Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 13)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 15)


Johannes 14

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

KJV

1 Let G5015 not G3361 your G5216 heart G2588 be troubled G5015: ye believe G4100 in G1519 God G2316 , believe G4100 also G2532 in G1519 me G1691 .

YLT

1 `Let not your heart be troubled, believe in God, also in me believe;

WHNU

1 μη G3361 PRT-N ταρασσεσθω G5015 V-PPM-3S υμων G5216 P-2GP η G3588 T-NSF καρδια G2588 N-NSF πιστευετε G4100 V-PAI-2P G4100 V-PAM-2P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ εις G1519 PREP εμε G1691 P-1AS πιστευετε G4100 V-PAI-2P G4100 V-PAM-2P

Darby

1 Let not your heart be troubled; ye believe on God, believe also on me.

TSK - Johannes 14:1

 

1 Christ comforts his disciples with the hope of heaven;

5 professes himself the way, the truth, and the life, and one with the Father;

13 assures their prayers to be effectual;

15 requires obedience;

16 promises the Comforter;

27 and leaves his peace with them.

 

 

not.

Joh 14:27; Joh 14:28; Joh 11:33

Joh 12:27; Joh 16:3; Joh 16:6; Joh 16:22; Joh 16:23; Job 21:4-6; Job 23:15; Job 23:16; Ps 42:5; Ps 42:6; Ps 42:8-11; Ps 43:5

Ps 77:2; Ps 77:3; Ps 77:10; Jes 43:1; Jes 43:2; Jer 8:18; Klaagl 3:17-23; 2Kor 2:7; 2Kor 4:8-10

2Kor 12:9; 2Kor 12:10; 1Thess 3:3; 1Thess 3:4; 2Thess 2:2; Hebr 12:12; Hebr 12:13

ye.

Joh 5:23; Joh 6:40; Joh 11:25-27; Joh 12:44; Joh 13:19; Jes 12:2; Jes 12:3; Jes 26:3; Hand 3:15; Hand 3:16

Efez 1:12; Efez 1:13; Efez 1:15; Efez 3:14-17; 1Petr 1:21; 1Joh 2:23; 1Joh 2:24; 1Joh 5:10-12

 

 

SV

2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

KJV

2 In G1722 my G3450 Father's G3962 house G3614 are G1526 many G4183 mansions G3438 : if [it were] not G1490 [so], I would have told G302 G2036 you G5213 . I go G4198 to prepare G2090 a place G5117 for you G5213 .

YLT

2 in the house of my Father are many mansions; and if not, I would have told you; I go on to prepare a place for you;

WHNU

2 εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS μοναι G3438 A-NPF πολλαι G4183 A-NPF εισιν G1526 V-PXI-3P ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N ειπον G2036 V-2AAI-1S αν G302 PRT υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ πορευομαι G4198 V-PNI-1S ετοιμασαι G2090 V-AAN τοπον G5117 N-ASM υμιν G5213 P-2DP

Darby

2 In my Father's house there are many abodes; were it not so, I had told you: for I go to prepare you a place;

TSK - Johannes 14:2

 

my.

2Kor 5:1; Hebr 11:10; Hebr 11:14-16; Hebr 13:14; Openb 3:12; Openb 3:21; Openb 21:10-27

if.

Joh 12:25; Joh 12:26; Joh 16:4; Luk 14:26-33; Hand 9:16; 1Thess 3:3; 1Thess 3:4; 1Thess 5:9; 2Thess 1:4-10

Tit 1:2; Openb 1:5

I go.

Joh 13:33; Joh 13:36; Joh 17:24; Hebr 6:20; Hebr 9:8; Hebr 9:23-26; Hebr 11:16; Openb 21:2

 

 

SV

3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat1 2  gij ook zijn moogt, waar Ik ben.   1Joh 12:26;  2Joh 17:24;  [Joh 14:28]; [1Kor 11:26];

KJV

3 And G2532 if G1437 I go G4198 and G2532 prepare G2090 a place G5117 for you G5213 , I will come G2064 again G3825 , and G2532 receive G3880 you G5209 unto G4314 myself G1683 ; that G2443 where G3699 I G1473 am G1510 , [there] ye G5210 may be G5600 also G2532 . Joh 12:26; Joh 17:24; [Joh 14:28]; [1Kor 11:26];

YLT

3 and if I go on and prepare for you a place, again do I come, and will receive you unto myself, that where I am ye also may be; Joh 12:26; Joh 17:24; [Joh 14:28]; [1Kor 11:26];

WHNU

3 και G2532 CONJ εαν G1437 COND πορευθω G4198 V-AOS-1S και G2532 CONJ ετοιμασω G2090 V-AAS-1S τοπον G5117 N-ASM υμιν G5213 P-2DP παλιν G3825 ADV ερχομαι G2064 V-PNI-1S και G2532 CONJ παραλημψομαι G3880 V-FDI-1S υμας G5209 P-2AP προς G4314 PREP εμαυτον G1683 F-1ASM ινα G2443 CONJ οπου G3699 ADV ειμι G1510 V-PXI-1S εγω G1473 P-1NS και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP ητε G5600 V-PXS-2P Joh 12:26; Joh 17:24; [Joh 14:28]; [1Kor 11:26];

Darby

3 and if I go and shall prepare you a place, I am coming again and shall receive you to myself, that where I am ye also may be. Joh 12:26; Joh 17:24; [Joh 14:28]; [1Kor 11:26];

TSK - Johannes 14:3

 

I will.

Joh 14:18-23; Joh 14:28; Joh 12:26; Joh 17:24; Matt 25:32-34; Hand 1:11; Hand 7:59; Hand 7:60; Rom 8:17

2Kor 5:6-8; Filipp 1:23; 1Thess 4:16; 1Thess 4:17; 2Thess 1:12; 2Thess 2:1; 2Tim 2:12; Hebr 9:28

1Joh 3:2; 1Joh 3:3; Openb 3:21; Openb 21:22; Openb 21:23; Openb 22:3-5

 

 

SV

4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

KJV

4 And G2532 whither G3699 I G1473 go G5217 ye know G1492 , and G2532 the way G3598 ye know G1492 .

YLT

4 and whither I go away ye have known, and the way ye have known.'

WHNU

4 και G2532 CONJ οπου G3699 ADV   εγω G1473 P-1NS [εγω] G1473 P-1NS υπαγω G5217 V-PAI-1S οιδατε G1492 V-RAI-2P την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF

Darby

4 And ye know where I go, and ye know the way.

TSK - Johannes 14:4

 

whither.

Joh 14:2; Joh 14:28; Joh 13:3; Joh 16:28; Luk 24:26

and the.

Joh 3:16; Joh 3:17; Joh 3:36; Joh 6:40; Joh 6:68; Joh 6:69; Joh 10:9; Joh 12:26

 

 

SV

5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?

KJV

5 Thomas G2381 saith G3004 unto him G846 , Lord G2962 , we know G1492 not G3756 whither G4226 thou goest G5217; and G2532 how G4459 can we G1410 know G1492 the way G3598 ?

