Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 7)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 9)


Johannes 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Maar Jezus ging naar den Olijfberg. [Luk 22:39];

KJV

1 G1161 Jesus G2424 went G4198 unto G1519 the mount $vr.htm" target="linkerframe"> G3735 of Olives G1636 . [Luk 22:39];

YLT

1 And at dawn he came again to the temple, [Luk 22:39];

WHNU

1 ιησους G2424 N-NSM δε G1161 CONJ επορευθη G4198 V-AOI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN των G3588 T-GPF ελαιων G1636 N-GPF [Luk 22:39];

Darby

1 But Jesus went to the mount of Olives. [Luk 22:39];

TSK - Johannes 8:1

 

1 Christ delivers the woman taken in adultery.

12 He declares himself the light of the world, and justifies his doctrine;

31 promises freedom to those who believe;

33 answers the Jews that boasted of Abraham;

48 answers their reviling, by shewing his authority and dignity;

59 and conveys himself from their cruelty.

Matt 21:1; Mark 11:1; Mark 13:3; Luk 19:37

 

 

SV

2 En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen. [Luk 21:37];

KJV

2 And G1161 early in the morning G3722 he came G3854 again G3825 into G1519 the temple G2411, and G2532 all G3956 the people G2992 came G2064 unto G4314 him G846 ; and G2532 he sat down G2523, and taught G1321 them G846 . [Luk 21:37];

YLT

2 and all the people were coming unto him, and having sat down, he was teaching them; [Luk 21:37];

WHNU

2 ορθρου G3722 N-GSM δε G1161 CONJ παλιν G3825 ADV παρεγενετο G3854 V-2ADI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιερον G2411 N-ASN † [και G2532 CONJ και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM ηρχετο G2064 V-INI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ καθισας G2523 V-AAP-NSM εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S † αυτους] G846 P-APM αυτους G846 P-APM [Luk 21:37];

Darby

2 And early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him; and he sat down and taught them. [Luk 21:37];

TSK - Johannes 8:2

 

early.

Joh 4:34; Pred 9:10; Jer 25:3; Jer 44:4; Luk 21:37

and he.

Matt 5:1; Matt 5:2; Matt 26:55; Luk 4:20; Luk 5:3

 

 

SV

3 En de Schriftgeleerden en de FarizeŽn brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen.

KJV

3 And G1161 the scribes G1122 and G2532 Pharisees G5330 brought G71 unto G4314 him G846 a woman G1135 taken G2638 in G1722 adultery G3430 ; and G2532 when they had set G2476 her G846 in G1722 the midst G3319 ,

YLT

3 and the scribes and the Pharisees bring unto him a woman having been taken in adultery, and having set her in the midst,

WHNU

3 αγουσιν G71 V-PAI-3P δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM γυναικα G1135 N-ASF επι G1909 PREP μοιχεια G3430 N-DSF κατειλημμενην G2638 V-RPP-ASF και G2532 CONJ στησαντες G2476 V-AAP-NPM αυτην G846 P-ASF εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN

Darby

3 And the scribes and the Pharisees bring [to him] a woman taken in adultery, and having set her in the midst,

TSK - Johannes 8:3

 

3

 

 

SV

4 En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.

KJV

4 They say G3004 unto him G846 , Master G1320 , this G3778 woman G1135 was taken G2638 in adultery G3431, in the very act G1888 .

YLT

4 they say to him, `Teacher, this woman was taken in the very crime--committing adultery,

WHNU

4 λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM διδασκαλε G1320 N-VSM αυτη G3778 D-NSF η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF κατειληπται G2638 V-RPI-3S επ G1909 PREP αυτοφωρω G1888 A-DSM μοιχευομενη G3431 V-PPP-NSF

Darby

4 they say to him, Teacher, this woman has been taken in the very act, committing adultery.

TSK - Johannes 8:4

 

4

 

 

SV

5 En1 2 †Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?†† 1Lev 20:10; 2Deut 22:22;

KJV

5 Now G1161 Moses G3475 in G1722 the law G3551 commanded G1781 us G2254 , that such G5108 should be stoned G3036 : but G3767 what G5101 sayest G3004 thou G4771 ? Lev 20:10; Deut 22:22;

YLT

5 and in the law, Moses did command us that such be stoned; thou, therefore, what dost thou say?' Lev 20:10; Deut 22:22;

WHNU

5 εν G1722 PREP δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM † [ημιν] G2254 P-1DP ημιν G2254 P-1DP μωυσης G3475 N-NSM ενετειλατο G1781 V-ADI-3S τας G3588 T-APF τοιαυτας G5108 D-APF λιθαζειν G3034 V-PAN συ G4771 P-2NS ουν G3767 CONJ τι G5101 I-ASN λεγεις G3004 V-PAI-2S Lev 20:10; Deut 22:22;

Darby

5 Now in the law Moses has commanded us to stone such; thou therefore, what sayest thou? Lev 20:10; Deut 22:22;

TSK - Johannes 8:5

 

Moses.

Lev 20:10; Deut 22:21-24; Ezech 16:38-40; Ezech 23:47

but.

Matt 5:17; Matt 19:6-8; Matt 22:16-18

 

 

SV

6 En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij [iets] hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.

KJV

6 G1161 This G5124 they said G3004 , tempting G3985 him G846 , that G2443 they might have G2192 to accuse G2723 him G846 . But G1161 Jesus G2424 stooped G2955 down G2736 , and with [his] finger G1147 wrote G1125 on G1519 the ground G1093, [as though he heard G4364 them not G3361].

YLT

6 and this they said, trying him, that they might have to accuse him. And Jesus, having stooped down, with the finger he was writing on the ground,

WHNU

6 †[τουτο G5124 D-ASN τουτο G5124 D-ASN δε G1161 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P πειραζοντες G3985 V-PAP-NPM αυτον G846 P-ASM ινα G2443 CONJ εχωσιν G2192 V-PAS-3P κατηγορειν G2723 V-PAN † αυτου] G846 P-GSM αυτου G846 P-GSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM κατω G2736 PREP κυψας G2955 V-AAP-NSM τω G3588 T-DSM δακτυλω G1147 N-DSM κατεγραφεν G1125 V-IAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF

Darby

6 But this they said proving him, that they might have [something] to accuse him [of] . But Jesus, having stooped down, wrote with his finger on the ground.

TSK - Johannes 8:6

 

tempting.

Num 14:22; Matt 19:3; Luk 10:25; Luk 11:53; Luk 11:54; Luk 20:20-23; 1Kor 10:9

But.

Joh 8:2; Gen 49:9; Jer 17:13; Dan 5:5

as though.

Ps 38:12-14; Ps 39:1; Spr 26:17; Pred 3:7; Amos 5:10; Amos 5:13; Matt 10:16; Matt 15:23

Mt 26:63

 

 

SV

7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die3 †van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.† 3Deut 17:7;

KJV

7 So G1161 when G5613 they continued G1961 asking G2065 him G846 , he lifted up himself G352 , and said G2036 unto G4314 them G846 , He that is without sin G361 among you G5216 , let him G906 first G4413 cast G906 a stone G3037 at G1909 her G846 . Deut 17:7;

YLT

7 and when they continued asking him, having bent himself back, he said unto them, `The sinless of you--let him first cast the stone at her;' Deut 17:7;

WHNU

7 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ επεμενον G1961 V-IAI-3P ερωτωντες G2065 V-PAP-NPM † [αυτον] G846 P-ASM αυτον G846 P-ASM ανεκυψεν G352 V-AAI-3S και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S † [αυτοις] G846 P-DPM αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM αναμαρτητος G361 A-NSM υμων G5216 P-2GP πρωτος G4413 A-NSM επ G1909 PREP αυτην G846 P-ASF βαλετω G906 V-2AAM-3S λιθον G3037 N-ASM Deut 17:7;

Darby

7 But when they continued asking him, he lifted himself up and said to them, Let him that is without sin among you first cast the stone at her. Deut 17:7;

TSK - Johannes 8:7

 

and said.

Joh 7:46; Spr 12:18; Spr 26:4; Spr 26:5; Jer 23:29; 1Kor 14:24; 1Kor 14:25; Kol 4:6

Hebr 4:12; Hebr 4:13; Openb 1:16; Openb 2:16; Openb 19:15

He that.

Deut 17:6; Ps 50:16-20; Matt 7:1-5; Matt 23:25-28; Rom 2:1-3; Rom 2:21-25

 

 

SV

8 En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.

KJV

8 And G2532 again G3825 he stooped G2955 down G2736 , and wrote G1125 on G1519 the ground G1093.

YLT

8 and again having stooped down, he was writing on the ground,

WHNU

8 και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV κατακυψας G2955 V-AAP-NSM εγραφεν G1125 V-IAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF

Darby

8 And again stooping down he wrote on the ground.

TSK - Johannes 8:8

 

8

 

 

SV

9 Maar zij, [dit] horende, en van [hun] geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.

KJV

9 And G1161 they which heard G191 [it], G2532 being convicted G1651 by G5259 [their own] conscience G4893 , went out G1831 one by one G1527, beginning G756 at G575 the eldest G4245, [even] unto G2193 the last G2078 : and G2532 Jesus G2424 was left G2641 alone G3441 , and G2532 the woman G1135 standing G2476 in G1722 the midst G3319 .

YLT

9 and they having heard, and by the conscience being convicted, were going forth one by one, having begun from the elders--unto the last; and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

WHNU

9 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM εξηρχοντο G1831 V-INI-3P εις G1520 A-NSM καθ G2596 PREP εις G1520 A-NSM αρξαμενοι G756 V-AMP-NPM απο G575 PREP των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM και G2532 CONJ κατελειφθη G2641 V-API-3S μονος G3441 A-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN ουσα G5607 V-PXP-NSF

Darby

9 But they, having heard [that] , went out one by one beginning from the elder ones until the last; and Jesus was left alone and the woman standing there.

