Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Efeze 3) | Volgend hoofdstuk (Efeze 5)


Efeze 4

  1 2 3 4 5 6

SV

1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat1 2 3 4 5  gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;      1Gen 17:1;  21Kor 7:20;  3Filipp 1:27;  4Kol 1:10;  51Thess 2:12;  [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9]; [Filem 1:1];

KJV

1 I G1473 therefore G3767, the prisoner G1198 of G1722 the Lord G2962, beseech G3870 you G5209 that ye walk G4043 worthy G516 of the vocation G2821 wherewith G3739 ye are called G2564,1

  1of the Lord: or, in the Lord  Gen 17:1; 1Kor 7:20; Filipp 1:27; Kol 1:10; 1Thess 2:12; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9]; [Filem 1:1];

YLT

1 Call upon you, then, do I--the prisoner of the Lord--to walk worthily of the calling with which ye were called, Gen 17:1; 1Kor 7:20; Filipp 1:27; Kol 1:10; 1Thess 2:12; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9]; [Filem 1:1];

WHNU

1 παρακαλω G3870 V-PAI-1S ουν G3767 CONJ υμας G5209 P-2AP εγω G1473 P-1NS ο G3588 T-NSM δεσμιος G1198 N-NSM εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM αξιως G516 ADV περιπατησαι G4043 V-AAN της G3588 T-GSF κλησεως G2821 N-GSF ης G3739 R-GSF εκληθητε G2564 V-API-2P Gen 17:1; 1Kor 7:20; Filipp 1:27; Kol 1:10; 1Thess 2:12; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9]; [Filem 1:1];

Darby

1 *I*, the prisoner in [the] Lord, exhort you therefore to walk worthy of the calling wherewith ye have been called, Gen 17:1; 1Kor 7:20; Filipp 1:27; Kol 1:10; 1Thess 2:12; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9]; [Filem 1:1];

TSK - Efeze 4:1

 

1 He exhorts to unity;

7 and declares that God therefore gives divers gifts unto men;

11 that his church might be edified,

16 and grow up in Christ.

18 He calls them from the impurity of the Gentiles;

24 to put on the new man;

25 to cast off lying;

29 and corrupt communication.

 

 

prisoner.

3:1

of the Lord.  or, in the Lord.  beseech.

Jer 38:20; Rom 12:1; 1Kor 4:16; 2Kor 5:20; 2Kor 6:1; 2Kor 10:1; Gal 4:12; Filem 1:9; Filem 1:10

1Petr 2:11; 2Joh 1:5

walk.

Efez 4:17; Efez 5:2; Gen 5:24; Gen 17:1; Hand 9:31; Filipp 1:27; Filipp 3:17; Filipp 3:18; Kol 1:10; Kol 4:12

1Thess 2:12; 1Thess 4:1; 1Thess 4:2; Tit 2:10; Hebr 13:21

vocation.

Efez 4:4; Rom 8:28-30; Filipp 3:14; 2Thess 1:11; 2Tim 1:9; Hebr 3:1; 1Petr 3:9; 1Petr 5:10

2Pe 1:3

 

 

SV

2 Met6 7 8  alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;    6Kol 1:11;  7Kol 3:12;  81Thess 5:14;  [Rom 12:10];

KJV

2 With G3326 all G3956 lowliness G5012 and G2532 meekness G4236, with G3326 longsuffering G3115, forbearing G430 one another G240 in G1722 love G26; Kol 1:11; Kol 3:12; 1Thess 5:14; [Rom 12:10];

YLT

2 with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, Kol 1:11; Kol 3:12; 1Thess 5:14; [Rom 12:10];

WHNU

2 μετα G3326 PREP πασης G3956 A-GSF ταπεινοφροσυνης G5012 N-GSF και G2532 CONJ πραυτητος G4240 N-GSF μετα G3326 PREP μακροθυμιας G3115 N-GSF ανεχομενοι G430 V-PNP-NPM αλληλων G240 C-GPM εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF Kol 1:11; Kol 3:12; 1Thess 5:14; [Rom 12:10];

Darby

2 with all lowliness and meekness, with long-suffering, bearing with one another in love; Kol 1:11; Kol 3:12; 1Thess 5:14; [Rom 12:10];

TSK - Efeze 4:2

 

lowliness.

Num 12:3; Ps 45:4; Ps 138:6; Spr 3:34; Spr 16:19; Jes 57:15; Jes 61:1-3; Zef 2:3

Zach 9:9; Matt 5:3-5; Matt 11:29; Hand 20:19; 1Kor 13:4; 1Kor 13:5; Gal 5:22; Gal 5:23

Kol 3:12; Kol 3:13; 1Tim 6:11; 2Tim 2:25; Jak 1:21; Jak 3:15-18; 1Petr 3:15

forbearing.

Mark 9:19; Rom 15:1; 1Kor 13:7; Gal 6:2

 

 

SV

3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. [Kol 3:14]; [Hebr 13:1]; [1Petr 1:22]; [1Petr 2:17];

KJV

3 Endeavouring G4704 to keep G5083 the unity G1775 of the Spirit G4151 in G1722 the bond G4886 of peace G1515. [Kol 3:14]; [Hebr 13:1]; [1Petr 1:22]; [1Petr 2:17];

YLT

3 being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of the peace; [Kol 3:14]; [Hebr 13:1]; [1Petr 1:22]; [1Petr 2:17];

WHNU

3 σπουδαζοντες G4704 V-PAP-NPM τηρειν G5083 V-PAN την G3588 T-ASF ενοτητα G1775 N-ASF του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM συνδεσμω G4886 N-DSM της G3588 T-GSF ειρηνης G1515 N-GSF [Kol 3:14]; [Hebr 13:1]; [1Petr 1:22]; [1Petr 2:17];

Darby

3 using diligence to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. [Kol 3:14]; [Hebr 13:1]; [1Petr 1:22]; [1Petr 2:17];

TSK - Efeze 4:3

 

Efez 4:4; Joh 13:34; Joh 17:21-23; Rom 14:17-19; 1Kor 1:10; 1Kor 12:12; 1Kor 12:13; 2Kor 13:11

Kol 3:13-15; 1Thess 5:13; Hebr 12:14; Jak 3:17; Jak 3:18

 

 

SV

4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

KJV

4 [There is] one G1520 body G4983, and G2532 one G1520 Spirit G4151, even as G2531 G2532 ye are called G2564 in G1722 one G3391 hope G1680 of your G5216 calling G2821;

YLT

4 one body and one Spirit, according as also ye were called in one hope of your calling;

WHNU

4 εν G1520 A-NSN σωμα G4983 N-NSN και G2532 CONJ εν G1520 A-NSN πνευμα G4151 N-NSN καθως G2531 ADV  [και] G2532 CONJ και G2532 CONJ εκληθητε G2564 V-API-2P εν G1722 PREP μια G1520 A-DSF ελπιδι G1680 N-DSF της G3588 T-GSF κλησεως G2821 N-GSF υμων G5216 P-2GP

Darby

4 [ There is] one body and one Spirit, as ye have been also called in one hope of your calling;

TSK - Efeze 4:4

 

one body.

Efez 2:16; Efez 5:30; Rom 12:4; Rom 12:5; 1Kor 10:17; 1Kor 12:12; 1Kor 12:13; 1Kor 12:20; Kol 3:15

one Spirit.

Efez 2:18; Efez 2:22; Matt 28:19; 1Kor 12:4-11; 2Kor 11:4

as.

