Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 4)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 6)


Openbaring 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En ik zag in de rechter [hand] Desgenen, Die op den troon zat, een1  boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.  1Ezech 2:10;

KJV

1 And G2532 I saw G1492 in G1909 the right hand G1188 of him that sat G2521 on G1909 the throne G2362 a book G975 written G1125 within G2081 and G2532 on the backside G3693, sealed G2696 with seven G2033 seals G4973. Ezech 2:10;

YLT

1 And I saw upon the right hand of Him who is sitting upon the throne a scroll, written within and on the back, sealed with seven seals; Ezech 2:10;

WHNU

1 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF δεξιαν G1188 A-ASF του G3588 T-GSM καθημενου G2521 V-PNP-GSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM βιβλιον G975 N-ASN γεγραμμενον G1125 V-RPP-ASN εσωθεν G2081 ADV και G2532 CONJ οπισθεν G3693 ADV κατεσφραγισμενον G2696 V-RPP-ASN σφραγισιν G4973 N-DPF επτα G2033 A-NUI Ezech 2:10;

Darby

1 And I saw on the right hand of him that sat upon the throne a book, written within and on the back, sealed with seven seals. Ezech 2:10;

TSK - Openbaring 5:1

 

1 The book sealed with seven seals,

9 which only the Lamb that was slain is worthy to open.

12 Therefore the elders praise him, and confess that he redeemed them with his blood.

 

 

that sat.

4:3

a book.

Openb 10:2; Openb 10:8-11; Jes 34:16; Ezech 2:9; Ezech 2:10

sealed.

Openb 6:1; Jes 8:16; Jes 29:11; Dan 8:26; Dan 12:4-9

 

 

SV

2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?

KJV

2 And G2532 I saw G1492 a strong G2478 angel G32 proclaiming G2784 with a loud G3173 voice G5456, Who G5101 is G2076 worthy G514 to open G455 the book G975, and G2532 to loose G3089 the seals G4973 thereof G846?

YLT

2 and I saw a strong messenger crying with a great voice, `Who is worthy to open the scroll and to loose the seals of it?'

WHNU

2 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αγγελον G32 N-ASM ισχυρον G2478 A-ASM κηρυσσοντα G2784 V-PAP-ASM εν G1722 PREP φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF τις G5101 I-NSM αξιος G514 A-NSM ανοιξαι G455 V-AAN το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN και G2532 CONJ λυσαι G3089 V-AAN τας G3588 T-APF σφραγιδας G4973 N-APF αυτου G846 P-GSN

Darby

2 And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who [is] worthy to open the book, and to break its seals?

TSK - Openbaring 5:2

 

a strong.

Ps 103:20

Who.

Openb 5:5; Jes 29:11; Jes 29:12; Jes 41:22; Jes 41:23

 

 

SV

3 En niemand in2 3  den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve [in] zien.   2Openb 5:13;  3Filipp 2:10;

KJV

3 And G2532 no man G3762 in G1722 heaven G3772, nor G3761 in G1909 earth G1093, neither G3761 under G5270 the earth G1093, was able G1410 to open G455 the book G975, neither G3761 to look G991 thereon G846. Openb 5:13; Filipp 2:10;

YLT

3 and no one was able in the heaven, nor upon the earth, nor under the earth, to open the scroll, nor to behold it. Openb 5:13; Filipp 2:10;

WHNU

3 και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM εδυνατο G1410 V-INI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM ουδε G3761 ADV επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ουδε G3761 ADV υποκατω G5270 ADV της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ανοιξαι G455 V-AAN το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN ουτε G3777 CONJ βλεπειν G991 V-PAN αυτο G846 P-ASN Openb 5:13; Filipp 2:10;

Darby

3 And no one was able in the heaven, or upon the earth, or underneath the earth, to open the book, or to regard it. Openb 5:13; Filipp 2:10;

TSK - Openbaring 5:3

 

Openb 5:13; Jes 40:13; Jes 40:14; Jes 41:28; Rom 11:34

 

 

SV

4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve [in] te zien.

KJV

4 And G2532 I G1473 wept G2799 much G4183, because G3754 no man G3762 was found G2147 worthy G514 to open G455 and G2532 to read G314 the book G975, neither G3777 to look G991 thereon G846.

