Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 9)
| Volgend hoofdstuk (Markus 11)


Markus 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En van1  daar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judéa, door de overzijde van de Jordaan; en de scharen kwamen wederom samen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, leerde Hij hen wederom.  1Matt 19:1;

KJV

1 And G2547 he arose G450 from thence G2547, and cometh G2064 into G1519 the coasts G3725 of Judaea G2449 by G1223 the farther side G4008 of Jordan G2446 : and G2532 the people G3793 resort G4848 unto G4314 him G846 again G3825 ; and G2532 , as G5613 he was wont G1486, he taught G1321 them G846 again G3825 . Matt 19:1;

YLT

1 And having risen thence, he doth come to the coasts of Judea, through the other side of the Jordan, and again do multitudes come together unto him, and, as he had been accustomed, again he was teaching them. Matt 19:1;

WHNU

1 και G2532 CONJ εκειθεν G1564 ADV αναστας G450 V-2AAP-NSM ερχεται G2064 V-PNI-3S εις G1519 PREP τα G3588 T-APN ορια G3725 N-APN της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF   και G2532 CONJ [και] G2532 CONJ περαν G4008 ADV του G3588 T-GSM ιορδανου G2446 N-GSM και G2532 CONJ συμπορευονται G4848 V-PNI-3P παλιν G3825 ADV οχλοι G3793 N-NPM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ως G5613 ADV ειωθει G1486 V-LAI-3S παλιν G3825 ADV εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S αυτους G846 P-APM Matt 19:1;

Darby

1 And rising up thence he comes into the coasts of Judaea, and the other side of the Jordan. And again crowds come together to him, and, as he was accustomed, again he taught them. Matt 19:1;

TSK - Markus 10:1

 

1 Christ disputes with the Pharisees touching divorcement:

13 blesses the children that are brought unto him;

17 resolves a rich man how he may inherit life everlasting;

23 tells his disciples of the danger of riches;

28 promises rewards to them that forsake any thing for the gospel;

32 foretells his death and resurrection;

35 bids the two ambitious suitors to think rather of suffering with him;

46 and restores to Bartimaeus his sight.

 

 

A.M. 4033.  A.D. 29.  he arose.

Mt 19:1-12

by.

Joh 10:40; Joh 11:7

he taught.

Pred 12:9; Jer 32:33; Joh 18:20

 

 

SV

2 En de Farizeën, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, [zijn] vrouw te verlaten, Hem verzoekende. [Matt 19:3];

KJV

2 And G2532 the Pharisees G5330 came to him G4334 , and asked G1905 him G846 , Is it G1487 lawful G1832 for a man G435 to put away G630 [his] wife G1135 ? tempting G3985 him G846 . [Matt 19:3];

YLT

2 And the Pharisees, having come near, questioned him, if it is lawful for a husband to put away a wife, tempting him, [Matt 19:3];

WHNU

2 και G2532 CONJ   [προσελθοντες G4334 V-2AAP-NPM φαρισαιοι] G5330 N-NPM προσελθοντες G4334 V-2AAP-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM επηρωτων G1905 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM ει G1487 COND εξεστιν G1832 V-PQI-3S ανδρι G435 N-DSM γυναικα G1135 N-ASF απολυσαι G630 V-AAN πειραζοντες G3985 V-PAP-NPM αυτον G846 P-ASM [Matt 19:3];

Darby

2 And Pharisees coming to [him] asked him, Is it lawful for a man to put away [his] wife? (tempting him). [Matt 19:3];

TSK - Markus 10:2

 

the Pharisees.

Mark 8:15; Matt 9:34; Matt 15:12; Matt 23:13; Luk 5:30; Luk 6:7; Luk 7:30; Luk 11:39; Luk 11:53; Luk 11:54; Luk 16:14

Joh 7:32; Joh 7:48; Joh 11:47; Joh 11:57

Is it.

Mal 2:16; Matt 5:31; Matt 5:32; Matt 19:3; 1Kor 7:10; 1Kor 7:11

tempting.

Mark 8:11; Matt 16:1; Matt 22:35; Joh 8:6; 1Kor 10:9

 

 

SV

3 Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden?

KJV

3 And G1161 he answered G611 and said G2036 unto them G846 , What G5101 did Moses G3475 command G1781 you G5213 ?

YLT

3 and he answering said to them, `What did Moses command you?'

WHNU

3 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN υμιν G5213 P-2DP ενετειλατο G1781 V-ADI-3S μωυσης G3475 N-NSM

Darby

3 But he answering said to them, What did Moses command you?

TSK - Markus 10:3

 

What.

Jes 8:20; Luk 10:25; Joh 5:39; Gal 4:21

 

 

SV

4 En zij zeiden: Mozes2 3 4  heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en [haar] te verlaten.    2Deut 24:1;  3Jer 3:1;  4Matt 5:31;  [Matt 5:32];

KJV

4 And G1161 they said G2036 , Moses G3475 suffered G2010 to write G1125 a bill G975 of divorcement G647, and G2532 to put [her] away G630 . Deut 24:1; Jer 3:1; Matt 5:31; [Matt 5:32];

YLT

4 and they said, `Moses suffered to write a bill of divorce, and to put away.' Deut 24:1; Jer 3:1; Matt 5:31; [Matt 5:32];

WHNU

4 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P επετρεψεν G2010 V-AAI-3S μωυσης G3475 N-NSM βιβλιον G975 N-ASN αποστασιου G647 N-GSN γραψαι G1125 V-AAN και G2532 CONJ απολυσαι G630 V-AAN Deut 24:1; Jer 3:1; Matt 5:31; [Matt 5:32];

Darby

4 And they said, Moses allowed to write a bill of divorce, and to put away. Deut 24:1; Jer 3:1; Matt 5:31; [Matt 5:32];

TSK - Markus 10:4

 

Deut 24:1-4; Jes 50:1; Jer 3:1; Matt 1:19; Matt 5:31; Matt 5:32; Matt 19:7

 

 

SV

5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.

KJV

5 And G2532 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 unto them G846 , For G4314 the hardness G4641 of your G5216 heart G4641 he wrote G1125 you G5213 this G5026 precept G1785 .

YLT

5 And Jesus answering said to them, `For the stiffness of your heart he wrote you this command,

WHNU

5 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM προς G4314 PREP την G3588 T-ASF σκληροκαρδιαν G4641 N-ASF υμων G5216 P-2GP εγραψεν G1125 V-AAI-3S υμιν G5213 P-2DP την G3588 T-ASF εντολην G1785 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF

Darby

5 And Jesus answering said to them, In view of your hard-heartedness he wrote this commandment for you;

TSK - Markus 10:5

 

For.

Deut 9:6; Deut 31:27; Neh 9:16; Neh 9:17; Neh 9:26; Matt 19:8; Hand 7:51; Hebr 3:7-10

 

 

SV

6 Maar5 6  van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.   5Gen 1:27;  6Matt 19:4;  [Gen 5:2];

KJV

6 But G1161 from G575 the beginning G746 of the creation G2937 God G2316 made G4160 them G846 male G730 and G2532 female G2338 . Gen 1:27; Matt 19:4; [Gen 5:2];

YLT

6 but from the beginning of the creation, a male and a female God did make them; Gen 1:27; Matt 19:4; [Gen 5:2];

WHNU

6 απο G575 PREP δε G1161$TB G746 N-GSF κτισεως G2937 N-GSF αρσεν G730 N-ASN και G2532 CONJ θηλυ G2338 A-ASN εποιησεν G4160 V-AAI-3S   [αυτους] G846 P-APM αυτους G846 P-APM Gen 1:27; Matt 19:4; [Gen 5:2];

Darby

6 but from [the] beginning of [the] creation God made them male and female. Gen 1:27; Matt 19:4; [Gen 5:2];

TSK - Markus 10:6

 

the beginning.

Gen 1:1; 2Petr 3:4

God.

Gen 1:27; Gen 2:20-23; Gen 5:2; Mal 2:14-16

 

 

SV

7 Daarom7 8 9  zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;    7Gen 2:24;  81Kor 6:16;  9Efez 5:31;

KJV

7 For this cause G1752 G5127 shall G2641 a man G444 leave G2641 his G846 father G3962 and G2532 mother G3384 , and G2532 cleave G4347 to G4314 his G846 wife G1135 ; Gen 2:24; 1Kor 6:16; Efez 5:31;

YLT

7 on this account shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, Gen 2:24; 1Kor 6:16; Efez 5:31;

WHNU

7 ενεκεν G1752 ADV τουτου G5127 D-GSN καταλειψει G2641 V-FAI-3S ανθρωπος G444 N-NSM τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μητερα G3384 N-ASF   [και G2532 CONJ προσκολληθησεται G4347 V-FPI-3S προς G4314 PREP την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF αυτου] G846 P-GSM Gen 2:24; 1Kor 6:16; Efez 5:31;

Darby

7 For this cause a man shall leave his father and mother and shall be united to his wife, Gen 2:24; 1Kor 6:16; Efez 5:31;

TSK - Markus 10:7

 

Gen 2:24; Matt 19:5; Matt 19:6; Efez 5:31

 

 

SV

8 En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. [1Kor 6:16];

KJV

8 And G2532 they twain G1417 shall be G2071 one G1519 G3391 flesh G4561 : so then G5620 they are G1526 no more G3765 twain G1417 , but G235 one G3391 flesh G4561 . [1Kor 6:16];

YLT

8 and they shall be--the two--for one flesh; so that they are no more two, but one flesh; [1Kor 6:16];

WHNU

8 και G2532 CONJ εσονται G2071 V-FXI-3P οι G3588 T-NPM δυο G1417 A-NUI εις G1519 PREP σαρκα G4561 N-ASF μιαν G1520 A-ASF ωστε G5620 CONJ ουκετι G3765 ADV εισιν G1526 V-PXI-3P δυο G1417 A-NUI αλλα G235 CONJ μια G1520 A-NSF σαρξ G4561 N-NSF [1Kor 6:16];

Darby

8 and the two shall be one flesh: so that they are no longer two but one flesh. [1Kor 6:16];

TSK - Markus 10:8

 

one flesh.

