Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 11) | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 13)


2 Korinthe 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SV

1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren.

KJV

1 It is G4851 not G3756 expedient G4851 for me G3427 doubtless G1211 to glory G2744. G1063 I will come G2064 to G1519 visions G3701 and G2532 revelations G602 of the Lord G2962.1

  1I will come: Gr. For I will come

YLT

1 To boast, really, is not profitable for me, for I will come to visions and revelations of the Lord.

WHNU

1 καυχασθαι G2744 V-PNN δει G1163 V-PQI-3S ου G3756 PRT-N συμφερον G4851 V-PAP-ASN μεν G3303 PRT ελευσομαι G2064 V-FDI-1S δε G1161 CONJ εις G1519 PREP οπτασιας G3701 N-APF και G2532 CONJ αποκαλυψεις G602 N-APF κυριου G2962 N-GSM

Darby

1 Well, it is not of profit to me to boast, for I will come to visions and revelations of [the] Lord.

TSK - 2 Korinthe 12:1

 

1 For commending of his apostleship, though he might glory of his wonderful revelations,

9 yet he rather chooses to glory of his infirmities;

11 blaming them for forcing him to this vain boasting.

14 He promises to come to them again; but yet altogether in the affection of a father;

20 although he fears he shall to his grief find many offenders, and public disorders there.

 

 

expedient.

2Kor 8:10; Joh 16:7; Joh 18:14; 1Kor 6:12; 1Kor 10:23

to glory.

2Kor 12:11; 2Kor 11:16-30

I will come.  Gr. For I will come.  visions.

2Kor 12:7; Num 12:6; Ezech 1:1-28; Ezech 11:24; Dan 10:5-10; Joel 2:28; Joel 2:29; Hand 9:10-17

Hand 18:9; Hand 22:17-21; Hand 23:11; Hand 26:13-19; Gal 1:12; Gal 2:2; 1Joh 5:20

 

 

SV

2 Ik1 2 3  ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het [geschied zij] in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;    1Hand 9:3;  2Hand 22:17;  31Kor 15:8;  [Hand 22:6]; [1Kor 9:1];

KJV

2 I knew G1492 a man G444 in G1722 Christ G5547 above G4253 fourteen G1180 years G2094 ago G4253, (whether G1535 in G1722 the body G4983, I cannot G3756 tell G1492; or whether G1535 out G1622 of the body G4983, I cannot G3756 tell G1492: God G2316 knoweth G1492;) such an one G5108 caught up G726 to G2193 the third G5154 heaven G3772. Hand 9:3; Hand 22:17; 1Kor 15:8; [Hand 22:6]; [1Kor 9:1];

YLT

2 I have known a man in Christ, fourteen years ago--whether in the body I have not known, whether out of the body I have not known, God hath known--such an one being caught away unto the third heaven; Hand 9:3; Hand 22:17; 1Kor 15:8; [Hand 22:6]; [1Kor 9:1];

WHNU

2 οιδα G1492 V-RAI-1S ανθρωπον G444 N-ASM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM προ G4253 PREP ετων G2094 N-GPN δεκατεσσαρων G1180 A-GPN ειτε G1535 CONJ εν G1722 PREP σωματι G4983 N-DSN ουκ G3756 PRT-N οιδα G1492 V-RAI-1S ειτε G1535 CONJ εκτος G1622 ADV του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN ουκ G3756 PRT-N οιδα G1492 V-RAI-1S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM οιδεν G1492 V-RAI-3S αρπαγεντα G726 V-2APP-ASM τον G3588 T-ASM τοιουτον G5108 D-ASM εως G2193 CONJ τριτου G5154 A-GSM ουρανου G3772 N-GSM Hand 9:3; Hand 22:17; 1Kor 15:8; [Hand 22:6]; [1Kor 9:1];

Darby

2 I know a man in Christ, fourteen years ago, (whether in [the] body I know not, or out of the body I know not, God knows;) such [a one] caught up to [the] third heaven. Hand 9:3; Hand 22:17; 1Kor 15:8; [Hand 22:6]; [1Kor 9:1];

TSK - 2 Korinthe 12:2

 

knew.

2Kor 12:3; 2Kor 12:5

in Christ.

2Kor 5:17; 2Kor 5:21; 2Kor 13:5; Jes 45:24; Jes 45:25; Joh 6:56; Joh 15:4-6; Joh 17:21-23; Rom 8:1

Rom 16:7; 1Kor 1:30; Gal 1:22; Gal 5:6

about."A.D 46, at Lystra."

Hand 14:6; Hand 22:17

in the.

2Kor 5:6-8; 1Kon 18:12; 2Kon 2:16; Ezech 8:1-3; Ezech 11:24; Hand 8:39; Hand 8:40; Hand 22:17

Filipp 1:22; Filipp 1:23; Openb 1:10; Openb 4:2

God.

2Kor 12:3; 2Kor 11:11

caught.

