Verblijdt7  u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.  71Thess 5:6;  [Filipp 3:1]; [1Thess 5:16];

KJV

4 Rejoice G5463 in G1722 the Lord G2962 alway G3842: [and] again G3825 I say G2046, Rejoice G5463. 1Thess 5:6; [Filipp 3:1]; [1Thess 5:16];

YLT

4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice; 1Thess 5:6; [Filipp 3:1]; [1Thess 5:16];

WHNU

4 χαιρετε G5463 V-PAM-2P εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM παντοτε G3842 ADV παλιν G3825 ADV ερω G2046 V-FAI-1S χαιρετε G5463 V-PAM-2P 1Thess 5:6; [Filipp 3:1]; [1Thess 5:16];

Darby

4 Rejoice in [the] Lord always: again I will say, Rejoice. 1Thess 5:6; [Filipp 3:1]; [1Thess 5:16];

TSK - Filippenzen 4:4

 

Rejoice.

Filipp 3:1; Rom 12:12

alway.

Ps 34:1; Ps 34:2; Ps 145:1; Ps 145:2; Ps 146:2; Matt 5:12; Hand 5:41; Hand 16:25; Rom 5:2; Rom 5:3

1Thess 5:16-18; Jak 1:2-4; 1Petr 4:13

again.

Filipp 3:1; 2Kor 13:1; 2Kor 13:2; Gal 1:8

 

 

SV

5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De8 9  Heere is nabij.   81Kor 10:11;  9Hebr 10:25;  [Tit 3:2];

KJV

5 Let G1097 your G5216 moderation G1933 be known G1097 unto all G3956 men G444. The Lord G2962 [is] at hand G1451. 1Kor 10:11; Hebr 10:25; [Tit 3:2];

YLT

5 let your forbearance be known to all men; the Lord [is] near; 1Kor 10:11; Hebr 10:25; [Tit 3:2];

WHNU

5 το G3588 T-NSN επιεικες G1933 A-NSN υμων G5216 P-2GP γνωσθητω G1097 V-APM-3S πασιν G3956 A-DPM ανθρωποις G444 N-DPM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εγγυς G1451 ADV 1Kor 10:11; Hebr 10:25; [Tit 3:2];

Darby

5 Let your gentleness be known of all men. The Lord [is] near. 1Kor 10:11; Hebr 10:25; [Tit 3:2];

TSK - Filippenzen 4:5

 

your.

Matt 5:39-42; Matt 6:25; Matt 6:34; Luk 6:29-35; Luk 12:22-30; Luk 21:34; 1Kor 6:7; 1Kor 7:29-31

1Kor 8:13; 1Kor 9:25; Tit 3:2; Hebr 13:5; Hebr 13:6; 1Petr 1:11

The.

Matt 24:48-50; 1Thess 5:2-4; 2Thess 2:2; Hebr 10:25; Jak 5:8; Jak 5:9; 1Petr 4:7

2Petr 3:8-14; Openb 22:7; Openb 22:20

 

 

SV

6 Weest10 11 12 13 14  in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;      10Ps 55:22;  11Matt 6:25;  121Tim 6:8;  131Tim 6:17;  141Petr 5:7;  [Luk 12:22];

KJV

6 Be careful G3309 for nothing G3367; but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God G2316. Ps 55:22; Matt 6:25; 1Tim 6:8; 1Tim 6:17; 1Petr 5:7; [Luk 12:22];

YLT

6 for nothing be anxious, but in everything by prayer, and by supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God; Ps 55:22; Matt 6:25; 1Tim 6:8; 1Tim 6:17; 1Petr 5:7; [Luk 12:22];

WHNU

6 μηδεν G3367 A-ASN μεριμνατε G3309 V-PAM-2P αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSN τη G3588 T-DSF προσευχη G4335 N-DSF και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF δεησει G1162 N-DSF μετα G3326 PREP ευχαριστιας G2169 N-GSF τα G3588 T-APN αιτηματα G155 N-APN υμων G5216 P-2GP γνωριζεσθω G1107 V-PPM-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM Ps 55:22; Matt 6:25; 1Tim 6:8; 1Tim 6:17; 1Petr 5:7; [Luk 12:22];

Darby

6 Be careful about nothing; but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God; Ps 55:22; Matt 6:25; 1Tim 6:8; 1Tim 6:17; 1Petr 5:7; [Luk 12:22];

TSK - Filippenzen 4:6

 

careful.

