Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 19)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 21)


Lukas 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En het1 2 3 4 †geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de ouderlingen daarover kwamen,†††† 1Matt 21:23; 2Mark 11:27; 3Hand 4:7; 4Hand 7:27;

KJV

1 And G2532 it came to pass G1096, [that] on G1722 one G3391 of those G1565 days G2250 , as he G846 taught G1321 the people G2992 in G1722 the temple G2411, and G2532 preached the gospel G2097, the chief priests G749 and G2532 the scribes G1122 came upon G2186 [him] with G4862 the elders G4245, Matt 21:23; Mark 11:27; Hand 4:7; Hand 7:27;

YLT

1 And it came to pass, on one of those days, as he is teaching the people in the temple, and proclaiming good news, the chief priests and the scribes, with the elders, came upon [him] , Matt 21:23; Mark 11:27; Hand 4:7; Hand 7:27;

WHNU

1 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP μια G1520 A-DSF των G3588 T-GPF ημερων G2250 N-GPF διδασκοντος G1321 V-PAP-GSM αυτου G846 P-GSM τον G3588 T-ASM λαον G2992 N-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN και G2532 CONJ ευαγγελιζομενου G2097 V-PMP-GSM επεστησαν G2186 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM συν G4862 PREP τοις G3588 T-DPM πρεσβυτεροις G4245 A-DPM Matt 21:23; Mark 11:27; Hand 4:7; Hand 7:27;

Darby

1 And it came to pass on one of the days, as he was teaching the people in the temple, and announcing the glad tidings, the chief priests and the scribes with the elders came up, Matt 21:23; Mark 11:27; Hand 4:7; Hand 7:27;

TSK - Lukas 20:1

 

1 Christ avouches his authority by a question of John's baptism.

9 The parable of the vineyard.

19 Of giving tribute to Caesar.

27 He convinces the Sadducees, that denied the resurrection.

41 How Christ is the Son of David.

45 He warns his disciples to beware of the scribes.

that.

Luk 19:47; Luk 19:48; Mark 11:27; Joh 18:20

the chief.

1Ch 24:1-31

 

 

SV

2 En spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet; of wie Hij is, Die U deze macht heeft gegeven?

KJV

2 And G2532 spake G2036 unto G4314 him G846 , saying G3004 , Tell G2036 us G2254 , by G1722 what G4169 authority G1849 doest thou G4160 these things G5023 ? or G2228 who G5101 is he G2076 that gave G1325 thee G4671 this G5026 authority G1849 ?

YLT

2 and spake unto him, saying, `Tell us by what authority thou dost these things? or who is he that gave to thee this authority?'

WHNU

2 και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ειπον G2036 V-2AAI-3P ημιν G2254 P-1DP εν G1722 PREP ποια G4169 I-DSF εξουσια G1849 N-DSF ταυτα G5023 D-APN ποιεις G4160 V-PAI-2S η G2228 PRT τις G5101 I-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM δους G1325 V-2AAP-NSM σοι G4671 P-2DS την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF

Darby

2 and spoke to him saying, Tell us by what authority thou doest these things, or who is it who has given thee this authority?

TSK - Lukas 20:2

 

Tell.

Luk 19:35-40; Luk 19:45; Luk 19:46; Matt 21:23-27; Mark 11:28-33

who.

Ex 2:14; Joh 2:18; Joh 5:22-27; Hand 4:7-10; Hand 7:27; Hand 7:35-39; Hand 7:51

 

 

SV

3 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, en zegt Mij:

KJV

3 And G1161 he answered G611 and said G2036 unto G4314 them G846 , I G2504 will G2065 also G2504 ask G2065 you G5209 one G1520 thing G3056 ; and G2532 answer G2036 me G3427 :

YLT

3 And he answering said unto them, `I will question you--I also--one thing, and tell me:

WHNU

3 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ερωτησω G2065 V-FAI-1S υμας G5209 P-2AP καγω G2504 P-1NS-C λογον G3056 N-ASM και G2532 CONJ ειπατε G2036 V-2AAM-2P μοι G3427 P-1DS

Darby

3 And he answering said to them, *I* also will ask you [one] thing, and tell me:

TSK - Lukas 20:3

 

I will.

Luk 22:68; Matt 15:2; Matt 15:3; Kol 4:6

 

 

SV

4 De doop van Johannes, was die uit den Hemel, of uit de mensen?

KJV

4 The baptism G908 of John G2491 , was it G2258 from G1537 heaven G3772 , or G2228 of G1537 men G444 ?

YLT

4 the baptism of John, from heaven was it, or from men?'

WHNU

4 το G3588 T-NSN βαπτισμα G908 N-NSN ιωαννου G2491 N-GSM εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM ην G2258 V-IXI-3S η G2228 PRT εξ G1537 PREP ανθρωπων G444 N-GPM

Darby

4 The baptism of John, was it of heaven or of men?

TSK - Lukas 20:4

 

baptism.

Luk 7:28-35; Matt 11:7-19; Matt 17:11; Matt 17:12; Matt 21:25-32; Joh 1:6; Joh 1:19-28

from.

Luk 15:18; Dan 4:25; Dan 4:26

 

 

SV

5 En zij overleiden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den Hemel; zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij dan hem niet geloofd?

KJV

5 And G1161 they reasoned G4817 with G4314 themselves G1438, saying G3004 , G3754 If G1437 we shall say G2036, From G1537 heaven G3772 ; he will say G2046, Why G1302 then G3767 believed ye G4100 him G846 not G3756 ?

YLT

5 And they reasoned with themselves, saying--`If we may say, From heaven, he will say, Wherefore, then, did ye not believe him?

WHNU

5 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ συνελογισαντο G4817 V-ADI-3P προς G4314 PREP εαυτους G1438 F-3APM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ εαν G1437 COND ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM ερει G2046 V-FAI-3S δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN ουκ G3756 PRT-N επιστευσατε G4100 V-AAI-2P αυτω G846 P-DSM

Darby

5 And they reasoned among themselves, saying, If we should say, Of heaven, he will say, Why have ye not believed him?

TSK - Lukas 20:5

 

Why.

Joh 1:15-18; Joh 1:30; Joh 1:34; Joh 3:26; Joh 3:36; Joh 3:26; Joh 3:36; Joh 5:33-35; Hand 13:25

 

 

SV

6 En indien wij zeggen: Uit de mensen; zo zal ons al het volk stenigen; want zij houden voor zeker, dat Johannes een profeet was.

KJV

6 But and G1161 if G1437 we say G2036 , Of G1537 men G444 ; all G3956 the people G2992 will stone G2642 us G2248 : for G1063 they be G2076 persuaded G3982 that John G2491 was G1511 a prophet G4396 .

YLT

6 and if we may say, From men, all the people will stone us, for they are having been persuaded John to be a prophet.'

WHNU

6 εαν G1437 COND δε G1161 CONJ ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P εξ G1537 PREP ανθρωπων G444 N-GPM ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM απας G537 A-NSM καταλιθασει G2642 V-FAI-3S ημας G2248 P-1AP πεπεισμενος G3982 V-RPP-NSM γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ιωαννην G2491 N-ASM προφητην G4396 N-ASM ειναι G1511 V-PXN

Darby

6 but if we should say, Of men, the whole people will stone us, for they are persuaded that John was a prophet.

TSK - Lukas 20:6

 

all.

Matt 21:26; Matt 21:46; Matt 26:5; Mark 12:12; Hand 5:26

for.

Luk 1:76; Luk 7:26-29; Matt 14:5; Matt 21:26; Joh 10:41

 

 

SV

7 En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar [die was].

KJV

7 And G2532 they answered G611, that they could G1492 not G3361 tell G1492 whence G4159 [it was].

YLT

7 And they answered, that they knew not whence [it was] ,

WHNU

7 και G2532 CONJ απεκριθησαν G611 V-ADI-3P μη G3361 PRT-N ειδεναι G1492 V-RAN ποθεν G4159 ADV-I

Darby

7 And they answered, they did not know whence.

TSK - Lukas 20:7

 

that.

