Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 2) | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 4)


2 Korinthe 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SV

1 Beginnen wij1 2 †onszelven wederom [u] aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of [brieven] van voorschrijving van u?†† 12Kor 5:12; 22Kor 10:8;† [2Kor 10:12];

KJV

1 Do we begin G756 again G3825 to commend G4921 ourselves G1438? or G1508 need we G5535, as G5613 some G5100 [others], epistles G1992 of commendation G4956 to G4314 you G5209, or G2228 [letters] of commendation G4956 from G1537 you G5216? 2Kor 5:12; 2Kor 10:8; [2Kor 10:12];

YLT

1 Do we begin again to recommend ourselves, except we need, as some, letters of recommendation unto you, or from you? 2Kor 5:12; 2Kor 10:8; [2Kor 10:12];

WHNU

1 αρχομεθα G756 V-PMI-1P παλιν G3825 ADV εαυτους G1438 F-3APM συνιστανειν G4921 V-PAN η G2228 PRT μη G3361 PRT-N χρηζομεν G5535 V-PAI-1P ως G5613 ADV τινες G5100 X-NPM συστατικων G4956 A-GPM επιστολων G1992 N-GPF προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP η G2228 PRT εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP 2Kor 5:12; 2Kor 10:8; [2Kor 10:12];

Darby

1 Do we begin again to commend ourselves? or do we need, as some, commendatory letters to you, or [commendatory] from you? 2Kor 5:12; 2Kor 10:8; [2Kor 10:12];

TSK - 2 Korinthe 3:1

 

1 Lest their false teachers should charge him with vain glory, he shows the faith and graces of the Corinthians to be a sufficient commendation of his ministry.

6 Whereupon entering a comparison between the ministers of the law and of the gospel,

12 he proves that his ministry is so far the more excellent, as the gospel of life and liberty is more glorious than the law of condemnation.

begin.

2Kor 2:17; 2Kor 5:12; 2Kor 10:8; 2Kor 10:12; 2Kor 12:11; 2Kor 12:19; 1Kor 3:10; 1Kor 4:15; 1Kor 10:33

epistles.

Hand 18:27; 1Kor 16:3

 

 

SV

2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;

KJV

2 Ye G5210 are G2075 our G2257 epistle G1992 written G1449 in G1722 our G2257 hearts G2588, known G1097 and G2532 read G314 of G5259 all G3956 men G444:

YLT

2 our letter ye are, having been written in our hearts, known and read by all men,

WHNU

2 η G3588 T-NSF επιστολη G1992 N-NSF ημων G2257 P-1GP υμεις G5210 P-2NP εστε G2075 V-PXI-2P εγγεγραμμενη G1449 V-RPP-NSF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF ημων G2257 P-1GP γινωσκομενη G1097 V-PPP-NSF και G2532 CONJ αναγινωσκομενη G314 V-PPP-NSF υπο G5259 PREP παντων G3956 A-GPM ανθρωπων G444 N-GPM

Darby

2 *Ye* are our letter, written in our hearts, known and read of all men,

TSK - 2 Korinthe 3:2

 

are.

1Kor 3:10; 1Kor 9:1; 1Kor 9:2

in.

2Kor 7:3; 2Kor 11:11; 2Kor 12:15; Filipp 1:7

known.

Rom 1:8; 1Kor 9:2; 1Thess 1:8

 

 

SV

3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in3 4 †stenen tafelen, maar5 6 7 8 †in vlezen tafelen des harten.†††††† 3Ex 24:12; 4Ex 34:1; 5Jer 31:33; 6Ezech 11:19; 7Ezech 36:26; 8Hebr 8:10;

KJV

3 [Forasmuch as ye are] manifestly declared G5319 to G3754 be G2075 the epistle G1992 of Christ G5547 ministered G1247 by G5259 us G2257, written G1449 not G3756 with ink G3188, but G235 with the Spirit G4151 of the living G2198 God G2316; not G3756 in G1722 tables G4109 of stone G3035, but G235 in G1722 fleshy G4560 tables G4109 of the heart G2588. Ex 24:12; Ex 34:1; Jer 31:33; Ezech 11:19; Ezech 36:26; Hebr 8:10;

