Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 4)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 6)


Lukas 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En het1 2 †geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennťsareth.†† 1Matt 13:2; 2Mark 4:1;

KJV

1 And G1161 it came to pass G1096, that, as G1722 the people G3793 pressed upon G1945 him G846 to hear G191 the word G3056 of God G2316 , G2532 he G846 stood G2258 G2476 by G3844 the lake G3041 of Gennesaret G1082, Matt 13:2; Mark 4:1;

YLT

1 And it came to pass, in the multitude pressing on him to hear the word of God, that he was standing beside the lake of Gennesaret, Matt 13:2; Mark 4:1;

WHNU

1 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM επικεισθαι G1945 V-PNN αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ ακουειν G191 V-PAN τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S εστως G2476 V-RAP-NSM παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF λιμνην G3041 N-ASF γεννησαρετ G1082 N-PRI Matt 13:2; Mark 4:1;

Darby

1 And it came to pass, as the crowd pressed on him to hear the word of God, that he was standing by the lake of Gennesaret: Matt 13:2; Mark 4:1;

TSK - Lukas 5:1

 

1 Christ teaches the people out of Peter's ship;

4 in a miraculous taking of fishes, shows how he will make him and his partners fishers of men;

12 cleanses the leper;

16 prays in the wilderness;

17 heals one sick of the palsy;

27 calls Matthew the Publican;

29 eats with sinners, as being the physician of souls;

33 foretells the fastings and afflictions of the apostles after his ascension;

36 and illustrates the matter by the parable of old bottles and worn garments.

it.

Luk 8:45; Luk 12:1; Matt 4:18-22; Matt 11:12; Mark 1:16-20; Mark 3:9; Mark 5:24

the lake.

Nu 34:11

Chinnereth.

Jos 12:3

Chinneroth.

Matt 14:34; Mark 6:53

 

 

SV

2 En Hij zag twee schepen aan [den oever] van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan, en spoelden de netten.

KJV

2 And G2532 saw G1492 two G1417 ships G4143 standing G2476 by G3844 the lake $vr.htm" target="linkerframe"> G3041 : but G1161 the fishermen G231 were gone G576 out of G575 them G846 , and were washing G637 [their] nets G1350 .

YLT

2 and he saw two boats standing beside the lake, and the fishers, having gone away from them, were washing the nets,

WHNU

2 και G2532 CONJ ειδεν G1492 V-2AAI-3S † πλοια G4143 N-APN δυο G1417 A-NUI δυο G1417 A-NUI πλοια G4143 N-APN εστωτα G2476 V-RAP-APN παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF λιμνην G3041 N-ASF οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ αλιεις G231 N-NPM απ G575 PREP αυτων G846 P-GPN αποβαντες G576 V-2AAP-NPM επλυνον G4150 V-IAI-3P τα G3588 T-APN δικτυα G1350 N-APN

Darby

2 and he saw two ships standing by the lake, but the fishermen, having come down from them, were washing their nets.

TSK - Lukas 5:2

 

washing.

Matt 4:21; Mark 1:19

 

 

SV

3 En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip. [Matt 13:2];

KJV

3 And G1161 he entered G1684 into G1519 one G1520 of the ships G4143, which G3739 was G2258 Simon's G4613 , and prayed G2065 him G846 that he would thrust out G1877 a little G3641 from G575 the land G1093 . And G2532 he sat down G2523, and taught G1321 the people G3793 out of G1537 the ship G4143 . [Matt 13:2];

YLT

3 and having entered into one of the boats, that was Simon's, he asked him to put back a little from the land, and having sat down, was teaching the multitudes out of the boat. [Matt 13:2];

WHNU

3 εμβας G1684 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ εις G1519 PREP εν G1520 A-ASN των G3588 T-GPN πλοιων G4143 N-GPN ο G3739 R-NSN ην G2258 V-IXI-3S σιμωνος G4613 N-GSM ηρωτησεν G2065 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM απο G575 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF επαναγαγειν G1877 V-2AAN ολιγον G3641 A-ASM καθισας G2523 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM πλοιου G4143 N-GSN εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S τους G3588 T-APM οχλους G3793 N-APM [Matt 13:2];

Darby

3 And getting into one of the ships, which was Simon's, he asked him to draw out a little from the land; and he sat down and taught the crowds out of the ship. [Matt 13:2];

TSK - Lukas 5:3

 

which.

Matt 4:18; Joh 1:41; Joh 1:42

he sat.

Matt 13:1; Matt 13:2; Mark 4:1; Mark 4:2; Joh 8:2

 

 

SV

4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek3 †af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen.† 3Joh 21:6;

KJV

4 Now G1161 when G5613 he had left G3973 speaking G2980 , he said G2036 unto G4314 Simon G4613 , Launch out G1877 into G1519 the deep G899 , and G2532 let down G5465 your G5216 nets G1350 for G1519 a draught G61 . Joh 21:6;

YLT

4 And when he left off speaking, he said unto Simon, `Put back to the deep, and let down your nets for a draught;' Joh 21:6;

WHNU

4 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ επαυσατο G3973 V-AMI-3S λαλων G2980 V-PAP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM σιμωνα G4613 N-ASM επαναγαγε G1877 V-2AAM-2S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN βαθος G899 N-ASN και G2532 CONJ χαλασατε G5465 V-AAM-2P τα G3588 T-APN δικτυα G1350 N-APN υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP αγραν G61 N-ASF Joh 21:6;

Darby

4 But when he ceased speaking, he said to Simon, Draw out into the deep [water] and let down your nets for a haul. Joh 21:6;

TSK - Lukas 5:4

 

Launch.

Matt 17:27; Joh 21:6

 

 

SV

5 En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.

KJV

5 And G2532 Simon G4613 answering G611 said G2036 unto him G846 , Master G1988 , we have toiled G2872 all G3650 G1223 the night G3571 , and have taken G2983 nothing G3762 : nevertheless G1161 at G1909 thy G4675 word G4487 I will let down G5465 the net G1350 .

YLT

5 and Simon answering said to him, `Master, through the whole night, having laboured, we have taken nothing, but at thy saying I will let down the net.'

WHNU

5 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM σιμων G4613 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S επιστατα G1988 N-VSM δι G1223 PREP ολης G3650 A-GSF νυκτος G3571 N-GSF κοπιασαντες G2872 V-AAP-NPM ουδεν G3762 A-ASN ελαβομεν G2983 V-2AAI-1P επι G1909 PREP δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSN ρηματι G4487 N-DSN σου G4675 P-2GS χαλασω G5465 V-FAI-1S τα G3588 T-APN δικτυα G1350 N-APN

Darby

5 And Simon answering said to him, Master, having laboured through the whole night we have taken nothing, but at thy word I will let down the net.

TSK - Lukas 5:5

 

we.

Ps 127:1; Ps 127:2; Ezech 37:11; Ezech 37:12; Joh 21:3

nevertheless.

