Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 17)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 19)


Johannes 18

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Jezus, dit1 2 3 4  gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen.     12Sam 15:23;  2Matt 26:36;  3Mark 14:32;  4Luk 22:39;  [Matt 26:30];

KJV

1 When Jesus G2424 had spoken G2036 these words G5023 , he went forth G1831 with G4862 his G846 disciples G3101 over G4008 the brook G5493 Cedron G2748 , where G3699 was G2258 a garden G2779 , into G1519 the which G3739 he G846 entered G1525 , and G2532 his G846 disciples G3101 . 2Sam 15:23; Matt 26:36; Mark 14:32; Luk 22:39; [Matt 26:30];

YLT

1 These things having said, Jesus went forth with his disciples beyond the brook of Kedron, where was a garden, into which he entered, himself and his disciples, 2Sam 15:23; Matt 26:36; Mark 14:32; Luk 22:39; [Matt 26:30];

WHNU

1 ταυτα G5023 D-APN ειπων G2036 V-2AAP-NSM ιησους G2424 N-NSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S συν G4862 PREP τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM περαν G4008 ADV του G3588 T-GSM χειμαρρου G5493 N-GSM   των G3588 T-GPM του G3588 T-GSM κεδρων G2748 N-PRI οπου G3699 ADV ην G2258 V-IXI-3S κηπος G2779 N-NSM εις G1519 PREP ον G3739 R-ASM εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S αυτος G846 P-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM 2Sam 15:23; Matt 26:36; Mark 14:32; Luk 22:39; [Matt 26:30];

Darby

1 Jesus, having said these things, went out with his disciples beyond the torrent Cedron, where was a garden, into which he entered, he and his disciples. 2Sam 15:23; Matt 26:36; Mark 14:32; Luk 22:39; [Matt 26:30];

TSK - Johannes 18:1

 

1 Judas betrays Jesus.

6 The officers fall to the ground.

10 Peter smites off Malchus' ear.

12 Jesus is taken, and led unto Annas and Caiaphas.

15 Peter's denial.

19 Jesus examined before Caiaphas.

25 Peter's second and third denial.

28 Jesus arraigned before Pilate.

36 His kingdom.

40 The Jews prefer Barabbas.

 

 

spoken.

Joh 13:31-35; Joh 14:1-17

he.

Joh 14:31; Matt 26:36; Mark 14:32; Luk 22:39; Luk 22:40

the brook.

2Sam 15:23; 1Kon 15:13; 2Kon 23:6; 2Kon 23:12; 2Kron 15:16; 2Kron 30:14; Jer 31:40

Kidron.  a garden.

Joh 18:26; Gen 2:15; Gen 3:23

 

 

SV

2 En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen.

KJV

2 And G1161 Judas G2455 also G2532 , which G3588 betrayed G3860 him G846 , knew G1492 the place G5117 : for G3754 Jesus G2424 ofttimes G4178 resorted G4863 thither G1563 with G3326 his G846 disciples G3101 .

YLT

2 and Judas also, who delivered him up, had known the place, because many times did Jesus assemble there with his disciples.

WHNU

2 ηδει G1492 V-LAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ιουδας G2455 N-NSM ο G3588 T-NSM παραδιδους G3860 V-PAP-NSM αυτον G846 P-ASM τον G3588 T-ASM τοπον G5117 N-ASM οτι G3754 CONJ πολλακις G4178 ADV συνηχθη G4863 V-API-3S ιησους G2424 N-NSM εκει G1563 ADV μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM

Darby

2 And Judas also, who delivered him up, knew the place, because Jesus was often there, in company with his disciples.

TSK - Johannes 18:2

 

for.

Mark 11:11; Mark 11:12; Luk 21:37; Luk 22:39

 

 

SV

3 Judas5 6 7  dan, genomen hebbende de bende [krijgsknechten] en [enige] dienaars van de overpriesters en Farizeën, kwam aldaar met lantaarnen, en fakkelen, en wapenen.    5Matt 26:47;  6Mark 14:23;  7Luk 22:47;  [Mark 14:43]; [Hand 1:16];

KJV

3 Judas G2455 then G3767 , having received G2983 a band G4686 [of men] and G2532 officers G5257 from G1537 the chief priests G749 and G2532 Pharisees G5330 , cometh G2064 thither G1563 with G3326 lanterns G5322 and G2532 torches G2985 and G2532 weapons G3696 . Matt 26:47; Mark 14:23; Luk 22:47; [Mark 14:43]; [Hand 1:16];

YLT

3 Judas, therefore, having taken the band and officers out of the chief priests and Pharisees, doth come thither with torches and lamps, and weapons; Matt 26:47; Mark 14:23; Luk 22:47; [Mark 14:43]; [Hand 1:16];

WHNU

3 ο G3588 T-NSM ουν G3767 CONJ ιουδας G2455 N-NSM λαβων G2983 V-2AAP-NSM την G3588 T-ASF σπειραν G4686 N-ASF και G2532 CONJ εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM αρχιερεων G749 N-GPM και G2532 CONJ   [εκ] G1537 PREP εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM υπηρετας G5257 N-APM ερχεται G2064 V-PNI-3S εκει G1563 ADV μετα G3326 PREP φανων G5322 N-GPM και G2532 CONJ λαμπαδων G2985 N-GPF και G2532 CONJ οπλων G3696 N-GPN Matt 26:47; Mark 14:23; Luk 22:47; [Mark 14:43]; [Hand 1:16];

Darby

3 Judas therefore, having got the band, and officers of the chief priests and Pharisees, comes there with lanterns and torches and weapons. Matt 26:47; Mark 14:23; Luk 22:47; [Mark 14:43]; [Hand 1:16];

TSK - Johannes 18:3

 

Judas.

Joh 13:2; Joh 13:27-30; Matt 26:47; Matt 26:55; Mark 14:43; Mark 14:44; Mark 14:48; Luk 22:47-53; Hand 1:16

a band.

12; *Gr:

Ps 3:1; Ps 3:2; Ps 22:12

 

 

SV

4 Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij?

KJV

4 Jesus G2424 therefore G3767 , knowing G1492 all things G3956 that should come G2064 upon G1909 him G846 , went forth G1831, and said G2036 unto them G846 , Whom G5101 seek ye G2212 ?

YLT

4 Jesus, therefore, knowing all things that are coming upon him, having gone forth, said to them, `Whom do ye seek?'

WHNU

4 ιησους G2424 N-NSM ουν G3767 CONJ ειδως G1492 V-RAP-NSM παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN ερχομενα G2064 V-PNP-APN επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM τινα G5101 I-ASM ζητειτε G2212 V-PAI-2P

Darby

4 Jesus therefore, knowing all things that were coming upon him, went forth and said to them, Whom seek ye?

TSK - Johannes 18:4

 

knowing.

Joh 10:17; Joh 10:18; Joh 13:1; Joh 19:28; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 17:23; Matt 20:18; Matt 20:19; Matt 26:2; Matt 26:21; Matt 26:31

Mark 10:33; Mark 10:34; Luk 18:31-33; Luk 24:6; Luk 24:7; Luk 24:44; Hand 2:28; Hand 4:24-28; Hand 20:22-23

Whom.

1Kon 18:10; 1Kon 18:14-18; Neh 6:11; Ps 3:6; Ps 27:3; Spr 28:1; 1Petr 4:1

 

 

SV

5 Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazaréner. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen.

KJV

5 They answered G611 him G846 , Jesus G2424 of Nazareth G3480. Jesus G2424 saith G3004 unto them G846 , I G1473 am G1510 [he]. And G1161 Judas G2455 also G2532 , which G3588 betrayed G3860 him G846 , stood G2476 with G3326 them G846 .

