Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Titus 1)
| Volgend hoofdstuk (Titus 3)


Titus 2

  1 2 3

SV

1 Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.

KJV

1 But G1161 speak G2980 thou G4771 the things which G3739 become G4241 sound G5198 doctrine G1319:

YLT

1 And thou--be speaking what doth become the sound teaching;

WHNU

1 συ G4771 P-2NS δε G1161 CONJ λαλει G2980 V-PAM-2S α G3739 R-APN πρεπει G4241 V-PQI-3S τη G3588 T-DSF υγιαινουση G5198 V-PAP-DSF διδασκαλια G1319 N-DSF

Darby

1 But do *thou* speak the things that become sound teaching;

TSK - Titus 2:1

 

1 Directions given unto Titus both for his doctrine and life.

10 Of the duty of servants, and in general of all Christians.

 

 

Tit 2:11-14; Tit 1:9; Tit 3:8; 1Tim 1:10; 1Tim 6:3; 2Tim 1:13

 

 

SV

2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.

KJV

2 That the aged men G4246 be G1511 sober G3524, grave G4586, temperate G4998, sound G5198 in faith G4102, in charity G26, in patience G5281.1

  1sober: or, vigilant

YLT

2 aged men to be temperate, grave, sober, sound in the faith, in the love, in the endurance;

WHNU

2 πρεσβυτας G4246 N-APM νηφαλιους G3524 A-APM ειναι G1511 V-PXN σεμνους G4586 A-APM σωφρονας G4998 A-APM υγιαινοντας G5198 V-PAP-APM τη G3588 T-DSF πιστει G4102 N-DSF τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF τη G3588 T-DSF υπομονη G5281 N-DSF

Darby

2 that the elder men be sober, grave, discreet, sound in faith, in love, in patience;

TSK - Titus 2:2

 

the.

Lev 19:32; Job 12:12; Ps 92:14; Spr 16:31; Jes 65:20

sober.  or, vigilant.

1Kor 15:34; 1Thess 5:6; 1Thess 5:8; 1Tim 3:2; 1Tim 3:11; 1Petr 1:13; 1Petr 4:7; 1Petr 5:8

grave.

Tit 2:7; 1Tim 3:4; 1Tim 3:8; 1Tim 3:11; Filipp 4:8

temperate.

Tit 1:8; Hand 24:25; 1Kor 9:25; Gal 5:23; 2Petr 1:6; Mark 5:15; Luk 8:35; Rom 12:3

2Kor 5:13; 1Petr 4:7

sound.

1:13

in patience.

1Ti 1:5

 

 

SV

3 De oude vrouwen insgelijks, dat1 2  zij in [haar] dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen3  lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, [maar] leraressen zijn van het goede;    11Tim 2:9;  21Petr 3:3;  31Tim 5:13;

KJV

3 The aged women G4247 likewise G5615, that [they be] in G1722 behaviour G2688 as becometh holiness G2412, not G3361 false accusers G1228, not G3361 given G1402 to much G4183 wine G3631, teachers of good things G2567;2 3

   2holiness: or, holy women  3false…: or, one who foments strife  1Tim 2:9; 1Petr 3:3; 1Tim 5:13;

YLT

3 aged women, in like manner, in deportment as doth become sacred persons, not false accusers, to much wine not enslaved, of good things teachers, 1Tim 2:9; 1Petr 3:3; 1Tim 5:13;

WHNU

3 πρεσβυτιδας G4247 N-APF ωσαυτως G5615 ADV εν G1722 PREP καταστηματι G2688 N-DSN ιεροπρεπεις G2412 A-APF μη G3361 PRT-N διαβολους G1228 A-APF  μηδε G3366 CONJ μη G3361 PRT-N οινω G3631 N-DSM πολλω G4183 A-DSM δεδουλωμενας G1402 V-RPP-APF καλοδιδασκαλους G2567 A-APF 1Tim 2:9; 1Petr 3:3; 1Tim 5:13;

Darby

3 that the elder women in like manner be in deportment as becoming those who have to say to sacred things, not slanderers, not enslaved to much wine, teachers of what is right; 1Tim 2:9; 1Petr 3:3; 1Tim 5:13;

TSK - Titus 2:3

 

as.

Rom 16:2; Efez 5:3; 1Tim 2:9; 1Tim 2:10; 1Tim 3:11; 1Tim 5:5-10; 1Petr 3:3-5

holiness.  or holy women.  false accusers.  or, makebates.

