Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 16)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 18)


Johannes 17

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de1 2  ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.   1Joh 12:23;  2Joh 13:32;  [Jes 12:4]; [Mark 6:41]; [Hebr 5:7];

KJV

1 These words G5023 spake G2980 Jesus G2424 , and G2532 lifted up G1869 his G846 eyes G3788 to G1519 heaven G3772 , and G2532 said G2036 , Father G3962 , the hour G5610 is come G2064 ; glorify G1392 thy G4675 Son G5207 , that G2443 thy G4675 Son G5207 also G2532 may glorify G1392 thee G4571 : Joh 12:23; Joh 13:32; [Jes 12:4]; [Mark 6:41]; [Hebr 5:7];

YLT

1 These things spake Jesus, and lifted up his eyes to the heaven, and said--`Father, the hour hath come, glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee, Joh 12:23; Joh 13:32; [Jes 12:4]; [Mark 6:41]; [Hebr 5:7];

WHNU

1 ταυτα G5023 D-APN ελαλησεν G2980 V-AAI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ επαρας G1869 V-AAP-NSM τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM ειπεν G2036 V-2AAI-3S πατερ G3962 N-VSM εληλυθεν G2064 V-2RAI-3S η G3588 T-NSF ωρα G5610 N-NSF δοξασον G1392 V-AAM-2S σου G4675 P-2GS τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM δοξαση G1392 V-AAS-3S σε G4571 P-2AS Joh 12:23; Joh 13:32; [Jes 12:4]; [Mark 6:41]; [Hebr 5:7];

Darby

1 These things Jesus spoke, and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son may glorify thee; Joh 12:23; Joh 13:32; [Jes 12:4]; [Mark 6:41]; [Hebr 5:7];

TSK - Johannes 17:1

 

1 Christ prays to his Father.

 

 

and lifted.

Joh 11:41; Ps 121:1; Ps 121:2; Ps 123:1; Jes 38:14; Luk 18:13

the hour.

Joh 7:30; Joh 8:20; Joh 12:23; Joh 12:27; Joh 12:28; Joh 13:1; Joh 16:32; Mark 14:41; Luk 22:53

glorify.

Joh 17:4; Joh 17:5; Joh 7:39; Joh 11:4; Joh 13:31; Joh 13:32; Hand 3:13; Filipp 2:9-11; 1Petr 1:21

 

 

SV

2 Gelijkerwijs3 4 5 6 7 8 9 10 11  Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.          3Ps 8:6;  4Matt 11:27;  5Matt 28:18;  6Luk 10:22;  7Joh 3:35;  8Joh 5:27;  91Kor 15:25;  10Filipp 2:10;  11Hebr 2:8;

KJV

2 As G2531 thou hast given G1325 him G846 power G1849 over all G3956 flesh G4561 , that G2443 he should give G1325 eternal G166 life G2222 to G3739 as many as G3956 G846 thou hast given G1325 him G846 . Ps 8:6; Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 5:27; 1Kor 15:25; Filipp 2:10; Hebr 2:8;

YLT

2 according as Thou didst give to him authority over all flesh, that--all that Thou hast given to him--he may give to them life age-during; Ps 8:6; Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 5:27; 1Kor 15:25; Filipp 2:10; Hebr 2:8;

WHNU

2 καθως G2531 ADV εδωκας G1325 V-AAI-2S αυτω G846 P-DSM εξουσιαν G1849 N-ASF πασης G3956 A-GSF σαρκος G4561 N-GSF ινα G2443 CONJ παν G3956 A-ASN ο G3739 R-ASN δεδωκας G1325 V-RAI-2S αυτω G846 P-DSM   δωσει G1325 V-FAI-3S δωση G1325 V-AAS-3S αυτοις G846 P-DPM ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF Ps 8:6; Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 5:27; 1Kor 15:25; Filipp 2:10; Hebr 2:8;

Darby

2 as thou hast given him authority over all flesh, that [as to] all that thou hast given to him, he should give them life eternal. Ps 8:6; Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 5:27; 1Kor 15:25; Filipp 2:10; Hebr 2:8;

TSK - Johannes 17:2

 

As.

Joh 3:35; Joh 5:21-29; Ps 2:6-12; Ps 110:1; Dan 7:14; Matt 11:27; Matt 28:18; 1Kor 15:25

Efez 1:20; Filipp 2:10; Hebr 1:2; Hebr 2:8; Hebr 2:9; 1Petr 3:22

give.

Joh 17:24; Joh 4:14; Joh 6:27; Joh 6:54-57; Joh 10:28; Joh 11:25; Joh 11:26; Rom 6:23; Kol 3:3; Kol 3:4; 1Tim 1:16

1Joh 1:2; 1Joh 2:25; 1Joh 5:20; Judas 1:21

many.

Joh 6:37; Joh 6:39; Joh 10:29

 

 

SV

3 En dit12 13  is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.   12Jes 53:11;  13Jer 9:23;  [Deut 6:4]; [Filipp 3:8]; [Kol 2:2]; [1Tim 2:5]; [2Petr 1:2]; [1Joh 3:23];

KJV

3 And G1161 this G3778 is G2076 life G2222 eternal G166 , that G2443 they might know G1097 thee G4571 the only G3441 true G228 God G2316 , and G2532 Jesus G2424 Christ G5547 , whom G3739 thou hast sent G649. Jes 53:11; Jer 9:23; [Deut 6:4]; [Filipp 3:8]; [Kol 2:2]; [1Tim 2:5]; [2Petr 1:2]; [1Joh 3:23];

