Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Petrus 2) | Volgend hoofdstuk (1 Petrus 4)


1 Petrus 3

1 2 3 4 5

SV

1 Desgelijks gij1 2 3 4 5 †vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden;††††† 1Gen 3:16; 21Kor 14:34; 3Efez 5:22; 4Kol 3:18; 5Tit 2:5;† [1Kor 7:16];

KJV

1 Likewise G3668, ye wives G1135, [be] in subjection G5293 to your own G2398 husbands G435; that G2443, if any G1536 obey not G544 the word G3056, they G2770 also G2532 may G2770 without G427 the word G3056 be won G2770 by G1223 the conversation G391 of the wives G1135; Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; Tit 2:5; [1Kor 7:16];

YLT

1 In like manner, the wives, be ye subject to your own husbands, that even if certain are disobedient to the word, through the conversation of the wives, without the word, they may be won, Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; Tit 2:5; [1Kor 7:16];

WHNU

1 ομοιως G3668 ADV† [αι] G3588 T-NPF γυναικες G1135 N-NPF υποτασσομεναι G5293 V-PPP-NPF τοις G3588 T-DPM ιδιοις G2398 A-DPM ανδρασιν G435 N-DPM ινα G2443 CONJ† και G2532 CONJ ει G1487 COND τινες G5100 X-NPM απειθουσιν G544 V-PAI-3P τω G3588 T-DSM λογω G3056 N-DSM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF των G3588 T-GPF γυναικων G1135 N-GPF αναστροφης G391 N-GSF ανευ G427 PREP λογου G3056 N-GSM κερδηθησονται G2770 V-FPI-3P Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; Tit 2:5; [1Kor 7:16];

Darby

1 Likewise, wives, [be] subject to your own husbands, that, even if any are disobedient to the word, they may be gained without [the] word by the conversation of the wives, Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; Tit 2:5; [1Kor 7:16];

TSK - 1 Petrus 3:1

 

1 He teaches the duty of wives and husbands to each other;

8 exhorting all men to unity and love;

14 and to suffer persecution.

19 He declares also the benefits of Christ toward the old world.

ye.

Gen 3:16; Esth 1:16-20; Rom 7:2

1Kor 11:3; 1Kor 14:34; Efez 5:22-24; Efez 5:33; Kol 3:18; 1Tim 2:11; 1Tim 2:12; Tit 2:3-6

obey.

1Petr 1:22; 1Petr 4:17; Rom 6:17; Rom 10:16; 2Thess 1:8; Hebr 5:9; Hebr 11:8

they.

1Kor 7:16; Kol 4:5

won.

Spr 11:30; Spr 18:19; Matt 18:15; 1Kor 9:19-22; Jak 5:19; Jak 5:20

 

 

SV

2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.

KJV

2 While they behold G2029 your G5216 chaste G53 conversation G391 [coupled] with G1722 fear G5401.

YLT

2 having beheld your pure behaviour in fear,

WHNU

2 εποπτευσαντες G2029 V-AAP-NPM την G3588 T-ASF εν G1722 PREP φοβω G5401 N-DSM αγνην G53 A-ASF αναστροφην G391 N-ASF υμων G5216 P-2GP

Darby

2 having witnessed your pure conversation [carried out] in fear;

TSK - 1 Petrus 3:2

 

behold.

1Petr 3:16; 1Petr 1:15; 1Petr 2:12; Filipp 1:27; Filipp 3:20; 1Tim 4:12; 2Petr 3:11

with.

1Petr 3:5; 1Petr 3:6; 1Petr 3:15; Efez 5:33; Efez 6:5; Kol 3:22

 

 

SV

3 Welker6 7 †versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, [bestaande] in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken;†† 61Tim 2:9; 7Tit 2:3;

KJV

3 Whose G3739 adorning G2889 let it G2077 not G3756 be G2077 that outward G1855 [adorning] of plaiting G1708 the hair G2359, and G2532 of wearing G4025 of gold G5553, or G2228 of putting on G1745 of apparel G2440; 1Tim 2:9; Tit 2:3;

YLT

3 whose adorning--let it not be that which is outward, of plaiting of hair, and of putting around of things of gold, or of putting on of garments, 1Tim 2:9; Tit 2:3;

WHNU

3 ων G3739 R-GPF εστω G2077 V-PXM-3S ουχ G3756 PRT-N ο G3588 T-NSM εξωθεν G1855 ADV εμπλοκης G1708 N-GSF τριχων G2359 N-GPF και G2532 CONJ περιθεσεως G4025 N-GSF χρυσιων G5553 N-GPN η G2228 PRT ενδυσεως G1745 N-GSF ιματιων G2440 N-GPN κοσμος G2889 N-NSM 1Tim 2:9; Tit 2:3;

Darby

3 whose adorning let it not be that outward one of tressing of hair, and wearing gold, or putting on apparel; 1Tim 2:9; Tit 2:3;

TSK - 1 Petrus 3:3

 

adorning let.

1Tim 2:9; 1Tim 2:10; Tit 2:3-15; Rom 12:2

that.

Gen 24:22; Gen 24:47; Gen 24:53; Ex 3:22; Ex 32:2; Ex 33:4; Ex 35:22; Ex 38:8; 2Kon 9:30; Esth 5:1

Ps 45:9; Jes 3:18-24; Jes 52:1; Jes 61:10; Jer 2:32; Jer 4:30; Ezech 16:7-13; Ezech 23:40

 

 

SV

4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk [versiersel] van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.

