Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 1)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 3)


Openbaring 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter [hand] houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:

KJV

1 Unto the angel G32 of the church G1577 of Ephesus G2179 write G1125 ; These things G3592 saith G3004 he that holdeth G2902 the seven G2033 stars G792 in G1722 his G846 right hand G1188, who G3588 walketh G4043 in G1722 the midst G3319 of the seven G2033 golden G5552 candlesticks G3087;

YLT

1 `To the messenger of the Ephesian assembly write: These things saith he who is holding the seven stars in his right hand, who is walking in the midst of the seven lamp-stands--the golden:

WHNU

1 τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM   τω G3588 T-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP εφεσω G2181 N-DSF εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM κρατων G2902 V-PAP-NSM τους G3588 T-APM επτα G2033 A-NUI αστερας G792 N-APM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF δεξια G1188 A-DSF αυτου G846 P-GSM ο G3588 T-NSM περιπατων G4043 V-PAP-NSM εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN των G3588 T-GPF επτα G2033 A-NUI λυχνιων G3087 N-GPF των G3588 T-GPF χρυσων G5552 A-GPF

Darby

1 To the angel of the assembly in Ephesus write: These things says he that holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lamps:

TSK - Openbaring 2:1

 

1 What is commanded to be written to the angels, that is, the ministers of the churches of Ephesus,

8 Smyrna,

12 Pergamos,

18 Thyatira, and what is commended or found wanting in them.

 

 

the angel.

Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14

church.

1:11

holdeth.

Openb 1:16; Openb 1:20; Openb 8:10-12; Openb 12:1; Joh 5:35

walketh.

Openb 1:12; Openb 1:13; Ezech 28:13; Ezech 28:14; Matt 18:20; Matt 28:20

 

 

SV

2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en [dat] gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;

KJV

2 I know G1492 thy G4675 works G2041 , and G2532 thy G4675 labour G2873 , and G2532 thy G4675 patience G5281 , and G2532 how G3754 thou canst G1410 not G3756 bear G941 them which are evil G2556 : and G2532 thou hast tried G3985 them which say G5335 they are G1511 apostles G652 , and G2532 are G1526 not G3756 , and G2532 hast found G2147 them G846 liars G5571 :

YLT

2 I have known thy works, and thy labour, and thy endurance, and that thou art not able to bear evil ones, and that thou hast tried those saying themselves to be apostles and are not, and hast found them liars,

WHNU

2 οιδα G1492 V-RAI-1S τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM κοπον G2873 N-ASM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF υπομονην G5281 N-ASF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N δυνη G1410 V-PNI-2S-C βαστασαι G941 V-AAN κακους G2556 A-APM και G2532 CONJ επειρασας G3985 V-AAI-2S τους G3588 T-APM λεγοντας G3004 V-PAP-APM εαυτους G1438 F-3APM αποστολους G652 N-APM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ ευρες G2147 V-2AAI-2S αυτους G846 P-APM ψευδεις G5571 A-APM

Darby

2 I know thy works and [thy] labour, and thine endurance, and that thou canst not bear evil [men] ; and thou hast tried them who say that themselves [are] apostles and are not, and hast found them liars;

TSK - Openbaring 2:2

 

know.

Openb 2:9; Openb 2:13; Openb 2:19; Openb 3:1; Openb 3:8; Openb 3:15; Ps 1:6; Matt 7:23; 1Thess 1:3; 2Tim 2:19; Hebr 6:10

how.

Openb 2:6; Openb 2:14; Openb 2:15; Openb 2:20; Openb 2:21; Gal 1:7; Efez 4:14; 1Thess 5:21; 2Petr 2:1-3; 1Joh 4:1

thou hast.

2Kor 11:13-15; 1Joh 2:21; 1Joh 2:22; 1Joh 4:1

 

 

SV

3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.

KJV

3 And G2532 hast borne G941, and G2532 hast G2192 patience G5281 , and G2532 for G1223 my G3450 name's sake G1223 G3686 hast laboured G2872 , and G2532 hast G2577 not G3756 fainted G2577 .

YLT

3 and thou didst bear, and hast endurance, and because of my name hast toiled, and hast not been weary.

WHNU

3 και G2532 CONJ υπομονην G5281 N-ASF εχεις G2192 V-PAI-2S και G2532 CONJ εβαστασας G941 V-AAI-2S δια G1223 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N κεκοπιακες G2872 V-RAP-NPM

Darby

3 and endurest, and hast borne for my name's sake, and hast not wearied:

TSK - Openbaring 2:3

 

hast borne.

Ps 69:7; Micha 7:9; Mark 15:21; Luk 14:27; 1Kor 13:7; Gal 6:2; Hebr 13:13

hast patience.

Openb 1:9; Openb 3:10; Ps 37:7; Luk 8:15; Luk 21:19; Rom 2:7; Rom 5:3; Rom 5:4; Rom 8:25; Rom 12:12; Rom 15:4; Rom 15:5

Kol 1:11; 2Thess 3:5; Hebr 6:12; Hebr 6:15; Hebr 10:36; Hebr 12:1; Jak 1:3; Jak 1:4; Jak 5:7-11

2Pe 1:6

hast laboured.

Rom 16:12; 1Kor 16:16; 2Kor 5:9; 2Kor 6:5; 2Kor 10:15; 2Kor 11:23; Filipp 2:16; Filipp 4:3

1Thess 1:3; 1Thess 2:9; 1Thess 5:12; 2Thess 3:8; 1Tim 4:10; 1Tim 5:17; Hebr 6:10

hast not.

Luk 18:1; 2Kor 4:1; 2Kor 4:16; Gal 6:9; 2Thess 3:13; Hebr 12:3-5

 

 

SV

4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.

KJV

4 Nevertheless G235 I have G2192 [somewhat] against G2596 thee G4675 , because G3754 thou hast left G863 thy G4675 first G4413 love G26 .

YLT

4 `But I have against thee: That thy first love thou didst leave!

WHNU

4 αλλα G235 CONJ εχω G2192 V-PAI-1S κατα G2596 PREP σου G4675 P-2GS οτι G3754 CONJ την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF σου G4675 P-2GS την G3588 T-ASF πρωτην G4413 A-ASF αφηκες G863 V-AAI-2S

Darby

4 but I have against thee, that thou hast left thy first love.

