Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 6)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 8)


Lukas 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging1 †Hij in te KapťrnaŁm.† 1Matt 8:5;

KJV

1 Now G1161 when G1893 he had ended G4137 all G3956 his G846 sayings G4487 in G1519 the audience G189 of the people G2992 , he entered G1525 into G1519 Capernaum G2584 . Matt 8:5;

YLT

1 And when he completed all his sayings in the ears of the people, he went into Capernaum; Matt 8:5;

WHNU

1 επειδη G1894 CONJ επληρωσεν G4137 V-AAI-3S παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN ρηματα G4487 N-APN αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τας G3588 T-APF ακοας G189 N-APF του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S εις G1519 PREP καφαρναουμ G2584 N-PRI Matt 8:5;

Darby

1 And when he had completed all his words in the hearing of the people, he entered into Capernaum. Matt 8:5;

TSK - Lukas 7:1

 

1 Christ finds a greater faith in the centurion, a Gentile than in any of the Jews;

10 heals his servant, being absent;

11 raises from death the widow's son at Nain;

18 answers John's messengers with the declaration of his miracles;

24 testifies to the people what opinion he held of John;

31 inveighs against the Jews, who with neither the manners of John nor of Jesus could be won;

36 and suffering his feet to be washed and anointed by a woman who was a sinner, he shows how he is a friend to sinners, to forgive them their sins, upon their repentance.

when.

Matt 7:28; Matt 7:29

he entered.

Mt 8:5-13

 

 

SV

2 En een dienstknecht van een zeker hoofdman over honderd, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven.

KJV

2 And G1161 a certain G5100 centurion's G1543 servant G1401 , who G3739 was G2258 dear G1784 unto him G846 , was G2192 sick G2560 , and ready G3195 to die G5053 .

YLT

2 and a certain centurion's servant being ill, was about to die, who was much valued by him,

WHNU

2 εκατονταρχου G1543 N-GSM δε G1161 CONJ τινος G5100 X-GSM δουλος G1401 N-NSM κακως G2560 ADV εχων G2192 V-PAP-NSM ημελλεν G3195 V-IAI-3S-ATT τελευταν G5053 V-PAN ος G3739 R-NSM ην G2258 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM εντιμος G1784 A-NSM

Darby

2 And a certain centurion's bondman who was dear to him was ill and about to die;

TSK - Lukas 7:2

 

centurion's.

Luk 23:47; Matt 27:54; Hand 10:1; Hand 22:26; Hand 23:17; Hand 27:1; Hand 27:3; Hand 27:43

who.

Gen 24:2-14; Gen 24:27; Gen 24:35-49; Gen 35:8; Gen 39:4-6; 2Kon 5:2; 2Kon 5:3; Job 31:5; Spr 29:21

Hand 10:7; Kol 3:22-25; Kol 4:1

was sick.

Luk 8:42; Joh 4:46; Joh 4:47; Joh 11:2; Joh 11:3

 

 

SV

3 En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot Hem de ouderlingen der Joden, Hem biddende, dat Hij wilde komen, en zijn dienstknecht gezond maken.

KJV

3 And G1161 when he heard G191 of G4012 Jesus G2424 , he sent G649 unto G4314 him G846 the elders G4245 of the Jews G2453 , beseeching G2065 him G846 that G3704 he would come G2064 and heal G1295 his G846 servant G1401 .

YLT

3 and having heard about Jesus, he sent unto him elders of the Jews, beseeching him, that having come he might thoroughly save his servant.

WHNU

3 ακουσας G191 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ περι G4012 PREP του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM απεστειλεν G649 V-AAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM πρεσβυτερους G4245 A-APM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM ερωτων G2065 V-PAP-NSM αυτον G846 P-ASM οπως G3704 ADV ελθων G2064 V-2AAP-NSM διασωση G1295 V-AAS-3S τον G3588 T-ASM δουλον G1401 N-ASM αυτου G846 P-GSM

Darby

3 and having heard of Jesus, he sent to him elders of the Jews, begging him that he might come and save his bondman.

TSK - Lukas 7:3

 

Luk 8:41; Luk 9:38; Matt 8:5; Joh 4:47; Filem 1:10

 

 

SV

4 Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem dat doet;

KJV

4 And G1161 when they came G3854 to G4314 Jesus G2424 , they besought G3870 him G846 instantly G4709 , saying G3004 , That G3754 he was G2076 worthy G514 for whom G3739 he should do G3930 this G5124 :

YLT

4 And they, having come near unto Jesus, were calling upon him earnestly, saying--`He is worthy to whom thou shalt do this,

WHNU

4 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ παραγενομενοι G3854 V-2ADP-NPM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM παρεκαλουν G3870 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM σπουδαιως G4709 ADV λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ αξιος G514 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ω G3739 R-DSM παρεξη G3930 V-2FDI-3S G3930 V-AAS-3S τουτο G5124 D-ASN

Darby

4 But they, being come to Jesus, besought him diligently, saying, He is worthy to whom thou shouldest grant this,

TSK - Lukas 7:4

 

worthy.

Luk 7:6; Luk 7:7; Luk 20:35; Matt 10:11; Matt 10:13; Matt 10:37; Matt 10:38; Openb 3:4

 

 

SV

5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.

KJV

5 For G1063 he loveth G25 our G2257 nation G1484 , and G2532 he G846 hath built G3618 us G2254 a synagogue G4864.

YLT

5 for he doth love our nation, and the synagogue he did build to us.'

WHNU

5 αγαπα G25 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ το G3588 T-ASN εθνος G1484 N-ASN ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ την G3588 T-ASF συναγωγην G4864 N-ASF αυτος G846 P-NSM ωκοδομησεν G3618 V-AAI-3S ημιν G2254 P-1DP

Darby

5 for he loves our nation, and himself has built the synagogue for us.

TSK - Lukas 7:5

 

he loveth.

1Kon 5:1; 2Kron 2:11; 2Kron 2:12; Gal 5:6; 1Joh 3:14; 1Joh 5:1-3

and.

1Kron 29:3-9; Ezra 7:27; Ezra 7:28; 1Joh 3:18; 1Joh 3:19

 

 

SV

6 En Jezus ging met hen. En als Hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over honderd tot Hem [enige] vrienden, en zeide tot Hem: Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.

KJV

6 Then G1161 Jesus G2424 went G4198 with G4862 them G846 . And G1161 when he G846 was G568 now G2235 not G3756 far G3112 from G575 the house G3614 , the centurion G1543 sent G3992 friends G5384 to G4314 him G846 , saying G3004 unto him G846 , Lord G2962 , trouble G4660 not G3361 thyself G4660 : for G1063 I am G1510 not G3756 worthy G2425 that G2443 thou shouldest enter G1525 under G5259 my G3450 roof G4721 :

YLT

6 And Jesus was going on with them, and now when he is not far distant from the house the centurion sent unto him friends, saying to him, `Sir, be not troubled, for I am not worthy that under my roof thou mayest enter;

WHNU

6 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM επορευετο G4198 V-INI-3S συν G4862 PREP αυτοις G846 P-DPM ηδη G2235 ADV δε G1161 CONJ αυτου G846 P-GSM ου G3756 PRT-N μακραν G3112 ADV απεχοντος G568 V-PAP-GSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF οικιας G3614 N-GSF επεμψεν G3992 V-AAI-3S φιλους G5384 A-APM ο G3588 T-NSM εκατονταρχης G1543 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM αυτω G846 P-DSM κυριε G2962 N-VSM μη G3361 PRT-N σκυλλου G4660 V-PPM-2S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ικανος G2425 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S ινα G2443 CONJ υπο G5259 PREP την G3588 T-ASF στεγην G4721 N-ASF μου G3450 P-1GS εισελθης G1525 V-2AAS-2S

Darby

6 And Jesus went with them. But already, when he was not far from the house, the centurion sent to him friends, saying to him, Lord, do not trouble thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof.

TSK - Lukas 7:6

 

Jesus.

Matt 20:28; Mark 5:24; Hand 10:38

trouble.

8:49

for.

Luk 7:4; Luk 5:8; Luk 15:19-21; Gen 32:10; Spr 29:23; Matt 3:11; Matt 5:26; Matt 5:27; Jak 4:6; Jak 4:10

 

 

SV

7 Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te komen; maar zeg [het] met een woord, en mijn knecht zal genezen worden.

KJV

7 Wherefore G1352 neither G3761 thought I G515 myself G1683 worthy G515 to come G2064 unto G4314 thee G4571 : but G235 say G2036 in a word G3056 , and G2532 my G3450 servant G3816 shall be healed G2390.

YLT

7 wherefore not even myself thought I worthy to come unto thee, but say in a word, and my lad shall be healed;

WHNU

7 διο G1352 CONJ ουδε G3761 ADV εμαυτον G1683 F-1ASM ηξιωσα G515 V-AAI-1S προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS ελθειν G2064 V-2AAN αλλα G235 CONJ ειπε G2036 V-2AAM-2S λογω G3056 N-DSM και G2532 CONJ ιαθητω G2390 V-APM-3S ο G3588 T-NSM παις G3816 N-NSM μου G3450 P-1GS

Darby

7 Wherefore neither did I count myself worthy to come to thee. But say by a word and my servant shall be healed.

TSK - Lukas 7:7

 

but.

