Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 3)
| Volgend hoofdstuk (Markus 5)


Markus 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En Hij1 2  begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee.   1Matt 13:1;  2Luk 8:4;  [Luk 5:1];

KJV

1 And G2532 he began G756 again G3825 to teach G1321 by G3844 the sea side G2281: and G2532 there was gathered G4863 unto G4314 him G846 a great G4183 multitude G3793 , so that G5620 he G846 entered G1684 into G1519 a ship G4143 , and sat G2521 in G1722 the sea G2281 ; and G2532 the whole G3956 multitude G3793 was G2258 by G4314 the sea G2281 on G1909 the land G1093 . Matt 13:1; Luk 8:4; [Luk 5:1];

YLT

1 And again he began to teach by the sea, and there was gathered unto him a great multitude, so that he, having gone into the boat, sat in the sea, and all the multitude was near the sea, on the land, Matt 13:1; Luk 8:4; [Luk 5:1];

WHNU

1 και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV ηρξατο G756 V-ADI-3S διδασκειν G1321 V-PAN παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF και G2532 CONJ συναγεται G4863 V-PPI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM οχλος G3793 N-NSM πλειστος G4118 A-NSM ωστε G5620 CONJ αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP πλοιον G4143 N-ASN εμβαντα G1684 V-2AAP-ASM καθησθαι G2521 V-PNN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF θαλασση G2281 N-DSF και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM προς G4314 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ησαν G2258 V-IXI-3P Matt 13:1; Luk 8:4; [Luk 5:1];

Darby

1 And again he began to teach by the sea. And a great crowd was gathered together to him, so that going on board ship he sat in the sea, and all the crowd were close to the sea on the land. Matt 13:1; Luk 8:4; [Luk 5:1];

TSK - Markus 4:1

 

1 The parable of the sower,

14 and the meaning thereof.

21 We must communicate the light of our knowledge to others.

26 The parable of the seed growing secretly;

30 and of the mustard seed.

35 Christ stilleth the tempest on the sea.

 

 

he began.

Mark 2:13; Matt 13:1; Matt 13:2-9; Luk 8:4-8

so that.

Lu 5:1-3

 

 

SV

2 En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen: [Luk 8:4];

KJV

2 And G2532 he taught G1321 them G846 many things G4183 by G1722 parables G3850 , and G2532 said G3004 unto them G846 in G1722 his G846 doctrine G1322 , [Luk 8:4];

YLT

2 and he taught them many things in similes, and he said to them in his teaching: [Luk 8:4];

WHNU

2 και G2532 CONJ εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP παραβολαις G3850 N-DPF πολλα G4183 A-APN και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διδαχη G1322 N-DSF αυτου G846 P-GSM [Luk 8:4];

Darby

2 And he taught them many things in parables. And he said to them in his doctrine, [Luk 8:4];

TSK - Markus 4:2

 

by parables.

Mark 4:11; Mark 4:34; Mark 3:23; Ps 49:4; Ps 78:2; Matt 13:3; Matt 13:10; Matt 13:34; Matt 13:35

in his.

Mark 12:38; Matt 7:28; Joh 7:16; Joh 7:17; Joh 18:19

 

 

SV

3 Hoort toe: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

KJV

3 Hearken G191 ; Behold G2400 , there went out G1831 a sower G4687 to sow G4687 :

YLT

3 `Hearken, lo, the sower went forth to sow;

WHNU

3 ακουετε G191 V-PAM-2P ιδου G2400 V-2AAM-2S εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM σπειρων G4687 V-PAP-NSM σπειραι G4687 V-AAN

Darby

3 Hearken: Behold, the sower went forth to sow.

TSK - Markus 4:3

 

Hearken.

Mark 4:9; Mark 4:23; Mark 7:14; Mark 7:16; Deut 4:1; Ps 34:11; Ps 45:10; Spr 7:24; Spr 8:32; Jes 46:3; Jes 46:12

Jes 55:1; Jes 55:2; Hand 2:14; Hebr 2:1-3; Jak 2:5; Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:29

there.

Mark 4:14; Mark 4:26-29; Pred 11:6; Jes 28:23-26; Matt 13:3; Matt 13:24; Matt 13:26; Luk 8:5-8

Joh 4:35-38; 1Kor 3:6-9

 

 

SV

4 En het geschiedde in het zaaien, dat het ene [deel zaads] viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op.

KJV

4 And G2532 it came to pass G1096, as G1722 he sowed G4687 , some G3739 G3303 fell G4098 by G3844 the way side G3598, and G2532 the fowls G4071 of the air G3772 came G2064 and G2532 devoured G2719 it G846 up G2719 .

YLT

4 and it came to pass, in the sowing, some fell by the way, and the fowls of the heaven did come and devour it;

WHNU

4 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM σπειρειν G4687 V-PAN ο G3739 R-NSN μεν G3303 PRT επεσεν G4098 V-2AAI-3S παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S τα G3588 T-NPN πετεινα G4071 N-NPN και G2532 CONJ κατεφαγεν G2719 V-2AAI-3S αυτο G846 P-ASN

Darby

4 And it came to pass as he sowed, one fell by the wayside, and the birds came and devoured it.

TSK - Markus 4:4

 

Mark 4:15; Gen 15:11; Matt 13:4; Matt 13:19; Luk 8:5; Luk 8:12

 

 

SV

5 En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.

KJV

5 And G1161 some G243 fell G4098 on G1909 stony ground G4075, where G3699 it had G2192 not G3756 much G4183 earth G1093 ; and G2532 immediately G2112 it sprang up G1816 , because G1223 it had G2192 no G3361 depth G899 of earth G1093 :

YLT

5 and other fell upon the rocky ground, where it had not much earth, and immediately it sprang forth, because of not having depth of earth,

WHNU

5 και G2532 CONJ αλλο G243 A-NSN επεσεν G4098 V-2AAI-3S επι G1909 PREP το G3588 T-ASN πετρωδες G4075 A-ASN   [και] G2532 CONJ οπου G3699 ADV ουκ G3756 PRT-N ειχεν G2192 V-IAI-3S γην G1093 N-ASF πολλην G4183 A-ASF και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV εξανετειλεν G1816 V-AAI-3S δια G1223 PREP το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N εχειν G2192 V-PAN βαθος G899 N-ASN γης G1093 N-GSF

Darby

5 And another fell on the rocky ground, where it had not much earth, and immediately it sprung up out [of the ground] because it had no depth of earth;

TSK - Markus 4:5

 

Mark 4:16; Mark 4:17; Ezech 11:19; Ezech 36:26; Hos 10:12; Amos 6:12; Matt 13:5; Matt 13:6; Matt 13:20; Luk 8:6; Luk 8:13

 

 

SV

6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord.

KJV

6 But G1161 when G393 the sun G2246 was up G393 , it was scorched G2739; and G2532 because G1223 it had G2192 no G3361 root G4491 , it withered away G3583.

YLT

6 and the sun having risen, it was scorched, and because of not having root it did wither;

WHNU

6 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ανετειλεν G393 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM εκαυματισθη G2739 V-API-3S και G2532 CONJ δια G1223 PREP το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N εχειν G2192 V-PAN ριζαν G4491 N-ASF εξηρανθη G3583 V-API-3S

Darby

6 and when the sun arose it was burnt up, and because of its not having any root, it withered.

