Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Romeinen 7)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 9)


Romeinen 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

KJV

1 [There is] therefore G686 now G3568 no G3762 condemnation G2631 to them which are in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 , who walk G4043 not G3361 after G2596 the flesh G4561 , but G235 after G2596 the Spirit G4151.

YLT

1 There is, then, now no condemnation to those in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit;

WHNU

1 ουδεν G3762 A-NSN αρα G686 PRT νυν G3568 ADV κατακριμα G2631 N-NSN τοις G3588 T-DPM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

1 [ There is] then now no condemnation to those in Christ Jesus.

TSK - Romeinen 8:1

 

1 They that are in Christ, are free from condemnation.

5 What harm comes of the flesh;

13 and what good of the Spirit.

19 The glorious deliverance all things long for,

29 was beforehand decreed from God.

38 Nothing can sever us from his love.

 

 

no.

Rom 4:7; Rom 4:8; Rom 5:1; Rom 7:17; Rom 7:20; Jes 54:17; Joh 3:18; Joh 3:19; Joh 5:24; Gal 3:13

in.

Rom 16:7; Joh 14:20; Joh 15:4; 1Kor 1:30; 1Kor 15:22; 2Kor 5:17; 2Kor 12:2; Gal 3:28

Php 3:9

who.

Rom 8:4; Rom 8:14; Gal 5:16; Gal 5:25; Tit 2:11-14

 

 

SV

2 Want1 2 3 4  de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.     1Joh 8:36;  2Rom 6:18;  3Rom 6:22;  4Gal 5:1;

KJV

2 For G1063 the law G3551 of the Spirit G4151 of life G2222 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 hath made G1659 me G3165 free G1659 from G575 the law G3551 of sin G266 and G2532 death G2288 . Joh 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 5:1;

YLT

2 for the law of the Spirit of the life in Christ Jesus did set me free from the law of the sin and of the death; Joh 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 5:1;

WHNU

2 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ νομος G3551 N-NSM του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM ηλευθερωσεν G1659 V-AAI-3S σε G4571 P-2AS απο G575 PREP του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF και G2532 CONJ του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM Joh 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 5:1;

Darby

2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and of death. Joh 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 5:1;

TSK - Romeinen 8:2

 

For.

Rom 3:27; Joh 8:36

Spirit.

Rom 8:10; Rom 8:11; Joh 4:10; Joh 4:14; Joh 6:63; Joh 7:38; Joh 7:39; 1Kor 15:45; 2Kor 3:6; Openb 11:11; Openb 22:1

hath.

Rom 6:18; Rom 6:22; Ps 51:12; Joh 8:32; 2Kor 3:17; Gal 2:19; Gal 5:1

from.

Rom 5:21; Rom 7:21; Rom 7:24; Rom 7:25

 

 

SV

3 Want5 6 7 8  hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de9 10  zonde veroordeeld in het vlees.       5Hand 13:39;  6Rom 3:28;  7Gal 2:16;  8Hebr 7:18;  92Kor 5:21;  10Gal 3:13;  [Hebr 7:19];

KJV

3 For G1063 what the law G3551 could not do G102 , in G1722 that G3739 it was weak G770 through G1223 the flesh G4561 , God G2316 sending G3992 his own G1438 Son G5207 in G1722 the likeness G3667 of sinful G266 flesh G4561 , and G2532 for G4012 sin G266 , condemned G2632 sin G266 in G1722 the flesh G4561 :1

  1for sin: or, by a sacrifice for sin  Hand 13:39; Rom 3:28; Gal 2:16; Hebr 7:18; 2Kor 5:21; Gal 3:13; [Hebr 7:19];

YLT

3 for what the law was not able to do, in that it was weak through the flesh, God, His own Son having sent in the likeness of sinful flesh, and for sin, did condemn the sin in the flesh, Hand 13:39; Rom 3:28; Gal 2:16; Hebr 7:18; 2Kor 5:21; Gal 3:13; [Hebr 7:19];

WHNU

3 το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ αδυνατον G102 A-NSN του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN ησθενει G770 V-IAI-3S δια G1223 PREP της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τον G3588 T-ASM εαυτου G1438 F-3GSM υιον G5207 N-ASM πεμψας G3992 V-AAP-NSM εν G1722 PREP ομοιωματι G3667 N-DSN σαρκος G4561 N-GSF αμαρτιας G266 N-GSF και G2532 CONJ περι G4012 PREP αμαρτιας G266 N-GSF κατεκρινεν G2632 V-AAI-3S την G3588 T-ASF αμαρτιαν G266 N-ASF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF Hand 13:39; Rom 3:28; Gal 2:16; Hebr 7:18; 2Kor 5:21; Gal 3:13; [Hebr 7:19];

Darby

3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, having sent his own Son, in likeness of flesh of sin, and for sin, has condemned sin in the flesh, Hand 13:39; Rom 3:28; Gal 2:16; Hebr 7:18; 2Kor 5:21; Gal 3:13; [Hebr 7:19];

TSK - Romeinen 8:3

 

For what.

Rom 3:20; Rom 7:5-11; Hand 13:39; Gal 3:21; Hebr 7:18; Hebr 7:19; Hebr 10:1-10; Hebr 10:14

God.

Rom 8:32; Joh 3:14-17; Gal 4:4; Gal 4:5; 1Joh 4:10-14

in the.

Rom 9:3; Mark 15:27; Mark 15:28; Joh 9:24

for sin.  or, by a sacrifice for sin.

2Kor 5:21; Gal 3:13

condemned.

Rom 6:6; 1Petr 2:24; 1Petr 4:1; 1Petr 4:2

 

 

SV

4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

KJV

4 That G2443 the righteousness G1345 of the law G3551 might be fulfilled G4137 in G1722 us G2254 , who walk G4043 not G3361 after G2596 the flesh G4561 , but G235 after G2596 the Spirit G4151.

YLT

4 that the righteousness of the law may be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.

WHNU

4 ινα G2443 CONJ το G3588 T-ASN δικαιωμα G1345 N-ASN του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM πληρωθη G4137 V-APS-3S εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP τοις G3588 T-DPM μη G3361 PRT-N κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF περιπατουσιν G4043 V-PAP-DPM αλλα G235 CONJ κατα G2596 PREP πνευμα G4151 N-ASN

Darby

4 in order that the righteous requirement of the law should be fulfilled in us, who do not walk according to flesh but according to Spirit.

TSK - Romeinen 8:4

 

That.

Gal 5:22-24; Efez 5:26; Efez 5:27; Kol 1:22; Hebr 12:23; 1Joh 3:2; Judas 1:24

Re 14:5

who.

1

 

 

SV

5 Want11  die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, [bedenken], dat des Geestes is.  111Kor 2:14;  [Joh 3:6];

KJV

5 For G1063 they that are G5607 after G2596 the flesh G4561 do mind G5426 the things G3588 of the flesh G4561 ; but G1161 they that are after G2596 the Spirit G4151 the things G3588 of the Spirit G4151 . 1Kor 2:14; [Joh 3:6];

YLT

5 For those who are according to the flesh, the things of the flesh do mind; and those according to the Spirit, the things of the Spirit; 1Kor 2:14; [Joh 3:6];

WHNU

5 οι G3588 T-NPM γαρ G1063 CONJ κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF οντες G5607 V-PXP-NPM τα G3588 T-APN της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF φρονουσιν G5426 V-PAI-3P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ κατα G2596 PREP πνευμα G4151 N-ASN τα G3588 T-APN του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN 1Kor 2:14; [Joh 3:6];

Darby

5 For they that are according to flesh mind the things of the flesh; and they that are according to Spirit, the things of the Spirit. 1Kor 2:14; [Joh 3:6];

TSK - Romeinen 8:5

 

For they.

Rom 8:12; Rom 8:13; Joh 3:6; 1Kor 15:48; 2Kor 10:3; 2Petr 2:10

mind.

Rom 8:6; Rom 8:7; Mark 8:33; 1Kor 2:14; Filipp 3:18; Filipp 3:19

of the Spirit.