1Kor 6:16; Efez 5:28

 

 

SV

9 Hetgeen10  dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.  101Kor 7:10;

KJV

9 What G3739 therefore G3767 God G2316 hath joined together G4801 , let G5563 not G3361 man G444 put asunder G5563. 1Kor 7:10;

YLT

9 what therefore God did join together, let not man put asunder.' 1Kor 7:10;

WHNU

9 ο G3739 R-ASN ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM συνεζευξεν G4801 V-AAI-3S ανθρωπος G444 N-NSM μη G3361 PRT-N χωριζετω G5563 V-PAM-3S 1Kor 7:10;

Darby

9 What therefore God has joined together, let not man separate. 1Kor 7:10;

TSK - Markus 10:9

 

Rom 7:1-3; 1Kron 7:10-13

 

 

SV

10 En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve.

KJV

10 And G2532 in G1722 the house G3614 his G846 disciples G3101 asked G1905 him G846 again G3825 of G4012 the same G846 [matter].

YLT

10 And in the house again his disciples of the same thing questioned him,

WHNU

10 και G2532 CONJ εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF παλιν G3825 ADV οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM περι G4012 PREP τουτου G5127 D-GSN επηρωτων G1905 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

10 And again in the house the disciples asked him concerning this.

TSK - Markus 10:10

 

Mark 4:10; Mark 9:28; Mark 9:33

 

 

SV

11 En11 12 13 14  Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.     11Matt 5:32;  12Matt 19:9;  13Luk 16:18;  141Kor 7:10;

KJV

11 And G2532 he saith G3004 unto them G846 , Whosoever G3739 G1437 shall put away G630 his G846 wife G1135 , and G2532 marry G1060 another G243 , committeth adultery G3429 against G1909 her G846 . Matt 5:32; Matt 19:9; Luk 16:18; 1Kor 7:10;

YLT

11 and he saith to them, `Whoever may put away his wife, and may marry another, doth commit adultery against her; Matt 5:32; Matt 19:9; Luk 16:18; 1Kor 7:10;

WHNU

11 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ος G3739 R-NSM αν G302 PRT απολυση G630 V-AAS-3S την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ γαμηση G1060 V-AAS-3S αλλην G243 A-ASF μοιχαται G3429 V-PNI-3S επ G1909 PREP αυτην G846 P-ASF Matt 5:32; Matt 19:9; Luk 16:18; 1Kor 7:10;

Darby

11 And he says to them, Whosoever shall put away his wife and shall marry another, commits adultery against her. Matt 5:32; Matt 19:9; Luk 16:18; 1Kor 7:10;

TSK - Markus 10:11

 

Whosoever.

Matt 5:31; Matt 5:32; Matt 19:9; Luk 16:18; Rom 7:3; 1Kor 7:4; 1Kor 7:10; 1Kor 7:11; Hebr 13:4

 

 

SV

12 En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.

KJV

12 And G2532 if G1437 a woman G1135 shall put away G630 her G846 husband G435 , and G2532 be married G1060 to another G243 , she committeth adultery G3429 .

YLT

12 and if a woman may put away her husband, and is married to another, she committeth adultery.'

WHNU

12 και G2532 CONJ εαν G1437 COND αυτη G846 P-NSF απολυσασα G630 V-AAP-NSF τον G3588 T-ASM ανδρα G435 N-ASM αυτης G846 P-GSF γαμηση G1060 V-AAS-3S αλλον G243 A-ASM μοιχαται G3429 V-PNI-3S

Darby

12 And if a woman put away her husband and shall marry another, she commits adultery.

TSK - Markus 10:12

 

12

 

 

SV

13 En15 16  zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.   15Matt 19:13;  16Luk 18:15;

KJV

13 And G2532 they brought G4374 young children G3813 to him G846 , that G2443 he should touch G680 them G846 : and G1161 [his] disciples G3101 rebuked G2008 those that brought G4374 [them]. Matt 19:13; Luk 18:15;

YLT

13 And they were bringing to him children, that he might touch them, and the disciples were rebuking those bringing them, Matt 19:13; Luk 18:15;

WHNU

13 και G2532 CONJ προσεφερον G4374 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM παιδια G3813 N-APN ινα G2443 CONJ αυτων G846 P-GPM αψηται G680 V-AMS-3S οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ μαθηται G3101 N-NPM επετιμησαν G2008 V-AAI-3P αυτοις G846 P-DPM Matt 19:13; Luk 18:15;

Darby

13 And they brought little children to him that he might touch them. But the disciples rebuked those that brought [them] . Matt 19:13; Luk 18:15;

TSK - Markus 10:13

 

they.

Matt 19:13-15; Luk 18:15; Luk 18:16

disciples.

Mark 10:48; Mark 9:38; Ex 10:9-11; Deut 31:12; Deut 31:13; Joel 2:16

 

 

SV

14 Maar Jezus, [dat] ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want17 18 19 20  derzulken is het Koninkrijk Gods.     17Matt 18:3;  18Matt 19:14;  191Kor 14:20;  201Petr 2:2;

KJV

14 But G1161 when Jesus G2424 saw G1492 [it], he was much displeased G23 , and G2532 said G2036 unto them G846 , Suffer G863 the little children G3813 to come G2064 unto G4314 me G3165 , and G2532 forbid G2967 them G846 not G3361 : for G1063 of such G5108 is G2076 the kingdom G932 of God G2316 . Matt 18:3; Matt 19:14; 1Kor 14:20; 1Petr 2:2;

YLT

14 and Jesus having seen, was much displeased, and he said to them, `Suffer the children to come unto me, and forbid them not, for of such is the reign of God; Matt 18:3; Matt 19:14; 1Kor 14:20; 1Petr 2:2;

WHNU

14 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ηγανακτησεν G23 V-AAI-3S και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM αφετε G863 V-2AAM-2P τα G3588 T-APN παιδια G3813 N-APN ερχεσθαι G2064 V-PNN προς G4314 PREP με G3165 P-1AS μη G3361 PRT-N κωλυετε G2967 V-PAM-2P αυτα G846 P-APN των G3588 T-GPN γαρ G1063 CONJ τοιουτων G5108 D-GPN εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Matt 18:3; Matt 19:14; 1Kor 14:20; 1Petr 2:2;

Darby

14 But Jesus seeing [it] , was indignant, and said to them, Suffer the little children to come to me; forbid them not; for of such is the kingdom of God. Matt 18:3; Matt 19:14; 1Kor 14:20; 1Petr 2:2;

TSK - Markus 10:14

 

he was.

Mark 3:5; Mark 8:33; Luk 9:54-56; Efez 4:26

Suffer.

Gen 17:7; Gen 17:10-14; Num 14:31; Deut 4:37; Deut 29:11; Deut 29:12; 1Sam 1:11; 1Sam 1:22; 1Sam 1:27; 1Sam 1:28

Ps 78:4; Ps 115:14; Ps 115:15; Jes 65:23; Jer 32:39; Jer 32:40; Luk 18:15; Luk 18:16; Hand 2:39

Hand 3:25; Rom 11:16; Rom 11:28; 1Kor 7:14; 2Tim 1:5; 2Tim 3:15

for.

Ps 131:1; Ps 131:2; Matt 18:4; Matt 18:10; Matt 19:14; 1Kor 14:20; 1Petr 2:2; Openb 14:5

 

 

SV

15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

KJV

15 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , Whosoever G3739 shall G1209 not G3362 receive G1209 the kingdom G932 of God G2316 as G5613 a little child G3813, he shall G1525 not G3364 enter G1525 therein G1519 G846 .

