Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 5)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 7)


Lukas 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En het1 2 3 †geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten aren, en aten ze, [die] wrijvende met de handen.††† 1Deut 23:25; 2Matt 12:1; 3Mark 2:23;† [Joh 9:14];

KJV

1 And G1161 it came to pass G1096 on G1722 the second G1207 sabbath G4521 after the first G1207, that he G846 went G1279 through G1223 the corn fields G4702; and G2532 his G846 disciples G3101 plucked G5089 the ears of corn G4719, and G2532 did eat G2068 , rubbing G5597 [them] in [their] hands G5495 . Deut 23:25; Matt 12:1; Mark 2:23; [Joh 9:14];

YLT

1 And it came to pass, on the second-first sabbath, as he is going through the corn fields, that his disciples were plucking the ears, and were eating, rubbing with the hands, Deut 23:25; Matt 12:1; Mark 2:23; [Joh 9:14];

WHNU

1 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP σαββατω G4521 N-DSN διαπορευεσθαι G1279 V-PNN αυτον G846 P-ASM δια G1223 PREP σποριμων G4702 A-GPM και G2532 CONJ ετιλλον G5089 V-IAI-3P οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ησθιον G2068 V-IAI-3P τους G3588 T-APM σταχυας G4719 N-APM ψωχοντες G5597 V-PAP-NPM ταις G3588 T-DPF χερσιν G5495 N-DPF Deut 23:25; Matt 12:1; Mark 2:23; [Joh 9:14];

Darby

1 And it came to pass on [the] second-first sabbath, that he went through cornfields, and his disciples were plucking the ears and eating [them] , rubbing [them] in their hands. Deut 23:25; Matt 12:1; Mark 2:23; [Joh 9:14];

TSK - Lukas 6:1

 

1 Christ reproves the Pharisees;

12 chooses apostles;

17 heals the diseased;

20 preaches to his disciples before the people.

the second.

Ex 12:15; Lev 23:7; Lev 23:10; Lev 23:11; Lev 23:15; Deut 16:9

that.

Matt 12:1-8; Mark 2:23-28

and his.

De 23:25

 

 

SV

2 En sommigen der FarizeŽn zeiden tot hen: Waarom doet gij, wat4 †niet geoorloofd is te doen op de sabbatten?† 4Ex 20:10;† [Joh 5:10];

KJV

2 And G1161 certain G5100 of the Pharisees G5330 said G2036 unto them G846 , Why G5101 do ye G4160 that which G3739 is G1832 not G3756 lawful G1832 to do G4160 on G1722 the sabbath days G4521? Ex 20:10; [Joh 5:10];

YLT

2 and certain of the Pharisees said to them, `Why do ye that which is not lawful to do on the sabbaths?' Ex 20:10; [Joh 5:10];

WHNU

2 τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM ειπαν G3004 V-2AAI-3P τι G5101 I-ASN ποιειτε G4160 V-PAI-2P ο G3739 R-NSN ουκ G3756 PRT-N εξεστιν G1832 V-PQI-3S τοις G3588 T-DPN σαββασιν G4521 N-DPN Ex 20:10; [Joh 5:10];

Darby

2 But some of the Pharisees said to them, Why do ye what is not lawful to do on the sabbath? Ex 20:10; [Joh 5:10];

TSK - Lukas 6:2

 

Why.

Luk 6:7-9; Luk 5:33; Matt 12:2; Matt 15:2; Matt 23:23; Matt 23:24; Mark 2:24; Joh 5:9-11; Joh 5:16; Joh 9:14-16

not.

Ex 22:10; Ex 31:15; Ex 35:2; Num 15:32-35; Jes 58:13

 

 

SV

3 En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David5 †deed, wanneer hem hongerde, en dengenen, die met hem waren?† 51Sam 21:6;

KJV

3 And G2532 Jesus G2424 answering G611 them G4314 G846 said G2036 , Have ye G314 not G3761 read G314 so much as G3761 this G5124 , what G3739 David G1138 did G4160 , when G3698 himself G846 was an hungred G3983, and G2532 they which G3588 were G5607 with G3326 him G846 ; 1Sam 21:6;

YLT

3 And Jesus answering said unto them, `Did ye not read even this that David did, when he hungered, himself and those who are with him, 1Sam 21:6;

WHNU

3 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ειπεν G2036 V-2AAI-3S † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ουδε G3761 ADV τουτο G5124 D-ASN ανεγνωτε G314 V-2AAI-2P ο G3739 R-ASN εποιησεν G4160 V-AAI-3S δαυιδ G1138 N-PRI οτε G3753 ADV επεινασεν G3983 V-AAI-3S αυτος G846 P-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM † [οντες] G5607 V-PXP-NPM 1Sam 21:6;

Darby

3 And Jesus answering said to them, Have ye not read so much as this, what David did when he hungered, he and those who were with him, 1Sam 21:6;

TSK - Lukas 6:3

 

Have.

Matt 12:3; Matt 12:5; Matt 19:4; Matt 21:16; Matt 21:42; Matt 22:31; Mark 2:25; Mark 12:10; Mark 12:26

what.

1Sam 21:3-6; Matt 12:3; Matt 12:4; Mark 2:25; Mark 2:26

 

 

SV

4 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven dengenen, die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten, dan6 †alleen den priesteren.† 6Lev 24:9;

KJV

4 How G5613 he went G1525 into G1519 the house G3624 of God G2316 , and G2532 did take G2983 and G2532 eat G5315 the shewbread G740 G4286, and G2532 gave G1325 also G2532 to them that were with G3326 him G846 ; which G3739 it is G1832 not G3756 lawful G1832 to eat G5315 but for G1508 the priests G2409 alone G3441 ? Lev 24:9;

YLT

4 how he went into the house of God, and the loaves of the presentation did take, and did eat, and gave also to those with him, which it is not lawful to eat, except only to the priests?' Lev 24:9;

WHNU

4 [ως] G5613 ADV εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S εις G1519 PREP τον G3588$TB G3624 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM αρτους G740 N-APM της G3588 T-GSF προθεσεως G4286 N-GSF λαβων G2983 V-2AAP-NSM εφαγεν G5315 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S τοις G3588 T-DPM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM ους G3739 R-APM ουκ G3756 PRT-N εξεστιν G1832 V-PQI-3S φαγειν G5315 V-2AAN ει G1487 COND μη G3361 PRT-N μονους G3441 A-APM τους G3588 T-APM ιερεις G2409 N-APM Lev 24:9;

Darby

4 how he entered into the house of God and took the shewbread and ate, and gave to those also who were with him, which it is not lawful that [any] eat, unless the priests alone? Lev 24:9;

TSK - Lukas 6:4

 

which.

Le 24:5-9

 

 

SV

5 En Hij zeide tot hen: De7 8 †Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.†† 7Matt 12:8; 8Mark 2:28;

KJV

5 And G2532 he said G3004 unto them G846 , That G3754 the Son G5207 of man G444 is G2076 Lord G2962 also G2532 of the sabbath G4521. Matt 12:8; Mark 2:28;

YLT

5 and he said to them, --`The Son of Man is lord also of the sabbath.' Matt 12:8; Mark 2:28;

WHNU

5 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM κυριος G2962 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S του G3588 T-GSM σαββατου G4521 N-GSN ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSN ανθρωπου G444 N-GSM Matt 12:8; Mark 2:28;

Darby

5 And he said to them, The Son of man is Lord of the sabbath also. Matt 12:8; Mark 2:28;

TSK - Lukas 6:5

 

Matt 11:5-8; Mark 2:27; Mark 9:7; Openb 1:10

 

 

SV

6 En9 10 †het geschiedde ook op een anderen sabbat, dat Hij in de synagoge ging, en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor.†† 9Matt 12:9; 10Mark 3:1;

KJV

6 And G1161 it came to pass G1096 also G2532 on G1722 another G2087 sabbath G4521 , that he G846 entered G1525 into G1519 the synagogue G4864 and G2532 taught G1321 : and G2532 there G1563 was G2258 a man G444 whose G2532 G846 right G1188 hand G5495 was G2258 withered G3584 . Matt 12:9; Mark 3:1;

YLT

6 And it came to pass also, on another sabbath, that he goeth into the synagogue, and teacheth, and there was there a man, and his right hand was withered, Matt 12:9; Mark 3:1;

WHNU

6 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP ετερω G2087 A-DSN σαββατω G4521 N-DSN εισελθειν G1525 V-2AAN αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF συναγωγην G4864 N-ASF και G2532 CONJ διδασκειν G1321 V-PAN και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S ανθρωπος G444 N-NSM εκει G1563 ADV και G2532 CONJ η G3588 T-NSF χειρ G5495 N-NSF αυτου G846 P-GSM η G3588 T-NSF δεξια G1188 A-NSF ην G2258 V-IXI-3S ξηρα G3584 A-NSF Matt 12:9; Mark 3:1;

Darby

6 And it came to pass on another sabbath also that he entered into the synagogue and taught; and there was a man there, and his right hand was withered. Matt 12:9; Mark 3:1;

TSK - Lukas 6:6

 

it came.

Matt 12:9-14; Mark 3:1-6

he.

Luk 4:16; Luk 4:31; Luk 13:10; Luk 13:13; Luk 13:14; Luk 14:3; Matt 4:23; Joh 9:16

there.

1Kon 13:4; Zach 11:17; Joh 5:3

 

 

SV

7 En de Schriftgeleerden en de FarizeŽn namen Hem waar, of Hij op den sabbat genezen zou; opdat zij [enige] beschuldiging tegen Hem mochten vinden.

KJV

7 And G1161 the scribes G1122 and G2532 Pharisees G5330 watched G3906 him G846 , whether G1487 he would heal G2323 on G1722 the sabbath day G4521; that G2443 they might find G2147 an accusation G2724 against him G846.

YLT

7 and the scribes and the Pharisees were watching him, if on the sabbath he will heal, that they might find an accusation against him.

WHNU

7 παρετηρουντο G3906 V-IMI-3P δε G1161 CONJ αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM ει G1487 COND εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σαββατω G4521 N-DSN θεραπευει G2323 V-PAI-3S ινα G2443 CONJ ευρωσιν G2147 V-2AAS-3P κατηγορειν G2723 V-PAN αυτου G846 P-GSM

Darby

7 And the scribes and the Pharisees were watching if he would heal on the sabbath, that they might find something of which to accuse him.

TSK - Lukas 6:7

 

watched.

Luk 13:14; Luk 14:1-6; Ps 37:32; Ps 37:33; Ps 38:12; Jes 29:21; Jer 20:10; Mark 3:2

Joh 5:10-16; Joh 9:16; Joh 9:26-29

that.

