Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 8)
| Volgend hoofdstuk (Markus 10)


Markus 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En Hij1 2  zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.   1Matt 16:28;  2Luk 9:27;

KJV

1 And G2532 he said G3004 unto them G846 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , That G3754 there be G1526 some G5100 of them that stand G2476 here G5602 , which G3748 shall G1089 not G3364 taste G1089 of death G2288 , till G2193 G302 they have seen G1492 the kingdom G932 of God G2316 come G2064 with G1722 power G1411 . Matt 16:28; Luk 9:27;

YLT

1 And he said to them, `Verily I say to you, That there are certain of those standing here, who may not taste of death till they see the reign of God having come in power.' Matt 16:28; Luk 9:27;

WHNU

1 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P τινες G5100 X-NPM ωδε G5602 ADV των G3588 T-GPM εστηκοτων G2476 V-RAP-GPM οιτινες G3748 R-NPM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N γευσωνται G1089 V-ADS-3P θανατου G2288 N-GSM εως G2193 CONJ αν G302 PRT ιδωσιν G1492 V-2AAS-3P την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εληλυθυιαν G2064 V-2RAP-ASF εν G1722 PREP δυναμει G1411 N-DSF Matt 16:28; Luk 9:27;

Darby

1 And he said to them, Verily I say unto you, There are some of those standing here that shall not taste death until they shall have seen the kingdom of God come in power. Matt 16:28; Luk 9:27;

TSK - Markus 9:1

 

1 Jesus is transfigured.

11 He instructs his disciples concerning the coming of Elias;

14 casts forth a deaf and dumb spirit;

30 foretells his death and resurrection;

33 exhorts his disciples to humility;

38 bidding them not to prohibit such as are not against them, nor to give offence to any of the faithful.

 

 

That.

Matt 16:28; Luk 9:27

taste.

Luk 2:26; Joh 8:51; Joh 8:52; Hebr 2:9

the kingdom.

Matt 24:30; Matt 25:31; Luk 22:18; Luk 22:30; Joh 21:23; Hand 1:6; Hand 1:7

 

 

SV

2 En3 4  na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en bracht hen op een hogen berg bezijden alleen; en Hij werd voor hen van gedaante veranderd.   3Matt 17:1;  4Luk 9:28;

KJV

2 And G2532 after G3326 six G1803 days G2250 Jesus G2424 taketh G3880 [with him] Peter G4074 , and G2532 James G2385 , and G2532 John G2491 , and G2532 leadeth G399 them G846 up G399 into G1519 an high G5308 mountain G3735 apart G2596 G2398 by themselves G3441: and G2532 he was transfigured G3339 before G1715 them G846 . Matt 17:1; Luk 9:28;

YLT

2 And after six days doth Jesus take Peter, and James, and John, and bringeth them up to a high mount by themselves, alone, and he was transfigured before them, Matt 17:1; Luk 9:28;

WHNU

2 και G2532 CONJ μετα G3326 PREP ημερας G2250 N-APF εξ G1803 A-NUI παραλαμβανει G3880 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τον G3588 T-ASM πετρον G4074 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM ιακωβον G2385 N-ASM και G2532 CONJ   τον G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM και G2532 CONJ αναφερει G399 V-PAI-3S αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP ορος G3735 N-ASN υψηλον G5308 A-ASN κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF μονους G3441 A-APM και G2532 CONJ μετεμορφωθη G3339 V-API-3S εμπροσθεν G1715 PREP αυτων G846 P-GPM Matt 17:1; Luk 9:28;

Darby

2 And after six days Jesus takes with [him] Peter and James and John, and takes them up on a high mountain by themselves apart. And he was transfigured before them: Matt 17:1; Luk 9:28;

TSK - Markus 9:2

 

after.

Matt 17:11-13; Luk 9:28-36

Peter.

Mark 5:37; Mark 14:33; 2Kor 13:1

an high.

Ex 24:13; 1Kon 18:42; 1Kon 18:33; Matt 14:13; Luk 6:12

transfigured.

Mark 16:12; Ex 34:29-35; Jes 33:17; Jes 53:2; Matt 17:2; Luk 9:29; Joh 1:14

Rom 12:2; 2Kor 3:7-10; Filipp 2:6-8; Filipp 3:21; 2Petr 1:16-18; Openb 1:13-17; Openb 20:11

 

 

SV

3 En Zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde [zo] wit maken kan.

KJV

3 And G2532 his G846 raiment G2440 became G1096 shining G4744 , exceeding G3029 white G3022 as G5613 snow G5510 ; so as G3634 no G3756 fuller G1102 on G1909 earth G1093 can G1410 white G3021 them.

YLT

3 and his garments became glittering, white exceedingly, as snow, so as a fuller upon the earth is not able to whiten [them] .

WHNU

3 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN ιματια G2440 N-NPN αυτου G846 P-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S στιλβοντα G4744 V-PAP-NPN λευκα G3022 A-NPN λιαν G3029 ADV οια G3634 R-NPN γναφευς G1102 N-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S ουτως G3779 ADV λευκαναι G3021 V-AAN

Darby

3 and his garments became shining, exceeding white [as snow] , such as fuller on earth could not whiten [them] .

TSK - Markus 9:3

 

his raiment.

Ps 104:1; Ps 104:2; Dan 7:9; Matt 28:3; Hand 10:30

exceeding.

Ps 51:7; Ps 68:14; Jes 1:18; Openb 7:9; Openb 7:14; Openb 19:18

no.

Mal 3:2; Mal 3:3

 

 

SV

4 En van hen werd gezien Elías met Mozes, en zij spraken met Jezus.

KJV

4 And G2532 there appeared G3700 unto them G846 Elias G2243 with G4862 Moses G3475 : and G2532 they were G2258 talking G4814 with Jesus G2424.

YLT

4 And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus.

WHNU

4 και G2532 CONJ ωφθη G3700 V-API-3S αυτοις G846 P-DPM ηλιας G2243 N-NSM συν G4862 PREP μωυσει G3475 N-DSM και G2532 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P συλλαλουντες G4814 V-PAP-NPM τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

4 And there appeared to them Elias with Moses, and they were talking with Jesus.

TSK - Markus 9:4

 

appeared.

Matt 11:13; Matt 17:3; Matt 17:4; Luk 9:19; Luk 9:30; Luk 9:31; Luk 24:27; Luk 24:44; Joh 5:39; Joh 5:45-47

Hand 3:21-24; 1Petr 1:10-12; Openb 19:10

Elias.Moses was the founder of the Jewish polity, and Elias the most zealous reformer and prophet of the Jewish church; and their presence implied that the ministry of Christ was attested by the law and the prophets.

2Kon 2:11; 2Kon 2:12

Elijah.  Moses.

Deut 34:5; Deut 34:6

 

 

SV

5 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elías een.

KJV

5 And G2532 Peter G4074 answered G611 and said G3004 to Jesus G2424 , Master G4461 , it is G2076 good G2570 for us G2248 to be G1511 here G5602 : and G2532 let us make G4160 three G5140 tabernacles G4633; one G3391 for thee G4671 , and G2532 one G3391 for Moses G3475 , and G2532 one G3391 for Elias G2243 .

YLT

5 And Peter answering saith to Jesus, `Rabbi, it is good to us to be here; and we may make three booths, for thee one, and for Moses one, and for Elijah one:'

WHNU

5 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM ραββι G4461 HEB καλον G2570 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ημας G2248 P-1AP ωδε G5602 ADV ειναι G1511 V-PXN και G2532 CONJ ποιησωμεν G4160 V-AAS-1P τρεις G5140 A-APF σκηνας G4633 N-APF σοι G4671 P-2DS μιαν G1520 A-ASF και G2532 CONJ μωυσει G3475 N-DSM μιαν G1520 A-ASF και G2532 CONJ ηλια G2243 N-DSM μιαν G1520 A-ASF

Darby

5 And Peter answering says to Jesus, Rabbi, it is good that we should be here; and let us make three tabernacles, for thee one, and for Moses one, and for Elias one.

TSK - Markus 9:5

 

it is.

Ex 33:17-23; Ps 62:2; Ps 62:3; Ps 84:10; Joh 14:8; Joh 14:9; Joh 14:21-23; Filipp 1:23; 1Joh 3:2

Openb 22:3; Openb 22:4

 

 

SV

6 Want hij wist niet, wat hij zeide; want zij waren zeer bevreesd.

KJV

6 For G1063 he wist G1492 not G3756 what G5101 to say G2980 ; for G1063 they were sore G2258 afraid G1630 .

YLT

6 for he was not knowing what he might say, for they were greatly afraid.

