Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Romeinen 12)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 14)


Romeinen 13

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Alle ziel1 2  zij den machten, over [haar] gesteld, onderworpen; want3 4  er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.     1Tit 3:1;  21Petr 2:13;  3Spr 8:15;  4Dan 4:32;

KJV

1 Let every G3956 soul G5590 be subject G5293 unto the higher G5242 powers G1849 . For G1063 there is G2076 no G3756 power G1849 but G1508 of G575 God G2316 : G1161 the powers G1849 that be G5607 are G1526 ordained G5021 of G5259 God G2316 .1

  1ordained: or, ordered  Tit 3:1; 1Petr 2:13; Spr 8:15; Dan 4:32;

YLT

1 Let every soul to the higher authorities be subject, for there is no authority except from God, and the authorities existing are appointed by God, Tit 3:1; 1Petr 2:13; Spr 8:15; Dan 4:32;

WHNU

1 πασα G3956 A-NSF ψυχη G5590 N-NSF εξουσιαις G1849 N-DPF υπερεχουσαις G5242 V-PAP-DPF υποτασσεσθω G5293 V-PMM-3S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S εξουσια G1849 N-NSF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N υπο G5259 PREP θεου G2316 N-GSM αι G3588 T-NPF δε G1161 CONJ ουσαι G5607 V-PXP-NPF υπο G5259 PREP θεου G2316 N-GSM τεταγμεναι G5021 V-RPP-NPF εισιν G1526 V-PXI-3P Tit 3:1; 1Petr 2:13; Spr 8:15; Dan 4:32;

Darby

1 Let every soul be subject to the authorities that are above [him] . For there is no authority except from God; and those that exist are set up by God. Tit 3:1; 1Petr 2:13; Spr 8:15; Dan 4:32;

TSK - Romeinen 13:1

 

1 Subjection, and many other duties, we owe to the magistrates.

8 Love is the fulfilling of the law.

11 Gluttony and drunkenness, and the works of darkness, are out of season in the time of the Gospel.

 

 

every.

Deut 17:12; Efez 5:21; Tit 3:1; 1Petr 2:13-17; 2Petr 2:10; 2Petr 2:11; Judas 1:8

there.

1Sam 2:8; 1Kron 28:4; 1Kron 28:5; Ps 62:11; Spr 8:15; Spr 8:16; Jer 27:5-8; Dan 2:21; Dan 4:32

Dan 5:18-23; Matt 6:13; Joh 19:11; Openb 1:5; Openb 17:14; Openb 19:16

ordained.  or, order.

 

 

SV

2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

KJV

2 Whosoever therefore G5620 resisteth G498 the power G1849 , resisteth G436 the ordinance G1296 of God G2316 : and G1161 they that resist G436 shall receive G2983 to themselves G1438 damnation G2917 .

YLT

2 so that he who is setting himself against the authority, against God's ordinance hath resisted; and those resisting, to themselves shall receive judgment.

WHNU

2 ωστε G5620 CONJ ο G3588 T-NSM αντιτασσομενος G498 V-PMP-NSM τη G3588 T-DSF εξουσια G1849 N-DSF τη G3588 T-DSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM διαταγη G1296 N-DSF ανθεστηκεν G436 V-RAI-3S οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ανθεστηκοτες G436 V-RAP-NPM εαυτοις G1438 F-3DPM κριμα G2917 N-ASN λημψονται G2983 V-FDI-3P

Darby

2 So that he that sets himself in opposition to the authority resists the ordinance of God; and they who [thus] resist shall bring sentence of guilt on themselves.

TSK - Romeinen 13:2

 

power.

Jer 23:8-17; Jer 44:14-17; Tit 3:1

ordinance.

Jes 58:2; 1Petr 2:13

receive.