Luk 11:53; Luk 11:54; Luk 20:20; Matt 26:59; Matt 26:60

 

 

SV

8 Doch Hij kende hun gedachten, en zeide tot den mens, die de dorre hand had: Rijs op, en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde, stond [over einde].

KJV

8 But G1161 he G846 knew G1492 their G846 thoughts G1261 , and G2532 said G2036 to the man G444 which G3588 had G2192 the withered G3584 hand G5495 , Rise up G1453 , and G2532 stand forth G2476 in G1519 the midst G3319 . And G1161 he arose G450 and stood forth G2476.

YLT

8 And he himself had known their reasonings, and said to the man having the withered hand, `Rise, and stand in the midst;' and he having risen, stood.

WHNU

8 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ηδει G1492 V-LAI-3S τους G3588 T-APM διαλογισμους G1261 N-APM αυτων G846 P-GPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM ανδρι G435 N-DSM τω G3588 T-DSM ξηραν G3584 N-ASF εχοντι G2192 V-PAP-DSM την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF εγειρε G1453 V-PAM-2S και G2532 CONJ στηθι G2476 V-2AAM-2S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN μεσον G3319 A-ASN και G2532 CONJ αναστας G450 V-2AAP-NSM εστη G2476 V-2AAI-3S

Darby

8 But *he* knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, Get up, and stand in the midst. And having risen up he stood [there] .

TSK - Lukas 6:8

 

But.

Luk 5:22; 1Kron 28:9; 1Kron 29:17; Job 42:2; Ps 44:21; Joh 2:25; Joh 21:17; Hebr 4:13

Re 2:23

Rise.

Jes 42:4; Joh 9:4; Hand 20:24; Hand 26:26; Filipp 1:28; 1Petr 4:1

 

 

SV

9 Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik zal u vragen: Wat is geoorloofd op de sabbatten, goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te verderven?

KJV

9 Then G3767 said G2036 Jesus G2424 unto G4314 them G846 , I will ask G1905 you G5209 one thing G5101 ; Is it lawful G1832 on the sabbath days G4521 to do good G15, or G2228 to do evil G2554? to save G4982 life G5590 , or G2228 to destroy G622 [it]?

YLT

9 Then said Jesus unto them, `I will question you something: Is it lawful on the sabbaths to do good, or to do evil? life to save or to kill?'

WHNU

9 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM επερωτω G1905 V-PAI-1S υμας G5209 P-2AP ει G1487 COND εξεστιν G1832 V-PQI-3S τω G3588 T-DSN σαββατω G4521 N-DSN αγαθοποιησαι G15 V-AAN η G2228 PRT κακοποιησαι G2554 V-AAN ψυχην G5590 N-ASF σωσαι G4982 V-AAN η G2228 PRT απολεσαι G630 V-AAN

Darby

9 Jesus therefore said to them, I will ask you if it is lawful on the sabbath to do good, or to do evil? to save life, or to destroy [it] ?

TSK - Lukas 6:9

 

Is it.

Luk 14:3; Matt 12:12; Matt 12:13; Mark 3:4; Joh 7:19-23

to save.

9:56

 

 

SV

10 En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo; en11 †zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.† 112Sam 13:6;

KJV

10 And G2532 looking round about upon G4017 them G846 all G3956 , he said G2036 unto the man G444, Stretch forth G1614 thy G4675 hand G5495 . And G1161 he did G4160 so G3779 : and G2532 his G846 hand G5495 was restored G600 whole G5199 as G5613 the other G243 . 2Sam 13:6;

YLT

10 And having looked round on them all, he said to the man, `Stretch forth thy hand;' and he did so, and his hand was restored whole as the other; 2Sam 13:6;

WHNU

10 και G2532 CONJ περιβλεψαμενος G4017 V-AMP-NSM παντας G3956 A-APM αυτους G846 P-APM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM εκτεινον G1614 V-AAM-2S την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF σου G4675 P-2GS ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S και G2532 CONJ απεκατεσταθη G600 V-API-3S η G3588 T-NSF χειρ G5495 N-NSF αυτου G846 P-GSM 2Sam 13:6;

Darby

10 And having looked around on them all, he said to him, Stretch out thy hand. And he did [so] and his hand was restored as the other. 2Sam 13:6;

TSK - Lukas 6:10

 

Looking.

Mr 3:5

Stretch.

Ex 4:6; Ex 4:7; 1Kon 13:6; Ps 107:20; Joh 5:8

 

 

SV

11 En zij werden vervuld met uitzinnigheid, en spraken samen met elkander, wat zij Jezus doen zouden.

KJV

11 And G1161 they G846 were filled G4130 with madness G454 ; and G2532 communed G1255 one with another G4314 G240 what G5101 G302 they might do G4160 to Jesus G2424 .

YLT

11 and they were filled with madness, and were speaking with one another what they might do to Jesus.

WHNU

11 αυτοι G846 P-NPM δε G1161 CONJ επλησθησαν G4130 V-API-3P ανοιας G454 N-GSF και G2532 CONJ διελαλουν G1255 V-IAI-3P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM τι G5101 I-ASN αν G302 PRT ποιησαιεν G4160 V-AAO-3P τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

11 But *they* were filled with madness, and they spoke together among themselves what they should do to Jesus.

TSK - Lukas 6:11

 

they.

Luk 4:28; Ps 2:1; Ps 2:2; Pred 9:3; Hand 5:33; Hand 7:54; Hand 26:11

communed.

Matt 12:14; Matt 12:15; Matt 21:45; Joh 7:1; Joh 11:47; Hand 4:15; Hand 4:19; Hand 5:33

 

 

SV

12 En12 †het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.† 12Matt 14:23;† [Mark 6:46];

KJV

12 And G1161 it came to pass G1096 in G1722 those G5025 days G2250 , that he went out G1831 into G1519 a mountain G3735 to pray G4336 , and G2532 continued all night G1273 G2258 in G1722 prayer G4335 to God G2316 . Matt 14:23; [Mark 6:46];

YLT

12 And it came to pass in those days, he went forth to the mountain to pray, and was passing the night in the prayer of God, Matt 14:23; [Mark 6:46];

WHNU

12 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF ταυταις G3778 D-DPF εξελθειν G1831 V-2AAN αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN προσευξασθαι G4336 V-ADN και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S διανυκτερευων G1273 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF προσευχη G4335 N-DSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Matt 14:23; [Mark 6:46];

Darby

12 And it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. Matt 14:23; [Mark 6:46];

TSK - Lukas 6:12

 

that.

Ps 55:15-17; Ps 109:3; Ps 109:4; Dan 6:10; Matt 6:6; Mark 1:35; Mark 14:34-36; Hebr 5:7

continued.

Gen 32:24-26; Ps 22:2; Matt 14:23-25; Mark 6:46; Kol 4:2

 

 

SV

13 En13 14 15 16 †als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:†††† 13Matt 10:1; 14Mark 3:13; 15Mark 6:7; 16Luk 9:1;† [Joh 6:70];

KJV

13 And G2532 when G3753 it was G1096 day G2250 , he called G4377 [unto him] his G846 disciples G3101 : and G2532 of G575 them G846 he chose G1586 twelve G1427 , whom G3739 also G2532 he named G3687 apostles G652 ; Matt 10:1; Mark 3:13; Mark 6:7; Luk 9:1; [Joh 6:70];

YLT

13 and when it became day, he called near his disciples, and having chosen from them twelve, whom also he named apostles, Matt 10:1; Mark 3:13; Mark 6:7; Luk 9:1; [Joh 6:70];

WHNU

13 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S ημερα G2250 N-NSF προσεφωνησεν G4377 V-AAI-3S τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εκλεξαμενος G1586 V-AMP-NSM απ G575 PREP αυτων G846 P-GPM δωδεκα G1427 A-NUI ους G3739 R-APM και G2532 CONJ αποστολους G652 N-APM ωνομασεν G3687 V-AAI-3S Matt 10:1; Mark 3:13; Mark 6:7; Luk 9:1; [Joh 6:70];

Darby

13 And when it was day he called his disciples, and having chosen out twelve from them, whom also he named apostles: Matt 10:1; Mark 3:13; Mark 6:7; Luk 9:1; [Joh 6:70];

TSK - Lukas 6:13

 

when.

Luk 9:1; Luk 9:2; Matt 9:36-38; Matt 10:1-4; Mark 3:13-19; Mark 6:7

twelve.

Luk 22:30; Matt 19:28; Openb 12:1; Openb 21:14

apostles.

Luk 11:49; Efez 2:20; Efez 4:11; Hebr 3:1; 2Petr 3:2; Openb 18:20

 

 

SV

14 [Namelijk] Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andrťas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en BartholomťŁs;

KJV

14 Simon G4613 , (whom G3739 he also G2532 named G3687 Peter G4074 ,) and G2532 Andrew G406 his G846 brother G80 , James G2385 and G2532 John G2491 , Philip G5376 and G2532 Bartholomew G918,

YLT

14 (Simon, whom also he named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,

WHNU

14 σιμωνα G4613 N-ASM ον G3739 R-ASM και G2532 CONJ ωνομασεν G3687 V-AAI-3S πετρον G4074 N-ASM και G2532 CONJ ανδρεαν G406 N-ASM τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532$TB G2385 N-ASM και G2532 CONJ ιωαννην G2491 N-ASM και G2532 CONJ φιλιππον G5376 N-ASM και G2532 CONJ βαρθολομαιον G918 N-ASM

Darby

14 Simon, to whom also he gave the name of Peter, and Andrew his brother, [and] James and John, [and] Philip and Bartholomew,

TSK - Lukas 6:14

 

Simon.

Luk 5:8; Joh 1:40-42; Joh 21:15-20; Hand 1:13; 2Petr 1:1

Andrew.

Matt 4:18; Joh 6:8

James.

Luk 5:10; Matt 4:21; Mark 1:19; Mark 1:29; Mark 5:37; Mark 9:2; Mark 14:33; Joh 21:20-24; Hand 12:2

Philip.