YLT

3 and this is the life age-during, that they may know Thee, the only true God, and him whom Thou didst send--Jesus Christ; Jes 53:11; Jer 9:23; [Deut 6:4]; [Filipp 3:8]; [Kol 2:2]; [1Tim 2:5]; [2Petr 1:2]; [1Joh 3:23];

WHNU

3 αυτη G3778 D-NSF δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF αιωνιος G166 A-NSF ζωη G2222 N-NSF ινα G2443 CONJ γινωσκωσιν G1097 V-PAS-3P σε G4571 P-2AS τον G3588 T-ASM μονον G3441 A-ASM αληθινον G228 A-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ ον G3739 R-ASM απεστειλας G649 V-AAI-2S ιησουν G2424 N-ASM χριστον G5547 N-ASM Jes 53:11; Jer 9:23; [Deut 6:4]; [Filipp 3:8]; [Kol 2:2]; [1Tim 2:5]; [2Petr 1:2]; [1Joh 3:23];

Darby

3 And this is the eternal life, that they should know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Jes 53:11; Jer 9:23; [Deut 6:4]; [Filipp 3:8]; [Kol 2:2]; [1Tim 2:5]; [2Petr 1:2]; [1Joh 3:23];

TSK - Johannes 17:3

 

this.

Joh 17:25; Joh 8:19; Joh 8:54; Joh 8:55; 1Kron 28:9; Ps 9:10; Jes 53:11; Jer 9:23; Jer 9:24; Jer 31:33; Jer 31:34

Hos 6:3; 1Kor 15:34; 2Kor 4:6; 2Thess 1:8; Hebr 8:11; Hebr 8:12; 1Joh 4:6; 1Joh 5:11; 1Joh 5:20

the only.

Joh 14:9; Joh 14:10; 2Kron 15:3; Jer 10:10; 1Kor 8:4; 1Thess 1:9; 1Tim 6:15; 1Tim 6:16

1Jo 5:20

and Jesus.

Joh 3:17; Joh 3:34; Joh 5:36; Joh 5:37; Joh 6:27-29; Joh 6:57; Joh 7:29; Joh 10:36; Joh 11:42; Joh 12:49; Joh 12:50; Joh 14:26

Jes 48:16; Jes 61:1; Mark 9:37; Luk 9:48; 1Joh 4:14; 1Joh 4:15; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12

 

 

SV

4 Ik14 15  heb U verheerlijkt op de aarde; Ik16 17  heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;     14Joh 13:32;  15Joh 14:13;  16Joh 4:34;  17Joh 19:30;  [Jes 12:4];

KJV

4 I G1473 have glorified G1392 thee G4571 on G1909 the earth G1093 : I have finished G5048 the work G2041 which G3739 thou gavest G1325 me G3427 to G2443 do G4160 . Joh 13:32; Joh 14:13; Joh 4:34; Joh 19:30; [Jes 12:4];

YLT

4 I did glorify Thee on the earth, the work I did finish that Thou hast given me, that I may do [it] . Joh 13:32; Joh 14:13; Joh 4:34; Joh 19:30; [Jes 12:4];

WHNU

4 εγω G1473 P-1NS σε G4571 P-2AS εδοξασα G1392 V-AAI-1S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF το G3588 T-ASN εργον G2041 N-ASN τελειωσας G5048 V-AAP-NSM ο G3739 R-ASN δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS ινα G2443 CONJ ποιησω G4160 V-AAS-1S Joh 13:32; Joh 14:13; Joh 4:34; Joh 19:30; [Jes 12:4];

Darby

4 I have glorified *thee* on the earth, I have completed the work which thou gavest me that I should do it; Joh 13:32; Joh 14:13; Joh 4:34; Joh 19:30; [Jes 12:4];

TSK - Johannes 17:4

 

glorified.

Joh 12:28; Joh 13:31; Joh 13:32; Joh 14:13

finished.

Joh 4:34; Joh 5:36; Joh 9:3; Joh 14:31; Joh 15:10; Joh 19:30; Hand 20:24; 2Tim 4:7

 

 

SV

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die18 19 20  Ik bij U had, eer de wereld was.    18Joh 1:1-2;  19Joh 10:30;  20Joh 14:9;  [Joh 1:2]; [Joh 5:19];

KJV

5 And G2532 now G3568 , O Father G3962 , glorify G1392 thou G4771 me G3165 with G3844 thine own self G4572 with the glory G1391 which G3739 I had G2192 with G3844 thee G4671 before G4253 the world G2889 was G1511 . Joh 1:1-2; Joh 10:30; Joh 14:9; [Joh 1:2]; [Joh 5:19];

YLT

5 `And now, glorify me, Thou Father, with Thyself, with the glory that I had before the world was, with Thee; Joh 1:1-2; Joh 10:30; Joh 14:9; [Joh 1:2]; [Joh 5:19];

WHNU

5 και G2532 CONJ νυν G3568 ADV δοξασον G1392 V-AAM-2S με G3165 P-1AS συ G4771 P-2NS πατερ G3962 N-VSM παρα G3844 PREP σεαυτω G4572 F-2DSM τη G3588 T-DSF δοξη G1391 N-DSF η G3739 R-DSF ειχον G2192 V-IAI-1S προ G4253 PREP του G3588 T-GSM τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM ειναι G1511 V-PXN παρα G3844 PREP σοι G4671 P-2DS Joh 1:1-2; Joh 10:30; Joh 14:9; [Joh 1:2]; [Joh 5:19];

Darby

5 and now glorify *me*, *thou* Father, along with thyself, with the glory which I had along with thee before the world was. Joh 1:1-2; Joh 10:30; Joh 14:9; [Joh 1:2]; [Joh 5:19];

TSK - Johannes 17:5

 

glorify.

