Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Handelingen 18) | Volgend hoofdstuk (Handelingen 20)


Handelingen 19

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En het geschiedde, terwijl Apollos1  te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen [des lands] doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen [aldaar] vindende,  11Kor 1:12;  [1Kor 3:6];

KJV

1 And G1161 it came to pass G1096, that, while Apollos G625 was G1511 G1722 at G1722 Corinth G2882, Paul G3972 having passed G1330 through the upper G510 coasts G3313 came G2064 to G1519 Ephesus G2181: and G2532 finding G2147 certain G5100 disciples G3101, 1Kor 1:12; [1Kor 3:6];

YLT

1 And it came to pass, in Apollos' being in Corinth, Paul having gone through the upper parts, came to Ephesus, and having found certain disciples, 1Kor 1:12; [1Kor 3:6];

WHNU

1 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM τον G3588 T-ASM απολλω G625 N-ASM ειναι G1511 V-PXN εν G1722 PREP κορινθω G2882 N-DSF παυλον G3972 N-ASM διελθοντα G1330 V-2AAP-ASM τα G3588 T-APN ανωτερικα G510 A-APN μερη G3313 N-APN  ελθειν G2064 V-2AAN κατελθειν G2718 V-2AAN εις G1519 PREP εφεσον G2181 N-ASF και G2532 CONJ ευρειν G2147 V-2AAN τινας G5100 X-APM μαθητας G3101 N-APM 1Kor 1:12; [1Kor 3:6];

Darby

1 And it came to pass, while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper districts, came to Ephesus, and finding certain disciples, 1Kor 1:12; [1Kor 3:6];

TSK - Handelingen 19:1

 

1 The Holy Ghost is given by Paul's hands.

8 The Jews blaspheme his doctrine, which is confirmed by miracles.

13 The Jewish exorcists,

16 are beaten by the devil.

19 Conjuring books are burnt.

21 Demetrius, for love of gain, raises an uproar against Paul;

35 which is appeased by the townclerk.

 

 

that.

Hand 18:24-28; 1Kor 1:12; 1Kor 3:4-7; 1Kor 16:12

Paul.

18:23

came.

18:19-21

 

 

SV

2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.

KJV

2 He said G2036 unto G4314 them G846, G1487 Have ye received G2983 the Holy G40 Ghost G4151 since ye believed G4100? And G1161 they said G2036 unto G4314 him G846, G235 We have G191 not so much as G3761 heard G191 whether G1487 there be any G2076 Holy G40 Ghost G4151.

YLT

2 he said unto them, `The Holy Spirit did ye receive--having believed?' and they said unto him, `But we did not even hear whether there is any Holy Spirit;'

WHNU

2 ειπεν G2036 V-2AAI-3S τε G5037 PRT προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ει G1487 COND πνευμα G4151 N-ASN αγιον G40 A-ASN ελαβετε G2983 V-2AAI-2P πιστευσαντες G4100 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM αλλ G235 CONJ ουδ G3761 ADV ει G1487 COND πνευμα G4151 N-NSN αγιον G40 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ηκουσαμεν G191 V-AAI-1P

Darby

2 he said to them, Did ye receive [the] Holy Spirit when ye had believed? And they [said] to him, We did not even hear if [the] Holy Spirit was [come] .

TSK - Handelingen 19:2

 

Have ye.

Hand 19:5; Hand 2:17; Hand 2:38; Hand 2:39; Hand 8:15-17; Hand 10:44; Hand 11:15-17; Rom 1:11

We have.

1Sam 3:7; Joh 7:39; 1Kor 6:19; 1Kor 12:1-11; Gal 3:5

 

 

SV

3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.

KJV

3 And G5037 he said G2036 unto G4314 them G846, Unto G1519 what G5101 then G3767 were ye baptized G907? And G1161 they said G2036, Unto G1519 John's G2491 baptism G908.

YLT

3 and he said unto them, `To what, then, were ye baptized?' and they said, `To John's baptism.'

WHNU

3 ειπεν G2036 V-2AAI-3S τε G5037 PRT εις G1519 PREP τι G5101 I-ASN ουν G3767 CONJ εβαπτισθητε G907 V-API-2P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιωαννου G2491 N-GSM βαπτισμα G908 N-ASN

Darby

3 And he said, To what then were ye baptised? And they said, To the baptism of John.

TSK - Handelingen 19:3

 

Unto what.

Matt 28:19; 1Kor 12:13

Unto John's.

Hand 18:25; Matt 3:1-17; Luk 3:1-38

 

 

SV

4 Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den2 3 4 5 6 7  doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.       2Matt 3:11;  3Mark 1:4;  4Luk 3:16;  5Joh 1:26;  6Hand 1:5;  7Hand 11:16;  [Mark 1:8];

KJV

4 Then G1161 said G2036 Paul G3972, John G2491 verily G3303 baptized G907 with the baptism G908 of repentance G3341, saying G3004 unto the people G2992, that G2443 they should believe G4100 on G1519 him which should come G2064 after G3326 him G846, that is G5123, on G1519 Christ G5547 Jesus G2424. Matt 3:11; Mark 1:4; Luk 3:16; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; [Mark 1:8];

YLT

4 And Paul said, `John, indeed, did baptize with a baptism of reformation, saying to the people that in him who is coming after him they should believe--that is, in the Christ--Jesus;' Matt 3:11; Mark 1:4; Luk 3:16; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; [Mark 1:8];

WHNU

4 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ παυλος G3972 N-NSM ιωαννης G2491 N-NSM εβαπτισεν G907 V-AAI-3S βαπτισμα G908 N-ASN μετανοιας G3341 N-GSF τω G3588 T-DSM λαω G2992 N-DSM λεγων G3004 V-PAP-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM μετ G3326 PREP αυτον G846 P-ASM ινα G2443 CONJ πιστευσωσιν G4100 V-AAS-3P τουτ G5124 D-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM Matt 3:11; Mark 1:4; Luk 3:16; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; [Mark 1:8];

Darby

4 And Paul said, John indeed baptised [with] the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him that was coming after him, that is, on Jesus. Matt 3:11; Mark 1:4; Luk 3:16; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; [Mark 1:8];

TSK - Handelingen 19:4

 

John.

Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 13:23-25; Matt 3:11; Matt 3:12; Matt 11:3-5; Matt 21:25-32; Mark 1:1-12

Luk 1:76-79; Luk 3:16-18; Joh 1:15; Joh 1:27; Joh 1:29-34; Joh 3:28-36; Joh 5:33-35

 

 

SV

5 En die [hem] hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.

KJV

5 When G1161 they heard G191 [this], they were baptized G907 in G1519 the name G3686 of the Lord G2962 Jesus G2424.

YLT

5 and they, having heard, were baptized--to the name of the Lord Jesus,

WHNU

5 ακουσαντες G191 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ εβαπτισθησαν G907 V-API-3P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM

Darby

5 And when they heard that, they were baptised to the name of the Lord Jesus.

TSK - Handelingen 19:5

 

they.

