Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (2 Thessalonicenzen 2) | Volgend hoofdstuk (1 Timotheus 1)


2 Thessalonicenzen 3

  1 2 3

SV

1 Voorts, broeders, bidt1 2 3  voor ons, opdat het Woord des Heeren [zijn] loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;    1Matt 9:38;  2Efez 6:19;  3Kol 4:3;  [Luk 10:2];

KJV

1 Finally G3063, brethren G80, pray G4336 for G4012 us G2257, that G2443 the word G3056 of the Lord G2962 may have [free] course G5143, and G2532 be glorified G1392, even G2532 as G2531 [it is] with G4314 you G5209:1

  1have…: Gr. run  Matt 9:38; Efez 6:19; Kol 4:3; [Luk 10:2];

YLT

1 As to the rest, pray ye, brethren, concerning us, that the word of the Lord may run and may be glorified, as also with you, Matt 9:38; Efez 6:19; Kol 4:3; [Luk 10:2];

WHNU

1 το G3588 T-NSN λοιπον G3063 A-NSN προσευχεσθε G4336 V-PNM-2P αδελφοι G80 N-VPM περι G4012 PREP ημων G2257 P-1GP ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM τρεχη G5143 V-PAS-3S και G2532 CONJ δοξαζηται G1392 V-PPS-3S καθως G2531 ADV και G2532 CONJ προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP Matt 9:38; Efez 6:19; Kol 4:3; [Luk 10:2];

Darby

1 For the rest, brethren, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also with you; Matt 9:38; Efez 6:19; Kol 4:3; [Luk 10:2];

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:1

 

1 Paul craves their prayers for himself;

3 testifies what confidence he has in them;

5 makes request to God in their behalf;

6 gives them divers precepts, especially to shun idleness, and ill company;

16 and then concludes with prayer and salutation.

 

 

pray.

Matt 9:38; Luk 10:2; Rom 15:30; 2Kor 1:11; Efez 6:19; Efez 6:20; Kol 4:3

1Thess 5:17; 1Thess 5:25; Hebr 13:18; Hebr 13:19

the word.

Hand 6:7; Hand 12:24; Hand 13:49; Hand 19:20; 1Kor 16:9; 2Tim 2:9

have free course.   Gr. run, be.

Ps 138:2; Hand 13:48

even.

1Thess 1:5; 1Thess 2:1; 1Thess 2:13

 

 

SV

2 En4  opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want5  het geloof is niet aller.   4Rom 15:31;  5Joh 6:44;

KJV

2 And G2532 that G2443 we may be delivered G4506 from G575 unreasonable G824 and G2532 wicked G4190 men G444: for G1063 all G3956 [men] have not G3756 faith G4102.2

  2unreasonable: Gr. absurd  Rom 15:31; Joh 6:44;

YLT

2 and that we may be delivered from the unreasonable and evil men, for the faith [is] not of all; Rom 15:31; Joh 6:44;

WHNU

2 και G2532 CONJ ινα G2443 CONJ ρυσθωμεν G4506 V-APS-1P απο G575 PREP των G3588 T-GPM ατοπων G824 A-GPM και G2532 CONJ πονηρων G4190 A-GPM ανθρωπων G444 N-GPM ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ παντων G3956 A-GPM η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF Rom 15:31; Joh 6:44;

Darby

2 and that we may be delivered from bad and evil men, for faith [is] not [the portion] of all. Rom 15:31; Joh 6:44;

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:2

 

delivered.

Rom 15:31; 1Kor 15:32; 2Kor 1:8-10; 1Thess 2:18; 2Tim 4:17

unreasonable.  Gr. absurd.  for.