Dan 3:16; Matt 6:25-33; Matt 10:19; Matt 13:22; Luk 10:41; Luk 12:29; 1Kor 7:21; 1Kor 7:32

1Pe 5:7

in.

Gen 32:7-12; 1Sam 1:15; 1Sam 30:6; 2Kron 32:20; 2Kron 33:12; 2Kron 33:13; Ps 34:5-7; Ps 51:15

Ps 55:17; Ps 55:22; Ps 62:8; Spr 3:5; Spr 3:6; Spr 16:3; Jer 33:3; Matt 7:7; Matt 7:8; Luk 18:1; Luk 18:7

Luk 12:22; Efez 6:18; Kol 4:2; 1Thess 5:17; 1Thess 5:18; 1Petr 4:7; Judas 1:20; Judas 1:21

thanksgiving.

1Sam 7:12; 2Kor 1:11; Efez 5:20; Kol 3:15; Kol 3:17

known.

Spr 15:8; Hoogl 2:14; Matt 6:8

 

 

SV

7 En15 16 17  de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.    15Joh 14:27;  16Rom 5:1;  171Kor 2:14;

KJV

7 And G2532 the peace G1515 of God G2316, which G3588 passeth G5242 all G3956 understanding G3563, shall keep G5432 your G5216 hearts G2588 and G2532 minds G5216 G3540 through G1722 Christ G5547 Jesus G2424. Joh 14:27; Rom 5:1; 1Kor 2:14;

YLT

7 and the peace of God, that is surpassing all understanding, shall guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus. Joh 14:27; Rom 5:1; 1Kor 2:14;

WHNU

7 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ειρηνη G1515 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM η G3588 T-NSF υπερεχουσα G5242 V-PAP-NSF παντα G3956 A-ASM νουν G3563 N-ASM φρουρησει G5432 V-FAI-3S τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ τα G3588 T-APN νοηματα G3540 N-APN υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM Joh 14:27; Rom 5:1; 1Kor 2:14;

Darby

7 and the peace of God, which surpasses every understanding, shall guard your hearts and your thoughts by Christ Jesus. Joh 14:27; Rom 5:1; 1Kor 2:14;

TSK - Filippenzen 4:7

 

the peace.

Filipp 1:2; Num 6:26; Job 22:21; Job 34:29; Ps 29:11; Ps 85:8; Jes 26:3; Jes 26:12; Jes 45:7

Jes 48:18; Jes 48:22; Jes 55:11; Jes 55:12; Jes 57:19-21; Jer 33:6; Luk 1:79; Luk 2:14

Joh 14:27; Joh 16:33; Rom 1:7; Rom 5:1; Rom 8:6; Rom 14:17; Rom 15:13; 2Kor 13:11; Gal 5:22

Kol 3:15; 2Thess 3:16; Hebr 13:20; Openb 1:4

passeth.

Efez 3:19; Openb 2:17

shall.

Neh 8:10; Spr 2:11; Spr 4:6; Spr 6:22

through.

1Petr 1:4; 1Petr 1:5; Judas 1:1

 

 

SV

8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al18  wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein19  is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;   18Rom 13:13;  191Thess 4:3-5;  [1Thess 4:3]; [1Thess 5:22];

KJV

8 Finally G3063, brethren G80, whatsoever things G3745 are G2076 true G227, whatsoever things G3745 [are] honest G4586, whatsoever things G3745 [are] just G1342, whatsoever things G3745 [are] pure G53, whatsoever things G3745 [are] lovely G4375, whatsoever things G3745 [are] of good report G2163; if [there be] any G1536 virtue G703, and G2532 if [there be] any G1536 praise G1868, think G3049 on these things G5023.1

  1honest: or, venerable  Rom 13:13; 1Thess 4:3-5; [1Thess 4:3]; [1Thess 5:22];

