Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 18)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 20)


Openbaring 19

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God. [Ps 3:8];

KJV

1 And G2532 after G3326 these things G5023 I heard G191 a great G3173 voice G5456 of much G4183 people G3793 in G1722 heaven G3772, saying G3004, Alleluia G239; Salvation G4991, and G2532 glory G1391, and G2532 honour G5092, and G2532 power G1411, unto the Lord G2962 our G2257 God G2316: [Ps 3:8];

YLT

1 And after these things I heard a great voice of a great multitude in the heaven, saying, `Alleluia! the salvation, and the glory, and the honour, and the power, [is] to the Lord our God; [Ps 3:8];

WHNU

1 μετα G3326 PREP ταυτα G3778 D-APN ηκουσα G191 V-AAI-1S ως G5613 ADV φωνην G5456 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF οχλου G3793 N-GSM πολλου G4183 A-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM λεγοντων G3004 V-PAP-GPM αλληλουια G239 HEB η G3588 T-NSF σωτηρια G4991 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF δοξα G1391 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF δυναμις G1411 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ημων G2257 P-1GP [Ps 3:8];

Darby

1 After these things I heard as a loud voice of a great multitude in the heaven, saying, Hallelujah: the salvation and the glory and the power of our God: [Ps 3:8];

TSK - Openbaring 19:1

 

1 God is praised in heaven for judging the great whore, and avenging the blood of his saints.

7 The marriage of the Lamb.

10 The angel will not be worshipped.

17 The fowls called to the great slaughter.

 

 

after.

18:1-24

I heard.

Openb 11:15; Openb 18:20

Alleluia.

Openb 19:3; Openb 19:4; Openb 19:6; Ps 106:1; Ps 111:1; Ps 115:18; Ps 146:1; Ps 148:1; Ps 149:1; Ps 150:1

Salvation.

Openb 4:10; Openb 4:11; Openb 5:9-13; Openb 7:10-12; Openb 11:15; Openb 12:10; 1Kron 29:11; Ps 3:8; Jona 2:9

Matt 6:13; 1Tim 1:16; 1Tim 1:17

 

 

SV

2 Want Zijn1 2  oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het3 4  bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.     1Openb 15:3;  2Openb 16:7;  3Deut 32:43;  4Openb 18:20;

KJV

2 For G3754 true G228 and G2532 righteous G1342 [are] his G846 judgments G2920: for G3754 he hath judged G2919 the great G3173 whore G4204, which G3748 did corrupt G5351 the earth G1093 with G1722 her G846 fornication G4202, and G2532 hath avenged G1556 the blood G129 of his G846 servants G1401 at G1537 her G846 hand G5495. Openb 15:3; Openb 16:7; Deut 32:43; Openb 18:20;

YLT

2 because true and righteous [are] His judgments, because He did judge the great whore who did corrupt the earth in her whoredom, and He did avenge the blood of His servants at her hand;' Openb 15:3; Openb 16:7; Deut 32:43; Openb 18:20;

WHNU

2 οτι G3754 CONJ αληθιναι G228 A-NPF και G2532 CONJ δικαιαι G1342 A-NPF αι G3588 T-NPF κρισεις G2920 N-NPF αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ εκρινεν G2919 V-AAI-3S την G3588 T-ASF πορνην G4204 N-ASF την G3588 T-ASF μεγαλην G3173 A-ASF ητις G3748 R-NSF εφθειρεν G5351 V-IAI-3S την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πορνεια G4202 N-DSF αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ εξεδικησεν G1556 V-AAI-3S το G3588 T-ASN αιμα G129 N-ASN των G3588 T-GPM δουλων G1401 N-GPM αυτου G846 P-GSM εκ G1537 PREP χειρος G5495 N-GSF αυτης G846 P-GSF Openb 15:3; Openb 16:7; Deut 32:43; Openb 18:20;

Darby

2 for true and righteous [are] his judgments; for he has judged the great harlot which corrupted the earth with her fornication, and has avenged the blood of his bondmen at her hand. Openb 15:3; Openb 16:7; Deut 32:43; Openb 18:20;

TSK - Openbaring 19:2

 

true.

Openb 15:3; Openb 16:5-7; Deut 32:4; Ps 19:9; Jes 25:1

judged.

Openb 17:1; Openb 17:2; Openb 17:15; Openb 17:16; Openb 18:3; Openb 18:9; Openb 18:10; Openb 18:23

and hath.

Openb 6:10; Openb 18:20; Openb 18:24; Deut 32:35; Deut 32:43

 

 

SV

3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En5 6 7  haar rook gaat op in alle eeuwigheid.    5Jes 34:10;  6Openb 14:11;  7Openb 18:18;

KJV

3 And G2532 again G1208 they said G2046, Alleluia G239. And G2532 her G846 smoke G2586 rose up G305 for G1519 ever G165 and ever G165. Jes 34:10; Openb 14:11; Openb 18:18;

YLT

3 and a second time they said, `Alleluia;' and her smoke doth come up--to the ages of the ages! Jes 34:10; Openb 14:11; Openb 18:18;

WHNU

3 και G2532 CONJ δευτερον G1208 ADV ειρηκαν G4483 V-RAI-3P-ATT αλληλουια G239 HEB και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καπνος G2586 N-NSM αυτης G846 P-GSF αναβαινει G305 V-PAI-3S εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM Jes 34:10; Openb 14:11; Openb 18:18;

Darby

3 And a second time they said, Hallelujah. And her smoke goes up to the ages of ages. Jes 34:10; Openb 14:11; Openb 18:18;

TSK - Openbaring 19:3

 

Alleluia.