YLT

5 they answered him, `Jesus the Nazarene;' Jesus saith to them, `I am [he] ;' --and Judas who delivered him up was standing with them; --

WHNU

5 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P αυτω G846 P-DSM ιησουν G2424 N-ASM τον G3588 T-ASM ναζωραιον G3480 N-ASM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ειστηκει G2476 V-LAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ιουδας G2455 N-NSM ο G3588 T-NSM παραδιδους G3860 V-PAP-NSM αυτον G846 P-ASM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM

Darby

5 They answered him, Jesus the Nazaraean. Jesus says to them, I am [he] . And Judas also, who delivered him up, stood with them.

TSK - Johannes 18:5

 

Jesus.

Joh 1:46; Joh 19:19; Matt 2:23; Matt 21:11

stood.

Jes 3:9; Jer 8:12

 

 

SV

6 Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.

KJV

6 As soon G5613 then G3767 as he had said G2036 unto them G846 , G3754 I G1473 am G1510 [he], they went G565 backward G1519 G3694 , and G2532 fell G4098 to the ground G5476.

YLT

6 when, therefore, he said to them--`I am [he] ,' they went away backward, and fell to the ground.

WHNU

6 ως G5613 ADV ουν G3767 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S απηλθον G565 V-2AAI-3P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN οπισω G3694 ADV και G2532 CONJ επεσαν G4098 V-2AAI-3P χαμαι G5476 ADV

Darby

6 When therefore he said to them, I am [he] , they went away backward and fell to the ground.

TSK - Johannes 18:6

 

they went.Doubtless by the interposition of Divine power; and it was thus shown that Jesus voluntarily resigned himself into their hands.

2Kon 1:9-15; Ps 27:2; Ps 40:14; Ps 70:2; Ps 70:3; Ps 129:5; Luk 9:54-56; Hand 4:29; Hand 4:30

 

 

SV

7 Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus den Nazaréner.

KJV

7 Then G3767 asked he G1905 them G846 again G3825 , Whom G5101 seek ye G2212 ? And G1161 they said G2036 , Jesus G2424 of Nazareth G3480.

YLT

7 Again, therefore, he questioned them, `Whom do ye seek?' and they said, `Jesus the Nazarene;'

WHNU

7 παλιν G3825 ADV ουν G3767 CONJ επηρωτησεν G1905 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM τινα G5101 I-ASM ζητειτε G2212 V-PAI-2P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P ιησουν G2424 N-ASM τον G3588 T-ASM ναζωραιον G3480 N-ASM

Darby

7 He demanded of them therefore again, Whom seek ye? And they said, Jesus the Nazaraean.

TSK - Johannes 18:7

 

7

 

 

SV

8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.

KJV

8 Jesus G2424 answered G611 , I have told G2036 you G5213 that G3754 I G1473 am G1510 [he]: if G1487 therefore G3767 ye seek G2212 me G1691 , let G863 these G5128 go their way G5217:

YLT

8 Jesus answered, `I said to you that I am [he] ; if, then, me ye seek, suffer these to go away;'

WHNU

8 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424$TB G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ει G1487 COND ουν G3767 CONJ εμε G1691 P-1AS ζητειτε G2212 V-PAI-2P αφετε G863 V-2AAM-2P τουτους G5128 D-APM υπαγειν G5217 V-PAN

Darby

8 Jesus answered, I told you that I am [he] : if therefore ye seek me, let these go away;

TSK - Johannes 18:8

 

if.

Jes 53:6; Efez 5:25

let.

Joh 10:28; Joh 13:1; Joh 13:36; Joh 16:32; Matt 26:56; Mark 14:50-52; 1Kor 10:13; 2Kor 12:9

1Pe 5:7

 

 

SV

9 Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit8 9 10  degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.    8Joh 6:39;  9Joh 10:28;  10Joh 17:12;

KJV

9 That G2443 the saying G3056 might be fulfilled G4137 , which G3739 he spake G2036 , G3754 Of G1537 them G846 which G3739 thou gavest G1325 me G3427 have I G3756 lost G622 none G3762 . Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 17:12;

YLT

9 that the word might be fulfilled that he said--`Those whom Thou hast given to me, I did not lose of them even one.' Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 17:12;

WHNU

9 ινα G2443 CONJ πληρωθη G4137 V-APS-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ον G3739 R-ASM ειπεν G2036 V-2AAI-3S οτι G3754 CONJ ους G3739 R-APM δεδωκας G1325 V-RAI-2S μοι G3427 P-1DS ουκ G3756 PRT-N απωλεσα G622 V-AAI-1S εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM ουδενα G3762 A-ASM Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 17:12;

Darby

9 that the word might be fulfilled which he spoke, [As to] those whom thou hast given me, I have not lost one of them. Joh 6:39; Joh 10:28; Joh 17:12;

TSK - Johannes 18:9

 

Of.

17:12

 

 

SV

10 Simon11 12 13  Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve [uit], en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus.    11Matt 26:51;  12Mark 14:47;  13Luk 22:50;

KJV

10 Then G3767 Simon G4613 Peter G4074 having G2192 a sword G3162 drew G1670 it G846 , and G2532 smote G3817 the high priest's G749 servant G1401 , and G2532 cut off G609 his G846 right G1188 ear G5621 . G1161 The servant's G1401 name G3686 was G2258 Malchus G3124 . Matt 26:51; Mark 14:47; Luk 22:50;

YLT

10 Simon Peter, therefore, having a sword, drew it, and struck the chief priest's servant, and cut off his right ear--and the name of the servant was Malchus-- Matt 26:51; Mark 14:47; Luk 22:50;

WHNU

10 σιμων G4613 N-NSM ουν G3767 CONJ πετρος G4074 N-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM μαχαιραν G3162 N-ASF ειλκυσεν G1670 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ επαισεν G3817 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM του G3588 T-GSM αρχιερεως G749 N-GSM δουλον G1401 N-ASM και G2532 CONJ απεκοψεν G609 V-AAI-3S αυτου G846 P-GSM το G3588 T-ASN ωταριον G5621 N-ASN το G3588 T-ASN δεξιον G1188 A-ASN ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ ονομα G3686 N-NSN τω G3588 T-DSM δουλω G1401 N-DSM μαλχος G3124 N-NSM Matt 26:51; Mark 14:47; Luk 22:50;

Darby

10 Simon Peter therefore, having a sword, drew it, and smote the bondman of the high priest and cut off his right ear; and the bondman's name was Malchus. Matt 26:51; Mark 14:47; Luk 22:50;

TSK - Johannes 18:10

 

Joh 18:26; Matt 26:51-54; Mark 14:30; Mark 14:47; Luk 22:33; Luk 22:49-51

 

 

SV

11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker,14 15  dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?   14Matt 20:22;  15Matt 26:39;

KJV

11 Then G3767 said G2036 Jesus G2424 unto Peter G4074, Put up G906 thy G4675 sword G3162 into G1519 the sheath G2336: the cup G4221 which G3739 my Father G3962 hath given G1325 me G3427 , shall I G4095 not G3378 drink G4095 it G846 ? Matt 20:22; Matt 26:39;

YLT

11 Jesus, therefore, said to Peter, `Put the sword into the sheath; the cup that the Father hath given to me, may I not drink it?' Matt 20:22; Matt 26:39;

WHNU

11 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τω G3588 T-DSM πετρω G4074 N-DSM βαλε G906 V-2AAM-2S την G3588 T-ASF μαχαιραν G3162 N-ASF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θηκην G2336 N-ASF το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN ο G3739 R-ASN δεδωκεν G1325 V-RAI-3S μοι G3427 P-1DS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N πιω G4095 V-2AAS-1S αυτο G846 P-ASN Matt 20:22; Matt 26:39;

Darby

11 Jesus therefore said to Peter, Put the sword into the sheath; the cup which the Father has given me, shall I not drink it? Matt 20:22; Matt 26:39;

TSK - Johannes 18:11

 

Put.