YLT

8 As to the rest, brethren, as many things as are true, as many as [are] grave, as many as [are] righteous, as many as [are] pure, as many as [are] lovely, as many as [are] of good report, if any worthiness, and if any praise, these things think upon; Rom 13:13; 1Thess 4:3-5; [1Thess 4:3]; [1Thess 5:22];

WHNU

8 το G3588 T-NSN λοιπον G3063 A-NSN αδελφοι G80 N-VPM οσα G3745 K-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S αληθη G227 A-NPN οσα G3745 K-NPN σεμνα G4586 A-NPN οσα G3745 K-NPN δικαια G1342 A-NPN οσα G3745 K-NPN αγνα G53 A-NPN οσα G3745 K-NPN προσφιλη G4375 A-NPN οσα G3745 K-NPN ευφημα G2163 A-NPN ει G1487 COND τις G5100 X-NSF αρετη G703 N-NSF και G2532 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM επαινος G1868 N-NSM ταυτα G5023 D-APN λογιζεσθε G3049 V-PNM-2P Rom 13:13; 1Thess 4:3-5; [1Thess 4:3]; [1Thess 5:22];

Darby

8 For the rest, brethren, whatsoever things [are] true, whatsoever things [are] noble, whatsoever things [are] just, whatsoever things [are] pure, whatsoever things [are] amiable, whatsoever things [are]  of good report; if [there be] any virtue and if any praise, think on these things. Rom 13:13; 1Thess 4:3-5; [1Thess 4:3]; [1Thess 5:22];

TSK - Filippenzen 4:8

 

Finally.

3:1

whatsoever.

Rom 12:9-21; 1Kor 13:4-7; Gal 5:22; Jak 3:17; 2Petr 1:5-7

are true.

Matt 22:16; Joh 7:18; Rom 12:9; 2Kor 6:8; Efez 4:25; Efez 5:9; Efez 6:14; 1Petr 1:22

1Jo 3:18

honest.  or, venerable.

Hand 6:3; Rom 12:17; Rom 13:13; 2Kor 8:21; 2Kor 13:7; 1Thess 4:12; 1Tim 2:2; 1Tim 3:4; 1Tim 3:8; 1Tim 3:11

Tit 2:2; Tit 2:7

Tit 3:14; *marg:

Hebr 13:18; 1Petr 2:12

are just.

Gen 18:19; Deut 16:20; 2Sam 23:3; Ps 82:2; Spr 11:1; Spr 16:11; Spr 20:7; Jes 26:7

Mark 6:20; Luk 2:25; Luk 23:50; Hand 10:22; Tit 1:8

are pure.

1Tim 4:12; 1Tim 5:2; Tit 2:14; Jak 1:27; Jak 3:17; 2Petr 3:1; 1Joh 3:3

are lovely.

2Sam 1:23; Hoogl 5:16; 1Kor 13:1-13; 1Petr 4:8

are of.

Hand 6:3; Hand 10:22; Hand 22:12; Kol 4:5; 1Thess 5:22; 1Tim 3:7; 1Tim 5:10; Hebr 11:2

virtue.

Ruth 3:11; Spr 12:4; Spr 31:10; Spr 31:29; 2Petr 1:3; 2Petr 1:4

praise.

Spr 31:31; Rom 2:29; Rom 13:3; 1Kor 4:5; 2Kor 8:18

think.

Luk 16:15; 1Thess 5:21; 1Joh 4:1

 

 

SV

9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn. [1Thess 5:23]; [2Thess 3:16];

KJV

9 Those things G5023, which G3739 ye have G3129 both G2532 learned G3129, and G2532 received G3880, and G2532 heard G191, and G2532 seen G1492 in G1722 me G1698, do G4238: and G2532 the God G2316 of peace G1515 shall be G2071 with G3326 you G5216. [1Thess 5:23]; [2Thess 3:16];

YLT

9 the things that also ye did learn, and receive, and hear, and saw in me, those do, and the God of the peace shall be with you. [1Thess 5:23]; [2Thess 3:16];

WHNU

9 α G3739 R-APN και G2532 CONJ εμαθετε G3129 V-2AAI-2P και G2532 CONJ παρελαβετε G3880 V-2AAI-2P και G2532 CONJ ηκουσατε G191 V-AAI-2P και G2532 CONJ ειδετε G1492 V-2AAI-2P εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS ταυτα G5023 D-APN πρασσετε G4238 V-PAI-2P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM της G3588 T-GSF ειρηνης G1515 N-GSF εσται G2071 V-FXI-3S μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP [1Thess 5:23]; [2Thess 3:16];

Darby

9 What ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, these things do; and the God of peace shall be with you. [1Thess 5:23]; [2Thess 3:16];

TSK - Filippenzen 4:9

 

which.

