Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 2)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 4)


Mattheus 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En in die dagen kwam1 2  Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa,   1Mark 1:4;  2Luk 3:3;  [Matt 21:32]; [Joh 1:6]; [Hand 13:24];

KJV

1 G1161 In G1722 those G1565 days G2250 came G3854 John G2491 the Baptist G910, preaching G2784 in G1722 the wilderness G2048 of Judaea G2449, Mark 1:4; Luk 3:3; [Matt 21:32]; [Joh 1:6]; [Hand 13:24];

YLT

1 And in those days cometh John the Baptist, proclaiming in the wilderness of Judea, Mark 1:4; Luk 3:3; [Matt 21:32]; [Joh 1:6]; [Hand 13:24];

WHNU

1 εν G1722 PREP δε G1161 CONJ ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF εκειναις G1565 D-DPF παραγινεται G3854 V-PNI-3S ιωαννης G2491 N-NSM ο G3588 T-NSM βαπτιστης G910 N-NSM κηρυσσων G2784 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ερημω G2048 A-DSF της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF Mark 1:4; Luk 3:3; [Matt 21:32]; [Joh 1:6]; [Hand 13:24];

Darby

1 Now in those days comes John the baptist, preaching in the wilderness of Judaea, Mark 1:4; Luk 3:3; [Matt 21:32]; [Joh 1:6]; [Hand 13:24];

TSK - Mattheus 3:1

 

1 John preaches:  his office, life, and baptism.

7 He reprehends the Pharisees,

13 and baptizes Christ in Jordan.

 

 

those.

Luk 3:1; Luk 3:2

John.

Matt 11:11; Matt 14:2-14; Matt 16:14; Matt 17:12; Matt 17:13; Matt 21:25-27; Matt 21:32; Mark 1:4; Mark 1:15; Mark 6:16-29

Luk 1:13-17; Luk 1:76; Luk 3:2-20; Joh 1:6-8; Joh 1:15-36; Joh 3:27-36; Hand 1:22; Hand 13:24; Hand 13:25

Hand 19:3; Hand 19:4

preaching.

Jes 40:3-6; Mark 1:7; Luk 1:17

the wilderness.

Matt 11:7; Joz 14:10; Joz 15:61; Joz 15:62; Luk 7:24

 

 

SV

2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. [Ezech 18:30]; [Luk 1:17]; [Hand 20:21];

KJV

2 And G2532 saying G3004, Repent ye G3340: for G1063 the kingdom G932 of heaven G3772 is at hand G1448. [Ezech 18:30]; [Luk 1:17]; [Hand 20:21];

YLT

2 and saying, `Reform, for come nigh hath the reign of the heavens,' [Ezech 18:30]; [Luk 1:17]; [Hand 20:21];

WHNU

2  [και] G2532 CONJ λεγων G3004 V-PAP-NSM μετανοειτε G3340 V-PAM-2P ηγγικεν G1448 V-RAI-3S γαρ G1063 CONJ η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM [Ezech 18:30]; [Luk 1:17]; [Hand 20:21];

Darby

2 and saying, Repent, for the kingdom of the heavens has drawn nigh. [Ezech 18:30]; [Luk 1:17]; [Hand 20:21];

TSK - Mattheus 3:2

 

Repent.

Matt 4:17; Matt 11:20; Matt 12:41; Matt 21:29-32; 1Kon 8:47; Job 42:6; Ezech 18:30-32

Ezech 33:11; Mark 1:4; Mark 1:15; Mark 6:12; Luk 13:3; Luk 13:5; Luk 15:7; Luk 15:10; Luk 16:30; Luk 24:47

Hand 2:38; Hand 3:19; Hand 11:18; Hand 17:30; Hand 20:21; Hand 26:20; 2Kor 7:10; 2Tim 2:25

Hebr 6:1; 2Petr 3:9; Openb 2:5; Openb 2:21

for.