Matt 10:3; Joh 1:45; Joh 6:5; Joh 14:8; Hand 1:13

 

 

SV

15 Mattheus en Thomas, Jakobus, den [zoon] van AlfťŁs, en Simon genaamd Zelůtes;

KJV

15 Matthew G3156 and G2532 Thomas G2381 , James G2385 the G3588 [son] of Alphaeus G256, and G2532 Simon G4613 called G2564 Zelotes G2208 ,

YLT

15 Matthew and Thomas, James of Alphaeus, and Simon called Zelotes,

WHNU

15 και G2532 CONJ μαθθαιον G3156 N-ASM και G2532 CONJ θωμαν G2381 N-ASM † [και] G2532 CONJ και G2532 CONJ ιακωβον G2385 N-ASM αλφαιου G256 N-GSM και G2532 CONJ σιμωνα G4613 N-ASM τον G3588 T-ASM καλουμενον G2564 V-PPP-ASM ζηλωτην G2207 N-ASM

Darby

15 [ and] Matthew and Thomas, James the [son] of Alphaeus and Simon who was called Zealot,

TSK - Lukas 6:15

 

Matthew.

5:27

Levi.

Mt 9:9

Thomas.

Joh 11:16; Joh 20:24

James.

Hand 15:13; Gal 1:19; Gal 2:9

Jas 1:1

Alphaeus.

Matt 10:3; Mark 2:14; Mark 3:18; Hand 1:13

Simon.

Matt 10:4; Mark 3:18

Simon the Canaanite.

Ac 1:13

 

 

SV

16 Judas Jakobi, en Judas IskŠriot, die ook de verrader geworden is. [Hand 1:17];

KJV

16 And Judas G2455 [the brother] of James G2385 , and G2532 Judas G2455 Iscariot G2469 , which G3739 also G2532 was G1096 the traitor G4273. [Hand 1:17];

YLT

16 Judas of James, and Judas Iscariot, who also became betrayer;) [Hand 1:17];

WHNU

16 και G2532 CONJ ιουδαν G2455 N-ASM ιακωβου G2385 N-GSM και G2532 CONJ ιουδαν G2455 N-ASM ισκαριωθ G2469 N-PRI ος G3739 R-NSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S προδοτης G4273 N-NSM [Hand 1:17];

Darby

16 [ and] Judas [brother] of James, and Judas Iscariote, who was also [his] betrayer; [Hand 1:17];

TSK - Lukas 6:16

 

Judas the.

Mt 10:3

Lebbaeus, Thaddaeus.

Mr 3:18

Thaddaeus.

Joh 14:22; Judas 1:1

Judas Iscariot.

Matt 26:14-16; Matt 27:3-5; Joh 6:70; Joh 6:71; Hand 1:16-20; Hand 1:25

 

 

SV

17 En17 18 †met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, en [met Hem] de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judťa en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon; (6:18) Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden,†† 17Matt 4:25; 18Mark 3:7;

KJV

17 And G2532 he came down G2597 with G3326 them G846 , and stood G2476 in G1909 the plain G3977 G5117 , and G2532 the company G3793 of his G846 disciples G3101 , and G2532 a great G4183 multitude G4128 of people G2992 out of G575 all G3956 Judaea G2449 and G2532 Jerusalem G2419 , and G2532 from the sea coast G3882 of Tyre G5184 and G2532 Sidon G4605 , which G3739 came G2064 to hear G191 him G846 , and G2532 to be healed G2390 of G575 their G846 diseases G3554 ; Matt 4:25; Mark 3:7;

YLT

17 and having come down with them, he stood upon a level spot, and a crowd of his disciples, and a great multitude of the people from all Judea, and Jerusalem, and the maritime Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their sicknesses, Matt 4:25; Mark 3:7;

WHNU

17 και G2532 CONJ καταβας G2597 V-2AAP-NSM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εστη G2476 V-2AAI-3S επι G1909 PREP τοπου G5117 N-GSM πεδινου G3977 A-GSM και G2532 CONJ οχλος G3793 N-NSM πολυς G4183 A-NSM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ πληθος G4128 N-NSN πολυ G4183 A-NSN του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM απο G575 PREP πασης G3956 A-GSF της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF και G2532 CONJ ιερουσαλημ G2419 N-PRI και G2532 CONJ της G3588 T-GSF παραλιου G3882 A-GSF τυρου G5184 N-GSF και G2532 CONJ σιδωνος G4605 N-GSF (6-18) οι G3739 R-NPM ηλθον G2064 V-2AAI-3P ακουσαι G191 V-AAN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ιαθηναι G2390 V-APN απο G575 PREP των G3588 T-GPF νοσων G3554 N-GPF αυτων G846 P-GPM Matt 4:25; Mark 3:7;

Darby

17 and having descended with them, he stood on a level place, and a crowd of his disciples, and a great multitude of the people from all Judaea and Jerusalem, and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their diseases; Matt 4:25; Mark 3:7;

TSK - Lukas 6:17

 

and a.

Matt 4:23-25; Matt 12:15; Mark 3:7-12

the sea.

Matt 11:21; Matt 15:21; Mark 3:8; Mark 7:24-31

which.

Luk 5:15; Matt 14:14

to be.

Ps 103:3; Ps 107:17-20

 

 

SV

18 en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen.

KJV

18 And G2532 they that were vexed G3791 with G5259 unclean G169 spirits G4151 : and G2532 they were healed G2323.

YLT

18 and those harassed by unclean spirits, and they were healed,

WHNU

18 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ενοχλουμενοι G1776 V-PPP-NPM απο G575 PREP πνευματων G4151 N-GPN ακαθαρτων G169 A-GPN εθεραπευοντο G2323 V-IPI-3P

Darby

18 and those that were beset by unclean spirits were healed.

TSK - Lukas 6:18

 

vexed.

Matt 15:22; Matt 17:15; Hand 5:16

 

 

SV

19 En al de schare zocht Hem aan te raken; want19 †er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.† 19Mark 5:30;

KJV

19 And G2532 the whole G3956 multitude G3793 sought G2212 to touch G680 him G846 : for G3754 there went G1831 virtue G1411 out G3844 of him G846 , and G2532 healed G2390 [them] all G3956 . Mark 5:30;

YLT

19 and all the multitude were seeking to touch him, because power from him was going forth, and he was healing all. Mark 5:30;

WHNU

19 και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM εζητουν G2212 V-IAI-3P απτεσθαι G680 V-PMN αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ δυναμις G1411 N-NSF παρ G3844 PREP αυτου G846 P-GSM εξηρχετο G1831 V-INI-3S και G2532 CONJ ιατο G2390 V-INI-3S παντας G3956 A-APM Mark 5:30;

Darby

19 And all the crowd sought to touch him, for power went out from him and healed all. Mark 5:30;

TSK - Lukas 6:19

 

sought.

Num 21:8; Num 21:9; 2Kon 13:21; Matt 9:20; Matt 9:21; Matt 14:36; Mark 3:10; Mark 6:56; Mark 8:22

Joh 3:14; Joh 3:15; Hand 5:15; Hand 5:16; Hand 19:12

for.

Luk 8:45; Luk 8:46; Mark 5:30; 1Petr 2:9

 

 

SV

20 En20 †Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.† 20Matt 5:2;† [Matt 5:3];

KJV

20 And G2532 he G846 lifted up G1869 his G846 eyes G3788 on G1519 his G846 disciples G3101 , and said G3004 , Blessed G3107 [be ye] poor G4434 : for G3754 yours G5212 is G2076 the kingdom G932 of God G2316 . Matt 5:2; [Matt 5:3];

YLT

20 And he, having lifted up his eyes to his disciples, said: `Happy the poor--because yours is the reign of God. Matt 5:2; [Matt 5:3];

WHNU

20 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM επαρας G1869 V-AAP-NSM τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM πτωχοι G4434 A-NPM οτι G3754 CONJ υμετερα G5212 S-2NPF εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Matt 5:2; [Matt 5:3];

Darby

20 And *he*, lifting up his eyes upon his disciples, said, Blessed [are] ye poor, for yours is the kingdom of God. Matt 5:2; [Matt 5:3];

TSK - Lukas 6:20

 

he lifted.

Matt 5:2-12; Matt 12:49; Matt 12:50; Mark 3:34; Mark 3:35

Blessed.

Luk 6:24; Luk 4:18; Luk 16:25; 1Sam 2:8; Ps 37:16; Ps 113:7; Ps 113:8; Spr 16:19; Spr 19:1; Jes 29:19

Jes 57:15; Jes 57:16; Jes 66:2; Zef 3:12; Zach 11:11; Matt 11:5; Joh 7:48; Joh 7:49

1Kor 1:26-29; 2Kor 6:10; 2Kor 8:2; 2Kor 8:9; 1Thess 1:6; Jak 1:9; Jak 1:10; Jak 2:5; Openb 2:9

for.

Luk 12:32; Luk 13:28; Luk 14:15; Matt 5:3; Matt 5:10; Hand 14:22; 1Kor 3:21-23; 2Thess 1:5

Jas 1:12

 

 

SV

21 Zalig21 †zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig22 23 †zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.††† 21Jes 65:13; 22Jes 61:3; 23Jes 66:10;† [Matt 5:4];

KJV

21 Blessed G3107 [are ye] that hunger G3983 now G3568 : for G3754 ye shall be filled G5526. Blessed G3107 [are ye] that weep G2799 now G3568 : for G3754 ye shall laugh G1070. Jes 65:13; Jes 61:3; Jes 66:10; [Matt 5:4];

YLT

21 `Happy those hungering now--because ye shall be filled. `Happy those weeping now--because ye shall laugh. Jes 65:13; Jes 61:3; Jes 66:10; [Matt 5:4];

WHNU

21 μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM πεινωντες G3983 V-PAP-NPM νυν G3568 ADV οτι G3754 CONJ χορτασθησεσθε G5526 V-FPI-2P μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM κλαιοντες G2799 V-PAP-NPM νυν G3568 ADV οτι G3754 CONJ γελασετε G1070 V-FAI-2P Jes 65:13; Jes 61:3; Jes 66:10; [Matt 5:4];

Darby

21 Blessed ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed ye that weep now, for ye shall laugh. Jes 65:13; Jes 61:3; Jes 66:10; [Matt 5:4];

TSK - Lukas 6:21

 

ye that hunger.

Luk 6:25; Luk 1:53; Ps 42:1; Ps 42:2; Ps 143:6; Jes 55:1; Jes 55:2; 1Kor 4:11; 2Kor 11:27; 2Kor 12:10

for ye shall be.

Ps 17:15; Ps 63:1-5; Ps 65:4; Ps 107:9; Jes 25:6; Jes 44:3; Jes 44:4; Jes 49:9; Jes 49:10; Jes 65:13; Jes 66:10

Jer 31:14; Jer 31:25; Matt 5:6; Joh 4:10; Joh 6:35; Joh 7:37; Joh 7:38; Openb 7:16

ye that weep.

