Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Efeze 6) | Volgend hoofdstuk (Filippenzen 2)


Filippenzen 1

  1 2 3 4

SV

1 Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: [2Kor 1:1];

KJV

1 Paul G3972 and G2532 Timotheus G5095, the servants G1401 of Jesus G2424 Christ G5547, to all G3956 the saints G40 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 which are G5607 at G1722 Philippi G5375, with G4862 the bishops G1985 and G2532 deacons G1249: [2Kor 1:1];

YLT

1 Paul and Timotheus, servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with overseers and ministrants; [2Kor 1:1];

WHNU

1 παυλος G3972 N-NSM και G2532 CONJ τιμοθεος G5095 N-NSM δουλοι G1401 N-NPM χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM πασιν G3956 A-DPM τοις G3588 T-DPM αγιοις G40 A-DPM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM τοις G3588 T-DPM ουσιν G5607 V-PXP-DPM εν G1722 PREP φιλιπποις G5375 N-DPM συν G4862 PREP επισκοποις G1985 N-DPM και G2532 CONJ διακονοις G1249 N-DPM [2Kor 1:1];

Darby

1 Paul and Timotheus, bondmen of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with [the] overseers and ministers; [2Kor 1:1];

TSK - Filippenzen 1:1

 

1 Paul testifies his thankfulness to God, and his love towards them, for the fruits of their faith, and fellowship in his sufferings;

9 daily praying to him for their increase in grace;

12 he shows what good the faith of Christ had received by his troubles at Rome;

21 and how ready he is to glorify Christ either by his life or death;

27 exhorting them to unity;

28 and to fortitude in persecution.

 

 

Paul.

Rom 1:1; 1Kor 1:1

Timotheus.

Hand 16:1-3; 1Kor 16:10; 2Kor 1:1; Kol 1:1; 1Thess 1:1; 2Thess 1:1; 1Tim 1:2

Heb 13:23

the servants.

Mark 13:34; Joh 12:26; Tit 1:1; Jak 1:1; 2Petr 1:1; Judas 1:1

Openb 1:1; Openb 19:10; Openb 22:9

the saints.

Rom 1:7; 1Kor 1:2; 2Kor 1:1; Efez 1:1; Efez 1:15; 2Thess 1:10

Philippi.

Hand 16:12-15; 1Thess 2:2

the bishops.

Hand 1:20; 1Tim 3:1; 1Tim 3:2; Tit 1:7; 1Petr 2:25; Openb 1:20; Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12

and deacons.

Hand 6:1-7; 1Tim 3:8; 1Tim 3:10; 1Tim 3:12; 1Tim 3:13

 

 

SV

2 Genade1 2  zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.   1Rom 1:7;  21Petr 1:2;

KJV

2 Grace G5485 [be] unto you G5213, and G2532 peace G1515, from G575 God G2316 our G2257 Father G3962, and G2532 [from] the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547. Rom 1:7; 1Petr 1:2;

YLT

2 Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. Rom 1:7; 1Petr 1:2;

WHNU

2 χαρις G5485 N-NSF υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ειρηνη G1515 N-NSF απο G575 PREP θεου G2316 N-GSM πατρος G3962 N-GSM ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM Rom 1:7; 1Petr 1:2;

Darby

2 grace to you, and peace from God our Father and [the] Lord Jesus Christ. Rom 1:7; 1Petr 1:2;

TSK - Filippenzen 1:2

 

Rom 1:7; 2Kor 1:2; 1Petr 1:2

 

 

SV

3 Ik3 4 5 6  dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.     3Efez 1:15;  4Kol 1:3;  51Thess 1:2;  62Thess 1:3;

KJV

3 I thank G2168 my G3450 God G2316 upon G1909 every G3956 remembrance G3417 of you G5216,1

  1remembrance: or, mention  Efez 1:15; Kol 1:3; 1Thess 1:2; 2Thess 1:3;

YLT

3 I give thanks to my God upon all the remembrance of you, Efez 1:15; Kol 1:3; 1Thess 1:2; 2Thess 1:3;

WHNU

3 ευχαριστω G2168 V-PAI-1S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM μου G3450 P-1GS επι G1909 PREP παση G3956 A-DSF τη G3588 T-DSF μνεια G3417 N-DSF υμων G5216 P-2GP Efez 1:15; Kol 1:3; 1Thess 1:2; 2Thess 1:3;

Darby

3 I thank my God for my whole remembrance of you, Efez 1:15; Kol 1:3; 1Thess 1:2; 2Thess 1:3;

TSK - Filippenzen 1:3

 

I thank.

Rom 1:8; Rom 1:9; Rom 6:17; 1Kor 1:4

upon.

Efez 1:15; Efez 1:16; Kol 1:3; Kol 1:4; 1Thess 1:2; 1Thess 1:3; 1Thess 3:9; 2Thess 1:3; 2Tim 1:3; Filem 1:4; Filem 1:5

remembrance.  or, mention.

 

 

SV

4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)

KJV

4 Always G3842 in G1722 every G3956 prayer G1162 of mine G3450 for G5228 you G5216 all G3956 making G4160 request G1162 with G3326 joy G5479,

YLT

4 always, in every supplication of mine for you all, with joy making the supplication,

WHNU

4 παντοτε G3842 ADV εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF δεησει G1162 N-DSF μου G3450 P-1GS υπερ G5228 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP μετα G3326 PREP χαρας G5479 N-GSF την G3588 T-ASF δεησιν G1162 N-ASF ποιουμενος G4160 V-PMP-NSM

Darby

4 constantly in my every supplication, making the supplication for you all with joy,

TSK - Filippenzen 1:4

 

in.

Filipp 1:9-11; Rom 1:9; Efez 1:14-23; 1Thess 1:2

with.

