Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 11)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 13)


Openbaring 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; [namelijk] een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

KJV

1 And G2532 there appeared G3700 a great G3173 wonder G4592 in G1722 heaven G3772; a woman G1135 clothed G4016 with the sun G2246, and G2532 the moon G4582 under G5270 her G846 feet G4228, and G2532 upon G1909 her G846 head G2776 a crown G4735 of twelve G1427 stars G792:1

1wonder: or, sign

YLT

1 And a great sign was seen in the heaven, a woman arrayed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars,

WHNU

1 και G2532 CONJ σημειον G4592 N-NSN μεγα G3173 A-NSN ωφθη G3700 V-API-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM γυνη G1135 N-NSF περιβεβλημενη G4016 V-RPP-NSF τον G3588 T-ASM ηλιον G2246 N-ASM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF σεληνη G4582 N-NSF υποκατω G5270 ADV των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF αυτης G846 P-GSF στεφανος G4735 N-NSM αστερων G792 N-GPM δωδεκα G1427 A-NUI

Darby

1 And a great sign was seen in the heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars;

TSK - Openbaring 12:1

 

1 A woman clothed with the sun travails.

4 The great red dragon stands before her, ready to devour her child;

6 when she is delivered she flees into the wilderness.

7 Michael and his angels fight with the dragon, and prevail.

13 The dragon, being cast down into the earth, persecutes the woman.

there.

Openb 12:3; Openb 11:19; Openb 15:1; 2Kron 32:31; Mark 13:25; Hand 2:19

wonder.† or, sign.

Matt 12:38; Matt 24:30; Luk 21:11; Luk 21:25

a woman.

Jes 49:14-23; Jes 54:5-7; Jes 60:1-4; Hos 2:19; Hos 2:20; Joh 3:29; 2Kor 11:2

Efez 5:25-27; Efez 5:32

clothed.

Openb 21:23; Ps 84:11; Jes 60:19; Jes 60:20; Jes 61:10; Mal 4:2; Rom 3:22; Rom 13:14

Ga 3:27

and the.

Gal 6:14; Tit 2:11; Tit 2:12

crown.

Openb 1:20; Openb 21:14; Jes 62:3; Zach 9:16

 

 

SV

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

KJV

2 And G2532 she being G2192 with G1722 child G1064 cried G2896, travailing in birth G5605, and G2532 pained G928 to be delivered G5088.

YLT

2 and being with child she doth cry out, travailing and pained to bring forth.

WHNU

2 και G2532 CONJ εν G1722 PREP γαστρι G1064 N-DSF εχουσα G2192 V-PAP-NSF και G2532 CONJ κραζει G2896 V-PAI-3S ωδινουσα G5605 V-PAP-NSF και G2532 CONJ βασανιζομενη G928 V-PPP-NSF τεκειν G5088 V-2AAN

Darby

2 and being with child she cried, [being] in travail, and in pain to bring forth.

TSK - Openbaring 12:2

 

travailing.

Openb 12:4; Jes 53:11; Jes 54:1; Jes 66:7; Jes 66:8; Micha 5:3; Joh 16:21; Gal 4:19; Gal 4:27

 

 

SV

3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

KJV

3 And G2532 there appeared G3700 another G243 wonder G4592 in G1722 heaven G3772; and G2532 behold G2400 a great G3173 red G4450 dragon G1404, having G2192 seven G2033 heads G2776 and G2532 ten G1176 horns G2768, and G2532 seven G2033 crowns G1238 upon G1909 his G846 heads G2776.2

2wonder: or, sign

YLT

3 And there was seen another sign in the heaven, and, lo, a great red dragon, having seven heads and ten horns, and upon his head seven diadems,

WHNU

3 και G2532 CONJ ωφθη G3700 V-API-3S αλλο G243 A-NSN σημειον G4592 N-NSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S δρακων G1404 N-NSM μεγας G3173 A-NSM πυρρος G4450 A-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM κεφαλας G2776 N-APF επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ κερατα G2768 N-APN δεκα G1176 A-NUI και G2532 CONJ επι G1909 PREP τας G3588 T-APF κεφαλας G2776 N-APF αυτου G846 P-GSM επτα G2033 A-NUI διαδηματα G1238 N-APN

Darby

3 And another sign was seen in the heaven: and behold, a great red dragon, having seven heads and ten horns, and on his heads seven diadems;

TSK - Openbaring 12:3

 

wonder.† or, sign.

