Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Jakobus 1) | Volgend hoofdstuk (Jakobus 3)


Jakobus 2

  1 2 3 4 5

SV

1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, [den Heere] der heerlijkheid, met1 2 3 4  aanneming des persoons.     1Lev 19:15;  2Deut 16:19;  3Spr 24:23;  4Matt 22:16;  [Deut 1:17]; [Joh 7:24];

KJV

1 My G3450 brethren G80, have G2192 not G3361 the faith G4102 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, [the Lord] of glory G1391, with G1722 respect of persons G4382. Lev 19:15; Deut 16:19; Spr 24:23; Matt 22:16; [Deut 1:17]; [Joh 7:24];

YLT

1 My brethren, hold not, in respect of persons, the faith of the glory of our Lord Jesus Christ, Lev 19:15; Deut 16:19; Spr 24:23; Matt 22:16; [Deut 1:17]; [Joh 7:24];

WHNU

1 αδελφοι G80 N-VPM μου G3450 P-1GS μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP προσωπολημψιαις G4382 N-DPF εχετε G2192 V-PAM-2P την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF Lev 19:15; Deut 16:19; Spr 24:23; Matt 22:16; [Deut 1:17]; [Joh 7:24];

Darby

1 My brethren, do not have the faith of our Lord Jesus Christ, [Lord] of glory, with respect of persons: Lev 19:15; Deut 16:19; Spr 24:23; Matt 22:16; [Deut 1:17]; [Joh 7:24];

TSK - Jakobus 2:1

 

1 It is not agreeable to Christian profession to regard the rich, and to despise the poor brethren;

13 rather we are to be loving and merciful;

14 and not to boast of faith where no deeds are;

17 which is but a dead faith;

19 the faith of the devils;

21 not of Abraham;

25 nor Rahab.

 

 

the faith.

Hand 20:21; Hand 24:24; Kol 1:4; 1Tim 1:19; Tit 1:1; 2Petr 1:1; Openb 14:12

the Lord.

Ps 24:7-10; 1Kor 2:8; Tit 2:13; Hebr 1:3

with.

Jak 2:3; Jak 2:9; Jak 3:17; Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 16:19; 2Kron 19:7; Spr 24:23; Spr 28:21

Matt 22:16; Rom 1:11; 1Tim 5:21; Judas 1:16

 

 

SV

2 Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding;

KJV

2 For G1063 if G1437 there come G1525 unto G1519 your G5216 assembly G4864 a man G435 with a gold ring G5554, in G1722 goodly G2986 apparel G2066, and G1161 there come in G1525 also G2532 a poor man G4434 in G1722 vile G4508 raiment G2066;1

  1assembly: Gr. synagogue

YLT

2 for if there may come into your synagogue a man with gold ring, in gay raiment, and there may come in also a poor man in vile raiment,

WHNU

2 εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ εισελθη G1525 V-2AAS-3S εις G1519 PREP συναγωγην G4864 N-ASF υμων G5216 P-2GP ανηρ G435 N-NSM χρυσοδακτυλιος G5554 A-NSM εν G1722 PREP εσθητι G2066 N-DSF λαμπρα G2986 A-DSF εισελθη G1525 V-2AAS-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ πτωχος G4434 A-NSM εν G1722 PREP ρυπαρα G4508 A-DSF εσθητι G2066 N-DSF

Darby

2 for if there come unto your synagogue a man with a gold ring in splendid apparel, and a poor man also come in in vile apparel,

TSK - Jakobus 2:2

 

assembly.  Gr. synagogue.  gold.

Esth 3:10; Esth 8:2; Luk 15:22

goodly.

Gen 27:15; Matt 11:8; Matt 11:9

in vile.

Jes 64:6; Zach 3:3; Zach 3:4

 

 

SV

3 En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank;

KJV

3 And G2532 ye have respect G1914 to G1909 him that weareth G5409 the gay G2986 clothing G2066, and G2532 say G2036 unto him G846, Sit G2521 thou G4771 here G5602 in a good place G2573; and G2532 say G2036 to the poor G4434, Stand G2476 thou G4771 there G1563, or G2228 sit G2521 here G5602 under G5259 my G3450 footstool G5286:2

  2in…: or, well, or, seemly

YLT

3 and ye may look upon him bearing the gay raiment, and may say to him, `Thou--sit thou here well,' and to the poor man may say, `Thou--stand thou there, or, Sit thou here under my footstool,' --

WHNU

3 επιβλεψητε G1914 V-AAS-2P δε G1161 CONJ επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM φορουντα G5409 V-PAP-ASM την G3588 T-ASF εσθητα G2066 N-ASF την G3588 T-ASF λαμπραν G2986 A-ASF και G2532 CONJ ειπητε G2036 V-2AAS-2P συ G4771 P-2NS καθου G2521 V-PNM-2S ωδε G5602 ADV καλως G2573 ADV και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM πτωχω G4434 A-DSM ειπητε G2036 V-2AAS-2P συ G4771 P-2NS στηθι G2476 V-2AAM-2S  η G2228 PRT καθου G2521 V-PNM-2S εκει G1563 ADV εκει G1563 ADV η G2228 PRT καθου G2521 V-PNM-2S υπο G5259 PREP το G3588 T-ASN υποποδιον G5286 N-ASN μου G3450 P-1GS

Darby

3 and ye look upon him who wears the splendid apparel, and say, Do thou sit here well, and say to the poor, Do thou stand there, or sit here under my footstool:

TSK - Jakobus 2:3

 

ye.