Luk 4:36; Luk 5:13; Ex 15:26; Deut 32:39; 1Sam 2:6; Ps 33:9; Ps 107:20; Mark 1:27

 

 

SV

8 Want ik ben ook een mens, onder de macht [van anderen] gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet [het].

KJV

8 For G1063 I G1473 also G2532 am G1510 a man G444 set G5021 under G5259 authority G1849 , having G2192 under G5259 me G1683 soldiers G4757 , and G2532 I say G3004 unto one G5129 , Go G4198 , and G2532 he goeth G4198 ; and G2532 to another G243, Come G2064 , and G2532 he cometh G2064 ; and G2532 to my G3450 servant G1401 , Do G4160 this G5124 , and G2532 he doeth G4160 [it].1

1one: Gr. this man

YLT

8 for I also am a man placed under authority, having under myself soldiers, and I say to this [one] , Go, and he goeth; and to another, Be coming, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doth [it] .'

WHNU

8 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ εγω G1473 P-1NS ανθρωπος G444 N-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S υπο G5259 PREP εξουσιαν G1849 N-ASF τασσομενος G5021 V-PPP-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM υπ G5259 PREP εμαυτον G1683 F-1ASM στρατιωτας G4757 N-APM και G2532 CONJ λεγω G3004 V-PAI-1S τουτω G5129 D-DSM πορευθητι G4198 V-AOM-2S και G2532 CONJ πορευεται G4198 V-PNI-3S και G2532 CONJ αλλω G243 A-DSM ερχου G2064 V-PNI-2S και G2532 CONJ ερχεται G2064 V-PNI-3S και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM δουλω G1401 N-DSM μου G3450 P-1GS ποιησον G4160 V-AAM-2S τουτο G5124 D-ASN και G2532 CONJ ποιει G4160 V-PAI-3S

Darby

8 For *I* also am a man placed under authority, having under myself soldiers, and I say to this [one] , Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my bondman, Do this, and he does [it] .

TSK - Lukas 7:8

 

under.

Hand 22:25; Hand 22:26; Hand 23:17; Hand 23:23; Hand 23:26; Hand 24:23; Hand 25:26

one.† Gr. this man.† and he goeth.

Hand 10:7; Hand 10:8; Kol 3:22; 1Tim 6:1; 1Tim 6:2

 

 

SV

9 En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in IsraŽl niet gevonden.

KJV

9 When G1161 Jesus G2424 heard G191 these things G5023, he marvelled G2296 at him G846 , and G2532 turned him about G4762, and said G2036 unto the people G3793 that followed G190 him G846 , I say G3004 unto you G5213 , I have not found G2147 so great G5118 faith G4102 , no, not G3761 in G1722 Israel G2474 .

YLT

9 And having heard these things Jesus wondered at him, and having turned to the multitude following him, he said, `I say to you, not even in Israel so much faith did I find;'

WHNU

9 ακουσας G191 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ ταυτα G5023 D-APN ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εθαυμασεν G2296 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ στραφεις G4762 V-2APP-NSM τω G3588 T-DSM ακολουθουντι G190 V-PAP-DSM αυτω G846 P-DSM οχλω G3793 N-DSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ουδε G3761 ADV εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ισραηλ G2474 N-PRI τοσαυτην G5118 D-ASF πιστιν G4102 N-ASF ευρον G2147 V-2AAI-1S

Darby

9 And Jesus hearing this wondered at him, and turning to the crowd following him said, I say to you, Not even in Israel have I found so great faith.

TSK - Lukas 7:9

 

he marvelled.

Matt 8:10; Matt 15:28

not in.

Ps 147:19; Ps 147:20; Matt 9:33; Rom 3:1-3; Rom 9:4; Rom 9:5

 

 

SV

10 En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond.

KJV

10 And G2532 they that were sent G3992, returning G5290 to G1519 the house G3624 , found G2147 the servant G1401 whole G5198 that had been sick G770.

YLT

10 and those sent, having turned back to the house, found the ailing servant in health.

WHNU

10 και G2532 CONJ υποστρεψαντες G5290 V-AAP-NPM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM οι G3588 T-NPM πεμφθεντες G3992 V-APP-NPM ευρον G2147 V-2AAI-3P τον G3588 T-ASM δουλον G1401 N-ASM υγιαινοντα G5198 V-PAP-ASM

Darby

10 And they who had been sent returning to the house found the bondman, who was ill, in good health.

TSK - Lukas 7:10

 

Matt 8:13; Matt 15:28; Mark 9:23; Joh 4:50-53

 

 

SV

11 En het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd NaÔn, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.

KJV

11 And G2532 it came to pass G1096 G1722 the day after G1836 , that he went G4198 into G1519 a city G4172 called G2564 Nain G3484 ; and G2532 many G2425 of his G846 disciples G3101 went with G4848 him G846 , and G2532 much G4183 people G3793 .

YLT

11 And it came to pass, on the morrow, he was going on to a city called Nain, and there were going with him many of his disciples, and a great multitude,

WHNU

11 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM εξης G1836 ADV επορευθη G4198 V-AOI-3S εις G1519 PREP πολιν G4172 N-ASF καλουμενην G2564 V-PPP-ASF ναιν G3484 N-PRI και G2532 CONJ συνεπορευοντο G4848 V-INI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ οχλος G3793 N-NSM πολυς G4183 A-NSM

Darby

11 And it came to pass afterwards he went into a city called Nain, and many of his disciples and a great crowd went with him.

TSK - Lukas 7:11

 

he went.

Ac 10:38

 

 

SV

12 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, [die] een eniggeboren zoon zijner moeder [was], en zij [was] weduwe en een grote schare van de stad [was] met haar.

KJV

12 Now G1161 when G5613 he came nigh G1448 to the gate G4439 of the city G4172, behold G2532 G2400 , there was G1580 a dead man G2348 carried out G1580, the only G3439 son G5207 of his G846 mother G3384 , and G2532 she G846 was G2258 a widow G5503 : and G2532 much G2425 people G3793 of the city G4172 was G2258 with G4862 her G846 .

YLT

12 and as he came nigh to the gate of the city, then, lo, one dead was being carried forth, an only son of his mother, and she a widow, and a great multitude of the city was with her.

WHNU

12 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ ηγγισεν G1448 V-AAI-3S τη G3588 T-DSF πυλη G4439 N-DSF της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S εξεκομιζετο G1580 V-IPI-3S τεθνηκως G2348 V-RAP-NSM μονογενης G3439 A-NSM υιος G5207 N-NSM τη G3588 T-DSF μητρι G3384 N-DSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ αυτη G846 P-NSF ην G2258 V-IXI-3S χηρα G5503 N-NSF και G2532 CONJ οχλος G3793 N-NSM της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF ικανος G2425 A-NSM ην G2258 V-IXI-3S συν G4862 PREP αυτη G846 P-DSF

Darby

12 And as he drew near to the gate of the city, behold, a dead man was carried out, the only son of his mother, and she a widow, and a very considerable crowd of the city [was] with her.

TSK - Lukas 7:12

 

the only.

Luk 8:42; Gen 22:2; Gen 22:12; 2Sam 14:7; 1Kon 17:9; 1Kon 17:12; 1Kon 17:18; 1Kon 17:23; 2Kon 4:16; 2Kon 4:20

Zec 12:10

a widow.

Job 29:13; Hand 9:39; Hand 9:41; 1Tim 5:4; 1Tim 5:5; Jak 1:27

and much.

Luk 8:52; Joh 11:19

 

 

SV

13 En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.

KJV

13 And G2532 when the Lord G2962 saw G1492 her G846 , he had compassion G4697 on G1909 her G846 , and G2532 said G2036 unto her G846 , Weep G2799 not G3361 .

YLT

13 And the Lord having seen her, was moved with compassion towards her, and said to her, `Be not weeping;'

WHNU

13 και G2532 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM αυτην G846 P-ASF ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εσπλαγχνισθη G4697 V-AOI-3S επ G1909 PREP αυτη G846 P-DSF και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτη G846 P-DSF μη G3361 PRT-N κλαιε G2799 V-PAM-2S

Darby

13 And the Lord, seeing her, was moved with compassion for her, and said to her, Weep not;

TSK - Lukas 7:13

 

he.

Richt 10:16; Ps 86:5; Ps 86:15; Ps 103:13; Jes 63:9; Jer 31:20; Klaagl 3:32; Klaagl 3:33

Mark 8:2; Joh 11:33-35; Hebr 2:17; Hebr 4:15

Weep not.