Efez 4:1; Efez 1:18; Jer 14:8; Jer 17:7; Hand 15:11; Kol 1:5; 2Thess 2:16; 1Tim 1:1; Tit 1:2

Tit 2:13; Tit 3:7; Hebr 6:18; Hebr 6:19; 1Petr 1:3; 1Petr 1:4; 1Petr 1:21; 1Joh 3:3

 

 

SV

5 Eén9 10 11 12  Heere, één geloof, één doop,     9Deut 4:39;  10Mal 2:10;  111Kor 8:4;  121Kor 8:6;

KJV

5 One G1520 Lord G2962, one G1520 faith G4102, one G3391 baptism G908, Deut 4:39; Mal 2:10; 1Kor 8:4; 1Kor 8:6;

YLT

5 one Lord, one faith, one baptism, Deut 4:39; Mal 2:10; 1Kor 8:4; 1Kor 8:6;

WHNU

5 εις G1520 A-NSM κυριος G2962 N-NSM μια G1520 A-NSF πιστις G4102 N-NSF εν G1520 A-NSN βαπτισμα G908 N-NSN Deut 4:39; Mal 2:10; 1Kor 8:4; 1Kor 8:6;

Darby

5 one Lord, one faith, one baptism; Deut 4:39; Mal 2:10; 1Kor 8:4; 1Kor 8:6;

TSK - Efeze 4:5

 

One Lord.

Hand 2:36; Hand 10:36; Rom 14:8; Rom 14:9; 1Kor 1:2; 1Kor 1:13; 1Kor 8:6; 1Kor 12:5; Filipp 2:11; Filipp 3:8

one faith.

Efez 4:13; Rom 3:30; 2Kor 11:4; Gal 1:6; Gal 1:7; Gal 5:6; Tit 1:1; Tit 1:4; Hebr 13:7; Jak 2:18

2Petr 1:1; Judas 1:3; Judas 1:20

one baptism.

Matt 28:19; Rom 6:3; Rom 6:4; 1Kor 12:13; Gal 3:26-28; Hebr 6:6; 1Petr 3:21

 

 

SV

6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. [1Kor 8:4]; [1Kor 8:6];

KJV

6 One G1520 God G2316 and G2532 Father G3962 of all G3956, who G3588 [is] above G1909 all G3956, and G2532 through G1223 all G3956, and G2532 in G1722 you G5213 all G3956. [1Kor 8:4]; [1Kor 8:6];

YLT

6 one God and Father of all, who [is] over all, and through all, and in you all, [1Kor 8:4]; [1Kor 8:6];

WHNU

6 εις G1520 A-NSM θεος G2316 N-NSM και G2532 CONJ πατηρ G3962 N-NSM παντων G3956 A-GPM ο G3588 T-NSM επι G1909 PREP παντων G3956 A-GPM και G2532 CONJ δια G1223 PREP παντων G3956 A-GPM και G2532 CONJ εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPM [1Kor 8:4]; [1Kor 8:6];

Darby

6 one God and Father of all, who is over all, and through all, and in us all. [1Kor 8:4]; [1Kor 8:6];

TSK - Efeze 4:6

 

God.

Efez 6:23; Num 16:22; Jes 63:16; Mal 2:10; Matt 6:9; Joh 20:17; 1Kor 8:6; 1Kor 12:6

Gal 3:26-28; Gal 4:3-7; 1Joh 3:1-3

who.

Efez 1:21; Gen 14:19; 1Kron 29:11; 1Kron 29:12; Ps 95:3; Jes 40:11-17; Jes 40:21-23

Jer 10:10-13; Dan 4:34; Dan 4:35; Dan 5:18-23; Matt 6:13; Rom 11:36; Openb 4:8-11

and in.

Efez 2:22; Efez 3:17; Joh 14:23; Joh 17:26; 2Kor 6:16; 1Joh 3:24; 1Joh 4:12-15

 

 

SV

7 Maar13 14 15 16  aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.     13Rom 12:6;  141Kor 12:11;  152Kor 10:13;  161Petr 4:10;  [Joh 3:34]; [Rom 12:3];

KJV

7 But G1161 unto every G1538 one G1520 of us G2257 is given G1325 grace G5485 according to G2596 the measure G3358 of the gift G1431 of Christ G5547. Rom 12:6; 1Kor 12:11; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [Joh 3:34]; [Rom 12:3];

YLT

7 and to each one of you was given the grace, according to the measure of the gift of Christ, Rom 12:6; 1Kor 12:11; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [Joh 3:34]; [Rom 12:3];

WHNU

7 ενι G1520 A-DSM δε G1161 CONJ εκαστω G1538 A-DSM ημων G2257 P-1GP εδοθη G1325 V-API-3S  [η] G3588 T-NSF η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF κατα G2596 PREP το G3588 T-ASN μετρον G3358 N-ASN της G3588 T-GSF δωρεας G1431 N-GSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM Rom 12:6; 1Kor 12:11; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [Joh 3:34]; [Rom 12:3];

Darby

7 But to each one of us has been given grace according to the measure of the gift of the Christ. Rom 12:6; 1Kor 12:11; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [Joh 3:34]; [Rom 12:3];

TSK - Efeze 4:7

 

unto.

Efez 4:8-14; Matt 25:15; Rom 12:6-8; 1Kor 12:8-11; 1Kor 12:28-30

grace.

Efez 3:8; 2Kor 6:1; 1Petr 4:10

the measure.

Efez 3:2; Joh 3:34; Rom 12:3; 2Kor 10:13-15

 

 

SV

8 Daarom zegt Hij: Als17  Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.  17Ps 68:18;  [Joh 6:62];

KJV

8 Wherefore G1352 he saith G3004, When he ascended G305 up G1519 on high G5311, he led captivity G162 captive G161, and G2532 gave G1325 gifts G1390 unto men G444.2

  2captivity…: or, a multitude of captives  Ps 68:18; [Joh 6:62];

YLT

8 wherefore, he saith, `Having gone up on high he led captive captivity, and gave gifts to men,' -- Ps 68:18; [Joh 6:62];

WHNU

8 διο G1352 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αναβας G305 V-2AAP-NSM εις G1519 PREP υψος G5311 N-ASN ηχμαλωτευσεν G162 V-AAI-3S αιχμαλωσιαν G161 N-ASF  [και] G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S δοματα G1390 N-APN τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM Ps 68:18; [Joh 6:62];

Darby

8 Wherefore he says, Having ascended up on high, he has led captivity captive, and has given gifts to men. Ps 68:18; [Joh 6:62];

TSK - Efeze 4:8

 

When.

Ps 68:18

he led.

Richt 5:12; Kol 2:15

captivity.  or, a multitude of captives.  and.

1Sam 30:26; Esth 2:18

 

 

SV

9 Nu18 19  dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?   18Joh 3:13;  19Joh 6:62;

KJV

9 (Now G1161 that he ascended G305, what G5101 is it G2076 but G1508 that G3754 he G2597 also G2532 descended G2597 first G4412 into G1519 the lower G2737 parts G3313 of the earth G1093? Joh 3:13; Joh 6:62;

YLT

9 and that, he went up, what is it except that he also went down first to the lower parts of the earth? Joh 3:13; Joh 6:62;

WHNU

9 το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ ανεβη G305 V-2AAI-3S τι G5101 I-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ κατεβη G2597 V-2AAI-3S εις G1519 PREP τα G3588 T-APN κατωτερα G2737 A-APN-C  μερη G3313 N-APN [μερη] G3313 N-APN της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Joh 3:13; Joh 6:62;

Darby

9 But that he ascended, what is it but that he also descended into the lower parts of the earth? Joh 3:13; Joh 6:62;

TSK - Efeze 4:9

 

he ascended.

