Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 3) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 5)


1 Korinthe 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Alzo houde ons een [ieder] mens, als1 2 3 4  dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.     1Matt 24:45;  22Kor 6:4;  3Kol 1:25;  4Tit 1:7;  [1Kor 2:7];

KJV

1 Let G3049 a man G444 so G3779 account G3049 of us G2248, as G5613 of the ministers G5257 of Christ G5547, and G2532 stewards G3623 of the mysteries G3466 of God G2316. Matt 24:45; 2Kor 6:4; Kol 1:25; Tit 1:7; [1Kor 2:7];

YLT

1 Let a man so reckon us as officers of Christ, and stewards of the secrets of God, Matt 24:45; 2Kor 6:4; Kol 1:25; Tit 1:7; [1Kor 2:7];

WHNU

1 ουτως G3779 ADV ημας G2248 P-1AP λογιζεσθω G3049 V-PNM-3S ανθρωπος G444 N-NSM ως G5613 ADV υπηρετας G5257 N-APM χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ οικονομους G3623 N-APM μυστηριων G3466 N-GPN θεου G2316 N-GSM Matt 24:45; 2Kor 6:4; Kol 1:25; Tit 1:7; [1Kor 2:7];

Darby

1 Let a man so account of us as servants of Christ, and stewards of [the] mysteries of God. Matt 24:45; 2Kor 6:4; Kol 1:25; Tit 1:7; [1Kor 2:7];

TSK - 1 Korinthe 4:1

 

1 In what account the ministers ought to be had.

7 We have nothing which we have not received.

9 The apostles spectacles to the world, angels, and men;

13 the filth and offscouring of the world;

15 yet our fathers in Christ;

16 whom we ought to follow.

 

 

account.

1Kor 4:13; 2Kor 12:6

the ministers.

1Kor 3:5; 1Kor 9:16-18; Matt 24:45; 2Kor 4:5; 2Kor 6:4; 2Kor 11:23; Kol 1:25; 1Tim 3:6

and stewards.

Luk 12:42; Luk 16:1-3; Tit 1:7; 1Petr 4:10

mysteries.

1Kor 2:7; Matt 13:11; Mark 4:11; Luk 8:10; Rom 16:25; Efez 1:9; Efez 3:3-9; Efez 6:19

Kol 1:26; Kol 1:27; Kol 2:2; Kol 4:3; 1Tim 3:9; 1Tim 3:16

 

 

SV

2 En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat5  elk getrouw bevonden worde.  5Luk 12:42;

KJV

2 G3739 G1161 Moreover G3063 it is required G2212 in G1722 stewards G3623, that G2443 a man G5100 be found G2147 faithful G4103. Luk 12:42;

YLT

2 and as to the rest, it is required in the stewards that one may be found faithful, Luk 12:42;

WHNU

2 ωδε G5602 ADV λοιπον G3063 A-ASN ζητειται G2212 V-PPI-3S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM οικονομοις G3623 N-DPM ινα G2443 CONJ πιστος G4103 A-NSM τις G5100 X-NSM ευρεθη G2147 V-APS-3S Luk 12:42;

Darby

2 Here, further, it is sought in stewards, that a man be found faithful. Luk 12:42;

TSK - 1 Korinthe 4:2

 

that.

1Kor 4:17; 1Kor 7:25; Num 12:7; Spr 13:17; Matt 25:21; Matt 25:23; Luk 12:42; Luk 16:10-12

2Kor 2:17; 2Kor 4:2; Kol 1:7; Kol 4:7; Kol 4:17

 

 

SV

3 Doch mij is voor het minste, dat ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menselijk oordeel; ja, ik oordeel ook mijzelven niet. [Matt 7:1];

KJV

3 But G1161 with me G1698 it is G2076 a very small thing G1519 G1646 that G2443 I should be judged G350 of G5259 you G5216, or G2228 of G5259 man's G442 judgment G2250: yea G235, I judge G350 not G3761 mine own self G1683.1

  1judgment: Gr. day  [Matt 7:1];

YLT

3 and to me it is for a very little thing that by you I may be judged, or by man's day, but not even myself do I judge, [Matt 7:1];

WHNU

3 εμοι G1698 P-1DS δε G1161 CONJ εις G1519 PREP ελαχιστον G1646 A-ASN εστιν G2076 V-PXI-3S ινα G2443 CONJ υφ G5259 PREP υμων G5216 P-2GP ανακριθω G350 V-APS-1S η G2228 PRT υπο G5259 PREP ανθρωπινης G442 A-GSF ημερας G2250 N-GSF αλλ G235 CONJ ουδε G3761 ADV εμαυτον G1683 F-1ASM ανακρινω G350 V-PAI-1S [Matt 7:1];

Darby

3 But for me it is the very smallest matter that I be examined of you or of man's day. Nor do I even examine myself. [Matt 7:1];

TSK - 1 Korinthe 4:3

 

it is.