Jude 1:16

in a good place.  or well, or, seemly.  to the.

Jak 2:6; Jes 65:5; Luk 7:44-46; 2Kor 8:9

 

 

SV

4 Hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen?

KJV

4 Are ye G1252 not G3756 then G2532 partial G1252 in G1722 yourselves G1438, and G2532 are become G1096 judges G2923 of evil G4190 thoughts G1261?

YLT

4 ye did not judge fully in yourselves, and did become ill-reasoning judges.

WHNU

4 ου G3756 PRT-N διεκριθητε G1252 V-API-2P εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM και G2532 CONJ εγενεσθε G1096 V-2ADI-2P κριται G2923 N-NPM διαλογισμων G1261 N-GPM πονηρων G4190 A-GPM

Darby

4 have ye not made a difference among yourselves, and become judges having evil thoughts?

TSK - Jakobus 2:4

 

partial.

Jak 1:1-27; Job 34:19; Mal 2:9

judges.

Jak 4:11; Job 21:27; Ps 58:1; Ps 82:2; Ps 109:31; Matt 7:1-5; Joh 7:24

 

 

SV

5 Hoort,5 6  mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, [om] rijk [te zijn] in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft7 8 9 10  dengenen, die Hem liefhebben?       5Joh 7:48;  61Kor 1:26;  7Ex 20:6;  81Sam 2:30;  9Spr 8:17;  10Matt 5:3;

KJV

5 Hearken G191, my G3450 beloved G27 brethren G80, Hath G1586 not G3756 God G2316 chosen G1586 the poor G4434 of this G5127 world G2889 rich G4145 in G1722 faith G4102, and G2532 heirs G2818 of the kingdom G932 which G3739 he hath promised G1861 to them that love G25 him G846?3

  3of the: or, of that  Joh 7:48; 1Kor 1:26; Ex 20:6; 1Sam 2:30; Spr 8:17; Matt 5:3;

YLT

5 Hearken, my brethren beloved, did not God choose the poor of this world, rich in faith, and heirs of the reign that He promised to those loving Him? Joh 7:48; 1Kor 1:26; Ex 20:6; 1Sam 2:30; Spr 8:17; Matt 5:3;

WHNU

5 ακουσατε G191 V-AAM-2P αδελφοι G80 N-VPM μου G3450 P-1GS αγαπητοι G27 A-VPM ουχ G3756 PRT-N ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εξελεξατο G1586 V-AMI-3S τους G3588 T-APM πτωχους G4434 A-APM τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM πλουσιους G4145 A-APM εν G1722 PREP πιστει G4102 N-DSF και G2532 CONJ κληρονομους G2818 N-APM της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF ης G3739 R-GSF επηγγειλατο G1861 V-ADI-3S τοις G3588 T-DPM αγαπωσιν G25 V-PAP-DPM αυτον G846 P-ASM Joh 7:48; 1Kor 1:26; Ex 20:6; 1Sam 2:30; Spr 8:17; Matt 5:3;

Darby

5 Hear, my beloved brethren: Has not God chosen the poor as to the world, rich in faith, and heirs of the kingdom, which he has promised to them that love him? Joh 7:48; 1Kor 1:26; Ex 20:6; 1Sam 2:30; Spr 8:17; Matt 5:3;

TSK - Jakobus 2:5

 

Hearken.

Richt 9:7; 1Kon 22:28; Job 34:10; Job 38:14; Spr 7:24; Spr 8:32; Mark 7:14; Hand 7:2

Hath not.

Jak 1:9; Jes 14:32; Jes 29:19; Zef 3:12; Zach 11:7; Zach 11:11; Matt 11:5; Luk 6:20

Luk 9:57; Luk 9:58; Luk 16:22; Luk 16:25; Joh 7:48; 1Kor 1:26-28; 2Kor 8:9

rich.

Spr 8:17-21; Luk 12:21; 1Kor 3:21-23; 2Kor 4:15; 2Kor 6:10; Efez 1:18; Efez 3:8

1Tim 6:18; Hebr 11:26; Openb 2:9; Openb 3:18; Openb 21:7

heirs.

Matt 5:3; Matt 25:34; Luk 12:32; Luk 22:29; Rom 8:17; 1Thess 2:12; 2Thess 1:5

2Tim 4:8; 2Tim 4:18; 1Petr 1:4; 2Petr 1:11

the.  or, that which.

Jak 1:12; Ex 20:6; 1Sam 2:30; Spr 8:17; Matt 5:3; Luk 6:20; Luk 12:32; 1Kor 2:9

2Ti 4:8

 

 

SV

6 Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u [niet] tot de rechterstoelen?

KJV

6 But G1161 ye G5210 have despised G818 the poor G4434. Do G2616 not G3756 rich men G4145 oppress G2616 you G5216, and G2532 draw G846 G1670 you G5209 before G1519 the judgment seats G2922?

