Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 20)
| Volgend hoofdstuk (Handelingen 1)


Johannes 21

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: [Hand 1:3]; [Hand 13:31];

KJV

1 After G3326 these things G5023 Jesus G2424 shewed G5319 himself G1438 again G3825 to the disciples G3101 at G1909 the sea G2281 of Tiberias G5085 ; and G1161 on this wise G3779 shewed G5319 he [himself]. [Hand 1:3]; [Hand 13:31];

YLT

1 After these things did Jesus manifest himself again to the disciples on the sea of Tiberias, and he did manifest himself thus: [Hand 1:3]; [Hand 13:31];

WHNU

1 μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN εφανερωσεν G5319 V-AAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM παλιν G3825 ADV   ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF της G3588 T-GSF τιβεριαδος G5085 N-GSF εφανερωσεν G5319 V-AAI-3S δε G1161 CONJ ουτως G3779 ADV [Hand 1:3]; [Hand 13:31];

Darby

1 After these things Jesus manifested himself again to the disciples at the sea of Tiberias. And he manifested [himself] thus. [Hand 1:3]; [Hand 13:31];

TSK - Johannes 21:1

 

1 Christ appearing again to his disciples is known of them by the great draught of fishes.

12 He dines with them;

15 earnestly commands Peter to feed his lambs and sheep;

18 foretells him of his death;

22 rebukes his curiosity touching John.

24 The conclusion.

 

 

these.

20:19-29

Jesus.

Matt 26:32; Matt 28:7; Matt 28:16; Mark 16:7

the sea.

Joh 6:1; Joh 6:23

 

 

SV

2 Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en1  Nathánaël, die van Kana in Galiléa was, en2 3  de [zonen] van Zebedéüs, en twee anderen van Zijn discipelen.    1Joh 1:45;  2Matt 4:21;  3Mark 1:19;

KJV

2 There were G2258 together G3674 Simon G4613 Peter G4074 , and G2532 Thomas G2381 called G3004 Didymus G1324 , and G2532 Nathanael G3482 of G575 Cana G2580 in Galilee G1056, and G2532 the [sons] G3588 of Zebedee G2199 , and G2532 two G1417 other G243 of G1537 his G846 disciples G3101 . Joh 1:45; Matt 4:21; Mark 1:19;

YLT

2 There were together Simon Peter, and Thomas who is called Didymus, and Nathanael from Cana of Galilee, and the [sons] of Zebedee, and two others of his disciples. Joh 1:45; Matt 4:21; Mark 1:19;

WHNU

2 ησαν G2258 V-IXI-3P ομου G3674 ADV σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ θωμας G2381 N-NSM ο G3588 T-NSM λεγομενος G3004 V-PPP-NSM διδυμος G1324 N-NSM και G2532 CONJ ναθαναηλ G3482 N-PRI ο G3588 T-NSM απο G575 PREP κανα G2580 N-PRI της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM του G3588 T-GSM ζεβεδαιου G2199 N-GSM και G2532 CONJ αλλοι G243 A-NPM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM δυο G1417 A-NUI Joh 1:45; Matt 4:21; Mark 1:19;

Darby

2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael who was of Cana of Galilee, and the [sons] of Zebedee, and two others of his disciples. Joh 1:45; Matt 4:21; Mark 1:19;

TSK - Johannes 21:2

 

Thomas.

20:28

Nathanael.

1:45-51

Cana.

Joh 2:1; Joh 2:11; Joh 4:46; Joz 19:28

Kanah. the sons.

Matt 4:21; Matt 4:22

 

 

SV

3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets.

KJV

3 Simon G4613 Peter G4074 saith G3004 unto them G846 , I go G5217 a fishing G232 . They say G3004 unto him G846 , We G2249 also G2532 go G2064 with G4862 thee G4671 . They went forth G1831, and G2532 entered G305 into G1519 a ship G4143 immediately G2117; and G2532 that G1722 G1565 night G3571 they caught G4084 nothing G3762 .

YLT

3 Simon Peter saith to them, `I go away to fish;' they say to him, `We go--we also--with thee;' they went forth and entered into the boat immediately, and on that night they caught nothing.

WHNU

3 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM υπαγω G5217 V-PAI-1S αλιευειν G232 V-PAN λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM ερχομεθα G2064 V-PNI-1P και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP συν G4862 PREP σοι G4671 P-2DS εξηλθον G1831 V-2AAI-3P και G2532 CONJ ενεβησαν G1684 V-2AAI-3P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πλοιον G4143 N-ASN και G2532 CONJ εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF νυκτι G3571 N-DSF επιασαν G4084 V-AAI-3P ουδεν G3762 A-ASN

Darby

3 Simon Peter says to them, I go to fish. They say to him, We also come with thee. They went forth, and went on board, and that night took nothing.

TSK - Johannes 21:3

 

I go.

2Kon 6:1-7; Matt 4:18-20; Luk 5:10; Luk 5:11; Hand 18:3; Hand 20:34; 1Kor 9:6; 1Thess 2:9

2Th 3:7-9

and that.

Luk 5:5; 1Kor 3:7

 

 

SV

4 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was.

KJV

4 But G1161 when the morning G4405 was G1096 now G2235 come G1096 , Jesus G2424 stood G2476 on G1519 the shore G123 : but G3305 the disciples G3101 knew G1492 not G3756 that G3754 it was G2076 Jesus G2424 .