KJV

4 But G235 [let it be] the hidden G2927 man G444 of the heart G2588, in G1722 that which is not corruptible G862, [even the ornament] of a meek G4239 and G2532 quiet G2272 spirit G4151, which G3739 is G2076 in the sight G1799 of God G2316 of great price G4185.

YLT

4 but--the hidden man of the heart, in the incorruptible thing of the meek and quiet spirit, which is, before God, of great price,

WHNU

4 αλλ G235 CONJ ο G3588 T-NSM κρυπτος G2927 A-NSM της G3588 T-GSF καρδιας G2588 N-GSF ανθρωπος G444 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αφθαρτω G862 A-DSN του G3588 T-GSN† ησυχιου G2272 A-GSN και G2532 CONJ πραεως G4239 A-GSN πραεως G4239 A-GSN και G2532 CONJ ησυχιου G2272 A-GSN πνευματος G4151 N-GSN ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM πολυτελες G4185 A-NSN

Darby

4 but the hidden man of the heart, in the incorruptible [ornament] of a meek and quiet spirit, which in the sight of God is of great price.

TSK - 1 Petrus 3:4

 

the hidden.

Ps 45:13; Ps 51:6; Matt 23:26; Luk 11:40; Rom 2:29; Rom 6:6; Rom 7:22; 2Kor 4:16

Efez 4:22-24; Kol 3:3; Kol 3:9; Kol 3:10

which is not.

1:23

a meek.

1Petr 3:15; Ps 25:9; Ps 147:6; Ps 149:4; Jes 11:4; Jes 29:19; Jes 57:15; Jes 61:1; Matt 5:5; Matt 11:29

Matt 21:5; 2Kor 10:1; Gal 5:23; Efez 4:2; Kol 3:12; 2Tim 2:25; Tit 3:2

Jak 1:21; Jak 3:13-17

quiet.

Ps 131:2; Jer 51:59; 1Thess 4:11; 2Thess 3:12; 1Tim 2:2

which is in.

1Sam 16:7; Ps 147:10; Ps 147:11; Ps 149:4; Luk 16:15

 

 

SV

5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;

KJV

5 For G1063 after this manner G3779 in the old time G4218 the holy G40 women G1135 also G2532, who G3588 trusted G1679 in G1909 God G2316, adorned G2885 themselves G1438, being in subjection G5293 unto their own G2398 husbands G435:

YLT

5 for thus once also the holy women who did hope on God, were adorning themselves, being subject to their own husbands,

WHNU

5 ουτως G3779 ADV γαρ G1063 CONJ ποτε G4218 PRT και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF αγιαι G40 A-NPF γυναικες G1135 N-NPF αι G3588 T-NPF ελπιζουσαι G1679 V-PAP-NPF εις G1519 PREP θεον G2316 N-ASM εκοσμουν G2885 V-IAI-3P εαυτας G1438 F-3APF υποτασσομεναι G5293 V-PPP-NPF τοις G3588 T-DPM ιδιοις G2398 A-DPM ανδρασιν G435 N-DPM

Darby

5 For thus also the holy women who have hoped in God heretofore adorned themselves, being subject to their own husbands;

TSK - 1 Petrus 3:5

 

the holy.

Spr 31:10; Spr 31:30; Luk 8:2; Luk 8:3; Hand 1:14; Hand 9:36; 1Tim 2:10; 1Tim 5:10; Tit 2:3; Tit 2:4

who.

1Sam 2:1; Jer 49:11; Luk 2:37; 1Tim 2:15; 1Tim 5:5; Hebr 11:11

adorned.

2-4

 

 

SV

6 Gelijk8 †Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.† 8Gen 18:12;† [Gen 3:16];

KJV

6 Even as G5613 Sarah G4564 obeyed G5219 Abraham G11, calling G2564 him G846 lord G2962: whose G3739 daughters G5043 ye are G1096, as long as ye do well G15, and G2532 are G5399 not G3361 afraid G5399 with any G3367 amazement G4423.1

1daughters: Gr. children †Gen 18:12; [Gen 3:16];

YLT

6 as Sarah was obedient to Abraham, calling him `sir,' of whom ye did become daughters, doing good, and not fearing any terror. Gen 18:12; [Gen 3:16];

WHNU

6 ως G5613 ADV σαρρα G4564 N-NSF† υπηκουεν G5219 V-IAI-3S υπηκουσεν G5219 V-AAI-3S τω G3588 T-DSM αβρααμ G11 N-PRI κυριον G2962 N-ASM αυτον G846 P-ASM καλουσα G2564 V-PAP-NSF ης G3739 R-GSF εγενηθητε G1096 V-AOI-2P τεκνα G5043 N-APN αγαθοποιουσαι G15 V-PAP-NPF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N φοβουμεναι G5399 V-PNP-NPF μηδεμιαν G3367 A-ASF πτοησιν G4423 N-ASF Gen 18:12; [Gen 3:16];

Darby

6 as Sarah obeyed Abraham, calling him lord; whose children ye have become, doing good, and not fearing with any kind of consternation. Gen 18:12; [Gen 3:16];

TSK - 1 Petrus 3:6

 

as Sara.

Ge 18:12

daughters.† Gr. children.

Rom 9:7-9; Gal 4:22-26

and.