TSK - Johannes 8:9

 

being.

Gen 42:21; Gen 42:22; 1Kon 2:44; 1Kon 17:18; Ps 50:21; Pred 7:22; Mark 6:14-16

Luk 12:1-3; Rom 2:15; Rom 2:22; 1Joh 3:20

went out.

Job 5:12; Job 5:13; Job 20:5; Job 20:27; Ps 9:15; Ps 9:16; Ps 40:14; Ps 71:13; Luk 13:17

alone.

Joh 8:2; Joh 8:10; Joh 8:12

 

 

SV

10 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?

KJV

10 When G1161 Jesus G2424 had lifted up himself G352 , and G2532 saw G2300 none G3367 but G4133 the woman G1135 , he said G2036 unto her G846 , Woman G1135 , where G4226 are G1526 those G1565 thine G4675 accusers G2725 ? hath G2632 no man G3762 condemned G2632 thee G4571 ?

YLT

10 And Jesus having bent himself back, and having seen no one but the woman, said to her, `Woman, where are those--thine accusers? did no one pass sentence upon thee?'

WHNU

10 ανακυψας G352 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτη G846 P-DSF γυναι G1135 N-VSF που G4226 PRT-I εισιν G1526 V-PXI-3P ουδεις G3762 A-NSM σε G4571 P-2AS κατεκρινεν G2632 V-AAI-3S

Darby

10 And Jesus, lifting himself up and seeing no one but the woman, said to her, Woman, where are those thine accusers? Has no one condemned thee?

TSK - Johannes 8:10

 

where.

Jes 41:11; Jes 41:12

 

 

SV

11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig4 †niet meer.† 4Joh 5:14;

KJV

11 G1161 She said G2036 , No man G3762 , Lord G2962 . And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto her G846 , Neither G3761 do G2632 I G1473 condemn G2632 thee G4571 : go G4198 , and G2532 sin G264 no more G3371 . Joh 5:14;

YLT

11 and she said, `No one, Sir;' and Jesus said to her, `Neither do I pass sentence on thee; be going on, and no more sin.' Joh 5:14;

WHNU

11 η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουδεις G3762 A-NSM κυριε G2962 N-VSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ουδε G3761 ADV εγω G1473 P-1NS σε G4571 P-2AS κατακρινω G2632 V-PAI-1S πορευου G4198 V-PNM-2S † [και] G2532 CONJ απο G575 PREP του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV μηκετι G3371 ADV αμαρτανε]] G264 V-PAM-2S Joh 5:14;

Darby

11 And she said, No one, sir. And Jesus said to her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more. Joh 5:14;

TSK - Johannes 8:11

 

Neither.

Joh 8:15; Joh 3:17; Joh 18:36; Deut 16:18; Deut 17:9; Luk 9:56; Luk 12:13; Luk 12:14; Rom 13:3; Rom 13:4

1Co 5:12

go.

Joh 5:14; Job 34:31; Spr 28:13; Jes 1:16-18; Jes 55:6; Ezech 18:30-32

Matt 21:28-31; Luk 5:32; Luk 13:3; Luk 13:5; Luk 15:7; Luk 15:10; Luk 15:32; Rom 2:4; Rom 5:20; Rom 5:21

1Tim 1:15; 1Tim 1:16; 2Petr 3:15; Openb 2:21; Openb 2:22

 

 

SV

12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik5 6 7 8 †ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.†††† 5Jes 42:16; 6Joh 1:9; 7Joh 9:5; 8Joh 12:35-36;† [Ps 27:1]; [Joh 1:4]; [Joh 12:35]; [Joh 12:46]; [1Joh 1:5];

KJV

12 Then G3767 spake G2980 Jesus G2424 again G3825 unto them G846 , saying G3004 , I G1473 am G1510 the light G5457 of the world G2889: he that followeth G190 me G1698 shall G4043 not G3364 walk G4043 in G1722 darkness G4653 , but G235 shall have G2192 the light G5457 of life G2222 . Jes 42:16; Joh 1:9; Joh 9:5; Joh 12:35-36; [Ps 27:1]; [Joh 1:4]; [Joh 12:35]; [Joh 12:46]; [1Joh 1:5];

YLT

12 Again, therefore, Jesus spake to them, saying, `I am the light of the world; he who is following me shall not walk in the darkness, but he shall have the light of the life.' Jes 42:16; Joh 1:9; Joh 9:5; Joh 12:35-36; [Ps 27:1]; [Joh 1:4]; [Joh 12:35]; [Joh 12:46]; [1Joh 1:5];

WHNU

12 παλιν G3825 ADV ουν G3767 CONJ αυτοις G846 P-DPM ελαλησεν G2980 V-AAI-3S † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ο G3588 T-NSM ακολουθων G190 V-PAP-NSM † μοι G3427 P-1DS εμοι G1698 P-1DS ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N περιπατηση G4043 V-AAS-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σκοτια G4653 N-DSF αλλ G235 CONJ εξει G2192 V-FAI-3S το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF Jes 42:16; Joh 1:9; Joh 9:5; Joh 12:35-36; [Ps 27:1]; [Joh 1:4]; [Joh 12:35]; [Joh 12:46]; [1Joh 1:5];

Darby

12 Again therefore Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world; he that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jes 42:16; Joh 1:9; Joh 9:5; Joh 12:35-36; [Ps 27:1]; [Joh 1:4]; [Joh 12:35]; [Joh 12:46]; [1Joh 1:5];

TSK - Johannes 8:12

 

I am.

Joh 1:4-9; Joh 3:19; Joh 9:5; Joh 12:35; Jes 9:2; Jes 42:6; Jes 42:7; Jes 49:6; Jes 60:1-3; Hos 6:3; Mal 4:2

Matt 4:14-16; Luk 1:78; Luk 1:79; Luk 2:32; Hand 13:47; Hand 26:23

shall not.

Joh 12:35; Joh 12:46; Ps 18:28; Ps 97:11; Jes 50:10; 2Petr 2:4; 2Petr 2:17; Judas 1:6; Judas 1:13

shall have.

Joh 7:17; Joh 14:6; Job 33:28; Ps 49:19; Openb 21:24

 

 

SV

13 De FarizeŽn dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelven; Uw getuigenis is niet waarachtig.

KJV

13 The Pharisees G5330 therefore G3767 said G2036 unto him G846 , Thou G4771 bearest record G3140 of G4012 thyself G4572 ; thy G4675 record G3141 is G2076 not G3756 true G227 .

YLT

13 The Pharisees, therefore, said to him, `Thou of thyself dost testify, thy testimony is not true;'

WHNU

13 ειπον G2036 V-2AAI-3P ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM συ G4771 P-2NS περι G4012 PREP σεαυτου G4572 F-2GSM μαρτυρεις G3140 V-PAI-2S η G3588 T-NSF μαρτυρια G3141 N-NSF σου G4675 P-2GS ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S αληθης G227 A-NSF

Darby

13 The Pharisees therefore said to him, Thou bearest witness concerning thyself; thy witness is not true.

TSK - Johannes 8:13

 

Thou.

5:31-47

 

 

SV

14 Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel9 †Ik van Mijzelven getuig, zo is [nochtans] Mijn getuigenis waarachtig; want Ik weet, van waar Ik gekomen ben, en waar Ik heenga; maar gijlieden weet niet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga.† 9Joh 5:31;

KJV

14 Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto them G846 , Though G2579 I G1473 bear record G3140 of G4012 myself G1683 , [yet] my G3450 record G3141 is G2076 true G227 : for G3754 I know G1492 whence G4159 I came G2064 , and G2532 whither G4226 I go G5217 ; but G1161 ye G5210 cannot G3756 tell G1492 whence G4159 I come G2064 , and G2532 whither G4226 I go G5217 . Joh 5:31;

YLT

14 Jesus answered and said to them, `And if I testify of myself--my testimony is true, because I have known whence I came, and whither I go, and ye--ye have not known whence I come, or whither I go. Joh 5:31;

WHNU

14 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM καν G2579 COND-C εγω G1473 P-1NS μαρτυρω G3140 V-PAS-1S περι G4012 PREP εμαυτου G1683 F-1GSM αληθης G227 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF μαρτυρια G3141 N-NSF μου G3450 P-1GS οτι G3754 CONJ οιδα G1492 V-RAI-1S ποθεν G4159 ADV-I ηλθον G2064 V-2AAI-1S και G2532 CONJ που G4226 PRT-I υπαγω G5217 V-PAI-1S υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P ποθεν G4159 ADV-I ερχομαι G2064 V-PNI-1S η G3588 T-NSF που G4226 PRT-I υπαγω G5217 V-PAI-1S Joh 5:31;

Darby

14 Jesus answered and said to them, Even if I bear witness concerning myself, my witness is true, because I know whence I came and whither I go: but ye know not whence I come and whither I go. Joh 5:31;

TSK - Johannes 8:14

 

yet.

Num 12:3; Neh 5:14-19; 2Kor 11:31; 2Kor 12:11; 2Kor 12:19

for.

Joh 8:42; Joh 7:29; Joh 10:15; Joh 10:36; Joh 13:3; Joh 14:10; Joh 16:28; Joh 17:8

but.

Joh 7:27; Joh 7:28; Joh 9:29; Joh 9:30

 

 

SV

15 Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand.