Deut 32:20; Matt 17:17; Matt 23:23; Luk 18:8; Joh 2:23-25; Hand 13:45; Hand 13:50; Hand 14:2

Hand 17:5; Hand 28:24; Rom 10:16; 2Kor 4:3; 2Kor 4:4

 

 

SV

3 Maar6  de Heere is getrouw, Die u zal versterken en7  bewaren van den boze.   61Thess 5:24;  7Joh 17:15;

KJV

3 But G1161 the Lord G2962 is G2076 faithful G4103, who G3739 shall stablish G4741 you G5209, and G2532 keep G5442 [you] from G575 evil G4190. 1Thess 5:24; Joh 17:15;

YLT

3 and stedfast is the Lord, who shall establish you, and shall guard [you] from the evil; 1Thess 5:24; Joh 17:15;

WHNU

3 πιστος G4103 A-NSM δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ος G3739 R-NSM στηριξει G4741 V-FAI-3S υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ φυλαξει G5442 V-FAI-3S απο G575 PREP του G3588 T-GSM πονηρου G4190 A-GSM 1Thess 5:24; Joh 17:15;

Darby

3 But the Lord is faithful, who shall establish you and keep [you] from evil. 1Thess 5:24; Joh 17:15;

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:3

 

the Lord.

1Kor 1:9; 1Kor 10:13; 1Thess 5:24

stablish.

2:17

and.

Gen 48:16; 1Kron 4:10; Ps 19:13; Ps 121:7; Matt 6:13; Luk 11:4; Joh 17:15

2Tim 4:18; 2Petr 2:9; Judas 1:24

 

 

SV

4 En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.

KJV

4 And G1161 we have confidence G3982 in G1722 the Lord G2962 touching G1909 you G5209, that G3754 ye both G2532 do G4160 and G2532 will do G4160 the things which G3739 we command G3853 you G5213.

YLT

4 and we have confidence in the Lord touching you, that the things that we command you ye both do and will do;

WHNU

4 πεποιθαμεν G3982 V-2RAI-1P δε G1161 CONJ εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP οτι G3754 CONJ α G3739 R-APN παραγγελλομεν G3853 V-PAI-1P [και] G2532 CONJ ποιειτε G4160 V-PAI-2P και G2532 CONJ ποιησετε G4160 V-FAI-2P

Darby

4 But we trust in the Lord as to you, that the things which we enjoin, ye both do and will do.

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:4

 

we have.

Rom 15:14; 2Kor 2:3; 2Kor 7:16; 2Kor 8:22; Gal 5:10; Filipp 1:6; Filem 1:21

that.

2Thess 3:6; 2Thess 3:12; Matt 28:20; Rom 2:7; Rom 15:18; 1Kor 7:19; 1Kor 14:37; 2Kor 2:9; 2Kor 7:15

Filipp 2:12; 1Thess 4:1; 1Thess 4:2; 1Thess 4:10

 

 

SV

5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

KJV

5 And G1161 the Lord G2962 direct G2720 your G5216 hearts G2588 into G1519 the love G26 of God G2316, and G2532 into G1519 the patient waiting G5281 for Christ G5547.3

  3patient…: or, patience of Christ

YLT

5 and the Lord direct your hearts to the love of God, and to the endurance of the Christ.

WHNU

5 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ κυριος G2962 N-NSM κατευθυναι G2720 V-AAO-3S υμων G5216 P-2GP τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ εις G1519 PREP την G3588 T-ASF υπομονην G5281 N-ASF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM

Darby

5 But the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patience of the Christ.

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:5

 

the Lord.

1Kon 8:58; 1Kron 29:18; Ps 119:5; Ps 119:36; Spr 3:6; Jer 10:23; Jak 1:16-18

into.

Deut 30:6; Jer 31:33; Rom 5:5; Rom 8:28; 1Kor 8:3; Gal 5:22; Jak 2:5; 1Joh 4:19

and into.

Ps 40:1; Ps 130:5; Ps 130:6; Klaagl 3:26; Luk 12:36; Luk 12:37; Rom 8:25; Filipp 3:20; Filipp 3:21

1Thess 1:3; 1Thess 1:10; 2Tim 4:8; Tit 2:13; Hebr 9:28; 2Petr 3:12; Openb 3:10; Openb 3:11; Openb 13:10

the patient waiting for Christ.  or, the patience of Christ.