1Tim 3:8; 1Tim 3:11

not given.

1:7

teachers.

Tit 2:4; Hebr 5:12; Openb 2:20

 

 

SV

4 Opdat zij de jonge [vrouwen] leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;

KJV

4 That G2443 they may teach G4994 the young women G3501 to be G1511 sober G4994, to love their husbands G5362, to love their children G5388,4

  4sober: or, wise

YLT

4 that they may make the young women sober-minded, to be lovers of [their] husbands, lovers of [their] children,

WHNU

4 ινα G2443 CONJ σωφρονιζωσιν G4994 V-PAS-3P τας G3588 T-APF νεας G3501 A-APF φιλανδρους G5362 N-APF ειναι G1511 V-PXN φιλοτεκνους G5388 A-APF

Darby

4 that they may admonish the young women to be attached to [their] husbands, to be attached to [their] children,

TSK - Titus 2:4

 

the.

1Tim 5:2; 1Tim 5:11; 1Tim 5:14

sober.  or, wise.

2

to love their husbands.

1Ti 5:14

 

 

SV

5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar4 5 6 7 8  eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.      4Gen 3:16;  51Kor 14:34;  6Efez 5:22;  7Kol 3:18;  81Petr 3:1;

KJV

5 [To be] discreet G4998, chaste G53, keepers at home G3626, good G18, obedient G5293 to their own G2398 husbands G435, that G3363 the word G3056 of God G2316 be G987 not G3363 blasphemed G987. Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; 1Petr 3:1;

YLT

5 sober, pure, keepers of [their own] houses, good, subject to their own husbands, that the word of God may not be evil spoken of. Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; 1Petr 3:1;

WHNU

5 σωφρονας G4998 A-APF αγνας G53 A-APF οικουργους G3626 A-APF αγαθας G18 A-APF υποτασσομενας G5293 V-PPP-APF τοις G3588 T-DPM ιδιοις G2398 A-DPM ανδρασιν G435 N-DPM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM βλασφημηται G987 V-PPS-3S Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; 1Petr 3:1;

Darby

5 discreet, chaste, diligent in home work, good, subject to their own husbands, that the word of God may not be evil spoken of. Gen 3:16; 1Kor 14:34; Efez 5:22; Kol 3:18; 1Petr 3:1;

TSK - Titus 2:5

 

discreet.

2

keepers.

Gen 16:8; Gen 16:9; Gen 18:9; Spr 7:11; Spr 31:10-31; 1Tim 5:13

good.

Hand 9:36; Hand 9:39; 1Tim 5:10

obedient.

Gen 3:16; 1Kor 11:3; 1Kor 14:34; Efez 5:22-24; Efez 5:33; Kol 3:18; 1Tim 2:11; 1Tim 2:12

1Pe 3:1-5

that.

2Sam 12:14; Ps 74:10; Rom 2:24; 1Tim 5:14; 1Tim 6:1

 

 

SV

6 Vermaan den jongen [mannen] insgelijks, dat zij matig zijn.

KJV

6 Young men G3501 likewise G5615 exhort G3870 to be sober minded G4993.5

  5sober…: or, discreet

YLT

6 The younger men, in like manner, be exhorting to be sober-minded;

WHNU

6 τους G3588 T-APM νεωτερους G3501 A-APM-C ωσαυτως G5615 ADV παρακαλει G3870 V-PAM-2S σωφρονειν G4993 V-PAN

Darby

6 The younger men in like manner exhort to be discreet:

TSK - Titus 2:6

 

Young.

Job 29:8; Ps 148:12; Pred 11:9; Pred 12:1; Joel 2:28; 1Petr 5:5; 1Joh 2:13

sober-minded.  or, discreet.

2

 

 

SV

7 Betoon9 10  uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, [betoon] in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;   91Tim 4:12;  101Petr 5:3;

KJV

7 In G4012 all things G3956 shewing G3930 thyself G4572 a pattern G5179 of good G2570 works G2041: in G1722 doctrine G1319 [shewing] uncorruptness G90, gravity G4587, sincerity G861, 1Tim 4:12; 1Petr 5:3;

YLT

7 concerning all things thyself showing a pattern of good works; in the teaching uncorruptedness, gravity, incorruptibility, 1Tim 4:12; 1Petr 5:3;

WHNU

7 περι G4012 PREP παντα G3956 A-APN σεαυτον G4572 F-2ASM παρεχομενος G3930 V-PMP-NSM τυπον G5179 N-ASM καλων G2570 A-GPN εργων G2041 N-GPN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διδασκαλια G1319 N-DSF αφθοριαν G90 N-ASF σεμνοτητα G4587 N-ASF 1Tim 4:12; 1Petr 5:3;

Darby

7 in all things affording thyself as a pattern of good works; in teaching uncorruptedness, gravity, 1Tim 4:12; 1Petr 5:3;

TSK - Titus 2:7

 

all.