Joh 17:24; Joh 1:18; Joh 3:13; Joh 10:30; Joh 14:9; Spr 8:22-31; Filipp 2:6; Kol 1:15-17

Hebr 1:3; Hebr 1:10; 1Joh 1:2; Openb 5:9-14

before.

Joh 1:1-3; Matt 25:34; 1Petr 1:20; Openb 13:8

 

 

SV

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. [Jes 12:4];

KJV

6 I have manifested G5319 thy G4675 name G3686 unto the men G444 which G3739 thou gavest G1325 me G3427 out of G1537 the world G2889 : thine G4674 they were G2258 , and G2532 thou gavest G1325 them G846 me G1698 ; and G2532 they have kept G5083 thy G4675 word G3056 . [Jes 12:4];

YLT

6 I did manifest Thy name to the men whom Thou hast given to me out of the world; Thine they were, and to me Thou hast given them, and Thy word they have kept; [Jes 12:4];

WHNU

6 εφανερωσα G5319 V-AAI-1S σου G4675 P-2GS το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM ους G3739 R-APM εδωκας G1325 V-AAI-2S μοι G3427 P-1DS εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM σοι G4674 S-2NPM ησαν G2258 V-IXI-3P καμοι G2504 P-1DS-C αυτους G846 P-APM εδωκας G1325 V-AAI-2S και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM σου G4675 P-2GS τετηρηκαν G5083 V-RAI-3P [Jes 12:4];

Darby

6 I have manifested thy name to the men whom thou gavest me out of the world. They were thine, and thou gavest them me, and they have kept thy word. [Jes 12:4];

TSK - Johannes 17:6

 

have manifested.

Joh 17:26; Joh 1:18; Joh 12:28; Ex 3:13-15; Ex 9:16; Ex 34:5-7; Ps 22:22; Ps 71:17-19

Matt 11:25-27; Luk 10:21; Luk 10:22; 2Kor 4:6; Hebr 2:12; 1Joh 5:20

the men.

Joh 17:2; Joh 17:9; Joh 17:11; Joh 17:14; Joh 17:16; Joh 17:24; Joh 6:37; Joh 10:27-29; Joh 15:19; Joh 18:9; Hand 13:48

thine.

Joh 17:9; Joh 17:10; Rom 8:28-30; Rom 11:2; Efez 1:4-11; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; 1Petr 1:1

they.

Joh 8:31; Joh 8:32; Joh 14:21-24; Joh 15:3; Joh 15:7; Ps 119:11; Spr 2:1-5; Spr 2:10; Spr 3:1-4; Spr 23:23

Kol 3:16; 2Tim 1:13; Hebr 3:6; Openb 2:13; Openb 3:8

 

 

SV

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

KJV

7 Now G3568 they have known G1097 that G3754 all things G3956 whatsoever G3745 thou hast given G1325 me G3427 are G2076 of G3844 thee G4675 .

YLT

7 now they have known that all things, as many as Thou hast given to me, are from Thee,

WHNU

7 νυν G3568 ADV εγνωκαν G1097 V-RAI-3P οτι G3754 CONJ παντα G3956 A-NPN οσα G3745 K-APN   εδωκας G1325 V-AAI-2S δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS παρα G3844 PREP σου G4675 P-2GS εισιν G1526 V-PXI-3P

Darby

7 Now they have known that all things that thou hast given me are of thee;

TSK - Johannes 17:7

 

they.

Joh 7:16; Joh 7:17; Joh 14:7-10; Joh 14:20; Joh 16:27-30

are.

Joh 17:10; Joh 8:28; Joh 10:29; Joh 10:30; Joh 12:49; Joh 12:50; Joh 16:15

 

 

SV

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en21  zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.  21Joh 16:27;  [Joh 4:42]; [Joh 17:25];

KJV

8 For G3754 I have given G1325 unto them G846 the words G4487 which G3739 thou gavest G1325 me G3427 ; and G2532 they G846 have received G2983 [them], and G2532 have known G1097 surely G230 that G3754 I came out G1831 from G3844 thee G4675 , and G2532 they have believed G4100 that G3754 thou G4771 didst send G649 me G3165 . Joh 16:27; [Joh 4:42]; [Joh 17:25];

YLT

8 because the sayings that Thou hast given to me, I have given to them, and they themselves received, and have known truly, that from Thee I came forth, and they did believe that Thou didst send me. Joh 16:27; [Joh 4:42]; [Joh 17:25];

WHNU

8 οτι G3754 CONJ τα G3588 T-APN ρηματα G4487 N-APN α G3739 R-APN εδωκας G1325 V-AAI-2S μοι G3427 P-1DS δεδωκα G1325 V-RAI-1S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ελαβον G2983 V-2AAI-3P και G2532 CONJ εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P αληθως G230 ADV οτι G3754 CONJ παρα G3844 PREP σου G4675 P-2GS εξηλθον G1831 V-2AAI-1S και G2532 CONJ επιστευσαν G4100 V-AAI-3P οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS με G3165 P-1AS απεστειλας G649 V-AAI-2S Joh 16:27; [Joh 4:42]; [Joh 17:25];

Darby

8 for the words which thou hast given me I have given them, and they have received [them] , and have known truly that I came out from thee, and have believed that thou sentest me. Joh 16:27; [Joh 4:42]; [Joh 17:25];

TSK - Johannes 17:8

 

I have.

Joh 17:14; Joh 6:68; Joh 14:10; Spr 1:23; Matt 13:11; Efez 3:2-8; Efez 4:11; Efez 4:12

received.

Joh 3:33; Spr 1:3; Spr 2:1; Spr 4:10; Spr 8:10; 1Kor 11:23; 1Kor 15:1; 1Thess 2:13; 1Thess 4:1

and have.