YLT

4 And morning being now come, Jesus stood at the shore, yet indeed the disciples did not know that it is Jesus;

WHNU

4 πρωιας G4405 N-GSF δε G1161 CONJ ηδη G2235 ADV   γινομενης G1096 V-PNP-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF εστη G2476 V-2AAI-3S ιησους G2424 N-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιγιαλον G123 N-ASM ου G3756 PRT-N μεντοι G3305 CONJ ηδεισαν G1492 V-LAI-3P οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM οτι G3754 CONJ ιησους G2424 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

4 And early morn already breaking, Jesus stood on the shore; the disciples however did not know that it was Jesus.

TSK - Johannes 21:4

 

but.

Joh 20:14; Mark 16:12; Luk 24:15; Luk 24:16; Luk 24:31

 

 

SV

5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen.

KJV

5 Then G3767 Jesus G2424 saith G3004 unto them G846 , Children G3813 , have ye G2192 any G3387 meat G4371 ? They answered G611 him G846 , No G3756 .1

  1Children: or, Sirs

YLT

5 Jesus, therefore, saith to them, `Lads, have ye any meat?'

WHNU

5 λεγει G3004 V-PAI-3S ουν G3767 CONJ αυτοις G846 P-DPM   [ο] G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM παιδια G3813 N-VPN μη G3361 PRT-N τι G5100 X-ASN προσφαγιον G4371 N-ASN εχετε G2192 V-PAI-2P απεκριθησαν G611 V-ADI-3P αυτω G846 P-DSM ου G3756 PRT-N

Darby

5 Jesus therefore says to them, Children, have ye anything to eat? They answered him, No.

TSK - Johannes 21:5

 

Children.  or, Sirs.

1Joh 2:13; 1Joh 2:18

have.

Ps 37:3; Luk 24:41-43; Filipp 4:11-13; Filipp 4:19; Hebr 13:5

 

 

SV

6 En Hij zeide tot hen: Werpt4 5  het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.   4Luk 5:4;  5Luk 5:6-7;

KJV

6 And G1161 he said G2036 unto them G846 , Cast G906 the net G1350 on G1519 the right G1188 side G3313 of the ship G4143, and G2532 ye shall find G2147. They cast G906 therefore G3767 , and G2532 now G3765 they were G2480 not G3765 able G2480 to draw G1670 it G846 for G575 the multitude G4128 of fishes G2486 . Luk 5:4; Luk 5:6-7;

YLT

6 they answered him, `No;' and he said to them, `Cast the net at the right side of the boat, and ye shall find;' they cast, therefore, and no longer were they able to draw it, from the multitude of the fishes. Luk 5:4; Luk 5:6-7;

WHNU

6 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM βαλετε G906 V-2AAM-2P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN δεξια G1188 A-APN μερη G3313 N-APN του G3588 T-GSN πλοιου G4143 N-GSN το G3588 T-ASN δικτυον G1350 N-ASN και G2532 CONJ ευρησετε G2147 V-FAI-2P εβαλον G906 V-2AAI-3P ουν G3767 CONJ και G2532 CONJ ουκετι G3765 ADV αυτο G846 P-ASN ελκυσαι G1670 V-AAN ισχυον G2480 V-IAI-3P απο G575 PREP του G3588 T-GSN πληθους G4128 N-GSN των G3588 T-GPM ιχθυων G2486 N-GPM Luk 5:4; Luk 5:6-7;

Darby

6 And he said to them, Cast the net at the right side of the ship and ye will find. They cast therefore, and they could no longer draw it, from the multitude of fishes. Luk 5:4; Luk 5:6-7;

TSK - Johannes 21:6

 

Cast.

Matt 7:27; Luk 5:4-7

They cast.

Joh 2:5; Ps 8:8; Hebr 2:6-9

the multitude.

Hand 2:41; Hand 4:4

 

 

SV

7 De discipel dan, welken6 7  Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp zichzelven in de zee.   6Joh 13:23;  7Joh 20:2;  [Joh 21:20];

KJV

7 Therefore G3767 that G1565 disciple G3101 whom G3739 Jesus G2424 loved G25 saith G3004 unto Peter G4074, It is G2076 the Lord G2962 . Now G3767 when Simon G4613 Peter G4074 heard G191 that G3754 it was G2076 the Lord G2962 , he girt G1241 [his] fisher's coat G1903 [unto him], (for G1063 he was G2258 naked G1131 ,) and G2532 did cast G906 himself G1438 into G1519 the sea G2281 . Joh 13:23; Joh 20:2; [Joh 21:20];

YLT

7 That disciple, therefore, whom Jesus was loving saith to Peter, `The Lord it is!' Simon Peter, therefore, having heard that it is the Lord, did gird on the outer coat, (for he was naked,) and did cast himself into the sea; Joh 13:23; Joh 20:2; [Joh 21:20];

WHNU

7 λεγει G3004 V-PAI-3S ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM μαθητης G3101 N-NSM εκεινος G1565 D-NSM ον G3739 R-ASM ηγαπα G25 V-IAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τω G3588 T-DSM πετρω G4074 N-DSM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S σιμων G4613 N-NSM ουν G3767 CONJ πετρος G4074 N-NSM ακουσας G191 V-AAP-NSM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S τον G3588 T-ASM επενδυτην G1903 N-ASF διεζωσατο G1241 V-AMI-3S ην G2258 V-IXI-3S γαρ G1063 CONJ γυμνος G1131 A-NSM και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF Joh 13:23; Joh 20:2; [Joh 21:20];

Darby

7 That disciple therefore whom Jesus loved says to Peter, It is the Lord. Simon Peter therefore, having heard that it was the Lord, girded his overcoat [on him] (for he was naked), and cast himself into the sea; Joh 13:23; Joh 20:2; [Joh 21:20];

TSK - Johannes 21:7

 

that disciple.