WHNU

6 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ηδει G1492 V-LAI-3S τι G5101 I-ASN αποκριθη G611 V-AOS-3S εκφοβοι G1630 A-NPM γαρ G1063 CONJ εγενοντο G1096 V-2ADI-3P

Darby

6 For he knew not what he should say, for they were filled with fear.

TSK - Markus 9:6

 

Mark 16:5-8; Dan 10:15-19; Openb 1:17

 

 

SV

7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze5 6 7 8 9 10 11 12  is Mijn geliefde Zoon, hoort13  Hem!          5Jes 42:1;  6Matt 3:17;  7Matt 17:5;  8Mark 1:11;  9Luk 3:22;  10Luk 9:35;  11Kol 1:13;  122Petr 1:17;  13Deut 18:19;  [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

KJV

7 And G2532 there was G1096 a cloud G3507 that overshadowed G1982 them G846 : and G2532 a voice G5456 came G2064 out of G1537 the cloud G3507 , saying G3004 , This G3778 is G2076 my G3450 beloved G27 Son G5207 : hear G191 him G846 . Jes 42:1; Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

YLT

7 And there came a cloud overshadowing them, and there came a voice out of the cloud, saying, `This is My Son--the Beloved, hear ye him;' Jes 42:1; Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

WHNU

7 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S νεφελη G3507 N-NSF επισκιαζουσα G1982 V-PAP-NSF αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S φωνη G5456 N-NSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF νεφελης G3507 N-GSF ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM αγαπητος G27 A-NSM ακουετε G191 V-PAM-2P αυτου G846 P-GSM Jes 42:1; Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

Darby

7 And there came a cloud overshadowing them, and there came a voice out of the cloud, *This* is my beloved Son: hear him. Jes 42:1; Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18];

TSK - Markus 9:7

 

a cloud.

Ex 40:34; 1Kon 8:10-12; Ps 97:2; Dan 7:13; Matt 17:5-7; Matt 26:64

Luk 9:34-36; Hand 1:9; Openb 1:7

This.

Mark 1:11; Ps 2:7; Matt 3:17; Matt 26:63; Matt 27:43; Matt 27:54; Joh 1:34; Joh 1:49; Joh 3:16-18

Joh 5:18; Joh 5:22-25; Joh 5:37; Joh 6:69; Joh 9:35; Joh 19:7; Joh 20:31; Hand 8:37; Rom 1:4; 2Petr 1:17

1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12; 1Joh 5:20

hear.

Ex 23:21; Ex 23:22; Deut 18:15-19; Hand 3:22; Hand 3:23; Hand 7:37; Hebr 2:1; Hebr 12:25; Hebr 12:26

 

 

SV

8 En haastelijk rondom ziende, zagen zij niemand meer, dan Jezus alleen bij zich.

KJV

8 And G2532 suddenly G1819 , when they had looked round aboutG4017 , they saw G1492 no man G3762 any more G3765 , save G235 Jesus G2424 only G3441 with G3326 themselves G1438.

YLT

8 and suddenly, having looked around, they saw no one any more, but Jesus only with themselves.

WHNU

8 και G2532 CONJ εξαπινα G1819 ADV περιβλεψαμενοι G4017 V-AMP-NPM ουκετι G3765 ADV ουδενα G3762 A-ASM ειδον G1492 V-2AAI-3P   μεθ G3326 PREP εαυτων G1438 F-3GPM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM μονον G3441 A-ASM αλλα G235 CONJ τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM μονον G3441 A-ASM μεθ G3326 PREP εαυτων G1438 F-3GPM

Darby

8 And suddenly having looked around, they no longer saw any one, but Jesus alone with themselves.

TSK - Markus 9:8

 

Luk 9:36; Luk 24:31; Hand 8:39; Hand 8:40; Hand 10:16

 

 

SV

9 En14 15  als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn.   14Matt 17:9;  15Luk 9:36;

KJV

9 And G1161 as they G846 came down G2597 from G575 the mountain G3735, he charged G1291 them G846 that G2443 they should tell G1334 no man G3367 what things G3739 they had seen G1492 , till G1508 G3752 the Son G5207 of man G444 were risen G450 from G1537 the dead G3498 . Matt 17:9; Luk 9:36;

YLT

9 And as they are coming down from the mount, he charged them that they may declare to no one the things that they saw, except when the Son of Man may rise out of the dead; Matt 17:9; Luk 9:36;

WHNU

9 και G2532 CONJ καταβαινοντων G2597 V-PAP-GPM αυτων G846 P-GPM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ορους G3735 N-GSN διεστειλατο G1291 V-AMI-3S αυτοις G846 P-DPM ινα G2443 CONJ μηδενι G3367 A-DSM α G3739 R-APN ειδον G1492 V-2AAI-3P διηγησωνται G1334 V-ADS-3P ει G1487 COND μη G3361 PRT-N οταν G3752 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM αναστη G450 V-2AAS-3S Matt 17:9; Luk 9:36;

Darby

9 And as they descended from the mountain, he charged them that they should relate to no one what they had seen, unless when the Son of man should be risen from among [the] dead. Matt 17:9; Luk 9:36;

TSK - Markus 9:9

 

he charged.

Mark 5:43; Mark 8:29; Mark 8:30; Matt 12:19; Matt 17:9

till.

Mark 9:30; Mark 9:31; Mark 8:31; Mark 10:32-34; Matt 12:40; Matt 16:21; Matt 27:63; Luk 24:46

 

 

SV

10 En zij behielden dit woord bij zichzelven, vragende onder elkander, wat het was, uit de doden opstaan.

KJV

10 And G2532 they kept G2902 that saying G3056 with G4314 themselves G1438, questioning one with another G4802 what G5101 the rising G450 from G1537 the dead G3498 should mean G2076.

YLT

10 and the thing they kept to themselves, questioning together what the rising out of the dead is.

WHNU

10 και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM εκρατησαν G2902 V-AAI-3P προς G4314 PREP εαυτους G1438 F-3APM συζητουντες G4802 V-PAP-NPM τι G5101 I-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM αναστηναι G450 V-2AAN

Darby

10 And they kept that saying, questioning among themselves, what rising from among [the] dead was.

TSK - Markus 9:10

 

they.

Gen 37:11; Luk 2:50; Luk 2:51; Luk 24:7; Luk 24:8; Joh 16:17-19

what.

Mark 9:32; Matt 16:22; Luk 18:33; Luk 18:34; Luk 24:25-27; Joh 2:19-22; Joh 12:16; Joh 12:33; Joh 12:34

Joh 16:29; Joh 16:30; Hand 17:18

 

 

SV

11 En zij vraagden Hem, zeggende: Waarom zeggen de Schriftgeleerden, dat16 17 18  Elías eerst komen moet?    16Mal 4:5;  17Matt 11:14;  18Luk 1:17;  [Matt 17:10];

KJV

11 And G2532 they asked G1905 him G846 , saying G3004 , Why G3754 say G3004 the scribes G1122 that G3754 Elias G2243 must G1163 first G4412 come G2064 ? Mal 4:5; Matt 11:14; Luk 1:17; [Matt 17:10];

YLT

11 And they were questioning him, saying, that the scribes say that Elijah it behoveth to come first. Mal 4:5; Matt 11:14; Luk 1:17; [Matt 17:10];

WHNU

11 και G2532 CONJ επηρωτων G1905 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM οτι G3754 CONJ ηλιαν G2243 N-ASM δει G1163 V-PQI-3S ελθειν G2064 V-2AAN πρωτον G4412 ADV Mal 4:5; Matt 11:14; Luk 1:17; [Matt 17:10];

Darby

11 And they asked him saying, Why do the scribes say that Elias must first have come? Mal 4:5; Matt 11:14; Luk 1:17; [Matt 17:10];

TSK - Markus 9:11

 

Mark 9:4; Mal 3:1; Mal 4:5; Matt 11:14; Matt 17:10; Matt 17:11

 

 

SV

12 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Elías zal wel eerst komen, en alles weder oprichten; en [het zal geschieden], gelijk19 20 21  geschreven is van den Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden.    19Ps 22:6;  20Jes 53:4;  21Dan 9:26;  [Jes 53:3]; [Luk 1:17];

KJV

12 And G1161 he answered G611 and told G2036 them G846 , Elias G2243 verily G3303 cometh G2064 first G4412 , and restoreth G600 all things G3956 ; and G2532 how G4459 it is written G1125 of G1909 the Son G5207 of man G444 , that G2443 he must suffer G3958 many things G4183 , and G2532 be set at nought G1847. Ps 22:6; Jes 53:4; Dan 9:26; [Jes 53:3]; [Luk 1:17];

YLT

12 And he answering said to them, `Elijah indeed, having come first, doth restore all things; and how hath it been written concerning the Son of Man, that many things he may suffer, and be set at nought? Ps 22:6; Jes 53:4; Dan 9:26; [Jes 53:3]; [Luk 1:17];

WHNU

12 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εφη G5346 V-IXI-3S αυτοις G846 P-DPM ηλιας G2243 N-NSM μεν G3303 PRT ελθων G2064 V-2AAP-NSM πρωτον G4412 ADV αποκαθιστανει G600 V-PAI-3S παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ πως G4459 ADV-I γεγραπται G1125 V-RPI-3S επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ινα G2443 CONJ πολλα G4183 A-APN παθη G3958 V-2AAS-3S και G2532 CONJ εξουδενηθη G1847 V-APS-3S Ps 22:6; Jes 53:4; Dan 9:26; [Jes 53:3]; [Luk 1:17];

Darby

12 And he answering said to them, Elias indeed, having first come, restores all things; and how is it written of the Son of man that he must suffer much, and be set at nought: Ps 22:6; Jes 53:4; Dan 9:26; [Jes 53:3]; [Luk 1:17];

TSK - Markus 9:12

 

restoreth.