Filipp 3:17; 1Kor 10:31-33; 1Kor 11:1; 1Thess 1:6; 1Thess 2:2-12; 1Thess 2:14; 1Thess 4:1-8; 2Thess 3:6-10

do.

Deut 5:1; Matt 5:19; Matt 5:20; Matt 7:21; Matt 7:24-27; Luk 6:46; Luk 8:21; Joh 2:5; Joh 13:17; Joh 15:14

Hand 9:6; 2Thess 3:4; Jak 1:22; 2Petr 1:10; 1Joh 3:22

the God.

Filipp 4:7; Rom 15:33; Rom 16:20; 1Kor 14:33; 2Kor 5:19; 2Kor 5:20; 2Kor 13:11; 1Thess 5:23

Hebr 13:20; Hebr 13:21

with.

Jes 8:10; Jes 41:10; Matt 1:23; Matt 28:20; 2Tim 4:22

 

 

SV

10 En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om20  aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad.  202Kor 11:9;

KJV

10 But G1161 I rejoiced G5463 in G1722 the Lord G2962 greatly G3171, that G3754 now G2235 at the last G4218 your care G5426 G330 of G5228 me G1700 hath flourished again G330; wherein G1909 G3739 ye were G5426 also G2532 careful G5426, but G1161 ye lacked opportunity G170.2

  2hath…: or, is revived  2Kor 11:9;

YLT

10 And I rejoiced in the Lord greatly, that now at length ye flourished again in caring for me, for which also ye were caring, and lacked opportunity; 2Kor 11:9;

WHNU

10 εχαρην G5463 V-2AOI-1S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM μεγαλως G3171 ADV οτι G3754 CONJ ηδη G2235 ADV ποτε G4218 PRT ανεθαλετε G330 V-2AAI-2P το G3588 T-ASN υπερ G5228 PREP εμου G1700 P-1GS φρονειν G5426 V-PAN εφ G1909 PREP ω G3739 R-DSN και G2532 CONJ εφρονειτε G5426 V-IAI-2P ηκαιρεισθε G170 V-INI-2P δε G1161 CONJ 2Kor 11:9;

Darby

10 But I rejoiced in [the] Lord greatly, that now however at length ye have revived your thinking of me, though surely ye did also think [of me] , but lacked opportunity. 2Kor 11:9;

TSK - Filippenzen 4:10

 

I.

Filipp 1:1; Filipp 1:3; 2Kor 7:6; 2Kor 7:7

your.

2Kor 11:9; Gal 6:6

hath flourished.  or, is revived.

Ps 85:6; Hos 14:7

ye lacked.

2Kor 6:7; Gal 6:10

 

 

SV

11 Niet dat ik [dit] zeg vanwege gebrek; want ik heb21  geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.  211Tim 6:6;  [Hebr 13:5];

KJV

11 Not G3756 that I speak G3004 in respect G3754 G2596 of want G5304: for G1063 I G1473 have learned G3129, in G1722 whatsoever state G3739 I am G1510, [therewith] to be G1511 content G842. 1Tim 6:6; [Hebr 13:5];

YLT

11 not that in respect of want I say [it] , for I did learn in the things in which I am--to be content; 1Tim 6:6; [Hebr 13:5];

WHNU

11 ουχ G3756 PRT-N οτι G3754 CONJ καθ G2596 PREP υστερησιν G5304 N-ASF λεγω G3004 V-PAI-1S εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ εμαθον G3129 V-2AAI-1S εν G1722 PREP οις G3739 R-DPM ειμι G1510 V-PXI-1S αυταρκης G842 A-NSM ειναι G1511 V-PXN 1Tim 6:6; [Hebr 13:5];

Darby

11 Not that I speak as regards privation, for as to me *I* have learnt in those circumstances in which I am, to be satisfied in myself. 1Tim 6:6; [Hebr 13:5];

TSK - Filippenzen 4:11

 

in respect.