Luk 6:46-48; 2Kon 5:10-14; Ezech 37:4-7; Joh 2:5; Joh 15:14

 

 

SV

6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. [Joh 21:6];

KJV

6 And G2532 when they had G4160 this G5124 done G4160 , they inclosed G4788 a great G4183 multitude G4128 of fishes G2486 : and G1161 their G846 net G1350 brake G1284 . [Joh 21:6];

YLT

6 And having done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net was breaking, [Joh 21:6];

WHNU

6 και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN ποιησαντες G4160 V-AAP-NPM συνεκλεισαν G4788 V-AAI-3P πληθος G4128 N-ASN ιχθυων G2486 N-GPM πολυ G4183 A-ASN διερρησσετο G1284 V-IPI-3S δε G1161 CONJ τα G3588 T-NPN δικτυα G1350 N-NPN αυτων G846 P-GPM [Joh 21:6];

Darby

6 And having done this, they enclosed a great multitude of fishes. And their net broke. [Joh 21:6];

TSK - Lukas 5:6

 

they inclosed.

2Kon 4:3-7; Pred 11:6; Joh 21:6-11; Hand 2:41; Hand 4:4; 1Kor 15:58; Gal 6:9

 

 

SV

7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken.

KJV

7 And G2532 they beckoned G2656 unto [their] partners G3353 , which G3588 were in G1722 the other G2087 ship G4143 , that they should come G2064 and help G4815 them G846 . And G2532 they came G2064 , and G2532 filled G4130 both G297 the ships G4143 , so G5620 that they G846 began to sink G1036.

YLT

7 and they beckoned to the partners, who [are] in the other boat, having come, to help them; and they came, and filled both the boats, so that they were sinking.

WHNU

7 και G2532 CONJ κατενευσαν G2656 V-AAI-3P τοις G3588 T-DPM μετοχοις G3353 A-DPM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ετερω G2087 A-DSN πλοιω G4143 N-DSN του G3588 T-GSM ελθοντας G2064 V-2AAP-APM συλλαβεσθαι G4815 V-2AMN αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ ηλθον G2064 V-2AAI-3P και G2532 CONJ επλησαν G4130 V-AAI-3P αμφοτερα G297 A-APN τα G3588 T-APN πλοια G4143 N-APN ωστε G5620 CONJ βυθιζεσθαι G1036 V-PPN αυτα G846 P-NPN

Darby

7 And they beckoned to their partners who were in the other ship to come and help them, and they came, and filled both the ships, so that they were sinking.

TSK - Lukas 5:7

 

that they should.

Ex 23:5; Spr 18:24; Hand 11:25; Rom 16:2-4; Gal 6:2; Filipp 4:3

 

 

SV

8 En Simon Petrus, [dat] ziende, viel neder aan de knieŽn van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.

KJV

8 When G1161 Simon G4613 Peter G4074 saw G1492 [it], he fell down at G4363 Jesus' G2424 knees G1119 , saying G3004 , Depart G1831 from G575 me G1700 ; for G3754 I am G1510 a sinful G268 man G435 , O Lord G2962 .

YLT

8 And Simon Peter having seen, fell down at the knees of Jesus, saying, `Depart from me, because I am a sinful man, O lord;'

WHNU

8 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM προσεπεσεν G4363 V-2AAI-3S τοις G3588 T-DPN γονασιν G1119 N-DPN ιησου G2424 N-GSM λεγων G3004 V-PAP-NSM εξελθε G1831 V-2AAM-2S απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS οτι G3754 CONJ ανηρ G435 N-NSM αμαρτωλος G268 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S κυριε G2962 N-VSM

Darby

8 But Simon Peter, seeing it, fell at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, Lord.

TSK - Lukas 5:8

 

he.

Matt 2:11; Joh 11:32; Hand 10:25; Hand 10:26; Openb 1:17; Openb 22:8; Openb 22:9

Depart.

Ex 20:19; Richt 13:22; 1Sam 6:20; 2Sam 6:9; 1Kon 17:18; 1Kor 13:12

Dan 10:16; Dan 10:17; Matt 17:6

I am.

Job 40:4; Job 42:5; Job 42:6; Jes 6:5; Matt 8:8

 

 

SV

9 Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;

KJV

9 For G1063 he G846 was astonished G4023 G2285, and G2532 all G3956 that were G4862 with him G846 , at G1909 the draught G61 of the fishes G2486 which G3739 they had taken G4815:

YLT

9 for astonishment seized him, and all those with him, at the draught of the fishes that they took,

WHNU

9 θαμβος G2285 N-NSN γαρ G1063 CONJ περιεσχεν G4023 V-2AAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF αγρα G61 N-DSF των G3588 T-GPM ιχθυων G2486 N-GPM ων G3739 R-GPM συνελαβον G4815 V-2AAI-3P

Darby

9 For astonishment had laid hold on him, and on all those who were with him, at the haul of fishes which they had taken;

TSK - Lukas 5:9

 

he.

Luk 4:32; Luk 4:36; Ps 8:6; Ps 8:8; Mark 9:6

 

 

SV

10 En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van ZebedťŁs, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van4 5 6 7 †nu aan zult gij mensen vangen.†††† 4Jer 16:16; 5Ezech 47:9; 6Matt 4:19; 7Mark 1:17;

KJV

10 And G1161 so G3668 [was] also G2532 James G2385 , and G2532 John G2491 , the sons G5207 of Zebedee G2199, which G3739 were G2258 partners G2844 with Simon G4613. And G2532 Jesus G2424 said G2036 unto G4314 Simon G4613 , Fear G5399 not G3361 ; from G575 henceforth G3568 thou shalt G2071 catch G2221 men G444 . Jer 16:16; Ezech 47:9; Matt 4:19; Mark 1:17;

YLT

10 and in like manner also James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon; and Jesus said unto Simon, `Fear not, henceforth thou shalt be catching men;' Jer 16:16; Ezech 47:9; Matt 4:19; Mark 1:17;

WHNU

10 ομοιως G3668 ADV δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ιακωβον G2385 N-ASM και G2532 CONJ ιωαννην G2491 N-ASM υιους G5207 N-APM ζεβεδαιου G2199 N-GSM οι G3739 R-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P κοινωνοι G2844 A-NPM τω G3588 T-DSM σιμωνι G4613 N-DSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM σιμωνα G4613 N-ASM † ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM μη G3361 PRT-N φοβου G5399 V-PNM-2S απο G575 PREP του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV ανθρωπους G444 N-APM εση G2071 V-FXI-2S ζωγρων G2221 V-PAP-NSM Jer 16:16; Ezech 47:9; Matt 4:19; Mark 1:17;

Darby

10 and in like manner also on James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Fear not; henceforth thou shalt be catching men. Jer 16:16; Ezech 47:9; Matt 4:19; Mark 1:17;

TSK - Lukas 5:10

 

James.

Luk 6:14; Matt 4:21; Matt 20:20

partners.

Luk 5:7; 2Kor 8:23

from.

