Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 8) | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 10)


2 Korinthe 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SV

1 Want van1 2 3 4  de bediening, die voor de heiligen [geschiedt], is mij onnodig aan u te schrijven.     1Hand 11:29;  2Rom 15:26;  31Kor 16:2;  42Kor 8:4;  [Gal 2:10];

KJV

1 For G1063 as G3303 touching G4012 the ministering G1248 to G1519 the saints G40, it is G2076 superfluous G4053 for me G3427 to write G1125 to you G5213: Hand 11:29; Rom 15:26; 1Kor 16:2; 2Kor 8:4; [Gal 2:10];

YLT

1 For, indeed, concerning the ministration that [is] for the saints, it is superfluous for me to write to you, Hand 11:29; Rom 15:26; 1Kor 16:2; 2Kor 8:4; [Gal 2:10];

WHNU

1 περι G4012 PREP μεν G3303 PRT γαρ G1063 CONJ της G3588 T-GSF διακονιας G1248 N-GSF της G3588 T-GSF εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αγιους G40 A-APM περισσον G4053 A-NSN μοι G3427 P-1DS εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN γραφειν G1125 V-PAN υμιν G5213 P-2DP Hand 11:29; Rom 15:26; 1Kor 16:2; 2Kor 8:4; [Gal 2:10];

Darby

1 For concerning the ministration which [is] for the saints, it is superfluous my writing to you. Hand 11:29; Rom 15:26; 1Kor 16:2; 2Kor 8:4; [Gal 2:10];

TSK - 2 Korinthe 9:1

 

1 He yields the reason why, though he knew their forwardness, yet he sent Titus and his brethren beforehand.

6 And he proceeds in stirring them up to a bountiful alms, as being but a kind of sowing of seed,

10 which shall return a great increase to them,

13 and occasion a great sacrifice of thanksgivings unto God.

 

 

touching.

Gen 27:42; 1Sam 20:23; 2Kon 22:18; Job 37:23; Ps 45:1; Matt 22:31

Rom 11:28; Filipp 3:5; Filipp 3:6

the ministering.

2Kor 9:12-14; 2Kor 8:4-15; Gal 2:10; Gal 6:10

it is.

1Thess 4:9; 1Thess 4:10; 1Thess 5:1; 1Joh 2:27

 

 

SV

2 Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedóniërs, dat Acháje van over een jaar bereid is geweest; en de ijver, van u [begonnen], heeft er velen verwekt.

KJV

2 For G1063 I know G1492 the forwardness of G4288 your G5216 mind G4288, for which G3739 I boast G2744 of G5228 you G5216 to them of Macedonia G3110, that G3754 Achaia G882 was ready G3903 a year G4070 ago G575; and G2532 your G5216 zeal G2205 G1537 hath provoked G2042 very many G4119.

YLT

2 for I have known your readiness of mind, which in your behalf I boast of to Macedonians, that Achaia hath been prepared a year ago, and the zeal of you did stir up the more part,

WHNU

2 οιδα G1492 V-RAI-1S γαρ G1063 CONJ την G3588 T-ASF προθυμιαν G4288 N-ASF υμων G5216 P-2GP ην G3739 R-ASF υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP καυχωμαι G2744 V-PNI-1S μακεδοσιν G3110 N-DPM οτι G3754 CONJ αχαια G882 N-NSF παρεσκευασται G3903 V-RPI-3S απο G575 PREP περυσι G4070 ADV και G2532 CONJ το G3588 T-NSN υμων G5216 P-2GP ζηλος G2205 N-NSN ηρεθισεν G2042 V-AAI-3S τους G3588 T-APM πλειονας G4119 A-APM-C

Darby

2 For I know your readiness, which I boast of as respects you to Macedonians, that Achaia is prepared since a year ago, and the zeal [reported] of you has stimulated the mass [of the brethren] .

TSK - 2 Korinthe 9:2

 

the forwardness.

2Kor 8:8; 2Kor 8:10; 2Kor 8:19; 1Thess 1:7

I boast.

8:24

that.

2Kor 1:1; 2Kor 8:10; 1Kor 16:15

provoked.