Mark 1:2-8; Jes 40:3-5; Mal 4:6; Matt 3:1-12; Matt 11:2-18; Luk 1:16; Luk 1:17; Luk 1:76; Luk 3:2-6

Joh 1:6-36; Joh 3:27-30

he must.

Ps 22:1-31; Ps 69:1-36; Jes 53:1-12; Dan 9:24-26; Zach 13:7

set.

Ps 22:6; Ps 22:7; Ps 69:12; Ps 74:22; Jes 49:7; Jes 50:6; Jes 52:14; Jes 53:1-3; Zach 11:13

Luk 23:11; Luk 23:39; Filipp 2:7; Filipp 2:8

 

 

SV

13 Maar Ik zeg u, dat ook Elías gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk22  van hem geschreven is.  22Mal 4:5-6;

KJV

13 But G235 I say G3004 unto you G5213 , That G3754 Elias G2243 is G2064 indeed G2532 come G2064 , and G2532 they have done G4160 unto him G846 whatsoever G3745 they listed G2309 , as G2531 it is written G1125 of G1909 him G846 . Mal 4:5-6;

YLT

13 But I say to you, That also Elijah hath come, and they did to him what they willed, as it hath been written of him.' Mal 4:5-6;

WHNU

13 αλλα G235 CONJ λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ ηλιας G2243 N-NSM εληλυθεν G2064 V-2RAI-3S και G2532 CONJ εποιησαν G4160 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM οσα G3745 K-APN ηθελον G2309 V-IAI-3P καθως G2531 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM Mal 4:5-6;

Darby

13 but I say unto you that Elias also is come, and they have done to him whatever they would, as it is written of him. Mal 4:5-6;

TSK - Markus 9:13

 

Elias.

Matt 11:14; Matt 17:12; Matt 17:13; Luk 1:17

and they.

Mark 6:14-28; Matt 14:3-11; Luk 3:19; Luk 3:20; Hand 7:52

 

 

SV

14 En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en [enige] Schriftgeleerden met hen twistende.

KJV

14 And G2532 when he came G2064 to G4314 [his] disciples G3101 , he saw G1492 a great G4183 multitude G3793 about G4012 them G846 , and G2532 the scribes G1122 questioning G4802 with them G846 .

YLT

14 And having come unto the disciples, he saw a great multitude about them, and scribes questioning with them,

WHNU

14 και G2532 CONJ ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM προς G4314 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM ειδον G3708 V-2AAI-3P οχλον G3793 N-ASM πολυν G4183 A-ASM περι G4012 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ γραμματεις G1122 N-APM συζητουντας G4802 V-PAP-APM προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM

Darby

14 And when he came to the disciples he saw a great crowd around them, and scribes disputing against them.

TSK - Markus 9:14

 

when.

Matt 17:14-21; Luk 9:37

the scribes.

Mark 2:6; Mark 11:28; Mark 12:14; Luk 11:53; Luk 11:54; Hebr 12:3

 

 

SV

15 En terstond de gehele schare Hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groetten zij Hem.

KJV

15 And G2532 straightway G2112 all G3956 the people G3793, when they beheld G1492 him G846 , were greatly amazed G1568 , and G2532 running to G4370 [him] saluted G782 him G846 .

YLT

15 and immediately, all the multitude having seen him, were amazed, and running near, were saluting him.

WHNU

15 και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM ιδοντες G3708 V-2AAP-NPM αυτον G846 P-ASM εξεθαμβηθησαν G1568 V-API-3P και G2532 CONJ προστρεχοντες G4370 V-PAP-NPM ησπαζοντο G782 V-INI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

15 And immediately all the crowd seeing him were amazed, and running to [him] , saluted him.

TSK - Markus 9:15

 

were.

Mark 9:2; Mark 9:3; Ex 34:30

 

 

SV

16 En Hij vraagde den Schriftgeleerden: Wat twist gij met dezen? [Matt 17:14];

KJV

16 And G2532 he asked G1905 the scribes G1122, What G5101 question ye G4802 with G4314 them G846 ?1

  1with them: or, among yourselves  [Matt 17:14];

YLT

16 And he questioned the scribes, `What dispute ye with them?' [Matt 17:14];

WHNU

16 και G2532 CONJ επηρωτησεν G1905 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM τι G5101 I-ASN συζητειτε G4802 V-PAI-2P προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM [Matt 17:14];

Darby

16 And he asked them, What do ye question with them about? [Matt 17:14];

TSK - Markus 9:16

 

What.

Mark 8:11; Luk 5:30-32

with them.  or, among yourselves.

 

 

SV

17 En23 24  een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.   23Matt 17:14;  24Luk 9:37-38;  [Luk 9:37];

KJV

17 And G2532 one G1520 of G1537 the multitude G3793 answered G611 and said G2036 , Master G1320 , I have brought G5342 unto G4314 thee G4571 my G3450 son G5207 , which hath G2192 a dumb G216 spirit G4151 ; Matt 17:14; Luk 9:37-38; [Luk 9:37];

YLT

17 and one out of the multitude answering said, `Teacher, I brought my son unto thee, having a dumb spirit; Matt 17:14; Luk 9:37-38; [Luk 9:37];

WHNU

17 και G2532 CONJ απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτω G846 P-DSM εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οχλου G3793 N-GSM διδασκαλε G1320 N-VSM ηνεγκα G5342 V-AAI-1S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM μου G3450 P-1GS προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS εχοντα G2192 V-PAP-ASM πνευμα G4151 N-ASN αλαλον G216 A-ASN Matt 17:14; Luk 9:37-38; [Luk 9:37];

Darby

17 And one out of the crowd answered him, Teacher, I brought to thee my son, who has a dumb spirit; Matt 17:14; Luk 9:37-38; [Luk 9:37];

TSK - Markus 9:17

 

I.

Mark 5:23; Mark 7:26; Mark 10:13; Matt 17:15; Luk 9:38; Joh 4:47

a dumb.

Mark 9:25; Matt 12:22; Luk 11:14

 

 

SV

18 En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en schuimt, en knerst met zijn tanden, en verdort; en ik heb Uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund.

KJV

18 And G2532 wheresoever G3699 G302 he taketh G2638 him G846 , he teareth G4486 him G846 : and G2532 he foameth G875, and G2532 gnasheth G5149 with his G846 teeth G3599 , and G2532 pineth away G3583: and G2532 I spake G2036 to thy G4675 disciples G3101 that G2443 they should cast G1544 him G846 out G1544 ; and G2532 they could G2480 not G3756 .2

  2teareth…: or, dasheth him

YLT

18 and wherever it doth seize him, it doth tear him, and he foameth, and gnasheth his teeth, and pineth away; and I spake to thy disciples that they may cast it out, and they were not able.'

WHNU

18 και G2532 CONJ οπου G3699 ADV εαν G1437 COND αυτον G846 P-ASM καταλαβη G2638 V-2AAS-3S ρησσει G4486 V-PAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ αφριζει G875 V-PAI-3S και G2532 CONJ τριζει G5149 V-PAI-3S τους G3588 T-APM οδοντας G3599 N-APM και G2532 CONJ ξηραινεται G3583 V-PPI-3S και G2532 CONJ ειπα G3004 V-AAI-1S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM σου G4675 P-2GS ινα G2443 CONJ αυτο G846 P-ASN εκβαλωσιν G1544 V-2AAS-3P και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ισχυσαν G2480 V-AAI-3P

Darby

18 and wheresoever it seizes him it tears him, and he foams and gnashes his teeth, and he is withering away. And I spoke to thy disciples, that they might cast him out, and they could not.

TSK - Markus 9:18

 

teareth him.  or, dasheth him.

Mark 9:26; Matt 15:22; Luk 9:39

he foameth.As these symptoms accord very much with those of epileptic persons, some have ventured to assert that it was no real possession; but the evangelist expressly affirms that he had a "dumb spirit" which tare him, that our Lord charged him to "come out of him," etc.

Mark 9:20; Judas 1:13

gnasheth.

Job 16:9; Ps 112:10; Matt 8:12; Hand 7:54

and they.

Mark 9:28; Mark 9:29; Mark 11:23; 2Kon 4:29-31; Matt 17:16; Matt 17:19-21; Luk 9:40

 

 

SV

19 En Hij antwoordden hem, en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.

KJV

19 He answereth G611 him G846 , and G1161 saith G3004 , O G5599 faithless G571 generation G1074, how long G2193 G4219 shall I be G2071 with G4314 you G5209 ? how long G2193 G4219 shall I suffer G430 you G5216 ? bring G5342 him G846 unto G4314 me G3165 .