TSK - Markus 4:6

 

the sun.

Hoogl 1:6; Jes 25:4; Jona 4:8; Jak 1:11; Openb 7:16

no root.

Ps 1:3; Ps 1:4; Ps 92:13-15; Jer 17:5-8; Efez 3:17; Kol 2:7; 2Thess 2:10; Judas 1:12

 

 

SV

7 En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.

KJV

7 And G2532 some G243 fell G4098 among G1519 thorns G173 , and G2532 the thorns G173 grew up G305 , and G2532 choked G4846 it G846 , and G2532 it yielded G1325 no G3756 fruit G2590 .

YLT

7 and other fell toward the thorns, and the thorns did come up, and choke it, and fruit it gave not;

WHNU

7 και G2532 CONJ αλλο G243 A-NSN επεσεν G4098 V-2AAI-3S εις G1519 PREP τας G3588 T-APF ακανθας G173 N-APF και G2532 CONJ ανεβησαν G305 V-2AAI-3P αι G3588 T-NPF ακανθαι G173 N-NPF και G2532 CONJ συνεπνιξαν G4846 V-AAI-3P αυτο G846 P-ASN και G2532 CONJ καρπον G2590 N-ASM ουκ G3756 PRT-N εδωκεν G1325 V-AAI-3S

Darby

7 And another fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit.

TSK - Markus 4:7

 

Mark 4:18; Mark 4:19; Gen 3:17; Gen 3:18; Jer 4:3; Matt 13:7; Matt 13:22; Luk 8:7; Luk 8:14; Luk 12:15; Luk 21:34

1Tim 6:9; 1Tim 6:10; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16

 

 

SV

8 En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd[voud]. [Kol 1:6];

KJV

8 And G2532 other G243 fell G4098 on G1519 good G2570 ground G1093 , and G2532 did yield G1325 fruit G2590 that sprang up G305 and G2532 increased G837 ; and G2532 brought forth G5342, some G1520 thirty G5144 , and G2532 some G1520 sixty G1835 , and G2532 some G1520 an hundred G1540. [Kol 1:6];

YLT

8 and other fell to the good ground, and was giving fruit, coming up and increasing, and it bare, one thirty-fold, and one sixty, and one an hundred.' [Kol 1:6];

WHNU

8 και G2532 CONJ αλλα G243 A-NPN επεσεν G4098 V-2AAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF την G3588 T-ASF καλην G2570 A-ASF και G2532 CONJ εδιδου G1325 V-IAI-3S καρπον G2590 N-ASM αναβαινοντα G305 V-PAP-ASM και G2532 CONJ αυξανομενα G837 V-PPP-APN και G2532 CONJ εφερεν G5342 V-IAI-3S   εις G1519 PREP εν G1722 G1520 A-NSN τριακοντα G5144 A-NUI και G2532 CONJ εν G1722 G1520 A-NSN εξηκοντα G1835 A-NUI και G2532 CONJ εν G1722 G1520 A-NSN εκατον G1540 A-NUI [Kol 1:6];

Darby

8 And another fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing; and bore, one thirty, and one sixty, and one a hundred. [Kol 1:6];

TSK - Markus 4:8

 

fell.

Mark 4:20; Jes 58:1; Jer 23:29; Matt 13:8; Matt 13:23; Luk 8:8; Luk 8:15; Joh 1:12; Joh 1:13

Joh 3:19-21; Joh 7:17; Joh 15:5; Hand 17:11; Kol 1:6; Hebr 4:1; Hebr 4:2; Jak 1:19-22

1Pe 2:1-3

an hundred.

Gen 26:12; Filipp 1:11

 

 

SV

9 En Hij zeide tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore.

KJV

9 And G2532 he said G3004 unto them G846 , He that hath G2192 ears G3775 to hear G191 , let him hear G191.

YLT

9 And he said to them, `He who is having ears to hear--let him hear.'

WHNU

9 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S ος G3739 R-NSM εχει G2192 V-PAI-3S ωτα G3775 N-APN ακουειν G191 V-PAN ακουετω G191 V-PAM-3S

Darby

9 And he said, He that has ears to hear, let him hear.

TSK - Markus 4:9

 

See on ver.

Mark 4:3; Mark 4:23; Mark 4:24

Mark 7:14; Mark 7:16; Matt 11:15; Matt 13:9; Matt 15:10; Luk 8:18

Openb 3:6; Openb 3:13; Openb 3:22

 

 

SV

10 En3 4  als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem [waren], met de twaalven, naar de gelijkenis.   3Matt 13:10;  4Luk 8:9;

KJV

10 And G1161 when G3753 he was G1096 alone G2651 , they that were about G4012 him G846 with G4862 the twelve G1427 asked G2065 of him G846 the parable G3850. Matt 13:10; Luk 8:9;

YLT

10 And when he was alone, those about him, with the twelve, did ask him of the simile, Matt 13:10; Luk 8:9;

WHNU

10 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S κατα G2596 PREP μονας G3441 A-APF ηρωτων G2065 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM περι G4012 PREP αυτον G846 P-ASM συν G4862 PREP τοις G3588 T-DPM δωδεκα G1427 A-NUI τας G3588 T-APF παραβολας G3850 N-APF Matt 13:10; Luk 8:9;

Darby

10 And when he was alone, those about him with the twelve asked him [as to] the parables. Matt 13:10; Luk 8:9;

TSK - Markus 4:10

 

Mark 4:34; Mark 7:17; Spr 13:20; Matt 13:10-17; Matt 13:36; Luk 8:9-15

 

 

SV

11 En Hij zeide tot hen: Het5 6  is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar7  dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen;    5Matt 11:25;  62Kor 2:14;  72Kor 3:14;

KJV

11 And G2532 he said G3004 unto them G846 , Unto you G5213 it is given G1325 to know G1097 the mystery G3466 of the kingdom G932 of God G2316 : but G1161 unto them G1565 that are without G1854, all [these] things G3956 are done G1096 in G1722 parables G3850 : Matt 11:25; 2Kor 2:14; 2Kor 3:14;

YLT

11 and he said to them, `To you it hath been given to know the secret of the reign of God, but to those who are without, in similes are all the things done; Matt 11:25; 2Kor 2:14; 2Kor 3:14;

WHNU

11 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM υμιν G5213 P-2DP το G3588 T-ASN μυστηριον G3466 N-ASN δεδοται G1325 V-RPI-3S της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εκεινοις G1565 D-DPM δε G1161 CONJ τοις G3588 T-DPM εξω G1854 ADV εν G1722 PREP παραβολαις G3850 N-DPF τα G3588 T-NPN παντα G3956 A-NPN γινεται G1096 V-PNI-3S Matt 11:25; 2Kor 2:14; 2Kor 3:14;

Darby

11 And he said to them, To you is given [to know] the mystery of the kingdom of God; but to them who are without, all things are done in parables, Matt 11:25; 2Kor 2:14; 2Kor 3:14;

TSK - Markus 4:11

 

Unto you.