TSK - Openbaring 2:4

 

I have.

Openb 2:14; Openb 2:20

because.

Openb 3:14-17; Jer 2:2-5; Matt 24:12; Matt 24:13; Filipp 1:9; Filipp 3:13-16; 1Thess 4:9; 1Thess 4:10

2Thess 1:3; Hebr 6:10; Hebr 6:11

 

 

SV

5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij] komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.

KJV

5 Remember G3421 therefore G3767 from whence G4159 thou art fallen G1601 , and G2532 repent G3340 , and G2532 do G4160 the first G4413 works G2041 ; or else G1490 I will come G2064 unto thee G4671 quickly G5035 , and G2532 will remove G2795 thy G4675 candlestick G3087 out of G1537 his G846 place G5117 , except G3362 thou repent G3340.

YLT

5 remember, then, whence thou hast fallen, and reform, and the first works do; and if not, I come to thee quickly, and will remove thy lamp-stand from its place--if thou mayest not reform;

WHNU

5 μνημονευε G3421 V-PAM-2S ουν G3767 CONJ ποθεν G4159 ADV-I πεπτωκας G4098 V-RAI-2S και G2532 CONJ μετανοησον G3340 V-AAM-2S και G2532 CONJ τα G3588 T-APN πρωτα G4413 A-APN εργα G2041 N-APN ποιησον G4160 V-AAM-2S ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N ερχομαι G2064 V-PNI-1S σοι G4671 P-2DS και G2532 CONJ κινησω G2795 V-FAI-1S την G3588 T-ASF λυχνιαν G3087 N-ASF σου G4675 P-2GS εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM τοπου G5117 N-GSM αυτης G846 P-GSF εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N μετανοησης G3340 V-AAS-2S

Darby

5 Remember therefore whence thou art fallen, and repent, and do the first works: but if not, I am coming to thee, and I will remove thy lamp out of its place, except thou shalt repent.

TSK - Openbaring 2:5

 

Remember.

Openb 3:3; Openb 3:19; Ezech 16:61-63; Ezech 20:43; Ezech 36:31; 2Petr 1:12; 2Petr 1:13

thou art.

Jes 14:12; Hos 14:1; Gal 5:4; Judas 1:24

and repent.

Openb 2:16; Openb 2:21; Openb 2:22; Openb 3:3; Openb 3:19; Openb 9:20; Openb 9:21; Openb 16:9; Hand 17:30; Hand 17:31

and do.

Openb 2:19; Openb 3:2; Openb 3:3; Jes 1:26; Jer 2:2; Jer 2:3; Hos 9:10; Mal 3:4; Mal 4:6; Luk 1:17

else.

Openb 2:16; Openb 3:3; Matt 21:41-43; Matt 24:48-51; Mark 12:9; Luk 12:45; Luk 12:46; Luk 20:16

 

 

SV

6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der1  Nikolaïeten haat, welke Ik ook haat.  1Openb 2:15;  [Openb 12:14];

KJV

6 But G235 this G5124 thou hast G2192 , that G3754 thou hatest G3404 the deeds G2041 of the Nicolaitans G3531, which G3739 I also G2504 hate G3404 . Openb 2:15; [Openb 12:14];

YLT

6 but this thou hast, that thou dost hate the works of the Nicolaitans, that I also hate. Openb 2:15; [Openb 12:14];

WHNU

6 αλλα G235 CONJ τουτο G5124 D-ASN εχεις G2192 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ μισεις G3404 V-PAI-2S τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN των G3588 T-GPM νικολαιτων G3531 N-GPM α G3739 R-APN καγω G2504 P-1NS-C μισω G3404 V-PAI-1S Openb 2:15; [Openb 12:14];

Darby

6 But this thou hast, that thou hatest the works of the Nicolaitanes, which *I* also hate. Openb 2:15; [Openb 12:14];

TSK - Openbaring 2:6

 

that.

Openb 2:14; Openb 2:15; 2Kron 19:2; Ps 26:5; Ps 101:3; Ps 139:21; Ps 139:22; 2Joh 1:9; 2Joh 1:10

 

 

SV

7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den2 3  boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.   2Gen 2:9;  3Openb 22:2;  [Matt 24:13]; [Mark 13:13];

KJV

7 He that hath G2192 an ear G3775 , let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577; To him G846 that overcometh G3528 will I give G1325 to eat G5315 of G1537 the tree G3586 of life G2222 , which G3739 is G2076 in G1722 the midst G3319 of the paradise G3857 of God G2316 . Gen 2:9; Openb 22:2; [Matt 24:13]; [Mark 13:13];

YLT

7 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming--I will give to him to eat of the tree of life that is in the midst of the paradise of God. Gen 2:9; Openb 22:2; [Matt 24:13]; [Mark 13:13];

WHNU

7 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF τω G3588 T-DSM νικωντι G3528 V-PAP-DSM δωσω G1325 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM φαγειν G5315 V-2AAN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ξυλου G3586 N-GSN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM παραδεισω G3857 N-DSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Gen 2:9; Openb 22:2; [Matt 24:13]; [Mark 13:13];

Darby

7 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, I will give to him to eat of the tree of life which is in the paradise of God. Gen 2:9; Openb 22:2; [Matt 24:13]; [Mark 13:13];

TSK - Openbaring 2:7

 

that hath.

Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:29; Openb 3:6; Openb 3:13; Openb 3:22; Openb 13:9; Matt 11:15; Matt 13:9; Matt 13:43; Mark 7:16

let him.

Openb 14:13; Openb 22:17; 1Kor 2:10; 1Kor 12:4-12

To him.

Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:26-28; Openb 3:5; Openb 3:12; Openb 3:21; Openb 12:10; Openb 12:11; Openb 15:2; Openb 21:7; Joh 16:33; 1Joh 5:4; 1Joh 5:5

the tree.

Openb 22:2; Openb 22:14; Gen 2:9; Gen 3:22-24; Spr 3:18; Spr 11:30; Spr 13:12; Spr 15:4

the paradise.