YLT

15 verily I say to you, whoever may not receive the reign of God, as a child--he may not enter into it;'

WHNU

15 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ος G3739 R-NSM αν G302 PRT μη G3361 PRT-N δεξηται G1209 V-ADS-3S την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ως G5613 ADV παιδιον G3813 N-NSN ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N εισελθη G1525 V-2AAS-3S εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF

Darby

15 Verily I say to you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, shall in no wise enter into it.

TSK - Markus 10:15

 

Matt 18:3; Luk 18:17; Joh 3:3-6

 

 

SV

16 En21 22  Hij omving ze met Zijn armen, [en] de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.   21Matt 19:15;  22Mark 9:36;

KJV

16 And G2532 he took G1723 them G846 up in his arms G1723, put G5087 [his] hands G5495 upon G1909 them G846 , and blessed G2127 them G846 . Matt 19:15; Mark 9:36;

YLT

16 and having taken them in his arms, having put [his] hands upon them, he was blessing them. Matt 19:15; Mark 9:36;

WHNU

16 και G2532 CONJ εναγκαλισαμενος G1723 V-ADP-NSM αυτα G846 P-APN κατευλογει G2127 V-IAI-3S τιθεις G5087 V-PAP-NSM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF επ G1909 PREP αυτα G846 P-APN Matt 19:15; Mark 9:36;

Darby

16 And having taken them in his arms, having laid his hands on them, he blessed them. Matt 19:15; Mark 9:36;

TSK - Markus 10:16

 

Gen 48:14-16; Deut 28:3; Jes 40:11; Luk 2:28-34; Luk 24:50; Luk 24:51; Joh 21:15-17

 

 

SV

17 En23 24  als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?   23Matt 19:16;  24Luk 18:18;

KJV

17 And G2532 when he was gone forth G1607 into G1519 the way G846 G3598 , there came G4370 one G1520 running G4370 , and G2532 kneeled G1120 to him G846 , and asked G1905 him G846 , Good G18 Master G1320 , what G5101 shall I do G4160 that G2443 I may inherit G2816 eternal G166 life G2222 ? Matt 19:16; Luk 18:18;

YLT

17 And as he is going forth into the way, one having run and having kneeled to him, was questioning him, `Good teacher, what may I do, that life age-during I may inherit?' Matt 19:16; Luk 18:18;

WHNU

17 και G2532 CONJ εκπορευομενου G1607 V-PNP-GSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP οδον G3598 N-ASF προσδραμων G4370 V-2AAP-NSM εις G1520 A-NSM και G2532 CONJ γονυπετησας G1120 V-AAP-NSM αυτον G846 P-ASM επηρωτα G1905 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM διδασκαλε G1320 N-VSM αγαθε G18 A-VSM τι G5101 I-ASN ποιησω G4160 V-AAS-1S ινα G2443 CONJ ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF κληρονομησω G2816 V-AAS-1S Matt 19:16; Luk 18:18;

Darby

17 And as he went forth into the way, a person ran up to [him] , and kneeling to him asked him, Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? Matt 19:16; Luk 18:18;

TSK - Markus 10:17

 

when.

Matt 19:16-30; Luk 18:18-30

running.

Mark 9:25; Matt 28:8; Joh 20:2-4

kneeled.

Mark 1:40; Dan 6:10; Matt 17:14

Good.

Mark 12:14; Joh 3:2

what.

Joh 6:28; Hand 2:37; Hand 9:6; Hand 16:30; Rom 10:2-4

eternal.

Joh 5:39; Joh 6:27; Joh 6:40; Rom 2:7; Rom 6:23; 1Joh 2:25

 

 

SV

18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Eén, [namelijk] God.

KJV

18 And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto him G846 , Why G5101 callest thou G3004 me G3165 good G18 ? [there is] none G3762 good G18 but G1508 one G1520 , [that is], God G2316 .

YLT

18 And Jesus said to him, `Why me dost thou call good? no one [is] good except One--God;

WHNU

18 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM τι G5101 I-ASN με G3165 P-1AS λεγεις G3004 V-PAI-2S αγαθον G18 A-ASM ουδεις G3762 A-NSM αγαθος G18 A-NSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εις G1520 A-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM

Darby

18 But Jesus said to him, Why callest thou me good? no one is good but one, [that is] God.

TSK - Markus 10:18

 

Why.

Matt 19:17; Luk 18:19; Joh 5:41-44; Rom 3:12

that is.

1Sam 2:2; Ps 36:7; Ps 36:8; Ps 86:5; Ps 119:68; Jak 1:17; 1Joh 4:8; 1Joh 4:16

 

 

SV

19 Gij weet de geboden: Gij25 26 27 28  zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw vader en uw moeder.     25Ex 20:13;  26Ex 21:12;  27Deut 5:17;  28Rom 13:9;

KJV

19 Thou knowest G1492 the commandments G1785 , Do G3431 not G3361 commit adultery G3431, Do G5407 not G3361 kill G5407 , Do G2813 not G3361 steal G2813 , Do G5576 not G3361 bear false witness G5576, Defraud G650 not G3361 , Honour G5091 thy G4675 father G3962 and G2532 mother G3384 . Ex 20:13; Ex 21:12; Deut 5:17; Rom 13:9;

YLT

19 the commands thou hast known: Thou mayest not commit adultery, Thou mayest do no murder, Thou mayest not steal, Thou mayest not bear false witness, Thou mayest not defraud, Honour thy father and mother.' Ex 20:13; Ex 21:12; Deut 5:17; Rom 13:9;

WHNU

19 τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF οιδας G1492 V-RAI-2S μη G3361 PRT-N φονευσης G5407 V-AAS-2S μη G3361 PRT-N μοιχευσης G3431 V-AAS-2S μη G3361 PRT-N κλεψης G2813 V-AAS-2S μη G3361 PRT-N ψευδομαρτυρησης G5576 V-AAS-2S μη G3361 PRT-N αποστερησης G650 V-AAS-2S τιμα G5091 V-PAM-2S τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μητερα G3384 N-ASF Ex 20:13; Ex 21:12; Deut 5:17; Rom 13:9;

Darby

19 Thou knowest the commandments: Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honour thy father and mother. Ex 20:13; Ex 21:12; Deut 5:17; Rom 13:9;

TSK - Markus 10:19

 

knowest.

Mark 12:28-34; Jes 8:20; Matt 5:17-20; Matt 19:17-19; Luk 10:26-28; Luk 18:20

Rom 3:20; Gal 4:21

commit.

Ex 20:12-17; Deut 5:16-24; Rom 13:9; Gal 5:14; Jak 2:11

Defraud.

1Kor 6:7-9; 1Thess 4:6

 

 

SV

20 Doch hij, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.

KJV

20 And G1161 he answered G611 and said G2036 unto him G846 , Master G1320 , all G3956 these G5023 have I observed G5442 from G1537 my G3450 youth G3503 .

YLT

20 And he answering said to him, `Teacher, all these did I keep from my youth.'

WHNU

20 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εφη G5346 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM διδασκαλε G1320 N-VSM ταυτα G5023 D-APN παντα G3956 A-APN εφυλαξαμην G5442 V-AMI-1S εκ G1537 PREP νεοτητος G3503 N-GSF μου G3450 P-1GS

Darby

20 And he answering said to him, Teacher, all these things have I kept from my youth.

TSK - Markus 10:20

 

Jes 58:2; Ezech 5:14; Ezech 33:31; Ezech 33:32; Mal 3:8; Matt 19:20; Luk 10:29; Luk 18:11; Luk 18:12

Rom 7:9; Filipp 3:6; 2Tim 3:5

 

 

SV

21 En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een29 30 31  ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.    29Matt 6:19;  30Luk 12:33;  311Tim 6:17;

KJV

21 Then G1161 Jesus G2424 beholding G1689 him G846 loved G25 him G846 , and G2532 said G2036 unto him G846 , One thing G1520 thou G4671 lackest G5302 : go thy way G5217, sell G4453 whatsoever G3745 thou hast G2192 , and G2532 give G1325 to the poor G4434, and G2532 thou shalt have G2192 treasure G2344 in G1722 heaven G3772 : and G2532 come G1204 , take up G142 the cross G4716 , and follow G190 me G3427 . Matt 6:19; Luk 12:33; 1Tim 6:17;

YLT

21 And Jesus having looked upon him, did love him, and said to him, `One thing thou dost lack; go away, whatever thou hast--sell, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, be following me, having taken up the cross.' Matt 6:19; Luk 12:33; 1Tim 6:17;

WHNU

21 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM εμβλεψας G1689 V-AAP-NSM αυτω G846 P-DSM ηγαπησεν G25 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM εν G1520 A-NSN σε G4571 P-2AS υστερει G5302 V-PAI-3S υπαγε G5217 V-PAM-2S οσα G3745 K-APN εχεις G2192 V-PAI-2S πωλησον G4453 V-AAM-2S και G2532 CONJ δος G1325 V-2AAM-2S [τοις] G3588 T-DPM πτωχοις G4434 A-DPM και G2532 CONJ εξεις G2192 V-FAI-2S θησαυρον G2344 N-ASM εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ δευρο G1204 V-XXM-2S ακολουθει G190 V-PAM-2S μοι G3427 P-1DS Matt 6:19; Luk 12:33; 1Tim 6:17;

Darby

21 And Jesus looking upon him loved him, and said to him, One thing lackest thou: go, sell whatever thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven; and come, follow me, [taking up the cross] . Matt 6:19; Luk 12:33; 1Tim 6:17;

TSK - Markus 10:21

 

loved.