Filipp 2:2; Filipp 3:18; Filipp 4:1; Luk 15:7; Luk 15:10; Kol 2:5; 1Thess 2:19; 1Thess 2:20; Filem 1:7; 2Joh 1:4

 

 

SV

5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;

KJV

5 For G1909 your G5216 fellowship G2842 in G1519 the gospel G2098 from G575 the first G4413 day G2250 until G891 now G3568;

YLT

5 for your contribution to the good news from the first day till now,

WHNU

5 επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF κοινωνια G2842 N-DSF υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN απο G575 PREP της G3588 T-GSF πρωτης G4413 A-GSF ημερας G2250 N-GSF αχρι G891 PREP του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV

Darby

5 because of your fellowship with the gospel, from the first day until now;

TSK - Filippenzen 1:5

 

Filipp 1:7; Filipp 4:14; Hand 16:15; Rom 11:17; Rom 12:13; Rom 15:26; 1Kor 1:9; 2Kor 8:1

Efez 2:19-22; Efez 3:6; Kol 1:21-23; Filem 1:17; Hebr 3:14; 2Petr 1:1; 1Joh 1:3; 1Joh 1:7

 

 

SV

6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een7 8  goed werk begonnen heeft, [dat] voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;   7Joh 6:29;  81Thess 1:3;

KJV

6 Being confident G3982 of this G5124 very thing G846, that G3754 he which hath begun G1728 a good G18 work G2041 in G1722 you G5213 will perform G2005 [it] until G891 the day G2250 of Jesus G2424 Christ G5547:2

  2perform: or, finish  Joh 6:29; 1Thess 1:3;

YLT

6 having been confident of this very thing, that He who did begin in you a good work, will perform [it] till a day of Jesus Christ, Joh 6:29; 1Thess 1:3;

WHNU

6 πεποιθως G3982 V-2RAP-NSM αυτο G846 P-ASN τουτο G5124 D-ASN οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM εναρξαμενος G1728 V-ADP-NSM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP εργον G2041 N-ASN αγαθον G18 A-ASN επιτελεσει G2005 V-FAI-3S αχρις G891 PREP ημερας G2250 N-GSF  ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM Joh 6:29; 1Thess 1:3;

Darby

6 having confidence of this very thing, that he who has begun in you a good work will complete it unto Jesus Christ's day: Joh 6:29; 1Thess 1:3;

TSK - Filippenzen 1:6

 

confident.

2Kor 1:15; 2Kor 2:3; 2Kor 7:16; 2Kor 9:4; Gal 5:10; 2Thess 3:4; Filem 1:21; Hebr 10:35

begun.

Filipp 1:29; Filipp 2:13; Joh 6:29; Hand 11:18; Hand 16:14; Rom 8:28-30; Efez 2:4-10; Kol 2:12

1Thess 1:3; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; Tit 3:4-6; Hebr 13:20; Hebr 13:21; Jak 1:16-18

1Petr 1:2; 1Petr 1:3

will.

Ps 138:8; Joh 6:29; Efez 4:12; 1Thess 5:23; 1Thess 5:24; 2Thess 1:11; 1Petr 5:10

perform it.  or, finish it.

Heb 12:2

the day.

Filipp 1:10; 1Kor 1:8; 2Petr 3:10

 

 

SV

7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in [mijn] hart houde, dat gij, beide9 10 11 12 13  in mijn banden, en [in mijn] verantwoording en bevestiging van het Evangelie, gij allen, [zeg ik], mijner genade mede deelachtig zijt.      9Efez 3:1;  10Efez 4:1;  11Kol 4:3;  12Kol 4:18;  132Tim 1:8;  [2Tim 2:9];

KJV

7 Even as G2531 it is G2076 meet G1342 for me G1698 to think G5426 this G5124 of G5228 you G5216 all G3956, because G1223 I have G2192 you G5209 in G1722 my G3165 heart G2588; inasmuch as both G5037 in G1722 my G3450 bonds G1199, and G2532 in the defence G627 and G2532 confirmation G951 of the gospel G2098, ye G5209 all G3956 are G5607 partakers G4791 of my G3450 grace G5485.3 4

   3I have…: or, ye have me in your heart  4of my…: or, with me of grace  Efez 3:1; Efez 4:1; Kol 4:3; Kol 4:18; 2Tim 1:8; [2Tim 2:9];

YLT

7 according as it is righteous for me to think this in behalf of you all, because of my having you in the heart, both in my bonds, and [in] the defence and confirmation of the good news, all of you being fellow-partakers with me of grace. Efez 3:1; Efez 4:1; Kol 4:3; Kol 4:18; 2Tim 1:8; [2Tim 2:9];

WHNU

7 καθως G2531 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S δικαιον G1342 A-NSN εμοι G1698 P-1DS τουτο G5124 D-ASN φρονειν G5426 V-PAN υπερ G5228 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP δια G1223 PREP το G3588 T-ASN εχειν G2192 V-PAN με G3165 P-1AS εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF υμας G5209 P-2AP εν G1722 PREP τε G5037 PRT τοις G3588 T-DPM δεσμοις G1199 N-DPM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF απολογια G627 N-DSF και G2532 CONJ βεβαιωσει G951 N-DSF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN συγκοινωνους G4791 A-APM μου G3450 P-1GS της G3588 T-GSF χαριτος G5485 N-GSF παντας G3956 A-APM υμας G5209 P-2AP οντας G5607 V-PXP-APM Efez 3:1; Efez 4:1; Kol 4:3; Kol 4:18; 2Tim 1:8; [2Tim 2:9];

Darby

7 as it is righteous for me to think this as to you all, because ye have *me* in your hearts, and that both in my bonds and in the defence and confirmation of the glad tidings ye are all participators in my grace. Efez 3:1; Efez 4:1; Kol 4:3; Kol 4:18; 2Tim 1:8; [2Tim 2:9];

TSK - Filippenzen 1:7

 

it is.

1Kor 13:7; 1Thess 1:2-5; 1Thess 5:5; Hebr 6:9; Hebr 6:10

because.

2Kor 3:2; 2Kor 7:3

I have you in my heart.  or, ye have me in your heart.

Gal 5:6; 1Joh 3:14

as.

Hand 16:23-25; Hand 20:23; Efez 3:1; Efez 4:1; Efez 6:20; Kol 4:3; Kol 4:18; 2Tim 1:8; 2Tim 2:9

Hebr 10:33; Hebr 10:34

and in.