Hebr 12:2; Hebr 12:3; 1Petr 4:1

 

 

SV

6 En8 9 10  wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de11  inzetting, die hij van ons ontvangen heeft.     82Thess 3:14;  91Kor 5:11;  10Tit 3:10;  112Thess 2:15;  [Rom 16:17]; [2Tim 3:5];

KJV

6 Now G1161 we command G3853 you G5213, brethren G80, in G1722 the name G3686 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, that ye withdraw G4724 yourselves G5209 from G575 every G3956 brother G80 that walketh G4043 disorderly G814, and G2532 not G3361 after G2596 the tradition G3862 which G3739 he received G3880 of G3844 us G2257. 2Thess 3:14; 1Kor 5:11; Tit 3:10; 2Thess 2:15; [Rom 16:17]; [2Tim 3:5];

YLT

6 And we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, to withdraw yourselves from every brother disorderly walking, and not after the deliverance that ye received from us, 2Thess 3:14; 1Kor 5:11; Tit 3:10; 2Thess 2:15; [Rom 16:17]; [2Tim 3:5];

WHNU

6 παραγγελλομεν G3853 V-PAI-1P δε G1161 CONJ υμιν G5213 P-2DP αδελφοι G80 N-VPM εν G1722 PREP ονοματι G3686 N-DSN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM  [ημων] G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM στελλεσθαι G4724 V-PMN υμας G5209 P-2AP απο G575 PREP παντος G3956 A-GSM αδελφου G80 N-GSM ατακτως G814 ADV περιπατουντος G4043 V-PAP-GSM και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF παραδοσιν G3862 N-ASF ην G3739 R-ASF  παρελαβετε G3880 V-2AAI-2P παρελαβοσαν G3880 V-2AAI-3P παρ G3844 PREP ημων G2257 P-1GP 2Thess 3:14; 1Kor 5:11; Tit 3:10; 2Thess 2:15; [Rom 16:17]; [2Tim 3:5];

Darby

6 Now we enjoin you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw from every brother walking disorderly and not according to the instruction which he received from us. 2Thess 3:14; 1Kor 5:11; Tit 3:10; 2Thess 2:15; [Rom 16:17]; [2Tim 3:5];

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:6

 

in the.

1Kor 5:4; 2Kor 2:10; Efez 4:17; Kol 3:17; 1Thess 4:1; 1Tim 5:21; 1Tim 6:13; 1Tim 6:14

2Ti 4:1

that ye.

2Thess 3:14; 2Thess 3:15; Matt 18:17; Rom 16:17; 1Kor 5:11-13; 1Tim 6:5; 2Tim 3:5; Hebr 12:15

Hebr 12:16; 3Joh 1:10; 3Joh 1:11

walketh.

2Thess 3:7; 2Thess 3:11; 1Thess 4:11; 1Thess 5:14

after.

2Thess 3:10; 2Thess 3:14; 2Thess 2:15

 

 

SV

7 Want gijzelven weet, hoe12 13  men ons behoort na te volgen; want14  wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u;    121Kor 11:1;  131Thess 1:6-7;  141Thess 2:10;  [1Thess 4:11];

KJV

7 For G1063 yourselves G846 know G1492 how G4459 ye ought G1163 to follow G3401 us G2248: for G3754 we behaved G812 not G3756 ourselves disorderly G812 among G1722 you G5213; 1Kor 11:1; 1Thess 1:6-7; 1Thess 2:10; [1Thess 4:11];

YLT

7 for yourselves have known how it behoveth [you] to imitate us, because we did not act disorderly among you; 1Kor 11:1; 1Thess 1:6-7; 1Thess 2:10; [1Thess 4:11];

WHNU

7 αυτοι G846 P-NPM γαρ G1063 CONJ οιδατε G1492 V-RAI-2P πως G4459 ADV δει G1163 V-PQI-3S μιμεισθαι G3401 V-PNN ημας G2248 P-1AP οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ητακτησαμεν G812 V-AAI-1P εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP 1Kor 11:1; 1Thess 1:6-7; 1Thess 2:10; [1Thess 4:11];

Darby

7 For ye know yourselves how ye ought to imitate us, because we have not walked disorderly among you; 1Kor 11:1; 1Thess 1:6-7; 1Thess 2:10; [1Thess 4:11];

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:7

 

how.

2Thess 3:9; 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; Filipp 4:9; 1Thess 1:6; 1Thess 1:7; 1Tim 4:12; Tit 2:7

1Pe 5:3

for.