Gen 34:19; Jes 63:8-10; Luk 19:41; 2Kor 12:15

One thing.

Luk 10:42; Luk 18:22; Jak 2:10; Openb 2:4; Openb 2:14; Openb 2:20

sell.

Spr 23:23; Matt 13:44-46; Matt 19:21; Luk 12:33; Hand 2:45; Hand 4:34-37

treasure.

Matt 6:19-21; Luk 16:9; 1Tim 6:17-19; Hebr 10:34; 1Petr 1:4; 1Petr 1:5

take.

Mark 8:34; Matt 16:24; Luk 9:23; Joh 12:26; Joh 16:33; Rom 8:17; Rom 8:18; 2Tim 3:12

 

 

SV

22 Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.

KJV

22 And G1161 he was sad G4768 at G1909 that saying G3056, and went away G565 grieved G3076 : for G1063 he had G2192 G2258 great G4183 possessions G2933.

YLT

22 And he--gloomy at the word--went away sorrowing, for he was having many possessions.

WHNU

22 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ στυγνασας G4768 V-AAP-NSM επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM λογω G3056 N-DSM απηλθεν G565 V-2AAI-3S λυπουμενος G3076 V-PPP-NSM ην G2258 V-IXI-3S γαρ G1063 CONJ εχων G2192 V-PAP-NSM κτηματα G2933 N-APN πολλα G4183 A-APN

Darby

22 But he, sad at the word, went away grieved, for he had large possessions.

TSK - Markus 10:22

 

sad.

Mark 6:20; Mark 6:26; Matt 19:22; Matt 27:3; Matt 27:24-26; Luk 18:23; 2Kor 7:10; 2Tim 4:10

for.

Gen 13:5-11; Deut 6:10-12; Deut 8:11-14; Job 21:7-15; Ezech 33:31; Matt 13:22

Luk 12:15; Efez 5:5; 1Tim 6:9; 1Tim 6:10; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16

 

 

SV

23 En Jezus rondom ziende, zeide tot Zijn discipelen: Hoe32 33 34  bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods inkomen!    32Spr 11:28;  33Matt 19:23;  34Luk 18:24;  [Matt 13:22]; [Mark 4:19]; [Luk 8:14];

KJV

23 And G2532 Jesus G2424 looked round about G4017, and saith G3004 unto his G846 disciples G3101 , How G4459 hardly G1423 shall they that have G2192 riches G5536 enter G1525 into G1519 the kingdom G932 of God G2316 ! Spr 11:28; Matt 19:23; Luk 18:24; [Matt 13:22]; [Mark 4:19]; [Luk 8:14];

YLT

23 And Jesus having looked round, saith to his disciples, `How hardly shall they who have riches enter into the reign of God!' Spr 11:28; Matt 19:23; Luk 18:24; [Matt 13:22]; [Mark 4:19]; [Luk 8:14];

WHNU

23 και G2532 CONJ περιβλεψαμενος G4017 V-AMP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM πως G4459 ADV δυσκολως G1423 ADV οι G3588 T-NPM τα G3588 T-APN χρηματα G5536 N-APN εχοντες G2192 V-PAP-NPM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εισελευσονται G1525 V-FDI-3P Spr 11:28; Matt 19:23; Luk 18:24; [Matt 13:22]; [Mark 4:19]; [Luk 8:14];

Darby

23 And Jesus looking around says to his disciples, How difficultly shall they that have riches enter into the kingdom of God! Spr 11:28; Matt 19:23; Luk 18:24; [Matt 13:22]; [Mark 4:19]; [Luk 8:14];

TSK - Markus 10:23

 

looked.

Mark 3:5; Mark 5:32

How.

Matt 19:23-26; Luk 18:24; 1Kor 1:26; Jak 2:5; Jak 4:4

enter.

Mark 10:15; Matt 18:3; Joh 3:5; 2Petr 1:11

 

 

SV

24 En de discipelen werden verbaasd over deze Zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen! Hoe zwaar is het, dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods ingaan! [Job 31:24];

KJV

24 And G1161 the disciples G3101 were astonished G2284 at G1909 his G846 words G3056 . But G1161 Jesus G2424 answereth G611 again G3825 , and saith G3004 unto them G846 , Children G5043 , how G4459 hard G1422 is it G2076 for them that trust G3982 in G1909 riches G5536 to enter G1525 into G1519 the kingdom G932 of God G2316 ! [Job 31:24];

YLT

24 And the disciples were astonished at his words, and Jesus again answering saith to them, `Children, how hard is it to those trusting on the riches to enter into the reign of God! [Job 31:24];

WHNU

24 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ μαθηται G3101 N-NPM εθαμβουντο G2284 V-IPI-3P επι G1909 PREP τοις G3588 T-DPM λογοις G3056 N-DPM αυτου G846 P-GSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM παλιν G3825 ADV αποκριθεις G611 V-AOP-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM τεκνα G5043 N-VPN πως G4459 ADV δυσκολον G1422 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εισελθειν G1525 V-2AAN [Job 31:24];

Darby

24 And the disciples were amazed at his words. And Jesus again answering says to them, Children, how difficult it is that those who trust in riches should enter into the kingdom of God! [Job 31:24];

TSK - Markus 10:24

 

astonished.

Matt 19:25; Luk 18:26; Luk 18:27; Joh 6:60

Children.

Joh 13:33; Joh 21:5; Gal 4:19; 1Joh 2:1; 1Joh 4:4; 1Joh 5:21

trust.

Job 31:24; Job 31:25; Ps 17:14; Ps 49:6; Ps 49:7; Ps 52:7; Ps 62:10; Spr 11:28; Spr 18:11; Spr 23:5

Jer 9:23; Ezech 28:4; Ezech 28:5; Hab 2:9; Zef 1:18; Luk 12:16-21; Luk 16:14

1Tim 6:17; Jak 5:1-3; Openb 3:17

 

 

SV

25 Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.

KJV

25 It is G2076 easier G2123 for a camel G2574 to go G1525 G1330 through G1223 the eye G5168 of a needle G4476, than G2228 for a rich man G4145 to enter G1525 into G1519 the kingdom G932 of God G2316 .

YLT

25 It is easier for a camel through the eye of the needle to enter, than for a rich man to enter into the reign of God.'

WHNU

25 ευκοπωτερον G2123 A-NSN-C εστιν G2076 V-PXI-3S καμηλον G2574 N-ASM δια G1223 PREP   τρυμαλιας G5168 N-GSF [της] G3588 T-GSF τρυμαλιας G5168 N-GSF [της] G3588 T-GSF ραφιδος G4476 N-GSF διελθειν G1330 V-2AAN η G2228 PRT πλουσιον G4145 A-ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εισελθειν G1525 V-2AAN

Darby

25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God.

TSK - Markus 10:25

 

Jer 13:23; Matt 7:3-5; Matt 19:24; Matt 19:25; Matt 23:24; Luk 18:25

 

 

SV

26 En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden?

KJV

26 And G1161 they were astonished G1605 out of measure G4057 , saying G3004 among G4314 themselves G1438, G2532 Who G5101 then can G1410 be saved G4982 ?

YLT

26 And they were astonished beyond measure, saying unto themselves, `And who is able to be saved?'

WHNU

26 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ περισσως G4057 ADV εξεπλησσοντο G1605 V-IPI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM προς G4314 PREP   αυτον G846 P-ASM εαυτους G1438 F-3APM και G2532 CONJ τις G5101 I-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S σωθηναι G4982 V-APN

Darby

26 And they were exceedingly astonished, saying to one another, And who can be saved?

TSK - Markus 10:26

 

out.

Mark 6:51; Mark 7:37; 2Kor 11:23

Who.

Luk 13:23; Luk 18:26; Hand 16:31; Rom 10:9-13

 

 

SV

27 Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want35 36 37 38  alle dingen zijn mogelijk bij God.     35Job 42:2;  36Jer 32:17;  37Zach 8:6;  38Luk 1:37;

KJV

27 And G1161 Jesus G2424 looking upon G1689 them G846 saith G3004 , With G3844 men G444 [it is] impossible G102, but G235 not G3756 with G3844 God G2316 : for G1063 with G3844 God G2316 all things G3956 are G2076 possible G1415 . Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Luk 1:37;

YLT

27 And Jesus, having looked upon them, saith, `With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.' Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Luk 1:37;

WHNU

27 εμβλεψας G1689 V-AAP-NSM αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S παρα G3844 PREP ανθρωποις G444 N-DPM αδυνατον G102 A-NSN αλλ G235 CONJ ου G3756 PRT-N παρα G3844 PREP θεω G2316 N-DSM παντα G3956 A-NPN γαρ G1063 CONJ δυνατα G1415 A-NPN παρα G3844 PREP   [τω] G3588 T-DSM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Luk 1:37;

Darby

27 But Jesus looking on them says, With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God. Job 42:2; Jer 32:17; Zach 8:6; Luk 1:37;

TSK - Markus 10:27

 

With men.

