Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 15)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 17)


Mattheus 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En de1 2 3 4 5 †FarizeŽn en SadduceŽn tot Hem gekomen zijnde, en [Hem] verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.††††† 1Matt 12:38; 2Mark 8:11; 3Luk 11:29; 4Luk 12:54; 5Joh 6:30;† [Luk 11:16]; [Joh 2:18]; [1Kor 1:22];

KJV

1 The Pharisees G5330 also G2532 with the Sadducees G4523 came G4334 , and G2532 tempting G3985 desired G1905 him G846 that he would shew G1925 them G846 a sign G4592 from G1537 heaven G3772 . Matt 12:38; Mark 8:11; Luk 11:29; Luk 12:54; Joh 6:30; [Luk 11:16]; [Joh 2:18]; [1Kor 1:22];

YLT

1 And the Pharisees and Sadducees having come, tempting, did question him, to shew to them a sign from the heaven, Matt 12:38; Mark 8:11; Luk 11:29; Luk 12:54; Joh 6:30; [Luk 11:16]; [Joh 2:18]; [1Kor 1:22];

WHNU

1 και G2532 CONJ προσελθοντες G4334 V-2AAP-NPM † [οι] G3588 T-NPM οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM και G2532 CONJ σαδδουκαιοι G4523 N-NPM πειραζοντες G3985 V-PAP-NPM επηρωτησαν G1905 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM σημειον G4592 N-ASN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM επιδειξαι G1925 V-AAN αυτοις G846 P-DPM Matt 12:38; Mark 8:11; Luk 11:29; Luk 12:54; Joh 6:30; [Luk 11:16]; [Joh 2:18]; [1Kor 1:22];

Darby

1 And the Pharisees and Sadducees, coming to [him] , asked him, tempting [him] , to shew them a sign out of heaven. Matt 12:38; Mark 8:11; Luk 11:29; Luk 12:54; Joh 6:30; [Luk 11:16]; [Joh 2:18]; [1Kor 1:22];

TSK - Mattheus 16:1

 

1 The Pharisees require a sign.

5 Jesus warns his disciples of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

13 The people's opinion of Christ,

16 and Peter's confession of him.

21 Jesus foretells his death;

23 reproves Peter for dissuading him from it;

24 and admonishes those that will follow him, to bear the cross.

Pharisees.

Matt 5:20; Matt 9:11; Matt 12:14; Matt 15:1; Matt 22:15; Matt 22:34; Matt 23:2; Matt 27:62

Sadducees.

Matt 16:6; Matt 16:11; Matt 3:7; Matt 3:8; Matt 22:23; Mark 12:18; Luk 20:27; Hand 4:1; Hand 5:17; Hand 23:6-8

tempting.

Matt 19:3; Matt 22:18; Matt 22:35; Mark 10:2; Mark 12:15; Luk 10:25; Luk 11:16; Luk 11:53; Luk 11:54; Luk 20:23; Joh 8:6

a sign.

Matt 12:38; Matt 12:39; Mark 8:11-13; Luk 11:16; Luk 11:29; Luk 11:30; Luk 12:54-56; Joh 6:30; Joh 6:31

1Co 1:22

 

 

SV

2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als6 †het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;† 6Luk 12:54;

KJV

2 G1161 He answered G611 and said G2036 unto them G846 , When it is G1096 evening G3798 , ye say G3004 , [It will be] fair weather G2105 : for G1063 the sky G3772 is red G4449 . Luk 12:54;

YLT

2 and he answering said to them, `Evening having come, ye say, Fair weather, for the heaven is red, Luk 12:54;

WHNU

2 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM † [[οψιας G3798 A-GSF [οψιας G3798 A-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF λεγετε G3004 V-PAI-2P ευδια G2105 N-NSF πυρραζει G4449 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM ουρανος G3772 N-NSM Luk 12:54;

Darby

2 But he answering said to them, When evening is come, ye say, Fine weather, for the sky is red; Luk 12:54;

TSK - Mattheus 16:2

 

When.

Lu 12:54-56

 

 

SV

3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet [onderscheiden]?

KJV

3 And G2532 in the morning G4404, [It will be] foul weather G5494 to day G4594 : for G1063 the sky G3772 is red G4449 and lowring G4768. O [ye] hypocrites G5273 , ye can G1097 discern G1252 G3303 the face G4383 of the sky G3772; but G1161 can ye G1410 not G3756 [discern] the signs G4592 of the times G2540?

YLT

3 and at morning, Foul weather to-day, for the heaven is red--gloomy; hypocrites, the face of the heavens indeed ye do know to discern, but the signs of the times ye are not able!

WHNU

3 και G2532 CONJ πρωι G4404 ADV σημερον G4594 ADV χειμων G5494 N-NSM πυρραζει G4449 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ στυγναζων G4768 V-PAP-NSM ο G3588 T-NSM ουρανος G3772 N-NSM το G3588 T-ASN μεν G3303 PRT προσωπον G4383 N-ASN του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM γινωσκετε G1097 V-PAI-2P διακρινειν G1252 V-PAN τα G3588 T-APN δε G1161 CONJ σημεια G4592 N-APN των G3588 T-GPM καιρων G2540 N-GPM ου G3756 PRT-N † δυνασθε]] G1410 V-PNI-2P δυνασθε] G1410 V-PNI-2P

Darby

3 and in the morning, A storm to-day, for the sky is red [and] lowering; ye know [how] to discern the face of the sky, but ye cannot the signs of the times.

TSK - Mattheus 16:3

 

O ye.

Matt 7:5; Matt 15:7; Matt 22:18; Matt 23:13; Luk 11:44; Luk 13:15

the signs.