Matt 5:3; Matt 5:10; Matt 5:19; Matt 5:20; Matt 6:10; Matt 6:33; Matt 10:7; Matt 11:11; Matt 11:12; Matt 13:11; Matt 13:24; Matt 13:31; Matt 13:33; Matt 13:44; Matt 13:45; Matt 13:47

Matt 13:52; Matt 18:1-4; Matt 18:23; Matt 20:1; Matt 22:2; Matt 23:13; Matt 25:1; Matt 25:14; Dan 2:44; Luk 6:20; Luk 9:2

Luk 10:9-11; Joh 3:3-5; Kol 1:13

 

 

SV

3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesája, den profeet, zeggende: De3 4 5 6  stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!     3Jes 40:3;  4Mark 1:3;  5Luk 3:4;  6Joh 1:23;

KJV

3 For G1063 this G3778 is he G2076 that was spoken G4483 of by G5259 the prophet G4396 Esaias G2268, saying G3004, The voice G5456 of one crying G994 in G1722 the wilderness G2048, Prepare ye G2090 the way G3598 of the Lord G2962, make G4160 his G846 paths G5147 straight G2117. Jes 40:3; Mark 1:3; Luk 3:4; Joh 1:23;

YLT

3 for this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying, `A voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, straight make ye His paths.' Jes 40:3; Mark 1:3; Luk 3:4; Joh 1:23;

WHNU

3 ουτος G3778 D-NSM γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM ρηθεις G4483 V-APP-NSM δια G1223 PREP ησαιου G2268 N-GSM του G3588 T-GSM προφητου G4396 N-GSM λεγοντος G3004 V-PAP-GSM φωνη G5456 N-NSF βοωντος G994 V-PAP-GSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ερημω G2048 A-DSF ετοιμασατε G2090 V-AAM-2P την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF κυριου G2962 N-GSM ευθειας G2117 A-APF ποιειτε G4160 V-PAM-2P τας G3588 T-APF τριβους G5147 N-APF αυτου G846 P-GSM Jes 40:3; Mark 1:3; Luk 3:4; Joh 1:23;

Darby

3 For this is he who has been spoken of through Esaias the prophet, saying, Voice of him that crieth in the wilderness: prepare ye the way of [the] Lord, make straight his paths. Jes 40:3; Mark 1:3; Luk 3:4; Joh 1:23;

TSK - Mattheus 3:3

 

by.

Jes 40:3; Mark 1:3; Luk 3:3-6; Joh 1:23

Prepare.

Jes 57:14; Jes 57:15; Mal 3:1; Luk 1:17; Luk 1:76

 

 

SV

4 En dezelve Johannes had zijn kleding van7  kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig.  7Mark 1:6;  [Matt 11:18]; [Luk 7:33]; [Hebr 11:37];

KJV

4 And G1161 the same G846 John G2491 had G2192 his G846 raiment G1742 of G575 camel's G2574 hair G2359, and G2532 a leathern G1193 girdle G2223 about G4012 his G846 loins G3751; and G1161 his G846 meat G5160 was G2258 locusts G200 and G2532 wild G66 honey G3192. Mark 1:6; [Matt 11:18]; [Luk 7:33]; [Hebr 11:37];

YLT

4 And this John had his clothing of camel's hair, and a girdle of skin round his loins, and his nourishment was locusts and honey of the field. Mark 1:6; [Matt 11:18]; [Luk 7:33]; [Hebr 11:37];

WHNU

4 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM ειχεν G2192 V-IAI-3S το G3588 T-ASN ενδυμα G1742 N-ASN αυτου G846 P-GSM απο G575 PREP τριχων G2359 N-GPF καμηλου G2574 N-GSM και G2532 CONJ ζωνην G2223 N-ASF δερματινην G1193 A-ASF περι G4012 PREP την G3588 T-ASF οσφυν G3751 N-ASF αυτου G846 P-GSM η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ τροφη G5160 N-NSF ην G2258 V-IXI-3S αυτου G846 P-GSM ακριδες G200 N-NPF και G2532 CONJ μελι G3192 N-NSN αγριον G66 A-NSN Mark 1:6; [Matt 11:18]; [Luk 7:33]; [Hebr 11:37];

Darby

4 And John himself had his garment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins, and his nourishment was locusts and wild honey. Mark 1:6; [Matt 11:18]; [Luk 7:33]; [Hebr 11:37];

TSK - Mattheus 3:4

 

his raiment.