Gen 18:13; Gen 18:14; Num 11:21-23; 2Kon 7:2; Zach 8:6; Matt 19:26; Luk 18:27

for.

Job 42:2; Jer 32:17; Jer 32:27; Luk 1:37; Filipp 3:21; Hebr 7:25; Hebr 11:19

 

 

SV

28 En39 40 41 42  Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.     39Matt 4:20;  40Matt 19:27;  41Luk 5:11;  42Luk 18:28;  [Mark 1:18];

KJV

28 Then G2532 Peter G4074 began G756 to say G3004 unto him G846 , Lo G2400 , we G2249 have left G863 all G3956 , and G2532 have followed G190 thee G4671 . Matt 4:20; Matt 19:27; Luk 5:11; Luk 18:28; [Mark 1:18];

YLT

28 And Peter began to say to him, `Lo, we left all, and we followed thee.' Matt 4:20; Matt 19:27; Luk 5:11; Luk 18:28; [Mark 1:18];

WHNU

28 ηρξατο G756 V-ADI-3S λεγειν G3004 V-PAN ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM αυτω G846 P-DSM ιδου G2400 V-2AAM-2S ημεις G2249 P-1NP αφηκαμεν G863 V-AAI-1S παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ ηκολουθηκαμεν G190 V-RAI-1P σοι G4671 P-2DS Matt 4:20; Matt 19:27; Luk 5:11; Luk 18:28; [Mark 1:18];

Darby

28 Peter began to say to him, Behold, *we* have left all things and have followed thee. Matt 4:20; Matt 19:27; Luk 5:11; Luk 18:28; [Mark 1:18];

TSK - Markus 10:28

 

Lo.

Mark 1:16-20; Matt 19:27-30; Luk 14:33; Luk 18:28-30; Filipp 3:7-9

 

 

SV

29 En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des Evangelies [wil],

KJV

29 And G1161 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , There is G2076 no man G3762 that G3739 hath left G863 house G3614 , or G2228 brethren G80 , or G2228 sisters G79 , or G2228 father G3962 , or G2228 mother G3384 , or G2228 wife G1135 , or G2228 children G5043 , or G2228 lands G68 , for my G1700 sake G1752 , and G2532 the gospel's G2098,

YLT

29 And Jesus answering said, `Verily I say to you, there is no one who left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my sake, and for the good news',

WHNU

29 εφη G5346 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ουδεις G3762 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ος G3739 R-NSM αφηκεν G863 V-AAI-3S οικιαν G3614 N-ASF η G2228 PRT αδελφους G80 N-APM η G2228 PRT αδελφας G79 N-APF η G2228 PRT μητερα G3384 N-ASF η G2228 PRT πατερα G3962 N-ASM η G2228 PRT τεκνα G5043 N-APN η G2228 PRT αγρους G68 N-APM ενεκεν G1752 ADV εμου G1700 P-1GS και G2532 CONJ   [ενεκεν] G1752 ADV ενεκεν G1752 ADV του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN

Darby

29 Jesus answering said, Verily I say to you, There is no one who has left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, [or wife] , or children, or lands, for my sake and for the sake of the gospel,

TSK - Markus 10:29

 

There.

Gen 12:1-3; Gen 45:20; Deut 33:9-11; Luk 22:28-30; Hebr 11:24-26

for.

Mark 8:35; Matt 5:10; Matt 5:11; Matt 10:18; 1Kor 9:23; Openb 2:3

 

 

SV

30 Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

KJV

30 But G3362 he shall receive G2983 an hundredfold G1542 now G3568 in G1722 this G5129 time G2540 , houses G3614 , and G2532 brethren G80 , and G2532 sisters G79 , and G2532 mothers G3384 , and G2532 children G5043 , and G2532 lands G68 , with G3326 persecutions G1375; and G2532 in G1722 the world G165 to come G2064 eternal G166 life G2222 .

YLT

30 who may not receive an hundredfold now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and fields, with persecutions, and in the age that is coming, life age-during;

WHNU

30 εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N λαβη G2983 V-2AAS-3S εκατονταπλασιονα G1542 A-APN νυν G3568 ADV εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM καιρω G2540 N-DSM τουτω G5129 D-DSM οικιας G3614 N-APF και G2532 CONJ αδελφους G80 N-APM και G2532 CONJ αδελφας G79 N-APF και G2532 CONJ μητερας G3384 N-APF και G2532 CONJ τεκνα G5043 N-APN και G2532 CONJ αγρους G68 N-APM μετα G3326 PREP διωγμων G1375 N-GPM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM αιωνι G165 N-DSM τω G3588 T-DSM ερχομενω G2064 V-PNP-DSM ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF

Darby

30 that shall not receive a hundredfold now in this time: houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the coming age life eternal.

TSK - Markus 10:30

 

an hundredfold.

2Kron 25:9; Ps 84:11; Spr 3:9; Spr 3:10; Spr 16:16; Mal 3:10; Matt 13:44-46

Luk 18:30; 2Kor 6:10; 2Kor 9:8-11; Filipp 3:8; 2Thess 2:16; 1Tim 6:6; 1Joh 3:1

Openb 2:9; Openb 3:18

with persecutions.

Matt 5:11; Matt 5:12; Joh 16:22; Joh 16:23; Hand 5:41; Hand 16:25; Rom 5:3; Jak 1:2-4; Jak 1:12; Jak 5:11

1Pe 4:12-16

eternal.

Joh 10:23; Rom 6:23; 1Joh 2:25

 

 

SV

31 Maar43 44 45  vele eersten zullen de laatsten zijn, en [velen], die de laatsten [zijn], de eersten.    43Matt 19:30;  44Matt 20:16;  45Luk 13:30;

KJV

31 But G1161 many G4183 [that are] first G4413 shall be G2071 last G2078 ; and G2532 the last G2078 first G4413 . Matt 19:30; Matt 20:16; Luk 13:30;

YLT

31 and many first shall be last, and the last first.' Matt 19:30; Matt 20:16; Luk 13:30;

WHNU

31 πολλοι G4183 A-NPM δε G1161 CONJ εσονται G2071 V-FXI-3P πρωτοι G4413 A-NPM εσχατοι G2078 A-NPM και G2532 CONJ [οι] G3588 T-NPM εσχατοι G2078 A-NPM πρωτοι G4413 A-NPM Matt 19:30; Matt 20:16; Luk 13:30;

Darby

31 But many first shall be last, and the last first. Matt 19:30; Matt 20:16; Luk 13:30;

TSK - Markus 10:31

 

Matt 8:11; Matt 8:12; Matt 19:30; Matt 20:16; Matt 21:31; Luk 7:29; Luk 7:30; Luk 7:40-47; Luk 13:30; Luk 18:11-14

Hand 13:46-48; Rom 9:30-33

 

 

SV

32 En46 47 48 49 50 51 52 53  zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden;         46Matt 16:21;  47Matt 17:22;  48Matt 20:18;  49Mark 8:31;  50Mark 9:31;  51Luk 9:22;  52Luk 18:31;  53Luk 24:7;  [Matt 20:17];

KJV

32 And G1161 they were G2258 in G1722 the way G3598 going up G305 to G1519 Jerusalem G2414 ; and G2532 Jesus G2424 went G2258 before G4254 them G846 : and G2532 they were amazed G2284; and G2532 as they followed G190, they were afraid G5399 . And G2532 he took G3880 again G3825 the twelve G1427, and began G756 to tell G3004 them G846 what things should G3195 happen G4819 unto him G846 , Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 20:17];

YLT

32 And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus was going before them, and they were amazed, and following they were afraid. And having again taken the twelve, he began to tell them the things about to happen to him, Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 20:17];

WHNU

32 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF αναβαινοντες G305 V-PAP-NPM εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S προαγων G4254 V-PAP-NSM αυτους G846 P-APM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ εθαμβουντο G2284 V-IPI-3P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ακολουθουντες G190 V-PAP-NPM εφοβουντο G5399 V-INI-3P και G2532 CONJ παραλαβων G3880 V-2AAP-NSM παλιν G3825 ADV τους G3588 T-APM δωδεκα G1427 A-NUI ηρξατο G756 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM λεγειν G3004 V-PAN τα G3588 T-APN μελλοντα G3195 V-PAP-APN αυτω G846 P-DSM συμβαινειν G4819 V-PAN Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 20:17];

Darby

32 And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus was going on before them; and they were amazed, and were afraid as they followed. And taking the twelve again to [him] , he began to tell them what was going to happen to him: Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 20:17];

TSK - Markus 10:32

 

they were in.

Matt 20:17-19; Luk 18:31-34

they were amazed.This probably refers to a sort of indefinable awe which the apostles began to feel for Jesus, which the mighty miracles he wrought, and the air of majesty and authority he now assumed, were calculated to inspire.

Zach 3:8; Luk 9:51; Joh 11:8; Joh 11:16

And he.

