Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 4) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 6)


1 Korinthe 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Men hoort ganselijk, [dat er] hoererij onder u [is], en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns1 2  vaders huisvrouw heeft.   1Lev 18:8;  2Deut 27:20;

KJV

1 It is reported G191 commonly G3654 [that there is] fornication G4202 among G1722 you G5213, and G2532 such G5108 fornication G4202 as G3748 is G3687 not so much G3761 as named G3687 among G1722 the Gentiles G1484, that G5620 one G5100 should have G2192 his father's G3962 wife G1135. Lev 18:8; Deut 27:20;

YLT

1 Whoredom is actually heard of among you, and such whoredom as is not even named among the nations--as that one hath the wife of the father! -- Lev 18:8; Deut 27:20;

WHNU

1 ολως G3654 ADV ακουεται G191 V-PPI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP πορνεια G4202 N-NSF και G2532 CONJ τοιαυτη G5108 D-NSF πορνεια G4202 N-NSF ητις G3748 R-NSF ουδε G3761 ADV εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN ωστε G5620 CONJ γυναικα G1135 N-ASF τινα G5100 X-ASF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM εχειν G2192 V-PAN Lev 18:8; Deut 27:20;

Darby

1 It is universally reported [that there is] fornication among you, and such fornication as [is] not even among the nations, so that one should have his father's wife. Lev 18:8; Deut 27:20;

TSK - 1 Korinthe 5:1

 

1 The incestuous person,

6 is cause rather of shame unto them than of rejoicing.

7 The old leaven is to be purged out.

10 Hienous offenders are to be shamed and avoided.

 

 

reported.

1Kor 1:11; Gen 37:2; 1Sam 2:24

fornication.

1Kor 5:11; 1Kor 6:9; 1Kor 6:13; 1Kor 6:18; Hand 15:20; Hand 15:29; 2Kor 12:21; Gal 5:19; Efez 5:3; Kol 3:5

1Thess 4:7; Openb 2:21; Openb 21:8

and.

Jer 2:33; Ezech 16:47; Ezech 16:51; Ezech 16:52

that one.

Gen 35:22; Gen 49:4; Lev 18:8; Lev 20:11; Deut 22:30; Deut 27:20; 2Sam 16:22; 2Sam 20:3

1Kron 5:1; Ezech 22:10; Amos 2:7; 2Kor 7:12

 

 

SV

2 En zijt gij [nog] opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft?

KJV

2 And G2532 ye G5210 are G2075 puffed up G5448, and G2532 have G3996 not G3780 rather G3123 mourned G3996, that G2443 he that hath done G4160 this G5124 deed G2041 might be taken away G1808 from G1537 among G3319 you G5216.

YLT

2 and ye are having been puffed up, and did not rather mourn, that he may be removed out of the midst of you who did this work,

WHNU

2 και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP πεφυσιωμενοι G5448 V-RPP-NPM εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ ουχι G3780 PRT-I μαλλον G3123 ADV επενθησατε G3996 V-AAI-2P ινα G2443 CONJ αρθη G142 V-APS-3S εκ G1537 PREP μεσου G3319 A-GSN υμων G5216 P-2GP ο G3588 T-NSM το G3588 T-ASN εργον G2041 N-ASN τουτο G5124 D-ASN πραξας G4238 V-AAP-NSM

Darby

2 And *ye* are puffed up, and ye have not rather mourned, in order that he that has done this deed might be taken away out of the midst of you.

TSK - 1 Korinthe 5:2

 

ye are.

1Kor 5:6; 1Kor 4:6-8; 1Kor 4:18

mourned.

Num 25:6; 2Kon 22:19; Ezra 9:2-6; Ezra 10:1-6; Ps 119:136; Jer 13:17

Ezech 9:4; Ezech 9:6; 2Kor 7:7; 2Kor 7:9-11; 2Kor 12:21

might.