Joh 18:36; 2Kor 6:7; 2Kor 10:4; Efez 6:11-17

the cup.

Ps 75:8; Ezech 23:31; Matt 20:22; Matt 26:39; Matt 26:42; Mark 10:38; Mark 10:39; Mark 14:35; Mark 14:36

Luk 22:42; Hebr 12:2

my.

Joh 11:41; Joh 11:42; Joh 12:27; Joh 12:28; Joh 15:10; Joh 17:24; Joh 20:17; Luk 12:30; Rom 8:15-18

Heb 12:5-10

 

 

SV

12 De bende dan, en de overste over duizend, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk, en bonden Hem; [Matt 26:57]; [Luk 22:54];

KJV

12 Then G3767 the band G4686 and G2532 the captain G5506 and G2532 officers G5257 of the Jews G2453 took G4815 Jesus G2424 , and G2532 bound G1210 him G846 , [Matt 26:57]; [Luk 22:54];

YLT

12 The band, therefore, and the captain, and the officers of the Jews, took hold on Jesus, and bound him, [Matt 26:57]; [Luk 22:54];

WHNU

12 η G3588 T-NSF ουν G3767 CONJ σπειρα G4686 N-NSF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM χιλιαρχος G5506 N-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM υπηρεται G5257 N-NPM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM συνελαβον G4815 V-2AAI-3P τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM και G2532 CONJ εδησαν G1210 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM [Matt 26:57]; [Luk 22:54];

Darby

12 The band therefore, and the chiliarch, and the officers of the Jews, took Jesus and bound him: [Matt 26:57]; [Luk 22:54];

TSK - Johannes 18:12

 

the band.

Joh 18:3; Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54

the captain.

Hand 21:31; Hand 21:37; Hand 22:24-28; Hand 23:10; Hand 23:17-22

bound.

Gen 22:9; Gen 40:3; Richt 16:21; Ps 118:27; Matt 27:2; Mark 15:1

 

 

SV

13 En16 17 18  leidden Hem henen, eerst tot Annas;19  want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.     16Matt 26:57;  17Mark 14:53;  18Luk 22:54;  19Luk 3:2;

KJV

13 And G2532 led G520 him G846 away G520 to G4314 Annas G452 first G4412 ; for G1063 he was G2258 father in law G3995 to Caiaphas G2533 , which G3739 was G2258 the high priest G749 that same G1565 year G1763 .1

  1year: year. And Annas sent Christ bound unto Caiaphas the high priest  Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54; Luk 3:2;

YLT

13 and they led him away to Annas first, for he was father-in-law of Caiaphas, who was chief priest of that year, Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54; Luk 3:2;

WHNU

13 και G2532 CONJ ηγαγον G71 V-2AAI-3P προς G4314 PREP ανναν G452 N-ASM πρωτον G4412 ADV ην G2258 V-IXI-3S γαρ G1063 CONJ πενθερος G3995 N-NSM του G3588 T-GSM καιαφα G2533 N-GSM ος G3739 R-NSM ην G2258 V-IXI-3S αρχιερευς G749 N-NSM του G3588 T-GSM ενιαυτου G1763 N-GSM εκεινου G1565 D-GSM Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54; Luk 3:2;

Darby

13 and they led him away to Annas first; for he was father-in-law to Caiaphas, who was high priest that year. Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54; Luk 3:2;

TSK - Johannes 18:13

 

led.

Mt 26:57

Annas.

Luk 3:2; Hand 4:6

that.

11:51"And Annas sent Christ bound unto Caiaphas the high priest, ver. 24."

 

 

SV

14 Kajafas20  nu was degene, die den Joden geraden had, dat het nut was, dat één Mens voor het volk stierve.  20Joh 11:50;

KJV

14 Now G1161 Caiaphas G2533 was he G2258 , which G3588 gave counsel G4823 to the Jews G2453 , that G3754 it was expedient G4851 that one G1520 man G444 should die G622 for G5228 the people G2992. Joh 11:50;

YLT

14 and Caiaphas was he who gave counsel to the Jews, that it is good for one man to perish for the people. Joh 11:50;

WHNU

14 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ καιαφας G2533 N-NSM ο G3588 T-NSM συμβουλευσας G4823 V-AAP-NSM τοις G3588 T-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM οτι G3754 CONJ συμφερει G4851 V-PAI-3S ενα G1520 A-ASM ανθρωπον G444 N-ASM αποθανειν G599 V-2AAN υπερ G5228 PREP του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM Joh 11:50;

Darby

14 But it was Caiaphas who counselled the Jews that it was better that one man should perish for the people. Joh 11:50;

TSK - Johannes 18:14

 

Caiaphas.

11:49-52

 

 

SV

15 En21 22 23  Simon Petrus volgde Jezus, en een ander discipel. Deze discipel nu was den hogepriester bekend, en ging met Jezus in des hogepriesters zaal.    21Matt 26:58;  22Mark 14:54;  23Luk 22:54;

KJV

15 And G1161 Simon G4613 Peter G4074 followed G190 Jesus G2424 , and G2532 [so did] another G243 disciple G3101 : G1161 that G1565 disciple G3101 was G2258 known G1110 unto the high priest G749, and G2532 went in with G4897 Jesus G2424 into G1519 the palace G833 of the high priest G749 . Matt 26:58; Mark 14:54; Luk 22:54;

YLT

15 And following Jesus was Simon Peter, and the other disciple, and that disciple was known to the chief priest, and he entered with Jesus to the hall of the chief priest, Matt 26:58; Mark 14:54; Luk 22:54;

WHNU

15 ηκολουθει G190 V-IAI-3S δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM μαθητης G3101 N-NSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ μαθητης G3101 N-NSM εκεινος G1565 D-NSM ην G2258 V-IXI-3S γνωστος G1110 A-NSM τω G3588 T-DSM αρχιερει G749 N-DSM και G2532 CONJ συνεισηλθεν G4897 V-2AAI-3S τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αυλην G833 N-ASF του G3588 T-GSM αρχιερεως G749 N-GSM Matt 26:58; Mark 14:54; Luk 22:54;

Darby

15 Now Simon Peter followed Jesus, and the other disciple. But that disciple was known to the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest; Matt 26:58; Mark 14:54; Luk 22:54;

TSK - Johannes 18:15

 

Simon.

Matt 26:58-68; Mark 14:54; Luk 22:54

 

 

SV

16 En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die den hogepriester bekend was, ging uit, en sprak met de deurwaarster, en bracht Petrus in. [Matt 26:69]; [Mark 14:66]; [Luk 22:55];

KJV

16 But G1161 Peter G4074 stood G2476 at G4314 the door G2374 without G1854 . Then G3767 went out G1831 that other G243 disciple G3101 , which G3739 was G2258 known G1110 unto the high priest G749, and G2532 spake G2036 unto her that kept the door G2377 , and G2532 brought in G1521 Peter G4074 . [Matt 26:69]; [Mark 14:66]; [Luk 22:55];

YLT

16 and Peter was standing at the door without, therefore went forth the other disciple who was known to the chief priest, and he spake to the female keeping the door, and he brought in Peter. [Matt 26:69]; [Mark 14:66]; [Luk 22:55];

WHNU

16 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πετρος G4074 N-NSM ειστηκει G2476 V-LAI-3S προς G4314 PREP τη G3588 T-DSF θυρα G2374 N-DSF εξω G1854 ADV εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM μαθητης G3101 N-NSM ο G3588 T-NSM αλλος G243 A-NSM ο G3588 T-NSM γνωστος G1110 A-NSM του G3588 T-GSM αρχιερεως G749 N-GSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S τη G3588 T-DSF θυρωρω G2377 N-DSF και G2532 CONJ εισηγαγεν G1521 V-2AAI-3S τον G3588 T-ASM πετρον G4074 N-ASM [Matt 26:69]; [Mark 14:66]; [Luk 22:55];

Darby

16 but Peter stood at the door without. The other disciple therefore, who was known to the high priest, went out and spoke to the porteress and brought in Peter. [Matt 26:69]; [Mark 14:66]; [Luk 22:55];

TSK - Johannes 18:16

 

16

 

 

SV

17 De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt ook gij niet uit de discipelen van dezen Mens? Hij zeide: Ik ben niet.