Luk 8:52; Jer 31:15; Jer 31:16; Joh 20:13; Joh 20:15; 1Kor 7:30; 1Thess 4:13

 

 

SV

14 En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta2 †op!† 2Hand 9:40;

KJV

14 And G2532 he came G4334 and touched G680 the bier G4673 : and G1161 they that bare G941 [him] stood still G2476 . And G2532 he said G2036 , Young man G3495, I say G3004 unto thee G4671 , Arise G1453 .2

2bier: or, coffin †Hand 9:40;

YLT

14 and having come near, he touched the bier, and those bearing [it] stood still, and he said, `Young man, to thee I say, Arise;' Hand 9:40;

WHNU

14 και G2532$TB G4334 V-2AAP-NSM ηψατο G680 V-ADI-3S της G3588 T-GSF σορου G4673 N-GSF οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ βασταζοντες G941 V-PAP-NPM εστησαν G2476 V-2AAI-3P και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S νεανισκε G3495 N-VSM σοι G4671 P-2DS λεγω G3004 V-PAI-1S εγερθητι G1453 V-APM-2S Hand 9:40;

Darby

14 and coming up he touched the bier, and the bearers stopped. And he said, Youth, I say to thee, Wake up. Hand 9:40;

TSK - Lukas 7:14

 

bier.† or, coffin.† Young.

Luk 8:54; Luk 8:55; 1Kon 17:21; Job 14:12; Job 14:14; Ps 33:9; Jes 26:19; Ezech 37:3-10

Joh 5:21; Joh 5:25; Joh 5:28; Joh 5:29; Joh 11:25; Joh 11:43; Joh 11:44; Hand 9:40; Hand 9:41; Rom 4:17; Efez 5:12

 

 

SV

15 En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.

KJV

15 And G2532 he that was dead G3498 sat up G339 , and G2532 began G756 to speak G2980 . And G2532 he delivered G1325 him G846 to his G846 mother G3384 .

YLT

15 and the dead sat up, and began to speak, and he gave him to his mother;

WHNU

15 και G2532 CONJ ανεκαθισεν G339 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM νεκρος G3498 A-NSM και G2532 CONJ ηρξατο G756 V-ADI-3S λαλειν G2980 V-PAN και G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM τη G3588 T-DSF μητρι G3384 N-DSF αυτου G846 P-GSM

Darby

15 And the dead sat up and began to speak; and he gave him to his mother.

TSK - Lukas 7:15

 

1Kon 17:23; 1Kon 17:24; 2Kon 4:32-37; 2Kon 13:21

 

 

SV

16 En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een3 4 5 6 †groot Profeet is onder ons opgestaan, en God7 †heeft Zijn volk bezocht.††††† 3Luk 24:19; 4Joh 4:19; 5Joh 6:14; 6Joh 9:17; 7Luk 1:68;† [Matt 21:46]; [Joh 7:12]; [Joh 7:40];

KJV

16 And G1161 there came G2983 a fear G5401 on all G537 : and G2532 they glorified G1392 God G2316 , saying G3004 , That G3754 a great G3173 prophet G4396 is risen up G1453 among G1722 us G2254 ; and G2532 , That G3754 God G2316 hath visited G1980 his G846 people G2992 . Luk 24:19; Joh 4:19; Joh 6:14; Joh 9:17; Luk 1:68; [Matt 21:46]; [Joh 7:12]; [Joh 7:40];

YLT

16 and fear took hold of all, and they were glorifying God, saying--`A great prophet hath risen among us,' and--`God did look upon His people.' Luk 24:19; Joh 4:19; Joh 6:14; Joh 9:17; Luk 1:68; [Matt 21:46]; [Joh 7:12]; [Joh 7:40];

WHNU

16 ελαβεν G2983 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ φοβος G5401 N-NSM παντας G3956 A-APM και G2532 CONJ εδοξαζον G1392 V-IAI-3P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ προφητης G4396 N-NSM μεγας G3173 A-NSM ηγερθη G1453 V-API-3S εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ επεσκεψατο G1980 V-ADI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τον G3588 T-ASM λαον G2992 N-ASM αυτου G846 P-GSM Luk 24:19; Joh 4:19; Joh 6:14; Joh 9:17; Luk 1:68; [Matt 21:46]; [Joh 7:12]; [Joh 7:40];

Darby

16 And fear seized on all, and they glorified God, saying, A great prophet has been raised up amongst us; and God has visited his people. Luk 24:19; Joh 4:19; Joh 6:14; Joh 9:17; Luk 1:68; [Matt 21:46]; [Joh 7:12]; [Joh 7:40];

TSK - Lukas 7:16

 

a fear.

Luk 1:65; Luk 5:8; Luk 5:26; Luk 8:37; Jer 33:9; Matt 28:8; Hand 5:5; Hand 5:11-13

they.

Luk 2:20; Matt 9:8; Matt 15:31; Gal 1:24

a great.

Luk 7:39; Luk 9:19; Luk 24:19; Joh 1:21; Joh 1:25; Joh 4:19; Joh 6:14; Joh 7:40; Joh 7:41; Joh 9:17; Hand 3:22; Hand 3:23

Ac 7:37

God.

Luk 1:68; Luk 19:44; Ex 4:31; Ps 65:9; Ps 106:4; Ps 106:5

 

 

SV

17 En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judťa, en in al het omliggende land.

KJV

17 And G2532 this G3778 rumour G3056 of G4012 him G846 went forth G1831 throughout G1722 all G3650 Judaea G2449 , and G2532 throughout G1722 all G3956 the region round about G4066 .

YLT

17 And the account of this went forth in all Judea about him, and in all the region around.

WHNU

17 και G2532 CONJ εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ουτος G3778 D-NSM εν G1722 PREP ολη G3650 A-DSF τη G3588 T-DSF ιουδαια G2449 N-DSF περι G4012 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ παση G3956 A-DSF τη G3588 T-DSF περιχωρω G4066 A-DSF

Darby

17 And this report went out in all Judaea concerning him, and in all the surrounding country.

TSK - Lukas 7:17

 

Luk 7:14; Matt 4:24; Matt 9:31; Mark 1:28; Mark 6:14

 

 

SV

18 En8 †de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen.† 8Matt 11:2;

KJV

18 And G2532 the disciples G3101 of John G2491 shewed G518 him G846 of G4012 all G3956 these things G5130. Matt 11:2;

YLT

18 And the disciples of John told him about all these things, Matt 11:2;

WHNU

18 και G2532 CONJ απηγγειλαν G518 V-AAI-3P ιωαννη G2491 N-DSM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM περι G4012 PREP παντων G3956 A-GPN τουτων G5130 D-GPN Matt 11:2;

Darby

18 And the disciples of John brought him word concerning all these things: Matt 11:2;

TSK - Lukas 7:18

 

Matt 11:2-6; Joh 3:26

 

 

SV

19 En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?

KJV

19 And G2532 John G2491 calling G4341 [unto him] two G1417 G5100 of his G846 disciples G3101 sent G3992 [them] to G4314 Jesus G2424 , saying G3004 , Art G1488 thou G4771 he that should come G2064? or G2228 look we for G4328 another G243 ?

YLT

19 and John having called near a certain two of his disciples, sent unto Jesus, saying, `Art thou he who is coming, or for another do we look?'

WHNU

19 και G2532 CONJ προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM δυο G1417 A-NUI τινας G5100 X-APM των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM επεμψεν G3992 V-AAI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM λεγων G3004 V-PAP-NSM συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM η G2228 PRT † ετερον G2087 A-ASM αλλον G243 A-ASM προσδοκωμεν G4328 V-PAS-1P

Darby

19 and John, having called two of his disciples, sent to Jesus, saying, Art *thou* he that is coming, or are we to wait for another?

TSK - Lukas 7:19

 

John.When we remember the Baptist's solemn testimony to Christ, the sign from heaven, and the miraculous impulse which made him acknowledge Jesus the Messiah, we shall be constrained to think that he sent to Christ, not for his own satisfaction, but for that of his disciples.

two.

Luk 10:1; Joz 2:1; Mark 6:7; Hand 10:7; Hand 10:8; Openb 11:3

Art.

Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 49:10; Deut 18:15-18; Ps 110:1-4; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 11:1

Jes 40:10; Jes 40:11; Jes 59:20; Jes 59:21; Jer 23:5; Jer 23:6; Dan 9:24-26; Micha 5:2; Haggai 2:7

Zach 9:9; Mal 3:1-3; Mal 4:2; Joh 4:25

 

 

SV

20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?

KJV

20 When G1161 the men G435 were come G3854 unto G4314 him G846 , they said G2036, John G2491 Baptist G910 hath sent G649 us G2248 unto G4314 thee G4571 , saying G3004 , Art G1488 thou G4771 he that should come G2064? or G2228 look we for G4328 another G243 ?

YLT

20 And having come near to him, the men said, `John the Baptist sent us unto thee, saying, Art thou he who is coming, or for another do we look?'