2Thess 3:6; 1Thess 2:10

 

 

SV

8 En15 16 17 18 19 20  wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn;       15Hand 18:3;  16Hand 20:34;  171Kor 4:12;  182Kor 11:9;  192Kor 12:13;  201Thess 2:9;  [Efez 4:28];

KJV

8 Neither G3761 did we eat G5315 any man's G3844 G5100 bread G740 for nought G1432; but G235 wrought G2038 with G1722 labour G2873 and G2532 travail G3449 night G3571 and G2532 day G2250, that G4314 we might G1912 not G3361 be chargeable G1912 to any G5100 of you G5216: Hand 18:3; Hand 20:34; 1Kor 4:12; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; 1Thess 2:9; [Efez 4:28];

YLT

8 nor for nought did we eat bread of any one, but in labour and in travail, night and day working, not to be chargeable to any of you; Hand 18:3; Hand 20:34; 1Kor 4:12; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; 1Thess 2:9; [Efez 4:28];

WHNU

8 ουδε G3761 ADV δωρεαν G1432 ADV αρτον G740 N-ASM εφαγομεν G5315 V-2AAI-1P παρα G3844 PREP τινος G5100 X-GSM αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP κοπω G2873 N-DSM και G2532 CONJ μοχθω G3449 N-DSM νυκτος G3571 N-GSF και G2532 CONJ ημερας G2250 N-GSF εργαζομενοι G2038 V-PNP-NPM προς G4314 PREP το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N επιβαρησαι G1912 V-AAN τινα G5100 X-ASM υμων G5216 P-2GP Hand 18:3; Hand 20:34; 1Kor 4:12; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; 1Thess 2:9; [Efez 4:28];

Darby

8 nor have we eaten bread from any one without cost; but in toil and hardship working night and day not to be chargeable to any one of you: Hand 18:3; Hand 20:34; 1Kor 4:12; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; 1Thess 2:9; [Efez 4:28];

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:8

 

eat.

2Thess 3:12; Spr 31:27; Matt 6:11

but.

Hand 18:3; Hand 20:34; 1Kor 4:12; 2Kor 11:9; 1Thess 4:11

night.

1Th 2:9

 

 

SV

9 Niet,21 22 23  dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden [tot] een24 25 26 27  voorbeeld, om ons na te volgen.        211Kor 9:3;  221Kor 9:6;  231Thess 2:9;  241Kor 4:16;  251Kor 11:1;  26Filipp 3:17;  271Thess 1:6;  [1Kor 9:4]; [1Thess 2:6];

KJV

9 Not G3756 because G3754 we have G2192 not G3756 power G1849, but G235 to G2443 make G1325 ourselves G1438 an ensample G5179 unto you G5213 to G1519 follow G3401 us G2248. 1Kor 9:3; 1Kor 9:6; 1Thess 2:9; 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; [1Kor 9:4]; [1Thess 2:6];

YLT

9 not because we have not authority, but that ourselves a pattern we might give to you, to imitate us; 1Kor 9:3; 1Kor 9:6; 1Thess 2:9; 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; [1Kor 9:4]; [1Thess 2:6];

WHNU

9 ουχ G3756 PRT-N οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εχομεν G2192 V-PAI-1P εξουσιαν G1849 N-ASF αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ εαυτους G1438 F-3APM τυπον G5179 N-ASM δωμεν G1325 V-2AAS-1P υμιν G5213 P-2DP εις G1519 PREP το G3588 T-ASN μιμεισθαι G3401 V-PNN ημας G2248 P-1AP 1Kor 9:3; 1Kor 9:6; 1Thess 2:9; 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; [1Kor 9:4]; [1Thess 2:6];

Darby

9 not that we have not the right, but that we might give ourselves as an example to you, in order to your imitating us. 1Kor 9:3; 1Kor 9:6; 1Thess 2:9; 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; [1Kor 9:4]; [1Thess 2:6];

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:9

 

Not.

Matt 10:10; 1Kor 9:4-14; Gal 6:6; 1Thess 2:6

to make.

2Thess 3:7; Joh 13:15; 1Petr 2:21

 

 

SV

10 Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete.