Hand 2:38; Hand 8:12; Hand 8:16; Rom 6:3; Rom 6:4; 1Kor 1:13-15; 1Kor 10:2

 

 

SV

6 En8 9  als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met [vreemde] talen, en profeteerden.   8Hand 8:17;  9Hand 11:15;  [Mark 16:17]; [Hand 2:4]; [Hand 13:3]; [1Tim 4:14]; [1Tim 5:22]; [2Tim 1:6];

KJV

6 And G2532 when Paul G3972 had laid G2007 [his] hands G5495 upon G2007 them G846, the Holy G40 Ghost G4151 came G2064 on G1909 them G846; and G5037 they spake G2980 with tongues G1100, and G2532 prophesied G4395. Hand 8:17; Hand 11:15; [Mark 16:17]; [Hand 2:4]; [Hand 13:3]; [1Tim 4:14]; [1Tim 5:22]; [2Tim 1:6];

YLT

6 and Paul having laid on them [his] hands, the Holy Spirit came upon them, they were speaking also with tongues, and prophesying, Hand 8:17; Hand 11:15; [Mark 16:17]; [Hand 2:4]; [Hand 13:3]; [1Tim 4:14]; [1Tim 5:22]; [2Tim 1:6];

WHNU

6 και G2532 CONJ επιθεντος G2007 V-2AAP-GSM αυτοις G846 P-DPM του G3588 T-GSM παυλου G3972 N-GSM  [τας] G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF ηλθεν G2064 V-2AAI-3S το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN το G3588 T-NSN αγιον G40 A-NSN επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM ελαλουν G2980 V-IAI-3P τε G5037 PRT γλωσσαις G1100 N-DPF και G2532 CONJ επροφητευον G4395 V-IAI-3P Hand 8:17; Hand 11:15; [Mark 16:17]; [Hand 2:4]; [Hand 13:3]; [1Tim 4:14]; [1Tim 5:22]; [2Tim 1:6];

Darby

6 And Paul having laid [his] hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Hand 8:17; Hand 11:15; [Mark 16:17]; [Hand 2:4]; [Hand 13:3]; [1Tim 4:14]; [1Tim 5:22]; [2Tim 1:6];

TSK - Handelingen 19:6

 

laid.

Hand 6:6; Hand 8:17-19; Hand 9:17; 1Tim 5:22; 2Tim 1:6

the Holy Ghost.

Hand 2:4; Hand 10:45; Hand 10:46; Hand 13:2; 1Kor 12:8-11; 1Kor 12:28-30

and prophesied.

1Co 14:1-25

 

 

SV

7 En alle dezen waren omtrent twaalf mannen.

KJV

7 And G1161 all G3956 the men G435 were G2258 about G5616 twelve G1177.

YLT

7 and all the men were, as it were, twelve.

WHNU

7 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM παντες G3956 A-NPM ανδρες G435 N-NPM ωσει G5616 ADV δωδεκα G1427 A-NUI

Darby

7 And all the men were about twelve.

TSK - Handelingen 19:7

 

7

 

 

SV

8 En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang [met hen] handelende, en [hun] aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods.

KJV

8 And G1161 he went G1525 into G1519 the synagogue G4864, and spake boldly G3955 for the space G1909 of three G5140 months G3376, disputing G1256 and G2532 persuading G3982 the things concerning G4012 the kingdom G932 of God G2316.

YLT

8 And having gone into the synagogue, he was speaking boldly for three months, reasoning and persuading the things concerning the reign of God,

WHNU

8 εισελθων G1525 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ εις G1519 PREP την G3588 T-ASF συναγωγην G4864 N-ASF επαρρησιαζετο G3955 V-INI-3S επι G1909 PREP μηνας G3376 N-APM τρεις G5140 A-APM διαλεγομενος G1256 V-PNP-NSM και G2532 CONJ πειθων G3982 V-PAP-NSM  [τα] G3588 T-APN περι G4012 PREP της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

8 And entering into the synagogue, he spoke boldly during three months, reasoning and persuading [the things] concerning the kingdom of God.

TSK - Handelingen 19:8

 

went.

Hand 13:14; Hand 13:46; Hand 14:1; Hand 26:22; Hand 26:23

disputing.

Hand 19:9; Hand 1:3; Hand 9:20-22; Hand 17:1-3; Hand 17:17; Hand 18:4; Hand 18:19; Hand 28:23; Judas 1:3

 

 

SV

9 Maar10  als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg [des Heeren] voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus.  102Tim 1:15;

KJV

9 But G1161 when G5613 divers G5100 were hardened G4645, and G2532 believed not G544, but spake evil G2551 of that way G3598 before G1799 the multitude G4128, he departed G868 from G575 them G846, and separated G873 the disciples G3101, disputing G1256 daily G2596 G2250 in G1722 the school G4981 of one G5100 Tyrannus G5181. 2Tim 1:15;

YLT

9 and when certain were hardened and were disbelieving, speaking evil of the way before the multitude, having departed from them, he did separate the disciples, every day reasoning in the school of a certain Tyrannus. 2Tim 1:15;

WHNU

9 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ τινες G5100 X-NPM εσκληρυνοντο G4645 V-IPI-3P και G2532 CONJ ηπειθουν G544 V-IAI-3P κακολογουντες G2551 V-PAP-NPM την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSN πληθους G4128 N-GSN αποστας G868 V-2AAP-NSM απ G575 PREP αυτων G846 P-GPM αφωρισεν G873 V-AAI-3S τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM καθ G2596 PREP ημεραν G2250 N-ASF διαλεγομενος G1256 V-PNP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σχολη G4981 N-DSF τυραννου G5181 N-GSM 2Tim 1:15;

Darby

9 But when some were hardened and disbelieved, speaking evil of the way before the multitude, he left them and separated the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. 2Tim 1:15;

TSK - Handelingen 19:9

 

Cir. A.M. 4061.  A.D. 57.  divers.

Hand 7:51; Hand 13:45; Hand 13:46; Hand 18:6; 2Kon 17:14; 2Kron 30:8; 2Kron 36:16; Neh 9:16; Neh 9:17; Neh 9:29

Ps 95:8; Jes 8:14; Jer 7:26; Jer 19:15; Joh 12:40; Rom 9:18; Rom 11:7

Heb 3:13

but spake.

Hand 19:23; Hand 9:2; Hand 22:4; Hand 24:21; Hand 28:22; 2Tim 1:15; 2Petr 2:2; 2Petr 2:12; Judas 1:10

he departed.

Hand 14:4; Hand 17:4; Hand 18:7; Hand 18:8; Matt 15:14; Matt 16:4; Luk 12:51-53; 1Tim 6:5; 2Tim 3:5

daily.

Hand 20:31; Spr 8:34; Matt 26:55; 2Tim 4:2

 

 

SV

10 En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen, die in Azië woonden, het Woord van den Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. [Hand 20:18]; [2Tim 1:15];

KJV

10 And G1161 this G5124 continued G1096 by the space G1909 of two G1417 years G2094; so G5620 that all G3956 they which dwelt in G2730 Asia G773 heard G191 the word G3056 of the Lord G2962 Jesus G2424, both G5037 Jews G2453 and G2532 Greeks G1672. [Hand 20:18]; [2Tim 1:15];

YLT

10 And this happened for two years so that all those dwelling in Asia did hear the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks, [Hand 20:18]; [2Tim 1:15];

WHNU

10 τουτο G5124 D-NSN δε G1161 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S επι G1909 PREP ετη G2094 N-APN δυο G1417 A-NUI ωστε G5620 CONJ παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM την G3588 T-ASF ασιαν G773 N-ASF ακουσαι G191 V-AAN τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM του T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιουδαιους G2453 A-APM τε G5037 PRT και G2532 CONJ ελληνας G1672 N-APM [Hand 20:18]; [2Tim 1:15];

Darby

10 And this took place for two years, so that all that inhabited Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. [Hand 20:18]; [2Tim 1:15];

TSK - Handelingen 19:10

 

this.

Hand 18:11; Hand 20:18; Hand 20:31; Rom 10:18

Asia.

Hand 16:6; 2Tim 1:15; 1Petr 1:1; Openb 1:4; Openb 1:11

both.