Rom 8:9; Rom 8:14; 1Kor 2:14; Gal 5:22-25; Efez 5:9; Kol 3:1-3

 

 

SV

6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; [Gen 6:5];

KJV

6 For G1063 to be G5427 carnally G4561 minded G5427 [is] death G2288 ; but G1161 to be G5427 spiritually G4151 minded G5427 [is] life G2222 and G2532 peace G1515 .2 3

   2to be carnally…: Gr. the minding of the flesh  3to be spiritually…: Gr. the minding of the Spirit  [Gen 6:5];

YLT

6 for the mind of the flesh [is] death, and the mind of the Spirit--life and peace; [Gen 6:5];

WHNU

6 το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ φρονημα G5427 N-NSN της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF θανατος G2288 N-NSM το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ φρονημα G5427 N-NSN του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN ζωη G2222 N-NSF και G2532 CONJ ειρηνη G1515 N-NSF [Gen 6:5];

Darby

6 For the mind of the flesh [is] death; but the mind of the Spirit life and peace. [Gen 6:5];

TSK - Romeinen 8:6

 

to be carnally minded.  Gr. the minding of the flesh.  So.

Rom 8:7; Rom 8:13; Rom 6:21; Rom 6:23; Rom 7:5; Rom 7:11; Rom 13:14; Gal 6:8; Jak 1:14; Jak 1:15

to be spiritually minded.  Gr. the minding of the Spirit.

Rom 5:1; Rom 5:10; Rom 14:17; Joh 14:6; Joh 14:27; Joh 17:5; Gal 5:22

 

 

SV

7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

KJV

7 Because G1360 the carnal G4561 mind G5427 [is] enmity G2189 against G1519 God G2316 : for G1063 it is G5293 not G3756 subject G5293 to the law G3551 of God G2316 , neither G3761 indeed G1063 can be G1410 .4

  4the carnal…: Gr. the minding of the flesh

YLT

7 because the mind of the flesh [is] enmity to God, for to the law of God it doth not subject itself,

WHNU

7 διοτι G1360 CONJ το G3588 T-NSN φρονημα G5427 N-NSN της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF εχθρα G2189 N-NSF εις G1519 PREP θεον G2316 N-ASM τω G3588 T-DSM γαρ G1063 CONJ νομω G3551 N-DSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουχ G3756 PRT-N υποτασσεται G5293 V-PPI-3S ουδε G3761 ADV γαρ G1063 CONJ δυναται G1410 V-PNI-3S

Darby

7 Because the mind of the flesh is enmity against God: for it is not subject to the law of God; for neither indeed can it be:

TSK - Romeinen 8:7

 

the carnal mind.  Gr. the minding of the flesh.

Rom 1:28; Rom 1:30; Rom 5:10; Ex 20:5; 2Kron 19:2; Ps 53:1; Joh 7:7; Joh 15:23; Joh 15:24

Efez 4:18; Efez 4:19; Kol 1:21; 2Tim 3:4; Jak 4:4; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16

for it.

Rom 8:4; Rom 3:31; Rom 7:7-14; Rom 7:22; Matt 5:19; 1Kor 9:21; Gal 5:22; Gal 5:23; Hebr 8:10

neither.

Jer 13:23; Matt 12:34; 1Kor 2:14; 2Petr 2:14

 

 

SV

8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

KJV

8 So then G1161 they that are G5607 in G1722 the flesh G4561 cannot G3756 G1410 please G700 God G2316 .

YLT

8 for neither is it able; and those who are in the flesh are not able to please God.

WHNU

8 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF οντες G5607 V-PXP-NPM θεω G2316 N-DSM αρεσαι G700 V-AAN ου G3756 PRT-N δυνανται G1410 V-PNI-3P

Darby

8 and they that are in flesh cannot please God.

TSK - Romeinen 8:8

 

they that.

Rom 8:9; Rom 7:5; Joh 3:3; Joh 3:5; Joh 3:6

please.

Matt 3:17; Joh 8:29; 1Kor 7:32; Filipp 4:18; Kol 1:10; Kol 3:20; 1Thess 4:1

Hebr 11:5; Hebr 11:6; Hebr 13:16; Hebr 13:21; 1Joh 3:22

 

 

SV

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in12  u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.  121Kor 3:16;

KJV

9 But G1161 ye G5210 are G2075 not G3756 in G1722 the flesh G4561 , but G235 in G1722 the Spirit G4151, if so be G1512 that the Spirit G4151 of God G2316 dwell G3611 in G1722 you G5213 . Now G1161 if any man G1536 have G2192 not G3756 the Spirit G4151 of Christ G5547 , he G3778 is G2076 none G3756 of his G846 . 1Kor 3:16;

YLT

9 And ye are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God doth dwell in you; and if any one hath not the Spirit of Christ--this one is not His; 1Kor 3:16;

WHNU

9 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστε G2075 V-PXI-2P εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF αλλα G235 CONJ εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN ειπερ G1512 COND πνευμα G4151 N-NSN θεου G2316 N-GSM οικει G3611 V-PAI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ει G1487 COND δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM πνευμα G4151 N-ASN χριστου G5547 N-GSM ουκ G3756 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S ουτος G3778 D-NSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S αυτου G846 P-GSM 1Kor 3:16;

Darby

9 But *ye* are not in flesh but in Spirit, if indeed God's Spirit dwell in you; but if any one has not [the] Spirit of Christ *he* is not of him: 1Kor 3:16;

TSK - Romeinen 8:9

 

But ye.

Rom 8:2; Ezech 11:19; Ezech 36:26; Ezech 36:27; Joh 3:6

if so be.

Rom 8:11; Luk 11:13; 1Kor 3:16; 1Kor 6:19; 2Kor 6:16; Gal 4:6; Efez 1:13; Efez 1:17; Efez 1:18; Efez 2:22

2Tim 1:14; 1Joh 3:24; 1Joh 4:4; Judas 1:19-21

the Spirit.

Joh 3:34; Gal 4:6; Filipp 1:19; 1Petr 1:11

he is.

Joh 17:9; Joh 17:10; 1Kor 3:21-23; 1Kor 15:23; 2Kor 10:7; Gal 5:24; Openb 13:8; Openb 20:15

 

 

SV

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

KJV

10 And G1161 if G1487 Christ G5547 [be] in G1722 you G5213 , the body G4983 G3303 [is] dead G3498 because G1223 of sin G266 ; but G1161 the Spirit G4151 [is] life G2222 because G1223 of righteousness G1343.

YLT

10 and if Christ [is] in you, the body, indeed, [is] dead because of sin, and the Spirit [is] life because of righteousness,

WHNU

10 ει G1487 COND δε G1161 CONJ χριστος G5547 N-NSM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP το G3588 T-NSN μεν G3303 PRT σωμα G4983 N-NSN νεκρον G3498 A-NSN δια G1223 PREP αμαρτιαν G266 N-ASF το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ πνευμα G4151 N-NSN ζωη G2222 N-NSF δια G1223 PREP δικαιοσυνην G1343 N-ASF

Darby

10 but if Christ be in you, the body is dead on account of sin, but the Spirit life on account of righteousness.

TSK - Romeinen 8:10

 

if Christ.

Joh 6:56; Joh 14:20; Joh 14:23; Joh 15:5; Joh 17:23; 2Kor 13:5; Efez 3:17; Kol 1:27

the body.

Rom 8:11; Rom 5:12; 2Kor 4:11; 2Kor 5:1-4; 1Thess 4:16; Hebr 9:27; 2Petr 1:13; 2Petr 1:14; Openb 14:13

but.

Joh 4:14; Joh 6:54; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 14:19; 1Kor 15:45; 2Kor 5:6-8; Filipp 1:23

Kol 3:3; Kol 3:4; Hebr 12:23; Openb 7:14-17

life.