Matt 4:23; Matt 11:5; 1Kron 12:32

 

 

SV

4 Het7 8 †boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona,9 †den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.††† 7Matt 12:39; 8Luk 11:29; 9Jona 1:17;† [Mark 8:12];

KJV

4 A wicked G4190 and G2532 adulterous G3428 generation G1074 seeketh after G1934 a sign G4592 ; and G2532 there shall no G3756 sign G4592 be given G1325 unto it G846 , but G1508 the sign G4592 of the prophet G4396 Jonas G2495 . And G2532 he left G2641 them G846 , and departed G565. Matt 12:39; Luk 11:29; Jona 1:17; [Mark 8:12];

YLT

4 `A generation evil and adulterous doth seek a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet;' and having left them he went away. Matt 12:39; Luk 11:29; Jona 1:17; [Mark 8:12];

WHNU

4 γενεα G1074 N-NSF πονηρα G4190 A-NSF και G2532 CONJ μοιχαλις G3428 N-NSF σημειον G4592 N-ASN επιζητει G1934 V-PAI-3S και G2532 CONJ σημειον G4592 N-NSN ου G3756 PRT-N δοθησεται G1325 V-FPI-3S αυτη G846 P-DSF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N το G3588 T-NSN σημειον G4592 N-NSN ιωνα G2495 N-GSM και G2532 CONJ καταλιπων G2641 V-2AAP-NSM αυτους G846 P-APM απηλθεν G565 V-2AAI-3S Matt 12:39; Luk 11:29; Jona 1:17; [Mark 8:12];

Darby

4 A wicked and adulterous generation seeks after a sign, and a sign shall not be given to it save the sign of Jonas. And he left them and went away. Matt 12:39; Luk 11:29; Jona 1:17; [Mark 8:12];

TSK - Mattheus 16:4

 

wicked.

Matt 12:39; Matt 12:40; Mark 8:12; Mark 8:38; Hand 2:40

but.

Jona 1:17; Luk 11:29; Luk 11:30

And he.

Matt 15:14; Gen 6:3; Hos 4:17; Hos 9:12; Mark 5:17; Mark 5:18; Hand 18:6

 

 

SV

5 En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden [mede] te nemen.

KJV

5 And G2532 when his G846 disciples G3101 were come G2064 to G1519 the other side G4008, they had forgotten G1950 to take G2983 bread G740 .

YLT

5 And his disciples having come to the other side, forgot to take loaves,

WHNU

5 και G2532 CONJ ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN περαν G4008 ADV επελαθοντο G1950 V-2ADI-3P αρτους G740 N-APM λαβειν G2983 V-2AAN

Darby

5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

TSK - Mattheus 16:5

 

Matt 15:39; Mark 8:13; Mark 8:14

 

 

SV

6 En10 11 †Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der FarizeŽn en SadduceŽn.†† 10Mark 8:15; 11Luk 12:1;

KJV

6 Then G1161 Jesus G2424 said G2036 unto them G846 , Take heed G3708 and G2532 beware G4337 of G575 the leaven G2219 of the Pharisees G5330 and G2532 of the Sadducees G4523. Mark 8:15; Luk 12:1;

YLT

6 and Jesus said to them, `Beware, and take heed of the leaven of the Pharisees and Sadducees;' Mark 8:15; Luk 12:1;

WHNU

6 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ορατε G3708 V-PAM-2P και G2532 CONJ προσεχετε G4337 V-PAM-2P απο G575 PREP της G3588 T-GSF ζυμης G2219 N-GSF των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM και G2532 CONJ σαδδουκαιων G4523 N-GPM Mark 8:15; Luk 12:1;

Darby

6 And Jesus said to them, See and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Mark 8:15; Luk 12:1;

TSK - Mattheus 16:6

 

Take.

Lu 12:15

the leaven.

Matt 16:12; Ex 12:15-19; Lev 2:11; Mark 8:15; Luk 12:1; 1Kor 5:6-8; Gal 5:9

2Tim 2:16; 2Tim 2:17

the Pharisees.

1

 

 

SV

7 En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: [Het is] omdat wij geen broden [mede] genomen hebben.

KJV

7 And G1161 they reasoned G1260 among G1722 themselves G1438, saying G3004 , [It is] because G3754 we have taken G2983 no G3756 bread G740 .

YLT

7 and they were reasoning in themselves, saying, `Because we took no loaves.'

WHNU

7 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ διελογιζοντο G1260 V-INI-3P εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ αρτους G740 N-APM ουκ G3756 PRT-N ελαβομεν G2983 V-2AAI-1P

Darby

7 And they reasoned among themselves, saying, Because we have taken no bread.

TSK - Mattheus 16:7

 

they.

Mark 8:16-18; Mark 9:10; Luk 9:46

It is.

Matt 15:16-18; Hand 10:14

 

 

SV

8 En Jezus, [dat] wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden [mede] genomen hebt?

KJV

8 [Which] when G1161 Jesus G2424 perceived G1097 , he said G2036 unto them G846 , O ye of little faith G3640, why G5101 reason ye G1260 among G1722 yourselves G1438, because G3754 ye have brought G2983 no G3756 bread G740 ?

YLT

8 And Jesus having known, said to them, `Why reason ye in yourselves, ye of little faith, because ye took no loaves?

WHNU

8 γνους G1097 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τι G5101 I-ASN διαλογιζεσθε G1260 V-PNI-2P εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM ολιγοπιστοι G3640 A-VPM οτι G3754 CONJ αρτους G740 N-APM ουκ G3756 PRT-N εχετε G2192 V-PAI-2P

Darby

8 And Jesus knowing [it] , said, Why reason ye among yourselves, O ye of little faith, because ye have taken no bread?

TSK - Mattheus 16:8

 

when.

Joh 2:24; Joh 2:25; Joh 16:30; Hebr 4:13; Openb 2:23

O ye.