Mark 4:34; Matt 11:25; Matt 13:11; Luk 10:23

 

 

SV

33 [Zeggende]: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren, en den Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen, en Hem den heidenen overleveren; [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Luk 9:22]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

KJV

33 [Saying], G3754 Behold G2400 , we go up G305 to G1519 Jerusalem G2414 ; and G2532 the Son G5207 of man G444 shall be delivered G3860 unto the chief priests G749 , and G2532 unto the scribes G1122; and G2532 they shall condemn G2632 him G846 to death G2288 , and G2532 shall deliver G3860 him G846 to the Gentiles G1484: [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Luk 9:22]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

YLT

33 --`Lo, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered to the chief priests, and to the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the nations, [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Luk 9:22]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

WHNU

33 οτι G3754 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S αναβαινομεν G305 V-PAI-1P εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM παραδοθησεται G3860 V-FPI-3S τοις G3588 T-DPM αρχιερευσιν G749 N-DPM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPN γραμματευσιν G1122 N-DPM και G2532 CONJ κατακρινουσιν G2632 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM θανατω G2288 N-DSM και G2532 CONJ παραδωσουσιν G3860 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Luk 9:22]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

Darby

33 Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of man shall be delivered up to the chief priests and to the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him up to the nations: [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Luk 9:22]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

TSK - Markus 10:33

 

we go.

Ac 20:22

and the Son.

Mark 8:31; Mark 9:31; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 17:23; Matt 20:17-19; Luk 9:22; Luk 18:31-33

Luk 24:6; Luk 24:7

condemn.

Mark 14:64; Matt 26:66; Hand 13:27; Jak 5:6

deliver.

Mark 15:1; Matt 27:2; Luk 23:1; Luk 23:2; Luk 23:21; Joh 18:28; Joh 19:11; Hand 3:13; Hand 3:14

 

 

SV

34 En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

KJV

34 And G2532 they shall mock G1702 him G846 , and G2532 shall scourge G3146 him G846 , and G2532 shall spit upon G1716 him G846 , and G2532 shall kill G615 him G846 : and G2532 the third G5154 day G2250 he shall rise again G450. [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

YLT

34 and they shall mock him, and scourge him, and spit on him, and kill him, and the third day he shall rise again.' [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

WHNU

34 και G2532 CONJ εμπαιξουσιν G1702 V-FAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ εμπτυσουσιν G1716 V-FAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ μαστιγωσουσιν G3146 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ αποκτενουσιν G615 V-FAI-3P και G2532 CONJ μετα G3326 PREP τρεις G5140 A-APM ημερας G2250 N-APF αναστησεται G450 V-FMI-3S [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

Darby

34 and they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him; and after three days he shall rise again. [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

TSK - Markus 10:34

 

mock.

Mark 14:65; Mark 15:17-20; Mark 15:29-31; Ps 22:6-8; Ps 22:13; Jes 53:3; Matt 27:27-44

Luk 22:63-65; Luk 23:11; Luk 23:35-39; Joh 19:2; Joh 19:3

spit.

Mark 14:63; Job 30:10; Jes 50:6; Matt 26:67

and the.

Ps 16:10; Hos 6:2; Joh 1:17; Joh 2:10; Matt 12:39; Matt 12:40; 1Kor 15:4

 

 

SV

35 En54  tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedéüs, zeggende: Meester! wij wilden [wel], dat Gij ons deedt, zo wat wij begeren zullen.  54Matt 20:20;

KJV

35 And G2532 James G2385 and G2532 John G2491 , the sons G5207 of Zebedee G2199, come G4365 unto him G846 , saying G3004 , Master G1320 , we would G2309 that G2443 thou shouldest do G4160 for us G2254 whatsoever G3739 G1437 we shall desire G154 . Matt 20:20;

YLT

35 And there come near to him James and John, the sons of Zebedee, saying, `Teacher, we wish that whatever we may ask for ourselves, thou mayest do for us;' Matt 20:20;

WHNU

35 και G2532 CONJ προσπορευονται G4365 V-PNI-3P αυτω G846 P-DSM ιακωβος G2385 N-NSM και G2532 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM οι G3588 T-NPM   [δυο] G1417 A-NUI υιοι G5207 N-NPM ζεβεδαιου G2199 N-GSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αυτω G846 P-DSM διδασκαλε G1320 N-VSM θελομεν G2309 V-PAI-1P ινα G2443 CONJ ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND αιτησωμεν G154 V-AAS-1P σε G4571 P-2AS ποιησης G4160 V-AAS-2S ημιν G2254 P-1DP Matt 20:20;

Darby

35 And there come to him James and John, the sons of Zebedee, saying [to him] , Teacher, we would that whatsoever we may ask thee, thou wouldst do it for us. Matt 20:20;

TSK - Markus 10:35

 

James.Matthew says that this request was made by Salome their mother; but though she made the request as from herself, yet it is evident that they had set her upon the business; and therefore Jesus, knowing whence it came, immediately addressed the sons.

Mark 1:19; Mark 1:20; Mark 5:37; Mark 9:2; Mark 14:33

come.

Mt 20:20-28

we would.

2Sam 14:4-11; 1Kon 2:16; 1Kon 2:20

 

 

SV

36 En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doe?

KJV

36 And G1161 he said G2036 unto them G846 , What G5101 would G2309 ye that I G3165 should do G4160 for you G5213 ?

YLT

36 and he said to them, `What do ye wish me to do for you?'

WHNU

36 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN θελετε G2309 V-PAI-2P   [με] G3165 P-1AS ποιησω G4160 V-AAS-1S υμιν G5213 P-2DP

Darby

36 And he said to them, What would ye that I should do for you?

TSK - Markus 10:36

 

What.

Mark 10:51; 1Kon 3:5-15; Joh 15:7

 

 

SV

37 En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten, de een aan Uw rechter-, en de ander aan Uw linker[hand] in Uw heerlijkheid.

KJV

37 G1161 They said G2036 unto him G846 , Grant G1325 unto us G2254 that G2443 we may sit G2523, one G1520 on G1537 thy G4675 right hand G1188, and G2532 the other G1520 on G1537 thy G4675 left hand G2176 , in G1722 thy G4675 glory G1391 .

YLT

37 and they said to him, `Grant to us that, one on thy right hand and one on thy left, we may sit in thy glory;'

WHNU

37 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846$TB G1325 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP ινα G2443 CONJ εις G1520 A-NSM σου G4675 P-2GS εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM και G2532 CONJ εις G1520 A-NSM εξ G1537 PREP αριστερων G710 A-GPM καθισωμεν G2523 V-AAS-1P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF δοξη G1391 N-DSF σου G4675 P-2GS

Darby

37 And they said to him, Give to us that we may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy glory.

TSK - Markus 10:37

 

sit.

Mark 16:19; 1Kon 22:19; Ps 45:9; Ps 110:1

in.

Mark 8:38; Matt 25:31; Luk 24:26; 1Petr 1:11

 

 

SV

38 Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar55 56  Ik mede gedoopt word?   55Matt 20:22;  56Luk 12:50;

KJV

38 But G1161 Jesus G2424 said G2036 unto them G846 , Ye know G1492 not G3756 what G5101 ye ask G154 : can ye G1410 drink G4095 of the cup G4221 that G3739 I G1473 drink of G4095 ? and G2532 be baptized G907 with the baptism G908 that G3739 I G1473 am baptized with G907? Matt 20:22; Luk 12:50;

YLT

38 and Jesus said to them, `Ye have not known what ye ask; are ye able to drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized with--to be baptized?' Matt 20:22; Luk 12:50;

WHNU

38 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P τι G5101 I-ASN αιτεισθε G154 V-PMI-2P δυνασθε G1410 V-PNI-2P πιειν G4095 V-2AAN το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN ο G3739 R-ASN εγω G1473 P-1NS πινω G4095 V-PAI-1S η G2228 PRT το G3588 T-ASN βαπτισμα G908 N-ASN ο G3739 R-ASN εγω G1473 P-1NS βαπτιζομαι G907 V-PPI-1S βαπτισθηναι G907 V-APN Matt 20:22; Luk 12:50;

Darby

38 And Jesus said to them, Ye do not know what ye ask. Are ye able to drink the cup which *I* drink, or be baptised with the baptism that *I* am baptised with? Matt 20:22; Luk 12:50;

TSK - Markus 10:38

 

Ye know not.

1Kon 2:22; Jer 45:5; Matt 20:21; Matt 20:22; Rom 8:26; Jak 4:3

drink of the.

Mark 14:36; Ps 75:8; Jes 51:22; Jer 25:15; Matt 26:39; Luk 22:42; Joh 18:11

baptized with the.

Lu 12:50

 

 

SV

39 En zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker, dien Ik drink, zult gij wel drinken, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word;

KJV

39 And G1161 they said G2036 unto him G846 , We can G1410 . And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto them G846 , Ye shall G4095 indeed G3303 drink G4095 of the cup G4221 that G3739 I G1473 drink of G4095 ; and G2532 with the baptism G908 that G3739 I G1473 am baptized withal G907 shall ye be baptized G907 :

YLT

39 And they said to him, `We are able;' and Jesus said to them, `Of the cup indeed that I drink of, ye shall drink, and with the baptism that I am baptized with, ye shall be baptized;

WHNU

39 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM δυναμεθα G1410 V-PNI-1P ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN ο G3739 R-ASN εγω G1473 P-1NS πινω G4095 V-PAI-1S πιεσθε G4095 V-FDI-2P και G2532 CONJ το G3588 T-ASN βαπτισμα G908 N-ASN ο G3739 R-ASN εγω G1473 P-1NS βαπτιζομαι G907 V-PPI-1S βαπτισθησεσθε G907 V-FPI-2P

Darby

39 And they said to him, We are able. And Jesus said to them, The cup that *I* drink ye will drink and with the baptism that *I* am baptised with ye will be baptised,

TSK - Markus 10:39

 

We.