YLT

4 And I was weeping much, because no one was found worthy to open and to read the scroll, nor to behold it,

WHNU

4 και G2532 CONJ  [εγω] G1473 P-1NS εκλαιον G2799 V-IAI-1S πολυ G4183 A-ASN οτι G3754 CONJ ουδεις G3762 A-NSM αξιος G514 A-NSM ευρεθη G2147 V-API-3S ανοιξαι G455 V-AAN το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN ουτε G3777 CONJ βλεπειν G991 V-PAN αυτο G846 P-ASN

Darby

4 And *I* wept much because no one had been found worthy to open the book nor to regard it.

TSK - Openbaring 5:4

 

because.

Openb 4:1; Dan 12:8; Dan 12:9

 

 

SV

5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de4  Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de5 6 7  Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.     4Gen 49:9-10;  5Jes 11:10;  6Rom 15:12;  7Openb 22:16;

KJV

5 And G2532 one G1520 of G1537 the elders G4245 saith G3004 unto me G3427, Weep G2799 not G3361: behold G2400, the Lion G3023 of G5607 G1537 the tribe G5443 of Juda G2455, the Root G4491 of David G1138, hath prevailed G3528 to open G455 the book G975, and G2532 to loose G3089 the seven G2033 seals G4973 thereof G846. Gen 49:9-10; Jes 11:10; Rom 15:12; Openb 22:16;

YLT

5 and one of the elders saith to me, `Weep not; lo, overcome did the Lion, who is of the tribe of Judah, the root of David, to open the scroll, and to loose the seven seals of it; Gen 49:9-10; Jes 11:10; Rom 15:12; Openb 22:16;

WHNU

5 και G2532 CONJ εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS μη G3361 PRT-N κλαιε G2799 V-PAM-2S ιδου G2400 V-2AAM-2S ενικησεν G3528 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM λεων G3023 N-NSM ο G3588 T-NSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF φυλης G5443 N-GSF ιουδα G2448 N-GSM η G3588 T-NSF ριζα G4491 N-NSF δαυιδ G1138 N-PRI ανοιξαι G455 V-AAN το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN και G2532 CONJ τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI σφραγιδας G4973 N-APF αυτου G846 P-GSN Gen 49:9-10; Jes 11:10; Rom 15:12; Openb 22:16;

Darby

5 And one of the elders says to me, Do not weep. Behold, the lion which [is] of the tribe of Juda, the root of David, has overcome [so as] to open the book, and its seven seals. Gen 49:9-10; Jes 11:10; Rom 15:12; Openb 22:16;

TSK - Openbaring 5:5

 

one.

Openb 4:4; Openb 4:10; Openb 7:13

Weep.

Jer 31:16; Luk 7:13; Luk 8:52; Luk 23:28; Joh 20:13

the Lion.

Gen 49:9; Gen 49:10; Num 24:9; Hebr 7:14

the Root.

Openb 22:16; Jes 11:1; Jes 11:10; Jer 23:5; Jer 23:6; Rom 1:3; Rom 15:12

hath.

Openb 1:1; Openb 6:1

 

 

SV

6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven8 9  ogen; dewelke zijn de zeven10  geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.    8Zach 3:9;  9Zach 4:10;  10Openb 4:5;

KJV

6 And G2532 I beheld G1492, and G2532, lo G2400, in G1722 the midst G3319 of the throne G2362 and G2532 of the four G5064 beasts G2226, and G2532 in G1722 the midst G3319 of the elders G4245, stood G2476 a Lamb G721 as G5613 it had been slain G4969, having G2192 seven G2033 horns G2768 and G2532 seven G2033 eyes G3788, which G3739 are G1526 the seven G2033 Spirits G4151 of God G2316 sent forth G649 into G1519 all G3956 the earth G1093. Zach 3:9; Zach 4:10; Openb 4:5;

YLT

6 and I saw, and lo, in the midst of the throne, and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb hath stood as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the Seven Spirits of God, which are sent to all the earth, Zach 3:9; Zach 4:10; Openb 4:5;