1Kor 2:15; 1Sam 16:7; Joh 7:24

judgment.  Gr. day.

3:13

 

 

SV

4 Want ik ben mijzelven van geen ding bewust; doch6 7 8  ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; maar Die mij oordeelt, is de Heere.    6Ex 34:7;  7Job 9:2;  8Ps 143:2;

KJV

4 For G1063 I know G4894 nothing G3762 by myself G1683; yet G235 am I G1344 not G3756 hereby G1722 G5129 justified G1344: but G1161 he that judgeth G350 me G3165 is G2076 the Lord G2962.2

  2know: or, I am not conscious of any fault  Ex 34:7; Job 9:2; Ps 143:2;

YLT

4 for of nothing to myself have I been conscious, but not in this have I been declared right--and he who is discerning me is the Lord: Ex 34:7; Job 9:2; Ps 143:2;

WHNU

4 ουδεν G3762 A-ASN γαρ G1063 CONJ εμαυτω G1683 F-1DSM συνοιδα G4894 V-RAI-1S αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN δεδικαιωμαι G1344 V-RPI-1S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ανακρινων G350 V-PAP-NSM με G3165 P-1AS κυριος G2962 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S Ex 34:7; Job 9:2; Ps 143:2;

Darby

4 For I am conscious of nothing in myself; but I am not justified by this: but he that examines me is the Lord. Ex 34:7; Job 9:2; Ps 143:2;

TSK - 1 Korinthe 4:4

 

For.[Ouden  gar  emauto  sunoida] "For I am not conscious to myself of any guilt" or neglect of duty. Wetstien has shown, from the classics, that this is the proper signification of [suneidein.]

I know.

Job 27:6; Ps 7:3-5; Joh 21:17; 2Kor 1:12; 1Joh 3:20; 1Joh 3:21

yet.

Job 9:2; Job 9:3; Job 9:20; Job 15:14; Job 25:4; Job 40:4; Ps 19:12; Ps 130:3; Ps 143:2; Spr 21:2

Rom 3:19; Rom 3:20; Rom 4:2

but.

1Kor 4:5; Ps 26:12; Ps 50:6; 2Kor 5:10

 

 

SV

5 Zo9 10  dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke11 12  ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.     9Matt 7:1;  10Rom 2:1;  11Dan 7:10;  12Openb 20:12;  [Job 12:22]; [Pred 12:14]; [Luk 6:37];

KJV

5 Therefore G5620 judge G2919 nothing G3361 G5100 before G4253 the time G2540, until G2193 G302 the Lord G2962 come G2064, who G3739 both G2532 will bring to light G5461 the hidden things G2927 of darkness G4655, and G2532 will make manifest G5319 the counsels G1012 of the hearts G2588: and G2532 then G5119 shall every man G1538 have G1096 praise G1868 of G575 God G2316. Matt 7:1; Rom 2:1; Dan 7:10; Openb 20:12; [Job 12:22]; [Pred 12:14]; [Luk 6:37];

YLT

5 so, then, nothing before the time judge ye, till the Lord may come, who will both bring to light the hidden things of the darkness, and will manifest the counsels of the hearts, and then the praise shall come to each from God. Matt 7:1; Rom 2:1; Dan 7:10; Openb 20:12; [Job 12:22]; [Pred 12:14]; [Luk 6:37];

WHNU

5 ωστε G5620 CONJ μη G3361 PRT-N προ G4253 PREP καιρου G2540 N-GSM τι G5100 X-ASN κρινετε G2919 V-PAM-2P εως G2193 CONJ αν G302 PRT ελθη G2064 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ φωτισει G5461 V-FAI-3S τα G3588 T-APN κρυπτα G2927 A-APN του G3588 T-GSN σκοτους G4655 N-GSN και G2532 CONJ φανερωσει G5319 V-FAI-3S τας G3588 T-APF βουλας G1012 N-APF των G3588 T-GPF καρδιων G2588 N-GPF και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV ο G3588 T-NSM επαινος G1868 N-NSM γενησεται G1096 V-FDI-3S εκαστω G1538 A-DSM απο G575 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Matt 7:1; Rom 2:1; Dan 7:10; Openb 20:12; [Job 12:22]; [Pred 12:14]; [Luk 6:37];

Darby

5 So that do not judge anything before [the] time, until the Lord shall come, who shall also both bring to light the hidden things of darkness, and shall make manifest the counsels of hearts; and then shall each have [his]  praise from God. Matt 7:1; Rom 2:1; Dan 7:10; Openb 20:12; [Job 12:22]; [Pred 12:14]; [Luk 6:37];

TSK - 1 Korinthe 4:5

 

judge.

Matt 7:1; Matt 7:2; Luk 6:37; Rom 2:1; Rom 2:16; Rom 14:4; Rom 14:10-13; Jak 4:11

until.