Matt 11:25; Matt 13:11; Matt 13:12; Matt 13:16; Matt 16:17; Luk 8:10; Luk 10:21-24; 1Kor 4:7; 2Kor 4:6

Efez 1:9; Efez 2:4-10; Tit 3:3-7; Jak 1:16-18; 1Joh 5:20

them.

1Kor 5:12; 1Kor 5:13; Kol 4:5; 1Thess 4:12; 1Tim 3:7

all these.

Mt 13:13

 

 

SV

12 Opdat8 9 10 11 12 13  zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.       8Jes 6:9;  9Matt 13:14;  10Luk 8:10;  11Joh 12:40;  12Hand 28:26;  13Rom 11:8;

KJV

12 That G2443 seeing G991 they may see G991, and G2532 not G3361 perceive G1492 ; and G2532 hearing G191 they may hear G191, and G2532 not G3361 understand G4920; lest at any time G3379 they should be converted G1994 , and G2532 [their] sins G265 should be forgiven G863 them G846 . Jes 6:9; Matt 13:14; Luk 8:10; Joh 12:40; Hand 28:26; Rom 11:8;

YLT

12 that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they may turn, and the sins may be forgiven them.' Jes 6:9; Matt 13:14; Luk 8:10; Joh 12:40; Hand 28:26; Rom 11:8;

WHNU

12 ινα G2443 CONJ βλεποντες G991 V-PAP-NPM βλεπωσιν G991 V-PAS-3P και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ιδωσιν G1492 V-2AAS-3P και G2532 CONJ ακουοντες G191 V-PAP-NPM ακουωσιν G191 V-PAS-3P και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N συνιωσιν G4920 V-PAS-3P μηποτε G3379 ADV επιστρεψωσιν G1994 V-AAS-3P και G2532 CONJ αφεθη G863 V-APS-3S αυτοις G846 P-DPM Jes 6:9; Matt 13:14; Luk 8:10; Joh 12:40; Hand 28:26; Rom 11:8;

Darby

12 that beholding they may behold and not see, and hearing they may hear and not understand, lest it may be, they should be converted and they should be forgiven. Jes 6:9; Matt 13:14; Luk 8:10; Joh 12:40; Hand 28:26; Rom 11:8;

TSK - Markus 4:12

 

That seeing.Rather, as [hina ] frequently denotes, "So that seeing they see, and do not perceive, and hearing they hear, and do not understand," etc.  The expression appears to be proverbial; and relates to those who might see what they now overlook through inattention and folly.  See the parallel texts.

Deut 29:4; Jes 6:9; Jes 6:10; Jes 44:18; Jer 5:21; Matt 13:14; Matt 13:15; Luk 8:10

Joh 12:37-41; Hand 28:25-27; Rom 11:8-10

be converted.

Jer 31:18-20; Ezech 18:27-32; Hand 3:19; 2Tim 2:25; Hebr 6:6

 

 

SV

13 En Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? [Matt 13:18]; [Luk 8:11];

KJV

13 And G2532 he said G3004 unto them G846 , Know ye G1492 not G3756 this G5026 parable G3850 ? and G2532 how then G4459 will ye know G1097 all G3956 parables G3850 ? [Matt 13:18]; [Luk 8:11];

YLT

13 And he saith to them, `Have ye not known this simile? and how shall ye know all the similes? [Matt 13:18]; [Luk 8:11];

WHNU

13 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P την G3588 T-ASF παραβολην G3850 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF και G2532 CONJ πως G4459 ADV-I πασας G3956 A-APF τας G3588 T-APF παραβολας G3850 N-APF γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P [Matt 13:18]; [Luk 8:11];

Darby

13 And he says to them, Do ye not know this parable? and how will ye be acquainted with all the parables? [Matt 13:18]; [Luk 8:11];

TSK - Markus 4:13

 

Know.

Mark 7:17; Mark 7:18; Matt 13:51; Matt 13:52; Matt 15:15-17; Matt 16:8; Matt 16:9; Luk 24:25; 1Kor 3:1; 1Kor 3:2

Hebr 5:11-14; Openb 3:19

 

 

SV

14 De14 15  zaaier [is], [die] het Woord zaait.   14Matt 13:19;  15Luk 8:11;

KJV

14 The sower G4687 soweth G4687 the word G3056 . Matt 13:19; Luk 8:11;

YLT

14 He who is sowing doth sow the word; Matt 13:19; Luk 8:11;

WHNU

14 ο G3588 T-NSM σπειρων G4687 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM σπειρει G4687 V-PAI-3S Matt 13:19; Luk 8:11;

Darby

14 The sower sows the word: Matt 13:19; Luk 8:11;

TSK - Markus 4:14

 

sower.  See on ver.

Mark 4:3; Jes 32:20; Matt 13:19; Matt 13:37; Luk 8:11

the word.

Mark 2:2; Kol 1:5; Kol 1:6; 1Petr 1:23-25

 

 

SV

15 En dezen zijn, die bij den weg [bezaaid worden], waarin het Woord gezaaid wordt; en als zij het gehoord hebben, zo komt de satan terstond, en neemt het Woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was.

KJV

15 And G1161 these G3778 are they G1526 by G3844 the way side G3598, where G3699 the word G3056 is sown G4687 ; but G2532 when G3752 they have heard G191, Satan G4567 cometh G2064 immediately G2112, and G2532 taketh away G142 the word G3056 that was sown G4687 in G1722 their G846 hearts G2588 .

YLT

15 and these are they by the way where the word is sown: and whenever they may hear, immediately cometh the Adversary, and he taketh away the word that hath been sown in their hearts.

WHNU

15 ουτοι G3778 D-NPM δε G1161 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF οπου G3699 ADV σπειρεται G4687 V-PPI-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ ακουσωσιν G191 V-AAS-3P ευθυς G2117 ADV ερχεται G2064 V-PNI-3S ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM και G2532 CONJ αιρει G142 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM τον G3588 T-ASM εσπαρμενον G4687 V-RPP-ASM εις G1519 PREP αυτους G846 P-APM

Darby

15 and these are they by the wayside where the word is sown, and when they hear, immediately Satan comes and takes away the word that was sown in them.

TSK - Markus 4:15

 

these.  See on ver.

Mark 4:4; Gen 19:14; Jes 53:1; Matt 22:5; Luk 8:12; Luk 14:18; Luk 14:19

Hand 17:18-20; Hand 17:32; Hand 18:14-17; Hand 25:19; Hand 25:20; Hand 26:31; Hand 26:32; Hebr 2:1; Hebr 12:16

Satan.