KJV

10 For G1063 even G2532 when G3753 we were G2258 with G4314 you G5209, this G5124 we commanded G3853 you G5213, that G3754 if any G1536 would G2309 not G3756 work G2038, neither G3366 should he eat G2068.

YLT

10 for even when we were with you, this we did command you, that if any one is not willing to work, neither let him eat,

WHNU

10 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ οτε G3753 ADV ημεν G1510 V-IXI-1P προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP τουτο G5124 D-ASN παρηγγελλομεν G3853 V-IAI-1P υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM ου G3756 PRT-N θελει G2309 V-PAI-3S εργαζεσθαι G2038 V-PNN μηδε G3366 CONJ εσθιετω G2068 V-PAM-3S

Darby

10 For also when we were with you we enjoined you this, that if any man does not like to work, neither let him eat.

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:10

 

when.

Luk 24:44; Joh 16:4; Hand 20:18

that.

Gen 3:19; Spr 13:4; Spr 20:4; Spr 21:25; Spr 24:30-34; 1Thess 4:11

 

 

SV

11 Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende.

KJV

11 For G1063 we hear G191 that there are some G5100 which walk G4043 among G1722 you G5213 disorderly G814, working G2038 not at all G3367, but G235 are busybodies G4020.

YLT

11 for we hear of certain walking among you disorderly, nothing working, but over working,

WHNU

11 ακουομεν G191 V-PAI-1P γαρ G1063 CONJ τινας G5100 X-APM περιπατουντας G4043 V-PAP-APM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ατακτως G814 ADV μηδεν G3367 A-ASN εργαζομενους G2038 V-PNP-APM αλλα G235 CONJ περιεργαζομενους G4020 V-PNP-APM

Darby

11 For we hear that [there are] some walking among you disorderly, not working at all, but busybodies.

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:11

 

walk.

6

working.

1Thess 4:11; 1Tim 5:13; 1Petr 4:15

 

 

SV

12 Doch28  de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende,29  hun eigen brood eten.   281Thess 4:11;  29Efez 4:28;

KJV

12 Now G1161 them that are such G5108 we command G3853 and G2532 exhort G3870 by G1223 our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, that G2443 with G3326 quietness G2271 they work G2038, and eat G2068 their own G1438 bread G740. 1Thess 4:11; Efez 4:28;

YLT

12 and such we command and exhort through our Lord Jesus Christ, that with quietness working, their own bread they may eat; 1Thess 4:11; Efez 4:28;

WHNU

12 τοις G3588 T-DPM δε G1161 CONJ τοιουτοις G5108 D-DPM παραγγελλομεν G3853 V-PAI-1P και G2532 CONJ παρακαλουμεν G3870 V-PAI-1P εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM ιησου G2424 N-GSM χριστω G5547 N-DSM ινα G2443 CONJ μετα G3326 PREP ησυχιας G2271 N-GSF εργαζομενοι G2038 V-PNP-NPM τον G3588 T-ASM εαυτων G1438 F-3GPM αρτον G740 N-ASM εσθιωσιν G2068 V-PAS-3P 1Thess 4:11; Efez 4:28;

Darby

12 Now such we enjoin and exhort in [the] Lord Jesus Christ, that working quietly they eat their own bread. 1Thess 4:11; Efez 4:28;

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:12

 

we.

6

that with.

Gen 49:14; Gen 49:15; Spr 17:1; Pred 4:6; Efez 4:28; 1Thess 4:11; 1Tim 2:2

eat.

2Thess 3:8; Luk 11:3

 

 

SV

13 En gij, broeders, vertraagt30  niet in goed te doen.  30Gal 6:9;

KJV

13 But G1161 ye G5210, brethren G80, be G1573 not G3361 weary G1573 in well doing G2569.4

  4be…: or, faint not  Gal 6:9;

YLT

13 and ye, brethren, may ye not be weary doing well, Gal 6:9;

WHNU

13 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ αδελφοι G80 N-VPM μη G3361 PRT-N εγκακησητε G1573 V-AAS-2P καλοποιουντες G2569 V-PAP-NPM Gal 6:9;

Darby

13 But *ye*, brethren, do not faint in well-doing. Gal 6:9;

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:13

 

ye.