Luk 23:43; 2Kor 12:4

 

 

SV

8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de4 5 6  Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en [weder] levend is geworden:    4Jes 41:4;  5Jes 44:6;  6Openb 1:17;

KJV

8 And G2532 unto the angel G32 of the church G1577 in Smyrna G4668 write G1125 ; These things G3592 saith G3004 the first G4413 and G2532 the last G2078 , which G3739 was G1096 dead G3498 , and G2532 is alive G2198 ; Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:17;

YLT

8 `And to the messenger of the assembly of the Smyrneans write: These things saith the First and the Last, who did become dead and did live; Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:17;

WHNU

8 και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM   τω G3588 T-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP σμυρνη G4667 N-DSF εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εσχατος G2078 A-NSM ος G3739 R-NSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S νεκρος G3498 A-NSM και G2532 CONJ εζησεν G2198 V-AAI-3S Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:17;

Darby

8 And to the angel of the assembly in Smyrna write: These things says the first and the last, who became dead, and lived: Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:17;

TSK - Openbaring 2:8

 

the angel.

1

the first.

Openb 1:8; Openb 1:11; Openb 1:17; Openb 1:18

 

 

SV

9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. [Openb 3:9];

KJV

9 I know G1492 thy G4675 works G2041 , and G2532 tribulation G2347, and G2532 poverty G4432 , (but G1161 thou art G1488 rich G4145 ) and G2532 [I know] the blasphemy G988 of them which G3588 say G3004 they G1438 are G1511 Jews G2453 , and G2532 are G1526 not G3756 , but G235 [are] the synagogue G4864 of Satan G4567 . [Openb 3:9];

YLT

9 I have known thy works, and tribulation, and poverty--yet thou art rich--and the evil-speaking of those saying themselves to be Jews, and are not, but [are] a synagogue of the Adversary. [Openb 3:9];

WHNU

9 οιδα G1492 V-RAI-1S σου G4675 P-2GS την G3588 T-ASF θλιψιν G2347 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πτωχειαν G4432 N-ASF αλλα G235 CONJ πλουσιος G4145 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S και G2532 CONJ την G3588 T-ASF βλασφημιαν G988 N-ASF εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM λεγοντων G3004 V-PAP-GPM ιουδαιους G2453 A-APM ειναι G1511 V-PXN εαυτους G1438 F-3APM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P αλλα G235 CONJ συναγωγη G4864 N-NSF του G3588 T-GSM σατανα G4567 N-GSM [Openb 3:9];

Darby

9 I know thy tribulation and thy poverty; but thou art rich; and the railing of those who say that they themselves are Jews, and are not, but a synagogue of Satan. [Openb 3:9];

TSK - Openbaring 2:9

 

know.

2

tribulation.

Openb 7:14; Joh 16:33; Hand 14:22; Rom 5:3; Rom 8:35; Rom 12:12; 1Thess 3:4; 2Thess 1:6; 2Thess 1:7

poverty.

Luk 4:18; Luk 6:20; 2Kor 8:2; 2Kor 8:9; Jak 2:5; Jak 2:6

thou art.

Openb 3:17; Openb 3:18; Luk 12:21; 2Kor 6:10; 1Tim 6:18; Jak 2:5; Jak 2:6

the blasphemy.

Luk 22:65; Hand 26:11; 1Tim 1:13

which.

Rom 2:17; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 9:6

the synagogue.

3:9

 

 

SV

10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal [enigen] van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. [Matt 10:17]; [Matt 10:22]; [Matt 24:9]; [Matt 24:13]; [Mark 13:9]; [Mark 13:13]; [Luk 21:12]; [Jak 1:12];

KJV

10 Fear G5399 none G3367 of those things which G3739 thou shalt G3195 suffer G3958 : behold G2400 , the devil G1228 shall G3195 cast G906 [some] of G1537 you G5216 into G1519 prison G5438 , that G2443 ye may be tried G3985; and G2532 ye shall have G2192 tribulation G2347 ten G1176 days G2250 : be thou G1096 faithful G4103 unto G891 death G2288 , and G2532 I will give G1325 thee G4671 a crown G4735 of life G2222 . [Matt 10:17]; [Matt 10:22]; [Matt 24:9]; [Matt 24:13]; [Mark 13:9]; [Mark 13:13]; [Luk 21:12]; [Jak 1:12];

YLT

10 `Be not afraid of the things that thou art about to suffer; lo, the devil is about to cast of you to prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation ten days; become thou faithful unto death, and I will give to thee the crown of the life. [Matt 10:17]; [Matt 10:22]; [Matt 24:9]; [Matt 24:13]; [Mark 13:9]; [Mark 13:13]; [Luk 21:12]; [Jak 1:12];

WHNU

10  μη G3361 PRT-N μηδεν G3367 A-ASN φοβου G5399 V-PNM-2S α G3739 R-APN μελλεις G3195 V-PAI-2S πασχειν G3958 V-PAN ιδου G2400 V-2AAM-2S μελλει G3195 V-PAI-3S βαλλειν G906 V-PAN ο G3588 T-NSM διαβολος G1228 A-NSM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP φυλακην G5438 N-ASF ινα G2443 CONJ πειρασθητε G3985 V-APS-2P και G2532 CONJ   εχητε G2192 V-PAS-2P εξετε G2192 V-FAI-2P θλιψιν G2347 N-ASF ημερων G2250 N-GPF δεκα G1176 A-NUI γινου G1096 V-PNM-2S πιστος G4103 A-NSM αχρι G891 PREP θανατου G2288 N-GSM και G2532 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS τον G3588 T-ASM στεφανον G4735 N-ASM της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF [Matt 10:17]; [Matt 10:22]; [Matt 24:9]; [Matt 24:13]; [Mark 13:9]; [Mark 13:13]; [Luk 21:12]; [Jak 1:12];

Darby

10 Fear nothing [of] what thou art about to suffer. Behold, the devil is about to cast of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give to thee the crown of life. [Matt 10:17]; [Matt 10:22]; [Matt 24:9]; [Matt 24:13]; [Mark 13:9]; [Mark 13:13]; [Luk 21:12]; [Jak 1:12];

TSK - Openbaring 2:10

 

Fear.

Mt 10:22

shalt.

Dan 3:16-18; Matt 10:28; Luk 12:4-7

the devil.

Openb 12:9-11; Openb 13:2; Openb 13:7; Openb 13:15-17; Luk 21:12; Joh 13:2; Joh 13:27; Efez 2:2; Efez 6:12; 1Petr 5:8

ye shall.