1

a great.

Openb 12:4; Openb 12:9; Openb 12:17; Openb 13:2; Openb 13:4; Openb 16:13; Openb 17:3; Openb 17:4; Openb 20:2; Jes 27:1; Jes 51:9

seven heads.

Openb 13:1; Openb 13:3; Openb 17:9; Openb 17:10

ten.

Openb 17:3; Openb 17:7; Openb 17:12; Openb 17:16; Jes 9:15; Dan 2:42; Dan 7:7; Dan 7:8; Dan 7:20; Dan 7:24

seven crowns.

13:1

 

 

SV

4 En zijn staart trok het derde [deel] der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

KJV

4 And G2532 his G846 tail G3769 drew G4951 the third part G5154 of the stars G792 of heaven G3772, and G2532 did cast G906 them G846 to G1519 the earth G1093: and G2532 the dragon G1404 stood G2476 before G1799 the woman G1135 which G3588 was ready G3195 to be delivered G5088, for G2443 to devour G2719 her G846 child G5043 as soon as G3752 it was born G5088.

YLT

4 and his tail doth draw the third of the stars of the heaven, and he did cast them to the earth; and the dragon did stand before the woman who is about to bring forth, that when she may bring forth, her child he may devour;

WHNU

4 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ουρα G3769 N-NSF αυτου G846 P-GSM συρει G4951 V-PAI-3S το G3588 T-ASN τριτον G5154 A-ASN των G3588 T-GPM αστερων G792 N-GPM του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM εστηκεν G2476 V-IAI-3S G2476 V-RAI-3S ενωπιον G1799 ADV της G3588 T-GSF γυναικος G1135 N-GSF της G3588 T-GSF μελλουσης G3195 V-PAP-GSF τεκειν G5088 V-2AAN ινα G2443 CONJ οταν G3752 CONJ τεκη G5088 V-2AAS-3S το G3588 T-ASN τεκνον G5043 N-ASN αυτης G846 P-GSF καταφαγη G2719 V-2AAS-3S

Darby

4 and his tail draws the third part of the stars of the heaven; and he cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to bring forth, in order that when she brought forth he might devour her child.

TSK - Openbaring 12:4

 

his tail.

Openb 9:10; Openb 9:19; Dan 8:9-12

of the.

17:18

the dragon.

Openb 12:2; Ex 1:16; Matt 2:3-16; Joh 8:44; 1Petr 5:8

 

 

SV

5 En zij baarde een mannelijken zoon, die1 2 †al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.†† 1Ps 2:9; 2Openb 2:27;

KJV

5 And G2532 she brought forth G5088 a man G730 child G5207, who G3739 was G3195 to rule G4165 all G3956 nations G1484 with G1722 a rod G4464 of iron G4603: and G2532 her G846 child G5043 was caught up G726 unto G4314 God G2316, and G2532 [to] his G846 throne G2362. Ps 2:9; Openb 2:27;

YLT

5 and she brought forth a male child, who is about to rule all the nations with a rod of iron, and caught away was her child unto God and His throne, Ps 2:9; Openb 2:27;

WHNU

5 και G2532 CONJ ετεκεν G5088 V-2AAI-3S υιον G5207 N-ASM αρσεν G730 N-ASN ος G3739 R-NSM μελλει G3195 V-PAI-3S ποιμαινειν G4165 V-PAN παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN εν G1722 PREP ραβδω G4464 N-DSF σιδηρα G4603 A-DSF και G2532 CONJ ηρπασθη G726 V-API-3S το G3588 T-NSN τεκνον G5043 N-NSN αυτης G846 P-GSF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θρονον G2362 N-ASM αυτου G846 P-GSM Ps 2:9; Openb 2:27;

Darby

5 And she brought forth a male son, who shall shepherd all the nations with an iron rod; and her child was caught up to God and to his throne. Ps 2:9; Openb 2:27;

TSK - Openbaring 12:5

 

she.

Openb 12:2; Jes 7:14; Jer 31:22; Micha 5:3; Matt 1:25

rule.

Openb 2:26; Openb 2:27; Openb 19:15; Ps 2:9; Ps 2:10

caught.