Job 1:6-12; Zach 3:1; Matt 13:19; Hand 5:3; 2Kor 2:11; 2Kor 4:3; 2Kor 4:4

2Thess 2:9; 1Petr 5:8; Openb 12:9; Openb 20:2; Openb 20:3; Openb 20:7; Openb 20:10

 

 

SV

16 En dezen zijn desgelijks, die op de steenachtige [plaatsen] bezaaid worden; welke, als zij het Woord gehoord hebben, terstond hetzelve met vreugde ontvangen. [Luk 8:13];

KJV

16 And G2532 these G3778 are they G1526 likewise G3668 which are sown G4687 on G1909 stony ground G4075; who G3739 , when G3752 they have heard G191 the word G3056 , immediately G2112 receive G2983 it G846 with G3326 gladness G5479 ; [Luk 8:13];

YLT

16 `And these are they, in like manner, who on the rocky ground are sown: who, whenever they may hear the word, immediately with joy do receive it, [Luk 8:13];

WHNU

16 και G2532 CONJ ουτοι G3778 D-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P   ομοιως G3668 ADV οι G3588 T-NPM επι G1909 PREP τα G3588 T-APN πετρωδη G4075 A-APN σπειρομενοι G4687 V-PPP-NPM οι G3739 R-NPM οταν G3752 CONJ ακουσωσιν G191 V-AAS-3P τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM ευθυς G2117 ADV μετα G3326 PREP χαρας G5479 N-GSF λαμβανουσιν G2983 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM [Luk 8:13];

Darby

16 And these are they in like manner who are sown upon the rocky places, who when they hear the word, immediately receive it with joy, [Luk 8:13];

TSK - Markus 4:16

 

which.

Mark 6:20; Mark 10:17-22; Ezech 33:31; Ezech 33:32; Matt 8:19; Matt 8:20; Matt 13:20; Matt 13:21; Luk 8:13

Joh 5:35; Hand 8:13; Hand 8:18-21; Hand 24:25; Hand 24:26; Hand 26:28

 

 

SV

17 En hebben geen wortel in zichzelven, maar zijn voor een tijd; daarna, als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo worden zij terstond geërgerd.

KJV

17 And G2532 have G2192 no G3756 root G4491 in G1722 themselves G1438, and G235 so endure G1526 but for a time G4340: afterward G1534 , when affliction G2347 or G2228 persecution G1375 ariseth G1096 for G1223 the word's sake G3056, immediately G2112 they are offended G4624.1

  1offended: or, stumbled, or, caused to fall into sin

YLT

17 and have not root in themselves, but are temporary; afterward tribulation or persecution having come because of the word, immediately they are stumbled.

WHNU

17 και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εχουσιν G2192 V-PAI-3P ριζαν G4491 N-ASF εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM αλλα G235 CONJ προσκαιροι G4340 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P ειτα G1534 ADV γενομενης G1096 V-2ADP-GSF θλιψεως G2347 N-GSF η G2228 PRT διωγμου G1375 N-GSM δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM ευθυς G2117 ADV σκανδαλιζονται G4624 V-PPI-3P

Darby

17 and they have no root in themselves, but are for a time: then, tribulation arising, or persecution on account of the word, immediately they are offended.

TSK - Markus 4:17

 

have.

Mark 4:5; Mark 4:6; Job 19:28; Job 27:8-10; Matt 12:31; Luk 12:10; Joh 8:31; Joh 15:2-7

2Tim 1:15; 2Tim 2:17; 2Tim 2:18; 2Tim 4:10; 1Joh 2:19

when.

Matt 11:6; Matt 13:21; Matt 24:9; Matt 24:10; 1Kor 10:12; 1Kor 10:13; Gal 6:12; 1Thess 3:3-5; 2Tim 4:16

Hebr 10:29; Openb 2:10; Openb 2:13

 

 

SV

18 En dezen zijn, die in de doornen bezaaid worden; [namelijk] degenen, die het Woord horen; [1Tim 6:17];

KJV

18 And G2532 these G3778 are G1526 they which are G1526 sown G4687 among G1519 thorns G173 ; such as G3778 hear G191 the word G3056 , [1Tim 6:17];

YLT

18 `And these are they who toward the thorns are sown: these are they who are hearing the word, [1Tim 6:17];

WHNU

18 και G2532 CONJ αλλοι G243 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM εις G1519 PREP τας G3588 T-APF ακανθας G173 N-APF σπειρομενοι G4687 V-PPP-NPM ουτοι G3778 D-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM ακουσαντες G191 V-AAP-NPM [1Tim 6:17];

Darby

18 And others are they who are sown among the thorns: these are they who have heard the word, [1Tim 6:17];

TSK - Markus 4:18

 

See on ver.

Mark 4:7; Jer 4:3; Matt 13:22; Luk 8:14

 

 

SV

19 En16 17 18 19  de zorgvuldigheden dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.     16Matt 19:23;  17Mark 10:23;  18Luk 18:24;  191Tim 6:9;

KJV

19 And G2532 the cares G3308 of this G5127 world G165 , and G2532 the deceitfulness G539 of riches G4149 , and G2532 the lusts G1939 of G4012 other things G3062 entering in G1531 , choke G4846 the word G3056 , and G2532 it becometh G1096 unfruitful G175 .2

  2lusts: or, inordinate desires  Matt 19:23; Mark 10:23; Luk 18:24; 1Tim 6:9;

YLT

19 and the anxieties of this age, and the deceitfulness of the riches, and the desires concerning the other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Matt 19:23; Mark 10:23; Luk 18:24; 1Tim 6:9;

WHNU

19 και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF μεριμναι G3308 N-NPF του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF απατη G539 N-NSF του G3588 T-GSM πλουτου G4149 N-GSM και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF περι G4012 PREP τα G3588 T-APN λοιπα G3062 A-APN επιθυμιαι G1939 N-NPF εισπορευομεναι G1531 V-PNP-NPF συμπνιγουσιν G4846 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM και G2532 CONJ ακαρπος G175 A-NSM γινεται G1096 V-PNI-3S Matt 19:23; Mark 10:23; Luk 18:24; 1Tim 6:9;

Darby

19 and the cares of life, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things, entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. Matt 19:23; Mark 10:23; Luk 18:24; 1Tim 6:9;

TSK - Markus 4:19

 

the cares.

Luk 10:41; Luk 12:17-21; Luk 12:29; Luk 12:30; Luk 14:18-20; Luk 21:34; Filipp 4:6; 2Tim 4:10

the deceitfulness.

Spr 23:5; Pred 4:8; Pred 5:10-16; 1Tim 6:9; 1Tim 6:10; 1Tim 6:17

and the lusts.

1Petr 4:2; 1Petr 4:3; 1Joh 2:15-17

unfruitful.

Jes 5:2; Jes 5:4; Matt 3:10; Joh 15:2; Hebr 6:7; Hebr 6:8; 2Petr 1:8; Judas 1:12

 

 

SV

20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd[voud].

KJV

20 And G2532 these G3778 are G1526 they which are sown G4687 on G1909 good G2570 ground G1093 ; such as G3748 hear G191 the word G3056 , and G2532 receive G3858 [it], and G2532 bring forth fruit G2592, some G1520 thirtyfold G5144, some G2532 G1520 sixty G1835 , and G2532 some G1520 an hundred G1540.

YLT

20 `And these are they who on the good ground have been sown: who do hear the word, and receive, and do bear fruit, one thirty-fold, and one sixty, and one an hundred.'

WHNU

20 και G2532 CONJ εκεινοι G1565 D-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF την G3588 T-ASF καλην G2570 A-ASF σπαρεντες G4687 V-2APP-NPM οιτινες G3748 R-NPM ακουουσιν G191 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM και G2532 CONJ παραδεχονται G3858 V-PNI-3P και G2532 CONJ καρποφορουσιν G2592 V-PAI-3P εν G1722 G1520 A-NSN τριακοντα G5144 A-NUI και G2532 CONJ   [εν] G1722 G1520 A-NSN εν G1722 G1520 A-NSN εξηκοντα G1835 A-NUI και G2532 CONJ   [εν] G1722 G1520 A-NSN εν G1722 G1520 A-NSN εκατον G1540 A-NUI

Darby

20 And these are they who have been sown on the good ground, such as hear the word and receive it, and bear fruit; one thirty, and one sixty, and one a hundred [fold] .