1Kor 1:7; 1Kor 11:26; 1Kor 15:23; Matt 24:30; Matt 24:46; 1Thess 5:2; Jak 5:7; 2Petr 3:4; 2Petr 3:12; Judas 1:14

Re 1:7

who.

1Kor 3:13; Pred 11:9; Pred 12:14; Mal 3:18; Luk 12:1-3; Rom 2:16; 2Kor 4:2; Hebr 4:13

Re 20:12

praise.

Matt 25:21; Matt 25:23; Joh 5:44; Rom 2:7; Rom 2:29; 2Kor 5:10; 2Kor 10:18; 1Petr 1:7; 1Petr 5:4

 

 

SV

6 En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelven en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil; opdat gij aan ons zoudt leren, niet13 14  te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet, de een om eens anders wil, opgeblazen wordt tegen den ander.   13Spr 3:7;  14Rom 12:3;

KJV

6 And G1161 these things G5023, brethren G80, I have in a figure transferred G3345 to G1519 myself G1683 and G2532 [to] Apollos G625 for G1223 your sakes G5209; that G2443 ye might learn G3129 in G1722 us G2254 not G3361 to think G5426 [of men] above G5228 that G2443 which G3739 is written G1125, that no G3363 one G1520 of you be puffed up G5448 for G5228 one G1520 against G2596 another G2087. Spr 3:7; Rom 12:3;

YLT

6 And these things, brethren, I did transfer to myself and to Apollos because of you, that in us ye may learn not to think above that which hath been written, that ye may not be puffed up one for one against the other, Spr 3:7; Rom 12:3;

WHNU

6 ταυτα G5023 D-APN δε G1161 CONJ αδελφοι G80 N-VPM μετεσχηματισα G3345 V-AAI-1S εις G1519 PREP εμαυτον G1683 F-1ASM και G2532 CONJ απολλων G625 N-ASM δι G1223 PREP υμας G5209 P-2AP ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP μαθητε G3129 V-2AAS-2P το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N υπερ G5228 PREP α G3739 R-NPN γεγραπται G1125 V-RPI-3S ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N εις G1520 A-NSM υπερ G5228 PREP του G3588 T-GSM ενος G1520 A-GSM φυσιουσθε G5448 V-PPS-2P κατα G2596 PREP του G3588 T-GSM ετερου G2087 A-GSM Spr 3:7; Rom 12:3;

Darby

6 Now these things, brethren, I have transferred, in their application, to myself and Apollos, for your sakes, that ye may learn in us the [lesson of] not [letting your thoughts go]  above what is written, that ye may not be puffed up one for [such a] one against another. Spr 3:7; Rom 12:3;

TSK - 1 Korinthe 4:6

 

these.

1Kor 1:12; 1Kor 3:4-7; 2Kor 10:7; 2Kor 10:12; 2Kor 10:15; 2Kor 11:4; 2Kor 11:12-15

for.

1Kor 9:23; 2Kor 4:15; 2Kor 12:19; 1Thess 1:5; 2Tim 2:10

that ye.

Job 11:11; Job 11:12; Ps 8:4; Ps 146:3; Jes 2:22; Jer 17:5; Jer 17:6; Matt 23:8-10

Rom 12:3; 2Kor 12:6

be puffed.

1Kor 4:18; 1Kor 4:19; 1Kor 3:21; 1Kor 5:2; 1Kor 5:6; 1Kor 8:1; 1Kor 13:4; Num 11:28; Num 11:29; Joh 3:26; Joh 3:27; Kol 2:18

 

 

SV

7 Want wie onderscheidt u? En15 16  wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hadt?   15Joh 3:27;  16Jak 1:17;

KJV

7 For G1063 who G5101 maketh G1252 thee G4571 to differ G1252 [from another]? and G1161 what G5101 hast thou G2192 that G3739 thou didst G2983 not G3756 receive G2983? G1161 now if G1499 thou didst receive G2983 [it], why G5101 dost thou glory G2744, as G5613 if thou hadst G2983 not G3361 received G2983 [it]?3

  3maketh…: Gr. distinguisheth thee  Joh 3:27; Jak 1:17;

YLT

7 for who doth make thee to differ? and what hast thou, that thou didst not receive? and if thou didst also receive, why dost thou glory as not having received? Joh 3:27; Jak 1:17;

WHNU

7 τις G5101 I-NSM γαρ G1063 CONJ σε G4571 P-2AS διακρινει G1252 V-PAI-3S τι G5101 I-ASN δε G1161 CONJ εχεις G2192 V-PAI-2S ο G3739 R-ASN ουκ G3756 PRT-N ελαβες G2983 V-2AAI-2S ει G1487 COND δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ελαβες G2983 V-2AAI-2S τι G5101 I-ASN καυχασαι G2744 V-PNI-2S ως G5613 ADV μη G3361 PRT-N λαβων G2983 V-2AAP-NSM Joh 3:27; Jak 1:17;

Darby

7 For who makes thee to differ? and what hast thou which thou hast not received? but if also thou hast received, why boastest thou as not receiving? Joh 3:27; Jak 1:17;

TSK - 1 Korinthe 4:7

 

who.