Jes 6:9; Jes 6:10; Jes 26:11; Jes 29:9-12; Jes 29:14; Jes 41:28; Jes 42:19; Jes 42:20; Jes 44:18; Jer 8:7-9

Zach 11:15; Zach 11:17; Mal 2:7-9; Joh 3:19; Joh 3:20; Joh 9:39; 2Thess 2:10-12; 2Tim 3:8; 2Tim 3:9

2Pe 3:3

 

 

SV

8 En Jezus zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe.

KJV

8 And G2532 Jesus G2424 said G2036 unto them G846 , Neither G3761 tell G3004 I G1473 you G5213 by G1722 what G4169 authority G1849 I do G4160 these things G5023.

YLT

8 and Jesus said to them, `Neither do I say to you by what authority I do these things.'

WHNU

8 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ουδε G3761 ADV εγω G1473 P-1NS λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP ποια G4169 I-DSF εξουσια G1849 N-DSF ταυτα G5023 D-APN ποιω G4160 V-PAI-1S

Darby

8 And Jesus said to them, Neither do *I* tell you by what authority I do these things.

TSK - Lukas 20:8

 

Luk 22:68; Job 5:12; Job 5:13; Spr 26:4; Spr 26:5; Matt 15:14; Matt 16:4; Matt 21:27; Mark 11:33

 

 

SV

9 En5 6 7 8 9 10 †Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen: Een zeker mens plantte een wijngaard, en hij verhuurde dien aan landlieden, en trok een langen tijd buiten 's lands.†††††† 5Ps 80:8; 6Jes 5:1; 7Jer 2:21; 8Jer 12:10; 9Matt 21:33; 10Mark 12:1;

KJV

9 Then G1161 began he G756 to speak G3004 to G4314 the people G2992 this G5026 parable G3850 ; A certain G5100 man G444 planted G5452 a vineyard G290, and G2532 let G1554 it G846 forth G1554 to husbandmen G1092, and G2532 went into a far country G589 for a long G2425 time G5550 . Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10; Matt 21:33; Mark 12:1;

YLT

9 And he began to speak unto the people this simile: `A certain man planted a vineyard, and gave it out to husbandmen, and went abroad for a long time, Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10; Matt 21:33; Mark 12:1;

WHNU

9 ηρξατο G756 V-ADI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM λαον G2992 N-ASM λεγειν G3004 V-PAN την G3588 T-ASF παραβολην G3850 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF ανθρωπος G444 N-NSM † [τις] G5100 X-NSM εφυτευσεν G5452 V-AAI-3S αμπελωνα G290 N-ASM και G2532 CONJ εξεδετο G1554 V-2AMI-3S αυτον G846 P-ASM γεωργοις G1092 N-DPM και G2532 CONJ απεδημησεν G589 V-AAI-3S χρονους G5550 N-APM ικανους G2425 A-APM Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10; Matt 21:33; Mark 12:1;

Darby

9 And he began to speak to the people this parable: A man planted a vineyard and let it out to husbandmen, and left the country for a long time. Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10; Matt 21:33; Mark 12:1;

TSK - Lukas 20:9

 

this.

Matt 21:33-46; Mark 12:1-12

planted.

Ps 80:8-14; Jes 5:1-7; Jer 2:21; Joh 15:1-8; 1Kor 3:6-9

and let.

Hoogl 8:11; Hoogl 8:12

husbandman.

Deut 1:15-18; Deut 16:18; Deut 17:8-15

went.

19:12

 

 

SV

10 En als het de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat zij hem van de vrucht des wijngaards geven zouden; maar de landlieden sloegen denzelven, en zonden [hem] ledig heen.

KJV

10 And G2532 at G1722 the season G2540 he sent G649 a servant G1401 to G4314 the husbandmen G1092, that G2443 they should give G1325 him G846 of G575 the fruit G2590 of the vineyard G290: but G1161 the husbandmen G1092 beat G1194 him G846 , and sent [him] away G1821 empty G2756 .

YLT

10 and at the season he sent unto the husbandmen a servant, that from the fruit of the vineyard they may give to him, but the husbandmen having beat him, did send [him] away empty.

WHNU

10 και G2532 CONJ καιρω G2540 N-DSM απεστειλεν G649 V-AAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM γεωργους G1092 N-APM δουλον G1401 N-ASM ινα G2443 CONJ απο G575 PREP του G3588 T-GSM καρπου G2590 N-GSM του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM δωσουσιν G1325 V-FAI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ γεωργοι G1092 N-NPM εξαπεστειλαν G1821 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM δειραντες G1194 V-AAP-NPM κενον G2756 A-ASM

Darby

10 And in the season he sent to the husbandmen a bondman, that they might give to him of the fruit of the vineyard; but the husbandmen, having beaten him, sent [him] away empty.

TSK - Lukas 20:10

 

the season.

Ps 1:3; Jer 5:24; Matt 21:34-36; Mark 12:2-5

sent.

Richt 6:8-10; 2Kon 17:13; 2Kron 36:15; 2Kron 36:16; Neh 9:30; Jer 25:3-7; Jer 26:2-6

Jer 35:15; Jer 44:4; Jer 44:5; Hos 6:4-6; Zach 1:3-6; Zach 7:9-13; Joh 15:16; Rom 7:4

beat.

Luk 11:47-50; Luk 13:34; 1Kon 22:24; 2Kron 16:10; 2Kron 24:19-21; Neh 9:26; Jer 2:30

Jer 20:2; Jer 26:20-24; Jer 29:26; Jer 29:27; Jer 37:15; Jer 37:16; Jer 38:4-6

 

 

SV

11 En wederom zond hij nog een anderen dienstknecht; maar ook dien geslagen en smadelijk behandeld hebbende, zonden zij [hem] ledig heen.

KJV

11 And G2532 again G4369 he sent G3992 another G2087 servant G1401 : and G1161 they beat G1194 him also G2548 , and G2532 entreated [him] shamefully G818 , and sent [him] away G1821 empty G2756 .

YLT

11 `And he added to send another servant, and they that one also having beaten and dishonoured, did send away empty;

WHNU

11 και G2532 CONJ προσεθετο G4369 V-2AMI-3S ετερον G2087 A-ASM πεμψαι G3992 V-AAN δουλον G1401 N-ASM οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ κακεινον G2548 D-ASM-C δειραντες G1194 V-AAP-NPM και G2532 CONJ ατιμασαντες G818 V-AAP-NPM εξαπεστειλαν G1821 V-AAI-3P κενον G2756 A-ASM

Darby

11 And again he sent another bondman; but they, having beaten him also, and cast insult upon him, sent [him] away empty.

TSK - Lukas 20:11

 

entreated.

Matt 23:30-37; Hand 7:52; 1Thess 2:2; Hebr 11:36; Hebr 11:37

and sent.

Ho 10:1

 

 

SV

12 En wederom zond hij nog een derden; maar zij verwondden ook dezen, en wierpen [hem] uit.

KJV

12 And G2532 again G4369 he sent G3992 a third G5154 : and G1161 they wounded G5135 him G5126 also G2532 , and cast [him] out G1544 .

YLT

12 and he added to send a third, and this one also, having wounded, they did cast out.

WHNU

12 και G2532 CONJ προσεθετο G4369 V-2AMI-3S τριτον G5154 A-ASM πεμψαι G3992 V-AAN οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ τουτον G5126 D-ASM τραυματισαντες G5135 V-AAP-NPM εξεβαλον G1544 V-2AAI-3P

Darby

12 And again he sent a third; and they, having wounded him also, cast [him] out.

TSK - Lukas 20:12

 

12

 

 

SV

13 En de heer des wijngaards zeide: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefden zoon zenden; mogelijk dezen ziende, zullen zij [hem] ontzien.