TSK - Markus 4:20

 

which.  See on ver.

Mark 4:8; Matt 13:23; Luk 8:15; Joh 15:4; Joh 15:5; Rom 7:4; Gal 5:22; Gal 5:23; Filipp 1:11

Kol 1:10; 1Thess 4:1; 2Petr 1:8

an hundred.

Ge 26:12

 

 

SV

21 En20 21 22  Hij zeide tot hen: Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde? [Is het] niet, opdat zij op den kandelaar gezet worde?    20Matt 5:15;  21Luk 8:16;  22Luk 11:33;

KJV

21 And G2532 he said G3004 unto them G846 , Is G3385 a candle G3088 brought G2064 to G2443 be put G5087 under G5259 a bushel G3426 , or G2228 under G5259 a bed G2825 ? and not G3756 to G2443 be set G2007 on G1909 a candlestick G3087?3

  3bushel: the word in the original signifieth a less measure  Matt 5:15; Luk 8:16; Luk 11:33;

YLT

21 And he said to them, `Doth the lamp come that under the measure it may be put, or under the couch--not that it may be put on the lamp-stand? Matt 5:15; Luk 8:16; Luk 11:33;

WHNU

21 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM   οτι G3754 CONJ μητι G3385 PRT-I ερχεται G2064 V-PNI-3S ο G3588 T-NSM λυχνος G3088 N-NSM ινα G2443 CONJ υπο G5259 PREP τον G3588 T-ASM μοδιον G3426 N-ASM τεθη G5087 V-APS-3S η G2228 PRT υπο G5259 PREP την G3588 T-ASF κλινην G2825 N-ASF ουχ G3756 PRT-N ινα G2443 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF λυχνιαν G3087 N-ASF τεθη G5087 V-APS-3S Matt 5:15; Luk 8:16; Luk 11:33;

Darby

21 And he said to them, Does the lamp come that it should be put under the bushel or under the couch? [Is it] not that it should be set upon the lamp-stand? Matt 5:15; Luk 8:16; Luk 11:33;

TSK - Markus 4:21

 

Is a.

Jes 60:1-3; Matt 5:15; Luk 8:16; Luk 11:33; 1Kor 12:7; Efez 5:3-15

Filipp 2:15; Filipp 2:16

bushel."The word in the original signifieth a less measure, as Mt 5:15, marg."

 

 

SV

22 Want23 24 25 26  er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, [om] verborgen [te zijn], maar opdat het in het openbaar zou komen.     23Job 12:22;  24Matt 10:26;  25Luk 8:17;  26Luk 12:2;

KJV

22 For G1063 there is G2076 nothing G3756 hid G2927 G5100 , which G3739 shall G5319 not G3362 be manifested G5319; neither G3761 was any thing kept G1096 secret G614 , but G235 that G2443 it should come G2064 abroad G1519 G5318 . Job 12:22; Matt 10:26; Luk 8:17; Luk 12:2;

YLT

22 for there is not anything hid that may not be manifested, nor was anything kept hid but that it may come to light. Job 12:22; Matt 10:26; Luk 8:17; Luk 12:2;

WHNU

22 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S κρυπτον G2927 A-NSN εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N ινα G2443 CONJ φανερωθη G5319 V-APS-3S ουδε G3761 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S αποκρυφον G614 A-NSN αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ ελθη G2064$TB G1519 PREP φανερον G5318 A-ASM Job 12:22; Matt 10:26; Luk 8:17; Luk 12:2;

Darby

22 For there is nothing hidden which shall not be made manifest; nor does any secret thing take place, but that it should come to light. Job 12:22; Matt 10:26; Luk 8:17; Luk 12:2;

TSK - Markus 4:22

 

Ps 40:9; Ps 40:10; Ps 78:2-4; Pred 12:14; Matt 10:26; Matt 10:27; Luk 8:17; Luk 12:2; Luk 12:3; Hand 4:20

Hand 20:27; 1Kor 4:5; 1Joh 1:1-3

 

 

SV

23 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.

KJV

23 If any man G1536 have G2192 ears G3775 to hear G191 , let him hear G191.

YLT

23 If any hath ears to hear--let him hear.'

WHNU

23 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM εχει G2192 V-PAI-3S ωτα G3775 N-APN ακουειν G191 V-PAN ακουετω G191 V-PAM-3S

Darby

23 If any one have ears to hear, let him hear.

TSK - Markus 4:23

 

Mark 4:9; Matt 11:15; Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:29

 

 

SV

24 En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met27 28  wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden.   27Matt 7:2;  28Luk 6:38;  [Matt 13:12]; [Luk 11:33];

KJV

24 And G2532 he said G3004 unto them G846 , Take heed G991 what G5101 ye hear G191 : with G1722 what G3739 measure G3358 ye mete G3354 , it shall be measured G3354 to you G5213 : and G2532 unto you G5213 that hear G191 shall more be given G4369. Matt 7:2; Luk 6:38; [Matt 13:12]; [Luk 11:33];

YLT

24 And he said to them, `Take heed what ye hear; in what measure ye measure, it shall be measured to you; and to you who hear it shall be added; Matt 7:2; Luk 6:38; [Matt 13:12]; [Luk 11:33];

WHNU

24 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM βλεπετε G991 V-PAM-2P τι G5101 I-ASN ακουετε G191 V-PAI-2P εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN μετρω G3358 N-DSN μετρειτε G3354 V-PAI-2P μετρηθησεται G3354 V-FPI-3S υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ προστεθησεται G4369 V-FPI-3S υμιν G5213 P-2DP Matt 7:2; Luk 6:38; [Matt 13:12]; [Luk 11:33];

Darby

24 And he said to them, Take heed what ye hear; with what measure ye mete, it shall be meted to you; and there shall be [more] added to you. Matt 7:2; Luk 6:38; [Matt 13:12]; [Luk 11:33];

TSK - Markus 4:24

 

Take.

Spr 19:27; Luk 8:18; Hand 17:11; Hebr 2:1; 1Joh 4:1; 1Petr 2:2; 2Petr 2:1-3

with.

Matt 7:2; Luk 6:37; Luk 6:38; 2Kor 9:6

hear.