1Petr 3:14; 1Petr 3:15; Gen 18:15; Jes 57:11; Dan 3:16-18; Matt 26:69-75; Hand 4:8-13; Hand 4:19

 

 

SV

7 Gij mannen, insgelijks, woont9 10 †bij [haar] met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens [met haar] zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.†† 9Efez 5:25; 10Kol 3:19;† [1Kor 7:3];

KJV

7 Likewise G3668, ye husbands G435, dwell with G4924 [them] according to G2596 knowledge G1108, giving G632 honour G5092 unto the wife G1134, as G5613 unto the weaker G772 vessel G4632, and G2532 as G5613 being heirs together G4789 of the grace G5485 of life G2222; that G1519 your G5216 prayers G4335 be G1581 not G3361 hindered G1581. Efez 5:25; Kol 3:19; [1Kor 7:3];

YLT

7 The husbands, in like manner, dwelling with [them] , according to knowledge, as to a weaker vessel--to the wife--imparting honour, as also being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Efez 5:25; Kol 3:19; [1Kor 7:3];

WHNU

7 οι G3588 T-NPM ανδρες G435 N-NPM ομοιως G3668 ADV συνοικουντες G4924 V-PAP-NPM κατα G2596 PREP γνωσιν G1108 N-ASF ως G5613 ADV ασθενεστερω G772 A-DSN-C σκευει G4632 N-DSN τω G3588 T-DSN γυναικειω G1134 A-DSN απονεμοντες G632 V-PAP-NPM τιμην G5092 N-ASF ως G5613 ADV και G2532 CONJ† συγκληρονομοι G4789 A-NPM συγκληρονομοις G4789 A-DPM χαριτος G5485 N-GSF ζωης G2222 N-GSF εις G1519 PREP το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N εγκοπτεσθαι G1465 V-PPN τας G3588 T-APF προσευχας G4335 N-APF υμων G5216 P-2GP Efez 5:25; Kol 3:19; [1Kor 7:3];

Darby

7 [ Ye] husbands likewise, dwell with [them] according to knowledge, as with a weaker, [even] the female, vessel, giving [them] honour, as also fellow-heirs of [the]† grace of life, that your prayers be not hindered. Efez 5:25; Kol 3:19; [1Kor 7:3];

TSK - 1 Petrus 3:7

 

ye.

Gen 2:23; Gen 2:24; Spr 5:15-19; Mal 2:14-16; Matt 19:3-9; 1Kor 7:3; Kol 3:19

Efez 5:25-28; Efez 5:33

giving.

1Kor 12:22-24; 1Thess 4:4

heirs.

Efez 3:6; Tit 3:7; Hebr 1:14

that.

Job 42:8; Matt 5:23; Matt 5:24; Matt 18:19; Rom 8:26; Rom 8:27; Efez 4:30; Efez 6:18

 

 

SV

8 En eindelijk, zijt11 12 13 14 15 †allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;††††† 11Rom 12:16; 12Rom 15:5; 131Kor 1:10; 14Filipp 2:2; 15Filipp 3:16;† [Hand 4:32]; [2Kor 13:11];

KJV

8 Finally G1161 G5056, [be ye] all G3956 of one mind G3675, having compassion one of another G4835, love as brethren G5361, [be] pitiful G2155, [be] courteous G5391:2

2love as: or, loving to the †Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; [Hand 4:32]; [2Kor 13:11];

YLT

8 And finally, being all of one mind, having fellow-feeling, loving as brethren, compassionate, courteous, Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; [Hand 4:32]; [2Kor 13:11];

WHNU

8 το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ τελος G5056 N-NSN παντες G3956 A-NPM ομοφρονες G3675 A-NPM συμπαθεις G4835 A-NPM φιλαδελφοι G5361 A-NPM ευσπλαγχνοι G2155 A-NPM ταπεινοφρονες G5391 A-NPM Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; [Hand 4:32]; [2Kor 13:11];

Darby

8 Finally, [be] all of one mind, sympathising, full of brotherly love, tender hearted, humble minded; Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; [Hand 4:32]; [2Kor 13:11];

TSK - 1 Petrus 3:8

 

be.

Hand 2:1; Hand 4:32; Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 3:16

having.

Zach 7:9; Matt 18:33; Luk 10:33; Rom 12:15; 1Kor 12:26; Jak 2:13; Jak 3:17

love as brethren.† or, loving to the brethren.

1Petr 1:22; 1Petr 2:17; Rom 12:10; Hebr 13:1; 2Petr 1:7; 1Joh 3:14; 1Joh 3:18; 1Joh 3:19

pitiful.

Ps 103:13; Spr 28:8; Matt 18:33; Jak 5:11

courteous.

Hand 27:3; Hand 28:7; Efez 4:31; Efez 4:32; Efez 5:1; Efez 5:2; Filipp 4:8; Filipp 4:9; Kol 3:12

 

 

SV

9 Vergeldt16 17 18 19 20 21 22 †niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat23 24 †gij zegening zoudt beŽrven.††††††††† 16Lev 19:18; 17Spr 20:22; 18Spr 24:29; 19Matt 5:39; 20Rom 12:17; 211Kor 6:7; 221Thess 5:15; 23Matt 25:34; 241Tim 4:8;† [Spr 17:13];

KJV

9 Not G3361 rendering G591 evil G2556 for G473 evil G2556, or G2228 railing G3059 for G473 railing G3059: but G1161 contrariwise G5121 blessing G2129; knowing G1492 that G3754 ye are G2564 thereunto G1519 G5124 called G2564, that G2443 ye should inherit G2816 a blessing G2127. Lev 19:18; Spr 20:22; Spr 24:29; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; Matt 25:34; 1Tim 4:8; [Spr 17:13];

YLT

9 not giving back evil for evil, or railing for railing, and on the contrary, blessing, having known that to this ye were called, that a blessing ye may inherit; Lev 19:18; Spr 20:22; Spr 24:29; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; Matt 25:34; 1Tim 4:8; [Spr 17:13];