1

And her.

Openb 14:11; Openb 18:9; Openb 18:18; Gen 19:28; Jes 34:10; Judas 1:7

 

 

SV

4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen [neder], en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!

KJV

4 And G2532 the four G5064 and G2532 twenty G1501 elders G4245 and G2532 the four G5064 beasts G2226 fell down G4098 and G2532 worshipped G4352 God G2316 that sat G2521 on G1909 the throne G2362, saying G3004, Amen G281; Alleluia G239.

YLT

4 And fall down did the elders--the twenty and four--and the four living creatures, and they did bow before God who is sitting upon the throne, saying, `Amen, Alleluia.'

WHNU

4 και G2532 CONJ επεσαν G4098 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM οι G3588 T-NPM εικοσι G1501 A-NPM τεσσαρες G5064 A-NPM και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN τεσσαρα G5064 A-NPN ζωα G2226 N-NPN και G2532 CONJ προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM τω G3588 T-DSM καθημενω G2521 V-PNP-DSM επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM θρονω G2362 N-DSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αμην G281 HEB αλληλουια G239 HEB

Darby

4 And the twenty-four elders and the four living creatures fell down and did homage to God who sits upon the throne, saying, Amen, Hallelujah.

TSK - Openbaring 19:4

 

the four.

Openb 4:4-10; Openb 5:8-11; Openb 5:14; Openb 11:15; Openb 11:16; Openb 15:7

Amen.

Openb 5:14; 1Kron 16:36; Neh 5:13; Neh 8:6; Ps 41:13; Ps 72:19; Ps 89:52; Ps 106:48

Jer 28:6; Matt 6:13; Matt 28:20; 1Kor 14:16

Alleluia.

1

 

 

SV

5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!

KJV

5 And G2532 a voice G5456 came G1831 out of G1537 the throne G2362, saying G3004, Praise G134 our G2257 God G2316, all ye G3956 his G846 servants G1401, and G2532 ye that fear G5399 him G846, both G2532 small G3398 and G2532 great G3173.

YLT

5 And a voice out of the throne did come forth, saying, `Praise our God, all ye His servants, and those fearing Him, both the small and the great;'

WHNU

5 και G2532 CONJ φωνη G5456 N-NSF απο G575 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S λεγουσα G3004 V-PAP-NSF αινειτε G134 V-PAM-2P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ημων G2257 P-1GP παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM δουλοι G1401 N-NPM αυτου G846 P-GSM  [και] G2532 CONJ οι G3588 T-NPM φοβουμενοι G5399 V-PNP-NPM αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM μικροι G3398 A-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μεγαλοι G3173 A-NPM

Darby

5 And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his bondmen, [and] ye that fear him, small and great.

TSK - Openbaring 19:5

 

a voice.

Openb 7:15; Openb 11:19; Openb 16:17

Praise.

Ps 103:20-22; Ps 134:1; Ps 135:1; Ps 135:19; Ps 135:20; Ps 148:11-13; Ps 150:6

both.

Openb 11:18; Openb 20:12

 

 

SV

6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als8  Koning geheerst.  8Openb 11:17;

KJV

6 And G2532 I heard G191 as it were G5613 the voice G5456 of a great G4183 multitude G3793, and G2532 as G5613 the voice G5456 of many G4183 waters G5204, and G2532 as G5613 the voice G5456 of mighty G2478 thunderings G1027, saying G3004, Alleluia G239: for G3754 the Lord G2962 God G2316 omnipotent G3841 reigneth G936. Openb 11:17;

YLT

6 and I heard as the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, `Alleluia! because reign did the Lord God--the Almighty! Openb 11:17;

WHNU

6 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S ως G5613 ADV φωνην G5456 N-ASF οχλου G3793 N-GSM πολλου G4183 A-GSM και G2532 CONJ ως G5613 ADV φωνην G5456 N-ASF υδατων G5204 N-GPN πολλων G4183 A-GPN και G2532 CONJ ως G5613 ADV φωνην G5456 N-ASF βροντων G1027 N-GPF ισχυρων G2478 A-GPF λεγοντων G3004 V-PAP-GPM αλληλουια G239 HEB οτι G3754 CONJ εβασιλευσεν G936 V-AAI-3S κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM [ημων] G2257 P-1GP ο G3588 T-NSM παντοκρατωρ G3841 N-NSM Openb 11:17;

Darby

6 And I heard as a voice of a great crowd, and as a voice of many waters, and as a voice of strong thunders, saying, Hallelujah, for [the] Lord our God the Almighty has taken to himself kingly power. Openb 11:17;

TSK - Openbaring 19:6

 

and as the voice of many.

Openb 1:15; Openb 14:2; Ezech 1:24; Ezech 43:2

and as the voice of mighty.

Openb 4:5; Openb 6:1; Openb 8:5; Openb 14:2; Openb 19:6; Job 40:9; Ps 29:3-9; Ps 77:18

for.