YLT

5 Thomas saith to him, `Sir, we have not known whither thou goest away, and how are we able to know the way?'

WHNU

5 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM θωμας G2381 N-NSM κυριε G2962 N-VSM ουκ G3756 PRT-N οιδαμεν G1492 V-RAI-1P που G4226 PRT-I υπαγεις G5217 V-PAI-2S πως G4459 ADV-I   οιδαμεν G1492 V-RAI-1P την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF δυναμεθα G1410 V-PNI-1P την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF ειδεναι G1492 V-RAN

Darby

5 Thomas says to him, Lord, we know not where thou goest, and how can we know the way?

TSK - Johannes 14:5

 

Thomas.

20:25-28

we know not.

Joh 15:12; Mark 8:17; Mark 8:18; Mark 9:19; Luk 24:25; Hebr 5:11; Hebr 5:12

 

 

SV

6 Jezus zeide tot hem: Ik3  ben de Weg, en4  de Waarheid, en5 6  het Leven. Niemand7  komt tot den Vader, dan door Mij.      3Hebr 9:8;  4Joh 1:17;  5Joh 1:4;  6Joh 11:25;  7Joh 10:9;  [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

KJV

6 Jesus G2424 saith G3004 unto him G846 , I G1473 am G1510 the way G3598 , G2532 the truth G225 , and G2532 the life G2222 : no man G3762 cometh G2064 unto G4314 the Father G3962, but G1508 by G1223 me G1700 . Hebr 9:8; Joh 1:17; Joh 1:4; Joh 11:25; Joh 10:9; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

YLT

6 Jesus saith to him, `I am the way, and the truth, and the life, no one doth come unto the Father, if not through me; Hebr 9:8; Joh 1:17; Joh 1:4; Joh 11:25; Joh 10:9; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

WHNU

6 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM   [ο] G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF οδος G3598 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF αληθεια G225 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ζωη G2222 N-NSF ουδεις G3762 A-NSM ερχεται G2064 V-PNI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N δι G1223 PREP εμου G1700 P-1GS Hebr 9:8; Joh 1:17; Joh 1:4; Joh 11:25; Joh 10:9; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

Darby

6 Jesus says to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father unless by me. Hebr 9:8; Joh 1:17; Joh 1:4; Joh 11:25; Joh 10:9; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

TSK - Johannes 14:6

 

I am.

Joh 10:9; Jes 35:8; Jes 35:9; Matt 11:27; Hand 4:12; Rom 5:2; Efez 2:18; Hebr 7:25

Hebr 9:8; Hebr 10:19-22; 1Petr 1:21

the truth.

Joh 1:14; Joh 1:17; Joh 8:32; Joh 15:1; Joh 18:37; Rom 15:8; Rom 15:9; 2Kor 1:19; 2Kor 1:20; Kol 2:9; Kol 2:17

1Joh 1:8; 1Joh 5:6; 1Joh 5:20; Openb 1:5; Openb 3:7; Openb 3:14; Openb 19:11

the life.

Joh 14:19; Joh 1:4; Joh 5:21; Joh 5:25-29; Joh 6:33; Joh 6:51; Joh 6:57; Joh 6:68; Joh 8:51; Joh 10:28; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 17:2; Joh 17:3

Hand 3:15; Rom 5:21; 1Kor 15:45; Kol 3:4; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12; Openb 22:1; Openb 22:17

no.

Joh 10:7; Joh 10:9; Hand 4:12; Rom 15:16; 1Petr 2:4; 1Petr 3:18; 1Joh 2:23; 2Joh 1:9; Openb 5:8; Openb 5:9

Openb 7:9-17; Openb 13:7; Openb 13:8; Openb 20:15

 

 

SV

7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.

KJV

7 If G1487 ye had known G1097 me G3165 , G302 ye should have known G1097 my G3450 Father G3962 also G2532 : and G2532 from G575 henceforth G737 ye know G1097 him G846 , and G2532 have seen G3708 him G846 .

YLT

7 if ye had known me, my Father also ye would have known, and from this time ye have known Him, and have seen Him.'

WHNU

7 ει G1487 COND   εγνωκειτε G1097 V-LAI-2P εγνωκατε G1097 V-RAI-2P με G3165 P-1AS και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM μου G3450 P-1GS   αν G302 PRT ηδειτε G1492 V-LAI-2P γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P και G2532 CONJ απ G575 PREP αρτι G737 ADV γινωσκετε G1097 V-PAI-2P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ εωρακατε G3708 V-RAI-2P-ATT   αυτον G846 P-ASM

Darby

7 If ye had known me, ye would have known also my Father, and henceforth ye know him and have seen him.

TSK - Johannes 14:7

 

ye.

Joh 14:9; Joh 14:10; Joh 14:20; Joh 1:18; Joh 8:19; Joh 15:24; Joh 16:3; Joh 17:3; Joh 17:21; Joh 17:23; Matt 11:27; Luk 10:22

2Kor 4:6; Kol 1:15-17; Kol 2:2; Kol 2:3; Hebr 1:3

from.

Joh 14:16-20; Joh 16:13-16; Joh 17:6; Joh 17:8; Joh 17:26

 

 

SV

8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.

KJV

8 Philip G5376 saith G3004 unto him G846 , Lord G2962 , shew G1166 us G2254 the Father G3962, and G2532 it sufficeth G714 us G2254 .

YLT

8 Philip saith to him, `Sir, shew to us the Father, and it is enough for us;'

WHNU

8 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM φιλιππος G5376 N-NSM κυριε G2962 N-VSM δειξον G1166 V-AAM-2S ημιν G2254 P-1DP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM και G2532 CONJ αρκει G714 V-PAI-3S ημιν G2254 P-1DP

Darby

8 Philip says to him, Lord, shew us the Father and it suffices us.

TSK - Johannes 14:8

 

Philip.

Joh 1:43-46; Joh 6:5-7; Joh 12:21; Joh 12:22

shew.