YLT

6 and ye did dishonour the poor one; do not the rich oppress you and themselves draw you to judgment-seats;

WHNU

6 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ ητιμασατε G818 V-AAI-2P τον G3588 T-ASM πτωχον G4434 A-ASM ουχ G3756 PRT-N οι G3588 T-NPM πλουσιοι G4145 A-NPM καταδυναστευουσιν G2616 V-PAI-3P υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ελκουσιν G1670 V-PAI-3P υμας G5209 P-2AP εις G1519 PREP κριτηρια G2922 N-APN

Darby

6 But *ye* have despised the poor [man] . Do not the rich oppress you, and [do not] *they* drag you before [the] tribunals?

TSK - Jakobus 2:6

 

ye.

Jak 2:3; Ps 14:6; Spr 14:31; Spr 17:5; Pred 9:15; Pred 9:16; Jes 53:3; Joh 8:49; 1Kor 11:22

Do.

Jak 5:4; Job 20:19; Ps 10:2; Ps 10:8; Ps 10:10; Ps 10:14; Ps 12:5; Spr 22:16; Pred 5:8; Jes 3:14; Jes 3:15

Amos 2:6; Amos 2:7; Amos 4:1; Amos 5:11; Amos 8:4-6; Micha 6:11; Micha 6:12; Hab 3:14; Zach 7:10

and.

Jak 5:6; 1Kon 21:11-13; Hand 4:1-3; Hand 4:26-28; Hand 5:17; Hand 5:18; Hand 5:26; Hand 5:27; Hand 13:50; Hand 16:19; Hand 16:20

Hand 17:6; Hand 18:12

 

 

SV

7 Lasteren zij niet den goeden naam, die over u geroepen is?

KJV

7 Do G987 not G3756 they G846 blaspheme G987 that worthy G2570 name G3686 by G1909 the which ye G5209 are called G1941?4

  4blaspheme: or, revile, or, slander

YLT

7 do they not themselves speak evil of the good name that was called upon you?

WHNU

7 ουκ G3756 PRT-N αυτοι G846 P-NPM βλασφημουσιν G987 V-PAI-3P το G3588 T-ASN καλον G2570 A-ASN ονομα G3686 N-ASN το G3588 T-ASN επικληθεν G1941 V-APP-ASN εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

7 And [do not] *they* blaspheme the excellent name which has been called upon you?

TSK - Jakobus 2:7

 

blaspheme.

Ps 73:7-9; Matt 12:24; Matt 27:63; Luk 22:64; Luk 22:65; Hand 26:11; 1Tim 1:13

Openb 13:5; Openb 13:6

worthy.

Ps 111:9; Hoogl 1:3; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 9:7; Jer 23:6; Matt 1:23; Hand 4:12

Filipp 2:9-11; Openb 19:13; Openb 19:16

by.

Jes 65:15; Hand 11:26; Efez 3:15

 

 

SV

8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij11 12 13 14 15 16 17  zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;        11Lev 19:18;  12Matt 22:39;  13Mark 12:31;  14Rom 13:9;  15Gal 5:14;  16Efez 5:2;  171Thess 4:9;  [Matt 19:19]; [Luk 10:27];

KJV

8 If G1487 G3305 ye fulfil G5055 the royal G937 law G3551 according to G2596 the scripture G1124, Thou shalt love G25 thy G4675 neighbour G4139 as G5613 thyself G4572, ye do G4160 well G2573: Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Rom 13:9; Gal 5:14; Efez 5:2; 1Thess 4:9; [Matt 19:19]; [Luk 10:27];

YLT

8 If, indeed, royal law ye complete, according to the Writing, `Thou shalt love thy neighbour as thyself,' --ye do well; Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Rom 13:9; Gal 5:14; Efez 5:2; 1Thess 4:9; [Matt 19:19]; [Luk 10:27];

WHNU

8 ει G1487 COND μεντοι G3305 CONJ νομον G3551 N-ASM τελειτε G5055 V-PAI-2P βασιλικον G937 A-ASM κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF γραφην G1124 N-ASF αγαπησεις G25 V-FAI-2S τον G3588 T-ASM πλησιον G4139 ADV σου G4675 P-2GS ως G5613 ADV σεαυτον G4572 F-2ASM καλως G2573 ADV ποιειτε G4160 V-PAI-2P Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Rom 13:9; Gal 5:14; Efez 5:2; 1Thess 4:9; [Matt 19:19]; [Luk 10:27];

Darby

8 If indeed ye keep [the] royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well. Lev 19:18; Matt 22:39; Mark 12:31; Rom 13:9; Gal 5:14; Efez 5:2; 1Thess 4:9; [Matt 19:19]; [Luk 10:27];

TSK - Jakobus 2:8

 

the royal.

Jak 2:12; Jak 1:25; 1Petr 2:9

Thou.

Lev 19:18; Lev 19:34; Matt 22:39; Mark 12:31-33; Luk 10:27-37; Rom 13:8; Rom 13:9; Gal 5:14

Gal 6:2; 1Thess 4:9

ye do.

Jak 2:19; 1Kon 8:18; 2Kon 7:9; Jona 4:4; Jona 4:9; Matt 25:21; Matt 25:23; Filipp 4:14

 

 

SV

9 Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders.