WHNU

9 μη G3361 PRT-N αποδιδοντες G591 V-PAP-NPM κακον G2556 A-ASN αντι G473 PREP κακου G2556 A-GSN η G2228 PRT λοιδοριαν G3059 N-ASF αντι G473 PREP λοιδοριας G3059 N-GSF τουναντιον G5121 ADV-C δε G1161 CONJ ευλογουντες G2127 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ εις G1519 PREP τουτο G5124 D-ASN εκληθητε G2564 V-API-2P ινα G2443 CONJ ευλογιαν G2129 N-ASF κληρονομησητε G2816 V-AAS-2P Lev 19:18; Spr 20:22; Spr 24:29; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; Matt 25:34; 1Tim 4:8; [Spr 17:13];

Darby

9 not rendering evil for evil, or railing for railing; but on the contrary, blessing [others] , because ye have been called to this, that ye should inherit blessing. Lev 19:18; Spr 20:22; Spr 24:29; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; Matt 25:34; 1Tim 4:8; [Spr 17:13];

TSK - 1 Petrus 3:9

 

rendering.

1Petr 2:20-23; Spr 17:13; Spr 20:22; Matt 5:39; Matt 5:44; Luk 6:27-29; Rom 12:14; Rom 12:17; Rom 12:19-21

1Kor 4:12; 1Kor 4:13; Efez 4:32; 1Thess 5:15

called.

1Petr 2:21; 1Petr 5:10; Rom 8:28; Rom 8:30

that.

Matt 19:29; Matt 25:34; Mark 10:17; Luk 10:25; Luk 18:18

 

 

SV

10 Want25 26 †wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;†† 25Ps 34:12; 26Jak 1:26;

KJV

10 For G1063 he that will G2309 love G25 life G2222, and G2532 see G1492 good G18 days G2250, let him refrain G3973 his G846 tongue G1100 from G575 evil G2556, and G2532 his G846 lips G5491 that they speak G2980 no G3361 guile G1388: Ps 34:12; Jak 1:26;

YLT

10 for `he who is willing to love life, and to see good days, let him guard his tongue from evil, and his lips--not to speak guile; Ps 34:12; Jak 1:26;

WHNU

10 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ θελων G2309 V-PAP-NSM ζωην G2222 N-ASF αγαπαν G25 V-PAN και G2532 CONJ ιδειν G1492 V-2AAN ημερας G2250 N-APF αγαθας G18 A-APF παυσατω G3973 V-AAM-3S την G3588 T-ASF γλωσσαν G1100 N-ASF απο G575 PREP κακου G2556 A-GSN και G2532 CONJ χειλη G5491 N-APN του G3588 T-GSM μη G3361 PRT-N λαλησαι G2980 V-AAN δολον G1388 N-ASM Ps 34:12; Jak 1:26;

Darby

10 For he that will love life and see good days, let him cause his tongue to cease from evil and his lips that they speak no guile. Ps 34:12; Jak 1:26;

TSK - 1 Petrus 3:10

 

he.

Ps 34:12-16

love.

Deut 32:47; Job 2:4; Spr 3:2; Spr 3:18; Spr 4:22; Spr 8:35; Matt 19:17; Mark 8:35

Joh 12:25

see.

Job 7:7; Job 7:8; Job 9:25; Job 33:28; Ps 27:13; Ps 49:19; Ps 106:5; Pred 2:3; Matt 13:16; Matt 13:17

refrain.

Jak 1:26; Jak 3:1-10

speak.

1Petr 2:1; 1Petr 2:22; Joh 1:47; Openb 14:5

 

 

SV

11 Die27 28 29 †wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na.††† 27Ps 37:27; 28Jes 1:16; 293Joh 1:11;

KJV

11 Let him eschew G1578 G575 evil G2556, and G2532 do G4160 good G18; let him seek G2212 peace G1515, and G2532 ensue G1377 it G846. Ps 37:27; Jes 1:16; 3Joh 1:11;

YLT

11 let him turn aside from evil, and do good, let him seek peace and pursue it; Ps 37:27; Jes 1:16; 3Joh 1:11;

WHNU

11 εκκλινατω G1578 V-AAM-3S δε G1161 CONJ απο G575 PREP κακου G2556 A-GSN και G2532 CONJ ποιησατω G4160 V-AAM-3S αγαθον G18 A-ASN ζητησατω G2212 V-AAM-3S ειρηνην G1515 N-ASF και G2532 CONJ διωξατω G1377 V-AAM-3S αυτην G846 P-ASF Ps 37:27; Jes 1:16; 3Joh 1:11;

Darby

11 And let him avoid evil, and do good; let him seek peace and pursue it; Ps 37:27; Jes 1:16; 3Joh 1:11;

TSK - 1 Petrus 3:11

 

eschew.

Job 1:1; Job 2:3; Job 28:28; Ps 34:14; Ps 37:27; Spr 3:7; Spr 16:6; Spr 16:17; Jes 1:16; Jes 1:17

Matt 6:13; Joh 17:15

do.

Ps 125:4; Matt 5:45; Mark 14:7; Luk 6:9; Luk 6:35; Rom 7:19; Rom 7:21; Gal 6:10; 1Tim 6:18

Hebr 13:16; Jak 4:17; 3Joh 1:11

seek.