Matt 11:8; 2Kon 1:8; Zach 13:4; Mal 4:5; Mark 1:6; Luk 1:17; Openb 11:3

and his.

Matt 11:18; Lev 11:22

wild.

Deut 32:13; 1Sam 14:25-27

 

 

SV

5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa, en het gehele land rondom de Jordaan; [Mark 1:5];

KJV

5 Then G5119 went out G1607 to G4314 him G846 Jerusalem G2414, and G2532 all G3956 Judaea G2449, and G2532 all G3956 the region round about G4066 Jordan G2446, [Mark 1:5];

YLT

5 Then were going forth unto him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about the Jordan, [Mark 1:5];

WHNU

5 τοτε G5119 ADV εξεπορευετο G1607 V-INI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ιεροσολυμα G2414 N-NSF και G2532 CONJ πασα G3956 A-NSF η G3588 T-NSF ιουδαια G2449 N-NSF και G2532 CONJ πασα G3956 A-NSF η G3588 T-NSF περιχωρος G4066 A-NSM του G3588 T-GSM ιορδανου G2446 N-GSM [Mark 1:5];

Darby

5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the country round the Jordan, [Mark 1:5];

TSK - Mattheus 3:5

 

Matt 4:25; Matt 11:7-12; Mark 1:5; Luk 3:7; Luk 16:16; Joh 3:23; Joh 5:35

 

 

SV

6 En8  werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.  8Mark 1:5;  [Joh 3:23]; [Hand 19:18];

KJV

6 And G2532 were baptized G907 of G5259 him G846 in G1722 Jordan G2446, confessing G1843 their G846 sins G266. Mark 1:5; [Joh 3:23]; [Hand 19:18];

YLT

6 and they were baptized in the Jordan by him, confessing their sins. Mark 1:5; [Joh 3:23]; [Hand 19:18];

WHNU

6 και G2532 CONJ εβαπτιζοντο G907 V-IPI-3P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ιορδανη G2446 N-DSM ποταμω G4215 N-DSM υπ G5259 PREP αυτου G846 P-GSM εξομολογουμενοι G1843 V-PMP-NPM τας G3588 T-APF αμαρτιας G266 N-APF αυτων G846 P-GPM Mark 1:5; [Joh 3:23]; [Hand 19:18];

Darby

6 and were baptised by him in the Jordan, confessing their sins. Mark 1:5; [Joh 3:23]; [Hand 19:18];

TSK - Mattheus 3:6

 

were.

Matt 3:11; Matt 3:13-16; Ezech 36:25; Mark 1:8; Mark 1:9; Luk 3:16; Joh 1:25-28; Joh 1:31-33; Joh 3:23-25

Hand 1:5; Hand 2:38-41; Hand 10:36-38; Hand 11:16; Hand 19:4; Hand 19:5; Hand 19:18; 1Kor 10:2

Kol 2:12; Tit 3:5; Tit 3:6; Hebr 6:2; Hebr 9:10

1Pe 3:21

confessing.

Lev 16:21; Lev 26:40; Num 5:7; Joz 7:19; Job 33:27; Job 33:28; Ps 32:5; Spr 28:13

Dan 9:4; Mark 1:5; Luk 15:18-21; Hand 2:38; Hand 19:18; Hand 22:16; Jak 5:16

1Jo 1:9

 

 

SV

7 Hij dan, ziende velen9  van de Farizeën en Sadduceën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij10 11  adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?    9Luk 3:7;  10Matt 12:34;  11Matt 23:33;

KJV

7 But G1161 when he saw G1492 many G4183 of the Pharisees G5330 and G2532 Sadducees G4523 come G2064 to G1909 his G846 baptism G908, he said G2036 unto them G846, O generation G1081 of vipers G2191, who G5101 hath warned G5263 you G5213 to flee G5343 from G575 the wrath G3709 to come G3195? Luk 3:7; Matt 12:34; Matt 23:33;

YLT

7 And having seen many of the Pharisees and Sadducees coming about his baptism, he said to them, `Brood of vipers! who did shew you to flee from the coming wrath? Luk 3:7; Matt 12:34; Matt 23:33;