WHNU

6 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ των G3588 T-GPN τεσσαρων G5064 A-GPN ζωων G2226 N-GPN και G2532 CONJ εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM αρνιον G721 N-NSN εστηκος G2476 V-RAP-NSN ως G5613 ADV εσφαγμενον G4969 V-RPP-NSN εχων G2192 V-PAP-NSM κερατα G2768 N-APN επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ οφθαλμους G3788 N-APM επτα G2033 A-NUI οι G3739 R-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P τα G3588 T-NPN [επτα] G2033 A-NUI πνευματα G4151 N-NPN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM απεσταλμενοι G649 V-RPP-NPM εις G1519 PREP πασαν G3956 A-ASF την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF Zach 3:9; Zach 4:10; Openb 4:5;

Darby

6 And I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God [which are] sent into all the earth: Zach 3:9; Zach 4:10; Openb 4:5;

TSK - Openbaring 5:6

 

in the midst of the throne.

4:4-6

a Lamb.An emblematical representation of our Saviour's high priesthood.

Openb 5:9; Openb 5:12; Openb 6:16; Openb 7:9-17; Openb 12:11; Openb 13:8; Openb 17:14; Openb 21:23; Openb 22:1; Openb 22:3; Jes 53:7; Jes 53:8

Joh 1:29; Joh 1:36; Hand 8:32; 1Petr 1:19; 1Petr 1:20

seven horns.As a horn is the emblem of power, and seven the number of perfection, the seven horns may denote the almighty power of Jesus Christ.

1Sam 2:10; Dan 7:14; Micha 4:13; Hab 3:4; Luk 1:69; Filipp 2:9-11

seven eyes.His infinite knowledge and wisdom; and especially "the treasures of wisdom" laid up in him, to be communicated to the Church by "the seven spirits of God", i.e., the Holy Spirit.

2Kron 16:9; Zach 3:9; Zach 4:10

the seven spirits.

4:5

 

 

SV

7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter [hand] Desgenen, Die op den troon zat.

KJV

7 And G2532 he came G2064 and G2532 took G2983 the book G975 out of G1537 the right hand G1188 of him that sat G2521 upon G1909 the throne G2362.

YLT

7 and he came and took the scroll out of the right hand of Him who is sitting upon the throne.

WHNU

7 και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S και G2532 CONJ ειληφεν G2983 V-RAI-3S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF δεξιας G1188 A-GSF του G3588 T-GSM καθημενου G2521 V-PNP-GSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM

Darby

7 and it came and took [it] out of the right hand of him that sat upon the throne.

TSK - Openbaring 5:7

 

out.

Openb 5:1; Openb 4:2; Openb 4:3

 

 

SV

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam [neder], hebbende elk citeren11  en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de12  gebeden der heiligen.   11Openb 14:2;  12Ps 141:2;  [Openb 8:3];

KJV

8 And G2532 when G3753 he had taken G2983 the book G975, the four G5064 beasts G2226 and G2532 four G5064 [and] twenty G1501 elders G4245 fell down G4098 before G1799 the Lamb G721, having G2192 every one of them G1538 harps G2788, and G2532 golden G5552 vials G5357 full G1073 of odours G2368, which G3739 are G1526 the prayers G4335 of saints G40.1

  1odours: or, incense  Openb 14:2; Ps 141:2; [Openb 8:3];

YLT

8 And when he took the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell before the Lamb, having each one harps and golden vials full of perfumes, which are the prayers of the saints, Openb 14:2; Ps 141:2; [Openb 8:3];

WHNU

8 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ελαβεν G2983 V-2AAI-3S το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN τα G3588 T-NPN τεσσαρα G5064 A-NPN ζωα G2226 N-NPN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εικοσι G1501 A-NPM τεσσαρες G5064 A-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM επεσαν G4098 V-2AAI-3P ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN εχοντες G2192 V-PAP-NPM εκαστος G1538 A-NSM κιθαραν G2788 N-ASF και G2532 CONJ φιαλας G5357 N-APF χρυσας G5552 A-APF γεμουσας G1073 V-PAP-APF θυμιαματων G2368 N-GPN αι G3739 R-NPF εισιν G1526 V-PXI-3P αι G3588 T-NPF προσευχαι G4335 N-NPF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM Openb 14:2; Ps 141:2; [Openb 8:3];

Darby

8 And when it took the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell before the Lamb, having each a harp and golden bowls full of incenses, which are the prayers of the saints. Openb 14:2; Ps 141:2; [Openb 8:3];

TSK - Openbaring 5:8

 

the four.