Spr 30:4; Joh 3:13; Joh 6:33; Joh 6:62; Joh 20:17; Hand 2:34-36

he also.

Gen 11:5; Ex 19:20; Joh 6:33; Joh 6:38; Joh 6:41; Joh 6:51; Joh 6:58; Joh 8:14; Joh 16:27; Joh 16:28

the lower.

Ps 8:5; Ps 63:9; Ps 139:15; Matt 12:40; Hebr 2:7; Hebr 2:9

 

 

SV

10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.

KJV

10 He G846 that descended G2597 is G2076 the same also G2532 that ascended up G305 far above G5231 all G3956 heavens G3772, that G2443 he might fill G4137 all things G3956.)3

  3fill: or, fulfil

YLT

10 he who went down is the same also who went up far above all the heavens, that He may fill all things--

WHNU

10 ο G3588 T-NSM καταβας G2597 V-2AAP-NSM αυτος G846 P-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αναβας G305 V-2AAP-NSM υπερανω G5231 ADV παντων G3956 A-GPM των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM ινα G2443 CONJ πληρωση G4137 V-AAS-3S τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN

Darby

10 He that descended is the same who has also ascended up above all the heavens, that he might fill all things;

TSK - Efeze 4:10

 

ascended.

Efez 1:20-23; Hand 1:9; Hand 1:11; 1Tim 3:16; Hebr 4:14; Hebr 7:26; Hebr 8:1; Hebr 9:23; Hebr 9:24

that he.

Efez 3:19; Joh 1:16; Hand 2:33; Kol 1:19; Kol 2:9

fill.  or, fulfil.

Matt 24:34; Luk 24:44; Joh 19:24; Joh 19:28; Joh 19:36

Hand 3:18; Hand 13:32; Hand 13:33; Rom 9:25-30; Rom 15:9-13; Rom 16:25; Rom 16:26

 

 

SV

11 En20  Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;  201Kor 12:28;  [Jer 3:15];

KJV

11 And G2532 he G846 gave G1325 some G3303, apostles G652; and G1161 some, prophets G4396; and G1161 some, evangelists G2099; and G1161 some, pastors G4166 and G2532 teachers G1320; 1Kor 12:28; [Jer 3:15];

YLT

11 and He gave some [as] apostles, and some [as] prophets, and some [as] proclaimers of good news, and some [as] shepherds and teachers, 1Kor 12:28; [Jer 3:15];

WHNU

11 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S τους G3588 T-APM μεν G3303 PRT αποστολους G652 N-APM τους G3588 T-APM δε G1161 CONJ προφητας G4396 N-APM τους G3588 T-APM δε G1161 CONJ ευαγγελιστας G2099 N-APM τους G3588 T-APM δε G1161 CONJ ποιμενας G4166 N-APM και G2532 CONJ διδασκαλους G1320 N-APM 1Kor 12:28; [Jer 3:15];

Darby

11 and *he* has given some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some shepherds and teachers, 1Kor 12:28; [Jer 3:15];

TSK - Efeze 4:11

 

he.

Efez 4:8; Efez 2:20; Efez 3:5; Rom 10:14; Rom 10:15; 1Kor 12:28; Judas 1:17; Openb 18:20; Openb 21:14

evangelists.

Hand 21:8; 2Tim 4:5

pastors.

2Kron 15:3; Jer 3:15; Matt 28:20; Hand 13:1; Rom 12:7; 1Kor 12:29; Hebr 5:12

1Pe 5:1-3

 

 

SV

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des21 22 23 24 25  lichaams van Christus;      21Rom 12:5;  221Kor 12:27;  23Efez 1:23;  24Efez 5:23;  25Kol 1:24;

KJV

12 For G4314 the perfecting G2677 of the saints G40, for G1519 the work G2041 of the ministry G1248, for G1519 the edifying G3619 of the body G4983 of Christ G5547: Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 5:23; Kol 1:24;

YLT

12 unto the perfecting of the saints, for a work of ministration, for a building up of the body of the Christ, Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 5:23; Kol 1:24;

WHNU

12 προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM καταρτισμον G2677 N-ASM των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM εις G1519 PREP εργον G2041 N-ASN διακονιας G1248 N-GSF εις G1519 PREP οικοδομην G3619 N-ASF του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 5:23; Kol 1:24;

Darby

12 for the perfecting of the saints; with a view to [the] work of [the] ministry, with a view to the edifying of the body of Christ; Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 5:23; Kol 1:24;

TSK - Efeze 4:12

 

perfection.

Luk 22:32; Joh 21:15-17; Hand 9:31; Hand 11:23; Hand 14:22; Hand 14:23; Hand 20:28; Rom 15:14; Rom 15:29

1Kor 12:7; 2Kor 7:1; Filipp 1:25; Filipp 1:26; Filipp 3:12-18; Kol 1:28; 1Thess 5:11-14

Hebr 6:1; Hebr 13:17

the work.

Hand 1:17; Hand 1:25; Hand 20:24; Rom 12:7; 1Kor 4:1; 1Kor 4:2; 2Kor 3:8; 2Kor 4:1; 2Kor 5:18; 2Kor 6:3

Kol 4:17; 1Tim 1:12; 2Tim 4:5; 2Tim 4:11

the edifying.

Efez 4:16; Efez 4:29; Rom 14:19; Rom 15:2; 1Kor 14:4; 1Kor 14:5; 1Kor 14:12; 1Kor 14:14; 1Kor 14:26; 2Kor 12:19; 1Thess 5:11

the body.

Efez 4:4; Efez 1:23; Kol 1:24

 

 

SV

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

KJV

13 Till G3360 we all G3956 come G2658 in G1519 the unity G1775 of the faith G4102, and G2532 of the knowledge G1922 of the Son G5207 of God G2316, unto G1519 a perfect G5046 man G435, unto G1519 the measure G3358 of the stature G2244 of the fulness G4138 of Christ G5547:4 5

   4in: or, into  5stature: or, age

YLT

13 till we may all come to the unity of the faith and of the recognition of the Son of God, to a perfect man, to a measure of stature of the fulness of the Christ,

WHNU

13 μεχρι G3360 ADV καταντησωμεν G2658 V-AAS-1P οι G3588 T-NPM παντες G3956 A-NPM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ενοτητα G1775 N-ASF της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF και G2532 CONJ της G3588 T-GSF επιγνωσεως G1922 N-GSF του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εις G1519 PREP ανδρα G435 N-ASM τελειον G5046 A-ASM εις G1519 PREP μετρον G3358 N-ASN ηλικιας G2244 N-GSF του G3588 T-GSN πληρωματος G4138 N-GSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM

Darby

13 until we all arrive at the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, at [the] full-grown man, at [the] measure of the stature of the fulness of the Christ;

TSK - Efeze 4:13

 

we all.

Efez 4:3; Efez 4:5; Jer 32:38; Jer 32:39; Ezech 37:21; Ezech 37:22; Zef 3:9; Zach 14:9; Joh 17:21

Hand 4:32; 1Kor 1:10; Filipp 2:1-3

in the unity.  or, into the unity.  the knowledge.