2Kor 12:4; Luk 24:51; 1Thess 4:17; Hebr 9:24; Openb 12:5

third.

Gen 1:14-20; 1Kon 8:27; Jes 57:15

 

 

SV

3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam [geschied zij], weet ik niet, God weet het),

KJV

3 And G2532 I knew G1492 such G5108 a man G444, (whether G1535 in G1722 the body G4983, or G1535 out G1622 of the body G4983, I cannot G3756 tell G1492: God G2316 knoweth G1492;)

YLT

3 and I have known such a man--whether in the body, whether out of the body, I have not known, God hath known, --

WHNU

3 και G2532 CONJ οιδα G1492 V-RAI-1S τον G3588 T-ASM τοιουτον G5108 D-ASM ανθρωπον G444 N-ASM ειτε G1535 CONJ εν G1722 PREP σωματι G4983 N-DSN ειτε G1535 CONJ χωρις G5565 ADV του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN  [ουκ G3756 PRT-N οιδα] G1492 V-RAI-1S ουκ G3756 PRT-N οιδα G1492 V-RAI-1S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM οιδεν G1492 V-RAI-3S

Darby

3 And I know such a man, (whether in [the] body or out of the body I know not, God knows;)

TSK - 2 Korinthe 12:3

 

3

 

 

SV

4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

KJV

4 How that G3754 he was caught up G726 into G1519 paradise G3857, and G2532 heard G191 unspeakable G731 words G4487, which G3739 it is G1832 not G3756 lawful G1832 for a man G444 to utter G2980.2

  2lawful: or, possible

YLT

4 that he was caught away to the paradise, and heard unutterable sayings, that it is not possible for man to speak.

WHNU

4 οτι G3754 CONJ ηρπαγη G726 V-2API-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM παραδεισον G3857 N-ASM και G2532 CONJ ηκουσεν G191 V-AAI-3S αρρητα G731 A-APN ρηματα G4487 N-APN α G3739 R-APN ουκ G3756 PRT-N εξον G1832 V-PQP-NSN ανθρωπω G444 N-DSM λαλησαι G2980 V-AAN

Darby

4 that he was caught up into paradise, and heard unspeakable things said which it is not allowed to man to utter.

TSK - 2 Korinthe 12:4

 

paradise.

Ezech 31:9; Luk 23:43; Openb 2:7

lawful.  or, possible.

 

 

SV

5 Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. [2Kor 11:18];

KJV

5 Of G5228 such an one G5108 will I glory G2744: yet G1161 of G5228 myself G1683 I will G2744 not G3756 glory G2744, but G1508 in G1722 mine G3450 infirmities G769. [2Kor 11:18];

YLT

5 Of such an one I will boast, and of myself I will not boast, except in my infirmities, [2Kor 11:18];

WHNU

5 υπερ G5228 PREP του G3588 T-GSM τοιουτου G5108 D-GSM καυχησομαι G2744 V-FDI-1S υπερ G5228 PREP δε G1161 CONJ εμαυτου G1683 F-1GSM ου G3756 PRT-N καυχησομαι G2744 V-FDI-1S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ασθενειαις G769 N-DPF [2Kor 11:18];

Darby

5 Of such [a one] I will boast, but of myself I will not boast, unless in my weaknesses. [2Kor 11:18];

TSK - 2 Korinthe 12:5

 

such.

2-4

yet.

2Kor 12:9; 2Kor 12:10; 2Kor 11:30

 

 

SV

6 Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik houde [daarvan] af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort.

KJV

6 For G1063 though G1437 I would desire G2309 to glory G2744, I shall G2071 not G3756 be G2071 a fool G878; for G1063 I will say G2046 the truth G225: but G1161 [now] I forbear G5339, lest G3361 any man G5100 should think G3049 of G1519 me G1691 above G5228 that which G3739 he seeth G991 me G3165 [to be], or G2228 [that] he heareth G191 of G5100 G1537 me G1700.

YLT

6 for if I may wish to boast, I shall not be a fool, for truth I will say; but I forebear, lest any one in regard to me may think anything above what he doth see me, or doth hear anything of me;

WHNU

6 εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ θελησω G2309 V-AAS-1S καυχησασθαι G2744 V-ADN ουκ G3756 PRT-N εσομαι G2071 V-FXI-1S αφρων G878 A-NSM αληθειαν G225 N-ASF γαρ G1063 CONJ ερω G2046 V-FAI-1S φειδομαι G5339 V-PNI-1S δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM εις G1519 PREP εμε G1691 P-1AS λογισηται G3049 V-ADS-3S υπερ G5228 PREP ο G3739 R-ASN βλεπει G991 V-PAI-3S με G3165 P-1AS η G2228 PRT ακουει G191 V-PAI-3S  [τι] G5100 X-ASN εξ G1537 PREP εμου G1700 P-1GS

Darby

6 For if I shall desire to boast, I shall not be a fool; for I will say [the] truth; but I forbear, lest any one should think as to me above what he sees me [to be] , or whatever he may hear of me.