1Kor 4:11; 1Kor 4:12; 2Kor 6:10; 2Kor 8:9; 2Kor 11:27

I have.

Filipp 3:8; Gen 28:20; Ex 2:21; Matt 6:31-34; Luk 3:14; 1Tim 6:6-9; Hebr 10:34

Hebr 13:5; Hebr 13:6

 

 

SV

12 En ik weet vernederd22 23  te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.   221Kor 4:11;  232Kor 11:27;

KJV

12 G1161 I know G1492 both how to be abased G5013, and G2532 I know G1492 how to abound G4052: every where G1722 G3956 and G2532 in G1722 all things G3956 I am instructed G3453 both G2532 to be full G5526 and G2532 to be hungry G3983, both G2532 to abound G4052 and G2532 to suffer need G5302. 1Kor 4:11; 2Kor 11:27;

YLT

12 I have known both to be abased, and I have known to abound; in everything and in all things I have been initiated, both to be full and to be hungry, both to abound and to be in want. 1Kor 4:11; 2Kor 11:27;

WHNU

12 οιδα G1492 V-RAI-1S και G2532 CONJ ταπεινουσθαι G5013 V-PPN οιδα G1492 V-RAI-1S και G2532 CONJ περισσευειν G4052 V-PAN εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPM μεμυημαι G3453 V-RPI-1S και G2532 CONJ χορταζεσθαι G5526 V-PPN και G2532 CONJ πειναν G3983 V-PAN και G2532 CONJ περισσευειν G4052 V-PAN και G2532 CONJ υστερεισθαι G5302 V-PPN 1Kor 4:11; 2Kor 11:27;

Darby

12 I know both how to be abased and I know how to abound. In everything and in all things I am initiated both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer privation. 1Kor 4:11; 2Kor 11:27;

TSK - Filippenzen 4:12

 

how to be.

1Kor 4:9-13; 2Kor 6:4-10; 2Kor 10:1; 2Kor 10:10; 2Kor 11:7; 2Kor 11:27; 2Kor 12:7-10

I am.

Deut 32:10; Neh 9:20; Jes 8:11; Jer 31:19; Matt 11:29; Matt 13:52; Efez 4:20; Efez 4:21

 

 

SV

13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

KJV

13 I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me G3165.

YLT

13 For all things I have strength, in Christ's strengthening me;

WHNU

13 παντα G3956 A-APN ισχυω G2480 V-PAI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ενδυναμουντι G1743 V-PAP-DSM με G3165 P-1AS

Darby

13 I have strength for all things in him that gives me power.

TSK - Filippenzen 4:13

 

can.

Joh 15:4; Joh 15:5; Joh 15:7; 2Kor 3:4; 2Kor 3:5

through.

2Kor 12:9; 2Kor 12:10; Efez 3:16; Efez 6:10; Kol 1:11; Jes 40:29-31; Jes 41:10; Jes 45:24

 

 

SV

14 Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.

KJV

14 Notwithstanding G4133 ye have well G2573 done G4160, that ye did communicate with G4790 my G3450 affliction G2347.

YLT

14 but ye did well, having communicated with my tribulation;

WHNU

14 πλην G4133 ADV καλως G2573 ADV εποιησατε G4160 V-AAI-2P συγκοινωνησαντες G4790 V-AAP-NPM μου G3450 P-1GS τη G3588 T-DSF θλιψει G2347 N-DSF

Darby

14 But ye have done well in taking part in my affliction.

TSK - Filippenzen 4:14

 

ye have.

1Kon 8:18; 2Kron 6:8; Matt 25:21; 3Joh 1:5-8

ye did.