Rom 5:21; 2Kor 5:21; Filipp 3:9

 

 

SV

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo13 14 15 16 17  zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.      13Rom 6:4-5;  141Kor 6:14;  152Kor 4:14;  16Efez 2:5;  17Kol 2:13;  [Rom 6:4]; [Rom 6:5]; [2Kor 5:4];

KJV

11 But G1161 if G1487 the Spirit G4151 of him that raised up G1453 Jesus G2424 from G1537 the dead G3498 dwell G3611 in G1722 you G5213 , he that raised up G1453 Christ G5547 from G1537 the dead G3498 shall G2227 also G2532 quicken G2227 your G5216 mortal G2349 bodies G4983 by G1223 his G846 Spirit G4151 that dwelleth G1774 G1774 in G1722 you G5213 .5

  5by: or, because of  Rom 6:4-5; 1Kor 6:14; 2Kor 4:14; Efez 2:5; Kol 2:13; [Rom 6:4]; [Rom 6:5]; [2Kor 5:4];

YLT

11 and if the Spirit of Him who did raise up Jesus out of the dead doth dwell in you, He who did raise up the Christ out of the dead shall quicken also your dying bodies, through His Spirit dwelling in you. Rom 6:4-5; 1Kor 6:14; 2Kor 4:14; Efez 2:5; Kol 2:13; [Rom 6:4]; [Rom 6:5]; [2Kor 5:4];

WHNU

11 ει G1487 COND δε G1161 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN του G3588 T-GSM εγειραντος G1453 V-AAP-GSM τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM οικει G3611 V-PAI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ο G3588 T-NSM εγειρας G1453 V-AAP-NSM   εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM χριστον G5547 N-ASM ιησουν G2424 N-ASM ζωοποιησει G2227 V-FAI-3S [και] G2532 CONJ χριστον G5547 N-ASM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM ζωοποιησει G2227 V-FAI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-APN θνητα G2349 A-APN σωματα G4983 N-APN υμων G5216 P-2GP δια G1223 PREP του G3588 T-GSM ενοικουντος G1774 V-PAP-GSN αυτου G846 P-GSM πνευματος G4151 N-GSN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP Rom 6:4-5; 1Kor 6:14; 2Kor 4:14; Efez 2:5; Kol 2:13; [Rom 6:4]; [Rom 6:5]; [2Kor 5:4];

Darby

11 But if the Spirit of him that has raised up Jesus from among [the] dead dwell in you, he that has raised up Christ from among [the] dead shall quicken your mortal bodies also on account of his Spirit which dwells in you. Rom 6:4-5; 1Kor 6:14; 2Kor 4:14; Efez 2:5; Kol 2:13; [Rom 6:4]; [Rom 6:5]; [2Kor 5:4];

TSK - Romeinen 8:11

 

him.

Rom 8:9; Rom 4:24; Rom 4:25; Hand 2:24; Hand 2:32; Hand 2:33; Efez 1:19; Efez 1:20; Hebr 13:20; 1Petr 1:21

he that raised.

Rom 8:2; Rom 6:4; Rom 6:5; Jes 26:19; Ezech 37:14; Joh 5:28; Joh 5:29; 1Kor 6:14; 1Kor 15:16; 1Kor 15:20-22

1Kor 15:51-57; 2Kor 4:14; Efez 2:5; Filipp 3:21; 1Thess 4:14-17; 1Petr 3:18

Openb 1:18; Openb 11:11; Openb 20:11-13

mortal.

Rom 6:12; 1Kor 15:53; 2Kor 4:11; 2Kor 5:4

by his Spirit.  or, because of his Spirit.  dwelleth.

Rom 8:9; Joh 7:38; Joh 7:39; Joh 14:17

 

 

SV

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

KJV

12 Therefore G686 G3767 , brethren G80 , we are G2070 debtors G3781 , not G3756 to the flesh G4561, to live G2198 after G2596 the flesh G4561 .

YLT

12 So, then, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh;

WHNU

12 αρα G686 PRT ουν G3767 CONJ αδελφοι G80 N-VPM οφειλεται G3781 N-NPM εσμεν G2070 V-PXI-1P ου G3756 PRT-N τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF του G3588 T-GSM κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF ζην G2198 V-PAN

Darby

12 So then, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to flesh;

TSK - Romeinen 8:12

 

we are.

Rom 6:2-15; Ps 116:16; 1Kor 6:19; 1Kor 6:20; 1Petr 4:2; 1Petr 4:3

 

 

SV

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

KJV

13 For G1063 if G1487 ye live G2198 after G2596 the flesh G4561 , ye shall G3195 die G599 : but G1161 if G1487 ye G2289 through the Spirit G4151 do mortify G2289 the deeds G4234 of the body G4983, ye shall live G2198 .

YLT

13 for if according to the flesh ye do live, ye are about to die; and if, by the Spirit, the deeds of the body ye put to death, ye shall live;

WHNU

13 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF ζητε G2198 V-PAI-2P μελλετε G3195 V-PAI-2P αποθνησκειν G599 V-PAN ει G1487 COND δε G1161 CONJ πνευματι G4151 N-DSN τας G3588 T-APF πραξεις G4234 N-APF του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN θανατουτε G2289 V-PAI-2P ζησεσθε G2198 V-FDI-2P

Darby

13 for if ye live according to flesh, ye are about to die; but if, by the Spirit, ye put to death the deeds of the body, ye shall live:

TSK - Romeinen 8:13

 

ye live.

Rom 8:1; Rom 8:4-6; Rom 6:21; Rom 6:23; Rom 7:5; Gal 5:19-21; Gal 6:8; Efez 5:3-5; Kol 3:5; Kol 3:6

Jak 1:14; Jak 1:15

but if.

Rom 8:2; 1Kor 9:27; Gal 5:24; Efez 4:22; Kol 3:5-8; Tit 2:12; 1Petr 2:11

through.

Rom 8:1; Efez 4:30; Efez 5:18; 1Petr 1:22

 

 

SV

14 Want18  zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.  18Gal 5:18;

KJV

14 For G1063 as many as G3745 are led G71 by the Spirit G4151 of God G2316 , they G3778 are G1526 the sons G5207 of God G2316 . Gal 5:18;

YLT

14 for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God; Gal 5:18;

WHNU

14 οσοι G3745 K-NPM γαρ G1063 CONJ πνευματι G4151 N-DSN θεου G2316 N-GSM αγονται G71 V-PPI-3P ουτοι G3778 D-NPM υιοι G5207 N-NPM θεου G2316 N-GSM εισιν G1526 V-PXI-3P Gal 5:18;

Darby

14 for as many as are led by [the] Spirit of God, *these* are sons of God. Gal 5:18;

TSK - Romeinen 8:14

 

led.

Rom 8:5; Rom 8:9; Ps 143:10; Spr 8:20; Jes 48:16; Jes 48:17; Gal 4:6; Gal 5:16; Gal 5:18; Gal 5:22-25

Eph 5:9

they are.

Rom 8:17; 2Kor 6:18; Gal 3:26; Efez 1:5; 1Joh 3:1; Openb 21:7

 

 

SV

15 Want19 20  gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar21 22 23  gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!      191Kor 2:12;  202Tim 1:7;  21Jes 56:5;  22Gal 3:26;  23Gal 4:5-6;  [Joh 1:12]; [Gal 4:6]; [Efez 1:13]; [Hebr 2:15]; [2Petr 1:4]; [1Joh 3:2];

KJV

15 For G1063 ye have G2983 not G3756 received G2983 the spirit G4151 of bondage G1397 again G3825 to G1519 fear G5401 ; but G235 ye have received G2983 the Spirit G4151 of adoption G5206, whereby G1722 G3739 we cry G2896 , Abba G5 , Father G3962 . 1Kor 2:12; 2Tim 1:7; Jes 56:5; Gal 3:26; Gal 4:5-6; [Joh 1:12]; [Gal 4:6]; [Efez 1:13]; [Hebr 2:15]; [2Petr 1:4]; [1Joh 3:2];

YLT

15 for ye did not receive a spirit of bondage again for fear, but ye did receive a spirit of adoption in which we cry, `Abba--Father.' 1Kor 2:12; 2Tim 1:7; Jes 56:5; Gal 3:26; Gal 4:5-6; [Joh 1:12]; [Gal 4:6]; [Efez 1:13]; [Hebr 2:15]; [2Petr 1:4]; [1Joh 3:2];

WHNU

15 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ελαβετε G2983 V-2AAI-2P πνευμα G4151 N-ASN δουλειας G1397 N-GSF παλιν G3825 ADV εις G1519 PREP φοβον G5401 N-ASM αλλα G235 CONJ ελαβετε G2983 V-2AAI-2P πνευμα G4151 N-ASN υιοθεσιας G5206 N-GSF εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN κραζομεν G2896 V-PAI-1P αββα G5 N-PRI ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM 1Kor 2:12; 2Tim 1:7; Jes 56:5; Gal 3:26; Gal 4:5-6; [Joh 1:12]; [Gal 4:6]; [Efez 1:13]; [Hebr 2:15]; [2Petr 1:4]; [1Joh 3:2];

Darby

15 For ye have not received a spirit of bondage again for fear, but ye have received a spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 1Kor 2:12; 2Tim 1:7; Jes 56:5; Gal 3:26; Gal 4:5-6; [Joh 1:12]; [Gal 4:6]; [Efez 1:13]; [Hebr 2:15]; [2Petr 1:4]; [1Joh 3:2];

TSK - Romeinen 8:15

 

the spirit.