Jes 53:11; Matt 11:27; Joh 16:3; Joh 17:3; Joh 17:25; Joh 17:26; 2Kor 4:6; Filipp 3:8; Kol 2:2

2Petr 1:1-3; 2Petr 3:18; 1Joh 5:20

unto a.

Efez 4:12; Efez 2:15; 1Kor 14:20; Kol 1:28

stature.  or, age.  fulness.

1:23

 

 

SV

14 Opdat26  wij niet meer kinderen zouden zijn, die27  als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;   261Kor 14:20;  27Matt 11:7;  [Hebr 13:9];

KJV

14 That G2443 we [henceforth] be G5600 no more G3371 children G3516, tossed to and fro G2831, and G2532 carried about with G4064 every G3956 wind G417 of doctrine G1319, by G1722 the sleight G2940 of men G444, [and] cunning craftiness G1722 G3834, whereby G4314 they lie in wait G3180 to deceive G4106; 1Kor 14:20; Matt 11:7; [Hebr 13:9];

YLT

14 that we may no more be babes, tossed and borne about by every wind of the teaching, in the sleight of men, in craftiness, unto the artifice of leading astray, 1Kor 14:20; Matt 11:7; [Hebr 13:9];

WHNU

14 ινα G2443 CONJ μηκετι G3371 ADV ωμεν G5600 V-PXS-1P νηπιοι G3516 A-NPM κλυδωνιζομενοι G2831 V-PNP-NPM και G2532 CONJ περιφερομενοι G4064 V-PPP-NPM παντι G3956 A-DSM ανεμω G417 N-DSM της G3588 T-GSF διδασκαλιας G1319 N-GSF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κυβεια G2940 N-DSF των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM εν G1722 PREP πανουργια G3834 N-DSF προς G4314 PREP την G3588 T-ASF μεθοδειαν G3180 N-ASF της G3588 T-GSF πλανης G4106 N-GSF 1Kor 14:20; Matt 11:7; [Hebr 13:9];

Darby

14 in order that we may be no longer babes, tossed and carried about by every wind of *that* teaching [which is] in the sleight of men, in unprincipled cunning with a view to systematized error; 1Kor 14:20; Matt 11:7; [Hebr 13:9];

TSK - Efeze 4:14

 

no more.

Jes 28:9; Matt 18:3; Matt 18:4; 1Kor 3:1; 1Kor 3:2; 1Kor 14:20; Hebr 5:12-14

tossed.

Hand 20:30; Hand 20:31; Rom 16:17; Rom 16:18; 2Kor 11:3; 2Kor 11:4; Gal 1:6; Gal 1:7; Gal 3:1; Kol 2:4-8

2Thess 2:2-5; 1Tim 3:6; 1Tim 4:6; 1Tim 4:7; 2Tim 1:15; 2Tim 2:17; 2Tim 2:18; 2Tim 3:6-9; 2Tim 3:13; 2Tim 4:3; Hebr 13:9

2Petr 2:1-3; 1Joh 2:19; 1Joh 2:26; 1Joh 4:1

carried.

Matt 11:7; 1Kor 12:2; Jak 1:6; Jak 3:4

by the.

Matt 24:11; Matt 24:24; 2Kor 2:17; 2Kor 4:2; 2Kor 11:13-15; 2Thess 2:9; 2Thess 2:10; 2Petr 2:18

Openb 13:11-14; Openb 19:20

lie.

Ps 10:9; Ps 59:3; Micha 7:2; Hand 23:21

 

 

SV

15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het28 29  Hoofd is, [namelijk] Christus;   28Efez 5:23;  29Kol 1:18;

KJV

15 But G1161 speaking the truth G226 in G1722 love G26, may grow up G837 into G1519 him G846 in all things G3956, which G3739 is G2076 the head G2776, [even] Christ G5547:6

  6speaking…: or, being sincere  Efez 5:23; Kol 1:18;

YLT

15 and, being true in love, we may increase to Him [in] all things, who is the head--the Christ; Efez 5:23; Kol 1:18;

WHNU

15 αληθευοντες G226 V-PAP-NPM δε G1161 CONJ εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF αυξησωμεν G837 V-AAS-1P εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF κεφαλη G2776 N-NSF χριστος G5547 N-NSM Efez 5:23; Kol 1:18;

Darby

15 but, holding the truth in love, we may grow up to him in all things, who is the head, the Christ: Efez 5:23; Kol 1:18;

TSK - Efeze 4:15

 

But.

Efez 4:25; Zach 8:16; 2Kor 4:2; 2Kor 8:8

speaking the truth.  or, being sincere.

Richt 16:15; Ps 32:2; Joh 1:47; Rom 12:9; Jak 2:15; Jak 2:16; 1Petr 1:22

1Jo 3:18

may.

Efez 2:21; Hos 14:5-7; Mal 4:2; 1Petr 2:2; 2Petr 3:18

which.

Efez 1:22; Efez 5:23; Kol 1:18; Kol 1:19

 

 

SV

16 Uit30 31 32  Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in [zijn] maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.    30Rom 12:5;  311Kor 12:27;  32Efez 2:21;  [Rom 12:4]; [1Kor 12:12]; [Efez 1:23];

KJV

16 From G1537 whom G3739 the whole G3956 body G4983 fitly joined together G4883 and G2532 compacted G4822 by G1223 that which every G3956 joint G860 supplieth G2024, according G2596 to the effectual working G1753 in G1722 the measure G3358 of every G1538 part G1520 G3313, maketh G4160 increase G838 of the body G4983 unto G1519 the edifying G3619 of itself G1438 in G1722 love G26. Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 2:21; [Rom 12:4]; [1Kor 12:12]; [Efez 1:23];

YLT

16 from whom the whole body, being fitly joined together and united, through the supply of every joint, according to the working in the measure of each single part, the increase of the body doth make for the building up of itself in love. Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 2:21; [Rom 12:4]; [1Kor 12:12]; [Efez 1:23];

WHNU

16 εξ G1537 PREP ου G3739 R-GSM παν G3956 A-NSN το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN συναρμολογουμενον G4883 V-PPP-NSN και G2532 CONJ συμβιβαζομενον G4822 V-PPP-NSN δια G1223 PREP πασης G3956 A-GSF αφης G860 N-GSF της G3588 T-GSF επιχορηγιας G2024 N-GSF κατ G2596 PREP ενεργειαν G1753 N-ASF εν G1722 PREP μετρω G3358 N-DSN ενος G1520 A-GSM εκαστου G1538 A-GSM μερους G3313 N-GSN την G3588 T-ASF αυξησιν G838 N-ASF του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN ποιειται G4160 V-PMI-3S εις G1519 PREP οικοδομην G3619 N-ASF εαυτου G1438 F-3GSM εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 2:21; [Rom 12:4]; [1Kor 12:12]; [Efez 1:23];

Darby

16 from whom the whole body, fitted together, and connected by every joint of supply, according to [the] working in [its] measure of each one part, works for itself the increase of the body to its self-building up in love. Rom 12:5; 1Kor 12:27; Efez 2:21; [Rom 12:4]; [1Kor 12:12]; [Efez 1:23];

TSK - Efeze 4:16

 

whom.

Efez 4:12; Joh 15:5

fitly.

Job 10:10; Job 10:11; Ps 139:15; Ps 139:16; 1Kor 12:12-28; Kol 2:19

the effectual.