Luk 6:25; Ps 6:6-8; Ps 42:3; Ps 119:136; Ps 126:5; Ps 126:6; Pred 7:2; Pred 7:3; Jes 30:19; Jes 57:17

Jes 57:18; Jes 61:1-3; Jer 9:1; Jer 13:17; Jer 31:9; Jer 31:13; Jer 31:18-20; Ezech 7:16; Ezech 9:4

Matt 5:4; Joh 11:35; Joh 16:20; Joh 16:21; Rom 9:1-3; 2Kor 1:4-6; 2Kor 6:10; 2Kor 7:10; 2Kor 7:11

Jak 1:2-4; Jak 1:12; 1Petr 1:6-8; Openb 21:3

ye shall laugh.

Gen 17:17; Gen 21:6; Ps 28:7; Ps 30:11; Ps 30:12; Ps 126:1; Ps 126:2; Jes 12:1; Jes 12:2; Jes 65:14

 

 

SV

22 Zalig24 25 26 27 †zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.†††† 24Matt 5:11; 251Petr 2:19; 261Petr 3:14; 271Petr 4:14;

KJV

22 Blessed G3107 are ye G2075 , when G3752 men G444 shall hate G3404 you G5209 , and G2532 when G3752 they shall separate G873 you G5209 [from their company], and G2532 shall reproach G3679 [you], and G2532 cast out G1544 your G5216 name G3686 as G5613 evil G4190 , for the Son G5207 of man's G444 sake G1752 . Matt 5:11; 1Petr 2:19; 1Petr 3:14; 1Petr 4:14;

YLT

22 `Happy are ye when men shall hate you, and when they shall separate you, and shall reproach, and shall cast forth your name as evil, for the Son of Man's sake-- Matt 5:11; 1Petr 2:19; 1Petr 3:14; 1Petr 4:14;

WHNU

22 μακαριοι G3107 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P οταν G3752 CONJ μισησωσιν G3404 V-AAS-3P υμας G5209 P-2AP οι G3588 T-NPM ανθρωποι G444 N-NPM και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ αφορισωσιν G873 V-AAS-3P υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ ονειδισωσιν G3679 V-AAS-3P και G2532 CONJ εκβαλωσιν G1544 V-2AAS-3P το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN υμων G5216 P-2GP ως G5613 ADV πονηρον G4190 A-ASN ενεκα G1752 ADV του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Matt 5:11; 1Petr 2:19; 1Petr 3:14; 1Petr 4:14;

Darby

22 Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you [from them] , and shall reproach [you] , and cast out your name as wicked, for the Son of man's sake: Matt 5:11; 1Petr 2:19; 1Petr 3:14; 1Petr 4:14;

TSK - Lukas 6:22

 

when men.

Matt 5:10-12; Matt 10:22; Mark 13:9-13; Joh 7:7; Joh 15:18-20; Joh 17:14

2Kor 11:23-26; Filipp 1:28-30; 1Thess 2:14; 1Thess 2:15; 2Tim 3:11; 2Tim 3:12; 1Petr 2:19; 1Petr 2:20

1Petr 3:14; 1Petr 4:12-16

separate.

Luk 20:15; Jes 65:5; Jes 66:5; Joh 9:22-28; Joh 9:34; Joh 12:42; Joh 16:2; Hand 22:22; Hand 24:5

for.

Luk 21:17; Matt 10:18; Matt 10:22; Matt 10:39; Hand 9:16; 1Kor 4:10; 1Kor 4:11

 

 

SV

23 Verblijdt28 †u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want29 †hun vaders deden desgelijks den profeten.†† 28Hand 5:41; 29Hand 7:51;† [Matt 5:12];

KJV

23 Rejoice ye G5463 in G1722 that G1565 day G2250 , and G2532 leap for joy G4640: for G1063 , behold G2400 , your G5216 reward G3408 [is] great G4183 in G1722 heaven G3772 : for G1063 in G2596 the like manner G5024 did G4160 their G846 fathers G3962 unto the prophets G4396. Hand 5:41; Hand 7:51; [Matt 5:12];

YLT

23 rejoice in that day, and leap, for lo, your reward [is] great in the heaven, for according to these things were their fathers doing to the prophets. Hand 5:41; Hand 7:51; [Matt 5:12];

WHNU

23 χαρητε G5463 V-2AOM-2P εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF και G2532 CONJ σκιρτησατε G4640 V-AAM-2P ιδου G2400 V-2AAM-2S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM μισθος G3408 N-NSM υμων G5216 P-2GP πολυς G4183 A-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN αυτα G846 P-APN γαρ G1063 CONJ εποιουν G4160 V-IAI-3P τοις G3588 T-DPM προφηταις G4396 N-DPM οι G3588 T-NPM πατερες G3962 N-NPM αυτων G846 P-GPM Hand 5:41; Hand 7:51; [Matt 5:12];

Darby

23 rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in the heaven, for after this manner did their fathers act toward the prophets. Hand 5:41; Hand 7:51; [Matt 5:12];

TSK - Lukas 6:23

 

Rejoice.

Hand 5:41; Rom 5:3; 2Kor 12:10; Kol 1:24; Jak 1:2

leap.

Luk 1:41; Luk 1:44; 2Sam 6:16; 2Sam 6:16; Jes 35:6; Hand 3:8; Hand 14:10

your.

Luk 6:35; Matt 5:12; Matt 6:1; Matt 6:2; 2Thess 1:5-7; 2Tim 2:12; 2Tim 4:7; 2Tim 4:8; Hebr 11:6; Hebr 11:26; 1Petr 4:13

Openb 2:7; Openb 2:10; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:26; Openb 3:5; Openb 3:12; Openb 21:7

for in.

1Kon 18:4; 1Kon 19:2; 1Kon 19:10; 1Kon 19:14; 1Kon 21:20; 1Kon 22:8; 1Kon 22:27; 2Kon 6:31; 2Kron 36:16; Neh 9:26

Jer 2:30; Matt 21:35; Matt 21:36; Matt 23:31-37; Hand 7:51; Hand 7:52; 1Thess 2:14; 1Thess 2:15

Heb 11:32-39

 

 

SV

24 Maar30 31 †wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg.†† 30Amos 6:1; 31Amos 6:8;† [Jak 5:1];

KJV

24 But G4133 woe G3759 unto you G5213 that are rich G4145! for G3754 ye have received G568 your G5216 consolation G3874. Amos 6:1; Amos 6:8; [Jak 5:1];

YLT

24 `But woe to you--the rich, because ye have got your comfort. Amos 6:1; Amos 6:8; [Jak 5:1];

WHNU

24 πλην G4133 ADV ουαι G3759 INJ υμιν G5213 P-2DP τοις G3588 T-DPM πλουσιοις G4145 A-DPM οτι G3754 CONJ απεχετε G568 V-PAI-2P την G3588 T-ASF παρακλησιν G3874 N-ASF υμων G5216 P-2GP Amos 6:1; Amos 6:8; [Jak 5:1];

Darby

24 But woe to you rich, for ye have received your consolation. Amos 6:1; Amos 6:8; [Jak 5:1];

TSK - Lukas 6:24

 

woe.

Luk 12:15-21; Luk 18:23-25; Job 21:7-15; Ps 49:6; Ps 49:7; Ps 49:16-19; Ps 73:3-12; Spr 1:32

Jer 5:4-6; Amos 4:1-3; Amos 6:1-6; Haggai 2:9; 1Tim 6:17; Jak 2:6; Jak 5:1-6

Re 18:6-8

for.

Luk 16:19-25; Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:16

 

 

SV

25 Wee32 †u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want33 34 †gij zult treuren en wenen.††† 32Jes 65:13; 33Jak 4:9; 34Jak 5:1;

KJV

25 Woe G3759 unto you G5213 that are full G1705! for G3754 ye shall hunger G3983. Woe G3759 unto you G5213 that laugh G1070 now G3568 ! for G3754 ye shall mourn G3996 and G2532 weep G2799 . Jes 65:13; Jak 4:9; Jak 5:1;

YLT

25 `Woe to you who have been filled--because ye shall hunger. `Woe to you who are laughing now--because ye shall mourn and weep. Jes 65:13; Jak 4:9; Jak 5:1;

WHNU

25 ουαι G3759 INJ υμιν G5213 P-2DP οι G3588 T-NPM εμπεπλησμενοι G1705 V-RPP-NPM νυν G3568 ADV οτι G3754 CONJ πεινασετε G3983 V-FAI-2P ουαι G3759 INJ οι G3588 T-NPM γελωντες G1070 V-PAP-NPM νυν G3568 ADV οτι G3754 CONJ πενθησετε G3996 V-FAI-2P και G2532 CONJ κλαυσετε G2799 V-FAI-2P Jes 65:13; Jak 4:9; Jak 5:1;

Darby

25 Woe to you that are filled, for ye shall hunger. Woe to you who laugh now, for ye shall mourn and weep. Jes 65:13; Jak 4:9; Jak 5:1;

TSK - Lukas 6:25

 

full.

Deut 6:11; Deut 6:12; 1Sam 2:5; Spr 30:9; Jes 28:7; Jes 65:13; Filipp 4:12; Filipp 4:13; Openb 3:17

hunger.

Jes 8:21; Jes 9:20; Jes 65:13

laugh.

Luk 8:53; Luk 16:14; Luk 16:15; Ps 22:6; Ps 22:7; Spr 14:13; Pred 2:2; Pred 7:3; Pred 7:6; Efez 5:4; Jak 4:9

mourn.

Luk 12:20; Luk 13:28; Job 20:5-7; Job 21:11-13; Ps 49:19; Jes 21:3; Jes 21:4; Jes 24:7-12

Dan 5:4-6; Amos 8:10; Nahum 1:10; Matt 22:11-13; 1Thess 5:3; Openb 18:7-11

 

 

SV

26 Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks den valsen profeten.

KJV

26 Woe G3759 unto you G5213 , when G3752 all G3956 men G444 shall speak G2036 well G2573 of you G5209 ! for G1063 so G5024 G2596 did G4160 their G846 fathers G3962 to the false prophets G5578 .

YLT

26 `Woe to you when all men shall speak well of you--for according to these things were their fathers doing to false prophets.

WHNU

26 ουαι G3759 INJ οταν G3752 CONJ † καλως G2570 ADV υμας G5209 P-2AP υμας G5209 P-2AP καλως G2570 ADV ειπωσιν G3004 V-2AAS-3P παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM ανθρωποι G444 N-NPM κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN αυτα G846 P-APN γαρ G1063 CONJ εποιουν G4160 V-IAI-3P τοις G3588 T-DPM ψευδοπροφηταις G5578 N-DPM οι G3588 T-NPM πατερες G3962 N-NPM αυτων G846 P-GPM

Darby

26 Woe, when all men speak well of you, for after this manner did their fathers to the false prophets.

TSK - Lukas 6:26

 

when.