Ex 20:19; Num 17:12; Luk 8:28; Luk 8:37; Joh 16:8; Hand 2:37; Hand 16:29; 1Kor 2:12

2Tim 1:7; Hebr 2:15; Hebr 12:18-24; Jak 2:19; 1Joh 4:18

the Spirit.

Rom 8:16; Jes 56:5; Jer 3:19; 1Kor 2:12; Gal 4:5-7; Efez 1:5; Efez 1:11-14

Abba.

Mark 14:36; Luk 11:2; Luk 22:42; Joh 20:17

 

 

SV

16 Dezelve24 25 26 27  Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.     242Kor 1:22;  252Kor 5:5;  26Efez 1:13;  27Efez 4:30;  [1Joh 5:10];

KJV

16 The Spirit G4151 itself G846 beareth witness G4828 with our G2257 spirit G4151 , that G3754 we are G2070 the children G5043 of God G2316 : 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Efez 4:30; [1Joh 5:10];

YLT

16 The Spirit himself doth testify with our spirit, that we are children of God; 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Efez 4:30; [1Joh 5:10];

WHNU

16 αυτο G846 P-NSN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN συμμαρτυρει G4828 V-PAI-3S τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN ημων G2257 P-1GP οτι G3754 CONJ εσμεν G2070 V-PXI-1P τεκνα G5043 N-NPN θεου G2316 N-GSM 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Efez 4:30; [1Joh 5:10];

Darby

16 The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are children of God. 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Efez 4:30; [1Joh 5:10];

TSK - Romeinen 8:16

 

Spirit.

Rom 8:23; Rom 8:26; 2Kor 1:22; 2Kor 5:5; Efez 1:13; Efez 4:30; 1Joh 4:13

with our.

2Kor 1:12; 1Joh 3:19-22; 1Joh 5:10

 

 

SV

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo28  wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden.  282Tim 2:11-12;  [2Kor 4:10]; [Efez 1:11]; [Filipp 3:10]; [2Tim 2:12];

KJV

17 And G1161 if G1487 children G5043 , then G2532 heirs G2818 ; heirs G2818 of God G3303 G2316 , and G1161 joint-heirs G4789 with Christ G5547 ; if so be G1512 that we suffer with G4841 [him], that G2443 we may be G4888 also G2532 glorified together G4888. 2Tim 2:11-12; [2Kor 4:10]; [Efez 1:11]; [Filipp 3:10]; [2Tim 2:12];

YLT

17 and if children, also heirs, heirs, indeed, of God, and heirs together of Christ--if, indeed, we suffer together, that we may also be glorified together. 2Tim 2:11-12; [2Kor 4:10]; [Efez 1:11]; [Filipp 3:10]; [2Tim 2:12];

WHNU

17 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τεκνα G5043 N-NPN και G2532 CONJ κληρονομοι G2818 N-NPM κληρονομοι G2818 N-NPM μεν G3303 PRT θεου G2316 N-GSM συγκληρονομοι G4789 A-NPM δε G1161 CONJ χριστου G5547 N-GSM ειπερ G1512 COND συμπασχομεν G4841 V-PAI-1P ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ συνδοξασθωμεν G4888 V-APS-1P 2Tim 2:11-12; [2Kor 4:10]; [Efez 1:11]; [Filipp 3:10]; [2Tim 2:12];

Darby

17 And if children, heirs also: heirs of God, and Christ's joint heirs; if indeed we suffer with [him] , that we may also be glorified with [him] . 2Tim 2:11-12; [2Kor 4:10]; [Efez 1:11]; [Filipp 3:10]; [2Tim 2:12];

TSK - Romeinen 8:17

 

if children.

Rom 8:3; Rom 8:29; Rom 8:30; Rom 5:9; Rom 5:10; Rom 5:17; Luk 12:32; Hand 26:18; Gal 3:29; Gal 4:7; Efez 3:6

Tit 3:7; Hebr 1:14; Hebr 6:17; Jak 2:5; 1Petr 1:4

heirs of.

Matt 25:21; Luk 22:29; Luk 22:30; Joh 17:24; 1Kor 2:9; 1Kor 3:22; 1Kor 3:23; Openb 3:21; Openb 21:7

if so be.

Matt 16:24; Luk 24:26; Joh 12:25; Joh 12:26; Hand 14:22; 2Kor 4:8-12; Filipp 1:29

2Ti 2:10-14

 

 

SV

18 Want29 30 31 32 33 34  ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.       29Matt 5:12;  302Kor 4:10;  312Kor 4:17;  32Filipp 3:20;  331Petr 4:13;  341Joh 3:1-2;  [1Joh 3:2];

KJV

18 For G1063 I reckon G3049 that G3754 the sufferings G3804 of this present G3568 time G2540 [are] not G3756 worthy G514 [to be compared] with G4314 the glory G1391 which shall G3195 be revealed G601 in G1519 us G2248 . Matt 5:12; 2Kor 4:10; 2Kor 4:17; Filipp 3:20; 1Petr 4:13; 1Joh 3:1-2; [1Joh 3:2];

YLT

18 For I reckon that the sufferings of the present time [are] not worthy [to be compared] with the glory about to be revealed in us; Matt 5:12; 2Kor 4:10; 2Kor 4:17; Filipp 3:20; 1Petr 4:13; 1Joh 3:1-2; [1Joh 3:2];

WHNU

18 λογιζομαι G3049 V-PNI-1S γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N αξια G514 A-NPN τα G3588 T-NPN παθηματα G3804 N-NPN του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV καιρου G2540 N-GSM προς G4314 PREP την G3588 T-ASF μελλουσαν G3195 V-PAP-ASF δοξαν G1391 N-ASF αποκαλυφθηναι G601 V-APN εις G1519 PREP ημας G2248 P-1AP Matt 5:12; 2Kor 4:10; 2Kor 4:17; Filipp 3:20; 1Petr 4:13; 1Joh 3:1-2; [1Joh 3:2];

Darby

18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy [to be compared] with the coming glory to be revealed to us. Matt 5:12; 2Kor 4:10; 2Kor 4:17; Filipp 3:20; 1Petr 4:13; 1Joh 3:1-2; [1Joh 3:2];

TSK - Romeinen 8:18

 

I reckon.

Matt 5:11; Matt 5:12; Hand 20:24; 2Kor 4:17; 2Kor 4:18; Hebr 11:25; Hebr 11:26; Hebr 11:35; 1Petr 1:6; 1Petr 1:7

the glory.

Kol 3:4; 2Thess 1:7-12; 2Thess 2:14; 1Petr 1:13; 1Petr 4:13; 1Petr 5:1; 1Joh 3:2

 

 

SV

19 Want het schepsel, [als] met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. [2Petr 3:16];

KJV

19 For G1063 the earnest expectation G603 of the creature G2937 waiteth G553 for the manifestation G602 of the sons G5207 of God G2316 . [2Petr 3:16];

YLT

19 for the earnest looking out of the creation doth expect the revelation of the sons of God; [2Petr 3:16];

WHNU

19 η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ αποκαραδοκια G603 N-NSF της G3588 T-GSF κτισεως G2937 N-GSF την G3588 T-ASF αποκαλυψιν G602 N-ASF των G3588 T-GPM υιων G5207 N-GPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM απεκδεχεται G553 V-PNI-3S [2Petr 3:16];

Darby

19 For the anxious looking out of the creature expects the revelation of the sons of God: [2Petr 3:16];

TSK - Romeinen 8:19

 

the earnest.

Rom 8:23; Filipp 1:20

expectation.

Jes 65:17; Hand 3:21; 2Petr 3:11-13; Openb 21:1-5

the manifestation.

Mal 3:17; Mal 3:18; Matt 25:31-46; 1Joh 3:2

 

 

SV

20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het [der ijdelheid] onderworpen heeft;

KJV

20 For G1063 the creature G2937 was made subject G5293 to vanity G3153 , not G3756 willingly G1635 , but G235 by reason G1223 of him who hath subjected G5293 [the same] in G1909 hope G1680 ,

YLT

20 for to vanity was the creation made subject--not of its will, but because of Him who did subject [it] --in hope,

WHNU

20 τη G3588 T-DSF γαρ G1063 CONJ ματαιοτητι G3153 N-DSF η G3588 T-NSF κτισις G2937 N-NSF υπεταγη G5293 V-2API-3S ουχ G3756 PRT-N εκουσα G1635 A-NSF αλλα G235 CONJ δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM υποταξαντα G5293 V-AAP-ASM εφ G1909 PREP ελπιδι G1680 N-DSF

Darby

20 for the creature has been made subject to vanity, not of its will, but by reason of him who has subjected [the same] , in hope

TSK - Romeinen 8:20

 

the creature.