Ps 120:6; Ps 120:7; Matt 5:9; Luk 1:79; Rom 5:1; Rom 8:6; Rom 12:18; Rom 14:17; Rom 14:19; Gal 5:22

Kol 3:15; Hebr 12:14; Jak 3:17; Jak 3:18

 

 

SV

12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen. [Ps 33:18]; [Ps 34:15];

KJV

12 For G3754 the eyes G3788 of the Lord G2962 [are] over G1909 the righteous G1342, and G2532 his G846 ears G3775 [are open] unto G1519 their G846 prayers G1162: but G1161 the face G4383 of the Lord G2962 [is] against G1909 them that do G4160 evil G2556.3

3against: Gr. upon †[Ps 33:18]; [Ps 34:15];

YLT

12 because the eyes of the Lord [are] upon the righteous, and His ears--to their supplication, and the face of the Lord [is] upon those doing evil;' [Ps 33:18]; [Ps 34:15];

WHNU

12 οτι G3754 CONJ οφθαλμοι G3788 N-NPM κυριου G2962 N-GSM επι G1909 PREP δικαιους G1342 A-APM και G2532 CONJ ωτα G3775 N-NPN αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP δεησιν G1162 N-ASF αυτων G846 P-GPM προσωπον G4383 N-NSN δε G1161 CONJ κυριου G2962 N-GSM επι G1909 PREP ποιουντας G4160 V-PAP-APM κακα G2556 A-APN [Ps 33:18]; [Ps 34:15];

Darby

12 because [the] eyes of [the] Lord [are] on [the] righteous, and his ears towards their supplications; but [the] face of [the] Lord [is] against them that do evil. [Ps 33:18]; [Ps 34:15];

TSK - 1 Petrus 3:12

 

the eyes.

Deut 11:12; 2Kron 16:9; Ps 11:4; Spr 15:3; Zach 4:10

his ears.

2Kron 7:15; Ps 65:2; Spr 15:8; Spr 15:29; Joh 9:31; Jak 5:16

but.

Lev 17:10; Lev 20:3; Lev 20:6; Lev 26:17; Ps 80:16; Jer 21:10; Ezech 15:7

against.† Gr. upon.

 

 

SV

13 En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?

KJV

13 And G2532 who G5101 [is] he that will harm G2559 you G5209, if G1437 ye be G1096 followers G3402 of that which is good G18?

YLT

13 and who [is] he who will be doing you evil, if of Him who is good ye may become imitators?

WHNU

13 και G2532 CONJ τις G5101 I-NSM ο G3588 T-NSM κακωσων G2559 V-FAP-NSM υμας G5209 P-2AP εαν G1437 COND του G3588 T-GSM αγαθου G18 A-GSN ζηλωται G2207 N-NPM γενησθε G1096 V-2ADS-2P

Darby

13 And who shall injure you if ye have become imitators of that which [is] good?

TSK - 1 Petrus 3:13

 

who.

Spr 16:7; Rom 8:28; Rom 13:3

followers.

Ps 38:20; Spr 15:9; 1Kor 14:1; Efez 5:1; 1Thess 5:15; 1Tim 5:10; 3Joh 1:11

 

 

SV

14 Maar30 31 32 †indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en33 34 †vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;††††† 30Matt 5:10; 311Petr 2:20; 321Petr 4:14; 33Jes 8:12; 34Jer 1:8;† [Ezech 2:6]; [Ezech 3:9]; [Luk 6:22];

KJV

14 But G235 and if G1499 ye suffer G3958 for G1223 righteousness' sake G1343, happy G3107 [are ye]: and G1161 be G5399 not G3361 afraid G5399 of their G846 terror G5401, neither G3366 be troubled G5015; Matt 5:10; 1Petr 2:20; 1Petr 4:14; Jes 8:12; Jer 1:8; [Ezech 2:6]; [Ezech 3:9]; [Luk 6:22];

YLT

14 but if ye also should suffer because of righteousness, happy [are ye] ! and of their fear be not afraid, nor be troubled, Matt 5:10; 1Petr 2:20; 1Petr 4:14; Jes 8:12; Jer 1:8; [Ezech 2:6]; [Ezech 3:9]; [Luk 6:22];

WHNU

14 αλλ G235 CONJ ει G1487 COND και G2532 CONJ πασχοιτε G3958 V-PAO-2P δια G1223 PREP δικαιοσυνην G1343 N-ASF μακαριοι G3107 A-NPM τον G3588 T-ASM δε G1161 CONJ φοβον G5401 N-ASM αυτων G846 P-GPM μη G3361 PRT-N φοβηθητε G5399 V-AOM-2P μηδε G3366 CONJ ταραχθητε G5015 V-APS-2P Matt 5:10; 1Petr 2:20; 1Petr 4:14; Jes 8:12; Jer 1:8; [Ezech 2:6]; [Ezech 3:9]; [Luk 6:22];

Darby

14 But if also ye should suffer for righteousness' sake, blessed [are ye] ; but be not afraid of their fear, neither be troubled; Matt 5:10; 1Petr 2:20; 1Petr 4:14; Jes 8:12; Jer 1:8; [Ezech 2:6]; [Ezech 3:9]; [Luk 6:22];

TSK - 1 Petrus 3:14

 

if.

1Petr 2:19; 1Petr 2:20; 1Petr 4:13-16; Jer 15:15; Matt 5:10-12; Matt 10:18-22; Matt 10:39; Matt 16:25; Matt 19:29

Mark 8:35; Mark 10:29; Luk 6:22; Luk 6:23; Hand 9:16; 2Kor 12:10; Filipp 1:29; Jak 1:12

and be.

