Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 1) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 3)


1 Korinthe 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben1 2  niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God.   11Kor 2:4;  21Kor 1:17;  [2Petr 1:16];

KJV

1 And I G2504, brethren G80, when I came G2064 to G4314 you G5209, came G2064 not G3756 with G2596 excellency G5247 of speech G3056 or G2228 of wisdom G4678, declaring G2605 unto you G5213 the testimony G3142 of God G2316. 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; [2Petr 1:16];

YLT

1 And I, having come unto you, brethren, came--not in superiority of discourse or wisdom--declaring to you the testimony of God, 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; [2Petr 1:16];

WHNU

1 καγω G2504 P-1NS-C ελθων G2064 V-2AAP-NSM προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP αδελφοι G80 N-VPM ηλθον G2064 V-2AAI-1S ου G3756 PRT-N καθ G2596 PREP υπεροχην G5247 N-ASF λογου G3056 N-GSM η G2228 PRT σοφιας G4678 N-GSF καταγγελλων G2605 V-PAP-NSM υμιν G5213 P-2DP το G3588 T-ASN μυστηριον G3466 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; [2Petr 1:16];

Darby

1 And *I*, when I came to you, brethren, came not in excellency of word, or wisdom, announcing to you the testimony of God. 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; [2Petr 1:16];

TSK - 1 Korinthe 2:1

 

1 He declares that his preaching, though it bring not excellency of speech, or of human wisdom, yet consists in the power of God;

6 and so far excels the wisdom of this world, and human sense, that the natural man cannot understand it.

 

 

when.

Ac 18:1-4

with.

1Kor 2:4; 1Kor 2:13; 1Kor 1:17; Ex 4:10; Jer 1:6; Jer 1:7; Rom 16:18; 2Kor 10:10; 2Kor 11:6

the testimony.

1Kor 1:6; Jes 8:20; Hand 20:21; Hand 22:18; 2Thess 1:10; 1Tim 1:11; 2Tim 1:8

1Joh 4:14; 1Joh 5:11-13; Openb 1:2; Openb 1:9; Openb 19:10

 

 

SV

2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

KJV

2 For G1063 I determined G2919 not G3756 to know G1492 any thing G5100 among G1722 you G5213, save G1508 Jesus G2424 Christ G5547, and G2532 him G5126 crucified G4717.

YLT

2 for I decided not to know any thing among you, except Jesus Christ, and him crucified;

WHNU

2 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εκρινα G2919 V-AAI-1S τι G5100 X-ASN ειδεναι G1492 V-RAN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ιησουν G2424 N-ASM χριστον G5547 N-ASM και G2532 CONJ τουτον G5126 D-ASM εσταυρωμενον G4717 V-RPP-ASM

Darby

2 For I did not judge [it well] to know anything among you save Jesus Christ, and *him* crucified.

TSK - 1 Korinthe 2:2

 

not.

1Kor 1:22-25; Joh 17:3; Gal 3:1; Gal 6:14; Filipp 3:8-10

 

 

SV

3 En3  ik was bij ulieden in zwakheid,4 5  en in vreze, en in vele beving.    3Hand 18:1;  4Hand 18:3;  52Kor 10:10;  [1Kor 4:10];

KJV

3 And G2532 I G1473 was G1096 with G4314 you G5209 in G1722 weakness G769, and G2532 in G1722 fear G5401, and G2532 in G1722 much G4183 trembling G5156. Hand 18:1; Hand 18:3; 2Kor 10:10; [1Kor 4:10];

YLT

3 and I, in weakness, and in fear, and in much trembling, was with you; Hand 18:1; Hand 18:3; 2Kor 10:10; [1Kor 4:10];

WHNU

3 καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP ασθενεια G769 N-DSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP φοβω G5401 N-DSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τρομω G5156 N-DSM πολλω G4183 A-DSM εγενομην G1096 V-2ADI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP Hand 18:1; Hand 18:3; 2Kor 10:10; [1Kor 4:10];