2Kor 8:8; Hebr 10:24

 

 

SV

3 Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem, dien [wij] over u [hebben], niet zou ijdel gemaakt worden in dezen dele; opdat (gelijk ik gezegd heb) gij bereid moogt zijn;

KJV

3 Yet G1161 have I sent G3992 the brethren G80, lest G3363 our G2257 boasting G2745 of G5228 you G5216 should be in vain G2758 in G1722 this G5129 behalf G3313; that G2443, as G2531 I said G3004, ye may be G5600 ready G3903:

YLT

3 and I sent the brethren, that our boasting on your behalf may not be made vain in this respect; that, according as I said, ye may be ready,

WHNU

3 επεμψα G3992 V-AAI-1S δε G1161 CONJ τους G3588 T-APM αδελφους G80 N-APM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N το G3588 T-NSN καυχημα G2745 N-NSN ημων G2257 P-1GP το G3588 T-NSN υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP κενωθη G2758 V-APS-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN μερει G3313 N-DSN τουτω G5129 D-DSN ινα G2443 CONJ καθως G2531 ADV ελεγον G3004 V-IAI-1S παρεσκευασμενοι G3903 V-RPP-NPM ητε G5600 V-PXS-2P

Darby

3 But I have sent the brethren, in order that our boasting about you may not be made void in this respect, in order that, as I have said, ye may be prepared;

TSK - 2 Korinthe 9:3

 

have.

2Kor 9:4; 2Kor 7:14; 2Kor 8:6; 2Kor 8:17-24

ye may.

2Kor 9:5; 1Kor 16:1-4; Tit 3:1

 

 

SV

4 [En] dat niet mogelijk, zo de Macedóniërs met mij kwamen, en u onbereid vonden, wij (opdat wij niet zeggen, gij) beschaamd worden in dezen vasten grond der roeming.

KJV

4 Lest G3381 haply G4458 if G1437 they of Macedonia G3110 come G2064 with G4862 me G1698, and G2532 find G2147 you G5209 unprepared G532, we G2249 (that G3363 we say G3004 not G3363, ye G5210) should be ashamed G2617 in G1722 this same G5026 confident G5287 boasting G2746.

YLT

4 lest if Macedonians may come with me, and find you unprepared, we--we may be put to shame (that we say not--ye) in this same confidence of boasting.

WHNU

4 μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT εαν G1437 COND ελθωσιν G2064 V-2AAS-3P συν G4862 PREP εμοι G1698 P-1DS μακεδονες G3110 N-NPM και G2532 CONJ ευρωσιν G2147 V-2AAS-3P υμας G5209 P-2AP απαρασκευαστους G532 A-APM καταισχυνθωμεν G2617 V-APS-1P ημεις G2249 P-1NP ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N  λεγωμεν G3004 V-PAS-1P λεγω G3004 V-PAS-1S υμεις G5210 P-2NP εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF υποστασει G5287 N-DSF ταυτη G3778 D-DSF

Darby

4 lest haply, if Macedonians come with me and find you unprepared, *we*, that we say not *ye*, may be put to shame in this confidence.

TSK - 2 Korinthe 9:4

 

they.

2Kor 9:2; 2Kor 8:1-5

be ashamed.

2Kor 8:24; 2Kor 11:17

 

 

SV

5 Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen, en voorbereiden uw te voren aangedienden zegen; opdat die gereed zij, alzo als een zegen, en niet als een vrekheid.

KJV

5 Therefore G3767 I thought G2233 it necessary G316 to exhort G3870 the brethren G80, that G2443 they would go before G4281 unto G1519 you G5209, and G2532 make up beforehand G4294 your G5216 bounty G2129, whereof ye had notice before G4293, that the same G5026 might be G1511 ready G2092, G3779 as G5613 [a matter of] bounty G2129, and G2532 not G3361 as G5618 [of] covetousness G4124.1 2

   1bounty: Gr. blessing  2whereof…: or, which hath been so much spoken of before

YLT

5 Necessary, therefore, I thought [it] to exhort the brethren, that they may go before to you, and may make up before your formerly announced blessing, that this be ready, as a blessing, and not as covetousness.