Ezech 47:9; Ezech 47:10; Matt 4:19; Matt 13:47; Mark 1:17; Hand 2:4

 

 

SV

11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten8 9 10 11 †zij alles, en volgden Hem.†††† 8Matt 4:20; 9Matt 19:27; 10Mark 10:28; 11Luk 18:28;† [Mark 1:18];

KJV

11 And G2532 when they had brought G2609 their ships G4143 to G1909 land G1093 , they forsook G863 all G537 , and followed G190 him G846 . Matt 4:20; Matt 19:27; Mark 10:28; Luk 18:28; [Mark 1:18];

YLT

11 and they, having brought the boats upon the land, having left all, did follow him. Matt 4:20; Matt 19:27; Mark 10:28; Luk 18:28; [Mark 1:18];

WHNU

11 και G2532 CONJ καταγαγοντες G2609 V-2AAP-NPM τα G3588 T-APN πλοια G4143 N-APN επι G1909 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF αφεντες G863 V-2AAP-NPM παντα G3956 A-APN ηκολουθησαν G190 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM Matt 4:20; Matt 19:27; Mark 10:28; Luk 18:28; [Mark 1:18];

Darby

11 And having run the ships on shore, leaving all they followed him. Matt 4:20; Matt 19:27; Mark 10:28; Luk 18:28; [Mark 1:18];

TSK - Lukas 5:11

 

they forsook.

Luk 18:28-30; Matt 4:20; Matt 10:37; Matt 19:27; Mark 1:18-25; Mark 10:21; Mark 10:29; Mark 10:30; Filipp 3:7; Filipp 3:8

 

 

SV

12 En12 13 †het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er [was] een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.†† 12Matt 8:2; 13Mark 1:40;

KJV

12 And G2532 it came to pass G1096, when he G846 was G1511 G1722 in G1722 a certain G3391 city G4172 , G2532 behold G2400 a man G435 full G4134 of leprosy G3014: who G2532 seeing G1492 Jesus G2424 fell G4098 on G1909 [his] face G4383 , and besought G1189 him G846 , saying G3004 , Lord G2962 , if G1437 thou wilt G2309 , thou canst G1410 make G2511 me G3165 clean G2511 . Matt 8:2; Mark 1:40;

YLT

12 And it came to pass, in his being in one of the cities, that lo, a man full of leprosy, and having seen Jesus, having fallen on [his] face, he besought him, saying, `Sir, if thou mayest will, thou art able to cleanse me;' Matt 8:2; Mark 1:40;

WHNU

12 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ειναι G1511 V-PXN αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP μια G1520 A-DSF των G3588 T-GPF πολεων G4172 N-GPF και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ανηρ G435 N-NSM πληρης G4134 A-NSM λεπρας G3014 N-GSF ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM πεσων G4098 V-2AAP-NSM επι G1909 PREP προσωπον G4383 N-ASN εδεηθη G1189 V-API-3S αυτου G846 P-GSM λεγων G3004 V-PAP-NSM κυριε G2962 N-VSM εαν G1437 COND θελης G2309 V-PAS-2S δυνασαι G1410 V-PNI-2S με G3165 P-1AS καθαρισαι G2511 V-AAN Matt 8:2; Mark 1:40;

Darby

12 And it came to pass as he was in one of the cities, that behold, there was a man full of leprosy, and seeing Jesus, falling upon his face, he besought him saying, Lord, if thou wilt, thou art able to cleanse me. Matt 8:2; Mark 1:40;

TSK - Lukas 5:12

 

a man.

Matt 8:2-4; Mark 1:40-45

full.

Luk 17:12; Ex 4:6; Lev 13:1-14; Num 12:10-12; Deut 24:8; 2Kon 5:1; 2Kon 5:27; 2Kon 7:3

2Kron 26:19; 2Kron 26:20; Matt 26:6

fell.

Luk 17:16; Lev 9:24; Joz 5:14; 1Kon 18:39; 1Kron 21:16

besought.

Luk 17:13; Ps 50:15; Ps 91:15; Mark 5:23

if.

Gen 18:14; Matt 8:8; Matt 8:9; Matt 9:28; Mark 9:22-24; Hebr 7:25

 

 

SV

13 En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem.

KJV

13 And G2532 he put forth G1614 [his] hand G5495 , and touched G680 him G846 , saying G2036 , I will G2309 : be thou clean G2511. And G2532 immediately G2112 the leprosy G3014 departed G565 from G575 him G846 .

YLT

13 and having stretched forth [his] hand, he touched him, having said, `I will; be thou cleansed;' and immediately the leprosy went away from him.

WHNU

13 και G2532 CONJ εκτεινας G1614 V-AAP-NSF την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF ηψατο G680 V-ADI-3S αυτου G846 P-GSM λεγων G3004 V-PAP-NSM θελω G2309 V-PAI-1S καθαρισθητι G2511 V-APM-2S και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV η G3588 T-NSF λεπρα G3014 N-NSF απηλθεν G565 V-2AAI-3S απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

13 And stretching forth his hand he touched him, saying, I will; be thou cleansed: and immediately the leprosy departed from him.

TSK - Lukas 5:13

 

I will.

Gen 1:3; Gen 1:9; Ps 33:9; 2Kon 5:10; 2Kon 5:14; Ezech 36:25-27; Ezech 36:29; Hos 14:4

Matt 9:29; Matt 9:30

immediately.

Luk 4:39; Luk 8:54; Luk 8:55; Joh 4:50-53

 

 

SV

14 En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, [zeide Hij], vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk14 15 16 †Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.††† 14Lev 13:2; 15Lev 14:2; 16Matt 8:4;† [Matt 9:30]; [Matt 12:16]; [Luk 17:14];

KJV

14 And G2532 he G846 charged G3853 him G846 to tell G2036 no man G3367 : but G235 go G565 , and shew G1166 thyself G4572 to the priest G2409, and G2532 offer G4374 for G4012 thy G4675 cleansing G2512 , according as G2531 Moses G3475 commanded G4367 , for G1519 a testimony G3142 unto them G846 . Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; [Matt 9:30]; [Matt 12:16]; [Luk 17:14];

YLT

14 And he charged him to tell no one, `But, having gone away, shew thyself to the priest, and bring near for thy cleansing according as Moses directed, for a testimony to them;' Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; [Matt 9:30]; [Matt 12:16]; [Luk 17:14];

WHNU

14 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM παρηγγειλεν G3853 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSM μηδενι G3367 A-DSM ειπειν G2036 V-2AAN αλλα G235 CONJ απελθων G565 V-2AAP-NSM δειξον G1166 V-AAM-2S σεαυτον G4572 F-2ASM τω G3588 T-DSM ιερει G2409 N-DSM και G2532 CONJ προσενεγκε G4374 V-2AAM-2S περι G4012 PREP του G3588 T-GSM καθαρισμου G2512 N-GSM σου G4675 P-2GS καθως G2531 ADV προσεταξεν G4367 V-AAI-3S μωυσης G3475 N-NSM εις G1519 PREP μαρτυριον G3142 N-ASN αυτοις G846 P-DPM Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; [Matt 9:30]; [Matt 12:16]; [Luk 17:14];

Darby

14 And he enjoined him to tell no one; but go, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing as Moses ordained, for a testimony to them. Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; [Matt 9:30]; [Matt 12:16]; [Luk 17:14];

TSK - Lukas 5:14

 

he charged.

Matt 8:4; Matt 9:30; Matt 12:16

and shew.

Luk 17:14; Lev 13:2

and offer.

Lev 14:4; Lev 14:10; Lev 14:21; Lev 14:22

for.

Luk 9:5; Matt 10:18; Mark 1:44; Mark 6:11

 

 

SV

15 Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om [Hem] te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden.

