Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 2)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 4)


Johannes 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodémus,1  een overste der Joden;  1Joh 19:39;

KJV

1 G1161 There was G2258 a man G444 of G1537 the Pharisees G5330, named G3686 G846 Nicodemus G3530, a ruler G758 of the Jews G2453: Joh 19:39;

YLT

1 And there was a man of the Pharisees, Nicodemus his name, a ruler of the Jews, Joh 19:39;

WHNU

1 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ ανθρωπος G444 N-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM νικοδημος G3530 N-NSM ονομα G3686 N-NSN αυτω G846 P-DSM αρχων G758 N-NSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM Joh 19:39;

Darby

1 But there was a man from among the Pharisees, his name Nicodemus, a ruler of the Jews; Joh 19:39;

TSK - Johannes 3:1

 

1 Christ teaches Nicodemus the necessity of regeneration,

14 of faith in his death,

16 the great love of God towards the world,

18 and the condemnation for unbelief.

22 Jesus baptizes in Judea.

23 The baptism, witness, and doctrine of John concerning Christ.

 

 

Joh 3:10; Joh 7:47-49

 

 

SV

2 Deze2 3  kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand4 5  kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo6  God met hem niet is.      2Joh 7:50;  3Joh 19:39;  4Joh 9:16;  5Joh 9:33;  6Hand 10:38;

KJV

2 The same G3778 came G2064 to G4314 Jesus G2424 by night G3571, and G2532 said G2036 unto him G846, Rabbi G4461, we know G1492 that G3754 thou art G2064 a teacher G1320 come G2064 from G575 God G2316: for G1063 no man G3762 can G1410 do G4160 these G5023 miracles G4592 that G3739 thou G4771 doest G4160, except G3362 God G2316 be G5600 with G3326 him G846. Joh 7:50; Joh 19:39; Joh 9:16; Joh 9:33; Hand 10:38;

YLT

2 this one came unto him by night, and said to him, `Rabbi, we have known that from God thou hast come--a teacher, for no one these signs is able to do that thou dost, if God may not be with him.' Joh 7:50; Joh 19:39; Joh 9:16; Joh 9:33; Hand 10:38;

WHNU

2 ουτος G3778 D-NSM ηλθεν G2064 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM νυκτος G3571 N-GSF και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ραββι G4461 HEB οιδαμεν G1492 V-RAI-1P οτι G3754 CONJ απο G575 PREP θεου G2316 N-GSM εληλυθας G2064 V-2RAI-2S διδασκαλος G1320 N-NSM ουδεις G3762 A-NSM γαρ G1063 CONJ δυναται G1410 V-PNI-3S ταυτα G5023 D-APN τα G3588 T-APN σημεια G4592 N-APN ποιειν G4160 V-PAN α G3739 R-APN συ G4771 P-2NS ποιεις G4160 V-PAI-2S εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N η G5600 V-PXS-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM Joh 7:50; Joh 19:39; Joh 9:16; Joh 9:33; Hand 10:38;

Darby

2 he came to him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art come a teacher from God, for none can do these signs that thou doest unless God be with him. Joh 7:50; Joh 19:39; Joh 9:16; Joh 9:33; Hand 10:38;

TSK - Johannes 3:2

 

came.

Joh 7:50; Joh 7:51; Joh 12:42; Joh 12:43; Joh 19:38; Joh 19:39; Richt 6:27; Jes 51:7; Filipp 1:14

Rabbi.

Joh 3:26; Joh 1:38; Joh 20:16

we know.

Matt 22:16; Mark 12:14

for.

Joh 5:36; Joh 7:31; Joh 9:16; Joh 9:30-33; Joh 11:47; Joh 11:48; Joh 12:37; Joh 15:24; Hand 2:22; Hand 4:16; Hand 4:17

Ac 10:38

 

 

SV

3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

KJV

3 Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846, Verily G281, verily G281, I say G3004 unto thee G4671, Except G3362 a man G5100 be born G1080 again G509, he cannot G1410 G3756 see G1492 the kingdom G932 of God G2316.1

  1again: or, from above

YLT

3 Jesus answered and said to him, `Verily, verily, I say to thee, If any one may not be born from above, he is not able to see the reign of God;'

WHNU

3 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM γεννηθη G1080 V-APS-3S ανωθεν G509 ADV ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S ιδειν G1492 V-2AAN την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

3 Jesus answered and said to him, Verily, verily, I say unto thee, Except any one be born anew he cannot see the kingdom of God.

TSK - Johannes 3:3

 

Verily.

Joh 1:51; Matt 5:18; 2Kor 1:19; 2Kor 1:20; Openb 3:14

Except.

Joh 3:5; Joh 3:6; Joh 1:13; Gal 6:15; Efez 2:1; Tit 3:5; Jak 1:18; 1Petr 1:3; 1Petr 1:23-25

1Joh 2:29; 1Joh 3:9; 1Joh 5:1; 1Joh 5:18

again.  or, from above.

Jak 1:17; Jak 3:17

he cannot.

Joh 3:5; Joh 1:5; Joh 12:40; Deut 29:4; Jer 5:21; Matt 13:11-16; Matt 16:17; 2Kor 4:4

 

 

SV

4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, [nu] oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

KJV

4 Nicodemus G3530 saith G3004 unto G4314 him G846, How G4459 can G1410 a man G444 be born G1080 when he is G5607 old G1088? can G3361 G1410 he enter G1525 the second time G1208 into G1519 his G846 mother's G3384 womb G2836, and G2532 be born G1080?

YLT

4 Nicodemus saith unto him, `How is a man able to be born, being old? is he able into the womb of his mother a second time to enter, and to be born?'

WHNU

4 λεγει G3004 V-PAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM [ο] G3588 T-NSM νικοδημος G3530 N-NSM πως G4459 ADV-I δυναται G1410 V-PNI-3S ανθρωπος G444 N-NSM γεννηθηναι G1080 V-APN γερων G1088 N-NSM ων G5607 V-PXP-NSM μη G3361 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF κοιλιαν G2836 N-ASF της G3588 T-GSF μητρος G3384 N-GSF αυτου G846 P-GSM δευτερον G1208 ADV εισελθειν G1525 V-2AAN και G2532 CONJ γεννηθηναι G1080 V-APN

Darby

4 Nicodemus says to him, How can a man be born being old? can he enter a second time into the womb of his mother and be born?

TSK - Johannes 3:4

 

How.

Joh 3:3; Joh 4:11; Joh 4:12; Joh 6:53; Joh 6:60; 1Kor 1:18; 1Kor 2:14

 

 

SV

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo7  iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.  7Tit 3:5;

KJV

5 Jesus G2424 answered G611, Verily G281, verily G281, I say G3004 unto thee G4671, Except G3362 a man G5100 be born G1080 of G1537 water G5204 and G2532 [of] the Spirit G4151, he cannot G3756 G1410 enter G1525 into G1519 the kingdom G932 of God G2316. Tit 3:5;

YLT

5 Jesus answered, `Verily, verily, I say to thee, If any one may not be born of water, and the Spirit, he is not able to enter into the reign of God; Tit 3:5;

WHNU

5 απεκριθη G611 V-ADI-3S  [ο] G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM γεννηθη G1080 V-APS-3S εξ G1537 PREP υδατος G5204 N-GSN και G2532 CONJ πνευματος G4151 N-GSN ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Tit 3:5;

Darby

5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except any one be born of water and of Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tit 3:5;

TSK - Johannes 3:5

 

born.