WHNU

5 αναγκαιον G316 A-ASN ουν G3767 CONJ ηγησαμην G2233 V-ADI-1S παρακαλεσαι G3870 V-AAN τους G3588 T-APM αδελφους G80 N-APM ινα G2443 CONJ προελθωσιν G4281 V-2AAS-3P εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ προκαταρτισωσιν G4294 V-AAS-3P την G3588 T-ASF προεπηγγελμενην G4279 V-RNP-ASF ευλογιαν G2129 N-ASF υμων G5216 P-2GP ταυτην G3778 D-ASF ετοιμην G2092 A-ASF ειναι G1511 V-PXN ουτως G3779 ADV ως G5613 ADV ευλογιαν G2129 N-ASF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ως G5613 ADV πλεονεξιαν G4124 N-ASF

Darby

5 I thought it necessary therefore to beg the brethren that they would come to you, and complete beforehand your fore-announced blessing, that this may be ready thus as blessing, and not as got out of you.

TSK - 2 Korinthe 9:5

 

and make.

2Kor 8:6; 1Kor 16:2

bounty.  Gr. blessing.

Gen 33:11; 1Sam 25:27; 1Sam 30:26

2Ki 5:15

whereof ye had notice before.  or, which hath been so muchspoken of before.

 

 

SV

6 En dit [zeg ik]: Die5 6  spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.   5Spr 11:24;  6Gal 6:7;  [Spr 22:9]; [Matt 25:40];

KJV

6 But G1161 this G5124 [I say], He which soweth G4687 sparingly G5340 shall reap G2325 also G2532 sparingly G5340; and G2532 he which soweth G4687 bountifully G1909 G2129 shall reap G2325 also G2532 bountifully G1909 G2129. Spr 11:24; Gal 6:7; [Spr 22:9]; [Matt 25:40];

YLT

6 And this: He who is sowing sparingly, sparingly also shall reap; and he who is sowing in blessings, in blessings also shall reap; Spr 11:24; Gal 6:7; [Spr 22:9]; [Matt 25:40];

WHNU

6 τουτο G5124 D-NSN δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM σπειρων G4687 V-PAP-NSM φειδομενως G5340 ADV φειδομενως G5340 ADV και G2532 CONJ θερισει G2325 V-FAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM σπειρων G4687 V-PAP-NSM επ G1909 PREP ευλογιαις G2129 N-DPF επ G1909 PREP ευλογιαις G2129 N-DPF και G2532 CONJ θερισει G2325 V-FAI-3S Spr 11:24; Gal 6:7; [Spr 22:9]; [Matt 25:40];

Darby

6 But this [is true] , he that sows sparingly shall reap also sparingly; and he that sows in [the spirit of] blessing shall reap also in blessing: Spr 11:24; Gal 6:7; [Spr 22:9]; [Matt 25:40];

TSK - 2 Korinthe 9:6

 

I say.

1Kor 1:12; 1Kor 7:29; 1Kor 15:20; Gal 3:17; Gal 5:16; Efez 4:17; Kol 2:4

He which soweth sparingly.

2Kor 9:10; Ps 41:1-3; Spr 11:18; Spr 11:24; Spr 19:17; Spr 22:9; Pred 11:1; Pred 11:6; Luk 6:38

Luk 19:16-26; Gal 6:7-9; Hebr 6:10

 

 

SV

7 Een iegelijk [doe], gelijk hij in [zijn] hart, voorneemt; niet7 8  uit droefheid, of uit nooddwang; want9 10  God heeft een blijmoedigen gever lief.     7Deut 15:7;  8Rom 12:8;  9Ex 25:2;  10Ex 35:5;

KJV

7 Every man G1538 according as G2531 he purposeth G4255 in his heart G2588, [so let him give]; not G3361 grudgingly G1537 G3077, or G2228 of G1537 necessity G318: for G1063 God G2316 loveth G25 a cheerful G2431 giver G1395. Deut 15:7; Rom 12:8; Ex 25:2; Ex 35:5;

YLT

7 each one, according as he doth purpose in heart, not out of sorrow or out of necessity, for a cheerful giver doth God love, Deut 15:7; Rom 12:8; Ex 25:2; Ex 35:5;