Filipp 4:18; Filipp 1:7; Rom 15:27; 1Kor 9:10; 1Kor 9:11; Gal 6:6; 1Tim 6:18; Hebr 10:34; Hebr 13:16

 

 

SV

15 En24  ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedónië vertrokken ben, geen Gemeente mij [iets] medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.  242Kor 11:9;

KJV

15 Now G1161 ye G5210 Philippians G5374 know G1492 also G2532, that G3754 in G1722 the beginning G746 of the gospel G2098, when G3753 I departed G1831 from G575 Macedonia G3109, no G3762 church G1577 communicated with G2841 me G3427 as G1519 concerning G3056 giving G1394 and G2532 receiving G3028, but G1508 ye G5210 only G3441. 2Kor 11:9;

YLT

15 and ye have known, even ye Philippians, that in the beginning of the good news when I went forth from Macedonia, no assembly did communicate with me in regard to giving and receiving except ye only; 2Kor 11:9;

WHNU

15 οιδατε G1492 V-RAI-2P δε G1161 CONJ και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP φιλιππησιοι G5374 N-VPM οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP αρχη G746 N-DSF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN οτε G3753 ADV εξηλθον G1831 V-2AAI-1S απο G575 PREP μακεδονιας G3109 N-GSF ουδεμια G3762 A-NSF μοι G3427 P-1DS εκκλησια G1577 N-NSF εκοινωνησεν G2841 V-AAI-3S εις G1519 PREP λογον G3056 N-ASM δοσεως G1394 N-GSF και G2532 CONJ λημψεως G3028 N-GSF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N υμεις G5210 P-2NP μονοι G3441 A-NPM 2Kor 11:9;

Darby

15 And know also *ye*, O Philippians, that in [the] beginning of the gospel, when I came out of Macedonia, no assembly communicated [anything] to me in [the] way of giving and receiving save *ye* alone; 2Kor 11:9;

TSK - Filippenzen 4:15

 

in the.

2Kon 5:16; 2Kon 5:20; 2Kor 11:8-12; 2Kor 12:11-15

I.

Hand 16:40; Hand 17:1-5

 

 

SV

16 Want ook in Thessaloníca hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.

KJV

16 For G3754 even G2532 in G1722 Thessalonica G2332 ye sent G3992 once G2532 G530 and G2532 again G1364 unto G1519 my G3427 necessity G5532.

YLT

16 because also in Thessalonica, both once and again to my need ye sent;

WHNU

16 οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ εν G1722 PREP θεσσαλονικη G2332 N-DSF και G2532 CONJ απαξ G530 ADV και G2532 CONJ δις G1364 ADV εις G1519 PREP την G3588 T-ASF χρειαν G5532 N-ASF μοι G3427 P-1DS επεμψατε G3992 V-AAI-2P

Darby

16 for also in Thessalonica once and even twice ye sent to me for my need.

TSK - Filippenzen 4:16

 

in.

1Th 2:9

once.

1Th 2:18

 

 

SV

17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening.

KJV

17 Not G3756 because G3754 I desire G1934 a gift G1390: but G235 I desire G1934 fruit G2590 that may abound G4121 to G1519 your G5216 account G3056.

YLT

17 not that I seek after the gift, but I seek after the fruit that is overflowing to your account;

WHNU

17 ουχ G3756 PRT-N οτι G3754 CONJ επιζητω G1934 V-PAI-1S το G3588 T-ASN δομα G1390 N-ASN αλλα G235 CONJ επιζητω G1934 V-PAI-1S τον G3588 T-ASM καρπον G2590 N-ASM τον G3588 T-ASM πλεοναζοντα G4121 V-PAP-ASM εις G1519 PREP λογον G3056 N-ASM υμων G5216 P-2GP

Darby

17 Not that I seek gift, but I seek fruit abounding to your account.

TSK - Filippenzen 4:17

 

because.

Filipp 4:11; Mal 1:10; Hand 20:33; Hand 20:34; 1Kor 9:12-15; 2Kor 11:16; 1Thess 2:5; 1Tim 3:3

1Tim 6:10; Tit 1:7; 1Petr 5:2; 2Petr 2:3; 2Petr 2:15; Judas 1:11

fruit.

Filipp 1:11; Micha 7:1; Joh 15:8; Joh 15:16; Rom 15:28; 2Kor 9:9-13; Tit 3:14

to.