Jes 8:12; Jes 8:13; Jes 41:10-14; Jes 51:12; Jer 1:8; Ezech 3:9; Matt 10:28; Matt 10:31

Luk 12:4; Luk 12:5; Joh 14:1; Joh 14:27; Hand 18:9; Hand 18:10

 

 

SV

15 Maar35 †heiligt God, den Heere, in uw harten; en36 37 †zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.††† 35Job 1:21; 36Ps 119:46; 37Hand 4:8;

KJV

15 But G1161 sanctify G37 the Lord G2962 God G2316 in G1722 your G5216 hearts G2588: and G1161 [be] ready G2092 always G104 to G4314 [give] an answer G627 to every man G3956 that asketh G154 you G5209 a reason G3056 of G4012 the hope G1680 that is in G1722 you G5213 with G3326 meekness G4240 and G2532 fear G5401:4

4fear: or, reverence †Job 1:21; Ps 119:46; Hand 4:8;

YLT

15 and the Lord God sanctify in your hearts. And [be] ready always for defence to every one who is asking of you an account concerning the hope that [is] in you, with meekness and fear; Job 1:21; Ps 119:46; Hand 4:8;

WHNU

15 κυριον G2962 N-ASM δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM αγιασατε G37 V-AAM-2P εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF υμων G5216 P-2GP ετοιμοι G2092 A-NPM αει G104 ADV προς G4314 PREP απολογιαν G627 N-ASF παντι G3956 A-DSM τω G3588 T-DSM αιτουντι G154 V-PAP-DSM υμας G5209 P-2AP λογον G3056 N-ASM περι G4012 PREP της G3588 T-GSF εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ελπιδος G1680 N-GSF αλλα G235 CONJ μετα G3326 PREP πραυτητος G4240 N-GSF και G2532 CONJ φοβου G5401 N-GSM Job 1:21; Ps 119:46; Hand 4:8;

Darby

15 but sanctify [the] Lord the Christ in your hearts, and [be] always prepared to [give] an answer [to] every one that asks you to give an account of the hope that [is] in you, but with meekness and fear; Job 1:21; Ps 119:46; Hand 4:8;

TSK - 1 Petrus 3:15

 

sanctify.

Num 20:12; Num 27:14; Jes 5:16; Jes 29:23

and be.

Ps 119:46; Jer 26:12-16; Dan 3:16-18; Amos 7:14-17; Matt 10:18-20

Luk 21:14; Luk 21:15; Hand 4:8-12; Hand 5:29-31; Hand 21:39; Hand 21:40; Hand 22:1; Hand 22:2-5; Kol 4:6

2Ti 2:25

a reason.

1Sam 12:7; Jes 1:18; Jes 41:21; Hand 24:25

the hope.

1Petr 1:3; 1Petr 1:4; Kol 1:5; Kol 1:23; Kol 1:27; Tit 1:2; Hebr 3:6; Hebr 6:1; Hebr 6:18; Hebr 6:19

with.

1Petr 3:2; 1Petr 3:4; 2Tim 2:25; 2Tim 2:26

fear.† or, reverence.

 

 

SV

16 En hebt een goed geweten, opdat38 39 40 †in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.††† 38Tit 2:8; 391Petr 2:12; 401Petr 2:15;

KJV

16 Having G2192 a good G18 conscience G4893; that G2443, whereas G1722 G3739 they speak evil G2635 of you G5216, as G5613 of evildoers G2555, they may be ashamed G2617 that falsely accuse G1908 your G5216 good G18 conversation G391 in G1722 Christ G5547. Tit 2:8; 1Petr 2:12; 1Petr 2:15;

YLT

16 having a good conscience, that in that in which they speak against you as evil-doers, they may be ashamed who are traducing your good behaviour in Christ; Tit 2:8; 1Petr 2:12; 1Petr 2:15;

WHNU

16 συνειδησιν G4893 N-ASF εχοντες G2192 V-PAP-NPM αγαθην G18 A-ASF ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN καταλαλεισθε G2635 V-PPI-2P καταισχυνθωσιν G2617 V-APS-3P οι G3588 T-NPM επηρεαζοντες G1908 V-PAP-NPM υμων G5216 P-2GP την G3588 T-ASF αγαθην G18 A-ASF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM αναστροφην G391 N-ASF Tit 2:8; 1Petr 2:12; 1Petr 2:15;

Darby

16 having a good conscience, that [as to that] in which they speak against you as evildoers, they may be ashamed who calumniate your good conversation in Christ. Tit 2:8; 1Petr 2:12; 1Petr 2:15;

TSK - 1 Petrus 3:16

 

a good.

1Petr 3:21; 1Petr 2:19; Hand 24:16; Rom 9:1; 2Kor 1:12; 2Kor 4:2; 1Tim 1:5; 1Tim 1:19; 2Tim 1:3

Hebr 9:14; Hebr 13:18

whereas.

1Petr 2:12; Tit 2:8

falsely.

Mt 5:11

good.

1Petr 3:1; 1Petr 3:2

 

 

SV

17 Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende.

KJV

17 For G1063 [it is] better G2909, if G1487 the will G2307 of God G2316 be so G2309, that ye suffer G3958 for well doing G15, than G2228 for evil doing G2554.

YLT

17 for [it is] better doing good, if the will of God will it, to suffer, than doing evil;

WHNU

17 κρειττον G2909 A-NSN γαρ G1063 CONJ αγαθοποιουντας G15 V-PAP-APM ει G1487 COND θελοι G2309 V-PAO-3S το G3588 T-NSN θελημα G2307 N-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM πασχειν G3958 V-PAN η G2228 PRT κακοποιουντας G2554 V-PAP-APM

Darby

17 For [it is] better, if the will of God should will it, to suffer [as] well-doers than [as] evildoers;

TSK - 1 Petrus 3:17

 

if.