YLT

3 manifested that ye are a letter of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the tablets of stone, but in fleshy tablets of the heart, Ex 24:12; Ex 34:1; Jer 31:33; Ezech 11:19; Ezech 36:26; Hebr 8:10;

WHNU

3 φανερουμενοι G5319 V-PPP-NPM οτι G3754 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P επιστολη G1992 N-NSF χριστου G5547 N-GSM διακονηθεισα G1247 V-APP-NSF υφ G5259 PREP ημων G2257 P-1GP εγγεγραμμενη G1449 V-RPP-NSF ου G3756 PRT-N μελανι G3188 A-DSN αλλα G235 CONJ πνευματι G4151 N-DSN θεου G2316 N-GSM ζωντος G2198 V-PAP-GSM ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP πλαξιν G4109 N-DPF λιθιναις G3035 A-DPF αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP πλαξιν G4109 N-DPF καρδιαις G2588 N-DPF σαρκιναις G4560 A-DPF Ex 24:12; Ex 34:1; Jer 31:33; Ezech 11:19; Ezech 36:26; Hebr 8:10;

Darby

3 being manifested to be Christ's epistle ministered by us, written, not with ink, but [the] Spirit of [the] living God; not on stone tables, but on fleshy tables of [the] heart. Ex 24:12; Ex 34:1; Jer 31:33; Ezech 11:19; Ezech 36:26; Hebr 8:10;

TSK - 2 Korinthe 3:3

 

the epistle.

Ex 31:18; Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14; Openb 3:22

ministered.

1Co 8:5-10

the living.

2Kor 6:16; Joz 3:10; 1Sam 17:26; Ps 42:2; Ps 84:2; Jer 10:10; Dan 6:26

Matt 16:16; 1Thess 1:9; Hebr 9:14

not.

Ex 24:12; Ex 34:1

but.

Ps 40:8; Jer 31:33; Ezech 11:19; Ezech 36:25-27; Hebr 8:10; Hebr 10:16

 

 

SV

4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.

KJV

4 And G1161 such G5108 trust G4006 have we G2192 through G1223 Christ G5547 to G4314 God-ward G2316:

YLT

4 and such trust we have through the Christ toward God,

WHNU

4 πεποιθησιν G4006 N-ASF δε G1161 CONJ τοιαυτην G5108 D-ASF εχομεν G2192 V-PAI-1P δια G1223 PREP του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM

Darby

4 And such confidence have we through the Christ towards God:

TSK - 2 Korinthe 3:4

 

such.

2Kor 2:14; Filipp 1:6

God-ward.

Ex 18:19; 1Thess 1:8

 

 

SV

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze9 †bekwaamheid is uit God;† 9Filipp 2:13;† [Luk 8:10]; [Hebr 13:21];

KJV

5 Not G3756 that G3754 we are G2070 sufficient G2425 of G575 ourselves G1438 to think G3049 any thing G5100 as G5613 of G1537 ourselves G1438; but G235 our G2257 sufficiency G2426 [is] of G1537 God G2316; Filipp 2:13; [Luk 8:10]; [Hebr 13:21];

YLT

5 not that we are sufficient of ourselves to think anything, as of ourselves, but our sufficiency [is] of God, Filipp 2:13; [Luk 8:10]; [Hebr 13:21];

WHNU

5 ουχ G3756 PRT-N οτι G3754 CONJ αφ G575 PREP εαυτων G1438 F-3GPM ικανοι G2425 A-NPM εσμεν G2070 V-PXI-1P λογισασθαι G3049 V-ADN τι G5100 X-ASN ως G5613 ADV εξ G1537 PREP εαυτων G1438 F-3GPM αλλ G235 CONJ η G3588 T-NSF ικανοτης G2426 N-NSF ημων G2257 P-1GP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Filipp 2:13; [Luk 8:10]; [Hebr 13:21];

Darby

5 not that we are competent of ourselves to think anything as of ourselves, but our competency [is] of God; Filipp 2:13; [Luk 8:10]; [Hebr 13:21];

TSK - 2 Korinthe 3:5

 

that.