KJV

13 Then G1161 said G2036 the lord G2962 of the vineyard G290, What G5101 shall I do G4160? I will send G3992 my G3450 beloved G27 son G5207 : it may be G2481 they will reverence G1788 [him] when they see G1492 him G5126 .

YLT

13 `And the owner of the vineyard said, What shall I do? I will send my son--the beloved, perhaps having seen this one, they will do reverence;

WHNU

13 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM τι G5101 I-ASN ποιησω G4160 V-AAS-1S πεμψω G3992 V-FAI-1S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM μου G3450 P-1GS τον G3588 T-ASM αγαπητον G27 A-ASM ισως G2481 ADV τουτον G5126 D-ASM εντραπησονται G1788 V-2FPI-3P

Darby

13 And the lord of the vineyard said, What shall I do? I will send my beloved son: perhaps when they see him they will respect [him] .

TSK - Lukas 20:13

 

What.

Jes 5:4; Hos 6:4; Hos 11:8

I will.

Luk 9:35; Matt 3:17; Matt 17:5; Joh 1:34; Joh 3:16; Joh 3:17; Joh 3:35; Joh 3:36; Rom 8:3; Gal 4:4

1Jo 4:9-15

it may.

Jer 36:3; Jer 36:7

 

 

SV

14 Maar als de landlieden hem zagen, overleiden zij onder elkander, en zeiden: Deze11 12 †is de erfgenaam; komt,13 14 15 16 17 †laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worde.††††††† 11Ps 2:8; 12Hebr 1:2; 13Gen 37:18; 14Ps 2:1; 15Matt 26:3; 16Matt 27:1; 17Joh 11:53;

KJV

14 But G1161 when the husbandmen G1092 saw G1492 him G846 , they reasoned G1260 among G4314 themselves G1438, saying G3004 , This G3778 is G2076 the heir G2818 : come G1205 , let us kill G615 him G846 , that G2443 the inheritance G2817 may be G1096 ours G2257 . Ps 2:8; Hebr 1:2; Gen 37:18; Ps 2:1; Matt 26:3; Matt 27:1; Joh 11:53;

YLT

14 and having seen him, the husbandmen reasoned among themselves, saying, This is the heir; come, we may kill him, that the inheritance may become ours; Ps 2:8; Hebr 1:2; Gen 37:18; Ps 2:1; Matt 26:3; Matt 27:1; Joh 11:53;

WHNU

14 ιδοντες G1492 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM γεωργοι G1092 N-NPM διελογιζοντο G1260 V-INI-3P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM κληρονομος G2818 N-NSM αποκτεινωμεν G615 V-PAS-1P αυτον G846 P-ASM ινα G2443 CONJ ημων G2257 P-1GP γενηται G1096 V-2ADS-3S η G3588 T-NSF κληρονομια G2817 N-NSF Ps 2:8; Hebr 1:2; Gen 37:18; Ps 2:1; Matt 26:3; Matt 27:1; Joh 11:53;

Darby

14 But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying, This is the heir; [come,] let us kill him, that the inheritance may become ours. Ps 2:8; Hebr 1:2; Gen 37:18; Ps 2:1; Matt 26:3; Matt 27:1; Joh 11:53;

TSK - Lukas 20:14

 

reasoned.

Luk 20:5; Matt 16:7; Matt 21:25

the heir.

Ps 2:1-6; Ps 2:8; Ps 89:27; Matt 2:2-16; Rom 8:17; Hebr 1:2

let.

Luk 20:19; Luk 19:47; Luk 22:2; Gen 37:18-20; Matt 27:21-25; Joh 11:47-50; Hand 2:23

Ac 3:15

 

 

SV

15 En als zij hem buiten den wijngaard uitgeworpen hadden, doodden zij [hem]. Wat zal dan de heer des wijngaards hun doen?

KJV

15 So G2532 they cast G1544 him G846 out of G1854 the vineyard G290, and killed G615 [him]. What G5101 therefore G3767 shall G4160 the lord G2962 of the vineyard G290 do G4160 unto them G846 ?

YLT

15 and having cast him outside of the vineyard, they killed [him] ; what, then, shall the owner of the vineyard do to them?

WHNU

15 και G2532 CONJ εκβαλοντες G1544 V-2AAP-NPM αυτον G846 P-ASM εξω G1854 ADV του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM απεκτειναν G615 V-AAI-3P τι G5101 I-ASN ουν G3767 CONJ ποιησει G4160 V-FAI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM

Darby

15 And having cast him forth out of the vineyard, they killed [him] . What therefore shall the lord of the vineyard do to them?

TSK - Lukas 20:15

 

they.

Heb 13:12

What.

Matt 21:37-40; Mark 12:6-9

 

 

SV

16 Hij zal komen en deze landlieden verderven, en zal den wijngaard aan anderen geven. En als zij [dat] hoorden, zeiden zij: Dat zij verre!

KJV

16 He shall come G2064 and G2532 destroy G622 these G5128 husbandmen G1092, and G2532 shall give G1325 the vineyard G290 to others G243 . And G1161 when they heard G191 [it], they said G2036 , God forbid G3361 G1096.

YLT

16 He will come, and destroy these husbandmen, and will give the vineyard to others.' And having heard, they said, `Let it not be!'

WHNU

16 ελευσεται G2064 V-FDI-3S και G2532 CONJ απολεσει G622 V-FAI-3S τους G3588 T-APM γεωργους G1092 N-APM τουτους G5128 D-APM και G2532 CONJ δωσει G1325 V-FAI-3S τον G3588 T-ASM αμπελωνα G290 N-ASM αλλοις G243 A-DPM ακουσαντες G191 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S

Darby

16 He will come and destroy those husbandmen, and will give the vineyard to others. And when they heard it they said, May it never be!

TSK - Lukas 20:16

 

destroy.

Luk 19:27; Ps 2:8; Ps 2:9; Ps 21:8-10; Matt 21:41; Matt 22:7; Hand 13:46

shall give.

Neh 9:36; Neh 9:37

 

 

SV

17 Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven18 19 20 21 22 23 24 25 26 †staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?††††††††† 18Ps 118:22; 19Jes 8:14; 20Jes 28:16; 21Matt 21:42; 22Mark 12:10; 23Hand 4:11; 24Rom 9:33; 251Petr 2:4; 261Petr 2:7;

KJV

17 And G1161 he beheld G1689 them G846 , and said G2036 , What G5101 is G2076 this G5124> then G3767 that is written G1125, The stone G3037 which G3739 the builders G3618 rejected G593 , the same G3778 is become G1096 the head G2776 of G1519 the corner G1137? Ps 118:22; Jes 8:14; Jes 28:16; Matt 21:42; Mark 12:10; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:4; 1Petr 2:7;

YLT

17 and he, having looked upon them, said, `What, then, is this that hath been written: A stone that the builders rejected--this became head of a corner? Ps 118:22; Jes 8:14; Jes 28:16; Matt 21:42; Mark 12:10; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:4; 1Petr 2:7;

WHNU

17 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εμβλεψας G1689 V-AAP-NSM αυτοις G846 P-DPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τι G5101 I-NSN ουν G3767 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN γεγραμμενον G1125 V-RPP-NSN τουτο G5124 D-NSN λιθον G3037 N-ASM ον G3739 R-ASM απεδοκιμασαν G593 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM οικοδομουντες G3618 V-PAP-NPM ουτος G3778 D-NSM εγενηθη G1096 V-AOI-3S εις G1519 PREP κεφαλην G2776 N-ASF γωνιας G1137 N-GSF Ps 118:22; Jes 8:14; Jes 28:16; Matt 21:42; Mark 12:10; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:4; 1Petr 2:7;

Darby

17 But he looking at them said, What then is this that is written, The stone which they that builded rejected, this has become the corner-stone? Ps 118:22; Jes 8:14; Jes 28:16; Matt 21:42; Mark 12:10; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:4; 1Petr 2:7;

TSK - Lukas 20:17

 

beheld.

Luk 19:41; Luk 22:61; Mark 3:5; Mark 10:23

What.