Filipp 1:17; Filipp 4:14

partakers of my.  or, partakers with me of.

Filipp 1:5; 1Kor 9:23; Hebr 3:1; 1Petr 4:13; 1Petr 5:1

 

 

SV

8 Want14 15 16 17 18 19 20 21  God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus.         14Rom 1:9;  15Rom 9:1;  162Kor 1:23;  172Kor 11:31;  18Gal 1:20;  191Thess 2:5;  201Tim 5:21;  212Tim 4:1;

KJV

8 For G1063 God G2316 is G2076 my G3450 record G3144, how G5613 greatly I long after G1971 you G5209 all G3956 in G1722 the bowels G4698 of Jesus G2424 Christ G5547. Rom 1:9; Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; 1Thess 2:5; 1Tim 5:21; 2Tim 4:1;

YLT

8 For God is my witness, how I long for you all in the bowels of Jesus Christ, Rom 1:9; Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; 1Thess 2:5; 1Tim 5:21; 2Tim 4:1;

WHNU

8 μαρτυς G3144 N-NSM γαρ G1063 CONJ μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ως G5613 ADV επιποθω G1971 V-PAI-1S παντας G3956 A-APM υμας G5209 P-2AP εν G1722 PREP σπλαγχνοις G4698 N-DPN χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM Rom 1:9; Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; 1Thess 2:5; 1Tim 5:21; 2Tim 4:1;

Darby

8 For God is my witness how I long after you all in [the] bowels of Christ Jesus. Rom 1:9; Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; 1Thess 2:5; 1Tim 5:21; 2Tim 4:1;

TSK - Filippenzen 1:8

 

God.

Rom 1:9; Rom 9:1; Gal 1:20; 1Thess 2:5

how.

Filipp 2:26; Filipp 4:1; 2Kor 13:9; Gal 4:19; Kol 2:1; 1Thess 2:8; 2Tim 1:4

in.

Filipp 2:1; Jes 16:11; Jes 63:15; Jer 31:20; Luk 1:78

2Kor 6:12; 2Kor 7:15

Kol 3:12; Filem 1:12; Filem 1:20; 1Joh 3:17

 

 

SV

9 En dit bid ik [God], dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen;

KJV

9 And G2532 this G5124 I pray G4336, that G2443 your G5216 love G26 may abound G4052 yet G2089 more G3123 and G2532 more G3123 in G1722 knowledge G1922 and G2532 [in] all G3956 judgment G144;5

  5judgment: or, sense

YLT

9 and this I pray, that your love yet more and more may abound in full knowledge, and all judgment,

WHNU

9 και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN προσευχομαι G4336 V-PNI-1S ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF υμων G5216 P-2GP ετι G2089 ADV μαλλον G3123 ADV και G2532 CONJ μαλλον G3123 ADV περισσευη G4052 V-PAS-3S εν G1722 PREP επιγνωσει G1922 N-DSF και G2532 CONJ παση G3956 A-DSF αισθησει G144 N-DSF

Darby

9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in full knowledge and all intelligence,

TSK - Filippenzen 1:9

 

this.

4

your.

Filipp 3:15; Filipp 3:16; Job 17:9; Spr 4:18; Matt 13:31-33; 2Kor 8:7; 1Thess 3:12; 1Thess 4:1; 1Thess 4:9; 1Thess 4:10

2Thess 1:3; Filem 1:6; 1Petr 1:22

in knowledge.

1Kor 14:20; Efez 5:17; Kol 1:9; Kol 3:10; 2Petr 1:5; 2Petr 1:6; 2Petr 3:18

judgment.  or, sense.

Heb 5:14; *Gr:

 

 

SV

10 Opdat gij beproeft de dingen, die [daarvan] verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;

KJV

10 That G1519 ye G5209 may approve G1381 things that are excellent G1308; that G2443 ye may be G5600 sincere G1506 and G2532 without offence G677 till G1519 the day G2250 of Christ G5547;6 7

   6approve: or, try  7are…: or, differ

YLT

10 for your proving the things that differ, that ye may be pure and offenceless--to a day of Christ,

WHNU

10 εις G1519 PREP το G3588 T-ASN δοκιμαζειν G1381 V-PAN υμας G5209 P-2AP τα G3588 T-APN διαφεροντα G1308 V-PAP-APN ινα G2443 CONJ ητε G5600 V-PXS-2P ειλικρινεις G1506 A-NPM και G2532 CONJ απροσκοποι G677 A-NPM εις G1519 PREP ημεραν G2250 N-ASF χριστου G5547 N-GSM

Darby

10 that ye may judge of and approve the things that are more excellent, in order that ye may be pure and without offence for Christ's day,

TSK - Filippenzen 1:10

 

ye.

Jes 7:15; Jes 7:16; Amos 5:14; Amos 5:15; Micha 3:2; Joh 3:20; Rom 2:18; Rom 7:16; Rom 7:22; Rom 8:7

Rom 12:2; Rom 12:9

approve things that are excellent.  or, try things thatdiffer.

Job 12:11; Job 34:3; Rom 12:2; 2Kor 11:13-15; Efez 5:10; 1Thess 5:21

Hebr 5:12-14; 1Joh 4:1; Openb 2:2

that ye may be.

Filipp 1:16; Gen 20:5; Joz 24:14; Joh 1:47; Hand 24:16; 2Kor 1:12; 2Kor 2:17; 2Kor 8:8

Eph 4:15; *marg:

Efez 5:27; Efez 6:24; 1Thess 3:13; 1Thess 5:23

without.

Matt 16:23; Matt 18:6; Matt 18:7; Matt 26:33; Rom 14:20; Rom 14:21; Rom 16:17; 1Kor 8:13; 1Kor 10:32; 2Kor 6:3

Gal 5:11; 1Thess 3:13

till.

1Co 1:8

 

 

SV

11 Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.