Matt 6:30; Matt 8:26; Matt 14:31; Mark 16:14

 

 

SV

9 Verstaat12 13 14 15 †gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend [mannen]; en hoevele korven gij opnaamt?†††† 12Matt 14:17; 13Mark 6:38; 14Luk 9:13; 15Joh 6:9;

KJV

9 Do ye G3539 not yet G3768 understand G3539, neither G3761 remember G3421 the five G4002 loaves G740 of the five thousand G4000, and G2532 how many G4214 baskets G2894 ye took up G2983? Matt 14:17; Mark 6:38; Luk 9:13; Joh 6:9;

YLT

9 do ye not yet understand, nor remember the five loaves of the five thousand, and how many hand-baskets ye took up? Matt 14:17; Mark 6:38; Luk 9:13; Joh 6:9;

WHNU

9 ουπω G3768 ADV νοειτε G3539 V-PAI-2P ουδε G3761 ADV μνημονευετε G3421 V-PAI-2P τους G3588 T-APM πεντε G4002 A-NUI αρτους G740 N-APM των G3588 T-GPM πεντακισχιλιων G4000 A-GPM και G2532 CONJ ποσους G4214 Q-APM κοφινους G2894 N-APM ελαβετε G2983 V-2AAI-2P Matt 14:17; Mark 6:38; Luk 9:13; Joh 6:9;

Darby

9 Do ye not yet understand nor remember the five loaves of the five thousand, and how many hand-baskets ye took [up] ? Matt 14:17; Mark 6:38; Luk 9:13; Joh 6:9;

TSK - Mattheus 16:9

 

ye not.

Matt 15:16; Matt 15:17; Mark 7:18; Luk 24:25-27; Openb 3:19

the five loaves.

Matt 14:17-21; Mark 6:38-44; Luk 9:13-17; Joh 6:9-13

 

 

SV

10 Noch16 †aan de zeven broden der vier duizend [mannen], en hoevele manden gij opnaamt?† 16Matt 15:34;

KJV

10 Neither G3761 the seven G2033 loaves G740 of the four thousand G5070, and G2532 how many G4214 baskets G4711 ye took up G2983? Matt 15:34;

YLT

10 nor the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up? Matt 15:34;

WHNU

10 ουδε G3761 ADV τους G3588 T-APM επτα G2033 A-NUI αρτους G740 N-APM των G3588 T-GPM τετρακισχιλιων G5070 A-GPM και G2532 CONJ ποσας G4214 Q-APF σπυριδας G4711 N-APF ελαβετε G2983 V-2AAI-2P Matt 15:34;

Darby

10 nor the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took [up] ? Matt 15:34;

TSK - Mattheus 16:10

 

Matt 15:34; Matt 15:38; Mark 8:5-9; Mark 8:17-21

 

 

SV

11 Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, [als Ik zeide], dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der FarizeŽn en SadduceŽn.

KJV

11 How G4459 is it that G3754 ye do G3539 not G3756 understand G3539 that I spake G2036 [it] not G3756 to you G5213 concerning G4012 bread G740 , that ye should beware G4337 of G575 the leaven G2219 of the Pharisees G5330 and G2532 of the Sadducees G4523?

YLT

11 how do ye not understand that I did not speak to you of bread--to take heed of the leaven of the Pharisees and Sadducees?'

WHNU

11 πως G4459 ADV-I ου G3756 PRT-N νοειτε G3539 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N περι G4012 PREP αρτων G740 N-GPM ειπον G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP προσεχετε G4337 V-PAM-2P δε G1161 CONJ απο G575 PREP της G3588 T-GSF ζυμης G2219 N-GSF των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM και G2532 CONJ σαδδουκαιων G4523 N-GPM

Darby

11 How do ye not understand that [it was] not concerning bread I said to you, Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees?

TSK - Mattheus 16:11

 

Mark 4:40; Mark 8:21; Luk 12:56; Joh 8:43

 

 

SV

12 Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der FarizeŽn en SadduceŽn?

KJV

12 Then G5119 understood they G4920 how that G3754 he bade G2036 [them] not G3756 beware G4337 of G575 the leaven G2219 of bread G740 , but G235 of G575 the doctrine G1322 of the Pharisees G5330 and G2532 of the Sadducees G4523.

YLT

12 Then they understood that he did not say to take heed of the leaven of the bread, but of the teaching, of the Pharisees and Sadducees.

WHNU

12 τοτε G5119 ADV συνηκαν G4920 V-AAI-3P οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ειπεν G2036 V-2AAI-3S προσεχειν G4337 V-PAN απο G575 PREP της G3588 T-GSF ζυμης G2219 N-GSF † [των G3588 T-GPM αρτων] G740 N-GPM των G3588 T-GPM αρτων G740 N-GPM αλλα G235 CONJ απο G575 PREP της G3588 T-GSF διδαχης G1322 N-GSF των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM και G2532 CONJ σαδδουκαιων G4523 N-GPM

Darby

12 Then they comprehended that he did not speak of being beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees.

TSK - Mattheus 16:12

 

but.

Matt 15:4-9; Matt 23:13-28; Hand 23:8

 

 

SV

13 Als17 18 †nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarťa Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?†† 17Mark 8:27; 18Luk 9:18;

KJV

13 When G1161 Jesus G2424 came G2064 into G1519 the coasts G3313 of Caesarea G2542 Philippi G5376 , he asked G2065 his G846 disciples G3101 , saying G3004 , Whom G5101 do men G444 say G3004 that I G3165 the Son G5207 of man G444 am G1511 ? Mark 8:27; Luk 9:18;

YLT

13 And Jesus, having come to the parts of Caesarea Philippi, was asking his disciples, saying, `Who do men say me to be--the Son of Man?' Mark 8:27; Luk 9:18;

WHNU

13 ελθων G2064 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εις G1519 PREP τα G3588 T-APN μερη G3313 N-APN καισαρειας G2542 N-GSF της G3588 T-GSF φιλιππου G5376 N-GSM ηρωτα G2065 V-IAI-3S τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM λεγων G3004 V-PAP-NSM τινα G5101 I-ASM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P οι G3588 T-NPM ανθρωποι G444 N-NPM ειναι G1511 V-PXN τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Mark 8:27; Luk 9:18;

Darby

13 But when Jesus was come into the parts of Caesarea-Philippi, he demanded of his disciples, saying, Who do men say that I the Son of man am? Mark 8:27; Luk 9:18;

TSK - Mattheus 16:13

 

came.

