Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 5)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 7)


Mattheus 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. [Rom 12:8];

KJV

1 Take heed G4337 that ye do G4160 not G3361 your G5216 alms G1654 before G1715 men G444, to be seen G4314 G2300 of them G846: otherwise G1490 ye have G2192 no G3756 reward G3408 of G3844 your G5216 Father G3962 which G3588 is in G1722 heaven G3772.1 2

†† 1alms: or, righteousness2of your: or, with your †[Rom 12:8];

YLT

1 `Take heed your kindness not to do before men, to be seen by them, and if not--reward ye have not from your Father who [is] in the heavens; [Rom 12:8];

WHNU

1 προσεχετε G4337 V-PAM-2P [δε] G1161 CONJ την G3588 T-ASF δικαιοσυνην G1343 N-ASF υμων G5216 P-2GP μη G3361 PRT-N ποιειν G4160 V-PAN εμπροσθεν G1715 PREP των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM προς G4314 PREP το G3588 T-ASN θεαθηναι G2300 V-APN αυτοις G846 P-DPM ει G1487 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N γε G1065 PRT μισθον G3408 N-ASM ουκ G3756 PRT-N εχετε G2192 V-PAI-2P παρα G3844 PREP τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM υμων G5216 P-2GP τω G3588 T-DSM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM [Rom 12:8];

Darby

1 Take heed not to do your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward with your Father who is in the heavens. [Rom 12:8];

TSK - Mattheus 6:1

 

1 Christ continues his sermon on the mount, exhorting not to be careful for worldly things,

33 but to seek God's kingdom.

heed.

Matt 16:6; Mark 8:15; Luk 11:35; Luk 12:1; Luk 12:15; Hebr 2:1

alms.† or, righteousness.

Deut 24:13; Ps 112:9; Dan 4:27; 2Kor 9:9; 2Kor 9:10

to be.

Matt 6:5; Matt 6:16; Matt 5:16; Matt 23:5; Matt 23:14; Matt 23:28-30; 2Kon 10:16; 2Kon 10:31; Ezech 33:31; Zach 7:5; Zach 13:4

Luk 16:15; Joh 5:44; Joh 12:43; Gal 6:12

otherwise.

Matt 6:4; Matt 6:6; Matt 5:46; Matt 10:41; Matt 10:42; Matt 16:27; Matt 25:40; 1Kor 9:17; 1Kor 9:18; Hebr 6:10; Hebr 11:26

2Jo 1:8

of your.† or, with your.

Matt 6:9; Matt 5:48

 

 

SV

2 Wanneer1 †gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geŽerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.† 1Rom 12:8;

KJV

2 Therefore G3767 when G3752 thou doest G4160 [thine] alms G1654, do G4537 not G3361 sound a trumpet G4537 before G1715 thee G4675, as G5618 the hypocrites G5273 do G4160 in G1722 the synagogues G4864 and G2532 in G1722 the streets G4505, that G3704 they may have glory G1392 of G5259 men G444. Verily G281 I say G3004 unto you G5213, They have G568 their G846 reward G3408.3

3do notÖ: or, cause not a trumpet to be sounded †Rom 12:8;

YLT

2 whenever, therefore, thou mayest do kindness, thou mayest not sound a trumpet before thee as the hypocrites do, in the synagogues, and in the streets, that they may have glory from men; verily I say to you--they have their reward! Rom 12:8;

WHNU

2 οταν G3752 CONJ ουν G3767 CONJ ποιης G4160 V-PAS-2S ελεημοσυνην G1654 N-ASF μη G3361 PRT-N σαλπισης G4537 V-AAS-2S εμπροσθεν G1715 PREP σου G4675 P-2GS ωσπερ G5618 ADV οι G3588 T-NPM υποκριται G5273 N-NPM ποιουσιν G4160 V-PAI-3P εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF συναγωγαις G4864 N-DPF και G2532 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ρυμαις G4505 N-DPF οπως G3704 ADV δοξασθωσιν G1392 V-APS-3P υπο G5259 PREP των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP απεχουσιν G568 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM μισθον G3408 N-ASM αυτων G846 P-GPM Rom 12:8;

Darby

2 When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Verily I say unto you, They have their reward. Rom 12:8;

TSK - Mattheus 6:2

 

when.

Job 31:16-20; Ps 37:21; Ps 112:9; Spr 19:17; Pred 11:2; Jes 58:7; Jes 58:10-12

Luk 11:41; Luk 12:33; Joh 13:29; Hand 9:36; Hand 10:2; Hand 10:4; Hand 10:31; Hand 11:29; Hand 24:17

Rom 12:8; 2Kor 9:6-15; Gal 2:10; Efez 4:28; 1Tim 6:18; Filem 1:7; Hebr 13:16

Jak 2:15; Jak 2:16; 1Petr 4:11; 1Joh 3:17-19

do not sound a trumpet.† or, cause not a trumpet to besounded.

Spr 20:6; Hos 8:1

as.

Matt 6:5; Matt 7:5; Matt 15:7; Matt 16:3; Matt 22:18; Matt 23:13-29; Matt 24:51; Jes 9:17; Jes 10:6; Mark 7:6

Luk 6:42; Luk 12:56; Luk 13:15

in the synagogues.

Matt 6:5; Matt 23:6; Mark 12:39; Luk 11:43; Luk 20:46

glory.

1Sam 15:30; Joh 5:41; Joh 5:44; Joh 7:18; 1Thess 2:6

verily.

Matt 6:5; Matt 6:16; Matt 5:18

 

 

SV

3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker [hand] niet weten, wat uw rechter doet;

KJV

3 But G1161 when thou G4675 doest G4160 alms G1654, let G1097 not G3361 thy G4675 left hand G710 know G1097 what G5101 thy G4675 right hand G1188 doeth G4160:

YLT

3 `But thou, doing kindness, let not thy left hand know what thy right hand doth,

WHNU

3 σου G4675 P-2GS δε G1161 CONJ ποιουντος G4160 V-PAP-GSM ελεημοσυνην G1654 N-ASF μη G3361 PRT-N γνωτω G1097 V-2AAM-3S η G3588 T-NSF αριστερα G710 A-NSF σου G4675 P-2GS τι G5101 I-ASN ποιει G4160 V-PAI-3S η G3588 T-NSF δεξια G1188 A-NSF σου G4675 P-2GS

Darby

3 But thou, when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand does;

TSK - Mattheus 6:3

 

let.

Matt 8:4; Matt 9:30; Matt 12:19; Mark 1:44; Joh 7:4

 

 

SV

4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar2 †vergelden.† 2Luk 14:14;

KJV

4 That G3704 thine G4675 alms G1654 may be G5600 in G1722 secret G2927: and G2532 thy G4675 Father G3962 which G3588 seeth G991 in G1722 secret G2927 himself G846 shall reward G591 thee G4671 openly G1722 G5318. Luk 14:14;

YLT

4 that thy kindness may be in secret, and thy Father who is seeing in secret Himself shall reward thee manifestly. Luk 14:14;

WHNU

4 οπως G3704 ADV η G5600 V-PXS-3S σου G4675 P-2GS η G3588 T-NSF ελεημοσυνη G1654 N-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN κρυπτω G2927 A-DSN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM σου G4675 P-2GS ο G3588 T-NSM βλεπων G991 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN κρυπτω G2927 A-DSN αποδωσει G591 V-FAI-3S σοι G4671 P-2DS Luk 14:14;

Darby

4 so that thine alms may be in secret, and thy Father who sees in secret will render [it] to thee. Luk 14:14;

TSK - Mattheus 6:4

 

seeth.