Rom 13:5; Matt 23:14; Mark 12:40; Luk 20:47; Jak 3:1

 

 

SV

3 Want de oversten zijn niet [tot] een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; [Pred 8:5];

KJV

3 For G1063 rulers G758 are G1526 not G3756 a terror G5401 to good G18 works G2041 , but G235 to the evil G2556. Wilt thou G2309 then G1161 not G3361 be afraid G5399 of the power G1849? do G4160 that which is good G18, and G2532 thou shalt have G2192 praise G1868 of G1537 the same G846 : [Pred 8:5];

YLT

3 For those ruling are not a terror to the good works, but to the evil; and dost thou wish not to be afraid of the authority? that which is good be doing, and thou shalt have praise from it, [Pred 8:5];

WHNU

3 οι G3588 T-NPM γαρ G1063 CONJ αρχοντες G758 N-NPM ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P φοβος G5401 N-NSM τω G3588 T-DSN αγαθω G18 A-DSN εργω G2041 N-DSN αλλα G235 CONJ τω G3588 T-DSN κακω G2556 A-DSN θελεις G2309 V-PAI-2S δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N φοβεισθαι G5399 V-PNN την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF το G3588 T-ASN αγαθον G18 A-ASN ποιει G4160 V-PAM-2S και G2532 CONJ εξεις G2192 V-FAI-2S επαινον G1868 N-ASM εξ G1537 PREP αυτης G846 P-GSF [Pred 8:5];

Darby

3 For rulers are not a terror to a good work, but to an evil [one] . Dost thou desire then not to be afraid of the authority? practise [what is] good, and thou shalt have praise from it; [Pred 8:5];

TSK - Romeinen 13:3

 

rulers.

Rom 13:4; Deut 25:1; Spr 14:35; Spr 20:2; Pred 10:4-6; Jer 22:15-18

Wilt.

1Petr 2:13; 1Petr 2:14; 1Petr 3:13; 1Petr 3:14

 

 

SV

4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

KJV

4 For G1063 he is G2076 the minister G1249 of God G2316 to thee G4671 for G1519 good G18 . But G1161 if G1437 thou do G4160 that which is evil G2556, be afraid G5399 ; for G1063 he beareth G5409 not G3756 the sword G3162 in vain G1500 : for G1063 he is G2076 the minister G1249 of God G2316 , a revenger G1558 to [execute] wrath G3709 upon G1519 him that doeth G4238 evil G2556 .

YLT

4 for of God it is a ministrant to thee for good; and if that which is evil thou mayest do, be fearing, for not in vain doth it bear the sword; for of God it is a ministrant, an avenger for wrath to him who is doing that which is evil.

WHNU

4 θεου G2316 N-GSM γαρ G1063 CONJ διακονος G1249 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S σοι G4671 P-2DS εις G1519 PREP το G3588 T-ASN αγαθον G18 A-ASN εαν G1437 COND δε G1161 CONJ το G3588 T-ASN κακον G2556 A-ASN ποιης G4160 V-PAS-2S φοβου G5399 V-PNM-2S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εικη G1500 ADV την G3588 T-ASF μαχαιραν G3162 N-ASF φορει G5409 V-PAI-3S θεου G2316 N-GSM γαρ G1063 CONJ διακονος G1249 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εκδικος G1558 A-NSM εις G1519 PREP οργην G3709 N-ASF τω G3588 T-DSM το G3588 T-ASN κακον G2556 A-ASN πρασσοντι G4238 V-PAP-DSM

Darby

4 for it is God's minister to thee for good. But if thou practisest evil, fear; for it bears not the sword in vain; for it is God's minister, an avenger for wrath to him that does evil.

TSK - Romeinen 13:4

 

he is.

Rom 13:6; 1Kon 10:9; 2Kron 19:6; Ps 82:2-4; Spr 24:23; Spr 24:24; Spr 31:8; Spr 31:9; Pred 8:2-5

Jes 1:17; Jer 5:28; Ezech 22:27; Micha 3:1-4; Micha 3:9

be.

Spr 16:14; Spr 20:2; Spr 20:8; Spr 20:26

revenger.