Hand 18:4; Hand 20:20; Hand 20:21; Rom 1:16; Rom 10:12; 1Kor 1:22-24; Gal 3:28; Kol 3:11

 

 

SV

11 En11 12  God deed ongewone krachten door de handen van Paulus;   11Mark 16:20;  12Hand 14:3;  [Joh 14:12]; [Hand 8:7]; [Hebr 2:4];

KJV

11 And G5037 God G2316 wrought G4160 special G3756 G5177 miracles G1411 by G1223 the hands G5495 of Paul G3972: Mark 16:20; Hand 14:3; [Joh 14:12]; [Hand 8:7]; [Hebr 2:4];

YLT

11 mighty works also--not common--was God working through the hands of Paul, Mark 16:20; Hand 14:3; [Joh 14:12]; [Hand 8:7]; [Hebr 2:4];

WHNU

11 δυναμεις G1411 N-APF τε G5037 PRT ου G3756 PRT-N τας G3588 T-APF τυχουσας G5177 V-2AAP-APF ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εποιει G4160 V-IAI-3S δια G1223 PREP των G3588 T-GPF χειρων G5495 N-GPF παυλου G3972 N-GSM Mark 16:20; Hand 14:3; [Joh 14:12]; [Hand 8:7]; [Hebr 2:4];

Darby

11 And God wrought no ordinary miracles by the hands of Paul, Mark 16:20; Hand 14:3; [Joh 14:12]; [Hand 8:7]; [Hebr 2:4];

TSK - Handelingen 19:11

 

Hand 5:12; Hand 14:3; Hand 15:12; Hand 16:18; Mark 16:17-20; Joh 14:12; Rom 15:18; Rom 15:19; Gal 3:5

Heb 2:4

 

 

SV

12 Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren. [Mark 16:17]; [Hand 5:16];

KJV

12 So G2532 G5620 that from G575 his G846 body G5559 were brought G2018 unto G1909 the sick G770 handkerchiefs G4676 or G2228 aprons G4612, and G2532 the diseases G3554 departed G525 from G575 them G846, and G5037 the evil G4190 spirits G4151 went G1831 out of G575 them G846. [Mark 16:17]; [Hand 5:16];

YLT

12 so that even unto the ailing were brought from his body handkerchiefs or aprons, and the sicknesses departed from them; the evil spirits also went forth from them. [Mark 16:17]; [Hand 5:16];

WHNU

12 ωστε G5620 CONJ και G2532 CONJ επι G1909 PREP τους G3588 T-APM ασθενουντας G770 V-PAP-APM αποφερεσθαι G667 V-PPN απο G575 PREP του G3588 T-GSM χρωτος G5559 N-GSM αυτου G846 P-GSM σουδαρια G4676 N-APN η G2228 PRT σιμικινθια G4612 N-APN και G2532 CONJ απαλλασσεσθαι G525 V-PPN απ G575 PREP αυτων G846 P-GPM τας G3588 T-APF νοσους G3554 N-APF τα G3588 T-APN τε G5037 PRT πνευματα G4151 N-APN τα G3588 T-APN πονηρα G4190 A-APN εκπορευεσθαι G1607 V-PNN [Mark 16:17]; [Hand 5:16];

Darby

12 so that even napkins or aprons were brought from his body [and put] upon the sick, and the diseases left them, and the wicked spirits went out. [Mark 16:17]; [Hand 5:16];

TSK - Handelingen 19:12

 

Hand 5:15; 2Kon 4:29-31; 2Kon 13:20; 2Kon 13:21

 

 

SV

13 En sommigen van de omzwervende Joden, zijnde [duivel] bezweerders, hebben zich onderwonden den Naam van den Heere Jezus te noemen over degenen, die boze geesten hadden, zeggende: Wij bezweren u bij Jezus, Dien Paulus predikt! [Matt 7:21]; [Hand 13:6];

KJV

13 Then G1161 certain G5100 of G575 the vagabond G4022 Jews G2453, exorcists G1845, took upon them G2021 to call G3687 over G1909 them which had G2192 evil G4190 spirits G4151 the name G3686 of the Lord G2962 Jesus G2424, saying G3004, We adjure G3726 you G5209 by Jesus G2424 whom G3739 Paul G3972 preacheth G2784. [Matt 7:21]; [Hand 13:6];

YLT

13 And certain of the wandering exorcist Jews, took upon [them] to name over those having the evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, `We adjure you by Jesus, whom Paul doth preach;' [Matt 7:21]; [Hand 13:6];

WHNU

13 επεχειρησαν G2021 V-AAI-3P δε G1161 CONJ τινες G5100 X-NPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM περιερχομενων G4022 V-PNP-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM εξορκιστων G1845 N-GPM ονομαζειν G3687 V-PAN επι G1909 PREP τους G3588 T-APM εχοντας G2192 V-PAP-APM τα G3588 T-APN πνευματα G4151 N-APN τα G3588 T-APN πονηρα G4190 A-APN το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ορκιζω G3726 V-PAI-1S υμας G5209 P-2AP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM ον G3739 R-ASM παυλος G3972 N-NSM κηρυσσει G2784 V-PAI-3S [Matt 7:21]; [Hand 13:6];

Darby

13 And certain of the Jewish exorcists also, who went about, took in hand to call upon those who had wicked spirits the name of the Lord Jesus, saying, I adjure you by Jesus, whom Paul preaches. [Matt 7:21]; [Hand 13:6];

TSK - Handelingen 19:13

 

vagabond.

Gen 4:12; Gen 4:14; Ps 109:10

exorcists.

Matt 12:27; Luk 11:19

took.

Hand 8:18; Hand 8:19; Mark 9:38; Luk 9:49

adjure.

Joz 6:26; 1Sam 14:24; 1Kon 22:16; Matt 26:63; Mark 5:7

 

 

SV

14 [Dezen] nu waren zekere zeven zonen van Sceva, een Joodsen overpriester, die dit deden.

KJV

14 And G1161 there were G2258 seven G2033 sons G5207 of [one] Sceva G4630 G5100, a Jew G2453, [and] chief of the priests G749, which did G4160 so G5124.

YLT

14 and there were certain--seven sons of Sceva, a Jew, a chief priest--who are doing this thing;

WHNU

14 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ τινος G5100 X-GSM σκευα G4630 N-GSM ιουδαιου G2453 A-GSM αρχιερεως G749 N-GSM επτα G2033 A-NUI υιοι G5207 N-NPM τουτο G5124 D-ASN ποιουντες G4160 V-PAP-NPM

Darby

14 And there were certain [men] , seven sons of Sceva, Jewish high priest, who were doing this.

TSK - Handelingen 19:14

 

14

 

 

SV

15 Maar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?

KJV

15 And G1161 the evil G4190 spirit G4151 answered G611 and said G2036, Jesus G2424 I know G1097, and G2532 Paul G3972 I know G1987; but G1161 who G5101 are G2075 ye G5210?

YLT

15 and the evil spirit, answering, said, `Jesus I know, and Paul I am acquainted with; and ye--who are ye?'

WHNU

15 αποκριθεν G611 V-AOP-NSN δε G1161 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN το G3588 T-NSN πονηρον G4190 A-NSN ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τον G3588 T-ASM [μεν] G3303 PRT ιησουν G2424 N-ASM γινωσκω G1097 V-PAI-1S και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM παυλον G3972 N-ASM επισταμαι G1987 V-PNI-1S υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ τινες G5101 I-NPM εστε G2075 V-PXI-2P

Darby

15 But the wicked spirit answering said to them, Jesus I know, and Paul I am acquainted with; but *ye*, who are ye?

TSK - Handelingen 19:15

 

Hand 16:17; Hand 16:18; Gen 3:1-5; 1Kon 22:21-23; Matt 8:29-31; Mark 1:24; Mark 1:34; Mark 5:9-13

Luk 4:33-35; Luk 8:28-32

 

 

SV

16 En de mens, in welken de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden.

KJV

16 And G2532 the man G444 in G1722 whom G3739 the evil G4190 spirit G4151 was G2258 leaped G2177 on G1909 them G846, and G2532 overcame G2634 them G846, and prevailed G2480 against G2596 them G846, so G5620 that they fled G1628 out of G1537 that G1565 house G3624 naked G1131 and G2532 wounded G5135.

YLT

16 And the man, in whom was the evil spirit, leaping upon them, and having overcome them, prevailed against them, so that naked and wounded they did flee out of that house,

WHNU

16 και G2532 CONJ εφαλομενος G2177 V-ADP-NSM ο G3588 T-NSM ανθρωπος G444 N-NSM επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM ην G2258 V-IXI-3S το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN το G3588 T-NSN πονηρον G4190 A-NSN κατακυριευσας G2634 V-AAP-NSM αμφοτερων G297 A-GPM ισχυσεν G2480 V-AAI-3S κατ G2596 PREP αυτων G846 P-GPM ωστε G5620 CONJ γυμνους G1131 A-APM και G2532 CONJ τετραυματισμενους G5135 V-RPP-APM εκφυγειν G1628 V-2AAN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οικου G3624 N-GSM εκεινου G1565 D-GSM

Darby

16 And the man in whom the wicked spirit was leaped upon them, and having mastered both, prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded.