Openb 11:12; Mark 16:19

 

 

SV

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, [haar] van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend3 †tweehonderd zestig dagen.† 3Openb 11:3;† [Openb 12:14];

KJV

6 And G2532 the woman G1135 fled G5343 into G1519 the wilderness G2048, where G3699 she hath G2192 a place G5117 prepared G2090 of G575 God G2316, that G2443 they should feed G5142 her G846 there G1563 a thousand G5507 two hundred G1250 [and] threescore G1835 days G2250. Openb 11:3; [Openb 12:14];

YLT

6 and the woman did flee to the wilderness, where she hath a place made ready from God, that there they may nourish her--days a thousand, two hundred, sixty. Openb 11:3; [Openb 12:14];

WHNU

6 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF εφυγεν G5343 V-2AAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ερημον G2048 A-ASF οπου G3699 ADV εχει G2192 V-PAI-3S εκει G1563 ADV τοπον G5117 N-ASM ητοιμασμενον G2090 V-RPP-ASM απο G575 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ινα G2443 CONJ εκει G1563 ADV τρεφωσιν G5142 V-PAS-3P αυτην G846 P-ASF ημερας G2250 N-APF χιλιας G5507 A-APF διακοσιας G1250 A-APF εξηκοντα G1835 A-NUI Openb 11:3; [Openb 12:14];

Darby

6 And the woman fled into the wilderness, where she has there a place prepared of God, that they should nourish her there a thousand two hundred [and] sixty days. Openb 11:3; [Openb 12:14];

TSK - Openbaring 12:6

 

the woman.

Openb 12:4; Openb 12:14

that.

1Kon 17:3-6; 1Kon 17:9-16; 1Kon 19:4-8; Matt 4:11

a thousand.

Openb 11:2; Openb 11:3

 

 

SV

7 En er werd krijg in den hemel: MichaŽl en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde [ook] en zijn engelen. [Judas 1:9];

KJV

7 And G2532 there was G1096 war G4171 in G1722 heaven G3772: Michael G3413 and G2532 his G846 angels G32 fought G4170 against G2596 the dragon G1404; and G2532 the dragon G1404 fought G4170 and G2532 his G846 angels G32, [Judas 1:9];

YLT

7 And there came war in the heaven; Michael and his messengers did war against the dragon, and the dragon did war, and his messengers, [Judas 1:9];

WHNU

7 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S πολεμος G4171 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM ο G3588 T-NSM μιχαηλ G3413 N-PRI και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αγγελοι G32 N-NPM αυτου G846 P-GSM του G3588 T-GSM πολεμησαι G4170 V-AAN μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM δρακοντος G1404 N-GSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM επολεμησεν G4170 V-AAI-3S και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αγγελοι G32 N-NPM αυτου G846 P-GSM [Judas 1:9];

Darby

7 And there was war in the heaven: Michael and his angels went to war with the dragon. And the dragon fought, and his angels; [Judas 1:9];

TSK - Openbaring 12:7

 

war.

Openb 13:7; Openb 19:11-20; Jes 34:5; Efez 6:12

Michael.

Jes 55:4; Dan 10:13; Dan 10:21; Dan 12:1; Hebr 2:10; Judas 1:9

and his.

Matt 13:41; Matt 16:27; Matt 24:31; Matt 26:53; 2Thess 1:7

the dragon.

Openb 12:3; Openb 12:4; Openb 20:2

his angels.

Openb 12:9; Ps 78:49; Matt 25:41; 2Kor 12:7

2Pe 2:4

 

 

SV

8 En zij hebben niet vermocht, en4 †hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.† 4Dan 2:35;† [Luk 10:18];

KJV

8 And G2532 prevailed G2480 not G3756; neither G3777 was G2147 their G846 place G5117 found G2147 any more G2089 in G1722 heaven G3772. Dan 2:35; [Luk 10:18];

YLT

8 and they did not prevail, nor was their place found any more in the heaven; Dan 2:35; [Luk 10:18];

WHNU

8 και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ισχυσεν G2480 V-AAI-3S ουδε G3761 ADV τοπος G5117 N-NSM ευρεθη G2147 V-API-3S αυτων G846 P-GPM ετι G2089 ADV εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM Dan 2:35; [Luk 10:18];

Darby

8 and he prevailed not, nor was their place found any more in the heaven. Dan 2:35; [Luk 10:18];

TSK - Openbaring 12:8

 

prevailed not.