TSK - 2 Korinthe 12:6

 

I would.

2Kor 10:8; 2Kor 11:16; 1Kor 3:5; 1Kor 3:9; 1Kor 3:10

I will.

2Kor 1:18; 2Kor 11:31; Job 24:25; Rom 9:1

above that.

2Kor 12:7; 2Kor 10:9; 2Kor 10:10

 

 

SV

7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, [namelijk] een engel des satans, dat4  hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.  4Job 2:6;

KJV

7 And G2532 lest G3363 I should be exalted above measure G5229 through the abundance G5236 of the revelations G602, there was given G1325 to me G3427 a thorn G4647 in the flesh G4561, the messenger G32 of Satan G4566 to G2443 buffet G2852 me G3165, lest G3363 I should be exalted above measure G5229. Job 2:6;

YLT

7 and that by the exceeding greatness of the revelations I might not be exalted overmuch, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of the Adversary, that he might buffet me, that I might not be exalted overmuch. Job 2:6;

WHNU

7 και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF υπερβολη G5236 N-DSF των G3588 T-GPF αποκαλυψεων G602 N-GPF διο G1352 CONJ ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N υπεραιρωμαι G5229 V-PPS-1S εδοθη G1325 V-API-3S μοι G3427 P-1DS σκολοψ G4647 N-NSM τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF αγγελος G32 N-NSM σατανα G4567 N-GSM ινα G2443 CONJ με G3165 P-1AS κολαφιζη G2852 V-PAS-3S ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N υπεραιρωμαι G5229 V-PPS-1S Job 2:6;

Darby

7 And that I might not be exalted by the exceeding greatness of the revelations, there was given to me a thorn for the flesh, a messenger of Satan that he might buffet me, that I might not be exalted. Job 2:6;

TSK - 2 Korinthe 12:7

 

lest.

2Kor 10:5; 2Kor 11:20; Deut 8:14; Deut 17:20; 2Kron 26:16; 2Kron 32:25; 2Kron 32:26; 2Kron 32:31; Dan 5:20; 1Tim 3:6

the abundance.

1-4

a thorn.

Gen 32:25; Gen 32:31; Richt 2:3; Ezech 28:24; Gal 4:13

the messenger.

Job 2:7; Luk 13:16; 1Kor 5:5

to buffet.

Matt 26:67; 1Kor 4:11

 

 

SV

8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

KJV

8 For G5228 this thing G5127 I besought G3870 the Lord G2962 thrice G5151, that G2443 it might depart G868 from G575 me G1700.

YLT

8 Concerning this thing thrice the Lord did I call upon, that it might depart from me,

WHNU

8 υπερ G5228 PREP τουτου G5127 D-GSM τρις G5151 ADV τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM παρεκαλεσα G3870 V-AAI-1S ινα G2443 CONJ αποστη G868 V-2AAS-3S απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS

Darby

8 For this I thrice besought the Lord that it might depart from me.

TSK - 2 Korinthe 12:8

 

I besought.

Deut 3:23-27; 1Sam 15:11; 2Sam 12:16-18; Ps 77:2-11; Matt 20:21; Matt 20:22

Matt 26:39-44; Hebr 5:7

 

 

SV

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

KJV

9 And G2532 he said G2046 unto me G3427, My G3450 grace G5485 is sufficient G714 for thee G4671: for G1063 my G3450 strength G1411 is made perfect G5048 in G1722 weakness G769. Most gladly G2236 therefore G3767 will I G2744 rather G3123 glory G2744 in G1722 my G3450 infirmities G769, that G2443 the power G1411 of Christ G5547 may rest G1981 upon G1909 me G1691.

YLT

9 and He said to me, `Sufficient for thee is My grace, for My power in infirmity is perfected;' most gladly, therefore, will I rather boast in my infirmities, that the power of the Christ may rest on me:

WHNU

9 και G2532 CONJ ειρηκεν G2046 V-RAI-3S-ATT μοι G3427 P-1DS αρκει G714 V-PAI-3S σοι G4671 P-2DS η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF μου G3450 P-1GS η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ δυναμις G1411 N-NSF εν G1722 PREP ασθενεια G769 N-DSF τελειται G5055 V-PPI-3S ηδιστα G2236 ADV ουν G3767 CONJ μαλλον G3123 ADV καυχησομαι G2744 V-FDI-1S εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ασθενειαις G769 N-DPF  μου G3450 P-1GS ινα G2443 CONJ επισκηνωση G1981 V-AAS-3S επ G1909 PREP εμε G1691 P-1AS η G3588 T-NSF δυναμις G1411 N-NSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM

Darby

9 And he said to me, My grace suffices thee; for [my] power is perfected in weakness. Most gladly therefore will I rather boast in my weaknesses, that the power of the Christ may dwell upon me.