TSK - Handelingen 19:16

 

Mark 5:3; Mark 5:4; Mark 5:15; Luk 8:29; Luk 8:35

 

 

SV

17 En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Efeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt.

KJV

17 And G1161 this G5124 was G1096 known G1110 to all G3956 the Jews G2453 and G5037 Greeks G1672 also G2532 dwelling G2730 at Ephesus G2181; and G2532 fear G5401 fell G1968 on G1909 them G846 all G3956, and G2532 the name G3686 of the Lord G2962 Jesus G2424 was magnified G3170.

YLT

17 and this became known to all, both Jews and Greeks, who are dwelling at Ephesus, and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was being magnified,

WHNU

17 τουτο G5124 D-NSN δε G1161 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S γνωστον G1110 A-NSN πασιν G3956 A-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM τε G5037 PRT και G2532 CONJ ελλησιν G1672 N-DPM τοις G3588 T-DPM κατοικουσιν G2730 V-PAP-DPM την G3588 T-ASF εφεσον G2181 N-ASF και G2532 CONJ επεπεσεν G1968 V-2AAI-3S φοβος G5401 N-NSM επι G1909 PREP παντας G3956 A-APM αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ εμεγαλυνετο G3170 V-IPI-3S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM

Darby

17 And this became known to all, both Jews and Greeks, who inhabited Ephesus, and fear fell upon all of them, and the name of the Lord Jesus was magnified.

TSK - Handelingen 19:17

 

all.

10

and fear.

Hand 2:43; Hand 5:5; Hand 5:11; Hand 5:13; Hand 13:12; Lev 10:3; 1Sam 6:20; 2Sam 6:9; Ps 64:9; Luk 1:65

Lu 7:16

the name.

Filipp 1:20; Filipp 2:9-11; 2Thess 1:12; 2Thess 3:1; Hebr 2:8; Hebr 2:9; Openb 5:12-14

 

 

SV

18 En13  velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.  13Matt 3:6;

KJV

18 And G5037 many G4183 that believed G4100 came G2064, and confessed G1843, and G2532 shewed G312 their G846 deeds G4234. Matt 3:6;

YLT

18 many also of those who did believe were coming, confessing and declaring their acts, Matt 3:6;

WHNU

18 πολλοι G4183 A-NPM τε G5037 PRT των G3588 T-GPM πεπιστευκοτων G4100 V-RAP-GPM ηρχοντο G2064 V-INI-3P εξομολογουμενοι G1843 V-PMP-NPM και G2532 CONJ αναγγελλοντες G312 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF πραξεις G4234 N-APF αυτων G846 P-GPM Matt 3:6;

Darby

18 And many of those that believed came confessing and declaring their deeds. Matt 3:6;

TSK - Handelingen 19:18

 

confessed.

Lev 16:21; Lev 26:40; Job 33:27; Job 33:28; Ps 32:5; Spr 28:13; Jer 3:13

Ezech 16:63; Ezech 36:31; Matt 3:6; Rom 10:10; 1Joh 1:9

 

 

SV

19 Velen ook dergenen, die ijdele [kunsten] gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve, en bevonden vijftig duizend zilveren [penningen].

KJV

19 Many G2425 of them also G1161 which used G4238 curious arts G4021 brought G4851 their books G976 together G4851, and burned them G2618 before G1799 all G3956 [men]: and G2532 they counted G4860 the price G5092 of them G846, and G2532 found G2147 [it] fifty G4002 thousand G3461 [pieces] of silver G694.

YLT

19 and many of those who had practised the curious arts, having brought the books together, were burning [them] before all; and they reckoned together the prices of them, and found [it] five myriads of silverlings;

WHNU

19 ικανοι G2425 A-NPM δε G1161 CONJ των G3588 T-GPM τα G3588 T-APN περιεργα G4021 A-APN πραξαντων G4238 V-AAP-GPM συνενεγκαντες G4851 V-2AAP-NPM τας G3588 T-APF βιβλους G976 N-APF κατεκαιον G2618 V-IAI-3P ενωπιον G1799 ADV παντων G3956 A-GPM και G2532 CONJ συνεψηφισαν G4860 V-AAI-3P τας G3588 T-APF τιμας G5092 N-APF αυτων G846 P-GPF και G2532 CONJ ευρον G2147 V-2AAI-3P αργυριου G694 N-GSN μυριαδας G3461 A-APM πεντε G4002 A-NUI

Darby

19 And many of those that practised curious arts brought their books [of charms] and burnt them before all. And they reckoned up the prices of them, and found it fifty thousand pieces of silver.

TSK - Handelingen 19:19

 

used.

Hand 8:9-11; Hand 13:6; Hand 13:8; Ex 7:11; Ex 7:22; Deut 18:10-12; 1Sam 28:7-9; 1Kron 10:13

2Kron 33:6; Jes 8:19; Jes 47:12; Jes 47:13; Dan 2:2

curious.[Periergos ,] curious, that is, magical arts, in which sense the word is used in the Greek writers.  The study of magic was prosecuted with such zeal at Ephesus, that [Ephesios  gramma ,] the Ephesian letters, certain charms, or words used in incantation, became much celebrated in antiquity.

and burned.

Gen 35:4; Ex 32:20; Deut 7:25; Deut 7:26; Jes 2:20; Jes 2:21; Jes 30:22; Matt 5:29; Matt 5:30

Luk 14:33; Hebr 10:34

fifty.Probably Attic drachms; which at 7.. each, would amount to 1,562 10s. or at, 9d. each, to 1,875

 

 

SV

20 Alzo14  wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand.  14Jes 55:11;  [Hand 6:7];

KJV

20 So G3779 mightily G2596 G2904 grew G837 the word G3056 of God G2962 and G2532 prevailed G2480. Jes 55:11; [Hand 6:7];

YLT

20 so powerfully was the word of God increasing and prevailing. Jes 55:11; [Hand 6:7];

WHNU

20 ουτως G3779 ADV κατα G2596 PREP κρατος G2904 N-ASN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ηυξανεν G837 V-IAI-3S και G2532 CONJ ισχυεν G2480 V-IAI-3S Jes 55:11; [Hand 6:7];

Darby

20 Thus with might the word of the Lord increased and prevailed. Jes 55:11; [Hand 6:7];

TSK - Handelingen 19:20

 

Hand 6:7; Hand 12:24; Jes 55:11; 2Thess 3:1

 

 

SV

21 En15 16  als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedónië en Acháje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien.   15Rom 15:25;  16Gal 2:1;  [Gal 2:2];

KJV

21 After G1161 G5613 these things G5023 were ended G4137, Paul G3972 purposed G5087 in G1722 the spirit G4151, when he had passed through G1330 Macedonia G3109 and G2532 Achaia G882, to go G4198 to G1519 Jerusalem G2419, saying G2036, After G3754 G3326 I G3165 have been G1096 there G1563, I G3165 must G1163 also G2532 see G1492 Rome G4516. Rom 15:25; Gal 2:1; [Gal 2:2];

YLT

21 And when these things were fulfilled, Paul purposed in the Spirit, having gone through Macedonia and Achaia, to go on to Jerusalem, saying--`After my being there, it behoveth me also to see Rome;' Rom 15:25; Gal 2:1; [Gal 2:2];

WHNU

21 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ επληρωθη G4137 V-API-3S ταυτα G5023 D-NPN εθετο G5087 V-2AMI-3S ο G3588 T-NSM παυλος G3972 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN διελθων G1330 V-2AAP-NSM την G3588 T-ASF μακεδονιαν G3109 N-ASF και G2532 CONJ αχαιαν G882 N-ASF πορευεσθαι G4198 V-PNN εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF ειπων G2036 V-2AAP-NSM οτι G3754 CONJ μετα G3326 PREP το G3588 T-ASN γενεσθαι G1096 V-2ADN με G3165 P-1AS εκει G1563 ADV δει G1163 V-PQI-3S με G3165 P-1AS και G2532 CONJ ρωμην G4516 N-ASF ιδειν G1492 V-2AAN Rom 15:25; Gal 2:1; [Gal 2:2];

Darby

21 And when these things were fulfilled, Paul purposed in his spirit to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia, saying, After I have been there I must see Rome also. Rom 15:25; Gal 2:1; [Gal 2:2];

TSK - Handelingen 19:21

 

Cir. A.M. 4063.  A.D. 59.  these.