Openb 12:11; Ps 13:4; Ps 118:10-13; Ps 129:2; Jer 1:19; Jer 5:22; Matt 16:18; Rom 8:31-39

their.

Job 7:10; Job 8:18; Job 20:9; Job 27:21-23; Ps 37:10; Hand 1:25; Judas 1:6

 

 

SV

9 En de5 6 †grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg ik], geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.†† 5Luk 10:18; 6Openb 20:2;

KJV

9 And G2532 the great G3173 dragon G1404 was cast out G906, that old G744 serpent G3789, called G2564 the Devil G1228, and G2532 Satan G4567, which G3588 deceiveth G4105 the whole G3650 world G3625: he was cast out G906 into G1519 the earth G1093, and G2532 his G846 angels G32 were cast out G906 with G3326 him G846. Luk 10:18; Openb 20:2;

YLT

9 and the great dragon was cast forth--the old serpent, who is called `Devil,' and `the Adversary,' who is leading astray the whole world--he was cast forth to the earth, and his messengers were cast forth with him. Luk 10:18; Openb 20:2;

WHNU

9 και G2532 CONJ εβληθη G906 V-API-3S ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM ο G3588 T-NSM μεγας G3173 A-NSM ο G3588 T-NSM οφις G3789 N-NSM ο G3588 T-NSM αρχαιος G744 A-NSM ο G3588 T-NSM καλουμενος G2564 V-PPP-NSM διαβολος G1228 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM ο G3588 T-NSM πλανων G4105 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF οικουμενην G3625 N-ASF ολην G3650 A-ASF εβληθη G906 V-API-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αγγελοι G32 N-NPM αυτου G846 P-GSM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM εβληθησαν G906 V-API-3P Luk 10:18; Openb 20:2;

Darby

9 And the great dragon was cast out, the ancient serpent, he who is called Devil and Satan, he who deceives the whole habitable world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Luk 10:18; Openb 20:2;

TSK - Openbaring 12:9

 

the great.

Openb 12:3; Openb 12:7; Luk 10:18; Joh 12:31

that.

Openb 12:14; Openb 12:15; Openb 20:2; Gen 3:1; Gen 3:4; Gen 3:13; Jes 27:1; Jes 65:25

the Devil.

Openb 9:20; Openb 16:14; Openb 18:2; Matt 4:1; Matt 4:5; Matt 4:8; Matt 13:39; Luk 8:12; Joh 8:44; 1Tim 3:6; 1Tim 3:7

Hebr 2:14; 1Joh 3:8-10; Judas 1:9

and Satan.

Openb 2:9; Openb 2:13; Openb 2:24; Openb 3:9; 1Kron 21:1; Job 1:6-12; Job 2:1; Ps 109:6; Zach 3:1; Zach 3:2

Matt 4:10; Luk 13:16; Luk 22:3; Luk 22:31; Hand 5:3; Hand 26:18; Rom 16:20; 2Kor 2:11; 2Kor 11:14

2Kor 12:7; 2Thess 2:9

deceiveth.

Openb 13:14; Openb 18:23; Openb 19:20; Openb 20:3; Openb 20:8; Openb 20:10; Matt 24:24; Rom 16:18; 2Kor 11:3

Efez 4:14; 2Thess 2:3; 2Thess 2:9-11; 1Tim 2:14; 2Tim 3:13; 1Joh 5:19

he was.

Openb 9:1; Ezech 28:16; Luk 10:18; Joh 12:31

into.

Job 1:7; Job 2:2; Jes 14:12; Jes 65:25; Joh 14:30; Joh 16:11; 2Kor 4:4; 1Petr 5:8

 

 

SV

10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

KJV

10 And G2532 I heard G191 a loud G3173 voice G5456 saying G3004 in G1722 heaven G3772, Now G737 is come G1096 salvation G4991, and G2532 strength G1411, and G2532 the kingdom G932 of our G2257 God G2316, and G2532 the power G1849 of his G846 Christ G5547: for G3754 the accuser G2723 of our G2257 brethren G80 is cast down G2598, which G3588 accused G2725 them G846 before G1799 our G2257 God G2316 day G2250 and G2532 night G3571.