Hand 20:33-35; 2Thess 3:9; 1Tim 4:12; 1Petr 5:3

uncorruptness.

2Kor 2:17; 2Kor 4:2

gravity.

2

sincerity.

2Kor 1:12; 2Kor 8:8; Efez 6:24; Filipp 1:10

 

 

SV

8 Het woord gezond [en] onverwerpelijk, opdat11 12 13  degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.    111Petr 2:12;  121Petr 2:15;  131Petr 3:16;

KJV

8 Sound G5199 speech G3056, that cannot be condemned G176; that G2443 he that is of G1537 the contrary part G1727 may be ashamed G1788, having G2192 no G3367 evil G5337 thing G3367 to say G3004 of G4012 you G5216. 1Petr 2:12; 1Petr 2:15; 1Petr 3:16;

YLT

8 discourse sound, irreprehensible, that he who is of the contrary part may be ashamed, having nothing evil to say concerning you. 1Petr 2:12; 1Petr 2:15; 1Petr 3:16;

WHNU

8 λογον G3056 N-ASM υγιη G5199 A-ASM ακαταγνωστον G176 A-ASM ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM εξ G1537 PREP εναντιας G1727 A-GSF εντραπη G1788 V-2APS-3S μηδεν G3367 A-ASN εχων G2192 V-PAP-NSM λεγειν G3004 V-PAN περι G4012 PREP ημων G2257 P-1GP φαυλον G5337 A-ASN 1Petr 2:12; 1Petr 2:15; 1Petr 3:16;

Darby

8 a sound word, not to be condemned; that he who is opposed may be ashamed, having no evil thing to say about us: 1Petr 2:12; 1Petr 2:15; 1Petr 3:16;

TSK - Titus 2:8

 

Sound.

Mark 12:17; Mark 12:28; Mark 12:32; Mark 12:34; 1Tim 6:3

that he.

Neh 5:9; 1Tim 5:14; 1Petr 2:12; 1Petr 2:15; 1Petr 3:16

may.

Jes 66:5; Luk 13:17; 2Thess 3:14

having.

Php 2:14-16

 

 

SV

9 [Vermaan]14 15 16 17  den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende;     14Efez 6:5;  15Kol 3:22;  161Tim 6:1-2;  171Petr 2:18;  [1Tim 6:1];

KJV

9 [Exhort] servants G1401 to be obedient G5293 unto their own G2398 masters G1203, [and] to G1511 please [them] well G2101 in G1722 all G3956 [things]; not G3361 answering again G483;6

  6answering…: or, gainsaying  Efez 6:5; Kol 3:22; 1Tim 6:1-2; 1Petr 2:18; [1Tim 6:1];

YLT

9 Servants--to their own masters [are] to be subject, in all things to be well-pleasing, not gainsaying, Efez 6:5; Kol 3:22; 1Tim 6:1-2; 1Petr 2:18; [1Tim 6:1];

WHNU

9 δουλους G1401 N-APM ιδιοις G2398 A-DPM δεσποταις G1203 N-DPM υποτασσεσθαι G5293 V-PMN εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN ευαρεστους G2101 A-APM ειναι G1511 V-PXN μη G3361 PRT-N αντιλεγοντας G483 V-PAP-APM Efez 6:5; Kol 3:22; 1Tim 6:1-2; 1Petr 2:18; [1Tim 6:1];

Darby

9 bondmen to be subject to their own masters, to make themselves acceptable in everything; not gainsaying; Efez 6:5; Kol 3:22; 1Tim 6:1-2; 1Petr 2:18; [1Tim 6:1];

TSK - Titus 2:9

 

servants.

Efez 6:5-8; Kol 3:22-25; 1Tim 6:1; 1Tim 6:2; 1Petr 2:18-25

to please.

Eph 5:24

answering again.  or, gainsaying.

 

 

SV

10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.

KJV

10 Not G3361 purloining G3557, but G235 shewing G1731 all G3956 good G18 fidelity G4102; that G2443 they may adorn G2885 the doctrine G1319 of God G2316 our G2257 Saviour G4990 in G1722 all things G3956.