2Kor 2:16; 2Kor 4:7; Ex 4:10; Joh 15:5

but.

2Kor 12:9; Ex 4:11-16; Jer 1:6-10; Matt 10:19; Matt 10:20; Luk 21:15; Luk 24:49

1Kor 3:6; 1Kor 3:10; 1Kor 15:10; Filipp 2:13; Filipp 4:13; Jak 1:17

 

 

SV

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, [om te zijn] dienaars10 †des11 12 †Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.††† 102Kor 5:18; 11Hebr 8:6; 12Hebr 8:8;† [Joh 6:63]; [Rom 7:6]; [2Kor 5:20];

KJV

6 Who G3739 also G2532 hath made G2427 us G2248 able G2427 ministers G1249 of the new G2537 testament G1242; not G3756 of the letter G1121, but G235 of the spirit G4151: for G1063 the letter G1121 killeth G615, but G1161 the spirit G4151 giveth life G2227.1

1giveth life: or, quickeneth †2Kor 5:18; Hebr 8:6; Hebr 8:8; [Joh 6:63]; [Rom 7:6]; [2Kor 5:20];

YLT

6 who also made us sufficient [to be] ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive. 2Kor 5:18; Hebr 8:6; Hebr 8:8; [Joh 6:63]; [Rom 7:6]; [2Kor 5:20];

WHNU

6 ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ ικανωσεν G2427 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP διακονους G1249 N-APM καινης G2537 A-GSF διαθηκης G1242 N-GSF ου G3756 PRT-N γραμματος G1121 N-GSN αλλα G235 CONJ πνευματος G4151 N-GSN το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ γραμμα G1121 N-NSN† αποκτεινει G615 V-PAI-3S αποκτεννει G615 V-PAI-3S το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ πνευμα G4151 N-NSN ζωοποιει G2227 V-PAI-3S 2Kor 5:18; Hebr 8:6; Hebr 8:8; [Joh 6:63]; [Rom 7:6]; [2Kor 5:20];

Darby

6 who has also made us competent, [as] ministers of [the] new covenant; not of letter, but of spirit. For the letter kills, but the Spirit quickens. 2Kor 5:18; Hebr 8:6; Hebr 8:8; [Joh 6:63]; [Rom 7:6]; [2Kor 5:20];

TSK - 2 Korinthe 3:6

 

hath.

2Kor 5:18-20; Matt 13:52; Rom 1:5; 1Kor 3:5; 1Kor 3:10; 1Kor 12:28; Efez 3:7; Efez 4:11; Efez 4:12

Kol 1:25-29; 1Tim 1:11; 1Tim 1:12; 1Tim 4:6; 2Tim 1:11

the new.

2Kor 3:14; Jer 31:31; Matt 26:28; Mark 14:24; Luk 22:20; 1Kor 11:25; Hebr 7:22

Hebr 8:6-10; Hebr 9:15-20; Hebr 12:24; Hebr 13:20

not.

Rom 2:27-29; Rom 7:6

for.

2Kor 3:7; 2Kor 3:9; Deut 27:26; Rom 3:20; Rom 4:15; Rom 7:9-11; Gal 3:10-12; Gal 3:21

but the.

Joh 6:63; Rom 8:2; 1Joh 1:1

giveth life.† or, quickeneth.