Openb 11:15-18; Openb 12:10; Openb 21:22; Ps 47:2; Ps 47:7; Ps 93:1; Ps 97:1; Ps 97:12; Ps 99:1; Jes 52:7

Mt 6:13

 

 

SV

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want9 10  de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.   9Matt 22:2;  10Luk 14:16;

KJV

7 Let us be glad G5463 and G2532 rejoice G21, and G2532 give G1325 honour G1391 to him G846: for G3754 the marriage G1062 of the Lamb G721 is come G2064, and G2532 his G846 wife G1135 hath made G2090 herself G1438 ready G2090. Matt 22:2; Luk 14:16;

YLT

7 may we rejoice and exult, and give the glory to Him, because come did the marriage of the Lamb, and his wife did make herself ready; Matt 22:2; Luk 14:16;

WHNU

7 χαιρωμεν G5463 V-PAS-1P και G2532 CONJ αγαλλιωμεν G21 V-PAS-1P και G2532 CONJ  δωσομεν G1325 V-FAI-1P δωσωμεν G1325 V-AAS-1P την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF αυτω G846 P-DSM οτι G3754 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM γαμος G1062 N-NSM του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF αυτου G846 P-GSN ητοιμασεν G2090 V-AAI-3S εαυτην G1438 F-3ASF Matt 22:2; Luk 14:16;

Darby

7 Let us rejoice and exult, and give him glory; for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Matt 22:2; Luk 14:16;

TSK - Openbaring 19:7

 

be glad.

Deut 32:43; 1Sam 2:1; Ps 9:14; Ps 48:11; Ps 95:1-3; Ps 100:1; Ps 100:2; Ps 107:42; Spr 29:2

Jes 66:10; Jes 66:14; Zach 9:9; Joh 3:29; Filipp 3:3

for.

Openb 21:2; Openb 21:9; Ps 45:10-16; Hoogl 3:11; Jes 62:5; Hos 2:19; Hos 2:20; Matt 22:2

Matt 25:1-10; 2Kor 11:2; Efez 5:32

and his.

Isa 52:1

 

 

SV

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. [Openb 3:18];

KJV

8 And G2532 to her G846 was granted G1325 that G2443 she should be arrayed G4016 in fine linen G1039, clean G2513 and G2532 white G2986: for G1063 the fine linen G1039 is G2076 the righteousness G1345 of saints G40.1

  1white: or, bright  [Openb 3:18];

YLT

8 and there was given to her that she may be arrayed with fine linen, pure and shining, for the fine linen is the righteous acts of the saints.' [Openb 3:18];

WHNU

8 και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S αυτη G846 P-DSF ινα G2443 CONJ περιβαληται G4016 V-2AMS-3S βυσσινον G1039 A-ASN λαμπρον G2986 A-ASN καθαρον G2513 A-ASN το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ βυσσινον G1039 A-NSN τα G3588 T-NPN δικαιωματα G1345 N-NPN των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM εστιν G2076 V-PXI-3S [Openb 3:18];

Darby

8 And it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright [and] pure; for the fine linen is the righteousnesses of the saints. [Openb 3:18];

TSK - Openbaring 19:8

 

to her.

Openb 3:4; Openb 3:5; Openb 3:18; Ps 45:13; Ps 45:14; Jes 61:10; Ezech 16:10; Matt 22:12; Rom 3:22

Rom 13:14; Efez 5:26; Efez 5:27

white.  or, bright.

Matt 17:2; Mark 9:3; Luk 24:4; Hand 1:10

the fine.

Openb 7:13; Openb 7:14; Ps 132:9

 

 

SV

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze11  zijn de waarachtige woorden Gods.  11Openb 21:5;  [Luk 14:16]; [Openb 22:6];

KJV

9 And G2532 he saith G3004 unto me G3427, Write G1125, Blessed G3107 [are] they which are called G2564 unto G1519 the marriage G1062 supper G1173 of the Lamb G721. And G2532 he saith G3004 unto me G3427, These G3778 are G1526 the true G228 sayings G3056 of God G2316. Openb 21:5; [Luk 14:16]; [Openb 22:6];

YLT

9 And he saith to me, `Write: Happy [are] they who to the supper of the marriage of the Lamb have been called;' and he saith to me, `These [are] the true words of God;' Openb 21:5; [Luk 14:16]; [Openb 22:6];

WHNU

9 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS γραψον G1125 V-AAM-2S μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN δειπνον G1173 N-ASN του G3588 T-GSM γαμου G1062 N-GSM του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN κεκλημενοι G2564 V-RPP-NPM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM λογοι G3056 N-NPM αληθινοι G228 A-NPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εισιν G1526 V-PXI-3P Openb 21:5; [Luk 14:16]; [Openb 22:6];

Darby

9 And he says to me, Write, Blessed [are] they who are called to the supper of the marriage of the Lamb. And he says to me, These are the true words of God. Openb 21:5; [Luk 14:16]; [Openb 22:6];

TSK - Openbaring 19:9

 

Write.

Openb 1:19; Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14; Openb 10:4; Openb 14:13; Jes 8:1; Hab 2:2

Blessed.