Rom 15:25-28; Gal 2:1

purposed.

Hand 16:6-10; Hand 18:21; Hand 20:22; Klaagl 3:37; Rom 1:13; 2Kor 1:15-18

when.

20:1-6

to go.

Hand 20:16; Hand 20:22; Hand 21:4; Hand 21:11-15; Hand 21:17; Hand 24:17; Hand 24:18; Rom 15:25; Rom 15:26

I must.

Hand 18:21; Hand 23:11; Hand 25:10-12; Hand 27:1; Hand 27:24; Hand 28:16; Hand 28:30; Hand 28:31; Rom 1:15; Rom 15:23-29

Php 1:12-14

 

 

SV

22 En als hij naar Macedónië gezonden had twee van degenen, die hem dienden, [namelijk] Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd [lang] in Azië. [Rom 16:23];

KJV

22 So G1161 he sent G649 into G1519 Macedonia G3109 two G1417 of them that ministered G1247 unto him G846, Timotheus G5095 and G2532 Erastus G2037; but he himself G846 stayed G1907 in G1519 Asia G773 for a season G5550. [Rom 16:23];

YLT

22 and having sent to Macedonia two of those ministering to him--Timotheus and Erastus--he himself stayed a time in Asia. [Rom 16:23];

WHNU

22 αποστειλας G649 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ εις G1519 PREP την G3588 T-ASF μακεδονιαν G3109 N-ASF δυο G1417 A-NUI των G3588 T-GPM διακονουντων G1247 V-PAP-GPM αυτω G846 P-DSM τιμοθεον G5095 N-ASM και G2532 CONJ εραστον G2037 N-ASM αυτος G846 P-NSM επεσχεν G1907 V-2AAI-3S χρονον G5550 N-ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ασιαν G773 N-ASF [Rom 16:23];

Darby

22 And having sent into Macedonia two of those ministering to him, Timotheus and Erastus, he remained himself awhile in Asia. [Rom 16:23];

TSK - Handelingen 19:22

 

Macedonia.

Hand 16:9; Hand 16:10; Hand 18:5; Hand 20:1; 2Kor 1:16; 2Kor 2:13; 2Kor 8:1; 2Kor 11:9; 1Thess 1:8

that ministered.

Hand 13:5; Hand 16:3

Erastus.

Rom 16:23; 2Tim 4:20

 

 

SV

23 Maar17  op dienzelfden tijd ontstond er geen kleine beroerte, vanwege den weg [des Heeren]172Kor 1:8;

KJV

23 And G1161 G2596 the same G1565 time G2540 there arose G1096 no G3756 small G3641 stir G5017 about G4012 that way G3598. 2Kor 1:8;

YLT

23 And there came, at that time, not a little stir about the way, 2Kor 1:8;

WHNU

23 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM καιρον G2540 N-ASM εκεινον G1565 D-ASM ταραχος G5017 N-NSM ουκ G3756 PRT-N ολιγος G3641 A-NSM περι G4012 PREP της G3588 T-GSF οδου G3598 N-GSF 2Kor 1:8;

Darby

23 And there took place at that time no small disturbance about the way. 2Kor 1:8;

TSK - Handelingen 19:23

 

there.

2Kor 1:8-10; 2Kor 6:9

that.

Hand 19:9; Hand 9:2; Hand 18:26; Hand 22:4; Hand 24:14; Hand 24:22

 

 

SV

24 Want een, met name Demétrius, een zilversmid, die [kleine] zilveren tempelen van Diána maakte, bracht18  dien van die kunst geen klein gewin toe;  18Hand 16:16;

KJV

24 For G1063 a certain G5100 [man] named G3686 Demetrius G1216, a silversmith G695, which made G4160 silver G693 shrines G3485 for Diana G735, brought G3930 no G3756 small G3641 gain G2039 unto the craftsmen G5079; Hand 16:16;

YLT

24 for a certain one, Demetrius by name, a worker in silver, making silver sanctuaries of Artemis, was bringing to the artificers gain not a little, Hand 16:16;

WHNU

24 δημητριος G1216 N-NSM γαρ G1063 CONJ τις G5100 X-NSM ονοματι G3686 N-DSN αργυροκοπος G695 N-NSM ποιων G4160 V-PAP-NSM ναους G3485 N-APM  [αργυρους] G693 A-APM αργυρους G693 A-APM αρτεμιδος G735 N-GSF παρειχετο G3930 V-IMI-3S τοις G3588 T-DPM τεχνιταις G5079 N-DPM ουκ G3756 PRT-N ολιγην G3641 A-ASF εργασιαν G2039 N-ASF Hand 16:16;

Darby

24 For a certain [man] by name Demetrius, a silver-beater, making silver temples of Artemis, brought no small gain to the artisans; Hand 16:16;

TSK - Handelingen 19:24

 

shrines.[Naus,] temples, probably portable silver models of the temple of Diana, and small images of the goddess, somewhat like the Santa Casa purchased by pilgrims at Loretto.

Diana.

Hand 19:27; Hand 19:28; Hand 19:34; Hand 19:35

brought.

Hand 16:16; Jes 56:11; Jes 56:12; 1Tim 6:9; 1Tim 6:10

 

 

SV

25 Welke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide: Mannen, gij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben;

KJV

25 Whom G3739 he called together G4867 with the workmen G2040 of G4012 like occupation G5108, and G2532 said G2036, Sirs G435, ye know G1987 that G3754 by G1537 this G5026 craft G2039 we have G2076 our G2257 wealth G2142.

YLT

25 whom, having brought in a crowd together, and those who did work about such things, he said, `Men, ye know that by this work we have our wealth;

WHNU

25 ους G3739 R-APM συναθροισας G4867 V-AAP-NSM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM περι G4012 PREP τα G3588 T-APN τοιαυτα G5108 D-APN εργατας G2040 N-APM ειπεν G2036 V-2AAI-3S ανδρες G435 N-VPM επιστασθε G1987 V-PNI-2P οτι G3754 CONJ εκ G1537 PREP ταυτης G3778 D-GSF της G3588 T-GSF εργασιας G2039> N-GSF η G3588 T-NSF ευπορια G2142 N-NSF ημιν G2254 P-1DP εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

25 whom having brought together, and those who wrought in such things, he said, Men, ye know that our well-living arises from this work,

TSK - Handelingen 19:25

 

ye know.