Joh 21:20; Joh 21:24; Joh 13:23; Joh 19:26; Joh 20:2

It is.

Joh 20:20; Joh 20:28; Ps 118:23; Mark 11:3; Luk 2:11; Hand 2:36; Hand 10:36; 1Kor 15:47

Jas 2:1

when.

Hoogl 8:7; Matt 14:28; Matt 14:29; Luk 7:47; 2Kor 5:14

fisher's coat.Or, upper coat, great coat, or, surtout, [ependutes ,] from [epi ,] upon, and [enduo ,] I clothe.

naked.That is, he was only in his vest, or under garment; for [gumnos ,] naked, like the Hebrew {arom,} is frequently applied to one who has merely laid aside his outer garment.  See 1 Sa 19:24; 2 Sa 6:20, on which see the note.  To which may be added what we read in the LXX, Job 22:6, "Thou has taken away the covering of the naked," [amphiazo,] the plaid, or blanket, in which they wrapped themselves, and besides they had no other.  In this sense Virgil says, {Nudus ara, sere nudus,} "plough naked, and sow naked," i.e., strip off your upper garments.

 

 

SV

8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen.

KJV

8 And G1161 the other G243 disciples G3101 came G2064 in a little ship G4142; (for G1063 they were G2258 not G3756 far G3112 from G575 land G1093 , but G235 as it were G5613 G575 two hundred G1250 cubits G4083 ,) dragging G4951 the net G1350 with fishes G2486.

YLT

8 and the other disciples came by the little boat, for they were not far from the land, but as it were about two hundred cubits off, dragging the net of the fishes;

WHNU

8 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ αλλοι G243 A-NPM μαθηται G3101 N-NPM τω G3588 T-DSN πλοιαριω G4142 N-DSN ηλθον G2064 V-2AAI-3P ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P μακραν G3112 ADV απο G575 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF αλλα G235 CONJ ως G5613 ADV απο G575 PREP πηχων G4083 N-GPM διακοσιων G1250 A-GPM συροντες G4951 V-PAP-NSM το G3588 T-ASN δικτυον G1350 N-ASN των G3588 T-GPM ιχθυων G2486 N-GPM

Darby

8 and the other disciples came in the small boat, for they were not far from the land, but somewhere about two hundred cubits, dragging the net of fishes.

TSK - Johannes 21:8

 

cubits.

De 3:11

 

 

SV

9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.

KJV

9 As soon G5613 then G3767 as they were come G576 to G1519 land G1093 , they saw G991 a fire of coals G439 there, and G2532 fish G3795 laid G2749 thereon G1945 , and G2532 bread G740 .

YLT

9 when, therefore, they came to the land, they behold a fire of coals lying, and a fish lying on it, and bread.

WHNU

9 ως G5613 ADV ουν G3767 CONJ απεβησαν G576 V-2AAI-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF βλεπουσιν G991 V-PAI-3P ανθρακιαν G439 N-ASF κειμενην G2749 V-PNP-ASF και G2532 CONJ οψαριον G3795 N-ASN επικειμενον G1945 V-PNP-ASN και G2532 CONJ αρτον G740 N-ASM

Darby

9 When therefore they went out on the land, they see a fire of coals there, and fish laid on it, and bread.

TSK - Johannes 21:9

 

they saw.

1Kon 19:5; 1Kon 19:6; Matt 4:11; Mark 8:3; Luk 12:29-31

 

 

SV

10 Jezus8  zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt.  8Luk 24:41;

KJV

10 Jesus G2424 saith G3004 unto them G846 , Bring G5342 of G575 the fish G3795 which G3739 ye have G4084 now G3568 caught G4084 . Luk 24:41;

YLT

10 Jesus saith to them, `Bring ye from the fishes that ye caught now;' Luk 24:41;

WHNU

10 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ενεγκατε G5342 V-AAM-2P απο G575 PREP των G3588 T-GPN οψαριων G3795 N-GPN ων G3739 R-GPN επιασατε G4084 V-AAI-2P νυν G3568 ADV Luk 24:41;

Darby

10 Jesus says to them, Bring of the fishes which ye have now taken. Luk 24:41;

TSK - Johannes 21:10

 

10

 

 

SV

11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, [tot] honderd drie en vijftig; en hoewel er [zovele] waren, zo scheurde het net niet.

KJV

11 Simon G4613 Peter G4074 went up G305 , and G2532 drew G1670 the net G1350 to G1909 land G1093 full G3324 of great G3173 fishes G2486 , an hundred G1540 and fifty G4004 and three G5140 : and G2532 for all there were so many G5118 , yet was G5607 not G3756 the net G1350 broken G4977 .