KJV

15 Ye G5210 judge G2919 after G2596 the flesh G4561 ; I G1473 judge G2919 no G3756 man G3762 .

YLT

15 `Ye according to the flesh do judge; I do not judge any one,

WHNU

15 υμεις G5210 P-2NP κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF σαρκα G4561 N-ASF κρινετε G2919 V-PAI-2P εγω G1473 P-1NS ου G3756 PRT-N κρινω G2919 V-PAI-1S ουδενα G3762 A-ASM

Darby

15 Ye judge according to the flesh, I judge no one.

TSK - Johannes 8:15

 

judge.

Joh 7:24; 1Sam 16:7; Ps 58:1; Ps 58:2; Ps 94:20; Ps 94:21; Amos 5:7; Amos 6:12; Hab 1:4; Rom 2:1

1Kor 2:15; 1Kor 4:3-5; Jak 2:4

I judge.

Joh 8:11; Joh 3:17; Joh 12:47; Joh 18:36; Luk 12:14

 

 

SV

16 En indien Ik ook oordeel, Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.

KJV

16 And G1161 yet G2532 if G1437 I G1473 judge G2919 , my G1699 judgment G2920 is G2076 true G227 : for G3754 I am G1510 not G3756 alone G3441 , but G235 I G1473 and G2532 the Father G3962 that sent G3992 me G3165 .

YLT

16 and even if I do judge my judgment is true, because I am not alone, but I and the Father who sent me;

WHNU

16 και G2532 CONJ εαν G1437 COND κρινω G2919 V-PAS-1S δε G1161 CONJ εγω G1473 P-1NS η G3588 T-NSF κρισις G2920 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF αληθινη G228 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S οτι G3754 CONJ μονος G3441 A-NSM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S αλλ G235 CONJ εγω G1473 P-1NS και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πεμψας G3992 V-AAP-NSM με G3165 P-1AS † [πατηρ] G3962 N-NSM πατηρ G3962 N-NSM

Darby

16 And if also I judge, my judgment is true, because I am not alone, but I and the Father who has sent me.

TSK - Johannes 8:16

 

yet.

Joh 5:22-30; 1Sam 16:7; Ps 45:6; Ps 45:7; Ps 72:1; Ps 72:2; Ps 98:9; Ps 99:4; Jes 9:7; Jes 11:2-5

Jes 32:1; Jes 32:2; Jer 23:5; Jer 23:6; Zach 9:9; Hand 17:31; Openb 19:11

for.

Joh 8:29; Joh 16:32

 

 

SV

17 En10 11 12 13 14 15 †er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is.†††††† 10Num 35:30; 11Deut 17:6; 12Deut 19:15; 13Matt 18:16; 142Kor 13:1; 15Hebr 10:28;

KJV

17 G2532 It is G1125 also G1161 written G1125 in G1722 your G5212 law G3551 , that G3754 the testimony G3141 of two G1417 men G444 is G2076 true G227 . Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; Matt 18:16; 2Kor 13:1; Hebr 10:28;

YLT

17 and also in your law it hath been written, that the testimony of two men are true; Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; Matt 18:16; 2Kor 13:1; Hebr 10:28;

WHNU

17 και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM υμετερω G5212 S-2DPM γεγραπται G1125 V-RPI-3S οτι G3754 CONJ δυο G1417 A-NUI ανθρωπων G444 N-GPM η G3588 T-NSF μαρτυρια G3141 N-NSF αληθης G227 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; Matt 18:16; 2Kor 13:1; Hebr 10:28;

Darby

17 And in your law too it is written that the testimony of two men is true: Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; Matt 18:16; 2Kor 13:1; Hebr 10:28;

TSK - Johannes 8:17

 

also.

Joh 10:34; Joh 15:25; Gal 3:24; Gal 4:21

that.

Deut 17:6; Deut 19:15; 1Kon 21:10; Matt 18:16; 2Kor 13:1; Hebr 10:28; 1Joh 5:9

Re 11:3

 

 

SV

18 Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de16 17 18 19 20 21 22 23 24 †Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.††††††††† 16Matt 3:17; 17Matt 17:5; 18Mark 1:11; 19Mark 9:7; 20Luk 3:22; 21Luk 9:35; 22Joh 1:33; 23Joh 5:37; 24Joh 6:27;

KJV

18 I G1473 am G1510 one that bear witness G3140 of G4012 myself G1683 , and G2532 the Father G3962 that sent G3992 me G3165 beareth witness G3140 of G4012 me G1700 . Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Joh 1:33; Joh 5:37; Joh 6:27;

YLT

18 I am [one] who is testifying of myself, and the Father who sent me doth testify of me.' Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Joh 1:33; Joh 5:37; Joh 6:27;

WHNU

18 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM μαρτυρων G3140 V-PAP-NSM περι G4012 PREP εμαυτου G1683 F-1GSM και G2532 CONJ μαρτυρει G3140 V-PAI-3S περι G4012 PREP εμου G1700 P-1GS ο G3588 T-NSM πεμψας G3992 V-AAP-NSM με G3165 P-1AS πατηρ G3962 N-NSM Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Joh 1:33; Joh 5:37; Joh 6:27;

Darby

18 I am [one] who bear witness concerning myself, and the Father who has sent me bears witness concerning me. Matt 3:17; Matt 17:5; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Joh 1:33; Joh 5:37; Joh 6:27;

TSK - Johannes 8:18

 

one.

Joh 8:12; Joh 8:25; Joh 8:38; Joh 8:51; Joh 8:58; Joh 10:9; Joh 10:11; Joh 10:14; Joh 10:30; Joh 11:25; Joh 14:6; Openb 1:17; Openb 1:18

and.

Joh 5:31-40; Hebr 2:4; 1Joh 5:6-12

 

 

SV

19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij25 †kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien26 †gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen.†† 25Joh 16:3; 26Joh 14:9;† [Joh 6:46];

KJV

19 Then G3767 said they G3004 unto him G846 , Where G4226 is G2076 thy G4675 Father G3962 ? Jesus G2424 answered G611 , Ye G1492 neither G3777 know G1492 me G1691 , nor G3777 my G3450 Father G3962 : if G1487 ye had known G1492 me G1691 , G2532 ye should have known G1492 my G3450 Father G3962 also G302 . Joh 16:3; Joh 14:9; [Joh 6:46];

YLT

19 They said, therefore, to him, `Where is thy father?' Jesus answered, `Ye have neither known me nor my Father: if me ye had known, my Father also ye had known.' Joh 16:3; Joh 14:9; [Joh 6:46];

WHNU

19 ελεγον G3004 V-IAI-3P ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM που G4226 PRT-I εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM σου G4675 P-2GS απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM ουτε G3777 CONJ εμε G1691 P-1AS οιδατε G1492 V-RAI-2P ουτε G3777 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM μου G3450 P-1GS ει G1487 COND εμε G1691 P-1AS ηδειτε G1492 V-LAI-2P και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM μου G3450 P-1GS αν G302 PRT ηδειτε G1492 V-LAI-2P Joh 16:3; Joh 14:9; [Joh 6:46];

Darby

19 They said to him therefore, Where is thy Father? Jesus answered, Ye know neither me nor my Father. If ye had known me, ye would have known also my Father. Joh 16:3; Joh 14:9; [Joh 6:46];

TSK - Johannes 8:19

 

Ye neither.

Joh 8:54; Joh 8:55; Joh 1:10; Joh 7:28; Joh 10:14; Joh 10:15; Joh 15:21; Joh 16:3; Jer 22:16; Jer 24:7; 1Kor 15:34

Gal 4:9; Kol 1:10; 1Joh 5:20

if.

Joh 1:18; Joh 14:6-9; Joh 17:3; Joh 17:25; Joh 17:26; Matt 11:25; Luk 10:21; Luk 10:22; 2Kor 4:4-6; Efez 1:17

Kol 1:15; Hebr 1:3; 2Joh 1:9

 

 

SV

20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en27 †niemand greep Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen.† 27Joh 7:30;† [Joh 7:8];

KJV

20 These G5023 words G4487 spake G2980 Jesus G2424 in G1722 the treasury G1049, as he taught G1321 in G1722 the temple G2411: and G2532 no man G3762 laid hands G4084 on him G846 ; for G3754 his G846 hour G5610 was G2064 not yet G3768 come G2064 . Joh 7:30; [Joh 7:8];

YLT

20 These sayings spake Jesus in the treasury, teaching in the temple, and no one seized him, because his hour had not yet come; Joh 7:30; [Joh 7:8];

WHNU

20 ταυτα G5023 D-APN τα G3588 T-APN ρηματα G4487 N-APN ελαλησεν G2980 V-AAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN γαζοφυλακιω G1049 N-DSN διδασκων G1321 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM επιασεν G4084 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM οτι G3754 CONJ ουπω G3768 ADV εληλυθει G2064 V-LAI-3S η G3588 T-NSF ωρα G5610 N-NSF αυτου G846 P-GSM Joh 7:30; [Joh 7:8];

Darby

20 These words spoke he in the treasury, teaching in the temple; and no one took him, for his hour was not yet come. Joh 7:30; [Joh 7:8];

TSK - Johannes 8:20

 

in the treasury.

1Kron 9:26; Matt 27:6; Mark 12:41; Mark 12:43

and no.