Joh 16:25; Ex 33:18-23; Ex 34:5-7; Job 33:26; Ps 17:15; Ps 63:2; Matt 5:8

Re 22:3-5

 

 

SV

9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die8  Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?  8Joh 10:30;  [Joh 5:19]; [Joh 8:19]; [Joh 12:45]; [Joh 17:5]; [2Kor 4:4];

KJV

9 Jesus G2424 saith G3004 unto him G846 , Have I been G1510 so long G5118 time G5550 with G3326 you G5216 , and yet G2532 hast thou G1097 not G3756 known G1097 me G3165 , Philip G5376 ? he that hath seen G3708 me G1691 hath seen G3708 the Father G3962; and G2532 how G4459 sayest G3004 thou G4771 [then], Shew G1166 us G2254 the Father G3962? Joh 10:30; [Joh 5:19]; [Joh 8:19]; [Joh 12:45]; [Joh 17:5]; [2Kor 4:4];

YLT

9 Jesus saith to him, `So long time am I with you, and thou hast not known me, Philip? he who hath seen me hath seen the Father; and how dost thou say, Shew to us the Father? Joh 10:30; [Joh 5:19]; [Joh 8:19]; [Joh 12:45]; [Joh 17:5]; [2Kor 4:4];

WHNU

9 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM   τοσουτον G5118 D-ASM χρονον G5550 N-ASM τοσουτω G5118 D-DSM χρονω G5550 N-DSM μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εγνωκας G1097 V-RAI-2S με G3165 P-1AS φιλιππε G5376 N-VSM ο G3588 T-NSM εωρακως G3708 V-RAP-NSM-ATT εμε G1691 P-1AS εωρακεν G3708 V-RAI-3S-ATT τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM πως G4459 ADV-I συ G4771 P-2NS λεγεις G3004 V-PAI-2S δειξον G1166 V-AAM-2S ημιν G2254 P-1DP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM Joh 10:30; [Joh 5:19]; [Joh 8:19]; [Joh 12:45]; [Joh 17:5]; [2Kor 4:4];

Darby

9 Jesus says to him, Am I so long a time with you, and thou hast not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father; and how sayest thou, Shew us the Father? Joh 10:30; [Joh 5:19]; [Joh 8:19]; [Joh 12:45]; [Joh 17:5]; [2Kor 4:4];

TSK - Johannes 14:9

 

Have.

Mr 9:19

he.

Joh 14:7; Joh 14:20; Joh 12:45; Kol 1:15; Filipp 2:6; Hebr 1:3

how.

Gen 26:9; Ps 11:1; Jer 2:23; Luk 12:56; 1Kor 15:12

 

 

SV

10 Gelooft gij niet, dat9  Ik in den Vader [ben], en de Vader in Mij is? De10 11 12 13 14 15 16  woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar17  de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.          9Joh 10:38;  10Joh 14:24;  11Joh 7:16;  12Joh 8:28;  13Joh 10:38;  14Joh 12:49;  15Joh 16:13;  16Joh 17:21;  17Joh 5:17;  [Joh 3:32]; [Joh 8:29]; [Joh 8:38]; [Joh 16:32];

KJV

10 Believest thou G4100 not G3756 that G3754 I G1473 am G2076 in G1722 the Father G3962, and G2532 the Father G3962 in G1722 me G1698 ? the words G4487 that G3739 I G1473 speak G2980 unto you G5213 I speak G2980 not G3756 of G575 myself G1683 : but G1161 the Father G3962 that dwelleth G3306 in G1722 me G1698 , he G846 doeth G4160 the works G2041 . Joh 10:38; Joh 14:24; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; Joh 17:21; Joh 5:17; [Joh 3:32]; [Joh 8:29]; [Joh 8:38]; [Joh 16:32];

YLT

10 Believest thou not that I [am] in the Father, and the Father is in me? the sayings that I speak to you, from myself I speak not, and the Father who is abiding in me, Himself doth the works; Joh 10:38; Joh 14:24; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; Joh 17:21; Joh 5:17; [Joh 3:32]; [Joh 8:29]; [Joh 8:38]; [Joh 16:32];

WHNU

10 ου G3756 PRT-N πιστευεις G4100 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS εστιν G2076 V-PXI-3S τα G3588 T-APN ρηματα G4487 N-APN α G3739 R-APN εγω G1473 P-1NS λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP απ G575 PREP εμαυτου G1683 F-1GSM ου G3756 PRT-N λαλω G2980 V-PAI-1S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πατηρ G3962 N-NSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS μενων G3306 V-PAP-NSM ποιει G4160 V-PAI-3S τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN αυτου G846 P-GSM Joh 10:38; Joh 14:24; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; Joh 17:21; Joh 5:17; [Joh 3:32]; [Joh 8:29]; [Joh 8:38]; [Joh 16:32];

Darby

10 Believest thou not that I [am] in the Father, and that the Father is in me? The words which I speak to you I do not speak from myself; but the Father who abides in me, he does the works. Joh 10:38; Joh 14:24; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; Joh 17:21; Joh 5:17; [Joh 3:32]; [Joh 8:29]; [Joh 8:38]; [Joh 16:32];

TSK - Johannes 14:10

 

Believest.

Joh 14:20; Joh 1:1-3; Joh 10:30; Joh 10:38; Joh 11:26; Joh 17:21-23; 1Joh 5:7

words.

Joh 3:32-34; Joh 5:19; Joh 6:38-40; Joh 7:16; Joh 7:28; Joh 7:29; Joh 8:28; Joh 8:38; Joh 8:40; Joh 12:49; Joh 17:8

dwelleth.

Ps 68:16-18; 2Kor 5:19; Kol 1:19; Kol 2:9

he.

Joh 5:17; Hand 10:38

 

 

SV

11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader [ben] en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve. [Joh 10:38]; [Joh 17:21];

KJV

11 Believe G4100 me G3427 that G3754 I G1473 [am] in G1722 the Father G3962, and G2532 the Father G3962 in G1722 me G1698 : or else G1490 believe G4100 me G3427 for G1223 the very G846 works' G2041 sake G846 . [Joh 10:38]; [Joh 17:21];

YLT

11 believe me, that I [am] in the Father, and the Father in me; and if not, because of the works themselves, believe me. [Joh 10:38]; [Joh 17:21];

WHNU

11 πιστευετε G4100 V-PAM-2P μοι G3427 P-1DS οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N δια G1223 PREP τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN αυτα G846 P-APN πιστευετε G4100 V-PAM-2P [Joh 10:38]; [Joh 17:21];

Darby

11 Believe *me* that I [am] in the Father and the Father in me; but if not, believe me for the works' sake themselves. [Joh 10:38]; [Joh 17:21];

TSK - Johannes 14:11

 

or.

Joh 5:36; Joh 10:25; Joh 10:32; Joh 10:38; Joh 12:38-40; Matt 11:4; Matt 11:5; Luk 7:21-23; Hand 2:22; Hebr 2:4

 

 

SV

12 Voorwaar,18 19 20 21  voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.     18Matt 21:21;  19Luk 17:6;  20Hand 5:12;  21Hand 19:11;

KJV

12 Verily G281 , verily G281 , I say G3004 unto you G5213 , He that believeth G4100 on G1519 me G1691 , the works G2041 that G3739 I G1473 do G4160 shall he do G4160 also G2548 ; and G2532 greater [works] than G3187 these G5130 shall he do G4160; because G3754 I G1473 go G4198 unto G4314 my G3450 Father G3962 . Matt 21:21; Luk 17:6; Hand 5:12; Hand 19:11;

YLT

12 `Verily, verily, I say to you, he who is believing in me, the works that I do--that one also shall do, and greater than these he shall do, because I go on to my Father; Matt 21:21; Luk 17:6; Hand 5:12; Hand 19:11;

WHNU

12 αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ο G3588 T-NSM πιστευων G4100 V-PAP-NSM εις G1519 PREP εμε G1691 P-1AS τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN α G3739 R-APN εγω G1473 P-1NS ποιω G4160 V-PAI-1S κακεινος G2548 D-NSM-C ποιησει G4160 V-FAI-3S και G2532 CONJ μειζονα G3173 A-APN-C τουτων G5130 D-GPN ποιησει G4160 V-FAI-3S οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM πορευομαι G4198 V-PNI-1S Matt 21:21; Luk 17:6; Hand 5:12; Hand 19:11;

Darby

12 Verily, verily, I say to you, He that believes on me, the works which I do shall he do also, and he shall do greater than these, because I go to the Father. Matt 21:21; Luk 17:6; Hand 5:12; Hand 19:11;

TSK - Johannes 14:12

 

the.