KJV

15 But G1161 so much the more G3123 went there G1330 a fame G3056 abroad G1330 of G4012 him G846 : and G2532 great G4183 multitudes G3793 came together G4905 to hear G191 , and G2532 to be healed G2323 by G5259 him G846 of G575 their G846 infirmities G769.

YLT

15 but the more was the report going abroad concerning him, and great multitudes were coming together to hear, and to be healed by him of their infirmities,

WHNU

15 διηρχετο G1330 V-INI-3S δε G1161 CONJ μαλλον G3123 ADV ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM περι G4012 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ συνηρχοντο G4905 V-INI-3P οχλοι G3793 N-NPM πολλοι G4183 A-NPM ακουειν G191 V-PAN και G2532 CONJ θεραπευεσθαι G2323 V-PPN απο G575 PREP των G3588 T-GPF ασθενειων G769 N-GPF αυτων G846 P-GPM

Darby

15 But the report concerning him was spread abroad still more, and great crowds came together to hear, and to be healed from their infirmities.

TSK - Lukas 5:15

 

so.

Spr 15:33; 1Tim 5:25

went.

Matt 4:23-25; Matt 9:26; Mark 1:28; Mark 1:45

great.

Luk 12:1; Luk 14:25; Matt 4:25; Matt 15:30; Matt 15:31; Mark 2:1; Mark 2:2; Mark 3:7; Joh 6:2

 

 

SV

16 Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad [aldaar].

KJV

16 And G1161 he withdrew G2258 G5298 himself G846 into G1722 the wilderness G2048, and G2532 prayed G4336 .

YLT

16 and he was withdrawing himself in the desert places and was praying.

WHNU

16 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ην G2258 V-IXI-3S υποχωρων G5298 V-PAP-NSM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ερημοις G2048 A-DPF και G2532$TB G4336 V-PNP-NSM

Darby

16 And *he* withdrew himself, and was about in the desert [places] and praying.

TSK - Lukas 5:16

 

Luk 6:12; Matt 14:23; Mark 1:35; Mark 1:36; Mark 6:46; Joh 6:15

 

 

SV

17 En het geschiedde in een dier dagen, dat Hij leerde, en [er] zaten FarizeŽn en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilťa, en Judťa, en Jeruzalem gekomen waren; en de kracht des Heeren was [er] om hen te genezen. [Mark 2:1];

KJV

17 And G2532 it came to pass G1096 on G1722 a certain G3391 day G2250 , as G2532 he G846 was G2258 teaching G1321 , that G2532 there were G2258 Pharisees G5330 and G2532 doctors of the law G3547 sitting by G2521 , which G3739 were G2258 come G2064 out of G1537 every G3956 town G2968 of Galilee G1056, and G2532 Judaea G2449 , and G2532 Jerusalem G2419 : and G2532 the power G1411 of the Lord G2962 was G2258 [present] to G1519 heal G2390 them G846 . [Mark 2:1];

YLT

17 And it came to pass, on one of the days, that he was teaching, and there were sitting by Pharisees and teachers of the Law, who were come out of every village of Galilee, and Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was--to heal them. [Mark 2:1];

WHNU

17 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP μια G1520 A-DSF των G3588 T-GPF ημερων G2250 N-GPF και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S διδασκων G1321 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P καθημενοι G2521 V-PNP-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM και G2532 CONJ νομοδιδασκαλοι G3547 N-NPM οι G3739 R-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P εληλυθοτες G2064 V-2RAP-NPM εκ G1537 PREP πασης G3956 A-GSF κωμης G2968 N-GSF της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF και G2532 CONJ ιουδαιας G2449 N-GSF και G2532 CONJ ιερουσαλημ G2419 N-PRI και G2532 CONJ δυναμις G1411 N-NSF κυριου G2962 N-GSM ην G2258 V-IXI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιασθαι G2390 V-PNN αυτον G846 P-ASM [Mark 2:1];

Darby

17 And it came to pass on one of the days, that *he* was teaching, and there were Pharisees and doctors of the law sitting by, who were come out of every village of Galilee and Judaea and [out of] Jerusalem; and [the] Lord's power was [there] to heal them. [Mark 2:1];

TSK - Lukas 5:17

 

that there.

Luk 5:21; Luk 5:30; Luk 7:30; Luk 11:52-54; Luk 15:2; Joh 3:21

Jerusalem.

Matt 15:1; Mark 3:22; Mark 7:1

power.

Luk 6:19; Luk 8:46; Matt 11:5; Mark 16:18; Hand 4:30; Hand 19:11

 

 

SV

18 En17 18 19 †ziet, [enige] mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.††† 17Matt 9:1; 18Mark 2:3; 19Hand 9:33;† [Matt 9:2];

KJV

18 And G2532 , behold G2400 , men G435 brought G5342 in G1909 a bed G2825 a man G444 which G3739 was G2258 taken with a palsy G3886: and G2532 they sought G2212 [means] to bring G1533 him G846 in G1533 , and G2532 to lay G5087 [him] before G1799 him G846 . Matt 9:1; Mark 2:3; Hand 9:33; [Matt 9:2];

YLT

18 And lo, men bearing upon a couch a man, who hath been struck with palsy, and they were seeking to bring him in, and to place before him, Matt 9:1; Mark 2:3; Hand 9:33; [Matt 9:2];

WHNU

18 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ανδρες G435 N-NPM φεροντες G5342 V-PAP-NPM επι G1909 PREP κλινης G2825 N-GSF ανθρωπον G444 N-ASM ος G3739 R-NSM ην G2258 V-IXI-3S παραλελυμενος G3886 V-RPP-NSM και G2532 CONJ εζητουν G2212 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM εισενεγκειν G1533 V-2AAN και G2532 CONJ θειναι G5087 V-2AAN [αυτον] G846 P-ASM ενωπιον G1799 ADV αυτου G846 P-GSM Matt 9:1; Mark 2:3; Hand 9:33; [Matt 9:2];

Darby

18 And lo, men bringing upon a couch a man who was paralysed; and they sought to bring him in, and put [him] before him. Matt 9:1; Mark 2:3; Hand 9:33; [Matt 9:2];

TSK - Lukas 5:18

 

Matt 9:2-8; Mark 2:3-12; Joh 5:5; Joh 5:6; Hand 9:33

 

 

SV

19 En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de schare, zo klommen zij op het dak, en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken, in het midden, voor Jezus.

KJV

19 And G2532 when they could G2147 not G3361 find G2147 by G1223 what G4169 [way] they might bring G1533 him G846 in G1533 because G1223 of the multitude G3793, they went G305 upon G1909 the housetop G1430, and let G2524 him G846 down G2524 through G1223 the tiling G2766 with G4862 [his] couch G2826 into G1519 the midst G3319 before G1715 Jesus G2424 .

YLT

19 and not having found by what way they may bring him in because of the multitude, having gone up on the house-top, through the tiles they let him down, with the little couch, into the midst before Jesus,

WHNU

19 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ευροντες G2147 V-2AAP-NPM ποιας G4169 I-GSF εισενεγκωσιν G1533 V-2AAS-3P αυτον G846 P-ASM δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM αναβαντες G305 V-2AAP-NPM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN δωμα G1430 N-ASN δια G1223 PREP των G3588 T-GPM κεραμων G2766 N-GPM καθηκαν G2524 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM συν G4862 PREP τω G3588 T-DSN κλινιδιω G2826 N-DSN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN μεσον G3319 A-ASN εμπροσθεν G1715 PREP του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM

Darby

19 And not finding what way to bring him in, on account of the crowd, going up on the housetop they let him down through the tiles, with his little couch, into the midst before Jesus.