TSK - 2 Korinthe 12:9

 

My grace.

2Kor 12:10; 2Kor 3:5; 2Kor 3:6; Ex 3:11; Ex 3:12; Ex 4:10-15; Deut 33:25-27; Joz 1:9; Jes 43:2

Jer 1:6-9; Matt 10:19; Matt 10:20; Luk 21:15; 1Kor 10:13; 1Kor 15:10; Kol 1:28; Kol 1:29

1Tim 1:14; Hebr 4:16

for.

Ps 8:2; Jes 35:3; Jes 35:4; Jes 40:29-31; Jes 41:13-16; Dan 10:16-19; Efez 3:16

Filipp 4:13; Kol 1:11; Hebr 11:34

Most.

2Kor 12:10; 2Kor 12:15; Matt 5:11; Matt 5:12

glory.

2Kor 12:5; 2Kor 11:30

the power.

2Kon 2:15; Jes 4:5; Jes 4:6; Jes 11:2; Zef 3:17; Matt 28:18; Matt 28:20; 1Petr 4:13; 1Petr 4:14

 

 

SV

10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

KJV

10 Therefore G1352 I take pleasure G2106 in G1722 infirmities G769, in G1722 reproaches G5196, in G1722 necessities G318, in G1722 persecutions G1375, in G1722 distresses G4730 for G5228 Christ's G5547 sake G5228: for G1063 when G3752 I am weak G770, then G5119 am G1510 I strong G1415.

YLT

10 wherefore I am well pleased in infirmities, in damages, in necessities, in persecutions, in distresses--for Christ; for whenever I am infirm, then I am powerful;

WHNU

10 διο G1352 CONJ ευδοκω G2106 V-PAI-1S εν G1722 PREP ασθενειαις G769 N-DPF εν G1722 PREP υβρεσιν G5196 N-DPF εν G1722 PREP αναγκαις G318 N-DPF εν G1722 PREP διωγμοις G1375 N-DPM και G2532 CONJ στενοχωριαις G4730 N-DPF υπερ G5228 PREP χριστου G5547 N-GSM οταν G3752 CONJ γαρ G1063 CONJ ασθενω G770 V-PAS-1S τοτε G5119 ADV δυνατος G1415 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S

Darby

10 Wherefore I take pleasure in weaknesses, in insults, in necessities, in persecutions, in straits, for Christ: for when I am weak, then I am powerful.

TSK - 2 Korinthe 12:10

 

I take.

2Kor 1:4; 2Kor 4:8-10; 2Kor 4:17; 2Kor 7:4; Hand 5:41; Rom 5:3; Rom 8:35-39; Filipp 1:29; Filipp 2:17; Filipp 2:18

Kol 1:24; Jak 1:2; 1Petr 1:6; 1Petr 1:7; 1Petr 4:13; 1Petr 4:14

in infirmities.

11:23-30

for Christ's.

2Kor 4:5; 2Kor 4:11; 2Kor 10:18; Luk 6:22; Joh 15:21; 1Kor 4:10; Openb 2:3

for when.

2Kor 12:9; 2Kor 13:4; 2Kor 13:9; Efez 6:10

 

 

SV

11 Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want5  ik behoorde van u geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben.  51Kor 15:10;

KJV

11 I am become G1096 a fool G878 in glorying G2744; ye G5210 have compelled G315 me G3165: for G1063 I G1473 ought G3784 to have been commended G4921 of G5259 you G5216: for G1063 in nothing G3762 am I behind G5302 the very chiefest G3029 apostles G652 G5228, though G1499 I be G1510 nothing G3762. 1Kor 15:10;

YLT

11 I have become a fool--boasting; ye--ye did compel me; for I ought by you to have been commended, for in nothing was I behind the very chiefest apostles--even if I am nothing. 1Kor 15:10;

WHNU

11 γεγονα G1096 V-2RAI-1S αφρων G878 A-NSM υμεις G5210 P-2NP με G3165 P-1AS ηναγκασατε G315 V-AAI-2P εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ ωφειλον G3784 V-IAI-1S υφ G5259 PREP υμων G5216 P-2GP συνιστασθαι G4921 V-PPN ουδεν G3762 A-ASN γαρ G1063 CONJ υστερησα G5302 V-AAI-1S των G3588 T-GPM υπερ G5228 PREP λιαν G3029 ADV αποστολων G652 N-GPM ει G1487 COND και G2532 CONJ ουδεν G3762 A-NSN ειμι G1510 V-PXI-1S 1Kor 15:10;

Darby

11 I have become a fool; *ye* have compelled me; for *I* ought to have been commended by you; for I have been nothing behind those who were in surpassing degree apostles, if also I am nothing. 1Kor 15:10;

TSK - 2 Korinthe 12:11

 

become.

2Kor 1:6; 2Kor 11:1; 2Kor 11:16; 2Kor 11:17

for in.