Joh 3:3; Jes 44:3; Jes 44:4; Ezech 36:25-27; Matt 3:11; Mark 16:16; Hand 2:38; Efez 5:26

Tit 3:4-7; 1Petr 1:2; 1Petr 3:21; 1Joh 5:6-8

and of.

Joh 1:13; Rom 8:2; 1Kor 2:12; 1Kor 6:11; 1Joh 2:29; 1Joh 5:1; 1Joh 5:6-8

cannot.

Matt 5:20; Matt 18:3; Matt 28:19; Luk 13:3; Luk 13:5; Luk 13:24; Hand 2:38; Hand 3:19; Rom 14:17

2Kor 5:17; 2Kor 5:18; Gal 6:15; Efez 2:4-10; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14

 

 

SV

6 Hetgeen8  uit het vlees geboren is, [dat] is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, [dat] is geest.  8Rom 8:5;  [Job 14:4];

KJV

6 That which is born G1080 of G1537 the flesh G4561 is G2076 flesh G4561; and G2532 that which is born G1080 of G1537 the Spirit G4151 is G2076 spirit G4151. Rom 8:5; [Job 14:4];

YLT

6 that which hath been born of the flesh is flesh, and that which hath been born of the Spirit is spirit. Rom 8:5; [Job 14:4];

WHNU

6 το G3588 T-NSN γεγεννημενον G1080 V-RPP-NSN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF σαρξ G4561 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN γεγεννημενον G1080 V-RPP-NSN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN πνευμα G4151 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S Rom 8:5; [Job 14:4];

Darby

6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Rom 8:5; [Job 14:4];

TSK - Johannes 3:6

 

born of the flesh.

Gen 5:3; Gen 6:5; Gen 6:12; Job 14:4; Job 15:14-16; Job 25:4; Ps 51:10; Rom 7:5; Rom 7:18; Rom 7:25

Rom 8:1; Rom 8:4; Rom 8:5-9; Rom 8:13; 1Kor 15:47-49; 2Kor 5:17; Gal 5:16-21; Gal 5:24; Efez 2:3

Col 2:11

that.

Ezech 11:19; Ezech 11:20; Ezech 36:26; Ezech 36:27; Rom 8:5; Rom 8:9; 1Kor 6:17; Gal 5:17; 1Joh 3:9

 

 

SV

7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

KJV

7 Marvel G2296 not G3361 that G3754 I said G2036 unto thee G4671, Ye G5209 must G1163 be born G1080 again G509.2

  2again: or, from above

YLT

7 `Thou mayest not wonder that I said to thee, It behoveth you to be born from above;

WHNU

7 μη G3361 PRT-N θαυμασης G2296 V-AAS-2S οτι G3754 CONJ ειπον G2036 V-2AAI-1S σοι G4671 P-2DS δει G1163 V-PQI-3S υμας G5209 P-2AP γεννηθηναι G1080 V-APN ανωθεν G509 ADV

Darby

7 Do not wonder that I said to thee, It is needful that *ye* should be born anew.

TSK - Johannes 3:7

 

Marvel.

Joh 3:12; Joh 5:28; Joh 6:61-63

Ye.

Joh 3:3; Job 15:14; Matt 13:33-35; Rom 3:9-19; Rom 9:22-25; Rom 12:1; Rom 12:2; Efez 4:22-24

Kol 1:12; Hebr 12:14; 1Petr 1:14-16; 1Petr 1:22; Openb 21:27

again.  or, from above.

 

 

SV

8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. [Pred 11:5];

KJV

8 The wind G4151 bloweth G4154 where G3699 it listeth G2309, and G2532 thou hearest G191 the sound G5456 thereof G846, but G235 canst G1492 not G3756 tell G1492 whence G4159 it cometh G2064, and G2532 whither G4226 it goeth G5217: so G3779 is G2076 every one G3956 that is born G1080 of G1537 the Spirit G4151. [Pred 11:5];

YLT

8 the Spirit where he willeth doth blow, and his voice thou dost hear, but thou hast not known whence he cometh, and whither he goeth; thus is every one who hath been born of the Spirit.' [Pred 11:5];

WHNU

8 το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN οπου G3699 ADV θελει G2309 V-PAI-3S πνει G4154 V-PAI-3S και G2532 CONJ την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF αυτου G846 P-GSN ακουεις G191 V-PAI-2S αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδας G1492 V-RAI-2S ποθεν G4159 ADV-I ερχεται G2064 V-PNI-3S και G2532 CONJ που G4226 PRT-I υπαγει G5217 V-PAI-3S ουτως G3779 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM γεγεννημενος G1080 V-RPP-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN [Pred 11:5];

Darby

8 The wind blows where it will, and thou hearest its voice, but knowest not whence it comes and where it goes: thus is every one that is born of the Spirit. [Pred 11:5];

TSK - Johannes 3:8

 

wind.

Job 37:10-13; Job 37:16; Job 37:17; Job 37:21-23; Ps 107:25; Ps 107:29; Pred 11:4; Pred 11:5; Ezech 37:9

Hand 2:2; Hand 4:31; 1Kor 2:11; 1Kor 12:11

so.

Joh 1:13; Jes 55:9-13; Mark 4:26-29; Luk 6:43; Luk 6:44; 1Kor 2:11; 1Joh 2:29; 1Joh 3:8; 1Joh 3:9

 

 

SV

9 Nicodémus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe9  kunnen deze dingen geschieden?  9Joh 6:52;

KJV

9 Nicodemus G3530 answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846, How G4459 can G1410 these things G5023 be G1096? Joh 6:52;

YLT

9 Nicodemus answered and said to him, `How are these things able to happen?' Joh 6:52;

WHNU

9 απεκριθη G611 V-ADI-3S νικοδημος G3530 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM πως G4459 ADV-I δυναται G1410 V-PNI-3S ταυτα G5023 D-NPN γενεσθαι G1096 V-2ADN Joh 6:52;

Darby

9 Nicodemus answered and said to him, How can these things be? Joh 6:52;

TSK - Johannes 3:9

 

How.

Joh 3:4; Joh 6:52; Joh 6:60; Spr 4:18; Jes 42:16; Mark 8:24; Mark 8:25; Luk 1:34

 

 

SV

10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?

KJV

10 Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846, Art G1488 thou G4771 a master G1320 of Israel G2474, and G2532 knowest G1097 not G3756 these things G5023?

YLT

10 Jesus answered and said to him, `Thou art the teacher of Israel--and these things thou dost not know!

WHNU

10 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM διδασκαλος G1320 N-NSM του G3588 T-GSM ισραηλ G2474 N-PRI και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-APN ου G3756 PRT-N γινωσκεις G1097 V-PAI-2S

Darby

10 Jesus answered and said to him, Thou art the teacher of Israel and knowest not these things!

TSK - Johannes 3:10

 

Art.

Jes 9:16; Jes 29:10-12; Jes 56:10; Jer 8:8; Jer 8:9; Matt 11:25; Matt 15:14; Matt 22:29

and knowest.