KJV

17 Then G3767 saith G3004 the damsel G3814 that kept the door G2377 unto Peter G4074, Art G1488 not G3361 thou G4771 also G2532 [one] of G1537 this G5127 man's G444 disciples G3101 ? He G1565 saith G3004 , I am G1510 not G3756 .

YLT

17 Then said the maid keeping the door to Peter, `Art thou also of the disciples of this man?' he saith, `I am not;'

WHNU

17 λεγει G3004 V-PAI-3S ουν G3767 CONJ τω G3588 T-DSM πετρω G4074 N-DSM η G3588 T-NSF παιδισκη G3814 N-NSF η G3588 T-NSF θυρωρος G2377 N-NSF μη G3361 PRT-N και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM ει G1488 V-PXI-2S του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM τουτου G5127 D-GSM λεγει G3004 V-PAI-3S εκεινος G1565 D-NSM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S

Darby

17 The maid therefore, who was porteress, says to Peter, Art thou also of the disciples of this man? He says, I am not.

TSK - Johannes 18:17

 

the damsel.

Joh 18:16; Matt 26:69; Matt 26:70; Mark 14:66-68; Luk 22:54; Luk 22:56; Luk 22:57

I am not.

Joh 18:5; Joh 18:8; Joh 21:15; Matt 26:33

 

 

SV

18 En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus24 25 26  stond bij hen, en warmde zich.    24Matt 26:69;  25Mark 14:67;  26Luk 22:55;

KJV

18 And G1161 the servants G1401 and G2532 officers G5257 stood there G2476, who had made G4160 a fire of coals G439; for G3754 it was G2258 cold G5592 : and G2532 they warmed themselves G2328 : and G1161 Peter G4074 stood G2258 G2476 with G3326 them G846 , and G2532 warmed himself G2328. Matt 26:69; Mark 14:67; Luk 22:55;

YLT

18 and the servants and the officers were standing, having made a fire of coals, because it was cold, and they were warming themselves, and Peter was standing with them, and warming himself. Matt 26:69; Mark 14:67; Luk 22:55;

WHNU

18 ειστηκεισαν G2476 V-LAI-3P δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM δουλοι G1401 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM υπηρεται G5257 N-NPM ανθρακιαν G439 N-ASF πεποιηκοτες G4160 V-RAP-NPM οτι G3754 CONJ ψυχος G5592 N-NSN ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ εθερμαινοντο G2328 V-INI-3P ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εστως G2476 V-RAP-NSM και G2532 CONJ θερμαινομενος G2328 V-PMP-NSM Matt 26:69; Mark 14:67; Luk 22:55;

Darby

18 But the bondmen and officers, having made a fire of coals (for it was cold), stood and warmed themselves; and Peter was standing with them and warming himself. Matt 26:69; Mark 14:67; Luk 22:55;

TSK - Johannes 18:18

 

who.

Joh 18:25; Mark 14:54; Luk 22:55; Luk 22:56

for.

Lu 22:44

Peter.

Gen 49:6; 1Kon 19:9; Ps 1:1; Ps 26:4-10; Spr 13:20; Hand 4:23; 1Kor 15:33

2Kor 6:15-17; Efez 5:11; Efez 5:12

 

 

SV

19 De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer.

KJV

19 The high priest G749 then G3767 asked G2065 Jesus G2424 of G4012 his G846 disciples G3101 , and G2532 of G4012 his G846 doctrine G1322 .

YLT

19 The chief priests, therefore, questioned Jesus concerning his disciples, and concerning his teaching;

WHNU

19 ο G3588 T-NSM ουν G3767 CONJ αρχιερευς G749 N-NSM ηρωτησεν G2065 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM περι G4012 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ περι G4012 PREP της G3588 T-GSF διδαχης G1322 N-GSF αυτου G846 P-GSM

Darby

19 The high priest therefore demanded of Jesus concerning his disciples and concerning his doctrine.

TSK - Johannes 18:19

 

asked.

Luk 11:53; Luk 11:54; Luk 20:20

 

 

SV

20 Jezus antwoordde hem: Ik27  heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in den tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken.  27Joh 7:26;  [Hand 26:26];

KJV

20 Jesus G2424 answered G611 him G846 , I G1473 spake G2980 openly G3954 to the world G2889; I G1473 ever G3842 taught G1321 in G1722 the synagogue G4864, and G2532 in G1722 the temple G2411, whither G3699 the Jews G2453 always G3842 resort G4905 ; and G2532 in G1722 secret G2927 have I said G2980 nothing G3762 . Joh 7:26; [Hand 26:26];

YLT

20 Jesus answered him, `I spake freely to the world, I did always teach in a synagogue, and in the temple, where the Jews do always come together; and in secret I spake nothing; Joh 7:26; [Hand 26:26];

WHNU

20 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτω G846 P-DSM ιησους G2424 N-NSM εγω G1473 P-1NS παρρησια G3954 N-DSF λελαληκα G2980 V-RAI-1S τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM εγω G1473 P-1NS παντοτε G3842 ADV εδιδαξα G1321 V-AAI-1S εν G1722 PREP συναγωγη G4864 N-DSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN οπου G3699 ADV παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM συνερχονται G4905 V-PNI-3P και G2532 CONJ εν G1722 PREP κρυπτω G2927 A-DSN ελαλησα G2980 V-AAI-1S ουδεν G3762 A-ASN Joh 7:26; [Hand 26:26];

Darby

20 Jesus answered him, I spoke openly to the world; I taught always in [the] synagogue and in the temple, where all the Jews come together, and in secret I have spoken nothing. Joh 7:26; [Hand 26:26];

TSK - Johannes 18:20

 

I spake.

Joh 7:14; Joh 7:26; Joh 7:28; Joh 8:2; Joh 10:23-39; Ps 22:22; Ps 40:9; Matt 4:23; Matt 9:35; Matt 21:23-27

Matt 26:65; Luk 4:15; Luk 19:45-47; Luk 20:1-8; Luk 21:37

and in.

Joh 7:4; Jes 45:19; Jes 48:16; Matt 24:26; Hand 26:26

 

 

SV

21 Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb.

KJV

21 Why G5101 askest thou G1905 me G3165 ? ask G1905 them which heard me G191 , what G5101 I have said G2980 unto them G846 : behold G2396 , they G3778 know G1492 what G3739 I G1473 said G2036 .

YLT

21 why me dost thou question? question those having heard what I spake to them; lo, these have known what I said.'

WHNU

21 τι G5101 I-NSN με G3165 P-1AS ερωτας G2065 V-PAI-2S ερωτησον G2065 V-AAM-2S τους G3588 T-APM ακηκοοτας G191 V-2RAP-APM-ATT τι G5101 I-ASN ελαλησα G2980 V-AAI-1S αυτοις G846 P-DPM ιδε G1492 V-AAM-2S ουτοι G3778 D-NPM οιδασιν G1492 V-RAI-3P α G3739 R-APN ειπον G2036 V-2AAI-1S εγω G1473 P-1NS

Darby

21 Why demandest thou of me? Demand of those who have heard, what I have spoken to them; behold, they know what I have said.