1Kor 5:5; 1Kor 5:7; 1Kor 5:13; Openb 2:20-22

 

 

SV

3 Doch3  ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met den geest, heb alrede, als [of ik] tegenwoordig [ware], dengene, die dat alzo bedreven heeft, besloten,  3Kol 2:5;  [2Kor 2:6];

KJV

3 For G1063 I G1473 verily G3303, as G5613 absent G548 in body G4983, but G1161 present G3918 in spirit G4151, have judged G2919 already G2235, as G5613 though I were present G3918, [concerning] him that hath G2716 so G3779 done G2716 this deed G5124,1

  1judged: or, determined  Kol 2:5; [2Kor 2:6];

YLT

3 for I indeed, as being absent as to the body, and present as to the spirit, have already judged, as being present, him who so wrought this thing: Kol 2:5; [2Kor 2:6];

WHNU

3 εγω G1473 P-1NS μεν G3303 PRT γαρ G1063 CONJ απων G548 V-PXP-NSM τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN παρων G3918 V-PXP-NSM δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN ηδη G2235 ADV κεκρικα G2919 V-RAI-1S ως G5613 ADV παρων G3918 V-PXP-NSM τον G3588 T-ASM ουτως G3779 ADV τουτο G5124 D-ASN κατεργασαμενον G2716 V-ADP-ASM Kol 2:5; [2Kor 2:6];

Darby

3 For *I*, [as] absent in body but present in spirit, have already judged as present, Kol 2:5; [2Kor 2:6];

TSK - 1 Korinthe 5:3

 

as absent.

2Kor 10:1; 2Kor 10:11; 2Kor 13:2; Kol 2:5; 1Thess 2:17

judged.  or, determined.

 

 

SV

4 In den Naam van onzen Heere Jezus Christus, als gijlieden en mijn geest [samen] vergaderd zullen zijn, met de kracht van onzen Heere Jezus Christus,

KJV

4 In G1722 the name G3686 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, when ye G5216 are gathered together G4863, and G2532 my G1699 spirit G4151, with G4862 the power G1411 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547,

YLT

4 in the name of our Lord Jesus Christ--ye being gathered together, also my spirit--with the power of our Lord Jesus Christ,

WHNU

4 εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM [ημων] G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM συναχθεντων G4863 V-APP-GPM υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ του G3588 T-GSN εμου G1700 P-1GS πνευματος G4151 N-GSN συν G4862 PREP τη G3588 T-DSF δυναμει G1411 N-DSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM

Darby

4 [ to deliver,] in the name of our Lord Jesus Christ (ye and my spirit being gathered together, with the power of our Lord Jesus Christ), him that has so wrought this:

TSK - 1 Korinthe 5:4

 

the name.

Hand 3:6; Hand 4:7-12; Hand 4:30; Hand 16:18; Efez 5:20; Kol 3:17

when.

Matt 16:19; Matt 18:16-18; Matt 18:20; Matt 28:18; Matt 28:20; Joh 20:23; 2Kor 2:9; 2Kor 2:10; 2Kor 13:3; 2Kor 13:10

 

 

SV

5 Denzulken4  over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus.  41Tim 1:20;

KJV

5 To deliver G3860 such an one G5108 unto Satan G4567 for G1519 the destruction G3639 of the flesh G4561, that G2443 the spirit G4151 may be saved G4982 in G1722 the day G2250 of the Lord G2962 Jesus G2424. 1Tim 1:20;

YLT

5 to deliver up such a one to the Adversary for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 1Tim 1:20;

WHNU

5 παραδουναι G3860 V-2AAN τον G3588 T-ASM τοιουτον G5108 D-ASM τω G3588 T-DSM σατανα G4567 N-DSM εις G1519 PREP ολεθρον G3639 N-ASM της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF ινα G2443 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN σωθη G4982 V-APS-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM 1Tim 1:20;

Darby

5 to deliver him, [I say,] [being] such, to Satan for destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 1Tim 1:20;

TSK - 1 Korinthe 5:5

 

deliver.