Darby

3 And *I* was with you in weakness and in fear and in much trembling; Hand 18:1; Hand 18:3; 2Kor 10:10; [1Kor 4:10];

TSK - 1 Korinthe 2:3

 

1Kor 4:10-13; Hand 17:1; Hand 17:6-12; Hand 20:18; Hand 20:19; 2Kor 4:1; 2Kor 4:7-12; 2Kor 4:16; 2Kor 6:4; 2Kor 7:5; 2Kor 10:1; 2Kor 10:10

2Kor 11:29; 2Kor 11:30; 2Kor 12:5-10; 2Kor 13:4; Gal 4:13; Gal 4:14

 

 

SV

4 En mijn rede, en mijn prediking was6 7 8  niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht;    61Kor 2:1;  71Kor 1:17;  82Petr 1:16;  [1Kor 2:13]; [1Kor 4:20]; [1Thess 1:5];

KJV

4 And G2532 my G3450 speech G3056 and G2532 my G3450 preaching G2782 [was] not G3756 with G1722 enticing G3981 words G3056 of man's G442 wisdom G4678, but G235 in G1722 demonstration G585 of the Spirit G4151 and G2532 of power G1411:1

  1enticing: or, persuasible  1Kor 2:1; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16; [1Kor 2:13]; [1Kor 4:20]; [1Thess 1:5];

YLT

4 and my word and my preaching was not in persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power-- 1Kor 2:1; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16; [1Kor 2:13]; [1Kor 4:20]; [1Thess 1:5];

WHNU

4 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ το G3588 T-NSN κηρυγμα G2782 N-NSN μου G3450 P-1GS ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP  πειθοις G3981 A-DPM σοφιας G4678 N-GSF λογοις G3056 N-DPM πειθοις G3981 A-DPM σοφιας G4678 N-GSF [λογοις] G3056 N-DPM αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP αποδειξει G585 N-DSF πνευματος G4151 N-GSN και G2532 CONJ δυναμεως G1411 N-GSF 1Kor 2:1; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16; [1Kor 2:13]; [1Kor 4:20]; [1Thess 1:5];

Darby

4 and my word and my preaching, not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of [the] Spirit and of power; 1Kor 2:1; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16; [1Kor 2:13]; [1Kor 4:20]; [1Thess 1:5];

TSK - 1 Korinthe 2:4

 

my speech.

Ac 20:27

not.

1Kor 2:1; 1Kor 2:13; 1Kor 1:17; Richt 14:15; Richt 16:5; 2Sam 14:17-20; 2Sam 15:2-6; 1Kon 22:13; 1Kon 22:14

2Kron 18:19-21; Spr 7:21; Spr 20:19; Jer 20:10; Ezech 13:6; Ezech 13:10; Ezech 13:11; Rom 16:18

Kol 2:4; 2Petr 1:16; 2Petr 2:18

enticing.  or, persuasible.

Hand 26:28; Gal 1:10

but.

1Kor 4:20; Joh 16:8-15; Rom 15:19; 1Thess 1:5; 1Petr 1:12

 

 

SV

5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar9  in de kracht Gods.  92Kor 4:7;

KJV

5 That G2443 your G5216 faith G4102 should G5600 not G3361 stand G5600 in G1722 the wisdom G4678 of men G444, but G235 in G1722 the power G1411 of God G2316.2

  2stand: Gr. be  2Kor 4:7;

YLT

5 that your faith may not be in the wisdom of men, but in the power of God. 2Kor 4:7;

WHNU

5 ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF υμων G5216 P-2GP μη G3361 PRT-N η G5600 V-PXS-3S εν G1722 PREP σοφια G4678 N-DSF ανθρωπων G444 N-GPM αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP δυναμει G1411 N-DSF θεου G2316 N-GSM 2Kor 4:7;

Darby

5 that your faith might not stand in men's wisdom, but in God's power. 2Kor 4:7;

TSK - 1 Korinthe 2:5

 

stand.  Gr. be.  but.