9

ten days.

Hab 2:3; 1Petr 1:6; 1Petr 1:7

be thou.

Openb 12:11; Matt 10:22; Matt 24:13; Mark 8:35; Mark 13:13; Luk 21:16-19; Joh 12:25

Hand 20:24; Hand 21:13; 2Tim 4:7; 2Tim 4:8

a crown.

Openb 3:11; Jak 1:12; 1Petr 5:4

 

 

SV

11 Die7  oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.  7Matt 13:9;

KJV

11 He that hath G2192 an ear G3775 , let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577; He that overcometh G3528 shall G91 not G3364 be hurt G91 of G1537 the second G1208 death G2288 . Matt 13:9;

YLT

11 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies: He who is overcoming may not be injured of the second death. Matt 13:9;

WHNU

11 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF ο G3588 T-NSM νικων G3528 V-PAP-NSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N αδικηθη G91 V-APS-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM του G3588 T-GSM δευτερου G1208 A-GSM Matt 13:9;

Darby

11 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. He that overcomes shall in no wise be injured of the second death. Matt 13:9;

TSK - Openbaring 2:11

 

that hath.

Openb 2:7; Openb 13:9

the second.

Openb 20:6; Openb 20:14; Openb 21:8

 

 

SV

12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pérgamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend8 9  scherp zwaard heeft:   8Openb 2:16;  9Openb 1:16;

KJV

12 And G2532 to the angel G32 of the church G1577 in G1722 Pergamos G4010 write G1125 ; These things G3592 saith G3004 he which hath G2192 the sharp G3691 sword G4501 with two edges G1366; Openb 2:16; Openb 1:16;

YLT

12 `And to the messenger of the assembly in Pergamos write: These things saith he who is having the sharp two-edged sword: Openb 2:16; Openb 1:16;

WHNU

12 και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP περγαμω G4010 N-DSF εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF ρομφαιαν G4501 N-ASF την G3588 T-ASF διστομον G1366 A-ASF την G3588 T-ASF οξειαν G3691 A-ASF Openb 2:16; Openb 1:16;

Darby

12 And to the angel of the assembly in Pergamos write: These things says he that has the sharp two-edged sword: Openb 2:16; Openb 1:16;

TSK - Openbaring 2:12

 

the angel.

Openb 2:1; Openb 1:11

Pergamos.Pergamos, now Bergamo, the ancient metropolis of Mysia, and the residence of the Attalian kings, is situated on the river Caicus, about sixty miles north of Smyrna, in long. 27 degrees E. lat. 39 degrees 11' N.  It still retains some measure of its ancient importance; containing a population of 15,000 souls, and having nine or ten mosques, two churches, and one synagogue.

which hath.

Openb 2:16; Openb 1:16; Openb 19:15; Openb 19:21; Jes 11:4; Hebr 4:12

 

 

SV

13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; [namelijk] daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.

KJV

13 I know G1492 thy G4675 works G2041 , and G2532 where G4226 thou dwellest G2730, [even] where G3699 Satan's G4567 seat G2362 [is]: and G2532 thou holdest fast G2902 my G3450 name G3686 , and G2532 hast G720 not G3756 denied G720 my G3450 faith G4102 , even G2532 in G1722 those days G2250 wherein G1722 G3739 Antipas G493 [was] my G3450 faithful G4103 martyr G3144 , who G3739 was slain G615 among G3844 you G5213 , where G3699 Satan G4567 dwelleth G2730 .

YLT

13 I have known thy works, and where thou dost dwell--where the throne of the Adversary [is] --and thou dost hold fast my name, and thou didst not deny my faith, even in the days in which Antipas [was] my faithful witness, who was put to death beside you, where the Adversary doth dwell.

WHNU

13 οιδα G1492 V-RAI-1S που G4226 PRT-I κατοικεις G2730 V-PAI-2S οπου G3699 ADV ο G3588 T-NSM θρονος G2362 N-NSM του G3588 T-GSM σατανα G4567 N-GSM και G2532 CONJ κρατεις G2902 V-PAI-2S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηρνησω G720 V-ADI-2S την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF αντιπας G493 N-NSM ο G3588 T-NSM μαρτυς G3144 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM πιστος G4103 A-NSM   [μου] G3450 P-1GS μου G3450 P-1GS ος G3739 R-NSM απεκτανθη G615 V-API-3S παρ G3844 PREP υμιν G5213 P-2DP οπου G3699 ADV ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM κατοικει G2730 V-PAI-3S

Darby

13 I know where thou dwellest, where the throne of Satan [is] ; and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in the days in which Antipas my faithful witness [was] , who was slain among you, where Satan dwells.

TSK - Openbaring 2:13

 

know.

Openb 2:2; Openb 2:9

Satan's.

Openb 2:9; Openb 2:10; Openb 2:24; Openb 3:9

thou holdest.

Openb 2:25; Openb 3:3; Openb 3:11; 1Thess 5:21; 2Tim 1:13; Hebr 3:6; Hebr 10:23

my name.

Openb 3:8; Matt 24:9; Luk 21:17; Hand 9:14; Jak 2:7

denied.

Matt 10:23; 1Tim 5:8; 2Tim 2:12; Judas 1:3; Judas 1:4

was.