KJV

11 Being filled G4137 with the fruits G2590 of righteousness G1343, which G3588 are by G1223 Jesus G2424 Christ G5547, unto G1519 the glory G1391 and G2532 praise G1868 of God G2316.

YLT

11 being filled with the fruit of righteousness, that [is] through Jesus Christ, to the glory and praise of God.

WHNU

11 πεπληρωμενοι G4137 V-RPP-NPM καρπον G2590 N-ASM δικαιοσυνης G1343 N-GSF τον G3588 T-ASM δια G1223 PREP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM εις G1519 PREP δοξαν G1391 N-ASF και G2532 CONJ επαινον G1868 N-ASM θεου G2316 N-GSM

Darby

11 being complete as regards the fruit of righteousness, which [is] by Jesus Christ, to God's glory and praise.

TSK - Filippenzen 1:11

 

filled.

Filipp 4:17; Ps 1:3; Ps 92:12-14; Jes 5:2; Luk 13:6-9; Joh 15:2; Joh 15:8; Joh 15:16; Rom 6:22

Rom 15:28; 2Kor 9:10; Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 5:9; Kol 1:6; Kol 1:10; Hebr 12:11

Jak 3:17; Jak 3:18

are.

Ps 92:14; Ps 92:15; Jes 60:21; Jes 61:3; Jes 61:11; Matt 5:16; Joh 15:4; Joh 15:5; 1Kor 10:31

Efez 2:10; Kol 1:6; 2Thess 1:12; Hebr 13:15; Hebr 13:16; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9; 1Petr 2:12; 1Petr 4:10; 1Petr 4:11; 1Petr 4:14

unto.

Joh 15:8; Efez 1:12; Efez 1:14

 

 

SV

12 En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij [is geschied], meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is;

KJV

12 But G1161 I would G1014 ye G5209 should understand G1097, brethren G80, that G3754 the things [which happened] unto G2596 me G1691 have fallen out G2064 rather G3123 unto G1519 the furtherance G4297 of the gospel G2098;

YLT

12 And I wish you to know, brethren, that the things concerning me, rather to an advancement of the good news have come,

WHNU

12 γινωσκειν G1097 V-PAN δε G1161 CONJ υμας G5209 P-2AP βουλομαι G1014 V-PNI-1S αδελφοι G80 N-VPM οτι G3754 CONJ τα G3588 T-NPN κατ G2596 PREP εμε G1691 P-1AS μαλλον G3123 ADV εις G1519 PREP προκοπην G4297 N-ASF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN εληλυθεν G2064 V-2RAI-3S

Darby

12 But I would have you know, brethren, that the circumstances in which I am have turned out rather to the furtherance of the glad tidings,

TSK - Filippenzen 1:12

 

that.

Hand 21:28-36; Hand 22:1-30; Hand 28:1-31

rather.

Ex 18:11; Esth 9:1; Ps 76:10; Hand 8:4; Hand 11:19-21; Rom 8:28; Rom 8:37; 2Tim 2:9

 

 

SV

13 Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen; [Efez 3:1];

KJV

13 So that G5620 my G3450 bonds G1199 in G1722 Christ G5547 are G1096 manifest G5318 in G1722 all G3650 the palace G4232, and G2532 in all G3956 other G3062 [places];8 9 10

    8in Christ: or, for Christ  9the palace: or, Cæsar's court  10in all other…: or, to all others  [Efez 3:1];

YLT

13 so that my bonds have become manifest in Christ in the whole praetorium, and to the other places--all, [Efez 3:1];

WHNU

13 ωστε G5620 CONJ τους G3588 T-APM δεσμους G1199 N-APM μου G3450 P-1GS φανερους G5318 A-APM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM γενεσθαι G1096 V-2ADN εν G1722 PREP ολω G3650 A-DSN τω G3588 T-DSN πραιτωριω G4232 N-DSN και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM λοιποις G3062 A-DPM πασιν G3956 A-DPM [Efez 3:1];

Darby

13 so that my bonds have become manifest [as being] in Christ in all the praetorium and to all others; [Efez 3:1];

TSK - Filippenzen 1:13

 

Hand 20:23; Hand 20:24; Hand 21:11-13; Hand 26:29; Hand 26:31; Hand 28:17; Hand 28:20; Efez 3:1; Efez 4:1; Efez 6:20

Col 4:3-18

in Christ.  or, for Christ.

1Pe 4:12-16

the palace.  or, Caesar's court.

4:22

in all other places.  or, to all others.

1Thess 1:8; 1Thess 1:9

 

 

SV

14 En22 23  [dat] het meerder [deel] der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken.   22Efez 3:13;  231Thess 3:3;

KJV

14 And G2532 many G4119 of the brethren G80 in G1722 the Lord G2962, waxing confident G3982 by my G3450 bonds G1199, are much more G4056 bold G5111 to speak G2980 the word G3056 without fear G870. Efez 3:13; 1Thess 3:3;

YLT

14 and the greater part of the brethren in the Lord, having confidence by my bonds, are more abundantly bold--fearlessly to speak the word. Efez 3:13; 1Thess 3:3;

WHNU

14 και G2532 CONJ τους G3588 T-APM πλειονας G4119 A-APM-C των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM πεποιθοτας G3982 V-2RAP-APM τοις G3588 T-DPM δεσμοις G1199 N-DPM μου G3450 P-1GS περισσοτερως G4056 ADV τολμαν G5111 V-PAN αφοβως G870 ADV τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM  του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM λαλειν G2980 V-PAN Efez 3:13; 1Thess 3:3;

Darby

14 and that the most of the brethren, trusting in [the] Lord through my bonds, dare more abundantly to speak the word of God fearlessly. Efez 3:13; 1Thess 3:3;

TSK - Filippenzen 1:14

 

brethren.

Filipp 4:1; Kol 4:7

waxing.

Hand 4:23-31; 2Kor 1:3-7; Efez 3:13; Efez 6:19; Efez 6:20; Kol 4:4; 1Thess 2:2

without.

Luk 1:74; Luk 12:5-7

 

 

SV

15 Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.