1Kor 1:17; 1Kor 3:6; Hand 16:14; 2Kor 4:7; 2Kor 6:7

 

 

SV

6 En10  wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet11  dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die12  te niet worden;    10Job 28:21;  11Jak 3:15;  121Kor 15:24;

KJV

6 Howbeit G1161 we speak G2980 wisdom G4678 among G1722 them that are perfect G5046: yet G1161 not G3756 the wisdom G4678 of this G5127 world G165, nor G3761 of the princes G758 of this G5127 world G165, that come to nought G2673: Job 28:21; Jak 3:15; 1Kor 15:24;

YLT

6 And wisdom we speak among the perfect, and wisdom not of this age, nor of the rulers of this age--of those becoming useless, Job 28:21; Jak 3:15; 1Kor 15:24;

WHNU

6 σοφιαν G4678 N-ASF δε G1161 CONJ λαλουμεν G2980 V-PAI-1P εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM τελειοις G5046 A-DPM σοφιαν G4678 N-ASF δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM τουτου G5127 D-GSM ουδε G3761 ADV των G3588 T-GPM αρχοντων G758 N-GPM του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM τουτου G5127 D-GSM των G3588 T-GPM καταργουμενων G2673 V-PPP-GPM Job 28:21; Jak 3:15; 1Kor 15:24;

Darby

6 But we speak wisdom among the perfect; but wisdom not of this world, nor of the rulers of this world, who come to nought. Job 28:21; Jak 3:15; 1Kor 15:24;

TSK - 1 Korinthe 2:6

 

them.

14:20; *Gr:

Job 1:1; Ps 37:37; Matt 5:48; Matt 19:21; 2Kor 13:11; Efez 4:11-13

Filipp 3:12-15; Kol 4:12; Hebr 5:14; Jak 3:2; 1Petr 5:10

not.

1Kor 2:1; 1Kor 2:13; 1Kor 1:18; 1Kor 1:19; Luk 16:8; 2Kor 1:12; 2Kor 4:4; Efez 2:2; Jak 3:15

of the.

1Kor 2:8; Job 12:19; Job 12:21; Ps 2:1-6; Jes 19:11-13; Jes 40:23; Hand 4:25-28

come.

1Kor 1:28; Ps 33:10

 

 

SV

7 Maar wij spreken de wijsheid Gods,13  [bestaande] in14  verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;   13Rom 16:25;  141Kor 4:1;  [Matt 11:25]; [Luk 10:21];

KJV

7 But G235 we speak G2980 the wisdom G4678 of God G2316 in G1722 a mystery G3466, [even] the hidden G613 [wisdom], which G3739 God G2316 ordained G4309 before G4253 the world G165 unto G1519 our G2257 glory G1391: Rom 16:25; 1Kor 4:1; [Matt 11:25]; [Luk 10:21];

YLT

7 but we speak the hidden wisdom of God in a secret, that God foreordained before the ages to our glory, Rom 16:25; 1Kor 4:1; [Matt 11:25]; [Luk 10:21];

WHNU

7 αλλα G235 CONJ λαλουμεν G2980 V-PAI-1P θεου G2316 N-GSM σοφιαν G4678 N-ASF εν G1722 PREP μυστηριω G3466 N-DSN την G3588 T-ASF αποκεκρυμμενην G613 V-RPP-ASF ην G3739 R-ASF προωρισεν G4309 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM προ G4253 PREP των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM εις G1519 PREP δοξαν G1391 N-ASF ημων G2257 P-1GP Rom 16:25; 1Kor 4:1; [Matt 11:25]; [Luk 10:21];

Darby

7 But we speak God's wisdom in [a] mystery, that hidden [wisdom] which God had predetermined before the ages for our glory: Rom 16:25; 1Kor 4:1; [Matt 11:25]; [Luk 10:21];

TSK - 1 Korinthe 2:7

 

even.

Ps 78:2; Jes 48:6; Jes 48:7; Matt 11:25; Matt 13:35; Rom 16:25; Rom 16:26; Efez 1:4; Efez 3:4-9

Kol 1:26; Kol 1:27; 2Tim 1:9; 1Petr 1:11; Openb 13:8

unto.