WHNU

7 εκαστος G1538 A-NSM καθως G2531 ADV προηρηται G4255 V-RMI-3S τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF μη G3361 PRT-N εκ G1537 PREP λυπης G3077 N-GSF η G2228 PRT εξ G1537 PREP αναγκης G318 N-GSF ιλαρον G2431 A-ASM γαρ G1063 CONJ δοτην G1395 N-ASM αγαπα G25 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM Deut 15:7; Rom 12:8; Ex 25:2; Ex 35:5;

Darby

7 each according as he is purposed in his heart; not grievingly, or of necessity; for God loves a cheerful giver. Deut 15:7; Rom 12:8; Ex 25:2; Ex 35:5;

TSK - 2 Korinthe 9:7

 

not.

Deut 15:7-11; Deut 15:14; Spr 23:6-8; Jes 32:5; Jes 32:8; Jak 5:9; 1Petr 4:9

God.

2Kor 8:12; Ex 25:2; Ex 35:5; 1Kron 29:17; Spr 11:25; Spr 22:9; Hand 20:35; Rom 12:8

 

 

SV

8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

KJV

8 And G1161 God G2316 [is] able G1415 to make G4052 all G3956 grace G5485 abound G4052 toward G1519 you G5209; that G2443 ye, always G3842 having G2192 all G3956 sufficiency G841 in G1722 all G3956 [things], may abound G4052 to G1519 every G3956 good G18 work G2041:

YLT

8 and God [is] able all grace to cause to abound to you, that in every thing always all sufficiency having, ye may abound to every good work,

WHNU

8 δυνατει G1414 V-PAI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM πασαν G3956 A-ASF χαριν G5485 N-ASF περισσευσαι G4052 V-AAN εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSN παντοτε G3842 ADV πασαν G3956 A-ASF αυταρκειαν G841 N-ASF εχοντες G2192 V-PAP-NPM περισσευητε G4052 V-PAS-2P εις G1519 PREP παν G3956 A-ASN εργον G2041 N-ASN αγαθον G18 A-ASN

Darby

8 But God is able to make every gracious gift abound towards you, that, having in every way always all-sufficiency, ye may abound to every good work:

TSK - 2 Korinthe 9:8

 

God.

2Kron 25:9; Ps 84:11; Spr 3:9; Spr 10:22; Spr 11:24; Spr 28:27; Haggai 2:8; Mal 3:10

Php 4:18

all grace.

2Kor 8:19; 1Petr 4:10

always.

2Kor 9:11; 1Kron 29:12-14

may.

2Kor 8:2; 2Kor 8:7; Hand 9:36; 1Kor 15:58; Efez 2:10; Kol 1:10; 2Thess 2:17; 2Tim 3:17

Tit 2:14; Tit 3:8; Tit 3:14

 

 

SV

9 Gelijk er geschreven is: Hij11  heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.  11Ps 112:9;  [Spr 11:25];

KJV

9 (As G2531 it is written G1125, He hath dispersed abroad G4650; he hath given G1325 to the poor G3993: his G846 righteousness G1343 remaineth G3306 for G1519 ever G165. Ps 112:9; [Spr 11:25];

YLT

9 (according as it hath been written, `He dispersed abroad, he gave to the poor, his righteousness doth remain to the age,') Ps 112:9; [Spr 11:25];

WHNU

9 καθως G2531 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S εσκορπισεν G4650 V-AAI-3S εδωκεν G1325 V-AAI-3S τοις G3588 T-DPM πενησιν G3993 N-DPM η G3588 T-NSF δικαιοσυνη G1343 N-NSF αυτου G846 P-GSM μενει G3306 V-PAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM Ps 112:9; [Spr 11:25];

Darby

9 according as it is written, He has scattered abroad, he has given to the poor, his righteousness remains for ever. Ps 112:9; [Spr 11:25];

TSK - 2 Korinthe 9:9

 

He hath dispersed.

Ps 112:9

his.