Joh 8:59; Joh 7:8; Joh 7:30; Joh 7:44; Joh 10:39; Joh 11:9; Joh 11:10; Luk 13:31-33; Luk 20:19

 

 

SV

21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik28 29 †ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen.†† 28Joh 7:34; 29Joh 13:33;† [Joh 8:24];

KJV

21 Then G3767 said G2036 Jesus G2424 again G3825 unto them G846 , I G1473 go my way G5217 , and G2532 ye shall seek G2212 me G3165 , and G2532 shall die G599 in G1722 your G5216 sins G266 : whither G3699 I G1473 go G5217 , ye G5210 cannot G3756 G1410 come G2064 . Joh 7:34; Joh 13:33; [Joh 8:24];

YLT

21 therefore said Jesus again to them, `I go away, and ye will seek me, and in your sin ye shall die; whither I go away, ye are not able to come.' Joh 7:34; Joh 13:33; [Joh 8:24];

WHNU

21 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ παλιν G3825 ADV αυτοις G846 P-DPM εγω G1473 P-1NS υπαγω G5217 V-PAI-1S και G2532 CONJ ζητησετε G2212 V-FAI-2P με G3165 P-1AS και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF υμων G5216 P-2GP αποθανεισθε G599 V-FDI-2P οπου G3699 ADV εγω G1473 P-1NS υπαγω G5217 V-PAI-1S υμεις G5210 P-2NP ου G3756 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P ελθειν G2064 V-2AAN Joh 7:34; Joh 13:33; [Joh 8:24];

Darby

21 He said therefore again to them, I go away, and ye shall seek me, and shall die in your sin; where I go ye cannot come. Joh 7:34; Joh 13:33; [Joh 8:24];

TSK - Johannes 8:21

 

I go.

Joh 7:34; Joh 12:33; Joh 12:35; 1Kon 18:10; 2Kon 2:16; 2Kon 2:17; Matt 23:39; Matt 24:23; Matt 24:24

and shall die.

Joh 8:24; Job 20:11; Ps 73:18-20; Spr 11:7; Spr 14:32; Jes 65:20; Ezech 3:18; Ezech 3:19

Luk 16:22-26; 1Kor 15:17; 1Kor 15:18; Efez 2:1

whither.

Joh 7:34; Joh 13:33; Matt 25:41; Matt 25:46

 

 

SV

22 De Joden dan zeiden: Zal Hij ook Zichzelven doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen?

KJV

22 Then G3767 said G3004 the Jews G2453 , Will he kill G3385 G615 himself G1438 ? because G3754 he saith G3004 , Whither G3699 I G1473 go G5217 , ye G5210 cannot G3756 G1410 come G2064 .

YLT

22 The Jews, therefore, said, `Will he kill himself, because he saith, Whither I go away, ye are not able to come?'

WHNU

22 ελεγον G3004 V-IAI-3P ουν G3767 CONJ οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM μητι G3385 PRT-I αποκτενει G615 V-FAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM οτι G3754 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S οπου G3699 ADV εγω G1473 P-1NS υπαγω G5217 V-PAI-1S υμεις G5210 P-2NP ου G3756 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P ελθειν G2064 V-2AAN

Darby

22 The Jews therefore said, Will he kill himself, that he says, Where I go ye cannot come?

TSK - Johannes 8:22

 

Will.

Joh 8:48; Joh 8:52; Joh 7:20; Joh 10:20; Ps 22:6; Ps 31:18; Ps 123:4; Hebr 12:3; Hebr 13:13

 

 

SV

23 En Hij zeide tot hen: Gijlieden30 †zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld.† 30Joh 3:31;

KJV

23 And G2532 he said G2036 unto them G846 , Ye G5210 are G2075 from G1537 beneath G2736 ; I G1473 am G1510 from G1537 above G507 : ye G5210 are G2075 of G1537 this G5127 world G2889 ; I G1473 am G1510 not G3756 of G1537 this G5127 world G2889 . Joh 3:31;

YLT

23 and he said to them, `Ye are from beneath, I am from above; ye are of this world, I am not of this world; Joh 3:31;

WHNU

23 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM υμεις G5210 P-2NP εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM κατω G2736 ADV εστε G2075 V-PXI-2P εγω G1473 P-1NS εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM ανω G507 ADV ειμι G1510 V-PXI-1S υμεις G5210 P-2NP εκ G1537 PREP τουτου G5127 D-GSM του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM εστε G2075 V-PXI-2P εγω G1473 P-1NS ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τουτου G5127 D-GSM Joh 3:31;

Darby

23 And he said to them, Ye are from beneath; I am from above. Ye are of this world; I am not of this world. Joh 3:31;

TSK - Johannes 8:23

 

Ye are from.

Joh 1:14; Joh 3:13; Joh 3:31; Ps 17:4; Rom 8:7; Rom 8:8; 1Kor 15:47; 1Kor 15:48; Filipp 3:19-21

Jak 3:15-17; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16

ye are of.

Joh 15:18; Joh 15:19; Joh 17:14; Joh 17:16; Jak 4:4; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16; 1Joh 4:5; 1Joh 4:6; 1Joh 5:19; 1Joh 5:20

 

 

SV

24 Ik heb u dan gezegd, dat31 †gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik [Die] ben, gij zult in uw zonden sterven.† 31Joh 8:21;† [Joh 12:48];

KJV

24 I said G2036 therefore G3767 unto you G5213 , that G3754 ye shall die G599 in G1722 your G5216 sins G266 : for G1063 if G3362 ye believe G4100 not G3362 that G3754 I G1473 am G1510 [he], ye shall die G599 in G1722 your G5216 sins G266 . Joh 8:21; [Joh 12:48];

YLT

24 I said, therefore, to you, that ye shall die in your sins, for if ye may not believe that I am [he] , ye shall die in your sins.' Joh 8:21; [Joh 12:48];

WHNU

24 ειπον G2036 V-2AAI-1S ουν G3767 CONJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ αποθανεισθε G599 V-FDI-2P εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF αμαρτιαις G266 N-DPF υμων G5216 P-2GP εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ μη G3361 PRT-N πιστευσητε G4100 V-AAS-2P οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S αποθανεισθε G599 V-FDI-2P εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF αμαρτιαις G266 N-DPF υμων G5216 P-2GP Joh 8:21; [Joh 12:48];

Darby

24 I said therefore to you, that ye shall die in your sins; for unless ye shall believe that I am [he] , ye shall die in your sins. Joh 8:21; [Joh 12:48];

TSK - Johannes 8:24

 

I said.

21

for.

Joh 3:18; Joh 3:36; Spr 8:36; Mark 16:16; Hand 4:12; Hebr 2:3; Hebr 10:26-29; Hebr 12:25

 

 

SV

25 Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij? En Jezus zeide tot hen: Wat Ik van den beginne ulieden ook zegge.

KJV

25 Then G3767 said they G3004 unto him G846 , Who G5101 art G1488 thou G4771 ? And G2532 Jesus G2424 saith G2036 unto them G846 , Even G3748 G2532 [the same] that I said G2980 unto you G5213 from the beginning G746.

YLT

25 They said, therefore, to him, `Thou--who art thou?' and Jesus said to them, `Even what I did speak of to you at the beginning;

WHNU

25 ελεγον G3004 V-IAI-3P ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM συ G4771 P-2NS τις G5101 I-NSM ει G1488 V-PXI-2S ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM την G3588 T-ASF αρχην G746 N-ASF ο G3739 R-ASN τι G5100 X-NSN και G2532 CONJ λαλω G2980 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP

Darby

25 They said therefore to him, Who art thou? [And] Jesus said to them, Altogether that which I also say to you.

TSK - Johannes 8:25

 

Who.

Joh 1:19; Joh 1:22; Joh 10:24; Joh 19:9; Luk 22:67

Even.

Joh 8:12; Joh 5:17-29

 

 

SV

26 Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen; maar Die Mij gezonden heeft, is32 33 †waarachtig; en34 †de dingen, die Ik van Hem gehoord heb, dezelve spreek Ik tot de wereld.††† 32Joh 7:28; 33Rom 3:4; 34Joh 15:15;† [Joh 3:32];

KJV

26 I have G2192 many things G4183 to say G2980 and G2532 to judge G2919 of G4012 you G5216 : but G235 he that sent G3992 me G3165 is G2076 true G227 ; and I G2504 speak G3004 to G1519 the world G2889 those things G5023 which G3739 I have heard G191 of G3844 him G846 . Joh 7:28; Rom 3:4; Joh 15:15; [Joh 3:32];

YLT

26 many things I have to speak concerning you and to judge, but He who sent me is true, and I--what things I heard from Him--these I say to the world.' Joh 7:28; Rom 3:4; Joh 15:15; [Joh 3:32];

WHNU

26 πολλα G4183 A-APN εχω G2192 V-PAI-1S περι G4012 PREP υμων G5216 P-2GP λαλειν G2980 V-PAN και G2532 CONJ κρινειν G2919 V-PAN αλλ G235 CONJ ο G3588 T-NSM πεμψας G3992 V-AAP-NSM με G3165 P-1AS αληθης G227 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S καγω G2504 P-1NS-C α G3739 R-APN ηκουσα G191 V-AAI-1S παρ G3844 PREP αυτου G846 P-GSM ταυτα G5023 D-APN λαλω G2980 V-PAI-1S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM Joh 7:28; Rom 3:4; Joh 15:15; [Joh 3:32];

Darby

26 I have many things to say and to judge concerning you, but he that has sent me is true, and I, what I have heard from him, these things I say to the world. Joh 7:28; Rom 3:4; Joh 15:15; [Joh 3:32];

TSK - Johannes 8:26

 

have many.

Joh 16:12; Hebr 5:11; Hebr 5:12

to judge.

Joh 8:16; Joh 5:42; Joh 5:43; Joh 9:39-41; Joh 12:47-50

but.

Joh 8:17; Joh 7:28; 2Kor 1:18

and I.

Joh 8:40; Joh 3:32; Joh 7:16; Joh 15:15; Joh 17:8

 

 

SV

27 Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak.