Openb 19:7; Openb 19:8; Openb 3:20; Matt 22:2-4; Luk 14:15; Luk 14:16

These.

Openb 19:11; Openb 21:5; Openb 22:6; 1Tim 1:15; 1Tim 4:9; 2Tim 2:11; Tit 3:8

 

 

SV

10 En12  ik viel [neder] voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie,13 14 15  dat gij [dat] niet [doet]; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.     12Openb 22:8;  13Hand 10:26;  14Hand 14:14;  15Openb 22:9;  [Hand 14:15]; [Openb 6:9];

KJV

10 And G2532 I fell G4098 at G1715 his G846 feet G4228 to worship G4352 him G846. And G2532 he said G3004 unto me G3427, See G3708 [thou do it] not G3361: I am G1510 thy G4675 fellowservant G4889, and G2532 of thy G4675 brethren G80 that have G2192 the testimony G3141 of Jesus G2424: worship G4352 God G2316: for G1063 the testimony G3141 of Jesus G2424 is G2076 the spirit G4151 of prophecy G4394. Openb 22:8; Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 22:9; [Hand 14:15]; [Openb 6:9];

YLT

10 and I fell before his feet, to bow before him, and he saith to me, `See--not! fellow servant of thee am I, and of thy brethren, those having the testimony of Jesus; bow before God, for the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy.' Openb 22:8; Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 22:9; [Hand 14:15]; [Openb 6:9];

WHNU

10 και G2532 CONJ επεσα G4098 V-2AAI-1S εμπροσθεν G1715 PREP των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM αυτου G846 P-GSM προσκυνησαι G4352 V-AAN αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS ορα G3708 V-PAM-2S μη G3361 PRT-N συνδουλος G4889 N-NSM σου G4675 P-2GS ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM σου G4675 P-2GS των G3588 T-GPM εχοντων G2192 V-PAP-GPM την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF ιησου G2424 N-GSM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM προσκυνησον G4352 V-AAM-2S η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ μαρτυρια G3141 N-NSF ιησου G2424 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF Openb 22:8; Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 22:9; [Hand 14:15]; [Openb 6:9];

Darby

10 And I fell before his feet to do him homage. And he says to me, See [thou do it] not. I am thy fellow-bondman, and [the fellow-bondman] of thy brethren who have the testimony of Jesus. Do homage to God. For the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Openb 22:8; Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 22:9; [Hand 14:15]; [Openb 6:9];

TSK - Openbaring 19:10

 

I fell.

Openb 22:8; Openb 22:9; Mark 5:22; Mark 7:25; Hand 10:25; Hand 10:26; Hand 14:11-15; 1Joh 5:21

See.

2Kor 8:7; Efez 5:15; Efez 5:33; 1Thess 5:15; Hebr 12:25

I am.

Ps 103:20; Ps 103:21; Dan 7:10; Luk 1:19; Hebr 1:14

the testimony.

Openb 1:9; Openb 12:11; Openb 12:17; Openb 22:9; 1Joh 5:10

worship.

Openb 4:10; Openb 14:7; Openb 15:4; Ex 34:14; 2Kon 17:36; Ps 45:11; Matt 4:10; Joh 4:22-24

Php 3:3

for the.

Luk 24:25-27; Luk 24:44; Joh 5:39; Hand 3:12-18; Hand 10:43; Hand 13:27; Rom 3:21; Rom 3:22

1Petr 1:10-12; 2Petr 1:19-21

 

 

SV

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een16  wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.  16Openb 6:2;  [Ps 96:13];

KJV

11 And G2532 I saw G1492 heaven G3772 opened G455, and G2532 behold G2400 a white G3022 horse G2462; and G2532 he that sat G2521 upon G1909 him G846 [was] called G2564 Faithful G4103 and G2532 True G228, and G2532 in G1722 righteousness G1343 he doth judge G2919 and G2532 make war G4170. Openb 6:2; [Ps 96:13];

YLT

11 And I saw the heaven having been opened, and lo, a white horse, and he who is sitting upon it is called Faithful and True, and in righteousness doth he judge and war, Openb 6:2; [Ps 96:13];

WHNU

11 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM ηνεωγμενον G455 V-RPP-ASM και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ιππος G2462 N-NSM λευκος G3022 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καθημενος G2521 V-PNP-NSM επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM  πιστος G4103 A-NSM [καλουμενος] G2564> V-PPP-NSM [καλουμενος] G2564 V-PPP-NSM πιστος G4103 A-NSM και G2532 CONJ αληθινος G228 A-NSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP δικαιοσυνη G1343 N-DSF κρινει G2919 V-PAI-3S και G2532 CONJ πολεμει G4170 V-PAI-3S Openb 6:2; [Ps 96:13];

Darby

11 And I saw the heaven opened, and behold, a white horse, and one sitting on it, [called] Faithful and True, and he judges and makes war in righteousness. Openb 6:2; [Ps 96:13];

TSK - Openbaring 19:11

 

heaven.

Openb 4:1; Openb 11:19; Openb 15:5

a white.

Openb 6:2; Zach 1:8

Faithful.

Openb 1:5; Openb 3:7; Openb 3:14; Joh 14:6

and in.