Rom 12:19; Num 35:19-27; Joz 20:5; Joz 20:9; Ezech 25:14

 

 

SV

5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

KJV

5 Wherefore G1352 [ye] must needs G318 be subject G5293 , not G3756 only G3440 for G1223 wrath G3709 , but G235 also G2532 for conscience G4893 sake G1223 .

YLT

5 Wherefore it is necessary to be subject, not only because of the wrath, but also because of the conscience,

WHNU

5 διο G1352 CONJ αναγκη G318 N-NSF υποτασσεσθαι G5293 V-PMN ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV δια G1223 PREP την G3588 T-ASF οργην G3709 N-ASF αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ δια G1223 PREP την G3588 T-ASF συνειδησιν G4893 N-ASF

Darby

5 Wherefore it is necessary to be subject, not only on account of wrath, but also on account of conscience.

TSK - Romeinen 13:5

 

ye.

1Sam 24:5; 1Sam 24:6; Pred 8:2; Tit 3:1; Tit 3:2; 1Petr 2:13-15

conscience.

Hand 24:16; Hebr 13:18; 1Petr 2:19; 1Petr 3:16

 

 

SV

6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.

KJV

6 For G1063 for G1223 this G5124 cause G1223 pay ye G5055 tribute G5411 also G2532 : for G1063 they are G1526 God's G2316 ministers G3011 , attending continually G4342 upon G1519 this G5124 very thing G846.

YLT

6 for because of this also pay ye tribute; for servants of God they are, on this very thing attending continually;

WHNU

6 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ φορους G5411 N-APM τελειτε G5055 V-PAI-2P λειτουργοι G3011 N-NPM γαρ G1063 CONJ θεου G2316 N-GSM εισιν G1526 V-PXI-3P εις G1519 PREP αυτο G846 P-ASN τουτο G5124 D-ASN προσκαρτερουντες G4342 V-PAP-NPM

Darby

6 For on this account ye pay tribute also; for they are God's officers, attending continually on this very thing.

TSK - Romeinen 13:6

 

pay.

Ezra 4:13; Ezra 4:20; Ezra 6:8; Neh 5:4; Matt 17:24-27; Matt 22:17-21; Mark 12:14-17

Luk 20:21-26; Luk 23:2

attending.

Rom 12:8; Ex 18:13-27; Deut 1:9-17; 1Sam 7:16; 1Sam 7:17; 2Sam 8:5; 1Kron 18:14

Job 29:7-17

 

 

SV

7 Zo5  geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer [schuldig zijt]5Matt 22:21;  [Matt 17:25]; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

KJV

7 Render G591 therefore G3767 to all G3956 their dues G3782: tribute G5411 to whom G3588 tribute G5411 [is due]; custom G5056 to whom G3588 custom G5056 ; fear G5401 to whom G3588 fear G5401 ; honour G5092 to whom G3588 honour G5092 . Matt 22:21; [Matt 17:25]; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

YLT

7 render, therefore, to all [their] dues; to whom tribute, the tribute; to whom custom, the custom; to whom fear, the fear; to whom honour, the honour. Matt 22:21; [Matt 17:25]; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

WHNU

7 αποδοτε G591 V-2AAM-2P πασιν G3956 A-DPM τας G3588 T-APF οφειλας G3782 N-APF τω G3588 T-DSM τον G3588 T-ASM φορον G5411 N-ASM τον G3588 T-ASM φορον G5411 N-ASM τω G3588 T-DSM το G3588 T-ASN τελος G5056 N-ASN το G3588 T-ASN τελος G5056 N-ASN τω G3588 T-DSM τον G3588 T-ASM φοβον G5401 N-ASM τον G3588 T-ASM φοβον G5401 N-ASM τω G3588 T-DSM την G3588 T-ASF τιμην G5092 N-ASF την G3588 T-ASF τιμην G5092 N-ASF Matt 22:21; [Matt 17:25]; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

Darby

7 Render to all their dues: to whom tribute [is due] , tribute; to whom custom, custom; to whom fear, fear; to whom honour, honour. Matt 22:21; [Matt 17:25]; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

TSK - Romeinen 13:7

 

therefore.