Joh 5:21; Rom 4:17; 1Kor 15:45; Efez 2:1; Efez 2:5; 1Petr 3:18

 

 

SV

7 En indien de bediening des doods in letteren [bestaande], [en]13 14 15 †in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo16 †dat de kinderen IsraŽls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.†††† 13Ex 24:12; 14Ex 34:1; 15Deut 10:2; 16Ex 34:30;† [Ex 34:29]; [Ex 34:33];

KJV

7 But G1161 if G1487 the ministration G1248 of death G2288, written G1722 G1121 [and] engraven G1795 in G1722 stones G3037, was G1096 glorious G1722 G1391, so G5620 that the children G5207 of Israel G2474 could G1410 not G3361 stedfastly behold G816 the face G1519 G4383 of Moses G3475 for G1223 the glory G1391 of his G846 countenance G4383; which G3588 [glory] was to be done away G2673: Ex 24:12; Ex 34:1; Deut 10:2; Ex 34:30; [Ex 34:29]; [Ex 34:33];

YLT

7 and if the ministration of the death, in letters, engraved in stones, came in glory, so that the sons of Israel were not able to look stedfastly to the face of Moses, because of the glory of his face--which was being made useless, Ex 24:12; Ex 34:1; Deut 10:2; Ex 34:30; [Ex 34:29]; [Ex 34:33];

WHNU

7 ει G1487 COND δε G1161 CONJ η G3588 T-NSF διακονια G1248 N-NSF του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM εν G1722 PREP γραμμασιν G1121 N-DPN εντετυπωμενη G1795 V-RPP-NSF λιθοις G3037 N-DPM εγενηθη G1096 V-AOI-3S εν G1722 PREP δοξη G1391 N-DSF ωστε G5620 CONJ μη G3361 PRT-N δυνασθαι G1410 V-PNN ατενισαι G816 V-AAN τους G3588 T-APM υιους G5207 N-APM ισραηλ G2474 N-PRI εις G1519 PREP το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN μωυσεως G3475 N-GSM δια G1223 PREP την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF του G3588 T-GSN προσωπου G4383 N-GSN αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF καταργουμενην G2673 V-PPP-ASF Ex 24:12; Ex 34:1; Deut 10:2; Ex 34:30; [Ex 34:29]; [Ex 34:33];

Darby

7 (But if the ministry of death, in letters, graven in stones, began with glory, so that the children of Israel could not fix their eyes on the face of Moses, on account of the glory of his face, [a glory] which is annulled; Ex 24:12; Ex 34:1; Deut 10:2; Ex 34:30; [Ex 34:29]; [Ex 34:33];

TSK - 2 Korinthe 3:7

 

the ministration.

2Kor 3:6; 2Kor 3:9; Rom 7:10

written.

2Kor 3:3; Ex 24:12; Ex 31:18; Ex 32:15; Ex 32:16; Ex 32:19; Ex 34:1; Ex 34:28; Deut 4:13; Deut 5:22; Deut 9:9-11; Deut 9:15

Deut 10:1-4; Hebr 9:4

was.

Deut 4:8; Neh 9:13; Ps 19:7; Ps 19:8; Ps 119:97; Ps 119:127; Ps 119:128; Ps 119:174; Rom 7:12-14; Rom 7:22

Ge 3:21

that.

Ex 34:29-35; Luk 9:29-31; Hand 6:15

which.

2Kor 3:10; 2Kor 3:11; 2Kor 3:14; Rom 10:4; 1Kor 13:10

 

 

SV

8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

KJV

8 How G4459 shall G1248 not G3780 the ministration G1248 of the spirit G4151 be G2071 rather G3123 G1722 glorious G1391?

YLT

8 how shall the ministration of the Spirit not be more in glory?

WHNU

8 πως G4459 ADV-I ουχι G3780 PRT-I μαλλον G3123 ADV η G3588 T-NSF διακονια G1248 N-NSF του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN εσται G2071 V-FXI-3S εν G1722 PREP δοξη G1391 N-DSF

Darby

8 how shall not rather the ministry of the Spirit subsist in glory?

TSK - 2 Korinthe 3:8

 

the ministration.