TSK - Lukas 5:19

 

they went.

Mr 2:4

housetop.

Deut 22:8; 2Sam 11:2; Jer 19:13; Matt 10:27

 

 

SV

20 En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven.

KJV

20 And G2532 when he saw G1492 their G846 faith G4102 , he said G2036 unto him G846 , Man G444 , thy G4675 sins G266 are forgiven G863 thee G4671 .

YLT

20 and he having seen their faith, said to him, `Man, thy sins have been forgiven thee.'

WHNU

20 και G2532 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF αυτων G846 P-GPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S ανθρωπε G444 N-VSM αφεωνται G863 V-RPI-3P σοι G4671 P-2DS αι G3588 T-NPF αμαρτιαι G266 N-NPF σου G4675 P-2GS

Darby

20 And seeing their faith, he said, Man, thy sins are forgiven thee.

TSK - Lukas 5:20

 

he saw.

Gen 22:12; Joh 2:25; Hand 11:23; Hand 14:9; Jak 2:18

Man.

Luk 7:48; Ps 90:7; Ps 90:8; Ps 107:17; Ps 107:18; Jes 38:17; Matt 9:2; Mark 2:5; Joh 5:14

2Kor 2:10; Kol 3:13; Jak 5:14; Jak 5:15

 

 

SV

21 En de Schriftgeleerden en de FarizeŽn begonnen te overdenken, zeggende: Wie is Deze, Die [gods] lastering spreekt? Wie20 21 †kan de zonden vergeven, dan God alleen?†† 20Ps 32:5; 21Jes 43:25;

KJV

21 And G2532 the scribes G1122 and G2532 the Pharisees G5330 began G756 to reason G1260 , saying G3004 , Who G5101 is G2076 this G3778 which G3739 speaketh G2980 blasphemies G988? Who G5101 can G1410 forgive G863 sins G266 , but G1508 God G2316 alone G3441 ? Ps 32:5; Jes 43:25;

YLT

21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, `Who is this that doth speak evil words? who is able to forgive sins, except God only?' Ps 32:5; Jes 43:25;

WHNU

21 και G2532 CONJ ηρξαντο G756 V-ADI-3P διαλογιζεσθαι G1260 V-PNN οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM τις G5101 I-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ουτος G3778 D-NSM ος G3739 R-NSM λαλει G2980 V-PAI-3S βλασφημιας G988 N-APF τις G5101 I-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S αμαρτιας G266 N-APF αφειναι G863 V-APN ει G1487 COND μη G3361 PRT-N μονος G3441 A-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM Ps 32:5; Jes 43:25;

Darby

21 And the scribes and the Pharisees began to reason [in their minds] , saying, Who is this who speaks blasphemies? Who is able to forgive sins but God alone? Ps 32:5; Jes 43:25;

TSK - Lukas 5:21

 

scribes.

Luk 5:17; Luk 7:49; Mark 2:6; Mark 2:7

blasphemies.

Lev 24:16; 1Kon 21:10-14; Matt 9:3; Matt 26:65; Joh 10:33; Hand 6:11-13

Who can.

Ex 34:6; Ex 34:7; Ps 32:5; Ps 35:5; Ps 103:3; Ps 130:4; Jes 1:18; Jes 43:25; Jes 44:22

Dan 9:9; Dan 9:19; Micha 7:19; Rom 8:33

 

 

SV

22 Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten?

KJV

22 But G1161 when Jesus G2424 perceived G1921 their G846 thoughts G1261 , he answering G611 said G2036 unto G4314 them G846 , What G5101 reason ye G1260 in G1722 your G5216 hearts G2588 ?

YLT

22 And Jesus having known their reasonings, answering, said unto them, `What reason ye in your hearts?

WHNU

22 επιγνους G1921 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τους G3588 T-APM διαλογισμους G1261 N-APM αυτων G846 P-GPM αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM τι G5101 I-ASN διαλογιζεσθε G1260 V-PNI-2P εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF υμων G5216 P-2GP

Darby

22 But Jesus, knowing their reasonings, answering said to them, Why reason ye in your hearts?

TSK - Lukas 5:22

 

perceived.

1Kron 28:9; Ps 139:2; Spr 15:26; Jes 66:18; Ezech 38:10; Matt 9:4; Matt 12:25

Hebr 4:12; Openb 2:23

What.

Luk 24:38; Mark 8:17; Hand 5:3

 

 

SV

23 Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?

KJV

23 Whether G5101 is G2076 easier G2123 , to say G2036 , Thy G4675 sins G266 be forgiven G863 thee G4671 ; or G2228 to say G2036 , Rise up G1453 and G2532 walk G4043 ?

YLT

23 which is easier--to say, Thy sins have been forgiven thee? or to say, Arise, and walk?

WHNU

23 τι G5101 I-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ευκοπωτερον G2123 A-NSN-C ειπειν G2036 V-2AAN αφεωνται G863 V-RPI-3P σοι G4671 P-2DS αι G3588 T-NPF αμαρτιαι G266 N-NPF σου G4675 P-2GS η G2228 PRT ειπειν G2036 V-2AAN εγειρε G1453 V-PAM-2S και G2532 CONJ περιπατει G4043 V-PAM-2S

Darby

23 which is easier, to say, Thy sins are forgiven thee; or to say, Rise up and walk?

TSK - Lukas 5:23

 

Matt 9:5; Mark 2:9

 

 

SV

24 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.

KJV

24 But G1161 that G2443 ye may know G1492 that G3754 the Son G5207 of man G444 hath G2192 power G1849 upon G1909 earth G1093 to forgive G863 sins G266 , (he said G2036 unto the sick of the palsy G3886 ,) I say G3004 unto thee G4671 , Arise G1453 , and G2532 take up G142 thy G4675 couch G2826 , and go G4198 into G1519 thine G4675 house G3624 .

YLT

24 `And that ye may know that the Son of Man hath authority upon the earth to forgive sins--(he said to the one struck with palsy) --I say to thee, Arise, and having taken up thy little couch, be going on to thy house.'

WHNU

24 ινα G2443 CONJ δε G1161 CONJ ειδητε G1492 V-RAS-2P οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εξουσιαν G1849 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF αφιεναι G863 V-PAN αμαρτιας G266 N-APF ειπεν G2036 V-2AAI-3S τω G3588 T-DSM παραλελυμενω G3886 V-RPP-DSM σοι G4671 P-2DS λεγω G3004 V-PAI-1S εγειρε G1453 V-PAM-2S και G2532 CONJ αρας G142 V-AAP-NSM το G3588 T-ASN κλινιδιον G2826 N-ASN σου G4675 P-2GS πορευου G4198 V-PNM-2S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM σου G4675 P-2GS

Darby

24 But that ye may know that the Son of man has power on earth to forgive sins, he said to the paralysed man, I say to thee, Arise, and take up thy little couch and go to thine house.

TSK - Lukas 5:24

 

that the.