Luk 22:37; Luk 24:44; Joh 15:25

The stone.

Ps 118:22; Jes 28:16; Zach 3:9; Matt 21:42; Mark 12:10; Hand 4:11

1Petr 2:7; 1Petr 2:8

 

 

SV

18 Een27 28 †iegelijk, die op dien steen valt, zal verpletterd worden, en29 †op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.††† 27Jes 8:15; 28Zach 12:3; 29Dan 2:34;† [Matt 21:44];

KJV

18 Whosoever G3956 shall fall G4098 upon G1909 that G1565 stone G3037 shall be broken G4917; but G1161 on G1909 whomsoever G3739 G302 it shall fall G4098 , it will grind G3039 him G846 to powder G3039 . Jes 8:15; Zach 12:3; Dan 2:34; [Matt 21:44];

YLT

18 every one who hath fallen on that stone shall be broken, and on whom it may fall, it will crush him to pieces.' Jes 8:15; Zach 12:3; Dan 2:34; [Matt 21:44];

WHNU

18 πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM πεσων G4098 V-2AAP-NSM επ G1909 PREP εκεινον G1565 D-ASM τον G3588 T-ASM λιθον G3037 N-ASM συνθλασθησεται G4917 V-FPI-3S εφ G1909 PREP ον G3739 R-ASM δ G1161 CONJ αν G302 PRT πεση G4098 V-2AAS-3S λικμησει G3039 V-FAI-3S αυτον G846 P-ASM Jes 8:15; Zach 12:3; Dan 2:34; [Matt 21:44];

Darby

18 Every one falling on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it shall grind him to powder. Jes 8:15; Zach 12:3; Dan 2:34; [Matt 21:44];

TSK - Lukas 20:18

 

shall fall.This is an allusion to the Jewish mode of stoning.† "The place of stoning was twice as high as a man.† From the top of this one of the witnesses struck the culprit on the loins, and felled him to the ground:† if he died of this, well; if not, the other witness threw a stone upon his heart," etc.† Our Lord seems to refer not only to the dreadful crushing of the Jews by the Romans, but also to their general dispersion to the present day.

Jes 8:14; Jes 8:15; Dan 2:34; Dan 2:35; Dan 2:44; Dan 2:45; Zach 12:3; Matt 21:34; 1Thess 2:16

 

 

SV

19 En de overpriesteren en de Schriftgeleerden zochten te dierzelver ure de handen aan Hem te slaan; maar zij vreesden het volk; want zij verstonden, dat Hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. [Matt 21:45]; [Joh 7:30];

KJV

19 And G2532 the chief priests G749 and G2532 the scribes G1122 the same G1722 G846 hour G5610 sought G2212 to lay G1911 hands G5495 on G1909 him G846 ; and G2532 they feared G5399 the people G2992 : for G1063 they perceived G1097 that G3754 he had spoken G2036 this G5026 parable G3850 against G4314 them G846 . [Matt 21:45]; [Joh 7:30];

YLT

19 And the chief priests and the scribes sought to lay hands on him in that hour, and they feared the people, for they knew that against them he spake this simile. [Matt 21:45]; [Joh 7:30];

WHNU

19 και G2532 CONJ εζητησαν G2212 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM επιβαλειν G1911 V-2AAN επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF τη G3588 T-DSF ωρα G5610 N-DSF και G2532 CONJ εφοβηθησαν G5399 V-AOI-3P τον G3588 T-ASM λαον G2992 N-ASM εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ειπεν G2036 V-2AAI-3S την G3588 T-ASF παραβολην G3850 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF [Matt 21:45]; [Joh 7:30];

Darby

19 And the chief priests and the scribes sought the same hour to lay hands on him, and they feared the people; for they knew that he had spoken this parable of them. [Matt 21:45]; [Joh 7:30];

TSK - Lukas 20:19

 

the same.

Luk 20:14; Luk 19:47; Luk 19:48; Matt 21:45; Matt 21:46; Matt 26:3; Matt 26:4; Mark 12:12

 

 

SV

20 En30 31 †zij namen [Hem] waar, en zonden verspieders uit, die zichzelven veinsden rechtvaardig te zijn; opdat zij Hem in [Zijn] rede vangen mochten, om Hem aan de heerschappij en de macht des stadhouders over te leveren.†† 30Matt 22:16; 31Mark 12:13;† [Matt 22:15];

KJV

20 And G2532 they watched G3906 [him], and sent forth G649 spies G1455 , which should feign G5271 G1511 themselves G1438 just men G1342 , that G2443 they might take hold G1949 of his G846 words G3056 , that so G1519 they might deliver G3860 him G846 unto the power G746 and G2532 authority G1849 of the governor G2232. Matt 22:16; Mark 12:13; [Matt 22:15];

YLT

20 And, having watched [him] , they sent forth liers in wait, feigning themselves to be righteous, that they might take hold of his word, to deliver him up to the rule and to the authority of the governor, Matt 22:16; Mark 12:13; [Matt 22:15];

WHNU

20 και G2532 CONJ παρατηρησαντες G3906 V-AAP-NPM απεστειλαν G649 V-AAI-3P εγκαθετους G1455 A-APM υποκρινομενους G5271 V-PNP-APM εαυτους G1438 F-3APM δικαιους G1342 A-APM ειναι G1511 V-PXN ινα G2443 CONJ επιλαβωνται G1949 V-2ADS-3P αυτου G846 P-GSM λογου G3056 N-GSM ωστε G5620 CONJ παραδουναι G3860 V-2AAN αυτον G846 P-ASM τη G3588 T-DSF αρχη G746 N-DSF και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF εξουσια G1849 N-DSF του G3588 T-GSM ηγεμονος G2232 N-GSM Matt 22:16; Mark 12:13; [Matt 22:15];

Darby

20 And having watched [him] , they sent out suborned persons, pretending to be just men, that they might take hold of him in [his] language, so that they might deliver him up to the power and authority of the governor. Matt 22:16; Mark 12:13; [Matt 22:15];

TSK - Lukas 20:20

 

they watched.

Ps 37:32; Ps 37:33; Ps 38:12; Jes 29:20; Jes 29:21; Jer 11:19; Jer 18:18; Jer 20:10

Matt 22:15; Matt 22:18; Mark 12:13; Mark 12:15

feign.

2Sam 14:2; 1Kon 14:2-6; Ps 66:3; Ps 81:15

2Pe 2:3

they might deliver.

Matt 27:2; Joh 18:28-32

 

 

SV

21 En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wij weten, dat Gij recht spreekt en leert, en den persoon niet aanneemt, maar den weg Gods leert in der waarheid.

KJV

21 And G2532 they asked G1905 him G846 , saying G3004 , Master G1320 , we know G1492 that G3754 thou sayest G3004 and G2532 teachest G1321 rightly G3723 , G2532 neither G3756 acceptest thou G2983 the person G4383 [of any], but G235 teachest G1321 the way G3598 of God G2316 truly G225 G1909 :1

1truly: or, of a truth

YLT

21 and they questioned him, saying, `Teacher, we have known that thou dost say and teach rightly, and dost not accept a person, but in truth the way of God dost teach;

WHNU

21 και G2532 CONJ επηρωτησαν G1905 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM διδασκαλε G1320 N-VSM οιδαμεν G1492 V-RAI-1P οτι G3754 CONJ ορθως G3723 ADV λεγεις G3004 V-PAI-2S και G2532 CONJ διδασκεις G1321 V-PAI-2S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N λαμβανεις G2983 V-PAI-2S προσωπον G4383 N-ASN αλλ G235 CONJ επ G1909 PREP αληθειας G225 N-GSF την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM διδασκεις G1321 V-PAI-2S

Darby

21 And they asked him saying, Teacher, we know that thou sayest and teachest rightly, and acceptest no [man's] person, but teachest with truth the way of God:

TSK - Lukas 20:21

 

Master.