Hand 16:19; Hos 4:8; Hos 12:7; Hos 12:8; 2Petr 2:3; Openb 18:3; Openb 18:11-19

 

 

SV

26 En gij ziet en hoort, dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië, overreed en afgekeerd heeft, zeggende, dat het geen goden zijn, die met handen gemaakt19 20  worden.   19Ps 115:4;  20Jer 10:3;

KJV

26 Moreover G2532 ye see G2334 and G2532 hear G191, that G3754 not G3756 alone G3440 at Ephesus G2181, but G235 almost G4975 throughout all G3956 Asia G773, this G3778 Paul G3972 hath persuaded G3982 and turned away G3179 much G2425 people G3793, saying G3004 that G3754 they be G1526 no G3756 gods G2316, which G3588 are made G1096 with G1223 hands G5495: Ps 115:4; Jer 10:3;

YLT

26 and ye see and hear, that not only at Ephesus, but almost in all Asia, this Paul, having persuaded, did turn away a great multitude, saying, that they are not gods who are made by hands; Ps 115:4; Jer 10:3;

WHNU

26 και G2532 CONJ θεωρειτε G2334 V-PAI-2P και G2532 CONJ ακουετε G191 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV εφεσου G2181 N-GSF αλλα G235 CONJ σχεδον G4975 ADV πασης G3956 A-GSF της G3588 T-GSF ασιας G773 N-GSF ο G3588 T-NSM παυλος G3972 N-NSM ουτος G3778 D-NSM πεισας G3982 V-AAP-NSM μετεστησεν G3179 V-AAI-3S ικανον G2425 A-ASM οχλον G3793 N-ASM λεγων G3004 V-PAP-NSM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P θεοι G2316 N-NPM οι G3588 T-NPM δια G1223 PREP χειρων G5495 N-GPF γινομενοι G1096 V-PNP-NPM Ps 115:4; Jer 10:3;

Darby

26 and ye see and hear that this Paul has persuaded and turned away a great crowd, not only of Ephesus, but almost of all Asia, saying that they are no gods which are made with hands. Ps 115:4; Jer 10:3;

TSK - Handelingen 19:26

 

that not.

Hand 19:10; Hand 19:18-20; 1Kor 16:8; 1Kor 16:9; 1Thess 1:9

that they.

Hand 14:15; Hand 17:29; Ps 115:4-8; Ps 135:15-18; Jes 44:10-20; Jes 46:5-8

Jer 10:3-5; Jer 10:11; Jer 10:14; Jer 10:15; Hos 8:6; 1Kor 8:4; 1Kor 10:19; 1Kor 10:20; 1Kor 12:2; Gal 4:8

made.

35

 

 

SV

27 En wij zijn niet alleen in gevaar, dat dit deel in verachting kome, maar dat ook de tempel van de grote godin Diána als niets geacht zal worden, en dat ook haar majesteit zal ten ondergaan, aan welke gans Azië en de [gehele] wereld godsdienst bewijst.

KJV

27 So G1161 that not G3756 only G3440 this G5124 our G2254 craft G3313 is in danger G2793 to be set G2064 at G1519 nought G557; but G235 also G2532 that the temple G2411 of the great G3173 goddess G2299 Diana G735 should be despised G1519 G3762 G3049, and G1161 G2532 her G846 magnificence G3168 should G3195 be destroyed G2507, whom G3739 all G3650 Asia G773 and G2532 the world G3625 worshippeth G4576.1

  1set at nought: or, brought into disrepute, or, contempt

YLT

27 and not only is this department in danger for us of coming into disregard, but also, that of the great goddess Artemis the temple is to be reckoned for nothing, and also her greatness is about to be brought down, whom all Asia and the world doth worship.'

WHNU

27 ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV δε G1161 CONJ τουτο G5124 D-NSN κινδυνευει G2793 V-PAI-3S ημιν G2254 P-1DP το G3588 T-ASN μερος G3313 N-ASN εις G1519 PREP απελεγμον G557 N-ASM ελθειν G2064 V-2AAN αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ το G3588 T-ASN της G3588 T-GSF μεγαλης G3173 A-GSF θεας G2299 N-GSF αρτεμιδος G735 N-GSF ιερον G2411 N-ASN εις G1519 PREP ουθεν G3762 A-ASN λογισθηναι G3049 V-APN μελλειν G3195 V-PAN τε G5037 PRT και G2532 CONJ καθαιρεισθαι G2507 V-PPN της G3588 T-GSF μεγαλειοτητος G3168 N-GSF αυτης G846 P-GSF ην G3739 R-ASF ολη G3650 A-NSF  [η] G3588 T-NSF η G3588 T-NSF ασια G773 N-NSF και G2532 CONJ  [η] G3588 T-NSF η G3588 T-NSF οικουμενη G3625 N-NSF σεβεται G4576 V-PNI-3S

Darby

27 Now not only there is danger for us that our business come into discredit, but also that the temple of the great goddess Artemis be counted for nothing, and that her greatness should be destroyed whom the whole of Asia and the world reveres.

TSK - Handelingen 19:27

 

that not.

Hand 19:21; Zef 2:11; Matt 23:14; 1Tim 6:5

whom.

1Joh 5:19; Openb 13:3; Openb 13:8

 

 

SV

28 Als zij nu [dit] hoorden, werden zij vol van toornigheid, en riepen, zeggende: Groot is de Diána de Efezeren!

KJV

28 And G1161 when they heard G191 [these sayings], they were G1096 full G4134 of wrath G2372, and G2532 cried out G2896, saying G3004, Great G3173 [is] Diana G735 of the Ephesians G2180.

YLT

28 And they having heard, and having become full of wrath, were crying out, saying, `Great [is] the Artemis of the Ephesians!'

WHNU

28 ακουσαντες G191 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ γενομενοι G1096 V-2ADP-NPM πληρεις G4134 A-NPM θυμου G2372 N-GSM εκραζον G2896 V-IAI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM μεγαλη G3173 A-NSF η G3588 T-NSF αρτεμις G735 N-NSF εφεσιων G2180 A-GPM

Darby

28 And having heard [this] , and being filled with rage, they cried out, saying, Great [is] Artemis of the Ephesians.

TSK - Handelingen 19:28

 

they.

Hand 7:54; Hand 16:19-24; Hand 21:28-31; Ps 2:2; Openb 12:12

and cried.

Hand 19:34; Hand 19:35; 1Sam 5:3-5; 1Kon 18:26-29; Jes 41:5-7; Jer 50:38; Openb 13:4

Re 17:13

 

 

SV

29 En de gehele stad werd vol verwarring; en zij liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats, met zich trekkende Gajus21 22 23  en Aristarchus, Macedóniërs, metgezellen van Paulus op de reis.    21Hand 20:4;  22Hand 27:2;  23Kol 4:10;  [Filem 1:24];

KJV

29 And G2532 the whole G3650 city G4172 was filled G4130 with confusion G4799: and G5037 having caught G4884 Gaius G1050 and G2532 Aristarchus G708, men of Macedonia G3110, Paul's G3972 companions in travel G4898, they rushed G3729 with one accord G3661 into G1519 the theatre G2302. Hand 20:4; Hand 27:2; Kol 4:10; [Filem 1:24];

YLT

29 and the whole city was filled with confusion, they rushed also with one accord into the theatre, having caught Gaius and Aristarchus, Macedonians, Paul's fellow-travellers. Hand 20:4; Hand 27:2; Kol 4:10; [Filem 1:24];

WHNU

29 και G2532 CONJ επλησθη G4130 V-API-3S η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF της G3588 T-GSF συγχυσεως G4799 N-GSF ωρμησαν G3729 V-AAI-3P τε G5037 PRT ομοθυμαδον G3661 ADV εις G1519 PREP το G3588 T-ASN θεατρον G2302 N-ASN συναρπασαντες G4884 V-AAP-NPM γαιον G1050 N-ASM και G2532 CONJ αρισταρχον G708 N-ASM μακεδονας G3110 N-APM συνεκδημους G4898 N-APM παυλου G3972 N-GSM Hand 20:4; Hand 27:2; Kol 4:10; [Filem 1:24];

Darby

29 And the [whole] city was filled with confusion, and they rushed with one accord to the theatre, having seized and carried off with [them] Gaius and Aristarchus, Macedonians, fellow-travellers of Paul. Hand 20:4; Hand 27:2; Kol 4:10; [Filem 1:24];

TSK - Handelingen 19:29

 

the whole.

Hand 19:32; Hand 17:8; Hand 21:30; Hand 21:38

Gaius.

Rom 16:23; 1Kor 1:14

Aristarchus.

Hand 20:4; Hand 27:2; Kol 4:10; Filem 1:24

Macedonia.Macedonia, an extensive province of Greece, was bounded on the north by the mountains of Haemus, on the south by Epirus and Achaia, on the east by the Aegean sea and Thrace, and on the west by the Adriatic sea; celebrated in all histories as being the third kingdom which, under Alexander the Great, obtained the empire of the world, and had under it 150 nations.

the theatre.