Lu 20:25

fear to.

Lev 19:3; 1Sam 12:18; Spr 24:21; Efez 5:33; Efez 6:5; 1Petr 2:18

honour to.

Ex 20:12; Lev 19:32; Efez 6:2; Efez 6:3; 1Tim 5:13; 1Tim 5:17; 1Tim 6:1; 1Petr 2:17; 1Petr 3:7

 

 

SV

8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want6 7  die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.   6Gal 5:14;  71Tim 1:5;

KJV

8 Owe G3784 no man G3367 any thing G3367 , but G1508 to love G25 one another G240: for G1063 he that loveth G25 another G2087 hath fulfilled G4137 the law G3551 . Gal 5:14; 1Tim 1:5;

YLT

8 To no one owe anything, except to love one another; for he who is loving the other--law he hath fulfilled, Gal 5:14; 1Tim 1:5;

WHNU

8 μηδενι G3367 A-DSM μηδεν G3367 A-ASN οφειλετε G3784 V-PAM-2P ει G1487 COND μη G3361 PRT-N το G3588 T-ASN αλληλους G240 C-APM αγαπαν G25 V-PAN ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ αγαπων G25 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM ετερον G2087 A-ASM νομον G3551 N-ASM πεπληρωκεν G4137 V-RAI-3S Gal 5:14; 1Tim 1:5;

Darby

8 Owe no one anything, unless to love one another: for he that loves another has fulfilled the law. Gal 5:14; 1Tim 1:5;

TSK - Romeinen 13:8

 

Owe.

Rom 13:7; Deut 24:14; Deut 24:15; Spr 3:27; Spr 3:28; Matt 7:12; Matt 22:39; Matt 22:40

for.

Rom 13:10; Gal 5:14; Kol 3:14; 1Tim 1:5; Jak 2:8

 

 

SV

9 Want dit: Gij8 9 10  zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij11 12 13 14 15  zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.         8Ex 20:13;  9Deut 5:17;  10Matt 19:18;  11Lev 19:18;  12Matt 22:39;  13Mark 12:31;  14Gal 5:14;  15Jak 2:8;  [Mark 10:19]; [Luk 10:27]; [Luk 18:20];

KJV

9 For G1063 this, Thou shalt G3431 not G3756 commit adultery G3431, Thou shalt G5407 not G3756 kill G5407 , Thou shalt G2813 not G3756 steal G2813 , Thou shalt G5576 not G3756 bear false witness G5576, Thou shalt G1937 not G3756 covet G1937 ; and G2532 if [there be] any G1536 other G2087 commandment G1785, it is briefly comprehended G346 in G1722 this G5129 saying G3056 , namely G1722 , Thou shalt love G25 thy G4675 neighbour G4139 as G5613 thyself G1438 . Ex 20:13; Deut 5:17; Matt 19:18; Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Gal 5:14; Jak 2:8; [Mark 10:19]; [Luk 10:27]; [Luk 18:20];

YLT

9 for, `Thou shalt not commit adultery, Thou shalt do no murder, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false testimony, Thou shalt not covet;' and if there is any other command, in this word it is summed up, in this: `Thou shalt love thy neighbour as thyself;' Ex 20:13; Deut 5:17; Matt 19:18; Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Gal 5:14; Jak 2:8; [Mark 10:19]; [Luk 10:27]; [Luk 18:20];