Ps 12:2; Ps 55:21; Jer 42:2; Jer 42:3; Matt 22:16; Matt 26:49; Matt 26:50; Mark 12:14; Joh 3:2

sayest.

2Kor 2:17; Gal 1:10; 1Thess 2:4; 1Thess 2:5

acceptest.

2Kron 19:7; Job 34:19; Hand 10:34; Hand 10:35; Gal 2:6

truly.† or, of a truth.

 

 

SV

22 Is het ons geoorloofd den keizer schatting te geven, of niet?

KJV

22 Is it lawful G1832 for us G2254 to give G1325 tribute G5411 unto Caesar G2541, or G2228 no G3756 ?

YLT

22 Is it lawful to us to give tribute to Caesar or not?'

WHNU

22 εξεστιν G1832 V-PQI-3S ημας G2248 P-1AP καισαρι G2541 N-DSM φορον G5411 N-ASM δουναι G1325 V-2AAN η G2228 PRT ου G3756 PRT-N

Darby

22 Is it lawful for us to give tribute to Caesar, or not?

TSK - Lukas 20:22

 

Deut 17:15; Ezra 4:13; Ezra 4:19-22; Ezra 9:7; Neh 5:4; Neh 9:37; Matt 22:17-21

Mark 12:14-17; Hand 5:37

 

 

SV

23 En Hij, hun arglistigheid bemerkende, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij?

KJV

23 But G1161 he perceived G2657 their G846 craftiness G3834, and said G2036 unto G4314 them G846 , Why G5101 tempt ye G3985 me G3165 ?

YLT

23 And he, having perceived their craftiness, said unto them, `Why me do ye tempt?

WHNU

23 κατανοησας G2657 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM την G3588 T-ASF πανουργιαν G3834 N-ASF ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM

Darby

23 But perceiving their deceit he said to them, Why do ye tempt me?

TSK - Lukas 20:23

 

he.

Luk 5:22; Luk 6:8; Luk 11:17; Joh 2:24; Joh 2:25; 1Kor 3:19; Hebr 4:13

Why.

Luk 20:20; Luk 11:16; Luk 11:53; Luk 11:54; Ps 95:9; Matt 16:1; Matt 22:18; 1Kor 10:9

 

 

SV

24 Toont Mij een penning; wiens beeld en opschrift heeft hij? En zij, antwoordende, zeiden: Des keizers.

KJV

24 Shew G1925 me G3427 a penny G1220 . Whose G5101 image G1504 and G2532 superscription G1923 hath it G2192 ? They answered G611 and G1161 said G2036 , Caesar's G2541 .

YLT

24 shew me a denary; of whom hath it an image and superscription?' and they answering said, `Of Caesar:'

WHNU

24 δειξατε G1166 V-AAM-2P μοι G3427 P-1DS δηναριον G1220 N-ASN τινος G5101 I-GSM εχει G2192 V-PAI-3S εικονα G1504 N-ASF και G2532 CONJ επιγραφην G1923 N-ASF οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P καισαρος G2541 N-GSM

Darby

24 Shew me a denarius. Whose image and superscription has it? And answering they said, Caesar's.

TSK - Lukas 20:24

 

a penny.† See

Matt 18:28; Matt 20:2

image.This was the head of the emperor; the superscription his titles.† Julius Car was the first who caused his image to be struck on the Roman coin; and Tiberius was emperor at this time.† This therefore was a denarius of Car, [dinarah kesar-anah,] as it is termed in the Talmud; and consequently this was respecting the tribute required by the Roman government.

Cesar's.

Luk 20:22; Luk 2:1; Luk 3:1; Luk 23:2; Hand 11:28; Hand 25:8-12; Hand 26:32; Filipp 4:22

 

 

SV

25 En Hij zeide tot hen: Geeft32 33 34 †dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods [is].††† 32Matt 17:25; 33Matt 22:21; 34Rom 13:7;† [Luk 23:2];

KJV

25 And G1161 he said G2036 unto them G846 , Render G591 therefore G5106 unto Caesar G2541 the things which be G3588 Caesar's G2541 , and G2532 unto God G2316 the things which be G3588 God's G2316 . Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

YLT

25 and he said to them, `Give back, therefore, the things of Caesar to Caesar, and the things of God to God;' Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

WHNU

25 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM τοινυν G5106 PRT αποδοτε G591 V-2AAM-2P τα G3588 T-APN καισαρος G2541 N-GSM καισαρι G2541 N-DSM και G2532 CONJ τα G3588 T-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

Darby

25 And he said to them, Pay therefore what is Caesar's to Caesar, and what is God's to God. Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

TSK - Lukas 20:25

 

Render.

Spr 24:21; Matt 17:27; Matt 22:21; Mark 12:17; Rom 13:6; Rom 13:7; 1Petr 2:13-17

unto God.

Hand 4:19; Hand 4:20; Hand 5:29; 1Kor 10:31; 1Petr 4:11

 

 

SV

26 En zij konden Hem in [Zijn] woord niet vatten voor het volk; en zich verwonderende over Zijn antwoord, zwegen zij stil.

KJV

26 And G2532 they could G2480 not G3756 take hold G1949 of his G846 words G4487 before G1726 the people G2992: and G2532 they marvelled G2296 at G1909 his G846 answer G612 , and held their peace G4601.

YLT

26 and they were not able to take hold on his saying before the people, and having wondered at his answer, they were silent.

WHNU

26 και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ισχυσαν G2480 V-AAI-3P επιλαβεσθαι G1949 V-2ADN † του G3588 T-GSM αυτου G846 P-GSM ρηματος G4487 N-GSN εναντιον G1726 ADV του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM και G2532 CONJ θαυμασαντες G2296 V-AAP-NPM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF αποκρισει G612 N-DSF αυτου G846 P-GSM εσιγησαν G4601 V-AAI-3P

Darby

26 And they were not able to take hold of him in [his] expressions before the people, and, wondering at his answer, they were silent.

TSK - Lukas 20:26

 

they could.

Luk 20:20; Luk 20:39; Luk 20:40; Job 5:12; Job 5:13; Spr 26:4; Spr 26:5; 2Tim 3:8; 2Tim 3:9

and they marvelled.

Luk 13:17; Matt 22:12; Matt 22:22; Matt 22:34; Rom 3:19; Tit 1:10

 

 

SV

27 En35 36 37 †tot Hem kwamen sommigen der SadduceŽn, welke tegensprekende [zeggen], dat er geen opstanding is, en vraagden Hem,††† 35Matt 22:23; 36Mark 12:18; 37Hand 23:8;

KJV

27 Then G1161 came G4334 to [him] certain G5100 of the Sadducees G4523, which G3588 deny G483 that there is G1511 any G3361 resurrection G386; and they asked G1905 him G846 , Matt 22:23; Mark 12:18; Hand 23:8;

YLT

27 And certain of the Sadducees, who are denying that there is a rising again, having come near, questioned him, Matt 22:23; Mark 12:18; Hand 23:8;

WHNU

27 προσελθοντες G4334 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM σαδδουκαιων G4523 N-GPM οι G3588 T-NPM † λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αντιλεγοντες G483 V-PAP-NPM αναστασιν G386 N-ASF μη G3361 PRT-N ειναι G1511 V-PXN επηρωτησαν G1905 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM Matt 22:23; Mark 12:18; Hand 23:8;

Darby

27 And some of the Sadducees, who deny that there is any resurrection, coming up [to him] , Matt 22:23; Mark 12:18; Hand 23:8;

TSK - Lukas 20:27

 

the Sadducees.