Mark 14:31; Joh 13:37

Ye.

Mark 14:36; Matt 10:25; Joh 15:20; Joh 17:14; Hand 12:2; Kol 1:24; Openb 1:9

 

 

SV

40 Maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker[hand] staat bij Mij niet te geven; maar [het zal gegeven worden] dien57  het bereid is.  57Matt 25:34;

KJV

40 But G1161 to sit G2523 on G1537 my G3450 right hand G1188 and G2532 on G1537 my G3450 left hand G2176 is G2076 not G3756 mine G1699 to give G1325 ; but G235 [it shall be given to them] for whom G3739 it is prepared G2090. Matt 25:34;

YLT

40 but to sit on my right and on my left, is not mine to give, but--to those for whom it hath been prepared.' Matt 25:34;

WHNU

40 το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ καθισαι G2523 V-AAN εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM μου G3450 P-1GS η G2228 PRT εξ G1537 PREP ευωνυμων G2176 A-GPM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εμον G1699 S-1NSN δουναι G1325 V-2AAN αλλ G235 CONJ οις G3739 R-DPM ητοιμασται G2090 V-RPI-3S Matt 25:34;

Darby

40 but to sit on my right hand or on my left is not mine to give, but for those for whom it is prepared. Matt 25:34;

TSK - Markus 10:40

 

Matt 20:23; Matt 25:34; Joh 17:2; Joh 17:24; Hebr 11:16

 

 

SV

41 En58  als de [andere] tien [dit] hoorden, begonnen zij het van Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.  58Matt 20:24;

KJV

41 And G2532 when the ten G1176 heard G191 [it], they began G756 to be much displeased G23 with G4012 James G2385 and G2532 John G2491 . Matt 20:24;

YLT

41 And the ten having heard, began to be much displeased at James and John, Matt 20:24;

WHNU

41 και G2532 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM δεκα G1176 A-NUI ηρξαντο G756 V-ADI-3P αγανακτειν G23 V-PAN περι G4012 PREP ιακωβου G2385 N-GSM και G2532 CONJ ιωαννου G2491 N-GSM Matt 20:24;

Darby

41 And the ten having heard [of it] , began to be indignant about James and John. Matt 20:24;

TSK - Markus 10:41

 

they.

Mark 9:33-36; Spr 13:10; Matt 20:24; Luk 22:24; Rom 12:10; Filipp 2:3; Jak 4:5

 

 

SV

42 Maar Jezus, het tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat59 60  degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen.   59Matt 20:25;  60Luk 22:25;

KJV

42 But G1161 Jesus G2424 called G4341 them G846 [to him], and saith G3004 unto them G846 , Ye know G1492 that G3754 they which are accounted G1380 to rule G757 over the Gentiles G1484 exercise lordship G2634 over them G846 ; and G2532 their G846 great ones G3173 exercise authority G2715 upon them G846 .1

  1are…: or, think good  Matt 20:25; Luk 22:25;

YLT

42 but Jesus having called them near, saith to them, `Ye have known that they who are considered to rule the nations do exercise lordship over them, and their great ones do exercise authority upon them; Matt 20:25; Luk 22:25;

WHNU

42 και G2532 CONJ προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM αυτους G846 P-APM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM δοκουντες G1380 V-PAP-NPM αρχειν G757 V-PAN των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN κατακυριευουσιν G2634 V-PAI-3P αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μεγαλοι G3173 A-NPM αυτων G846$TB G2715 V-PAI-3P αυτων G846 P-GPM Matt 20:25; Luk 22:25;

Darby

42 But Jesus having called them to [him] , says to them, Ye know that those who are esteemed to rule over the nations exercise lordship over them; and their great men exercise authority over them; Matt 20:25; Luk 22:25;

TSK - Markus 10:42

 

Ye know.

Matt 20:25; Luk 22:25; 1Petr 5:3

are accounted.  or, think good.

 

 

SV

43 Doch61  alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn.  611Petr 5:3;  [Matt 20:27]; [Mark 9:35];

KJV

43 But G1161 so G3779 shall it G2071 not G3756 be G2071 among G1722 you G5213 : but G235 whosoever G3739 G1437 will G2309 be G1096 great G3173 among G1722 you G5213 , shall be G2071 your G5216 minister G1249 : 1Petr 5:3; [Matt 20:27]; [Mark 9:35];

YLT

43 but not so shall it be among you; but whoever may will to become great among you, he shall be your minister, 1Petr 5:3; [Matt 20:27]; [Mark 9:35];

WHNU

43 ουχ G3756 PRT-N ουτως G3779 ADV δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP αλλ G235 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT θελη G2309 V-PAS-3S μεγας G3173 A-NSM γενεσθαι G1096 V-2ADN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP εσται G2071 V-FXI-3S υμων G5216 P-2GP διακονος G1249 N-NSM 1Petr 5:3; [Matt 20:27]; [Mark 9:35];

Darby

43 but it is not thus among you; but whosoever would be great among you, shall be your minister; 1Petr 5:3; [Matt 20:27]; [Mark 9:35];

TSK - Markus 10:43

 

so.

Joh 18:36; Rom 12:2

whosoever.

Mark 9:35; Matt 20:26; Matt 20:27; Matt 23:8-12; Luk 9:48; Luk 14:11; Luk 18:14; Joh 13:13-18

1Kor 9:19-23; Gal 5:13; 1Petr 5:5; 1Petr 5:6

 

 

SV

44 En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.

KJV

44 And G2532 whosoever G3739 G302 of you G5216 will G2309 be G1096 the chiefest G4413, shall be G2071 servant G1401 of all G3956 .

YLT

44 and whoever of you may will to become first, he shall be servant of all;

WHNU

44 και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT θελη G2309 V-PAS-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ειναι G1511 V-PXN πρωτος G4413 A-NSM εσται G2071 V-FXI-3S παντων G3956 A-GPM δουλος G1401 N-NSM

Darby

44 and whosoever would be first of you shall be bondman of all.

TSK - Markus 10:44

 

44

 

 

SV

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om62 63  gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn64 65 66 67  ziel te geven [tot] een rantsoen voor velen.       62Joh 13:14;  63Filipp 2:7;  64Efez 1:7;  65Kol 1:14;  661Tim 2:6;  67Tit 2:14;

KJV

45 For G1063 even G2532 the Son G5207 of man G444 came G2064 not G3756 to be ministered unto G1247 , but G235 to minister G1247, and G2532 to give G1325 his G846 life G5590 a ransom G3083 for G473 many G4183 . Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; Kol 1:14; 1Tim 2:6; Tit 2:14;

YLT

45 for even the Son of Man came not to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.' Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; Kol 1:14; 1Tim 2:6; Tit 2:14;

WHNU

45 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ουκ G3756 PRT-N ηλθεν G2064 V-2AAI-3S διακονηθηναι G1247 V-APN αλλα G235 CONJ διακονησαι G1247 V-AAN και G2532 CONJ δουναι G1325 V-2AAN την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM λυτρον G3083 N-ASN αντι G473 PREP πολλων G4183 A-GPM Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; Kol 1:14; 1Tim 2:6; Tit 2:14;

Darby

45 For also the Son of man did not come to be ministered to, but to minister, and give his life a ransom for many. Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; Kol 1:14; 1Tim 2:6; Tit 2:14;

TSK - Markus 10:45

 

came.

Matt 20:28; Luk 22:26; Luk 22:27; Joh 13:14; Filipp 2:5-8; Hebr 5:8

and to.

Jes 53:10-12; Dan 9:24; Dan 9:26; 2Kor 5:21; Gal 3:13; 1Tim 3:4-6; Tit 2:14

1Pe 1:19

 

 

SV

46 En68 69  zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timéüs, Bar-Timéüs, de blinde, aan den weg, bedelende.   68Matt 20:29;  69Luk 18:35;

KJV

46 And G2532 they came G2064 to G1519 Jericho G2410 : and G2532 as he G846 went G1607 out of G575 Jericho G2410 with G2532 his G846 disciples G3101 and G2532 a great G2425 number of people G3793, blind G5185 Bartimaeus G924, the son G5207 of Timaeus G5090, sat G2521 by G3844 the highway side G3598 begging G4319 . Matt 20:29; Luk 18:35;

YLT

46 And they come to Jericho, and as he is going forth from Jericho, with his disciples and a great multitude, a son of Timaeus--Bartimaeus the blind--was sitting beside the way begging, Matt 20:29; Luk 18:35;

WHNU

46 και G2532 CONJ ερχονται G2064 V-PNI-3P εις G1519 PREP ιεριχω G2410 N-PRI και G2532 CONJ εκπορευομενου G1607 V-PNP-GSM αυτου G846 P-GSM απο G575 PREP ιεριχω G2410 N-PRI και G2532 CONJ των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ οχλου G3793 N-GSM ικανου G2425 A-GSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM τιμαιου G5090 N-GSM βαρτιμαιος G924 N-NSM τυφλος G5185 A-NSM προσαιτης G5185 N-NSM εκαθητο G2521 V-INI-3S παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF Matt 20:29; Luk 18:35;

Darby

46 And they come to Jericho, and as he was going out from Jericho, and his disciples and a large crowd, the son of Timaeus, Bartimaeus, the blind [man] , sat by the wayside begging. Matt 20:29; Luk 18:35;

TSK - Markus 10:46

 

they came.