KJV

15 Some G5100 indeed G3303 preach G2784 Christ G5547 even G2532 of G1223 envy G5355 and G2532 strife G2054; and G1161 some G5100 also G2532 of G1223 good will G2107:

YLT

15 Certain, indeed, even through envy and contention, and certain also through good-will, do preach the Christ;

WHNU

15 τινες G5100 X-NPM μεν G3303 PRT και G2532 CONJ δια G1223 PREP φθονον G5355 N-ASM και G2532 CONJ εριν G2054 N-ASF τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ δι G1223 PREP ευδοκιαν G2107 N-ASF τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM κηρυσσουσιν G2784 V-PAI-3P

Darby

15 Some indeed also for envy and strife, but some also for good will, preach the Christ.

TSK - Filippenzen 1:15

 

preach.

Filipp 1:16; Filipp 1:18; Hand 5:42; Hand 8:5; Hand 8:35; Hand 9:20; Hand 10:36; Hand 11:20; 1Kor 1:23; 2Kor 1:19; 2Kor 4:5

1Ti 3:16

even.

Filipp 2:3; Matt 23:5; Rom 16:17; Rom 16:18; 1Kor 3:3; 1Kor 3:4; 1Kor 13:3; 2Kor 12:20; Gal 2:4

Jak 4:5; Jak 4:6

and.

Filipp 1:17; 1Petr 5:2-4

 

 

SV

16 Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen; [Efez 3:1];

KJV

16 The one G3303 preach G2605 Christ G5547 of G1537 contention G2052, not G3756 sincerely G55, supposing G3633 to add G2018 affliction G2347 to my G3450 bonds G1199: [Efez 3:1];

YLT

16 the one, indeed, of rivalry the Christ do proclaim, not purely, supposing to add affliction to my bonds, [Efez 3:1];

WHNU

16 οι G3588 T-NPM μεν G3303 PRT εξ G1537 PREP αγαπης G26 N-GSF ειδοτες G1492 V-RAP-NPM οτι G3754 CONJ εις G1519 PREP απολογιαν G627 N-ASF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN κειμαι G2749 V-PNI-1S [Efez 3:1];

Darby

16 These indeed out of love, knowing that I am set for the defence of the glad tidings; [Efez 3:1];

TSK - Filippenzen 1:16

 

not sincerely.

Filipp 1:10; 2Kor 2:17; 2Kor 4:1; 2Kor 4:2

supposing.

Job 6:14; Job 16:4; Ps 69:26

 

 

SV

17 Doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben.

KJV

17 But G1161 the other of G1537 love G26, knowing G1492 that G3754 I am set G2749 for G1519 the defence G627 of the gospel G2098.

YLT

17 and the other out of love, having known that for defence of the good news I am set:

WHNU

17 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP εριθειας G2052 N-GSF τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM καταγγελλουσιν G2605 V-PAI-3P ουχ G3756 PRT-N αγνως G55 ADV οιομενοι G3633 V-PNP-NPM θλιψιν G2347 N-ASF εγειρειν G1453 V-PAN τοις G3588 T-DPM δεσμοις G1199 N-DPM μου G3450 P-1GS

Darby

17 but those out of contention, announce the Christ, not purely, supposing to arouse tribulation for my bonds.

TSK - Filippenzen 1:17

 

that.

Filipp 1:7; Rom 1:13-17; 1Kor 9:16; 1Kor 9:17; Gal 2:7; Gal 2:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; 2Tim 1:12; 2Tim 4:6; 2Tim 4:7

Luk 21:14; Hand 22:1; Hand 26:1; Hand 26:24; 2Tim 4:16

 

 

SV

18 Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.

KJV

18 What G5101 then G1063? notwithstanding G4133, every G3956 way G5158, whether G1535 in pretence G4392, or G1535 in truth G225, Christ G5547 is preached G2605; and G2532 I G5463 therein G1722 G5129 do rejoice G5463, yea G235, and G2532 will rejoice G5463.

YLT

18 what then? in every way, whether in pretence or in truth, Christ is proclaimed--and in this I rejoice, yea, and shall rejoice.

WHNU

18 τι G5101 I-NSN γαρ G1063 CONJ πλην G4133 ADV οτι G3754 CONJ παντι G3956 A-DSM τροπω G5158 N-DSM ειτε G1535 CONJ προφασει G4392 N-DSF ειτε G1535 CONJ αληθεια G225 N-DSF χριστος G5547 N-NSM καταγγελλεται G2605 V-PPI-3S και G2532 CONJ εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN χαιρω G5463 V-PAI-1S αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ χαρησομαι G5463 V-2FOI-1S

Darby

18 What is it then? at any rate, in every way, whether in pretext or in truth, Christ is announced; and in this I rejoice, yea, also I will rejoice;

TSK - Filippenzen 1:18

 

What.

Rom 3:9; Rom 6:15; 1Kor 10:19; 1Kor 14:15

whether.

Filipp 1:14-17; Matt 23:14; Mark 12:40

Christ.

15

and I.

Mark 9:38-40; Luk 9:45; Luk 9:50; 1Kor 15:11; 2Joh 1:9-11

 

 

SV

19 Want24  ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus.  242Kor 1:11;

KJV

19 For G1063 I know G1492 that G3754 this G5124 shall turn G576 to G1519 my G3427 salvation G4991 through G1223 your G5216 prayer G1162, and G2532 the supply G2024 of the Spirit G4151 of Jesus G2424 Christ G5547, 2Kor 1:11;

YLT

19 For I have known that this shall fall out to me for salvation, through your supplication, and the supply of the Spirit of Christ Jesus, 2Kor 1:11;

WHNU

19 οιδα G1492 V-RAI-1S γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ τουτο G5124 D-NSN μοι G3427 P-1DS αποβησεται G576 V-FDI-3S εις G1519 PREP σωτηριαν G4991 N-ASF δια G1223 PREP της G3588 T-GSF υμων G5216 P-2GP δεησεως G1162 N-GSF και G2532 CONJ επιχορηγιας G2024 N-GSF του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM 2Kor 1:11;

Darby

19 for I know that this shall turn out for me to salvation, through your supplication and [the] supply of the Spirit of Jesus Christ; 2Kor 1:11;

TSK - Filippenzen 1:19

 

I know.