Matt 6:6; Matt 6:18; Ps 17:3; Ps 44:21; Ps 139:1-3; Ps 139:12; Jer 17:10; Jer 23:24; Hebr 4:13

Re 2:23

reward.

Matt 10:42; Matt 25:34-40; 1Sam 2:30; Luk 8:17; Luk 14:14; 1Kor 4:5; Judas 1:24

 

 

SV

5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. [Matt 23:5];

KJV

5 And G2532 when G3752 thou prayest G4336, thou shalt G2071 not G3756 be G2071 as G5618 the hypocrites G5273 [are]: for G3754 they love G5368 to pray G4336 standing G2476 in G1722 the synagogues G4864 and G2532 in G1722 the corners G1137 of the streets G4113, that G3704 they may G302 be seen G5316 of men G444. Verily G281 I say G3004 unto you G5213, G3754 They have G568 their G846 reward G3408. [Matt 23:5];

YLT

5 `And when thou mayest pray, thou shalt not be as the hypocrites, because they love in the synagogues, and in the corners of the broad places--standing--to pray, that they may be seen of men; verily I say to you, that they have their reward. [Matt 23:5];

WHNU

5 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ προσευχησθε G4336 V-PNS-2P ουκ G3756 PRT-N εσεσθε G2071 V-FXI-2P ως G5613 ADV οι G3588 T-NPM υποκριται G5273 N-NPM οτι G3754 CONJ φιλουσιν G5368 V-PAI-3P εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF συναγωγαις G4864 N-DPF και G2532 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF γωνιαις G1137 N-DPF των G3588 T-GPF πλατειων G4113 N-GPF εστωτες G2476 V-RAP-NPM προσευχεσθαι G4336 V-PNN οπως G3704 ADV φανωσιν G5316 V-2APS-3P τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP απεχουσιν G568 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM μισθον G3408 N-ASM αυτων G846 P-GPM [Matt 23:5];

Darby

5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites; for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets so that they should appear to men. Verily I say unto you, They have their reward. [Matt 23:5];

TSK - Mattheus 6:5

 

when.

Matt 7:7; Matt 7:8; Matt 9:38; Matt 21:22; Ps 5:2; Ps 55:17; Spr 15:8; Jes 55:6; Jes 55:7; Jer 29:12

Dan 6:10; Dan 9:4-19

Luk 18:1; Joh 16:24; Efez 6:18; Kol 4:2; Kol 4:3; 1Thess 5:17; Jak 5:15; Jak 5:16

thou shalt not.

Matt 6:2; Matt 23:14; Job 27:8-10; Jes 1:15; Luk 18:10; Luk 18:11; Luk 20:47

for.

Matt 23:6; Mark 12:38; Luk 11:43

Verily.

Matt 6:2; Spr 16:5; Luk 14:12-14; Jak 4:6

 

 

SV

6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat3 4 †in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.†† 32Kon 4:33; 4Hand 10:4;† [Hand 10:9];

KJV

6 But G1161 thou G4771, when G3752 thou prayest G4336, enter G1525 into G1519 thy G4675 closet G5009, and G2532 when thou hast shut G2808 thy G4675 door G2374, pray G4336 to thy G4675 Father G3962 which G3588 is in G1722 secret G2927; and G2532 thy G4675 Father G3962 which G3588 seeth G991 in G1722 secret G2927 shall reward G591 thee G4671 openly G1722 G5318. 2Kon 4:33; Hand 10:4; [Hand 10:9];

YLT

6 `But thou, when thou mayest pray, go into thy chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who [is] in secret, and thy Father who is seeing in secret, shall reward thee manifestly. 2Kon 4:33; Hand 10:4; [Hand 10:9];

WHNU

6 συ G4771 P-2NS δε G1161 CONJ οταν G3752 CONJ προσευχη G4336 V-PNS-2S εισελθε G1525 V-2AAM-2S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ταμειον G5009 N-NSN σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ κλεισας G2808 V-AAP-NSM την G3588 T-ASF θυραν G2374 N-ASF σου G4675 P-2GS προσευξαι G4336 V-ADM-2S τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM σου G4675 P-2GS τω G3588 T-DSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN κρυπτω G2927 A-DSN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM σου G4675 P-2GS ο G3588 T-NSM βλεπων G991 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN κρυπτω G2927 A-DSN αποδωσει G591 V-FAI-3S σοι G4671 P-2DS 2Kon 4:33; Hand 10:4; [Hand 10:9];

Darby

6 But *thou*, when thou prayest, enter into thy chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who sees in secret will render [it] to thee. 2Kon 4:33; Hand 10:4; [Hand 10:9];

TSK - Mattheus 6:6

 

enter.

Matt 14:23; Matt 26:36-39; Gen 32:24-29; 2Kon 4:33; Jes 26:20; Joh 1:48

Hand 9:40; Hand 10:9; Hand 10:30

pray.

Ps 34:15; Jes 65:24; Joh 20:17; Rom 8:5; Efez 3:14

 

 

SV

7 En als gij bidt, zo5 6 †gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.†† 51Kon 18:28; 6Jes 1:15;

KJV

7 But G1161 when ye pray G4336, use G945 not G3361 vain repetitions G945, as G5618 the heathen G1482 [do]: for G1063 they think G1380 that G3754 they shall be heard G1522 for G1722 their G846 much speaking G4180. 1Kon 18:28; Jes 1:15;

YLT

7 `And--praying--ye may not use vain repetitions like the nations, for they think that in their much speaking they shall be heard, 1Kon 18:28; Jes 1:15;

WHNU

7 προσευχομενοι G4336 V-PNP-NPM δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N βατταλογησητε G945 V-AAS-2P ωσπερ G5618 ADV οι G3588 T-NPM εθνικοι G1482 A-NPM δοκουσιν G1380 V-PAI-3P γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πολυλογια G4180 N-DSF αυτων G846 P-GPM εισακουσθησονται G1522 V-FPI-3P 1Kon 18:28; Jes 1:15;

Darby

7 But when ye pray, use not vain repetitions, as those who are of the nations: for they think they shall be heard through their much speaking. 1Kon 18:28; Jes 1:15;

TSK - Mattheus 6:7

 

use.

1Kon 18:26-29; Pred 5:2; Pred 5:3; Pred 5:7; Hand 19:34

repetitions.

Matt 26:39; Matt 26:42; Matt 26:44; 1Kon 8:26-54; Dan 9:18; Dan 9:19

the heathen.

Matt 6:32; Matt 18:17

 

 

SV

8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

KJV

8 Be G3666 not G3361 ye G3666 therefore G3767 like G3666 unto them G846: for G1063 your G5216 Father G3962 knoweth G1492 what things G3739 ye have G2192 need of G5532, before G4253 ye G5209 ask G154 him G846.