Jes 40:30; Jes 40:31; Mal 1:13; Rom 2:7; 1Kor 15:28; Gal 6:9; Gal 6:10; Filipp 1:9

1Thess 4:1; Hebr 12:3

be not weary.  or, faint not.

Deut 20:8; Ps 27:13; Jes 40:29; Zef 3:16

Luk 18:1; 2Kor 4:1; 2Kor 4:16; Hebr 12:5; Openb 2:3

 

 

SV

14 Maar indien iemand ons woord, door dezen brief [geschreven], niet gehoorzaam is, tekent dien; en31 32 33  vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde;    312Thess 3:6;  32Matt 18:17;  331Kor 5:9;  [1Kor 5:11]; [Efez 5:11];

KJV

14 And G1161 if any man G1536 obey G5219 not G3756 our G2257 word G3056 by G1223 this epistle G1992, note G4593 that G5126 man, and G2532 have G4874 no G3361 company with G4874 him G846, that G2443 he may be ashamed G1788.5

  5by…: or, signify that man by an epistle  2Thess 3:6; Matt 18:17; 1Kor 5:9; [1Kor 5:11]; [Efez 5:11];

YLT

14 and if any one do not obey our word through the letter, this one note ye, and have no company with him, that he may be ashamed, 2Thess 3:6; Matt 18:17; 1Kor 5:9; [1Kor 5:11]; [Efez 5:11];

WHNU

14 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM ουχ G3756 PRT-N υπακουει G5219 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM λογω G3056 N-DSM ημων G2257 P-1GP δια G1223 PREP της G3588 T-GSF επιστολης G1992 N-GSF τουτον G5126 D-ASM σημειουσθε G4593 V-PMM-2P μη G3361 PRT-N συναναμιγνυσθαι G4874 V-PMN αυτω G846 P-DSM ινα G2443 CONJ εντραπη G1788 V-2APS-3S 2Thess 3:6; Matt 18:17; 1Kor 5:9; [1Kor 5:11]; [Efez 5:11];

Darby

14 But if any one obey not our word by the letter, mark that man, and do not keep company with him, that he may be ashamed of himself; 2Thess 3:6; Matt 18:17; 1Kor 5:9; [1Kor 5:11]; [Efez 5:11];

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:14

 

obey.

Deut 16:12; Spr 5:13; Zef 3:2; 2Kor 2:9; 2Kor 7:15; 2Kor 10:6; Filipp 2:12; 1Thess 4:8

Filem 1:21; Hebr 13:17

by this epistle, note that man.  or, signify that man by anepistle.

2Thess 3:6; Matt 18:17; Rom 16:17; 1Kor 5:9; 1Kor 5:11; Tit 3:10

that he.

Num 12:14; Ezra 9:6; Ps 83:16; Jer 3:3; Jer 6:15; Jer 31:18-20; Ezech 16:61-63

Ezech 36:31; Ezech 36:32; Luk 15:18-21

 

 

SV

15 En houdt [hem] niet als een vijand, maar vermaant [hem] als een broeder.

KJV

15 Yet G2532 count G2233 [him] not G3361 as G5613 an enemy G2190, but G235 admonish G3560 [him] as G5613 a brother G80.

YLT

15 and as an enemy count [him] not, but admonish ye [him] as a brother;

WHNU

15 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ως G5613 ADV εχθρον G2190 A-ASM ηγεισθε G2233 V-PNM-2P αλλα G235 CONJ νουθετειτε G3560 V-PAM-2P ως G5613 ADV αδελφον G80 N-ASM

Darby

15 and do not esteem him as an enemy, but admonish [him] as a brother.

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:15

 

count.

Lev 19:17; Lev 19:18; 1Kor 5:5; 2Kor 2:6-10; 2Kor 10:8; 2Kor 13:10; Gal 6:1; 1Thess 5:14

Judas 1:22; Judas 1:23

admonish.