Openb 15:3-7; Ps 45:3-7; Ps 50:6; Ps 72:2-4; Ps 96:13; Ps 98:9; Ps 99:4; Jes 11:3-5; Jes 32:1

Jes 45:21; Jes 63:1-5; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 33:15; Zach 9:9; Zach 9:10; Hebr 7:1; Hebr 7:2

 

 

SV

12 En Zijn ogen waren als17  een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.  17Openb 1:14;

KJV

12 G1161 His G846 eyes G3788 [were] as G5613 a flame G5395 of fire G4442, and G2532 on G1909 his G846 head G2776 [were] many G4183 crowns G1238; and he had G2192 a name G3686 written G1125, that G3739 no man G3762 knew G1492, but G1508 he himself G846. Openb 1:14;

YLT

12 and his eyes [are] as a flame of fire, and upon his head [are] many diadems--having a name written that no one hath known, except himself, Openb 1:14;

WHNU

12 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ οφθαλμοι G3788 N-NPM αυτου G846 P-GSM  [ως] G5613 ADV φλοξ G5395 N-NSF πυρος G4442 N-GSN και G2532 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF αυτου G846 P-GSM διαδηματα G1238 N-NPN πολλα G4183 A-NPN εχων G2192 V-PAP-NSM ονομα G3686 N-ASN γεγραμμενον G1125 V-RPP-ASN ο G3739 R-ASN ουδεις G3762 A-NSM οιδεν G1492 V-RAI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N αυτος G846 P-NSM Openb 1:14;

Darby

12 And his eyes are a flame of fire, and upon his head many diadems, having a name written which no one knows but himself; Openb 1:14;

TSK - Openbaring 19:12

 

eyes.

Openb 1:14; Openb 2:18

on his.

Openb 6:2; Openb 12:3; Openb 13:1; Ps 8:5; Hoogl 3:11; Jes 62:3; Zach 9:16; Matt 21:5; Matt 28:18

Heb 2:9

a name.

Openb 19:16; Openb 2:17; Openb 3:12; Gen 32:29; Ex 23:21; Richt 13:18; Jes 9:6; Matt 11:27

Lu 10:22

 

 

SV

13 En Hij was bekleed met een kleed, dat18  met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het19 20  Woord Gods.    18Jes 63:1;  19Joh 1:1;  201Joh 1:1;  [Jes 63:2];

KJV

13 And G2532 he [was] clothed G4016 with a vesture G2440 dipped G911 in blood G129: and G2532 his G846 name G3686 is called G2564 The Word G3056 of God G2316. Jes 63:1; Joh 1:1; 1Joh 1:1; [Jes 63:2];

YLT

13 and he is arrayed with a garment covered with blood, and his name is called, The Word of God. Jes 63:1; Joh 1:1; 1Joh 1:1; [Jes 63:2];

WHNU

13 και G2532 CONJ περιβεβλημενος G4016 V-RPP-NSM ιματιον G2440 N-ASN  ρεραντισμενον G4472 V-RPP-ASN βεβαμμενον G911 V-RPP-ASN αιματι G129 N-DSN και G2532 CONJ κεκληται G2564 V-RPI-3S το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN αυτου G846 P-GSM ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Jes 63:1; Joh 1:1; 1Joh 1:1; [Jes 63:2];

Darby

13 and [he is] clothed with a garment dipped in blood; and his name is called The Word of God. Jes 63:1; Joh 1:1; 1Joh 1:1; [Jes 63:2];

TSK - Openbaring 19:13

 

clothed.

Openb 14:20; Ps 58:10; Jes 9:5; Jes 34:3-8; Jes 63:1-6

The.

Joh 1:1; Joh 1:14; 1Joh 1:1; 1Joh 5:7

 

 

SV

14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn21 22 23  lijnwaad.    21Matt 28:3;  22Openb 4:4;  23Openb 7:9;

KJV

14 And G2532 the armies G4753 [which were G3588] in G1722 heaven G3772 followed G190 him G846 upon G1909 white G3022 horses G2462, clothed G1746 in fine linen G1039, white G3022 and G2532 clean G2513. Matt 28:3; Openb 4:4; Openb 7:9;

YLT

14 And the armies in the heaven were following him upon white horses, clothed in fine linen--white and pure; Matt 28:3; Openb 4:4; Openb 7:9;

WHNU

14 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN στρατευματα G4753 N-NPN  τα G3588 T-NPN [τα] G3588 T-NPN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM ηκολουθει G190 V-IAI-3S αυτω G846 P-DSM εφ G1909 PREP ιπποις G2462 N-DPM λευκοις G3022 A-DPM ενδεδυμενοι G1746 V-RMP-NPM βυσσινον G1039 A-ASN λευκον G3022 A-ASN καθαρον G2513 A-ASN Matt 28:3; Openb 4:4; Openb 7:9;

Darby

14 And the armies which [are] in the heaven followed him upon white horses, clad in white, pure, fine linen. Matt 28:3; Openb 4:4; Openb 7:9;

TSK - Openbaring 19:14

 

the armies.

Openb 14:1; Openb 14:20; Openb 17:14; Ps 68:17; Ps 149:6-9; Zach 14:5; Matt 26:53; 2Thess 1:7

Jude 1:14

white horse.

11

clothed.