KJV

9 But G1161 if G1487 ye have respect to persons G4380, ye commit G2038 sin G266, and are convinced G1651 of G5259 the law G3551 as G5613 transgressors G3848.

YLT

9 and if ye accept persons, sin ye do work, being convicted by the law as transgressors;

WHNU

9 ει G1487 COND δε G1161 CONJ προσωπολημπτειτε G4380 V-PAI-2P αμαρτιαν G266 N-ASF εργαζεσθε G2038 V-PNI-2P ελεγχομενοι G1651 V-PPP-NPM υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM ως G5613 ADV παραβαται G3848 N-NPM

Darby

9 But if ye have respect of persons, ye commit sin, being convicted by the law as transgressors.

TSK - Jakobus 2:9

 

if.

Jak 2:1-4; Lev 19:15

are.

Joh 8:9; Joh 8:46; Joh 16:8

1Kor 14:24; Judas 1:15

transgressors.

Rom 3:20; Rom 7:7-13; Gal 2:19; 1Joh 3:4

 

 

SV

10 Want18 19 20  wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.    18Deut 27:26;  19Matt 5:19;  20Gal 3:10;

KJV

10 For G1063 whosoever G3748 shall keep G5083 the whole G3650 law G3551, and yet G1161 offend G4417 in G1722 one G1520 [point], he is G1096 guilty G1777 of all G3956. Deut 27:26; Matt 5:19; Gal 3:10;

YLT

10 for whoever the whole law shall keep, and shall stumble in one [point] , he hath become guilty of all; Deut 27:26; Matt 5:19; Gal 3:10;

WHNU

10 οστις G3748 R-NSM γαρ G1063 CONJ ολον G3650 A-ASM τον G3588 T-ASM νομον G3551 N-ASM τηρηση G5083 V-AAS-3S πταιση G4417 V-AAS-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP ενι G1520 A-DSM γεγονεν G1096 V-2RAI-3S παντων G3956 A-GPM ενοχος G1777 A-NSM Deut 27:26; Matt 5:19; Gal 3:10;

Darby

10 For whoever shall keep the whole law and shall offend in one [point] , he has come under the guilt of [breaking] all. Deut 27:26; Matt 5:19; Gal 3:10;

TSK - Jakobus 2:10

 

For.While the Jews taught that "he who transgresses all the precepts of the law has broken the yoke, dissolved the covenant, and exposed the law to contempt; and so has he done who has only broken one precept;" they also taught, "that he who observed any principal command was equal to him who kept the whole law," and gave for an example the forsaking of idolatry.  To correct this false doctrine was the object James had in view.

whosoever.

Deut 27:26; Matt 5:18; Matt 5:19; Gal 3:10

 

 

SV

11 Want Die gezegd heeft: Gij21 22  zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.   21Ex 20:14;  22Matt 5:27;

KJV

11 For G1063 he that said G2036, Do G3431 not G3361 commit adultery G3431, said G2036 also G2532, Do G5407 not G3361 kill G5407. Now G1161 if G1487 thou commit G3431 no G3756 adultery G3431, yet if G1161 thou kill G5407, thou art become G1096 a transgressor G3848 of the law G3551.5

  5he that: or, that law which  Ex 20:14; Matt 5:27;

YLT

11 for He who is saying, `Thou mayest not commit adultery,' said also, `Thou mayest do no murder;' and if thou shalt not commit adultery, and shalt commit murder, thou hast become a transgressor of law; Ex 20:14; Matt 5:27;

WHNU

11 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ ειπων G2036 V-2AAP-NSM μη G3361 PRT-N μοιχευσης G3431 V-AAS-2S ειπεν G3004 V-2AAI-3S και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N φονευσης G5407 V-AAS-2S ει G1487 COND δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N μοιχευεις G3431 V-PAI-2S φονευεις G5407 V-PAI-2S δε G1161 CONJ γεγονας G1096 V-2RAI-2S παραβατης G3848 N-NSM νομου G3551 N-GSM Ex 20:14; Matt 5:27;

Darby

11 For he who said, Thou shalt not commit adultery, said also, Thou shalt not kill. Now if thou dost not commit adultery, but killest, thou art become transgressor of [the] law. Ex 20:14; Matt 5:27;

TSK - Jakobus 2:11

 

he said that.  or, that law, which said.  Do not commit.

Ex 20:13; Ex 20:14; Deut 5:17; Deut 5:18; Matt 5:21-28; Matt 19:18; Mark 10:19; Luk 18:20

Ro 13:9

Now.

Lev 4:2; Lev 4:13; Lev 4:22; Ps 130:3; Ps 130:4

 

 

SV

12 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.

KJV

12 So G3779 speak ye G2980, and G2532 so G3779 do G4160, as G5613 they that shall be G3195 judged G2919 by G1223 the law G3551 of liberty G1657.

YLT

12 so speak ye and so do, as about by a law of liberty to be judged,

WHNU

12 ουτως G3779 ADV λαλειτε G2980 V-PAM-2P και G2532 CONJ ουτως G3779 ADV ποιειτε G4160 V-PAM-2P ως G5613 ADV δια G1223 PREP νομου G3551 N-GSM ελευθεριας G1657 N-GSF μελλοντες G3195 V-PAP-NPM κρινεσθαι G2919 V-PPN

Darby

12 So speak ye, and so act, as those that are to be judged by [the] law of liberty;

TSK - Jakobus 2:12

 

speak.