Micha 2:11; Joh 7:7; Joh 15:19; Rom 16:18; 2Thess 2:8-12; Jak 4:4; 2Petr 2:18; 2Petr 2:19

1Joh 4:5; 1Joh 4:6; Openb 13:3; Openb 13:4

so.

1Kon 22:6-8; 1Kon 22:13; 1Kon 22:14; 1Kon 22:24-28; Jes 30:10; Jer 5:31; 2Petr 2:1-3

 

 

SV

27 Maar Ik zeg ulieden, die [dit] hoort: Hebt35 36 37 38 39 †uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten.††††† 35Ex 23:4; 36Spr 25:21; 37Matt 5:44; 38Rom 12:20; 391Kor 4:12;† [Lev 19:18];

KJV

27 But G235 I say G3004 unto you G5213 which G3588 hear G191 , Love G25 your G5216 enemies G2190 , do G4160 good G2573 to them which G3588 hate G3404 you G5209 , Ex 23:4; Spr 25:21; Matt 5:44; Rom 12:20; 1Kor 4:12; [Lev 19:18];

YLT

27 `But I say to you who are hearing, Love your enemies, do good to those hating you, Ex 23:4; Spr 25:21; Matt 5:44; Rom 12:20; 1Kor 4:12; [Lev 19:18];

WHNU

27 αλλα G235 CONJ υμιν G5213 P-2DP λεγω G3004 V-PAI-1S τοις G3588 T-DPM ακουουσιν G191 V-PAP-DPM αγαπατε G25 V-PAM-2P τους G3588 T-APM εχθρους G2190 A-APM υμων G5216 P-2GP καλως G2573 ADV ποιειτε G4160 V-PAM-2P τοις G3588 T-DPM μισουσιν G3404 V-PAP-DPM υμας G5209 P-2AP Ex 23:4; Spr 25:21; Matt 5:44; Rom 12:20; 1Kor 4:12; [Lev 19:18];

Darby

27 But to you that hear I say, Love your enemies; do good to those that hate you; Ex 23:4; Spr 25:21; Matt 5:44; Rom 12:20; 1Kor 4:12; [Lev 19:18];

TSK - Lukas 6:27

 

unto.

Luk 8:8; Luk 8:15; Luk 8:18; Mark 4:24

Love.

Luk 6:35; Luk 23:34; Ex 23:4; Ex 23:5; Job 31:29-31; Ps 7:4; Spr 24:17; Spr 25:2; Spr 25:21; Spr 25:22

Matt 5:43-45; Hand 7:60; Rom 12:17-21; 1Thess 5:15

do.

Luk 6:22; Hand 10:38; Gal 6:10; 3Joh 1:11

 

 

SV

28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt40 41 †voor degenen, die u geweld doen.†† 40Luk 23:34; 41Hand 7:60;† [1Kor 4:12];

KJV

28 Bless G2127 them that curse G2672 you G5213 , and G2532 pray G4336 for G5228 them which despitefully use G1908 you G5209 . Luk 23:34; Hand 7:60; [1Kor 4:12];

YLT

28 bless those cursing you, and pray for those accusing you falsely; Luk 23:34; Hand 7:60; [1Kor 4:12];

WHNU

28 ευλογειτε G2127 V-PAM-2P τους G3588 T-APM καταρωμενους G2672 V-PNP-APM υμας G5209 P-2AP προσευχεσθε G4336 V-PNM-2P περι G4012 PREP των G3588 T-GPM επηρεαζοντων G1908 V-PAP-GPM υμας G5209 P-2AP Luk 23:34; Hand 7:60; [1Kor 4:12];

Darby

28 bless those that curse you; pray for those who use you despitefully. Luk 23:34; Hand 7:60; [1Kor 4:12];

TSK - Lukas 6:28

 

Bless.

Luk 23:34; Hand 7:60; Rom 12:14; 1Kor 4:12; Jak 3:10; 1Petr 3:9

despitefully.

Ezech 25:15; Ezech 36:5; Hand 14:5

 

 

SV

29 Dengene,42 †die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet [te nemen].† 421Kor 6:7;† [Matt 5:39]; [Rom 12:19];

KJV

29 And unto him that smiteth G5180 thee G4571 on G1909 the [one] cheek G4600 offer G3930 also G2532 the other G243 ; and G2532 him G575 that taketh away G142 thy G4675 cloke G2440 forbid G2967 not G3361 [to take thy] coat G5509 also G2532 . 1Kor 6:7; [Matt 5:39]; [Rom 12:19];

YLT

29 and to him smiting thee upon the cheek, give also the other, and from him taking away from thee the mantle, also the coat thou mayest not keep back. 1Kor 6:7; [Matt 5:39]; [Rom 12:19];

WHNU

29 τω G3588 T-DSM τυπτοντι G5180 V-PAP-DSM σε G4571 P-2AS επι G1909 PREP την G3588 T-ASF σιαγονα G4600 N-ASF παρεχε G3930 V-PAM-2S και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αλλην G243 A-ASF και G2532 CONJ απο G575 PREP του G3588 T-GSM αιροντος G142 V-PAP-GSM σου G4675 P-2GS το G3588 T-ASN ιματιον G2440 N-ASN και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM χιτωνα G5509 N-ASM μη G3361 PRT-N κωλυσης G2967 V-AAS-2S 1Kor 6:7; [Matt 5:39]; [Rom 12:19];

Darby

29 To him that smites thee on the cheek, offer also the other; and from him that would take away thy garment, forbid not thy body-coat also. 1Kor 6:7; [Matt 5:39]; [Rom 12:19];

TSK - Lukas 6:29

 

unto.

Mt 5:39

smiteth.

Luk 22:64; 2Kron 18:23; Jes 50:6; Klaagl 3:30; Micha 5:1; Matt 26:67; Joh 18:22

Hand 23:2; 1Kor 4:11; 2Kor 11:20

and him.

2Sam 19:30; Matt 5:40; Matt 5:41; 1Kor 6:7; Hebr 10:34

 

 

SV

30 Maar43 44 †geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder.†† 43Deut 15:7; 44Matt 5:42;

KJV

30 G1161 Give G1325 to every man G3956 that asketh G154 of thee G4571 ; and G2532 of G575 him that taketh away G142 thy goods G4674 ask G523 [them] not G3361 again G523 . Deut 15:7; Matt 5:42;

YLT

30 `And to every one who is asking of thee, be giving; and from him who is taking away thy goods, be not asking again; Deut 15:7; Matt 5:42;

WHNU

30 παντι G3956 A-DSM αιτουντι G154 V-PAP-DSM σε G4571 P-2AS διδου G1325 V-PAM-2S και G2532 CONJ απο G575 PREP του G3588 T-GSM αιροντος G142 V-PAP-GSM τα G3588 T-APN σα G4674 S-2APN μη G3361 PRT-N απαιτει G523 V-PAM-2S Deut 15:7; Matt 5:42;

Darby

30 To every one that asks of thee, give; and from him that takes away what is thine, ask it not back. Deut 15:7; Matt 5:42;

TSK - Lukas 6:30

 

Give.

Luk 6:38; Luk 11:41; Luk 12:33; Luk 18:22; Deut 15:7-10; Ps 41:1; Ps 112:9; Spr 3:27; Spr 3:28

Spr 11:24; Spr 11:25; Spr 19:17; Spr 21:26; Spr 22:9; Ezech 11:1; Ezech 11:2; Jes 58:7-10; Pred 8:16

Matt 5:42-48; Hand 20:35; 2Kor 8:9; 2Kor 9:6-14; Efez 4:28

and.

Ex 22:26; Ex 22:27; Neh 5:1-19; Matt 6:12; Matt 18:27-30; Matt 18:35

 

 

SV

31 En45 †gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.† 45Matt 7:12;

KJV

31 And G2532 as G2531 ye would G2309 that G2443 men G444 should do G4160 to you G5213 , do G4160 ye G5210 also G2532 to them G846 likewise G3668 . Matt 7:12;

YLT

31 and as ye wish that men may do to you, do ye also to them in like manner; Matt 7:12;

WHNU

31 και G2532 CONJ καθως G2531 ADV θελετε G2309 V-PAI-2P ινα G2443 CONJ ποιωσιν G4160 V-PAS-3P υμιν G5213 P-2DP οι G3588 T-NPM ανθρωποι G444 N-NPM ποιειτε G4160 V-PAM-2P αυτοις G846 P-DPM ομοιως G3668 ADV Matt 7:12;

Darby

31 And as ye wish that men should do to you, do *ye* also to them in like manner. Matt 7:12;

TSK - Lukas 6:31

 

Matt 7:12; Matt 22:39; Gal 5:14; Jak 2:8-16

 

 

SV

32 En46 †indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben.† 46Matt 5:46;

KJV

32 For G2532 if G1487 ye love G25 them which love G25 you G5209 , what G4169 thank G5485 have G2076 ye G5213 ? for G1063 sinners G268 also G2532 love G25 those that love G25 them G846 . Matt 5:46;

YLT

32 and--if ye love those loving you, what grace have ye? for also the sinful love those loving them; Matt 5:46;

WHNU

32 και G2532 CONJ ει G1487 COND αγαπατε G25 V-PAI-2P τους G3588 T-APM αγαπωντας G25 V-PAP-APM υμας G5209 P-2AP ποια G4169 I-NSF υμιν G5213 P-2DP χαρις G5485 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ οι G3588 T-NPM αμαρτωλοι G268 A-NPM τους G3588 T-APM αγαπωντας G25 V-PAP-APM αυτους G846 P-APM αγαπωσιν G25 V-PAI-3P Matt 5:46;

Darby

32 And if ye love those that love you, what thank is it to you? for even sinners love those that love them. Matt 5:46;

TSK - Lukas 6:32

 

if.

Matt 5:46; Matt 5:47

what.

1Petr 2:19; 1Petr 2:20

 

 

SV

33 En indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde.

KJV

33 And G2532 if G1437 ye do good G15 to them which do good G15 to you G5209 , what G4169 thank G5485 have G2076 ye G5213 ? for G1063 sinners G268 also do G4160 even G2532 the same G846 .