1Petr 5:1; 1Petr 5:10; 2Petr 1:3

 

 

SV

8 Welke15 16 17 18  niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want19 20 21 22  indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.         15Matt 11:25;  16Joh 7:48;  17Hand 13:27;  182Kor 3:14;  19Joh 16:3;  20Hand 3:17;  21Hand 13:27;  221Tim 1:13;

KJV

8 Which G3739 none G3762 of the princes G758 of this G5127 world G165 knew G1097: for G1487 G1063 had they known G1097 [it], they G302 would G4717 not G3756 have crucified G4717 the Lord G2962 of glory G1391. Matt 11:25; Joh 7:48; Hand 13:27; 2Kor 3:14; Joh 16:3; Hand 3:17; 1Tim 1:13;

YLT

8 which no one of the rulers of this age did know, for if they had known, the Lord of the glory they would not have crucified; Matt 11:25; Joh 7:48; Hand 13:27; 2Kor 3:14; Joh 16:3; Hand 3:17; 1Tim 1:13;

WHNU

8 ην G3739 R-ASF ουδεις G3762 A-NSM των G3588 T-GPM αρχοντων G758 N-GPM του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM τουτου G5127 D-GSM εγνωκεν G1097 V-RAI-3S ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P ουκ G3756 PRT-N αν G302 PRT τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF εσταυρωσαν G4717 V-AAI-3P Matt 11:25; Joh 7:48; Hand 13:27; 2Kor 3:14; Joh 16:3; Hand 3:17; 1Tim 1:13;

Darby

8 which none of the princes of this age knew, (for had they known, they would not have crucified the Lord of glory;) Matt 11:25; Joh 7:48; Hand 13:27; 2Kor 3:14; Joh 16:3; Hand 3:17; 1Tim 1:13;

TSK - 1 Korinthe 2:8

 

none.

1Kor 2:6; 1Kor 1:26-28; Matt 11:25; Joh 7:48

for.

Luk 23:34; Joh 3:19-21; Joh 8:19; Joh 9:39-41; Joh 12:40-43; Joh 15:22-25; Joh 16:3

Hand 3:17; Hand 13:27; 2Kor 3:14; 1Tim 1:13

the Lord.

Ps 24:7-10; Hand 3:16; Hand 3:17; Hand 7:2; Jak 2:1

 

 

SV

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen23  het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.  23Jes 64:4;  [Ps 31:19];

KJV

9 But G235 as G2531 it is written G1125, G3739 Eye G3788 hath G1492 not G3756 seen G1492, nor G2532 G3756 ear G3775 heard G191, neither G2532 G3756 have entered G305 into G1909 the heart G2588 of man G444, the things which G3739 God G2316 hath prepared G2090 for them that love G25 him G846. Jes 64:4; [Ps 31:19];

YLT

9 but, according as it hath been written, `What eye did not see, and ear did not hear, and upon the heart of man came not up, what God did prepare for those loving Him--' Jes 64:4; [Ps 31:19];

WHNU

9 αλλα G235 CONJ καθως G2531 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S α G3739 R-APN οφθαλμος G3788 N-NSM ουκ G3756 PRT-N ειδεν G1492 V-2AAI-3S και G2532 CONJ ους G3775 N-NSN ουκ G3756 PRT-N ηκουσεν G191 V-AAI-3S και G2532 CONJ επι G1909 PREP καρδιαν G2588 N-ASF ανθρωπου G444 N-GSM ουκ G3756 PRT-N ανεβη G305 V-2AAI-3S  οσα G3745 K-APN α G3739 R-APN ητοιμασεν G2090 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τοις G3588 T-DPM αγαπωσιν G25 V-PAP-DPM αυτον G846 P-ASM Jes 64:4; [Ps 31:19];

Darby

9 but according as it is written, Things which eye has not seen, and ear not heard, and which have not come into man's heart, which God has prepared for them that love him, Jes 64:4; [Ps 31:19];

TSK - 1 Korinthe 2:9

 

eye.This passage is not taken from the LXX., nor is an exact translation of the Hebrew; but it gives the general sense.