Efez 3:7; 1Thess 2:13

edifying.

Efez 4:15; Efez 1:4; Efez 3:17; 1Kor 8:1; 1Kor 13:4-9; 1Kor 13:13; 1Kor 14:1; Gal 5:6; Gal 5:13; Gal 5:14; Gal 5:22; Filipp 1:9

Kol 2:2; 1Thess 1:3; 1Thess 3:12; 1Thess 4:9; 1Thess 4:10; 2Thess 1:3; 1Tim 1:5; 1Petr 1:22; 1Joh 4:16

 

 

SV

17 Ik zeg dan dit, en33  betuig het in den Heere, dat34 35  gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.    33Rom 1:9;  34Rom 1:18;  351Petr 4:3;

KJV

17 This G5124 I say G3004 therefore G3767, and G2532 testify G3143 in G1722 the Lord G2962, that ye G5209 henceforth G3371 walk G4043 not G3371 as G2531 G2532 other G3062 Gentiles G1484 walk G4043, in G1722 the vanity G3153 of their G846 mind G3563, Rom 1:9; Rom 1:18; 1Petr 4:3;

YLT

17 This, then, I say, and I testify in the Lord; ye are no more to walk, as also the other nations walk, in the vanity of their mind, Rom 1:9; Rom 1:18; 1Petr 4:3;

WHNU

17 τουτο G5124 D-ASN ουν G3767 CONJ λεγω G3004 V-PAI-1S και G2532 CONJ μαρτυρομαι G3143 V-PNI-1S εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM μηκετι G3371 ADV υμας G5209 P-2AP περιπατειν G4043 V-PAN καθως G2531 ADV και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN περιπατει G4043 V-PAI-3S εν G1722 PREP ματαιοτητι G3153 N-DSF του G3588 T-GSM νοος G3563 N-GSM αυτων G846 P-GPN Rom 1:9; Rom 1:18; 1Petr 4:3;

Darby

17 This I say therefore, and testify in [the] Lord, that ye should no longer walk as [the rest of] the nations walk in [the] vanity of their mind, Rom 1:9; Rom 1:18; 1Petr 4:3;

TSK - Efeze 4:17

 

I say.

1Kor 1:12; 1Kor 15:50; 2Kor 9:6; Gal 3:17; Kol 2:4

testify.

Neh 9:29; Neh 9:30; Neh 13:15; Jer 42:19; Hand 2:40; Hand 18:5; Hand 20:21; Gal 5:3; 1Thess 4:6

in the.

1Thess 4:1; 1Thess 4:2; 1Tim 5:21; 1Tim 6:13; 2Tim 4:1

that ye.

Efez 1:22; Efez 2:1-3; Efez 5:3-8; Rom 1:23-32; 1Kor 6:9-11; Gal 5:19-21; Kol 3:5-8

1Petr 4:3; 1Petr 4:4

in the.

Ps 94:8-11; Hand 14:15

 

 

SV

18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door36  de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;  361Thess 4:5;

KJV

18 Having the understanding G1271 darkened G4654, being G5607 alienated G526 from the life G2222 of God G2316 through G1223 the ignorance G52 that is G5607 in G1722 them G846, because G1223 of the blindness G4457 of their G846 heart G2588:7

  7blindness: or, hardness  1Thess 4:5;

YLT

18 being darkened in the understanding, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, 1Thess 4:5;

WHNU

18 εσκοτωμενοι G4656 V-RPP-NPM τη G3588 T-DSF διανοια G1271 N-DSF οντες G5607 V-PXP-NPM απηλλοτριωμενοι G526 V-RPP-NPM της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM δια G1223 PREP την G3588 T-ASF αγνοιαν G52 N-ASF την G3588 T-ASF ουσαν G5607 V-PXP-ASF εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM δια G1223 PREP την G3588 T-ASF πωρωσιν G4457 N-ASF της G3588 T-GSF καρδιας G2588 N-GSF αυτων G846 P-GPM 1Thess 4:5;

Darby

18 being darkened in understanding, estranged from the life of God by reason of the ignorance which is in them, by reason of the hardness of their hearts, 1Thess 4:5;

TSK - Efeze 4:18

 

the understanding.

Ps 74:20; Ps 115:4-8; Jes 44:18-20; Jes 46:5-8; Hand 17:30; Hand 26:17; Hand 26:18

Rom 1:21-23; Rom 1:28; 1Kor 1:21; 2Kor 4:4; Gal 4:8; 1Thess 4:5

alienated.

Efez 2:12; Rom 8:7; Rom 8:8; Gal 4:8; Kol 1:21; 1Thess 4:5; Jak 4:4

because.

Rom 1:21; Rom 2:19; 1Joh 2:11

blindness.  or, hardness.

Dan 5:20; Matt 13:15; Joh 12:40; Rom 11:25

 

 

SV

19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.

KJV

19 Who G3748 being past feeling G524 have given G3860 themselves G1438 over G3860 unto lasciviousness G766, to G1519 work G2039 all G3956 uncleanness G167 with G1722 greediness G4124.

YLT

19 who, having ceased to feel, themselves did give up to the lasciviousness, for the working of all uncleanness in greediness;

WHNU

19 οιτινες G3748 R-NPM απηλγηκοτες G524 V-RAP-NPM εαυτους G1438 F-3APM παρεδωκαν G3860 V-AAI-3P τη G3588 T-DSF ασελγεια G766 N-DSF εις G1519 PREP εργασιαν G2039 N-ASF ακαθαρσιας G167 N-GSF πασης G3956 A-GSF εν G1722 PREP πλεονεξια G4124 N-DSF

Darby

19 who having cast off all feeling, have given themselves up to lasciviousness, to work all uncleanness with greedy unsatisfied lust.

TSK - Efeze 4:19

 

past.

1Ti 4:2

given.

Efez 4:17; Rom 1:24-26; 1Petr 4:3

with.

Job 15:16; Jes 56:11; 2Petr 2:12-14; 2Petr 2:22; Judas 1:11; Openb 17:1-6; Openb 18:3

 

 

SV

20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;

KJV

20 But G1161 ye G5210 have G3129 not G3756 so G3779 learned G3129 Christ G5547;

YLT

20 and ye did not so learn the Christ,

WHNU

20 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ ουχ G3756 PRT-N ουτως G3779 ADV εμαθετε G3129 V-2AAI-2P τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM

Darby

20 But *ye* have not thus learnt the Christ,

TSK - Efeze 4:20

 

Luk 24:47; Joh 6:45; Rom 6:1; Rom 6:2; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Tit 2:11-14; 1Joh 2:27

 

 

SV

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;

KJV

21 If so be that G1489 ye have heard G191 him G846, and G2532 have been taught G1321 by G1722 him G846, as G2531 the truth G225 is G2076 in G1722 Jesus G2424:

YLT

21 if so be ye did hear him, and in him were taught, as truth is in Jesus;

WHNU

21 ει G1487 COND γε G1065 PRT αυτον G846 P-ASM ηκουσατε G191 V-AAI-2P και G2532 CONJ εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM εδιδαχθητε G1321 V-API-2P καθως G2531 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S αληθεια G225 N-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

21 if ye have heard him and been instructed in him according as [the] truth is in Jesus;

TSK - Efeze 4:21

 

heard.

Matt 17:5; Luk 10:16; Joh 10:27; Hand 3:22; Hand 3:23; Hebr 3:7; Hebr 3:8

as.