WHNU

9 το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ ου G3756 PRT-N μοιχευσεις G3431 V-FAI-2S ου G3756 PRT-N φονευσεις G5407 V-FAI-2S ου G3756 PRT-N κλεψεις G2813 V-FAI-2S ουκ G3756 PRT-N επιθυμησεις G1937 V-FAI-2S και G2532 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSF ετερα G2087 A-NSF εντολη G1785 N-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM λογω G3056 N-DSM τουτω G5129 D-DSM ανακεφαλαιουται G346 V-PPI-3S [εν G1722 PREP τω] G3588 T-DSM αγαπησεις G25 V-FAI-2S τον G3588 T-ASM πλησιον G4139 ADV σου G4675 P-2GS ως G5613 ADV σεαυτον G4572 F-2ASM Ex 20:13; Deut 5:17; Matt 19:18; Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Gal 5:14; Jak 2:8; [Mark 10:19]; [Luk 10:27]; [Luk 18:20];

Darby

9 For, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not lust; and if there be any other commandment, it is summed up in this word, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Ex 20:13; Deut 5:17; Matt 19:18; Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Gal 5:14; Jak 2:8; [Mark 10:19]; [Luk 10:27]; [Luk 18:20];

TSK - Romeinen 13:9

 

For this.

Ex 20:12-17; Deut 5:16-21; Matt 19:18; Matt 19:19; Mark 10:19; Luk 18:20

covet.

Rom 7:7; Rom 7:8

love.

Lev 19:18; Lev 19:34; Matt 22:39; Mark 12:31; Luk 10:27; Gal 5:13; Jak 2:8-10

 

 

SV

10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.

KJV

10 Love G26 worketh G2038 no G3756 ill G2556 to his neighbour G4139: therefore G3767 love G26 [is] the fulfilling G4138 of the law G3551 .

YLT

10 the love to the neighbour doth work no ill; the love, therefore, [is] the fulness of law.

WHNU

10 η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF τω G3588 T-DSM πλησιον G4139 ADV κακον G2556 A-ASN ουκ G3756 PRT-N εργαζεται G2038 V-PNI-3S πληρωμα G4138 N-NSN ουν G3767 CONJ νομου G3551 N-GSM η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF

Darby

10 Love works no ill to its neighbour; love therefore [is the] whole law.

TSK - Romeinen 13:10

 

worketh.

1Co 13:4-7

love is.

Rom 13:8; Matt 22:40

 

 

SV

11 En dit [zeg ik te meer], dewijl16 17  wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij [eerst] geloofd hebben.   16Efez 5:14;  171Thess 5:6;  [Efez 5:16];

KJV

11 And G2532 that G5124 , knowing G1492 the time G2540 , that G3754 now G2235 [it is] high time G5610 to awake G2248 G1453 out of G1537 sleep G5258 : for G1063 now G3568 [is] our G2257 salvation G4991 nearer G1452 than G2228 when G3753 we believed G4100. Efez 5:14; 1Thess 5:6; [Efez 5:16];

YLT

11 And this, knowing the time, that for us, the hour already [is] to be aroused out of sleep, for now nearer [is] our salvation than when we did believe; Efez 5:14; 1Thess 5:6; [Efez 5:16];

WHNU

11 και G2532 CONJ τουτο G5124 D-NSN ειδοτες G1492 V-RAP-NPM τον G3588 T-ASM καιρον G2540 N-ASM οτι G3754 CONJ ωρα G5610 N-NSF ηδη G2235 ADV υμας G5209 P-2AP εξ G1537 PREP υπνου G5258 N-GSM εγερθηναι G1453 V-APN νυν G3568 ADV γαρ G1063 CONJ εγγυτερον G1452 ADV ημων G2257 P-1GP η G3588 T-NSF σωτηρια G4991 N-NSF η G2228 PRT οτε G3753 ADV επιστευσαμεν G4100 V-AAI-1P Efez 5:14; 1Thess 5:6; [Efez 5:16];

Darby

11 This also, knowing the time, that it is already time that *we* should be aroused out of sleep; for now [is] our salvation nearer than when we believed. Efez 5:14; 1Thess 5:6; [Efez 5:16];

TSK - Romeinen 13:11

 

knowing.

Jes 21:11; Jes 21:12; Matt 16:3; Matt 24:42-44; 1Thess 5:1-3

it is.