Matt 15:21; Hand 10:38

Caesarea Philippi.Carea Philippi was anciently called Paneas, from the mountain of Panium, or Hermon, at the foot of which it was situated, near the springs of Jordan; but Philip the tetrarch, the son of Herod the Great, having rebuilt it, gave it the name of Carea in honour of Tiberius, the reigning emperor, and he added his own name to it, to distinguish it from another Carea on the coast of the Mediterranean.† It was afterwards named Neronias by the young Agrippa, in honour of Nero; and in the time of William of Tyre, it was called Belinas.† It was, according to Josephus, a day's journey from Sidon, and 120 stadia from the lake of Phiala; and, according to Abulfeda, a journey of a day and a half from Damascus. Many have confounded it with Dan, or Leshem; but Eusebius and Jerome expressly affirm that Dan was four miles from Paneas, on the road to Tyre.† It is now called Banias, and is described, by Seetzen, as a hamlet of about twenty miserable huts, inhabited by Mohammedans; but Burckhardt says it contains about 150 houses, inhabited by Turks, Greeks, etc.

Mr 8:27

Whom.

Lu 9:18-20

I the.

Matt 8:20; Matt 9:6; Matt 12:8; Matt 12:32; Matt 12:40; Matt 13:37; Matt 13:41; Matt 25:31; Dan 7:13; Mark 8:38; Mark 10:45

Joh 1:51; Joh 3:14; Joh 5:27; Joh 12:34; Hand 7:56; Hebr 2:14-18

 

 

SV

14 En zij zeiden: Sommigen:19 †Johannes de Doper; en anderen: ElŪas; en anderen: JeremŪa of een van de profeten.† 19Matt 14:2;

KJV

14 And G1161 they said G2036 , Some [say that thou art] G3303 John G2491 the Baptist G910: G1161 some G243 , Elias G2243 ; and G1161 others G2087 , Jeremias G2408 , or G2228 one G1520 of the prophets G4396. Matt 14:2;

YLT

14 and they said, `Some, John the Baptist, and others, Elijah, and others, Jeremiah, or one of the prophets.' Matt 14:2;

WHNU

14 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM μεν G3303 PRT ιωαννην G2491 N-ASM τον G3588 T-ASM βαπτιστην G910 N-ASM αλλοι G243 A-NPM δε G1161 CONJ ηλιαν G2243 N-ASM ετεροι G2087 A-NPM δε G1161 CONJ ιερεμιαν G2408 N-ASM η G2228 PRT ενα G1520 A-ASM των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM Matt 14:2;

Darby

14 And they said, Some, John the baptist; and others, Elias; and others again, Jeremias or one of the prophets. Matt 14:2;

TSK - Mattheus 16:14

 

John.

Matt 14:2; Mark 8:28

Elias.

Mal 4:5; Mark 6:15; Luk 9:18; Luk 9:19; Joh 7:12; Joh 7:40; Joh 7:41; Joh 9:17

 

 

SV

15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

KJV

15 He saith G3004 unto them G846 , But G1161 whom G5101 say G3004 ye G5210 that I G3165 am G1511 ?

YLT

15 He saith to them, `And ye--who do ye say me to be?'

WHNU

15 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ τινα G5101 I-ASM με G3165 P-1AS λεγετε G3004 V-PAI-2P ειναι G1511 V-PXN

Darby

15 He says to them, But *ye*, who do ye say that I am?

TSK - Mattheus 16:15

 

But.

Matt 13:11; Mark 8:29; Luk 9:20

 

 

SV

16 En20 †Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.† 20Joh 6:69;† [Mark 8:29]; [Luk 12:1]; [Joh 11:27];

KJV

16 And G1161 Simon G4613 Peter G4074 answered G611 and said G2036 , Thou G4771 art G1488 the Christ G5547, the Son G5207 of the living G2198 God G2316 . Joh 6:69; [Mark 8:29]; [Luk 12:1]; [Joh 11:27];

YLT

16 and Simon Peter answering said, `Thou art the Christ, the Son of the living God.' Joh 6:69; [Mark 8:29]; [Luk 12:1]; [Joh 11:27];

WHNU

16 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM του G3588 T-GSM ζωντος G2198 V-PAP-GSM Joh 6:69; [Mark 8:29]; [Luk 12:1]; [Joh 11:27];

Darby

16 And Simon Peter answering said, *Thou* art the Christ, the Son of the living God. Joh 6:69; [Mark 8:29]; [Luk 12:1]; [Joh 11:27];

TSK - Mattheus 16:16

 

Thou.

Matt 14:33; Matt 26:63; Matt 27:54; Ps 2:7; Mark 14:61; Joh 1:49; Joh 6:69; Joh 11:27; Joh 20:31

Hand 8:37; Hand 9:20; Rom 1:4; Hebr 1:2-5; 1Joh 4:15; 1Joh 5:5; 1Joh 5:20

the living.

Deut 5:26; Ps 42:2; Dan 6:26; Hand 14:15; 1Thess 1:9

 

 

SV

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar21 †Mijn Vader, Die in de hemelen is.† 21Matt 11:25;† [Gal 1:16]; [Efez 2:8];

KJV

17 And G2532 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 unto him G846 , Blessed G3107 art thou G1488 , Simon G4613 Barjona G920 : for G3754 flesh G4561 and G2532 blood G129 hath G601 not G3756 revealed G601 [it] unto thee G4671 , but G235 my G3450 Father G3962 which G3588 is in G1722 heaven G3772 . Matt 11:25; [Gal 1:16]; [Efez 2:8];

YLT

17 And Jesus answering said to him, `Happy art thou, Simon Bar-Jona, because flesh and blood did not reveal [it] to thee, but my Father who is in the heavens. Matt 11:25; [Gal 1:16]; [Efez 2:8];

WHNU

17 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM μακαριος G3107 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S σιμων G4613 N-VSM βαριωνα G920 N-PRI οτι G3754 CONJ σαρξ G4561 N-NSF και G2532 CONJ αιμα G129 N-NSN ουκ G3756 PRT-N απεκαλυψεν G601 V-AAI-3S σοι G4671 P-2DS αλλ G235 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP † [τοις] G3588 T-DPM τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM Matt 11:25; [Gal 1:16]; [Efez 2:8];

Darby

17 And Jesus answering said to him, Blessed art thou, Simon Bar-jona, for flesh and blood has not revealed [it] to thee, but my Father who is in the heavens. Matt 11:25; [Gal 1:16]; [Efez 2:8];

TSK - Mattheus 16:17

 

Blessed.