Jes 64:4; Joh 3:16; 1Petr 1:12

the things.

Ps 31:19; Matt 20:23; Matt 25:34; Hebr 11:16

them.

Rom 8:28; Jak 1:12; Jak 2:5; 1Joh 4:19

 

 

SV

10 Doch24 25  God heeft [het] ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.   24Matt 13:11;  252Kor 3:18;  [2Kor 3:16];

KJV

10 But G1161 God G2316 hath revealed G601 [them] unto us G2254 by G1223 his G846 Spirit G4151: for G1063 the Spirit G4151 searcheth G2045 all things G3956, yea G2532, the deep things G899 of God G2316. Matt 13:11; 2Kor 3:18; [2Kor 3:16];

YLT

10 but to us did God reveal [them] through His Spirit, for the Spirit all things doth search, even the depths of God, Matt 13:11; 2Kor 3:18; [2Kor 3:16];

WHNU

10 ημιν G2254 P-1DP  γαρ G1063 CONJ δε G1161 CONJ απεκαλυψεν G601 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ πνευμα G4151 N-NSN παντα G3956 A-APN εραυνα G2045 V-PAI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-APN βαθη G899 N-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Matt 13:11; 2Kor 3:18; [2Kor 3:16];

Darby

10 but God has revealed to us by [his] Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God. Matt 13:11; 2Kor 3:18; [2Kor 3:16];

TSK - 1 Korinthe 2:10

 

God.

1Kor 14:30; Amos 3:7; Matt 11:25-27; Matt 13:11; Matt 16:17; Luk 2:26; Luk 10:21; Efez 3:3; Efez 3:5

1Petr 1:12; Openb 1:1

by.

Jes 48:16; Jes 59:21; Joh 14:26; Joh 16:13; 1Joh 2:20; 1Joh 2:27

the Spirit.

1Kor 2:11; 1Kor 12:8-11; Rom 8:26; Rom 8:27

the deep.

Job 12:22; Ps 92:5; Ps 92:6; Dan 2:22; Rom 11:33-36

 

 

SV

11 Want26 27  wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.   26Spr 27:19;  27Jer 17:9;

KJV

11 For G1063 what G5101 man G444 knoweth G1492 the things G3588 of a man G444, save G1508 the spirit G4151 of man G444 which G3588 is in G1722 him G846? even G2532 so G3779 the things G3588 of God G2316 knoweth G1492 no man G3762, but G1508 the Spirit G4151 of God G2316. Spr 27:19; Jer 17:9;

YLT

11 for who of men hath known the things of the man, except the spirit of the man that [is] in him? so also the things of God no one hath known, except the Spirit of God. Spr 27:19; Jer 17:9;

WHNU

11 τις G5101 I-NSM γαρ G1063 CONJ οιδεν G1492 V-RAI-3S ανθρωπων G444 N-GPM τα G3588 T-APN του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM το G3588 T-NSN εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ τα G3588 T-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουδεις G3762 A-NSM εγνωκεν G1097 V-RAI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Spr 27:19; Jer 17:9;

Darby

11 For who of men hath known the things of a man except the spirit of the man which is in him? thus also the things of God knows no one except the Spirit of God. Spr 27:19; Jer 17:9;

TSK - 1 Korinthe 2:11

 

what.

Spr 14:10; Spr 20:5; Spr 20:27; Jer 17:9

even.

1Kor 2:10; Rom 11:33; Rom 11:34

 

 

SV

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar28  den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  28Rom 8:15;

KJV

12 Now G1161 we G2249 have received G2983, not G3756 the spirit G4151 of the world G2889, but G235 the spirit G4151 which G3588 is of G1537 God G2316; that G2443 we might know G1492 the things that are freely given G5483 to us G2254 of G5259 God G2316. Rom 8:15;

YLT

12 And we the spirit of the world did not receive, but the Spirit that [is] of God, that we may know the things conferred by God on us, Rom 8:15;

WHNU

12 ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ελαβομεν G2983 V-2AAI-1P αλλα G235 CONJ το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN το G3588 T-ASN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ινα G2443 CONJ ειδωμεν G1492 V-RAS-1P τα G3588 T-APN υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM χαρισθεντα G5483 V-APP-APN ημιν G2254 P-1DP Rom 8:15;

Darby

12 But *we* have received, not the spirit of the world, but the Spirit which [is] of God, that we may know the things which have been freely given to us of God: Rom 8:15;

TSK - 1 Korinthe 2:12

 

not.