Jona 1:6; Matt 25:5-7; Matt 26:40; Matt 26:41; Mark 13:35-37; 1Kor 15:34; Efez 5:14

1Th 5:5-8

for now.

Pred 9:10; Luk 21:28; 1Kor 7:29-31; 1Petr 4:7; 2Petr 3:13-15; Openb 22:12; Openb 22:20

 

 

SV

12 De18  nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat19  ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.   181Thess 5:5;  19Kol 3:8;  [Jak 1:21];

KJV

12 The night G3571 is far spent G4298, G1161 the day G2250 is at hand G1448: let us G659 therefore G3767 cast off G659 the works G2041 of darkness G4655, and G2532 let us put on G1746 the armour G3696 of light G5457 . 1Thess 5:5; Kol 3:8; [Jak 1:21];

YLT

12 the night did advance, and the day came nigh; let us lay aside, therefore, the works of the darkness, and let us put on the armour of the light; 1Thess 5:5; Kol 3:8; [Jak 1:21];

WHNU

12 η G3588 T-NSF νυξ G3571 N-NSF προεκοψεν G4298 V-AAI-3S η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ημερα G2250 N-NSF ηγγικεν G1448 V-RAI-3S αποθωμεθα G659 V-2AMS-1P ουν G3767 CONJ τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN του G3588 T-GSN σκοτους G4655 N-GSN ενδυσωμεθα G1746 V-AMS-1P [δε] G1161 CONJ τα G3588 T-APN οπλα G3696 N-APN του G3588 T-GSN φωτος G5457 N-GSN 1Thess 5:5; Kol 3:8; [Jak 1:21];

Darby

12 The night is far spent, and the day is near; let us cast away therefore the works of darkness, and let us put on the armour of light. 1Thess 5:5; Kol 3:8; [Jak 1:21];

TSK - Romeinen 13:12

 

night.

Hoogl 2:17; 1Joh 2:8

cast.

Jes 2:20; Jes 30:22; Ezech 18:31; Ezech 18:32; Efez 4:22; Kol 3:8; Kol 3:9; Jak 1:21

1Pe 2:1

works.

Job 24:14-17; Joh 3:19-21; Efez 5:11; 1Thess 5:5-7; 1Joh 1:5-7; 1Joh 2:8; 1Joh 2:9

put.

Rom 13:14; 2Kor 6:7; Efez 6:11-18; Kol 3:10-17; 1Thess 5:8

 

 

SV

13 Laat ons, als in den dag, eerlijk20 21  wandelen; niet22 23  in brasserijen en dronkenschappen, niet24 25  in slaapkameren en ontuchtigheden, niet26  in twist en nijdigheid;        20Filipp 4:8;  211Thess 4:12;  22Luk 21:34;  231Thess 5:6;  241Kor 6:10;  25Efez 5:5;  26Jak 3:14;  [Spr 23:20];

KJV

13 Let us walk G4043 honestly G2156 , as G5613 in G1722 the day G2250 ; not G3361 in rioting G2970 and G2532 drunkenness G3178, not G3361 in chambering G2845 and G2532 wantonness G766, not G3361 in strife G2054 and G2532 envying G2205 .2

  2honestly: or, decently  Filipp 4:8; 1Thess 4:12; Luk 21:34; 1Thess 5:6; 1Kor 6:10; Efez 5:5; Jak 3:14; [Spr 23:20];

YLT

13 as in day-time, let us walk becomingly; not in revellings and drunkennesses, not in chamberings and lasciviousnesses, not in strife and emulation; Filipp 4:8; 1Thess 4:12; Luk 21:34; 1Thess 5:6; 1Kor 6:10; Efez 5:5; Jak 3:14; [Spr 23:20];