1Kor 12:4-11; 1Kor 15:10; Rom 9:16-18; Efez 3:3-5; 2Thess 2:12-14; 1Tim 1:12-15

Tit 3:3-7

maketh thee to differ.  Gr. distinguisheth thee.  and what.

1Kor 3:5; 1Kor 7:7; 1Kron 29:11-16; 2Kron 1:7-12; Spr 2:6; Matt 25:14; Matt 25:15; Luk 19:13

Joh 1:16; Joh 3:27; Rom 1:5; Rom 12:6; Jak 1:17; 1Petr 4:10

why.

1Kor 5:6; 2Kron 32:23-29; Ezech 28:2-5; Ezech 29:3; Dan 4:30-32; Dan 5:18; Dan 5:23

Hand 12:22; Hand 12:23

 

 

SV

8 Alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij geheerst; en och, of gij heerstet, opdat ook wij met u heersen mochten!

KJV

8 Now G2235 ye are G2075 full G2880, now G2235 ye are rich G4147, ye have reigned as kings G936 without G5565 us G2257: and G2532 I would to God G3785 G1065 ye did reign G936, that G2443 we G2249 also G2532 might reign with G4821 you G5213.

YLT

8 Already ye are having been filled, already ye were rich, apart from us ye did reign, and I would also ye did reign, that we also with you may reign together,

WHNU

8 ηδη G2235 ADV κεκορεσμενοι G2880 V-RPP-NPM εστε G2075 V-PXI-2P ηδη G2235 ADV επλουτησατε G4147 V-AAI-2P χωρις G5565 ADV ημων G2257 P-1GP εβασιλευσατε G936 V-AAI-2P και G2532 CONJ οφελον G3785 INJ γε G1065 PRT εβασιλευσατε G936 V-AAI-2P ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP υμιν G5213 P-2DP συμβασιλευσωμεν G4821 V-AAS-1P

Darby

8 Already ye are filled; already ye have been enriched; ye have reigned without us; and I would that ye reigned, that *we* also might reign with you.

TSK - 1 Korinthe 4:8

 

ye are full.

1Kor 1:5; 1Kor 3:1; 1Kor 3:2; 1Kor 5:6; Spr 13:7; Spr 25:14; Jes 5:21; Luk 1:51-53; Luk 6:25; Rom 12:3

Rom 12:16; Gal 6:3; Openb 3:17

without.

1Kor 4:18; Hand 20:29; Hand 20:30; Filipp 1:27; Filipp 2:12

and I.

Num 11:29; Hand 26:29; 2Kor 11:1

ye did.

Ps 122:5-9; Jer 28:6; Rom 12:15; 2Kor 13:9; 1Thess 2:19; 1Thess 2:20; 1Thess 3:6-9

2Tim 2:11; 2Tim 2:12; Openb 5:10

 

 

SV

9 Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als17 18 19  tot den dood verwezen; want wij zijn een20  schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen.     17Ps 44:22;  18Rom 8:36;  192Kor 4:11;  20Hebr 10:33;

KJV

9 For G1063 I think G1380 that G3754 God G2316 hath set forth G584 us G2248 the apostles G652 last G2078, as G5613 it were appointed to death G1935: for G3754 we are made G1096 a spectacle G2302 unto the world G2889, and G2532 to angels G32, and G2532 to men G444.4

  4spectacle: Gr. theatre  Ps 44:22; Rom 8:36; 2Kor 4:11; Hebr 10:33;

YLT

9 for I think that God did set forth us the apostles last--as appointed to death, because a spectacle we became to the world, and messengers, and men; Ps 44:22; Rom 8:36; 2Kor 4:11; Hebr 10:33;

WHNU

9 δοκω G1380 V-PAI-1S-C γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ημας G2248 P-1AP τους G3588 T-APM αποστολους G652 N-APM εσχατους G2078 A-APM απεδειξεν G584 V-AAI-3S ως G5613 ADV επιθανατιους G1935 A-APM οτι G3754 CONJ θεατρον G2302 N-NSN εγενηθημεν G1096 V-AOI-1P τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM και G2532 CONJ αγγελοις G32 N-DPM και G2532 CONJ ανθρωποις G444 N-DPM Ps 44:22; Rom 8:36; 2Kor 4:11; Hebr 10:33;

Darby

9 For I think that God has set us the apostles for the last, as appointed to death. For we have become a spectacle to the world, both to angels and men. Ps 44:22; Rom 8:36; 2Kor 4:11; Hebr 10:33;

TSK - 1 Korinthe 4:9

 

I.