Filipp 4:8; Kol 3:17; 2Petr 1:4-8

the.

Jak 2:8; Jak 1:25

 

 

SV

13 Want23 24 25 26  een onbarmhartig oordeel [zal gaan] over dengene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.     23Matt 6:15;  24Matt 18:35;  25Mark 11:25;  26Luk 16:25;  [Luk 3:11];

KJV

13 For G1063 he shall have judgment G2920 without mercy G448, that hath shewed G4160 no G3361 mercy G1656; and G2532 mercy G1656 rejoiceth against G2620 judgment G2920.6

  6rejoiceth: or, glorieth  Matt 6:15; Matt 18:35; Mark 11:25; Luk 16:25; [Luk 3:11];

YLT

13 for the judgment without kindness [is] to him not having done kindness, and exult doth kindness over judgment. Matt 6:15; Matt 18:35; Mark 11:25; Luk 16:25; [Luk 3:11];

WHNU

13 η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ κρισις G2920 N-NSF ανελεος G448 A-NSF τω G3588 T-DSM μη G3361 PRT-N ποιησαντι G4160 V-AAP-DSM ελεος G1656 N-ASN κατακαυχαται G2620 V-PNI-3S ελεος G1656 N-ASN κρισεως G2920 N-GSF Matt 6:15; Matt 18:35; Mark 11:25; Luk 16:25; [Luk 3:11];

Darby

13 for judgment [will be] without mercy to him that has shewn no mercy. Mercy glories over judgment. Matt 6:15; Matt 18:35; Mark 11:25; Luk 16:25; [Luk 3:11];

TSK - Jakobus 2:13

 

he.

Jak 5:4; Gen 42:21; Richt 1:7; Job 22:6-10; Spr 21:13; Jes 27:11; Matt 5:7

Matt 6:15; Matt 7:1; Matt 7:2; Matt 18:28-35; Matt 25:41-46; Luk 16:25

and.

Ps 85:10; Jer 9:24; Ezech 33:11; Micha 7:18; Efez 1:6; Efez 1:7; Efez 2:4-7

1Joh 4:8-16; 1Joh 4:18; 1Joh 4:19

rejoiceth.  or, glorieth.

 

 

SV

14 Wat27 28  nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?   27Matt 7:26;  28Jak 1:23;

KJV

14 What G5101 [doth it] profit G3786, my G3450 brethren G80, though G1437 a man G5100 say G3004 he hath G2192 faith G4102, and G1161 have G2192 not G3361 works G2041? can G1410 G3361 faith G4102 save G4982 him G846? Matt 7:26; Jak 1:23;

YLT

14 What [is] the profit, my brethren, if faith, any one may speak of having, and works he may not have? is that faith able to save him? Matt 7:26; Jak 1:23;

WHNU

14 τι G5101 I-NSN  το G3588 T-NSN οφελος G3786 N-NSN αδελφοι G80 N-VPM μου G3450 P-1GS εαν G1437 COND πιστιν G4102 N-ASF λεγη G3004 V-PAS-3S τις G5100 X-NSM εχειν G2192 V-PAN εργα G2041 N-APN δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N εχη G2192 V-PAS-3S μη G3361 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF σωσαι G4982 V-AAN αυτον G846 P-ASM Matt 7:26; Jak 1:23;

Darby

14 What [is] the profit, my brethren, if any one say he have faith, but have not works? can faith save him? Matt 7:26; Jak 1:23;

TSK - Jakobus 2:14

 

What.

Jak 2:16; Jer 7:8; Rom 2:25; 1Kor 13:3; 1Tim 4:8; Hebr 13:9

though.

Jak 2:18; Jak 2:26; Jak 1:22-25; Matt 5:20; Matt 7:21-23; Matt 7:26; Matt 7:27; Luk 6:49; Hand 8:13; Hand 8:21; Hand 15:9

1Kor 13:2; 1Kor 16:22; Gal 5:6; Gal 5:13; 1Thess 1:3; 1Tim 1:5; Tit 1:16; Tit 3:8

Hebr 11:7; Hebr 11:8; Hebr 11:17; 2Petr 1:5; 1Joh 5:4; 1Joh 5:5

can.

1Kor 15:2; Efez 2:8-10

 

 

SV

15 Indien29 30  er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;   29Luk 3:11;  301Joh 3:17;  [Matt 25:36];

KJV

15 If G1437 G1161 a brother G80 or G2228 sister G79 be G5225 naked G1131, and G2532 destitute G3007 G5600 of daily G2184 food G5160, Luk 3:11; 1Joh 3:17; [Matt 25:36];

YLT

15 and if a brother or sister may be naked, and may be destitute of the daily food, Luk 3:11; 1Joh 3:17; [Matt 25:36];

WHNU

15 εαν G1437 COND αδελφος G80 N-NSM η G2228 PRT αδελφη G79 N-NSF γυμνοι G1131 A-NPM υπαρχωσιν G5225 V-PAS-3P και G2532 CONJ λειπομενοι G3007 V-PPP-NPM της G3588 T-GSF εφημερου G2184 A-GSF τροφης G5160 N-GSF Luk 3:11; 1Joh 3:17; [Matt 25:36];