Matt 16:1; Matt 16:6; Matt 16:12; Matt 22:23-33; Mark 12:18-27; Hand 4:1; Hand 4:2; Hand 5:17; Hand 23:6-8

1Kor 15:12; 2Tim 2:17; 2Tim 2:18

 

 

SV

28 Zeggende: Meester! Mozes38 †heeft ons geschreven: Zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal, en zijn broeder zaad verwekken.38Deut 25:5;

KJV

28 Saying G3004 , Master G1320 , Moses G3475 wrote G1125 unto us G2254 , If G1437 any man's G5100 brother G80 die G599 , having G2192 a wife G1135 , and G2532 he G3778 die G599 without children G815, that G2443 his G846 brother G80 should take G2983 his wife G1135 , and G2532 raise up G1817 seed G4690 unto his G846 brother G80 . Deut 25:5;

YLT

28 saying, `Teacher, Moses wrote to us, If any one's brother may die, having a wife, and he may die childless--that his brother may take the wife, and may raise up seed to his brother. Deut 25:5;

WHNU

28 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM διδασκαλε G1320 N-VSM μωυσης G3475 N-NSM εγραψεν G1125 V-AAI-3S ημιν G2254 P-1DP εαν G1437 COND τινος G5100 X-GSM αδελφος G80 N-NSM αποθανη G599 V-2AAS-3S εχων G2192 V-PAP-NSM γυναικα G1135 N-ASF και G2532 CONJ ουτος G3778 D-NSM ατεκνος G815 A-NSM η G1510 V-PXS-3S ινα G2443 CONJ λαβη G2983 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF και G2532 CONJ εξαναστηση G1817 V-AAS-3S σπερμα G4690 N-ASN τω G3588 T-DSM αδελφω G80 N-DSM αυτου G846 P-GSM Deut 25:5;

Darby

28 demanded of him saying, Teacher, Moses wrote to us, If any one's brother, who has a wife, die, and he die childless, his brother shall take the wife and raise up seed to his brother. Deut 25:5;

TSK - Lukas 20:28

 

Gen 38:8; Gen 38:11; Gen 38:26; Deut 25:5-10; Ruth 1:11; Ruth 1:12

 

 

SV

29 Er waren nu zeven broeders; en de eerste nam een vrouw, en hij stierf zonder kinderen.

KJV

29 There were G2258 therefore G3767 seven G2033 brethren G80 : and G2532 the first G4413 took G2983 a wife G1135 , and died G599 without children G815.

YLT

29 `There were, then, seven brothers, and the first having taken a wife, died childless,

WHNU

29 επτα G2033 A-NUI ουν G3767 CONJ αδελφοι G80 N-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM λαβων G2983 V-2AAP-NSM γυναικα G1135 N-ASF απεθανεν G599 V-2AAI-3S ατεκνος G815 A-NSM

Darby

29 There were then seven brethren: and the first, having taken a wife, died childless;

TSK - Lukas 20:29

 

and died.

Lev 20:20; Jer 22:30

 

 

SV

30 En de tweede nam die vrouw, en [ook] deze stierf zonder kinderen.

KJV

30 And G2532 the second G1208 took G2983 her to wife G1135, and G2532 he G3778 died G599 childless G815 .

YLT

30 and the second took the wife, and he died childless,

WHNU

30 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM

Darby

30 and the second [took the woman, and *he* died childless] ;

TSK - Lukas 20:30

 

30

 

 

SV

31 En de derde nam dezelve [vrouw]; en desgelijks ook de zeven, en hebben geen kinderen nagelaten, en zijn gestorven.

KJV

31 And G2532 the third G5154 took G2983 her G846 ; and G1161 in like manner G5615 the seven G2033 also G2532 : and they left G2641 no G3756 children G5043 , and G2532 died G599 .

YLT

31 and the third took her, and in like manner also the seven--they left not children, and they died;

WHNU

31 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τριτος G5154 A-NSM ελαβεν G2983 V-2AAI-3S αυτην G846 P-ASF ωσαυτως G5615 ADV δε G1161 CONJ και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM επτα G2033 A-NUI ου G3756 PRT-N κατελιπον G2641 V-2AAI-3P τεκνα G5043 N-APN και G2532 CONJ απεθανον G599 V-2AAI-3P

Darby

31 and the third took her: and in like manner also the seven left no children and died;

TSK - Lukas 20:31

 

31

 

 

SV

32 En ten laatste na allen stierf ook de vrouw.

KJV

32 G1161 Last G5305 of all G3956 the woman G1135 died G599 also G2532 .

YLT

32 and last of all died also the woman:

WHNU

32 υστερον G5305 ADV και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF απεθανεν G599 V-2AAI-3S

Darby

32 and last of all the woman also died.

TSK - Lukas 20:32

 

died.

Richt 2:10; Pred 1:4; Pred 9:5; Hebr 9:27

 

 

SV

33 In de opstanding dan, wiens vrouw van dezen zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelve tot een vrouw gehad.

KJV

33 Therefore G3767 in G1722 the resurrection G386 whose G5101 wife G1135 of them G846 is she G1096 ? for G1063 seven G2033 had G2192 her G846 to wife G1135 .

YLT

33 in the rising again, then, of which of them doth she become wife? --for the seven had her as wife.'

WHNU

33 η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF ουν G3767 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αναστασει G386 N-DSF τινος G5101 I-GSM αυτων G846 P-GPM γινεται G1096 V-PNI-3S γυνη G1135 N-NSF οι G3588 T-NPM γαρ G1063 CONJ επτα G2033 A-NUI εσχον G2192 V-2AAI-3P αυτην G846 P-ASF γυναικα G1135 N-ASF

Darby

33 In the resurrection therefore of which of them does she become wife, for the seven had her as wife?

TSK - Lukas 20:33

 

Matt 22:24-28; Mark 12:19-23

 

 

SV

34 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw trouwen, en worden ten huwelijk uitgegeven;

KJV

34 And G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto them G846 , The children G5207 of this G5127 world G165 marry G1060 , and G2532 are given in marriage G1548:

YLT

34 And Jesus answering said to them, `The sons of this age do marry and are given in marriage,

WHNU

34 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οι G3588 T-NPM υιοι G5207 N-NPM του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM τουτου G5127 D-GSM γαμουσιν G1060 V-PAI-3P και G2532 CONJ γαμισκονται G1061 V-PPI-3P

Darby

34 And Jesus said to them, The sons of this world marry and are given in marriage,

TSK - Lukas 20:34

 

The children.

16:8

marry.

Luk 17:27; 1Kor 7:2-16; Efez 5:31; Hebr 13:4

 

 

SV

35 Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden;

KJV

35 But G1161 they which shall be accounted worthy G2661 to obtain G5177 that G1565 world G165 , and G2532 the resurrection G386 from G1537 the dead G3498 , neither G3777 marry G1060 , nor G3777 are given in marriage G1548:

YLT

35 but those accounted worthy to obtain that age, and the rising again that is out of the dead, neither marry, nor are they given in marriage;

WHNU

35 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ καταξιωθεντες G2661 V-APP-NPM του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM εκεινου G1565 D-GSM τυχειν G5177 V-2AAN και G2532 CONJ της G3588 T-GSF αναστασεως G386 N-GSF της G3588 T-GSF εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM ουτε G3777 CONJ γαμουσιν G1060 V-PAI-3P ουτε G3777 CONJ γαμιζονται G1061 V-PPI-3P

Darby

35 but they who are counted worthy to have part in that world, and the resurrection from among [the] dead, neither marry nor are given in marriage;

TSK - Lukas 20:35

 

accounted.

Luk 21:36; Hand 5:41; 2Thess 1:5; Openb 3:4

to.

Dan 12:2; Dan 12:3; Joh 5:29; Hand 24:15; Hebr 11:35

neither.

Matt 22:29; Mark 12:24

 

 

SV

36 Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den39 †engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn.† 391Joh 3:2;

KJV

36 Neither G3777 G1063 can G1410 they die G599 any more G2089 : for G1063 they are G1526 equal unto the angels G2465 ; and G2532 are G1526 the children G5207 of God G2316 , being G5607 the children G5207 of the resurrection G386 . 1Joh 3:2;

YLT

36 for neither are they able to die any more--for they are like messengers--and they are sons of God, being sons of the rising again. 1Joh 3:2;

WHNU

36 ουδε G3761 ADV γαρ G1063 CONJ αποθανειν G599 V-2AAN ετι G2089 ADV δυνανται G1410 V-PNI-3P ισαγγελοι G2465 A-NPM γαρ G1063 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ υιοι G5207 N-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P θεου G2316 N-GSM της G3588 T-GSF αναστασεως G386 N-GSF υιοι G5207 N-NPM οντες G5607 V-PXP-NPM 1Joh 3:2;

Darby

36 for neither can they die any more, for they are equal to angels, and are sons of God, being sons of the resurrection. 1Joh 3:2;

TSK - Lukas 20:36

 

can.