YLT

11 Simon Peter went up, and drew the net up on the land, full of great fishes, an hundred fifty and three, and though they were so many, the net was not rent.

WHNU

11 ανεβη G305 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ σιμων G4613 N-NSM πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ ειλκυσεν G1670 V-AAI-3S το G3588 T-ASN δικτυον G1350 N-ASN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF μεστον G3324 A-ASN ιχθυων G2486 N-GPM μεγαλων G3173 A-GPM εκατον G1540 A-NUI πεντηκοντα G4004 A-NUI τριων G5140 A-GPM και G2532 CONJ τοσουτων G5118 D-GPM οντων G5607 V-PXP-GPM ουκ G3756 PRT-N εσχισθη G4977 V-API-3S το G3588 T-NSN δικτυον G1350 N-NSN

Darby

11 Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, a hundred and fifty-three; and though there were so many, the net was not rent.

TSK - Johannes 21:11

 

and for.

Luk 5:6-8; Hand 2:41

 

 

SV

12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was.

KJV

12 Jesus G2424 saith G3004 unto them G846 , Come G1205 [and] dine G709 . And G1161 none G3762 of the disciples G3101 durst G5111 ask G1833 him G846 , Who G5101 art G1488 thou G4771 ? knowing G1492 that G3754 it was G2076 the Lord G2962 .

YLT

12 Jesus saith to them, `Come ye, dine;' and none of the disciples was venturing to inquire of him, `Who art thou?' knowing that it is the Lord;

WHNU

12 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM δευτε G1205 V-XXM-2P αριστησατε G709 V-AAM-2P ουδεις G3762 A-NSM   δε G1161 CONJ ετολμα G5111 V-IAI-3S των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM εξετασαι G1833 V-AAN αυτον G846 P-ASM συ G4771 P-2NS τις G5101 I-NSM ει G1488 V-PXI-2S ειδοτες G1492 V-RAP-NPM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

12 Jesus says to them, Come [and] dine. But none of the disciples dared inquire of him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

TSK - Johannes 21:12

 

Come.

Ac 10:41

dine.The word [ariston ,] like {prandere} was used for any meat taken before the {coena,} or supper.

durst.

Joh 4:27; Joh 16:19; Gen 32:29; Gen 32:30; Mark 9:32; Luk 9:45

 

 

SV

13 Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks.

KJV

13 Jesus G2424 then G3767 cometh G2064 , and G2532 taketh G2983 bread G740 , and G2532 giveth G1325 them G846 , and G2532 fish G3795 likewise G3668 .

YLT

13 Jesus, therefore, doth come and take the bread and give to them, and the fish in like manner;

WHNU

13 ερχεται G2064 V-PNI-3S ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ λαμβανει G2983 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM αρτον G740 N-ASM και G2532 CONJ διδωσιν G1325 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ το G3588 T-ASN οψαριον G3795 N-ASN ομοιως G3668 ADV

Darby

13 Jesus comes and takes the bread and gives it to them, and the fish in like manner.

TSK - Johannes 21:13

 

Luk 24:42; Luk 24:43; Hand 10:41

 

 

SV

14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.

KJV

14 This G5124 is G5319 now G2235 the third time G5154 that Jesus G2424 shewed himself G5319 to his G846 disciples G3101 , after that he was risen G1453 from G1537 the dead G3498 .

YLT

14 this [is] now a third time Jesus was manifested to his disciples, having been raised from the dead.

WHNU

14 τουτο G5124 D-NSN ηδη G2235 ADV τριτον G5154 A-ASN εφανερωθη G5319 V-API-3S ιησους G2424 N-NSM τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM εγερθεις G1453 V-APP-NSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM

Darby

14 This is already the third time that Jesus had been manifested to the disciples, being risen from among [the] dead.

TSK - Johannes 21:14

 

the third time.Or, as some read, the third day.  On the day the Saviour rose he appeared five times; the second day was that day se'nnight; and this was the third day--or this was his third appearance to any considerable number of his disciples together.  Though he had appeared to Mary, to the women, to the two disciples, to Cephas--yet he had but twice appeared to a company of them together.

Joh 20:19; Joh 20:26

 

 

SV

15 Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, [zoon] van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. [1Kor 9:7];

KJV

15 So G3767 when G3753 they had dined G709, Jesus G2424 saith G3004 to Simon G4613 Peter G4074 , Simon G4613 , [son] of Jonas G2495 , lovest thou G25 me G3165 more than G4119 these G5130 ? He saith G3004 unto him G846 , Yea G3483 , Lord G2962 ; thou G4771 knowest G1492 that G3754 I love G5368 thee G4571 . He saith G3004 unto him G846 , Feed G1006 my G3450 lambs G721 . [1Kor 9:7];

YLT

15 When, therefore, they dined, Jesus saith to Simon Peter, `Simon, [son] of Jonas, dost thou love me more than these?' he saith to him, `Yes, Lord; thou hast known that I dearly love thee;' he saith to him, `Feed my lambs.' [1Kor 9:7];

WHNU

15 οτε G3753 ADV ουν G3767 CONJ ηριστησαν G709 V-AAI-3P λεγει G3004 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM σιμωνι G4613 N-DSM πετρω G4074 N-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM σιμων G4613 N-VSM ιωαννου G2491 N-GSM αγαπας G25 V-PAI-2S με G3165 P-1AS πλεον G4119 A-ASN-C τουτων G5130 D-GPN λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ναι G3483 PRT κυριε G2962 N-VSM συ G4771 P-2NS οιδας G1492 V-RAI-2S οτι G3754 CONJ φιλω G5368 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM βοσκε G1006 V-PAM-2S τα G3588 T-APN αρνια G721 N-APN μου G3450 P-1GS [1Kor 9:7];

Darby

15 When therefore they had dined, Jesus says to Simon Peter, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me more than these? He says to him, Yea, Lord; thou knowest that I am attached to thee. He says to him, Feed my lambs. [1Kor 9:7];

TSK - Johannes 21:15

 

son.