WHNU

13 ως G5613 ADV εν G1722 PREP ημερα G2250 N-DSF ευσχημονως G2156 ADV περιπατησωμεν G4043 V-AAS-1P μη G3361 PRT-N κωμοις G2970 N-DPM και G2532 CONJ μεθαις G3178 N-DPF μη G3361 PRT-N κοιταις G2845 N-DPF και G2532 CONJ ασελγειαις G766 N-DPF μη G3361 PRT-N εριδι G2054 N-DSF και G2532 CONJ ζηλω G2205 N-DSM Filipp 4:8; 1Thess 4:12; Luk 21:34; 1Thess 5:6; 1Kor 6:10; Efez 5:5; Jak 3:14; [Spr 23:20];

Darby

13 As in the day, let us walk becomingly; not in rioting and drunkenness, not in chambering and lasciviousness, not in strife and emulation. Filipp 4:8; 1Thess 4:12; Luk 21:34; 1Thess 5:6; 1Kor 6:10; Efez 5:5; Jak 3:14; [Spr 23:20];

TSK - Romeinen 13:13

 

us.

Luk 1:6; Gal 5:16; Gal 5:25; Efez 4:1; Efez 4:17; Efez 5:2; Efez 5:8; Efez 5:15; Filipp 1:27; Filipp 3:16-20; Filipp 4:8; Filipp 4:9

Kol 1:10; 1Thess 2:12; 1Thess 4:12; 1Petr 2:12; 1Joh 2:6; 2Joh 1:4

honestly.  or, decently.  as.

Hand 2:15; 1Thess 5:17; 2Petr 2:13

rioting.

Spr 23:20; Jes 22:12; Jes 22:13; Jes 28:7; Jes 28:8; Amos 6:4-6; Matt 24:48-51; Luk 16:19

Luk 17:27; Luk 17:28; Luk 21:34; 1Kor 6:10; Gal 5:21; Efez 5:18; 1Petr 2:11; 1Petr 4:3-5

chambering.

1Kor 6:9; 1Kor 6:10; Gal 5:19; Efez 5:3-5; Kol 3:5; 1Thess 4:3-5; 2Petr 2:14; 2Petr 2:18-20

Jude 1:23

strife.

Gal 5:15; Gal 5:21; Gal 5:26; Filipp 2:3; Jak 3:14-16; Jak 4:5; 1Petr 2:1; 1Petr 2:2

 

 

SV

14 Maar27  doet aan den Heere Jezus Christus, en28  verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.   27Gal 3:27;  281Petr 2:11;  [Gal 5:16]; [Gal 5:24];

KJV

14 But G235 put ye on G1746 the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 , and G2532 make G4160 not G3361 provision G4307 for G1519 the flesh G4561 , to [fulfil] the lusts G1939 [thereof]. Gal 3:27; 1Petr 2:11; [Gal 5:16]; [Gal 5:24];

YLT

14 but put ye on the Lord Jesus Christ, and for the flesh take no forethought--for desires. Gal 3:27; 1Petr 2:11; [Gal 5:16]; [Gal 5:24];

WHNU

14 αλλα G235 CONJ ενδυσασθε G1746 V-AMM-2P τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM ιησουν G2424 N-ASM χριστον G5547 N-ASM και G2532 CONJ της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF προνοιαν G4307 N-ASF μη G3361 PRT-N ποιεισθε G4160 V-PMM-2P εις G1519 PREP επιθυμιας G1939 N-APF Gal 3:27; 1Petr 2:11; [Gal 5:16]; [Gal 5:24];

Darby

14 But put on the Lord Jesus Christ, and do not take forethought for the flesh to [fulfil its] lusts. Gal 3:27; 1Petr 2:11; [Gal 5:16]; [Gal 5:24];

TSK - Romeinen 13:14

 

put.

Gal 3:27; Efez 4:24; Kol 3:10-12

and.

Rom 8:12; Rom 8:13; Gal 5:16; Gal 5:17; Gal 5:24; Kol 3:5-8; 1Petr 2:11; 1Joh 2:15-17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Romeinen 12)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 14)