Joh 17:6; Joh 17:7; Joh 17:25; Joh 16:27; Joh 16:30; 1Joh 4:14

 

 

SV

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

KJV

9 I G1473 pray G2065 for G4012 them G846 : I pray G2065 not G3756 for G4012 the world G2889 , but G235 for G4012 them which G3739 thou hast given G1325 me G3427 ; for G3754 they are G1526 thine G4674 .

YLT

9 `I ask in regard to them; not in regard to the world do I ask, but in regard to those whom Thou hast given to me, because Thine they are,

WHNU

9 εγω G1473 P-1NS περι G4012 PREP αυτων G846 P-GPM ερωτω G2065 V-PAI-1S ου G3756 PRT-N περι G4012 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ερωτω G2065 V-PAI-1S αλλα G235 CONJ περι G4012 PREP ων G3739 R-GPM δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS οτι G3754 CONJ σοι G4671 P-2DS εισιν G1526 V-PXI-3P

Darby

9 I demand concerning them; I do not demand concerning the world, but concerning those whom thou hast given me, for they are thine,

TSK - Johannes 17:9

 

pray for.

Joh 14:16; Joh 16:26; Joh 16:27; Luk 22:32; Luk 8:34; Hebr 7:25; Hebr 9:24; 1Joh 2:1; 1Joh 2:2; 1Joh 5:19

Openb 12:9; Openb 13:8; Openb 20:15

 

 

SV

10 En al22  het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.  22Joh 16:15;

KJV

10 And G2532 all G3956 mine G1699 are G2076 thine G4674 , and G2532 thine G4674 are mine G1699 ; and G2532 I am glorified G1392 in G1722 them G846 . Joh 16:15;

YLT

10 and all mine are Thine, and Thine [are] mine, and I have been glorified in them; Joh 16:15;

WHNU

10 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN εμα G1699 S-1NPN παντα G3956 A-NPN σα G4674 S-2NPN εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN σα G4674 S-2NPN εμα G1699 S-1NPN και G2532 CONJ δεδοξασμαι G1392 V-RPI-1S εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM Joh 16:15;

Darby

10 (and all that is mine is thine, and [all] that is thine mine,) and I am glorified in them. Joh 16:15;

TSK - Johannes 17:10

 

all.

Joh 10:30; Joh 16:14; Joh 16:15; 1Kor 3:21-23; Kol 1:15-19; Kol 2:9

and I.

Joh 5:23; Joh 11:4; Joh 12:23; Hand 19:17; Gal 1:24; Filipp 1:20; Filipp 2:9-11; 2Thess 1:10; 2Thess 1:12

1Petr 2:9; Openb 5:8-14

 

 

SV

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

KJV

11 And G2532 now G3765 I am G1510 no more G3765 in G1722 the world G2889 , but G2532 these G3778 are G1526 in G1722 the world G2889 , and G2532 I G1473 come G2064 to G4314 thee G4571 . Holy G40 Father G3962 , keep G5083 through G1722 thine own G4675 name G3686 those G846 whom G3739 thou hast given G1325 me G3427 , that G2443 they may be G5600 one G1520 , as G2531 we G2249 [are].

YLT

11 and no more am I in the world, and these are in the world, and I come unto Thee. Holy Father, keep them in Thy name, whom Thou hast given to me, that they may be one as we;

WHNU

11 και G2532 CONJ ουκετι G3765 ADV ειμι G1510 V-PXI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM εισιν G1526 V-PXI-3P καγω G2504 P-1NS-C προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS ερχομαι G2064 V-PNI-1S πατερ G3962 N-VSM αγιε G40 A-VSM τηρησον G5083 V-AAM-2S αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN σου G4675 P-2GS ω G3739 R-DSN δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS ινα G2443 CONJ ωσιν G5600 V-PXS-3P εν G1520 A-NSN καθως G2531 ADV ημεις G2249 P-1NP

Darby

11 And I am no longer in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one as we.

TSK - Johannes 17:11

 

I am.

Joh 17:13; Joh 13:1; Joh 13:3; Joh 16:28; Hand 1:9-11; Hand 3:21; Hebr 1:3; Hebr 9:24

but.

Joh 17:14-18; Joh 15:18-21; Joh 16:33; Matt 10:16; Jak 4:4; 1Joh 3:12; 1Joh 5:19

Holy.

Joh 17:25; Matt 5:48; 1Petr 1:15-17; Openb 4:8; Openb 15:4

keep.

Joh 17:12; Joh 17:15; Joh 10:29; Joh 10:30; Ps 17:8; Ps 17:9; Jes 27:3; 1Petr 1:5; Judas 1:1; Judas 1:24

thine.

Ps 79:9; Spr 18:10; Jes 64:2; Jer 14:7; Jer 14:21; Ezech 20:9; Ezech 20:22; Ezech 20:44; Matt 6:9

Ro 9:17

that.