Rom 8:22; Gen 3:17-19; Gen 5:29; Gen 6:13; Job 12:6-10; Jes 24:5; Jes 24:6; Jer 12:4; Jer 12:11

Jer 14:5; Jer 14:6; Hos 4:3; Joel 1:18

 

 

SV

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

KJV

21 Because G3754 the creature G2937 itself G846 also G2532 shall be delivered G1659 from G575 the bondage G1397 of corruption G5356 into G1519 the glorious G1391 liberty G1657 of the children G5043 of God G2316 .

YLT

21 that also the creation itself shall be set free from the servitude of the corruption to the liberty of the glory of the children of God;

WHNU

21 οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ αυτη G846 P-NSF η G3588 T-NSF κτισις G2937 N-NSF ελευθερωθησεται G1659 V-FPI-3S απο G575 PREP της G3588 T-GSF δουλειας G1397 N-GSF της G3588 T-GSF φθορας G5356 N-GSF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ελευθεριαν G1657 N-ASF της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF των G3588 T-GPN τεκνων G5043 N-GPN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

21 that the creature itself also shall be set free from the bondage of corruption into the liberty of the glory of the children of God.

TSK - Romeinen 8:21

 

Because.

2Pe 3:13

into the glorious.

Rom 8:19; Openb 22:3-5

 

 

SV

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen [als] in barensnood is tot nu toe.

KJV

22 For G1063 we know G1492 that G3754 the whole G3956 creation G2937 groaneth G4959 and G2532 travaileth in pain together G4944 until G891 now G3568 .6

  6the…: or, every creature

YLT

22 for we have known that all the creation doth groan together, and doth travail in pain together till now.

WHNU

22 οιδαμεν G1492 V-RAI-1P γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ πασα G3956 A-NSF η G3588 T-NSF κτισις G2937 N-NSF συστεναζει G4959 V-PAI-3S και G2532 CONJ συνωδινει G4944 V-PAI-3S αχρι G891 PREP του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV

Darby

22 For we know that the whole creation groans together and travails in pain together until now.

TSK - Romeinen 8:22

 

the, etc.  or, every creature.

Rom 8:20; Mark 16:15; Kol 1:23

groaneth.

Ps 48:6; Jer 12:11; Joh 16:21; Openb 12:2

 

 

SV

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, [zeg ik], zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, [namelijk] de35  verlossing onzes lichaams.  35Luk 21:28;  [2Kor 5:2]; [Efez 1:14]; [Efez 4:30];

KJV

23 And G1161 not G3756 only G3440 [they], but G235 ourselves G846 also G2532 , which have G2192 the firstfruits G536 of the Spirit G4151, even G2532 we G2249 ourselves G846 groan G4727 within G1722 ourselves G1438 , waiting G553 for the adoption G5206, [to wit], the redemption G629 of our G2257 body G4983 . Luk 21:28; [2Kor 5:2]; [Efez 1:14]; [Efez 4:30];

YLT

23 And not only [so] , but also we ourselves, having the first-fruit of the Spirit, we also ourselves in ourselves do groan, adoption expecting--the redemption of our body; Luk 21:28; [2Kor 5:2]; [Efez 1:14]; [Efez 4:30];

WHNU

23 ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV δε G1161 CONJ αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM την G3588 T-ASF απαρχην G536 N-ASF του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN εχοντες G2192 V-PAP-NPM   [ημεις] G2249 P-1NP ημεις G2249 P-1NP και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM στεναζομεν G4727 V-PAI-1P υιοθεσιαν G5206 N-ASF απεκδεχομενοι G553 V-PNP-NPM την G3588 T-ASF απολυτρωσιν G629 N-ASF του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN ημων G2257 P-1GP Luk 21:28; [2Kor 5:2]; [Efez 1:14]; [Efez 4:30];

Darby

23 And not only [that] , but even *we* ourselves, who have the first-fruits of the Spirit, we also ourselves groan in ourselves, awaiting adoption, [that is] the redemption of our body. Luk 21:28; [2Kor 5:2]; [Efez 1:14]; [Efez 4:30];

TSK - Romeinen 8:23

 

which have.

Rom 8:15; Rom 8:16; Rom 5:5; 2Kor 5:5; Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 1:14; Efez 5:9

even we.

Rom 8:26; Rom 7:24; 2Kor 5:2-4; 2Kor 7:5; Filipp 1:21-23; 1Petr 1:7

waiting.

Rom 8:19; Rom 8:25; Luk 20:36; Filipp 3:20; Filipp 3:21; 2Tim 4:8; Tit 2:13; Hebr 9:28; 1Joh 3:2

the redemption.

Luk 21:28; Efez 1:14; Efez 4:30

 

 

SV

24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? [Kol 3:3];

KJV

24 For G1063 we are saved G4982 by hope G1680 : but G1161 hope G1680 that is seen G991 is G2076 not G3756 hope G1680 : for G1063 what G3739 a man G5100 seeth G991 , why G5101 doth he G1679 yet G2532 hope for G1679 ? [Kol 3:3];

YLT

24 for in hope we were saved, and hope beheld is not hope; for what any one doth behold, why also doth he hope for [it] ? [Kol 3:3];

WHNU

24 τη G3588 T-DSF γαρ G1063 CONJ ελπιδι G1680 N-DSF εσωθημεν G4982 V-API-1P ελπις G1680 N-NSF δε G1161 CONJ βλεπομενη G991 V-PPP-NSF ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S ελπις G1680 N-NSF ο G3739 R-ASN γαρ G1063 CONJ βλεπει G991 V-PAI-3S τις G5100 X-NSM ελπιζει G1679 V-PAI-3S [Kol 3:3];

Darby

24 For we have been saved in hope; but hope seen is not hope; for what any one sees, why does he also hope? [Kol 3:3];

TSK - Romeinen 8:24

 

saved.

Rom 5:2; Rom 12:12; Rom 15:4; Rom 15:13; Ps 33:18; Ps 33:22; Ps 146:5; Spr 14:32; Jer 17:7; Zach 9:12

1Kor 13:13; Gal 5:5; Kol 1:5; Kol 1:23; Kol 1:27; 1Thess 5:8; 2Thess 2:16; Tit 2:11-13

Hebr 6:18; Hebr 6:19; 1Petr 1:3; 1Petr 1:21; 1Joh 3:3

but hope.

2Kor 4:18; 2Kor 5:7; Hebr 11:1; 1Petr 1:10; 1Petr 1:11

 

 

SV

25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

KJV

25 But G1161 if G1487 we hope G1679 for that G3739 we see G991 not G3756 , [then] do we G553 with G1223 patience G5281 wait for G553 [it].

YLT

25 and if what we do not behold we hope for, through continuance we expect [it] .

WHNU

25 ει G1487 COND δε G1161 CONJ ο G3739 R-ASN ου G3756 PRT-N βλεπομεν G991 V-PAI-1P ελπιζομεν G1679 V-PAI-1P δι G1223 PREP υπομονης G5281 N-GSF απεκδεχομεθα G553 V-PNI-1P

Darby

25 But if what we see not we hope, we expect in patience.

TSK - Romeinen 8:25

 

with patience.