Matt 21:21; Mark 11:13; Mark 16:17; Luk 10:17-19; Hand 3:6-8; Hand 4:9-12; Hand 4:16; Hand 4:33; Hand 8:7

Hand 9:34; Hand 9:40; Hand 16:18; 1Kor 12:10; 1Kor 12:11

greater.

Hand 2:4-11; Hand 2:41; Hand 4:4; Hand 5:15; Hand 6:7; Hand 10:46; Hand 19:12; Rom 15:19

because.

Joh 14:28; Joh 7:39; Joh 16:7; Hand 2:33

 

 

SV

13 En22 23 24 25 26 27 28 29 30  zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.          22Jer 29:12;  23Matt 7:7;  24Matt 21:22;  25Mark 11:24;  26Luk 11:9;  27Joh 15:7;  28Joh 16:24;  29Jak 1:5;  301Joh 3:22;  [Joh 16:23]; [Joh 17:4]; [1Joh 5:14];

KJV

13 And G3739 G2532 whatsoever G3748 G302 ye shall ask G154 in G1722 my G3450 name G3686 , that G5124 will I do G4160 , that G2443 the Father G3962 may be glorified G1392 in G1722 the Son G5207 . Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; [Joh 16:23]; [Joh 17:4]; [1Joh 5:14];

YLT

13 and whatever ye may ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son; Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; [Joh 16:23]; [Joh 17:4]; [1Joh 5:14];

WHNU

13 και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN τι G5100 X-ASN αν G302 PRT αιτησητε G154 V-AAS-2P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS τουτο G5124 D-ASN ποιησω G4160 V-FAI-1S ινα G2443 CONJ δοξασθη G1392 V-APS-3S ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM υιω G5207 N-DSM Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; [Joh 16:23]; [Joh 17:4]; [1Joh 5:14];

Darby

13 And whatsoever ye shall ask in my name, this will I do, that the Father may be glorified in the Son. Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; [Joh 16:23]; [Joh 17:4]; [1Joh 5:14];

TSK - Johannes 14:13

 

whatsoever.

Joh 15:7; Joh 15:16; Joh 16:23; Joh 16:26; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Efez 3:20

Jak 1:5; Jak 5:16; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14

in my.

Joh 14:6; Efez 2:18; Efez 3:12; Efez 3:14; Efez 3:21; Kol 3:17; Hebr 4:15; Hebr 7:25; Hebr 13:15; 1Petr 2:5

will.

Joh 14:14; Joh 4:10; Joh 4:14; Joh 5:19; Joh 7:37; Joh 10:30; Joh 16:7; 2Kor 12:8-10; Filipp 4:13

that.

Joh 12:44; Joh 13:31; Joh 17:4; Joh 17:5; Filipp 2:9-11

 

 

SV

14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

KJV

14 If G1437 ye shall ask G154 any thing G5100 in G1722 my G3450 name G3686 , I G1473 will do G4160 [it].

YLT

14 if ye ask anything in my name I will do [it] .

WHNU

14 εαν G1437 COND τι G5100 X-ASN αιτησητε G154 V-AAS-2P   [με] G3165 P-1AS με G3165 P-1AS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS   τουτο G5124 D-ASN εγω G1473 P-1NS ποιησω G4160 V-FAI-1S

Darby

14 If ye shall ask anything in my name, I will do it.

TSK - Johannes 14:14

 

14

 

 

SV

15 Indien31 32 33 34  gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.     31Joh 14:21;  32Joh 14:23;  33Joh 15:10;  341Joh 5:3;

KJV

15 If G1437 ye love G25 me G3165 , keep G5083 my G1699 commandments G1785. Joh 14:21; Joh 14:23; Joh 15:10; 1Joh 5:3;

YLT

15 `If ye love me, my commands keep, Joh 14:21; Joh 14:23; Joh 15:10; 1Joh 5:3;

WHNU

15 εαν G1437 COND αγαπατε G25 V-PAS-2P με G3165 P-1AS τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF τας G3588 T-APF εμας G1699 S-1APF τηρησετε G5083 V-FAI-2P Joh 14:21; Joh 14:23; Joh 15:10; 1Joh 5:3;

Darby

15 If ye love me, keep my commandments. Joh 14:21; Joh 14:23; Joh 15:10; 1Joh 5:3;

TSK - Johannes 14:15

 

Joh 14:21-24; Joh 8:42; Joh 15:10-14; Joh 21:15-17; Matt 10:37; Matt 25:34-40; 1Kor 16:22

2Kor 5:14; 2Kor 5:15; 2Kor 8:8; 2Kor 8:9; Gal 5:6; Efez 3:16-18; Efez 6:24; Filipp 1:20-23; Filipp 3:7-11

1Petr 1:8; 1Joh 2:3-5; 1Joh 4:19; 1Joh 4:20; 1Joh 5:2; 1Joh 5:3

 

 

SV

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

KJV

16 And G2532 I G1473 will pray G2065 the Father G3962, and G2532 he shall give G1325 you G5213 another G243 Comforter G3875 , that G2443 he may abide G3306 with G3326 you G5216 for G1519 ever G165 ;

YLT

16 and I will ask the Father, and another Comforter He will give to you, that he may remain with you--to the age;

WHNU

16 καγω G2504 P-1NS-C ερωτησω G2065 V-FAI-1S τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM και G2532 CONJ αλλον G243 A-ASM παρακλητον G3875 N-ASM δωσει G1325 V-FAI-3S υμιν G5213 P-2DP ινα G2443 CONJ   η G1510 V-PXS-3S μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM η G1510 V-PXS-3S

Darby

16 And I will beg the Father, and he will give you another Comforter, that he may be with you for ever,

TSK - Johannes 14:16

 

I will.

Joh 14:14; Joh 16:26; Joh 16:27; Joh 17:9-11; Joh 17:15; Joh 17:20; Rom 8:34; Hebr 7:25; 1Joh 2:1

another.

Joh 14:18; Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7-15; Hand 9:31; Hand 13:52; Rom 5:5; Rom 8:15; Rom 8:16; Rom 8:26; Rom 8:27; Rom 14:17

Rom 15:13; Gal 5:22; Filipp 2:1

abide.