Openb 5:14; Openb 4:4; Openb 4:8; Openb 4:10; Openb 7:10-12; Openb 19:4; Joh 5:23; Rom 14:10-12; Filipp 2:9-11

Heb 1:6

having.

Openb 14:2; Openb 14:3; Openb 15:2; Ps 33:2; Ps 43:4; Ps 81:2; Ps 150:3

golden.

15:7

odours.  or incense.  the prayers.

Openb 8:3; Openb 8:4; Ps 141:2

 

 

SV

9 En zij zongen een13  nieuw lied, zeggende: Gij14  zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht15 16 17 18 19 20 21  met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;          13Openb 14:3;  14Openb 4:11;  15Hand 20:28;  16Efez 1:7;  17Kol 1:14;  18Hebr 9:12;  19Hebr 10:10;  201Petr 1:19;  211Joh 1:7;  [Ps 33:3]; [Openb 1:5];

KJV

9 And G2532 they sung G103 a new G2537 song G5603, saying G3004, Thou art G1488 worthy G514 to take G2983 the book G975, and G2532 to open G455 the seals G4973 thereof G846: for G3754 thou wast slain G4969, and G2532 hast redeemed G59 us G2248 to God G2316 by G1722 thy G4675 blood G129 out of G1537 every G3956 kindred G5443, and G2532 tongue G1100, and G2532 people G2992, and G2532 nation G1484; Openb 14:3; Openb 4:11; Hand 20:28; Efez 1:7; Kol 1:14; Hebr 9:12; Hebr 10:10; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; [Ps 33:3]; [Openb 1:5];

YLT

9 and they sing a new song, saying, `Worthy art thou to take the scroll, and to open the seals of it, because thou wast slain, and didst redeem us to God in thy blood, out of every tribe, and tongue, and people, and nation, Openb 14:3; Openb 4:11; Hand 20:28; Efez 1:7; Kol 1:14; Hebr 9:12; Hebr 10:10; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; [Ps 33:3]; [Openb 1:5];

WHNU

9 και G2532 CONJ αδουσιν G103 V-PAI-3P ωδην G5603 N-ASF καινην G2537 A-ASF λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αξιος G514 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S λαβειν G2983 V-2AAN το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN και G2532 CONJ ανοιξαι G455 V-AAN τας G3588 T-APF σφραγιδας G4973 N-APF αυτου G846 P-GSN οτι G3754 CONJ εσφαγης G4969 V-2API-2S και G2532 CONJ ηγορασας G59 V-AAI-2S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αιματι G129 N-DSN σου G4675 P-2GS εκ G1537 PREP πασης G3956 A-GSF φυλης G5443 N-GSF και G2532 CONJ γλωσσης G1100 N-GSF και G2532 CONJ λαου G2992 N-GSM και G2532 CONJ εθνους G1484 N-GSN Openb 14:3; Openb 4:11; Hand 20:28; Efez 1:7; Kol 1:14; Hebr 9:12; Hebr 10:10; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; [Ps 33:3]; [Openb 1:5];

Darby

9 And they sing a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open its seals; because thou hast been slain, and hast redeemed to God, by thy blood, out of every tribe, and tongue, and people, and nation, Openb 14:3; Openb 4:11; Hand 20:28; Efez 1:7; Kol 1:14; Hebr 9:12; Hebr 10:10; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; [Ps 33:3]; [Openb 1:5];

TSK - Openbaring 5:9

 

sung.

Openb 7:10-12; Openb 14:3; Ps 33:3; Ps 40:3; Ps 96:1; Ps 98:1; Ps 144:9; Ps 149:1; Jes 42:10

Thou art.

Openb 5:2; Openb 5:3; Openb 4:11

for.

Openb 5:6; Openb 5:12; Openb 13:8

and hast.

Openb 14:4; Openb 14:6; Matt 20:28; Matt 26:28; Hand 20:28; Rom 3:24-26; 1Kor 6:20; 1Kor 7:23

Efez 1:7; Kol 1:14; Tit 2:14; Hebr 11:14; 1Petr 1:18; 1Petr 1:19; 2Petr 2:1

1Joh 1:7; 1Joh 2:2

out.