YLT

10 And I heard a great voice saying in the heaven, `Now did come the salvation, and the power, and the reign, of our God, and the authority of His Christ, because cast down was the accuser of our brethren, who is accusing them before our God day and night;

WHNU

10 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S φωνην G5456 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM λεγουσαν G3004 V-PAP-ASF αρτι G737 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S η G3588 T-NSF σωτηρια G4991 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF δυναμις G1411 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ η G3588 T-NSF εξουσια G1849 N-NSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ εβληθη G906 V-API-3S ο G3588 T-NSM κατηγωρ G2725 N-NSM των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM ημων G2257 P-1GP ο G3588 T-NSM κατηγορων G2723 V-PAP-NSM αυτους G846 P-APM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ημων G2257 P-1GP ημερας G2250 N-GSF και G2532 CONJ νυκτος G3571 N-GSF

Darby

10 And I heard a great voice in the heaven saying, Now is come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ; for the accuser of our brethren has been cast out, who accused them before our God day and night:

TSK - Openbaring 12:10

 

I heard.

Openb 11:15; Openb 19:1-7

the kingdom.

1Kron 29:11; Ps 22:28; Ps 45:6; Ps 145:11-13; Dan 2:44; Matt 6:10; Luk 11:2

the power.

Openb 2:26; Ps 2:8-12; Ps 110:5; Ps 110:6; Matt 26:64; Matt 28:18; 1Kor 5:4; 2Kor 12:9

the accuser.

Job 1:9; Job 2:5; Zach 3:1; Zach 3:2; Luk 22:31; Tit 2:3

 

 

SV

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

KJV

11 And G2532 they G846 overcame G3528 him G846 by G1223 the blood G129 of the Lamb G721, and G2532 by G1223 the word G3056 of their G846 testimony G3141; and G2532 they loved G25 not G3756 their G846 lives G5590 unto G891 the death G2288.

YLT

11 and they did overcome him because of the blood of the Lamb, and because of the word of their testimony, and they did not love their life--unto death;

WHNU

11 και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ενικησαν G3528 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM δια G1223 PREP το G3588 T-ASN αιμα G129 N-ASN του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN και G2532 CONJ δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM της G3588 T-GSF μαρτυριας G3141 N-GSF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηγαπησαν G25 V-AAI-3P την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτων G846 P-GPM αχρι G891 PREP θανατου G2288 N-GSM

Darby

11 and *they* have overcome him by reason of the blood of the Lamb, and by reason of the word of their testimony, and have not loved their life even unto death.

TSK - Openbaring 12:11

 

they overcame.

Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:26; Openb 3:5; Openb 3:12; Openb 3:21; Joh 16:33; Rom 8:33-39; Rom 16:20; 1Kor 15:57

2Kor 10:3-5; Efez 6:13-18; 2Tim 4:7; 2Tim 4:8; Hebr 2:14; Hebr 2:15; 1Joh 2:13; 1Joh 2:14; 1Joh 4:4

1Jo 5:5

the blood.

Openb 7:10-14; Openb 14:1-4; Openb 15:3

the word.

Openb 12:17; Openb 1:2; Openb 1:9; Openb 6:9; Openb 11:7; Openb 19:10

they loved not.

Openb 2:10; Openb 2:13; Openb 20:4; Luk 14:26; Hand 20:24; Hand 21:13; Hebr 11:35-38

 

 

SV

12 Hierom7 8 †bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee9 †dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.††† 7Ps 96:11; 8Jes 49:13; 9Openb 8:13;

KJV

12 Therefore G1223 G5124 rejoice G2165, [ye] heavens G3772, and G2532 ye that dwell G4637 in G1722 them G846. Woe G3759 to the inhabiters G2730 of the earth G1093 and G2532 of the sea G2281! for G3754 the devil G1228 is come down G2597 unto G4314 you G5209, having G2192 great G3173 wrath G2372, because he knoweth G1492 that G3754 he hath G2192 but a short G3641 time G2540. Ps 96:11; Jes 49:13; Openb 8:13;

YLT

12 because of this be glad, ye heavens, and those in them who do tabernacle; woe to those inhabiting the land and the sea, because the Devil did go down unto you, having great wrath, having known that he hath little time.' Ps 96:11; Jes 49:13; Openb 8:13;