Joh 17:21; Joh 17:22; Joh 10:30; Joh 14:20; Rom 15:5; Rom 15:6; 1Kor 1:10; 1Kor 12:12; 1Kor 12:13; Efez 4:4

 

 

SV

12 Toen23 24 25  Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die26 27  Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de28  Schrift vervuld worde.       23Joh 6:39;  24Joh 10:28;  25Joh 18:9;  26Jes 8:18;  27Hebr 2:13;  28Ps 109:8;

KJV

12 While G3753 I was G2252 with G3326 them G846 in G1722 the world G2889 , I G1473 kept G5083 them G846 in G1722 thy G4675 name G3686 : those that G3739 thou gavest G1325 me G3427 I have kept G5442, and G2532 none G3762 of G1537 them G846 is lost G622 , but G1508 the son G5207 of perdition G684; that G2443 the scripture G1124 might be fulfilled G4137 . Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 18:9; Jes 8:18; Hebr 2:13; Ps 109:8;

YLT

12 when I was with them in the world, I was keeping them in Thy name; those whom Thou hast given to me I did guard, and none of them was destroyed, except the son of the destruction, that the Writing may be fulfilled. Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 18:9; Jes 8:18; Hebr 2:13; Ps 109:8;

WHNU

12 οτε G3753 ADV ημην G2252 V-IXI-1S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εγω G1473 P-1NS ετηρουν G5083 V-IAI-1S αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ονοματι G3686 N-DSN σου G4675 P-2GS ω G3739 R-DSN δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS και G2532 CONJ εφυλαξα G5442 V-AAI-1S και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM απωλετο G622 V-2AMI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM της G3588 T-GSF απωλειας G684 N-GSF ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF γραφη G1124 N-NSF πληρωθη G4137 V-APS-3S Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 18:9; Jes 8:18; Hebr 2:13; Ps 109:8;

Darby

12 When I was with them I kept them in thy name; those thou hast given me I have guarded, and not one of them has perished, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 18:9; Jes 8:18; Hebr 2:13; Ps 109:8;

TSK - Johannes 17:12

 

I kept.

Joh 6:37; Joh 6:39; Joh 6:40; Joh 10:27; Joh 10:28; Hebr 2:13

and.

Joh 13:18; Joh 18:9; Luk 4:26; Luk 4:27; 1Joh 2:19

the son.

Joh 6:70; Joh 6:71; Joh 13:18; 2Thess 2:3

that.

Ps 109:6-19; Hand 1:16-20; Hand 1:25

 

 

SV

13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.

KJV

13 And G1161 now G3568 come I G2064 to G4314 thee G4571 ; and G2532 these things G5023 I speak G2980 in G1722 the world G2889 , that G2443 they might have G2192 my G1699 joy G5479 fulfilled G4137 in G1722 themselves G846.

YLT

13 `And now unto Thee I come, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves;

WHNU

13 νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS ερχομαι G2064 V-PNI-1S και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-APN λαλω G2980 V-PAI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM ινα G2443 CONJ εχωσιν G2192 V-PAS-3P την G3588 T-ASF χαραν G5479 N-ASF την G3588 T-ASF εμην G1699 S-1ASF πεπληρωμενην G4137 V-RPP-ASF εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM

Darby

13 And now I come to thee. And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in them.

TSK - Johannes 17:13

 

come.

Joh 17:1; Joh 13:3; Hebr 12:2

that.

Joh 3:29; Joh 15:11; Joh 16:22-24; Joh 16:33; Neh 8:10; Ps 43:4; Ps 126:5; Hand 13:52; Rom 14:17

Gal 5:22; 1Joh 1:4; 2Joh 1:12

 

 

SV

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en29  de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.  29Joh 15:19;  [2Tim 3:12];

KJV

14 I G1473 have given G1325 them G846 thy G4675 word G3056 ; and G2532 the world G2889 hath hated G3404 them G846 , because G3754 they are G1526 not G3756 of G1537 the world G2889 , even as G2531 I G1473 am G1510 not G3756 of G1537 the world G2889 . Joh 15:19; [2Tim 3:12];

YLT

14 I have given to them Thy word, and the world did hate them, because they are not of the world, as I am not of the world; Joh 15:19; [2Tim 3:12];

WHNU

14 εγω G1473 P-1NS δεδωκα G1325 V-RAI-1S αυτοις G846 P-DPM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM εμισησεν G3404 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM καθως G2531 ADV εγω G1473 P-1NS ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM Joh 15:19; [2Tim 3:12];

Darby

14 I have given them thy word, and the world has hated them, because they are not of the world, as I am not of the world. Joh 15:19; [2Tim 3:12];

TSK - Johannes 17:14

 

given.

8

the world.

Joh 7:7; Joh 15:18-21; Gen 3:15; Spr 29:27; Zach 11:8; Matt 10:24; Matt 10:25; 1Petr 4:4; 1Petr 4:5

1Jo 3:12

they.

Joh 17:16; Joh 8:23; 1Joh 4:5; 1Joh 4:6; 1Joh 5:19; 1Joh 5:20

 

 

SV

15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. [2Thess 3:3];

KJV

15 I pray G2065 not G3756 that G2443 thou shouldest take G142 them G846 out of G1537 the world G2889 , but G235 that G2443 thou shouldest keep G5083 them G846 from G1537 the evil G4190 . [2Thess 3:3];

YLT

15 I do not ask that Thou mayest take them out of the world, but that Thou mayest keep them out of the evil. [2Thess 3:3];

WHNU

15 ουκ G3756 PRT-N ερωτω G2065 V-PAI-1S ινα G2443 CONJ αρης G142 V-AAS-2S αυτους G846 P-APM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ τηρησης G5083 V-AAS-2S αυτους G846 P-APM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM πονηρου G4190 A-GSM [2Thess 3:3];

Darby

15 I do not demand that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them out of evil. [2Thess 3:3];

TSK - Johannes 17:15

 

take.

Ps 30:9; Pred 9:10; Jes 38:18; Jes 38:19; Jes 57:1; Luk 8:38; Luk 8:39; Filipp 1:20-26

keep.

Gen 48:16; 1Kron 4:10; Ps 121:7; Matt 6:13; Luk 11:4; Gal 1:4; 2Thess 3:3

2Tim 4:8; 1Joh 5:18

 

 

SV

16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

KJV

16 They are G1526 not G3756 of G1537 the world G2889 , even as G2531 I G1473 am G1510 not G3756 of G1537 the world G2889 .