2Kor 3:6; 2Kor 3:17; 2Kor 11:4; Jes 11:2; Jes 44:3; Jes 59:21; Joel 2:28; Joel 2:29; Joh 1:17; Joh 7:39

Hand 2:17; Hand 2:18; Hand 2:32; Hand 2:33; Rom 8:9-16; 1Kor 3:16; 1Kor 12:4-11; Gal 3:2-5; Gal 3:14

Gal 5:5; Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 2:18; 2Thess 2:13; 1Petr 1:2; Judas 1:19; Judas 1:20

 

 

SV

9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.

KJV

9 For G1063 if G1487 the ministration G1248 of condemnation G2633 [be] glory G1391, much G4183 more G3123 doth the ministration G1248 of righteousness G1343 exceed G4052 in G1722 glory G1391.

YLT

9 for if the ministration of the condemnation [is] glory, much more doth the ministration of the righteousness abound in glory;

WHNU

9 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ† η G3588 T-NSF τη G3588 T-DSF διακονια G1248 N-NSF της G3588 T-GSF κατακρισεως G2633 N-GSF δοξα G1391 N-NSF πολλω G4183 A-DSM μαλλον G3123 ADV περισσευει G4052 V-PAI-3S η G3588 T-NSF διακονια G1248 N-NSF της G3588 T-GSF δικαιοσυνης G1343 N-GSF δοξη G1391 N-DSF

Darby

9 For if the ministry of condemnation [be] glory, much rather the ministry of righteousness abounds in glory.

TSK - 2 Korinthe 3:9

 

the ministration of condemnation.

2Kor 3:6; 2Kor 3:7; Ex 19:12-19; Ex 20:18; Ex 20:19; Rom 1:18; Rom 8:3; Rom 8:4; Gal 3:10; Hebr 12:18-21

the ministration of righteousness.

2Kor 5:21; Jes 46:13; Jer 23:6; Rom 1:17; Rom 3:21; Rom 3:22; Rom 4:11; Rom 5:15-21; Rom 10:3-10

1Kor 1:30; Gal 5:4; Gal 5:5; Filipp 3:9; 2Petr 1:1

exceed.

2Kor 3:10; 2Kor 3:11; 1Kor 15:41; Hebr 3:5; Hebr 3:6

 

 

SV

10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.

KJV

10 For G1063 even G2532 that which was made glorious G1392 had no G3761 glory G1392 in G1722 this G5129 respect G3313, by reason G1752 of the glory G1391 that excelleth G5235.

YLT

10 for also even that which hath been glorious, hath not been glorious--in this respect, because of the superior glory;

WHNU

10 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ ου G3756 PRT-N δεδοξασται G1392 V-RPI-3S το G3588 T-NSN δεδοξασμενον G1392 V-RPP-NSN εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN τω G3588 T-DSN μερει G3313 N-DSN εινεκεν G1752 ADV της G3588 T-GSF υπερβαλλουσης G5235 V-PAP-GSF δοξης G1391 N-GSF

Darby

10 For also that [which was] glorified is not glorified in this respect, on account of the surpassing glory.

TSK - 2 Korinthe 3:10

 

had.

Job 25:5; Jes 24:23; Haggai 2:3; Haggai 2:7-9; Hand 26:13; Filipp 3:7-8; 2Petr 1:17

Openb 21:23; Openb 21:24; Openb 22:5

 

 

SV

11 Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer [is], hetgeen blijft, in heerlijkheid.

KJV

11 For G1063 if G1487 that which is done away G2673 [was] glorious G1223 G1391, much G4183 more G3123 that which remaineth G3306 [is] glorious G1722 G1391.

YLT

11 for if that which is being made useless [is] through glory, much more that which is remaining [is] in glory.

WHNU

11 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ το G3588 T-NSN καταργουμενον G2673 V-PPP-NSN δια G1223 PREP δοξης G1391 N-GSF πολλω G4183 A-DSM μαλλον G3123 ADV το G3588 T-NSN μενον G3306 V-PAP-NSN εν G1722 PREP δοξη G1391 N-DSF

Darby

11 For if that annulled [was introduced] with glory, much rather that which abides [subsists] in glory.

TSK - 2 Korinthe 3:11

 

if.