WHNU

7 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ πολλους G4183 A-APM των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM και G2532 CONJ σαδδουκαιων G4523 N-GPM ερχομενους G2064 V-PNP-APM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN βαπτισμα G908 N-ASN  αυτου G846 P-GSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM γεννηματα G1081 N-VPN εχιδνων G2191 N-GPF τις G5101 I-NSM υπεδειξεν G5263 V-AAI-3S υμιν G5213 P-2DP φυγειν G5343 V-2AAN απο G575 PREP της G3588 T-GSF μελλουσης G3195 V-PAP-GSF οργης G3709 N-GSF Luk 3:7; Matt 12:34; Matt 23:33;

Darby

7 But seeing many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, Offspring of vipers, who has forewarned you to flee from the coming wrath? Luk 3:7; Matt 12:34; Matt 23:33;

TSK - Mattheus 3:7

 

the Pharisees.

Matt 5:20; Matt 12:24; Matt 15:12; Matt 16:6; Matt 16:11; Matt 16:12; Matt 22:15; Matt 22:23; Matt 22:34; Matt 23:13-28

Mark 7:3-5; Mark 8:15; Mark 12:13; Mark 12:18; Luk 7:30; Luk 11:39-44; Luk 16:14; Luk 18:11; Joh 1:24

Joh 7:45-49; Joh 9:40; Hand 4:1; Hand 4:2; Hand 5:17; Hand 15:5; Hand 23:6-9; Hand 26:5

O generation.

Matt 12:34; Matt 23:33; Gen 3:15; Ps 58:3-6; Jes 57:3; Jes 57:4; Jes 59:5; Luk 3:7-9

Joh 8:44; 1Joh 3:10; Openb 12:9; Openb 12:10

who.

Jer 6:10; Jer 51:6; Ezech 3:18-21; Ezech 33:3-7; Hand 20:31; Rom 1:18; Hebr 11:7

flee.

Rom 5:9; 1Thess 1:10; 2Thess 1:9; 2Thess 1:10; Hebr 6:18; Openb 6:16; Openb 6:17

 

 

SV

8 Brengt12  dan vruchten voort, der bekering waardig.  12Luk 3:8;

KJV

8 Bring forth G4160 therefore G3767 fruits G2590 meet G514 for repentance G3341:1

  1meet…: or, answerable to amendment of life  Luk 3:8;

YLT

8 bear, therefore, fruits worthy of the reformation, Luk 3:8;

WHNU

8 ποιησατε G4160 V-AAM-2P ουν G3767 CONJ καρπον G2590 N-ASM αξιον G514 A-ASM της G3588 T-GSF μετανοιας G3341 N-GSF Luk 3:8;

Darby

8 Produce therefore fruit worthy of repentance. Luk 3:8;

TSK - Mattheus 3:8

 

forth.

Matt 21:28-30; Matt 21:32; Jes 1:16; Jes 1:17; Luk 3:8; Luk 3:10-14; Hand 26:20; Rom 2:4-7

2Kor 7:10; 2Kor 7:11; 2Petr 1:4-8

fruits.

Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 5:9; Filipp 1:11

meet, etc.  or, answerable to amendment of life.

Jer 7:3-7; Jer 26:13; Jer 36:3

 

 

SV

9 En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij13  hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.  13Joh 8:39;  [Luk 3:8]; [Joh 8:33];

KJV

9 And G2532 think G1380 not G3361 to say G3004 within G1722 yourselves G1438, We have G2192 Abraham G11 to [our] father G3962: for G1063 I say G3004 unto you G5213, that G3754 God G2316 is able G1410 of G1537 these G5130 stones G3037 to raise up G1453 children G5043 unto Abraham G11. Joh 8:39; [Luk 3:8]; [Joh 8:33];

YLT

9 and do not think to say in yourselves, A father we have--Abraham, for I say to you, that God is able out of these stones to raise children to Abraham, Joh 8:39; [Luk 3:8]; [Joh 8:33];

WHNU

9 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N δοξητε G1380 V-AAS-2P λεγειν G3004 V-PAN εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM πατερα G3962 N-ASM εχομεν G2192 V-PAI-1P τον G3588 T-ASM αβρααμ G11 N-PRI λεγω G3004 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ δυναται G1410 V-PNI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM λιθων G3037 N-GPM τουτων G5130 D-GPM εγειραι G1453 V-AAN τεκνα G5043 N-APN τω G3588 T-DSM αβρααμ G11 N-PRI Joh 8:39; [Luk 3:8]; [Joh 8:33];

Darby

9 And do not think to say within yourselves, We have Abraham for [our] father; for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children to Abraham. Joh 8:39; [Luk 3:8]; [Joh 8:33];

TSK - Mattheus 3:9

 

think.