Ac 22:20

 

 

SV

14 Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm10 11 12 13  houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.     10Num 22:23;  11Num 24:14;  12Num 25:1;  13Num 31:16;  [Ps 106:28];

KJV

14 But G235 I have G2192 a few things G3641 against G2596 thee G4675 , because G3754 thou hast G2192 there G1563 them that hold G2902 the doctrine G1322 of Balaam G903 , who G3739 taught G1722 G1321 Balac G904 to cast G906 a stumblingblock G4625 before G1799 the children G5207 of Israel G2474 , to eat G5315 things sacrificed unto idols G1494 , and G2532 to commit fornication G4203. Num 22:23; Num 24:14; Num 25:1; Num 31:16; [Ps 106:28];

YLT

14 `But I have against thee a few things: That thou hast there those holding the teaching of Balaam, who did teach Balak to cast a stumbling-block before the sons of Israel, to eat idol-sacrifices, and to commit whoredom; Num 22:23; Num 24:14; Num 25:1; Num 31:16; [Ps 106:28];

WHNU

14 αλλ G235 CONJ εχω G2192 V-PAI-1S κατα G2596 PREP σου G4675 P-2GS ολιγα G3641 A-APN οτι G3754 CONJ εχεις G2192 V-PAI-2S εκει G1563 ADV κρατουντας G2902 V-PAP-APM την G3588 T-ASF διδαχην G1322 N-ASF βαλααμ G903 N-PRI ος G3739 R-NSM εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S τω G3588 T-DSM βαλακ G904 N-PRI βαλειν G906 V-2AAN σκανδαλον G4625 N-ASN ενωπιον G1799 ADV των G3588 T-GPM υιων G5207 N-GPM ισραηλ G2474 N-PRI φαγειν G5315 V-2AAN ειδωλοθυτα G1494 A-APN και G2532 CONJ πορνευσαι G4203 V-AAN Num 22:23; Num 24:14; Num 25:1; Num 31:16; [Ps 106:28];

Darby

14 But I have a few things against thee: that thou hast there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a snare before the sons of Israel, to eat [of] idol sacrifices and commit fornication. Num 22:23; Num 24:14; Num 25:1; Num 31:16; [Ps 106:28];

TSK - Openbaring 2:14

 

I have.

Openb 2:4; Openb 2:20

Balaam.

Num 24:14; Num 25:1-3; Num 31:8; Num 31:16; Joz 24:9; 2Petr 2:15; Judas 1:11

a stumbling-block.

Jes 57:14; Jer 6:21; Ezech 3:20; Ezech 44:12; Matt 18:7; Rom 9:32; Rom 11:9

Rom 14:13; Rom 14:21; 1Kor 1:23; 1Kor 8:9; 1Petr 2:8

eat.

Openb 2:20; Hand 15:20; Hand 15:21; Hand 15:29; Hand 21:25; 1Kor 8:4-13; 1Kor 10:18-31

to commit.

Openb 21:8; Openb 22:15; 1Kor 6:13-18; 1Kor 7:2; Hebr 13:4

 

 

SV

15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaïeten houden; hetwelk Ik haat. [Openb 2:6];

KJV

15 So G3779 hast G2192 thou G4771 also G2532 them that hold G2902 the doctrine G1322 of the Nicolaitans G3531, which thing G3739 I hate G3404 . [Openb 2:6];

YLT

15 so hast thou, even thou, those holding the teaching of the Nicolaitans--which thing I hate. [Openb 2:6];

WHNU

15 ουτως G3779 ADV εχεις G2192 V-PAI-2S και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS κρατουντας G2902 V-PAP-APM την G3588 T-ASF διδαχην G1322 N-ASF   [των] G3588 T-GPM νικολαιτων G3531 N-GPM ομοιως G3668 ADV [Openb 2:6];

Darby

15 So thou also hast those who hold the doctrine of Nicolaitanes in like manner. [Openb 2:6];

TSK - Openbaring 2:15

 

the doctrine.

6

 

 

SV

16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij] komen, en zal tegen hen krijg voeren met14 15 16 17  het zwaard Mijns monds.     14Jes 49:2;  15Efez 6:17;  16Hebr 4:12;  17Openb 1:16;  [Openb 2:12]; [Openb 19:15];

KJV

16 Repent G3340 ; or else G1490 I will come G2064 unto thee G4671 quickly G5035 , and G2532 will fight G4170 against G3326 them G846 with G1722 the sword G4501 of my G3450 mouth G4750 . Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 1:16; [Openb 2:12]; [Openb 19:15];

YLT

16 `Reform! and if not, I come to thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 1:16; [Openb 2:12]; [Openb 19:15];

WHNU

16 μετανοησον G3340 V-AAM-2S ουν G3767 CONJ ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N ερχομαι G2064 V-PNI-1S σοι G4671 P-2DS ταχυ G5035 ADV και G2532 CONJ πολεμησω G4170 V-FAI-1S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ρομφαια G4501 N-DSF του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN μου G3450 P-1GS Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 1:16; [Openb 2:12]; [Openb 19:15];

Darby

16 Repent therefore: but if not, I come to thee quickly, and I will make war with them with the sword of my mouth. Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 1:16; [Openb 2:12]; [Openb 19:15];

TSK - Openbaring 2:16

 

Repent.

Openb 2:5; Openb 2:21; Openb 2:22; Openb 3:19; Openb 16:9; Hand 17:30; Hand 17:31

else.

5

will fight.

Openb 2:12; Openb 1:16; Openb 19:15; Openb 19:21; Jes 11:4; Jes 49:2; Efez 6:17; 2Thess 2:8

 

 

SV

17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

KJV

17 He that hath G2192 an ear G3775 , let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577; To him G846 that overcometh G3528 will I give G1325 to eat G5315 of G575 the hidden G2928 manna G3131 , and G2532 will give G1325 him G846 a white G3022 stone G5586 , and G2532 in G1909 the stone G5586 a new G2537 name G3686 written G1125 , which G3739 no man G3762 knoweth G1097 saving G1508 he that receiveth G2983 [it].

YLT

17 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming, I will give to him to eat from the hidden manna, and will give to him a white stone, and upon the stone a new name written, that no one knew except him who is receiving [it] .

WHNU

17 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF τω G3588 T-DSM νικωντι G3528 V-PAP-DSM δωσω G1325 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM του G3588 T-GSM μαννα G3131 HEB του G3588 T-GSM κεκρυμμενου G2928 V-RPP-GSM και G2532 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM ψηφον G5586 N-ASF λευκην G3022 A-ASF και G2532 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF ψηφον G5586 N-ASF ονομα G3686 N-NSN καινον G2537 A-NSN γεγραμμενον G1125 V-RPP-NSN ο G3739 R-ASN ουδεις G3762 A-NSM οιδεν G1492 V-RAI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM λαμβανων G2983 V-PAP-NSM

Darby

17 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, to him will I give of the hidden manna; and I will give to him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he that receives [it] .

TSK - Openbaring 2:17

 

hath.

Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 3:6; Openb 3:13; Openb 3:22

to eat.

Ps 25:14; Ps 36:8; Spr 3:32; Spr 14:10; Jes 65:13; Matt 13:11; Joh 4:32

Joh 6:48-58; Kol 3:3

a new.