Rom 8:28; 1Kor 4:17; 1Petr 1:7-9

through.

2Kor 1:11; Efez 6:18; Efez 6:19

the Spirit.

Rom 8:9; Gal 4:6; 1Petr 1:11

 

 

SV

20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat25  ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar [dat] in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.  25Rom 5:5;

KJV

20 According G2596 to my G3450 earnest expectation G603 and G2532 [my] hope G1680, that G3754 in G1722 nothing G3762 I shall be ashamed G153, but G235 [that] with G1722 all G3956 boldness G3954, as G5613 always G3842, [so] now G3568 also G2532 Christ G5547 shall be magnified G3170 in G1722 my G3450 body G4983, whether G1535 [it be] by G1223 life G2222, or G1535 by G1223 death G2288. Rom 5:5;

YLT

20 according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, and in all freedom, as always, also now Christ shall be magnified in my body, whether through life or through death, Rom 5:5;

WHNU

20 κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF αποκαραδοκιαν G603 N-ASF και G2532 CONJ ελπιδα G1680 N-ASF μου G3450 P-1GS οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP ουδενι G3762 A-DSN αισχυνθησομαι G153 V-FPI-1S αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF παρρησια G3954 N-DSF ως G5613 ADV παντοτε G3842 ADV και G2532 CONJ νυν G3568 ADV μεγαλυνθησεται G3170 V-FPI-3S χριστος G5547 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN μου G3450 P-1GS ειτε G1535 CONJ δια G1223 PREP ζωης G2222 N-GSF ειτε G1535 CONJ δια G1223 PREP θανατου G2288 N-GSM Rom 5:5;

Darby

20 according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but in all boldness, as always, now also Christ shall be magnified in my body whether by life or by death. Rom 5:5;

TSK - Filippenzen 1:20

 

earnest.

Ps 62:5; Spr 10:28; Spr 23:18; Rom 8:19

in nothing.

Ps 25:2; Ps 119:80; Ps 119:116; Jes 45:17; Jes 50:7; Jes 54:4; Rom 5:5; Rom 9:33; 2Kor 7:14

2Kor 10:8; Efez 6:19; Efez 6:20; 1Petr 4:16; 1Joh 2:28

with.

Filipp 1:14; 2Kor 2:14-16

Christ.

Filipp 2:17; Rom 6:13; Rom 6:19; Rom 12:1; 1Kor 6:20; 1Kor 7:34; 2Kor 5:15; 1Thess 5:23

whether.

Filipp 1:23; Filipp 1:24; Joh 12:27; Joh 12:28; Joh 21:19; Hand 20:24; Hand 21:13; Rom 14:7-9; 1Kor 15:31

2Kor 4:10; Kol 1:24; 2Tim 4:6; 2Tim 4:7; 2Petr 1:12-15

 

 

SV

21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is [mij] gewin.

KJV

21 For G1063 to me G1698 to live G2198 [is] Christ G5547, and G2532 to die G599 [is] gain G2771.

YLT

21 for to me to live [is] Christ, and to die gain.

WHNU

21 εμοι G1698 P-1DS γαρ G1063 CONJ το G3588 T-NSN ζην G2198 V-PAN χριστος G5547 N-NSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αποθανειν G599 V-2AAN κερδος G2771 N-NSN

Darby

21 For for me to live [is] Christ, and to die gain;

TSK - Filippenzen 1:21

 

to live.

Filipp 1:20; Filipp 2:21; 1Kor 1:30; Gal 6:14; Kol 3:4

to die.

Filipp 1:23; Jes 57:1; Jes 57:2; Rom 8:35-39; 1Kor 3:22; 2Kor 5:1; 2Kor 5:6; 2Kor 5:8; 1Thess 4:13-15

Re 14:13

 

 

SV

22 Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.

KJV

22 But G1161 if G1487 I live G2198 in G1722 the flesh G4561, this G5124 [is] the fruit G2590 of my labour G2041 G3427: yet G2532 what G5101 I shall choose G138 I wot G1107 not G3756.

YLT

22 And if to live in the flesh [is] to me a fruit of work, then what shall I choose? I know not;

WHNU

22 ει G1487 COND δε G1161 CONJ το G3588 T-NSN ζην G2198 V-PAN εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF τουτο G5124 D-NSN μοι G3427 P-1DS καρπος G2590 N-NSM εργου G2041 N-GSN και G2532 CONJ τι G5101 I-ASN αιρησομαι G138 V-FMI-1S ου G3756 PRT-N γνωριζω G1107 V-PAI-1S

Darby

22 but if to live in flesh [is my lot] , this is for me worth the while: and what I shall choose I cannot tell.

TSK - Filippenzen 1:22

 

live.

Filipp 1:24; 2Kor 10:3; Gal 2:20; Kol 2:1; 1Petr 4:2

this.

Ps 71:18; Jes 38:18; Jes 38:19

I wot.

Gen 21:26; Gen 39:8; Ex 32:1; Hand 3:17; Rom 11:2

 

 

SV

23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want [dat] is zeer verre het beste.

KJV

23 For G1063 I am in a strait G4912 betwixt G1537 two G1417, having G2192 a desire G1939 to G1519 depart G360, and G2532 to be G1511 with G4862 Christ G5547; which is far G4183 G3123 better G2908:

YLT

23 for I am pressed by the two, having the desire to depart, and to be with Christ, for it is far better,

WHNU

23 συνεχομαι G4912 V-PPI-1S δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN δυο G1417 A-NUI την G3588 T-ASF επιθυμιαν G1939 N-ASF εχων G2192 V-PAP-NSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN αναλυσαι G360 V-AAN και G2532 CONJ συν G4862 PREP χριστω G5547 N-DSM ειναι G1511 V-PXN πολλω G4183 A-DSN  γαρ G1063 CONJ [γαρ] G1063 CONJ μαλλον G3123 ADV κρεισσον G2908 A-NSN

Darby

23 But I am pressed by both, having the desire for departure and being with Christ, [for] [it is] very much better,

TSK - Filippenzen 1:23

 

in.