YLT

8 be ye not therefore like to them, for your Father doth know those things that ye have need of before your asking him;

WHNU

8 μη G3361 PRT-N ουν G3767 CONJ ομοιωθητε G3666 V-APS-2P αυτοις G846 P-DPM οιδεν G1492 V-RAI-3S γαρ G1063 CONJ† [ο G3588 T-NSM θεος] G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP ων G3739 R-GPN χρειαν G5532 N-ASF εχετε G2192 V-PAI-2P προ G4253 PREP του G3588 T-GSM υμας G5209 P-2AP αιτησαι G154 V-AAN αυτον G846 P-ASM

Darby

8 Be not ye therefore like them, for your Father knows of what things ye have need before ye beg [anything] of him.

TSK - Mattheus 6:8

 

your.

Matt 6:32; Ps 38:9; Ps 69:17-19; Luk 12:30; Joh 16:23-27; Filipp 4:6

 

 

SV

9 Gij dan bidt aldus: Onze7 †Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd.† 7Luk 11:2;

KJV

9 After this manner G3779 therefore G3767 pray G4336 ye G5210: Our G2257 Father G3962 which G3588 art in G1722 heaven G3772, Hallowed be G37 thy G4675 name G3686. Luk 11:2;

YLT

9 thus therefore pray ye: `Our Father who [art] in the heavens! hallowed be Thy name. Luk 11:2;

WHNU

9 ουτως G3779 ADV ουν G3767 CONJ προσευχεσθε G4336 V-PNM-2P υμεις G5210 P-2NP πατερ G3962 N-VSM ημων G2257 P-1GP ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM αγιασθητω G37 V-APM-3S το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN σου G4675 P-2GS Luk 11:2;

Darby

9 Thus therefore pray *ye*: Our Father who art in the heavens, let thy name be sanctified, Luk 11:2;

TSK - Mattheus 6:9

 

this.

Luk 11:1; Luk 11:2

Our.

Matt 6:1; Matt 6:6; Matt 6:14; Matt 5:16; Matt 5:48; Matt 7:11; Matt 10:29; Matt 26:29; Matt 26:42; Jes 63:16; Jes 64:8

Luk 15:18; Luk 15:21; Joh 20:17; Rom 1:7; Rom 8:15; Gal 1:1; Gal 4:6; 1Petr 1:17

which.

Matt 23:9; 2Kron 20:6; Ps 115:3; Jes 57:15; Jes 66:1

Hallowed.

Lev 10:3; 2Sam 7:26; 1Kon 8:43; 1Kron 17:24; Neh 9:5; Ps 72:18; Ps 111:9

Jes 6:3; Jes 37:20; Ezech 36:23; Ezech 38:23; Hab 2:14; Zach 14:9; Mal 1:11

Luk 2:14; Luk 11:2; 1Tim 6:16; Openb 4:11; Openb 5:12

 

 

SV

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel [alzo] ook op de aarde. [Hand 21:14];

KJV

10 Thy G4675 kingdom G932 come G2064. Thy G4675 will G2307 be done G1096 in G1909 earth G1093, as G2532 G5613 [it is] in G1722 heaven G3772. [Hand 21:14];

YLT

10 `Thy reign come: Thy will come to pass, as in heaven also on the earth. [Hand 21:14];

WHNU

10 ελθετω G2064 V-2AAM-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF σου G4675 P-2GS γενηθητω G1096 V-AOM-3S το G3588 T-NSN θελημα G2307 N-NSN σου G4675 P-2GS ως G5613 ADV εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ επι G1909 PREP γης G1093 N-GSF [Hand 21:14];

Darby

10 let thy kingdom come, let thy will be done as in heaven so upon the earth; [Hand 21:14];

TSK - Mattheus 6:10

 

Thy kingdom.

Matt 3:2; Matt 4:17; Matt 16:28; Ps 2:6; Jes 2:2; Jer 23:5; Dan 2:44; Dan 7:13; Dan 7:27

Zach 9:9; Mark 11:10; Luk 19:11; Luk 19:38; Kol 1:13; Openb 11:15; Openb 12:10; Openb 19:6

Re 20:4

Thy will.

Matt 7:21; Matt 12:50; Matt 26:42; Ps 40:8; Mark 3:35; Joh 4:34; Joh 6:40; Joh 7:17

Hand 13:22; Hand 21:14; Hand 22:14; Rom 12:2; Efez 6:6; Kol 1:9; 1Thess 4:3; 1Thess 5:18

Hebr 10:7; Hebr 10:36; Hebr 13:21; 1Petr 2:15; 1Petr 4:2

as.

Neh 9:6; Ps 103:19-21; Dan 4:35; Hebr 1:14

 

 

SV

11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

KJV

11 Give G1325 us G2254 this day G4594 our G2257 daily G1967 bread G740.

YLT

11 `Our appointed bread give us to-day.

WHNU

11 τον G3588 T-ASM αρτον G740 N-ASM ημων G2257 P-1GP τον G3588 T-ASM επιουσιον G1967 A-ASM δος G1325 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP σημερον G4594 ADV

Darby

11 give us to-day our needed bread,

TSK - Mattheus 6:11

 

Matt 4:4; Ex 16:16-35; Job 23:12; Ps 33:18; Ps 33:19; Ps 34:10; Spr 30:8

Jes 33:16; Luk 11:3; Joh 6:31-59; 2Thess 3:12; 1Tim 6:8

 

 

SV

12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

KJV

12 And G2532 forgive G863 us G2254 our G2257 debts G3783, as G2532 G5613 we G2249 forgive G863 our G2257 debtors G3781.

YLT

12 `And forgive us our debts, as also we forgive our debtors.

WHNU

12 και G2532 CONJ αφες G863 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP τα G3588 T-APN οφειληματα G3783 N-APN ημων G2257 P-1GP ως G5613 ADV και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP αφηκαμεν G863 V-AAI-1S τοις G3588 T-DPM οφειλεταις G3781 N-DPM ημων G2257 P-1GP

Darby

12 and forgive us our debts, as we also forgive our debtors,

TSK - Mattheus 6:12

 

forgive.

Ex 34:7; 1Kon 8:30; 1Kon 8:34; 1Kon 8:39; 1Kon 8:50; Ps 32:1; Ps 130:4; Jes 1:18; Dan 9:19

Hand 13:38; Efez 1:7; 1Joh 1:7-9

debts.

Matt 18:21-27; Matt 18:34; Luk 7:40-48; Luk 11:4

as.

Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 18:21; Matt 18:22; Matt 18:28-35; Neh 5:12; Neh 5:13; Mark 11:25; Mark 11:26; Luk 6:37; Luk 17:3-5

Efez 4:32; Kol 3:13

 

 

SV

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.8 †Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.† 8Matt 13:19;† [1Kron 29:11]; [2Kron 20:6];

KJV

13 And G2532 lead G1533 us G2248 not G3361 into G1519 temptation G3986, but G235 deliver G4506 us G2248 from G575 evil G4190: For G3754 thine G4675 is G2076 the kingdom G932, and G2532 the power G1411, and G2532 the glory G1391, for G1519 ever G165. Amen G281. Matt 13:19; [1Kron 29:11]; [2Kron 20:6];

YLT

13 `And mayest Thou not lead us to temptation, but deliver us from the evil, because Thine is the reign, and the power, and the glory--to the ages. Amen. Matt 13:19; [1Kron 29:11]; [2Kron 20:6];

WHNU

13 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N εισενεγκης G1533 V-AAS-2S ημας G2248 P-1AP εις G1519 PREP πειρασμον G3986 N-ASM αλλα G235 CONJ ρυσαι G4506 V-ADM-2S ημας G2248 P-1AP απο G575 PREP του G3588 T-GSM πονηρου G4190 A-GSM Matt 13:19; [1Kron 29:11]; [2Kron 20:6];

Darby

13 and lead us not into temptation, but save us from evil. Matt 13:19; [1Kron 29:11]; [2Kron 20:6];

TSK - Mattheus 6:13

 

lead.

Matt 26:41; Gen 22:1; Deut 8:2; Deut 8:16; Spr 30:8; Luk 22:31-46; 1Kor 10:13

2Kor 12:7-9; Hebr 11:36; 1Petr 5:8; 2Petr 2:9; Openb 2:10; Openb 3:10

deliver.

1Kron 4:10; Ps 121:7; Ps 121:8; Jer 15:21; Joh 17:15; Gal 1:4; 1Thess 1:10

2Tim 4:17; 2Tim 4:18; Hebr 2:14; Hebr 2:15; 1Joh 3:8; 1Joh 5:18; 1Joh 5:19; Openb 7:14-17; Openb 21:4

thine.

Matt 6:10; Ex 15:18; 1Kron 29:11; Ps 10:16; Ps 47:2; Ps 47:7; Ps 145:10-13

Dan 4:25; Dan 4:34; Dan 4:35; Dan 7:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:15-17; Openb 5:13; Openb 19:1

Amen.

Matt 28:20; Num 5:22; Deut 27:15-26; 1Kon 1:36; 1Kron 16:36; Ps 41:13; Ps 72:19

Ps 89:52; Ps 106:48; Jer 28:6; 1Kor 14:16; 2Kor 1:20; Openb 1:18; Openb 3:14; Openb 19:4

 

 

SV

14 Want9 10 †indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.†† 9Mark 11:25; 10Kol 3:13;† [Matt 18:22]; [Matt 18:35]; [Efez 4:32];

KJV

14 For G1063 if G1437 ye forgive G863 men G444 their G846 trespasses G3900, your G5216 heavenly G3770 Father G3962 will also G2532 forgive G863 you G5213: Mark 11:25; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Matt 18:35]; [Efez 4:32];

YLT

14 `For, if ye may forgive men their trespasses He also will forgive you--your Father who [is] in the heavens; Mark 11:25; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Matt 18:35]; [Efez 4:32];

WHNU

14 εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ αφητε G863 V-2AAS-2P τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM τα G3588 T-APN παραπτωματα G3900 N-APN αυτων G846 P-GPM αφησει G863 V-FAI-3S και G2532 CONJ υμιν G5213 P-2DP ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP ο G3588 T-NSM ουρανιος G3770 A-NSM Mark 11:25; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Matt 18:35]; [Efez 4:32];

Darby

14 For if ye forgive men their offences, your heavenly Father also will forgive you [yours] , Mark 11:25; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Matt 18:35]; [Efez 4:32];

TSK - Mattheus 6:14

 

Matt 6:12; Matt 7:2; Matt 18:21-35; Spr 21:13; Mark 11:25; Mark 11:26; Efez 4:32; Kol 3:13

Jak 2:13; 1Joh 3:10

 

 

SV

15 Maar11 12 †indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.†† 11Matt 18:35; 12Jak 2:13;

KJV

15 But G1161 if G3362 ye forgive G863 not G3362 men G444 their G846 trespasses G3900, neither G3761 will your G5216 Father G3962 forgive G863 your G5216 trespasses G3900. Matt 18:35; Jak 2:13;

YLT

15 but if ye may not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Matt 18:35; Jak 2:13;

WHNU

15 εαν G1437 COND δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N αφητε G863 V-2AAS-2P τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM† [τα G3588 T-APN παραπτωματα G3900 N-APN αυτων] G846 P-GPM ουδε G3761 ADV ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP αφησει G863 V-FAI-3S τα G3588 T-APN παραπτωματα G3900 N-APN υμων G5216 P-2GP Matt 18:35; Jak 2:13;

Darby

15 but if ye do not forgive men their offences, neither will your Father forgive your offences. Matt 18:35; Jak 2:13;

TSK - Mattheus 6:15

 

15

 

 

SV

16 En13 14 15 16 †wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.†††† 13Jes 58:3; 14Matt 9:14; 15Mark 2:18; 16Luk 5:33;

KJV

16 Moreover G1161 when G3752 ye fast G3522, be G1096 not G3361, as G5618 the hypocrites G5273, of a sad countenance G4659: for G1063 they disfigure G853 their G846 faces G4383, that G3704 they may appear G5316 unto men G444 to fast G3522. Verily G281 I say G3004 unto you G5213, G3754 They have G568 their G846 reward G3408. Jes 58:3; Matt 9:14; Mark 2:18; Luk 5:33;

YLT

16 `And when ye may fast, be ye not as the hypocrites, of sour countenances, for they disfigure their faces, that they may appear to men fasting; verily I say to you, that they have their reward. Jes 58:3; Matt 9:14; Mark 2:18; Luk 5:33;

WHNU

16 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ νηστευητε G3522 V-PAS-2P μη G3361 PRT-N γινεσθε G1096 V-PNM-2P ως G5613 ADV οι G3588 T-NPM υποκριται G5273 N-NPM σκυθρωποι G4659 A-NPM αφανιζουσιν G853 V-PAI-3P γαρ G1063 CONJ τα G3588 T-APN προσωπα G4383 N-APN αυτων G846 P-GPM οπως G3704 ADV φανωσιν G5316 V-2APS-3P τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM νηστευοντες G3522 V-PAP-NPM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP απεχουσιν G568 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM μισθον G3408 N-ASM αυτων G846 P-GPM Jes 58:3; Matt 9:14; Mark 2:18; Luk 5:33;

Darby

16 And when ye fast, be not as the hypocrites, downcast in countenance; for they disfigure their faces, so that they may appear fasting to men: verily I say unto you, They have their reward. Jes 58:3; Matt 9:14; Mark 2:18; Luk 5:33;

TSK - Mattheus 6:16

 

when.

Matt 9:14; Matt 9:15; 2Sam 12:16; 2Sam 12:21; Neh 1:4; Esth 4:16; Ps 35:13; Ps 69:10; Ps 109:24

Dan 9:3; Luk 2:37; Hand 10:30; Hand 13:2; Hand 13:3; Hand 14:23; 1Kor 7:5; 2Kor 6:5; 2Kor 11:27

be.