KJV

27 They understood G1097 not G3756 that G3754 he spake G3004 to them G846 of the Father G3962.

YLT

27 They knew not that of the Father he spake to them;

WHNU

27 ουκ G3756 PRT-N εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P οτι G3754 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM αυτοις G846 P-DPM ελεγεν G3004 V-IAI-3S

Darby

27 They knew not that he spoke to them of the Father.

TSK - Johannes 8:27

 

Joh 8:43; Joh 8:47; Jes 6:9; Jes 42:18-20; Jes 59:10; Rom 11:7-10; 2Kor 4:3; 2Kor 4:4

 

 

SV

28 Jezus dan zeide tot hen: Wanneer35 36 37 38 †gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik [Die] ben, en [dat] Ik van Mijzelven niets doe; maar39 40 41 42 43 †deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft.††††††††† 35Num 21:9; 362Kon 18:4; 37Joh 3:14; 38Joh 12:32; 39Joh 3:11; 40Joh 7:16; 41Joh 12:49; 42Joh 14:10; 43Joh 14:24;† [Joh 5:20];

KJV

28 Then G5119 said G2036 Jesus G2424 unto them G846 , When G3752 ye have lifted up G5312 the Son G5207 of man G444 , then G3767 shall ye know G1097 that G3754 I G1473 am G1510 [he], and G2532 [that] I do G4160 nothing G3762 of G575 myself G1683 ; but G235 as G2531 my G3450 Father G3962 hath taught G1321 me G3165 , I speak G2980 these things G5023. Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 3:14; Joh 12:32; Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:20];

YLT

28 Jesus, therefore, said to them, `When ye may lift up the Son of Man then ye will know that I am [he] ; and of myself I do nothing, but according as my Father did teach me, these things I speak; Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 3:14; Joh 12:32; Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:20];

WHNU

28 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ † [αυτοις] G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οταν G3752 CONJ υψωσητε G5312 V-AAS-2P τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM τοτε G5119 ADV γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ απ G575 PREP εμαυτου G1683 F-1GSM ποιω G4160 V-PAI-1S ουδεν G3762 A-ASN αλλα G235 CONJ καθως G2531 ADV εδιδαξεν G1321 V-AAI-3S με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ταυτα G5023 D-APN λαλω G2980 V-PAI-1S Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 3:14; Joh 12:32; Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:20];

Darby

28 Jesus therefore said to them, When ye shall have lifted up the Son of man, then ye shall know that I am [he] , and [that] I do nothing of myself, but as the Father has taught me I speak these things. Num 21:9; 2Kon 18:4; Joh 3:14; Joh 12:32; Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:20];

TSK - Johannes 8:28

 

When.

Joh 3:14; Joh 12:32-34; Joh 19:18

then.

Matt 27:50-54; Hand 2:41; Hand 4:4; Rom 1:4; 1Thess 2:15; 1Thess 2:16

and that.

Joh 5:19; Joh 5:30; Joh 6:38; Joh 11:42; Joh 12:49; Joh 12:50; Num 16:28-30; Hebr 2:2; Hebr 2:3

but.

3:11

 

 

SV

29 En44 45 †Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.†† 44Joh 14:10; 45Joh 16:32;

KJV

29 And G2532 he that sent G3992 me G3165 is G2076 with G3326 me G1700 : the Father G3962 hath G863 not G3756 left G863 me G3165 alone G3441 ; for G3754 I G1473 do G4160 always G3842 those things that please G701 him G846 . Joh 14:10; Joh 16:32;

YLT

29 and He who sent me is with me; the Father did not leave me alone, because I, the things pleasing to Him, do always.' Joh 14:10; Joh 16:32;

WHNU

29 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πεμψας G3992 V-AAP-NSM με G3165 P-1AS μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S ουκ G3756 PRT-N αφηκεν G863 V-AAI-3S με G3165 P-1AS μονον G3441 A-ASM οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS τα G3588 T-APN αρεστα G701 A-APN αυτω G846 P-DSM ποιω G4160 V-PAI-1S παντοτε G3842 ADV Joh 14:10; Joh 16:32;

Darby

29 And he that has sent me is with me; he has not left me alone, because I do always the things that are pleasing to him. Joh 14:10; Joh 16:32;

TSK - Johannes 8:29

 

he that sent.

Joh 8:16; Joh 14:10; Joh 14:11; Joh 16:32; Jes 42:1; Jes 42:6; Jes 49:4-8; Jes 50:4-9; 2Tim 4:17; 2Tim 4:22

for.

Joh 4:34; Joh 5:30; Joh 6:38; Joh 14:31; Joh 15:10; Joh 17:4; Jes 42:1; Jes 42:21; Matt 3:17; Matt 17:5

Hebr 4:15; Hebr 5:8; Hebr 5:9; Hebr 7:26; Hebr 10:5-10; 1Joh 2:1

 

 

SV

30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden46 †velen in Hem.† 46Joh 7:31;

KJV

30 As he G846 spake G2980 these words G5023, many G4183 believed G4100 on G1519 him G846 . Joh 7:31;

YLT

30 As he is speaking these things, many believed in him; Joh 7:31;

WHNU

30 ταυτα G5023 D-APN αυτου G846 P-GSM λαλουντος G2980 V-PAP-GSM πολλοι G4183 A-NPM επιστευσαν G4100 V-AAI-3P εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM Joh 7:31;

Darby

30 As he spoke these things many believed on him. Joh 7:31;

TSK - Johannes 8:30

 

many.

Joh 2:23; Joh 6:14; Joh 7:31; Joh 10:42; Joh 11:45

 

 

SV

31 Jezus dan zeide tot de Joden, die [in] Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;

KJV

31 Then G3767 said G3004 Jesus G2424 to G4314 those Jews G2453 which G3588 believed G4100 on him G846 , If G1437 ye G5210 continue G3306 in G1722 my G1699 word G3056 , [then] are ye G2075 my G3450 disciples G3101 indeed G230 ;

YLT

31 Jesus, therefore, said unto the Jews who believed in him, `If ye may remain in my word, truly my disciples ye are, and ye shall know the truth,

WHNU

31 ελεγεν G3004 V-IAI-3S ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM προς G4314 PREP τους G3588 T-APM πεπιστευκοτας G4100 V-RAP-APM αυτω G846 P-DSM ιουδαιους G2453 A-APM εαν G1437 COND υμεις G5210 P-2NP μεινητε G3306 V-AAS-2P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM λογω G3056 N-DSM τω G3588 T-DSM εμω G1699 S-1DSM αληθως G230 ADV μαθηται G3101 N-NPM μου G3450 P-1GS εστε G2075 V-PXI-2P

Darby

31 Jesus therefore said to the Jews who believed him, If ye abide in my word, ye are truly my disciples;

TSK - Johannes 8:31

 

If.

Joh 6:66-71; Joh 15:4-9; 1Sam 12:14; Matt 24:13; Hand 13:43; Hand 14:22; Hand 26:22; Rom 2:7

Rom 11:22; Kol 1:23; 1Tim 2:15; 1Tim 4:16; 2Tim 3:14; Hebr 3:14; Hebr 8:9; Hebr 10:38; Hebr 10:39

Jak 1:25; 1Joh 2:19; 1Joh 2:24

my disciples.

Joh 8:36; Joh 1:47; Joh 6:55; Joh 15:8; 1Tim 5:3-5

 

 

SV

32 En zult de waarheid verstaan, en47 48 49 †de waarheid zal u vrijmaken.††† 47Rom 6:18; 48Gal 5:1; 491Petr 2:16;

KJV

32 And G2532 ye shall know G1097 the truth G225 , and G2532 the truth G225 shall make G1659 you G5209 free G1659 . Rom 6:18; Gal 5:1; 1Petr 2:16;

YLT

32 and the truth shall make you free.' Rom 6:18; Gal 5:1; 1Petr 2:16;

WHNU

32 και G2532 CONJ γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF αληθεια G225 N-NSF ελευθερωσει G1659 V-FAI-3S υμας G5209 P-2AP Rom 6:18; Gal 5:1; 1Petr 2:16;

Darby

32 and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Rom 6:18; Gal 5:1; 1Petr 2:16;

TSK - Johannes 8:32

 

ye shall.

Joh 6:45; Joh 7:17; Joh 14:6; Joh 16:13; Ps 25:5; Ps 25:8; Ps 25:9; Spr 1:23; Spr 1:29; Spr 2:1-7; Spr 4:18

Hoogl 1:7; Hoogl 1:8; Jes 2:3; Jes 30:21; Jes 35:8; Jes 54:13; Jer 6:16; Jer 31:33; Jer 31:34; Hos 6:3

Mal 4:2; Matt 11:29; Matt 13:11; Matt 13:12; 2Tim 3:7

and the.

Joh 8:36; Joh 17:17; Ps 119:45; Jes 61:1; Rom 6:14-18; Rom 6:22; Rom 8:2; Rom 8:15; 2Kor 3:17; 2Kor 3:18

Gal 5:13; 2Tim 2:25; 2Tim 2:26; Jak 1:25; Jak 2:12; 1Petr 2:16

 

 

SV

33 Zij antwoordden Hem: Wij50 †zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij [dan]: Gij zult vrij worden?† 50Matt 3:9;

KJV

33 They answered G611 him G846 , We be G2070 Abraham's G11 seed G4690 , and G2532 were G1398 never G4455 in bondage G1398 to any man G3762 : how G4459 sayest G3004 thou G4771 , G3754 Ye shall be made G1096 free G1658 ? Matt 3:9;

YLT

33 They answered him, `Seed of Abraham we are; and to no one have we been servants at any time; how dost thou say--Ye shall become free?' Matt 3:9;

WHNU

33 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM σπερμα G4690 N-NSN αβρααμ G11 N-PRI εσμεν G2070 V-PXI-1P και G2532 CONJ ουδενι G3762 A-DSM δεδουλευκαμεν G1398 V-RAI-1P πωποτε G4455 ADV πως G4459 ADV-I συ G4771 P-2NS λεγεις G3004 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ ελευθεροι G1658 A-NPM γενησεσθε G1096 V-FDI-2P Matt 3:9;

Darby

33 They answered him, We are Abraham's seed, and have never been under bondage to any one; how sayest thou, Ye shall become free? Matt 3:9;

TSK - Johannes 8:33

 

We be.