2Sam 24:14; 1Thess 2:1; 1Thess 2:13; Luk 12:50; 2Kor 6:12

a desire.

Luk 2:29; Luk 2:30; Joh 13:1; 2Kor 5:8; 2Tim 4:6

with.

Job 19:26; Job 19:27; Ps 49:15; Luk 8:38; Luk 23:43; Joh 14:3; Joh 17:24; Hand 7:59

2Kor 5:8; 1Thess 4:17; Openb 14:13

far.

Ps 16:10; Ps 16:11; Ps 17:15; Ps 73:24-26; Openb 7:14-17

 

 

SV

24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.

KJV

24 Nevertheless G1161 to abide G1961 in G1722 the flesh G4561 [is] more needful G316 for G1223 you G5209.

YLT

24 and to remain in the flesh is more necessary on your account,

WHNU

24 το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ επιμενειν G1961 V-PAN  [εν] G1722 PREP τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF αναγκαιοτερον G316 A-NSN-C δι G1223 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

24 but remaining in the flesh [is] more necessary for your sakes;

TSK - Filippenzen 1:24

 

Filipp 1:22; Filipp 1:25; Filipp 1:26; Joh 16:7; Hand 20:29-31

 

 

SV

25 En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs; [Filem 1:22];

KJV

25 And G2532 having this G5124 confidence G3982, I know G1492 that G3754 I shall abide G3306 and G2532 continue G4839 with you G5213 all G3956 for G1519 your G5216 furtherance G4297 and G2532 joy G5479 of faith G4102; [Filem 1:22];

YLT

25 and of this being persuaded, I have known that I shall remain and continue with you all, to your advancement and joy of the faith, [Filem 1:22];

WHNU

25 και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN πεποιθως G3982 V-2RAP-NSM οιδα G1492 V-RAI-1S οτι G3754 CONJ μενω G3306 V-FAI-1S και G2532 CONJ παραμενω G3887 V-FAI-1S πασιν G3956 A-DPM υμιν G5213 P-2DP εις G1519 PREP την G3588 T-ASF υμων G5216 P-2GP προκοπην G4297 N-ASF και G2532 CONJ χαραν G5479 N-ASF της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF [Filem 1:22];

Darby

25 and having confidence of this, I know that I shall remain and abide along with you all, for your progress and joy in faith; [Filem 1:22];

TSK - Filippenzen 1:25

 

confidence.

Filipp 2:24; Hand 20:25

for.

Luk 22:32; Joh 21:15-17; Hand 11:23; Hand 14:22; Rom 1:11; Rom 1:12; Rom 15:18; Rom 15:29

2Kor 1:24; Efez 4:11-13

joy.

Ps 60:6; Rom 5:2; Rom 15:13; 1Petr 1:8

 

 

SV

26 Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.

KJV

26 That G2443 your G5216 rejoicing G2745 may be more abundant G4052 in G1722 Jesus G2424 Christ G5547 for G1722 me G1698 by G1223 my G1699 coming G3952 to G4314 you G5209 again G3825.

YLT

26 that your boasting may abound in Christ Jesus in me through my presence again to you.

WHNU

26 ινα G2443 CONJ το G3588 T-NSN καυχημα G2745 N-NSN υμων G5216 P-2GP περισσευη G4052 V-PAS-3S εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS δια G1223 PREP της G3588 T-GSF εμης G1699 S-1GSF παρουσιας G3952 N-GSF παλιν G3825 ADV προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

26 that your boasting may abound in Christ Jesus through me by my presence again with you.

TSK - Filippenzen 1:26

 

Filipp 2:16-18; Filipp 3:1; Filipp 3:3; Filipp 4:4; Filipp 4:10; Hoogl 5:1; Joh 16:22; Joh 16:24; 2Kor 1:14; 2Kor 5:12; 2Kor 7:6

 

 

SV

27 Alleenlijk26 27 28 29 30 31  wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies;       26Gen 17:1;  271Kor 7:20;  28Efez 4:1;  29Kol 1:10;  301Thess 2:12;  311Thess 4:1;

KJV

27 Only G3440 let your conversation be G4176 as it becometh G516 the gospel G2098 of Christ G5547: that G2443 whether G1535 I come G2064 and G2532 see G1492 you G5209, or G1535 else be absent G548, I may hear G191 of your G5216 affairs G4012, that G3754 ye stand fast G4739 in G1722 one G1520 spirit G4151, with one G3391 mind G5590 striving together G4866 for the faith G4102 of the gospel G2098; Gen 17:1; 1Kor 7:20; Efez 4:1; Kol 1:10; 1Thess 2:12; 1Thess 4:1;

YLT

27 Only worthily of the good news of the Christ conduct ye yourselves, that, whether having come and seen you, whether being absent I may hear of the things concerning you, that ye stand fast in one spirit, with one soul, striving together for the faith of the good news, Gen 17:1; 1Kor 7:20; Efez 4:1; Kol 1:10; 1Thess 2:12; 1Thess 4:1;

WHNU

27 μονον G3440 ADV αξιως G516 ADV του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM πολιτευεσθε G4176 V-PNM-2P ινα G2443 CONJ ειτε G1535 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM και G2532 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM υμας G5209 P-2AP ειτε G1535 CONJ απων G548 V-PXP-NSM ακουω G191 V-PAS-1S τα G3588 T-APN περι G4012 PREP υμων G5216 P-2GP οτι G3754 CONJ στηκετε G4739 V-PAI-2P εν G1722 PREP ενι G1520 A-DSN πνευματι G4151 N-DSN μια G1520 A-DSF ψυχη G5590 N-DSF συναθλουντες G4866 V-PAP-NPM τη G3588 T-DSF πιστει G4102 N-DSF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN Gen 17:1; 1Kor 7:20; Efez 4:1; Kol 1:10; 1Thess 2:12; 1Thess 4:1;

Darby

27 Only conduct yourselves worthily of the glad tidings of the Christ, in order that whether coming and seeing you, or absent, I may hear of what concerns you, that ye stand firm in one spirit, with one soul, labouring together in the same conflict with the faith of the glad tidings; Gen 17:1; 1Kor 7:20; Efez 4:1; Kol 1:10; 1Thess 2:12; 1Thess 4:1;

TSK - Filippenzen 1:27

 

let.