Deut 10:16; Deut 30:6; 1Kron 29:19; Ps 51:6; Ps 51:10; Ps 73:1; Jes 11:6-9; Jes 66:7-9

Jer 31:33; Jer 32:39; Jer 32:40; Ezech 11:19; Ezech 18:31; Ezech 18:32; Ezech 36:25-27; Ezech 37:23; Ezech 37:24

Rom 2:28; Filipp 3:3; Kol 2:11

 

 

SV

11 Voorwaar,10 11 12 13  voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze14  getuigenis niet aan.      10Joh 7:16;  11Joh 8:28;  12Joh 12:49;  13Joh 14:24;  14Joh 3:32;  [Joh 8:38];

KJV

11 Verily G281, verily G281, I say G3004 unto thee G4671, We speak G2980 that G3754 G3739 we do know G1492, and G2532 testify G3140 that G3739 we have seen G3708; and G2532 ye receive G2983 not G3756 our G2257 witness G3141. Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 14:24; Joh 3:32; [Joh 8:38];

YLT

11 `Verily, verily, I say to thee--What we have known we speak, and what we have seen we testify, and our testimony ye do not receive; Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 14:24; Joh 3:32; [Joh 8:38];

WHNU

11 αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS οτι G3754 CONJ ο G3739 R-ASN οιδαμεν G1492 V-RAI-1P λαλουμεν G2980 V-PAI-1P και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εωρακαμεν G3708 V-RAI-1P-ATT μαρτυρουμεν G3140 V-PAI-1P και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF ημων G2257 P-1GP ου G3756 PRT-N λαμβανετε G2983 V-PAI-2P Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 14:24; Joh 3:32; [Joh 8:38];

Darby

11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that which we know, and we bear witness of that which we have seen, and ye receive not our witness. Joh 7:16; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 14:24; Joh 3:32; [Joh 8:38];

TSK - Johannes 3:11

 

verily.

Joh 3:3; Joh 3:5

We speak.

Joh 3:13; Joh 3:32-34; Joh 1:18; Joh 7:16; Joh 8:14; Joh 8:28; Joh 8:29; Joh 8:38; Joh 12:49; Joh 14:24; Jes 55:4; Matt 11:27

Luk 10:22; 1Joh 1:1-3; 1Joh 5:6-12; Openb 1:5; Openb 3:14

ye.

Joh 3:32; Joh 1:11; Joh 5:31-40; Joh 5:43; Joh 12:37; Joh 12:38; Jes 50:2; Jes 53:1; Jes 65:2; Matt 23:37

Hand 22:18; Hand 28:23-27; 2Kor 4:4

 

 

SV

12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?

KJV

12 If G1487 I have told G2036 you G5213 earthly things G1919, and G2532 ye believe G4100 not G3756, how G4459 shall ye believe G4100, if G1437 I tell G2036 you G5213 [of] heavenly things G2032?

YLT

12 if the earthly things I said to you, and ye do not believe, how, if I shall say to you the heavenly things, will ye believe?

WHNU

12 ει G1487 COND τα G3588 T-APN επιγεια G1919 A-APN ειπον G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAI-2P πως G4459 ADV-I εαν G1437 COND ειπω G2036 V-2AAS-1S υμιν G5213 P-2DP τα G3588 T-APN επουρανια G2032 A-APN πιστευσετε G4100 V-FAI-2P

Darby

12 If I have said the earthly things to you, and ye believe not, how, if I say the heavenly things to you, will ye believe?

TSK - Johannes 3:12

 

earthly.

Joh 3:3; Joh 3:5; Joh 3:8; 1Kor 3:1; 1Kor 3:2; Hebr 5:11; 1Petr 2:1-3

heavenly.

Joh 3:13-17; Joh 3:31-36; Joh 1:1-14; 1Kor 2:7-9; 1Tim 3:16; 1Joh 4:10

 

 

SV

13 En niemand15 16  is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, [namelijk] de Zoon des mensen, Die in den hemel is.   15Joh 6:62;  16Efez 4:9;  [Joh 6:58]; [Joh 15:18];

KJV

13 And G2532 no man G3762 hath ascended up G305 to G1519 heaven G3772, but G1508 he that came down G2597 from G1537 heaven G3772, [even] the Son G5207 of man G444 which G3588 is G5607 in G1722 heaven G3772. Joh 6:62; Efez 4:9; [Joh 6:58]; [Joh 15:18];

YLT

13 and no one hath gone up to the heaven, except he who out of the heaven came down--the Son of Man who is in the heaven. Joh 6:62; Efez 4:9; [Joh 6:58]; [Joh 15:18];

WHNU

13 και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM αναβεβηκεν G305 V-RAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM καταβας G2597 V-2AAP-NSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Joh 6:62; Efez 4:9; [Joh 6:58]; [Joh 15:18];

Darby

13 And no one has gone up into heaven, save he who came down out of heaven, the Son of man who is in heaven. Joh 6:62; Efez 4:9; [Joh 6:58]; [Joh 15:18];

TSK - Johannes 3:13

 

no man.

Joh 1:18; Joh 6:46; Deut 30:12; Spr 30:4; Hand 2:34; Rom 10:6; Efez 4:9

but.

Joh 6:33; Joh 6:38; Joh 6:51; Joh 6:62; Joh 8:42; Joh 13:3; Joh 16:28-30; Joh 17:5; 1Kor 15:47

even.

Joh 1:18; Matt 28:20; Mark 16:19; Mark 16:20; Hand 20:28; Efez 1:23; Efez 4:10

 

 

SV

14 En17 18  gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo19 20  moet de Zoon des mensen verhoogd worden;     17Num 21:9;  182Kon 18:4;  19Joh 8:28;  20Joh 12:32;  [Num 21:8];

KJV

14 And G2532 as G2531 Moses G3475 lifted up G5312 the serpent G3789 in G1722 the wilderness G2048, even so G3779 must G1163 the Son G5207 of man G444 be lifted up G5312: Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 8:28; Joh 12:32; [Num 21:8];

YLT

14 `And as Moses did lift up the serpent in the wilderness, so it behoveth the Son of Man to be lifted up, Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 8:28; Joh 12:32; [Num 21:8];

WHNU

14 και G2532 CONJ καθως G2531 ADV μωυσης G3475 N-NSM υψωσεν G5312 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM οφιν G3789 N-ASM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ερημω G2048 A-DSF ουτως G3779 ADV υψωθηναι G5312 V-APN δει G1163 V-PQI-3S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 8:28; Joh 12:32; [Num 21:8];

Darby

14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, thus must the Son of man be lifted up, Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 8:28; Joh 12:32; [Num 21:8];

TSK - Johannes 3:14

 

as.

Num 21:7-9; 2Kon 18:4

even.

Joh 8:28; Joh 12:32-34; Ps 22:16; Matt 26:54; Luk 18:31-33; Luk 24:20; Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:44-46

Hand 2:23; Hand 4:27; Hand 4:28

 

 

SV

15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar21  het eeuwige leven hebbe.  21Joh 3:36;

KJV

15 That G3363 whosoever G3956 believeth G4100 in G1519 him G846 should G622 not G3363 perish G622, but G235 have G2192 eternal G166 life G2222. Joh 3:36;

YLT

15 that every one who is believing in him may not perish, but may have life age-during, Joh 3:36;

WHNU

15 ινα G2443 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM πιστευων G4100 V-PAP-NSM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM εχη G2192 V-PAS-3S ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF Joh 3:36;

Darby

15 that every one who believes on him may [not perish, but] have life eternal. Joh 3:36;

TSK - Johannes 3:15

 

whosoever.