WHNU

20 παραγενομενοι G3854 V-2ADP-NPM δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM ανδρες G435 N-NPM ειπαν G3004 V-2AAI-3P ιωαννης G2491 N-NSM ο G3588 T-NSM βαπτιστης G910 N-NSM απεστειλεν G649 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS λεγων G3004 V-PAP-NSM συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM η G2228 PRT αλλον G243$TB G4328 V-PAS-1P G4328 V-PAI-1P

Darby

20 But the men having come to him said, John the baptist has sent us to thee, saying, Art *thou* he that is coming, or are we to wait for another?

TSK - Lukas 7:20

 

20

 

 

SV

21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht.

KJV

21 And G1161 in G1722 that same G846 hour G5610 he cured G2323 many G4183 of G575 [their] infirmities G3554 and G2532 plagues G3148 , and G2532 of evil G4190 spirits G4151 ; and G2532 unto many G4183 [that were] blind G5185 he gave G5483 sight G991 .

YLT

21 And in that hour he cured many from sicknesses, and plagues, and evil spirits, and to many blind he granted sight.

WHNU

21 εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ωρα G5610 N-DSF εθεραπευσεν G2323 V-AAI-3S πολλους G4183 A-APM απο G575 PREP νοσων G3554 N-GPF και G2532 CONJ μαστιγων G3148 N-GPF και G2532 CONJ πνευματων G4151 N-GPN πονηρων G4190 A-GPN και G2532 CONJ τυφλοις G5185 A-DPM πολλοις G4183 A-DPM εχαρισατο G5483 V-ADI-3S βλεπειν G991 V-PAN

Darby

21 In that hour he healed many of diseases and plagues and evil spirits, and to many blind he granted sight.

TSK - Lukas 7:21

 

plagues.

1Kon 8:37; Ps 90:7-9; Mark 3:10; Mark 5:29; Mark 5:34; 1Kor 11:30-32; Hebr 12:6

Jak 5:14; Jak 5:15

evil spirits.[Pneuma† poneros ,] are here clearly distinguished from bodily disorders.

 

 

SV

22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, [namelijk] dat9 10 11 †de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.††† 9Jes 29:18; 10Jes 35:5; 11Jes 61:1;† [Matt 15:30];

KJV

22 Then G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto them G846 , Go your way G4198, and tell G518 John G2491 what things G3739 ye have seen G1492 and G2532 heard G191 ; how G3754 that the blind G5185 see G308 , the lame G5560 walk G4043 , the lepers G3015 are cleansed G2511 , the deaf G2974 hear G191 , the dead G3498 are raised G1453, to the poor G4434 the gospel is preached G2097 . Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; [Matt 15:30];

YLT

22 And Jesus answering said to them, `Having gone on, report to John what ye saw and heard, that blind men do see again, lame do walk, lepers are cleansed, deaf do hear, dead are raised, poor have good news proclaimed; Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; [Matt 15:30];

WHNU

22 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM πορευθεντες G4198 V-AOP-NPM απαγγειλατε G518 V-AAM-2P ιωαννη G2491 N-DSM α G3739 R-APN ειδετε G1492 V-2AAI-2P και G2532 CONJ ηκουσατε G191 V-AAI-2P τυφλοι G5185 A-NPM αναβλεπουσιν G308 V-PAI-3P χωλοι G5560 A-NPM περιπατουσιν G4043 V-PAI-3P λεπροι G3015 A-NPM καθαριζονται G2511 V-PPI-3P και G2532 CONJ κωφοι G2974 A-NPM ακουουσιν G191 V-PAI-3P νεκροι G3498 A-NPM εγειρονται G1453 V-PPI-3P πτωχοι G4434 A-NPM ευαγγελιζονται G2097 V-PPI-3P Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; [Matt 15:30];

Darby

22 And Jesus answering said to them, Go, bring back word to John of what ye have seen and heard: that blind see, lame walk, lepers are cleansed, deaf hear, dead are raised, poor are evangelized; Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; [Matt 15:30];

TSK - Lukas 7:22

 

Go.

Joh 1:46

how.

Luk 7:21; Luk 18:35-43; Job 29:15; Ps 146:8; Jes 29:18; Jes 29:19; Jes 32:3; Jes 32:4; Jes 35:5; Jes 35:6

Jes 42:6; Jes 42:7; Jes 42:16; Jes 61:1-3; Jer 31:8; Matt 9:28-30; Matt 21:14; Joh 9:30-33

Ac 26:18

the lame.

Matt 15:30; Matt 15:31; Hand 3:2-8; Hand 8:7; Hand 14:8-10

the lepers.

Luk 5:12-15; Luk 17:12-19

the deaf.

Jes 43:8; Mark 7:32-37

the dead.

Luk 7:14; Luk 7:15; Luk 8:53-55

to.

Luk 4:18; Zef 3:12; Jak 2:5

 

 

SV

23 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geŽrgerd worden.

KJV

23 And G2532 blessed G3107 is G2076 [he], whosoever G3739 shall G4624 not G3362 be offended G4624 in G1722 me G1698 .

YLT

23 and happy is he whoever may not be stumbled in me.'

WHNU

23 και G2532 CONJ μακαριος G3107 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ος G3739 R-NSM εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N σκανδαλισθη G4624 V-APS-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS

Darby

23 and blessed is whosoever shall not be offended in me.

TSK - Lukas 7:23

 

Luk 2:34; Jes 8:14; Jes 8:15; Matt 11:6; Matt 13:57; Matt 13:58; Joh 6:60-66; Rom 9:32; Rom 9:33

1Kor 1:21-28; 1Kor 2:14; 1Petr 2:7; 1Petr 2:8

 

 

SV

24 Als12 †nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tot de scharen van Johannes te zeggen: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt?† 12Matt 11:7;

KJV

24 And G1161 when the messengers G32 of John G2491 were departed G565, he began G756 to speak G3004 unto G4314 the people G3793 concerning G4012 John G2491 , What G5101 went ye out G1831 into G1519 the wilderness G2048 for to see G2300 ? A reed G2563 shaken G4531 with G5259 the wind G417 ? Matt 11:7;

YLT

24 And the messengers of John having gone away, he began to say unto the multitudes concerning John: `What have ye gone forth to the wilderness to look on? a reed by the wind shaken? Matt 11:7;

WHNU

24 απελθοντων G565 V-2AAP-GPM δε G1161 CONJ των G3588 T-GPM αγγελων G32 N-GPM ιωαννου G2491 N-GSM ηρξατο G756 V-ADI-3S λεγειν G3004 V-PAN προς G4314 PREP τους G3588 T-APM οχλους G3793 N-APM περι G4012 PREP ιωαννου G2491 N-GSM τι G5101 I-ASN εξηλθατε G1831 V-AAI-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ερημον G2048 A-ASF θεασασθαι G2300 V-ADN καλαμον G2563 N-ASM υπο G5259 PREP ανεμου G417 N-GSM σαλευομενον G4531 V-PPP-ASM Matt 11:7;

Darby

24 And the messengers of John having departed, he began to speak to the crowds concerning John: What went ye out into the wilderness to behold? a reed shaken by the wind? Matt 11:7;

TSK - Lukas 7:24

 

What.

Matt 11:7; Matt 11:8

wilderness.

Luk 1:80; Luk 3:2; Matt 3:1-5; Mark 1:4; Mark 1:5; Joh 1:23

A reed.

Gen 49:4; 2Kor 1:17-20; Efez 4:14; Jak 1:6-8; 2Petr 2:17; 2Petr 3:17

 

 

SV

25 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven.

KJV

25 But G235 what G5101 went ye out G1831 for to see G1492 ? A man G444 clothed G294 in G1722 soft G3120 raiment G2440 ? Behold G2400 , they which are G1722 gorgeously G1741 apparelled G2441, and G2532 live G5225 delicately G5172, are G1526 in G1722 kings' courts G933.

YLT

25 but what have ye gone forth to see? a man in soft garments clothed? lo, they in splendid apparellings, and living in luxury, are in the houses of kings!

WHNU

25 αλλα G235 CONJ τι G5101 I-ASN εξηλθατε G1831 V-AAI-2P ιδειν G1492 V-2AAN ανθρωπον G444 N-ASM εν G1722 PREP μαλακοις G3120 A-DPN ιματιοις G2440 N-DPN ημφιεσμενον G294 V-RPP-ASM ιδου G2400 V-2AAM-2S οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP ιματισμω G2441 N-DSM ενδοξω G1741 A-DSM και G2532 CONJ τρυφη G5172 N-DSF υπαρχοντες G5225 V-PAP-NPM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM βασιλειοις G934 A-DPM εισιν G1526 V-PXI-3P

Darby

25 But what went ye out to see? a man clothed in delicate garments? Behold, those who are in splendid clothing and live luxuriously are in the courts of kings.

TSK - Lukas 7:25

 

A man.

2Kon 1:8; Jes 59:17; Matt 3:4; 1Petr 3:3; 1Petr 3:4

are in.