Joh 8:39; Lev 25:42; Matt 3:9; Luk 16:24-26

and were.

Joh 19:25; Gen 15:13; Ex 1:13; Ex 1:14; Richt 2:18; Richt 3:8; Richt 4:3; Ezra 9:9; Neh 5:4-8

Neh 9:27; Neh 9:28; Neh 9:36; Neh 9:37

 

 

SV

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is51 52 †een dienstknecht der zonde.†† 51Rom 6:20; 522Petr 2:19;† [Rom 6:16];

KJV

34 Jesus G2424 answered G611 them G846 , Verily G281 , verily G281 , I say G3004 unto you G5213 , G3754 Whosoever G3956 committeth G4160 sin G266 is G2076 the servant G1401 of sin G266 . Rom 6:20; 2Petr 2:19; [Rom 6:16];

YLT

34 Jesus answered them, `Verily, verily, I say to you--Every one who is committing sin, is a servant of the sin, Rom 6:20; 2Petr 2:19; [Rom 6:16];

WHNU

34 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM ποιων G4160 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF αμαρτιαν G266 N-ASF δουλος G1401 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S † [της G3588 T-GSF αμαρτιας] G266 N-GSF της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF Rom 6:20; 2Petr 2:19; [Rom 6:16];

Darby

34 Jesus answered them, Verily, verily, I say to you, Every one that practises sin is the bondman of sin. Rom 6:20; 2Petr 2:19; [Rom 6:16];

TSK - Johannes 8:34

 

Verily.

Joh 3:3; Matt 5:18

Whosoever.

1Kon 21:25; Spr 5:22; Hand 8:23; Rom 6:6; Rom 6:12; Rom 6:16; Rom 6:19; Rom 6:20; Rom 7:14; Rom 7:25; Rom 8:21

Efez 2:2; Tit 3:3; 2Petr 2:19; 1Joh 3:8-10

 

 

SV

35 En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk.

KJV

35 And G1161 the servant G1401 abideth G3306 not G3756 in G1722 the house G3614 for G1519 ever G165 : [but] the Son G5207 abideth G3306 G1519 ever G165 .

YLT

35 and the servant doth not remain in the house--to the age, the son doth remain--to the age;

WHNU

35 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ δουλος G1401 N-NSM ου G3756 PRT-N μενει G3306 V-PAI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM μενει G3306 V-PAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM

Darby

35 Now the bondman abides not in the house for ever: the son abides for ever.

TSK - Johannes 8:35

 

the servant.

Gen 21:10; Ezech 46:17; Matt 21:41-43; Gal 4:30; Gal 4:31

but.

Joh 14:19; Joh 14:20; Rom 8:15-17; Rom 8:29; Rom 8:30; Gal 4:4-7; Kol 3:3; Hebr 3:5; Hebr 3:6; 1Petr 1:2-5

 

 

SV

36 Indien53 †dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.† 53Rom 8:2;

KJV

36 If G1437 the Son G5207 therefore G3767 shall make G1659 you G5209 free G1659 , ye shall be G2071 free G1658 indeed G3689 . Rom 8:2;

YLT

36 if then the son may make you free, in reality ye shall be free. Rom 8:2;

WHNU

36 εαν G1437 COND ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM υμας G5209 P-2AP ελευθερωση G1659 V-AAS-3S οντως G3689 ADV ελευθεροι G1658 A-NPM εσεσθε G2071 V-FXI-2P Rom 8:2;

Darby

36 If therefore the Son shall set you free, ye shall be really free. Rom 8:2;

TSK - Johannes 8:36

 

Joh 8:31; Joh 8:32; Ps 19:13; Ps 119:32; Ps 119:133; Jes 49:24; Jes 49:25; Jes 61:1; Zach 9:11; Zach 9:12

Luk 4:18; Rom 8:2; 2Kor 3:17; Gal 5:1

 

 

SV

37 Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

KJV

37 I know G1492 that G3754 ye are G2075 Abraham's G11 seed G4690 ; but G235 ye seek G2212 to kill G615 me G3165 , because G3754 my G1699 word G3056 hath G5562 no G3756 place G5562 in G1722 you G5213 . [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

YLT

37 `I have known that ye are seed of Abraham, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you; [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

WHNU

37 οιδα G1492 V-RAI-1S οτι G3754 CONJ σπερμα G4690 N-NSN αβρααμ G11 N-PRI εστε G2075 V-PXI-2P αλλα G235 CONJ ζητειτε G2212 V-PAI-2P με G3165 P-1AS αποκτειναι G615 V-AAN οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ο G3588 T-NSM εμος G1699 S-1NSM ου G3756 PRT-N χωρει G5562 V-PAI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

Darby

37 I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word has no entrance in you. [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

TSK - Johannes 8:37

 

know.

Joh 8:33; Hand 13:26; Rom 9:7

but.

Joh 8:6; Joh 8:40; Joh 8:59; Joh 5:16-18; Joh 7:1; Joh 7:19; Joh 7:25; Joh 10:31; Joh 11:53

because.

Joh 8:43; Joh 8:45-47; Joh 5:44; Joh 12:39-43; Matt 13:15; Matt 13:19-22; 1Kor 2:14

 

 

SV

38 Ik54 55 56 57 58 †spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.††††† 54Joh 3:11; 55Joh 7:16; 56Joh 12:49; 57Joh 14:10; 58Joh 14:24;† [Joh 5:19];

KJV

38 I G1473 speak G2980 that which G3739 I have seen G3708 with G3844 my G3450 Father G3962 : and G2532 ye G5210 do G4160 that G3767 which G3739 ye have seen G3708 with G3844 your G5216 father G3962 . Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:19];

YLT

38 I--that which I have seen with my Father do speak, and ye, therefore, that which ye have seen with your father--ye do.' Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:19];

WHNU

38 α G3739 R-APN εγω G1473 P-1NS εωρακα G3708 V-RAI-1S-ATT παρα G3844 PREP τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM λαλω G2980 V-PAI-1S και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP ουν G3767 CONJ α G3739 R-APN ηκουσατε G191 V-AAI-2P παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM ποιειτε G4160 V-PAI-2P Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:19];

Darby

38 I speak what I have seen with my Father, and ye then do what ye have seen with your father. Joh 3:11; Joh 7:16; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 14:24; [Joh 5:19];

TSK - Johannes 8:38

 

speak.

Joh 8:26; Joh 3:32; Joh 5:19; Joh 5:30; Joh 12:49; Joh 12:50; Joh 14:10; Joh 14:24; Joh 17:8

and ye.

Joh 8:41; Joh 8:44; Matt 3:7; 1Joh 3:8-10

 

 

SV

39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien59 60 †gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.†† 59Rom 2:28; 60Rom 9:7;† [Matt 3:9]; [Luk 3:8]; [Rom 9:6]; [Gal 4:23];

KJV

39 They answered G611 and G2532 said G2036 unto him G846 , Abraham G11 is G2076 our G2257 father G3962 . Jesus G2424 saith G3004 unto them G846 , If G1487 ye were G2258 Abraham's G11 children G5043 , ye would do G4160 G302 the works G2041 of Abraham G11. Rom 2:28; Rom 9:7; [Matt 3:9]; [Luk 3:8]; [Rom 9:6]; [Gal 4:23];

YLT

39 They answered and said to him, `Our father is Abraham;' Jesus saith to them, `If children of Abraham ye were, the works of Abraham ye were doing; Rom 2:28; Rom 9:7; [Matt 3:9]; [Luk 3:8]; [Rom 9:6]; [Gal 4:23];

WHNU

39 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ημων G2257 P-1GP αβρααμ G11 N-PRI εστιν G2076 V-PXI-3S λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ει G1487 COND τεκνα G5043 N-NPN του G3588 T-GSM αβρααμ G11 N-PRI εστε G2075 V-PXI-2P τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN του G3588 T-GSM αβρααμ G11 N-PRI † ποιειτε G4160 V-PAM-2P εποιειτε G4160 V-IAI-2P Rom 2:28; Rom 9:7; [Matt 3:9]; [Luk 3:8]; [Rom 9:6]; [Gal 4:23];

Darby

39 They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus says to them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham; Rom 2:28; Rom 9:7; [Matt 3:9]; [Luk 3:8]; [Rom 9:6]; [Gal 4:23];

TSK - Johannes 8:39

 

Abraham.

33

If.