Darby

15 Now if a brother or a sister is naked and destitute of daily food, Luk 3:11; 1Joh 3:17; [Matt 25:36];

TSK - Jakobus 2:15

 

Jak 2:5; Job 31:16-21; Jes 58:7; Jes 58:10; Ezech 18:7; Matt 25:35-40; Mark 14:7

Luk 3:11; Hand 9:29; Hebr 11:37

 

 

SV

16 En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?

KJV

16 And G1161 one G5100 of G1537 you G5216 say G2036 unto them G846, Depart G5217 in G1722 peace G1515, be [ye] warmed G2328 and G2532 filled G5526; notwithstanding G1161 ye give G1325 them G846 not G3361 those things which are needful G2006 to the body G4983; what G5101 [doth it] profit G3786?

YLT

16 and any one of you may say to them, `Depart ye in peace, be warmed, and be filled,' and may not give to them the things needful for the body, what [is] the profit?

WHNU

16 ειπη G2036 V-2AAS-3S δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM αυτοις G846 P-DPM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP υπαγετε G5217 V-PAM-2P εν G1722 PREP ειρηνη G1515 N-DSF θερμαινεσθε G2328 V-PEM-2P και G2532 CONJ χορταζεσθε G5526 V-PPM-2P μη G3361 PRT-N δωτε G1325 V-2AAS-2P δε G1161 CONJ αυτοις P-DPM τα G3588 T-APN επιτηδεια G2006 A-APN του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN τι G5101 I-NSN  το G3588 T-NSN οφελος G3786 N-NSN

Darby

16 and one from amongst you say to them, Go in peace, be warmed and filled; but give not to them the needful things for the body, what [is] the profit?

TSK - Jakobus 2:16

 

one.

Job 22:7-9; Spr 3:27; Spr 3:28; Matt 14:15; Matt 14:16; Matt 15:32; Matt 25:42-45; Rom 12:9

2Kor 8:8; 1Joh 3:16-18

what.

14

 

 

SV

17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.

KJV

17 Even G2532 so G3779 faith G4102, if G3362 it hath G2192 not G3362 works G2041, is G2076 dead G3498, being alone G2596 G1438.7

  7alone: Gr. by itself

YLT

17 so also the faith, if it may not have works, is dead by itself.

WHNU

17 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N εχη G2192 V-PAS-3S εργα G2041 N-APN νεκρα G3498 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S καθ G2596 PREP εαυτην G1438 F-3ASF

Darby

17 So also faith, if it have not works, is dead by itself.

TSK - Jakobus 2:17

 

so.

Jak 2:14; Jak 2:19; Jak 2:20; Jak 2:26; 1Kor 13:3; 1Kor 13:13; 1Thess 1:3; 1Tim 1:5; 2Petr 1:5-9

alone.  Gr. by itself.

 

 

SV

18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.

KJV

18 Yea G235, a man G5100 may say G2046, Thou G4771 hast G2192 faith G4102, and I G2504 have G2192 works G2041: shew G1166 me G3427 thy G4675 faith G4102 without G1537 thy G4675 works G2041, and I G2504 will shew G1166 thee G4671 my G3450 faith G4102 by G1537 my G3450 works G2041.8

  8without: some copies read, by

YLT

18 But say may some one, Thou hast faith, and I have works, shew me thy faith out of thy works, and I will shew thee out of my works my faith:

WHNU

18 αλλ G235 CONJ ερει G2046 V-FAI-3S τις G5100 X-NSM συ G4771 P-2NS πιστιν G4102 N-ASF εχεις G2192 V-PAI-2S καγω G2504 P-1NS-C εργα G2041 N-APN εχω G2192 V-PAI-1S δειξον G1166 V-AAM-2S μοι G3427 P-1DS την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF σου G4675 P-2GS χωρις G5565 ADV των G3588 T-GPN εργων G2041 N-GPN καγω G2504 P-1NS-C σοι G4671 P-2DS δειξω G1166 V-FAI-1S εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN εργων G2041 N-GPN μου G3450 P-1GS την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF

Darby

18 But some one will say, *Thou* hast faith and *I* have works. Shew me thy faith without works, and *I* from my works will shew thee my faith.

TSK - Jakobus 2:18

 

Thou.

Jak 2:14; Jak 2:22; Rom 14:23; 1Kor 13:2; Gal 5:6; Hebr 11:6; Hebr 11:31

without thy works.Some copies read, by thy works.

and I will.