YLT

33 and if ye do good to those doing good to you, what grace have ye? for also the sinful do the same;

WHNU

33 και G2532 CONJ [γαρ] G1063 CONJ εαν G1437 COND αγαθοποιητε G15 V-PAS-2P τους G3588 T-APM αγαθοποιουντας G15 V-PAP-APM υμας G5209 P-2AP ποια G4169 I-NSF υμιν G5213 P-2DP χαρις G5485 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αμαρτωλοι G268 A-NPM το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN ποιουσιν G4160 V-PAI-3P

Darby

33 And if ye do good to those that do good to you, what thank is it to you? for even sinners do the same.

TSK - Lukas 6:33

 

33

 

 

SV

34 En47 48 †indien gij leent dengenen, van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen.†† 47Deut 15:8; 48Matt 5:42;† [Deut 23:19];

KJV

34 And G2532 if G1437 ye lend G1155 [to them] of G3844 whom G3739 ye hope G1679 G1679 to receive G618, what G4169 thank G5485 have G2076 ye G5213 ? for G1063 sinners G268 also G2532 lend G1155 to sinners G268, to G2443 receive G618 as much G2470 again G618 . Deut 15:8; Matt 5:42; [Deut 23:19];

YLT

34 and if ye lend [to those] of whom ye hope to receive back, what grace have ye? for also the sinful lend to sinners--that they may receive again as much. Deut 15:8; Matt 5:42; [Deut 23:19];

WHNU

34 και G2532 CONJ εαν G1437 COND δανισητε G1155 V-AAS-2P παρ G3844 PREP ων G3739 R-GPM ελπιζετε G1679 V-PAI-2P λαβειν G2983 V-2AAN ποια G4169 I-NSF υμιν G5213 P-2DP χαρις G5485 N-NSF [εστιν] G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ αμαρτωλοι G268 A-NPM αμαρτωλοις G268 A-DPM δανιζουσιν G1155 V-PAI-3P ινα G2443 CONJ απολαβωσιν G618 V-2AAS-3P τα G3588 T-APN ισα G2470 A-APN Deut 15:8; Matt 5:42; [Deut 23:19];

Darby

34 And if ye lend to those from whom ye hope to receive, what thank is it to you? [for] even sinners lend to sinners that they may receive the like. Deut 15:8; Matt 5:42; [Deut 23:19];

TSK - Lukas 6:34

 

Luk 6:35; Luk 14:12-14; Deut 15:8-11; Matt 5:42

 

 

SV

35 Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen49 †des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen.† 49Matt 5:45;† [Deut 15:10]; [Matt 5:42];

KJV

35 But G4133 love ye G25 your G5216 enemies G2190 , and G2532 do good G15 , and G2532 lend G1155 , hoping G560 for nothing G3367 again G560 ; and G2532 your G5216 reward G3408 shall be G2071 great G4183 , and G2532 ye shall be G2071 the children G5207 of the Highest G5310: for G3754 he G846 is G2076 kind G5543 unto G1909 the unthankful G884 and G2532 [to] the evil G4190 . Matt 5:45; [Deut 15:10]; [Matt 5:42];

YLT

35 `But love your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again, and your reward will be great, and ye shall be sons of the Highest, because He is kind unto the ungracious and evil; Matt 5:45; [Deut 15:10]; [Matt 5:42];

WHNU

35 πλην G4133 ADV αγαπατε G25 V-PAM-2P τους G3588 T-APM εχθρους G2190 A-APM υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ αγαθοποιειτε G15 V-PAM-2P και G2532 CONJ δανιζετε G1155 V-PAM-2P μηδεν G3367 A-ASN απελπιζοντες G560 V-PAP-NPM και G2532 CONJ εσται G2071 V-FXI-3S ο G3588 T-NSM μισθος G3408 N-NSM υμων G5216 P-2GP πολυς G4183 A-NSM και G2532 CONJ εσεσθε G2071 V-FXI-2P υιοι G5207 N-NPM υψιστου G5310 A-GSM οτι G3754 CONJ αυτος G846 P-NSM χρηστος G5543 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S επι G1909 PREP τους G3588 T-APM αχαριστους G884 A-APM και G2532 CONJ πονηρους G4190 A-APM Matt 5:45; [Deut 15:10]; [Matt 5:42];

Darby

35 But love your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward shall be great, and ye shall be sons of [the] Highest; for *he* is good to the unthankful and wicked. Matt 5:45; [Deut 15:10]; [Matt 5:42];

TSK - Lukas 6:35

 

love.

Luk 6:27-31; Lev 25:35-37; Ps 37:26; Ps 112:5; Spr 19:17; Spr 22:9; Rom 5:8-10

2Co 8:9

and ye.

Matt 5:44; Matt 5:45; Joh 13:35; Joh 15:8; 1Joh 3:10-14; 1Joh 4:7-11

for.

Ps 145:9; Hand 14:17

 

 

SV

36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.

KJV

36 Be ye G1096 therefore G3767 merciful G3629 , as G2531 your G5216 Father G3962 also G2532 is G2076 merciful G3629 .

YLT

36 be ye therefore merciful, as also your Father is merciful.

WHNU

36 γινεσθε G1096 V-PNM-2P οικτιρμονες G3629 A-NPM καθως G2531 ADV † [και] G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP οικτιρμων G3629 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

36 Be ye therefore merciful, even as your Father also is merciful.

TSK - Lukas 6:36

 

Matt 5:48; Efez 4:31; Efez 5:1; Efez 5:2; 1Petr 1:15; 1Petr 1:16

 

 

SV

37 En50 51 52 †oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.††† 50Matt 7:1; 51Rom 2:1; 521Kor 4:5;† [Jak 3:1];

KJV

37 G2532 Judge G2919 not G3361 , and G2532 ye shall G2919 not G3364 be judged G2919 : condemn G2613 not G3361 , and G2532 ye shall G2613 not G3364 be condemned G2613: forgive G630 , and G2532 ye shall be forgiven G630: Matt 7:1; Rom 2:1; 1Kor 4:5; [Jak 3:1];

YLT

37 `And judge not, and ye may not be judged; condemn not, and ye may not be condemned; release, and ye shall be released. Matt 7:1; Rom 2:1; 1Kor 4:5; [Jak 3:1];

WHNU

37 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N κρινετε G2919 V-PAM-2P και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N κριθητε G2919 V-APS-2P και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N καταδικαζετε G2613 V-PAM-2P και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N καταδικασθητε G2613 V-APS-2P απολυετε G630 V-PAM-2P και G2532 CONJ απολυθησεσθε G630 V-FPI-2P Matt 7:1; Rom 2:1; 1Kor 4:5; [Jak 3:1];

Darby

37 And judge not, and ye shall not be judged; condemn not, and ye shall not be condemned. Remit, and it shall be remitted to you. Matt 7:1; Rom 2:1; 1Kor 4:5; [Jak 3:1];

TSK - Lukas 6:37

 

Judge.

Jes 65:5; Matt 7:1; Rom 2:1; Rom 2:2; Rom 14:3; Rom 14:4; Rom 14:10-16; 1Kor 4:3-5; Jak 4:11; Jak 4:12

forgive.

Luk 17:3; Luk 17:4; Matt 5:7; Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 18:35; Mark 11:25; Mark 11:26; 1Kor 13:4-7; Efez 4:32

Col 3:13

 

 

SV

38 Geeft,53 54 †en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want55 56 †met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.†††† 53Spr 10:22; 54Spr 19:17; 55Matt 7:2; 56Mark 4:24;† [Spr 14:22];

KJV

38 Give G1325 , and G2532 it shall be given G1325 unto you G5213 ; good G2570 measure G3358 , pressed down G4085, and G2532 shaken together G4531, and G2532 running over G5240, shall men give G1325 into G1519 your G5216 bosom G2859 . For G1063 with the same G846 measure G3358 that G3739 ye mete withal G3354 it shall be measured G488 to you G5213 again G488 . Spr 10:22; Spr 19:17; Matt 7:2; Mark 4:24; [Spr 14:22];

YLT

38 `Give, and it shall be given to you; good measure, pressed, and shaken, and running over, they shall give into your bosom; for with that measure with which ye measure, it shall be measured to you again.' Spr 10:22; Spr 19:17; Matt 7:2; Mark 4:24; [Spr 14:22];

WHNU

38 διδοτε G1325 V-PAM-2P και G2532 CONJ δοθησεται G1325 V-FPI-3S υμιν G5213 P-2DP μετρον G3358 N-ASN καλον G2570 A-ASN πεπιεσμενον G4085 V-RPP-ASN σεσαλευμενον G4531 V-RPP-ASN υπερεκχυννομενον G5240 V-PPP-ASN δωσουσιν G1325 V-FAI-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κολπον G2859 N-ASM υμων G5216 P-2GP ω G3739 R-DSN γαρ G1063 CONJ μετρω G3358 N-DSN μετρειτε G3354 V-PAI-2P αντιμετρηθησεται G488 V-FPI-3S υμιν G5213 P-2DP Spr 10:22; Spr 19:17; Matt 7:2; Mark 4:24; [Spr 14:22];

Darby

38 Give, and it shall be given to you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall be given into your bosom: for with the same measure with which ye mete it shall be measured to you again. Spr 10:22; Spr 19:17; Matt 7:2; Mark 4:24; [Spr 14:22];

TSK - Lukas 6:38

 

and it.

Luk 6:30; Deut 15:10; Ezra 7:27; Ezra 7:28; Job 31:16-20; Job 42:11; Spr 3:9; Spr 3:10; Spr 10:22

Spr 19:17; Spr 22:9; Pred 11:1; Pred 11:2; Matt 10:42; 2Kor 8:14; 2Kor 8:15; 2Kor 9:6-8; Filipp 4:17-19

bosom.

Ps 79:12

with.

Deut 19:16-21; Richt 1:7; Esth 7:10; Esth 9:25; Ps 18:25; Ps 18:26; Ps 41:1; Ps 41:2; Matt 7:2

Mark 4:24; Jak 2:13; Openb 16:5; Openb 16:6

 

 

SV

39 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan57 58 †ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?†† 57Jes 42:19; 58Matt 15:14;

KJV

39 And G1161 he spake G2036 a parable G3850 unto them G846 , G3385 Can G1410 the blind G5185 lead G3594 the blind G5185 ? shall they G297 not G3780 both G297 fall G4098 into G1519 the ditch G999 ? Jes 42:19; Matt 15:14;

YLT

39 And he spake a simile to them, `Is blind able to lead blind? shall they not both fall into a pit? Jes 42:19; Matt 15:14;

WHNU

39 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ παραβολην G3850 N-ASF αυτοις G846 P-DPM μητι G3385 PRT-I δυναται G1410 V-PNI-3S τυφλος G5185 A-NSM τυφλον G5185 A-ASM οδηγειν G3594 V-PAN ουχι G3780 PRT-I αμφοτεροι G297 A-NPM εις G1519 PREP βοθυνον G999 N-ASM εμπεσουνται G1706 V-FDI-3P Jes 42:19; Matt 15:14;

Darby

39 And he spoke also a parable to them: Can a blind [man] lead a blind [man] ? shall not both fall into [the] ditch? Jes 42:19; Matt 15:14;

TSK - Lukas 6:39

 

Can.