2Sam 19:35; 1Kon 10:5; Esth 1:3; Esth 1:11; Esth 4:2; Esth 5:1; Esth 8:15; Matt 6:29

 

 

SV

26 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet.

KJV

26 But G235 what G5101 went ye out G1831 for to see G1492 ? A prophet G4396? Yea G3483 , I say G3004 unto you G5213 , and G2532 much more G4055 than a prophet G4396.

YLT

26 `But what have ye gone forth to see? a prophet? Yes, I say to you, and much more than a prophet:

WHNU

26 αλλα G235 CONJ τι G5101 I-ASN εξηλθατε G1831 V-AAI-2P ιδειν G1492 V-2AAN προφητην G4396 N-ASM ναι G3483 PRT λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ περισσοτερον G4053 A-ASM-C προφητου G4396 N-GSM

Darby

26 But what went ye out to see? a prophet? Yea, I say to you, and [what is] more excellent than a prophet.

TSK - Lukas 7:26

 

A prophet.

Luk 1:76; Luk 20:6

and.

16:16

See on

Matt 11:9-14; Joh 3:26-30; Joh 5:35

 

 

SV

27 Deze is het, van welken geschreven is: Ziet,13 14 †Ik zende Mijn engel voor uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.†† 13Mal 3:1; 14Mark 1:2;† [Matt 11:10]; [Joh 1:6]; [Joh 3:28];

KJV

27 This G3778 is G2076 [he], of G4012 whom G3739 it is written G1125, Behold G2400 , I G1473 send G649 my G3450 messenger G32 before G4253 thy G4675 face G4383 , which G3739 shall prepare G2680 thy G4675 way G3598 before G1715 thee G4675 . Mal 3:1; Mark 1:2; [Matt 11:10]; [Joh 1:6]; [Joh 3:28];

YLT

27 this is he concerning whom it hath been written, Lo, I send my messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee; Mal 3:1; Mark 1:2; [Matt 11:10]; [Joh 1:6]; [Joh 3:28];

WHNU

27 ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S περι G4012 PREP ου G3739 R-GSM γεγραπται G1125 V-RPI-3S ιδου G2400 V-2AAM-2S αποστελλω G649 V-PAI-1S τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM μου G3450 P-1GS προ G4253 PREP προσωπου G4383 N-GSN σου G4675 P-2GS ος G3739 R-NSM κατασκευασει G2680 V-FAI-3S την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF σου G4675 P-2GS εμπροσθεν G1715 PREP σου G4675 P-2GS Mal 3:1; Mark 1:2; [Matt 11:10]; [Joh 1:6]; [Joh 3:28];

Darby

27 This is he concerning whom it is written, Behold, *I* send my messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee; Mal 3:1; Mark 1:2; [Matt 11:10]; [Joh 1:6]; [Joh 3:28];

TSK - Lukas 7:27

 

Behold.

Luk 1:15-17; Luk 1:76; Jes 40:3; Mal 3:1; Mal 4:5; Mal 4:6; Joh 1:23

 

 

SV

28 Want Ik zeg ulieden: Onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet, dan Johannes de Doper; maar de minste in het Koninkrijk Gods is meerder dan hij.

KJV

28 For G1063 I say G3004 unto you G5213 , Among G1722 those that are born G1084 of women G1135 there is G2076 not G3762 a greater G3187 prophet G4396 than G3187 John G2491 the Baptist G910: but G1161 he that is least G3398 in G1722 the kingdom G932 of God G2316 is G2076 greater than G3187 he G846 .

YLT

28 for I say to you, a greater prophet, among those born of women, than John the Baptist there is not; but the least in the reign of God is greater than he.'

WHNU

28 λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP μειζων G3187 A-NSM-C εν G1722 PREP γεννητοις G1084 A-DPM γυναικων G1135 N-GPF ιωαννου G2491 N-GSM ουδεις G3762 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ μικροτερος G3398 A-NSM-C εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βασιλεια G932 N-DSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μειζων G3187 A-NSM-C αυτου G846 P-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

28 for I say unto you, Among them that are born of women a greater [prophet] is no one than John [the baptist] ; but he who is a little one in the kingdom of God is greater than he.

TSK - Lukas 7:28

 

Among.

Luk 1:14; Luk 1:15; Luk 3:16

but.

Luk 9:48; Luk 10:23; Luk 10:24; Matt 11:11; Matt 13:16; Matt 13:17; Efez 3:8; Efez 3:9; Kol 1:25-27

Hebr 11:39; Hebr 11:40; 1Petr 1:10-12

 

 

SV

29 En al het volk, [Hem] horende, en de tollenaars, die met den doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God.

KJV

29 And G2532 all G3956 the people G2992 that heard G191 [him], and G2532 the publicans G5057, justified G1344 God G2316 , being baptized G907 with the baptism G908 of John G2491 .

YLT

29 And all the people having heard, and the tax-gatherers, declared God righteous, having been baptized with the baptism of John,

WHNU

29 και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM ακουσας G191 V-AAP-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM τελωναι G5057 N-NPM εδικαιωσαν G1344 V-AAI-3P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM βαπτισθεντες G907 V-APP-NPM το G3588 T-ASN βαπτισμα G908 N-ASN ιωαννου G2491 N-GSM

Darby

29 (And all the people who heard [it] , and the tax-gatherers, justified God, having been baptised with the baptism of John;

TSK - Lukas 7:29

 

justified.

Luk 7:35; Richt 1:7; Ps 51:4; Rom 3:4-6; Rom 10:3; Openb 15:3; Openb 16:5

being.

Luk 3:12; Matt 3:5; Matt 3:6; Matt 21:31; Matt 21:32

 

 

SV

30 Maar de FarizeŽn en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.

KJV

30 But G1161 the Pharisees G5330 and G2532 lawyers G3544 rejected G114 the counsel G1012 of God G2316 against G1519 themselves G1438, being G907 not G3361 baptized G907 of G5259 him G846 .3 4

†† 3rejected: or, frustrated4againstÖ: or, within themselves

YLT

30 but the Pharisees, and the lawyers, the counsel of God did put away for themselves, not having been baptized by him.

WHNU

30 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ φαρισαιοι G5330 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM νομικοι G3544 A-NPM την G3588 T-ASF βουλην G1012 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ηθετησαν G114 V-AAI-3P εις G1519 PREP εαυτους G1438 F-3APM μη G3361 PRT-N βαπτισθεντες G907 V-APP-NPM υπ G5259 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

30 but the Pharisees and the lawyers rendered null as to themselves the counsel of God, not having been baptised by him.)

TSK - Lukas 7:30

 

rejected.† or, frustrated.

Luk 13:34; Jer 8:8; Rom 10:21; 2Kor 6:1; Gal 2:21

the counsel.

Hand 20:27; Efez 1:11

against.† or, within.

 

 

SV

31 En15 †de Heere zeide: Bij wien zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk?† 15Matt 11:16;

KJV

31 And G1161 the Lord G2962 said G2036 , Whereunto G5101 then G3767 shall I liken G3666 the men G444 of this G5026 generation G1074? and G2532 to what G5101 are they G1526 like G3664 ? Matt 11:16;

YLT

31 And the Lord said, `To what, then, shall I liken the men of this generation? and to what are they like? Matt 11:16;

WHNU

31 τινι G5101 I-DSN ουν G3767 CONJ ομοιωσω G3666 V-FAI-1S τους G3588 T-APM ανθρωπους G444 N-APM της G3588 T-GSF γενεας G1074 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF και G2532 CONJ τινι G5101 I-DSN εισιν G1526 V-PXI-3P ομοιοι G3664 A-NPM Matt 11:16;

Darby

31 To whom therefore shall I liken the men of this generation, and to whom are they like? Matt 11:16;

TSK - Lukas 7:31

 

Whereunto.

Klaagl 2:13; Matt 11:16-19; Mark 4:30

 

 

SV

32 Zij zijn gelijk aan de kinderen, die op de markt zitten, en elkander toeroepen, en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

KJV

32 They are G1526 like G3664 unto children G3813 sitting G2521 in G1722 the marketplace G58, and G2532 calling G4377 one to another G240, and G2532 saying G3004 , We have piped G832 unto you G5213 , and G2532 ye have G3738 not G3756 danced G3738 ; we have mourned G2354 to you G5213 , and G2532 ye have G2799 not G3756 wept G2799 .

YLT

32 they are like to children, to those sitting in a market-place, and calling one to another, and saying, We piped to you, and ye did not dance, we mourned to you, and ye did not weep!

WHNU

32 ομοιοι G3664 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P παιδιοις G3813 N-DPN τοις G3588 T-DPN εν G1722 PREP αγορα G58 N-DSF καθημενοις G2521 V-PNP-DPN και G2532 CONJ προσφωνουσιν G4377 V-PAP-DPM G4377 V-PAI-3P αλληλοις G240 C-DPM α G3739 R-NPN λεγει G3004 V-PAI-3S ηυλησαμεν G832 V-AAI-1P υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ωρχησασθε G3738 V-ADI-2P εθρηνησαμεν G2354 V-AAI-1P και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εκλαυσατε G2799 V-AAI-2P

Darby

32 They are like children sitting in the market-place, and calling one to another and saying, We have piped to you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.