Matt 6:2; Matt 6:5; 1Kon 21:27; Jes 58:3-5; Zach 7:3-5; Mal 3:14; Mark 2:18

Lu 18:12

 

 

SV

17 Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht;

KJV

17 But G1161 thou G4771, when thou fastest G3522, anoint G218 thine G4675 head G2776, and G2532 wash G3538 thy G4675 face G4383;

YLT

17 `But thou, fasting, anoint thy head, and wash thy face,

WHNU

17 συ G4771 P-2NS δε G1161 CONJ νηστευων G3522 V-PAP-NSM αλειψαι G218 V-AMM-2S σου G4675 P-2GS την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF και G2532 CONJ το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN σου G4675 P-2GS νιψαι G3538 V-AMM-2S

Darby

17 But *thou*, [when] fasting, anoint thy head and wash thy face,

TSK - Mattheus 6:17

 

anoint.

Ruth 3:3; 2Sam 14:2; Pred 9:8; Dan 10:2; Dan 10:3

 

 

SV

18 Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

KJV

18 That G3704 thou appear G5316 not G3361 unto men G444 to fast G3522, but G235 unto thy G4675 Father G3962 which G3588 is in G1722 secret G2927: and G2532 thy G4675 Father G3962, which G3588 seeth G991 in G1722 secret G2927, shall reward G591 thee G4671 openly G1722 G5318.

YLT

18 that thou mayest not appear to men fasting, but to thy Father who [is] in secret, and thy Father, who is seeing in secret, shall reward thee manifestly.

WHNU

18 οπως G3704 ADV μη G3361 PRT-N φανης G5316 V-2APS-2S τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM νηστευων G3522 V-PAP-NSM αλλα G235 CONJ τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM σου G4675 P-2GS τω G3588 T-DSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN κρυφαιω G2927 A-DSN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM σου G4675 P-2GS ο G3588 T-NSM βλεπων G991 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN κρυφαιω G2927 A-DSN αποδωσει G591 V-FAI-3S σοι G4671 P-2DS

Darby

18 so that thou mayest not appear fasting unto men, but to thy Father who is in secret; and thy Father who sees in secret shall render [it] to thee.

TSK - Mattheus 6:18

 

appear.

2Kor 5:9; 2Kor 10:18; Kol 3:22-24; 1Petr 2:13

shall.

Matt 6:4; Matt 6:6; Rom 2:6; 1Petr 1:7

 

 

SV

19 Vergadert u geen17 18 19 †schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;††† 17Spr 23:4; 18Hebr 13:5; 19Jak 5:1;† [Matt 19:21]; [Mark 10:21]; [Luk 16:9]; [Luk 18:22]; [Jak 5:3];

KJV

19 Lay G2343 not G3361 up G2343 for yourselves G5213 treasures G2344 upon G1909 earth G1093, where G3699 moth G4597 and G2532 rust G1035 doth corrupt G853, and G2532 where G3699 thieves G2812 break through G1358 and G2532 steal G2813: Spr 23:4; Hebr 13:5; Jak 5:1; [Matt 19:21]; [Mark 10:21]; [Luk 16:9]; [Luk 18:22]; [Jak 5:3];

YLT

19 `Treasure not up to yourselves treasures on the earth, where moth and rust disfigure, and where thieves break through and steal, Spr 23:4; Hebr 13:5; Jak 5:1; [Matt 19:21]; [Mark 10:21]; [Luk 16:9]; [Luk 18:22]; [Jak 5:3];

WHNU

19 μη G3361 PRT-N θησαυριζετε G2343 V-PAM-2P υμιν G5213 P-2DP θησαυρους G2344 N-APM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF οπου G3699 ADV σης G4597 N-NSM και G2532 CONJ βρωσις G1035 N-NSF αφανιζει G853 V-PAI-3S και G2532 CONJ οπου G3699 ADV κλεπται G2812 N-NPM διορυσσουσιν G1358 V-PAI-3P και G2532 CONJ κλεπτουσιν G2813 V-PAI-3P Spr 23:4; Hebr 13:5; Jak 5:1; [Matt 19:21]; [Mark 10:21]; [Luk 16:9]; [Luk 18:22]; [Jak 5:3];

Darby

19 Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust spoils, and where thieves dig through and steal; Spr 23:4; Hebr 13:5; Jak 5:1; [Matt 19:21]; [Mark 10:21]; [Luk 16:9]; [Luk 18:22]; [Jak 5:3];

TSK - Mattheus 6:19

 

Job 31:24; Ps 39:6; Ps 62:10; Spr 11:4; Spr 16:16; Spr 23:5; Pred 2:26; Pred 5:10-14

Zef 1:18; Luk 12:21; Luk 18:24; 1Tim 6:8-10; 1Tim 6:17; Hebr 13:5; Jak 5:1-3

1Joh 2:15; 1Joh 2:16

 

 

SV

20 Maar vergadert20 21 †u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;†† 20Luk 12:33; 211Tim 6:19;

KJV

20 But G1161 lay up G2343 for yourselves G5213 treasures G2344 in G1722 heaven G3772, where G3699 neither G3777 moth G4597 nor G3777 rust G1035 doth corrupt G853, and G2532 where G3699 thieves G2812 do G1358 not G3756 break through G1358 nor G3761 steal G2813: Luk 12:33; 1Tim 6:19;

YLT

20 but treasure up to yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth disfigure, and where thieves do not break through nor steal, Luk 12:33; 1Tim 6:19;

WHNU

20 θησαυριζετε G2343 V-PAM-2P δε G1161 CONJ υμιν G5213 P-2DP θησαυρους G2344 N-APM εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM οπου G3699 ADV ουτε G3777 CONJ σης G4597 N-NSM ουτε G3777 CONJ βρωσις G1035 N-NSF αφανιζει G853 V-PAI-3S και G2532 CONJ οπου G3699 ADV κλεπται G2812 N-NPM ου G3756 PRT-N διορυσσουσιν G1358 V-PAI-3P ουδε G3761 ADV κλεπτουσιν G2813 V-PAI-3P Luk 12:33; 1Tim 6:19;

Darby

20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust spoils, and where thieves do not dig through nor steal; Luk 12:33; 1Tim 6:19;

TSK - Mattheus 6:20

 

Matt 19:21; Jes 33:6; Luk 12:33; Luk 18:22; 1Tim 6:17; Hebr 10:34; Hebr 11:26

Jak 2:5; 1Petr 1:4; 1Petr 5:4; Openb 2:9

 

 

SV

21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

KJV

21 For G1063 where G3699 your G5216 treasure G2344 is G2076, there G1563 will G2071 your G5216 heart G2588 be G2071 also G2532.

YLT

21 for where your treasure is, there will be also your heart.

WHNU

21 οπου G3699 ADV γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM θησαυρος G2344 N-NSM σου G4675 P-2GS εκει G1563 ADV εσται G2071 V-FXI-3S† [και] G2532 CONJ και G2532 CONJ η G3588 T-NSF καρδια G2588 N-NSF σου G4675 P-2GS

Darby

21 for where thy treasure is, there will be also thy heart.

TSK - Mattheus 6:21

 

where.

Jes 33:6; Luk 12:34; 2Kor 4:18

there.