Rom 8:23; Rom 2:7; Rom 12:12; Gen 49:18; Ps 27:14; Ps 37:7-9; Ps 62:1; Ps 62:5; Ps 62:6; Ps 130:5-7

Jes 25:9; Jes 26:8; Klaagl 3:25; Klaagl 3:26; Luk 8:15; Luk 21:19; Kol 1:11; 1Thess 1:3

2Thess 3:5; Hebr 6:12; Hebr 6:15; Hebr 10:36; Hebr 12:1-3; Jak 1:3; Jak 1:4; Jak 5:7-11; Openb 1:9; Openb 13:10

Re 14:12

 

 

SV

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want36 37  wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.   36Matt 20:22;  37Jak 4:3;

KJV

26 G1161 Likewise G5615 the Spirit G4151 also G2532 helpeth G4878 our G2257 infirmities G769: for G1063 we know G1492 not G3756 what G5101 we should pray for G4336 as G2526 we ought G1163 : but G235 the Spirit G4151 itself G846 maketh intercession G5241 for G5228 us G2257 with groanings G4726 which cannot be uttered G215 . Matt 20:22; Jak 4:3;

YLT

26 And, in like manner also, the Spirit doth help our weaknesses; for, what we may pray for, as it behoveth [us] , we have not known, but the Spirit himself doth make intercession for us with groanings unutterable, Matt 20:22; Jak 4:3;

WHNU

26 ωσαυτως G5615 ADV δε G1161 CONJ και G2532 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN συναντιλαμβανεται G4878 V-PNI-3S τη G3588 T-DSF ασθενεια G769 N-DSF ημων G2257 P-1GP το G3588 T-ASN γαρ G1063 CONJ τι G5101 I-ASN προσευξωμεθα G4336 V-ADS-1P καθο G2526 ADV δει G1163 V-PQI-3S ουκ G3756 PRT-N οιδαμεν G1492 V-RAI-1P αλλα G235 CONJ αυτο G846 P-NSN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN υπερεντυγχανει G5241 V-PAI-3S στεναγμοις G4726 N-DPM αλαλητοις G215 A-DPM Matt 20:22; Jak 4:3;

Darby

26 And in like manner the Spirit joins also its help to our weakness; for we do not know what we should pray for as is fitting, but the Spirit itself makes intercession with groanings which cannot be uttered. Matt 20:22; Jak 4:3;

TSK - Romeinen 8:26

 

infirmities.

Rom 15:1; 2Kor 12:5-10; Hebr 4:15; Hebr 5:2

for we.

Matt 20:22; Luk 11:1-13; Jak 4:3

but.

Rom 8:15; Ps 10:17; Zach 12:10; Matt 10:20; Gal 4:6; Efez 2:18; Efez 6:18; Judas 1:20; Judas 1:21

with.

Rom 7:24; Ps 6:3; Ps 6:9; Ps 42:1-5; Ps 55:1; Ps 55:2; Ps 69:3; Ps 77:1-3; Ps 88:1-3; Ps 102:5; Ps 102:20; Ps 119:81

Ps 119:82; Ps 143:4-7; Luk 22:44; 2Kor 5:2; 2Kor 5:4; 2Kor 12:8

 

 

SV

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

KJV

27 And G1161 he that searcheth G2045 the hearts G2588 knoweth G1492 what G5101 [is] the mind G5427 of the Spirit G4151, because G3754 he maketh intercession G1793 for G5228 the saints G40 according G2596 to [the will of] God G2316 .7

  7because: or, that

YLT

27 and He who is searching the hearts hath known what [is] the mind of the Spirit, because according to God he doth intercede for saints.

WHNU

27 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εραυνων G2045 V-PAP-NSM τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF οιδεν G1492 V-RAI-3S τι G5101 I-NSN το G3588 T-NSN φρονημα G5427 N-NSN του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN οτι G3754 CONJ κατα G2596 PREP θεον G2316 N-ASM εντυγχανει G1793 V-PAI-3S υπερ G5228 PREP αγιων G40 A-GPM

Darby

27 But he who searches the hearts knows what [is] the mind of the Spirit, because he intercedes for saints according to God.

TSK - Romeinen 8:27

 

And he.

1Kron 28:9; 1Kron 29:17; Ps 7:9; Ps 44:21; Spr 17:3; Jer 11:20; Jer 17:10; Jer 20:12

Matt 6:8; Joh 21:17; Hand 1:24; Hand 15:8; 1Thess 2:4; Hebr 4:13; Openb 2:23

knoweth.

Ps 38:9; Ps 66:18; Ps 66:19; Jak 5:16

because.  or, that.  he maketh.

Rom 8:34; Efez 2:18

according.

Jer 29:12; Jer 29:13; Joh 14:13; Jak 1:5; Jak 1:6; 1Joh 3:21; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; 1Joh 5:15

 

 

SV

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn. [Hoogl 8:7];

KJV

28 And G1161 we know G1492 that all things G3956 work together G4903 for G1519 good G18 to them that G3754 love G25 God G2316 , to them who are G5607 the called G2822 according G2596 to [his] purpose G4286 . [Hoogl 8:7];

YLT

28 And we have known that to those loving God all things do work together for good, to those who are called according to purpose; [Hoogl 8:7];

WHNU

28 οιδαμεν G1492 V-RAI-1P δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ τοις G3588 T-DPM αγαπωσιν G25 V-PAP-DPM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM παντα G3956 A-APN συνεργει G4903 V-PAI-3S   [ο G3588 T-NSM θεος] G2316 N-NSM εις G1519 PREP αγαθον G18 A-ASN τοις G3588 T-DPM κατα G2596 PREP προθεσιν G4286 N-ASF κλητοις G2822 A-DPM ουσιν G5607 V-PXP-DPM [Hoogl 8:7];

Darby

28 But we *do* know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to purpose. [Hoogl 8:7];

TSK - Romeinen 8:28

 

we know.

Rom 8:35-39; Rom 5:3; Rom 5:4; Gen 50:20; Deut 8:2; Deut 8:3; Deut 8:16; Ps 46:1; Ps 46:2; Jer 24:5-7; Zach 13:9

2Kor 4:15-17; 2Kor 5:1; Filipp 1:19-23; 2Thess 1:5-7; Hebr 12:6-12; Jak 1:3; Jak 1:4

1Petr 1:7; 1Petr 1:8; Openb 3:19

them.

Rom 5:5; Ex 20:6; Deut 6:5; Neh 1:5; Ps 69:36; Mark 12:30; 1Kor 2:9; Jak 1:12

Jak 2:5; 1Joh 4:10; 1Joh 4:19; 1Joh 5:2; 1Joh 5:3

the called.

Rom 8:30; Rom 1:6; Rom 1:7; Rom 9:11; Rom 9:23; Rom 9:24; Jer 51:29; Hand 13:48; Gal 1:15; Efez 1:9; Efez 1:10; Efez 3:11

1Thess 5:9; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; 2Tim 2:19; 1Petr 5:10

 

 

SV

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de38  Eerstgeborene zij onder vele broederen.  38Kol 1:18;

KJV

29 For G3754 whom G3739 he did foreknow G4267, he G4309 also G2532 did predestinate G4309 [to be] conformed G4832 to the image G1504 of his G846 Son G5207 , that G1519 he G846 might be G1511 the firstborn G4416 among G1722 many G4183 brethren G80 . Kol 1:18;

YLT

29 because whom He did foreknow, He also did fore-appoint, conformed to the image of His Son, that he might be first-born among many brethren; Kol 1:18;

WHNU

29 οτι G3754 CONJ ους G3739 R-APM προεγνω G4267 V-AAI-3S και G2532 CONJ προωρισεν G4309 V-AAI-3S συμμορφους G4832 A-APM της G3588 T-GSF εικονος G1504 N-GSF του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ειναι G1511 V-PXN αυτον G846 P-ASM πρωτοτοκον G4416 A-ASM εν G1722 PREP πολλοις G4183 A-DPM αδελφοις G80 N-DPM Kol 1:18;

Darby

29 Because whom he has foreknown, he has also predestinated [to be] conformed to the image of his Son, so that he should be [the] firstborn among many brethren. Kol 1:18;

TSK - Romeinen 8:29

 

whom.

Rom 11:2; Ex 33:12; Ex 33:17; Ps 1:6; Jer 1:5; Matt 7:23; 2Tim 2:19; 1Petr 1:2

Re 13:8

he also.

Efez 1:5; Efez 1:11; 1Petr 1:20

to be.

Rom 13:14; Joh 17:16; Joh 17:19; Joh 17:22; Joh 17:23; Joh 17:26; 1Kor 15:49; 2Kor 3:18; Efez 1:4; Efez 4:24

Filipp 3:21; 1Joh 3:2

that he might.

Ps 89:27; Matt 12:50; Matt 25:40; Joh 20:17; Kol 1:15-18; Hebr 1:5; Hebr 1:6

Hebr 2:11-15; Openb 1:5; Openb 1:6

 

 

SV

30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

KJV

30 Moreover G1161 whom G3739 he did predestinate G4309, them G5128 he G2564 also G2532 called G2564 : and G2532 whom G3739 he called G2564 , them G5128 he G1344 also G2532 justified G1344 : and G1161 whom G3739 he justified G1344, them G5128 he G1392 also G2532 glorified G1392 .

YLT

30 and whom He did fore-appoint, these also He did call; and whom He did call, these also He declared righteous; and whom He declared righteous, these also He did glorify.