YLT

10 not purloining, but showing all good stedfastness, that the teaching of God our Saviour they may adorn in all things.

WHNU

10 μη G3361 PRT-N νοσφιζομενους G3557 V-PMP-APM αλλα G235 CONJ πασαν G3956 A-ASF πιστιν G4102 N-ASF ενδεικνυμενους G1731 V-PMP-APM αγαθην G18 A-ASF ινα G2443 CONJ την G3588 T-ASF διδασκαλιαν G1319 N-ASF την G3588 T-ASF του G3588 T-GSM σωτηρος G4990 N-GSM ημων G2257 P-1GP θεου G2316 N-GSM κοσμωσιν G2885 V-PAS-3P εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN

Darby

10 not robbing [their masters] , but shewing all good fidelity, that they may adorn the teaching which [is] of our Saviour God in all things.

TSK - Titus 2:10

 

purloining.

2Kon 5:20-24; Luk 16:6-8; Joh 12:6; Hand 5:2; Hand 5:3

shewing.

Gen 31:37; Gen 31:38; Gen 39:8; Gen 39:9; 1Sam 22:14; 1Sam 26:23; Ps 101:6; Matt 24:45; Luk 16:10

1Co 4:2

adorn.

Matt 5:16; Efez 4:1; Filipp 1:27; Filipp 2:15; Filipp 2:16; Filipp 4:8; 1Petr 2:12; 1Petr 3:16

the doctrine.

1Tim 5:17; 1Tim 6:1; 1Tim 6:3; 2Joh 1:9

God.

Tit 1:3; 1Tim 1:1; Jes 12:2

 

 

SV

11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

KJV

11 For G1063 the grace G5485 of God G2316 that bringeth salvation G4992 hath appeared G2014 to all G3956 men G444,7

  7hath…: or, to all men, hath appeared

YLT

11 For the saving grace of God was manifested to all men,

WHNU

11 επεφανη G2014 V-2API-3S γαρ G1063 CONJ η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM σωτηριος G4992 A-NSM πασιν G3956 A-DPM ανθρωποις G444 N-DPM

Darby

11 For the grace of God which carries with it salvation for all men has appeared,

TSK - Titus 2:11

 

the grace.

Tit 3:4; Tit 3:5; Ps 84:11; Zach 4:7; Zach 12:10; Joh 1:14; Joh 1:16; Joh 1:17; Hand 11:23; Hand 13:43

Hand 20:24; Rom 4:4; Rom 4:5; Rom 5:2; Rom 5:15; Rom 5:20; Rom 5:21; Rom 11:5; Rom 11:6; 2Kor 6:1; Gal 2:21

Efez 1:6; Efez 1:7; Efez 2:5; Efez 2:8; 2Thess 2:16; 1Tim 1:14; Hebr 2:9; Hebr 12:15; 1Petr 1:10-12

1Pe 5:5-12

bringeth, etc.  or, bringeth salvation to all men, hathappeared.  hath.

Ps 96:1-3; Ps 96:10; Ps 98:1-3; Ps 117:1; Ps 117:2; Jes 2:2; Jes 2:3; Jes 45:22; Jes 49:6; Jes 52:10; Jes 60:1-3

Matt 28:19; Mark 16:15; Luk 3:6; Luk 24:47; Hand 13:47; Joh 1:9; Rom 10:18

Rom 15:9-19; Efez 3:6-8; Kol 1:6; Kol 1:23; 1Tim 2:4; 2Tim 4:17

 

 

SV

12 En onderwijst ons, dat18 19 20  wij, de goddeloosheid en de21  wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;     18Efez 1:4;  19Kol 1:22;  202Tim 1:9;  211Joh 2:16;

KJV

12 Teaching G3811 us G2248 that G2443, denying G720 ungodliness G763 and G2532 worldly G2886 lusts G1939, we should live G2198 soberly G4996, G2532 righteously G1346, and G2532 godly G2153, in G1722 this present G3568 world G165; Efez 1:4; Kol 1:22; 2Tim 1:9; 1Joh 2:16;

YLT

12 teaching us, that denying the impiety and the worldly desires, soberly and righteously and piously we may live in the present age, Efez 1:4; Kol 1:22; 2Tim 1:9; 1Joh 2:16;