WHNU

12 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN ευφραινεσθε G2165 V-PPM-2P† [οι] G3588 T-NPM ουρανοι G3772 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM σκηνουντες G4637 V-PAP-NPM ουαι G3759 INJ την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF οτι G3754 CONJ κατεβη G2597 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM διαβολος G1228 A-NSM προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εχων G2192 V-PAP-NSM θυμον G2372 N-ASM μεγαν G3173 A-ASM ειδως G1492 V-RAP-NSM οτι G3754 CONJ ολιγον G3641 A-ASM καιρον G2540 N-ASM εχει G2192 V-PAI-3S Ps 96:11; Jes 49:13; Openb 8:13;

Darby

12 Therefore be full of delight, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the earth and to the sea, because the devil has come down to you, having great rage, knowing he has a short time. Ps 96:11; Jes 49:13; Openb 8:13;

TSK - Openbaring 12:12

 

rejoice.

Openb 18:20; Openb 19:1-7; Ps 96:11-13; Ps 148:1-4; Jes 49:13; Jes 55:12; Jes 55:13; Luk 2:14

Lu 15:10

Woe.

Openb 8:13; Openb 9:12; Openb 11:10; Openb 11:14

because.

Openb 10:6; Hebr 10:37; 2Petr 3:8

 

 

SV

13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. [Gen 3:13];

KJV

13 And G2532 when G3753 the dragon G1404 saw G1492 that G3754 he was cast G906 unto G1519 the earth G1093, he persecuted G1377 the woman G1135 which G3748 brought forth G5088 the man G730 [child]. [Gen 3:13];

YLT

13 And when the dragon saw that he was cast forth to the earth, he pursued the woman who did bring forth the male, [Gen 3:13];

WHNU

13 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ειδεν G1492 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM οτι G3754 CONJ εβληθη G906 V-API-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF εδιωξεν G1377 V-AAI-3S την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF ητις G3748 R-NSF ετεκεν G5088 V-2AAI-3S τον G3588 T-ASM αρσενα G730 N-ASM [Gen 3:13];

Darby

13 And when the dragon saw that he had been cast out into the earth, he persecuted the woman which bore the male [child] . [Gen 3:13];

TSK - Openbaring 12:13

 

Openb 12:4; Openb 12:5; Gen 3:15; Ps 37:12-14; Joh 16:33

 

 

SV

14 En10 †der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een11 †tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.†† 10Openb 2:6; 11Openb 12:6;

KJV

14 And G2532 to the woman G1135 were given G1325 two G1417 wings G4420 of a great G3173 eagle G105, that G2443 she might fly G4072 into G1519 the wilderness G2048, into G1519 her G846 place G5117, where G3699 she is nourished G5142 for a time G1563 G2540, and G2532 times G2540, and G2532 half G2255 a time G2540, from G575 the face G4383 of the serpent G3789. Openb 2:6; Openb 12:6;

YLT

14 and there were given to the woman two wings of the great eagle, that she may fly to the wilderness, to her place, where she is nourished a time, and times, and half a time, from the face of the serpent; Openb 2:6; Openb 12:6;

WHNU

14 και G2532 CONJ εδοθησαν G1325 V-API-3P τη G3588 T-DSF γυναικι G1135 N-DSF αι G3588 T-NPF δυο G1417 A-NUI πτερυγες G4420 N-NPF του G3588 T-GSM αετου G105 N-GSM του G3588 T-GSM μεγαλου G3173 A-GSM ινα G2443 CONJ πετηται G4072 V-PNS-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ερημον G2048 A-ASF εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM τοπον G5117 N-ASM αυτης G846 P-GSF οπου G3699 ADV τρεφεται G5142 V-PPI-3S εκει G1563 ADV καιρον G2540 N-ASM και G2532 CONJ καιρους G2540 N-APM και G2532 CONJ ημισυ G2255 A-ASN καιρου G2540 N-GSM απο G575 PREP προσωπου G4383 N-GSN του G3588 T-GSM οφεως G3789 N-GSM Openb 2:6; Openb 12:6;

Darby

14 And there were given to the woman the two wings of the great eagle, that she might fly into the desert into her place, where she is nourished there a time, and times, and half a time, from [the] face of the serpent. Openb 2:6; Openb 12:6;

TSK - Openbaring 12:14

 

to the.