WHNU

30 ους G3739 R-APM δε G1161 CONJ προωρισεν G4309 V-AAI-3S τουτους G5128 D-APM και G2532 CONJ εκαλεσεν G2564 V-AAI-3S και G2532 CONJ ους G3739 R-APM εκαλεσεν G2564 V-AAI-3S τουτους G5128 D-APM και G2532 CONJ εδικαιωσεν G1344 V-AAI-3S ους G3739 R-APM δε G1161 CONJ εδικαιωσεν G1344 V-AAI-3S τουτους G5128 D-APM και G2532 CONJ εδοξασεν G1392 V-AAI-3S

Darby

30 But whom he has predestinated, these also he has called; and whom he has called, these also he has justified; but whom he has justified, these also he has glorified.

TSK - Romeinen 8:30

 

Moreover.

Rom 8:28; Rom 1:6; Rom 9:23; Rom 9:24; Jes 41:9; 1Kor 1:2; 1Kor 1:9; Efez 4:4; Hebr 9:15; 1Petr 2:9

2Petr 1:10; Openb 17:14; Openb 19:9

he called.

Rom 3:22-26; 1Kor 6:11; Tit 3:4-7

he justified.

Rom 8:1; Rom 8:17; Rom 8:18; Rom 8:33-35; Rom 5:8-10; Joh 5:24; Joh 6:39; Joh 6:40; Joh 17:22; Joh 17:24; 2Kor 4:17

Efez 2:6; Kol 3:4; 1Thess 2:12; 2Thess 1:10-12; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; 2Tim 2:11; Hebr 9:15

1Petr 3:9; 1Petr 4:13; 1Petr 4:14; 1Petr 5:10

 

 

SV

31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo39  God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?  39Num 14:8;  [Ps 118:6]; [Joh 3:16];

KJV

31 What G5101 shall we G2046 then G3767 say G2046 to G4314 these things G5023? If G1487 God G2316 [be] for G5228 us G2257 , who G5101 [can be] against G2596 us G2257 ? Num 14:8; [Ps 118:6]; [Joh 3:16];

YLT

31 What, then, shall we say unto these things? if God [is] for us, who [is] against us? Num 14:8; [Ps 118:6]; [Joh 3:16];

WHNU

31 τι G5101 I-ASN ουν G3767 CONJ ερουμεν G2046 V-FAI-1P προς G4314 PREP ταυτα G5023 D-APN ει G1487 COND ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM υπερ G5228 PREP ημων G2257 P-1GP τις G5101 I-NSM καθ G2596 PREP ημων G2257 P-1GP Num 14:8; [Ps 118:6]; [Joh 3:16];

Darby

31 What shall we then say to these things? If God [be] for us, who against us? Num 14:8; [Ps 118:6]; [Joh 3:16];

TSK - Romeinen 8:31

 

What.

4:1

If.

Gen 15:1; Num 14:9; Deut 33:29; Joz 10:42; 1Sam 14:6; 1Sam 17:45-47; Ps 27:1-3

Ps 46:1-3; Ps 46:7; Ps 46:11; Ps 56:4; Ps 56:11; Ps 84:11; Ps 84:12; Ps 118:6; Jes 50:7-9; Jes 54:17

Jer 1:19; Jer 20:11; Joh 10:28-30; 1Joh 4:4

 

 

SV

32 Die ook Zijn40 41 42  eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?    40Gen 22:12;  41Jes 53:5;  42Joh 3:16;  [Jes 50:8];

KJV

32 He that G3739 G1065 spared G5339 not G3756 his own G2398 Son G5207 , but G235 delivered G3860 him G846 up G3860 for G5228 us G2257 all G3956 , how G4459 shall he G5483 not G3780 with G4862 him G846 also G2532 freely give G5483 us G2254 all things G3956? Gen 22:12; Jes 53:5; Joh 3:16; [Jes 50:8];

YLT

32 He who indeed His own Son did not spare, but for us all did deliver him up, how shall He not also with him the all things grant to us? Gen 22:12; Jes 53:5; Joh 3:16; [Jes 50:8];

WHNU

32 ος G3739 R-NSM γε G1065 PRT του G3588 T-GSM ιδιου G2398 A-GSM υιου G5207 N-GSM ουκ G3756 PRT-N εφεισατο G5339 V-ADI-3S αλλα G235 CONJ υπερ G5228 PREP ημων G2257 P-1GP παντων G3956 A-GPM παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM πως G4459 ADV-I ουχι G3780 PRT-I και G2532 CONJ συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN ημιν G2254 P-1DP χαρισεται G5483 V-FDI-3S Gen 22:12; Jes 53:5; Joh 3:16; [Jes 50:8];

Darby

32 He who, yea, has not spared his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not also with him grant us all things? Gen 22:12; Jes 53:5; Joh 3:16; [Jes 50:8];

TSK - Romeinen 8:32

 

that.

Rom 5:6-10; Rom 11:21; Gen 22:12; Jes 53:10; Matt 3:17; Joh 3:16; 2Kor 5:21

2Petr 2:4; 2Petr 2:5; 1Joh 4:10

delivered.

4:25

how.

Rom 8:28; Rom 6:23; Ps 84:11; 1Kor 2:12; 1Kor 3:21-23; 2Kor 4:15; Openb 21:7

 

 

SV

33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God43  is het, Die rechtvaardig maakt.  43Jes 50:8;

KJV

33 Who G5101 shall lay any thing G1458 to the charge G2596 of God's G2316 elect G1588 ? [It is] God G2316 that justifieth G1344. Jes 50:8;

YLT

33 Who shall lay a charge against the choice ones of God? God [is] He that is declaring righteous, Jes 50:8;

WHNU

33 τις G5101 I-NSM εγκαλεσει G1458 V-FAI-3S κατα G2596 PREP εκλεκτων G1588 A-GPM θεου G2316 N-GSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM δικαιων G1344 V-PAP-NSM Jes 50:8;

Darby

33 Who shall bring an accusation against God's elect? [It is] God who justifies: Jes 50:8;

TSK - Romeinen 8:33

 

Who.

Rom 8:1; Job 1:9-11; Job 2:4-6; Job 22:6-30; Job 34:8; Job 34:9; Job 42:7-9; Ps 35:11; Jes 54:17

Zach 3:1-4; Openb 12:10; Openb 12:11

of God's.

Jes 42:1; Matt 24:24; Luk 18:7; 1Thess 1:4; Tit 1:1; 1Petr 1:2

It is.

Rom 3:26; Jes 50:8; Jes 50:9; Gal 3:8; Openb 12:10; Openb 12:11

 

 

SV

34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter [hand] Gods is, Die44  ook voor ons bidt.  44Hebr 7:25;

KJV

34 Who G5101 [is] he that condemneth G2632? [It is] Christ G5547 that died G599 , yea G1161 rather G3123 G2532 , that is risen again G1453, who G3739 is G2076 even G2532 at G1722 the right hand G1188 of God G2316 , who G3739 also G2532 maketh intercession G1793 for G5228 us G2257 . Hebr 7:25;

YLT

34 who [is] he that is condemning? Christ [is] He that died, yea, rather also, was raised up; who is also on the right hand of God--who also doth intercede for us. Hebr 7:25;

WHNU

34 τις G5101 I-NSM ο G3588 T-NSM κατακρινων G2632 V-PAP-NSM G2632 V-FAP-NSM χριστος G5547 N-NSM [ιησους] G2424 N-NSM ο G3588 T-NSM αποθανων G599 V-2AAP-NSM μαλλον G3123 ADV δε G1161 CONJ εγερθεις G1453 V-APP-NSM   [εκ G1537 PREP νεκρων] G3498 A-GPM ος G3739 R-NSM ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP δεξια G1188 A-DSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ εντυγχανει G1793 V-PAI-3S υπερ G5228 PREP ημων G2257 P-1GP Hebr 7:25;

Darby

34 who is he that condemns? [It is] Christ who has died, but rather has been [also] raised up; who is also at the right hand of God; who also intercedes for us. Hebr 7:25;

TSK - Romeinen 8:34

 

Who.

Rom 8:1; Rom 14:13; Job 34:29; Ps 37:33; Ps 109:31; Jer 50:20

It is Christ.

Rom 4:25; Rom 5:6-10; Rom 14:9; Job 33:24; Matt 20:28; Joh 14:19; Gal 3:13; Gal 3:14

Hebr 1:3; Hebr 9:10-14; Hebr 10:10-14; Hebr 10:19-22; Hebr 12:2; 1Petr 3:18; Openb 1:18

who is even.