Joh 3:16; Joh 3:36; Joh 1:12; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 12:44-46; Joh 20:31; Jes 45:22; Mark 16:16

Hand 8:37; Hand 16:30; Hand 16:31; Rom 5:1; Rom 5:2; Rom 10:9-14; Gal 2:16; Gal 2:20; Hebr 7:25; Hebr 10:39

1Joh 5:1; 1Joh 5:11-13

not.

Joh 5:24; Joh 10:28-30; Matt 18:11; Luk 19:10; Hand 13:41; 1Kor 1:18; 2Kor 4:3

eternal.

Joh 17:2; Joh 17:3; Rom 5:21; Rom 6:22; Rom 6:23; 1Joh 2:25; 1Joh 5:13; 1Joh 5:20

 

 

SV

16 Want22 23 24  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat25 26 27  een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.       22Rom 5:8;  23Rom 8:31;  241Joh 4:9;  25Joh 3:36;  26Luk 19:10;  271Joh 5:10;  [Joh 4:14]; [Joh 6:27]; [Joh 6:40]; [Joh 6:47]; [Joh 6:54]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 8:32];

KJV

16 For G1063 God G2316 so G3779 loved G25 the world G2889, that G5620 he gave G1325 his G846 only begotten G3439 Son G5207, that G2443 whosoever G3956 believeth G4100 in G1519 him G846 should G622 not G3361 perish G622, but G235 have G2192 everlasting G166 life G2222. Rom 5:8; Rom 8:31; 1Joh 4:9; Joh 3:36; Luk 19:10; 1Joh 5:10; [Joh 4:14]; [Joh 6:27]; [Joh 6:40]; [Joh 6:47]; [Joh 6:54]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 8:32];

YLT

16 for God did so love the world, that His Son--the only begotten--He gave, that every one who is believing in him may not perish, but may have life age-during. Rom 5:8; Rom 8:31; 1Joh 4:9; Joh 3:36; Luk 19:10; 1Joh 5:10; [Joh 4:14]; [Joh 6:27]; [Joh 6:40]; [Joh 6:47]; [Joh 6:54]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 8:32];

WHNU

16 ουτως G3779 ADV γαρ G1063 CONJ ηγαπησεν G25 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM ωστε G5620 CONJ τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM τον G3588 T-ASM μονογενη G3439 A-ASM εδωκεν G1325 V-AAI-3S ινα G2443 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM πιστευων G4100 V-PAP-NSM εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM μη G3361 PRT-N αποληται G622 V-2AMS-3S αλλ G235 CONJ εχη G2192 V-PAS-3S ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF Rom 5:8; Rom 8:31; 1Joh 4:9; Joh 3:36; Luk 19:10; 1Joh 5:10; [Joh 4:14]; [Joh 6:27]; [Joh 6:40]; [Joh 6:47]; [Joh 6:54]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 8:32];

Darby

16 For God so loved the world, that he gave his only-begotten Son, that whosoever believes on him may not perish, but have life eternal. Rom 5:8; Rom 8:31; 1Joh 4:9; Joh 3:36; Luk 19:10; 1Joh 5:10; [Joh 4:14]; [Joh 6:27]; [Joh 6:40]; [Joh 6:47]; [Joh 6:54]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 8:32];

TSK - Johannes 3:16

 

God.

Luk 2:14; Rom 5:8; 2Kor 5:19-21; Tit 3:4; 1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 4:19

gave.

Joh 1:14; Joh 1:18; Gen 22:12; Mark 12:6; Rom 5:10; Rom 8:32

that whosoever.

Joh 3:15; Matt 9:13; 1Tim 1:15; 1Tim 1:16

 

 

SV

17 Want28 29 30 31  God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.     28Luk 9:56;  29Joh 9:39;  30Joh 12:47;  311Joh 4:14;

KJV

17 For G1063 God G2316 sent G649 not G3756 his G846 Son G5207 into G1519 the world G2889 to G2443 condemn G2919 the world G2889; but G235 that G2443 the world G2889 through G1223 him G846 might be saved G4982. Luk 9:56; Joh 9:39; Joh 12:47; 1Joh 4:14;

YLT

17 For God did not send His Son to the world that he may judge the world, but that the world may be saved through him; Luk 9:56; Joh 9:39; Joh 12:47; 1Joh 4:14;

WHNU

17 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ απεστειλεν G649 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM ινα G2443 CONJ κρινη G2919 V-PAS-3S τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ σωθη G4982 V-APS-3S ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM Luk 9:56; Joh 9:39; Joh 12:47; 1Joh 4:14;

Darby

17 For God has not sent his Son into the world that he may judge the world, but that the world may be saved through him. Luk 9:56; Joh 9:39; Joh 12:47; 1Joh 4:14;

TSK - Johannes 3:17

 

God.

Joh 5:45; Joh 8:15; Joh 8:16; Joh 12:47; Joh 12:48; Luk 9:56

but.

Joh 1:29; Joh 6:40; Jes 45:21-23; Jes 49:6; Jes 49:7; Jes 53:10-12; Zach 9:9; Matt 1:23; Matt 18:11

Matt 1:23; Matt 18:11; Luk 2:10; Luk 2:11; Luk 19:10; 1Tim 2:5; 1Tim 2:6; 1Joh 2:2; 1Joh 4:14

 

 

SV

18 Die32 33 34 35  in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.     32Joh 5:24;  33Joh 6:40;  34Joh 6:47;  35Joh 20:31;  [Mark 16:16]; [Joh 12:48];

KJV

18 He that believeth G4100 on G1519 him G846 is G2919 not G3756 condemned G2919: but G1161 he that believeth G4100 not G3361 is condemned G2919 already G2235, because G3754 he hath G4100 not G3361 believed G4100 in G1519 the name G3686 of the only begotten G3439 Son G5207 of God G2316. Joh 5:24; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 20:31; [Mark 16:16]; [Joh 12:48];

YLT

18 he who is believing in him is not judged, but he who is not believing hath been judged already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Joh 5:24; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 20:31; [Mark 16:16]; [Joh 12:48];

WHNU

18 ο G3588 T-NSM πιστευων G4100 V-PAP-NSM εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM ου G3756 PRT-N κρινεται G2919 V-PPI-3S ο G3588 T-NSM  δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N πιστευων G4100 V-PAP-NSM ηδη G2235 ADV κεκριται G2919 V-RPI-3S οτι G3754 CONJ μη G3361 PRT-N πεπιστευκεν G4100 V-RAI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSM μονογενους G3439 A-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Joh 5:24; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 20:31; [Mark 16:16]; [Joh 12:48];

Darby

18 He that believes on him is not judged: but he that believes not has been already judged, because he has not believed on the name of the only-begotten Son of God. Joh 5:24; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 20:31; [Mark 16:16]; [Joh 12:48];

TSK - Johannes 3:18

 

is not.

Joh 3:36; Joh 5:24; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 20:31; Rom 5:1; Rom 8:1; Rom 8:34; 1Joh 5:12

he that believeth not.