Joh 4:14; Joh 16:22; Matt 28:20; Efez 1:13; Efez 1:14; Kol 3:3; Kol 3:4; 2Thess 2:16

 

 

SV

17 [Namelijk] den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. [Joh 7:7];

KJV

17 [Even] the Spirit G4151 of truth G225 ; whom G3739 the world G2889 cannot G3756 G1410 receive G2983 , because G3754 it seeth G2334 him G846 not G3756 , neither G3761 knoweth G1097 him G846 : but G1161 ye G5210 know G1097 him G846 ; for G3754 he dwelleth G3306 with G3844 you G5213 , and G2532 shall be G2071 in G1722 you G5213 . [Joh 7:7];

YLT

17 the Spirit of truth, whom the world is not able to receive, because it doth not behold him, nor know him, and ye know him, because he doth remain with you, and shall be in you. [Joh 7:7];

WHNU

17 το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF ο G3739 R-ASN ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S λαβειν G2983 V-2AAN οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N θεωρει G2334 V-PAI-3S αυτο G846 P-ASN ουδε G3761 ADV γινωσκει G1097 V-PAI-3S υμεις G5210$TB G1097 V-PAI-2P αυτο G846 P-ASN οτι G3754 CONJ παρ G3844 PREP υμιν G5213 P-2DP μενει G3306 V-PAI-3S και G2532 CONJ εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP   εστιν G2076 V-PXI-3S εσται G2071 V-FXI-3S [Joh 7:7];

Darby

17 the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him nor know him; but ye know him, for he abides with you, and shall be in you. [Joh 7:7];

TSK - Johannes 14:17

 

the Spirit.

Joh 15:26; Joh 16:13; 1Joh 2:27; 1Joh 4:6

whom.

Spr 14:10; 1Kor 2:14; Openb 2:17

but.

Joh 14:16; Joh 14:23; Jes 57:15; Jes 59:21; Ezech 36:27; Rom 8:9; Rom 8:11; Rom 8:13; Rom 8:14; 1Kor 3:16; 1Kor 6:19

2Kor 6:16; Efez 2:22; Efez 3:17; 2Tim 1:14; 1Joh 2:27; 1Joh 3:24; 1Joh 4:12; 1Joh 4:13

shall.

Matt 10:20; Rom 8:10; 1Kor 14:15; 2Kor 13:5; Gal 4:6; Kol 1:27; 1Joh 4:4

 

 

SV

18 Ik35  zal u geen wezen laten; Ik kom [weder] tot u.  35Matt 28:20;

KJV

18 I will G863 not G3756 leave G863 you G5209 comfortless G3737: I will come G2064 to G4314 you G5209 .1

  1comfortless: or, orphans  Matt 28:20;

YLT

18 `I will not leave you bereaved, I come unto you; Matt 28:20;

WHNU

18 ουκ G3756 PRT-N αφησω G863 V-FAI-1S υμας G5209 P-2AP ορφανους G3737 A-APM ερχομαι G2064 V-PNI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP Matt 28:20;

Darby

18 I will not leave you orphans, I am coming to you. Matt 28:20;

TSK - Johannes 14:18

 

will not.

Joh 14:16; Joh 14:27; Joh 16:33; Ps 23:4; Jes 43:1; Jes 51:12; Jes 66:11-13; 2Kor 1:2-6; 2Thess 2:16

Heb 2:18

comfortless.  or, orphans.

Klaagl 5:3; Hos 14:3

will come.

Joh 14:3; Joh 14:28; Ps 101:2; Hos 6:3; Matt 18:20; Matt 28:20

 

 

SV

19 Nog een kleinen [tijd], en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

KJV

19 Yet G2089 a little while G3397, and G2532 the world G2889 seeth G2334 me G3165 no more G3765 ; but G1161 ye G5210 see G2334 me G3165 : because G3754 I G1473 live G2198 , ye G5210 shall live G2198 also G2532 .

YLT

19 yet a little, and the world doth no more behold me, and ye behold me, because I live, and ye shall live;

WHNU

19 ετι G2089 ADV μικρον G3397 A-ASN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM με G3165 P-1AS ουκετι G3765 ADV θεωρει G2334 V-PAI-3S υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ θεωρειτε G2334 V-PAI-2P με G3165 P-1AS οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ζω G2198 V-PAI-1S και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP ζησετε G2198 V-FAI-2P

Darby

19 Yet a little and the world sees me no longer; but ye see me; because I live ye also shall live.

TSK - Johannes 14:19

 

a little.

Joh 7:33; Joh 8:21; Joh 12:35; Joh 13:33; Joh 16:16; Joh 16:22

because.

Joh 14:6; Joh 6:56-58; Joh 11:25; Rom 5:10; Rom 8:34; 1Kor 15:20; 1Kor 15:45; 2Kor 4:10-12

Kol 3:3; Kol 3:4; Hebr 7:25; 1Joh 1:1-3

 

 

SV

20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader [ben], en gij in Mij, en Ik in u.

KJV

20 At G1722 that G1565 day G2250 ye G5210 shall know G1097 that G3754 I G1473 [am] in G1722 my G3450 Father G3962 , and G2532 ye G5210 in G1722 me G1698 , and I G2504 in G1722 you G5213 .

YLT

20 in that day ye shall know that I [am] in my Father, and ye in me, and I in you;

WHNU

20 εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF   υμεις G5210 P-2NP γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P υμεις G5210 P-2NP οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP

Darby

20 In that day ye shall know that I [am] in my Father, and ye in me, and I in you.

TSK - Johannes 14:20

 

ye shall.

Joh 14:10; Joh 10:38; Joh 17:7; Joh 17:11; Joh 17:21-23; Joh 17:26; 2Kor 5:19; Kol 1:19; Kol 2:9

ye in.

Joh 6:56; Joh 15:5-7; Rom 8:1; Rom 16:7; 1Kor 1:30; 2Kor 5:17; 2Kor 12:2; 2Kor 13:5; Gal 2:20

Efez 2:10; Kol 1:27; 1Joh 4:12

 

 

SV

21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. [Joh 14:15]; [Joh 15:10];

KJV

21 He that hath G2192 my G3450 commandments G1785, and G2532 keepeth G5083 them G846 , he G1565 it is G2076 that loveth G25 me G3165 : and G1161 he that loveth G25 me G3165 shall be loved G25 of G5259 my G3450 Father G3962 , and G2532 I G1473 will love G25 him G846 , and G2532 will manifest G1718 myself G1683 to him G846 . [Joh 14:15]; [Joh 15:10];

YLT

21 he who is having my commands, and is keeping them, that one it is who is loving me, and he who is loving me shall be loved by my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.' [Joh 14:15]; [Joh 15:10];

WHNU

21 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ τηρων G5083 V-PAP-NSM αυτας G846 P-APF εκεινος G1565 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM αγαπων G25 V-PAP-NSM με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αγαπων G25 V-PAP-NSM με G3165 P-1AS αγαπηθησεται G25 V-FPI-3S υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS καγω G2504 P-1NS-C αγαπησω G25 V-FAI-1S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ εμφανισω G1718 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM εμαυτον G1683 F-1ASM [Joh 14:15]; [Joh 15:10];

Darby

21 He that has my commandments and keeps them, he it is that loves me; but he that loves me shall be loved by my Father, and I will love him and will manifest myself to him. [Joh 14:15]; [Joh 15:10];

TSK - Johannes 14:21

 

that hath.