Spr 19:17; Matt 10:40-42; Matt 25:34-40; Luk 14:12-14; Hebr 6:10

 

 

SV

18 Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafrodítus ontvangen heb, dat van u [gezonden was], [als]25  een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk.  25Hebr 13:16;

KJV

18 But G1161 I have G568 all G3956, and G2532 abound G4052: I am full G4137, having received G1209 of G3844 Epaphroditus G1891 the things [which were sent] from G3844 you G5216, an odour G3744 of a sweet smell G2175, a sacrifice G2378 acceptable G1184, wellpleasing G2101 to God G2316.3

  3I have all: or, I have received all  Hebr 13:16;

YLT

18 and I have all things, and abound; I am filled, having received from Epaphroditus the things from you--an odour of a sweet smell--a sacrifice acceptable, well-pleasing to God: Hebr 13:16;

WHNU

18 απεχω G568 V-PAI-1S δε G1161 CONJ παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ περισσευω G4052 V-PAI-1S πεπληρωμαι G4137 V-RPI-1S δεξαμενος G1209 V-ADP-NSM παρα G3844 PREP επαφροδιτου G1891 N-GSM τα G3588 T-APN παρ G3844 PREP υμων G5216 P-2GP οσμην G3744 N-ASF ευωδιας G2175 N-GSF θυσιαν G2378 N-ASF δεκτην G1184 A-ASF ευαρεστον G2101 A-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Hebr 13:16;

Darby

18 But I have all things in full supply and abound; I am full, having received of Epaphroditus the things [sent] from you, an odour of sweet savour, an acceptable sacrifice, agreeable to God. Hebr 13:16;

TSK - Filippenzen 4:18

 

I have all.  or, I have received all.  abound.

Filipp 4:12; 2Thess 1:3

Epaphroditus.

Filipp 2:25; Filipp 2:26

an.

Joh 12:3-8; 2Kor 2:15; 2Kor 2:16; Efez 5:2; Hebr 13:16; 1Petr 2:5

acceptable.

Rom 12:1; 2Kor 9:12

 

 

SV

19 Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

KJV

19 But G1161 my G3450 God G2316 shall supply G4137 all G3956 your G5216 need G5532 according to G2596 his G846 riches G4149 in G1722 glory G1391 by G1722 Christ G5547 Jesus G2424.

YLT

19 and my God shall supply all your need, according to His riches in glory in Christ Jesus;

WHNU

19 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ θεος G2316 N-NSM μου G3450 P-1GS πληρωσει G4137 V-FAI-3S πασαν G3956 A-ASF χρειαν G5532 N-ASF υμων G5216 P-2GP κατα G2596 PREP το G3588 T-ASN πλουτος G4149 N-ASN αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP δοξη G1391 N-DSF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

19 But my God shall abundantly supply all your need according to his riches in glory in Christ Jesus.

TSK - Filippenzen 4:19

 

God.

2Sam 22:7; 2Kron 18:13; Neh 5:19; Dan 6:22; Micha 7:7; Joh 20:17; Joh 20:27; Rom 1:8

2Kor 12:21; Filem 1:4

supply.

Gen 48:15; Deut 8:3; Deut 8:4; Neh 9:15; Ps 23:1-5; Ps 41:1-3; Ps 84:11; Ps 112:5-9

Spr 3:9; Spr 3:10; Spr 11:24; Spr 11:25; Mal 3:10; Luk 12:30-33; 2Kor 9:8-11

according.

Ps 36:8; Ps 104:24; Ps 130:7; Rom 9:23; Rom 11:33; Efez 1:7; Efez 1:18; Efez 2:7; Efez 3:8; Efez 3:16

Kol 1:27; Kol 3:16; 1Tim 6:17

glory.

Rom 8:18; 2Kor 4:17; 1Thess 2:12; 1Petr 5:1; 1Petr 5:10

 

 

SV

20 Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

KJV

20 Now G1161 unto God G2316 and G2532 our G2257 Father G3962 [be] glory G1391 for G1519 ever G165 and ever G165. Amen G281.

YLT

20 and to God, even our Father, [is] the glory--to the ages of the ages. Amen.

WHNU

20 τω G3588 T-DSM δε G1161 CONJ θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ πατρι G3962 N-DSM ημων G2257 P-1GP η G3588 T-NSF δοξα G1391 N-NSF εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM αμην G281 HEB

Darby

20 But to our God and Father [be] glory to the ages of ages. Amen.

TSK - Filippenzen 4:20

 

unto.