Mark 9:7; Jes 55:3; Joh 5:25; Joh 10:16; Joh 10:27

 

 

SV

25 Want29 30 31 32  zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.     29Matt 13:12;  30Matt 25:29;  31Luk 8:18;  32Luk 19:26;

KJV

25 For G1063 G302 he that G3739 hath G2192 , to him G846 shall be given G1325: and G2532 he that G3739 hath G2192 not G3756 , from G575 him G846 shall be taken G142 even G2532 that which G3739 he hath G2192 . Matt 13:12; Matt 25:29; Luk 8:18; Luk 19:26;

YLT

25 for whoever may have, there shall be given to him, and whoever hath not, also that which he hath shall be taken from him.' Matt 13:12; Matt 25:29; Luk 8:18; Luk 19:26;

WHNU

25 ος G3739 R-NSM γαρ G1063 CONJ εχει G2192 V-PAI-3S δοθησεται G1325 V-FPI-3S αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM ουκ G3756 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εχει G2192 V-PAI-3S αρθησεται G142 V-FPI-3S απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM Matt 13:12; Matt 25:29; Luk 8:18; Luk 19:26;

Darby

25 For whosoever has, to him shall be given; and he who has not, even what he has shall be taken from him. Matt 13:12; Matt 25:29; Luk 8:18; Luk 19:26;

TSK - Markus 4:25

 

Matt 13:12; Matt 25:28; Matt 25:29; Luk 8:18; Luk 16:9-12; Luk 19:24-26; Joh 15:2

 

 

SV

26 En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp;

KJV

26 And G2532 he said G3004 , So G3779 is G2076 the kingdom G932 of God G2316 , as G5613 if G1437 a man G444 should cast G906 seed G4703 into G1909 the ground G1093;

YLT

26 And he said, `Thus is the reign of God: as if a man may cast the seed on the earth,

WHNU

26 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S ουτως G3779 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ως G5613 ADV ανθρωπος G444 N-NSM βαλη G906 V-2AAS-3S τον G3588 T-ASM σπορον G4703 N-ASM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF

Darby

26 And he said, Thus is the kingdom of God, as if a man should cast the seed upon the earth,

TSK - Markus 4:26

 

So.

Matt 3:2; Matt 4:17; Matt 13:11; Matt 13:31; Matt 13:33; Luk 13:18

as.

Mark 4:3; Mark 4:4; Mark 4:14-20; Spr 11:18; Pred 11:4; Pred 11:6; Jes 28:24-26; Jes 32:20; Matt 13:3; Matt 13:24

Luk 8:5; Luk 8:11; Joh 4:36-38; Joh 12:24; 1Kor 3:6-9; Jak 3:18; 1Petr 1:23-25

 

 

SV

27 En [voorts] sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.

KJV

27 And G2532 should sleep G2518, and G2532 rise G1453 night G3571 and G2532 day G2250 , and G2532 the seed G4703 should spring G985 and G2532 grow up G3373 , he G846 knoweth G1492 not G3756 how G5613 .

YLT

27 and may sleep, and may rise night and day, and the seed spring up and grow, he hath not known how;

WHNU

27 και G2532 CONJ καθευδη G2518 V-PAS-3S και G2532 CONJ εγειρηται G1453 V-PPS-3S νυκτα G3571 N-ASF και G2532 CONJ ημεραν G2250 N-ASF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM σπορος G4703 N-NSM βλαστα G985 V-PAS-3S και G2532 CONJ μηκυνηται G3373 V-PPS-3S ως G5613 ADV ουκ G3756 PRT-N οιδεν G1492 V-RAI-3S αυτος G846 P-NSM

Darby

27 and should sleep and rise up night and day, and the seed should sprout and grow, he does not know how.

TSK - Markus 4:27

 

and grow.

Pred 8:17; Pred 11:5; Joh 3:7; Joh 3:8; 1Kor 15:37; 1Kor 15:38; 2Thess 1:3; 2Petr 3:18

 

 

SV

28 Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.

KJV

28 For G1063 the earth G1093 bringeth forth fruit G2592 of herself G844 ; first G4412 the blade G5528 , then G1534 the ear G4719 , after that G1534 the full G4134 corn G4621 in G1722 the ear G4719 .

YLT

28 for of itself doth the earth bear fruit, first a blade, afterwards an ear, afterwards full corn in the ear;

WHNU

28 αυτοματη G844 A-NSF η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF καρποφορει G2592 V-PAI-3S πρωτον G4412 ADV χορτον G5528 N-ASM   ειτεν G1534 ADV σταχυν G4719 N-ASM ειτεν G1534 ADV πληρη G4134 A-ASM ειτα G1534 ADV σταχυν G4719 N-ASM ειτα G1534 ADV πληρης G4134 A-NSM σιτον G4621 N-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM σταχυι G4719 N-DSM

Darby

28 The earth bears fruit of itself, first [the] blade, then an ear, then full corn in the ear.

TSK - Markus 4:28

 

the earth.

Gen 1:11; Gen 1:12; Gen 2:4; Gen 2:5; Gen 2:9; Gen 4:11; Gen 4:12; Jes 61:11

first.

Mark 4:31; Mark 4:32; Ps 1:3; Ps 92:13; Ps 92:14; Spr 4:18; Pred 3:1; Pred 3:11; Hos 6:3; Filipp 1:6; Filipp 1:9-11

Kol 1:10; 1Thess 3:12; 1Thess 3:13

blade.

Mt 13:26

 

 

SV

29 En als de vrucht [zich] voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.

KJV

29 But G1161 when G3752 the fruit G2590 is brought forth G3860, immediately G2112 he putteth in G649 the sickle G1407 , because G3754 the harvest G2326 is come G3936 .4

  4brought…: or, ripe

YLT

29 and whenever the fruit may yield itself, immediately he doth send forth the sickle, because the harvest hath come.'

WHNU

29 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ παραδοι G3860 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM καρπος G2590 N-NSM ευθυς G2117 ADV αποστελλει G649 V-PAI-3S το G3588 T-ASN δρεπανον G1407 N-ASN οτι G3754 CONJ παρεστηκεν G3936 V-RAI-3S ο G3588 T-NSM θερισμος G2326 N-NSM

Darby

29 But when the fruit is produced, immediately he sends the sickle, for the harvest is come.

TSK - Markus 4:29

 

brought forth.  or, ripe.

Job 5:26; 2Tim 4:7; 2Tim 4:8

he putteth.

Jes 57:1; Jes 57:2; Joel 3:13; Matt 13:30; Matt 13:40-43; Openb 14:13-17

 

 

SV

30 En33 34  Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken?   33Matt 13:31;  34Luk 13:18;

KJV

30 And G2532 he said G3004 , Whereunto G5101 shall we liken G3666 the kingdom G932 of God G2316 ? or G2228 with G1722 what G4169 comparison G3850 shall we compare G3846 it G846 ? Matt 13:31; Luk 13:18;

YLT

30 And he said, `To what may we liken the reign of God, or in what simile may we compare it? Matt 13:31; Luk 13:18;

WHNU

30 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S πως G4459 ADV-I ομοιωσωμεν G3666 V-AAS-1P την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM η G2228 PRT εν G1722 PREP τινι G5101 I-DSM αυτην G846 P-ASF παραβολη G3850 N-DSF θωμεν G5087 V-2AAS-1P Matt 13:31; Luk 13:18;

Darby

30 And he said, How should we liken the kingdom of God, or with what comparison should we compare it? Matt 13:31; Luk 13:18;

TSK - Markus 4:30

 

Klaagl 2:13; Matt 11:16; Luk 13:18; Luk 13:20; Luk 13:21

 

 

SV

31 [Namelijk] bij een mosterdzaad, hetwelk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden, die op de aarde [zijn].