Filipp 3:18-21; Efez 4:1; Kol 1:10; 1Thess 2:11; 1Thess 2:12; 1Thess 4:1; Tit 2:10; 2Petr 1:4-9

2Petr 3:11; 2Petr 3:14

the gospel.

Rom 1:9; Rom 1:16; Rom 15:16; Rom 15:29; 2Kor 4:4; 2Kor 9:13; Gal 1:7

whether.

Filipp 2:12; Filipp 2:24

I may.

Efez 1:15; Kol 1:4; 1Thess 3:6; Filem 1:5; 3Joh 1:3; 3Joh 1:4

that ye.

Filipp 2:1; Filipp 2:2; Filipp 4:1; Ps 122:3; Ps 133:1; Matt 12:25; 1Kor 1:10; 1Kor 15:58; 1Kor 16:13; 1Kor 16:14

2Co 13:11

in one.

Jer 32:39; Joh 17:20; Joh 17:21; Hand 2:46; Hand 4:32; Rom 12:4; Rom 12:5; 1Kor 12:12-31

Efez 4:3-6; Jak 3:18; Judas 1:3

the faith.

Spr 22:23; Hand 24:24; Rom 1:5; Rom 10:8; Efez 1:13; 1Tim 1:11; 1Tim 1:19; 2Tim 4:7

 

 

SV

28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God.

KJV

28 And G2532 in G1722 nothing G3367 G3361 terrified G4426 by G5259 your adversaries G480: which G3748 is G2076 to them G846 G3303 an evident token G1732 of perdition G684, but G1161 to you G5213 of salvation G4991, and G2532 that G5124 of G575 God G2316.

YLT

28 and not terrified in anything by those opposing, which to them indeed is a token of destruction, and to you of salvation, and that from God;

WHNU

28 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N πτυρομενοι G4426 V-PPP-NPM εν G1722 PREP μηδενι G3367 A-DSN υπο G5259 PREP των G3588 T-GPM αντικειμενων G480 V-PNP-GPM ητις G3748 R-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S αυτοις G846 P-DPM ενδειξις G1732 N-NSF απωλειας G684 N-GSF υμων G5216 P-2GP δε G1161 CONJ σωτηριας G4991 N-GSF και G2532 CONJ τουτο G5124 D-NSN απο G575 PREP θεου G2316 N-GSM

Darby

28 and not frightened in anything by the opposers, which is to them a demonstration of destruction, but of your salvation, and that from God;

TSK - Filippenzen 1:28

 

in.

Jes 51:7; Jes 51:12; Matt 10:28; Luk 12:4-7; Luk 21:12-19; Hand 4:19-31; Hand 5:40-42

1Thess 2:2; 2Tim 1:7; 2Tim 1:8; Hebr 13:6; Openb 2:10

an.

2Thess 1:5; 2Thess 1:6; 1Petr 4:12-14

but.

Matt 5:10-12; Rom 8:17; 2Tim 2:11; 2Tim 2:12

and that.

Gen 49:18; Ps 50:23; Ps 68:19; Ps 68:20; Jes 12:2; Luk 3:6; Hand 28:28

 

 

SV

29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

KJV

29 For G3754 unto you G5213 it is given G5483 in the behalf G5228 of Christ G5547, not G3756 only G3440 to believe G4100 on G1519 him G846, but G235 also G2532 to suffer G3958 for G5228 his sake G846 G5228;

YLT

29 because to you it was granted, on behalf of Christ, not only to believe in him, but also on behalf of him to suffer;

WHNU

29 οτι G3754 CONJ υμιν G5213 P-2DP εχαρισθη G5483 V-API-3S το G3588 T-ASN υπερ G5228 PREP χριστου G5547 N-GSM ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV το G3588 T-ASN εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM πιστευειν G4100 V-PAN αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ το G3588 T-ASN υπερ G5228 PREP αυτου G846 P-GSM πασχειν G3958 V-PAN

Darby

29 because to you has been given, as regards Christ, not only the believing on him but the suffering for him also,

TSK - Filippenzen 1:29

 

it is.

Hand 5:41; Rom 5:3; Jak 1:2; 1Petr 4:13

not.

Matt 16:17; Joh 1:12; Joh 1:13; Joh 6:44; Joh 6:45; Hand 13:39; Hand 14:27; Efez 2:8; Kol 2:12

Jak 1:17; Jak 1:18

 

 

SV

30 Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort.

KJV

30 Having G2192 the same G846 conflict G73 which G3634 ye saw G1492 G1492 in G1722 me G1698, and G2532 now G3568 hear G191 [to be] in G1722 me G1698.

YLT

30 the same conflict having, such as ye saw in me, and now hear of in me.

WHNU

30 τον G3588 T-ASM αυτον G846 P-ASM αγωνα G73 N-ASM εχοντες G2192 V-PAP-NPM οιον G3634 K-ASM ειδετε G3708 V-2AAI-2P εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS και G2532 CONJ νυν G3568 ADV ακουετε G191 V-PAI-2P εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS

Darby

30 having the same conflict which ye have seen in me, and now hear of in me.

TSK - Filippenzen 1:30

 

the same.

Joh 16:33; Rom 8:35-37; 1Kor 4:9-14; 1Kor 15:30-32; Efez 6:11-18; Kol 2:1

1Thess 2:14; 1Thess 2:15; 1Thess 3:2-4; 2Tim 2:10-12; 2Tim 4:7; Hebr 10:32; Hebr 10:33; Hebr 12:4; Openb 2:10; Openb 2:11

Re 12:11

which.

Hand 16:19-40; 1Thess 2:2

now.

13

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Efeze 6)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Filippenzen 2)