Joh 21:16; Joh 21:17; Joh 1:42

Jona.

Mt 16:17

Bar-jona.  lovest.

Joh 8:42; Joh 14:15-24; Joh 16:27; Matt 10:37; Matt 25:34-45; 1Kor 16:21; 1Kor 16:22

2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Gal 5:6; Efez 6:24; 1Petr 1:8; 1Joh 4:19; 1Joh 5:1

more.

Joh 21:7; Matt 26:33; Matt 26:35; Mark 14:29

thou knowest.

Joh 21:17; 2Sam 7:20; 2Kon 20:3; Hebr 4:13; Openb 2:23

Feed.

Ps 78:70-72; Jer 3:15; Jer 23:4; Ezech 34:2-10; Ezech 34:23; Hand 20:28; 1Tim 4:15; 1Tim 4:16

Hebr 13:20; 1Petr 2:25; 1Petr 5:1-4

lambs.

Gen 33:13; Jes 40:11; Matt 18:10; Matt 18:11; Luk 22:32; Rom 14:1; Rom 15:1

1Kor 3:1-3; 1Kor 8:11; Efez 4:14; Hebr 12:12; Hebr 12:13; 1Petr 2:2

 

 

SV

16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, [zoon] van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.

KJV

16 He saith G3004 to him G846 again G3825 the second time G1208, Simon G4613 , [son] of Jonas G2495 , lovest thou G25 me G3165 ? He saith G3004 unto him G846 , Yea G3483 , Lord G2962 ; thou G4771 knowest G1492 that G3754 I love G5368 thee G4571 . He saith G3004 unto him G846 , Feed G4165 my G3450 sheep G4263 .

YLT

16 He saith to him again, a second time, `Simon, [son] of Jonas, dost thou love me?' he saith to him, `Yes, Lord; thou hast known that I dearly love thee;' he saith to him, `Tend my sheep.'

WHNU

16 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM παλιν G3825 ADV δευτερον G1208 ADV σιμων G4613 N-VSM ιωαννου G2491 N-GSM αγαπας G25 V-PAI-2S με G3165 P-1AS λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ναι G3483 PRT κυριε G2962 N-VSM συ G4771 P-2NS οιδας G1492 V-RAI-2S οτι G3754 CONJ φιλω G5368 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ποιμαινε G4165 V-PAM-2S τα G3588 T-APN   προβατια G4263 N-APN προβατα G4263 N-APN μου G3450 P-1GS

Darby

16 He says to him again a second time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? He says to him, Yea, Lord; thou knowest that I am attached to thee. He says to him, Shepherd my sheep.

TSK - Johannes 21:16

 

the second.

Joh 18:17; Joh 18:25; Matt 26:72

my sheep.

Joh 10:11-16; Joh 10:26; Joh 10:27; Ps 95:7; Ps 100:3; Zach 13:7; Matt 25:32; Luk 15:3-7; Luk 19:10

Hand 20:28; Hebr 13:20; 1Petr 2:25

 

 

SV

17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, [zoon] van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere!9  Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.  9Joh 16:30;  [Spr 15:11];

KJV

17 He saith G3004 unto him G846 the third G5154 time, Simon G4613, [son] of Jonas G2495 , lovest G5368 thou me G3165 ? Peter G4074 was grieved G3076 because G3754 he said G2036 unto him G846 the third G5154 time, Lovest G5368 thou me G3165 ? And G2532 he said G2036 unto him G846 , Lord G2962 , thou G4771 knowest G1492 all things G3956; thou G4771 knowest G1097 that G3754 I love G5368 thee G4571 . Jesus G2424 saith G3004 unto him G846 , Feed G1006 my G3450 sheep G4263 . Joh 16:30; [Spr 15:11];

YLT

17 He saith to him the third time, `Simon, [son] of Jonas, dost thou dearly love me?' Peter was grieved that he said to him the third time, `Dost thou dearly love me?' and he said to him, `Lord, thou hast known all things; thou dost know that I dearly love thee.' Jesus saith to him, `Feed my sheep; Joh 16:30; [Spr 15:11];

WHNU

17 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM το G3588 T-ASN τριτον G5154 A-ASN σιμων G4613 N-VSM ιωαννου G2491 N-GSM φιλεις G5368 V-PAI-2S με G3165 P-1AS ελυπηθη G3076 V-API-3S ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM οτι G3754 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM το G3588 T-ASN τριτον G5154 A-ASN φιλεις G5368 V-PAI-2S με G3165 P-1AS και G2532 CONJ   ειπεν G2036 V-2AAI-3S λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM κυριε G2962 N-VSM παντα G3956 A-APN συ G4771 P-2NS οιδας G1492 V-RAI-2S συ G4771 P-2NS γινωσκεις G1097 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ φιλω G5368 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM   ιησους G2424 N-NSM [ο G3588 T-NSM ιησους] G2424 N-NSM βοσκε G1006 V-PAM-2S τα G3588 T-APN   προβατια G4263 N-APN προβατα G4263 N-APN μου G3450 P-1GS Joh 16:30; [Spr 15:11];

Darby

17 He says to him the third time, Simon, [son] of Jonas, art thou attached to me? Peter was grieved because he said to him the third time, Art thou attached to me? and said to him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I am attached to thee. Jesus says to him, Feed my sheep. Joh 16:30; [Spr 15:11];

TSK - Johannes 21:17

 

the third.