Efez 1:13; Ps 45:4; Ps 85:10; Ps 85:11; Joh 1:17; Joh 14:6; Joh 14:17; 2Kor 1:20; 2Kor 11:10

1Joh 5:10-12; 1Joh 5:20

 

 

SV

22 [Te weten] dat gij zoudt afleggen,37 38 39  aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;    37Kol 3:9;  38Hebr 12:1;  391Petr 2:1;  [Kol 3:5]; [Kol 3:8];

KJV

22 That ye G5209 put off G659 concerning G2596 the former G4387 conversation G391 the old G3820 man G444, which G3588 is corrupt G5351 according G2596 to the deceitful G539 lusts G1939; Kol 3:9; Hebr 12:1; 1Petr 2:1; [Kol 3:5]; [Kol 3:8];

YLT

22 ye are to put off concerning the former behaviour the old man, that is corrupt according to the desires of the deceit, Kol 3:9; Hebr 12:1; 1Petr 2:1; [Kol 3:5]; [Kol 3:8];

WHNU

22 αποθεσθαι G659 V-2AMN υμας G5209 P-2AP κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF προτεραν G4387 A-ASF αναστροφην G391 N-ASF τον G3588 T-ASM παλαιον G3820 A-ASM ανθρωπον G444 N-ASM τον G3588 T-ASM φθειρομενον G5351 V-PPP-ASM κατα G2596 PREP τας G3588 T-APF επιθυμιας G1939 N-APF της G3588 T-GSF απατης G539 N-GSF Kol 3:9; Hebr 12:1; 1Petr 2:1; [Kol 3:5]; [Kol 3:8];

Darby

22 [ namely] your having put off according to the former conversation the old man which corrupts itself according to the deceitful lusts; Kol 3:9; Hebr 12:1; 1Petr 2:1; [Kol 3:5]; [Kol 3:8];

TSK - Efeze 4:22

 

ye.

Efez 4:25; 1Sam 1:14; Job 22:23; Ezech 18:30-32; Kol 2:11; Kol 3:8; Kol 3:9; Hebr 12:1

Jak 1:21; 1Petr 2:1; 1Petr 2:2

former.

Efez 4:17; Efez 2:3; Gal 1:13; Kol 3:7; 1Petr 1:18; 1Petr 4:3; 2Petr 2:7

the old.

Rom 6:6; Kol 3:9

deceitful.

Spr 11:18; Jer 49:16; Obadja 1:3; Rom 7:11; Tit 3:3; Hebr 3:13; Jak 1:26

2Pe 2:13

 

 

SV

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, [Rom 6:4]; [1Petr 2:1];

KJV

23 And G1161 be renewed G365 in the spirit G4151 of your G5216 mind G3563; [Rom 6:4]; [1Petr 2:1];

YLT

23 and to be renewed in the spirit of your mind, [Rom 6:4]; [1Petr 2:1];

WHNU

23 ανανεουσθαι G365 V-PPN δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN του G3588 T-GSM νοος G3563 N-GSM υμων G5216 P-2GP [Rom 6:4]; [1Petr 2:1];

Darby

23 and being renewed in the spirit of your mind; [Rom 6:4]; [1Petr 2:1];

TSK - Efeze 4:23

 

be.

Efez 2:10; Ps 51:10; Ezech 11:19; Ezech 18:31; Ezech 36:26; Rom 12:2; Kol 3:10; Tit 3:5

spirit.

Rom 8:6; 1Petr 1:13

 

 

SV

24 En40 41 42  den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.    40Rom 6:4;  41Kol 3:10;  421Petr 4:2;  [Gen 1:27]; [Efez 2:10];

KJV

24 And G2532 that ye put on G1746 the new G2537 man G444, which G3588 after G2596 God G2316 is created G2936 in G1722 righteousness G1343 and G2532 true G225 holiness G3742.8

  8true…: or, holiness of truth  Rom 6:4; Kol 3:10; 1Petr 4:2; [Gen 1:27]; [Efez 2:10];

YLT

24 and to put on the new man, which, according to God, was created in righteousness and kindness of the truth. Rom 6:4; Kol 3:10; 1Petr 4:2; [Gen 1:27]; [Efez 2:10];

WHNU

24 και G2532 CONJ ενδυσασθαι G1746 V-AMN τον G3588 T-ASM καινον G2537 A-ASM ανθρωπον G444 N-ASM τον G3588 T-ASM κατα G2596 PREP θεον G2316 N-ASM κτισθεντα G2936 V-APP-ASM εν G1722 PREP δικαιοσυνη G1343 N-DSF και G2532 CONJ οσιοτητι G3742 N-DSF της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF Rom 6:4; Kol 3:10; 1Petr 4:2; [Gen 1:27]; [Efez 2:10];

Darby

24 and [your] having put on the new man, which according to God is created in truthful righteousness and holiness. Rom 6:4; Kol 3:10; 1Petr 4:2; [Gen 1:27]; [Efez 2:10];

TSK - Efeze 4:24

 

put.

Efez 6:11; Job 29:14; Jes 52:1; Jes 59:17; Rom 13:12; Rom 13:14; 1Kor 15:53; Gal 3:27

Col 3:10-14

new.

Efez 2:15; Rom 6:4; 2Kor 4:16; 2Kor 5:17; 1Petr 2:2

after.

Gen 1:26; Gen 1:27; 2Kor 3:18; Kol 3:10; 1Joh 3:2

created.

Efez 2:10; Gal 6:15

righteousness.

Ps 45:6; Ps 45:7; Rom 8:29; Tit 2:14; Hebr 1:8; Hebr 12:14; 1Joh 3:3

true holiness.  or, holiness of truth.

Joh 17:17

 

 

SV

25 Daarom legt af de leugen, en43  spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.  43Zach 8:16;  [Kol 3:9];

KJV

25 Wherefore G1352 putting away G659 lying G5579, speak G2980 every man G1538 truth G225 with G3326 his G846 neighbour G4139: for G3754 we are G2070 members G3196 one of another G240. Zach 8:16; [Kol 3:9];

YLT

25 Wherefore, putting away the lying, speak truth each with his neighbour, because we are members one of another; Zach 8:16; [Kol 3:9];

WHNU

25 διο G1352 CONJ αποθεμενοι G659 V-2AMP-NPM το G3588 T-ASN ψευδος G5579 N-ASN λαλειτε G2980 V-PAM-2P αληθειαν G225 N-ASF εκαστος G1538 A-NSM μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM πλησιον G4139 ADV αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ εσμεν G2070 V-PXI-1P αλληλων G240 C-GPM μελη G3196 N-NPN Zach 8:16; [Kol 3:9];

Darby

25 Wherefore, having put off falsehood, speak truth every one with his neighbour, because we are members one of another. Zach 8:16; [Kol 3:9];

TSK - Efeze 4:25

 

putting.

Lev 19:11; 1Kon 13:18; Ps 52:3; Ps 119:29; Spr 6:17; Spr 12:19; Spr 12:22; Spr 21:6

Jes 9:15; Jes 59:3; Jes 59:4; Jes 63:8; Jer 9:3-5; Hos 4:2; Joh 8:44; Hand 5:3; Hand 5:4

Kol 3:9; 1Tim 1:10; 1Tim 4:2; Tit 1:2; Tit 1:12; Openb 21:8; Openb 22:15

speak.

Efez 4:15; Spr 8:7; Spr 12:17; Zach 8:16; Zach 8:19; 2Kor 7:14; Kol 3:9

for.