2Kor 12:12; 2Kor 11:5; 1Kor 3:4-7; 1Kor 3:22; Gal 2:6-14

though.

Luk 17:10; 1Kor 3:7; 1Kor 15:8-10; Efez 3:8

 

 

SV

12 De6  merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, en wonderen, en krachten.  61Kor 9:2;

KJV

12 Truly G3303 the signs G4592 of an apostle G652 were wrought G2716 among G1722 you G5213 in G1722 all G3956 patience G5281, in G1722 signs G4592, and G2532 wonders G5059, and G2532 mighty deeds G1411. 1Kor 9:2;

YLT

12 The signs, indeed, of the apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds, 1Kor 9:2;

WHNU

12 τα G3588 T-NPN μεν G3303 PRT σημεια G4592 N-NPN του G3588 T-GSM αποστολου G652 N-GSM κατειργασθη G2716 V-API-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF υπομονη G5281 N-DSF σημειοις G4592 N-DPN  [τε] G5037 PRT τε G5037 PRT και G2532 CONJ τερασιν G5059 N-DPN και G2532 CONJ δυναμεσιν G1411 N-DPF 1Kor 9:2;

Darby

12 The signs indeed of the apostle were wrought among you in all endurance, signs, and wonders, and works of power. 1Kor 9:2;

TSK - 2 Korinthe 12:12

 

2Kor 4:2; 2Kor 6:4-10; 2Kor 11:4; 2Kor 11:6; Rom 15:18; Rom 15:19; 1Kor 1:5-7; 1Kor 9:2; 1Kor 14:18

 

 

SV

13 Want wat is er, waarin gij minder geweest zijt dan de andere Gemeenten, anders,7 8  dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest? Vergeeft mij dit ongelijk.   71Kor 9:12;  82Kor 11:9;  [Hand 18:3]; [Hand 20:33]; [1Thess 2:9]; [2Thess 3:8];

KJV

13 For G1063 what G5101 is it G2076 wherein G3739 ye were inferior G2274 to G5228 other G3062 churches G1577, except G1508 [it be] that G3754 I G1473 myself G846 was G2655 not G3756 burdensome G2655 to you G5216? forgive G5483 me G3427 this G5026 wrong G93. 1Kor 9:12; 2Kor 11:9; [Hand 18:3]; [Hand 20:33]; [1Thess 2:9]; [2Thess 3:8];

YLT

13 for what is there in which ye were inferior to the rest of the assemblies, except that I myself was not a burden to you? forgive me this injustice! 1Kor 9:12; 2Kor 11:9; [Hand 18:3]; [Hand 20:33]; [1Thess 2:9]; [2Thess 3:8];

WHNU

13 τι G5101 I-NSN γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3739 R-ASN ησσωθητε G2274 V-API-2P υπερ G5228 PREP τας G3588 T-APF λοιπας G3062 A-APF εκκλησιας G1577 N-APF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N οτι G3754 CONJ αυτος G846 P-NSM εγω G1473 P-1NS ου G3756 PRT-N κατεναρκησα G2655 V-AAI-1S υμων G5216 P-2GP χαρισασθε G5483 V-ADM-2P μοι G3427 P-1DS την G3588 T-ASF αδικιαν G93 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF 1Kor 9:12; 2Kor 11:9; [Hand 18:3]; [Hand 20:33]; [1Thess 2:9]; [2Thess 3:8];

Darby

13 For in what is it that ye have been inferior to the other assemblies, unless that I myself have not been in laziness a charge upon you? Forgive me this injury. 1Kor 9:12; 2Kor 11:9; [Hand 18:3]; [Hand 20:33]; [1Thess 2:9]; [2Thess 3:8];

TSK - 2 Korinthe 12:13

 

I myself.

2Kor 12:14; 2Kor 11:8; 2Kor 11:9; 1Kor 9:6; 1Kor 9:12; 1Kor 9:15-18

forgive.

11:7

 

 

SV

14 Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want9  ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.  9Hand 20:33;

KJV

14 Behold G2400, the third time G5154 I am G2192 ready G2093 to come G2064 to G4314 you G5209; and G2532 I will G2655 not G3756 be burdensome G2655 to you G5216: for G1063 I seek G2212 not G3756 yours G5216, but G235 you G5209: for G1063 the children G5043 ought G3784 not G3756 to lay up G2343 for the parents G1118, but G235 the parents G1118 for the children G5043. Hand 20:33;

YLT

14 Lo, a third time I am ready to come unto you, and I will not be a burden to you, for I seek not yours, but you, for the children ought not for the parents to lay up, but the parents for the children, Hand 20:33;