Joh 13:38; Joh 18:27; Matt 26:73; Matt 26:74; Openb 3:19

grieved.

1Kon 17:18; Klaagl 3:33; Matt 26:75; Mark 14:72; Luk 22:61; Luk 22:62; 2Kor 2:4-7

2Kor 7:8-11; Efez 4:30; 1Petr 1:6

Lord.

Joh 2:24; Joh 2:25; Joh 16:30; Joh 18:4; Jer 17:10; Hand 1:24; Hand 15:8; Openb 2:23

thou knowest that.

Joh 21:15; Joz 22:22; 1Kron 29:17; Job 31:4-6; Ps 7:8; Ps 7:9; Ps 17:3; 2Kor 1:12

Feed.

Joh 21:15; Joh 21:16; Joh 12:8; Joh 14:15; Joh 15:10; Matt 25:40; 2Kor 8:8; 2Kor 8:9; 2Petr 1:12-15; 2Petr 3:1

1Joh 3:16-24; 3Joh 1:7; 3Joh 1:8

 

 

SV

18 Voorwaar,10 11 12  voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.    10Joh 13:36;  11Hand 12:3;  122Petr 1:14;  [Hand 12:4];

KJV

18 Verily G281 , verily G281 , I say G3004 unto thee G4671 , When G3753 thou wast G2258 young G3501 , thou girdedst G2224 thyself G4572 , and G2532 walkedst G4043 whither G3699 thou wouldest G2309 : but G1161 when G3752 thou shalt be old G1095, thou shalt stretch forth G1614 thy G4675 hands G5495 , and G2532 another G243 shall gird G2224 thee G4571 , and G2532 carry G5342 [thee] whither G3699 thou wouldest G2309 not G3756 . Joh 13:36; Hand 12:3; 2Petr 1:14; [Hand 12:4];

YLT

18 verily, verily, I say to thee, When thou wast younger, thou wast girding thyself and wast walking whither thou didst will, but when thou mayest be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another will gird thee, and shall carry [ thee] whither thou dost not will;' Joh 13:36; Hand 12:3; 2Petr 1:14; [Hand 12:4];

WHNU

18 αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS οτε G3753 ADV ης G2258 V-IXI-2S νεωτερος G3501 A-NSM-C εζωννυες G2224 V-IAI-2S σεαυτον G4572 F-2ASM και G2532 CONJ περιεπατεις G4043 V-IAI-2S οπου G3699 ADV ηθελες G2309 V-IAI-2S οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ γηρασης G1095 V-AAS-2S εκτενεις G1614 V-FAI-2S τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM   ζωσει G2224 V-FAI-3S σε G4571 P-2AS σε G4571 P-2AS ζωσει G2224 V-FAI-3S και G2532 CONJ οισει G5342 V-FAI-3S οπου G3699 ADV ου G3756 PRT-N θελεις G2309 V-PAI-2S Joh 13:36; Hand 12:3; 2Petr 1:14; [Hand 12:4];

Darby

18 Verily, verily, I say to thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst where thou desiredst; but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and bring thee where thou dost not desire. Joh 13:36; Hand 12:3; 2Petr 1:14; [Hand 12:4];

TSK - Johannes 21:18

 

but.

Joh 13:36; Hand 12:3; Hand 12:4

another.

Ac 21:11

thou wouldest not.

Joh 12:27; Joh 12:28; 2Kor 5:4

 

 

SV

19 En13  dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.  132Petr 1:14;

KJV

19 G1161 This G5124 spake he G2036 , signifying G4591 by what G4169 death G2288 he should glorify G1392 God G2316 . And G2532 when he had spoken G2036 this G5124 , he saith G3004 unto him G846 , Follow G190 me G3427 . 2Petr 1:14;

YLT

19 and this he said, signifying by what death he shall glorify God; and having said this, he saith to him, `Be following me.' 2Petr 1:14;

WHNU

19 τουτο G5124 D-ASN δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S σημαινων G4591 V-PAP-NSM ποιω G4169 I-DSM θανατω G2288 N-DSM δοξασει G1392 V-FAI-3S τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN ειπων G2036 V-2AAP-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ακολουθει G190 V-PAM-2S μοι G3427 P-1DS 2Petr 1:14;

Darby

19 But he said this signifying by what death he should glorify God. And having said this, he says to him, Follow me. 2Petr 1:14;

TSK - Johannes 21:19

 

by.

Filipp 1:20; 1Petr 4:11-14; 2Petr 1:14

Follow.