1Petr 4:19; Matt 26:39; Matt 26:42; Hand 21:14

suffer.

14

 

 

SV

18 Want41 42 43 †Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;††† 41Rom 5:6; 42Hebr 9:15; 43Hebr 9:28;† [Rom 5:8]; [Efez 5:2];

KJV

18 For G3754 Christ G5547 also G2532 hath once G530 suffered G3958 for G4012 sins G266, the just G1342 for G5228 the unjust G94, that G2443 he might bring G4317 us G2248 to God G2316, being put to death G2289 G3303 in the flesh G4561, but G1161 quickened G2227 by the Spirit G4151: Rom 5:6; Hebr 9:15; Hebr 9:28; [Rom 5:8]; [Efez 5:2];

YLT

18 because also Christ once for sin did suffer--righteous for unrighteous--that he might lead us to God, having been put to death indeed, in the flesh, and having been made alive in the spirit, Rom 5:6; Hebr 9:15; Hebr 9:28; [Rom 5:8]; [Efez 5:2];

WHNU

18 οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ χριστος G5547 N-NSM απαξ G530 ADV περι G4012 PREP αμαρτιων G266 N-GPF† απεθανεν G599 V-2AAI-3S επαθεν G3958 V-2AAI-3S δικαιος G1342 A-NSM υπερ G5228 PREP αδικων G94 A-GPM ινα G2443 CONJ υμας G5209 P-2AP προσαγαγη G4317 V-2AAS-3S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM θανατωθεις G2289 V-RPP-NSM μεν G3303 PRT σαρκι G4561 N-DSF ζωοποιηθεις G2227 V-APP-NSM δε G1161 CONJ πνευματι G4151 N-DSN Rom 5:6; Hebr 9:15; Hebr 9:28; [Rom 5:8]; [Efez 5:2];

Darby

18 for Christ indeed has once suffered for sins, [the] just for [the] unjust, that he might bring us to God; being put to death in flesh, but made alive in [the] Spirit, Rom 5:6; Hebr 9:15; Hebr 9:28; [Rom 5:8]; [Efez 5:2];

TSK - 1 Petrus 3:18

 

Christ.

1Petr 2:21-24; 1Petr 4:1; Jes 53:4-6; Rom 5:6-8; Rom 8:3; 2Kor 5:21; Gal 1:4; Gal 3:13

Tit 2:14; Hebr 9:26; Hebr 9:28

the just.

Zach 9:9; Matt 27:19; Matt 27:24; Hand 3:14; Hand 22:14; Jak 5:6; 1Joh 1:9

that.

Eph 2:16-18

being.

1Petr 4:1; Dan 9:26; Rom 4:25; 2Kor 1:24; 2Kor 13:4; Kol 1:21; Kol 1:22

but.

Rom 1:4; Rom 8:11

 

 

SV

19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die44 †in de gevangenis [zijn], gepredikt heeft,† 441Petr 4:6;† [2Petr 2:5];

KJV

19 By G1722 which G3739 also G2532 he went G4198 and preached G2784 unto the spirits G4151 in G1722 prison G5438; 1Petr 4:6; [2Petr 2:5];

YLT

19 in which also to the spirits in prison having gone he did preach, 1Petr 4:6; [2Petr 2:5];

WHNU

19 εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPN εν G1722 PREP φυλακη G5438 N-DSF πνευμασιν G4151 N-DPN πορευθεις G4198 V-AOP-NSM εκηρυξεν G2784 V-AAI-3S 1Petr 4:6; [2Petr 2:5];

Darby

19 in which also going he preached to the spirits [which are] in prison, 1Petr 4:6; [2Petr 2:5];

TSK - 1 Petrus 3:19

 

By which.

1Petr 1:11; 1Petr 1:12; 1Petr 4:6; Neh 9:30; Openb 19:10

in.

Jes 42:7; Jes 49:9; Jes 61:1; Openb 20:7

 

 

SV

20 Die45 †eertijds ongehoorzaam waren, wanneer46 47 48 49 50 †de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat51 52 †is acht) zielen behouden werden door het water.†††††††† 45Gen 6:5; 46Gen 6:3; 47Gen 6:14; 48Matt 24:37; 49Luk 17:26; 50Rom 2:4; 51Gen 8:18; 522Petr 2:5;† [Gen 6:18]; [Gen 7:7]; [2Petr 3:9];

KJV

20 Which sometime G4218 were disobedient G544, when G3753 once G530 the longsuffering G3115 of God G2316 waited G1551 in G1722 the days G2250 of Noah G3575, while the ark G2787 was a preparing G2680, wherein G1519 G3739 few G3641, that is G5123, eight G3638 souls G5590 were saved G1295 by G1223 water G5204. Gen 6:5; Gen 6:3; Gen 6:14; Matt 24:37; Luk 17:26; Rom 2:4; Gen 8:18; 2Petr 2:5; [Gen 6:18]; [Gen 7:7]; [2Petr 3:9];

YLT

20 who sometime disbelieved, when once the long-suffering of God did wait, in days of Noah--an ark being preparing--in which few, that is, eight souls, were saved through water; Gen 6:5; Gen 6:3; Gen 6:14; Matt 24:37; Luk 17:26; Rom 2:4; Gen 8:18; 2Petr 2:5; [Gen 6:18]; [Gen 7:7]; [2Petr 3:9];