1Kor 2:6; Rom 8:1; Rom 8:5; Rom 8:6; 2Kor 4:4; Efez 2:2; Jak 4:5; 1Joh 4:4; 1Joh 4:5; 1Joh 5:19; Openb 12:9

but.

Rom 8:15; Rom 8:16

that.

1Kor 3:22; Joh 16:14; Joh 16:15; Rom 8:32; 1Joh 2:20; 1Joh 2:27; 1Joh 5:20; Openb 22:6

 

 

SV

13 Dewelke wij ook spreken, niet29 30 31  met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met [woorden], die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.    291Kor 2:4;  301Kor 1:17;  312Petr 1:16;

KJV

13 Which things G3739 also G2532 we speak G2980, not G3756 in G1722 the words G3056 which man's G442 wisdom G4678 teacheth G1318, but G235 which the Holy G40 Ghost G4151 teacheth G1722 G1318; comparing G4793 spiritual things G4152 with spiritual G4152. 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16;

YLT

13 which things also we speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Holy Spirit, with spiritual things spiritual things comparing, 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16;

WHNU

13 α G3739 R-APN και G2532 CONJ λαλουμεν G2980 V-PAI-1P ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP διδακτοις G1318 A-DPM ανθρωπινης G442 A-GSF σοφιας G4678 N-GSF λογοις G3056 N-DPM αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP διδακτοις G1318 A-DPM πνευματος G4151 N-GSN πνευματικοις G4152 A-DPN πνευματικα G4152 A-APN συγκρινοντες G4793 V-PAP-NPM 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16;

Darby

13 which also we speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, communicating spiritual [things] by spiritual [means] . 1Kor 2:4; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16;

TSK - 1 Korinthe 2:13

 

not.

1Kor 2:4; 1Kor 1:17; 2Petr 1:16

but.

1Kor 12:1-3; 1Kor 14:2; Luk 12:12; Hand 2:4; 1Petr 1:12

comparing.Or, as Bishop Pearce renders, "explaining [sugkrino ] spiritual things to spiritual men," [pneumatikos .]

spirtual things.

1Kor 2:14; 1Kor 9:11; 1Kor 10:3-5; Efez 5:19; Kol 3:16

 

 

SV

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. [Rom 8:5]; [Filipp 4:7];

KJV

14 But G1161 the natural G5591 man G444 receiveth G1209 not G3756 the things G3588 of the Spirit G4151 of God G2316: for G1063 they are G2076 foolishness G3472 unto him G846: neither G2532 G3756 can G1410 he know G1097 [them], because G3754 they are spiritually G4153 discerned G350. [Rom 8:5]; [Filipp 4:7];

YLT

14 and the natural man doth not receive the things of the Spirit of God, for to him they are foolishness, and he is not able to know [them] , because spiritually they are discerned; [Rom 8:5]; [Filipp 4:7];

WHNU

14 ψυχικος G5591 A-NSM δε G1161 CONJ ανθρωπος G444 N-NSM ου G3756 PRT-N δεχεται G1209 V-PNI-3S τα G3588 T-APN του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μωρια G3472 N-NSF γαρ G1063 CONJ αυτω G846 P-DSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S γνωναι G1097 V-2AAN οτι G3754 CONJ πνευματικως G4153 ADV ανακρινεται G350 V-PPI-3S [Rom 8:5]; [Filipp 4:7];

Darby

14 But [the] natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are folly to him; and he cannot know [them] because they are spiritually discerned; [Rom 8:5]; [Filipp 4:7];

TSK - 1 Korinthe 2:14

 

the natural man.[Psuchikos ,] the animal man, one who lives in a natural state, and under the influence of his animal passions; for [psuche ] means the inferior and sensual part of man, in opposition to the [nous ] understanding, or [pneuma ,] the spirit.