1Kor 15:30-32; 2Kor 1:8-10; 2Kor 4:8-12; 2Kor 6:9; Filipp 1:29; Filipp 1:30; 1Thess 3:3

us the apostles last, as.  or, us the last apostles, as.

Ps 44:22; Rom 8:36; 1Thess 5:9; 1Thess 5:10; Openb 6:9-11

we are.

Hebr 10:33; Hebr 11:36

spectacle.  Gr. theatre.

Hand 19:29; Hand 19:31

to angels, and to men.

Hebr 1:14; Openb 7:11-14; Openb 17:6; Openb 17:7

 

 

SV

10 Wij21  [zijn] dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.  211Kor 2:3;

KJV

10 We G2249 [are] fools G3474 for G1223 Christ's G5547 sake G1223, but G1161 ye G5210 [are] wise G5429 in G1722 Christ G5547; we G2249 [are] weak G772, but G1161 ye G5210 [are] strong G2478; ye G5210 [are] honourable G1741, but G1161 we G2249 [are] despised G820. 1Kor 2:3;

YLT

10 we [are] fools because of Christ, and ye wise in Christ; we [are] ailing, and ye strong; ye glorious, and we dishonoured; 1Kor 2:3;

WHNU

10 ημεις G2249 P-1NP μωροι G3474 A-NPM δια G1223 PREP χριστον G5547 N-ASM υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ φρονιμοι G5429 A-NPM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ημεις G2249 P-1NP ασθενεις G772 A-NPM υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ ισχυροι G2478 A-NPM υμεις G5210 P-2NP ενδοξοι G1741 A-NPM ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ ατιμοι G820 A-NPM 1Kor 2:3;

Darby

10 *We* [are] fools for Christ's sake, but *ye* prudent in Christ: *we* weak, but *ye* strong: *ye* glorious, but *we* in dishonour. 1Kor 2:3;

TSK - 1 Korinthe 4:10

 

are fools.

1Kor 1:1-3; 1Kor 1:18-20; 1Kor 1:26-28; 1Kor 2:3; 1Kor 2:14; 1Kor 3:18; 2Kon 9:11; Hos 9:7; Hand 17:18; Hand 17:32

Ac 26:24

for.

Matt 5:11; Matt 10:22-25; Matt 24:9; Luk 6:22; Hand 9:16; 1Petr 4:14

are wise.

1Kor 4:8; 1Kor 10:14; 1Kor 10:15; Jer 8:8; Jer 8:9

we are weak.

1Kor 2:3; 2Kor 10:10; 2Kor 11:29; 2Kor 12:9; 2Kor 12:10; 2Kor 13:3; 2Kor 13:4; 2Kor 13:9

but ye.

1Kor 3:2; 1Kor 10:12

but we.

Spr 11:12; Jes 53:3; Luk 10:16; Luk 18:9; 1Thess 4:8

 

 

SV

11 Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen,22  en hebben geen vaste woonplaats;  22Hand 23:2;  [Filipp 4:12];

KJV

11 Even G891 unto this present G737 hour G5610 we G3983 both G2532 hunger G3983, and G2532 thirst G1372, and G2532 are naked G1130, and G2532 are buffeted G2852, and G2532 have no certain dwellingplace G790; Hand 23:2; [Filipp 4:12];

YLT

11 unto the present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and wander about, Hand 23:2; [Filipp 4:12];

WHNU

11 αχρι G891 PREP της G3588 T-GSF αρτι G737 ADV ωρας G5610 N-GSF και G2532 CONJ πεινωμεν G3983 V-PAI-1P και G2532 CONJ διψωμεν G1372 V-PAS-1P και G2532 CONJ γυμνιτευομεν G1130 V-PAI-1P και G2532 CONJ κολαφιζομεθα G2852 V-PPI-1P και G2532 CONJ αστατουμεν G790 V-PAI-1P Hand 23:2; [Filipp 4:12];

Darby

11 To the present hour we both hunger and thirst, and are in nakedness, and buffeted, and wander without a home, Hand 23:2; [Filipp 4:12];

TSK - 1 Korinthe 4:11

 

unto.

1Kor 9:4; 2Kor 4:8; 2Kor 6:4; 2Kor 6:5; 2Kor 11:26; 2Kor 11:27; Filipp 4:12

and are naked.

Job 22:6; Rom 8:35

and are buffeted.

Hand 14:19; Hand 16:23; Hand 23:2; 2Kor 11:23-25; 2Tim 3:11

and have.