Ex 19:4; Deut 32:11; Deut 32:12; Ps 55:6; Jes 40:31

she might.

Openb 12:6; Openb 17:3

for a time.

Openb 11:2; Openb 11:3; Dan 7:25; Dan 12:7

 

 

SV

15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

KJV

15 And G2532 the serpent G3789 cast G906 out of G1537 his G846 mouth G4750 water G5204 as G5613 a flood G4215 after G3694 the woman G1135, that G2443 he might cause G4160 her G5026 to be carried away of the flood G4216.

YLT

15 and the serpent did cast forth after the woman, out of his mouth, water as a river, that he may cause her to be carried away by the river,

WHNU

15 και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM οφις G3789 N-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN αυτου G846 P-GSM οπισω G3694 ADV της G3588 T-GSF γυναικος G1135 N-GSF υδωρ G5204 N-ASN ως G5613 ADV ποταμον G4215 N-ASM ινα G2443 CONJ αυτην G846 P-ASF ποταμοφορητον G4216 A-ASF ποιηση G4160 V-AAS-3S

Darby

15 And the serpent cast out of his mouth behind the woman water as a river, that he might make her be [as] one carried away by a river.

TSK - Openbaring 12:15

 

cast.

Openb 17:15; Ps 18:4; Ps 65:7; Ps 93:3; Ps 93:4; Jes 8:7; Jes 28:2; Jes 59:19

 

 

SV

16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

KJV

16 And G2532 the earth G1093 helped G997 the woman G1135, and G2532 the earth G1093 opened G455 her G846 mouth G4750, and G2532 swallowed up G2666 the flood G4215 which G3739 the dragon G1404 cast G906 out of G1537 his G846 mouth G4750.

YLT

16 and the land did help the woman, and the land did open its mouth and did swallow up the river, that the dragon did cast forth out of his mouth;

WHNU

16 και G2532 CONJ εβοηθησεν G997 V-AAI-3S η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF τη G3588 T-DSF γυναικι G1135 N-DSF και G2532 CONJ ηνοιξεν G455 V-AAI-3S η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF το G3588 T-ASN στομα G4750 N-ASN αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ κατεπιεν G2666 V-2AAI-3S τον G3588 T-ASM ποταμον G4215 N-ASM ον G3739 R-ASM εβαλεν G906 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN αυτου G846 P-GSM

Darby

16 And the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed the river which the dragon cast out of his mouth.

TSK - Openbaring 12:16

 

Ex 12:35; Ex 12:36; 1Kon 17:6; 2Kon 8:9

 

 

SV

17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

KJV

17 And G2532 the dragon G1404 was wroth G3710 with G1909 the woman G1135, and G2532 went G565 to make G4160 war G4171 with G3326 the remnant G3062 of her G846 seed G4690, which G3588 keep G5083 the commandments G1785 of God G2316, and G2532 have G2192 the testimony G3141 of Jesus G2424 Christ G5547.

YLT

17 and the dragon was angry against the woman, and went away to make war with the rest of her seed, those keeping the commands of God, and having the testimony of Jesus Christ.

WHNU

17 και G2532 CONJ ωργισθη G3710 V-API-3S ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF γυναικι G1135 N-DSF και G2532 CONJ απηλθεν G565 V-2AAI-3S ποιησαι G4160 V-AAN πολεμον G4171 N-ASM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPN λοιπων G3062 A-GPN του G3588 T-GSN σπερματος G4690 N-GSN αυτης G846 P-GSF των G3588 T-GPM τηρουντων G5083 V-PAP-GPM τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ εχοντων G2192 V-PAP-GPM την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF ιησου G2424 N-GSM

Darby

17 And the dragon was angry with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, who keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus.

TSK - Openbaring 12:17

 

the dragon.

Openb 12:12; Joh 8:44; 1Petr 5:8

to make.

Openb 11:7; Openb 13:7; Openb 17:6; Openb 17:14; Openb 18:20; Openb 19:19; Openb 20:8; Openb 20:9; Gen 3:15; Dan 7:23-26; Dan 11:36

which.

Openb 14:12; Openb 22:14; Matt 28:20; 1Joh 5:2

and have.

Openb 12:11; Openb 1:2; Openb 1:9; Openb 6:9; Openb 20:4; 1Kor 2:1; 1Joh 5:10

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 11)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 13)