YLT

19 And he answering him, said, `O generation unbelieving, till when shall I be with you? till when shall I suffer you? bring him unto me;'

WHNU

19 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM αυτοις G846 P-DPM λεγει G3004 V-PAI-3S ω G5599 INJ γενεα G1074 N-VSF απιστος G571 A-VSF εως G2193 CONJ ποτε G4219 PRT-I προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εσομαι G2071 V-FXI-1S εως G2193 CONJ ποτε G4219 PRT-I ανεξομαι G430 V-FDI-1S υμων G5216 P-2GP φερετε G5342 V-PAM-2P αυτον G846 P-ASM προς G4314 PREP με G3165 P-1AS

Darby

19 But he answering them says, O unbelieving generation! how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him to me.

TSK - Markus 9:19

 

O faithless.

Mark 16:14; Num 14:11; Num 14:22; Num 14:27; Num 32:13; Num 32:14; Deut 32:20; Ps 78:6-8; Ps 78:22; Ps 106:21-25

Matt 17:17; Luk 9:41; Luk 24:25; Joh 12:27; Joh 20:27; Hebr 3:10-12

 

 

SV

20 En zij brachten denzelven tot Hem; en25  als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende.  25Mark 1:26;

KJV

20 And G2532 they brought G5342 him G846 unto G4314 him G846 : and G2532 when he saw G1492 him G846 , straightway G2112 the spirit G4151 tare G4682 him G846 ; and G2532 he fell G4098 on G1909 the ground G1093, and wallowed G2947 foaming G875 . Mark 1:26;

YLT

20 and they brought him unto him, and he having seen him, immediately the spirit tare him, and he, having fallen upon the earth, was wallowing--foaming. Mark 1:26;

WHNU

20 και G2532 CONJ ηνεγκαν G5342 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM αυτον G846 P-ASM το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN ευθυς G2117 ADV συνεσπαραξεν G4952 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ πεσων G4098 V-2AAP-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εκυλιετο G2947 V-IEI-3S αφριζων G875 V-PAP-NSM Mark 1:26;

Darby

20 And they brought him to him. And seeing him the spirit immediately tore him; and falling upon the earth he rolled foaming. Mark 1:26;

TSK - Markus 9:20

 

the spirit.

Mark 9:18; Mark 9:26; Mark 1:26; Mark 5:3-5; Job 1:10-12; Job 2:6-8; Luk 4:35; Luk 8:29; Luk 9:42; Joh 8:44

1Pe 5:8

 

 

SV

21 En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is? En hij zeide: Van [zijn] kindsheid af.

KJV

21 And G2532 he asked G1905 his G846 father G3962 , How long G4214 is it G2076 ago G5550 since G5613 this G5124 came G1096 unto him G846 ? And G1161 he said G2036 , Of a child G3812.

YLT

21 And he questioned his father, `How long time is it since this came to him?' and he said, `From childhood,

WHNU

21 και G2532 CONJ επηρωτησεν G1905 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM αυτου G846 P-GSM ποσος G4214 Q-NSM χρονος G5550 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ως G5613 ADV τουτο G5124 D-NSN γεγονεν G1096 V-2RAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP παιδιοθεν G3812 ADV

Darby

21 And he asked his father, How long a time is it that it has been like this with him? And he said, From childhood;

TSK - Markus 9:21

 

How.

Mark 5:25; Job 5:7; Job 14:1; Ps 51:5; Luk 8:43; Luk 13:16; Joh 5:5; Joh 5:6; Joh 9:1; Joh 9:20; Joh 9:21

Hand 3:2; Hand 4:22; Hand 9:33; Hand 14:8

 

 

SV

22 En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.

KJV

22 And G2532 ofttimes G4178 it hath cast G906 him G846 into G2532 G1519 the fire G4442 , and G2532 into G1519 the waters G5204, to G2443 destroy G622 him G846 : but G235 if G1536 thou canst G1410 do any thing G1536 , have compassion G4697 on G1909 us G2248 , and help G997 us G2254 .

YLT

22 and many times also it cast him into fire, and into water, that it might destroy him; but if thou art able to do anything, help us, having compassion on us.'

WHNU

22 και G2532 CONJ πολλακις G4178 ADV και G2532 CONJ εις G1519 PREP πυρ G4442 N-ASN αυτον G846 P-ASM εβαλεν G906 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εις G1519 PREP υδατα G5204 N-APN ινα G2443 CONJ απολεση G622 V-AAS-3S αυτον G846 P-ASM αλλ G235 CONJ ει G1487 COND τι G5100 X-ASN δυνη G1410 V-PNI-2S-C βοηθησον G997 V-AAM-2S ημιν G2254 P-1DP σπλαγχνισθεις G4697 V-AOP-NSM εφ G1909 PREP ημας G2248 P-1AP

Darby

22 and often it has cast him both into fire and into waters that it might destroy him: but if thou couldst [do] anything, be moved with pity on us, and help us.

TSK - Markus 9:22

 

if.

Mark 1:40-42; Matt 8:2; Matt 8:8; Matt 8:9; Matt 9:28; Matt 14:31

have.

Mark 5:19; Matt 15:22-28; Matt 20:34; Luk 7:13

 

 

SV

23 En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle26  dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.  26Luk 17:6;

KJV

23 G1161 Jesus G2424 said G2036 unto him G846 , If G1487 thou canst G1410 believe G4100 , all things G3956 [are] possible G1415 to him G846 that believeth G4100. Luk 17:6;

YLT

23 And Jesus said to him, `If thou art able to believe! all things are possible to the one that is believing;' Luk 17:6;

WHNU

23 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM το G3588 T-NSN ει G1487 COND δυνη G1410 V-PNI-2S-C παντα G3956 A-NPN δυνατα G1415 A-NPN τω G3588 T-DSM πιστευοντι G4100 V-PAP-DSM Luk 17:6;

Darby

23 And Jesus said to him, The 'if thou couldst' is [if thou couldst] believe: all things are possible to him that believes. Luk 17:6;

TSK - Markus 9:23

 

If.

Mark 11:23; 2Kron 20:20; Matt 17:20; Matt 21:21; Matt 21:22; Luk 17:6; Joh 4:48-50; Joh 11:40

Hand 14:9; Hebr 11:6

 

 

SV

24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

KJV

24 And G2532 straightway G2112 the father G3962 of the child G3813 cried out G2896 , and said G3004 with G3326 tears G1144 , Lord G2962 , I believe G4100; help thou G997 mine G3450 unbelief G570 .

YLT

24 and immediately the father of the child, having cried out, with tears said, `I believe, sir; be helping mine unbelief.'

WHNU

24 ευθυς G2117 ADV κραξας G2896 V-AAP-NSM ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM του G3588 T-GSN παιδιου G3813 N-GSN ελεγεν G3004 V-IAI-3S πιστευω G4100 V-PAI-1S βοηθει G997 V-PAM-2S μου G3450 P-1GS τη G3588 T-DSF απιστια G570 N-DSF

Darby

24 And immediately the father of the young child crying out said [with tears] , I believe, help mine unbelief.

TSK - Markus 9:24

 

with.

2Sa 16:12; *marg:

2Kon 20:5; Ps 39:12; Ps 126:5; Jer 14:17; Luk 7:38; Luk 7:44; Hand 10:19; Hand 10:31

2Kor 2:4; 2Tim 1:4; Hebr 5:7; Hebr 12:17

help.

Luk 17:5; Efez 2:8; Filipp 1:29; 2Thess 1:3; 2Thess 1:11; Hebr 12:2

 

 

SV

25 En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem.

KJV

25 When G1161 Jesus G2424 saw G1492 that G3754 the people G3793 came running together G1998 , he rebuked G2008 the foul G169 spirit G4151 , saying G3004 unto him G846 , [Thou] dumb G216 and G2532 deaf G2974 spirit G4151 , I G1473 charge G2004 thee G4671 , come G1831 out of G1537 him G846 , and G2532 enter G1525 no more G3371 into G1519 him G846 .

YLT

25 Jesus having seen that a multitude doth run together, rebuked the unclean spirit, saying to it, `Spirit--dumb and deaf--I charge thee, come forth out of him, and no more thou mayest enter into him;'

WHNU

25 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οτι G3754 CONJ επισυντρεχει G1998 V-PAI-3S οχλος G3793 N-NSM επετιμησεν G2008 V-AAI-3S τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN τω G3588 T-DSN ακαθαρτω G169 A-DSN λεγων G3004 V-PAP-NSM αυτω G846 P-DSN το G3588 T-NSN αλαλον G216 A-NSN και G2532 CONJ κωφον G2974 A-NSN πνευμα G4151 N-NSN εγω G1473 P-1NS επιτασσω G2004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS εξελθε G1831 V-2AAM-2S εξ G1537 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ μηκετι G3371 ADV εισελθης G1525 V-2AAS-2S εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM

Darby

25 But Jesus, seeing that [the] crowd was running up together, rebuked the unclean spirit, saying to him, Thou dumb and deaf spirit, *I* command thee, come out of him, and enter no more into him.