1Kor 5:13; Job 2:6; Ps 109:6; 2Kor 2:6; 2Kor 10:6; 2Kor 13:10; Hand 26:18; 1Tim 1:20

that.

1Kor 11:32; 2Kor 2:7; Gal 6:1; Gal 6:2; 2Thess 3:14; 2Thess 3:15; Jak 5:19; Jak 5:20; 1Joh 5:16

Judas 1:22; Judas 1:23

the day.

1Kor 1:8; Filipp 1:6; 2Tim 1:18; 2Petr 3:12

 

 

SV

6 Uw roem is niet goed. Weet5  gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?  5Gal 5:9;

KJV

6 Your G5216 glorying G2745 [is] not G3756 good G2570. Know ye G1492 not G3756 that G3754 a little G3398 leaven G2219 leaveneth G2220 the whole G3650 lump G5445? Gal 5:9;

YLT

6 Not good [is] your glorying; have ye not known that a little leaven the whole lump doth leaven? Gal 5:9;

WHNU

6 ου G3756 PRT-N καλον G2570 A-NSN το G3588 T-NSN καυχημα G2745 N-NSN υμων G5216 P-2GP ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ μικρα G3398 A-NSF ζυμη G2219 N-NSF ολον G3650 A-ASN το G3588 T-ASN φυραμα G5445 N-ASN ζυμοι G2220 V-PAI-3S Gal 5:9;

Darby

6 Your boasting [is] not good. Do ye not know that a little leaven leavens the whole lump? Gal 5:9;

TSK - 1 Korinthe 5:6

 

glorying.

1Kor 5:2; 1Kor 3:21; 1Kor 4:18; 1Kor 4:19; Jak 4:16

a little.

1Kor 15:33; Matt 13:33; Matt 16:6-12; Luk 13:21; Gal 5:9; 2Tim 2:17

 

 

SV

7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha6 7 8  is voor ons geslacht, [namelijk] Christus.    6Jes 53:7;  7Joh 1:29;  81Kor 15:3;

KJV

7 Purge out G1571 therefore G3767 the old G3820 leaven G2219, that G2443 ye may be G5600 a new G3501 lump G5445, as G2531 ye are G2075 unleavened G106. For G1063 even G2532 Christ G5547 our G2257 passover G3957 is sacrificed G2380 for G5228 us G2257:2

  2is sacrificed: or, is slain  Jes 53:7; Joh 1:29; 1Kor 15:3;

YLT

7 cleanse out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump, according as ye are unleavened, for also our passover for us was sacrificed--Christ, Jes 53:7; Joh 1:29; 1Kor 15:3;

WHNU

7 εκκαθαρατε G1571 V-AAM-2P την G3588 T-ASF παλαιαν G3820 A-ASF ζυμην G2219 N-ASF ινα G2443 CONJ ητε G2258 V-PXS-2P νεον G3501 A-NSN φυραμα G5445 N-NSN καθως G2531 ADV εστε G2075 V-PXI-2P αζυμοι G106 A-NPM και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ το G3588 T-NSN πασχα G3957 ARAM ημων G2257 P-1GP ετυθη G2380 V-API-3S χριστος G5547 N-NSM Jes 53:7; Joh 1:29; 1Kor 15:3;

Darby

7 Purge out the old leaven, that ye may be a new lump, according as ye are unleavened. For also our passover, Christ, has been sacrificed; Jes 53:7; Joh 1:29; 1Kor 15:3;

TSK - 1 Korinthe 5:7

 

Purge.

1Kor 5:13; Ex 12:15; Ex 13:6; Ex 13:7; Efez 4:22; Kol 3:5-9

ye may.

10:17

Christ.

1Kor 15:3; 1Kor 15:4; Ex 12:5; Ex 12:6; Jes 53:7-10; Joh 1:29; Joh 1:36; Joh 19:14; Hand 8:32-35

1Petr 1:19; 1Petr 1:20; Openb 5:6-9; Openb 5:12

sacrificed.  or, slain.