Ps 112:3; Spr 8:18; Spr 21:21; Jes 51:8; 1Kor 13:13; Gal 5:5; Gal 5:6

 

 

SV

10 Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid; [Pred 11:2];

KJV

10 Now G1161 he that ministereth G2023 seed G4690 to the sower G4687 both G2532 minister G5524 bread G740 for G1519 [your] food G1035, and G2532 multiply G4129 your G5216 seed sown G4703, and G2532 increase G837 the fruits G1081 of your G5216 righteousness G1343;) [Pred 11:2];

YLT

10 and may He who is supplying seed to the sower, and bread for food, supply and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, [Pred 11:2];

WHNU

10 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ επιχορηγων G2023 V-PAP-NSM  σπερμα G4690 N-ASN σπορον G4703 N-ASM τω G3588 T-DSM σπειροντι G4687 V-PAP-DSM και G2532 CONJ αρτον G740 N-ASM εις G1519 PREP βρωσιν G1035 N-ASF χορηγησει G5524 V-FAI-3S και G2532 CONJ πληθυνει G4129 V-FAI-3S τον G3588 T-ASM σπορον G4703 N-ASM υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ αυξησει G837 V-FAI-3S τα G3588 T-APN γενηματα G1081 N-APN της G3588 T-GSF δικαιοσυνης G1343 N-GSF υμων G5216 P-2GP [Pred 11:2];

Darby

10 Now he that supplies seed to the sower and bread for eating shall supply and make abundant your sowing, and increase the fruits of your righteousness: [Pred 11:2];

TSK - 2 Korinthe 9:10

 

he.

Gen 1:11; Gen 1:12; Gen 47:19; Gen 47:23; Gen 47:24; Jes 55:10

multiply.

2Kor 9:6; Spr 11:18; Pred 11:6; Filipp 4:17

increase.

Hos 10:12; Matt 6:1; Efez 5:9; Filipp 1:11; 1Thess 3:12; 1Thess 4:10

 

 

SV

11 Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God.

KJV

11 Being enriched G4148 in G1722 every thing G3956 to G1519 all G3956 bountifulness G572, which G3748 causeth G2716 through G1223 us G2257 thanksgiving G2169 to God G2316.3

  3bountifulness: or, liberality: Gr. simplicity

YLT

11 in every thing being enriched to all liberality, which doth work through us thanksgiving to God,

WHNU

11 εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSN πλουτιζομενοι G4148 V-PPP-NPM εις G1519 PREP πασαν G3956 A-ASF απλοτητα G572 N-ASF ητις G3748 R-NSF κατεργαζεται G2716 V-PNI-3S δι G1223 PREP ημων G2257 P-1GP ευχαριστιαν G2169 N-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM

Darby

11 enriched in every way unto all free-hearted liberality, which works through us thanksgiving to God.

TSK - 2 Korinthe 9:11

 

enriched.

2Kor 8:2; 2Kor 8:3; 1Kron 29:12-14; 2Kron 31:10; Spr 3:9; Spr 3:10; Mal 3:10; Mal 3:11; 1Tim 6:17; 1Tim 6:18

bountifulness.  or, liberality.  Gr. simplicity.

8:2; *Gr:

Ro 12:8

which.

2Kor 9:12; 2Kor 1:11; 2Kor 4:15; 2Kor 8:16; 2Kor 8:19

 

 

SV

12 Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;

KJV

12 For G3754 the administration G1248 of this G5026 service G3009 not G3756 only G3440 supplieth G2076 G4322 the want G5303 of the saints G40, but G235 is abundant G4052 also G2532 by G1223 many G4183 thanksgivings G2169 unto God G2316;

YLT

12 because the ministration of this service not only is supplying the wants of the saints, but is also abounding through many thanksgivings to God,

WHNU

12 οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF διακονια G1248 N-NSF της G3588 T-GSF λειτουργιας G3009 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S προσαναπληρουσα G4322 V-PAP-NSF τα G3588 T-APN υστερηματα G5303 N-APN των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ περισσευουσα G4052 V-PAP-NSF δια G1223 PREP πολλων G4183 A-GPF ευχαριστιων G2169 N-GPF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM

Darby

12 Because the ministration of this service is not only filling up the measure of what is lacking to the saints, but also abounding by many thanksgivings to God;

TSK - 2 Korinthe 9:12

 

the administration.

2Kor 9:1; 2Kor 8:4

only.