1Co 4:9; *Gr:

 

 

SV

30 En als Paulus tot het volk wilde ingaan, lieten het hem de discipelen niet toe.

KJV

30 And G1161 when G1014 Paul G3972 would G1014 have entered G1525 in G1519 unto the people G1218, the disciples G3101 suffered G1439 him G846 not G3756.

YLT

30 And on Paul's purposing to enter in unto the populace, the disciples were not suffering him,

WHNU

30 παυλου G3972 N-GSM δε G1161 CONJ βουλομενου G1014 V-PNP-GSM εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM δημον G1218 N-ASM ουκ G3756 PRT-N ειων G1439 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM

Darby

30 But Paul intending to go in to the people, the disciples suffered him not;

TSK - Handelingen 19:30

 

Paul.

Hand 14:14-18; Hand 17:22-31; Hand 21:39

the disciples.

2Sam 18:2; 2Sam 18:3; 2Sam 21:17

 

 

SV

31 En sommigen ook der oversten van Azië, die hem vrienden waren, zonden tot hem, en baden, dat hij zichzelven op de schouwplaats niet zou begeven.

KJV

31 And G1161 G2532 certain G5100 of the chief of Asia G775, which were G5607 his G846 friends G5384, sent G3992 unto G4314 him G846, desiring G3870 [him] that he would G1325 not G3361 adventure G1325 himself G1438 into G1519 the theatre G2302.

YLT

31 and certain also of the chief men of Asia, being his friends, having sent unto him, were entreating him not to venture himself into the theatre.

WHNU

31 τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ των G3588 T-GPM ασιαρχων G775 N-GPM οντες G5607 V-PXP-NPM αυτω G846 P-DSM φιλοι G5384 A-NPM πεμψαντες G3992 V-AAP-NPM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM παρεκαλουν G3870 V-IAI-3P μη G3361 PRT-N δουναι G1325 V-2AAN εαυτον G1438 F-3ASM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN θεατρον G2302 N-ASN

Darby

31 and some of the Asiarchs also, who were his friends, sent to him and urged him not to throw himself into the theatre.

TSK - Handelingen 19:31

 

the chief.

Hand 19:10; Hand 16:6; Spr 16:7

desiring.

21:12

 

 

SV

32 Zij riepen dan [de ene dit], de andere wat anders; want de vergadering was verward en het meerder [deel] wist niet, om wat oorzaak zij samengekomen waren.

KJV

32 Some G243 therefore G3767 G3303 cried G2896 one thing G5100, and some another G243: for G1063 the assembly G1577 was G2258 confused G4797; and G2532 the more part G4119 knew G1492 not G3756 wherefore G5101 G1752 they were come together G4905.

YLT

32 Some indeed, therefore, were calling out one thing, and some another, for the assembly was confused, and the greater part did not know for what they were come together;

WHNU

32 αλλοι G243 A-NPM μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ αλλο G243 A-NSN τι G5100 X-NSN εκραζον G2896 V-IAI-3P ην G2258 V-IXI-3S γαρ G1063 CONJ η G3588 T-NSF εκκλησια G1577 N-NSF συγκεχυμενη G4797 V-RPP-NSF και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πλειους G4119 A-NPM-C ουκ G3756 PRT-N ηδεισαν G1492 V-LAI-3P τινος G5101 I-GSN ενεκα G1752 ADV συνεληλυθεισαν G4905 V-LAI-3P

Darby

32 Different persons therefore cried out some different thing; for the assembly was tumultuous, and the most did not know for what cause they had come together.

TSK - Handelingen 19:32

 

cried.

Hand 19:29; Hand 21:34

and the.

Hand 19:40; Matt 11:7-9; Luk 7:24-26

 

 

SV

33 En zij deden Alexander uit de schare voortkomen, alzo hem de Joden voortstieten. En Alexander gewenkt hebbende met de hand, wilde bij het volk verantwoording doen. [Hand 12:17]; [Hand 13:16];

KJV

33 And G1161 they drew G4264 Alexander G223 out of G1537 the multitude G3793, the Jews G2453 putting G4261 him G846 forward G4261 G4261. And G1161 Alexander G223 beckoned G2678 with the hand G5495, and would G2309 have made his defence G626 unto the people G1218. [Hand 12:17]; [Hand 13:16];

YLT

33 and out of the multitude they put forward Alexander--the Jews thrusting him forward--and Alexander having beckoned with the hand, wished to make defence to the populace, [Hand 12:17]; [Hand 13:16];

WHNU

33 εκ G1537 PREP δε G1161 CONJ του G3588 T-GSM οχλου G3793 N-GSM συνεβιβασαν G4822 V-AAI-3P αλεξανδρον G223 N-ASM προβαλοντων G4261 V-AAP-GPM αυτον G846 P-ASM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αλεξανδρος G223 N-NSM κατασεισας G2678 V-AAP-NSM την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF ηθελεν G2309 V-IAI-3S απολογεισθαι G626 V-PNN τω G3588 T-DSM δημω G1218 N-DSM [Hand 12:17]; [Hand 13:16];

Darby

33 But from among the crowd they put forward Alexander, the Jews pushing him forward. And Alexander, beckoning with his hand, would have made a defence to the people. [Hand 12:17]; [Hand 13:16];

TSK - Handelingen 19:33

 

Alexander.

1Tim 1:20; 2Tim 4:14

beckoned.

Hand 12:17; Hand 13:16; Hand 21:40; Hand 24:10; Luk 1:22

his.

Hand 22:1; Hand 26:1; Hand 26:2; Filipp 1:7

 

 

SV

34 Maar als zij verstonden, dat hij een Jood was, werd er een stem van allen, roepende omtrent twee uren lang: Groot is de Diána der Efezeren!

KJV

34 But G1161 when they knew G1921 that G3754 he was G2076 a Jew G2453, all G3956 G1096 with G1537 one G3391 voice G5456 about G5613 the space G1909 of two G1417 hours G5610 cried out G2896, Great G3173 [is] Diana G735 of the Ephesians G2180.

YLT

34 and having known that he is a Jew, one voice came out of all, for about two hours, crying, `Great [is] the Artemis of the Ephesians!'

WHNU

34 επιγνοντες G1921 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ ιουδαιος G2453 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S φωνη G5456 N-NSF εγενετο G1096 V-2ADI-3S μια G1520 A-NSF εκ G1537 PREP παντων G3956 A-GPM  ωσει G5616 ADV ως G5613 ADV επι G1909 PREP ωρας G5610 N-APF δυο G1417 A-NUI κραζοντων V-PAP-GPM μεγαλη G3173 A-NSF η G3588 T-NSF αρτεμις G735 N-NSF εφεσιων G2180 A-GPM

Darby

34 But, recognising that he was a Jew, there was one cry from all, shouting for about two hours, Great [is] Artemis of the Ephesians.

TSK - Handelingen 19:34

 

they knew.

Hand 19:26; Hand 16:20; Rom 2:22

all.

1Kon 18:26; Matt 6:7

Great.

Hand 19:28; Openb 13:4

 

 

SV

35 En als de [stads] schrijver de schare gestild had, zeide hij: Gij mannen van Efeze! wat mens is er toch, die niet weet, dat de stad der Efezeren de kerkbewaarster zij van de grote godin Diána, en van [het beeld], dat uit den hemel gevallen is?

KJV

35 And G1161 when the townclerk G1122 had appeased G2687 the people G3793, he said G5346, [Ye] men G435 of Ephesus G2180, what G5101 G1063 man G444 is there G2076 that G3739 knoweth G1097 not G3756 how that the city G4172 of the Ephesians G2180 is G5607 a worshipper G3511 of the great G3173 goddess G2299 Diana G735, and G2532 of the [image] which fell down from Jupiter G1356?2

  2a worshipper: Gr. the temple keeper

YLT

35 And the public clerk having quieted the multitude, saith, `Men, Ephesians, why, who is the man that doth not know that the city of the Ephesians is a devotee of the great goddess Artemis, and of that which fell down from Zeus?