TSK - Johannes 18:21

 

ask.

Matt 26:59; Matt 26:60; Mark 14:55-59; Luk 22:67; Hand 24:12; Hand 24:13; Hand 24:18-20

 

 

SV

22 En als Hij dit zeide, gaf28 29  een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: Antwoordt Gij alzo den hogepriester?   28Jer 20:2;  29Hand 23:2;

KJV

22 And G1161 when he G846 had G2036 thus G5023 spoken G2036 , one G1520 of the officers G5257 which stood by G3936 struck G1325 G4475 Jesus G2424 with the palm of his hand G1325 G4475 , saying G2036 , Answerest thou G611 the high priest G749 so G3779 ?2

  2with…: or, with a rod  Jer 20:2; Hand 23:2;

YLT

22 And he having said these things, one of the officers standing by did give Jesus a slap, saying, `Thus dost thou answer the chief priest?' Jer 20:2; Hand 23:2;

WHNU

22 ταυτα G5023 D-APN δε G1161 CONJ αυτου G846 P-GSM ειποντος G2036 V-2AAP-GSM εις G1520 A-NSM παρεστηκως G3936 V-RAP-NSM των G3588 T-GPM υπηρετων G5257 N-GPM εδωκεν G1325 V-AAI-3S ραπισμα G4475 N-ASN τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM ειπων G2036 V-2AAP-NSM ουτως G3779 ADV αποκρινη G611 V-PNI-2S τω G3588 T-DSM αρχιερει G749 N-DSM Jer 20:2; Hand 23:2;

Darby

22 But as he said these things, one of the officers who stood by gave a blow on the face to Jesus, saying, Answerest thou the high priest thus? Jer 20:2; Hand 23:2;

TSK - Johannes 18:22

 

struck.

Job 16:10; Job 30:10-12; Jes 50:5-7; Jer 20:2; Micha 5:1; Matt 26:67; Matt 26:68

Mark 14:65; Luk 22:63; Luk 22:64; Hand 23:2; Hand 23:3

the palm of his hand.  or, a rod.  Answerest.

Hand 23:4; Hand 23:5

 

 

SV

23 Jezus antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade; en indien wel, waarom slaat gij Mij?

KJV

23 Jesus G2424 answered G611 him G846 , If G1487 I have spoken G2980 evil G2560 , bear witness G3140 of G4012 the evil G2556 : but G1161 if G1487 well G2573 , why G5101 smitest G1194 thou me G3165 ?

YLT

23 Jesus answered him, `If I spake ill, testify concerning the ill; and if well, why me dost thou smite?'

WHNU

23 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτω G846 P-DSM ιησους G2424 N-NSM ει G1487 COND κακως G2560 ADV ελαλησα G2980 V-AAI-1S μαρτυρησον G3140 V-AAM-2S περι G4012 PREP του G3588 T-GSN κακου G2556 A-GSN ει G1487 COND δε G1161 CONJ καλως G2573 ADV τι G5101 I-ASN με G3165 P-1AS δερεις G1194 V-PAI-2S

Darby

23 Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil; but if well, why smitest thou me?

TSK - Johannes 18:23

 

If.

2Kor 10:1; 1Petr 2:20-23

 

 

SV

24 (Annas30 31 32  dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.)    30Matt 26:57;  31Mark 14:53;  32Luk 22:54;

KJV

24 Now Annas G452 had sent G649 him G846 bound G1210 unto G4314 Caiaphas G2533 the high priest G749. Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54;

YLT

24 Annas then sent him bound to Caiaphas the chief priest. Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54;

WHNU

24 απεστειλεν G649 V-AAI-3S ουν G3767 CONJ αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM αννας G452 N-NSM δεδεμενον G1210 V-RPP-ASM προς G4314 PREP καιαφαν G2533 N-ASM τον G3588 T-ASM αρχιερεα G749 N-ASM Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54;

Darby

24 Annas [then] had sent him bound to Caiaphas the high priest. Matt 26:57; Mark 14:53; Luk 22:54;

TSK - Johannes 18:24

 

Annas.Annas was dismissed from being high priest, A.D. 23, after filling that office for fifteen years; but, being a person of distinguished character, and having had no fewer than five sons who had successively enjoyed the dignity of the high-priesthood, and the present high priest Caiaphas being his son-in-law, he must have possessed much authority in the nation.  It was at the palace of Caiaphas where the chief priests, elders, and scribes were assembled the whole of the night to see the issue of their stratagem.

Joh 18:13; Matt 26:57

bound.

13

 

 

SV

25 En33 34 35  Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.    33Matt 26:71;  34Mark 14:69;  35Luk 22:58;  [Matt 26:69]; [Luk 22:55];

KJV

25 And G1161 Simon G4613 Peter G4074 stood G2258 G2476 and G2532 warmed himself G2328. They said G2036 therefore G3767 unto him G846 , Art G1488 not G3361 thou G4771 also G2532 [one] of G1537 his G846 disciples G3101 ? He G1565 denied G720 [it], and G2532 said G2036 , I am G1510 not G3756 . Matt 26:71; Mark 14:69; Luk 22:58; [Matt 26:69]; [Luk 22:55];

YLT

25 And Simon Peter was standing and warming himself, they said then to him, `Art thou also of his disciples?' he denied, and said, `I am not.' Matt 26:71; Mark 14:69; Luk 22:58; [Matt 26:69]; [Luk 22:55];

WHNU

25 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM εστως G2476 V-RAP-NSM και G2532 CONJ θερμαινομενος G2328 V-PMP-NSM ειπον G2036 V-2AAI-3P ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM μη G3361 PRT-N και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM ει G1488 V-PXI-2S ηρνησατο G720 V-ADI-3S εκεινος G1565 D-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S Matt 26:71; Mark 14:69; Luk 22:58; [Matt 26:69]; [Luk 22:55];

Darby

25 But Simon Peter was standing and warming himself. They said therefore to him, Art thou also of his disciples? He denied, and said, I am not. Matt 26:71; Mark 14:69; Luk 22:58; [Matt 26:69]; [Luk 22:55];

TSK - Johannes 18:25

 

stood.

Joh 18:18; Mark 14:37; Mark 14:38; Mark 14:67; Luk 22:56

They.

Matt 26:69; Matt 26:71; Mark 14:68-70; Luk 22:58

He.

Gen 18:15; Spr 29:25; Gal 2:11-13

 

 

SV

26 Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem?

KJV

26 One G1520 of G1537 the servants G1401 of the high priest G749 , being G5607 [his] kinsman G4773 whose G3739 ear G5621 Peter G4074 cut off G609 , saith G3004 , Did G1492 not G3756 I G1473 see G1492 thee G4571 in G1722 the garden G2779 with G3326 him G846 ?

YLT

26 One of the servants of the chief priest, being kinsman of him whose ear Peter cut off, saith, `Did not I see thee in the garden with him?'

WHNU

26 λεγει G3004 V-PAI-3S εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM δουλων G1401 N-GPM του G3588 T-GSM αρχιερεως G749 N-GSM συγγενης G4773 A-NSM ων G5607 V-PXP-NSM ου G3739 R-GSM απεκοψεν G609 V-AAI-3S πετρος G4074 N-NSM το G3588 T-ASN ωτιον G5621 N-ASN ουκ G3756 PRT-N εγω G1473 P-1NS σε G4571 P-2AS ειδον G1492 V-2AAI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κηπω G2779 N-DSM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

26 One of the bondmen of the high priest, who was kinsman of him whose ear Peter cut off, says, Did not I see thee in the garden with him?