Matt 20:29-34; Luk 18:35-43

as he went.Luke says that this took place "as he was come nigh unto Jericho," and afterwards records an event which took place in that city.  But the words [en  to  engizo autou  eis  lericho,] may be rendered, "When he was nigh Jericho," which is equally true of him who is gone a little way from it, as of him who is come near it; and as it is probable that Jesus stayed some days in the neighbourhood, this might occur as he went out of the city during that time, and he might afterwards re-enter it.

begging.

Luk 16:20; Luk 16:22; Joh 9:8; Hand 3:2; Hand 3:3

 

 

SV

47 En horende, dat het Jezus de Nazaréner was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.

KJV

47 And G2532 when he heard G191 that G3754 it was G2076 Jesus G2424 of Nazareth G3480, he began G756 to cry out G2896, and G2532 say G3004 , Jesus G2424 , [thou] Son G5207 of David G1138 , have mercy G1653 on me G3165 .

YLT

47 and having heard that it is Jesus the Nazarene, he began to cry out, and to say, `The Son of David--Jesus! deal kindly with me;'

WHNU

47 και G2532 CONJ ακουσας G191 V-AAP-NSM οτι G3754 CONJ ιησους G2424 N-NSM ο G3588 T-NSM ναζαρηνος G3479 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ηρξατο G756 V-ADI-3S κραζειν G2896 V-PAN και G2532 CONJ λεγειν G3004 V-PAN υιε G5205 N-VSM δαυιδ G1138 N-PRI ιησου G2424 N-VSM ελεησον G1653 V-AAM-2S με G3165 P-1AS

Darby

47 And having heard that it was Jesus the Nazaraean, he began to cry out and to say, O Son of David, Jesus, have mercy on me.

TSK - Markus 10:47

 

Jesus.

Matt 2:23; Matt 21:11; Matt 26:71; Luk 4:16; Luk 18:36; Luk 18:37; Joh 1:46; Joh 7:41; Joh 7:52; Joh 19:19

Ac 6:14

thou.

Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 11:1; Jer 23:5; Jer 23:6; Matt 1:1; Matt 9:27; Matt 12:23; Matt 15:22; Matt 20:30; Matt 21:9

Matt 22:42-45; Hand 13:22; Hand 13:23; Rom 1:3; Rom 1:4; Openb 22:16

 

 

SV

48 En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone Davids! ontferm U mijner.

KJV

48 And G2532 many G4183 charged G2008 him G846 that G2443 he should hold his peace G4623 : but G1161 he cried G2896 the more G3123 a great deal G4183, [Thou] Son G5207 of David G1138 , have mercy G1653 on me G3165 .

YLT

48 and many were rebuking him, that he might keep silent, but the more abundantly he cried out, `Son of David, deal kindly with me.'

WHNU

48 και G2532 CONJ επετιμων G2008 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM πολλοι G4183 A-NPM ινα G2443 CONJ σιωπηση G4623 V-AAS-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πολλω G4183 A-DSN μαλλον G3123 ADV εκραζεν G2896 V-IAI-3S υιε G5207 N-VSM δαυιδ G1138 N-PRI ελεησον G1653 V-AAM-2S με G3165 P-1AS

Darby

48 And many rebuked him, that he might be silent; but he cried so much the more, Son of David, have mercy on me.

TSK - Markus 10:48

 

many.

Mark 5:35; Matt 19:13; Matt 20:31; Luk 18:39

but.

Mark 7:26-29; Gen 32:24-28; Jer 29:13; Matt 15:23-28; Luk 11:5-10; Luk 18:1-8

Efez 6:18; Hebr 5:7

have.

Ps 62:12

 

 

SV

49 En Jezus, [stil] staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.

KJV

49 And G2532 Jesus G2424 stood still G2476, and commanded G2036 him G846 to be called G5455. And G2532 they call G5455 the blind man G5185, saying G3004 unto him G846 , Be of good comfort G2293, rise G1453 ; he calleth G5455 thee G4571 .

YLT

49 And Jesus having stood, he commanded him to be called, and they call the blind man, saying to him, `Take courage, rise, he doth call thee;'

WHNU

49 και G2532 CONJ στας G2476 V-2AAP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S φωνησατε G5455 V-AAM-2P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ φωνουσιν G5455 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM τυφλον G5185 A-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αυτω G846 P-DSM θαρσει G2293 V-PAM-2S εγειρε G1453 V-PAM-2S φωνει G5455 V-PAI-3S σε G4571 P-2AS

Darby

49 And Jesus, standing still, desired him to be called. And they call the blind [man] , saying to him, Be of good courage, rise up, he calls thee.

TSK - Markus 10:49

 

stood.

Ps 86:15; Ps 145:8; Matt 20:32-34; Luk 18:40; Hebr 2:17; Hebr 4:15

Be.

Joh 11:28

 

 

SV

50 En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus.

KJV

50 And G1161 he, casting away G577 his G846 garment G2440 , rose G450 , and came G2064 to G4314 Jesus G2424 .

YLT

50 and he, having cast away his garment, having risen, did come unto Jesus.

WHNU

50 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποβαλων G577 V-2AAP-NSM το G3588 T-ASN ιματιον G2440 N-ASN αυτου G846 P-GSM αναπηδησας G450 V-AAP-NSM ηλθεν G2064 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM

Darby

50 And, throwing away his garment, he started up and came to Jesus.

TSK - Markus 10:50

 

Filipp 3:7-9; Hebr 12:1

 

 

SV

51 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.

KJV

51 And G2532 Jesus G2424 answered G611 and said G3004 unto him G846 , What G5101 wilt G2309 thou that I should do G4160 unto thee G4671 ? G1161 The blind man G5185 said G2036 unto him G846 , Lord G4462 , that G2443 I might receive my sight G308 .

YLT

51 And answering, Jesus saith to him, `What wilt thou I may do to thee?' and the blind man said to him, `Rabboni, that I may see again;'

WHNU

51 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τι G5101 I-ASN σοι G4671 P-2DS θελεις G2309 V-PAI-2S ποιησω G4160 V-AAS-1S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ τυφλος G5185 A-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ραββουνι G4462 ARAM ινα G2443 CONJ αναβλεψω G308 V-AAS-1S

Darby

51 And Jesus answering says to him, What wilt thou that I shall do to thee? And the blind [man] said to him, Rabboni, that I may see.

TSK - Markus 10:51

 

What.

Mark 10:36; 2Kron 1:7; Matt 6:8; Matt 7:7; Luk 18:41-43; Filipp 4:6

 

 

SV

52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw70 71  geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg.   70Matt 9:22;  71Mark 5:34;

KJV

52 And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto him G846 , Go thy way G5217; thy G4675 faith G4102 hath made G4982 thee G4571 whole G4982 . And G2532 immediately G2112 he received his sight G308 , and G2532 followed G190 Jesus G2424 in G1722 the way G3598 .2

  2made…: or, saved thee  Matt 9:22; Mark 5:34;

YLT

52 and Jesus said to him, `Go, thy faith hath saved thee:' and immediately he saw again, and was following Jesus in the way. Matt 9:22; Mark 5:34;

WHNU

52 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM υπαγε G5217 V-PAM-2S η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF σου G4675 P-2GS σεσωκεν G4982 V-RAI-3S σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV ανεβλεψεν G308 V-AAI-3S και G2532 CONJ ηκολουθει G190 V-IAI-3S αυτω G846 P-DSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF Matt 9:22; Mark 5:34;

Darby

52 And Jesus said to him, Go, thy faith has healed thee. And he saw immediately, and followed him in the way. Matt 9:22; Mark 5:34;

TSK - Markus 10:52

 

thy faith.

Mark 5:34; Matt 9:22; Matt 9:28-30; Matt 15:28; Luk 7:50; Luk 9:48

made thee whole.  or, saved thee.  he received.

Mark 8:25; Ps 33:9; Ps 146:8; Jes 29:18; Jes 29:19; Jes 35:5; Jes 42:16-18; Matt 11:5; Matt 12:22

Matt 21:14; Joh 9:5-7; Joh 9:32; Joh 9:39; Hand 26:18

followed.

Mark 1:31; Luk 8:2; Luk 8:3

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 9)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 11)