Dan 7:13; Matt 16:13; Matt 25:31; Matt 26:64; Joh 3:13; Joh 5:27; Openb 1:13

power.

Jes 53:11; Matt 9:6; Matt 28:18; Joh 5:8; Joh 5:12; Joh 5:22; Joh 5:23; Joh 17:2; Joh 20:22; Joh 20:23; Hand 5:31

I say.

Luk 5:13; Luk 7:14; Luk 8:54; Joh 11:43; Hand 3:6-8; Hand 9:34; Hand 9:40; Hand 14:10

and take.

Joh 5:8-12

 

 

SV

25 En hij, terstond voor Hem opstaande, [en] opgenomen hebbende hetgeen, daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende.

KJV

25 And G2532 immediately G3916 he rose up G450 before G1799 them G846 , and took up G142 that whereon G1909 G3739 he lay G2621 , and departed G565 to G1519 his own G846 house G3624 , glorifying G1392 God G2316 .

YLT

25 And presently having risen before them, having taken up [that] on which he was lying, he went away to his house, glorifying God,

WHNU

25 και G2532 CONJ παραχρημα G3916 ADV αναστας G450 V-2AAP-NSM ενωπιον G1799 ADV αυτων G846 P-GPM αρας G142 V-AAP-NSM εφ G1909 PREP ο G3739 R-ASN κατεκειτο G2621 V-INI-3S απηλθεν G565 V-2AAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM αυτου G846 P-GSM δοξαζων G1392 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM

Darby

25 And immediately standing up before them, having taken up that whereon he was laid, he departed to his house, glorifying God.

TSK - Lukas 5:25

 

immediately.

Luk 5:13; Gen 1:3; Ps 33:9

glorifying.

Luk 13:13; Luk 17:15-18; Luk 18:43; Ps 50:23; Ps 103:1-3; Ps 107:20-22; Joh 9:24

 

 

SV

26 En ontzetting heeft [hen] allen bevangen, en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vreze, zeggende: Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien.

KJV

26 And G2532 they were G2983 all G537 amazed G1611 , and G2532 they glorified G1392 God G2316 , and G2532 were filled G4130 with fear G5401 , saying G3004 , G3754 We have seen G1492 strange things G3861 to day G4594 .

YLT

26 and astonishment took all, and they were glorifying God, and were filled with fear, saying--`We saw strange things to-day.'

WHNU

26 και G2532 CONJ εκστασις G1611 N-NSF ελαβεν G2983 V-2AAI-3S απαντας G537 A-APM και G2532 CONJ εδοξαζον G1392 V-IAI-3P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ επλησθησαν G4130 V-API-3P φοβου G5401 N-GSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ ειδομεν G1492 V-2AAI-1P παραδοξα G3861 A-APN σημερον G4594 ADV

Darby

26 And astonishment seized all, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things to-day.

TSK - Lukas 5:26

 

and they.

Luk 7:16; Matt 9:8; Matt 12:23; Mark 2:12; Hand 4:21; Gal 1:24

and were.

Luk 5:8; Luk 8:37; Jer 33:9; Hos 3:5; Matt 28:8; Hand 5:11-13

 

 

SV

27 En22 23 †na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.†† 22Matt 9:9; 23Mark 2:14-15;† [Mark 2:13];

KJV

27 And G2532 after G3326 these things G5023 he went forth G1831 , and G2532 saw G2300 a publican G5057, named G3686 Levi G3018 , sitting G2521 at G1909 the receipt of custom G5058 : and G2532 he said G2036 unto him G846 , Follow G190 me G3427 . Matt 9:9; Mark 2:14-15; [Mark 2:13];

YLT

27 And after these things he went forth, and beheld a tax-gatherer, by name Levi, sitting at the tax-office, and said to him, `Be following me;' Matt 9:9; Mark 2:14-15; [Mark 2:13];

WHNU

27 και G2532 CONJ μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εθεασατο G2300 V-ADI-3S τελωνην G5057 N-ASM ονοματι G3686 N-DSN λευιν G3018 N-ASM καθημενον G2521 V-PNP-ASM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN τελωνιον G5058 N-ASN και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ακολουθει G190 V-PAM-2S μοι G3427 P-1DS Matt 9:9; Mark 2:14-15; [Mark 2:13];

Darby

27 And after these things he went forth and saw a tax-gatherer, Levi by name, sitting at the receipt of taxes, and said to him, Follow me. Matt 9:9; Mark 2:14-15; [Mark 2:13];

TSK - Lukas 5:27

 

and saw.

Matt 9:9-13; Matt 10:3

Matthew.

Mark 2:13; Mark 2:14; Mark 3:18

Follow me.

Luk 18:22; Matt 4:19-21; Matt 8:22; Matt 16:24; Joh 1:43; Joh 12:26; Joh 21:19-22

 

 

SV

28 En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.

KJV

28 And G2532 he left G2641 all G537 , rose up G450 , and followed G190 him G846 .

YLT

28 and he, having left all, having arisen, did follow him.

WHNU

28 και G2532 CONJ καταλιπων G2641 V-2AAP-NSM παντα G3956 A-APN αναστας G450 V-2AAP-NSM ηκολουθει G190 V-IAI-3S αυτω G846 P-DSM

Darby

28 And having left all, rising up, he followed him.

TSK - Lukas 5:28

 

Luk 5:11; Luk 9:59-62; 1Kon 19:19-21; Matt 19:22-27

 

 

SV

29 En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en24 25 26 [er] was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.††† 24Matt 9:10; 25Mark 2:15; 26Luk 15:1;† [Hand 16:34];

KJV

29 And G2532 Levi G3018 made G4160 him G846 a great G3173 feast G1403 in G1722 his own G846 house G3614 : and G2532 there was G2258 a great G4183 company G3793 of publicans G5057 and G2532 of others G243 that G3739 sat down G2258 G2621 with G3326 them G846 . Matt 9:10; Mark 2:15; Luk 15:1; [Hand 16:34];

YLT

29 And Levi made a great entertainment to him in his house, and there was a great multitude of tax-gatherers and others who were with them reclining (at meat), Matt 9:10; Mark 2:15; Luk 15:1; [Hand 16:34];

WHNU

29 και G2532 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S δοχην G1403 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF λευις G3018 N-NSM αυτω G846 P-DSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S οχλος G3793 N-NSM πολυς G4183 A-NSM τελωνων G5057 N-GPM και G2532 CONJ αλλων G243 A-GPM οι G3739 R-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM κατακειμενοι G2621 V-PNP-NPM Matt 9:10; Mark 2:15; Luk 15:1; [Hand 16:34];

Darby

29 And Levi made a great entertainment for him in his house, and there was a great crowd of tax-gatherers and others who were at table with them. Matt 9:10; Mark 2:15; Luk 15:1; [Hand 16:34];

TSK - Lukas 5:29

 

made.

Joh 12:2

and there.

Matt 9:10; Mark 2:15; 1Kor 5:9-11; 1Kor 10:27

 

 

SV

30 En hun Schriftgeleerden en de FarizeŽn murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?

KJV

30 But G2532 their G846 scribes G1122 and G2532 Pharisees G5330 murmured G1111 against G4314 his G846 disciples G3101 , saying G3004 , Why G1302 do ye eat G2068 and G2532 drink G4095 with G3326 publicans G5057 and G2532 sinners G268 ?