WHNU

12 παιδευουσα G3811 V-PAP-NSF ημας G2248 P-1AP ινα G2443 CONJ αρνησαμενοι G720 V-ADP-NPM την G3588 T-ASF ασεβειαν G763 N-ASF και G2532 CONJ τας G3588 T-APF κοσμικας G2886 A-APF επιθυμιας G1939 N-APF σωφρονως G4996 ADV και G2532 CONJ δικαιως G1346 ADV και G2532 CONJ ευσεβως G2153 ADV ζησωμεν G2198 V-AAS-1P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νυν G3568 ADV αιωνι G165 N-DSM Efez 1:4; Kol 1:22; 2Tim 1:9; 1Joh 2:16;

Darby

12 teaching us that, having denied impiety and worldly lusts, we should live soberly, and justly, and piously in the present course of things, Efez 1:4; Kol 1:22; 2Tim 1:9; 1Joh 2:16;

TSK - Titus 2:12

 

Teaching.

Matt 28:20; Joh 6:25; 1Thess 4:9; Hebr 8:11; 1Joh 2:27

denying.

Jes 55:6; Jes 55:7; Ezech 18:30; Ezech 18:31; Ezech 33:14; Ezech 33:15; Matt 3:8-10; Matt 16:24; Luk 1:75

Rom 6:4-6; Rom 6:12; Rom 6:19; Rom 8:13; Rom 13:12; Rom 13:13; 1Kor 6:9-11; 2Kor 7:1; Gal 5:24

Efez 1:4; Efez 4:22-25; Kol 1:22; Kol 3:5-9; 1Thess 4:7; Jak 4:8-10

1Petr 2:11; 1Petr 2:12; 1Petr 4:2-5; 2Petr 1:4; 2Petr 2:20-22; 1Joh 2:15-17; Judas 1:18

live.

Ps 105:45; Ezech 36:27; Matt 5:19; Matt 5:20; Luk 1:6; Luk 1:75; Luk 3:9-13; Hand 24:16; Hand 24:25

Rom 6:19; 1Tim 4:12; 1Petr 1:14-18; 2Petr 1:5-8; 2Petr 3:11; 1Joh 2:6; Openb 14:12

soberly.

4

godly.

Ps 4:3; 2Kor 1:12; 2Petr 2:9

this.

Joh 14:30; Joh 17:14; Joh 17:15; Rom 12:2; Gal 1:4; Efez 2:2; 2Tim 4:10; 1Joh 5:19

 

 

SV

13 Verwachtende22 23  de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;   221Kor 1:7;  23Filipp 3:20;

KJV

13 Looking for G4327 that blessed G3107 hope G1680, and G2532 the glorious G1391 appearing G2015 of the great G3173 God G2316 and G2532 our G2257 Saviour G4990 Jesus G2424 Christ G5547;8

  8glorious…: Gr. the appearance of the glory of the great God, and of our Saviour Jesus Christ  1Kor 1:7; Filipp 3:20;

YLT

13 waiting for the blessed hope and manifestation of the glory of our great God and Saviour Jesus Christ, 1Kor 1:7; Filipp 3:20;

WHNU

13 προσδεχομενοι G4327 V-PNP-NPM την G3588 T-ASF μακαριαν G3107 A-ASF ελπιδα G1680 N-ASF και G2532 CONJ επιφανειαν G2015 N-ASF της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF του G3588 T-GSM μεγαλου G3173 A-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ σωτηρος G4990 N-GSM ημων G2257 P-1GP  χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM 1Kor 1:7; Filipp 3:20;

Darby

13 awaiting the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Saviour Jesus Christ; 1Kor 1:7; Filipp 3:20;

TSK - Titus 2:13

 

Looking.

1Kor 1:7; Filipp 3:20; Filipp 3:21; 2Tim 4:8; 2Petr 3:12-14

blessed.

Tit 1:2; Tit 3:7; Hand 24:15; Rom 5:5; Rom 8:24; Rom 8:25; Rom 15:13; Kol 1:5; Kol 1:23; Kol 1:27; 2Thess 2:16

Hebr 6:18; Hebr 6:19; 1Petr 1:3; 1Joh 3:3

the glorious.

Job 19:25-27; Jes 25:9; Matt 16:27; Matt 25:31; Matt 26:64; Mark 8:38; Mark 14:62

1Tim 6:13; 1Tim 6:14; Hebr 9:28; 2Kor 4:4; 2Kor 4:6

Kol 3:4; 2Tim 4:1; 2Tim 4:8; 1Petr 1:7; 1Joh 3:2; Openb 1:7

our.