 

 

SV

8 Zo dan laat ons feest9 10  houden, niet in den ouden11  zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde [broden] der oprechtheid en der waarheid.    9Ex 12:3;  10Ex 12:15;  11Deut 16:3;  [Ex 12:8]; [Efez 5:11];

KJV

8 Therefore G5620 let us keep the feast G1858, not G3361 with G1722 old G3820 leaven G2219, neither G3366 with G1722 the leaven G2219 of malice G2549 and G2532 wickedness G4189; but G235 with G1722 the unleavened G106 [bread] of sincerity G1505 and G2532 truth G225.3

  3the feast: or, holyday  Ex 12:3; Ex 12:15; Deut 16:3; [Ex 12:8]; [Efez 5:11];

YLT

8 so that we may keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of evil and wickedness, but with unleavened food of sincerity and truth. Ex 12:3; Ex 12:15; Deut 16:3; [Ex 12:8]; [Efez 5:11];

WHNU

8 ωστε G5620 CONJ εορταζωμεν G1858 V-PAS-1P μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP ζυμη G2219 N-DSF παλαια G3820 A-DSF μηδε G3366 CONJ εν G1722 PREP ζυμη G2219 N-DSF κακιας G2549 N-GSF και G2532 CONJ πονηριας G4189 N-GSF αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP αζυμοις G106 A-DPN ειλικρινειας G1505 N-GSF και G2532 CONJ αληθειας G225 N-GSF Ex 12:3; Ex 12:15; Deut 16:3; [Ex 12:8]; [Efez 5:11];

Darby

8 so that let us celebrate the feast, not with old leaven, nor with leaven of malice and wickedness, but with unleavened [bread] of sincerity and truth. Ex 12:3; Ex 12:15; Deut 16:3; [Ex 12:8]; [Efez 5:11];

TSK - 1 Korinthe 5:8

 

let.

Ex 12:15; Ex 13:6; Lev 23:6; Num 28:16; Num 28:17; Deut 16:16; Jes 25:6

feast.  or, holy day.

Ps 42:4; Jes 30:29

not.

1Kor 5:1; 1Kor 5:6; 1Kor 6:9-11; Deut 16:3; 2Kor 12:21; Efez 4:17-22; 1Petr 4:2

neither.

1Kor 3:3; Matt 16:6; Matt 16:12; Matt 26:4; Matt 26:5; Mark 8:15; Luk 12:1; Joh 18:28-30; 2Kor 12:20

1Petr 2:1; 1Petr 2:2

but.

Joz 24:14; Ps 32:2; Joh 1:47; 2Kor 1:12; 2Kor 8:8; Efez 6:24; 1Joh 3:18-21

 

 

SV

9 Ik heb u geschreven in den brief, dat12 13 14 15 16  gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders;      12Deut 7:2;  13Matt 18:17;  142Kor 6:14;  15Efez 5:11;  162Thess 3:14;

KJV

9 I wrote G1125 unto you G5213 in G1722 an epistle G1992 not G3361 to company G4874 with fornicators G4205: Deut 7:2; Matt 18:17; 2Kor 6:14; Efez 5:11; 2Thess 3:14;

YLT

9 I did write to you in the epistle, not to keep company with whoremongers-- Deut 7:2; Matt 18:17; 2Kor 6:14; Efez 5:11; 2Thess 3:14;

WHNU

9 εγραψα G1125 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF επιστολη G1992 N-DSF μη G3361 PRT-N συναναμιγνυσθαι G4874 V-PMN πορνοις G4205 N-DPM Deut 7:2; Matt 18:17; 2Kor 6:14; Efez 5:11; 2Thess 3:14;

Darby

9 I have written to you in the epistle not to mix with fornicators; Deut 7:2; Matt 18:17; 2Kor 6:14; Efez 5:11; 2Thess 3:14;

TSK - 1 Korinthe 5:9

 

not.