WHNU

14 ιδου G2400 V-2AAM-2S τριτον G5154 A-ASN τουτο G5124 D-ASN ετοιμως G2093 ADV εχω G2192 V-PAI-1S ελθειν G2064 V-2AAN προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N καταναρκησω G2655 V-FAI-1S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ζητω G2212 V-PAI-1S τα G3588 T-APN υμων G5216 P-2GP αλλα G235 CONJ υμας G5209 P-2AP ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ οφειλει G3784 V-PAI-3S τα G3588 T-NPN τεκνα G5043 N-NPN τοις G3588 T-DPM γονευσιν G1118 N-DPM θησαυριζειν G2343 V-PAN αλλα G235 CONJ οι G3588 T-NPM γονεις G1118 N-NPM τοις G3588 T-DPN τεκνοις G5043 N-DPN Hand 20:33;

Darby

14 Behold, this third time I am ready to come to you, and I will not be in laziness a charge; for I do not seek yours, but you; for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Hand 20:33;

TSK - 2 Korinthe 12:14

 

the third.That is, the third time I have purposed to visit you.  See the parallel passages.

2Kor 1:15; 2Kor 13:1; 1Kor 4:19; 1Kor 11:34; 1Kor 16:5

for I.

Spr 11:30; Hand 20:33; 1Kor 10:33; Filipp 4:1; Filipp 4:17; 1Thess 2:5; 1Thess 2:6; 1Thess 2:8; 1Thess 2:19; 1Thess 2:20

1Pe 5:2-4

for the.

Gen 24:35; Gen 24:36; Gen 31:14; Gen 31:15; Spr 13:22; Spr 19:14; 1Kor 4:14; 1Kor 4:15; 1Thess 2:11

 

 

SV

15 En ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden; hoewel ik, u overvloediger10  beminnende, weiniger bemind worde.  102Kor 6:12;

KJV

15 And G1161 I G1473 will very gladly G2236 spend G1159 and G2532 be spent G1550 for G5228 you G5590 G5216; though G1499 the more abundantly G4056 I love G25 you G5209, the less G2276 I be loved G25.3

  3for you: Gr. for your souls  2Kor 6:12;

YLT

15 and I most gladly will spend and be entirely spent for your souls, even if, more abundantly loving you, less I am loved. 2Kor 6:12;

WHNU

15 εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ ηδιστα G2236 ADV δαπανησω G1159 V-FAI-1S και G2532 CONJ εκδαπανηθησομαι G1550 V-FPI-1S υπερ G5228 PREP των G3588 T-GPF ψυχων G5590 N-GPF υμων G5216 P-2GP ει G1487 COND περισσοτερως G4056 ADV υμας G5209 P-2AP  αγαπω G25 V-PAI-1S-C αγαπων G25 V-PAP-NSM ησσον G2276 A-ASN-C αγαπωμαι G25 V-PPI-1S 2Kor 6:12;

Darby

15 Now *I* shall most gladly spend and be utterly spent for your souls, if even in abundantly loving you I should be less loved. 2Kor 6:12;

TSK - 2 Korinthe 12:15

 

will.

2Kor 12:9; 2Kor 1:6; 2Kor 1:14; 2Kor 2:3; 2Kor 7:3; Joh 10:10; Joh 10:11; Gal 4:10; Filipp 2:17; Kol 1:24

1Thess 2:8; 2Tim 2:10

you.  Gr. your souls.

2Kor 12:14; Hebr 13:17

though.

2Kor 6:12; 2Kor 6:13; 2Sam 13:39; 2Sam 17:1-4; 2Sam 18:33; 1Kor 4:8-18

 

 

SV

16 Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard; maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen.

KJV

16 But G1161 be it so G2077, I G1473 did G2599 not G3756 burden G2599 you G5209: nevertheless G235, being G5225 crafty G3835, I caught G2983 you G5209 with guile G1388.

YLT

16 And be it [so] , I--I did not burden you, but being crafty, with guile I did take you;

WHNU

16 εστω G2077 V-PXM-3S δε G1161 CONJ εγω G1473 P-1NS ου G3756 PRT-N κατεβαρησα G2599 V-AAI-1S υμας G5209 P-2AP αλλα G235 CONJ υπαρχων G5225 V-PAP-NSM πανουργος G3835 N-NSM δολω G1388 N-DSM υμας G5209 P-2AP ελαβον G2983 V-2AAI-1S

Darby

16 But be it so. *I* did not burden you, but being crafty I took you by guile.

TSK - 2 Korinthe 12:16

 

I did not.

2Kor 12:13; 2Kor 11:9; 2Kor 11:10

being.  That is, as my enemies represent.

2Kor 1:12; 2Kor 4:2; 2Kor 7:2; 2Kor 10:2; 2Kor 10:3; 1Thess 2:3; 1Thess 2:5; 1Petr 2:3

 

 

SV

17 Heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?

KJV

17 Did I make a gain G4122 G3361 of you G5209 by G1223 any G5100 of them G846 whom G3739 I sent G649 unto G4314 you G5209?

YLT

17 any one of those whom I have sent unto you--by him did I take advantage of you?