Openb 19:8; Openb 4:4; Openb 7:9; Matt 28:3

 

 

SV

15 En24 25  uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met26 27  een ijzeren roede; en28 29  Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.       24Openb 19:21;  25Openb 2:16;  26Ps 2:9;  27Openb 2:27;  28Jes 63:3;  29Openb 14:19-20;  [Openb 1:16]; [Openb 14:19];

KJV

15 And G2532 out of G1537 his G846 mouth G4750 goeth G1607 a sharp G3691 sword G4501, that G2443 with G1722 it G846 he should smite G3960 the nations G1484: and G2532 he G846 shall rule G4165 them G846 with G1722 a rod G4464 of iron G4603: and G2532 he G846 treadeth G3961 the winepress G3025 G3631 of the fierceness G2372 and G2532 wrath G3709 of Almighty G3841 God G2316. Openb 19:21; Openb 2:16; Ps 2:9; Openb 2:27; Jes 63:3; Openb 14:19-20; [Openb 1:16]; [Openb 14:19];

YLT

15 and out of his mouth doth proceed a sharp sword, that with it he may smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he doth tread the press of the wine of the wrath and the anger of God the Almighty, Openb 19:21; Openb 2:16; Ps 2:9; Openb 2:27; Jes 63:3; Openb 14:19-20; [Openb 1:16]; [Openb 14:19];

WHNU

15 και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN αυτου G846 P-GSM εκπορευεται G1607 V-PNI-3S ρομφαια G4501 N-NSF οξεια G3691 A-NSF ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF παταξη G3960 V-AAS-3S τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ποιμανει G4165 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP ραβδω G4464 N-DSF σιδηρα G4603 A-DSF και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM πατει G3961 V-PAI-3S την G3588 T-ASF ληνον G3025 N-ASF του G3588 T-GSM οινου G3631 N-GSM του G3588 T-GSM θυμου G2372 N-GSM της G3588 T-GSF οργης G3709 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM του G3588 T-GSM παντοκρατορος G3841 N-GSM Openb 19:21; Openb 2:16; Ps 2:9; Openb 2:27; Jes 63:3; Openb 14:19-20; [Openb 1:16]; [Openb 14:19];

Darby

15 And out of his mouth goes a sharp [two-edged] sword, that with it he might smite the nations; and he shall shepherd them with an iron rod; and he treads the wine-press of the fury of the wrath of God the Almighty. Openb 19:21; Openb 2:16; Ps 2:9; Openb 2:27; Jes 63:3; Openb 14:19-20; [Openb 1:16]; [Openb 14:19];

TSK - Openbaring 19:15

 

out.

Openb 19:21; Openb 1:16; Openb 2:12; Openb 2:16; Jes 11:4; Jes 30:33; 2Thess 2:8

and he shall.

Openb 2:27; Openb 12:5; Ps 2:9

and he treadeth.

Openb 14:17-20; Jes 63:2-6

 

 

SV

16 En Hij heeft op [Zijn] kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning30 31  der koningen, en Heere der heren.   301Tim 6:15;  31Openb 17:14;

KJV

16 And G2532 he hath G2192 on G1909 [his] vesture G2440 and G2532 on G1909 his G846 thigh G3382 a name G3686 written G1125, KING G935 OF KINGS G935, AND G2532 LORD G2962 OF LORDS G2962. 1Tim 6:15; Openb 17:14;

YLT

16 and he hath upon the garment and upon his thigh the name written, `King of kings, and Lord of lords.' 1Tim 6:15; Openb 17:14;

WHNU

16 και G2532 CONJ εχει G2192 V-PAI-3S επι G1909 PREP το G3588 T-ASN ιματιον G2440 N-ASN και G2532 CONJ επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM μηρον G3382 N-ASM αυτου G846 P-GSM ονομα G3686 N-ASN γεγραμμενον G1125 V-RPP-ASN βασιλευς G935 N-NSM βασιλεων G935 N-GPM και G2532 CONJ κυριος G2962 N-NSM κυριων G2962 N-GPM 1Tim 6:15; Openb 17:14;

Darby

16 And he has upon his garment, and upon his thigh, a name written, King of kings, and Lord of lords. 1Tim 6:15; Openb 17:14;

TSK - Openbaring 19:16

 

on his vesture.

Openb 19:12; Openb 19:13

KING.

Openb 17:14; Ps 72:11; Spr 8:15; Spr 8:16; Dan 2:47; Filipp 2:9-11; 1Tim 6:15

 

 

SV

17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt32 33  herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods;   32Jer 12:9;  33Ezech 39:17;

KJV

17 And G2532 I saw G1492 an G1520 angel G32 standing G2476 in G1722 the sun G2246; and G2532 he cried G2896 with a loud G3173 voice G5456, saying G3004 to all G3956 the fowls G3732 that fly G4072 in G1722 the midst of heaven G3321, Come G1205 and G2532 gather yourselves together G4863 unto G1519 the supper G1173 of the great G3173 God G2316; Jer 12:9; Ezech 39:17;

YLT

17 And I saw one messenger standing in the sun, and he cried, a great voice, saying to all the birds that are flying in mid-heaven, `Come and be gathered together to the supper of the great God, Jer 12:9; Ezech 39:17;