1Kor 5:2; 1Kor 5:7; Ps 1:1; Ps 1:2; Spr 9:6; 2Kor 6:14; 2Kor 6:17; Efez 5:11; 2Thess 3:14

 

 

SV

10 Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan.

KJV

10 Yet G2532 not G3756 altogether G3843 with the fornicators G4205 of this G5127 world G2889, or G2228 with the covetous G4123, or G2228 extortioners G727, or G2228 with idolaters G1496; for G1893 then G686 must ye needs G3784 go G1831 out of G1537 the world G2889.

YLT

10 and not certainly with the whoremongers of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, seeing ye ought then to go forth out of the world--

WHNU

10 ου G3756 PRT-N παντως G3843 ADV τοις G3588 T-DPM πορνοις G4205 N-DPM του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τουτου G5127 D-GSM η G2228 PRT τοις G3588 T-DPM πλεονεκταις G4123 N-DPM και G2532 CONJ αρπαξιν G727 A-DPM η G2228 PRT ειδωλολατραις G1496 N-DPM επει G1893 CONJ ωφειλετε G3784 V-IAI-2P αρα G686 PRT εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM εξελθειν G1831 V-2AAN

Darby

10 not altogether with the fornicators of this world, or with the avaricious and rapacious, or idolaters, since [then] ye should go out of the world.

TSK - 1 Korinthe 5:10

 

altogether.

10:27

of this.

1Kor 1:20; Joh 8:23; Joh 15:19; Joh 17:6; Joh 17:9; Joh 17:15; Joh 17:16; 2Kor 4:4; Efez 2:2; 1Joh 4:5; 1Joh 4:7

for.

Matt 5:14-16; Joh 17:15; Filipp 2:15; 1Joh 5:19; Openb 12:9

 

 

SV

11 Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, [namelijk] indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat17 18 19 20  gij met zodanig een ook niet zult eten.     17Num 12:14;  18Matt 18:17;  192Thess 3:14;  202Joh 1:10;  [2Thess 3:6];

KJV

11 But G1161 now G3570 I have written G1125 unto you G5213 not G3361 to keep company G4874, if G1437 any man G5100 that is called G3687 a brother G80 be G2228 a fornicator G4205, or G2228 covetous G4123, or G2228 an idolater G1496, or G2228 a railer G3060, or G2228 a drunkard G3183, or G2228 an extortioner G727; with such an one G5108 no not G3366 to eat G4906. Num 12:14; Matt 18:17; 2Thess 3:14; 2Joh 1:10; [2Thess 3:6];

YLT

11 and now, I did write to you not to keep company with [him] , if any one, being named a brother, may be a whoremonger, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner--with such a one not even to eat together; Num 12:14; Matt 18:17; 2Thess 3:14; 2Joh 1:10; [2Thess 3:6];

WHNU

11 νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ εγραψα G1125 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP μη G3361 PRT-N συναναμιγνυσθαι G4874 V-PMN εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM αδελφος G80 N-NSM ονομαζομενος G3687 V-PPP-NSM η G2228 PRT G1510 V-PXS-3S πορνος G4205 N-NSM η G2228 PRT πλεονεκτης G4123 N-NSM η G2228 PRT ειδωλολατρης G1496 N-NSM η G2228 PRT λοιδορος G3060 A-NSM η G2228 PRT μεθυσος G3183 N-NSM η G2228 PRT αρπαξ G727 A-NSM τω G3588 T-DSM τοιουτω G5108 D-DSM μηδε G3366 CONJ συνεσθιειν G4906 V-PAN Num 12:14; Matt 18:17; 2Thess 3:14; 2Joh 1:10; [2Thess 3:6];

Darby

11 But now I have written to you, if any one called brother be fornicator, or avaricious, or idolater, or abusive, or a drunkard, or rapacious, not to mix with [him] ; with such a one not even to eat. Num 12:14; Matt 18:17; 2Thess 3:14; 2Joh 1:10; [2Thess 3:6];

TSK - 1 Korinthe 5:11

 

called.