Matt 5:3-11; Matt 13:16; Matt 13:17; Luk 10:23; Luk 10:24; Luk 22:32; 1Petr 1:3-5; 1Petr 5:1

Simon.

Joh 1:42; Joh 21:15-17

for.

Gal 1:11; Gal 1:12; Gal 1:16

but.

Matt 11:25-27; Jes 54:13; Luk 10:21; Luk 10:22; Joh 6:45; Joh 17:6-8; 1Kor 2:9-12

Gal 1:16; Efez 1:17; Efez 1:18; Efez 2:8; Efez 3:5; Efez 3:18; Efez 3:19; Kol 1:26; Kol 1:27; 1Joh 4:15; 1Joh 5:20

 

 

SV

18 En22 23 †Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze24 25 †petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten26 †der hel zullen dezelve niet overweldigen.††††† 22Ps 118:22; 23Joh 1:42; 24Jes 28:16; 251Kor 3:11; 26Jes 33:20;† [Efez 2:20];

KJV

18 And G1161 I say G3004 also G2504 unto thee G4671 , That G3754 thou G4771 art G1488 Peter G4074 , and G2532 upon G1909 this G5026 rock G4073 I will build G3618 my G3450 church G1577 ; and G2532 the gates G4439 of hell G86 shall G2729 not G3756 prevail against G2729 it G846 .1

1Peter: this name signifies a rock †Ps 118:22; Joh 1:42; Jes 28:16; 1Kor 3:11; Jes 33:20; [Efez 2:20];

YLT

18 `And I also say to thee, that thou art a rock, and upon this rock I will build my assembly, and gates of Hades shall not prevail against it; Ps 118:22; Joh 1:42; Jes 28:16; 1Kor 3:11; Jes 33:20; [Efez 2:20];

WHNU

18 καγω G2504 P-1NS-C δε G1161 CONJ σοι G4671 P-2DS λεγω G3004 V-PAI-1S οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ επι G1909 PREP ταυτη G3778 D-DSF τη G3588 T-DSF πετρα G4073 N-DSF οικοδομησω G3618 V-FAI-1S μου G3450 P-1GS την G3588 T-ASF εκκλησιαν G1577 N-ASF και G2532 CONJ πυλαι G4439 N-NPF αδου G86 N-GSM ου G3756 PRT-N κατισχυσουσιν G2729 V-FAI-3P αυτης G846 P-GSF Ps 118:22; Joh 1:42; Jes 28:16; 1Kor 3:11; Jes 33:20; [Efez 2:20];

Darby

18 And *I* also, I say unto thee that *thou* art Peter, and on this rock I will build my assembly, and hades' gates shall not prevail against it. Ps 118:22; Joh 1:42; Jes 28:16; 1Kor 3:11; Jes 33:20; [Efez 2:20];

TSK - Mattheus 16:18

 

thou.

Matt 10:2; Joh 1:42; Gal 2:9

upon.

Jes 28:16; 1Kor 3:10; 1Kor 3:11; Efez 2:19-22; Openb 21:14

I will.

Zach 6:12; Zach 6:13; 1Kor 3:9; Hebr 3:3; Hebr 3:4

my.

Matt 18:17; Hand 2:47; Hand 8:1; Efez 3:10; Efez 5:25-27; Efez 5:32; Kol 1:18; 1Tim 3:5; 1Tim 3:15

and the.

Gen 22:17; 2Sam 18:4; Job 38:17; Ps 9:13; Ps 69:12; Ps 107:18; Ps 127:5; Spr 24:7

Jes 28:6; Jes 38:10; 1Kor 15:55

shall not.

Ps 125:1; Ps 125:2; Jes 54:17; Joh 10:27-30; Rom 8:33-39; Hebr 12:28

Openb 11:15; Openb 21:1-4

 

 

SV

19 En27 28 †Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.†† 27Matt 18:18; 28Joh 20:22;† [Joh 20:23];

KJV

19 And G2532 I will give G1325 unto thee G4671 the keys G2807 of the kingdom G932 of heaven G3772 : and G2532 whatsoever G3739 G1437 thou shalt bind G1210 on G1909 earth G1093 shall be G2071 bound G1210 in G1722 heaven G3772 : and G2532 whatsoever G3739 G1437 thou shalt loose G3089 on G1909 earth G1093 shall be G2071 loosed G3089 in G1722 heaven G3772 . Matt 18:18; Joh 20:22; [Joh 20:23];

YLT

19 and I will give to thee the keys of the reign of the heavens, and whatever thou mayest bind upon the earth shall be having been bound in the heavens, and whatever thou mayest loose upon the earth shall be having been loosed in the heavens.' Matt 18:18; Joh 20:22; [Joh 20:23];

WHNU

19 δωσω G1325 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS τας G3588 T-APF κλειδας G2807 N-APF της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND δησης G1210 V-AAS-2S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εσται G2071 V-FXI-3S δεδεμενον G1210 V-RPP-NSN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND λυσης G3089 V-AAS-2S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εσται G2071 V-FXI-3S λελυμενον G3089 V-RPP-NSN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM Matt 18:18; Joh 20:22; [Joh 20:23];

Darby

19 And I will give to thee the keys of the kingdom of the heavens; and whatsoever thou mayest bind upon the earth shall be bound in the heavens; and whatsoever thou mayest loose on the earth shall be loosed in the heavens. Matt 18:18; Joh 20:22; [Joh 20:23];

TSK - Mattheus 16:19

 

give.