TSK - Lukas 7:32

 

are.

Spr 17:16; Jes 28:9-13; Jes 29:11; Jes 29:12; Jer 5:3-5

See on

Mt 11:16-19

children.

Zec 8:5

 

 

SV

33 Want16 17 †Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, noch wijn drinkende; en gij zegt: Hij heeft den duivel.†† 16Matt 3:4; 17Mark 1:6;

KJV

33 For G1063 John G2491 the Baptist G910 came G2064 neither G3383 eating G2068 bread G740 nor G3383 drinking G4095 wine G3631 ; and G2532 ye say G3004 , He hath G2192 a devil G1140 . Matt 3:4; Mark 1:6;

YLT

33 `For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and ye say, He hath a demon; Matt 3:4; Mark 1:6;

WHNU

33 εληλυθεν G2064 V-2RAI-3S γαρ G1063 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM ο G3588 T-NSM βαπτιστης G910 N-NSM μη G3361 PRT-N εσθιων G2068 V-PAP-NSM αρτον G740 N-ASM μητε G3383 CONJ πινων G4095 V-PAP-NSM οινον G3631 N-ASM και G2532 CONJ λεγετε G3004 V-PAI-2P δαιμονιον G1140 N-ASN εχει G2192 V-PAI-3S Matt 3:4; Mark 1:6;

Darby

33 For John the baptist has come neither eating bread nor drinking wine, and ye say, He has a demon. Matt 3:4; Mark 1:6;

TSK - Lukas 7:33

 

came.

Luk 1:15; Jer 16:8-10; Matt 3:4; Mark 1:6

He.

Matt 10:25; Joh 8:48; Joh 8:52; Joh 10:20; Hand 2:13

 

 

SV

34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, [Die] een vraat en wijnzuiper [is], een Vriend van tollenaren en zondaren.

KJV

34 The Son G5207 of man G444 is come G2064 eating G2068 and G2532 drinking G4095 ; and G2532 ye say G3004 , Behold G2400 a gluttonous G5314 man G444 , and G2532 a winebibber G3630, a friend G5384 of publicans G5057 and G2532 sinners G268 !

YLT

34 the Son of Man came eating and drinking, and ye say, Lo, a man, a glutton, and a wine drinker, a friend of tax-gatherers and sinners;

WHNU

34 εληλυθεν G2064 V-2RAI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εσθιων G2068 V-PAP-NSM και G2532 CONJ πινων G4095 V-PAP-NSM και G2532 CONJ λεγετε G3004 V-PAI-2P ιδου G2400 V-2AAM-2S ανθρωπος G444 N-NSM φαγος G5314 N-NSM και G2532 CONJ οινοποτης G3630 N-NSM φιλος G5384 A-NSM τελωνων G5057 N-GPM και G2532 CONJ αμαρτωλων G268 A-GPM

Darby

34 The Son of man has come eating and drinking, and ye say, Behold an eater and wine-drinker, a friend of tax-gatherers and sinners;

TSK - Lukas 7:34

 

eating.

Luk 7:36; Luk 5:29; Luk 11:37; Luk 14:1; Joh 2:2; Joh 12:2

a friend.

Luk 15:2; Luk 19:7; Matt 9:11

 

 

SV

35 Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen.

KJV

35 But G2532 wisdom G4678 is justified G1344 of G575 all G3956 her G846 children G5043 .

YLT

35 and the wisdom was justified from all her children.'

WHNU

35 και G2532 CONJ εδικαιωθη G1344 V-API-3S η G3588 T-NSF σοφια G4678 N-NSF απο G575 PREP παντων G3956 A-GPN των G3588 T-GPN τεκνων G5043 N-GPN αυτης G846 P-GSF

Darby

35 and wisdom has been justified of all her children.

TSK - Lukas 7:35

 

Luk 7:29; Spr 8:32-36; Spr 17:16; Hos 14:9; Matt 11:19; 1Kor 2:14; 1Kor 2:15

 

 

SV

36 En18 19 20 21 †een der FarizeŽn bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des FarizeŽrs huis, zat Hij aan.†††† 18Matt 26:6; 19Mark 14:3; 20Joh 11:2; 21Joh 12:3;

KJV

36 And G1161 one G5100 of the Pharisees G5330 desired G2065 him G846 that G2443 he would eat G5315 with G3326 him G846 . And G2532 he went G1525 into G1519 the Pharisee's G5330 house G3614 , and sat down to meat G347. Matt 26:6; Mark 14:3; Joh 11:2; Joh 12:3;

YLT

36 And a certain one of the Pharisees was asking him that he might eat with him, and having gone into the house of the Pharisee he reclined (at meat), Matt 26:6; Mark 14:3; Joh 11:2; Joh 12:3;

WHNU

36 ηρωτα G2065 V-IAI-3S δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM αυτον G846 P-ASM των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM ινα G2443 CONJ φαγη G5315 V-2AAS-3S μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εισελθων G1525 V-2AAP-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM του G3588 T-GSM φαρισαιου G5330 N-GSM κατεκλιθη G2625 V-API-3S Matt 26:6; Mark 14:3; Joh 11:2; Joh 12:3;

Darby

36 But one of the Pharisees begged him that he would eat with him. And entering into the house of the Pharisee he took his place at table; Matt 26:6; Mark 14:3; Joh 11:2; Joh 12:3;

TSK - Lukas 7:36

 

one.

Matt 26:6; Mark 14:3-9; Joh 11:2-16

And he.

Luk 7:34; Luk 11:37; Luk 14:1

 

 

SV

37 En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des FarizeŽrs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. [Matt 26:7]; [Mark 14:3]; [Joh 11:2]; [Joh 12:1];

KJV

37 And G2532 , behold G2400 , a woman G1135 in G1722 the city G4172 , which G3748 was G2258 a sinner G268 , when she knew G1921 that G3754 [Jesus] sat at meat G345 in G1722 the Pharisee's G5330 house G3614 , brought G2865 an alabaster box G211 of ointment G3464 , [Matt 26:7]; [Mark 14:3]; [Joh 11:2]; [Joh 12:1];

YLT

37 and lo, a woman in the city, who was a sinner, having known that he reclineth (at meat) in the house of the Pharisee, having provided an alabaster box of ointment, [Matt 26:7]; [Mark 14:3]; [Joh 11:2]; [Joh 12:1];

WHNU

37 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S γυνη G1135 N-NSF ητις G3748 R-NSF ην G2258 V-IXI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πολει G4172 N-DSF αμαρτωλος G268 A-NSF και G2532 CONJ επιγνουσα G1921 V-2AAP-NSF οτι G3754 CONJ κατακειται G2621 V-PNI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF του G3588 T-GSM φαρισαιου G5330 N-GSM κομισασα G2865 V-AAP-NSF αλαβαστρον G211 N-ASN μυρου G3464 N-GSN [Matt 26:7]; [Mark 14:3]; [Joh 11:2]; [Joh 12:1];

Darby

37 and behold, a woman in the city, who was a sinner, and knew that he was sitting at meat in the house of the Pharisee, having taken an alabaster box of myrrh, [Matt 26:7]; [Mark 14:3]; [Joh 11:2]; [Joh 12:1];

TSK - Lukas 7:37

 

which.

Luk 7:34; Luk 7:39; Luk 5:30; Luk 5:32; Luk 18:13; Luk 19:7; Matt 21:31; Joh 9:24; Joh 9:31; Rom 5:8

1Tim 1:9; 1Tim 1:15; 1Petr 4:18

an.

Matt 26:7; Mark 14:3; Joh 11:2; Joh 12:2; Joh 12:3

 

 

SV

38 En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. [1Tim 5:10];

KJV

38 And G2532 stood G2476 at G3844 his G846 feet G4228 behind G3694 [him] weeping G2799 , and began G756 to wash G1026 his G846 feet G4228 with tears G1144, and G2532 did wipe G1591 [them] with the hairs G2359 of her G846 head G2776 , and G2532 kissed G2705 his G846 feet G4228 , and G2532 anointed G218 [them] with the ointment G3464. [1Tim 5:10];

YLT

38 and having stood behind, beside his feet, weeping, she began to wet his feet with the tears, and with the hairs of her head she was wiping, and was kissing his feet, and was anointing with the ointment. [1Tim 5:10];

WHNU

38 και G2532 CONJ στασα G2476 V-2AAP-NSF οπισω G3694 ADV παρα G3844 PREP τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM αυτου G846 P-GSM κλαιουσα G2799 V-PAP-NSF τοις G3588 T-DPN δακρυσιν G1144 N-DPN ηρξατο G756 V-ADI-3S βρεχειν G1026 V-PAN τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ταις G3588 T-DPF θριξιν G2359 N-DPF της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF αυτης G846$TB G1591 V-IAI-3S και G2532 CONJ κατεφιλει G2705 V-IAI-3S τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ηλειφεν G218 V-IAI-3S τω G3588 T-DSN μυρω G3464 N-DSN [1Tim 5:10];

Darby

38 and standing at his feet behind [him] weeping, began to wash his feet with tears; and she wiped them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed [them] with the myrrh. [1Tim 5:10];

TSK - Lukas 7:38

 

weeping.