WHNU

17 μη G3361 PRT-N τινα G5100 X-ASM ων G3739 R-GPM απεσταλκα G649 V-RAI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM επλεονεκτησα G4122 V-AAI-1S υμας G5209 P-2AP

Darby

17 Did I make gain of you by any of those whom I have sent to you?

TSK - 2 Korinthe 12:17

 

2Kor 12:18; 2Kon 5:16; 2Kon 5:20-27; 1Kor 4:17; 1Kor 16:10

 

 

SV

18 Ik heb Titus gebeden, en den broeder medegezonden; heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld? [Hebben wij] niet [gewandeld] in dezelfde voetstappen?

KJV

18 I desired G3870 Titus G5103, and G2532 with [him] I sent G4882 a brother G80. Did G4122 G3387 Titus G5103 make a gain G4122 of you G5209? walked we G4043 not G3756 in the same G846 spirit G4151? [walked we] not G3756 in the same G846 steps G2487?

YLT

18 I entreated Titus, and did send with [him] the brother; did Titus take advantage of you? in the same spirit did we not walk? --did we not in the same steps?

WHNU

18 παρεκαλεσα G3870 V-AAI-1S τιτον G5103 N-ASM και G2532 CONJ συναπεστειλα G4882 V-AAI-1S τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM μητι G3385 PRT-I επλεονεκτησεν G4122 V-AAI-3S υμας G5209 P-2AP τιτος G5103 N-NSM ου G3756 PRT-N τω G3588 T-DSN αυτω G846 P-DSN πνευματι G4151 N-DSN περιεπατησαμεν G4043 V-AAI-1P ου G3756 PRT-N τοις G3588 T-DPN αυτοις G846 P-DPN ιχνεσιν G2487 N-DPN

Darby

18 I begged Titus, and sent the brother with [him] : did Titus at all make gain of you? have we not walked in the same spirit? [have we] not in the same steps?

TSK - 2 Korinthe 12:18

 

Titus.

2Kor 2:12; 2Kor 2:13; 2Kor 7:2; 2Kor 7:6

with.

2Kor 8:6; 2Kor 8:18

walked we not in the same spirit.

2Kor 8:6; 2Kor 8:16-23; Filipp 2:19-22

in the same steps.

Num 16:15; 1Sam 12:3; 1Sam 12:4; Neh 5:14; Hand 20:33-35; Rom 4:12; 1Petr 2:21

 

 

SV

19 Meent gij wederom, dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus; en dit alles, geliefden, tot uw stichting.

KJV

19 Again G3825, think ye G1380 that G3754 we excuse ourselves G626 unto you G5213? we speak G2980 before G2714 God G2316 in G1722 Christ G5547: but G1161 [we do] all things G3956, dearly beloved G27, for G5228 your G5216 edifying G3619.

YLT

19 Again, think ye that to you we are making defence? before God in Christ do we speak; and the all things, beloved, [are] for your up-building,

WHNU

19 παλαι G3819 ADV δοκειτε G1380 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ υμιν G5213 P-2DP απολογουμεθα G626 V-PNI-1P κατεναντι G2713 ADV θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM λαλουμεν G2980 V-PAI-1P τα G3588 T-NPN δε G1161 CONJ παντα G3956 A-NPN αγαπητοι G27 A-VPM υπερ G5228 PREP της G3588 T-GSF υμων G5216 P-2GP οικοδομης G3619 N-GSF

Darby

19 Ye have long been supposing that we excuse ourselves to you: we speak before God in Christ; and all things, beloved, for your building up.

TSK - 2 Korinthe 12:19

 

think.

2Kor 3:1; 2Kor 5:12

we speak.

2Kor 11:10; 2Kor 11:31; Rom 9:1

but.

2Kor 5:13; 2Kor 10:8; 2Kor 13:10; 1Kor 9:12-23; 1Kor 10:33; 1Kor 14:26

dearly.

2Kor 12:15; 2Kor 7:1; Rom 12:19; 1Kor 10:14; Filipp 4:1

 

 

SV

20 Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil, en [dat] ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt; dat er niet enigszins [zijn] twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten; [Gal 5:15];

KJV

20 For G1063 I fear G5399, lest G3381 G4458, when I come G2064, I shall G2147 not G3756 find G2147 you G5209 such as G3634 I would G2309, and [that] I G2504 shall be found G2147 unto you G5213 such as G3634 ye would G2309 not G3756: lest G3381 G4458 [there be] debates G2054, envyings G2205, wraths G2372, strifes G2052, backbitings G2636, whisperings G5587, swellings G5450, tumults G181: [Gal 5:15];

YLT

20 for I fear lest, having come, not such as I wish I may find you, and I--I may be found by you such as ye do not wish, lest there be strifes, envyings, wraths, revelries, evil-speakings, whisperings, puffings up, insurrections, [Gal 5:15];