Hand 2:14-42; Hand 10:34-43; Hand 15:7

the keys.

Jes 22:22; Openb 1:18; Openb 3:7; Openb 9:1; Openb 20:1-3

and whatsoever.

Matt 18:18; Joh 20:23; 1Kor 5:4; 1Kor 5:5; 2Kor 2:10; 1Thess 4:8; Openb 11:6

 

 

SV

20 Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.

KJV

20 Then G5119 charged he G1291 his G846 disciples G3101 that G2443 they should tell G2036 no man G3367 that G3754 he G846 was G2076 Jesus G2424 the Christ G5547.

YLT

20 Then did he charge his disciples that they may say to no one that he is Jesus the Christ.

WHNU

20 τοτε G5119 ADV † επετιμησεν G2008 V-AAI-3S διεστειλατο G1291 V-AMI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM ινα G2443 CONJ μηδενι G3367 A-DSM ειπωσιν G2036 V-2AAS-3P οτι G3754 CONJ αυτος G846 P-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM

Darby

20 Then he enjoined on his disciples that they should say to no man that he was the Christ.

TSK - Mattheus 16:20

 

charged.

Matt 8:4; Matt 17:9; Mark 8:30; Mark 9:9; Luk 9:21; Luk 9:36

Jesus.

Joh 1:41; Joh 1:45; Joh 20:31; Hand 2:36; 1Joh 2:22; 1Joh 5:1

 

 

SV

21 Van29 30 31 32 33 34 35 36 †toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.†††††††† 29Matt 17:22; 30Matt 20:18; 31Mark 8:31; 32Mark 9:31; 33Mark 10:33; 34Luk 9:22; 35Luk 18:31; 36Luk 24:7;† [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44]; [Hand 17:3]; [Hand 20:30];

KJV

21 From G575 that time forth G5119 began G756 Jesus G2424 to shew G1166 unto his G846 disciples G3101 , how that G3754 he G846 must G1163 go G565 unto G1519 Jerusalem G2414 , and G2532 suffer G3958 many things G4183 of G575 the elders G4245 and G2532 chief priests G749 and G2532 scribes G1122 , and G2532 be killed G615 , and G2532 be raised again G1453 the third G5154 day G2250 . Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44]; [Hand 17:3]; [Hand 20:30];

YLT

21 From that time began Jesus to shew to his disciples that it is necessary for him to go away to Jerusalem, and to suffer many things from the elders, and chief priests, and scribes, and to be put to death, and the third day to rise. Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44]; [Hand 17:3]; [Hand 20:30];

WHNU

21 απο G575 PREP τοτε G5119 ADV ηρξατο G756 V-ADI-3S † ιησους G2424 N-NSM χριστος G5547 N-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM δεικνυειν G1166 V-PAN τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ δει G1163 V-PQI-3S αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF απελθειν G565 V-2AAN και G2532 CONJ πολλα G4183 A-APN παθειν G3958 V-2AAN απο G575 PREP των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM και G2532 CONJ αρχιερεων G749 N-GPM και G2532 CONJ γραμματεων G1122 N-GPM και G2532 CONJ αποκτανθηναι G615 V-APN και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF τριτη G5154 A-DSF ημερα G2250 N-DSF εγερθηναι G1453 V-APN Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44]; [Hand 17:3]; [Hand 20:30];

Darby

21 From that time Jesus began to shew to his disciples that he must go away to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised. Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:7; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44]; [Hand 17:3]; [Hand 20:30];

TSK - Mattheus 16:21

 

began.

Matt 17:22; Matt 17:23; Matt 20:17-19; Matt 20:28; Matt 26:2; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 9:32; Mark 10:32-34

Luk 9:22; Luk 9:31; Luk 9:44; Luk 9:45; Luk 18:31-34; Luk 24:6; Luk 24:7; Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:46; 1Kor 15:3; 1Kor 15:4

chief priests.

Matt 26:47; Matt 27:12; 1Kron 24:1-19; Neh 12:7

and be.

Matt 27:63; Joh 2:19-21; Hand 2:23-32

 

 

SV

22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, [wees] U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

KJV

22 Then G2532 Peter G4074 took G4355 him G846 , and began G756 to rebuke G2008 him G846 , saying G3004 , Be it far G2436 from thee G4671 , Lord G2962 : this G5124 shall G2071 not G3364$trG3364 be G2071 unto thee G4671 .2

2BeÖ: Gr. Pity thyself

YLT

22 And having taken him aside, Peter began to rebuke him, saying, `Be kind to thyself, sir; this shall not be to thee;'

WHNU

22 και G2532 CONJ προσλαβομενος G4355 V-2AMP-NSM αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM ηρξατο G756 V-ADI-3S επιτιμαν G2008 V-PAN αυτω G846 P-DSM λεγων G3004 V-PAP-NSM ιλεως G2436 A-NSM-ATT σοι G4671 P-2DS κυριε G2962 N-VSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S σοι G4671 P-2DS τουτο G5124 D-NSN

Darby

22 And Peter taking him to [him] began to rebuke him, saying, [God] be favourable to thee, Lord; this shall in no wise be unto thee.

TSK - Mattheus 16:22

 

began.

Matt 16:16; Matt 16:17; Matt 26:51-53; Mark 8:32; Joh 13:6-8

Be it far from thee.† Gr. Pity thyself.