2Kor 8:14; 2Kor 8:15; Filipp 2:25; Filipp 4:18; Filipp 4:19; Filem 1:4-7; Jak 2:14-16; 1Joh 3:17

 

 

SV

13 Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en [over] de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen; [Deut 18:1];

KJV

13 Whiles by G1223 the experiment G1382 of this G5026 ministration G1248 they glorify G1392 God G2316 for G1909 your G5216 professed G3671 subjection G5292 unto G1519 the gospel G2098 of Christ G5547, and G2532 for [your] liberal G572 distribution G2842 unto G1519 them G846, and G2532 unto G1519 all G3956 [men]; [Deut 18:1];

YLT

13 through the proof of this ministration glorifying God for the subjection of your confession to the good news of the Christ, and [for] the liberality of the fellowship to them and to all, [Deut 18:1];

WHNU

13 δια G1223 PREP της G3588 T-GSF δοκιμης G1382 N-GSF της G3588 T-GSF διακονιας G1248 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF δοξαζοντες G1392 V-PAP-NPM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF υποταγη G5292 N-DSF της G3588 T-GSF ομολογιας G3671 N-GSF υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ απλοτητι G572 N-DSF της G3588 T-GSF κοινωνιας G2842 N-GSF εις G1519 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ εις G1519 PREP παντας G3956 A-APM [Deut 18:1];

Darby

13 they glorifying God through the proof of this ministration, by reason of your subjection, by profession, to the glad tidings of the Christ, and your free-hearted liberality in communicating towards them and towards all; [Deut 18:1];

TSK - 2 Korinthe 9:13

 

they.

Ps 50:23; Matt 5:16; Joh 15:8; Hand 4:21; Hand 11:18; Hand 21:19; Hand 21:20; Gal 1:24

1Petr 2:9; 1Petr 4:11

professed.

2Kor 10:5; Luk 6:46; Rom 10:16; Rom 16:26; Hebr 5:9

and for.

Heb 13:16

 

 

SV

14 En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u.

KJV

14 And G2532 by their G846 prayer G1162 for G5228 you G5216, which long after G1971 you G5209 for G1223 the exceeding G5235 grace G5485 of God G2316 in G1909 you G5213.

YLT

14 and by their supplication in your behalf, longing after you because of the exceeding grace of God upon you;

WHNU

14 και G2532 CONJ αυτων G846 P-GPM δεησει G1162 N-DSF υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP επιποθουντων G1971 V-PAP-GPM υμας G5209 P-2AP δια G1223 PREP την G3588 T-ASF υπερβαλλουσαν G5235 V-PAP-ASF χαριν G5485 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εφ G1909 PREP υμιν G5213 P-2DP

Darby

14 and in their supplication for you, full of ardent desire for you, on account of the exceeding grace of God [which is] upon you.

TSK - 2 Korinthe 9:14

 

by.

2Kor 1:11; Ezra 6:8-10; Ps 41:1; Ps 41:2; Spr 11:26; Luk 16:9; Filipp 4:18; Filipp 4:19

2Ti 1:16-18

long.

2Sam 13:29; Rom 1:11; Filipp 1:8; Filipp 2:26; Filipp 4:1

the exceeding.

2Kor 8:1; 2Kor 8:6; 2Kor 8:7; 1Kor 1:4; 1Kor 1:5; 1Tim 1:14

 

 

SV

15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

KJV

15 G1161 Thanks G5485 [be] unto God G2316 for G1909 his G846 unspeakable G411 gift G1431.

YLT

15 thanks also to God for His unspeakable gift!

WHNU

15 χαρις G5485 N-NSF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF ανεκδιηγητω G411 A-DSF αυτου G846 P-GSM δωρεα G1431 N-DSF

Darby

15 Thanks [be] to God for his unspeakable free gift.

TSK - 2 Korinthe 9:15

 

Thanks.

2Kor 9:11; 2Kor 2:14; 1Kron 16:8; 1Kron 16:35; Ps 30:4; Ps 30:12; Ps 92:1; Luk 2:14; Luk 2:38; 1Kor 15:57

Efez 5:20; Jak 1:17; Openb 4:9

his.

Jes 9:6; Jes 49:6; Joh 1:16; Joh 3:16; Rom 6:23; Rom 8:32; 1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 8)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 10)