YLT

16 `Of the world they are not, as I of the world am not;

WHNU

16 εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P καθως G2531 ADV εγω G1473 P-1NS ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM

Darby

16 They are not of the world, as I am not of the world.

TSK - Johannes 17:16

 

16

 

 

SV

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw30  woord is de waarheid.  30Joh 8:40;  [2Sam 7:28];

KJV

17 Sanctify G37 them G846 through G1722 thy G4675 truth G225 : thy G4674 word G3056 is G2076 truth G225 . Joh 8:40; [2Sam 7:28];

YLT

17 sanctify them in Thy truth, Thy word is truth; Joh 8:40; [2Sam 7:28];

WHNU

17 αγιασον G37 V-AAM-2S αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αληθεια G225 N-DSF ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ο G3588 T-NSM σος G4674 S-2NSM αληθεια G225 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Joh 8:40; [2Sam 7:28];

Darby

17 Sanctify them by the truth: thy word is truth. Joh 8:40; [2Sam 7:28];

TSK - Johannes 17:17

 

Sanctify.

Joh 17:19; Joh 8:32; Joh 15:3; Ps 19:7-9; Ps 119:9; Ps 119:11; Ps 119:104; Luk 8:11; Luk 8:15; Hand 15:9

2Kor 3:18; Efez 5:26; 2Thess 2:13; Jak 1:21; 1Petr 1:22; 1Petr 1:23

word.

Joh 8:40; 2Sam 7:28; Ps 12:6; Ps 19:7; Ps 119:144; Ps 119:151; Ps 119:152; Efez 4:21

2Tim 2:25; 2Tim 2:26

 

 

SV

18 Gelijkerwijs31  Gij Mij gezonden hebt in de wereld, [alzo] heb Ik hen ook in de wereld gezonden.  31Joh 20:21;

KJV

18 As G2531 thou hast sent G649 me G1691 into G1519 the world G2889 , even so G2504 have G649 I also G2504 sent G649 them G846 into G1519 the world G2889 . Joh 20:21;

YLT

18 as Thou didst send me to the world, I also did send them to the world; Joh 20:21;

WHNU

18 καθως G2531 ADV εμε G1691 P-1AS απεστειλας G649 V-AAI-2S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM καγω G2504 P-1NS-C απεστειλα G649 V-AAI-1S αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM Joh 20:21;

Darby

18 As thou hast sent me into the world, I also have sent them into the world; Joh 20:21;

TSK - Johannes 17:18

 

Joh 20:21; Jes 61:1-3; Matt 23:34; 2Kor 5:20; Efez 3:7

 

 

SV

19 En32 33 34  Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.    321Kor 1:2;  331Kor 1:30;  341Thess 4:7;

KJV

19 And G2532 for G5228 their G846 sakes G5228 I G1473 sanctify G37 myself G1683 , that G2443 they G846 also G2532 might G5600 be sanctified G37 through G1722 the truth G225 .1

  1sanctified…: or, truly sanctified  1Kor 1:2; 1Kor 1:30; 1Thess 4:7;

YLT

19 and for them do I sanctify myself, that they also themselves may be sanctified in truth. 1Kor 1:2; 1Kor 1:30; 1Thess 4:7;

WHNU

19 και G2532 CONJ υπερ G5228 PREP αυτων G846 P-GPM   [εγω] G1473 P-1NS εγω G1473 P-1NS αγιαζω G37 V-PAI-1S εμαυτον G1683 F-1ASM ινα G2443 CONJ ωσιν G5600 V-PXS-3P και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ηγιασμενοι G37 V-RPP-NPM εν G1722 PREP αληθεια G225 N-DSF 1Kor 1:2; 1Kor 1:30; 1Thess 4:7;

Darby

19 and I sanctify myself for them, that they also may be sanctified by truth. 1Kor 1:2; 1Kor 1:30; 1Thess 4:7;

TSK - Johannes 17:19

 

for.

Jes 62:1; 2Kor 4:15; 2Kor 8:9; 1Thess 4:7; 2Tim 2:10

I sanctify.

Joh 10:36; Jer 1:5; 1Kor 1:2; Hebr 2:11; Hebr 9:13; Hebr 9:18; Hebr 9:26; Hebr 10:5-10; Hebr 10:29

that.

Joh 17:17; Tit 2:14

sanctified through the truth.  or, truly sanctified.

 

 

SV

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

KJV

20 Neither G1161 G3756 pray I G2065 for G4012 these G5130 alone G3440 , but G235 for G4012 them also G2532 which shall believe G4100 on G1519 me G1691 through G1223 their G846 word G3056 ;

YLT

20 `And not in regard to these alone do I ask, but also in regard to those who shall be believing, through their word, in me;

WHNU

20 ου G3756 PRT-N περι G4012 PREP τουτων G5130 D-GPM δε G1161 CONJ ερωτω G2065 V-PAI-1S μονον G3440 ADV αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ περι G4012 PREP των G3588 T-GPM πιστευοντων G4100 V-PAP-GPM δια G1223 PREP του G3588 T-GSM λογου G3056 N-GSM αυτων G846 P-GPM εις G1519 PREP εμε G1691 P-1AS

Darby

20 And I do not demand for these only, but also for those who believe on me through their word;

TSK - Johannes 17:20

 

pray.

Joh 17:6-11; Efez 4:11

for them.