Mark 16:16; Hebr 2:3; Hebr 12:25; 1Joh 5:10

 

 

SV

19 En dit36  is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.  36Joh 1:5;  [Joh 7:7];

KJV

19 And G1161 this G3778 is G2076 the condemnation G2920, that G3754 light G5457 is come G2064 into G1519 the world G2889, and G2532 men G444 loved G25 darkness G4655 rather G3123 than G2228 light G5457, because G1063 their G846 deeds G2041 were G2258 evil G4190. Joh 1:5; [Joh 7:7];

YLT

19 `And this is the judgment, that the light hath come to the world, and men did love the darkness rather than the light, for their works were evil; Joh 1:5; [Joh 7:7];

WHNU

19 αυτη G3778 D-NSF δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF κρισις G2920 N-NSF οτι G3754 CONJ το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN εληλυθεν G2064 V-2RAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM και G2532 CONJ ηγαπησαν G25 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM ανθρωποι G444 N-NPM μαλλον G3123 ADV το G3588 T-ASN σκοτος G4655 N-ASN η G2228 PRT το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN ην G2258 V-IXI-3S γαρ G1063 CONJ αυτων G846 P-GPM πονηρα G4190 A-NPN τα G3588 T-NPN εργα G2041 N-NPN Joh 1:5; [Joh 7:7];

Darby

19 And this is the judgment, that light is come into the world, and men have loved darkness rather than light; for their works were evil. Joh 1:5; [Joh 7:7];

TSK - Johannes 3:19

 

this.

Joh 1:4; Joh 1:9-11; Joh 8:12; Joh 9:39-41; Joh 15:22-25; Matt 11:20-24; Luk 10:11-16; Luk 12:47

Rom 1:32; 2Kor 2:15; 2Kor 2:16; 2Thess 2:12; Hebr 3:12; Hebr 3:13

because.

Joh 5:44; Joh 7:17; Joh 8:44; Joh 8:45; Joh 10:26; Joh 10:27; Joh 12:43; Jes 30:9-12; Luk 16:14

Hand 24:21-26; Rom 2:8; 1Petr 2:8; 2Petr 3:3

 

 

SV

20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. [Job 24:16]; [Efez 5:13];

KJV

20 For G1063 every one G3956 that doeth G4238 evil G5337 hateth G3404 the light G5457, neither G2532 G3756 cometh G2064 to G4314 the light G5457, lest G3363 his G846 deeds G2041 should be reproved G1651.3

  3reproved: or, discovered  [Job 24:16]; [Efez 5:13];

YLT

20 for every one who is doing wicked things hateth the light, and doth not come unto the light, that his works may not be detected; [Job 24:16]; [Efez 5:13];

WHNU

20 πας G3956 A-NSM γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM φαυλα G5337 A-APN πρασσων G4238 V-PAP-NSM μισει G3404 V-PAI-3S το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ερχεται G2064 V-PNI-3S προς G4314 PREP το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N ελεγχθη G1651 V-APS-3S τα G3588 T-NPN εργα G2041 N-NPN αυτου G846 P-GSM [Job 24:16]; [Efez 5:13];

Darby

20 For every one that does evil hates the light, and does not come to the light that his works may not be shewn as they are; [Job 24:16]; [Efez 5:13];

TSK - Johannes 3:20

 

every.

Joh 7:7; 1Kon 22:8; Job 24:13-17; Ps 50:17; Spr 1:29; Spr 4:18; Spr 5:12; Spr 15:12

Amos 5:10; Amos 5:11; Luk 11:45; Jak 1:23-25

reproved.  or, discovered.

Efez 5:12; Efez 5:13

 

 

SV

21 Maar37 38  die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.   37Efez 5:8;  38Efez 5:13;

KJV

21 But G1161 he that doeth G4160 truth G225 cometh G2064 to G4314 the light G5457, that G2443 his G846 deeds G2041 may be made manifest G5319, that G3754 they are G2076 wrought G2038 in G1722 God G2316. Efez 5:8; Efez 5:13;

YLT

21 but he who is doing the truth doth come to the light, that his works may be manifested, that in God they are having been wrought.' Efez 5:8; Efez 5:13;

WHNU

21 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ποιων G4160 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF ερχεται G2064 V-PNI-3S προς G4314 PREP το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN ινα G2443 CONJ φανερωθη G5319 V-APS-3S αυτου G846 P-GSM τα G3588 T-NPN εργα G2041 N-NPN οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP θεω G2316 N-DSM εστιν G2076 V-PXI-3S ειργασμενα G2038 V-RPP-NPN Efez 5:8; Efez 5:13;

Darby

21 but he that practises the truth comes to the light, that his works may be manifested that they have been wrought in God. Efez 5:8; Efez 5:13;

TSK - Johannes 3:21

 

he that.

Joh 1:47; Joh 5:39; Ps 1:1-3; Ps 119:80; Ps 119:105; Ps 139:23; Ps 139:24; Jes 8:20; Hand 17:11; Hand 17:12

1Jo 1:6

that his.

Joh 15:4; Joh 15:5; Jes 26:12; Hos 14:8; 1Kor 15:10; 2Kor 1:12; Gal 5:22; Gal 5:23; Gal 6:8

Efez 5:9; Filipp 1:11; Filipp 2:13; Kol 1:29; Hebr 13:21; 1Petr 1:22; 2Petr 1:5-10

1Joh 2:27-29; 1Joh 4:12; 1Joh 4:13; 1Joh 4:15; 1Joh 4:16; Openb 3:1; Openb 3:2; Openb 3:15

they are.

3Jo 1:11

 

 

SV

22 Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judéa, en onthield Zich aldaar met hen, en39  doopte.  39Joh 4:1;

KJV

22 After G3326 these things G5023 came G2064 Jesus G2424 and G2532 his G846 disciples G3101 into G1519 the land G1093 of Judaea G2449; and G2532 there G1563 he tarried G1304 with G3326 them G846, and G2532 baptized G907. Joh 4:1;

YLT

22 After these things came Jesus and his disciples to the land of Judea, and there he did tarry with them, and was baptizing; Joh 4:1;

WHNU

22 μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ιουδαιαν G2453 A-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ εκει G1563 ADV διετριβεν G1304 V-IAI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εβαπτιζεν G907 V-IAI-3S Joh 4:1;

Darby

22 After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he abode with them and baptised. Joh 4:1;

TSK - Johannes 3:22

 

these.

Joh 2:13; Joh 4:3; Joh 7:3

and baptized.

Joh 3:26; Joh 4:1; Joh 4:2

 

 

SV

23 En40 41 42  Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt.    40Matt 3:6;  41Mark 1:5;  42Luk 3:7;  [Mark 1:4]; [Joh 10:40]; [Hand 13:24];

KJV

23 And G1161 John G2491 also G2532 was G2258 baptizing G907 in G1722 Aenon G137 near G1451 to Salim G4530, because G3754 there was G2258 much G4183 water G5204 there G1563: and G2532 they came G3854, and G2532 were baptized G907. Matt 3:6; Mark 1:5; Luk 3:7; [Mark 1:4]; [Joh 10:40]; [Hand 13:24];

YLT

23 and John was also baptizing in Aenon, nigh to Salem, because there were many waters there, and they were coming and were being baptized-- Matt 3:6; Mark 1:5; Luk 3:7; [Mark 1:4]; [Joh 10:40]; [Hand 13:24];

WHNU

23 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ  [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM βαπτιζων G907 V-PAP-NSM εν G1722 PREP αινων G137 N-PRI εγγυς G1451 ADV του G3588 T-GSM σαλειμ G4530 N-PRI οτι G3754 CONJ υδατα G5204 N-NPN πολλα G4183 A-NPN ην G2258 V-IXI-3S εκει G1563 ADV και G2532 CONJ παρεγινοντο G3854 V-IDI-3P και G2532 CONJ εβαπτιζοντο G907 V-IPI-3P Matt 3:6; Mark 1:5; Luk 3:7; [Mark 1:4]; [Joh 10:40]; [Hand 13:24];

Darby

23 And John also was baptising in Aenon, near Salim, because there was a great deal of water there; and they came to [him] and were baptised: Matt 3:6; Mark 1:5; Luk 3:7; [Mark 1:4]; [Joh 10:40]; [Hand 13:24];

TSK - Johannes 3:23

 

near.