1Kon 22:13; Hand 21:11-13

 

 

SV

23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij37 †zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.† 372Sam 19:22;

KJV

23 But G1161 he turned G4762 , and said G2036 unto Peter G4074, Get thee G5217 behind G3694 me G3450 , Satan G4567 : thou G1488 art G3754 an offence G4625 unto me G3450 : for thou savourest G5426 not G3756 the things G3588 that be of God G2316 , but G235 those that be of men G444 . 2Sam 19:22;

YLT

23 and he having turned, said to Peter, `Get thee behind me, adversary! thou art a stumbling-block to me, for thou dost not mind the things of God, but the things of men.' 2Sam 19:22;

WHNU

23 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ στραφεις G4762 V-2APP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τω G3588 T-DSM πετρω G4074 N-DSM υπαγε G5217 V-PAM-2S οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS σατανα G4567 N-VSM σκανδαλον G4625 N-ASN ει G1488 V-PXI-2S εμου G1700 P-1GS οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N φρονεις G5426 V-PAI-2S τα G3588 T-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM αλλα G235 CONJ τα G3588 T-APN των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM 2Sam 19:22;

Darby

23 But turning round, he said to Peter, Get away behind me, Satan; thou art an offence to me, for thy mind is not on the things that are of God, but on the things that are of men. 2Sam 19:22;

TSK - Mattheus 16:23

 

Get.

Matt 4:10; Gen 3:1-6; Gen 3:17; Mark 8:33; Luk 4:8; 2Kor 11:14; 2Kor 11:15

Satan.

2Sam 19:22; 1Kron 21:1; Zach 3:1; Zach 3:2; Joh 6:70

thou art.

Matt 18:7; Jes 8:14; Rom 14:13; Rom 14:21

thou savourest.

Mark 8:33; Rom 8:5-8; 1Kor 2:14; 1Kor 2:15; Filipp 3:19; Kol 3:2

 

 

SV

24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo38 39 40 41 †iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.†††† 38Matt 10:38; 39Mark 8:34; 40Luk 9:23; 41Luk 14:27;† [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

KJV

24 Then G5119 said G2036 Jesus G2424 unto his G846 disciples G3101 , If any G1536 [man] will G2309 come G2064 after G3694 me G3450 , let him deny G533 himself G1438 , and G2532 take up G142 his G846 cross G4716 , and G2532 follow G190 me G3427 . Matt 10:38; Mark 8:34; Luk 9:23; Luk 14:27; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

YLT

24 Then said Jesus to his disciples, `If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross, and follow me, Matt 10:38; Mark 8:34; Luk 9:23; Luk 14:27; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

WHNU

24 τοτε G5119 ADV † [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM ει G1487 COND τις G5100 X-NSM θελει G2309 V-PAI-3S οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS ελθειν G2064 V-2AAN απαρνησασθω G533 V-ADM-3S εαυτον G1438 F-3ASM και G2532 CONJ αρατω G142 V-AAM-3S τον G3588 T-ASM σταυρον G4716 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ακολουθειτω G190 V-PAM-3S μοι G3427 P-1DS Matt 10:38; Mark 8:34; Luk 9:23; Luk 14:27; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

Darby

24 Then Jesus said to his disciples, If any one desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Matt 10:38; Mark 8:34; Luk 9:23; Luk 14:27; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

TSK - Mattheus 16:24

 

If.

Matt 10:38; Mark 8:34; Mark 10:21; Luk 9:23-27; Luk 14:27; Hand 14:22; Kol 1:24

1Thess 3:3; 2Tim 3:12; Hebr 11:24-26

and take.

Matt 27:32; Mark 15:21; Luk 23:26; Joh 19:17; 1Petr 4:1; 1Petr 4:2

 

 

SV

25 Want42 43 44 45 46 †zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.††††† 42Matt 10:39; 43Mark 8:35; 44Luk 9:24; 45Luk 17:33; 46Joh 12:25;

KJV

25 For G1063 whosoever G3739 G302 will G2309 save G4982 his G846 life G5590 shall lose G622 it G846 : and G1161 whosoever G3739 G302 will lose G622 his G846 life G5590 for G1752 my G1700 sake G1752 shall find G2147 it G846 . Matt 10:39; Mark 8:35; Luk 9:24; Luk 17:33; Joh 12:25;

YLT

25 for whoever may will to save his life, shall lose it, and whoever may lose his life for my sake shall find it, Matt 10:39; Mark 8:35; Luk 9:24; Luk 17:33; Joh 12:25;

WHNU

25 ος G3739 R-NSM γαρ G1063 CONJ εαν G1437 COND θελη G2309 V-PAS-3S την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM σωσαι G4982 V-AAN απολεσει G622 V-FAI-3S αυτην G846 P-ASF ος G3739 R-NSM δ G1161 CONJ αν G302 PRT απολεση G622 V-AAS-3S την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM ενεκεν G1752 ADV εμου G1700 P-1GS ευρησει G2147 V-FAI-3S αυτην G846 P-ASF Matt 10:39; Mark 8:35; Luk 9:24; Luk 17:33; Joh 12:25;

Darby

25 For whosoever shall desire to save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake shall find it. Matt 10:39; Mark 8:35; Luk 9:24; Luk 17:33; Joh 12:25;

TSK - Mattheus 16:25

 

Matt 10:39; Esth 4:14; Esth 4:16; Mark 8:35; Luk 17:33; Joh 12:25; Hand 20:23; Hand 20:24

Re 12:11

 

 

SV

26 Want47 †wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat48 49 †zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?††† 47Luk 9:25; 48Ps 49:8; 49Mark 8:37;† [Job 27:8];

KJV

26 For G1063 what G5101 is a man G444 profited G5623 , if G1437 he shall gain G2770 the whole G3650 world G2889 , and G1161 lose G2210 his own G846 soul G5590 ? or G2228 what G5101 shall a man G444 give G1325 in exchange G465 for his G846 soul G5590 ? Luk 9:25; Ps 49:8; Mark 8:37; [Job 27:8];

YLT

26 for what is a man profited if he may gain the whole world, but of his life suffer loss? or what shall a man give as an exchange for his life? Luk 9:25; Ps 49:8; Mark 8:37; [Job 27:8];