Joh 21:22; Joh 12:26; Joh 13:36; Joh 13:37; Num 14:24; 1Sam 12:20; Matt 10:38; Matt 16:21-25; Matt 19:28

Mark 8:33-38; Luk 9:22-26

 

 

SV

20 En Petrus, zich omkerende, zag den14 15 16  discipel volgen, welken Jezus liefhad, die ook in het avondmaal op Zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere! wie is het, die U verraden zal?    14Joh 21:7;  15Joh 13:23;  16Joh 20:2;

KJV

20 Then G1161 Peter G4074 , turning about G1994, seeth G991 the disciple G3101 whom G3739 Jesus G2424 loved G25 following G190 ; which G3739 also G2532 leaned G377 on G1909 his G846 breast G4738 at G1722 supper G1173 , and G2532 said G2036 , Lord G2962 , which G5101 is he G2076 that betrayeth G3860 thee G4571 ? Joh 21:7; Joh 13:23; Joh 20:2;

YLT

20 And Peter having turned about doth see the disciple whom Jesus was loving following, (who also reclined in the supper on his breast, and said, `Sir, who is he who is delivering thee up?') Joh 21:7; Joh 13:23; Joh 20:2;

WHNU

20 επιστραφεις G1994 V-2APP-NSM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM βλεπει G991 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM μαθητην G3101 N-ASM ον G3739 R-ASM ηγαπα G25 V-IAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ακολουθουντα G190 V-PAP-ASM ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ ανεπεσεν G377 V-2AAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN δειπνω G1173 N-DSN επι G1909 PREP το G3588 T-ASN στηθος G4738 N-ASN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S κυριε G2962 N-VSM τις G5101 I-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM παραδιδους G3860 V-PAP-NSM σε G4571 P-2AS Joh 21:7; Joh 13:23; Joh 20:2;

Darby

20 Peter, turning round, sees the disciple whom Jesus loved following, who also leaned at supper on his breast, and said, Lord, who is it that delivers thee up? Joh 21:7; Joh 13:23; Joh 20:2;

TSK - Johannes 21:20

 

seeth.

Joh 21:7; Joh 21:24; Joh 20:2

which.

Joh 13:23-26; Joh 20:2

 

 

SV

21 Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat [zal] deze?

KJV

21 Peter G4074 seeing G1492 him G5126 saith G3004 to Jesus G2424 , Lord G2962 , and G1161 what G5101 [shall] this man G3778 [do]?

YLT

21 Peter having seen this one, saith to Jesus, `Lord, and what of this one?'

WHNU

21 τουτον G5126 D-ASM ουν G3767 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM κυριε G2962 N-VSM ουτος G3778 D-NSM δε G1161 CONJ τι G5101 I-NSN

Darby

21 Peter, seeing him, says to Jesus, Lord, and what [of] this [man] ?

TSK - Johannes 21:21

 

Lord.

Matt 24:3; Matt 24:4; Luk 13:23; Luk 13:24; Hand 1:6; Hand 1:7

 

 

SV

22 Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.

KJV

22 Jesus G2424 saith G3004 unto him G846 , If G1437 I will G2309 that he G846 tarry G3306 till G2193 I come G2064 , what G5101 [is that] to G4314 thee G4571 ? follow G190 thou G4771 me G3427 .

YLT

22 Jesus saith to him, `If him I will to remain till I come, what--to thee? be thou following me.' This word, therefore, went forth to the brethren that that disciple doth not die,

WHNU

22 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εαν G1437 COND αυτον G846 P-ASM θελω G2309 V-PAS-1S μενειν G3306 V-PAN εως G2193 CONJ ερχομαι G2064 V-PNI-1S τι G5101 I-NSN προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS συ G4771 P-2NS μοι G3427 P-1DS ακολουθει G190 V-PAM-2S

Darby

22 Jesus says to him, If I will that he abide until I come, what [is that] to thee? Follow thou me.

TSK - Johannes 21:22

 

If.

Matt 16:27; Matt 16:28; Matt 24:3; Matt 24:27; Matt 24:44; Matt 25:31; Mark 9:1; 1Kor 4:5; 1Kor 11:26; Openb 1:7; Openb 2:25

Openb 3:11; Openb 22:7; Openb 22:20

follow.

19

 

 

SV

23 Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan?

KJV

23 Then G3767 went G1831 this G3778 saying G3056 abroad G1831 among G1519 the brethren G80, that G3754 that G1565 disciple G3101 should G599 not G3756 die G599 : yet G2532 Jesus G2424 said G2036 not G3756 unto him G846 , G3754 He shall G599 not G3756 die G599 ; but G235 , If G1437 I will G2309 that he G846 tarry G3306 till G2193 I come G2064 , what G5101 [is that] to G4314 thee G4571 ?

YLT

23 yet Jesus did not say to him, that he doth not die, but, `If him I will to remain till I come, what--to thee?'

WHNU

23 εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ ουτος G3778 D-NSM ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αδελφους G80 N-APM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM μαθητης G3101 N-NSM εκεινος G1565 D-NSM ουκ G3756 PRT-N αποθνησκει G599 V-PAI-3S ουκ G3756 PRT-N ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N αποθνησκει G599 V-PAI-3S αλλ G235 CONJ εαν G1437 COND αυτον G846 P-ASM θελω G2309 V-PAS-1S μενειν G3306 V-PAN εως G2193 CONJ ερχομαι G2064 V-PNI-1S   τι G5101 I-NSN προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS [τι G5101 I-NSN προς G4314 PREP σε] G4571 P-2AS

Darby

23 This word therefore went out among the brethren, That disciple does not die. And Jesus did not say to him, He does not die; but, If I will that he abide until I come, what [is that] to thee?