Mark 16:19; Hand 7:56-60; Kol 3:1; Hebr 8:1; Hebr 8:2; Hebr 12:1; 1Petr 3:22

who also.

Rom 8:27; Jes 53:12; Joh 16:23; Joh 16:26; Joh 16:27; Joh 17:20-24; Hebr 4:14; Hebr 4:15; Hebr 7:25; Hebr 9:24

1Joh 2:1; 1Joh 2:2

 

 

SV

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

KJV

35 Who G5101 shall separate G5563 us G2248 from G575 the love G26 of Christ G5547 ? [shall] tribulation G2347, or G2228 distress G4730 , or G2228 persecution G1375, or G2228 famine G3042 , or G2228 nakedness G1132 , or G2228 peril G2794 , or G2228 sword G3162 ?

YLT

35 Who shall separate us from the love of the Christ? tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

WHNU

35 τις G5101 I-NSM ημας G2248 P-1AP χωρισει G5563 V-FAI-3S απο G575 PREP της G3588 T-GSF αγαπης G26 N-GSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM θλιψις G2347 N-NSF η G2228 PRT στενοχωρια G4730 N-NSF η G2228 PRT διωγμος G1375 N-NSM η G2228 PRT λιμος G3042 N-NSM η G2228 PRT γυμνοτης G1132 N-NSF η G2228 PRT κινδυνος G2794 N-NSM η G2228 PRT μαχαιρα G3162 N-NSF

Darby

35 Who shall separate us from the love of Christ? tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?

TSK - Romeinen 8:35

 

shall separate.

Rom 8:39; Ps 103:17; Jer 31:3; Joh 10:28; Joh 13:1; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; 2Thess 2:16; Openb 1:5

shall tribulation.

Rom 8:17; Rom 5:3-5; Matt 5:10-12; Matt 10:28-31; Luk 21:12-18; Joh 16:33; Hand 14:22

Hand 20:23; Hand 20:24; 2Kor 4:17; 2Kor 6:4-10; 2Kor 11:23-27; 2Tim 1:12; 2Tim 4:16-18

Hebr 12:3-11; Jak 1:2-4; 1Petr 1:5-7; 1Petr 4:12-14; Openb 7:14-17

 

 

SV

36 (Gelijk geschreven is: Want45 46 47  om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)    45Ps 44:22;  461Kor 4:9;  472Kor 4:11;

KJV

36 As G2531 it is written G1125, G3754 For thy G4675 sake G1752 we are killed G2289 all G3650 the day long G2250; we are accounted G3049 as G5613 sheep G4263 for the slaughter G4967. Ps 44:22; 1Kor 4:9; 2Kor 4:11;

YLT

36 (according as it hath been written--`For Thy sake we are put to death all the day long, we were reckoned as sheep of slaughter,') Ps 44:22; 1Kor 4:9; 2Kor 4:11;

WHNU

36 καθως G2531 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S οτι G3754 CONJ ενεκεν G1752 ADV σου G4675 P-2GS θανατουμεθα G2289 V-PPI-1P ολην G3650 A-ASF την G3588 T-ASF ημεραν G2250 N-ASF ελογισθημεν G3049 V-API-1P ως G5613 ADV προβατα G4263 N-NPN σφαγης G4967 N-GSF Ps 44:22; 1Kor 4:9; 2Kor 4:11;

Darby

36 According as it is written, For thy sake we are put to death all the day long; we have been reckoned as sheep for slaughter. Ps 44:22; 1Kor 4:9; 2Kor 4:11;

TSK - Romeinen 8:36

 

For thy.

Ps 44:22; Ps 141:7; Joh 16:2; 1Kor 15:30; 2Kor 4:11

as sheep.

Jes 53:7; Jer 11:19; Jer 12:3; Jer 51:40; Hand 8:32

 

 

SV

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

KJV

37 Nay G235 , in G1722 all G3956 these things G5125 we are more than conquerors G5245 through G1223 him that loved G25 us G2248 .

YLT

37 but in all these we more than conquer, through him who loved us;

WHNU

37 αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP τουτοις G5125 D-DPN πασιν G3956 A-DPN υπερνικωμεν G5245 V-PAI-1P δια G1223 PREP του G3588 T-GSM αγαπησαντος G25 V-AAP-GSM ημας G2248 P-1AP

Darby

37 But in all these things we more than conquer through him that has loved us.

TSK - Romeinen 8:37

 

Nay.

2Kron 20:25-27; Jes 25:8; 1Kor 15:54; 1Kor 15:57; 2Kor 2:14; 2Kor 12:9; 2Kor 12:19; 1Joh 4:4

1Joh 5:4; 1Joh 5:5; Openb 7:9; Openb 7:10; Openb 11:7-12; Openb 12:11; Openb 17:14; Openb 21:7

him.

Gal 2:20; Efez 5:2; Efez 5:25-27; 2Thess 2:16; 1Joh 4:10; 1Joh 4:19; Judas 1:24; Openb 1:5

 

 

SV

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

KJV

38 For G1063 I am persuaded G3982, that G3754 neither G3777 death G2288 , nor G3777 life G2222 , nor G3777 angels G32 , nor G3777 principalities G746 , nor G3777 powers G1411 , nor G3777 things present G1764, nor G3777 things to come G3195,

YLT

38 for I am persuaded that neither death, nor life, nor messengers, nor principalities, nor powers, nor things present,

WHNU

38 πεπεισμαι G3982 V-RPI-1S γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ ουτε G3777 CONJ θανατος G2288 N-NSM ουτε G3777 CONJ ζωη G2222 N-NSF ουτε G3777 CONJ αγγελοι G32 N-NPM ουτε G3777 CONJ αρχαι G746 N-NPF ουτε G3777 CONJ ενεστωτα G1764 V-RAP-NPN ουτε G3777 CONJ μελλοντα G3195 V-PAP-NPN ουτε G3777 CONJ δυναμεις G1411 N-NPF

Darby

38 For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers,

TSK - Romeinen 8:38

 

For I.

Rom 4:21; 2Kor 4:13; 2Tim 1:12; Hebr 11:13

that.

Rom 14:8; Joh 10:28; 1Kor 3:22; 1Kor 3:23; 1Kor 15:54-58; 2Kor 5:4-8; Filipp 1:20-23

nor.

2Kor 11:14; Efez 1:21; Efez 6:11; Efez 6:12; Kol 1:16; Kol 2:15; 1Petr 3:22; 1Petr 5:8-10

 

 

SV

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

KJV

39 Nor G3777 height G5313 , nor G3777 depth G899 , nor G3777 any G5100 other G2087 creature G2937 , shall be able G1410 to separate G5563 us G2248 from G575 the love G26 of God G2316 , which is in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 our G2257 Lord G2962 .

YLT

39 nor things about to be, nor height, nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of god, that [is] in Christ Jesus our Lord.

WHNU

39 ουτε G3777 CONJ υψωμα G5313 N-NSN ουτε G3777 CONJ βαθος G899 N-NSN ουτε G3777 CONJ τις G5100 X-NSF κτισις G2937 N-NSF ετερα G2087 A-NSF δυνησεται G1410 V-FDI-3S ημας G2248 P-1AP χωρισαι G5563 V-AAN απο G575 PREP της G3588 T-GSF αγαπης G26 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM ημων G2257 P-1GP

Darby

39 nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which [is] in Christ Jesus our Lord.

TSK - Romeinen 8:39

 

Nor.

Efez 3:18; Efez 3:19

height.

Ex 9:16; Ex 9:17; Ps 93:3; Ps 93:4; Jes 10:10-14; Jes 10:33; Jes 24:21; Dan 4:11; Dan 5:18-23

2Thess 2:4; Openb 13:1-8

depth.

Rom 11:33; Ps 64:6; Spr 20:5; Matt 24:24; 2Kor 2:11; 2Kor 11:3; 2Thess 2:9-12

Openb 2:24; Openb 12:9; Openb 13:14; Openb 19:20; Openb 20:3; Openb 20:7

shall be.

Joh 10:28-30; Kol 3:3; Kol 3:4

love.

Rom 8:35; Rom 5:8; Joh 3:16; Joh 16:27; Joh 17:26; Efez 1:4; Efez 2:4-7; Tit 3:4-7

1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 4:16; 1Joh 4:19

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Romeinen 7)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 9)