Joh 14:15; Joh 14:23; Joh 14:24; Joh 15:14; Gen 26:3-5; Deut 10:12; Deut 10:13; Deut 11:13; Deut 30:6-8; Ps 119:4-6

Jer 31:31; Jer 31:33; Jer 31:34; Ezech 36:25-27; Luk 11:28; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Jak 2:23; Jak 2:24

1Joh 2:5; 1Joh 3:18-24; 1Joh 5:3; 2Joh 1:6; Openb 22:14

that loveth.

Joh 14:23; Joh 15:9; Joh 15:10; Joh 16:27; Joh 17:23; Ps 35:27; Jes 62:2-5; Zef 3:17; 2Thess 2:16

1Jo 3:1

and will.

Joh 14:18; Joh 14:22; Joh 14:23; Joh 16:14; Hand 18:9-11; Hand 22:18; 2Kor 3:18; 2Kor 4:6; 2Kor 12:8

2Tim 4:17; 2Tim 4:18; 2Tim 4:22; 1Joh 1:1-3; Openb 2:17; Openb 3:20

 

 

SV

22 Judas, niet de Iskáriot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?

KJV

22 Judas G2455 saith G3004 unto him G846 , not G3756 Iscariot G2469 , Lord G2962 , how G5101 is it G1096 that G3754 thou wilt G3195 manifest G1718 thyself G4572 unto us G2254 , and G2532 not G3780 unto the world G2889?

YLT

22 Judas saith to him, (not the Iscariot), `Sir, what hath come to pass, that to us thou are about to manifest thyself, and not to the world?'

WHNU

22 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ιουδας G2455 N-NSM ουχ G3756 PRT-N ο G3588 T-NSM ισκαριωτης G2469 N-NSM κυριε G2962 N-VSM   [και] G2532 CONJ τι G5101 I-NSN γεγονεν G1096 V-2RAI-3S οτι G3754 CONJ ημιν G2254 P-1DP μελλεις G3195 V-PAI-2S εμφανιζειν G1718 V-PAN σεαυτον G4572 F-2ASM και G2532 CONJ ουχι G3780 PRT-I τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM

Darby

22 Judas, not the Iscariote, says to him, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself to us and not to the world?

TSK - Johannes 14:22

 

Judas.

Mt 10:3

Lebbaeus, Thaddaeus.

Mr 3:18

Thaddaeus.

Luk 6:16; Hand 1:13; Judas 1:1

how.

Joh 3:4; Joh 3:9; Joh 4:11; Joh 6:52; Joh 6:60; Joh 16:17; Joh 16:18

 

 

SV

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. [Joh 14:15]; [Joh 15:10]; [1Joh 3:24];

KJV

23 Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846 , If G1437 a man G5100 love G25 me G3165 , he will keep G5083 my G3450 words G3056 : and G2532 my G3450 Father G3962 will love G25 him G846 , and G2532 we will come G2064 unto G4314 him G846 , and G2532 make G4160 our abode G3438 with G3844 him G846 . [Joh 14:15]; [Joh 15:10]; [1Joh 3:24];

YLT

23 Jesus answered and said to him, `If any one may love me, my word he will keep, and my Father will love him, and unto him we will come, and abode with him we will make; [Joh 14:15]; [Joh 15:10]; [1Joh 3:24];

WHNU

23 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM αγαπα G25 V-PAS-3S με G3165 P-1AS τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM μου G3450 P-1GS τηρησει G5083 V-FAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM μου G3450 P-1GS αγαπησει G25 V-FAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ελευσομεθα G2064 V-FDI-1P και G2532 CONJ μονην G3438 N-ASF παρ G3844 PREP αυτω G846 P-DSM ποιησομεθα G4160 V-FDI-1P [Joh 14:15]; [Joh 15:10]; [1Joh 3:24];

Darby

23 Jesus answered and said to him, If any one love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. [Joh 14:15]; [Joh 15:10]; [1Joh 3:24];

TSK - Johannes 14:23

 

If.

Joh 14:15; Joh 14:21

make.

Joh 14:17; Joh 5:17-19; Joh 6:56; Joh 10:30; Gen 1:26; Gen 11:7; Ps 90:1; Ps 91:1; Jes 57:15

Rom 8:9-11; 1Joh 2:24; 1Joh 4:4; 1Joh 4:15; 1Joh 4:16; Openb 3:20; Openb 3:21; Openb 7:15-17; Openb 21:22; Openb 22:3

 

 

SV

24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en36 37 38 39 40  het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.      36Joh 14:10;  37Joh 7:16;  38Joh 8:28;  39Joh 12:49;  40Joh 16:13;  [Joh 3:11]; [Joh 5:20]; [Joh 8:38];

KJV

24 He that loveth G25 me G3165 not G3361 keepeth G5083 not G3756 my G3450 sayings G3056 : and G2532 the word G3056 which G3739 ye hear G191 is G2076 not G3756 mine G1699 , but G235 the Father's G3962 which G3588 sent G3992 me G3165 . Joh 14:10; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; [Joh 3:11]; [Joh 5:20]; [Joh 8:38];

YLT

24 he who is not loving me, my words doth not keep; and the word that ye hear is not mine, but the Father's who sent me. Joh 14:10; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; [Joh 3:11]; [Joh 5:20]; [Joh 8:38];

WHNU

24 ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N αγαπων G25 V-PAP-NSM με G3165 P-1AS τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM μου G3450 P-1GS ου G3756 PRT-N τηρει G5083 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ον G3739 R-ASM ακουετε G191 V-PAI-2P ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εμος G1699 S-1NSM αλλα G235 CONJ του G3588 T-GSM πεμψαντος G3992 V-AAP-GSM με G3165 P-1AS πατρος G3962 N-GSM Joh 14:10; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; [Joh 3:11]; [Joh 5:20]; [Joh 8:38];

Darby

24 He that loves me not does not keep my words; and the word which ye hear is not mine, but [that] of the Father who has sent me. Joh 14:10; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 16:13; [Joh 3:11]; [Joh 5:20]; [Joh 8:38];

TSK - Johannes 14:24

 

that.

Joh 14:15; Joh 14:21-23; Matt 19:21; Matt 25:41-46; 2Kor 8:8; 2Kor 8:9; 1Joh 3:16-20

and.

Joh 14:10; Joh 3:34; Joh 5:19; Joh 5:38; Joh 7:16; Joh 7:28; Joh 8:26; Joh 8:28; Joh 8:38; Joh 8:42; Joh 12:44-50

 

 

SV

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.