Ge 33:18

Shalem.

1Sa 9:4

Shalim.

much.

Jer 51:13; Ezech 19:10; Ezech 43:2; Openb 1:15; Openb 14:2; Openb 19:6

and they.

Matt 3:5; Matt 3:6; Mark 1:4; Mark 1:5; Luk 3:7

 

 

SV

24 Want43  Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.  43Matt 14:3;

KJV

24 For G1063 John G2491 was G2258 not yet G3768 cast G906 into G1519 prison G5438. Matt 14:3;

YLT

24 for John was not yet cast into the prison-- Matt 14:3;

WHNU

24 ουπω G3768 ADV γαρ G1063 CONJ ην G2258 V-IXI-3S βεβλημενος G906 V-RPP-NSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF φυλακην G5438 N-ASF  ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM Matt 14:3;

Darby

24 for John was not yet cast into prison. Matt 14:3;

TSK - Johannes 3:24

 

Matt 4:12; Matt 14:3; Mark 6:17; Luk 3:19; Luk 3:20; Luk 9:7-9

 

 

SV

25 Er rees dan een vraag [van enigen] uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.

KJV

25 Then G3767 there arose G1096 a question G2214 between G3326 [some] of G1537 John's G2491 disciples G3101 and the Jews G2453 about G4012 purifying G2512.

YLT

25 there arose then a question from the disciples of John with [some] Jews about purifying,

WHNU

25 εγενετο G1096 V-2ADI-3S ουν G3767 CONJ ζητησις G2214 N-NSF εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM ιωαννου G2491 N-GSM μετα G3326 PREP ιουδαιου G2453 A-GSM περι G4012 PREP καθαρισμου G2512 N-GSM

Darby

25 There was therefore a reasoning of the disciples of John with a Jew about purification.

TSK - Johannes 3:25

 

about.

Joh 2:6; Matt 3:11; Mark 7:2-5; Mark 7:8; Hebr 6:2; Hebr 9:10; Hebr 9:13; Hebr 9:14; Hebr 9:23; 1Petr 3:21

 

 

SV

26 En44 45 46 47 48 49  zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.       44Matt 3:11;  45Mark 1:7;  46Luk 3:16;  47Joh 1:15;  48Joh 1:26;  49Joh 1:34;  [Joh 4:1];

KJV

26 And G2532 they came G2064 unto G4314 John G2491, and G2532 said G2036 unto him G846, Rabbi G4461, he G3739 that was G2258 with G3326 thee G4675 beyond G4008 Jordan G2446, to whom G3739 thou G4771 barest witness G3140, behold G2396, the same G3778 baptizeth G907, and G2532 all G3956 [men] come G2064 to G4314 him G846. Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Joh 1:34; [Joh 4:1];

YLT

26 and they came unto John, and said to him, `Rabbi, he who was with thee beyond the Jordan, to whom thou didst testify, lo, this one is baptizing, and all are coming unto him.' Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Joh 1:34; [Joh 4:1];

WHNU

26 και G2532 CONJ ηλθον G2064 V-2AAI-3P προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM ραββι G4461 HEB ος G3739 R-NSM ην G2258 V-IXI-3S μετα G3326 PREP σου G4675 P-2GS περαν G4008 ADV του G3588 T-GSM ιορδανου G2446 N-GSM ω G3739 R-DSM συ G4771 P-2NS μεμαρτυρηκας G3140 V-RAI-2S ιδε G1492 V-AAM-2S ουτος G3778 D-NSM βαπτιζει G907 V-PAI-3S και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM ερχονται G2064 V-PNI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Joh 1:34; [Joh 4:1];

Darby

26 And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with thee beyond the Jordan, to whom thou barest witness, behold, he baptises, and all come to him. Matt 3:11; Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Joh 1:34; [Joh 4:1];

TSK - Johannes 3:26

 

he that.

Num 11:26-29; Pred 4:4; 1Kor 3:3-5; Gal 5:20; Gal 5:21; Gal 6:12; Gal 6:13; Jak 3:14-18

Jak 4:5; Jak 4:6

to whom.

Joh 1:7; Joh 1:15; Joh 1:26-36

and all.

Joh 1:7; Joh 1:9; Joh 11:48; Joh 12:19; Ps 65:2; Jes 45:23; Hand 19:26; Hand 19:27

 

 

SV

27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij. [1Kor 4:7];

KJV

27 John G2491 answered G611 and G2532 said G2036, A man G444 can G1410 G3756 receive G2983 nothing G3762, except G3362 it be G5600 given G1325 him G846 from G1537 heaven G3772.4

  4receive: or, take unto himself  [1Kor 4:7];

YLT

27 John answered and said, `A man is not able to receive anything, if it may not have been given him from the heaven; [1Kor 4:7];

WHNU

27 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιωαννης G2491 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S ανθρωπος G444 N-NSM λαμβανειν G2983 V-PAN  ουδεν G3762 A-ASN ουδε G3761 ADV εν G1520 A-ASN εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N η G5600 V-PXS-3S δεδομενον G1325 V-RPP-NSN αυτω G846 P-DSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM [1Kor 4:7];

Darby

27 John answered and said, A man can receive nothing unless it be given him out of heaven. [1Kor 4:7];

TSK - Johannes 3:27

 

A man.

Num 16:9-11; Num 17:5; 1Kron 28:4; 1Kron 28:5; Jer 1:5; Jer 17:16; Amos 7:15; Matt 25:15

Mark 13:34; Rom 1:5; Rom 12:6; 1Kor 1:1; 1Kor 2:12-14; 1Kor 3:5; 1Kor 4:7; 1Kor 12:11; 1Kor 15:10

Gal 1:1; Efez 1:1; Efez 3:7; Efez 3:8; 1Tim 2:7; Jak 1:17; 1Petr 4:10; 1Petr 4:11

receive.  or, take unto himself.

Hebr 5:4; Hebr 5:5

from.