WHNU

26 τι G5101 I-ASN γαρ G1063 CONJ ωφεληθησεται G5623 V-FPI-3S ανθρωπος G444 N-NSM εαν G1437 COND τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM ολον G3650 A-ASM κερδηση G2770 V-AAS-3S την G3588 T-ASF δε G1161 CONJ ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM ζημιωθη G2210 V-APS-3S η G2228 PRT τι G5101 I-ASN δωσει G1325 V-FAI-3S ανθρωπος G444 N-NSM ανταλλαγμα G465 N-ASN της G3588 T-GSF ψυχης G5590 N-GSF αυτου G846 P-GSM Luk 9:25; Ps 49:8; Mark 8:37; [Job 27:8];

Darby

26 For what does a man profit, if he should gain the whole world and suffer the loss of his soul? or what shall a man give in exchange for his soul? Luk 9:25; Ps 49:8; Mark 8:37; [Job 27:8];

TSK - Mattheus 16:26

 

what is.

Matt 5:29; Job 2:4; Mark 8:36; Luk 9:25

gain.

Matt 4:8; Matt 4:9; Job 27:8; Luk 12:20; Luk 16:25

or.

Ps 49:7; Ps 49:8; Mark 8:37

 

 

SV

27 Want50 51 52 †de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid53 †Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan54 55 56 †zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.††††††† 50Matt 24:30; 51Matt 25:31; 52Matt 26:64; 53Matt 25:31; 54Job 34:11; 55Ps 62:12; 56Rom 2:6;† [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69]; [Rom 14:12]; [1Kor 3:8]; [2Kor 5:10]; [Gal 6:5]; [Openb 2:23]; [Openb 20:12]; [Openb 22:12];

KJV

27 For G1063 the Son G5207 of man G444 shall G3195 come G2064 in G1722 the glory G1391 of his G846 Father G3962 with G3326 his G846 angels G32 ; and G2532 then G5119 he shall reward G591 every man G1538 according G2596 to his G846 works G4234 . Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Job 34:11; Ps 62:12; Rom 2:6; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69]; [Rom 14:12]; [1Kor 3:8]; [2Kor 5:10]; [Gal 6:5]; [Openb 2:23]; [Openb 20:12]; [Openb 22:12];

YLT

27 `For, the Son of Man is about to come in the glory of his Father, with his messengers, and then he will reward each, according to his work. Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Job 34:11; Ps 62:12; Rom 2:6; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69]; [Rom 14:12]; [1Kor 3:8]; [2Kor 5:10]; [Gal 6:5]; [Openb 2:23]; [Openb 20:12]; [Openb 22:12];

WHNU

27 μελλει G3195 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ερχεσθαι G2064 V-PNN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF δοξη G1391 N-DSF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM αυτου G846 P-GSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM αγγελων G32 N-GPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV αποδωσει G591 V-FAI-3S εκαστω G1538 A-DSM κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF πραξιν G4234 N-ASF αυτου G846 P-GSM Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Job 34:11; Ps 62:12; Rom 2:6; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69]; [Rom 14:12]; [1Kor 3:8]; [2Kor 5:10]; [Gal 6:5]; [Openb 2:23]; [Openb 20:12]; [Openb 22:12];

Darby

27 For the Son of man is about to come in the glory of his Father with his angels, and then he will render to each according to his doings. Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Job 34:11; Ps 62:12; Rom 2:6; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69]; [Rom 14:12]; [1Kor 3:8]; [2Kor 5:10]; [Gal 6:5]; [Openb 2:23]; [Openb 20:12]; [Openb 22:12];

TSK - Mattheus 16:27

 

the Son.

Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Mark 8:38; Mark 14:62; Luk 9:26; Luk 21:27; Luk 22:69

with.

Matt 13:41; Matt 13:49; Dan 7:10; Zach 14:5; 2Thess 1:7-10; Judas 1:14

and then.

Matt 10:41; Matt 10:42; Job 34:11; Ps 62:12; Spr 24:12; Jes 3:10; Jes 3:11; Jer 17:10

Jer 32:19; Ezech 7:27; Rom 2:6; 1Kor 8:8; 2Kor 5:10; Efez 6:8; 1Petr 1:17

Openb 2:23; Openb 22:12-15

 

 

SV

28 Voorwaar57 58 †zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.†† 57Mark 9:1; 58Luk 9:27;

KJV

28 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , There be G1526 some G5100 standing G2476 here G5602 , which G3748 shall G1089 not G3364 taste G1089 of death G2288 , till G302 G2193 they see G1492 the Son G5207 of man G444 coming G2064 in G1722 his G846 kingdom G932 . Mark 9:1; Luk 9:27;

YLT

28 Verily I say to you, there are certain of those standing here who shall not taste of death till they may see the Son of Man coming in his reign.' Mark 9:1; Luk 9:27;

WHNU

28 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM ωδε G5602 ADV εστωτων G2476 V-RAP-GPM οιτινες G3748 R-NPM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N γευσωνται G1089 V-ADS-3P θανατου G2288 N-GSM εως G2193 CONJ αν G302 PRT ιδωσιν G1492 V-2AAS-3P τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βασιλεια G932 N-DSF αυτου G846 P-GSM Mark 9:1; Luk 9:27;

Darby

28 Verily I say unto you, There are some of those standing here that shall not taste of death at all until they shall have seen the Son of man coming in his kingdom. Mark 9:1; Luk 9:27;

TSK - Mattheus 16:28

 

There.

Mark 9:1; Luk 9:27

taste.

Luk 2:26; Joh 8:52; Hebr 2:9

see.This appears to refer to the mediatorial kingdom which our Lord was about to set up, by the destruction of the Jewish nation and polity, and the diffusion of the gospel throughout the world.

Matt 10:23; Matt 24:3; Matt 24:27-31; Matt 24:42; Matt 26:64; Mark 13:26; Luk 18:8; Luk 21:27; Luk 21:28

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 15)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 17)