Matt 12:34; Spr 4:23; Jer 4:14; Jer 22:17; Hand 8:21; Rom 7:5-7; Filem 1:3; Filem 1:19

Kol 3:1-3; Hebr 3:12

 

 

SV

22 De kaars des lichaams is het22 †oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;† 22Luk 11:34;

KJV

22 The light G3088 of the body G4983 is G2076 the eye G3788: if G1437 therefore G3767 thine G4675 eye G3788 be G5600 single G573, thy G4675 whole G3650 body G4983 shall be G2071 full of light G5460. Luk 11:34;

YLT

22 `The lamp of the body is the eye, if, therefore, thine eye may be perfect, all thy body shall be enlightened, Luk 11:34;

WHNU

22 ο G3588 T-NSM λυχνος G3088 N-NSM του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM εαν G1437 COND ουν G3767 CONJ η G5600 V-PXS-3S ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM σου G4675 P-2GS απλους G573 A-NSM ολον G3650 A-NSN το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN σου G4675 P-2GS φωτεινον G5460 A-NSN εσται G2071 V-FXI-3S Luk 11:34;

Darby

22 The lamp of the body is the eye; if therefore thine eye be single, thy whole body will be light: Luk 11:34;

TSK - Mattheus 6:22

 

light of.

Lu 11:34-36

single.

Hand 2:46; 2Kor 11:3; Efez 6:5; Kol 3:22

 

 

SV

23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot [zal] de duisternis [zelve zijn]!

KJV

23 But G1161 if G1437 thine G4675 eye G3788 be G5600 evil G4190, thy G4675 whole G3650 body G4983 shall be G2071 full of darkness G4652. If G1487 therefore G3767 the light G5457 that is G2076 in G1722 thee G4671 be darkness G4655, how great G4214 [is] that darkness G4655!

YLT

23 but if thine eye may be evil, all thy body shall be dark; if, therefore, the light that [is] in thee is darkness--the darkness, how great!

WHNU

23 εαν G1437 COND δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM σου G4675 P-2GS πονηρος G4190 A-NSM η G5600 V-PXS-3S ολον G3650 A-NSN το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN σου G4675 P-2GS σκοτεινον G4652 A-NSN εσται G2071 V-FXI-3S ει G1487 COND ουν G3767 CONJ το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN το G3588 T-NSN εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS σκοτος G4655 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN σκοτος G4655 N-NSN ποσον G4214 Q-NSN

Darby

23 but if thine eye be wicked, thy whole body will be dark. If therefore the light that is in thee be darkness, how great the darkness!

TSK - Mattheus 6:23

 

thine.

Matt 20:15; Jes 44:18-20; Mark 7:22; Efez 4:18; Efez 5:8; 1Joh 2:11

If.

Matt 23:16-28; Spr 26:12; Jes 5:20; Jes 5:21; Jes 8:20; Jer 4:22; Jer 8:8; Jer 8:9; Luk 8:10

Joh 9:39-41; Rom 1:22; Rom 2:17-23; 1Kor 1:18-20; 1Kor 2:14; 1Kor 3:18; 1Kor 3:19

Openb 3:17; Openb 3:18

 

 

SV

24 Niemand23 †kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.† 23Luk 16:13;

KJV

24 No man G3762 can G1410 serve G1398 two G1417 masters G2962: for G1063 either G2228 he will hate G3404 the one G1520, and G2532 love G25 the other G2087; or else G2228 he will hold G472 to the one G1520, and G2532 despise G2706 the other G2087. Ye cannot G3756 G1410 serve G1398 God G2316 and G2532 mammon G3126. Luk 16:13;

YLT

24 `None is able to serve two lords, for either he will hate the one and love the other, or he will hold to the one, and despise the other; ye are not able to serve God and Mammon. Luk 16:13;

WHNU

24 ουδεις G3762 A-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S δυσιν G1417 A-DPM κυριοις G2962 N-DPM δουλευειν G1398 V-PAN η G2228 PRT γαρ G1063 CONJ τον G3588 T-ASM ενα G1520 A-ASM μισησει G3404 V-FAI-3S και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM ετερον G2087 A-ASM αγαπησει G25 V-FAI-3S η G2228 PRT ενος G1520 A-GSM ανθεξεται G472 V-FDI-3S και G2532 CONJ του G3588 T-GSM ετερου G2087 A-GSM καταφρονησει G2706 V-FAI-3S ου G3756 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P θεω G2316 N-DSM δουλευειν G1398 V-PAN και G2532 CONJ μαμωνα G3126 N-DSN Luk 16:13;

Darby

24 No one can serve two masters; for either he will hate the one and will love the other, or he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Luk 16:13;

TSK - Mattheus 6:24

 

serve.

Matt 4:10; Joz 24:15; Joz 24:19; Joz 24:20; 1Sam 7:3; 1Kon 18:21; 2Kon 17:33; 2Kon 17:34; 2Kon 17:41

Ezech 20:39; Zef 1:5; Luk 16:13; Rom 6:16-22; Gal 1:10; 2Tim 4:10; Jak 4:4

1Joh 2:15; 1Joh 2:16

mammon.

Luk 16:9; Luk 16:11; Luk 16:13; 1Tim 6:9; 1Tim 6:10; 1Tim 6:17

 

 

SV

25 Daarom24 25 26 27 28 29 †zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?†††††† 24Ps 37:5; 25Ps 55:22; 26Luk 12:22; 27Filipp 4:6; 281Tim 6:8; 291Petr 5:7;† [Spr 16:3];

KJV

25 Therefore G1223 G5124 I say G3004 unto you G5213, Take no G3361 thought G3309 for your G5216 life G5590, what G5101 ye shall eat G5315, or G2532 what G5101 ye shall drink G4095; nor yet for G3366 your G5216 body G4983, what G5101 ye shall put on G1746. Is G2076 not G3780 the life G5590 more than G4119 meat G5160, and G2532 the body G4983 than raiment G1742? Ps 37:5; Ps 55:22; Luk 12:22; Filipp 4:6; 1Tim 6:8; 1Petr 5:7; [Spr 16:3];

YLT

25 `Because of this I say to you, be not anxious for your life, what ye may eat, and what ye may drink, nor for your body, what ye may put on. Is not the life more than the nourishment, and the body than the clothing? Ps 37:5; Ps 55:22; Luk 12:22; Filipp 4:6; 1Tim 6:8; 1Petr 5:7; [Spr 16:3];

WHNU

25 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP μη G3361 PRT-N μεριμνατε G3309 V-PAM-2P τη G3588 T-DSF ψυχη G5590 N-DSF υμων G5216 P-2GP τι G5101 I-ASN φαγητε G5315 V-2AAS-2P G3588 T-NSF τι G5101 I-ASN πιητε] G4095 V-2AAS-2P μηδε G3366 CONJ τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN υμων G5216 P-2GP τι G5101 I-ASN ενδυσησθε G1746 V-AMS-2P ουχι G3780 PRT-I η G3588 T-NSF ψυχη G5590 N-NSF πλειον G4119 A-NSN-C εστιν G2076 V-PXI-3S της G3588 T-GSF τροφης G5160 N-GSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN του G3588 T-GSN ενδυματος G1742 N-GSN Ps 37:5; Ps 55:22; Luk 12:22; Filipp 4:6; 1Tim 6:8; 1Petr 5:7; [Spr 16:3];

Darby

25 For this cause I say unto you, Do not be careful about your life, what ye should eat and what ye should drink; nor for your body what ye should put on. Is not the life more than food, and the body than raiment? Ps 37:5; Ps 55:22; Luk 12:22; Filipp 4:6; 1Tim 6:8; 1Petr 5:7; [Spr 16:3];

TSK - Mattheus 6:25

 

I say.