Joh 8:37; Matt 3:9; Matt 5:45; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 4:12; Rom 4:16; Rom 9:7; Gal 3:7; Gal 3:29; Jak 2:22-24

 

 

SV

40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die61 †u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.† 61Joh 17:17;

KJV

40 But G1161 now G3568 ye seek G2212 to kill G615 me G3165 , a man G444 that G3739 hath told G2980 you G5213 the truth G225 , which G3739 I have heard G191 of G3844 God G2316 : this G5124 did G4160 not G3756 Abraham G11 . Joh 17:17;

YLT

40 and now, ye seek to kill me--a man who hath spoken to you the truth I heard from God; this Abraham did not; Joh 17:17;

WHNU

40 νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ ζητειτε G2212 V-PAI-2P με G3165 P-1AS αποκτειναι G615 V-AAN ανθρωπον G444 N-ASM ος G3739 R-NSM την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF υμιν G5213 P-2DP λελαληκα G2980 V-RAI-1S ην G3739 R-ASF ηκουσα G191 V-AAI-1S παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM τουτο G5124 D-ASN αβρααμ G11 N-PRI ουκ G3756 PRT-N εποιησεν G4160 V-AAI-3S Joh 17:17;

Darby

40 but now ye seek to kill me, a man who has spoken the truth to you, which I have heard from God: this did not Abraham. Joh 17:17;

TSK - Johannes 8:40

 

now.

Joh 8:37; Ps 37:12; Ps 37:32; Gal 4:16; Gal 4:29; 1Joh 3:12-15; Openb 12:4; Openb 12:12; Openb 12:13; Openb 12:17

a man.

Joh 8:26; Joh 8:38; Joh 8:56

this.

Ro 4:12

 

 

SV

41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, [namelijk] God. [2Thess 2:9];

KJV

41 Ye G5210 do G4160 the deeds G2041 of your G5216 father G3962 . Then G3767 said they G2036 to him G846 , We G2249 be G1080 not G3756 born G1080 of G1537 fornication G4202; we have G2192 one G1520 Father G3962 , [even] God G2316 . [2Thess 2:9];

YLT

41 ye do the works of your father.' They said, therefore, to him, `We of whoredom have not been born; one Father we have--God;' [2Thess 2:9];

WHNU

41 υμεις G5210 P-2NP ποιειτε G4160 V-PAI-2P τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM υμων G5216 P-2GP ειπαν G3004 V-2AAI-3P † [ουν] G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM ημεις G2249 P-1NP εκ G1537 PREP πορνειας G4202 N-GSF † ουκ G3756 PRT-N εγεννηθημεν G1080 V-API-1P ου G3756 PRT-N γεγεννημεθα G1080 V-RPI-1P ενα G1520 A-ASM πατερα G3962 N-ASM εχομεν G2192 V-PAI-1P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM [2Thess 2:9];

Darby

41 Ye do the works of your father. They said [therefore] to him, We are not born of fornication; we have one father, God. [2Thess 2:9];

TSK - Johannes 8:41

 

do.

Joh 8:38; Joh 8:44

We be.

Jes 57:3-7; Ezech 23:45-47; Hos 1:2; Hos 2:2-5; Mal 2:11

we have.

Ex 4:22; Deut 14:1; Jes 63:16; Jes 64:8; Jer 3:19; Jer 31:20; Ezech 16:20; Ezech 16:21

Mal 1:6

 

 

SV

42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom [van Hem]. Want62 63 †Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.†† 62Joh 5:43; 63Joh 7:29;† [Joh 7:28];

KJV

42 Jesus G2424 G3767 said G2036 unto them G846 , If G1487 God G2316 were G2258 your G5216 Father G3962 , ye would G302 love G25 me G1691 : for G1063 I G1473 proceeded forth G1831 and G2532 came G2240 from G1537 God G2316 ; neither G3761 G1063 came I G2064 of G575 myself G1683 , but G235 he G1565 sent G649 me G3165 . Joh 5:43; Joh 7:29; [Joh 7:28];

YLT

42 Jesus then said to them, `If God were your father, ye were loving me, for I came forth from God, and am come; for neither have I come of myself, but He sent me; Joh 5:43; Joh 7:29; [Joh 7:28];

WHNU

42 ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ει G1487 COND ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP ην G2258 V-IXI-3S ηγαπατε G25 V-IAI-2P αν G302 PRT εμε G1691 P-1AS εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εξηλθον G1831 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ηκω G2240 V-PAI-1S ουδε G3761 ADV γαρ G1063 CONJ απ G575 PREP εμαυτου G1683 F-1GSM εληλυθα G2064 V-2RAI-1S αλλ G235 CONJ εκεινος G1565 D-NSM με G3165 P-1AS απεστειλεν G649 V-AAI-3S Joh 5:43; Joh 7:29; [Joh 7:28];

Darby

42 Jesus said to them, If God were your father ye would have loved me, for I came forth from God and am come [from him] ; for neither am I come of myself, but *he* has sent me. Joh 5:43; Joh 7:29; [Joh 7:28];

TSK - Johannes 8:42

 

If.

Joh 5:23; Joh 15:23; Joh 15:24; Mal 1:6; 1Kor 16:22; 1Joh 5:1; 1Joh 5:2

for.

Joh 1:14; Joh 16:27; Joh 16:28; Joh 17:8; Joh 17:25; Openb 22:1

neither.

Joh 5:43; Joh 7:28; Joh 7:29; Joh 12:49; Joh 14:10; Joh 17:8; Joh 17:25; Gal 4:4; 1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 4:14

 

 

SV

43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? [Het is], omdat gij Mijn woord niet kunt horen.

KJV

43 Why G1302 do ye G1097 not G3756 understand G1097 my G1699 speech G2981 ? [even] because G3754 ye cannot G3756 G1410 hear G191 my G1699 word G3056 .

YLT

43 wherefore do ye not know my speech? because ye are not able to hear my word.

WHNU

43 δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN την G3588 T-ASF λαλιαν G2981 N-ASF την G3588 T-ASF εμην G1699 S-1ASF ου G3756 PRT-N γινωσκετε G1097 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P ακουειν G191 V-PAN τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM τον G3588 T-ASM εμον G1699 S-1ASM

Darby

43 Why do ye not know my speech? Because ye cannot hear my word.

TSK - Johannes 8:43

 

do.

Joh 8:27; Joh 5:43; Joh 7:17; Joh 12:39; Joh 12:40; Spr 28:5; Jes 44:18; Hos 14:9; Micha 4:12

Ro 3:11

ye cannot.

Joh 6:60; Jes 6:9; Jer 6:10; Hand 7:51; Rom 8:7; Rom 8:8

 

 

SV

44 Gij64 †zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die65 66 67 †was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet68 †staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen].††††† 641Joh 3:8; 65Gen 3:1; 662Kor 11:3; 671Joh 3:8; 68Judas 1:6;† [Gen 3:5];

KJV

44 Ye G5210 are G2075 of G1537 [your] father G3962 the devil G1228 , and G2532 the lusts G1939 of your G5216 father G3962 ye will G2309 do G4160 . He G1565 was G2258 a murderer G443 from G575 the beginning G746, and G2532 abode G2476 not G3756 in G1722 the truth G225 , because G3754 there is G2076 no G3756 truth G225 in G1722 him G846 . When G3752 he speaketh G2980 a lie G5579 , he speaketh G2980 of G1537 his own G2398 : for G3754 he is G2076 a liar G5583 , and G2532 the father G3962 of it G846 .1

1of his own: or, from his own will or disposition †1Joh 3:8; Gen 3:1; 2Kor 11:3; Judas 1:6; [Gen 3:5];

YLT

44 `Ye are of a father--the devil, and the desires of your father ye will to do; he was a man-slayer from the beginning, and in the truth he hath not stood, because there is no truth in him; when one may speak the falsehood, of his own he speaketh, because he is a liar--also his father. 1Joh 3:8; Gen 3:1; 2Kor 11:3; Judas 1:6; [Gen 3:5];

WHNU

44 υμεις G5210 P-2NP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM του G3588 T-GSM διαβολου G1228 A-GSM εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ τας G3588 T-APF επιθυμιας G1939 N-APF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM υμων G5216 P-2GP θελετε G2309 V-PAI-2P ποιειν G4160 V-PAN εκεινος G1565 D-NSM ανθρωποκτονος G443 A-NSM ην G2258 V-IXI-3S απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αληθεια G225 N-DSF ουκ G3756 PRT-N εστηκεν G2476 V-IAI-3S G2476 V-RAI-3S οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S αληθεια G225 N-NSF εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM οταν G3752 CONJ λαλη G2980 V-PAS-3S το G3588 T-ASN ψευδος G5579 N-ASN εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN ιδιων G2398 A-GPN λαλει G2980 V-PAI-3S οτι G3754 CONJ ψευστης G5583 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM αυτου G846 P-GSM 1Joh 3:8; Gen 3:1; 2Kor 11:3; Judas 1:6; [Gen 3:5];

Darby

44 Ye are of the devil, as [your] father, and ye desire to do the lusts of your father. He was a murderer from the beginning, and has not stood in the truth, because there is no truth in him. When he speaks falsehood, he speaks of what is his own; for he is a liar and its father: 1Joh 3:8; Gen 3:1; 2Kor 11:3; Judas 1:6; [Gen 3:5];

TSK - Johannes 8:44

 

are.

Joh 8:38; Joh 8:41; Joh 6:70; Gen 3:15; Matt 13:38; Hand 13:10; 1Joh 3:8-10; 1Joh 3:12

He was.

Gen 3:3-7; 1Kon 22:22; 1Kron 21:1; Jak 4:1-7; 1Petr 5:8; Openb 2:10; Openb 9:11

Openb 13:6-8; Openb 20:7-9

and abode.

2Petr 2:4; Judas 1:6

When.

Gen 3:4; Gen 3:5; 2Kron 18:20-22; Job 1:11; Job 2:4-6; Hand 5:3; Hand 13:10; 2Kor 11:3

2Kor 11:13-15; 2Thess 2:9-11; Openb 12:9; Openb 13:14; Openb 20:2; Openb 20:3; Openb 20:10; Openb 21:8; Openb 22:15

 

 

SV

45 Maar Mij, omdat Ik [u] de waarheid zeg, gelooft gij niet.

KJV

45 And G1161 because G3754 I G1473 tell G3004 [you] the truth G225 , ye believe G4100 me G3427 not G3756 .

YLT

45 `And because I say the truth, ye do not believe me.