Matt 21:25; Mark 11:30; Mark 11:31

 

 

SV

28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik50  ben de Christus niet; maar51 52 53 54 55 56 57  dat ik voor Hem heen uitgezonden ben.         50Joh 1:20;  51Mal 3:1;  52Matt 11:10;  53Mark 1:2;  54Luk 1:17;  55Luk 7:27;  56Joh 1:21;  57Joh 1:23;

KJV

28 Ye G5210 yourselves G846 bear G3140 me G3427 witness G3140, that G3754 I said G2036, I G1473 am G1510 not G3756 the Christ G5547, but G235 that G3754 I am G1510 sent G649 before G1715 him G1565. Joh 1:20; Mal 3:1; Matt 11:10; Mark 1:2; Luk 1:17; Luk 7:27; Joh 1:21; Joh 1:23;

YLT

28 ye yourselves do testify to me that I said, I am not the Christ, but, that I am having been sent before him; Joh 1:20; Mal 3:1; Matt 11:10; Mark 1:2; Luk 1:17; Luk 7:27; Joh 1:21; Joh 1:23;

WHNU

28 αυτοι G846 P-NPM υμεις G5210 P-2NP μοι G3427 P-1DS μαρτυρειτε G3140 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ ειπον G2036 V-2AAI-1S  [εγω] G1473 P-1NS [οτι] G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S εγω G1473 P-1NS ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM αλλ G235 CONJ οτι G3754 CONJ απεσταλμενος G649 V-RPP-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S εμπροσθεν G1715 PREP εκεινου G1565 D-GSM Joh 1:20; Mal 3:1; Matt 11:10; Mark 1:2; Luk 1:17; Luk 7:27; Joh 1:21; Joh 1:23;

Darby

28 Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but, that I am sent before him. Joh 1:20; Mal 3:1; Matt 11:10; Mark 1:2; Luk 1:17; Luk 7:27; Joh 1:21; Joh 1:23;

TSK - Johannes 3:28

 

I said.

Joh 1:20; Joh 1:25; Joh 1:27

but.

Joh 1:23; Mal 3:1; Mal 4:4; Mal 4:5; Matt 3:3; Matt 3:11; Matt 3:12; Mark 1:2; Mark 1:3; Luk 1:16; Luk 1:17; Luk 1:76; Luk 3:4-6

 

 

SV

29 Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden.

KJV

29 He that hath G2192 the bride G3565 is G2076 the bridegroom G3566: but G1161 the friend G5384 of the bridegroom G3566, which G3588 standeth G2476 and G2532 heareth G191 him G846, rejoiceth G5463 greatly G5479 because G1223 of the bridegroom's G3566 voice G5456: this G3778 my G1699 joy G5479 therefore G3767 is fulfilled G4137.

YLT

29 he who is having the bride is bridegroom, and the friend of the bridegroom, who is standing and hearing him, with joy doth rejoice because of the voice of the bridegroom; this, then, my joy hath been fulfilled.

WHNU

29 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF νυμφην G3565 N-ASF νυμφιος G3566 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ φιλος G5384 A-NSM του G3588 T-GSM νυμφιου G3566 N-GSM ο G3588 T-NSM εστηκως G2476 V-RAP-NSM και G2532 CONJ ακουων G191 V-PAP-NSM αυτου G846 P-GSM χαρα G5479 N-DSF χαιρει G5463 V-PAI-3S δια G1223 PREP την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF του G3588 T-GSM νυμφιου G3566 N-GSM αυτη G3778 D-NSF ουν G3767 CONJ η G3588 T-NSF χαρα G5479 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF πεπληρωται G4137 V-RPI-3S

Darby

29 He that has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices in heart because of the voice of the bridegroom: this my joy then is fulfilled.

TSK - Johannes 3:29

 

hath.

Ps 45:9-17; Hoogl 3:11; Hoogl 4:8-12; Jes 54:5; Jes 62:4; Jes 62:5; Jer 2:2; Ezech 16:8

Hos 2:19; Matt 22:2; 2Kor 11:2; Efez 5:25-27; Openb 19:7-9; Openb 21:9

the friend.

Richt 14:10; Richt 14:11; Ps 45:14; Hoogl 5:1; Matt 9:15

this.

Jes 66:11; Luk 2:10-14; Luk 15:6

 

 

SV

30 Hij moet wassen, maar ik minder worden.

KJV

30 He G1565 must G1163 increase G837, but G1161 I G1691 [must] decrease G1642.

YLT

30 `Him it behoveth to increase, and me to become less;

WHNU

30 εκεινον G1565 D-ASM δει G1163 V-PQI-3S αυξανειν G837 V-PAN εμε G1691 P-1AS δε G1161 CONJ ελαττουσθαι G1642 V-PPN

Darby

30 He must increase, but I must decrease.

TSK - Johannes 3:30

 

must increase.

Ps 72:17-19; Jes 9:7; Jes 53:2; Jes 53:3; Jes 53:12; Dan 2:34; Dan 2:35; Dan 2:44; Dan 2:45; Matt 13:31-33

Re 11:15

but.

Hand 13:36; Hand 13:37; 1Kor 3:5; 2Kor 3:7-11; Kol 1:18; Hebr 3:2-6

 

 

SV

31 Die58  van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is [voortgekomen], die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen.  58Joh 8:23;

KJV

31 He that cometh G2064 from above G509 is G2076 above G1883 all G3956: he that is G5607 of G1537 the earth G1093 is G2076 earthly G1537 G1093, and G2532 speaketh G2980 of G1537 the earth G1093: he that cometh G2064 from G1537 heaven G3772 is G2076 above G1883 all G3956. Joh 8:23;

YLT

31 he who from above is coming is above all; he who is from the earth, from the earth he is, and from the earth he speaketh; he who from the heaven is coming is above all. Joh 8:23;

WHNU

31 ο G3588 T-NSM ανωθεν G509 ADV ερχομενος G2064 V-PNP-NSM επανω G1883 ADV παντων G3956 A-GPN εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF λαλει G2980 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM  επανω G1883 ADV παντων G3956 A-GPN εστιν G2076 V-PXI-3S [επανω G1883 ADV παντων G3956 A-GPN εστιν] G2076 V-PXI-3S Joh 8:23;

Darby

31 He who comes from above is above all. He who has his origin in the earth is of the earth, and speaks [as] of the earth. He who comes out of heaven is above all, Joh 8:23;

TSK - Johannes 3:31

 

that cometh.

Joh 3:13; Joh 6:33; Joh 8:23; Efez 1:20; Efez 1:21; Efez 4:8-10

is above.

Joh 1:15; Joh 1:27; Joh 1:30; Joh 5:21-25; Matt 28:18; Hand 10:36; Rom 9:5; Efez 1:21

Filipp 2:9-11; 1Petr 3:22; Openb 19:16

he that is.

Joh 3:12; 1Kor 15:47; 1Kor 15:48; Hebr 9:1; Hebr 9:9; Hebr 9:10

he that cometh.

Joh 6:33; Joh 6:51; Joh 16:27; Joh 16:28

 

 

SV

32 En59 60 61 62  hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn getuigenis neemt niemand aan.     59Joh 5:30;  60Joh 8:26;  61Joh 12:49;  62Joh 14:10;  [Joh 3:11];

KJV

32 And G2532 what G3739 he hath seen G3708 and G2532 heard G191, that G5124 he testifieth G3140; and G2532 no man G3762 receiveth G2983 his G846 testimony G3141. Joh 5:30; Joh 8:26; Joh 12:49; Joh 14:10; [Joh 3:11];

YLT

32 `And what he hath seen and heard this he doth testify, and his testimony none receiveth; Joh 5:30; Joh 8:26; Joh 12:49; Joh 14:10; [Joh 3:11];

WHNU

32 ο G3739 R-ASN εωρακεν G3708 V-RAI-3S-ATT και G2532 CONJ ηκουσεν G191 V-AAI-3S τουτο G5124 D-ASN μαρτυρει G3140 V-PAI-3S και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF αυτου G846 P-GSM ουδεις G3762 A-NSM λαμβανει G2983 V-PAI-3S Joh 5:30; Joh 8:26; Joh 12:49; Joh 14:10; [Joh 3:11];

Darby

32 [ and] what he has seen and has heard, this he testifies; and no one receives his testimony. Joh 5:30; Joh 8:26; Joh 12:49; Joh 14:10; [Joh 3:11];

TSK - Johannes 3:32

 

what.