1Kor 15:44; 1Kor 15:46; Jak 3:15; Judas 1:19

receiveth.

Matt 13:11-17; Matt 16:23; Joh 3:3-6; Joh 8:43; Joh 10:26; Joh 10:27; Joh 12:37; Rom 8:5-8

the things.

1Kor 2:12; Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:8-15

they.

1Kor 1:18; 1Kor 1:23; Joh 8:51; Joh 8:52; Joh 10:20; Hand 17:18; Hand 17:32; Hand 18:15; Hand 25:19; Hand 26:24; Hand 26:25

neither.

Spr 14:6; Joh 5:44; Joh 6:44; Joh 6:45; Hand 16:14; 2Kor 4:4-6; 1Joh 2:20; 1Joh 2:27; 1Joh 5:20

Jude 1:19

 

 

SV

15 Doch32  de geestelijke [mens] onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.  32Spr 28:5;

KJV

15 But G1161 he that is spiritual G4152 judgeth G350 G3303 all things G3956, yet G1161 he himself G846 is judged G350 of G5259 no man G3762.3 4

   3judgeth: or, discerneth  4judged: or, discerned  Spr 28:5;

YLT

15 and he who is spiritual, doth discern indeed all things, and he himself is by no one discerned; Spr 28:5;

WHNU

15 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πνευματικος G4152 A-NSM ανακρινει G350 V-PAI-3S  μεν G3303 PRT [τα] G3588 T-APN παντα G3956 A-APN αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ υπ G5259 PREP ουδενος G3762 A-GSM ανακρινεται G350 V-PPI-3S Spr 28:5;

Darby

15 but the spiritual discerns all things, and *he* is discerned of no one. Spr 28:5;

TSK - 1 Korinthe 2:15

 

he that.

1Kor 3:1; 1Kor 14:37; Gal 6:1; Kol 1:9

judgeth.  or, discerneth.

2Sam 14:17; 1Kon 3:9-11; Ps 25:14; Spr 28:5; Pred 8:5; Joh 7:17

Efez 4:13; Efez 4:14; Filipp 1:10

1Thess 5:21; Hebr 5:14; 1Joh 4:1

yet.

1Kor 4:5; 2Sam 12:16-23; Hand 15:1-5; Hand 16:3; Gal 2:3-5

judged.  or, discerned.

 

 

SV

16 Want33 34  wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.   33Jes 40:13;  34Rom 11:34;  [Job 21:22];

KJV

16 For G1063 who G5101 hath known G1097 the mind G3563 of the Lord G2962, that G3739 he may instruct G4822 him G846? But G1161 we G2249 have G2192 the mind G3563 of Christ G5547.5

  5may: Gr. shall  Jes 40:13; Rom 11:34; [Job 21:22];

YLT

16 for who did know the mind of the Lord that he shall instruct Him? and we--we have the mind of Christ. Jes 40:13; Rom 11:34; [Job 21:22];

WHNU

16 τις G5101 I-NSM γαρ G1063 CONJ εγνω G1097 V-2AAI-3S νουν G3563 N-ASM κυριου G2962 N-GSM ος G3739 R-NSM συμβιβασει G4822 V-FAI-3S αυτον G846 P-ASM ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ νουν G3563 N-ASM χριστου G5547 N-GSM εχομεν G2192 V-PAI-1P Jes 40:13; Rom 11:34; [Job 21:22];

Darby

16 For who has known the mind of [the] Lord, who shall instruct him? But *we* have the mind of Christ. Jes 40:13; Rom 11:34; [Job 21:22];

TSK - 1 Korinthe 2:16

 

who.

Job 15:8; Job 22:2; Job 40:2; Jes 40:13; Jes 40:14; Jer 23:18; Rom 11:34

may.  Gr. shall.  But.

Joh 15:15; Joh 16:13-16; Joh 17:6-8; Gen 1:12; Efez 3:3; Efez 3:4

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 1) | Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 3)