Hand 2:41; Hand 4:4; Rom 15:18; Rom 15:19; Rom 16:26; 2Tim 1:2

 

 

SV

21 Opdat zij allen één35 36 37  zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.    35Joh 10:38;  36Joh 14:11;  37Gal 3:28;  [Joh 14:10];

KJV

21 That G2443 they all G3956 may be G5600 one G1520 ; as G2531 thou G4771 , Father G3962 , [art] in G1722 me G1698 , and I G2504 in G1722 thee G4671 , that G2443 they G846 also G2532 may be G5600 one G1520 in G1722 us G2254 : that G2443 the world G2889 may believe G4100 that G3754 thou G4771 hast sent G649 me G3165 . Joh 10:38; Joh 14:11; Gal 3:28; [Joh 14:10];

YLT

21 that they all may be one, as Thou Father [art] in me, and I in Thee; that they also in us may be one, that the world may believe that Thou didst send me. Joh 10:38; Joh 14:11; Gal 3:28; [Joh 14:10];

WHNU

21 ινα G2443 CONJ παντες G3956 A-NPM εν G1520 A-NSN ωσιν G5600 V-PXS-3P καθως G2531 ADV συ G4771 P-2NS   πατηρ G3962 N-NSM πατερ G3962 N-VSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP ωσιν G5600 V-PXS-3P ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM πιστευη G4100 V-PAS-3S οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS με G3165 P-1AS απεστειλας G649 V-AAI-2S Joh 10:38; Joh 14:11; Gal 3:28; [Joh 14:10];

Darby

21 that they may be all one, as thou, Father, [art] in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Joh 10:38; Joh 14:11; Gal 3:28; [Joh 14:10];

TSK - Johannes 17:21

 

they all.

Joh 17:11; Joh 17:22; Joh 17:23; Joh 10:16; Jer 32:39; Ezech 37:16-19; Ezech 37:22-25; Zef 3:9; Zach 14:9

Hand 2:46; Hand 4:32; Rom 12:5; 1Kor 1:10; 1Kor 12:12; 1Kor 12:25-27; Gal 3:28; Efez 4:3-6

Filipp 1:27; Filipp 2:1-5; Kol 3:11-14; 1Petr 3:8; 1Petr 3:9

as.

Joh 5:23; Joh 10:30; Joh 10:38; Joh 14:9-11; Filipp 2:6; 1Joh 5:7

that the.

13:35

 

 

SV

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn;

KJV

22 And G2532 the glory G1391 which G3739 thou gavest G1325 me G3427 I G1473 have given G1325 them G846 ; that G2443 they may be G5600 one G1520 , even as G2531 we G2249 are G2070 one G1520 :

YLT

22 `And I, the glory that thou hast given to me, have given to them, that they may be one as we are one;

WHNU

22 καγω G2504 P-1NS-C την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF ην G3739 R-ASF δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS δεδωκα G1325 V-RAI-1S αυτοις G846 P-DPM ινα G2443 CONJ ωσιν G5600 V-PXS-3P εν G1520 A-NSN καθως G2531 ADV ημεις G2249 P-1NP εν G1520 A-NSN

Darby

22 And the glory which thou hast given me I have given them, that they may be one, as we are one;

TSK - Johannes 17:22

 

the glory.

Joh 1:16; Joh 15:18; Joh 15:19; Joh 20:21-23; Mark 6:7; Mark 16:17-20; Luk 22:30; Hand 5:41

Rom 15:15-20; 2Kor 3:18; 2Kor 5:20; 2Kor 6:1; Efez 2:20; Filipp 1:29; Kol 1:24

2Thess 1:5-10; Openb 21:14

that.

Joh 14:20; 1Joh 1:3; 1Joh 3:24

 

 

SV

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

KJV

23 I G1473 in G1722 them G846 , and G2532 thou G4771 in G1722 me G1698 , that G2443 they may be G5600 made perfect G5048 in G1519 one G1520 ; and G2532 that G2443 the world G2889 may know G1097 that G3754 thou G4771 hast sent G649 me G3165 , and G2532 hast loved G25 them G846 , as G2531 thou hast loved G25 me G1691 .

YLT

23 I in them, and Thou in me, that they may be perfected into one, and that the world may know that Thou didst send me, and didst love them as Thou didst love me.

WHNU

23 εγω G1473 P-1NS εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS ινα G2443 CONJ ωσιν G5600 V-PXS-3P τετελειωμενοι G5048 V-RPP-NPM εις G1519 PREP εν G1520 A-ASN ινα G2443 CONJ γινωσκη G1097 V-PAS-3S ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS με G3165 P-1AS απεστειλας G649 V-AAI-2S και G2532 CONJ ηγαπησας G25 V-AAI-2S αυτους G846 P-APM καθως G2531 ADV εμε G1691 P-1AS ηγαπησας G25 V-AAI-2S

Darby

23 I in them and thou in me, that they may be perfected into one [and] that the world may know that thou hast sent me, and [that] thou hast loved them as thou hast loved me.

TSK - Johannes 17:23

 

I.

Joh 6:56; Joh 14:10; Joh 14:23; Rom 8:10; Rom 8:11; 1Kor 1:30; 2Kor 5:21; Gal 3:28; 1Joh 1:3

1Jo 4:12-16

made.

Efez 4:12-16; Filipp 3:15; Kol 1:28; Kol 2:2; Kol 2:9; Kol 2:10; Kol 3:14; 1Petr 5:10

the.

13:35

and hast.