Ps 141:5; Spr 9:9; Spr 25:12; Matt 18:15; 1Kor 4:14; Tit 3:10; Jak 5:19; Jak 5:20

 

 

SV

16 De34 35 36 37 38 39  Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.       34Rom 15:33;  35Rom 16:20;  361Kor 14:33;  372Kor 13:11;  38Filipp 4:9;  391Thess 5:23;

KJV

16 Now G1161 the Lord G2962 of peace G1515 himself G846 give G1325 you G5213 peace G1515 always G1223 G3956 by G1722 all G3956 means G5158. The Lord G2962 [be] with G3326 you G5216 all G3956. Rom 15:33; Rom 16:20; 1Kor 14:33; 2Kor 13:11; Filipp 4:9; 1Thess 5:23;

YLT

16 and may the Lord of the peace Himself give to you the peace always in every way; the Lord [is] with you all! Rom 15:33; Rom 16:20; 1Kor 14:33; 2Kor 13:11; Filipp 4:9; 1Thess 5:23;

WHNU

16 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM της G3588 T-GSF ειρηνης G1515 N-GSF δωη G1325 V-2AAO-3S υμιν G5213 P-2DP την G3588 T-ASF ειρηνην G1515 N-ASF δια G1223 PREP παντος G3956 A-GSM εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSM τροπω G5158 N-DSM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP Rom 15:33; Rom 16:20; 1Kor 14:33; 2Kor 13:11; Filipp 4:9; 1Thess 5:23;

Darby

16 But the Lord of peace himself give you peace continually in every way. The Lord [be] with you all. Rom 15:33; Rom 16:20; 1Kor 14:33; 2Kor 13:11; Filipp 4:9; 1Thess 5:23;

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:16

 

the Lord of.

Ps 72:3; Ps 72:7; Jes 9:6; Jes 9:7; Zach 6:13; Luk 2:14; Joh 14:27; Rom 15:33; Rom 16:20

1Kor 14:33; 2Kor 5:19-21; 2Kor 13:11; Efez 2:14-17; 1Thess 5:23; Hebr 7:2; Hebr 13:20

give.

Num 6:26; Richt 6:24

Ps 29:11; Ps 85:8-10; Jes 26:12; Jes 45:7; Jes 54:10; Jes 66:12; Haggai 2:9; Joh 16:33

Rom 1:7; Filipp 4:7-9

The Lord be.

2Thess 3:18; 1Sam 17:37; 1Sam 20:13; Ps 46:7; Ps 46:11; Jes 8:10; Matt 1:23; Matt 28:20; 2Tim 4:22

Phm 1:25

 

 

SV

17 De40 41  groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iederen zendbrief; alzo schrijf ik.   401Kor 16:21;  41Kol 4:18;

KJV

17 The salutation G783 of Paul G3972 with mine own G1699 hand G5495, which G3739 is G2076 the token G4592 in G1722 every G3956 epistle G1992: so G3779 I write G1125. 1Kor 16:21; Kol 4:18;

YLT

17 The salutation by the hand of me, Paul, which is a sign in every letter; thus I write; 1Kor 16:21; Kol 4:18;

WHNU

17 ο G3588 T-NSM ασπασμος G783 N-NSM τη G3588 T-DSF εμη G1699 S-1DSF χειρι G5495 N-DSF παυλου G3972 N-GSM ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S σημειον G4592 N-NSN εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF επιστολη G1992 N-DSF ουτως G3779 ADV γραφω G1125 V-PAI-1S 1Kor 16:21; Kol 4:18;

Darby

17 The salutation by the hand of me, Paul, which is [the] mark in every letter; so I write. 1Kor 16:21; Kol 4:18;

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:17

 

with.

1Kor 16:21; Kol 4:18

the token.

2Thess 1:5; Joz 2:12; 1Sam 17:18

 

 

SV

18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

KJV

18 The grace G5485 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 [be] with G3326 you G5216 all G3956. Amen G281. 6

  6The second G1208 epistle to G4314 the Thessalonians G2331 was written G1125 from G575 Athens G116.

YLT

18 the grace of our Lord Jesus Christ [is] with you all! Amen.

WHNU

18 η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP

Darby

18 The grace of our Lord Jesus Christ [be] with you all.

TSK - 2 Thessalonicenzen 3:18

 

Rom 16:20; Rom 16:24

 

CONCLUDING REMARKS ON THE EPISTLES TO THE THESSALONIANS.