2Kor 3:7; Rom 5:20; Rom 5:21; Hebr 7:21-25; Hebr 8:13; Hebr 12:25-29

much.

2Kor 3:6; 2Kor 4:1

 

 

SV

12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;

KJV

12 Seeing then G3767 that we have G2192 such G5108 hope G1680, we use G5530 great G4183 plainness of speech G3954:2

2plainness: or, boldness

YLT

12 Having, then, such hope, we use much freedom of speech,

WHNU

12 εχοντες G2192 V-PAP-NPM ουν G3767 CONJ τοιαυτην G5108 D-ASF ελπιδα G1680 N-ASF πολλη G4183 A-DSF παρρησια G3954 N-DSF χρωμεθα G5530 V-PNI-1P

Darby

12 Having therefore such hope, we use much boldness:

TSK - 2 Korinthe 3:12

 

we use.

2Kor 4:2; 2Kor 4:3; 2Kor 4:13; Joh 10:24; Joh 16:25; Joh 16:29; 1Kor 14:19; Kol 4:4

plainness.† or, boldness.

2Kor 7:4; 2Kor 10:1; Hand 4:13; Hand 4:29-31; Hand 9:27; Hand 9:29; Hand 14:3; Efez 6:19; Efez 6:20; Filipp 1:20

1Thess 2:2; 1Tim 3:13

 

 

SV

13 En [doen niet] gelijkerwijs Mozes,17 [die] een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen IsraŽls niet zouden sterk zien op18 †het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.†† 17Ex 34:35; 18Rom 10:4;† [Ex 34:33];

KJV

13 And G2532 not G3756 as G2509 Moses G3475, [which] put G5087 a vail G2571 over G1909 his G1438 face G4383, that G4314 the children G5207 of Israel G2474 could G816 not G3361 stedfastly look G816 to G1519 the end G5056 of that which is abolished G2673: Ex 34:35; Rom 10:4; [Ex 34:33];

YLT

13 and [are] not as Moses, who was putting a vail upon his own face, for the sons of Israel not stedfastly to look to the end of that which is being made useless, Ex 34:35; Rom 10:4; [Ex 34:33];

WHNU

13 και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N καθαπερ G2509 ADV μωυσης G3475 N-NSM ετιθει G5087 V-IAI-3S καλυμμα G2571 N-ASN επι G1909 PREP το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN αυτου G846 P-GSM προς G4314 PREP το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N ατενισαι G816 V-AAN τους G3588 T-APM υιους G5207 N-APM ισραηλ G2474 N-PRI εις G1519 PREP το G3588 T-ASN τελος G5056 N-ASN του G3588 T-GSN καταργουμενου G2673 V-PPP-GSN Ex 34:35; Rom 10:4; [Ex 34:33];

Darby

13 and not according as Moses put a veil on his own face, so that the children of Israel should not fix their eyes on the end of that annulled. Ex 34:35; Rom 10:4; [Ex 34:33];

TSK - 2 Korinthe 3:13

 

which.

Ex 34:33-35

could not.

18

to the.

Rom 10:4; Gal 3:23; Gal 3:24; Efez 2:14; Efez 2:15; Kol 2:17; Hebr 10:1-9

 

 

SV

14 Maar19 20 21 22 23 †hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op [den dag] van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.††††† 19Jes 6:10; 20Ezech 12:2; 21Matt 13:11; 22Hand 28:26; 23Rom 11:8;† [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [Luk 10:21]; [1Kor 2:8];

KJV

14 But G235 their G846 minds G3540 were blinded G4456: for G1063 until G891 this day G4594 remaineth G3306 the same G846 vail G2571 untaken G3361 away G343 in G1909 the reading G320 of the old G3820 testament G1242; which G3748 [vail] is done away G2673 in G1722 Christ G5547. Jes 6:10; Ezech 12:2; Matt 13:11; Hand 28:26; Rom 11:8; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [Luk 10:21]; [1Kor 2:8];