Mark 7:21; Luk 3:8; Luk 5:22; Luk 7:39; Luk 12:17

We.

Ezech 33:24; Luk 16:24; Joh 8:33; Joh 8:39; Joh 8:40; Joh 8:53; Hand 13:26; Rom 4:1; Rom 4:11-16

Rom 9:7; Rom 9:8; Gal 4:22-31

God.

Matt 8:11; Matt 8:12; Luk 19:40; Hand 15:14; Rom 4:17; 1Kor 1:27; 1Kor 1:28; Gal 3:27-29

Efez 2:12; Efez 2:13

 

 

SV

10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle14 15  boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.   14Matt 7:19;  15Joh 15:6;  [Matt 7:17]; [Luk 3:9];

KJV

10 And G1161 now G2235 also G2532 the axe G513 is laid G2749 unto G4314 the root G4491 of the trees G1186: therefore G3767 every G3956 tree G1186 which bringeth G4160 not G3361 forth G4160 good G2570 fruit G2590 is hewn down G1581, and G2532 cast G906 into G1519 the fire G4442. Matt 7:19; Joh 15:6; [Matt 7:17]; [Luk 3:9];

YLT

10 and now also, the axe unto the root of the trees is laid, every tree therefore not bearing good fruit is hewn down, and to fire is cast. Matt 7:19; Joh 15:6; [Matt 7:17]; [Luk 3:9];

WHNU

10 ηδη G2235 ADV δε G1161 CONJ η G3588 T-NSF αξινη G513 N-NSF προς G4314 PREP την G3588 T-ASF ριζαν G4491 N-ASF των G3588 T-GPN δενδρων G1186 N-GPN κειται G2749 V-PNI-3S παν G3956 A-NSN ουν G3767 CONJ δενδρον G1186 N-NSN μη G3361 PRT-N ποιουν G4160 V-PAP-NSN καρπον G2590 N-ASM καλον G2570 A-ASM εκκοπτεται G1581 V-PPI-3S και G2532 CONJ εις G1519 PREP πυρ G4442 N-ASN βαλλεται G906 V-PPI-3S Matt 7:19; Joh 15:6; [Matt 7:17]; [Luk 3:9];

Darby

10 And already the axe is applied to the root of the trees; every tree therefore not producing good fruit is cut down and cast into the fire. Matt 7:19; Joh 15:6; [Matt 7:17]; [Luk 3:9];

TSK - Mattheus 3:10

 

now.

Mal 3:1-3; Mal 4:1; Hebr 3:1-3; Hebr 10:28-31; Hebr 12:25

the axe.

Luk 3:9; Luk 23:31

therefore.

Ps 1:3; Ps 92:13; Ps 92:14; Jes 61:3; Jer 17:8; Joh 15:2

is hewn.

Matt 7:19; Matt 21:19; Ps 80:15; Ps 80:16; Jes 5:2-7; Jes 27:11; Ezech 15:2-7; Luk 13:6-9

Joh 15:6; Hebr 6:8; 1Petr 4:17; 1Petr 4:18

 

 

SV

11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar16 17 18 19 20 21 22  Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben [Hem na] te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.        16Mark 1:7;  17Luk 3:16;  18Joh 1:15;  19Joh 1:26;  20Hand 1:5;  21Hand 11:16;  22Hand 19:4;  [Mark 1:8]; [Joh 1:33]; [Joh 3:26]; [Hand 2:4]; [Hand 13:25];

KJV

11 I G1473 indeed G3303 baptize G907 you G5209 with G1722 water G5204 unto G1519 repentance G3341: but G1161 he that cometh G2064 after G3694 me G3450 is G2076 mightier than G2478 I G3450, whose G3739 shoes G5266 I am G1510 not G3756 worthy G2425 to bear G941: he G846 shall baptize G907 you G5209 with G1722 the Holy G40 Ghost G4151, and G2532 [with] fire G4442: Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Mark 1:8]; [Joh 1:33]; [Joh 3:26]; [Hand 2:4]; [Hand 13:25];