YLT

30 and the scribes and the Pharisees among them were murmuring at his disciples, saying, `Wherefore with tax-gatherers and sinners do ye eat and drink?'

WHNU

30 και G2532 CONJ εγογγυζον G1111 V-IAI-3P οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM αυτων G846 P-GPM προς G4314 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM τελωνων G5057 N-GPM και G2532 CONJ αμαρτωλων G268 A-GPM εσθιετε G2068 V-PAI-2P και G2532 CONJ πινετε G4095 V-PAI-2P

Darby

30 And their scribes and the Pharisees murmured at his disciples, saying, Why do ye eat and drink with tax-gatherers and sinners?

TSK - Lukas 5:30

 

Luk 5:17; Luk 5:21; Luk 7:29; Luk 7:30; Luk 7:34; Luk 7:39; Luk 15:1; Luk 15:2; Luk 18:11; Luk 19:7; Jes 65:5; Matt 21:28-32

Mr 7:3

 

 

SV

31 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.

KJV

31 And G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto G4314 them G846 , They that are whole G5198 need G5532 G2192 not G3756 a physician G2395; but G235 they that are G2192 sick G2560 .

YLT

31 And Jesus answering said unto them, `They who are well have no need of a physician, but they that are ill:

WHNU

31 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ου G3756 PRT-N χρειαν G5532 N-ASF εχουσιν G2192 V-PAI-3P οι G3588 T-NPM υγιαινοντες G5198 V-PAP-NPM ιατρου G2395 N-GSM αλλα G235 CONJ οι G3588 T-NPM κακως G2560 ADV εχοντες G2192 V-PAP-NPM

Darby

31 And Jesus answering said to them, They that are in sound health have not need of a physician, but those that are ill.

TSK - Lukas 5:31

 

They that.

Jer 8:22; Matt 9:12; Matt 9:13; Mark 2:17

 

 

SV

32 Ik27 28 29 †ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.††† 27Matt 9:13; 28Luk 19:10; 291Tim 1:15;† [Mark 2:17]; [Luk 15:7];

KJV

32 I came G2064 not G3756 to call G2564 the righteous G1342, but G235 sinners G268 to G1519 repentance G3341. Matt 9:13; Luk 19:10; 1Tim 1:15; [Mark 2:17]; [Luk 15:7];

YLT

32 I came not to call righteous men, but sinners, to reformation.' Matt 9:13; Luk 19:10; 1Tim 1:15; [Mark 2:17]; [Luk 15:7];

WHNU

32 ουκ G3756 PRT-N εληλυθα G2064 V-2RAI-1S καλεσαι G2564 V-AAN δικαιους G1342 A-APM αλλα G235 CONJ αμαρτωλους G268 A-APM εις G1519 PREP μετανοιαν G3341 N-ASF Matt 9:13; Luk 19:10; 1Tim 1:15; [Mark 2:17]; [Luk 15:7];

Darby

32 I am not come to call righteous [persons] , but sinful [ones] to repentance. Matt 9:13; Luk 19:10; 1Tim 1:15; [Mark 2:17]; [Luk 15:7];

TSK - Lukas 5:32

 

Luk 4:18; Luk 4:19; Luk 15:7; Luk 15:10; Luk 18:10-14; Luk 19:10; Luk 24:47; Jes 55:6; Jes 55:7; Jes 57:15; Matt 18:11

Mark 15:7; Mark 15:10; Hand 2:38; Hand 3:19; Hand 3:26; Hand 5:31; Hand 17:30; Hand 20:21; Hand 26:18-20

1Kor 6:9-11; 1Tim 1:15; 1Tim 1:16; 2Tim 2:25; 2Tim 2:26; 2Petr 3:9

 

 

SV

33 En30 †zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook [de discipelen] der FarizeŽn, maar de Uwe eten en drinken?† 30Matt 9:14;† [Matt 6:16]; [Mark 2:18];

KJV

33 And G1161 they said G2036 unto G4314 him G846 , Why G1302 do G3522 the disciples G3101 of John G2491 fast G3522 often G4437 , and G2532 make G4160 prayers G1162 , and G2532 likewise G3668 [the disciples G3588] of the Pharisees G5330; but G1161 thine G4674 eat G2068 and G2532 drink G4095 ? Matt 9:14; [Matt 6:16]; [Mark 2:18];

YLT

33 And they said unto him, `Wherefore do the disciples of John fast often, and make supplications--in like manner also those of the Pharisees--but thine do eat and drink?' Matt 9:14; [Matt 6:16]; [Mark 2:18];

WHNU

33 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM ιωαννου G2491 N-GSM νηστευουσιν G3522 V-PAI-3P πυκνα G4437 A-APN και G2532 CONJ δεησεις G1162 N-APF ποιουνται G4160 V-PMI-3P ομοιως G3668 ADV και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ σοι G4674 S-2NPM εσθιουσιν G2068 V-PAI-3P και G2532 CONJ πινουσιν G4095 V-PAI-3P Matt 9:14; [Matt 6:16]; [Mark 2:18];

Darby

33 And they said to him, Why do the disciples of John fast often and make supplications, in like manner those also of the Pharisees, but thine eat and drink? Matt 9:14; [Matt 6:16]; [Mark 2:18];

TSK - Lukas 5:33

 

Why.

Luk 18:12; Jes 58:3-6; Zach 7:6; Matt 9:14-17; Mark 2:18-22

and make.

Luk 11:1; Luk 20:47; Spr 28:9; Jes 1:15; Matt 6:5; Matt 6:6; Matt 23:14; Mark 12:40; Hand 9:11

Rom 10:2; Rom 10:3

but.

Luk 7:34; Luk 7:35

 

 

SV

34 Doch Hij zeide tot hen: Kunt31 32 †gij de bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten?†† 31Jes 62:5; 322Kor 11:2;

KJV

34 And G1161 he said G2036 unto G4314 them G846 , G3361 Can ye G1410 make G4160 the children G5207 of the bridechamber G3567 fast G3522 , while G3739 G1722 the bridegroom G3566 is G2076 with G3326 them G846 ? Jes 62:5; 2Kor 11:2;

YLT

34 And he said unto them, `Are ye able to make the sons of the bride-chamber--in the bridegroom being with them--to fast? Jes 62:5; 2Kor 11:2;

WHNU

34 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM μη G3361 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P τους G3588 T-APM υιους G5207 N-APM του G3588 T-GSM νυμφωνος G3567 N-GSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM ο G3588 T-NSM νυμφιος G3566 N-NSM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εστιν G2076 V-PXI-3S ποιησαι G4160 V-AAN νηστευσαι G3522 V-AAN Jes 62:5; 2Kor 11:2;

Darby

34 And he said to them, Can ye make the sons of the bridechamber fast when the bridegroom is with them? Jes 62:5; 2Kor 11:2;

TSK - Lukas 5:34

 

the children.

Richt 14:10; Richt 14:11; Ps 45:14; Hoogl 2:6; Hoogl 2:7; Hoogl 3:10; Hoogl 3:11; Hoogl 5:8; Hoogl 6:1; Matt 25:1-10

Re 19:7-9

bridegroom.