YLT

14 but their minds were hardened, for unto this day the same vail at the reading of the Old Covenant doth remain unwithdrawn--which in Christ is being made useless-- Jes 6:10; Ezech 12:2; Matt 13:11; Hand 28:26; Rom 11:8; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [Luk 10:21]; [1Kor 2:8];

WHNU

14 αλλα G235 CONJ επωρωθη G4456 V-API-3S τα G3588 T-NPN νοηματα G3540 N-NPN αυτων G846 P-GPM αχρι G891 PREP γαρ G1063 CONJ της G3588 T-GSF σημερον G4594 ADV ημερας G2250 N-GSF το G3588 T-NSN αυτο G846 P-NSN καλυμμα G2571 N-NSN επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF αναγνωσει G320 N-DSF της G3588 T-GSF παλαιας G3820 A-GSF διαθηκης G1242 N-GSF μενει G3306 V-PAI-3S μη G3361 PRT-N ανακαλυπτομενον G343 V-PPP-NSN οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM καταργειται G2673 V-PPI-3S Jes 6:10; Ezech 12:2; Matt 13:11; Hand 28:26; Rom 11:8; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [Luk 10:21]; [1Kor 2:8];

Darby

14 But their thoughts have been darkened, for unto this day the same veil remains in reading the old covenant, unremoved, which in Christ is annulled. Jes 6:10; Ezech 12:2; Matt 13:11; Hand 28:26; Rom 11:8; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [Luk 10:21]; [1Kor 2:8];

TSK - 2 Korinthe 3:14

 

their.

2Kor 4:3; 2Kor 4:4; Ps 69:23; Jes 6:10; Jes 26:10-12; Jes 42:18-20; Jes 44:18; Jes 56:10; Jes 59:10

Jer 5:21; Ezech 12:2; Matt 6:23; Matt 13:11; Matt 13:13-15; Joh 9:39-41; Joh 12:40

Hand 28:26; Hand 28:27; Rom 11:7-10; Rom 11:25

which vail.

2Kor 4:6; Jes 25:7; Matt 16:17; Luk 18:31-34; Luk 24:25-27; Luk 24:44-46; Joh 8:12

Joh 12:46; Hand 16:14; Hand 26:18; Efez 1:17-20

 

 

SV

15 Maar tot den huidigen [dag] toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

KJV

15 But G235 even G2193 unto this day G4594, when G2259 Moses G3475 is read G314, the vail G2571 is upon G2749 G1909 their G846 heart G2588.

YLT

15 but till to-day, when Moses is read, a vail upon their heart doth lie,

WHNU

15 αλλ G235 CONJ εως G2193 CONJ σημερον G4594 ADV ηνικα G2259 ADV αν G302 PRT αναγινωσκηται G314 V-PPS-3S μωυσης G3475 N-NSM καλυμμα G2571 N-NSN επι G1909 PREP την G3588 T-ASF καρδιαν G2588 N-ASF αυτων G846 P-GPM κειται G2749 V-PNI-3S

Darby

15 But unto this day, when Moses is read, the veil lies upon their heart.

TSK - 2 Korinthe 3:15

 

the vail.

Ac 13:27-29

 

 

SV

16 Doch24 25 26 †zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.††† 24Matt 13:11; 25Rom 11:23; 261Kor 2:10;† [Rom 11:26];

KJV

16 Nevertheless G1161 when G2259 it G302 shall turn G1994 to G4314 the Lord G2962, the vail G2571 shall be taken away G4014. Matt 13:11; Rom 11:23; 1Kor 2:10; [Rom 11:26];

YLT

16 and whenever they may turn unto the Lord, the vail is taken away. Matt 13:11; Rom 11:23; 1Kor 2:10; [Rom 11:26];

WHNU

16 ηνικα G2259 ADV δε G1161 CONJ εαν G1437 COND επιστρεψη G1994 V-AAS-3S προς G4314 PREP κυριον G2962 N-ASM περιαιρειται G4014 V-PPI-3S το G3588 T-NSN καλυμμα G2571 N-NSN Matt 13:11; Rom 11:23; 1Kor 2:10; [Rom 11:26];

Darby

16 But when it shall turn to [the] Lord, the veil is taken away.) Matt 13:11; Rom 11:23; 1Kor 2:10; [Rom 11:26];

TSK - 2 Korinthe 3:16

 

when.