1Kor 6:6; 1Kor 7:12; 1Kor 7:15; 1Kor 8:11; Matt 18:17; Hand 9:17; Rom 16:17; 2Thess 3:6; 2Thess 3:14; 2Joh 1:10

fornicator.

1Kor 5:1-9; 1Kor 5:10; Ps 50:16-21; 2Kor 12:20; 2Kor 12:21; Gal 5:19-21; 1Thess 4:3-8; Openb 2:14

Openb 2:20; Openb 21:8; Openb 22:15

or covetous.

Ps 10:3; Mark 7:21-23; Luk 12:15-31; Efez 5:5; Kol 3:5; 1Tim 3:3; 1Tim 6:9; 1Tim 6:10

2Petr 2:14; 2Petr 2:15

or an idolater.

1Kor 10:7; 1Kor 10:8; 1Kor 10:14; 1Kor 10:18-22

or a railer.

1Kor 6:10; Ps 101:5

or a drunkard.

1Kor 11:21; Matt 24:49-51; Luk 12:45; Luk 12:46; Luk 21:34; Rom 13:13; Gal 2:12; Efez 5:18

1Thess 5:7; 1Thess 5:8

or an extortioner.

Ezech 22:12; Matt 23:25; Luk 18:11

with.

1Kor 5:13; Matt 18:17; Rom 16:17; 2Thess 3:6; 2Thess 3:14; 1Tim 6:5; 2Joh 1:10

 

 

SV

12 Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn?

KJV

12 For G1063 what G5101 have I G3427 to do to judge G2919 them also G2532 that are without G1854? do G2919 not G3780 ye G5210 judge G2919 them that are within G2080?

YLT

12 for what have I also those without to judge? those within do ye not judge?

WHNU

12 τι G5101 I-NSN γαρ G1063 CONJ μοι G3427 P-1DS τους G3588 T-APM εξω G1854 ADV κρινειν G2919 V-PAN ουχι G3780 PRT-I τους G3588 T-APM εσω G2080 ADV υμεις G5210 P-2NP κρινετε G2919 V-PAI-2P

Darby

12 For what have *I* [to do] with judging those outside also? *ye*, do not ye judge them that are within?

TSK - 1 Korinthe 5:12

 

what.

Luk 12:14; Joh 18:36

them.

Mark 4:11; Kol 4:5; 1Thess 4:12; 1Tim 3:7

do not.

6:1-5

 

 

SV

13 Maar die buiten zijn oordeelt God. En21  doet gij dezen boze uit ulieden weg.  21Deut 13:5;

KJV

13 But G1161 them that are without G1854 God G2316 judgeth G2919. Therefore G2532 put away G1808 from G1537 among yourselves G5216 that G846 wicked person G4190. Deut 13:5;

YLT

13 and those without God doth judge; and put ye away the evil from among yourselves. Deut 13:5;

WHNU

13 τους G3588 T-APM δε G1161 CONJ εξω G1854 ADV ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM κρινει G2919 V-FAI-3S G2919 V-PAI-3S εξαρατε G1808 V-AAM-2P τον G3588 T-ASM πονηρον G4190 A-ASM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP αυτων G846 P-GPM Deut 13:5;

Darby

13 But those without God judges. Remove the wicked person from amongst yourselves. Deut 13:5;

TSK - 1 Korinthe 5:13

 

God.

Ps 50:6; Hand 17:31; Rom 2:16; Hebr 13:4; 2Petr 2:9

Therefore.

1Kor 5:1; 1Kor 5:5; 1Kor 5:7; Deut 13:5; Deut 17:7; Deut 21:21; Deut 22:21; Deut 22:22; Deut 22:24; Pred 9:18; Matt 18:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 4) | Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 6)