Jak 2:22-25; Jak 3:13; Matt 7:17; Rom 8:1; 2Kor 5:17; 2Kor 7:1; 1Thess 1:3-10; 1Tim 1:5

Tit 2:7; Tit 2:11-14

 

 

SV

19 Gij gelooft, dat God een enig [God] is; gij doet wel; de31  duivelen geloven het ook, en zij sidderen.  31Mark 1:24;

KJV

19 Thou G4771 believest G4100 that G3754 there is G2076 one G1520 God G2316; thou doest G4160 well G2573: the devils G1140 also G2532 believe G4100, and G2532 tremble G5425. Mark 1:24;

YLT

19 thou--thou dost believe that God is one; thou dost well, and the demons believe, and they shudder! Mark 1:24;

WHNU

19 συ G4771 P-2NS πιστευεις G4100 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ εις G1520 A-NSM  θεος G2316 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM καλως G2573 ADV ποιεις G4160 V-PAI-2S και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN δαιμονια G1140 N-NPN πιστευουσιν G4100 V-PAI-3P και G2532 CONJ φρισσουσιν G5425 V-PAI-3P Mark 1:24;

Darby

19 *Thou* believest that God is one. Thou doest well. The demons even believe, and tremble. Mark 1:24;

TSK - Jakobus 2:19

 

Deut 6:4; Jes 43:10; Jes 44:6; Jes 44:8; Jes 45:6; Jes 45:21; Jes 45:22; Jes 46:9; Zach 14:9; Mark 12:29

Joh 17:3; Rom 3:30; 1Kor 8:4; 1Kor 8:6; Gal 3:20; Efez 4:5; Efez 4:6; 1Tim 2:5; Judas 1:4

thou doest.

Jak 2:8; Jona 4:4; Jona 4:9; Mark 7:9

the.

Matt 8:29; Mark 1:24; Mark 5:7; Luk 4:34; Hand 16:17; Hand 19:15; Hand 24:25; Judas 1:6

Openb 20:2; Openb 20:3; Openb 20:10

 

 

SV

20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

KJV

20 But G1161 wilt G2309 thou know G1097, O G5599 vain G2756 man G444, that G3754 faith G4102 without G5565 works G2041 is G2076 dead G3498?

YLT

20 And dost thou wish to know, O vain man, that the faith apart from the works is dead?

WHNU

20 θελεις G2309 V-PAI-2S δε G1161 CONJ γνωναι G1097 V-2AAN ω G5599 INJ ανθρωπε G444 N-VSM κενε G2756 A-VSM οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF χωρις G5565 ADV των G3588 T-GPN εργων G2041 N-GPN αργη G692 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?

TSK - Jakobus 2:20

 

O vain.

Jak 1:26; Job 11:11; Job 11:12; Ps 94:8-11; Spr 12:11; Jer 2:5; Rom 1:21

1Kor 15:35; 1Kor 15:36; Gal 6:3; Kol 2:8; 1Tim 1:6; Tit 1:10

that.

14

 

 

SV

21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als32  hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?  32Gen 22:10;  [Gen 22:9];

KJV

21 Was G1344 not G3756 Abraham G11 our G2257 father G3962 justified G1344 by G1537 works G2041, when he had offered G399 Isaac G2464 his G846 son G5207 upon G1909 the altar G2379? Gen 22:10; [Gen 22:9];

YLT

21 Abraham our father--was not he declared righteous out of works, having brought up Isaac his son upon the altar? Gen 22:10; [Gen 22:9];

WHNU

21 αβρααμ G11 N-PRI ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ημων G2257 P-1GP ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN εδικαιωθη G1344 V-API-3S ανενεγκας G399 V-AAP-NSM ισαακ G2464 N-PRI τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM αυτου G846 P-GSM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN θυσιαστηριον G2379 N-ASN Gen 22:10; [Gen 22:9];

Darby

21 Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Gen 22:10; [Gen 22:9];

TSK - Jakobus 2:21

 

Abraham.

Joz 24:3; Jes 51:2; Matt 3:9; Luk 1:73; Luk 16:24; Luk 16:30; Joh 8:39; Joh 8:53

Hand 7:2; Rom 4:1; Rom 4:12; Rom 4:16

justified.

Jak 2:18; Jak 2:24; Ps 143:2; Matt 12:37; Matt 25:31-40; Rom 3:20

when.

Gen 22:9-12; Gen 22:16-18

 

 

SV

22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?

KJV

22 Seest thou G991 how G3754 faith G4102 wrought G4903 with his G846 works G2041, and G2532 by G1537 works G2041 was G5048 faith G4102 made perfect G5048?9

  9Seest…: or, Thou seest

YLT

22 dost thou see that the faith was working with his works, and out of the works the faith was perfected?

WHNU

22 βλεπεις G991 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF συνηργει G4903 V-IAI-3S τοις G3588 T-DPN εργοις G2041 N-DPN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN εργων G2041 N-GPN η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF ετελειωθη G5048 V-API-3S

Darby

22 Thou seest that faith wrought with his works, and that by works faith was perfected.

TSK - Jakobus 2:22

 

Seest thou.  or, Thou seest.  faith.

Jak 2:18; Gal 5:6; Hebr 11:17-19

faith made.