Mt 8:20

 

 

SV

12 En23 24 25 26  arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij27 28 29 30 31  zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;          23Hand 18:3;  24Hand 20:34;  251Thess 2:9;  262Thess 3:8;  27Matt 5:44;  28Luk 6:28;  29Luk 23:34;  30Hand 7:60;  31Rom 12:14;  [Luk 6:27];

KJV

12 And G2532 labour G2872, working G2038 with our own G2398 hands G5495: being reviled G3058, we bless G2127; being persecuted G1377, we suffer it G430: Hand 18:3; Hand 20:34; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8; Matt 5:44; Luk 6:28; Luk 23:34; Hand 7:60; Rom 12:14; [Luk 6:27];

YLT

12 and labour, working with [our] own hands; being reviled, we bless; being persecuted, we suffer; Hand 18:3; Hand 20:34; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8; Matt 5:44; Luk 6:28; Luk 23:34; Hand 7:60; Rom 12:14; [Luk 6:27];

WHNU

12 και G2532 CONJ κοπιωμεν G2872 V-PAI-1P εργαζομενοι G2038 V-PNP-NPM ταις G3588 T-DPF ιδιαις G2398 A-DPF χερσιν G5495 N-DPF λοιδορουμενοι G3058 V-PPP-NPM ευλογουμεν G2127 V-PAI-1P διωκομενοι G1377 V-PPP-NPM ανεχομεθα G430 V-PNI-1P Hand 18:3; Hand 20:34; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8; Matt 5:44; Luk 6:28; Luk 23:34; Hand 7:60; Rom 12:14; [Luk 6:27];

Darby

12 and labour, working with our own hands. Railed at, we bless; persecuted, we suffer [it] ; Hand 18:3; Hand 20:34; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8; Matt 5:44; Luk 6:28; Luk 23:34; Hand 7:60; Rom 12:14; [Luk 6:27];

TSK - 1 Korinthe 4:12

 

labour.

1Kor 9:6; Hand 18:3; Hand 20:34; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8; 1Tim 4:10

being reviled.

Matt 5:44; Luk 6:28; Luk 23:34; Hand 7:60; Rom 12:14; Rom 12:20; 1Petr 2:23; 1Petr 3:9; Judas 1:9

being persecuted.

Matt 5:11; 1Petr 3:14; 1Petr 4:12-14; 1Petr 4:19

 

 

SV

13 Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld [en] aller afschrapsel tot nu toe. [Matt 5:44];

KJV

13 Being defamed G987, we intreat G3870: we are made G1096 as G5613 the filth G4027 of the world G2889, [and are] the offscouring G4067 of all things G3956 unto G2193 this day G737. [Matt 5:44];

YLT

13 being spoken evil of, we entreat; as filth of the world we did become--of all things an offscouring--till now. [Matt 5:44];

WHNU

13 δυσφημουμενοι G987 V-PPP-NPM παρακαλουμεν G3870 V-PAI-1P ως G5613 ADV περικαθαρματα G4027 N-NPN του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM εγενηθημεν G1096 V-AOI-1P παντων G3956 A-GPN περιψημα G4067 N-NSN εως G2193 CONJ αρτι G737 ADV [Matt 5:44];

Darby

13 insulted, we entreat: we are become as [the] offscouring of the world, [the] refuse of all, until now. [Matt 5:44];

TSK - 1 Korinthe 4:13

 

Klaagl 3:45; Hand 22:22

 

 

SV

14 Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als32  mijn lieve kinderen vermaan ik [u]321Thess 2:11;  [2Kor 6:13];

KJV

14 I write G1125 not G3756 these things G5023 to shame G1788 you G5209, but G235 as G5613 my G3450 beloved G27 sons G5043 I warn G3560 [you]. 1Thess 2:11; [2Kor 6:13];

YLT

14 Not [as] putting you to shame do I write these things, but as my beloved children I do admonish, 1Thess 2:11; [2Kor 6:13];

WHNU

14 ουκ G3756 PRT-N εντρεπων G1788 V-PAP-NSM υμας G5209 P-2AP γραφω G1125 V-PAI-1S ταυτα G5023 D-APN αλλ G235 CONJ ως G5613 ADV τεκνα G5043 N-NPN μου G3450 P-1GS αγαπητα G27 A-NPN  νουθετων G3560 V-PAP-NSM νουθετων G3560 V-PAP-NSM 1Thess 2:11; [2Kor 6:13];

Darby

14 Not [as] chiding do I write these things to you, but as my beloved children I admonish [you] . 1Thess 2:11; [2Kor 6:13];

TSK - 1 Korinthe 4:14

 

write.

1Kor 9:15; 2Kor 7:3; 2Kor 12:19

my.

1Kor 4:15; 2Kor 6:11-13; 2Kor 11:11; 2Kor 12:14; 2Kor 12:15; 1Thess 2:11

I.