KJV

31 [It is] like G5613 a grain G2848 of mustard seed G4615, which G3739 , when G3752 it is sown G4687 in G1909 the earth G1093 , is less G3398 than all G3956 the seeds G4690 that be G2076 in G1909 the earth G1093 :

YLT

31 As a grain of mustard, which, whenever it may be sown on the earth, is less than any of the seeds that are on the earth;

WHNU

31 ως G5613 ADV κοκκω G2848 N-DSM σιναπεως G4615 N-GSN ος G3739 R-NSM οταν G3752 CONJ σπαρη G4687 V-2APS-3S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF μικροτερον G3398 A-NSN-C ον G1510 V-PXP-NSN παντων G3956 A-GPN των G3588 T-GPN σπερματων G4690 N-GPN των G3588 T-GPN επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF

Darby

31 As to a grain of mustard [seed] , which, when it is sown upon the earth, is less than all seeds which are upon the earth,

TSK - Markus 4:31

 

like.

Matt 13:31-33; Luk 13:18; Luk 13:19

mustard seed.Mustard, [sinapi ,] is a well-known plant of the tetradynamia siliquosa class, distinguished by its yellow cruciform flowers, with expanding calyx, and its pods smooth, square, and close to the stem.  Its seed was probably the smallest known to the Jews; and though its ordinary height does not exceed four feet, yet a species grows to the height of from three to five cubits, with a tapering, ligneous stalk, and spreading branches.

is less than.

Gen 22:17; Gen 22:18; Ps 72:16-19; Jes 2:2; Jes 2:3; Jes 9:7; Jes 49:6; Jes 49:7; Jes 53:2; Jes 53:12; Jes 54:1-3

Jes 60:22; Ezech 17:22-24; Dan 2:34; Dan 2:35; Dan 2:44; Dan 2:45; Amos 9:11-15; Micha 4:1; Micha 4:2

Zach 2:11; Zach 8:20-23; Zach 12:8; Zach 14:6-9; Mal 1:11; Hand 2:41; Hand 4:4; Hand 5:14; Hand 19:20

Hand 21:20; Openb 11:15; Openb 20:1-6

 

 

SV

32 En wanneer het gezaaid is, gaat het op, en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen.

KJV

32 But G2532 when G3752 it is sown G4687, it groweth up G305 , and G2532 becometh G1096 greater than G3187 all G3956 herbs G3001 , and G2532 shooteth out G4160 great G3173 branches G2798 ; so that G5620 the fowls G4071 of the air G3772 may G1410 lodge G2681 under G5259 the shadow G4639 of it G846 .

YLT

32 and whenever it may be sown, it cometh up, and doth become greater than any of the herbs, and doth make great branches, so that under its shade the fowls of the heaven are able to rest.'

WHNU

32 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ σπαρη G4687 V-2APS-3S αναβαινει G305 V-PAI-3S και G2532 CONJ γινεται G1096 V-PNI-3S μειζον G3173 A-NSN-C παντων G3956 A-GPN των G3588 T-GPN λαχανων G3001 N-GPN και G2532 CONJ ποιει G4160 V-PAI-3S κλαδους G2798 N-APM μεγαλους G3173 A-APM ωστε G5620 CONJ δυνασθαι G1410 V-PNN υπο G5259 PREP την G3588 T-ASF σκιαν G4639 N-ASF αυτου G846 P-GSM τα G3588 T-APN πετεινα G4071 N-APN του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM κατασκηνουν G2681 V-PAN

Darby

32 and when it has been sown, mounts up and becomes greater than all herbs, and produces great branches, so that the birds of heaven can roost under its shadow.

TSK - Markus 4:32

 

and becometh.

Spr 4:18; Jes 11:9

shooteth.

Ps 80:9-11; Ezech 31:3-10; Dan 4:10-14; Dan 4:20-22

lodge.

Ps 91:1; Hoogl 2:3; Jes 32:2; Klaagl 4:20

 

 

SV

33 En35  door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het Woord, naardat zij het horen konden.  35Matt 13:34;

KJV

33 And G2532 with many G4183 such G5108 parables G3850 spake he G2980 the word G3056 unto them G846 , as G2531 they were able G1410 to hear G191 [it]. Matt 13:34;

YLT

33 And with many such similes he was speaking to them the word, as they were able to hear, Matt 13:34;

WHNU

33 και G2532 CONJ τοιαυταις G5108 D-DPF παραβολαις G3850 N-DPF πολλαις G4183 A-DPF ελαλει G2980 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM καθως G2531 ADV ηδυναντο G1410 V-INI-3P-ATT ακουειν G191 V-PAN Matt 13:34;

Darby

33 And with many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear, Matt 13:34;

TSK - Markus 4:33

 

with.

Matt 13:34; Matt 13:35

as.

Joh 16:12; 1Kor 3:1; 1Kor 3:2; Hebr 5:11-14

 

 

SV

34 En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder.

KJV

34 But G1161 without G5565 a parable G3850 spake G2980 he not G3756 unto them G846 : and G1161 when they were alone G2398 G2596, he expounded G1956 all things G3956 to his G846 disciples G3101 .

YLT

34 and without a simile he was not speaking to them, and by themselves, to his disciples he was expounding all.

WHNU

34 χωρις G5565 ADV δε G1161 CONJ παραβολης G3850 N-GSF ουκ G3756 PRT-N ελαλει G2980 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF δε G1161 CONJ τοις G3588 T-DPM ιδιοις G2398 A-DPM μαθηταις G3101 N-DPM επελυεν G1956 V-IAI-3S παντα G3956 A-APN

Darby

34 but without a parable spoke he not to them; and in private he explained all things to his disciples.

TSK - Markus 4:34

 

when.

Mark 4:10; Mark 7:17-23; Matt 13:36-43; Matt 15:15-20; Luk 8:9; Luk 8:10; Luk 24:27; Luk 24:44-46

 

 

SV

35 En36 37  op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.   36Matt 8:23;  37Luk 8:22;

KJV

35 And G2532 the G1722 same G1565 day G2250 , when the even G3798 was come G1096 , he saith G3004 unto them G846 , Let us pass over G1330 unto G1519 the other side G4008. Matt 8:23; Luk 8:22;

YLT

35 And he saith to them on that day, evening having come, `We may pass over to the other side;' Matt 8:23; Luk 8:22;

WHNU

35 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF οψιας G3798 A-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF διελθωμεν G1330 V-2AAS-1P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN περαν G4008 ADV Matt 8:23; Luk 8:22;

Darby

35 And on that day, when evening was come, he says to them, Let us go over to the other side: Matt 8:23; Luk 8:22;

TSK - Markus 4:35

 

the same.

Matt 8:23; Luk 8:22

Let.

Mark 5:21; Mark 6:45; Mark 8:13; Matt 8:18; Matt 14:22; Joh 6:1; Joh 6:17; Joh 6:25

 

 

SV

36 En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem.

KJV

36 And G2532 when they had sent away G863 the multitude G3793 , they took G3880 him G846 even as G5613 he was G2258 in G1722 the ship G4143 . And G1161 there were G2258 also G2532 with G3326 him G846 other G243 little ships G4142.

YLT

36 and having let away the multitude, they take him up as he was in the boat, and other little boats also were with him.

WHNU

36 και G2532 CONJ αφεντες G863 V-2AAP-NPM τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM παραλαμβανουσιν G3880 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM ως G5613 ADV ην G2258 V-IXI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN πλοιω G4143 N-DSN και G2532 CONJ αλλα G243 A-NPN πλοια G4143 N-NPN ην G2258 V-IXI-3S μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

36 and having sent away the crowd, they take him with [them] , as he was, in the ship. But other ships also were with him.