TSK - Johannes 18:26

 

being.

10

Did.

Spr 12:19; Matt 26:73; Mark 14:70; Mark 14:71; Luk 22:59; Luk 22:60

 

 

SV

27 Petrus dan loochende het wederom. En36  terstond kraaide de haan.  36Joh 13:38;  [Mark 14:72]; [Luk 22:61];

KJV

27 Peter G4074 then G3767 denied G720 again G3825 : and G2532 immediately G2112 the cock G220 crew G5455 . Joh 13:38; [Mark 14:72]; [Luk 22:61];

YLT

27 again, therefore, Peter denied, and immediately a cock crew. Joh 13:38; [Mark 14:72]; [Luk 22:61];

WHNU

27 παλιν G3825 ADV ουν G3767 CONJ ηρνησατο G720 V-ADI-3S πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV αλεκτωρ G220 N-NSM εφωνησεν G5455 V-AAI-3S Joh 13:38; [Mark 14:72]; [Luk 22:61];

Darby

27 Peter denied therefore again, and immediately [the] cock crew. Joh 13:38; [Mark 14:72]; [Luk 22:61];

TSK - Johannes 18:27

 

and.

Joh 13:38; Matt 26:34; Matt 26:74; Matt 26:75; Mark 14:30; Mark 14:68; Mark 14:71; Mark 14:72; Luk 22:34; Luk 22:60-62

 

 

SV

28 Zij37 38 39 40  dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat41 42  zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten.       37Matt 27:1;  38Mark 15:1;  39Luk 22:66;  40Luk 23:1;  41Hand 10:28;  42Hand 11:3;  [Matt 20:19]; [Luk 18:32];

KJV

28 Then G3767 led they G71 Jesus G2424 from G575 Caiaphas G2533 unto G1519 the hall of judgment G4232: and G1161 it was G2258 early G4405 ; and G2532 they themselves G846 went G1525 not G3756 into G1519 the judgment hall G4232, lest G3363 they should be defiled G3392 ; but G235 that G2443 they might eat G5315 the passover G3957 .3

  3the hall…: or, Pilate's house  Matt 27:1; Mark 15:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Hand 10:28; Hand 11:3; [Matt 20:19]; [Luk 18:32];

YLT

28 They led, therefore, Jesus from Caiaphas to the praetorium, and it was early, and they themselves did not enter into the praetorium, that they might not be defiled, but that they might eat the passover; Matt 27:1; Mark 15:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Hand 10:28; Hand 11:3; [Matt 20:19]; [Luk 18:32];

WHNU

28 αγουσιν G71 V-PAI-3P ουν G3767 CONJ τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM απο G575 PREP του G3588 T-GSM καιαφα G2533 N-GSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πραιτωριον G4232 N-ASN ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ πρωι G4404 ADV και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ουκ G3756 PRT-N εισηλθον G1525 V-2AAI-3P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πραιτωριον G4232 N-ASN ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N μιανθωσιν G3392 V-APS-3P αλλα G235 CONJ φαγωσιν G5315 V-2AAS-3P το G3588 T-ASN πασχα G3957 ARAM Matt 27:1; Mark 15:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Hand 10:28; Hand 11:3; [Matt 20:19]; [Luk 18:32];

Darby

28 They lead therefore Jesus from Caiaphas to the praetorium; and it was early morn. And *they* entered not into the praetorium, that they might not be defiled, but eat the passover. Matt 27:1; Mark 15:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Hand 10:28; Hand 11:3; [Matt 20:19]; [Luk 18:32];

TSK - Johannes 18:28

 

led.

Matt 27:1; Matt 27:2-10; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5; Hand 3:13

unto.

Joh 18:33; Joh 19:9; Matt 27:27; Mark 15:16

hall of judgment.  or, Pilate's house.  early.

Spr 1:16; Spr 4:16; Micha 2:1; Luk 22:66

and they.

Ps 35:16; Jes 1:10-15; Jer 7:8-11; Amos 5:21-23; Micha 3:10-12

Matt 23:23-28; Matt 27:6; Hand 10:28; Hand 11:3

eat.

Joh 18:39; Joh 19:14; Deut 16:2; 2Kron 30:21-24; 2Kron 35:8-14; 2Kron 35:17; 2Kron 35:18; Ezech 45:21

 

 

SV

29 Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens?

KJV

29 Pilate G4091 then G3767 went out G1831 unto G4314 them G846 , and G2532 said G2036 , What G5101 accusation G2724 bring ye G5342 against G2596 this G5127 man G444 ?

YLT

29 Pilate, therefore, went forth unto them, and said, `What accusation do ye bring against this man?'

WHNU

29 εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM εξω G1854 ADV προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ φησιν G5346 V-PXI-3S τινα G5101 I-ASF κατηγοριαν G2724 N-ASF φερετε G5342 V-PAI-2P   [κατα] G2596 PREP του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM τουτου G5127 D-GSM

Darby

29 Pilate therefore went out to them and said, What accusation do ye bring against this man?

TSK - Johannes 18:29

 

What.

Matt 27:23; Hand 23:28-30; Hand 25:16

 

 

SV

30 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben.

KJV

30 They answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846 , If G1508 he G3778 were G2258 not G1508 a malefactor G2555, we would G302 not G3756 have delivered G3860 him G846 up G3860 unto thee G4671 .

YLT

30 they answered and said to him, `If he were not an evil doer, we had not delivered him to thee.'

WHNU

30 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ην G2258 V-IXI-3S ουτος G3778 D-NSM κακον G2556 A-ASN ποιων G4160 V-PAP-NSM ουκ G3756 PRT-N αν G302 PRT σοι G4671 P-2DS παρεδωκαμεν G3860 V-AAI-1P αυτον G846 P-ASM

Darby

30 They answered and said to him, If this [man] were not an evildoer, we should not have delivered him up to thee.

TSK - Johannes 18:30

 

If.

Joh 19:12; Mark 15:3; Luk 20:19-26; Luk 23:2-5

delivered.

Mark 10:33; Luk 24:7; Hand 3:13

 

 

SV

31 Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. [Matt 20:19];

KJV

31 Then G3767 said G2036 Pilate G4091 unto them G846 , Take G2983 ye G5210 him G846 , and G2532 judge G2919 him G846 according G2596 to your G5216 law G3551 . The Jews G2453 therefore G3767 said G2036 unto him G846 , It is G1832 not G3756 lawful G1832 for us G2254 to put G615 any man G3762 to death G615 : [Matt 20:19];

YLT

31 Pilate, therefore, said to them, `Take ye him--ye--and according to your law judge him;' the Jews, therefore, said to him, `It is not lawful to us to put any one to death;' [Matt 20:19];

WHNU

31 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ αυτοις G846 P-DPM   ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM λαβετε G2983 V-2AAM-2P αυτον G846 P-ASM υμεις G5210 P-2NP και G2532 CONJ κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM νομον G3551 N-ASM υμων G5216 P-2GP κρινατε G2919 V-AAM-2P αυτον G846 P-ASM ειπον G2036 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM ημιν G2254 P-1DP ουκ G3756 PRT-N εξεστιν G1832 V-PQI-3S αποκτειναι G615 V-AAN ουδενα G3762 A-ASM [Matt 20:19];

Darby

31 Pilate therefore said to them, Take him, ye, and judge him according to your law. The Jews therefore said to him, It is not permitted to us to put any one to death; [Matt 20:19];

TSK - Johannes 18:31

 

Take.