WHNU

35 καταστειλας G2687 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ  τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM ο G3588 T-NSM γραμματευς G1122 N-NSM ο G3588 T-NSM γραμματευς G1122 N-NSM τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM φησιν G5346 V-PXI-3S ανδρες G435 N-VPM εφεσιοι G2180 A-NPM τις G5101 I-NSM γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ανθρωπων G444 N-GPM ος G3739 R-NSM ου G3756 PRT-N γινωσκει G1097 V-PAI-3S την G3588 T-ASF εφεσιων G2180 A-GPM πολιν G4172 N-ASF νεωκορον G3511 A-ASF ουσαν G5607 V-PXP-ASF της G3588 T-GSF μεγαλης G3173 A-GSF αρτεμιδος G735 N-GSF και G2532 CONJ του G3588 T-GSM διοπετους G1356 A-GSM

Darby

35 And the townclerk, having quieted the crowd, said, Ephesians, what man is there then who does not know that the city of the Ephesians is temple-keeper of Artemis the great, and of the [image] which fell down from heaven?

TSK - Handelingen 19:35

 

Ye men.

Eph 2:12

a worshipper.  Gr. the temple-keeper.  and of.

Hand 19:26; 2Thess 2:10; 2Thess 2:11; 1Tim 4:2

Jupiter.

Hand 14:12; Hand 14:13

 

 

SV

36 Dewijl dan deze dingen onwedersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt, en niets onbedachts doet.

KJV

36 Seeing G5607 then G3767 that these things G5130 cannot be spoken against G368, ye G5209 ought G1163 G2076 to be G5225 quiet G2687, and G2532 to do G4238 nothing G3367 rashly G4312.

YLT

36 these things, then, not being to be gainsaid, it is necessary for you to be quiet, and to do nothing rashly.

WHNU

36 αναντιρρητων G368 A-GPM ουν G3767 CONJ οντων G5607 V-PXP-GPN τουτων G5130 D-GPN δεον G1163 V-PQP-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S υμας G5209 P-2AP κατεσταλμενους G2687 V-RPP-APM υπαρχειν G5225 V-PAN και G2532 CONJ μηδεν G3367 A-ASN προπετες G4312 A-ASN πρασσειν G4238 V-PAN

Darby

36 These things therefore being undeniable, it is necessary that ye should be calm and do nothing headlong.

TSK - Handelingen 19:36

 

ye ought.

Hand 5:35-39; Spr 14:29; Spr 25:8

 

 

SV

37 Want gij hebt deze mannen [hier] gebracht, die noch kerkrovers zijn, noch uw godin lasteren.

KJV

37 For G1063 ye have brought hither G71 these G5128 men G435, which are neither G3777 robbers of churches G2417, nor yet G3777 blasphemers G987 of your G5216 goddess G2299.

YLT

37 `For ye brought these men, who are neither temple-robbers nor speaking evil of your goddess;

WHNU

37 ηγαγετε G71 V-2AAI-2P γαρ G1063 CONJ τους G3588 T-APM ανδρας G435 N-APM τουτους G5128 D-APM ουτε G3777 CONJ ιεροσυλους G2417 A-APM ουτε G3777 CONJ βλασφημουντας G987 V-PAP-APM την G3588 T-ASF θεον G2316 N-ASF ημων G2257 P-1GP

Darby

37 For ye have brought these men, [who are] neither temple-plunderers, nor speak injuriously of your goddess.

TSK - Handelingen 19:37

 

which.

Hand 25:8; 1Kor 10:32; 2Kor 6:3

 

 

SV

38 Indien dan nu Demétrius, en die met hem van de kunst zijn, tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden, en er zijn stadhouders; laat hen elkander verklagen.

KJV

38 Wherefore G3303 G3767 if G1487 Demetrius G1216, and G2532 the craftsmen G5079 which are with G4862 him G846, have G2192 a matter G3056 against G4314 any man G5100, the law G60 is open G71, and G2532 there are G1526 deputies G446: let them implead G1458 one another G240.3

  3the law…: or, the court days are kept

YLT

38 if indeed, therefore, Demetrius and the artificers with him with any one have a matter, court [days] are held, and there are proconsuls; let them accuse one another.

WHNU

38 ει G1487 COND μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ δημητριος G1216 N-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM τεχνιται G5079 N-NPM εχουσιν G2192 V-PAI-3P προς G4314 PREP τινα G5100 X-ASM λογον G3056 N-ASM αγοραιοι G60 A-NPM αγονται G71 V-PPI-3P και G2532 CONJ ανθυπατοι G446 N-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P εγκαλειτωσαν G1458 V-PAM-3P αλληλοις G240 C-DPM

Darby

38 If therefore Demetrius and the artisans who [are] with him have a matter against any one, the courts are being held, and there are proconsuls: let them accuse one another.

TSK - Handelingen 19:38

 

Demetrius.

24

have.

Hand 18:14; Deut 17:8; 1Kor 6:1

the law is open.  or, the court-days are kept.

 

 

SV

39 En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat zal in een wettelijke vergadering beslecht worden.

KJV

39 But G1161 if G1487 ye enquire G1934 any thing G5100 concerning G4012 other matters G2087, it shall be determined G1956 in G1722 a lawful G1772 assembly G1577.4

  4lawful: or, ordinary

YLT

39 `And if ye seek after anything concerning other matters, in the legal assembly it shall be determined;

WHNU

39 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τι G5100 X-ASN περαιτερω G4008 ADV-C επιζητειτε G1934 V-PAI-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF εννομω G1772 A-DSF εκκλησια G1577 N-DSF επιλυθησεται G1956 V-FPI-3S

Darby

39 But if ye inquire anything concerning other matters, it will be settled in the regular assembly.

TSK - Handelingen 19:39

 

lawful.  or, ordinary.

39

 

 

SV

40 Want wij staan in gevaar, dat wij van oproer zullen verklaagd worden om [den dag] van heden, alzo er geen oorzaak is, waardoor wij reden zullen kunnen geven van dezen oploop.

KJV

40 For G1063 G2532 we are in danger G2793 to be called in question G1458 for G4012 this day's G4594 uproar G4714, there being G5225 no G3367 cause G158 whereby G4012 G3739 we may G1410 give G591 an account G3056 of this G5026 concourse G4963.

YLT

40 for we are also in peril of being accused of insurrection in regard to this day, there being no occasion by which we shall be able to give an account of this concourse;'

WHNU

40 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ κινδυνευομεν G2793 V-PAI-1P εγκαλεισθαι G1458 V-PPN στασεως G4714 N-GSF περι G4012 PREP της G3588 T-GSF σημερον G4594 ADV μηδενος G3367 A-GSN αιτιου G159 A-GSN υπαρχοντος G5225 V-PAP-GSN περι G4012 PREP ου G3739 R-GSN  ου G3756 PRT-N [ου] G3756 PRT-N δυνησομεθα G1410 V-FDI-1P αποδουναι G591 V-2AAN λογον G3056 N-ASM περι G4012 PREP της G3588 T-GSF συστροφης G4963 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF

Darby

40 For also we are in danger to be put in accusation for sedition for this [affair] of to-day, no cause existing in reference to which we shall be able to give a reason for this concourse.

TSK - Handelingen 19:40

 

we are.

17:5-8

uproar.

Hand 20:1; Hand 21:31; Hand 21:38; 1Kon 1:41; Matt 26:5

 

 

SV

41 (19:40) En dit gezegd hebbende, liet hij de vergadering gaan.

KJV

41 And G2532 when he had G2036 thus G5023 spoken G2036, he dismissed G630 the assembly G1577.

YLT

41 and these things having said, he dismissed the assembly.

WHNU

41 και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-APN ειπων G2036 V-2AAP-NSM απελυσεν G630 V-AAI-3S την G3588 T-ASF εκκλησιαν G1577 N-ASF

Darby

41 And having said these things, he dismissed the assembly.

TSK - Handelingen 19:41

 

when.

Spr 15:1; Spr 15:2; Pred 9:17

he dismissed.

Ps 65:7; 2Kor 1:8-10

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Handelingen 18)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Handelingen 20)