WHNU

20 φοβουμαι G5399 V-PNI-1S γαρ G1063 CONJ μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT ελθων G2064 V-2AAP-NSM ουχ G3756 PRT-N οιους G3634 K-APN θελω G2309 V-PAI-1S ευρω G2147 V-2AAS-1S υμας G5209 P-2AP καγω G2504 P-1NS-C ευρεθω G2147 V-APS-1S υμιν G5213 P-2DP οιον G3634 K-ASM ου G3756 PRT-N θελετε G2309 V-PAI-2P μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT ερις G2054 N-NSF ζηλος G2205 N-NSM θυμοι G2372 N-NPM εριθειαι G2052 N-NPF καταλαλιαι G2636 N-NPF ψιθυρισμοι G5587 N-NPM φυσιωσεις G5450 N-NPF ακαταστασιαι G181 N-NPF [Gal 5:15];

Darby

20 For I fear lest perhaps coming I find you not such as I wish, and that *I* be found by you such as ye do not wish: lest [there might be] strifes, jealousies, angers, contentions, evil speakings, whisperings, puffings up, disturbances; [Gal 5:15];

TSK - 2 Korinthe 12:20

 

I shall not.

2Kor 12:21; 2Kor 13:9

and that.

2Kor 1:23; 2Kor 1:24; 2Kor 2:1-3; 2Kor 10:2; 2Kor 10:6; 2Kor 10:8; 2Kor 10:9; 2Kor 13:2; 2Kor 13:10; 1Kor 4:18-21; 1Kor 5:3-5

debates.

1Kor 1:11; 1Kor 3:3; 1Kor 3:4; 1Kor 4:6-8; 1Kor 4:18; 1Kor 6:7; 1Kor 6:8; 1Kor 11:16-19; 1Kor 14:36; 1Kor 14:37; Gal 5:15; Gal 5:19-21

Gal 5:26; Efez 4:31; Efez 4:32; Jak 3:14-16; Jak 4:1-5; 1Petr 2:1

whisperings.

Ps 41:7; Spr 16:28; Rom 1:29

swellings.

2Petr 2:18; Judas 1:16

 

 

SV

21 Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernedere bij u, en ik rouw hebbe over velen, die te voren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinigheid, en hoererij, en ontuchtigheid, die zij gedaan hebben.

KJV

21 [And] lest G3361, when I come G2064 again G3825, my G3450 God G2316 will humble G5013 me G3165 among G4314 you G5209, and G2532 [that] I shall bewail G3996 many G4183 which G3588 have sinned already G4258, and G2532 have G3340 not G3361 repented G3340 of G1909 the uncleanness G167 and G2532 fornication G4202 and G2532 lasciviousness G766 which G3739 they have committed G4238.

YLT

21 lest again having come, my God may humble me in regard to you, and I may bewail many of those having sinned before, and not having reformed concerning the uncleanness, and whoredom, and lasciviousness, that they did practise.

WHNU

21 μη G3361 PRT-N παλιν G3825 ADV ελθοντος G2064 V-2AAP-GSM μου G3450 P-1GS ταπεινωση G5013 V-AAS-3S με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM μου G3450 P-1GS προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ πενθησω G3996 V-FAI-1S πολλους G4183 A-APM των G3588 T-GPM προημαρτηκοτων G4258 V-RAP-GPM και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N μετανοησαντων G3340 V-AAP-GPM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF ακαθαρσια G167 N-DSF και G2532 CONJ πορνεια G4202 N-DSF και G2532 CONJ ασελγεια G766 N-DSF η G3739 R-DSF επραξαν G4238 V-AAI-3P

Darby

21 lest my God should humble me as to you when I come again, and that I shall grieve over many of those who have sinned before, and have not repented as to the uncleanness and fornication and licentiousness which they have practised.

TSK - 2 Korinthe 12:21

 

my God.

2Kor 12:7; 2Kor 8:24; 2Kor 9:3; 2Kor 9:4

that I.

2Kor 2:1-4; Ex 32:31; Deut 9:15; Deut 9:25; 1Sam 15:35; Ezra 9:3; Ezra 10:1; Ps 119:136

Jer 9:1; Jer 13:17; Luk 9:41; Luk 9:42; Rom 9:2; Filipp 3:18; Filipp 3:19

sinned.

13:2

and have not.

2Kor 2:5-11; 2Kor 7:9-11; 2Kor 10:6; 1Kor 6:9-11; Openb 22:20

uncleanness.

Rom 13:13; 1Kor 5:1; 1Kor 5:9-11; 1Kor 6:15-18; Gal 5:19; Efez 5:5; Efez 5:6; Kol 3:5

1Thess 4:3-7; Hebr 13:4; 1Petr 4:2; 1Petr 4:3; 2Petr 2:10-14; 2Petr 2:18; Judas 1:7; Judas 1:23

Openb 21:8; Openb 22:15

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 11)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 13)