Jes 25:8; Hos 13:14; 1Kor 15:26; 1Kor 15:42; 1Kor 15:53; 1Kor 15:54; Filipp 3:21; 1Thess 4:13-17

Openb 20:6; Openb 21:4; Openb 22:2-5

they are.

Zach 3:7; Matt 22:30; Mark 12:25; 1Kor 15:49; 1Kor 15:52; Openb 5:6-14; Openb 7:9-12; Openb 22:9

the children of God.

Rom 8:17-23; 1Joh 3:2

 

 

SV

37 En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos, als hij den40 41 42 †Heere noemt den God Abrahams, en den God Izaks, en den God Jakobs.††† 40Ex 3:6; 41Hand 7:32; 42Hebr 11:16;† [1Kon 18:36];

KJV

37 Now G1161 that G3754 the dead G3498 are raised G1453, even G2532 Moses G3475 shewed G3377 at G1909 the bush G942 , when G5613 he calleth G3004 the Lord G2962 the God G2316 of Abraham G11, and G2532 the God G2316 of Isaac G2464 , and G2532 the God G2316 of Jacob G2384 . Ex 3:6; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

YLT

37 `And that the dead are raised, even Moses shewed at the Bush, since he doth call the Lord, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob; Ex 3:6; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

WHNU

37 οτι G3754 CONJ δε G1161 CONJ εγειρονται G1453 V-PPI-3P οι G3588 T-NPM νεκροι G3498 A-NPM και G2532 CONJ μωυσης G3475 N-NSM εμηνυσεν G3377 V-AAI-3S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF βατου G942 N-GSM ως G5613 ADV λεγει G3004 V-PAI-3S κυριον G2962 N-ASM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM αβρααμ G11 N-PRI και G2532 CONJ θεον G2316 N-ASM ισαακ G2464 N-PRI και G2532 CONJ θεον G2316 N-ASM ιακωβ G2384 N-PRI Ex 3:6; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

Darby

37 But that the dead rise, even Moses shewed in [the section of] the bush, when he called [the] Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob; Ex 3:6; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

TSK - Lukas 20:37

 

even.

Ex 3:2-6; Deut 33:16; Hand 7:30-32

when.There is a remarkable passage in Josephus, which proves that the best informed among the Jews believed in the immateriality and immortality of the soul, and that the souls of righteous men were in the presence of God in a state of happiness. "They who lose their lives for the sake of God, live unto God, as do Abraham, Isaac, and Jacob, and the rest of the patriarchs."† Not less remarkable is a passage in Shemoth Rabba, "Why doth Moses say, (Ex 32:13) Remember Abraham, Isaac, and Jacob?† R. Abin saith, The Lord said unto Moses, I look for ten men from thee, as I looked for that number in Sodom.† Find me out ten righteous persons among the people, and I will not destroy thy people.† Then saith Moses, Behold, here am I, and Aaron, Eleazar, and Ithamar, Phinehas, and Caleb, and Joshua; but, saith God, there are but seven:† where are the other three?† When Moses knew not what to do, he saith, O Eternal God, [hayim hem ha-metim,] do those live who are dead?† Yes, saith God.† Then saith Moses, If those that are dead do live, remember Abraham, Isaac, and Jacob."

Gen 17:7; Gen 28:13; Gen 28:21; Gen 32:9; Matt 22:3-33; Mark 12:26; Mark 12:27

 

 

SV

38 [God] nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven Hem allen.

KJV

38 For G1161 he is G2076 not G3756 a God G2316 of the dead G3498, but G235 of the living G2198: for G1063 all G3956 live G2198 unto him G846 .

YLT

38 and He is not a God of dead men, but of living, for all live to Him.'

WHNU

38 θεος G2316 N-NSM δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S νεκρων G3498 A-GPM αλλα G235 CONJ ζωντων G2198 V-PAP-GPM παντες G3956 A-NPM γαρ G1063 CONJ αυτω G846 P-DSM ζωσιν G2198 V-PAI-3P

Darby

38 but he is not God of [the] dead but of [the] living; for all live for him.

TSK - Lukas 20:38

 

a God.

Ps 16:5-11; Ps 22:23-26; Ps 145:1; Ps 145:2; Hebr 11:16

for all.

Joh 6:57; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 14:19; Rom 6:10; Rom 6:11; Rom 6:22; Rom 6:23; Rom 14:7-9; 2Kor 6:16; 2Kor 13:4

Kol 3:3; Kol 3:4; Openb 7:15-17; Openb 22:1

 

 

SV

39 En sommigen der Schriftgeleerden, antwoordende, zeiden: Meester! Gij hebt wel gezegd.

KJV

39 Then G1161 certain G5100 of the scribes G1122 answering G611 said G2036 , Master G1320 , thou hast well G2573 said G2036 .

YLT

39 And certain of the scribes answering said, `Teacher, thou didst say well;'

WHNU

39 αποκριθεντες G611 V-AOP-NPM δε G1161 CONJ τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM γραμματεων G1122 N-GPM ειπαν G3004 V-2AAI-3P διδασκαλε G1320 N-VSM καλως G2573 ADV ειπας G2036 V-2AAI-2S

Darby

39 And some of the scribes answering said, Teacher, thou hast well spoken.

TSK - Lukas 20:39

 

thou.

Matt 22:34-40; Mark 12:28-34; Hand 23:9

 

 

SV

40 En zij durfden Hem niet meer iets vragen.

KJV

40 And G1161 after that G3765 they durst G5111 not G3765 ask G1905 him G846 any G3762 [question at all].

YLT

40 and no more durst they question him anything.

WHNU

40 ουκετι G3765 ADV γαρ G1063 CONJ ετολμων G5111 V-IAI-3P επερωταν G1905 V-PAN αυτον G846 P-ASM ουδεν G3762 A-ASN

Darby

40 For they did not dare any more to ask him anything.

TSK - Lukas 20:40

 

Spr 26:5; Matt 22:46; Mark 12:34

 

 

SV

41 En43 44 †Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?†† 43Matt 22:42; 44Mark 12:35;† [Matt 22:41];

KJV

41 And G1161 he said G2036 unto G4314 them G846 , How G4459 say G3004 they that Christ G5547 is G1511 David's G1138 son G5207 ? Matt 22:42; Mark 12:35; [Matt 22:41];

YLT

41 And he said unto them, `How do they say the Christ to be son of David, Matt 22:42; Mark 12:35; [Matt 22:41];

WHNU

41 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM πως G4459 ADV-I λεγουσιν G3004 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM ειναι G1511 V-PXN δαυιδ G1138 N-PRI υιον G5207 N-ASM Matt 22:42; Mark 12:35; [Matt 22:41];

Darby

41 And he said to them, How do they say that the Christ is David's son, Matt 22:42; Mark 12:35; [Matt 22:41];

TSK - Lukas 20:41

 

How.

Matt 22:41; Matt 22:42; Mark 12:35-37

Christ.