TSK - Markus 9:25

 

he rebuked.

Mark 1:25-27; Mark 5:7; Mark 5:8; Zach 3:2; Matt 17:18; Luk 4:35; Luk 4:41; Luk 9:42; Judas 1:9

thou.If this had been only a natural disease, as some have contended, could our Lord with any propriety have thus addressed it?  If the demoniacal possession had been false, or merely a vulgar error, would our Lord, the Revealer of truth, have thus established falsehood, sanctioned error, or encouraged deception, by teaching men to ascribe effects to the malice and power of evil spirits, which they had no agency in producing?  Impossible!  Such conduct is utterly unworthy the sacred character of the Redeemer.

Jes 35:5; Jes 35:6; Matt 9:32; Matt 9:33; Matt 12:22; Luk 11:14

I charge.

Luk 8:29; Hand 16:18

 

 

SV

26 En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; en [het kind] werd als dood, alzo dat velen zeiden, dat het gestorven was.

KJV

26 And G2532 [the spirit] cried G2896 , and G2532 rent G4682 him G846 sore G4183 , and came out of him G1831: and G2532 he was G1096 as G5616 one dead G3498 ; insomuch G5620 that G3754 many G4183 said G3004 , He is dead G599.

YLT

26 and having cried, and rent him much, it came forth, and he became as dead, so that many said that he was dead,

WHNU

26 και G2532 CONJ κραξας G2896 V-AAP-NSM και G2532 CONJ πολλα G4183 A-NPN σπαραξας G4682 V-AAP-NSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S ωσει G5616 ADV νεκρος G3498 A-NSM ωστε G5620 CONJ τους G3588 T-APM πολλους G4183 A-APM λεγειν G3004 V-PAN οτι G3754 CONJ απεθανεν G599 V-2AAI-3S

Darby

26 And having cried out and torn [him] much, he came out; and he became as if dead, so that the most said, He is dead.

TSK - Markus 9:26

 

cried.

Mark 9:18; Mark 9:20; Mark 1:26; Ex 5:23; Openb 12:12

 

 

SV

27 En Jezus, hem bij de hand grijpende, richtte hem op; en hij stond op.

KJV

27 But G1161 Jesus G2424 took G2902 him G846 by the hand G5495, and lifted G1453 him G846 up G1453 ; and G2532 he arose G450 .

YLT

27 but Jesus, having taken him by the hand, lifted him up, and he arose.

WHNU

27 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM κρατησας G2902 V-AAP-NSM της G3588 T-GSF χειρος G5495 N-GSF αυτου G846 P-GSM ηγειρεν G1453 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ανεστη G450 V-2AAI-3S

Darby

27 But Jesus, having taken hold of him by the hand, lifted him up, and he arose.

TSK - Markus 9:27

 

Mark 1:31; Mark 1:41; Mark 5:41; Mark 8:23; Jes 41:13; Hand 3:7; Hand 9:41

 

 

SV

28 En27  als Hij in huis gegaan was, vraagden Hem Zijn discipelen alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?  27Matt 17:19;

KJV

28 And G2532 when he G846 was come G1525 into G1519 the house G3624 , his G846 disciples G3101 asked G1905 him G846 privately G2596 G2398 , Why G3754 could G1410 not G3756 we G2249 cast G1544 him G846 out G1544 ? Matt 17:19;

YLT

28 And he having come into the house, his disciples were questioning him by himself--`Why were we not able to cast it forth?' Matt 17:19;

WHNU

28 και G2532 CONJ εισελθοντος G1525 V-2AAP-GSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP οικον G3624 N-ASM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF επηρωτων G1905 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM οτι G3754 CONJ ημεις G2249 P-1NP ουκ G3756 PRT-N ηδυνηθημεν G1410 V-AOI-1P-ATT εκβαλειν G1544 V-2AAN αυτο G846 P-ASN Matt 17:19;

Darby

28 And when he was entered into the house, his disciples asked him privately, Wherefore could not *we* cast him out? Matt 17:19;

TSK - Markus 9:28

 

asked.

Mark 4:10; Mark 4:34; Matt 13:10; Matt 13:36; Matt 15:15

Why.

Matt 17:19; Matt 17:20

 

 

SV

29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

KJV

29 And G2532 he said G2036 unto them G846 , This G5124 kind G1085 can G1410 come forth G1831 by G1722 nothing G3762 , but G1508 by G1722 prayer G4335 and G2532 fasting G3521 .

YLT

29 And he said to them, `This kind is able to come forth with nothing except with prayer and fasting.'

WHNU

29 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τουτο G5124 D-NSN το G3588 T-NSN γενος G1085 N-NSN εν G1722 PREP ουδενι G3762 A-DSN δυναται G1410 V-PNI-3S εξελθειν G1831 V-2AAN ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP προσευχη G4335 N-DSF

Darby

29 And he said to them, This kind can go out by nothing but by prayer and fasting.

TSK - Markus 9:29

 

This.

Matt 12:45; Luk 11:26

by prayer.

1Kon 17:20-22; 2Kon 4:33; 2Kon 4:34; Matt 17:21; Hand 9:40; Hand 9:41; 2Kor 12:8; Efez 6:18

Jas 5:15

fasting.

Dan 9:3; Hand 14:23; 1Kor 9:27; 2Kor 6:5; 2Kor 11:27

 

 

SV

30 En28 29 30 31 32 33 34 35  van daar weggaande, reisden zij door Galiléa; en Hij wilde niet, dat het iemand wist.         28Matt 16:21;  29Matt 17:22;  30Matt 20:18;  31Mark 8:31;  32Matt 10:33;  33Luk 9:22;  34Luk 18:31;  35Luk 24:7;

KJV

30 And G2532 they departed G1831 thence G1564 , and passed G3899 through G1223 Galilee G1056 ; and G2532 he would G2309 not G3756 that G2443 any man G5100 should know G1097 [it]. Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Matt 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7;

YLT

30 And having gone forth thence, they were passing through Galilee, and he did not wish that any may know, Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Matt 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7;

WHNU

30 κακειθεν G2547 ADV-C εξελθοντες G1831 V-2AAP-NPM   επορευοντο G4198 V-INI-3P παρεπορευοντο G3899 V-INI-3P δια G1223 PREP της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηθελεν G2309 V-IAI-3S ινα G2443 CONJ τις G5100 X-NSM γνοι G1097 V-2AAS-3S Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Matt 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7;

Darby

30 And going forth from thence they went through Galilee; and he would not that any one knew it; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Matt 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7;

TSK - Markus 9:30

 

through.

Matt 27:22; Matt 27:23

he.

Mark 6:31; Mark 6:32

 

 

SV

31 Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan. [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Matt 28:6]; [Mark 8:31]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 9:44]; [Luk 17:25]; [Luk 18:31]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

KJV

31 For G1063 he taught G1321 his G846 disciples G3101 , and G2532 said G3004 unto them G846 , G3754 The Son G5207 of man G444 is delivered G3860 into G1519 the hands G5495 of men G444 , and G2532 they shall kill G615 him G846 ; and G2532 after that he is killed G615 , he shall rise G450 the third G5154 day G2250 . [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Matt 28:6]; [Mark 8:31]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 9:44]; [Luk 17:25]; [Luk 18:31]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

YLT

31 for he was teaching his disciples, and he said to them, `The Son of Man is being delivered to the hands of men, and they shall kill him, and having been killed the third day he shall rise,' [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Matt 28:6]; [Mark 8:31]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 9:44]; [Luk 17:25]; [Luk 18:31]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

WHNU

31 εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S γαρ G1063 CONJ τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S   [αυτοις] G846 P-DPM αυτοις G846 P-DPM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM παραδιδοται G3860 V-PPI-3S εις G1519 PREP χειρας G5495 N-APF ανθρωπων G444 N-GPM και G2532 CONJ αποκτενουσιν G615 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ αποκτανθεις G615 V-APP-NSM μετα G3326 PREP τρεις G5140 A-APM ημερας G2250 N-APF αναστησεται G450 V-FMI-3S [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Matt 28:6]; [Mark 8:31]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 9:44]; [Luk 17:25]; [Luk 18:31]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

Darby

31 for he taught his disciples and said to them, The Son of man is delivered into men's hands, and they shall kill him; and having been killed, after three days he shall rise again. [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Matt 28:6]; [Mark 8:31]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 9:44]; [Luk 17:25]; [Luk 18:31]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

TSK - Markus 9:31

 

The Son.