Joh 17:24; Efez 1:6-14; 1Joh 3:1; 1Joh 4:19

 

 

SV

24 Vader,38 39  Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.   38Joh 12:26;  39Joh 14:3;

KJV

24 Father G3962 , I will G2309 that G2443 they also G2548 , whom G3739 thou hast given G1325 me G3427 , be G5600 with G3326 me G1700 where G3699 I G1473 am G1510 ; that G2443 they may behold G2334 my G1699 glory G1391 , which G3739 thou hast given G1325 me G3427 : for G3754 thou lovedst G25 me G3165 before G4253 the foundation G2602 of the world G2889 . Joh 12:26; Joh 14:3;

YLT

24 `Father, those whom Thou hast given to me, I will that where I am they also may be with me, that they may behold my glory that Thou didst give to me, because Thou didst love me before the foundation of the world. Joh 12:26; Joh 14:3;

WHNU

24  πατηρ G3962 N-NSM πατερ G3962 N-VSM ο G3739 R-ASN δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS θελω G2309 V-PAI-1S ινα G2443 CONJ οπου G3699 ADV ειμι G1510 V-PXI-1S εγω G1473 P-1NS κακεινοι G2548 D-NPM-C ωσιν G5600 V-PXS-3P μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS ινα G2443 CONJ θεωρωσιν G2334 V-PAS-3P την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF την G3588 T-ASF εμην G1699 S-1ASF ην G3739 R-ASF δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS οτι G3754 CONJ ηγαπησας G25 V-AAI-2S με G3165 P-1AS προ G4253 PREP καταβολης G2602 N-GSF κοσμου G2889 N-GSM Joh 12:26; Joh 14:3;

Darby

24 Father, [as to] those whom thou hast given me, I desire that where I am they also may be with me, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovedst me before [the] foundation of [the] world. Joh 12:26; Joh 14:3;

TSK - Johannes 17:24

 

I will.

Joh 12:26; Joh 14:3; Matt 25:21; Matt 25:23; Matt 26:29; Luk 12:37; Luk 22:28-30; Luk 23:43; 2Kor 5:8

Filipp 1:23; 1Thess 4:17; Openb 3:21; Openb 7:14-17

may.

Gen 45:13; 1Kor 13:12; 2Kor 3:18; 2Kor 4:6; 1Joh 3:2; Openb 21:22

for.

Joh 17:5; Spr 8:21-31

 

 

SV

25 Rechtvaardige Vader, de40 41  wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en42 43  dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.     40Joh 15:21;  41Joh 16:3;  42Joh 17:8;  43Joh 16:27;

KJV

25 G2532 O righteous G1342 Father G3962 , the world G2889 hath G1097 not G3756 known G1097 thee G4571 : but G1161 I G1473 have known G1097 thee G4571 , and G2532 these G3778 have known G1097 that G3754 thou G4771 hast sent G649 me G3165 . Joh 15:21; Joh 16:3; Joh 17:8; Joh 16:27;

YLT

25 `Righteous Father, also the world did not know Thee, and I knew Thee, and these have known that Thou didst send me, Joh 15:21; Joh 16:3; Joh 17:8; Joh 16:27;

WHNU

25  πατηρ G3962 N-NSM πατερ G3962 N-VSM δικαιε G1342 A-VSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM σε G4571 P-2AS ουκ G3756 PRT-N εγνω G1097 V-2AAI-3S εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ σε G4571 P-2AS εγνων G1097 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ουτοι G3778 D-NPM εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS με G3165 P-1AS απεστειλας G649 V-AAI-2S Joh 15:21; Joh 16:3; Joh 17:8; Joh 16:27;

Darby

25 Righteous Father, --and the world has not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. Joh 15:21; Joh 16:3; Joh 17:8; Joh 16:27;

TSK - Johannes 17:25

 

righteous.

Joh 17:11; Jes 45:21; Rom 3:26

the world.

Joh 8:19; Joh 8:55; Joh 15:21; Joh 16:3; Matt 11:27; Luk 10:22; Hand 17:23; Hand 26:18; Rom 1:28

Rom 3:11; 1Kor 1:21; 1Kor 15:34; 2Kor 4:4; Gal 4:8; Gal 4:9; 2Thess 1:8; Hebr 8:11

1Joh 5:19; 1Joh 5:20; Openb 13:8

but.

Joh 1:18; Joh 5:19; Joh 5:20; Joh 7:29; Joh 10:15

these.

Joh 17:8; Joh 6:19; Joh 16:27; Joh 16:30; Matt 16:16

 

 

SV

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal [Hem] bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. [Jes 12:4];

KJV

26 And G2532 I have declared G1107 unto them G846 thy G4675 name G3686 , and G2532 will declare G1107 [it]: that G2443 the love G26 wherewith G3739 thou hast loved G25 me G3165 may be G5600 in G1722 them G846 , and I G2504 in G1722 them G846 . [Jes 12:4];

YLT

26 and I made known to them Thy name, and will make known, that the love with which Thou lovedst me in them may be, and I in them.' [Jes 12:4];

WHNU

26 και G2532 CONJ εγνωρισα G1107 V-AAI-1S αυτοις G846 P-DPM το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ γνωρισω G1107 V-FAI-1S ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF ην G3739 R-ASF ηγαπησας G25 V-AAI-2S με G3165 P-1AS εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM η G5600 V-PXS-3S καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM [Jes 12:4];

Darby

26 And I have made known to them thy name, and will make [it] known; that the love with which thou hast loved me may be in them and I in them. [Jes 12:4];

TSK - Johannes 17:26

 

I have.

Joh 17:6; Joh 8:50; Joh 15:15; Ps 22:22; Hebr 2:12

that.

Joh 14:23; Joh 15:9; Efez 1:6; Efez 1:22; Efez 1:23; Efez 2:4; Efez 2:5; Efez 5:30; Efez 5:32; 2Thess 2:16

and I.

Joh 17:23; Joh 6:56; Joh 14:20; Joh 15:4; Rom 8:10; 1Kor 1:30; 1Kor 12:12; Gal 2:20; Efez 3:17

Kol 1:27; Kol 2:10; Kol 3:11; 1Joh 3:24; 1Joh 4:13; 1Joh 4:14

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 16)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 18)