Luk 6:21; Luk 22:62; Richt 2:4; Richt 2:5; Ezra 10:1; Ps 6:6-8; Ps 38:18; Ps 51:17; Ps 126:5; Ps 126:6

Jes 61:3; Jer 31:9; Jer 31:18-20; Joel 2:12; Zach 12:10; Matt 5:4; 2Kor 7:10; 2Kor 7:11

Jas 4:9

wash.

Luk 7:44; Gen 18:4; Joh 13:4; Joh 13:5

and anointed.

Luk 7:45; Luk 7:46; Pred 9:8; Hoogl 1:3; Jes 57:9

 

 

SV

39 En de FarizeŽr, die Hem genood had, [zulks] ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze,22 †indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.† 22Luk 15:2;

KJV

39 Now G1161 when the Pharisee G5330 which G3588 had bidden G2564 him G846 saw G1492 [it], he spake G2036 within G1722 himself G1438 , saying G3004 , This man G3778 , if G1487 he were G2258 a prophet G4396 , G302 would have known G1097 who G5101 and G2532 what manner G4217 of woman G1135 [this is] that G3748 toucheth G680 him G846 : for G3754 she is G2076 a sinner G268 . Luk 15:2;

YLT

39 And the Pharisee who did call him, having seen, spake within himself, saying, `This one, if he were a prophet, would have known who and of what kind [is] the woman who doth touch him, that she is a sinner.' Luk 15:2;

WHNU

39 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM φαρισαιος G5330 N-NSM ο G3588 T-NSM καλεσας G2564 V-AAP-NSM αυτον G846 P-ASM ειπεν G2036 V-2AAI-3S εν G1722 PREP εαυτω G1438 F-3DSM λεγων G3004 V-PAP-NSM ουτος G3778 D-NSM ει G1487 COND ην G2258 V-IXI-3S † [ο] G3588 T-NSM προφητης G4396 N-NSM εγινωσκεν G1097 V-IAI-3S αν G302 PRT τις G5101 I-NSM και G2532 CONJ ποταπη G4217 A-NSF η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF ητις G3748 R-NSF απτεται G680 V-PMI-3S αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ αμαρτωλος G268 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Luk 15:2;

Darby

39 And the Pharisee who had invited him, seeing it, spoke with himself saying, This [person] if he were a prophet would have known who and what the woman is who touches him, for she is a sinner. Luk 15:2;

TSK - Lukas 7:39

 

he spake.

Luk 3:8; Luk 12:17; Luk 16:3; Luk 18:4; 2Kon 5:20; Spr 23:7; Mark 2:6; Mark 2:7; Mark 7:21

This man.

Luk 7:16; Joh 7:12; Joh 7:40; Joh 7:41; Joh 7:47-52; Joh 9:24

would.

Luk 7:37; Luk 15:2; Luk 15:28-30; Luk 18:9-11; Jes 65:5; Matt 9:12; Matt 9:13; Matt 20:16; Matt 21:28-31

 

 

SV

40 En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het.

KJV

40 And G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto G4314 him G846 , Simon G4613 , I have G2192 somewhat G5100 to say G2036 unto thee G4671 . And G1161 he saith G5346 , Master G1320 , say on G2036 .

YLT

40 And Jesus answering said unto him, `Simon, I have something to say to thee;' and he saith, `Teacher, say on.'

WHNU

40 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM σιμων G4613 N-VSM εχω G2192 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS τι G5100 X-ASN ειπειν G2036 V-2AAN ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ διδασκαλε G1320 N-VSM ειπε G2036 V-2AAM-2S φησιν G5346 V-PXI-3S

Darby

40 And Jesus answering said to him, Simon, I have somewhat to say to thee. And he says, Teacher, say [it] .

TSK - Lukas 7:40

 

answering.

Luk 5:22; Luk 5:31; Luk 6:8; Joh 16:19; Joh 16:30

Master.

Luk 18:18; Luk 20:20; Luk 20:21; Ezech 33:31; Mal 1:6; Matt 7:22; Matt 26:49; Joh 3:2; Joh 13:13

 

 

SV

41 [Jezus zeide]: Een zeker schuldheer had twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig;

KJV

41 There was G2258 a certain G5100 creditor G1157 which had two G1417 debtors G5533 : the one G1520 owed G3784 five hundred G4001 pence G1220 , and G1161 the other G2087 fifty G4004 .

YLT

41 `Two debtors were to a certain creditor; the one was owing five hundred denaries, and the other fifty;

WHNU

41 δυο G1417 A-NUI χρεοφειλεται G5533 N-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P δανιστη G1157 N-DSM τινι G5100 X-DSM ο G3588 T-NSM εις G1520 A-NSM ωφειλεν G3784 V-IAI-3S δηναρια G1220 N-APN πεντακοσια G4001 A-APN ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ετερος G2087 A-NSM πεντηκοντα G4004 A-NUI

Darby

41 There were two debtors of a certain creditor: one owed five hundred denarii and the other fifty;

TSK - Lukas 7:41

 

a certain.

Luk 11:4; Luk 13:4

Jes 50:1; Matt 6:12; Matt 18:23-25

the one.

Luk 7:47; Rom 5:20; 1Tim 1:15; 1Tim 1:16

pence.† See

Mt 18:28; *marg:

the other.

Luk 12:48; Num 27:3; Jer 3:11; Joh 15:22-24; Rom 3:23; 1Joh 1:8-10

 

 

SV

42 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben?

KJV

42 And G1161 when they G846 had G2192 nothing G3361 to pay G591 , he frankly forgave G5483 them both G297 . Tell me G2036 therefore G3767 , which G5101 of them G846 will love G25 him G846 most G4119 ?

YLT

42 and they not having [wherewith] to give back, he forgave both; which then of them, say thou, will love him more?'

WHNU

42 μη G3361 PRT-N εχοντων G2192 V-PAP-GPM αυτων G846 P-GPM αποδουναι G591 V-2AAN αμφοτεροις G297 A-DPM εχαρισατο G5483 V-ADI-3S τις G5101 I-NSM ουν G3767 CONJ αυτων G846 P-GPM πλειον G4119 A-ASN-C αγαπησει G25 V-FAI-3S αυτον G846 P-ASM

Darby

42 but as they had nothing to pay, he forgave both of them [their debt] : [say,] which of them therefore will love him most?

TSK - Lukas 7:42

 

when.

Ps 49:7; Ps 49:8; Matt 18:25; Matt 18:26; Matt 18:34; Rom 5:6; Gal 3:10

he.

Ps 32:1-5; Ps 51:1-3; Ps 103:3; Jes 43:25; Jes 44:22; Jer 31:33; Jer 31:34; Dan 9:18; Dan 9:19

Micha 7:18-20; Matt 6:12; Hand 13:38; Hand 13:39; Rom 3:24; Rom 4:5-8; Efez 1:7; Efez 4:32

Col 3:13

 

 

SV

43 En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het [is], dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.

KJV

43 Simon G4613 answered G611 and G1161 said G2036 , I suppose G5274 that G3754 [he], to whom G3739 he forgave G5483 most G4119 . And G1161 he said G2036 unto him G846 , Thou hast G2919 rightly G3723 judged G2919 .

YLT

43 And Simon answering said, `I suppose that to whom he forgave the more;' and he said to him, `Rightly thou didst judge.'

WHNU

43 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM σιμων G4613 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S υπολαμβανω G5274 V-PAI-1S οτι G3754 CONJ ω G3739 R-DSM το G3588 T-ASN πλειον G4119 A-ASN-C εχαρισατο G5483 V-ADI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ορθως G3723 ADV εκρινας G2919 V-AAI-2S

Darby

43 And Simon answering said, I suppose he to whom he forgave the most. And he said to him, Thou hast rightly judged.

TSK - Lukas 7:43

 

I.

Luk 7:47; 1Kor 15:9; 1Kor 15:10; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; 1Tim 1:13-16

Thou.