YLT

11 `I indeed do baptize you with water to reformation, but he who after me is coming is mightier than I, of whom I am not worthy to bear the sandals, he shall baptize you with the Holy Spirit and with fire, Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Mark 1:8]; [Joh 1:33]; [Joh 3:26]; [Hand 2:4]; [Hand 13:25];

WHNU

11 εγω G1473 P-1NS μεν G3303 PRT υμας G5209 P-2AP βαπτιζω G907 V-PAI-1S εν G1722 PREP υδατι G5204 N-DSN εις G1519 PREP μετανοιαν G3341 N-ASF ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS ερχομενος G2064 V-PNP-NSM ισχυροτερος G2478 A-NSM-C μου G3450 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S ου G3739 R-GSM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S ικανος G2425 A-NSM τα G3588 T-APN υποδηματα G5266 N-APN βαστασαι G941 V-AAN αυτος G846 P-NSM υμας G5209 P-2AP βαπτισει G907 V-FAI-3S εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN αγιω G40 A-DSN και G2532 CONJ πυρι G4442 N-DSN Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Mark 1:8]; [Joh 1:33]; [Joh 3:26]; [Hand 2:4]; [Hand 13:25];

Darby

11 *I* indeed baptise you with water to repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose sandals I am not fit to bear; *he* shall baptise you with [the] Holy Spirit and fire; Mark 1:7; Luk 3:16; Joh 1:15; Joh 1:26; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 19:4; [Mark 1:8]; [Joh 1:33]; [Joh 3:26]; [Hand 2:4]; [Hand 13:25];

TSK - Mattheus 3:11

 

baptize.

Matt 3:6; Mark 1:4; Mark 1:8; Luk 3:3; Luk 3:16; Joh 1:26; Joh 1:33; Hand 1:5; Hand 11:16; Hand 13:24; Hand 19:4

but.

Luk 1:17; Joh 1:15; Joh 1:26; Joh 1:27; Joh 1:30; Joh 1:34; Joh 3:23-36

whose.

Mark 1:7; Luk 7:6; Luk 7:7; Hand 13:25; Efez 3:8; 1Petr 5:5

he shall.

Jes 4:4; Jes 44:3; Jes 59:20; Jes 59:21; Zach 13:9; Mal 3:2-4; Mark 1:8; Luk 3:16

Joh 1:33; Hand 1:5; Hand 2:2-4; Hand 11:15; Hand 11:16; 1Kor 12:13; Gal 3:27; Gal 3:28

 

 

SV

12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. [Matt 13:30]; [Luk 3:17];

KJV

12 Whose G3739 fan G4425 [is] in G1722 his G846 hand G5495, and G2532 he will throughly purge G1245 his G846 floor G257, and G2532 gather G4863 his G846 wheat G4621 into G1519 the garner G596; but G1161 he will burn up G2618 the chaff G892 with unquenchable G762 fire G4442. [Matt 13:30]; [Luk 3:17];

YLT

12 whose fan [is] in his hand, and he will thoroughly cleanse his floor, and will gather his wheat to the storehouse, but the chaff he will burn with fire unquenchable.' [Matt 13:30]; [Luk 3:17];

WHNU

12 ου G3739 R-GSM το G3588 T-NSN πτυον G4425 N-NSN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ διακαθαριει G1245 V-FAI-3S-ATT την G3588 T-ASF αλωνα G257 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ συναξει G4863 V-FAI-3S τον G3588 T-ASM σιτον G4621 N-ASM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αποθηκην G596 N-ASF το G3588 T-ASN δε G1161 CONJ αχυρον G892 N-ASN κατακαυσει G2618 V-FAI-3S πυρι G4442 N-DSN ασβεστω G762 A-DSN [Matt 13:30]; [Luk 3:17];

Darby

12 whose winnowing fan [is] in his hand, and he shall thoroughly purge his threshing-floor, and shall gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn with fire unquenchable. [Matt 13:30]; [Luk 3:17];

TSK - Mattheus 3:12

 

fan.