Efez 5:30; Rom 12:5; 1Kor 10:17; 1Kor 12:12-27

 

 

SV

26 Wordt44  toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;  44Ps 4:4;  [Matt 5:25];

KJV

26 Be ye angry G3710, and G2532 sin G264 not G3361: let G1931 not G3361 the sun G2246 go down G1931 upon G1909 your G5216 wrath G3950: Ps 4:4; [Matt 5:25];

YLT

26 be angry and do not sin; let not the sun go down upon your wrath, Ps 4:4; [Matt 5:25];

WHNU

26 οργιζεσθε G3710 V-PPM-2P και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N αμαρτανετε G264 V-PAM-2P ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM μη G3361 PRT-N επιδυετω G1931 V-PAM-3S επι G1909 PREP  [τω] G3588 T-DSM παροργισμω G3950 N-DSM υμων G5216 P-2GP Ps 4:4; [Matt 5:25];

Darby

26 Be angry, and do not sin; let not the sun set upon your wrath, Ps 4:4; [Matt 5:25];

TSK - Efeze 4:26

 

ye.

Efez 4:31; Efez 4:32; Ex 11:8; Ex 32:21; Ex 32:22; Num 20:10-13; Num 20:24; Num 25:7-11; Neh 5:6-13

Ps 4:4; Ps 37:8; Ps 106:30-33; Spr 14:29; Spr 19:11; Spr 25:23; Pred 7:9; Matt 5:22

Mark 3:5; Mark 10:14; Rom 12:19-21; Jak 1:19

let.

De 24:15

 

 

SV

27 En45 46  geeft den duivel geen plaats.   45Jak 4:7;  461Petr 5:9;

KJV

27 Neither G3383 give G1325 place G5117 to the devil G1228. Jak 4:7; 1Petr 5:9;

YLT

27 neither give place to the devil; Jak 4:7; 1Petr 5:9;

WHNU

27 μηδε G3366 CONJ διδοτε G1325 V-PAM-2P τοπον G5117 N-ASM τω G3588 T-DSM διαβολω G1228 A-DSM Jak 4:7; 1Petr 5:9;

Darby

27 neither give room for the devil. Jak 4:7; 1Petr 5:9;

TSK - Efeze 4:27

 

Efez 6:11; Efez 6:16; Hand 5:3; 2Kor 2:10; 2Kor 2:11; Jak 4:7; 1Petr 5:8

 

 

SV

28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar47 48 49 50  arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.     47Hand 20:35;  481Thess 4:11;  492Thess 3:8;  502Thess 3:12;

KJV

28 Let G2813 him that stole G2813 steal G2813 no more G3371: but G1161 rather G3123 let him labour G2872, working G2038 with [his] hands G5495 the thing which is good G18, that G2443 he may have G2192 to give G3330 to him that needeth G5532 G2192.9

  9to give: or, to distribute  Hand 20:35; 1Thess 4:11; 2Thess 3:8; 2Thess 3:12;

YLT

28 whoso is stealing let him no more steal, but rather let him labour, working the thing that is good with the hands, that he may have to impart to him having need. Hand 20:35; 1Thess 4:11; 2Thess 3:8; 2Thess 3:12;

WHNU

28 ο G3588 T-NSM κλεπτων G2813 V-PAP-NSM μηκετι G3371 ADV κλεπτετω G2813 V-PAM-3S μαλλον G3123 ADV δε G1161 CONJ κοπιατω G2872 V-PAM-3S εργαζομενος G2038 V-PNP-NSM ταις G3588 T-DPF  [ιδιαις] G2398 A-DPF χερσιν G5495 N-DPF το G3588 T-ASN αγαθον G18 A-ASN ινα G2443 CONJ εχη G2192 V-PAS-3S μεταδιδοναι G3330 V-PAN τω G3588 T-DSM χρειαν G5532 N-ASF εχοντι G2192 V-PAP-DSM Hand 20:35; 1Thess 4:11; 2Thess 3:8; 2Thess 3:12;

Darby

28 Let the stealer steal no more, but rather let him toil, working what is honest with [his] hands, that he may have to distribute to him that has need. Hand 20:35; 1Thess 4:11; 2Thess 3:8; 2Thess 3:12;

TSK - Efeze 4:28

 

him that.

Ex 20:15; Ex 20:17; Ex 21:16; Spr 30:9; Jer 7:9; Hos 4:2; Zach 5:3; Joh 12:6

1Kor 6:10; 1Kor 6:11

steal no more.

Job 34:32; Spr 28:13; Luk 3:8; Luk 3:10-14; Luk 19:8

labour.

Spr 13:11; Spr 14:23; Hand 20:34; Hand 20:35; 1Thess 4:11; 1Thess 4:12; 2Thess 3:6-8; 2Thess 3:11; 2Thess 3:12

that he.

Luk 3:11; Luk 21:1-4; Joh 13:29; 2Kor 8:2; 2Kor 8:12

give.  or, distribute.

Rom 12:13; 2Kor 9:12-15; 1Tim 6:18

 

 

SV

29 Geen51 52  vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede [rede] is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.   51Matt 12:36;  52Efez 5:3-4;  [Efez 5:3];

KJV

29 Let G4550 no G3361 G3956 corrupt G4550 communication G3056 proceed G1607 out of G1537 your G5216 mouth G4750, but G235 that which G1536 is good G18 to G4314 the use G5532 of edifying G3619, that G2443 it may minister G1325 grace G5485 unto the hearers G191.10

  10to…: or, to edify profitably  Matt 12:36; Efez 5:3-4; [Efez 5:3];

YLT

29 Let no corrupt word out of your mouth go forth, but what is good unto the needful building up, that it may give grace to the hearers; Matt 12:36; Efez 5:3-4; [Efez 5:3];

WHNU

29 πας G3956 A-NSM λογος G3056 N-NSM σαπρος G4550 A-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN υμων G5216 P-2GP μη G3361 PRT-N εκπορευεσθω G1607 V-PNM-3S αλλα G235 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM αγαθος G18 A-NSM προς G4314 PREP οικοδομην G3619 N-ASF της G3588 T-GSF χρειας G5532 N-GSF ινα G2443 CONJ δω G1325 V-2AAS-3S χαριν G5485 N-ASF τοις G3588 T-DPM ακουουσιν G191 V-PAP-DPM Matt 12:36; Efez 5:3-4; [Efez 5:3];

Darby

29 Let no corrupt word go out of your mouth, but if [there be] any good one for needful edification, that it may give grace to those that hear [it] . Matt 12:36; Efez 5:3-4; [Efez 5:3];

TSK - Efeze 4:29

 

no.

Efez 5:3; Efez 5:4; Ps 5:9; Ps 52:2; Ps 73:7-9; Matt 12:34-37; Rom 3:13; Rom 3:14; 1Kor 15:32; 1Kor 15:33

Kol 3:8; Kol 3:9; Kol 4:6; Jak 3:2-8; 2Petr 2:18; Judas 1:13-16; Openb 13:5; Openb 13:6

that which.

Deut 6:6-9; Ps 37:30; Ps 37:31; Ps 45:2; Ps 71:17; Ps 71:18; Ps 71:24; Ps 78:4; Ps 78:5; Spr 10:31; Spr 10:32; Spr 12:13

Spr 15:2-4; Spr 15:7; Spr 15:23; Spr 16:21; Spr 25:11; Spr 25:12; Jes 50:4; Mal 3:16-18; Luk 4:22

1Kor 14:19; Kol 3:16; Kol 3:17; Kol 4:6; 1Thess 5:11

to the use of edifying.  or, to edify profitably.