Mark 9:12; Mark 8:31; Matt 16:21; Matt 20:18; Matt 20:19; Matt 20:28; Matt 21:38; Matt 21:39; Matt 26:2; Luk 9:44; Luk 18:31-33

Luk 24:26; Luk 24:44-46; Joh 2:19; Joh 3:14; Joh 10:18; Hand 2:23; Hand 2:24; Hand 4:27; Hand 4:28

2Ti 2:12

 

 

SV

32 Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen.

KJV

32 But G1161 they understood not G50 that saying G4487 , and G2532 were afraid G5399 to ask G1905 him G846 .

YLT

32 but they were not understanding the saying, and they were afraid to question him.

WHNU

32 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ηγνοουν G50 V-IAI-3P το G3588 T-ASN ρημα G4487 N-ASN και G2532 CONJ εφοβουντο G5399 V-INI-3P αυτον G846 P-ASM επερωτησαι G1905 V-AAN

Darby

32 But they understood not the saying, and feared to ask him.

TSK - Markus 9:32

 

they.

Mark 9:10; Luk 2:50; Luk 9:45; Luk 18:34; Luk 24:45

were.

Mark 7:18; Mark 8:17; Mark 8:18; Mark 8:33; Mark 16:14; Joh 4:27; Joh 16:19

 

 

SV

33 En36 37 38  Hij kwam te Kapérnaüm, en in het huis gekomen zijnde, vraagde Hij hun: Waarvan hadt gij woorden onder elkander op den weg?    36Matt 18:1;  37Luk 9:46;  38Luk 22:24;

KJV

33 And G2532 he came G2064 to G1519 Capernaum G2584 : and G2532 being G1096 in G1722 the house G3614 he asked G1905 them G846 , What G5101 was it that ye disputed G1260 among G4314 yourselves G1438 by G1722 the way G3598 ? Matt 18:1; Luk 9:46; Luk 22:24;

YLT

33 And he came to Capernaum, and being in the house, he was questioning them, `What were ye reasoning in the way among yourselves?' Matt 18:1; Luk 9:46; Luk 22:24;

WHNU

33 και G2532 CONJ ηλθον G2064 V-2AAI-3P εις G1519 PREP καφαρναουμ G2584 N-PRI και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF γενομενος G1096 V-2ADP-NSM επηρωτα G1905 V-IAI-3S αυτους G846 P-APM τι G5101 I-ASN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF διελογιζεσθε G1260 V-INI-2P Matt 18:1; Luk 9:46; Luk 22:24;

Darby

33 And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, Of what were ye reasoning by the way? Matt 18:1; Luk 9:46; Luk 22:24;

TSK - Markus 9:33

 

he came.

Mt 17:24

What.

Mark 2:8; Ps 139:1-4; Joh 2:25; Joh 21:17; Hebr 4:13; Openb 2:23

 

 

SV

34 Doch zij zwegen; want zij waren onder elkander in woorden geweest op den weg, wie de meeste [zou zijn]. [Matt 18:1];

KJV

34 But G1161 they held their peace G4623: for G1063 by G1722 the way G3598 they had disputed G1256 among G4314 themselves G240, who G5101 [should be] the greatest G3187 . [Matt 18:1];

YLT

34 and they were silent, for with one another they did reason in the way who is greater; [Matt 18:1];

WHNU

34 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ εσιωπων G4623 V-IAI-3P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM γαρ G1063 CONJ διελεχθησαν G1256 V-AOI-3P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF τις G5101 I-NSM μειζων G3187 A-NSM-C [Matt 18:1];

Darby

34 And they remained silent, for by the way they had been reasoning with one another who [was] greatest. [Matt 18:1];

TSK - Markus 9:34

 

they had.

Matt 18:1-5; Matt 20:21-24; Luk 9:46-48; Luk 22:24-30; Rom 12:10; Filipp 2:3-7

1Petr 5:3; 3Joh 1:9

 

 

SV

35 En nedergezeten zijnde, riep Hij de twaalven, en zeide tot hen: Indien39 40  iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar.   39Matt 20:27;  40Mark 10:43;

KJV

35 And G2532 he sat down G2523, and called G5455 the twelve G1427, and G2532 saith G3004 unto them G846 , If any man G1536 desire G2309 to be G1511 first G4413 , [the same] shall be G2071 last G2078 of all G3956 , and G2532 servant G1249 of all G3956 . Matt 20:27; Mark 10:43;

YLT

35 and having sat down he called the twelve, and he saith to them, `If any doth will to be first, he shall be last of all, and minister of all.' Matt 20:27; Mark 10:43;

WHNU

35 και G2532 CONJ καθισας G2523 V-AAP-NSM εφωνησεν G5455 V-AAI-3S τους G3588 T-APM δωδεκα G1427 A-NUI και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ει G1487 COND τις G5100 X-NSM θελει G2309 V-PAI-3S πρωτος G4413 A-NSM ειναι G1511 V-PXN εσται G2071 V-FXI-3S παντων G3956 A-GPM εσχατος G2078 A-NSM και G2532 CONJ παντων G3956 A-GPM διακονος G1249 N-NSM Matt 20:27; Mark 10:43;

Darby

35 And sitting down he called the twelve; and he says to them, If any one would be first, he shall be last of all, and minister of all. Matt 20:27; Mark 10:43;

TSK - Markus 9:35

 

If.

Mark 10:42-45; Spr 13:10; Jer 45:5; Matt 20:25-28; Luk 14:10; Luk 14:11; Luk 18:14

Jas 4:6

 

 

SV

36 En nemende een kindeken, stelde Hij dat midden onder hen, en omving41  het met Zijn armen, en zeide tot hen:  41Mark 10:16;

KJV

36 And G2532 he took G2983 a child G3813 , and set G2476 him G846 in G1722 the midst G3319 of them G846 : and G2532 when he had taken G1723 him G846 in his arms G1723, he said G2036 unto them G846 , Mark 10:16;

YLT

36 And having taken a child, he set him in the midst of them, and having taken him in his arms, said to them, Mark 10:16;

WHNU

36 και G2532 CONJ λαβων G2983 V-2AAP-NSM παιδιον G3813 N-ASN εστησεν G2476 V-AAI-3S αυτο G846 P-ASN εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εναγκαλισαμενος G1723 V-ADP-NSM αυτο G846 P-ASN ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM Mark 10:16;

Darby

36 And taking a little child he set it in their midst, and having taken it in his arms he said to them, Mark 10:16;

TSK - Markus 9:36

 

Mark 10:16; Matt 18:2; Matt 19:14; Matt 19:15

 

 

SV

37 Zo42 43 44  wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en zo wie Mij zal ontvangen, die ontvangt Mij niet, maar Dien, Die Mij gezonden heeft.    42Matt 18:5;  43Luk 9:48;  44Joh 13:20;  [Luk 10:16];

KJV

37 Whosoever G3739 G1437 shall receive G1209 one G1520 of such G5108 children G3813 in G1909 my G3450 name G3686 , receiveth G1209 me G1691 : and G2532 whosoever G3739 G1437 shall receive G1209 me G1691 , receiveth G1209 not G3756 me G1691 , but G235 him that sent G649 me G3165 . Matt 18:5; Luk 9:48; Joh 13:20; [Luk 10:16];

YLT

37 `Whoever may receive one of such children in my name, doth receive me, and whoever may receive me, doth not receive me, but Him who sent me.' Matt 18:5; Luk 9:48; Joh 13:20; [Luk 10:16];

WHNU

37 ος G3739 R-NSM αν G302 PRT   [εν] G1520 A-ASN εν G1520 A-ASN των G3588 T-GPN τοιουτων G5108 D-GPN παιδιων G3813 N-GPN δεξηται G1209 V-ADS-3S επι G1909 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS εμε G1691 P-1AS δεχεται G1209 V-PNI-3S και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT εμε G1691 P-1AS δεχηται G1209 V-PNS-3S ουκ G3756 PRT-N εμε G1691 P-1AS δεχεται G1209 V-PNI-3S αλλα G235 CONJ τον G3588 T-ASM αποστειλαντα G649 V-AAP-ASM με G3165 P-1AS Matt 18:5; Luk 9:48; Joh 13:20; [Luk 10:16];

Darby

37 Whosoever shall receive one of such little children in my name, receives me; and whosoever shall receive me, does not receive me, but him who sent me. Matt 18:5; Luk 9:48; Joh 13:20; [Luk 10:16];

TSK - Markus 9:37

 

receive one.

Matt 10:40-42; Matt 18:3-5; Matt 18:10; Matt 25:40; Luk 9:48

receive me.