Matt 5:22-28; Luk 12:4; Luk 12:5; Luk 12:8; Luk 12:9; Luk 12:22

Take.

Matt 6:31; Matt 6:34; Matt 10:19; Matt 13:22; Ps 55:22; Mark 4:19; Mark 13:11; Luk 8:14; Luk 10:40; Luk 10:41

Luk 12:22; Luk 12:23; Luk 12:25; Luk 12:26; Luk 12:29; 1Kor 7:32; Filipp 4:6; 2Tim 2:4; Hebr 13:5; Hebr 13:6

1Pe 5:7

Is not.

Luk 12:23; Rom 8:32

 

 

SV

26 Aanziet30 31 †de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt [nochtans] dezelve; gaat gij dezelve niet [zeer] veel te boven?†† 30Job 38:41; 31Ps 147:9;

KJV

26 Behold G1689 G1519 the fowls G4071 of the air G3772: for G3754 they sow G4687 not G3756, neither G3761 do they reap G2325, nor G3761 gather G4863 into G1519 barns G596; yet G2532 your G5216 heavenly G3770 Father G3962 feedeth G5142 them G846. Are G1308 ye G5210 not G3756 much G3123 better than G1308 they G846? Job 38:41; Ps 147:9;

YLT

26 look to the fowls of the heaven, for they do not sow, nor reap, nor gather into storehouses, and your heavenly Father doth nourish them; are not ye much better than they? Job 38:41; Ps 147:9;

WHNU

26 εμβλεψατε G1689 V-AAM-2P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN πετεινα G4071 N-APN του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N σπειρουσιν G4687 V-PAI-3P ουδε G3761 ADV θεριζουσιν G2325 V-PAI-3P ουδε G3761 ADV συναγουσιν G4863 V-PAI-3P εις G1519 PREP αποθηκας G596 N-APF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP ο G3588 T-NSM ουρανιος G3770 A-NSM τρεφει G5142 V-PAI-3S αυτα G846 P-APN ουχ G3756 PRT-N υμεις G5210 P-2NP μαλλον G3123 ADV διαφερετε G1308 V-PAI-2P αυτων G846 P-GPN Job 38:41; Ps 147:9;

Darby

26 Look at the birds of the heaven, that they sow not, nor reap, nor gather into granaries, and your heavenly Father nourishes them. Are *ye* not much more excellent than they? Job 38:41; Ps 147:9;

TSK - Mattheus 6:26

 

the fowls.

Matt 10:29-31; Gen 1:29-31; Job 35:11; Job 38:41; Ps 104:11; Ps 104:12; Ps 104:27; Ps 104:28

Ps 145:15; Ps 145:16; Ps 147:9; Luk 12:6; Luk 12:7; Luk 12:24-31

your.

Matt 6:32; Matt 7:9; Luk 12:32

 

 

SV

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? [Luk 12:25];

KJV

27 G1161 Which G1537 G5101 of you G5216 by taking thought G3309 can G1410 add G4369 one G1520 cubit G4083 unto G1909 his G846 stature G2244? [Luk 12:25];

YLT

27 `And who of you, being anxious, is able to add to his age one cubit? [Luk 12:25];

WHNU

27 τις G5101 I-NSM δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP μεριμνων G3309 V-PAP-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S προσθειναι G4369 V-2AAN επι G1909 PREP την G3588 T-ASF ηλικιαν G2244 N-ASF αυτου G846 P-GSM πηχυν G4083 N-ASM ενα G1520 A-ASM [Luk 12:25];

Darby

27 But which of you by carefulness can add to his growth one cubit? [Luk 12:25];

TSK - Mattheus 6:27

 

by.

Matt 5:36; Ps 39:6; Pred 3:14; Luk 12:25; Luk 12:26; 1Kor 12:18

 

 

SV

28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliŽn des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

KJV

28 And G2532 why G5101 take ye thought G3309 for G4012 raiment G1742? Consider G2648 the lilies G2918 of the field G68, how G4459 they grow G837; they toil G2872 not G3756, neither G3761 do they spin G3514:

YLT

28 and about clothing why are ye anxious? consider well the lilies of the field; how do they grow? they do not labour, nor do they spin;

WHNU

28 και G2532 CONJ περι G4012 PREP ενδυματος G1742 N-GSN τι G5101 I-ASN μεριμνατε G3309 V-PAM-2P καταμαθετε G2648 V-2AAM-2P τα G3588 T-APN κρινα G2918 N-APN του G3588 T-GSM αγρου G68 N-GSM πως G4459 ADV αυξανουσιν G837 V-PAI-3P ου G3756 PRT-N κοπιωσιν G2872 V-PAI-3P ουδε G3761 ADV νηθουσιν G3514 V-PAI-3P

Darby

28 And why are ye careful about clothing? Observe with attention the lilies of the field, how they grow: they toil not, neither do they spin;

TSK - Mattheus 6:28

 

why.

Matt 6:25; Matt 6:31; Matt 10:10; Luk 3:11; Luk 22:35; Luk 22:36

the lilies.

Lu 12:27

 

 

SV

29 En Ik zeg u, dat ook SŠlomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

KJV

29 And yet G1161 I say G3004 unto you G5213, That G3754 even G3761 Solomon G4672 in G1722 all G3956 his G846 glory G1391 was G4016 not G3761 arrayed G4016 like G5613 one G1520 of these G5130.

YLT

29 and I say to you, that not even Solomon in all his glory was arrayed as one of these.

WHNU

29 λεγω G3004 V-PAI-1S δε G1161 CONJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ουδε G3761 ADV σολομων G4672 N-NSM εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF τη G3588 T-DSF δοξη G1391 N-DSF αυτου G846 P-GSM περιεβαλετο G4016 V-2AMI-3S ως G5613 ADV εν G1520 A-ASN τουτων G5130 D-GPN

Darby

29 but I say unto you, that not even Solomon in all his glory was clothed as one of these.

TSK - Mattheus 6:29

 

even.

1Kon 10:5-7; 2Kron 9:4-6; 2Kron 9:20-22; 1Tim 2:9; 1Tim 2:10; 1Petr 3:2-5

 

 

SV

30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer [kleden], gij kleingelovigen?

KJV

30 Wherefore G1161, if G1487 God G2316 so G3779 clothe G294 the grass G5528 of the field G68, which to day G4594 is G5607, and G2532 to morrow G839 is cast G906 into G1519 the oven G2823, [shall he] not G3756 much G4183 more G3123 [clothe] you G5209, O ye of little faith G3640?

YLT

30 `And if the herb of the field, that to-day is, and to-morrow is cast to the furnace, God doth so clothe--not much more you, O ye of little faith?