Openb 7:9; Openb 11:9; Openb 14:6; Dan 4:1; Dan 6:25; Mark 16:15; Mark 16:16; Kol 1:23

 

 

SV

10 En22 23 24 25  Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.     22Ex 19:6;  231Petr 2:5;  241Petr 2:9;  25Openb 1:6;  [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

KJV

10 And G2532 hast made G4160 us G2248 unto our G2257 God G2316 kings G935 and G2532 priests G2409: and G2532 we shall reign G936 on G1909 the earth G1093. Ex 19:6; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9; Openb 1:6; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

YLT

10 and didst make us to our God kings and priests, and we shall reign upon the earth.' Ex 19:6; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9; Openb 1:6; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

WHNU

10 και G2532 CONJ εποιησας G4160 V-AAI-2S αυτους G846 P-APM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ημων G2257 P-1GP βασιλειαν G932 N-ASF και G2532 CONJ ιερεις G2049 N-APM και G2532 CONJ  βασιλευουσιν G936 V-PAI-3P βασιλευσουσιν G936 V-FAI-3P επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Ex 19:6; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9; Openb 1:6; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

Darby

10 and made them to our God kings and priests; and they shall reign over the earth. Ex 19:6; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9; Openb 1:6; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

TSK - Openbaring 5:10

 

kings.

Openb 1:6; Openb 20:6; Openb 22:5; Ex 19:6; 1Petr 2:5-9

we.

Openb 20:6; Dan 7:18; Dan 7:27

 

 

SV

11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun26 27  getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;   26Dan 7:10;  27Hebr 12:22;  [Luk 2:13];

KJV

11 And G2532 I beheld G1492, and G2532 I heard G191 the voice G5456 of many G4183 angels G32 round about G2943 the throne G2362 and G2532 the beasts G2226 and G2532 the elders G4245: and G2532 the number G706 of them G846 was G2258 ten thousand G3461 times ten thousand G3461, and G2532 thousands G5505 of thousands G5505; Dan 7:10; Hebr 12:22; [Luk 2:13];

YLT

11 And I saw, and I heard the voice of many messengers round the throne, and the living creatures, and the elders--and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands-- Dan 7:10; Hebr 12:22; [Luk 2:13];

WHNU

11 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S φωνην G5456 N-ASF αγγελων G32 N-GPM πολλων G4183 A-GPM κυκλω G2945 N-DSM του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ των G3588 T-GPN ζωων G2226 N-GPN και G2532 CONJ των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM αριθμος G706 N-NSM αυτων G846 P-GPM μυριαδες G3461 A-NPM μυριαδων G3461 A-GPM και G2532 CONJ χιλιαδες G5505 A-NPF χιλιαδων G5505 A-NPF Dan 7:10; Hebr 12:22; [Luk 2:13];

Darby

11 And I saw, and I heard [the] voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and their number was ten thousands of ten thousands and thousands of thousands; Dan 7:10; Hebr 12:22; [Luk 2:13];

TSK - Openbaring 5:11

 

many.

Openb 7:11; 1Kon 22:19; 2Kon 6:16-18; Ps 103:20; Ps 148:2

the throne.

Openb 4:4; Openb 4:6; Openb 4:9; Openb 4:10

was.

Openb 19:6; Deut 33:2; Ps 68:17; Dan 7:10; Hebr 12:22

 

 

SV

12 Zeggende met een grote stem: Het28  Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.  28Openb 4:11;

KJV

12 Saying G3004 with a loud G3173 voice G5456, Worthy G514 is G2076 the Lamb G721 that was slain G4969 to receive G2983 power G1411, and G2532 riches G4149, and G2532 wisdom G4678, and G2532 strength G2479, and G2532 honour G5092, and G2532 glory G1391, and G2532 blessing G2129. Openb 4:11;

YLT

12 saying with a great voice, `Worthy is the Lamb that was slain to receive the power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing!' Openb 4:11;

WHNU

12 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF αξιον G514 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN αρνιον G721 N-NSN το G3588 T-NSN εσφαγμενον G4969 V-RPP-NSN λαβειν G2983 V-2AAN την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF και G2532 CONJ πλουτον G4149 N-ASM και G2532 CONJ σοφιαν G4678 N-ASF και G2532 CONJ ισχυν G2479 N-ASF και G2532 CONJ τιμην G5092 N-ASF και G2532 CONJ δοξαν G1391 N-ASF και G2532 CONJ ευλογιαν G2129 N-ASF Openb 4:11;

Darby

12 saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that has been slain, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Openb 4:11;

TSK - Openbaring 5:12

 

Worthy.