KJV

25 These things G5023 have I spoken G2980 unto you G5213 , being [yet] present G3306 with G3844 you G5213 .

YLT

25 `These things I have spoken to you, remaining with you,

WHNU

25 ταυτα G5023 D-APN λελαληκα G2980 V-RAI-1S υμιν G5213 P-2DP παρ G3844 PREP υμιν G5213 P-2DP μενων G3306 V-PAP-NSM

Darby

25 These things I have said to you, abiding with you;

TSK - Johannes 14:25

 

have.

Joh 14:29; Joh 13:19; Joh 15:11; Joh 16:1-4; Joh 16:12; Joh 17:6-8

 

 

SV

26 Maar41 42 43 44  de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die45  zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.      41Luk 24:49;  42Joh 15:26;  43Joh 16:7;  44Hand 2:4;  45Joh 16:13;  [Hand 1:4];

KJV

26 But G1161 the Comforter G3875, [which is] the Holy G40 Ghost G4151 , whom G3739 the Father G3962 will send G3992 in G1722 my G3450 name G3686 , he G1565 shall teach G1321 you G5209 all things G3956, and G2532 bring G5279 all things G3956 to G5279 your G5209 remembrance G5279, whatsoever G3739 I have said G2036 unto you G5213 . Luk 24:49; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 2:4; Joh 16:13; [Hand 1:4];

YLT

26 and the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and remind you of all things that I said to you. Luk 24:49; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 2:4; Joh 16:13; [Hand 1:4];

WHNU

26 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ παρακλητος G3875 N-NSM το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN το G3588 T-NSN αγιον G40 A-NSN ο G3739 R-ASN πεμψει G3992 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS εκεινος G1565 D-NSM υμας G5209 P-2AP διδαξει G1321 V-FAI-3S παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ υπομνησει G5279 V-FAI-3S υμας G5209 P-2AP παντα G3956 A-APN α G3739 R-APN ειπον G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP   εγω G1473 P-1NS [εγω] G1473 P-1NS Luk 24:49; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 2:4; Joh 16:13; [Hand 1:4];

Darby

26 but the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, *he* shall teach you all things, and will bring to your remembrance all the things which I have said to you. Luk 24:49; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 2:4; Joh 16:13; [Hand 1:4];

TSK - Johannes 14:26

 

the Comforter.

16

Holy Ghost.

Joh 7:39; Joh 20:22; Ps 51:11; Jes 63:10; Matt 1:18; Matt 1:20; Matt 3:11; Matt 28:19; Mark 12:36

Mark 13:11; Luk 1:15; Luk 1:35; Luk 1:41; Luk 1:67; Luk 2:25; Luk 3:22; Luk 11:13; Hand 1:2; Hand 1:8; Hand 2:4; Hand 5:3

Hand 7:51; Hand 7:55; Hand 13:2; Hand 13:4; Hand 15:8; Hand 15:28; Hand 16:6; Hand 20:28; Hand 28:25; Rom 5:5; Rom 14:17

Rom 15:13; Rom 15:16; 1Kor 2:13; 1Kor 6:19; 1Kor 12:3; 2Kor 6:6; 2Kor 13:14; Efez 1:13; Efez 4:30

1Thess 1:5; 1Thess 1:6; 1Thess 4:8; 2Tim 1:14; Tit 3:5; Hebr 2:4; Hebr 3:7; Hebr 9:8; Hebr 10:15; 1Petr 1:12

2Petr 1:21; 1Joh 5:7; Judas 1:20

whom.

Joh 14:16; Joh 15:26; Joh 16:7; Luk 24:49; Hand 1:4

he.

Joh 6:45; Joh 16:13; Joh 16:14; Ps 25:8; Ps 25:9; Ps 25:12-14; Jes 54:13; Jer 31:33; Jer 31:34

1Kor 2:10-13; Efez 1:17; 1Joh 2:20; 1Joh 2:27; Openb 2:11

bring.

Joh 2:22; Joh 12:16; Hand 11:16; Hand 20:35

 

 

SV

27 Vrede46  laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld [hem] geeft, geef Ik [hem] u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.  46Filipp 4:7;  [Joh 16:33];

KJV

27 Peace G1515 I leave G863 with you G5213 , my G1699 peace G1515 I give G1325 unto you G5213 : not G3756 as G2531 the world G2889 giveth G1325 , give G1325 I G1473 unto you G5213 . Let G5015 not G3361 your G5216 heart G2588 be troubled G5015, neither G3366 let it be afraid G1168. Filipp 4:7; [Joh 16:33];

YLT

27 `Peace I leave to you; my peace I give to you, not according as the world doth give do I give to you; let not your heart be troubled, nor let it be afraid; Filipp 4:7; [Joh 16:33];

WHNU

27 ειρηνην G1515 N-ASF αφιημι G863 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ειρηνην G1515 N-ASF την G3588 T-ASF εμην G1699 S-1ASF διδωμι G1325 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ου G3756 PRT-N καθως G2531 ADV ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM διδωσιν G1325 V-PAI-3S εγω G1473 P-1NS διδωμι G1325 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP μη G3361 PRT-N ταρασσεσθω G5015 V-PPM-3S υμων G5216 P-2GP η G3588 T-NSF καρδια G2588 N-NSF μηδε G3366 CONJ δειλιατω G1168 V-PAM-3S Filipp 4:7; [Joh 16:33];

Darby

27 I leave peace with you; I give *my* peace to you: not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it fear. Filipp 4:7; [Joh 16:33];

TSK - Johannes 14:27

 

Peace I leave.

Joh 16:33; Joh 20:19; Joh 20:21; Joh 20:26; Num 6:26; Ps 29:11; Ps 72:2; Ps 72:7; Ps 85:10; Jes 9:6

Jes 32:15-17; Jes 54:7-10; Jes 54:13; Jes 55:12; Jes 57:19; Zach 6:13; Luk 1:79; Luk 2:14; Luk 10:5

Hand 10:36; Rom 1:7; Rom 5:1; Rom 5:10; Rom 8:6; Rom 15:13; 1Kor 1:3; 2Kor 5:18-21; Gal 1:3

Gal 5:22; Gal 6:16; Efez 2:14-17; Filipp 4:7; Kol 1:2; Kol 1:20; Kol 3:15; 2Thess 1:2; 2Thess 3:16

Hebr 7:2; Hebr 13:20; Openb 1:4

not.

Job 34:29; Ps 28:3; Klaagl 3:17; Dan 4:1; Dan 6:25

Let not.

1

afraid.