WHNU

30 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM χορτον G5528 N-ASM του G3588 T-GSM αγρου G68 N-GSM σημερον G4594 ADV οντα G5607 V-PXP-ASM και G2532 CONJ αυριον G839 ADV εις G1519 PREP κλιβανον G2823 N-ASM βαλλομενον G906 V-PPP-ASM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ουτως G3779 ADV αμφιεννυσιν G294 V-PAI-3S ου G3756 PRT-N πολλω G4183 A-DSN μαλλον G3123 ADV υμας G5209 P-2AP ολιγοπιστοι G3640 A-VPM

Darby

30 But if God so clothe the herbage of the field, which is to-day, and to-morrow is cast into [the] oven, will he not much rather you, O [ye] of little faith?

TSK - Mattheus 6:30

 

clothe.

Ps 90:5; Ps 90:6; Ps 92:7; Jes 40:6-8; Luk 12:28; Jak 1:10; Jak 1:11; 1Petr 1:24

O ye.

Matt 8:26; Matt 14:31; Matt 16:8; Matt 17:17; Mark 4:40; Mark 9:19; Luk 9:41; Joh 20:27; Hebr 3:12

 

 

SV

31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

KJV

31 Therefore G3767 take no G3361 thought G3309, saying G3004, What G5101 shall we eat G5315? or G2228, What G5101 shall we drink G4095? or G2228, Wherewithal G5101 shall we be clothed G4016?

YLT

31 therefore ye may not be anxious, saying, What may we eat? or, What may we drink? or, What may we put round?

WHNU

31 μη G3361 PRT-N ουν G3767 CONJ μεριμνησητε G3309 V-AAS-2P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM τι G5101 I-ASN φαγωμεν G5315 V-2AAS-1P η G2228 PRT τι G5101 I-ASN πιωμεν G4095 V-2AAS-1P η G2228 PRT τι G5101 I-ASN περιβαλωμεθα G4016 V-2AMS-1P

Darby

31 Be not therefore careful, saying, What shall we eat? or What shall we drink? or What shall we put on?

TSK - Mattheus 6:31

 

What shall we eat.

Matt 4:4; Matt 15:33; Lev 25:20-22; 2Kron 25:9; Ps 37:3; Ps 55:22; Ps 78:18-31; Luk 12:29

1Pe 5:7

 

 

SV

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

KJV

32 (For G1063 after G1934 all G3956 these things G5023 do the Gentiles G1484 seek G1934:) for G1063 your G5216 heavenly G3770 Father G3962 knoweth G1492 that G3754 ye have need G5535 of all G537 these things G5130.

YLT

32 for all these do the nations seek for, for your heavenly Father doth know that ye have need of all these;

WHNU

32 παντα G3956 A-APN γαρ G1063 CONJ ταυτα G5023 D-APN τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN επιζητουσιν G1934 V-PAI-3P οιδεν G1492 V-RAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP ο G3588 T-NSM ουρανιος G3770 A-NSM οτι G3754 CONJ χρηζετε G5535 V-PAI-2P τουτων G5130 D-GPN απαντων G537 A-GPN

Darby

32 for all these things the nations seek after; for your heavenly Father knows that ye have need of all these things.

TSK - Mattheus 6:32

 

after.

Matt 5:46; Matt 5:47; Matt 20:25; Matt 20:26; Ps 17:14; Luk 12:30; Efez 4:17; 1Thess 4:5

for your.

Matt 6:8; Ps 103:13; Luk 11:11-13; Luk 12:30

 

 

SV

33 Maar32 33 34 †zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.††† 321Kon 3:13; 33Ps 37:25; 34Ps 55:22;

KJV

33 But G1161 seek ye G2212 first G4412 the kingdom G932 of God G2316, and G2532 his G846 righteousness G1343; and G2532 all G3956 these things G5023 shall be added G4369 unto you G5213. 1Kon 3:13; Ps 37:25; Ps 55:22;

YLT

33 but seek ye first the reign of God and His righteousness, and all these shall be added to you. 1Kon 3:13; Ps 37:25; Ps 55:22;

WHNU

33 ζητειτε G2212 V-PAM-2P δε G1161 CONJ πρωτον G4412 ADV την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF† [του G3588 T-GSM θεου] G2316 N-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF δικαιοσυνην G1343 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-NPN παντα G3956 A-NPN προστεθησεται G4369 V-FPI-3S υμιν G5213 P-2DP 1Kon 3:13; Ps 37:25; Ps 55:22;

Darby

33 But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 1Kon 3:13; Ps 37:25; Ps 55:22;

TSK - Mattheus 6:33

 

seek.

1Kon 3:11-13; 1Kon 17:13; 2Kron 1:7-12; 2Kron 31:20; 2Kron 31:21; Spr 2:1-9; Spr 3:9; Spr 3:10

Haggai 1:2-11; Haggai 2:16-19; Luk 12:31; Joh 6:27

the kingdom.

Matt 3:2; Matt 4:17; Matt 13:44-46; Hand 20:25; Hand 28:31; Rom 14:17; Kol 1:13; Kol 1:14

2Thess 1:5; 2Petr 1:11

his.

Matt 5:6; Jes 45:24; Jer 23:6; Luk 1:6; Rom 1:17; Rom 3:21; Rom 3:22; Rom 10:3; 1Kor 1:30

2Kor 5:21; Filipp 3:9; 2Petr 1:1

and all.

Matt 19:29; Lev 25:20; Lev 25:21; Ps 34:9; Ps 34:10; Ps 37:3; Ps 37:18; Ps 37:19; Ps 37:25; Ps 84:11; Ps 84:12

Mark 10:30; Luk 18:29; Luk 18:30; Rom 8:31; 1Kor 3:22; 1Tim 4:8

 

 

SV

34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; [elke] dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

KJV

34 Take G3309 therefore G3767 no G3361 thought G3309 for G1519 the morrow G839: for G1063 the morrow G839 shall take thought G3309 for the things G3588 of itself G1438. Sufficient G713 unto the day G2250 [is] the evil G2549 thereof G846.

YLT

34 Be not therefore anxious for the morrow, for the morrow shall be anxious for its own things; sufficient for the day [is] the evil of it.

WHNU

34 μη G3361 PRT-N ουν G3767 CONJ μεριμνησητε G3309 V-AAS-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αυριον G839 ADV η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ αυριον G839 ADV μεριμνησει G3309 V-FAI-3S εαυτης G1438 F-3GSF αρκετον G713 A-NSN τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF η G3588 T-NSF κακια G2549 N-NSF αυτης G846 P-GSF

Darby

34 Be not careful therefore for the morrow, for the morrow shall be careful about itself. Sufficient to the day [is] its own evil.

TSK - Mattheus 6:34

 

no.

Matt 6:11; Matt 6:25; Ex 16:18-20; Klaagl 3:23

for.

Deut 33:25; 1Kon 17:4-6; 1Kon 17:14-16; 2Kon 7:1; 2Kon 7:2; Luk 11:3; Hebr 13:5; Hebr 13:6

Sufficient.

Joh 14:27; Joh 16:33; Hand 14:22; 1Thess 3:3; 1Thess 3:4

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 5)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 7)