Jes 30:24; Jes 41:16; Jer 4:11; Jer 15:7; Jer 51:2; Luk 3:17

he will throughly.

Matt 13:41; Matt 13:49; Matt 13:50; Mal 3:2; Mal 3:3; Mal 4:1; Joh 15:2

and gather.

Matt 13:30; Matt 13:43; Amos 9:9

but.

Job 21:18; Ps 1:4; Ps 35:5; Jes 5:24; Jes 17:13; Hos 13:3; Mal 4:1; Luk 3:17

with.

Jes 1:31; Jes 66:24; Jer 7:20; Jer 17:27; Ezech 20:47; Ezech 20:48; Mark 9:43-48

 

 

SV

13 Toen23 24  kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.   23Mark 1:9;  24Luk 3:21;

KJV

13 Then G5119 cometh G3854 Jesus G2424 from G575 Galilee G1056 to G1909 Jordan G2446 unto G4314 John G2491, to be baptized G907 of G5259 him G846. Mark 1:9; Luk 3:21;

YLT

13 Then cometh Jesus from Galilee upon the Jordan, unto John to be baptized by him, Mark 1:9; Luk 3:21;

WHNU

13 τοτε G5119 ADV παραγινεται G3854 V-PNI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM ιορδανην G2446 N-ASM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM του G3588 T-GSM βαπτισθηναι G907 V-APN υπ G5259 PREP αυτου G846 P-GSM Mark 1:9; Luk 3:21;

Darby

13 Then comes Jesus from Galilee to the Jordan to John, to be baptised of him; Mark 1:9; Luk 3:21;

TSK - Mattheus 3:13

 

Matt 2:22; Mark 1:9; Luk 3:21

 

 

SV

14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? [Joh 13:7];

KJV

14 But G1161 John G2491 forbad G1254 him, saying G3004, I G1473 have G2192 need G5532 to be baptized G907 of G5259 thee G4675, and G2532 comest G2064 thou G4771 to G4314 me G3165? [Joh 13:7];

YLT

14 but John was forbidding him, saying, `I have need by thee to be baptized--and thou dost come unto me!' [Joh 13:7];

WHNU

14 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ  ιωαννης G2491 N-NSM διεκωλυεν G1254 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM λεγων G3004 V-PAP-NSM εγω G1473 P-1NS χρειαν G5532 N-ASF εχω G2192 V-PAI-1S υπο G5259 PREP σου G4675 P-2GS βαπτισθηναι G907 V-APN και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS ερχη G2064 V-PNI-2S προς G4314 PREP με G3165 P-1AS [Joh 13:7];

Darby

14 but John urgently forbad him, saying, *I* have need to be baptised of thee; and comest *thou* to me? [Joh 13:7];

TSK - Mattheus 3:14

 

John.

Luk 1:43; Joh 13:6-8

I have.

Joh 1:16; Joh 3:3-7; Hand 1:5-8; Rom 3:23; Rom 3:25; Gal 3:22; Gal 3:27-29; Gal 4:6

Efez 2:3-5; Openb 7:9-17

 

 

SV

15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.

KJV

15 And G1161 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto G4314 him G846, Suffer G863 [it to be so] now G737: for G1063 thus G3779 it becometh G4241 G2076 us G2254 to fulfil G4137 all G3956 righteousness. G1343 Then G5119 he suffered G863 him G846.

YLT

15 But Jesus answering said to him, `Suffer now, for thus it is becoming to us to fulfil all righteousness,' then he doth suffer him.

WHNU

15 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S  αυτω G846 P-DSM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM αφες G863 V-2AAM-2S αρτι G737 ADV ουτως G3779 ADV γαρ G1063 CONJ πρεπον G4241 V-PQP-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ημιν G2254 P-1DP πληρωσαι G4137 V-AAN πασαν G3956 A-ASF δικαιοσυνην G1343 N-ASF τοτε G5119 ADV αφιησιν G863 V-PAI-3S αυτον G846 P-ASM

Darby

15 But Jesus answering said to him, Suffer [it] now; for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffers him.

TSK - Mattheus 3:15

 

Suffer.

Joh 13:7-9

for.