Luk 10:16; Joh 5:23; Joh 10:30; Joh 12:44; Joh 12:45; Joh 14:21-23; 1Thess 4:8

 

 

SV

38 En45  Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.  45Luk 9:49;

KJV

38 And G1161 John G2491 answered G611 him G846 , saying G3004 , Master G1320 , we saw G1492 one G5100 casting out G1544 devils G1140 in thy G4675 name G3686 , and G3739 he followeth G190 not G3756 us G2254 : and G2532 we forbad G2967 him G846 , because G3754 he followeth G190 not G3756 us G2254 . Luk 9:49;

YLT

38 And John did answer him, saying, `Teacher, we saw a certain one in thy name casting out demons, who doth not follow us, and we forbade him, because he doth not follow us.' Luk 9:49;

WHNU

38 εφη G5346 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM διδασκαλε G1320 N-VSM ειδομεν G3708 V-2AAI-1P τινα G5100 X-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN σου G4675 P-2GS εκβαλλοντα G1544 V-PAP-ASM δαιμονια G1140 N-APN και G2532 CONJ εκωλυομεν G2967 V-IAI-1P αυτον G846 P-ASM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηκολουθει G190 V-IAI-3S ημιν G2254 P-1DP Luk 9:49;

Darby

38 And John answered him saying, Teacher, we saw some one casting out demons in thy name, who does not follow us, and we forbad him, because he does not follow us. Luk 9:49;

TSK - Markus 9:38

 

Master.

Num 11:26-29; Luk 9:49; Luk 9:50; Luk 11:19

 

 

SV

39 Doch46  Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken.  461Kor 12:3;

KJV

39 But G1161 Jesus G2424 said G2036 , Forbid G2967 him G846 not G3361 : for G1063 there is G2076 no man G3762 which G3739 shall do G4160 a miracle G1411 in G1909 my G3450 name G3686 , that G2532 can G1410 lightly G5035 speak evil G2551 of me G3165 . 1Kor 12:3;

YLT

39 And Jesus said, `Forbid him not, for there is no one who shall do a mighty work in my name, and shall be able readily to speak evil of me: 1Kor 12:3;

WHNU

39 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S μη G3361 PRT-N κωλυετε G2967 V-PAM-2P αυτον G846 P-ASM ουδεις G3762 A-NSM γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ος G3739 R-NSM ποιησει G4160 V-FAI-3S δυναμιν G1411 N-ASF επι G1909 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ δυνησεται G1410 V-FDI-3S ταχυ G5035 ADV κακολογησαι G2551 V-AAN με G3165 P-1AS 1Kor 12:3;

Darby

39 But Jesus said, Forbid him not; for there is no one who shall do a miracle in my name, and be able soon [after] to speak ill of me; 1Kor 12:3;

TSK - Markus 9:39

 

Forbid.

Mark 10:13; Mark 10:14; Matt 13:28; Matt 13:29; Filipp 1:18

there.

Matt 7:22; Matt 7:23; Hand 19:13-16; 1Kor 9:27; 1Kor 13:1; 1Kor 13:2

lightly.

1Co 12:3

 

 

SV

40 Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.

KJV

40 For G1063 he that G3739 is G2076 not G3756 against G2596 us G2257 is G2076 on G5228 our G2257 part G5228 .

YLT

40 for he who is not against us is for us;

WHNU

40 ος G3739 R-NSM γαρ G1063 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S καθ G2596 PREP ημων G2257 P-1GP υπερ G5228 PREP ημων G2257 P-1GP εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

40 for he who is not against us is for us.

TSK - Markus 9:40

 

Matt 12:30; Luk 11:23

 

 

SV

41 Want zo47  wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat gij [discipelen] van Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.  47Matt 10:42;  [Matt 25:40]; [Hebr 6:10];

KJV

41 For G1063 whosoever G3739 G302 shall give G4222 you G5209 a cup G4221 of water G5204 to drink G4222 in G1722 my G3450 name G3686 , because G3754 ye belong G2075 to Christ G5547 , verily G281 I say G3004 unto you G5213 , he shall G622 not G3364 lose G622 his G846 reward G3408 . Matt 10:42; [Matt 25:40]; [Hebr 6:10];

YLT

41 for whoever may give you to drink a cup of water in my name, because ye are Christ's, verily I say to you, he may not lose his reward; Matt 10:42; [Matt 25:40]; [Hebr 6:10];

WHNU

41 ος G3739 R-NSM γαρ G1063 CONJ αν G302 PRT ποτιση G4222 V-AAS-3S υμας G5209 P-2AP ποτηριον G4221 N-ASN υδατος G5204 N-GSN εν G1722 PREP ονοματι G3686 N-DSN οτι G3754 CONJ χριστου G5547 N-GSM εστε G2075 V-PXI-2P αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N απολεση G622 V-AAS-3S τον G3588 T-ASM μισθον G3408 N-ASM αυτου G846 P-GSM Matt 10:42; [Matt 25:40]; [Hebr 6:10];

Darby

41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in [my] name, because ye are Christ's, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Matt 10:42; [Matt 25:40]; [Hebr 6:10];

TSK - Markus 9:41

 

whosoever.

Matt 10:42; Matt 25:40

because.

Joh 19:25-27; Rom 8:9; Rom 14:15; 1Kor 3:23; 1Kor 15:23; 2Kor 10:7; Gal 3:29; Gal 5:24

 

 

SV

42 En48 49  zo wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.   48Matt 18:6;  49Luk 17:2;  [Luk 17:1];

KJV

42 And G2532 whosoever G3739 G302 shall offend G4624 one G1520 of [these] little ones G3398 that believe G4100 in G1519 me G1691 , it is G2076 better G2570 G3123 for him G846 that G1487 a millstone G3037 G3457 were hanged G4029 about G4012 his G846 neck G5137 , and G2532 he were cast G906 into G1519 the sea G2281 . Matt 18:6; Luk 17:2; [Luk 17:1];

YLT

42 and whoever may cause to stumble one of the little ones believing in me, better is it for him if a millstone is hanged about his neck, and he hath been cast into the sea. Matt 18:6; Luk 17:2; [Luk 17:1];

WHNU

42 και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT σκανδαλιση G4624 V-AAS-3S ενα G1520 A-ASM των G3588 T-GPM μικρων G3398 A-GPM τουτων G5130 D-GPM των G3588 T-GPM πιστευοντων G4100 V-PAP-GPM   [εις G1519 PREP εμε] G1691 P-1AS καλον G2570 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S αυτω G846 P-DSM μαλλον G3123 ADV ει G1487 COND περικειται G4029 V-PNI-3S μυλος G3458 N-NSM ονικος G3684 A-NSM περι G4012 PREP τον G3588 T-ASM τραχηλον G5137 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ βεβληται G906 V-RPI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF Matt 18:6; Luk 17:2; [Luk 17:1];

Darby

42 And whosoever shall be a snare to one of the little ones who believe [in me] , it were better for him if a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea. Matt 18:6; Luk 17:2; [Luk 17:1];

TSK - Markus 9:42

 

offend.

Matt 18:6; Matt 18:10; Luk 17:1; Luk 17:2; Rom 14:13; Rom 15:21; Rom 16:17; 1Kor 8:10-13

1Kor 10:32; 1Kor 10:33; 2Kor 6:3; Filipp 1:10; 1Tim 5:14; 2Petr 2:2

it.

Matt 25:45; Matt 25:46; Hand 9:4; Hand 26:11-14; 2Thess 1:6-9; Openb 6:9; Openb 6:10; Openb 16:6; Openb 16:7

 

 

SV

43 En50 51 52  indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur;    50Deut 13:6;  51Matt 5:30;  52Matt 18:8;  [Matt 5:29];

KJV

43 And G2532 if G1437 thy G4675 hand G5495 offend G4624 thee G4571 , cut G609 it G846 off G609 : it is G2076 better G2570 for thee G4671 to enter G1525 into G1519 life G2222 maimed G2948 , than G2228 having G2192 two G1417 hands G5495 to go G565 into G1519 hell G1067 , into G1519 the fire G4442 that never shall be quenched G762 :3

  3offend…: or, cause thee to offend  Deut 13:6; Matt 5:30; Matt 18:8; [Matt 5:29];

YLT

43 `And if thy hand may cause thee to stumble, cut it off; it is better for thee maimed to enter into the life, than having the two hands, to go away to the gehenna, to the fire--the unquenchable-- Deut 13:6; Matt 5:30; Matt 18:8; [Matt 5:29];

WHNU

43 και G2532 CONJ εαν G1437 COND   σκανδαλιση G4624 V-AAS-3S σκανδαλιζη G4624 V-PAS-3S σε G4571 P-2AS η G3588 T-NSF χειρ G5495 N-NSF σου G4675 P-2GS αποκοψον G609 V-AAM-2S αυτην G846 P-ASF καλον G2570 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S σε G4571 P-2AS κυλλον G2948 A-ASM εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ζωην G2222 N-ASF η G2228 PRT τας G3588 T-APF δυο G1417 A-NUI χειρας G5495 N-APF εχοντα G2192 V-PAP-ASM απελθειν G565 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γεενναν G1067 N-ASF εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πυρ G4442 N-ASN το G3588 T-ASN ασβεστον G762 A-ASN 9:44 Deut 13:6; Matt 5:30; Matt 18:8; [Matt 5:29];

Darby

43 And if thy hand serve as a snare to thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having thy two hands to go away into hell, into the fire unquenchable; Deut 13:6; Matt 5:30; Matt 18:8; [Matt 5:29];

TSK - Markus 9:43

 

if.