Jes 9:16; Jes 56:10; Matt 15:14; Matt 23:16-26; Rom 2:19; 1Tim 6:3-5; 2Tim 3:13

shall.

Jer 6:15; Jer 8:12; Jer 14:15; Jer 14:16; Micha 3:6; Micha 3:7; Zach 11:15-17; Matt 23:33

 

 

SV

40 De59 60 61 †discipel is niet boven zijn meester; maar een iegelijk volmaakt [discipel] zal zijn gelijk zijn meester.††† 59Matt 10:24; 60Joh 13:16; 61Joh 15:20;

KJV

40 The disciple G3101 is G2076 not G3756 above G5228 his G846 master G1320 : but G1161 every one G3956 that is perfect G2675 shall be G2071 as G5613 his G846 master G1320 .1

1thatÖ: or, shall be perfected as his master †Matt 10:24; Joh 13:16; Joh 15:20;

YLT

40 A disciple is not above his teacher, but every one perfected shall be as his teacher. Matt 10:24; Joh 13:16; Joh 15:20;

WHNU

40 ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S μαθητης G3101 N-NSM υπερ G5228 PREP τον G3588 T-ASM διδασκαλον G1320 N-ASM κατηρτισμενος G2675 V-RPP-NSM δε G1161 CONJ πας G3956 A-NSM εσται G2071 V-FXI-3S ως G5613 ADV ο G3588 T-NSM διδασκαλος G1320 N-NSM αυτου G846 P-GSM Matt 10:24; Joh 13:16; Joh 15:20;

Darby

40 The disciple is not above his teacher, but every one that is perfected shall be as his teacher. Matt 10:24; Joh 13:16; Joh 15:20;

TSK - Lukas 6:40

 

disciple.

Matt 10:24; Matt 10:25; Joh 13:16; Joh 15:20

that is perfect shall be as his master.† or, shall beperfected as his master.

Mt 23:15

 

 

SV

41 En62 †wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?† 62Matt 7:3;

KJV

41 And G1161 why G5101 beholdest thou G991 the mote G2595 that is in G1722 thy G4675 brother's G80 eye G3788 , but G1161 perceivest G2657 not G3756 the beam G1385 that is in G1722 thine own G2398 eye G3788 ? Matt 7:3;

YLT

41 `And why dost thou behold the mote that is in thy brother's eye, and the beam that [is] in thine own eye dost not consider? Matt 7:3;

WHNU

41 τι G5101 I-ASN δε G1161 CONJ βλεπεις G991 V-PAI-2S το G3588 T-ASN καρφος G2595 N-ASN το G3588 T-ASN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM οφθαλμω G3788 N-DSM του G3588 T-GSM αδελφου G80 N-GSM σου G4675 P-2GS την G3588 T-ASF δε G1161 CONJ δοκον G1385 N-ASF την G3588 T-ASF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ιδιω G2398 A-DSM οφθαλμω G3788 N-DSM ου G3756 PRT-N κατανοεις G2657 V-PAI-2S Matt 7:3;

Darby

41 But why lookest thou on the mote which is in the eye of thy brother, but perceivest not the beam which is in thine own eye? Matt 7:3;

TSK - Lukas 6:41

 

why.

Matt 7:3-5; Rom 2:1; Rom 2:21-24

but.

2Sam 12:5-7; 2Sam 20:9; 2Sam 20:10; 2Sam 20:20; 2Sam 20:21; 1Kon 2:32; 1Kron 21:6; Ps 36:2; Jer 17:9

Ezech 18:28; Joh 8:7; Joh 8:40-44; Jak 1:24

 

 

SV

42 Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe63 †eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.† 63Spr 18:17;

KJV

42 Either G2228 how G4459 canst thou G1410 say G3004 to thy G4675 brother G80 , Brother G80 , let me G863 pull out G1544 the mote G2595 that is in G1722 thine G4675 eye G3788 , when thou G991 thyself G846 beholdest G991 not G3756 the beam G1385 that is in G1722 thine G4675 own eye G3788 ? Thou hypocrite G5273, cast out G1544 first G4412 the beam G1385 out of G1537 thine own G4675 eye G3788 , and G2532 then G5119 shalt thou see clearly G1227 to pull out G1544 the mote G2595 that is in G1722 thy G4675 brother's G80 eye G3788 . Spr 18:17;

YLT

42 or how art thou able to say to thy brother, Brother, suffer, I may take out the mote that [is] in thine eye--thyself the beam in thine own eye not beholding? Hypocrite, take first the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to take out the mote that [is] in thy brother's eye. Spr 18:17;

WHNU

42 πως G4459 ADV-I δυνασαι G1410 V-PNI-2S λεγειν G3004 V-PAN τω G3588 T-DSM αδελφω G80 N-DSM σου G4675 P-2GS αδελφε G80 N-VSM αφες G863 V-2AAM-2S εκβαλω G1544 V-2AAS-1S το G3588 T-ASN καρφος G2595 N-ASN το G3588 T-ASN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM οφθαλμω G3788 N-DSM σου G4675 P-2GS αυτος G846 P-NSM την G3588 T-ASF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM οφθαλμω G3788 N-DSM σου G4675 P-2GS δοκον G1385 N-ASF ου G3756 PRT-N βλεπων G991 V-PAP-NSM υποκριτα G5273 N-VSM εκβαλε G1544 V-2AAM-2S πρωτον G4412 ADV την G3588 T-ASF δοκον G1385 N-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οφθαλμου G3788 N-GSM σου G4675$TB G2532 CONJ τοτε G5119 ADV διαβλεψεις G1227 V-FAI-2S το G3588 T-ASN καρφος G2595 N-ASN το G3588 T-ASN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM οφθαλμω G3788 N-DSM του G3588 T-GSM αδελφου G80 N-GSM σου G4675 P-2GS εκβαλειν G1544 V-2AAN Spr 18:17;

Darby

42 or how canst thou say to thy brother, Brother, allow [me] , I will cast out the mote that is in thine eye, thyself not seeing the beam that is in thine eye? Hypocrite, cast out first the beam out of thine eye, and then thou shalt see clear to cast out the mote which is in the eye of thy brother. Spr 18:17;

TSK - Lukas 6:42

 

hypocrite.

Luk 13:15; Matt 23:13-15; Hand 8:21; Hand 13:10

cast.

Luk 22:32; Ps 50:16-21; Ps 51:9-13; Spr 18:17; Matt 26:75; Hand 2:38; Hand 9:9-20

Rom 2:1; Rom 2:21-29; 2Kor 5:18; 1Thess 2:10-12; Filem 1:10; Filem 1:11

see.

Matt 6:22; Matt 6:23; 2Tim 2:21; 2Petr 1:9; Openb 3:17; Openb 3:18

 

 

SV

43 Want64 65 †het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;†† 64Matt 7:17; 65Matt 12:33;

KJV

43 For G1063 a good G2570 tree G1186 bringeth G2076 G4160 not G3756 forth G4160 corrupt G4550 fruit G2590 ; neither G3761 doth G4160 a corrupt G4550 tree G1186 bring forth G4160 good G2570 fruit G2590 . Matt 7:17; Matt 12:33;

YLT

43 `For there is not a good tree making bad fruit, nor a bad tree making good fruit; Matt 7:17; Matt 12:33;

WHNU

43 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S δενδρον G1186 N-NSN καλον G2570 A-NSN ποιουν G4160 V-PAP-NSN καρπον G2590 N-ASM σαπρον G4550 A-ASM ουδε G3761 ADV παλιν G3825 ADV δενδρον G1186 N-NSN σαπρον G4550 A-NSN ποιουν G4160 V-PAP-NSN καρπον G2590 N-ASM καλον G2570 A-ASM Matt 7:17; Matt 12:33;

Darby

43 For there is no good tree which produces corrupt fruit, nor a corrupt tree which produces good fruit; Matt 7:17; Matt 12:33;

TSK - Lukas 6:43

 

Ps 92:12-14; Jes 5:4; Jes 61:3; Jer 2:21; Matt 3:10; Matt 7:16-20; Matt 12:33

 

 

SV

44 Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want66 †men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen.† 66Matt 7:16;

KJV

44 For G1063 every G1538 tree G1186 is known G1097 by G1537 his own G2398 fruit G2590 . For G1063 of G1537 thorns G173 men do not G3756 gather G4816 figs G4810 , nor G3761 of G1537 a bramble bush G942 gather they G5166 grapes G4718 .2

2grapes: Gr. a grape †Matt 7:16;

YLT

44 for each tree from its own fruit is known, for not from thorns do they gather figs, nor from a bramble do they crop a grape. Matt 7:16;

WHNU

44 εκαστον G1538 A-NSN γαρ G1063 CONJ δενδρον G1186 N-NSN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ιδιου G2398 A-GSM καρπου G2590 N-GSM γινωσκεται G1097 V-PPI-3S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εξ G1537 PREP ακανθων G173 N-GPF συλλεγουσιν G4816 V-PAI-3P συκα G4810 N-APN ουδε G3761 ADV εκ G1537 PREP βατου G942 N-GSM σταφυλην G4718 N-ASF τρυγωσιν G5166 V-PAI-3P Matt 7:16;

Darby

44 for every tree is known by its own fruit, for figs are not gathered from thorns, nor grapes vintaged from a bramble. Matt 7:16;

TSK - Lukas 6:44

 

For of.

Gal 5:19-23; Tit 2:11-13; Jak 3:12; Judas 1:12

grapes.† Gr. a grape.