TSK - Markus 4:36

 

even.

Mark 4:1; Mark 3:9

 

 

SV

37 En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.

KJV

37 And G2532 there arose G1096 a great G3173 storm G2978 of wind G417 , and G1161 the waves G2949 beat G1911 into G1519 the ship G4143 , so that G5620 it G846 was G1072 now G2235 full G1072 .

YLT

37 And there cometh a great storm of wind, and the waves were beating on the boat, so that it is now being filled,

WHNU

37 και G2532 CONJ γινεται G1096 V-PNI-3S λαιλαψ G2978 N-NSF μεγαλη G3173 A-NSF ανεμου G417 N-GSM και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN κυματα G2949 N-NPN επεβαλλεν G1911 V-IAI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πλοιον G4143 N-ASN ωστε G5620 CONJ ηδη G2235 ADV γεμιζεσθαι G1072 V-PPN το G3588 T-ASN πλοιον G4143 N-ASN

Darby

37 And there comes a violent gust of wind, and the waves beat into the ship, so that it already filled.

TSK - Markus 4:37

 

there arose.

Matt 8:23; Matt 8:24; Luk 8:22; Luk 8:23

great storm.

Job 1:12; Job 1:19; Ps 107:23-31; Jona 1:4; Hand 27:14-20; Hand 27:41; 2Kor 11:25

 

 

SV

38 En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan?

KJV

38 And G2532 he G846 was G2258 in G1909 the hinder part of the ship G4403 , asleep G2518 on G1909 a pillow G4344 : and G2532 they awake G1326 him G846 , and G2532 say G3004 unto him G846 , Master G1320 , carest G3199 thou G4671 not G3756 that G3754 we perish G622 ?

YLT

38 and he himself was upon the stern, upon the pillow sleeping, and they wake him up, and say to him, `Teacher, art thou not caring that we perish?'

WHNU

38 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πρυμνη G4403 N-DSF επι G1909 PREP το G3588 T-ASN προσκεφαλαιον G4344 N-ASN καθευδων G2518 V-PAP-NSM και G2532 CONJ εγειρουσιν G1453 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM διδασκαλε G1320 N-VSM ου G3756 PRT-N μελει G3199 V-PQI-3S σοι G4671 P-2DS οτι G3754 CONJ απολλυμεθα G622 V-PMI-1P

Darby

38 And *he* was in the stern sleeping on the cushion. And they awake him up and say to him, Teacher, dost thou not care that we are perishing?

TSK - Markus 4:38

 

in the.

Joh 4:6; Hebr 2:17; Hebr 4:15

and they.

1Kon 18:27-29; Job 8:5; Job 8:6; Ps 44:23; Ps 44:24; Jes 51:9; Jes 51:10; Matt 8:25; Luk 8:24

carest.

Ps 10:1; Ps 10:2; Ps 22:1; Ps 22:2; Ps 77:7-10; Jes 40:27; Jes 40:28; Jes 49:14-16; Jes 54:6-8; Jes 63:15

Jes 64:12; Klaagl 3:8; 1Petr 5:7

 

 

SV

39 En Hij opgewekt zijnde, bestrafte38 39 40  den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.    38Job 26:12;  39Ps 107:29;  40Jes 51:10;

KJV

39 And G2532 he arose G1326 , and rebuked G2008 the wind G417 , and G2532 said G2036 unto the sea G2281, Peace G4623 , be still G5392 . And G2532 the wind G417 ceased G2869 , and G2532 there was G1096 a great G3173 calm G1055 . Job 26:12; Ps 107:29; Jes 51:10;

YLT

39 And having waked up, he rebuked the wind, and said to the sea, `Peace, be stilled;' and the wind did lull, and there was a great calm: Job 26:12; Ps 107:29; Jes 51:10;

WHNU

39 και G2532 CONJ διεγερθεις G1326 V-APP-NSM επετιμησεν G2008 V-AAI-3S τω G3588 T-DSM ανεμω G417 N-DSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S τη G3588 T-DSF θαλασση G2281 N-DSF σιωπα G4623 V-PAM-2S πεφιμωσο G5392 V-RPM-2S και G2532 CONJ εκοπασεν G2869 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ανεμος G417 N-NSM και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S γαληνη G1055 N-NSF μεγαλη G3173 A-NSF Job 26:12; Ps 107:29; Jes 51:10;

Darby

39 And awaking up he rebuked the wind, and said to the sea, Silence; be mute. And the wind fell, and there was a great calm. Job 26:12; Ps 107:29; Jes 51:10;

TSK - Markus 4:39

 

he arose.

Ex 14:16; Ex 14:22; Ex 14:28; Ex 14:29; Job 38:11; Ps 29:10; Ps 93:3; Ps 93:4; Ps 104:7-9; Ps 107:29

Ps 148:8; Spr 8:29; Jer 5:22

rebuked.

Mark 9:25; Nahum 1:4; Luk 4:39

the wind.

Ps 89:9; Klaagl 3:31

 

 

SV

40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?

KJV

40 And G2532 he said G2036 unto them G846 , Why G5101 are ye G2075 so G3779 fearful G1169 ? how is it G4459 that ye have G2192 no G3756 faith G4102 ?

YLT

40 and he said to them, `Why are ye so fearful? how have ye not faith?'

WHNU

40 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-NSN δειλοι G1169 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P ουπω G3768 ADV εχετε G2192 V-PAI-2P πιστιν G4102 N-ASF

Darby

40 And he said to them, Why are ye [thus] fearful? how [is it] ye have not faith?

TSK - Markus 4:40

 

Why.

Ps 46:1-3; Jes 42:3; Jes 43:2; Matt 8:26; Matt 14:31; Luk 8:25; Joh 6:19; Joh 6:20

no faith.

Matt 6:30; Matt 16:8

 

 

SV

41 En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

KJV

41 And G2532 they feared G5399 exceedingly G5401 G3173 , and G2532 said G3004 one G240 to G4314 another G240 , What G5101 manner of man G686 is G2076 this G3778 , that G3754 even G2532 the wind G417 and G2532 the sea G2281 obey G5219 him G846 ?

YLT

41 and they feared a great fear, and said one to another, `Who, then, is this, that even the wind and the sea do obey him?'

WHNU

41 και G2532 CONJ εφοβηθησαν G5399 V-AOI-3P φοβον G5401 N-ASM μεγαν G3173 A-ASM και G2532 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM τις G5101 I-NSM αρα G687 PRT-I ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ανεμος G417 N-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF θαλασσα G2281 N-NSF υπακουει G5219 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM

Darby

41 And they feared [with] great fear, and said one to another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him?

TSK - Markus 4:41

 

feared.

Mark 5:33; 1Sam 12:18-20; 1Sam 12:24; Ps 89:7; Jona 1:9; Jona 1:10; Jona 1:15; Jona 1:16; Mal 2:5

Hebr 12:28; Openb 15:4

What.

Mark 7:37; Job 38:11; Matt 8:27; Matt 14:32; Luk 4:36; Luk 8:25

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 5)