WHNU

17 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S ενα G1520 A-ASM αγγελον G32 N-ASM εστωτα G2476 V-RAP-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ηλιω G2246 N-DSM και G2532 CONJ εκραξεν G2896 V-AAI-3S [εν] G1722 PREP φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF λεγων G3004 V-PAP-NSM πασιν G3956 A-DPN τοις G3588 T-DPN ορνεοις G3732 N-DPN τοις G3588 T-DPN πετομενοις G4072 V-PNP-DPN εν G1722 PREP μεσουρανηματι G3321 N-DSN δευτε G1205 V-XXM-2P συναχθητε G4863 V-APM-2P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN δειπνον G1173 N-ASN το G3588 T-ASN μεγα G3173 A-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Jer 12:9; Ezech 39:17;

Darby

17 And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in mid-heaven, Come, gather yourselves to the great supper of God, Jer 12:9; Ezech 39:17;

TSK - Openbaring 19:17

 

an angel.

Openb 8:13; Openb 14:6; Jes 34:1-8

saying.

Openb 19:21; Jes 56:9; Jer 12:9; Ezech 39:17-20

 

 

SV

18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.

KJV

18 That G2443 ye may eat G5315 the flesh G4561 of kings G935, and G2532 the flesh G4561 of captains G5506, and G2532 the flesh G4561 of mighty men G2478, and G2532 the flesh G4561 of horses G2462, and G2532 of them that sit G2521 on G1909 them G846, and G2532 the flesh G4561 of all G3956 [men, both] free G1658 and G2532 bond G1401, both G2532 small G3398 and G2532 great G3173.

YLT

18 that ye may eat flesh of kings, and flesh of chiefs of thousands, and flesh of strong men, and flesh of horses, and of those sitting on them, and the flesh of all--freemen and servants--both small and great.'

WHNU

18 ινα G2443 CONJ φαγητε G5315 V-2AAS-2P σαρκας G4561 N-APF βασιλεων G935 N-GPM και G2532 CONJ σαρκας G4561 N-APF χιλιαρχων G5506 N-GPM και G2532 CONJ σαρκας G4561 N-APF ισχυρων G2478 A-GPM και G2532 CONJ σαρκας G4561 N-APF ιππων G2462 N-GPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM καθημενων G2521 V-PNP-GPM επ G1909 PREP  αυτους G846 P-APM αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ σαρκας G4561 N-APF παντων G3956 A-GPM ελευθερων G1658 A-GPM τε G5037 PRT και G2532 CONJ δουλων G1401 N-GPM και G2532 CONJ μικρων G3398 A-GPM και G2532 CONJ μεγαλων G3173 A-GPM

Darby

18 that ye may eat flesh of kings, and flesh of chiliarchs, and flesh of strong men, and flesh of horses and of those that sit upon them, and flesh of all, both free and bond, and small and great.

TSK - Openbaring 19:18

 

ye.

Deut 28:26; 1Sam 17:44; 1Sam 17:46; Ps 110:5; Ps 110:6; Jer 7:33; Jer 16:4; Jer 19:7; Jer 34:20

Ezech 29:5; Ezech 39:18-20; Matt 24:28; Luk 17:37

of all.

Openb 6:15; Openb 13:16

 

 

SV

19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers. [Openb 16:14];

KJV

19 And G2532 I saw G1492 the beast G2342, and G2532 the kings G935 of the earth G1093, and G2532 their G846 armies G4753, gathered together G4863 to make G4160 war G4171 against G3326 him that sat G2521 on G1909 the horse G2462, and G2532 against G3326 his G846 army G4753. [Openb 16:14];

YLT

19 And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, having been gathered together to make war with him who is sitting upon the horse, and with his army; [Openb 16:14];

WHNU

19 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S το G3588 T-ASN θηριον G2342 N-ASN και G2532 CONJ τους G3588 T-APM βασιλεις G935 N-APM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ τα G3588 T-APN στρατευματα G4753 N-APN αυτων G846 P-GPM συνηγμενα G4863 V-RPP-APN ποιησαι G4160 V-AAN τον G3588 T-ASM πολεμον G4171 N-ASM μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM καθημενου G2521 V-PNP-GSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM ιππου G2462 N-GSM και G2532 CONJ μετα G3326 PREP του G3588 T-GSN στρατευματος G4753 N-GSN αυτου G846 P-GSM [Openb 16:14];

Darby

19 And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat upon the horse, and against his army. [Openb 16:14];

TSK - Openbaring 19:19

 

I saw.

Openb 13:1-10; Openb 14:9; Openb 16:14; Openb 16:16; Openb 17:12-14; Openb 18:9; Ezech 38:8-18; Dan 7:21-26

Dan 8:25; Dan 11:40-45; Joel 3:9-14

him.