Joh 3:11; Joh 5:20; Joh 8:26; Joh 15:15

and no.

Joh 3:26; Joh 3:33; Joh 1:11; Jes 50:2; Jes 53:1; Rom 10:16-21; Rom 11:2-6

 

 

SV

33 Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat63  God waarachtig is.  63Rom 3:4;

KJV

33 He that hath received G2983 his G846 testimony G3141 hath set to his seal G4972 that G3754 God G2316 is G2076 true G227. Rom 3:4;

YLT

33 he who is receiving his testimony did seal that God is true; Rom 3:4;

WHNU

33 ο G3588 T-NSM λαβων G2983 V-2AAP-NSM αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF εσφραγισεν G4972 V-AAI-3S οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM αληθης G227 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S Rom 3:4;

Darby

33 He that has received his testimony has set to his seal that God is true; Rom 3:4;

TSK - Johannes 3:33

 

hath set.

Rom 3:3; Rom 3:4; Rom 4:18-21; 2Kor 1:18; Tit 1:1; Tit 1:2; Hebr 6:17; 1Joh 5:9; 1Joh 5:10

 

 

SV

34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft [Hem] den Geest niet64  met mate.  64Efez 4:7;  [Jes 42:1];

KJV

34 For G1063 he whom G3739 God G2316 hath sent G649 speaketh G2980 the words G4487 of God G2316: for G1063 God G2316 giveth G1325 not G3756 the Spirit G4151 by G1537 measure G3358 [unto him]. Efez 4:7; [Jes 42:1];

YLT

34 for he whom God sent, the sayings of God he speaketh; for not by measure doth God give the Spirit; Efez 4:7; [Jes 42:1];

WHNU

34 ον G3739 R-ASM γαρ G1063 CONJ απεστειλεν G649 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τα G3588 T-APN ρηματα G4487 N-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM λαλει G2980 V-PAI-3S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εκ G1537 PREP μετρου G3358 N-GSN διδωσιν G1325 V-PAI-3S το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN Efez 4:7; [Jes 42:1];

Darby

34 for he whom God has sent speaks the words of God, for God gives not the Spirit by measure. Efez 4:7; [Jes 42:1];

TSK - Johannes 3:34

 

he.

Joh 7:16; Joh 8:26-28; Joh 8:40; Joh 8:47

for God.

Joh 3:17; Joh 1:16; Joh 5:26; Joh 7:37-39; Joh 15:26; Joh 16:7; Num 11:25; 2Kon 2:9; Ps 45:7

Jes 11:2-5; Jes 59:21; Jes 62:1-3; Rom 8:2; Efez 3:8; Efez 4:7-13; Kol 1:19; Kol 2:9

Openb 21:6; Openb 22:1; Openb 22:16; Openb 22:17

 

 

SV

35 De Vader heeft den Zoon lief, en65 66 67 68 69 70  heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.       65Matt 11:27;  66Matt 28:18;  67Luk 10:22;  68Joh 5:22;  69Joh 17:2;  70Hebr 2:8;  [Joh 5:20]; [Joh 13:3];

KJV

35 The Father G3962 loveth G25 the Son G5207, and G2532 hath given G1325 all things G3956 into G1722 his G846 hand G5495. Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 5:22; Joh 17:2; Hebr 2:8; [Joh 5:20]; [Joh 13:3];

YLT

35 the Father doth love the Son, and all things hath given into his hand; Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 5:22; Joh 17:2; Hebr 2:8; [Joh 5:20]; [Joh 13:3];

WHNU

35 ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM αγαπα G25 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM και G2532 CONJ παντα G3956 A-APN δεδωκεν G1325 V-RAI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF αυτου G846 P-GSM Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 5:22; Joh 17:2; Hebr 2:8; [Joh 5:20]; [Joh 13:3];

Darby

35 The Father loves the Son, and has given all things [to be] in his hand. Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 5:22; Joh 17:2; Hebr 2:8; [Joh 5:20]; [Joh 13:3];

TSK - Johannes 3:35

 

Father.

Joh 5:20; Joh 5:22; Joh 15:9; Joh 17:23; Joh 17:26; Spr 8:30; Jes 42:1; Matt 3:17; Matt 17:5

and.

Joh 13:3; Joh 17:2; Gen 41:44; Gen 41:55; Ps 2:8; Jes 9:6; Jes 9:7; Matt 11:27; Matt 28:18; Luk 10:22

1Kor 15:27; Efez 1:22; Filipp 2:9-11; Hebr 1:2; Hebr 2:8; Hebr 2:9; 1Petr 3:22

 

 

SV

36 Die71 72 73  in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.    71Joh 3:16;  72Joh 6:47;  731Joh 5:10;  [Joh 3:15]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 1:17];

KJV

36 He that believeth G4100 on G1519 the Son G5207 hath G2192 everlasting G166 life G2222: and G1161 he that believeth not G544 the Son G5207 shall G3700 not G3756 see G3700 life G2222; but G235 the wrath G3709 of God G2316 abideth G3306 on G1909 him G846. Joh 3:16; Joh 6:47; 1Joh 5:10; [Joh 3:15]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 1:17];

YLT

36 he who is believing in the Son, hath life age-during; and he who is not believing the Son, shall not see life, but the wrath of God doth remain upon him.' Joh 3:16; Joh 6:47; 1Joh 5:10; [Joh 3:15]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 1:17];

WHNU

36 ο G3588 T-NSM πιστευων G4100 V-PAP-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM εχει G2192 V-PAI-3S ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ απειθων G544 V-PAP-NSM τω G3588 T-DSM υιω G5207 N-DSM ουκ G3756 PRT-N οψεται G3700 V-FDI-3S ζωην G2222 N-ASF αλλ G235 CONJ η G3588 T-NSF οργη G3709 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μενει G3306 V-PAI-3S επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM Joh 3:16; Joh 6:47; 1Joh 5:10; [Joh 3:15]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 1:17];

Darby

36 He that believes on the Son has life eternal, and he that is not subject to the Son shall not see life, but the wrath of God abides upon him. Joh 3:16; Joh 6:47; 1Joh 5:10; [Joh 3:15]; [Joh 11:25]; [Hand 16:31]; [Rom 1:17];

TSK - Johannes 3:36

 

that believeth on.

Joh 3:15; Joh 3:16; Joh 1:12; Joh 5:24; Joh 6:47-54; Joh 10:28; Hab 2:4; Rom 1:17; Rom 8:1; 1Joh 3:14; 1Joh 3:15

1Jo 5:10-13

see.

Joh 3:3; Joh 8:51; Num 32:11; Job 33:28; Ps 36:9; Ps 49:19; Ps 106:4; Ps 106:5; Luk 2:30; Luk 3:6

Rom 8:24; Rom 8:25; Openb 21:8

but.

Ps 2:12; Rom 1:18; Rom 4:15; Rom 5:9; Gal 3:10; Efez 5:6; 1Thess 1:10; 1Thess 5:9; Hebr 2:3

Hebr 10:29; Openb 6:16; Openb 6:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 4)