Ezech 3:21; Hand 20:31; Kol 1:28; 1Thess 5:14

 

 

SV

15 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo [hebt gij] toch niet vele vaders; want33 34 35 36  in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.     33Hand 18:11;  34Gal 4:19;  35Filem 1:10;  36Jak 1:18;  [1Kor 9:1];

KJV

15 For G1063 though G1437 ye have G2192 ten thousand G3463 instructors G3807 in G1722 Christ G5547, yet G235 [have ye] not G3756 many G4183 fathers G3962: for G1063 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 I G1473 have begotten G1080 you G5209 through G1223 the gospel G2098. Hand 18:11; Gal 4:19; Filem 1:10; Jak 1:18; [1Kor 9:1];

YLT

15 for if a myriad of child-conductors ye may have in Christ, yet not many fathers; for in Christ Jesus, through the good news, I--I did beget you; Hand 18:11; Gal 4:19; Filem 1:10; Jak 1:18; [1Kor 9:1];

WHNU

15 εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ μυριους G3463 A-APM παιδαγωγους G3807 N-APM εχητε G2192 V-PAS-2P εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM αλλ G235 CONJ ου G3756 PRT-N πολλους G4183 A-APM πατερας G3962 N-APM εν G1722 PREP γαρ G1063 CONJ χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN εγω G1473 P-1NS υμας G5209 P-2AP εγεννησα G1080 V-AAI-1S Hand 18:11; Gal 4:19; Filem 1:10; Jak 1:18; [1Kor 9:1];

Darby

15 For if ye should have ten thousand instructors in Christ, yet not many fathers; for in Christ Jesus *I* have begotten you through the glad tidings. Hand 18:11; Gal 4:19; Filem 1:10; Jak 1:18; [1Kor 9:1];

TSK - 1 Korinthe 4:15

 

ye have.

2Ti 4:3

for.

1Kor 3:6; 1Kor 3:10; 1Kor 9:1; 1Kor 9:2; Hand 18:4-11; Rom 15:20; 2Kor 3:1-3; Gal 4:19; Tit 1:4

Filem 1:10-12; Filem 1:19; Jak 1:18; 1Petr 1:23

 

 

SV

16 Zo vermaan ik u dan: zijt37 38 39 40  mijn navolgers.     371Kor 11:1;  38Filipp 3:17;  391Thess 1:6;  402Thess 3:9;

KJV

16 Wherefore G3767 I beseech G3870 you G5209, be ye G1096 followers G3402 of me G3450. 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9;

YLT

16 I call upon you, therefore, become ye followers of me; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9;

WHNU

16 παρακαλω G3870 V-PAI-1S ουν G3767 CONJ υμας G5209 P-2AP μιμηται G3402 N-NPM μου G3450 P-1GS γινεσθε G1096 V-PNM-2P 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9;

Darby

16 I entreat you therefore, be my imitators. 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9;

TSK - 1 Korinthe 4:16

 

1Kor 11:1; Joh 10:4; Joh 10:5; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9; Hebr 13:7; 1Petr 5:3

 

 

SV

17 Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in den Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle Gemeenten leer. [1Tim 1:2];

KJV

17 For G1223 this G5124 cause G1223 have I sent G3992 unto you G5213 Timotheus G5095, who G3739 is G2076 my G3450 beloved G27 son G5043, and G2532 faithful G4103 in G1722 the Lord G2962, who G3739 shall bring G363 you G5209 into remembrance G363 of my G3450 ways G3598 which G3588 be in G1722 Christ G5547, as G2531 I teach G1321 every where G3837 in G1722 every G3956 church G1577. [1Tim 1:2];

YLT

17 because of this I sent to you Timotheus, who is my child, beloved and faithful in the Lord, who shall remind you of my ways in Christ, according as everywhere in every assembly I teach. [1Tim 1:2];

WHNU

17 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN επεμψα G3992 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP τιμοθεον G5095 N-ASM ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S μου G3450 P-1GS τεκνον G5043 N-NSN αγαπητον G27 A-ASN και G2532 CONJ πιστον G4103 A-ASN εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM ος G3739 R-NSM υμας G5209 P-2AP αναμνησει G363 V-FAI-3S τας G3588 T-APF οδους G3598 N-APF μου G3450 P-1GS τας G3588 T-APF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM [ιησου] G2424 N-DSM καθως G2531 ADV πανταχου G3837 ADV εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF εκκλησια G1577 N-DSF διδασκω G1321 V-PAI-1S [1Tim 1:2];

Darby

17 For this reason I have sent to you Timotheus, who is my beloved and faithful child in [the] Lord, who shall put you in mind of my ways [as] they [are] in Christ, according as I teach everywhere in every assembly. [1Tim 1:2];

TSK - 1 Korinthe 4:17

 

I sent.

1Kor 16:10; Hand 19:21; Hand 19:22; Filipp 2:19; 1Thess 3:2; 1Thess 3:3

who is.

1Kor 4:15; 1Tim 1:2; 2Tim 1:2

faithful.

1Kor 4:2; 1Kor 7:25; Num 12:7; Spr 13:17; Matt 24:45; Matt 25:21; Matt 25:23; Efez 6:21; Kol 1:7; Kol 4:9

2Tim 2:2; Openb 2:10; Openb 2:13

my ways.