11-14

 

 

SV

20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die34 35 36 37  de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen38  hadden, en die deszelfs39  beeld aanbaden. Deze twee zijn levend40 41  geworpen in den poel des vuurs, die met42  sulfer brandt.          34Deut 13:1;  35Matt 24:24;  36Openb 13:12-13;  37Openb 16:14;  38Openb 13:16;  39Openb 13:15;  40Dan 7:11;  41Openb 20:10;  42Openb 14:10;  [Matt 25:41]; [Openb 13:12]; [Openb 13:14];

KJV

20 And G2532 the beast G2342 was taken G4084, and G2532 with G3326 him G5127 the false prophet G5578 that wrought G4160 miracles G4592 before G1799 him G846, with G1722 which G3739 he deceived G4105 them that had received G2983 the mark G5480 of the beast G2342, and G2532 them that worshipped G4352 his G846 image G1504. These both G1417 were cast G906 alive G2198 into G1519 a lake G3041 of fire G4442 burning G2545 with G1722 brimstone G2303. Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 13:12-13; Openb 16:14; Openb 13:16; Openb 13:15; Dan 7:11; Openb 20:10; Openb 14:10; [Matt 25:41]; [Openb 13:12]; [Openb 13:14];

YLT

20 and the beast was taken, and with him the false prophet who did the signs before him, in which he led astray those who did receive the mark of the beast, and those who did bow before his image; living they were cast--the two--to the lake of the fire, that is burning with brimstone; Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 13:12-13; Openb 16:14; Openb 13:16; Openb 13:15; Dan 7:11; Openb 20:10; Openb 14:10; [Matt 25:41]; [Openb 13:12]; [Openb 13:14];

WHNU

20 και G2532 CONJ επιασθη G4084 V-API-3S το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN και G2532 CONJ μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSN ο G3588 T-NSM ψευδοπροφητης G5578 N-NSM ο G3588 T-NSM ποιησας G4160 V-AAP-NSM τα G3588 T-APN σημεια G4592 N-APN ενωπιον G1799 ADV αυτου G846 P-GSN εν G1722 PREP οις G3739 R-DPN επλανησεν G4105 V-AAI-3S τους G3588 T-APM λαβοντας G2983 V-2AAP-APM το G3588 T-ASN χαραγμα G5480 N-ASN του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN και G2532 CONJ τους G3588 T-APM προσκυνουντας G4352 V-PAP-APM τη G3588 T-DSF εικονι G1500 N-DSF αυτου G846 P-GSN ζωντες G2198 V-PAP-NPM εβληθησαν G906 V-API-3P οι G3588 T-NPM δυο G1417 A-NUI εις G1519 PREP την G3588 T-ASF λιμνην G3041 N-ASF του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN της G3588 T-GSF καιομενης G2545 V-PPP-GSF εν G1722 PREP θειω G2303 N-DSN Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 13:12-13; Openb 16:14; Openb 13:16; Openb 13:15; Dan 7:11; Openb 20:10; Openb 14:10; [Matt 25:41]; [Openb 13:12]; [Openb 13:14];

Darby

20 And the beast was taken, and the false prophet that [was] with him, who wrought the signs before him by which he deceived them that received the mark of the beast, and those that worship his image. Alive were both cast into the lake of fire which burns with brimstone; Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 13:12-13; Openb 16:14; Openb 13:16; Openb 13:15; Dan 7:11; Openb 20:10; Openb 14:10; [Matt 25:41]; [Openb 13:12]; [Openb 13:14];

TSK - Openbaring 19:20

 

the beast.

Openb 19:19; Openb 13:1-8; Openb 13:18; Openb 17:3-8; Openb 17:12; Dan 2:40-45; Dan 7:7; Dan 7:12-14; Dan 7:19-21; Dan 7:23

the false.

Openb 13:11-17; Openb 16:13; Openb 16:14; Openb 20:10; Openb 22:15; Dan 7:8-11; Dan 7:24-26; Dan 8:24; Dan 8:26

2Th 2:8-11

These.

Openb 20:10; Openb 20:14; Dan 7:11; Dan 11:45

burning.

Openb 14:10; Openb 21:8; Gen 19:24; Deut 29:23; Job 18:15; Ps 11:6; Jes 30:33; Jes 34:9

Eze 38:22

 

 

SV

21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. [Openb 19:15];

KJV

21 And G2532 the remnant G3062 were slain G615 with G1722 the sword G4501 of him that sat G2521 upon G1909 the horse G2462, which G3588 [sword] proceeded G1607 out of G1537 his G846 mouth G4750: and G2532 all G3956 the fowls G3732 were filled G5526 with G1537 their G846 flesh G4561. [Openb 19:15];

YLT

21 and the rest were killed with the sword of him who is sitting on the horse, which [sword] is proceeding out of his mouth, and all the birds were filled out of their flesh. [Openb 19:15];

WHNU

21 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM λοιποι G3062 A-NPM απεκτανθησαν G615 V-API-3P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ρομφαια G4501 N-DSF του G3588 T-GSM καθημενου G2521 V-PNP-GSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM ιππου G2462 N-GSM τη G3588 T-DSF εξελθουση G1831 V-2AAP-DSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN ορνεα G3732 N-NPN εχορτασθησαν G5526 V-API-3P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPF σαρκων G4561 N-GPF αυτων G846 P-GPM [Openb 19:15];

Darby

21 and the rest were slain with the sword of him that sat upon the horse, which goes out of his mouth; and all the birds were filled with their flesh. [Openb 19:15];

TSK - Openbaring 19:21

 

the remnant.

Openb 19:11-15; Openb 1:16

and all.

Openb 19:17; Openb 19:18; Openb 17:16

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 18)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 20)