Ps 11:1; Ps 27:1; Ps 56:3; Ps 56:11; Ps 91:5; Ps 112:7; Spr 3:25; Jes 12:2; Jes 41:10; Jes 41:14

Jer 1:8; Ezech 2:6; Matt 10:26; Luk 12:4; Hand 18:9; 2Tim 1:7; Openb 2:10; Openb 21:8

 

 

SV

28 Gij47  hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom [weder] tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.  47Joh 14:3;  [1Kor 11:3];

KJV

28 Ye have heard G191 how G3754 I G1473 said G2036 unto you G5213 , I go away G5217, and G2532 come G2064 [again] unto G4314 you G5209 . If G1487 ye loved G25 me G3165 , G302 ye would rejoice G5463, because G3754 I said G2036 , I go G4198 unto G4314 the Father G3962: for G3754 my G3450 Father G3962 is G2076 greater than G3187 I G3450 . Joh 14:3; [1Kor 11:3];

YLT

28 ye heard that I said to you--I go away, and I come unto you; if ye did love me, ye would have rejoiced that I said--I go on to the Father, because my Father is greater than I. Joh 14:3; [1Kor 11:3];

WHNU

28 ηκουσατε G191 V-AAI-2P οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειπον G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP υπαγω G5217 V-PAI-1S και G2532 CONJ ερχομαι G2064 V-PNI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP ει G1487 COND ηγαπατε G25 V-IAI-2P με G3165 P-1AS εχαρητε G5463 V-2AOI-2P αν G302 PRT οτι G3754 CONJ πορευομαι G4198 V-PNI-1S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM μειζων G3187 A-NSM-C μου G3450 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S Joh 14:3; [1Kor 11:3];

Darby

28 Ye have heard that I have said unto you, I go away and I am coming to you. If ye loved me ye would rejoice that I go to the Father, for [my] Father is greater than I. Joh 14:3; [1Kor 11:3];

TSK - Johannes 14:28

 

heard.

Joh 14:3; Joh 14:18; Joh 16:16-22

If.

Joh 16:7; Ps 47:5-7; Ps 68:18; Ps 68:9; Luk 24:51-53; 1Petr 1:8

I go.

Joh 14:12; Joh 16:16; Joh 20:17

Father.

Joh 5:18; Joh 10:30; Joh 10:38; Joh 13:16; Joh 20:21; Jes 42:1; Jes 49:5-7; Jes 53:11; Matt 12:18

1Kor 11:3; 1Kor 15:24-28; Filipp 2:6-11; Hebr 1:2; Hebr 1:3; Hebr 2:9-15; Hebr 3:1-4; Openb 1:11; Openb 1:17

Re 1:18

 

 

SV

29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat,48 49  wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.   48Joh 13:19;  49Joh 16:4;

KJV

29 And G2532 now G3568 I have told G2046 you G5213 before G4250 it come to pass G1096, that G2443 , when G3752 it is come to pass G1096, ye might believe G4100 . Joh 13:19; Joh 16:4;

YLT

29 `And now I have said [it] to you before it come to pass, that when it may come to pass, ye may believe; Joh 13:19; Joh 16:4;

WHNU

29 και G2532 CONJ νυν G3568 ADV ειρηκα G2046 V-RAI-1S-ATT υμιν G5213 P-2DP πριν G4250 ADV γενεσθαι G1096 V-2ADN ινα G2443 CONJ οταν G3752 CONJ γενηται G1096 V-2ADS-3S πιστευσητε G4100 V-AAS-2P Joh 13:19; Joh 16:4;

Darby

29 And now I have told you before it comes to pass, that when it shall have come to pass ye may believe. Joh 13:19; Joh 16:4;

TSK - Johannes 14:29

 

Joh 13:19; Joh 16:4-30; Joh 16:31; Matt 24:24; Matt 24:25

 

 

SV

30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want50 51 52  de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.    50Joh 12:31;  51Joh 16:11;  52Efez 2:2;

KJV

30 Hereafter G3765 I will G2980 not G3765 talk G2980 much G4183 with G3326 you G5216 : for G1063 the prince G758 of this G5127 world G2889 cometh G2064 , and G2532 hath G2192 G3756 nothing G3762 in G1722 me G1698 . Joh 12:31; Joh 16:11; Efez 2:2;

YLT

30 I will no more talk much with you, for the ruler of this world doth come, and in me he hath nothing; Joh 12:31; Joh 16:11; Efez 2:2;

WHNU

30 ουκετι G3765 ADV πολλα G4183 A-APN λαλησω G2980 V-FAI-1S μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP ερχεται G2064 V-PNI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM αρχων G758 N-NSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS ουκ G3756 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S ουδεν G3762 A-ASN Joh 12:31; Joh 16:11; Efez 2:2;

Darby

30 I will no longer speak much with you, for the ruler of the world comes, and in me he has nothing; Joh 12:31; Joh 16:11; Efez 2:2;

TSK - Johannes 14:30

 

I.

Joh 16:12; Luk 24:44-49; Hand 1:3

the.

Joh 12:31; Joh 16:11; Luk 22:53; 2Kor 4:4; Efez 2:2; Efez 6:12; Kol 1:13; 1Joh 4:4

1Jo 5:19; *Gr:

Openb 12:9; Openb 20:2; Openb 20:3; Openb 20:7; Openb 20:8

and.

Luk 1:35; 2Kor 5:21; Hebr 4:15; Hebr 7:26; 1Petr 1:19; 1Petr 2:22; 1Joh 3:5-8

 

 

SV

31 Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden53 54  heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.   53Joh 10:18;  54Hebr 10:5;  [Jes 50:5];

KJV

31 But G235 that G2443 the world G2889 may know G1097 that G3754 I love G25 the Father G3962; and G2532 as G2531 the Father G3962 gave G1781 me G3427 commandment G1781, even so G3779 I do G4160 . Arise G1453 , let us go G71 hence G1782 . Joh 10:18; Hebr 10:5; [Jes 50:5];

YLT

31 but that the world may know that I love the Father, and according as the Father gave me command so I do; arise, we may go hence. Joh 10:18; Hebr 10:5; [Jes 50:5];

WHNU

31 αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ γνω G1097 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM οτι G3754 CONJ αγαπω G25 V-PAI-1S-C τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM και G2532 CONJ καθως G2531 ADV   εντολην G1785 N-ASF εδωκεν G1325 V-AAI-3S ενετειλατο G1781 V-ADI-3S μοι G3427 P-1DS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ουτως G3779 ADV ποιω G4160 V-PAI-1S εγειρεσθε G1453 V-PEM-2P αγωμεν G71 V-PAS-1P εντευθεν G1782 ADV Joh 10:18; Hebr 10:5; [Jes 50:5];

Darby

31 but that the world may know that I love the Father, and as the Father has commanded me, thus I do. Rise up, let us go hence. Joh 10:18; Hebr 10:5; [Jes 50:5];

TSK - Johannes 14:31

 

that the.

Joh 4:34; Joh 10:18; Joh 12:27; Joh 15:9; Joh 18:11; Ps 40:8; Matt 26:39; Filipp 2:8

Hebr 5:7; Hebr 5:8; Hebr 10:5-9; Hebr 12:2; Hebr 12:3

Arise.

Joh 18:1-4; Matt 26:46; Luk 12:50

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 13)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 15)