Ps 45:10-16; Jes 54:5; Jes 62:5; Zef 3:17; Matt 22:2; Joh 3:29; 2Kor 11:2

Eph 5:25-27

 

 

SV

35 Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen.

KJV

35 But G1161 the days G2250 will come G2064 , when G3752 G2532 the bridegroom G3566 shall be taken away G522 from G575 them G846 , and then G5119 shall they fast G3522 in G1722 those G1565 days G2250 .

YLT

35 but days will come, and, when the bridegroom may be taken away from them, then they shall fast in those days.'

WHNU

35 ελευσονται G2064 V-FDI-3P δε G1161 CONJ ημεραι G2250 N-NPF και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ απαρθη G522 V-APS-3S απ G575 PREP αυτων G846 P-GPM ο G3588 T-NSM νυμφιος G3566 N-NSM τοτε G5119 ADV νηστευσουσιν G3522 V-FAI-3P εν G1722 PREP εκειναις G1565 D-DPF ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF

Darby

35 But days will come when also the bridegroom will have been taken away from them; then shall they fast in those days.

TSK - Lukas 5:35

 

when.

Luk 24:17-21; Dan 9:26; Zach 13:7; Joh 12:8; Joh 13:33; Joh 14:3; Joh 14:4; Joh 16:4-7; Joh 16:16-22

Joh 16:28; Joh 17:11-13; Hand 1:9; Hand 3:21

and.

Jes 22:12; Matt 6:17; Matt 6:18; Hand 13:2; Hand 13:3; Hand 14:23; 1Kor 7:5; 2Kor 11:27

 

 

SV

36 En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe [het oude], en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen.

KJV

36 And G1161 he spake G3004 also G2532 a parable G3850 unto G4314 them G846 ; G3754 No man G3762 putteth G1911 a piece G1915 of a new G2537 garment G2440 upon G1909 an old G2440 G3820 ; if otherwise, then G1490 both G2532 the new G2537 maketh a rent G4977, and G2532 the piece G1915 that was [taken] out of G575 the new G2537 agreeth G4856 not G3756 with the old G3820.

YLT

36 And he spake also a simile unto them--`No one a patch of new clothing doth put on old clothing, and if otherwise, the new also doth make a rent, and with the old the patch doth not agree, that [is] from the new.

WHNU

36 ελεγεν G3004 V-IAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ παραβολην G3850 N-ASF προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ ουδεις G3762 A-NSM επιβλημα G1915 N-ASN απο G575 PREP ιματιου G2440 N-GSN καινου G2537 A-GSN σχισας G4977 V-AAP-NSM επιβαλλει G1911 V-PAI-3S επι G1909 PREP ιματιον G2440 N-ASN παλαιον G3820 A-ASN ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N γε G1065 PRT και G2532 CONJ το G3588 T-ASN καινον G2537 A-ASN σχισει G4977 V-FAI-3S και G2532 CONJ τω G3588 T-DSN παλαιω G3820 A-DSN ου G3756 PRT-N συμφωνησει G4856 V-FAI-3S το G3588 T-ASN επιβλημα G1915 N-ASN το G3588 T-ASN απο G575 PREP του G3588 T-GSN καινου G2537 A-GSN

Darby

36 And he spoke also a parable to them: No one puts a piece of a new garment upon an old garment, otherwise he will both rend the new, and the piece which is from the new will not suit with the old.

TSK - Lukas 5:36

 

No man.

Matt 9:16; Matt 9:17; Mark 2:21; Mark 2:22

agreeth.

Lev 19:19; Deut 22:11; 2Kor 6:16

 

 

SV

37 En niemand doet nieuwen33 34 †wijn in oude [leder] zakken; anders zo zal de nieuwe wijn de [leder] zakken doen bersten, en de [wijn] zal uitgestort worden, en de [leder] zakken zullen verderven.†† 33Matt 9:17; 34Mark 2:22;

KJV

37 And G2532 no man G3762 putteth G906 new G3501 wine G3631 into G1519 old G3820 bottles G779 ; else G1490 the new G3501 wine G3631 will burst G4486 the bottles G779 , and G2532 G846 be spilled G1632, and G2532 the bottles G779 shall perish G622 . Matt 9:17; Mark 2:22;

YLT

37 `And no one doth put new wine into old skins, and if otherwise, the new wine will burst the skins, and itself will be poured out, and the skins will be destroyed; Matt 9:17; Mark 2:22;

WHNU

37 και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM βαλλει G906 V-PAI-3S οινον G3631 N-ASM νεον G3501 A-ASM εις G1519 PREP ασκους G779 N-APM παλαιους G3820 A-APM ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N γε G1065 PRT ρηξει G4486 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM οινος G3631 N-NSM ο G3588 T-NSM νεος G3501 A-NSM τους G3588 T-APM ασκους G779 N-APM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM εκχυθησεται G1632 V-FPI-3S και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ασκοι G779 N-NPM απολουνται G622 V-FMI-3P Matt 9:17; Mark 2:22;

Darby

37 And no one puts new wine into old skins, otherwise the new wine will burst the skins, and it will be poured out, and the skins will be destroyed; Matt 9:17; Mark 2:22;

TSK - Lukas 5:37

 

old.

Joz 9:4; Joz 9:13; Ps 119:83

 

 

SV

38 Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe [leder] zakken doen, en zij worden beide te zamen behouden.

KJV

38 But G235 new G3501 wine G3631 must be put G992 into G1519 new G2537 bottles G779 ; and G2532 both G297 are preserved G4933.

YLT

38 but new wine into new skins is to be put, and both are preserved together;

WHNU

38 αλλα G235 CONJ οινον G3631 N-ASM νεον G3501 A-ASM εις G1519 PREP ασκους G779 N-APM καινους G2537 A-APM βλητεον G992 A-NSN

Darby

38 but new wine is to be put into new skins, and both are preserved.

TSK - Lukas 5:38

 

Ezech 36:26; 2Kor 5:17; Gal 2:4; Gal 2:12-14; Gal 4:9-11; Gal 5:1-6; Gal 6:13; Gal 6:14; Filipp 3:5-7

Kol 2:19-23; 1Tim 4:8; Hebr 8:8-13; Hebr 13:9; Hebr 13:10; Openb 21:5

 

 

SV

39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter.

KJV

39 No man G3762 also G2532 having drunk G4095 old G3820 [wine] straightway G2112 desireth G2309 new G3501 : for G1063 he saith G3004 , The old G3820 is G2076 better G5543 .

YLT

39 and no one having drunk old [wine] , doth immediately wish new, for he saith, The old is better.'

WHNU

39 †[ουδεις G3762 A-NSM [και] G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM πιων G4095 V-2AAP-NSM παλαιον G3820 A-ASM θελει G2309 V-PAI-3S νεον G3501 A-ASM λεγει G3004 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM παλαιος G3820 A-NSM χρηστος G5543 A-NSM † εστιν] G2076 V-PXI-3S εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

39 And no one having drunk old wine [straightway] wishes for new, for he says, The old is better.

TSK - Lukas 5:39

 

Jer 6:16; Mark 7:7-13; Rom 4:11; Rom 4:12; Hebr 11:1; Hebr 11:2; Hebr 11:39

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 4)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 6)