Openb 3:12; Openb 19:12; Openb 19:13; Jes 56:4; Jes 65:15

saving.

1Co 2:14

 

 

SV

18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatíre: Dit zegt de Zoon van God, Die18  Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:  18Openb 1:14-15;

KJV

18 And G2532 unto the angel G32 of the church G1577 in G1722 Thyatira G2363 write G1125 ; These things G3592 saith G3004 the Son G5207 of God G2316 , who G3588 hath G2192 his G846 eyes G3788 like G5613 unto a flame G5395 of fire G4442 , and G2532 his G846 feet G4228 [are] like G3664 fine brass G5474; Openb 1:14-15;

YLT

18 `And to the messenger of the assembly of Thyatira write: These things saith the Son of God, who is having his eyes as a flame of fire, and his feet like to fine brass; Openb 1:14-15;

WHNU

18 και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM   τω G3588 T-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP θυατειροις G2363 N-DPN εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM   [αυτου] G846 P-GSM αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV φλογα G5395 N-NSF πυρος G4442 N-GSN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ποδες G4228 N-NPM αυτου G846 P-GSM ομοιοι G3664 A-NPM χαλκολιβανω G5474 N-DSN Openb 1:14-15;

Darby

18 And to the angel of the assembly in Thyatira write: These things says the Son of God, he that has his eyes as a flame of fire, and his feet [are] like fine brass: Openb 1:14-15;

TSK - Openbaring 2:18

 

unto.

Openb 2:1; Openb 1:11

the Son.

Ps 2:7; Matt 3:17; Matt 4:3-6; Matt 17:5; Matt 27:54; Luk 1:35; Joh 1:14; Joh 1:49

Joh 3:16; Joh 3:18; Joh 3:35; Joh 3:36; Joh 5:25; Joh 10:36; Hand 8:37; Rom 1:4; Rom 8:32

who.

Openb 1:14; Openb 1:15

 

 

SV

19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en [dat] de laatste meer [zijn] dan de eerste.

KJV

19 I know G1492 thy G4675 works G2041 , and G2532 charity G26 , and G2532 service G1248 , and G2532 faith G4102 , and G2532 thy G4675 patience G5281 , and G2532 thy G4675 works G2041 ; and G2532 the last G2078 [to be] more than G4119 the first G4413 .

YLT

19 I have known thy works, and love, and ministration, and faith, and thy endurance, and thy works--and the last [are] more than the first.

WHNU

19 οιδα G1492 V-RAI-1S σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF διακονιαν G1248 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF υπομονην G5281 N-ASF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN εσχατα G2078 A-APN πλειονα G4119 A-APN-C των G3588 T-GPN πρωτων G4413 A-GPN

Darby

19 I know thy works, and love, and faith, and service, and thine endurance, and thy last works [to be] more than the first.

TSK - Openbaring 2:19

 

know.

Openb 2:2; Openb 2:9; Openb 2:13

charity.

1Kor 13:1-8; Kol 3:14; 1Thess 3:6; 2Thess 1:3; 1Tim 1:5; 1Petr 4:8; 2Petr 1:7

patience.

3

the last.

Openb 2:4; Job 17:9; Ps 92:14; Spr 4:18; Joh 15:2; 2Petr 3:18

 

 

SV

20 Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel,19 20  die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.   191Kon 16:31;  202Kon 9:7;

KJV

20 Notwithstanding G235 I have G2192 a few things G3641 against G2596 thee G4675 , because G3754 thou sufferest G1439 that woman G1135 Jezebel G2403 , which G3588 calleth G3004 herself G1438 a prophetess G4398, to teach G1321 and G2532 to seduce G4105 my G1699 servants G1401 to commit fornication G4203, and G2532 to eat G5315 things sacrificed unto idols G1494 . 1Kon 16:31; 2Kon 9:7;

YLT

20 `But I have against thee a few things: That thou dost suffer the woman Jezebel, who is calling herself a prophetess, to teach, and to lead astray, my servants to commit whoredom, and idol-sacrifices to eat; 1Kon 16:31; 2Kon 9:7;

WHNU

20 αλλα G235 CONJ εχω G2192 V-PAI-1S κατα G2596 PREP σου G4675 P-2GS οτι G3754 CONJ αφεις G863 V-PAI-2S-IRR την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF ιεζαβελ G2403 N-PRI η G3588 T-NSF λεγουσα G3004 V-PAP-NSF εαυτην G1438 F-3ASF προφητιν G4398 N-ASF και G2532 CONJ διδασκει G1321 V-PAI-3S και G2532 CONJ πλανα G4105 V-PAI-3S τους G3588 T-APM εμους G1700 S-1APM δουλους G1401 N-APM πορνευσαι G4203 V-AAN και G2532 CONJ φαγειν G2068 V-2AAN ειδωλοθυτα G1494 A-APN 1Kon 16:31; 2Kon 9:7;

Darby

20 But I have against thee that thou permittest the woman Jezebel, she who calls herself prophetess, and she teaches and leads astray my servants to commit fornication and eat of idol sacrifices. 1Kon 16:31; 2Kon 9:7;

TSK - Openbaring 2:20

 

I have.

Openb 2:4; Openb 2:14

that woman.

1Kon 16:31; 1Kon 17:4; 1Kon 17:13; 1Kon 19:1; 1Kon 19:2; 1Kon 21:7-15; 1Kon 21:23-25; 2Kon 9:7; 2Kon 9:30-37

and to seduce.

Openb 2:14; Ex 34:15; Num 25:1; Num 25:2; Hand 15:20; Hand 15:29; 1Kor 8:10-12; 1Kor 10:18-21; 1Kor 10:28

 

 

SV

21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.

KJV

21 And G2532 I gave G1325 her G846 space G5550 to G2443 repent G3340 of G1537 her G846 fornication G4202; and G2532 she repented G3340 not G3756 .

YLT

21 and I did give to her a time that she might reform from her whoredom, and she did not reform;

WHNU

21 και G2532 CONJ εδωκα G1325 V-AAI-1S αυτη G846 P-DSF χρονον G5550 N-ASM ινα G2443 CONJ μετανοηση G3340 V-AAS-3S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N θελει G2309 V-PAI-3S μετανοησαι G3340 V-AAN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF πορνειας G4202 N-GSF αυτης G846 P-GSF

Darby

21 And I gave her time that she should repent, and she will not repent of her fornication.

TSK - Openbaring 2:21

 

space.