1Kor 7:17; 1Kor 11:2; 1Kor 11:16; 1Kor 16:1; 2Tim 3:10

in.

14:33

 

 

SV

18 Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou.

KJV

18 Now G1161 some G5100 are puffed up G5448, as though G5613 I G3450 would G2064 not G3361 come G2064 to G4314 you G5209.

YLT

18 And as if I were not coming unto you certain were puffed up;

WHNU

18 ως G5613 ADV μη G3361 PRT-N ερχομενου G2064 V-PNP-GSM δε G1161 CONJ μου G3450 P-1GS προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εφυσιωθησαν G5448 V-API-3P τινες G5100 X-NPM

Darby

18 But some have been puffed up, as if I were not coming to you;

TSK - 1 Korinthe 4:18

 

1Kor 4:6-8; 1Kor 5:2

 

 

SV

19 Maar ik zal haast tot u komen, zo41 42 43  de Heere wil, en ik zal [dan] verstaan, niet de woorden dergenen, die opgeblazen zijn, maar de kracht.    41Hand 18:21;  42Hebr 6:3;  43Jak 4:15;

KJV

19 But G1161 I will come G2064 to G4314 you G5209 shortly G5030, if G1437 the Lord G2962 will G2309, and G2532 will know G1097, not G3756 the speech G3056 of them which are puffed up G5448, but G235 the power G1411. Hand 18:21; Hebr 6:3; Jak 4:15;

YLT

19 but I will come quickly unto you, if the Lord may will, and I will know not the word of those puffed up, but the power; Hand 18:21; Hebr 6:3; Jak 4:15;

WHNU

19 ελευσομαι G2064 V-FDI-1S δε G1161 CONJ ταχεως G5030 ADV προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εαν G1437 COND ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM θεληση G2309 V-AAS-3S και G2532 CONJ γνωσομαι G1097 V-FDI-1S ου G3756 PRT-N τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM των G3588 T-GPM πεφυσιωμενων G5448 V-RPP-GPM αλλα G235 CONJ την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF Hand 18:21; Hebr 6:3; Jak 4:15;

Darby

19 but I will come quickly to you, if the Lord will; and I will know, not the word of those that are puffed up, but the power. Hand 18:21; Hebr 6:3; Jak 4:15;

TSK - 1 Korinthe 4:19

 

I.

1Kor 14:5; Hand 19:21; 2Kor 1:15; 2Kor 1:17; 2Kor 1:23; 2Kor 2:1; 2Kor 2:2

if.

Hand 18:21; Rom 15:32; Hebr 6:3; Jak 4:15

not.

1Kor 4:18; 2Kor 13:1-4

but.

2:6

 

 

SV

20 Want44 45 46  het Koninkrijk Gods is niet [gelegen] in woorden, maar in kracht.    441Kor 2:4;  451Thess 1:5;  462Petr 1:16;

KJV

20 For G1063 the kingdom G932 of God G2316 [is] not G3756 in G1722 word G3056, but G235 in G1722 power G1411. 1Kor 2:4; 1Thess 1:5; 2Petr 1:16;

YLT

20 for not in word is the reign of God, but in power? 1Kor 2:4; 1Thess 1:5; 2Petr 1:16;

WHNU

20 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εν G1722 PREP λογω G3056 N-DSM η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP δυναμει G1411 N-DSF 1Kor 2:4; 1Thess 1:5; 2Petr 1:16;

Darby

20 For the kingdom of God [is] not in word, but in power. 1Kor 2:4; 1Thess 1:5; 2Petr 1:16;

TSK - 1 Korinthe 4:20

 

1Kor 1:24; 1Kor 2:4; Rom 1:16; Rom 14:17; Rom 15:19; 2Kor 10:4; 2Kor 10:5; 1Thess 1:5

 

 

SV

21 Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en [in] den geest der zachtmoedigheid?

KJV

21 What G5101 will ye G2309? shall I come G2064 unto G4314 you G5209 with G1722 a rod G4464, or G2228 in G1722 love G26, and G5037 [in] the spirit G4151 of meekness G4236?

YLT

21 what do ye wish? with a rod shall I come unto you, or in love, with a spirit also of meekness?

WHNU

21 τι G5101 I-ASN θελετε G2309 V-PAI-2P εν G1722 PREP ραβδω G4464 N-DSF ελθω G2064 V-2AAS-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP η G2228 PRT εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF πνευματι G4151 N-DSN τε G5037 PRT πραυτητος G4240 N-GSF

Darby

21 What will ye? that I come to you with a rod; or in love, and [in] a spirit of meekness?

TSK - 1 Korinthe 4:21

 

shall.

1Kor 5:5; 2Kor 10:2; 2Kor 10:6; 2Kor 10:8; 2Kor 12:20; 2Kor 12:21; 2Kor 13:2; 2Kor 3:10

and.

2Kor 10:1; 1Thess 2:7; Jak 3:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 3) | Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 5)