1Joh 2:5; 1Joh 4:17; 1Joh 4:18

 

 

SV

23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En33 34 35  Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.    33Gen 15:6;  34Rom 4:3;  35Gal 3:6;  [Hoogl 5:1]; [Jes 41:8];

KJV

23 And G2532 the scripture G1124 was fulfilled G4137 which saith G3004, G1161 Abraham G11 believed G4100 God G2316, and G2532 it was imputed G3049 unto him G846 for G1519 righteousness G1343: and G2532 he was called G2564 the Friend G5384 of God G2316. Gen 15:6; Rom 4:3; Gal 3:6; [Hoogl 5:1]; [Jes 41:8];

YLT

23 and fulfilled was the Writing that is saying, `And Abraham did believe God, and it was reckoned to him--to righteousness;' and, `Friend of God' he was called. Gen 15:6; Rom 4:3; Gal 3:6; [Hoogl 5:1]; [Jes 41:8];

WHNU

23 και G2532 CONJ επληρωθη G4137 V-API-3S η G3588 T-NSF γραφη G1124 N-NSF η G3588 T-NSF λεγουσα G3004 V-PAP-NSF επιστευσεν G4100 V-AAI-3S δε G1161 CONJ αβρααμ G11 N-PRI τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ ελογισθη G3049 V-API-3S αυτω G846 P-DSM εις G1519 PREP δικαιοσυνην G1343 N-ASF και G2532 CONJ φιλος G5384 A-NSM θεου G2316 N-GSM εκληθη G2564 V-API-3S Gen 15:6; Rom 4:3; Gal 3:6; [Hoogl 5:1]; [Jes 41:8];

Darby

23 And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness, and he was called Friend of God. Gen 15:6; Rom 4:3; Gal 3:6; [Hoogl 5:1]; [Jes 41:8];

TSK - Jakobus 2:23

 

the scripture.

Mark 12:10; Mark 15:28; Luk 4:21; Hand 1:16; Rom 9:17; Rom 11:2; Gal 3:8-10; Gal 3:22

2Tim 3:16; 1Petr 2:6

Abraham.

Gen 15:6; Rom 4:3-6; Rom 4:10; Rom 4:11; Rom 4:22-24; Gal 3:6

the Friend.

Ex 33:11; 2Kron 20:7; Job 16:21

Jes 41:8; Joh 15:13-15

 

 

SV

24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?

KJV

24 Ye see G3708 then G5106 how that G3754 by G1537 works G2041 a man G444 is justified G1344, and G2532 not G3756 by G1537 faith G4102 only G3440.

YLT

24 Ye see, then, that out of works is man declared righteous, and not out of faith only;

WHNU

24 ορατε G3708 V-PAI-2P G3708 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN δικαιουται G1344 V-PPI-3S ανθρωπος G444 N-NSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εκ G1537 PREP πιστεως G4102 N-GSF μονον G3441 G3440 ADV

Darby

24 Ye see that a man is justified on the principle of works, and not on the principle of faith only.

TSK - Jakobus 2:24

 

Jak 2:15-18; Jak 2:21; Jak 2:22; Ps 60:12

 

 

SV

25 En desgelijks ook Rachab,36 37 38  de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?    36Joz 2:1;  37Joz 6:23;  38Hebr 11:31;

KJV

25 Likewise G3668 G1161 also G2532 was G1344 not G3756 Rahab G4460 the harlot G4204 justified G1344 by G1537 works G2041, when she had received G5264 the messengers G32, and G2532 had sent [them] out G1544 another G2087 way G3598? Joz 2:1; Joz 6:23; Hebr 11:31;

YLT

25 and in like manner also Rahab the harlot--was she not out of works declared righteous, having received the messengers, and by another way having sent forth? Joz 2:1; Joz 6:23; Hebr 11:31;

WHNU

25 ομοιως G3668 ADV δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ρααβ G4460 N-PRI η G3588 T-NSF πορνη G4204 N-NSF ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN εδικαιωθη G1344 V-API-3S υποδεξαμενη G5264 V-ADP-NSF τους G3588 T-APM αγγελους G32 N-APM και G2532 CONJ ετερα G2087 A-DSF οδω G3598 N-DSF εκβαλουσα G1544 V-2AAP-NSF Joz 2:1; Joz 6:23; Hebr 11:31;

Darby

25 But was not in like manner also Rahab the harlot justified on the principle of works, when she had received the messengers and put [them] forth by another way? Joz 2:1; Joz 6:23; Hebr 11:31;

TSK - Jakobus 2:25

 

was.

Joz 2:1; Matt 1:5

Rachab.  the harlot.

Mt 21:31

justified.

Jak 2:18; Jak 2:22

when.

Joz 2:19-21; Joz 6:17; Joz 6:22-25; Hebr 11:31

 

 

SV

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

KJV

26 For G1063 as G5618 the body G4983 without G5565 the spirit G4151 is G2076 dead G3498, so G3779 faith G4102 without G5565 works G2041 is G2076 dead G3498 also G2532.10

  10spirit: or, breath

YLT

26 for as the body apart from the spirit is dead, so also the faith apart from the works is dead.

WHNU

26 ωσπερ G5618 ADV  γαρ G1063 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN χωρις G5565 ADV πνευματος G4151 N-GSN νεκρον G3498 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF χωρις G5565 ADV εργων G2041 N-GPN νεκρα G3498 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

26 For as the body without a spirit is dead, so also faith without works is dead.

TSK - Jakobus 2:26

 

as.

Job 34:14; Job 34:15; Ps 104:29; Ps 146:4; Pred 12:7; Jes 2:22; Luk 23:46

Hand 7:59; Hand 7:60

spirit.  or, breath.  so.

Jak 2:14; Jak 2:17; Jak 2:20

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Jakobus 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Jakobus 3)