Openb 5:9; Zach 13:7

to receive.

Openb 4:11; Openb 7:12; Openb 19:1; Matt 28:18; Joh 3:35; Joh 3:36; Joh 17:2; 2Kor 8:9; Filipp 2:9-11

1Ti 1:17

 

 

SV

13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. [1Kron 29:11]; [Ps 148:1]; [Openb 5:3];

KJV

13 And G2532 every G3956 creature G2938 which G3739 is G2076 in G1722 heaven G3772, and G2532 on G1722 the earth G1093, and G2532 under G5270 the earth G1093, and G2532 such as G3739 are G2076 in G1909 the sea G2281, and G2532 all G3956 that are in G1722 them G846, heard I G191 saying G3004, Blessing G2129, and G2532 honour G5092, and G2532 glory G1391, and G2532 power G2904, [be] unto him that sitteth G2521 upon G1909 the throne G2362, and G2532 unto the Lamb G721 for G1519 ever G165 and ever G165. [1Kron 29:11]; [Ps 148:1]; [Openb 5:3];

YLT

13 and every creature that is in the heaven, and in the earth, and under the earth, and the things that are upon the sea, and the all things in them, heard I saying, `To Him who is sitting upon the throne, and to the Lamb, [is] the blessing, and the honour, and the glory, and the might--to the ages of the ages!' [1Kron 29:11]; [Ps 148:1]; [Openb 5:3];

WHNU

13 και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN κτισμα G2938 N-ASN ο G3739 R-NSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ υποκατω G5270 ADV της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF  [εστιν] G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-APN εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM παντα G3956 A-APN ηκουσα G191 V-AAI-1S λεγοντας G3004 V-PAP-APM τω G3588 T-DSM καθημενω G2521 V-PNP-DSM επι G1909 PREP  του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM τω G3588 T-DSN θρονω G2362 N-DSM και G2532 CONJ τω G3588 T-DSN αρνιω G721 N-DSN η G3588 T-NSF ευλογια G2129 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF τιμη G5092 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF δοξα G1391 N-NSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN κρατος G2904 N-NSN εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM [1Kron 29:11]; [Ps 148:1]; [Openb 5:3];

Darby

13 And every creature which is in the heaven and upon the earth and under the earth, and [those that are] upon the sea, and all things in them, heard I saying, To him that sits upon the throne, and to the Lamb, blessing, and honour, and glory, and might, to the ages of ages. [1Kron 29:11]; [Ps 148:1]; [Openb 5:3];

TSK - Openbaring 5:13

 

every.

Openb 5:3; Openb 7:9; Openb 7:10; Ps 96:11-13; Ps 148:2-13; Luk 2:14; Filipp 2:10; Kol 1:23

such.

Jes 24:14; Jes 42:10

blessing.

Openb 5:12; Openb 1:6; 1Kron 29:11; Ps 72:18; Ps 72:19; Matt 6:13; Rom 9:5; Rom 11:36; Rom 16:27

Efez 3:21; 1Tim 4:16; 1Petr 4:11; 1Petr 5:11; Judas 1:25

him.

Openb 4:2; Openb 4:3

and unto.

Openb 5:6; Openb 5:9; Openb 6:16; Openb 7:10

 

 

SV

14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen [neder], en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

KJV

14 And G2532 the four G5064 beasts G2226 said G3004, Amen G281. And G2532 the four G5064 [and] twenty G1501 elders G4245 fell down G4098 and G2532 worshipped G4352 him that liveth G2198 for G1519 ever G165 and ever G165.

YLT

14 and the four living creatures said, `Amen!' and the twenty-four elders fell down and they bow before Him who is living to the ages of the ages.

WHNU

14 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN τεσσαρα G5064 A-NPN ζωα G2226 N-NPN ελεγον G3004 V-IAI-3P αμην G281 HEB και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM επεσαν G4098 V-2AAI-3P και G2532 CONJ προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P

Darby

14 And the four living creatures said, Amen; and the elders fell down and did homage.

TSK - Openbaring 5:14

 

the four.

19:4

And the four and.

4:9-11

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 4)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 6)