Ps 40:7; Ps 40:8; Jes 42:21; Luk 1:6; Joh 4:34; Joh 8:29; Joh 13:15; Joh 15:10

Filipp 2:7; Filipp 2:8; Hebr 7:26; 1Petr 2:21-24; 1Joh 2:6

 

 

SV

16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den25 26 27  Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.    25Jes 11:2;  26Jes 42:1;  27Joh 1:32;  [Mark 1:10];

KJV

16 And G2532 Jesus G2424, when he was baptized G907, went up G305 straightway G2117 out of G575 the water G5204: and G2532, lo G2400, the heavens G3772 were opened G455 unto him G846, and G2532 he saw G1492 the Spirit G4151 of God G2316 descending G2597 like G5616 a dove G4058, and G2532 lighting G2064 upon G1909 him G846: Jes 11:2; Jes 42:1; Joh 1:32; [Mark 1:10];

YLT

16 And having been baptized, Jesus went up immediately from the water, and lo, opened to him were the heavens, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him, Jes 11:2; Jes 42:1; Joh 1:32; [Mark 1:10];

WHNU

16 βαπτισθεις G907 V-APP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ευθυς G2117 ADV ανεβη G305 V-2AAI-3S απο G575 PREP του G3588 T-GSN υδατος G5204 N-GSN και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ηνεωχθησαν G455 V-API-3P  [αυτω] G846 P-DSM οι G3588 T-NPM ουρανοι G3772 N-NPM και G2532 CONJ ειδεν G1492 V-2AAI-3S  πνευμα G4151 N-ASN [το] G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN [του] G3588 T-GSN θεου G2316 N-GSM καταβαινον G2597 V-PAP-ASN ωσει G5616 ADV περιστεραν G4058 N-ASF  [και] G2532 CONJ ερχομενον G2064 V-PNP-ASN επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM Jes 11:2; Jes 42:1; Joh 1:32; [Mark 1:10];

Darby

16 And Jesus, having been baptised, went up straightway from the water, and lo, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him: Jes 11:2; Jes 42:1; Joh 1:32; [Mark 1:10];

TSK - Mattheus 3:16

 

Jesus.

Mr 1:10

lo.

Ezech 1:1; Luk 3:21; Hand 7:56

and he.

Jes 11:2; Jes 42:1; Jes 59:21; Jes 61:1; Luk 3:22; Joh 1:31-34; Joh 3:34; Kol 1:18; Kol 1:19

 

 

SV

17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze28 29 30 31 32 33  is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!       28Jes 42:1;  29Matt 12:18;  30Matt 17:5;  31Luk 9:35;  32Kol 1:13;  332Petr 1:17;  [Mark 1:11]; [Mark 9:7]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Efez 1:6];

KJV

17 And G2532 lo G2400 a voice G5456 from G1537 heaven G3772, saying G3004, This G3778 is G2076 my G3450 beloved G27 Son G5207, in G1722 whom G3739 I am well pleased G2106. Jes 42:1; Matt 12:18; Matt 17:5; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; [Mark 1:11]; [Mark 9:7]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Efez 1:6];

YLT

17 and lo, a voice out of the heavens, saying, `This is My Son--the Beloved, in whom I did delight.' Jes 42:1; Matt 12:18; Matt 17:5; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; [Mark 1:11]; [Mark 9:7]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Efez 1:6];

WHNU

17 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S φωνη G5456 N-NSF εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM λεγουσα G3004 V-PAP-NSF ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM αγαπητος G27 A-NSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM ευδοκησα G2106 V-AAI-1S Jes 42:1; Matt 12:18; Matt 17:5; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; [Mark 1:11]; [Mark 9:7]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Efez 1:6];

Darby

17 and behold, a voice out of the heavens saying, This is my beloved Son, in whom I have found my delight. Jes 42:1; Matt 12:18; Matt 17:5; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; [Mark 1:11]; [Mark 9:7]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Efez 1:6];

TSK - Mattheus 3:17

 

lo.

Joh 5:37; Joh 12:28-30; Openb 14:2

This.

Matt 12:18; Matt 17:5; Ps 2:7; Jes 42:1; Jes 42:21; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35

Efez 1:6; Kol 1:13; 2Petr 1:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 4)