Luk 10:38; Ps 116:16-18; Mark 12:34

 

 

SV

44 En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd. [1Tim 5:10];

KJV

44 And G2532 he turned G4762 to G4314 the woman G1135 , and said G5346 unto Simon G4613, Seest thou G991 this G5026 woman G1135 ? I entered G1525 into G1519 thine G4675 house G3614 , thou gavest me G1325 no G3756 water G5204 for G1909 my G3450 feet G4228 : but G1161 she G3778 G846 hath washed G1026 my G3450 feet G4228 with tears G1144, and G2532 wiped G1591 [them] with the hairs G2359 of her G846 head G2776 . [1Tim 5:10];

YLT

44 And having turned unto the woman, he said to Simon, `Seest thou this woman? I entered into thy house; water for my feet thou didst not give, but this woman with tears did wet my feet, and with the hairs of her head did wipe; [1Tim 5:10];

WHNU

44 και G2532 CONJ στραφεις G4762 V-2APP-NSM προς G4314 PREP την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF τω G3588 T-DSM σιμωνι G4613 N-DSM εφη G5346 V-IXI-3S βλεπεις G991 V-PAI-2S ταυτην G3778 D-ASF την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF εισηλθον G1525 V-2AAI-1S σου G4675 P-2GS εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF υδωρ G5204 N-ASN μοι G3427 P-1DS επι G1909 PREP ποδας G4228 N-APM ουκ G3756 PRT-N εδωκας G1325 V-AAI-2S αυτη G846 P-NSF δε G1161 CONJ τοις G3588 T-DPN δακρυσιν G1144 N-DPN εβρεξεν G1026 V-AAI-3S μου G3450 P-1GS τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM και G2532 CONJ ταις G3588 T-DPF θριξιν G2359 N-DPF αυτης G846 P-GSF εξεμαξεν G1591 V-AAI-3S [1Tim 5:10];

Darby

44 And turning to the woman he said to Simon, Seest thou this woman? I entered into thy house; thou gavest me not water on my feet, but *she* has washed my feet with tears, and wiped them with her hair. [1Tim 5:10];

TSK - Lukas 7:44

 

Seest.

37-39

thou.

Gen 19:2; Richt 19:21; 1Sam 25:41; 1Tim 5:10; Jak 2:6

 

 

SV

45 Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen.

KJV

45 Thou gavest G1325 me G3427 no G3756 kiss G5370 : but G1161 this woman G3778 G846 since G575 the time G3739 I came in G1525 hath G1257 not G3756 ceased G1257 to kiss G2705 my G3450 feet G4228 .

YLT

45 a kiss to me thou didst not give, but this woman, from what [time] I came in, did not cease kissing my feet;

WHNU

45 φιλημα G5370 N-ASN μοι G3427 P-1DS ουκ G3756 PRT-N εδωκας G1325 V-AAI-2S αυτη G846 P-NSF δε G1161 CONJ αφ G575 PREP ης G3739 R-GSF εισηλθον G1525 V-2AAI-1S ου G3756 PRT-N διελιπεν G1257 V-2AAI-3S καταφιλουσα G2705 V-PAP-NSF μου G3450 P-1GS τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM

Darby

45 Thou gavest me not a kiss, but *she* from the time I came in has not ceased kissing my feet.

TSK - Lukas 7:45

 

gavest.

Gen 29:11; Gen 33:4; 2Sam 15:5; 2Sam 19:39; Matt 26:48; Rom 16:16; 1Kor 16:20

1Th 5:26

this.Many have supposed that this person was Mary Magdalene, and Mary the sister of Lazarus.† But there is no indication in the gospel history, that Mary Magdalene was the sister of Lazarus; but on the contrary, it would appear that they were perfectly distinct persons, the sister of Lazarus residing at Bethany, while Mary Magdalene appears to have resided at Magdala, east of Jordan, a distance of nearly ninety miles.† Add to this, that our Saviour seems to have been now in or near Nain, not at Bethany; and the woman appears from the recital to have been previously unknown to him.

 

 

SV

46 Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.

KJV

46 My G3450 head G2776 with oil G1637 thou didst G218 not G3756 anoint G218 : but G1161 this woman G3778 G846 hath anointed G218 my G3450 feet G4228 with ointment G3464.

YLT

46 with oil my head thou didst not anoint, but this woman with ointment did anoint my feet;

WHNU

46 ελαιω G1637 N-DSN την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF μου G3450 P-1GS ουκ G3756 PRT-N ηλειψας G218 V-AAI-2S αυτη G846 P-NSF δε G1161 CONJ μυρω G3464 N-DSN ηλειψεν G218 V-AAI-3S τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM μου G3450 P-1GS

Darby

46 My head with oil thou didst not anoint, but *she* has anointed my feet with myrrh.

TSK - Lukas 7:46

 

Ruth 3:3; 2Sam 14:2; Ps 23:5; Ps 104:15; Pred 9:8; Dan 10:3; Amos 6:6; Micha 6:15

Mt 6:17

 

 

SV

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn [haar] vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. [Rom 5:20];

KJV

47 Wherefore G3739 G5484 I say G3004 unto thee G4671 , Her G846 sins G266 , which G3588 are many G4183 , are forgiven G863; for G3754 she loved G25 much G4183 : but G1161 to whom G3739 little G3641 is forgiven G863, [the same] loveth G25 little G3641 . [Rom 5:20];

YLT

47 therefore I say to thee, her many sins have been forgiven, because she did love much; but to whom little is forgiven, little he doth love.' [Rom 5:20];

WHNU

47 ου G3739 R-GSN χαριν G5484 ADV λεγω G3004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS αφεωνται G863 V-RPI-3P αι G3588 T-NPF αμαρτιαι G266 N-NPF αυτης G846 P-GSF αι G3588 T-NPF πολλαι G4183 A-NPF οτι G3754 CONJ ηγαπησεν G25 V-AAI-3S πολυ G4183 A-ASN ω G3739 R-DSM δε G1161 CONJ ολιγον G3641 A-ASN αφιεται G863 V-PPI-3S ολιγον G3641 A-ASN αγαπα G25 V-PAI-3S [Rom 5:20];

Darby

47 For which cause I say to thee, Her many sins are forgiven; for she loved much; but he to whom little is forgiven loves little. [Rom 5:20];

TSK - Lukas 7:47

 

Her.

Luk 7:42; Luk 5:20; Luk 5:21; Ex 34:6; Ex 34:7

which.

Jes 1:18; Jes 55:7; Ezech 16:63; Ezech 36:29-32; Micha 7:19; Hand 5:31; Rom 5:20

1Kor 6:9-11; 1Tim 1:14; 1Joh 1:7

she.

Luk 7:43; Matt 10:37; Joh 21:15-17; 2Kor 5:14; Gal 5:6; Efez 6:24; Filipp 1:9

1Joh 3:18; 1Joh 4:19; 1Joh 5:3

 

 

SV

48 En Hij zeide tot haar: Uw23 †zonden zijn [u] vergeven.† 23Matt 9:2;

KJV

48 And G1161 he said G2036 unto her G846 , Thy G4675 sins G266 are forgiven G863. Matt 9:2;

YLT

48 And he said to her, `Thy sins have been forgiven;' Matt 9:2;

WHNU

48 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ αυτη G846 P-DSF αφεωνται G863 V-RPI-3P σου G4675 P-2GS αι G3588 T-NPF αμαρτιαι G266 N-NPF Matt 9:2;

Darby

48 And he said to her, Thy sins are forgiven. Matt 9:2;

TSK - Lukas 7:48

 

Thy.

Matt 9:2; Mark 2:5

 

 

SV

49 En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie24 †is Deze, Die ook de zonden vergeeft?† 24Matt 9:3;

KJV

49 And G2532 they that sat at meat with him G4873 began G756 to say G3004 within G1722 themselves G1438, Who G5101 is G2076 this G3778 that G3739 forgiveth G863 sins G266 also G2532 ? Matt 9:3;

YLT

49 and those reclining with him (at meat) began to say within themselves, `Who is this, who also doth forgive sins?' Matt 9:3;

WHNU

49 και G2532 CONJ ηρξαντο G756 V-ADI-3P οι G3588 T-NPM συνανακειμενοι G4873 V-PNP-NPM λεγειν G3004 V-PAN εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM τις G5101 I-NSM ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ αμαρτιας G266 N-APF αφιησιν G863 V-PAI-3S Matt 9:3;

Darby

49 And they that were with [them] at table began to say within themselves, Who is this who forgives also sins? Matt 9:3;

TSK - Lukas 7:49

 

Who.

Luk 5:20; Luk 5:21; Matt 9:3; Mark 2:7

 

 

SV

50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

KJV

50 And G1161 he said G2036 to G4314 the woman G1135 , Thy G4675 faith G4102 hath saved G4982 thee G4571 ; go G4198 in G1519 peace G1515 .

YLT

50 and he said unto the woman, `Thy faith have saved thee, be going on to peace.'

WHNU

50 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF σου G4675 P-2GS σεσωκεν G4982 V-RAI-3S σε G4571 P-2AS πορευου G4198 V-PNM-2S εις G1519 PREP ειρηνην G1515 N-ASF

Darby

50 And he said to the woman, Thy faith has saved thee; go in peace.

TSK - Lukas 7:50

 

Thy.

Luk 8:18; Luk 8:42; Luk 8:48; Luk 18:42; Hab 2:4; Matt 9:22; Mark 5:34; Mark 10:52; Efez 2:8-10

Jas 2:14-26

go.

Pred 9:7; Rom 5:1; Rom 5:2

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 6)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 8)