 

 

SV

45 De67 †goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want68 †uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.†† 67Matt 12:35; 68Matt 12:34;

KJV

45 A good G18 man G444 out of G1537 the good G18 treasure G2344 of his G846 heart G2588 bringeth forth G4393 that which is good G18 ; and G2532 an evil G4190 man G444 out of G1537 the evil G4190 treasure G2344 of his G846 heart G2588 bringeth forth G4393 that which is evil G4190 : for G1063 of G1537 the abundance G4051 of the heart G2588 his G846 mouth G4750 speaketh G2980 . Matt 12:35; Matt 12:34;

YLT

45 `The good man out of the good treasure of his heart doth bring forth that which [is] good; and the evil man out of the evil treasure of his heart doth bring forth that which [is]† evil; for out of the abounding of the heart doth his mouth speak. Matt 12:35; Matt 12:34;

WHNU

45 ο G3588 T-NSM αγαθος G18 A-NSM ανθρωπος G444 N-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM αγαθου G18 A-GSM θησαυρου G2344 N-GSM της G3588 T-GSF καρδιας G2588 N-GSF προφερει G4393 V-PAI-3S το G3588 T-ASN αγαθον G18 A-ASN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πονηρος G4190 A-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM πονηρου G4190 A-GSM προφερει G4393 V-PAI-3S το G3588 T-ASN πονηρον G4190 A-ASN εκ G1537 PREP γαρ G1063 CONJ περισσευματος G4051 N-GSN καρδιας G2588 N-GSF λαλει G2980 V-PAI-3S το G3588 T-NSN στομα G4750 N-NSN αυτου G846 P-GSM Matt 12:35; Matt 12:34;

Darby

45 The good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good; and the wicked [man] out of the wicked, brings forth what is wicked: for out of the abundance of the heart his mouth speaks. Matt 12:35; Matt 12:34;

TSK - Lukas 6:45

 

good man.

Ps 37:30; Ps 37:31; Ps 40:8-10; Ps 71:15-18; Spr 10:20; Spr 10:21; Spr 12:18; Spr 15:23; Spr 22:17; Spr 22:18

Matt 12:35; Joh 7:38; Efez 4:29; Efez 5:3; Efez 5:4; Efez 5:19; Kol 4:6

treasure.

2Kor 4:6; 2Kor 4:7; Efez 3:8; Kol 3:16; Hebr 8:10

and an.

Ps 12:2-4; Ps 41:6; Ps 41:7; Ps 52:2-4; Ps 59:7; Ps 59:12; Ps 64:3-8; Ps 140:5; Jer 9:2-5; Hand 5:3

Hand 8:19-23; Rom 3:13; Rom 3:14; Jak 3:5-8; Judas 1:15

for.

Mt 12:34-37

 

 

SV

46 En69 70 71 72 73 74 †wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?†††††† 69Mal 1:6; 70Matt 7:21; 71Matt 25:11; 72Luk 13:25; 73Rom 2:13; 74Jak 1:22;

KJV

46 And G1161 why G5101 call ye G2564 me G3165 , Lord G2962 , Lord G2962 , and G2532 do G4160 not G3756 the things which G3739 I say G3004 ? Mal 1:6; Matt 7:21; Matt 25:11; Luk 13:25; Rom 2:13; Jak 1:22;

YLT

46 `And why do ye call me, Lord, Lord, and do not what I say? Mal 1:6; Matt 7:21; Matt 25:11; Luk 13:25; Rom 2:13; Jak 1:22;

WHNU

46 τι G5101 I-NSN δε G1161 CONJ με G3165 P-1AS καλειτε G2564 V-PAI-2P κυριε G2962 N-VSM κυριε G2962 N-VSM και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N ποιειτε G4160 V-PAI-2P α G3739 R-APN λεγω G3004 V-PAI-1S Mal 1:6; Matt 7:21; Matt 25:11; Luk 13:25; Rom 2:13; Jak 1:22;

Darby

46 And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things that I say? Mal 1:6; Matt 7:21; Matt 25:11; Luk 13:25; Rom 2:13; Jak 1:22;

TSK - Lukas 6:46

 

Luk 13:25-27; Mal 1:6; Matt 7:21-23; Matt 25:11; Matt 25:24; Matt 25:44; Joh 13:13-17; Gal 6:7

 

 

SV

47 Een75 †iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is.† 75Matt 7:24;† [Jak 1:23];

KJV

47 Whosoever G3956 cometh G2064 to G4314 me G3165 , and G2532 heareth G191 my G3450 sayings G3056 , and G2532 doeth G4160 them G846 , I will shew G5263 you G5213 to whom G5101 he is G2076 like G3664 : Matt 7:24; [Jak 1:23];

YLT

47 Every one who is coming unto me, and is hearing my words, and is doing them, I will shew you to whom he is like; Matt 7:24; [Jak 1:23];

WHNU

47 πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM προς G4314 PREP με G3165 P-1AS και G2532 CONJ ακουων G191 V-PAP-NSM μου G3450 P-1GS των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM και G2532 CONJ ποιων G4160 V-PAP-NSM αυτους G846 P-APM υποδειξω G5263 V-FAI-1S υμιν G5213 P-2DP τινι G5101 I-DSM εστιν G2076 V-PXI-3S ομοιος G3664 A-NSM Matt 7:24; [Jak 1:23];

Darby

47 Every one that comes to me, and hears my words and does them, I will shew you to whom he is like. Matt 7:24; [Jak 1:23];

TSK - Lukas 6:47

 

cometh.

Luk 14:26; Jes 55:3; Matt 11:28; Joh 5:40; Joh 6:35; Joh 6:37; Joh 6:44; Joh 6:45; 1Petr 2:4

heareth.

Matt 7:24; Matt 7:25; Matt 17:5; Joh 8:52; Joh 9:27; Joh 9:28; Joh 10:27

doeth.

Luk 8:8; Luk 8:13; Luk 11:28; Matt 11:29; Matt 12:50; Joh 13:17; Joh 14:15; Joh 14:21-24; Joh 15:9-14

Rom 2:7-10; Hebr 5:9; Jak 1:22-25; Jak 4:17; 2Petr 1:10; 1Joh 2:29; 1Joh 3:7

Re 22:14

 

 

SV

48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond.

KJV

48 He is G2076 like G3664 a man G444 which G3739 built G3618 an house G3614 , and G2532 digged G4626 deep G900 , and G2532 laid G5087 the foundation G2310 on G1909 a rock G4073 : and G1161 when the flood G4132 arose G1096 , the stream G4215 beat vehemently G4366 upon that G1565 house G3614 , and G2532 could G2480 not G3756 shake G4531 it G846 : for G1063 it was founded G2311 upon G1909 a rock G4073 .

YLT

48 he is like to a man building a house, who did dig, and deepen, and laid a foundation upon the rock, and a flood having come, the stream broke forth on that house, and was not able to shake it, for it had been founded upon the rock.

WHNU

48 ομοιος G3664 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ανθρωπω G444 N-DSM οικοδομουντι G3618 V-PAP-DSM οικιαν G3614 N-ASF ος G3739 R-NSM εσκαψεν G4626 V-AAI-3S και G2532 CONJ εβαθυνεν G900 V-AAI-3S και G2532 CONJ εθηκεν G5087 V-AAI-3S θεμελιον G2310 N-ASM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF πετραν G4073 N-ASF πλημμυρης G4132 N-GSF δε G1161 CONJ γενομενης G1096 V-2ADP-GSF προσερηξεν G4366 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ποταμος G4215 N-NSM τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF εκεινη G1565 D-DSF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ισχυσεν G2480 V-AAI-3S σαλευσαι G4531 V-AAN αυτην G846 P-ASF δια G1223 PREP το G3588 T-ASN καλως G2570> ADV οικοδομησθαι G3618 V-RPN αυτην G846 P-ASF

Darby

48 He is like a man building a house, who dug and went deep, and laid a foundation on the rock; but a great rain coming, the stream broke upon that house, and could not shake it, for it had been founded on the rock.

TSK - Lukas 6:48

 

and laid.

Spr 10:25; Jes 28:16; Matt 7:25; Matt 7:26; 1Kor 3:10-12; Efez 2:20; 2Tim 2:19

rock.

Deut 32:15; Deut 32:18; Deut 32:31; 1Sam 2:2; 2Sam 22:2; 2Sam 22:32; 2Sam 22:47; 2Sam 23:3; Ps 95:1; Jes 26:4

1Pe 2:4-6

the flood.

2Sam 22:5; Ps 32:6; Ps 93:3; Ps 93:4; Ps 125:1; Ps 125:2; Jes 59:19; Nahum 1:8; Joh 16:33

Hand 14:22; Rom 8:35-38; 1Kor 3:13-15; 1Kor 15:55-58; 2Petr 3:10-14; 1Joh 2:28

Openb 6:14-17; Openb 20:11-15

could.

2Petr 1:10; Judas 1:24

for.

Ps 46:1-3; Ps 62:2

 

 

SV

49 Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot.

KJV

49 But G1161 he that heareth G191, and G2532 doeth G4160 not G3361 , is G2076 like G3664 a man G444 that without G5565 a foundation G2310 built G3618 an house G3614 upon G1909 the earth G1093 ; against G4366 which G3739 the stream G4215 did beat vehemently G4366 , and G2532 immediately G2112 it fell G4098 ; and G2532 the ruin G4485 of that G1565 house G3614 was G1096 great G3173 .

YLT

49 `And he who heard and did not, is like to a man having builded a house upon the earth, without a foundation, against which the stream brake forth, and immediately it fell, and the ruin of that house became great.'

WHNU

49 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ακουσας G191 V-AAP-NSM και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ποιησας G4160 V-AAP-NSM ομοιος G3664 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ανθρωπω G444 N-DSM οικοδομησαντι G3618 V-AAP-DSM οικιαν G3614 N-ASF επι G1909 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF χωρις G5565 ADV θεμελιου G2310 N-GSM η G3739 R-DSF προσερηξεν G4366 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ποταμος G4215 N-NSM και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV συνεπεσεν G4842 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S το G3588 T-NSN ρηγμα G4485 N-NSN της G3588 T-GSF οικιας G3614 N-GSF εκεινης G1565 D-GSF μεγα G3173 A-NSN

Darby

49 And he that has heard and not done, is like a man who has built a house on the ground without [a] foundation, on which the stream broke, and immediately it fell, and the breach of that house was great.

TSK - Lukas 6:49

 

that heareth.

Luk 6:46; Luk 8:5-7; Luk 19:14; Luk 19:27; Jer 44:16; Jer 44:17; Ezech 33:31; Matt 21:29; Matt 21:30; Matt 23:3

Joh 15:2; Jak 1:22-26; Jak 2:17-26; 2Petr 1:5-9; 1Joh 2:3; 1Joh 2:4

against.

Matt 13:20-22; Matt 24:10; Hand 20:29; Hand 26:11; 1Thess 3:5

immediately.

Spr 28:18; Hos 4:14; Matt 12:43-45; Mark 4:17; 1Joh 2:19

the ruin.

Luk 10:12-16; Luk 11:24-26; Luk 12:47; Hebr 10:26-29; 2Petr 2:20