WHNU

45 εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF λεγω G3004 V-PAI-1S ου G3756 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAI-2P μοι G3427 P-1DS

Darby

45 and because I speak the truth, ye do not believe me.

TSK - Johannes 8:45

 

Joh 3:19; Joh 3:20; Joh 7:7; Gal 4:16; 2Thess 2:10; 2Tim 4:3; 2Tim 4:4

 

 

SV

46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?

KJV

46 Which G5101 of G1537 you G5216 convinceth G1651 me G3165 of G4012 sin G266 ? And G1161 if G1487 I say G3004 the truth G225 , why G1302 do G4100 ye G5210 not G3756 believe G4100 me G3427 ?

YLT

46 Who of you doth convict me of sin? and if I speak truth, wherefore do ye not believe me?

WHNU

46 τις G5101 I-NSM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP ελεγχει G1651 V-PAI-3S με G3165 P-1AS περι G4012 PREP αμαρτιας G266 N-GSF ει G1487 COND αληθειαν G225 N-ASF λεγω G3004 V-PAI-1S δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN υμεις G5210 P-2NP ου G3756 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAI-2P μοι G3427 P-1DS

Darby

46 Which of you convinces me of sin? If I speak truth, why do ye not believe me?

TSK - Johannes 8:46

 

convinceth.

Joh 8:7; Joh 14:30; Joh 15:10; Joh 16:8; 2Kor 5:21; Hebr 4:15; Hebr 7:26; 1Petr 2:22

why.

Matt 21:25; Mark 11:31

 

 

SV

47 Die69 70 71 †uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.††† 69Joh 6:37; 70Joh 10:26-27; 711Joh 4:6;† [Joh 10:27];

KJV

47 He that is G5607 of G1537 God G2316 heareth G191 God's G2316 words G4487 : ye G5210 therefore G5124 G1223 hear G191 [them] not G3756 , because G3754 ye are G2075 not G3756 of G1537 God G2316 . Joh 6:37; Joh 10:26-27; 1Joh 4:6; [Joh 10:27];

YLT

47 he who is of God, the sayings of God he doth hear; because of this ye do not hear, because of God ye are not.' Joh 6:37; Joh 10:26-27; 1Joh 4:6; [Joh 10:27];

WHNU

47 ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM τα G3588 T-APN ρηματα G4487 N-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ακουει G191 V-PAI-3S δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN υμεις G5210 P-2NP ουκ G3756 PRT-N ακουετε G191 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουκ G3756 PRT-N εστε G2075 V-PXI-2P Joh 6:37; Joh 10:26-27; 1Joh 4:6; [Joh 10:27];

Darby

47 He that is of God hears the words of God: therefore ye hear [them] not, because ye are not of God. Joh 6:37; Joh 10:26-27; 1Joh 4:6; [Joh 10:27];

TSK - Johannes 8:47

 

Joh 8:37; Joh 8:43; Joh 8:45; Joh 1:12; Joh 1:13; Joh 6:45; Joh 6:46; Joh 6:65; Joh 10:26; Joh 10:27; Joh 17:6-8; 1Joh 3:10; 1Joh 4:1-6; 1Joh 5:1

2Joh 1:9; 3Joh 1:11

 

 

SV

48 De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan zijt, en72 73 †den duivel hebt?†† 72Joh 7:20; 73Joh 10:20;† [Matt 10:25]; [Mark 3:22]; [Joh 4:9]; [1Petr 2:23];

KJV

48 Then G3767 answered G611 the Jews G2453 , and G2532 said G2036 unto him G846 , Say G3004 we G2249 not G3756 well G2573 that G3754 thou G4771 art G1488 a Samaritan G4541, and G2532 hast G2192 a devil G1140 ? Joh 7:20; Joh 10:20; [Matt 10:25]; [Mark 3:22]; [Joh 4:9]; [1Petr 2:23];

YLT

48 The Jews, therefore, answered and said to him, `Do we not say well, that thou art a Samaritan, and hast a demon?' Joh 7:20; Joh 10:20; [Matt 10:25]; [Mark 3:22]; [Joh 4:9]; [1Petr 2:23];

WHNU

48 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM ου G3756 PRT-N καλως G2573 ADV λεγομεν G3004 V-PAI-1P ημεις G2249 P-1NP οτι G3754 CONJ σαμαριτης G4541 N-NSM ει G1488 V-PXI-2S συ G4771 P-2NS και G2532 CONJ δαιμονιον G1140 N-ASN εχεις G2192 V-PAI-2S Joh 7:20; Joh 10:20; [Matt 10:25]; [Mark 3:22]; [Joh 4:9]; [1Petr 2:23];

Darby

48 The Jews answered and said to him, Say we not well that thou art a Samaritan and hast a demon? Joh 7:20; Joh 10:20; [Matt 10:25]; [Mark 3:22]; [Joh 4:9]; [1Petr 2:23];

TSK - Johannes 8:48

 

Say.

Joh 8:52; Joh 13:13; Matt 15:7; Jak 2:19

thou.

Joh 4:9; Joh 7:20; Joh 10:20; Jes 49:7; Jes 53:3; Matt 10:25; Matt 12:24; Matt 12:31; Rom 15:3

Heb 13:13

 

 

SV

49 Jezus antwoordde: Ik heb den duivel niet; maar74 †Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij.† 74Joh 7:18;

KJV

49 Jesus G2424 answered G611 , I G1473 have G2192 not G3756 a devil G1140 ; but G235 I honour G5091 my G3450 Father G3962 , and G2532 ye G5210 do dishonour G818 me G3165 . Joh 7:18;

YLT

49 Jesus answered, `I have not a demon, but I honour my Father, and ye dishonour me; Joh 7:18;

WHNU

49 απεκριθη G611 V-ADI-3S ιησους G2424 N-NSM εγω G1473 P-1NS δαιμονιον G1140 N-ASN ουκ G3756 PRT-N εχω G2192 V-PAI-1S αλλα G235 CONJ τιμω G5091 V-PAI-1S τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP ατιμαζετε G818 V-PAI-2P με G3165 P-1AS Joh 7:18;

Darby

49 Jesus answered, I have not a demon; but I honour my Father, and ye dishonour me. Joh 7:18;

TSK - Johannes 8:49

 

I have not.

Spr 26:4; Spr 26:5; 1Petr 2:23

but.

Joh 8:29; Joh 11:4; Joh 12:28; Joh 13:31; Joh 13:32; Joh 14:13; Joh 17:4; Jes 42:21; Jes 49:3; Matt 3:15-17

Php 2:6-11

 

 

SV

50 Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt.

KJV

50 And G1161 I G1473 seek G2212 not G3756 mine own G3450 glory G1391 : there is G2076 one that seeketh G2212 and G2532 judgeth G2919 .

YLT

50 and I do not seek my own glory; there is who is seeking and is judging;

WHNU

50 εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N ζητω G2212 V-PAI-1S την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF μου G3450 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM ζητων G2212 V-PAP-NSM και G2532 CONJ κρινων G2919 V-PAP-NSM

Darby

50 But I do not seek my own glory: there is he that seeks and judges.

TSK - Johannes 8:50

 

I seek not.

Joh 5:41; Joh 7:18

there.

Joh 5:20-23; Joh 5:45; Joh 12:47; Joh 12:48

 

 

SV

51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo75 76 †iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.†† 75Joh 5:24; 76Joh 11:25;

KJV

51 Verily G281 , verily G281 , I say G3004 unto you G5213 , If G1437 a man G5100 keep G5083 my G1699 saying G3056 , he shall G2334 never G3364 G1519 G165 see G2334 death G2288 . Joh 5:24; Joh 11:25;

YLT

51 verily, verily, I say to you, If any one may keep my word, death he may not see--to the age.' Joh 5:24; Joh 11:25;

WHNU

51 αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM τον G3588 T-ASM εμον G1699 S-1ASM λογον G3056 N-ASM τηρηση G5083 V-AAS-3S θανατον G2288 N-ASM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N θεωρηση G2334 V-AAS-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM Joh 5:24; Joh 11:25;

Darby

51 Verily, verily, I say unto you, If any one shall keep my word, he shall never see death. Joh 5:24; Joh 11:25;

TSK - Johannes 8:51

 

If.

Joh 3:15; Joh 3:16; Joh 5:24; Joh 6:50; Joh 11:25; Joh 11:26

keep.

Joh 8:55; Joh 15:20

see.

Joh 8:12; Ps 89:48; Luk 2:26

 

 

SV

52 De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid? [Joh 7:20]; [Joh 10:20];

KJV

52 Then G3767 said G2036 the Jews G2453 unto him G846 , Now G3568 we know G1097 that G3754 thou hast G2192 a devil G1140 . Abraham G11 is dead G599 , and G2532 the prophets G4396; and G2532 thou G4771 sayest G3004 , If G1437 a man G5100 keep G5083 my G3450 saying G3056 , he shall G1089 never G3364 G1519 G165 taste G1089 of death G2288 . [Joh 7:20]; [Joh 10:20];

YLT

52 The Jews, therefore, said to him, `Now we have known that thou hast a demon; Abraham did die, and the prophets, and thou dost say, If any one may keep my word, he shall not taste of death--to the age! [Joh 7:20]; [Joh 10:20];

WHNU

52 ειπον G2036 V-2AAI-3P † [ουν] G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM νυν G3568 ADV εγνωκαμεν G1097 V-RAI-1P