Joh 19:6; Joh 19:7; Hand 25:18-20

It.

Joh 19:15; Gen 49:10; Ezech 21:26; Ezech 21:27; Hos 3:4; Hos 3:5

 

 

SV

32 Opdat43 44  het woord van Jezus vervuld wierd, dat Hij gezegd had, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zoude.   43Matt 20:19;  44Joh 12:32;

KJV

32 That G2443 the saying G3056 of Jesus G2424 might be fulfilled G4137, which G3739 he spake G2036 , signifying G4591 what G4169 death G2288 he should G3195 die G599 . Matt 20:19; Joh 12:32;

YLT

32 that the word of Jesus might be fulfilled which he said, signifying by what death he was about to die. Matt 20:19; Joh 12:32;

WHNU

32 ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM πληρωθη G4137 V-APS-3S ον G3739 R-ASM ειπεν G2036 V-2AAI-3S σημαινων G4591 V-PAP-NSM ποιω G4169 I-DSM θανατω G2288 N-DSM ημελλεν G3195 V-IAI-3S-ATT αποθνησκειν G599 V-PAN Matt 20:19; Joh 12:32;

Darby

32 that the word of Jesus might be fulfilled which he spoke, signifying what death he should die. Matt 20:19; Joh 12:32;

TSK - Johannes 18:32

 

the saying.

Joh 3:14; Joh 10:31; Joh 10:33; Joh 12:32; Joh 12:33; Matt 20:19; Matt 26:2; Luk 18:32; Luk 18:33; Luk 24:7; Luk 24:8

Ac 7:59

what.

Deut 21:23; Ps 22:16; Gal 3:13

 

 

SV

33 Pilatus45 46 47  dan ging wederom in het rechthuis, en riep Jezus, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden?    45Matt 27:11;  46Mark 15:2;  47Luk 23:3;

KJV

33 Then G3767 Pilate G4091 entered G1525 into G1519 the judgment hall G4232 again G3825 , and G2532 called G5455 Jesus G2424 , and G2532 said G2036 unto him G846 , Art G1488 thou G4771 the King G935 of the Jews G2453? Matt 27:11; Mark 15:2; Luk 23:3;

YLT

33 Pilate, therefore, entered into the praetorium again, and called Jesus, and said to him, `Thou art the King of the Jews?' Matt 27:11; Mark 15:2; Luk 23:3;

WHNU

33 εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ παλιν G3825 ADV εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πραιτωριον G4232 N-ASN ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM και G2532 CONJ εφωνησεν G5455 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM Matt 27:11; Mark 15:2; Luk 23:3;

Darby

33 Pilate therefore entered again into the praetorium and called Jesus, and said to him, Thou art the king of the Jews? Matt 27:11; Mark 15:2; Luk 23:3;

TSK - Johannes 18:33

 

and said.

Joh 18:37; Matt 27:11; Mark 15:2; Luk 23:3; Luk 23:4; 1Tim 6:13

the king.

Joh 1:49; Joh 12:13; Joh 12:15; Joh 19:3; Joh 19:19-22; Ps 2:6-12; Jes 9:6; Jes 9:7; Jer 23:5; Zef 3:15

Zach 9:9; Luk 19:38-40; Hand 2:34-36

 

 

SV

34 Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van Mij gezegd?

KJV

34 Jesus G2424 answered G611 him G846 , Sayest G3004 thou G4771 this thing G5124 of G575 thyself G1438 , or G2228 did others G243 tell it G2036 thee G4671 of G4012 me G1700 ?

YLT

34 Jesus answered him, `From thyself dost thou say this? or did others say it to thee about me?'

WHNU

34 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM απο G575 PREP σεαυτου G4572 F-2GSM συ G4771 P-2NS τουτο G5124 D-ASN λεγεις G3004 V-PAI-2S η G2228 PRT αλλοι G243 A-NPM ειπον G2036 V-2AAI-3P σοι G4671 P-2DS περι G4012 PREP εμου G1700 P-1GS

Darby

34 Jesus answered [him] , Dost thou say this of thyself, or have others said it to thee concerning me?

TSK - Johannes 18:34

 

Sayest.

36

 

 

SV

35 Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan?

KJV

35 Pilate G4091 answered G611 , G3385 Am G1510 I G1473 a Jew G2453 ? Thine own G4674 nation G1484 and G2532 the chief priests G749 have delivered G3860 thee G4571 unto me G1698 : what G5101 hast thou done G4160?

YLT

35 Pilate answered, `Am I a Jew? thy nation, and the chief priests did deliver thee up to me; what didst thou?'

WHNU

35 απεκριθη G611 V-ADI-3S ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM μητι G3385 PRT-I εγω G1473 P-1NS ιουδαιος G2453 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S το G3588 T-NSN εθνος G1484 N-NSN το G3588 T-NSN σον G4674 S-2NSN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM παρεδωκαν G3860 V-AAI-3P σε G4571 P-2AS εμοι G1698 P-1DS τι G5101 I-ASN εποιησας G4160 V-AAI-2S

Darby

35 Pilate answered, Am I a Jew? Thy nation and the chief priests have delivered thee up to me: what hast thou done?

TSK - Johannes 18:35

 

Am I.

Ezra 4:12; Neh 4:2; Hand 18:14-16; Hand 23:29; Hand 25:19; Hand 25:20; Rom 3:1; Rom 3:2

Thine.

Joh 18:28; Joh 19:11; Hand 3:13

what.

Joh 19:6; Hand 21:38; Hand 22:22-24

 

 

SV

36 Jezus antwoordde: Mijn48 49  Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.   48Joh 6:15;  491Tim 6:13;

KJV

36 Jesus G2424 answered G611 , My G1699 kingdom G932 is G2076 not G3756 of G1537 this G5127 world G2889 : if G1487 my G1699 kingdom G932 were G2258 of G1537 this G5127 world G2889 , then would G302 my G1699 servants G5257 fight G75 , that G3363 I should G3860 not G3363 be delivered G3860 to the Jews G2453 : but G1161 now G3568 is G2076 my G1699 kingdom G932 not G3756 from hence G1782. Joh 6:15; 1Tim 6:13;

YLT

36 Jesus answered, `My kingdom is not of this world; if my kingdom were of this world, my officers had struggled that I might not be delivered up to Jews; but now my kingdom is not from hence.' Joh 6:15; 1Tim 6:13;

WHNU

36 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τουτου G5127 D-GSM ει G1487 COND εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τουτου G5127 D-GSM ην G2258 V-IXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF οι G3588 T-NPM υπηρεται G5257 N-NPM οι G3588 T-NPM εμοι G1698 P-1DS ηγωνιζοντο G75 V-INI-3P   αν G302 PRT [αν] G302 PRT ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N παραδοθω G3860 V-APS-1S τοις G3588 T-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εντευθεν G1782 ADV Joh 6:15; 1Tim 6:13;

Darby

36 Jesus answered, My kingdom is not of this world; if my kingdom were of this world, my servants had fought that I might not be delivered up to the Jews; but now my kingdom is not from hence. Joh 6:15; 1Tim 6:13;

TSK - Johannes 18:36

 

Jesus.

1Ti 6:13

My kingdom is.

Joh 6:15; Joh 8:15; Ps 45:3-7; Jes 9:6; Jes 9:7; Dan 2:44; Dan 7:14; Zach 9:9; Luk 12:14

Luk 17:20; Luk 17:21; Rom 14:17; Kol 1:12-14

then.