Ex 34:34; Deut 4:30; Deut 30:10; Klaagl 3:40; Hos 3:4; Hos 3:5; Rom 11:25-27

the vail.

Jes 25:7; Jes 29:18; Jes 54:13; Jer 31:34; Joh 6:45; Joh 6:46

 

 

SV

17 De27 †Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.† 27Joh 4:24;

KJV

17 Now G1161 the Lord G2962 is G2076 that Spirit G4151: and G1161 where G3757 the Spirit G4151 of the Lord G2962 [is], there G1563 [is] liberty G1657. Joh 4:24;

YLT

17 And the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord [is] , there [is] liberty; Joh 4:24;

WHNU

17 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ κυριος G2962 N-NSM το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ου G3757 ADV δε G1161 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN κυριου G2962 N-GSM ελευθερια G1657 N-NSF Joh 4:24;

Darby

17 Now the Lord is the Spirit, but where the Spirit of [the] Lord [is, there is] liberty. Joh 4:24;

TSK - 2 Korinthe 3:17

 

the Lord.

2Kor 3:6; Joh 6:63; 1Kor 15:45

where.

Ps 51:12; Jes 61:1; Rom 8:2; Rom 8:15; Rom 8:16; Gal 4:6; 2Tim 1:7

 

 

SV

18 En28 29 †wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren [als] in een spiegel aanschouwende, worden [naar] hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.†† 281Kor 13:12; 292Kor 5:7;† [1Kor 2:10];

KJV

18 But G1161 we G2249 all G3956, with open G343 face G4383 beholding as in a glass G2734 the glory G1391 of the Lord G2962, are changed G3339 into the same G846 image G1504 from G575 glory G1391 to G1519 glory G1391, [even] as G2509 by G575 the Spirit G4151 of the Lord G2962.3

3by theÖ: or, of the Lord the Spirit †1Kor 13:12; 2Kor 5:7; [1Kor 2:10];

YLT

18 and we all, with unvailed face, the glory of the Lord beholding in a mirror, to the same image are being transformed, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. 1Kor 13:12; 2Kor 5:7; [1Kor 2:10];

WHNU

18 ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ παντες G3956 A-NPM ανακεκαλυμμενω G343 V-RPP-DSN προσωπω G4383 N-DSN την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF κυριου G2962 N-GSM κατοπτριζομενοι G2734 V-PMP-NPM την G3588 T-ASF αυτην G846 P-ASF εικονα G1504 N-ASF μεταμορφουμεθα G3339 V-PPI-1P απο G575 PREP δοξης G1391 N-GSF εις G1519 PREP δοξαν G1391 N-ASF καθαπερ G2509 ADV απο G575 PREP κυριου G2962 N-GSM πνευματος G4151 N-GSN 1Kor 13:12; 2Kor 5:7; [1Kor 2:10];

Darby

18 But *we* all, looking on the glory of the Lord, with unveiled face, are transformed according to the same image from glory to glory, even as by [the] Lord [the] Spirit. 1Kor 13:12; 2Kor 5:7; [1Kor 2:10];

TSK - 2 Korinthe 3:18

 

with.

13

as in.

1Kor 13:12; Jak 1:23

the glory.

2Kor 4:4; 2Kor 4:6; Joh 1:14; Joh 12:41; 1Tim 1:11

are.

2Kor 5:17; Rom 8:29; Rom 12:2; Rom 13:14; 1Kor 15:49; Gal 6:15; Efez 4:22-24; Kol 3:10

Tit 3:5; 2Petr 1:5-9

from.

Rom 8:4; Rom 8:7

by the Spirit of the Lord.† or, of the Lord the Spirit.

17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 4)