Openb 9:20; Openb 9:21; Jer 8:4-6; Rom 2:4; Rom 2:5; Rom 9:22; 1Petr 3:20; 2Petr 3:9; 2Petr 3:15

 

 

SV

22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.

KJV

22 Behold G2400 , I G1473 will cast G906 her G846 into G1519 a bed G2825 , and G2532 them that commit adultery G3431 with G3326 her G846 into G1519 great G3173 tribulation G2347, except G3362 they repent G3340 of G1537 their G846 deeds G2041 .

YLT

22 lo, I will cast her into a couch, and those committing adultery with her into great tribulation--if they may not repent of their works,

WHNU

22 ιδου G2400 V-2AAM-2S βαλλω G906 V-PAI-1S αυτην G846 P-ASF εις G1519 PREP κλινην G2825 N-ASF και G2532 CONJ τους G3588 T-APM μοιχευοντας G3431 V-PAP-APM μετ G3326 PREP αυτης G846 P-GSF εις G1519 PREP θλιψιν G2347 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N   μετανοησουσιν G3340 V-FAI-3P μετανοησωσιν G3340 V-AAS-3P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN εργων G2041 N-GPN αυτης G846 P-GSF

Darby

22 Behold, I cast her into a bed, and those that commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her works,

TSK - Openbaring 2:22

 

and them.

Openb 17:2; Openb 18:3; Openb 18:9; Openb 19:18-21; Ezech 16:37-41; Ezech 23:29; Ezech 23:45-48

except.

Jer 36:3; Ezech 18:30-32; Ezech 33:11; Zef 3:7; Luk 13:3; Luk 13:5; 2Kor 12:21

2Tim 2:25; 2Tim 2:26

 

 

SV

23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat21 22 23 24 25 26  Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En27 28 29 30 31 32 33 34 35  Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.                211Sam 16:7;  221Kron 28:9;  231Kron 29:17;  24Ps 7:9;  25Jer 11:20;  26Hand 1:24;  27Ps 62:12;  28Jer 17:10;  29Jer 32:19;  30Matt 16:27;  31Rom 2:6;  32Rom 14:12;  332Kor 5:10;  34Gal 6:5;  35Openb 20:12;  [1Kor 3:8]; [Openb 22:12];

KJV

23 And G2532 I will kill G615 her G846 children G5043 with G1722 death G2288 ; and G2532 all G3956 the churches G1577 shall know G1097 that G3754 I G1473 am G1510 he which G3588 searcheth G2045 the reins G3510 and G2532 hearts G2588 : and G2532 I will give G1325 unto every one G1538 of you G5213 according to G2596 your G5216 works G2041 . 1Sam 16:7; 1Kron 28:9; 1Kron 29:17; Ps 7:9; Jer 11:20; Hand 1:24; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 20:12; [1Kor 3:8]; [Openb 22:12];

YLT

23 and her children I will kill in death, and know shall all the assemblies that I am he who is searching reins and hearts; and I will give to you--to each--according to your works. 1Sam 16:7; 1Kron 28:9; 1Kron 29:17; Ps 7:9; Jer 11:20; Hand 1:24; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 20:12; [1Kor 3:8]; [Openb 22:12];

WHNU

23 και G2532 CONJ τα G3588 T-APN τεκνα G5043 N-APN αυτης G846 P-GSF αποκτενω G615 V-FAI-1S εν G1722 PREP θανατω G2288 N-DSM και G2532 CONJ γνωσονται G1097 V-FDI-3P πασαι G3956 A-NPF αι G3588 T-NPF εκκλησιαι G1577 N-NPF οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM εραυνων G2045 V-PAP-NSM νεφρους G3510 N-APM και G2532 CONJ καρδιας G2588 N-APF και G2532 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S υμιν G5213 P-2DP εκαστω G1538 A-DSM κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN υμων G5216 P-2GP 1Sam 16:7; 1Kron 28:9; 1Kron 29:17; Ps 7:9; Jer 11:20; Hand 1:24; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 20:12; [1Kor 3:8]; [Openb 22:12];

Darby

23 and her children will I kill with death; and all the assemblies shall know that *I* am he that searches [the] reins and [the] hearts; and I will give to you each according to your works. 1Sam 16:7; 1Kron 28:9; 1Kron 29:17; Ps 7:9; Jer 11:20; Hand 1:24; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 20:12; [1Kor 3:8]; [Openb 22:12];

TSK - Openbaring 2:23

 

with death.

6:8

and all.

Openb 2:7; Openb 2:11; Deut 13:11; Deut 17:13; Deut 19:20; Deut 21:21; Zef 1:11

I am.

1Sam 16:7; 1Kron 28:9; 1Kron 29:17; 2Kron 6:30; Ps 7:9; Ps 44:21; Jer 11:20; Jer 17:10

Jer 20:12; Joh 2:24; Joh 2:25; Joh 21:17; Hand 1:24; Rom 8:27; Hebr 4:13

and I will.

Openb 20:12; Ps 62:12; Jes 3:10; Jes 3:11; Matt 16:27; Rom 2:5-11; Rom 14:12; 2Kor 5:10

Gal 6:5; 1Petr 1:17

 

 

SV

24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatíre zijn, zovelen, als er deze leer niet hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen anderen last opleggen;

KJV

24 But G1161 unto you G5213 I say G3004 , and G2532 unto the rest G3062 in G1722 Thyatira G2363 , as many as G3745 have G2192 not G3756 this G5026 doctrine G1322 , and G2532 which G3748 have G1097 not G3756 known G1097 the depths G899 of Satan G4567 , as G5613 they speak G3004; I will put G906 upon G1909 you G5209 none G3756 other G243 burden G922 .