11

 

 

SV

37 Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. [1Tim 6:13];

KJV

37 Pilate G4091 therefore G3767 said G2036 unto him G846 , Art G1488 thou G4771 a king G935 then G3766 ? Jesus G2424 answered G611 , Thou G4771 sayest G3004 that G3754 I G1473 am G1510 a king G935 . To G1519 this G5124 end was G1080 I G1473 born G1080 , and G2532 for G1519 this G5124 cause came I G2064 into G1519 the world G2889 , that G2443 I should bear witness G3140 unto the truth G225 . Every one G3956 that is G5607 of G1537 the truth G225 heareth G191 my G3450 voice G5456 . [1Tim 6:13];

YLT

37 Pilate, therefore, said to him, `Art thou then a king?' Jesus answered, `Thou dost say [it] ; because a king I am, I for this have been born, and for this I have come to the world, that I may testify to the truth; every one who is of the truth, doth hear my voice.' [1Tim 6:13];

WHNU

37 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM ουκουν G3766 ADV βασιλευς G935 N-NSM ει G1488 V-PXI-2S συ G4771 P-2NS απεκριθη G611 V-ADI-3S   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM συ G4771 P-2NS λεγεις G3004 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ βασιλευς G935 N-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S εγω G1473 P-1NS εις G1519 PREP τουτο G5124 D-ASN γεγεννημαι G1080 V-RPI-1S και G2532 CONJ εις G1519 PREP τουτο G5124 D-ASN εληλυθα G2064 V-2RAI-1S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM ινα G2443 CONJ μαρτυρησω G3140 V-AAS-1S τη G3588 T-DSF αληθεια G225 N-DSF πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF ακουει G191 V-PAI-3S μου G3450 P-1GS της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF [1Tim 6:13];

Darby

37 Pilate therefore said to him, Thou art then a king? Jesus answered, Thou sayest [it] , that I am a king. I have been born for this, and for this I have come into the world, that I might bear witness to the truth. Every one that is of the truth hears my voice. [1Tim 6:13];

TSK - Johannes 18:37

 

Thou.

Matt 26:64; Matt 27:11; Mark 14:62; Mark 15:2; Luk 23:3; 1Tim 6:13

that I should.

Joh 8:14; Joh 14:6; Jes 55:4; Openb 1:4; Openb 3:14

Every.

Joh 7:17; Joh 8:47; Joh 10:26; Joh 10:27; 1Petr 1:22; 1Joh 3:14; 1Joh 3:19; 1Joh 4:6; 1Joh 5:20

 

 

SV

38 Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik50 51  vind geen schuld in Hem.   50Matt 27:24;  51Luk 23:4;  [Luk 23:13];

KJV

38 Pilate G4091 saith G3004 unto him G846 , What G5101 is G2076 truth G225 ? And G2532 when he had said G2036 this G5124 , he went out G1831 again G3825 unto G4314 the Jews G2453 , and G2532 saith G3004 unto them G846 , I G1473 find G2147 in G1722 him G846 no G3762 fault G156 [at all]. Matt 27:24; Luk 23:4; [Luk 23:13];

YLT

38 Pilate saith to him, `What is truth?' and this having said, again he went forth unto the Jews, and saith to them, `I do find no fault in him; Matt 27:24; Luk 23:4; [Luk 23:13];

WHNU

38 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM τι G5101 I-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S αληθεια G225 N-NSF και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN ειπων G2036 V-2AAP-NSM παλιν G3825 ADV εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM ιουδαιους G2453 A-APM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM εγω G1473 P-1NS ουδεμιαν G3762 A-ASF ευρισκω G2147 V-PAI-1S εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM αιτιαν G156 N-ASF Matt 27:24; Luk 23:4; [Luk 23:13];

Darby

38 Pilate says to him, What is truth? And having said this he went out again to the Jews, and says to them, I find no fault whatever in him. Matt 27:24; Luk 23:4; [Luk 23:13];

TSK - Johannes 18:38

 

What.

Hand 17:19; Hand 17:20; Hand 17:32; Hand 24:25; Hand 24:26

I find.

Joh 19:4; Joh 19:6; Joh 19:21; Joh 19:22; Matt 27:18; Matt 27:19; Matt 27:24; Mark 15:14; Luk 23:4; Luk 23:14-16; 1Petr 1:19

1Petr 2:22; 1Petr 2:23

 

 

SV

39 Doch gij hebt een52 53 54  gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate?    52Matt 27:15;  53Mark 15:6;  54Luk 23:17;

KJV

39 But G1161 ye G5213 have G2076 a custom G4914 , that G2443 I should release G630 unto you G5213 one G1520 at G1722 the passover G3957: will ye G1014 therefore G3767 that I release G630 unto you G5213 the King G935 of the Jews G2453? Matt 27:15; Mark 15:6; Luk 23:17;

YLT

39 and ye have a custom that I shall release to you one in the passover; will ye, therefore, [that] I shall release to you the king of the Jews?' Matt 27:15; Mark 15:6; Luk 23:17;

WHNU

39 εστιν G2076 V-PXI-3S δε G1161 CONJ συνηθεια G4914 N-NSF υμιν G5213 P-2DP ινα G2443 CONJ ενα G1520 A-ASM απολυσω G630 V-AAS-1S υμιν G5213 P-2DP   [εν] G1722 PREP εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πασχα G3957 ARAM βουλεσθε G1014 V-PNI-2P ουν G3767 CONJ απολυσω G630 V-AAS-1S υμιν G5213 P-2DP τον G3588 T-ASM βασιλεα G935 N-ASM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM Matt 27:15; Mark 15:6; Luk 23:17;

Darby

39 But ye have a custom that I release [some] one to you at the passover; will ye therefore that I release unto you the king of the Jews? Matt 27:15; Mark 15:6; Luk 23:17;

TSK - Johannes 18:39

 

ye have.

Matt 27:15-18; Mark 15:6; Mark 15:8; Luk 23:17; Luk 23:20

I release.

33

 

 

SV

40 Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet55  Dezen, maar Bar-Abbas! En56 57 58  Bar-Abbas was een moordenaar.     55Hand 3:14;  56Matt 27:16;  57Mark 15:7;  58Luk 23:19;  [Matt 27:20]; [Mark 15:11]; [Hand 3:13];

KJV

40 Then G3767 cried they G2905 all G3956 again G3825 , saying G3004 , Not G3361 this man G5126 , but G235 Barabbas G912 . Now G1161 Barabbas G912 was G2258 a robber G3027 . Hand 3:14; Matt 27:16; Mark 15:7; Luk 23:19; [Matt 27:20]; [Mark 15:11]; [Hand 3:13];

YLT

40 therefore they all cried out again, saying, `Not this one--but Barabbas;' and Barabbas was a robber. Hand 3:14; Matt 27:16; Mark 15:7; Luk 23:19; [Matt 27:20]; [Mark 15:11]; [Hand 3:13];

WHNU

40 εκραυγασαν G2905 V-AAI-3P ουν G3767 CONJ παλιν G3825 ADV λεγοντες G3004 V-PAP-NPM μη G3361 PRT-N τουτον G5126 D-ASM αλλα G235 CONJ τον G3588 T-ASM βαραββαν G912 N-ASM ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM βαραββας G912 N-NSM ληστης G3027 N-NSM Hand 3:14; Matt 27:16; Mark 15:7; Luk 23:19; [Matt 27:20]; [Mark 15:11]; [Hand 3:13];

Darby

40 They cried therefore again all, saying, Not this [man] , but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Hand 3:14; Matt 27:16; Mark 15:7; Luk 23:19; [Matt 27:20]; [Mark 15:11]; [Hand 3:13];

TSK - Johannes 18:40

 

Matt 27:16; Matt 27:26; Mark 15:7; Mark 15:15; Luk 23:18; Luk 23:19; Luk 23:25; Hand 3:13; Hand 3:14

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 17)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 19)