Efez 4:12; Efez 4:16

minister.

Matt 5:16; 1Petr 2:12; 1Petr 3:1

 

 

SV

30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door53 54 55 56  Welken gij verzegeld zijt tot den dag der57 58 59  verlossing.        53Rom 8:16;  542Kor 1:22;  552Kor 5:5;  56Efez 1:13;  57Luk 21:28;  58Rom 8:23;  59Efez 1:14;

KJV

30 And G2532 grieve G3076 not G3361 the holy G40 Spirit G4151 of God G2316, whereby G1722 G3739 ye are sealed G4972 unto G1519 the day G2250 of redemption G629. Rom 8:16; 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Luk 21:28; Rom 8:23; Efez 1:14;

YLT

30 and make not sorrowful the Holy Spirit of God, in which ye were sealed to a day of redemption. Rom 8:16; 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Luk 21:28; Rom 8:23; Efez 1:14;

WHNU

30 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N λυπειτε G3076 V-PAM-2P το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN το G3588 T-ASN αγιον G40 A-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN εσφραγισθητε G4972 V-API-2P εις G1519 PREP ημεραν G2250 N-ASF απολυτρωσεως G629 N-GSF Rom 8:16; 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Luk 21:28; Rom 8:23; Efez 1:14;

Darby

30 And do not grieve the Holy Spirit of God, with which ye have been sealed for [the] day of redemption. Rom 8:16; 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Luk 21:28; Rom 8:23; Efez 1:14;

TSK - Efeze 4:30

 

grieve.

Gen 6:3; Gen 6:6; Richt 10:16; Ps 78:40; Ps 95:10; Jes 7:13; Jes 43:24; Jes 63:10

Ezech 16:43; Mark 3:5; Hand 7:51; 1Thess 5:19; Hebr 3:10; Hebr 3:17

whereby.

1:13

the day.

Efez 1:14; Hos 13:14; Luk 21:28; Rom 8:11; Rom 8:23; 1Kor 1:30; 1Kor 15:54

 

 

SV

31 Alle60  bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;  60Kol 3:19;

KJV

31 Let G142 all G3956 bitterness G4088, and G2532 wrath G2372, and G2532 anger G3709, and G2532 clamour G2906, and G2532 evil speaking G988, be put away G142 from G575 you G5216, with G4862 all G3956 malice G2549: Kol 3:19;

YLT

31 Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil-speaking, be put away from you, with all malice, Kol 3:19;

WHNU

31 πασα G3956 A-NSF πικρια G4088 N-NSF και G2532 CONJ θυμος G2372 N-NSM και G2532 CONJ οργη G3709 N-NSF και G2532 CONJ κραυγη G2906 N-NSF και G2532 CONJ βλασφημια G988 N-NSF αρθητω G142 V-APM-3S αφ G575 PREP υμων G5216 P-2GP συν G4862 PREP παση G3956 A-DSF κακια G2549 N-DSF Kol 3:19;

Darby

31 Let all bitterness, and heat of passion, and wrath, and clamour, and injurious language, be removed from you, with all malice; Kol 3:19;

TSK - Efeze 4:31

 

bitterness.

Ps 64:3; Rom 3:14; Kol 3:8; Kol 3:19; Jak 3:14; Jak 3:15

wrath.

Efez 4:26; Spr 14:17; Spr 19:12; Pred 7:9; 2Kor 12:20; Gal 5:20; Kol 3:8; 2Tim 2:23

Tit 1:7; Jak 1:19; Jak 3:14-18; Jak 4:1; Jak 4:2

clamour.

2Sam 19:43; 2Sam 20:1; 2Sam 20:2; Spr 29:9; Spr 29:22; Hand 19:28; Hand 19:29; Hand 21:30; Hand 22:22; Hand 22:23; 1Tim 3:3

1Tim 6:4; 1Tim 6:5

evil speaking.

Lev 19:16; 2Sam 19:27; Ps 15:3; Ps 50:20; Ps 101:5; Ps 140:11; Spr 6:19; Spr 10:18

Spr 18:8; Spr 25:23; Spr 26:20; Jer 6:28; Jer 9:4; Rom 1:29; Rom 1:30; 1Tim 3:11; 1Tim 5:13

2Tim 3:3; Tit 2:3; Tit 3:2; Jak 4:11; 1Petr 2:1; 2Petr 2:10; 2Petr 2:11; Judas 1:8-10

Re 12:10

with.

Gen 4:8; Gen 27:41; Gen 37:4; Gen 37:21; Lev 19:17; Lev 19:18; 2Sam 13:22; Spr 10:12; Spr 26:24; Spr 26:25

Pred 7:9; Rom 1:29; 1Kor 5:8; 1Kor 14:20; Kol 3:8; Tit 3:3; 1Joh 3:12; 1Joh 3:15

 

 

SV

32 Maar61 62  zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende63 64 65  elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.      61Filipp 2:1;  62Kol 3:12;  63Matt 6:14;  64Mark 11:25;  65Kol 3:13;

KJV

32 And G1161 be G1096 ye kind G5543 one to another G1519 G240, tenderhearted G2155, forgiving G5483 one another G1438, even as G2531 G2532 God G2316 for G1722 Christ's G5547 sake G1722 hath forgiven G5483 you G5213. Filipp 2:1; Kol 3:12; Matt 6:14; Mark 11:25; Kol 3:13;

YLT

32 and become one to another kind, tender-hearted, forgiving one another, according as also God in Christ did forgive you. Filipp 2:1; Kol 3:12; Matt 6:14; Mark 11:25; Kol 3:13;

WHNU

32 γινεσθε G1096 V-PNM-2P [δε] G1161 CONJ εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM χρηστοι G5543 A-NPM ευσπλαγχνοι G2155 A-NPM χαριζομενοι G5483 V-PNP-NPM εαυτοις G1438 F-3DPM καθως G2531 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM εχαρισατο G5483 V-ADI-3S υμιν G5213 P-2DP Filipp 2:1; Kol 3:12; Matt 6:14; Mark 11:25; Kol 3:13;

Darby

32 and be to one another kind, compassionate, forgiving one another, so as God also in Christ has forgiven you. Filipp 2:1; Kol 3:12; Matt 6:14; Mark 11:25; Kol 3:13;

TSK - Efeze 4:32

 

kind.

Ruth 2:20; Ps 112:4; Ps 112:5; Ps 112:9; Spr 19:22; Jes 57:1

Luk 6:35; Hand 28:2; Rom 12:10; 1Kor 13:4; 2Kor 2:10; 2Kor 6:6; Kol 3:12; Kol 3:13

2Pe 1:7

tender-hearted.

Ps 145:9; Spr 12:10; Luk 1:78; Jak 5:11

forgiving.

Efez 5:1; Gen 50:17; Gen 50:18; Matt 6:12; Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 18:21-35; Mark 11:25; Mark 11:26; Luk 6:37

Luk 11:4; Luk 17:4; Rom 12:20; Rom 12:21; 2Kor 2:7; 2Kor 2:10; Kol 3:12; Kol 3:13; 1Petr 3:8; 1Petr 3:9

1Joh 1:9; 1Joh 2:12

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Efeze 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Efeze 5)