Tit 3:4; Tit 3:6; 2Petr 3:18; 1Joh 4:14

 

 

SV

14 Die24 25 26 27  Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig28  in goede werken.      24Gal 1:4;  25Gal 2:20;  26Efez 5:2;  27Hebr 9:14;  28Efez 2:10;  [Ex 19:5]; [Ps 135:4]; [Mark 10:45];

KJV

14 Who G3739 gave G1325 himself G1438 for G5228 us G2257, that G2443 he might redeem G3084 us G2248 from G575 all G3956 iniquity G458, and G2532 purify G2511 unto himself G1438 a peculiar G4041 people G2992, zealous G2207 of good G2570 works G2041. Gal 1:4; Gal 2:20; Efez 5:2; Hebr 9:14; Efez 2:10; [Ex 19:5]; [Ps 135:4]; [Mark 10:45];

YLT

14 who did give himself for us, that he might ransom us from all lawlessness, and might purify to himself a peculiar people, zealous of good works; Gal 1:4; Gal 2:20; Efez 5:2; Hebr 9:14; Efez 2:10; [Ex 19:5]; [Ps 135:4]; [Mark 10:45];

WHNU

14 ος G3739 R-NSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM υπερ G5228 PREP ημων G2257 P-1GP ινα G2443 CONJ λυτρωσηται G3084 V-AMS-3S ημας G2248 P-1AP απο G575 PREP πασης G3956 A-GSF ανομιας G458 N-GSF και G2532 CONJ καθαριση G2511 V-AAS-3S εαυτω G1438 F-3DSM λαον G2992 N-ASM περιουσιον G4041 A-ASM ζηλωτην G2207 N-ASM καλων G2570 A-GPN εργων G2041 N-GPN Gal 1:4; Gal 2:20; Efez 5:2; Hebr 9:14; Efez 2:10; [Ex 19:5]; [Ps 135:4]; [Mark 10:45];

Darby

14 who gave himself for us, that he might redeem us from all lawlessness, and purify to himself a peculiar people, zealous for good works. Gal 1:4; Gal 2:20; Efez 5:2; Hebr 9:14; Efez 2:10; [Ex 19:5]; [Ps 135:4]; [Mark 10:45];

TSK - Titus 2:14

 

gave.

Matt 20:28; Joh 6:51; Joh 10:15; Gal 1:4; Gal 2:20; Gal 3:13; Efez 5:2; Efez 5:23-27

1Tim 1:15; 1Tim 2:6; Hebr 9:14; 1Petr 3:18; Openb 1:5; Openb 5:9

that.

Gen 48:16; Ps 130:8; Ezech 36:25; Matt 1:21; Rom 11:26; Rom 11:27

purify.

Mal 3:3; Matt 3:12; Hand 15:9; Hebr 9:14; Jak 4:8; 1Petr 1:22; 1Joh 3:2

unto.

Hand 15:14; Rom 14:7; Rom 14:8; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15

peculiar.

Ex 15:16; Ex 19:5; Ex 19:6; Deut 7:6; Deut 14:2; Deut 26:18; Ps 135:4; 1Petr 2:9

zealous.

Tit 2:7; Tit 3:8; Num 25:13; Hand 9:36; Efez 2:10; 1Tim 2:10; 1Tim 6:18; Hebr 10:24

1Pe 2:12

 

 

SV

15 Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat29  niemand u verachte.  291Tim 4:12;

KJV

15 These things G5023 speak G2980, and G2532 exhort G3870, and G2532 rebuke G1651 with G3326 all G3956 authority G2003. Let G4065 no man G3367 despise G4065 thee G4675. 1Tim 4:12;

YLT

15 these things be speaking, and exhorting, and convicting, with all charge; let no one despise thee! 1Tim 4:12;

WHNU

15 ταυτα G5023 D-APN λαλει G2980 V-PAM-2S και G2532 CONJ παρακαλει G3870 V-PAM-2S και G2532 CONJ ελεγχε G1651 V-PAM-2S μετα G3326 PREP πασης G3956 A-GSF επιταγης G2003 N-GSF μηδεις G3367 A-NSM σου G4675 P-2GS περιφρονειτω G4065 V-PAM-3S 1Tim 4:12;

Darby

15 These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no one despise thee. 1Tim 4:12;

TSK - Titus 2:15

 

speak.

Tit 1:13; 2Tim 4:2

with.

Matt 7:29; Mark 1:22; Mark 1:27; Luk 4:36

Let.

1Ti 4:12

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Titus 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Titus 3)