WHNU

20 απειθησασιν G544 V-AAP-DPM ποτε G4218 PRT οτε G3753 ADV απεξεδεχετο G553 V-INI-3S η G3588 T-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μακροθυμια G3115 N-NSF εν G1722 PREP ημεραις G2250 N-DPF νωε G3575 N-PRI κατασκευαζομενης G2680 V-PPP-GSF κιβωτου G2787 N-GSF εις G1519 PREP ην G3739 R-ASF ολιγοι G3641 A-NPM τουτ G5124 D-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S οκτω G3638 A-NUI ψυχαι G5590 N-NPF διεσωθησαν G1295 V-API-3P δι G1223 PREP υδατος G5204 N-GSN Gen 6:5; Gen 6:3; Gen 6:14; Matt 24:37; Luk 17:26; Rom 2:4; Gen 8:18; 2Petr 2:5; [Gen 6:18]; [Gen 7:7]; [2Petr 3:9];

Darby

20 heretofore disobedient, when the longsuffering of God waited in [the] days of Noah while the ark was preparing, into which few, that is, eight souls, were saved through water: Gen 6:5; Gen 6:3; Gen 6:14; Matt 24:37; Luk 17:26; Rom 2:4; Gen 8:18; 2Petr 2:5; [Gen 6:18]; [Gen 7:7]; [2Petr 3:9];

TSK - 1 Petrus 3:20

 

sometime.

Gen 6:3; Gen 6:5; Gen 6:13

the longsuffering.

Jes 30:18; Rom 2:4; Rom 2:5; Rom 9:22; 2Petr 3:15

the days.

Matt 24:37-39; Luk 17:26-30

while.

Gen 6:14-22; Hebr 11:7

wherein.

Gen 7:1-7; Gen 7:13; Gen 7:23; Gen 8:1; Gen 8:18; Matt 7:14; Luk 12:32; Luk 13:24; Luk 13:25; 2Petr 2:5

by.

Gen 7:17-23; 2Kor 2:15; 2Kor 2:16; Efez 5:26

 

 

SV

21 Waarvan53 †het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;† 53Efez 5:26;

KJV

21 The like figure G499 whereunto G3739 [even] baptism G908 doth G4982 also G2532 now G3568 save G4982 us G2248 (not G3756 the putting away G595 of the filth G4509 of the flesh G4561, but G235 the answer G1906 of a good G18 conscience G4893 toward G1519 God G2316,) by G1223 the resurrection G386 of Jesus G2424 Christ G5547: Efez 5:26;

YLT

21 also to which an antitype doth now save us--baptism, (not a putting away of the filth of flesh, but the question of a good conscience in regard to God,) through the rising again of Jesus Christ, Efez 5:26;

WHNU

21 ο G3739 R-NSN και G2532 CONJ υμας G5209 P-2AP αντιτυπον G499 A-NSN νυν G3568 ADV σωζει G4982 V-PAI-3S βαπτισμα G908 N-NSN ου G3756 PRT-N σαρκος G4561 N-GSF αποθεσις G595 N-NSF ρυπου G4509 N-GSM αλλα G235 CONJ συνειδησεως G4893 N-GSF αγαθης G18 A-GSF επερωτημα G1906 N-NSN εις G1519 PREP θεον G2316 N-ASM δι G1223 PREP αναστασεως G386 N-GSF ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM Efez 5:26;

Darby

21 which figure also now saves you, [even] baptism, not a putting away of [the] filth of flesh, but [the] demand as before God of a good conscience, by [the] resurrection of Jesus Christ, Efez 5:26;

TSK - 1 Petrus 3:21

 

like.

Rom 5:14; 1Kor 4:6; Hebr 9:24

Heb 11:19

baptism.

Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Hand 22:16; Rom 6:3-6; 1Kor 12:13; Gal 3:27

Efez 5:26; Kol 2:12; Tit 3:5-7

the putting.

Ezech 36:25; Ezech 36:26; Zach 13:1; 2Kor 7:1

the answer.

Hand 8:37; Rom 10:9; Rom 10:10; 2Kor 1:12; 1Tim 6:12

by.

1:3

 

 

SV

22 Welke54 †is aan de rechter [hand] Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.† 54Efez 1:20;

KJV

22 Who G3739 is gone G4198 into G1519 heaven G3772, and is G2076 on G1722 the right hand G1188 of God G2316; angels G32 and G2532 authorities G1849 and G2532 powers G1411 being made subject G5293 unto him G846. Efez 1:20;

YLT

22 who is at the right hand of God, having gone on to heaven--messengers, and authorities, and powers, having been subjected to him. Efez 1:20;

WHNU

22 ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP δεξια G1188 A-DSF† [του] G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM πορευθεις G4198 V-AOP-NSM εις G1519 PREP ουρανον G3772 N-ASM υποταγεντων G5293 V-2APP-GPM αυτω G846 P-DSM αγγελων G32 N-GPM και G2532 CONJ εξουσιων G1849 N-GPF και G2532 CONJ δυναμεων G1411 N-GPF Efez 1:20;

Darby

22 who is at [the] right hand of God, gone into heaven, angels and authorities and powers being subjected to him. Efez 1:20;

TSK - 1 Petrus 3:22

 

is gone.

Mark 16:19; Hand 1:11; Hand 2:34-36; Hand 3:21; Hebr 6:20; Hebr 8:1; Hebr 9:24

is on.

Ps 110:1; Matt 22:44; Mark 12:36; Luk 20:42; Rom 8:34; Efez 1:20; Kol 3:1

Hebr 1:3; Hebr 1:13; Hebr 8:1; Hebr 10:12; Hebr 12:2

angels.

Rom 8:38; 1Kor 15:24; Efez 1:21

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Petrus 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Petrus 4)