Filipp 1:11; Ps 72:19; Ps 115:1; Matt 6:9; Matt 6:13; Rom 11:36; Rom 16:27; Gal 1:5; Efez 3:21

1Tim 1:17; Judas 1:25; Openb 1:6; Openb 4:9-11; Openb 5:12; Openb 7:12; Openb 11:13; Openb 14:7

Amen.

Filipp 4:23; Matt 6:12; Matt 28:20

 

 

SV

21 Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.

KJV

21 Salute G782 every G3956 saint G40 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424. The brethren G80 which are with G4862 me G1698 greet G782 you G5209.

YLT

21 Salute ye every saint in Christ Jesus; there salute you the brethren with me;

WHNU

21 ασπασασθε G782 V-ADM-2P παντα G3956 A-ASM αγιον G40 A-ASM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM ασπαζονται G782 V-PNI-3P υμας G5209 P-2AP οι G3588 T-NPM συν G4862 PREP εμοι G1698 P-1DS αδελφοι G80 N-NPM

Darby

21 Salute every saint in Christ Jesus. The brethren who [are] with me salute you.

TSK - Filippenzen 4:21

 

Salute.

Ro 16:3-16

saint.

Filipp 1:1; 1Kor 1:2; Efez 1:1

The.

Rom 16:21; Rom 16:22; Gal 1:2; Gal 2:3; Kol 4:10-14; Filem 1:23; Filem 1:24

 

 

SV

22 Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.

KJV

22 All G3956 the saints G40 salute G782 you G5209, G1161 chiefly G3122 they that are of G1537 Caesar's G2541 household G3614.

YLT

22 there salute you all the saints, and specially those of Caesar's house;

WHNU

22 ασπαζονται G782 V-PNI-3P υμας G5209 P-2AP παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM αγιοι G40 A-NPM μαλιστα G3122 ADV δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF καισαρος G2541 N-GSM οικιας G3614 N-GSF

Darby

22 All the saints salute you, and specially those of the household of Caesar.

TSK - Filippenzen 4:22

 

the.

Rom 16:16; 2Kor 13:13; Hebr 13:24; 1Petr 5:13; 3Joh 1:14

they.

1:13

Caesar's.The cruel, worthless, and diabolical Nero was at this time emperor of Rome; but it is not improbable that the empress Poppaea was favourably inclined to Christianity, as Josephus relates that ([theosebes  gar  en ]) "she was a worshipper of the true God."  Jerome states, (in Phm) that St. Paul had converted many in Caesar's family; for "being by the emperor cast into prison, he became more known to his family, and turned the house of Christ's persecutor into a church."

 

 

SV

23 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

KJV

23 The grace G5485 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 [be] with G3326 you G5216 all G3956. Amen G281. 4

  4To G4314 the Philippians G5374 written G1125 from G575 Rome G4516, by G1223 Epaphroditus G1891.

YLT

23 the grace of our Lord Jesus Christ [is] with you all. Amen.

WHNU

23 η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM πνευματος G4151 N-GSN υμων G5216 P-2GP

Darby

23 The grace of the Lord Jesus Christ [be] with your spirit. Amen.

TSK - Filippenzen 4:23

 

Rom 16:20; Rom 16:24; 2Kor 13:14

 

CONCLUDING REMARKS ON THE EPISTLE TO THE PHILIPPIANS.

The Church at Philippi in Macedonia was planted by the Apostle Paul about A.D. 53, (Ac 16:9-40;) and it appears he visited them again, A.D. 60, though no particulars are recorded concerning that visit, (Ac 20:6.)  The Philippians were greatly attached to St. Paul, and testified their affection by sending him supplies, even when labouring for other churches, (ch. 4:15, 16; 2 Co 11:9;) and when they heard that he was under confinement at Rome, they sent Epaphroditus, one of their pastors, to him with a present, lest he should want necessaries during his imprisonment, (ch. 2:25; 4:10, 14-18.)  The more immediate occasion of the Epistle was the return of Epaphroditus, by whom the apostle sent it as a grateful acknowledgment of their kindness; which occurred towards the close of his first imprisonment, about the end of A.D. 62, or the commencement of 63.

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Filippenzen 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Kolossenzen 1)