The First Epistle to the Thessalonians, it is generally agreed, was the earliest written of all St. Paul's epistles, whence we see the reason and propriety of his anxiety that it should be read in all the Christian churches of Macedonia--"I charge you by the Lord, that this Epistle be read unto all the holy brethren."  (ch. 5:27.)  "The existence of this clause," observes Dr. Paley, "is an evidence of its authenticity; because, to produce a letter, purporting to have been publicly read in the church at Thessalonica, when no such letter had been read or heard of in that church, would be to produce an imposture destructive of itself....Either the Epistle was publicly read in the church of Thessalonica, during St. Paul's lifetime, or it was not.  If it was, no publication could be more authentic, no species of notoriety more unquestionable, no method of preserving the integrity of the copy more secure....If it was not, the clause would remain a standing condemnation of the forgery, and one would suppose, an invincible impediment to its success."  Its genuineness, however, has never been disputed; and it has been universally received in the Christian church, as the inspired production of St. Paul, from the earliest period to the present day.  The circumstance of this injunction being given, in the first epistle which the Apostle wrote, also implies a strong and avowed claim to the character of an inspired writer; as in fact it placed his writings on the same ground with those of Moses and the ancient prophets.  The second Epistle, besides those marks of genuineness and authority which it possesses in common with the others, bears the highest evidence of its divine inspiration, in the representation which it contains of the papal power, under the characters of "the Man of sin," and the "Mystery of iniquity."  The true Christian worship is the worship of the one only God, through the one only Mediator, the man Christ Jesus; and from this worship the church of Rome has most notoriously departed, by substituting other mediators, invocating and adoring saints and angels, worshipping images, adoring the host, etc.  It follows, therefore, that "the Man of sin" is the Pope; not only on account of the disgraceful lives of many of them, but by means of their scandalous doctrines and principles; dispensing with the most necessary duties, selling pardons and indulgences for the most abominable crimes, and perverting the worship of God to the grossest superstition and idolatry.  It was evidently the chief design of the Apostle, in writing to the Thessalonians, to confirm them in the faith, to animate them to a courageous profession of the Gospel, and to the practice of all the duties of Christianity; but to suppose, with Dr. Macknight, that he intended to prove the divine authority of Christianity by a chain of regular arguments, in which he answered the several objections which the heathen philosophers are supposed to have advanced, seems quite foreign to the nature of the epistles, and to be grounded on a mistaken notion, that the philosophers designed at so early a period to enter on a regular disputation with the Christians, when in fact they derided them as enthusiasts, and branded their doctrines as "foolishness."  In pursuance of his grand object, "it is remarkable," says Dr. Doddridge, "with how much address he improves all the influence which his zeal and fidelity in their service must naturally give him, to inculcate upon them the precepts of the gospel, and persuade them to act agreeably to their sacred character.  This was the grand point he always kept in view, and to which every thing else was made subservient.  Nothing appears, in any part of his writings, like a design to establish his own reputation, or to make use of his ascendancy over his Christian friends to answer any secular purposes of his own.  On the contrary, in this and in his other epistles, he discovers a most generous, disinterested regard for their welfare, expressly disclaiming any authority over their consciences, and appealing to them, that he had chose to maintain himself by the labour of this own hands, rather than prove burdensome to the churches, or give the least colour of suspicion, that, under zeal for the gospel, and concern for their improvement, he was carrying on any private sinister view. The discovery of so excellent a temper must be allowed to carry with it a strong presumptive argument in favour of the doctrines he taught....And, indeed, whoever reads St. Paul's epistles with attention, and enters into the spirit with which they were written, will discern such intrinsic characters of their genuineness, and the divine authority of the doctrines they contain, as will, perhaps, produce in him a stronger conviction than all the external evidence with which they are attended." These remarks are exceedingly well grounded and highly important; and to no other Epistles can they apply with greater force than the present most excellent productions of the inspired Apostle.  The last two chapters of the first epistle, in particular, as Dr. A. Clarke justly observes, "are certainly among the most important, and the most sublime in the New Testament.  The general judgment, the resurrection of the body, and the states of the quick and the dead, the unrighteous and the just, are described, concisely indeed, but they are exhibited in the most striking and affecting points of view."

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (2 Thessalonicenzen 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Timotheus 1)