Deut 13:6-8; Matt 5:29; Matt 5:30; Matt 18:8; Matt 18:9; Rom 8:13; 1Kor 9:27; Gal 5:24; Kol 3:5

Tit 2:12; Hebr 12:1; 1Petr 2:1

offend thee.  or, cause thee to offend:  and so.

Mark 9:45; Mark 9:47

maimed.

Matt 15:30; Matt 15:31; Luk 14:13; Luk 14:21

 

 

SV

44 Waar53  hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.  53Jes 66:24;  [Luk 16:24];

KJV

44 Where G3699 their G846 worm G4663 dieth G5053 not G3756 , and G2532 the fire G4442 is G4570 not G3756 quenched G4570 . Jes 66:24; [Luk 16:24];

YLT

44 where their worm is not dying, and the fire is not being quenched. Jes 66:24; [Luk 16:24];

WHNU

44  Jes 66:24; [Luk 16:24];

Darby

44 [ where their worm dies not, and the fire is not quenched] . Jes 66:24; [Luk 16:24];

TSK - Markus 9:44

 

their.

Mark 9:46; Mark 9:48; Jes 66:24

the fire.

Jes 33:14; Matt 3:12; Matt 25:41; Matt 25:46; 2Thess 1:9; Openb 14:10; Openb 14:11; Openb 20:10; Openb 20:15; Openb 21:8

 

 

SV

45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur;

KJV

45 And G2532 if G1437 thy G4675 foot G4228 offend G4624 thee G4571 , cut G609 it G846 off G609 : it is G2076 better G2570 for thee G4671 to enter G1525 halt G5560 into G1519 life G2222 , than G2228 having G2192 two G1417 feet G4228 to be cast G906 into G1519 hell G1067 , into G1519 the fire G4442 that never shall be quenched G762 :4

  4offend…: or, cause thee to offend

YLT

45 `And if thy foot may cause thee to stumble, cut it off; it is better for thee to enter into the life lame, than having the two feet to be cast to the gehenna, to the fire--the unquenchable--

WHNU

45 και G2532 CONJ εαν G1437 COND ο G3588 T-NSM πους G4228 N-NSM σου G4675 P-2GS σκανδαλιζη G4624 V-PAS-3S σε G4571 P-2AS αποκοψον G609 V-AAM-2S αυτον G846 P-ASM καλον G2570 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S σε G4571 P-2AS εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ζωην G2222 N-ASF χωλον G5560 A-ASM η G2228 PRT τους G3588 T-APM δυο G1417 A-NUI ποδας G4228 N-APM εχοντα G2192 V-PAP-ASM βληθηναι G906 V-APN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γεενναν G1067 N-ASF 9:46

Darby

45 And if thy foot serve as a snare to thee, cut it off: it is better for thee to enter into life lame, than having thy two feet to be cast into hell, into the fire unquenchable;

TSK - Markus 9:45

 

Mark 9:43; Mark 9:44

 

 

SV

46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

KJV

46 Where G3699 their G846 worm G4663 dieth G5053 not G3756 , and G2532 the fire G4442 is G4570 not G3756 quenched G4570 .

YLT

46 where their worm is not dying, and the fire is not being quenched.

WHNU

46

Darby

46 [ where their worm dies not, and the fire is not quenched] .

TSK - Markus 9:46

 

Lu 16:24-26

 

 

SV

47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden;

KJV

47 And G2532 if G1437 thine G4675 eye G3788 offend G4624 thee G4571 , pluck G1544 it G846 out G1544 : it is G2076 better G2570 for thee G4671 to enter G1525 into G1519 the kingdom G932 of God G2316 with one eye G3442, than G2228 having G2192 two G1417 eyes G3788 to be cast G906 into G1519 hell G1067 fire G4442 :5

  5offend…: or, cause thee to offend

YLT

47 And if thine eye may cause thee to stumble, cast it out; it is better for thee one-eyed to enter into the reign of God, than having two eyes, to be cast to the gehenna of the fire--

WHNU

47 και G2532 CONJ εαν G1437 COND ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM σου G4675 P-2GS σκανδαλιζη G4624 V-PAS-3S σε G4571 P-2AS εκβαλε G1544 V-2AAM-2S αυτον G846 P-ASM καλον G2570 A-NSN σε G4571 P-2AS εστιν G2076 V-PXI-3S μονοφθαλμον G3442 A-ASM εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM η G2228 PRT δυο G1417 A-NUI οφθαλμους G3788 N-APM εχοντα G2192 V-PAP-ASM βληθηναι G906 V-APN εις G1519 PREP   την G3588 T-ASF γεενναν G1067 N-ASF

Darby

47 And if thine eye serve as a snare to thee, cast it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire,

TSK - Markus 9:47

 

thine.

Gen 3:6; Job 31:1; Ps 119:37; Matt 5:28; Matt 5:29; Matt 10:37-39; Luk 14:26; Gal 4:15

Filipp 3:7; Filipp 3:8

offend thee.  or, cause thee to offend.

43; *marg:

 

 

SV

48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

KJV

48 Where G3699 their G846 worm G4663 dieth G5053 not G3756 , and G2532 the fire G4442 is G4570 not G3756 quenched G4570 .

YLT

48 where their worm is not dying, and the fire is not being quenched;

WHNU

48 οπου G3699 ADV ο G3588 T-NSM σκωληξ G4663 N-NSM αυτων G846 P-GPM ου G3756 PRT-N τελευτα G5053 V-PAI-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN πυρ G4442 N-NSN ου G3756 PRT-N σβεννυται G4570 V-PPI-3S

Darby

48 where their worm dies not, and the fire is not quenched.

TSK - Markus 9:48

 

Mark 9:44; Mark 9:46

 

 

SV

49 Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en54  iedere offerande zal met zout gezouten worden.  54Lev 2:13;

KJV

49 For G1063 every one G3956 shall be salted G233 with fire G4442 , and G2532 every G3956 sacrifice G2378 shall be salted G233 with salt G251 . Lev 2:13;

YLT

49 for every one with fire shall be salted, and every sacrifice with salt shall be salted. Lev 2:13;

WHNU

49 πας G3956 A-NSM γαρ G1063 CONJ πυρι G4442 N-DSN αλισθησεται G233 V-FPI-3S Lev 2:13;

Darby

49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Lev 2:13;

TSK - Markus 9:49

 

and every.

Lev 2:13; Ezech 43:24

 

 

SV

50 Het55 56  zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt57 58  zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.     55Matt 5:13;  56Luk 14:34;  57Rom 12:18;  58Hebr 12:14;  [Kol 4:6];

KJV

50 Salt G217 [is] good G2570 : but G1161 if G1437 the salt G217 have lost G1096 his saltness G358, wherewith G1722 G5101 will ye season G741 it G846 ? Have G2192 salt G217 in G1722 yourselves G1438, and G2532 have peace G1514 one G240 with G1722 another G240 . Matt 5:13; Luk 14:34; Rom 12:18; Hebr 12:14; [Kol 4:6];

YLT

50 The salt [is] good, but if the salt may become saltless, in what will ye season [it] ? Have in yourselves salt, and have peace in one another.' Matt 5:13; Luk 14:34; Rom 12:18; Hebr 12:14; [Kol 4:6];

WHNU

50 καλον G2570 A-NSN το G3588 T-NSN αλας G217 N-NSN εαν G1437 COND δε G1161 CONJ το G3588 T-NSN αλας G217 N-NSN αναλον G358 A-NSN γενηται G1096 V-2ADS-3S εν G1722 PREP τινι G5101 I-DSN αυτο G846 P-ASN αρτυσετε G741 V-FAI-2P εχετε G2192 V-PAM-2P εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM αλα G217 N-ASN και G2532 CONJ ειρηνευετε G1514 V-PAM-2P εν G1722 PREP αλληλοις G240 C-DPM Matt 5:13; Luk 14:34; Rom 12:18; Hebr 12:14; [Kol 4:6];

Darby

50 Salt [is] good, but if the salt is become saltless, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and be at peace with one another. Matt 5:13; Luk 14:34; Rom 12:18; Hebr 12:14; [Kol 4:6];

TSK - Markus 9:50

 

is good.

Job 6:6; Matt 5:13; Luk 14:34; Luk 14:35

Have salt.

Efez 4:29; Kol 4:6

have peace.

Ps 34:14; Ps 133:1; Joh 13:34; Joh 13:35; Joh 15:17; Joh 15:18; Rom 12:18; Rom 14:17-19

2Kor 13:11; Gal 5:14; Gal 5:15; Gal 5:22; Efez 4:2-6; Efez 4:31; Efez 4:32; Filipp 1:27; Filipp 2:1-3

Kol 3:12; 2Tim 2:22; Hebr 12:14; Jak 1:20; Jak 3:14-18; 1Petr 3:8

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 8)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 10)