YLT

24 `And to you I say, and to the rest who are in Thyatira, as many as have not this teaching, and who did not know the depths of the Adversary, as they say; I will not put upon you other burden;

WHNU

24 υμιν G5213 P-2DP δε G1161 CONJ λεγω G3004 V-PAI-1S τοις G3588 T-DPM λοιποις G3062 A-DPM τοις G3588 T-DPM εν G1722 PREP θυατειροις G2363 N-DPN οσοι G3754 K-NPM ουκ G3756 PRT-N εχουσιν G2192 V-PAI-3P την G3588 T-ASF διδαχην G1322 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF οιτινες G3748 R-NPM ουκ G3756 PRT-N εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P τα G3588 T-APN βαθεα G901 A-APN του G3588 T-GSM σατανα G4567 N-GSM ως G5613 ADV λεγουσιν G3004 V-PAI-3P ου G3756 PRT-N βαλλω G906 V-PAI-1S εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP αλλο G243 A-ASN βαρος G922 N-ASN

Darby

24 But to you I say, the rest who [are] in Thyatira, as many as have not this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I do not cast upon you any other burden;

TSK - Openbaring 2:24

 

the depths.

Openb 12:9; Openb 13:14; 2Kor 2:11; 2Kor 11:3; 2Kor 11:13-15; Efez 6:11; Efez 6:12; 2Thess 2:9-12

I will.

Ac 15:28

 

 

SV

25 Maar hetgeen gij hebt, houdt36  dat, totdat Ik zal komen.  36Openb 3:11;

KJV

25 But G4133 that which G3739 ye have G2192 [already] hold fast G2902 till G891 G3739 I come G302 G2240 . Openb 3:11;

YLT

25 but that which ye have--hold ye, till I may come; Openb 3:11;

WHNU

25 πλην G4133 ADV ο G3739 R-ASN εχετε G2192 V-PAI-2P κρατησατε G2902 V-AAM-2P   αχρις G891 PREP αχρις G891 PREP ου G3739 R-GSM αν G302 PRT ηξω G2240 V-AAS-1S Openb 3:11;

Darby

25 but what ye have hold fast till I shall come. Openb 3:11;

TSK - Openbaring 2:25

 

that.

Openb 3:3; Openb 3:11; Hand 11:28; Rom 12:9; 1Thess 5:21; Hebr 3:6; Hebr 4:14; Hebr 10:23

till.

Openb 1:7; Openb 22:7; Openb 22:20; Joh 14:3; Joh 21:22; Joh 21:23; 1Kor 4:5; 1Kor 11:26; 2Petr 3:10

 

 

SV

26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik37  zal hem macht geven over de heidenen;  37Ps 2:8;

KJV

26 And G2532 he that overcometh G3528, and G2532 keepeth G5083 my G3450 works G2041 unto G891 the end G5056 , to him G846 will I give G1325 power G1849 over G1909 the nations G1484: Ps 2:8;

YLT

26 and he who is overcoming, and who is keeping unto the end my works, I will give to him authority over the nations, Ps 2:8;

WHNU

26 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM νικων G3528 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τηρων G5083 V-PAP-NSM αχρι G891 PREP τελους G5056 N-GSN τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN μου G3450 P-1GS δωσω G1325 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM εξουσιαν G1849 N-ASF επι G1909 PREP των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN Ps 2:8;

Darby

26 And he that overcomes, and he that keeps unto the end my works, to him will I give authority over the nations, Ps 2:8;

TSK - Openbaring 2:26

 

he.

Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 3:5; Openb 3:12; Openb 3:21; Openb 21:7; Rom 8:37; 1Joh 5:5

keepeth.

Matt 24:13; Luk 8:13-15; Joh 6:29; Joh 8:31; Joh 8:32; Rom 2:7; 1Thess 3:5

Hebr 10:38; Hebr 10:39; Jak 2:20; 1Joh 2:19; 1Joh 3:23

to him will I give.

Openb 3:21; Openb 20:4; Openb 22:5; Ps 49:14; Dan 7:18; Dan 7:22; Dan 7:27; Matt 19:28; Luk 22:29; Luk 22:30

1Kor 6:3; 1Kor 6:4

 

 

SV

27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. [Ps 2:9]; [Openb 12:5]; [Openb 19:15];

KJV

27 And G2532 he shall rule G4165 them G846 with G1722 a rod G4464 of iron G4603 ; as G5613 the vessels G4632 of a potter G2764 shall they be broken to shivers G4937 : even G2504 as G5613 I G2504 received G2983 of G3844 my G3450 Father G3962 . [Ps 2:9]; [Openb 12:5]; [Openb 19:15];

YLT

27 and he shall rule them with a rod of iron--as the vessels of the potter they shall be broken--as I also have received from my Father; [Ps 2:9]; [Openb 12:5]; [Openb 19:15];

WHNU

27 και G2532 CONJ ποιμανει G4165 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP ραβδω G4464 N-DSF σιδηρα G4603 A-DSF ως G5613 ADV τα G3588 T-NPN σκευη G4632 N-NPN τα G3588 T-NPN κεραμικα G2764 A-NPN συντριβεται G4937 V-PPI-3S (2-28) ως G5613 ADV καγω G2504 P-1NS-C ειληφα G2983 V-RAI-1S παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS [Ps 2:9]; [Openb 12:5]; [Openb 19:15];

Darby

27 and he shall shepherd them with an iron rod; as vessels of pottery are they broken in pieces, as I also have received from my Father; [Ps 2:9]; [Openb 12:5]; [Openb 19:15];

TSK - Openbaring 2:27

 

he shall.

Openb 12:5; Openb 19:15; Ps 2:8; Ps 2:9; Ps 49:14; Ps 149:5-9; Dan 7:22

even.

Matt 11:27; Luk 22:29; Joh 17:24

 

 

SV

28 En Ik zal hem de morgenster geven.

KJV

28 And G2532 I will give G1325 him G846 the morning G4407 star G792 .

YLT

28 and I will give to him the morning star.

WHNU

28 και G2532 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM τον G3588 T-ASM αστερα G792 N-ASM τον G3588 T-ASM πρωινον G4407 A-ASM

Darby

28 and I will give to him the morning star.

TSK - Openbaring 2:28

 

Openb 22:16; Luk 1:78; Luk 1:79; 2Petr 1:19

 

 

SV

29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

KJV

29 He that hath G2192 an ear G3775 , let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577.

YLT

29 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies.

WHNU

29 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF

Darby

29 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies.

TSK - Openbaring 2:29

 

7

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 3)