Luk 18:38; Luk 18:39; Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 11:1; Jes 11:2; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 33:15; Jer 33:16; Jer 33:21; Matt 1:1

Joh 7:42; Hand 2:30; Rom 1:3; Rom 1:4; Openb 22:16

 

 

SV

42 En David zelf zegt in het boek der psalmen: De45 46 47 48 49 †Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand],††††† 45Ps 110:1; 46Hand 2:34; 471Kor 15:25; 48Hebr 1:13; 49Hebr 10:13;

KJV

42 And G2532 David G1138 himself G846 saith G3004 in G1722 the book G976 of Psalms G5568 , The LORD G2962 said G2036 unto my G3450 Lord G2962 , Sit thou G2521 on G1537 my G3450 right hand G1188, Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

YLT

42 and David himself saith in the Book of Psalms, The Lord said to my lord, Sit thou on my right hand, Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

WHNU

42 αυτος G846 P-NSM γαρ G1063 CONJ δαυιδ G1138 N-PRI λεγει G3004 V-PAI-3S εν G1722 PREP βιβλω G976 N-DSF ψαλμων G5568 N-GPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S κυριος G2962 N-NSM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM μου G3450 P-1GS καθου G2521 V-PNM-2S εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM μου G3450 P-1GS Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

Darby

42 and David himself says in the book of Psalms, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

TSK - Lukas 20:42

 

himself.

Luk 24:44; 2Sam 23:1; 2Sam 23:2; Matt 22:43; Mark 12:36; Mark 12:37; Hand 1:20; Hand 13:33-35; Hebr 3:7

the Lord.

Ps 110:1; Matt 22:44; Matt 22:45; Hand 2:34; Hand 2:35; 1Kor 15:25; Hebr 1:13

 

 

SV

43 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

KJV

43 Till G2193 G302 I make G5087 thine G4675 enemies G2190 thy G4675 footstool G4228 G5286 .

YLT

43 till I shall make thine enemies thy footstool;

WHNU

43 εως G2193 CONJ αν G302 PRT θω G5087 V-2AAS-1S τους G3588 T-APM εχθρους G2190 A-APM σου G4675 P-2GS υποποδιον G5286 N-ASN των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM σου G4675 P-2GS

Darby

43 until I put thine enemies [as] footstool of thy feet?

TSK - Lukas 20:43

 

Luk 19:27; Ps 2:1-9; Ps 21:8-12; Ps 72:9; Ps 109:4-20; Ps 110:5; Ps 110:6; Openb 19:14-21

 

 

SV

44 David dan noemt Hem [zijn] Heere; en hoe is Hij zijn Zoon?

KJV

44 David G1138 therefore G3767 calleth G2564 him G846 Lord G2962 , how G4459 is he G2076 then G2532 his G846 son G5207 ?

YLT

44 David, then, doth call him lord, and how is he his son?'

WHNU

44 δαυιδ G1138 N-PRI ουν G3767 CONJ † αυτον G846 P-ASM κυριον G2962 N-ASM κυριον G2962 N-ASM αυτον G846 P-ASM καλει G2564 V-PAI-3S και G2532 CONJ πως G4459 ADV-I αυτου G846 P-GSM υιος G5207 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

44 David therefore calls him Lord, and how is he his son?

TSK - Lukas 20:44

 

how.

Luk 1:31-35; Luk 2:11; Jes 7:14; Matt 1:23; Rom 9:5; Gal 4:4; 1Tim 3:16; Openb 22:16

 

 

SV

45 En daar al het volk [het] hoorde, zeide Hij tot Zijn discipelen:

KJV

45 Then G1161 in the audience G191 of all G3956 the people G2992 he said G2036 unto his G846 disciples G3101 ,

YLT

45 And, all the people hearing, he said to his disciples,

WHNU

45 ακουοντος G191 V-PAP-GSM δε G1161 CONJ παντος G3956 A-GSM του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM † [αυτου] G846 P-GSM

Darby

45 And, as all the people were listening, he said to his disciples,

TSK - Lukas 20:45

 

Matt 15:10; Matt 23:1; Mark 8:34; Mark 12:38; 1Tim 5:20

 

 

SV

46 Wacht50 51 52 †u van de Schriftgeleerden, die daar willen wandelen in lange klederen, en beminnen de groetingen op de markten, en de voorgestoelten in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;††† 50Matt 23:5-6; 51Mark 12:38-39; 52Luk 11:43;† [Matt 23:6]; [Mark 12:38];

KJV

46 Beware G4337 of G575 the scribes G1122, which G3588 desire G2309 to walk G4043 in G1722 long robes G4749, and G2532 love G5368 greetings G783 in G1722 the markets G58, and G2532 the highest seats G4410 in G1722 the synagogues G4864, and G2532 the chief rooms G4411 at G1722 feasts G1173 ; Matt 23:5-6; Mark 12:38-39; Luk 11:43; [Matt 23:6]; [Mark 12:38];

YLT

46 `Take heed of the scribes, who are wishing to walk in long robes, and are loving salutations in the markets, and first seats in the synagogues, and first couches in the suppers, Matt 23:5-6; Mark 12:38-39; Luk 11:43; [Matt 23:6]; [Mark 12:38];

WHNU

46 προσεχετε G4337 V-PAM-2P απο G575 PREP των G3588 T-GPM γραμματεων G1122 N-GPM των G3588 T-GPM θελοντων G2309 V-PAP-GPM περιπατειν G4043 V-PAN εν G1722 PREP στολαις G4749 N-DPF και G2532 CONJ φιλουντων G5368 V-PAP-GPM ασπασμους G783 N-APM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF αγοραις G58 N-DPF και G2532 CONJ πρωτοκαθεδριας G4410 N-APF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF συναγωγαις G4864 N-DPF και G2532 CONJ πρωτοκλισιας G4411 N-APF εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN δειπνοις G1173 N-DPN Matt 23:5-6; Mark 12:38-39; Luk 11:43; [Matt 23:6]; [Mark 12:38];

Darby

46 Beware of the scribes, who like to walk about in long robes, and who love salutations in the market-places, and first seats in the synagogues, and first places at suppers; Matt 23:5-6; Mark 12:38-39; Luk 11:43; [Matt 23:6]; [Mark 12:38];

TSK - Lukas 20:46

 

Beware.

Luk 12:1; Matt 16:6; Mark 8:15; 2Tim 4:15

which.

Luk 11:43; Luk 14:7; Spr 29:23; Matt 23:5-7; Mark 12:38; Mark 12:39; Rom 12:10; Filipp 2:3-5

3Jo 1:9

 

 

SV

47 Die53 54 55 56 †der weduwen huizen opeten, en onder een schijn lange gebeden doen; dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.†††† 53Matt 23:14; 54Mark 12:40; 552Tim 3:6; 56Tit 1:11;

KJV

47 Which G3739 devour G2719 widows' G5503 houses G3614 , and G2532 for a shew G4392 make G4336 long G3117 prayers G4336 : the same G3778 shall receive G2983 greater G4055 damnation G2917 . Matt 23:14; Mark 12:40; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

YLT

47 who devour the houses of the widows, and for a pretence make long prayers, these shall receive more abundant judgment.' Matt 23:14; Mark 12:40; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

WHNU

47 οι G3739 R-NPM κατεσθιουσιν G2719 V-PAI-3P τας G3588 T-APF οικιας G3614 N-APF των G3588 T-GPF χηρων G5503 N-GPF και G2532 CONJ προφασει G4392 N-DSF μακρα G3117 A-APN προσευχονται G4336 V-PNI-3P ουτοι G3778 D-NPM λημψονται G2983 V-FDI-3P περισσοτερον G4053 A-ASN-C κριμα G2917 N-ASN Matt 23:14; Mark 12:40; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

Darby

47 who devour the houses of widows, and as a pretext make long prayers. These shall receive a severer judgment. Matt 23:14; Mark 12:40; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

TSK - Lukas 20:47

 

devour.

Jes 10:2; Jer 7:6-10; Ezech 22:7; Amos 2:7; Amos 8:4-6; Micha 2:2; Micha 2:8; Micha 3:2

Matt 23:14; Mark 12:40; 2Tim 3:6

for.

Luk 12:1; Ezech 33:31; Matt 23:26-28; 1Thess 2:5; 2Tim 3:2-5; Tit 1:16

the same.

Luk 10:12-14; Luk 12:47; Luk 12:48; Matt 11:22-24; Jak 3:1

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 19)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 21)