TSK - Johannes 21:23

 

what.

Deut 29:29; Job 28:28; Job 33:13; Dan 4:35

 

 

SV

24 Deze is de discipel, die van deze dingen getuigt, en deze dingen geschreven heeft; en wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig17  is.  17Joh 19:35;

KJV

24 This G3778 is G2076 the disciple G3101 which G3588 testifieth G3140 of G4012 these things G5130, and G2532 wrote G1125 these things G5023: and G2532 we know G1492 that G3754 his G846 testimony G3141 is G2076 true G227 . Joh 19:35;

YLT

24 this is the disciple who is testifying concerning these things, and he wrote these things, and we have known that his testimony is true. Joh 19:35;

WHNU

24 ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM μαθητης G3101 N-NSM ο G3588 T-NSM μαρτυρων G3140 V-PAP-NSM περι G4012 PREP τουτων G5130 D-GPN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM γραψας G1125 V-AAP-NSM ταυτα G5023 D-APN και G2532 CONJ οιδαμεν G1492 V-RAI-1P οτι G3754 CONJ αληθης G227 A-NSF αυτου G846 P-GSM η G3588 T-NSF μαρτυρια G3141 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Joh 19:35;

Darby

24 This is the disciple who bears witness concerning these things, and who has written these things; and we know that his witness is true. Joh 19:35;

TSK - Johannes 21:24

 

we know.

Joh 19:35; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2; 1Joh 5:6; 3Joh 1:12

 

 

SV

25 En18  er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.  18Joh 20:30;

KJV

25 And G1161 there are G2076 also G2532 many G4183 other things G243 which G3745 Jesus G2424 did G4160 , the which G3748, if G1437 they should be written G1125 every G2596 one G1520 , I suppose G3633 that even G3761 the world G2889 itself G846 could not G3761 contain G5562 the books G975 that should be written G1125 . Amen G281 . Joh 20:30;

YLT

25 And there are also many other things--as many as Jesus did--which, if they may be written one by one, not even the world itself I think to have place for the books written. Amen. Joh 20:30;

WHNU

25 εστιν G2076 V-PXI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ αλλα G243 A-NPN πολλα G4183 A-NPN α G3739 R-APN εποιησεν G4160 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ατινα G3748 R-NPN εαν G1437 COND γραφηται G1125 V-PPS-3S καθ G2596 PREP εν G1520 A-ASN ουδ G3761 ADV αυτον G846 P-ASM οιμαι G3633 V-PNI-1S-C τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM   χωρησειν G5562 V-FAN χωρησαι G5562 V-AAN τα G3588 T-APN γραφομενα G1125 V-PPP-APN βιβλια G975 N-APN Joh 20:30;

Darby

25 And there are also many other things which Jesus did, the which if they were written one by one, I suppose that not even the world itself would contain the books written. Joh 20:30;

TSK - Johannes 21:25

 

there.

Joh 20:30; Joh 20:31; Job 26:14; Ps 40:5; Ps 71:15; Pred 12:12; Matt 11:5; Hand 10:38

Hand 20:35; Hebr 11:32

that even.This is a very strong eastern expression to represent the number of miracles which Jesus wrought.  But however strong and strange it may appear to us of the western world, we find sacred and other authors using hyperboles of the like kind and signification.  See Nu 13:33; De 1:28; Da 4:11; Ec 14:15. Basnage gives a very similar hyperbole taken from the Jewish writers, in which Jochanan is said to have "composed such a great number of precepts and lessons, that if the heavens were paper, and all the trees of the forest so many pens, and all the children of men so many scribes, they would not suffice to write all his lessons."

Amos 7:10; Matt 19:24

 

CONCLUDING REMARKS ON JOHN'S GOSPEL.

John, who, according to the unanimous testimony of the ancient fathers and ecclesiastical writers, was the author of this Gospel, was the son of Zebedee, a fisherman of Bethsaida, by Salome his wife, (compare Mt 10:2, with Mt 27:55, 56 and Mr 15:40,) and brother of James the elder, whom "Herod killed with the sword," (Ac 12:2.)  Theophylact says that Salome was the daughter of Joseph, the husband of Mary, by a former wife; and that consequently she was our Lord's sister, and John was his nephew.  He followed the occupation of his father till his call to the apostleship, (Mt 4:21, 22, Mr 1:19, 20, Lu 5:1-10,) which is supposed to have been when he was about twenty five years of age; after which he was a constant eye-witness of our Lord's labours, journeyings, discourses, miracles, passion, crucifixion, resurrection, and ascension.  After the ascension of our Lord he returned with the other apostles to Jerusalem, and with the rest partook of the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost, by which he was eminently qualified for the office of an Evangelist and Apostle.  After the death of Mary, the mother of Christ, which is supposed to have taken place about fifteen years after the crucifixion, and probably after the council held in Jerusalem about A.D. 49 or 50, (Ac 15.,) at which he was present, he is said by ecclesiastical writers to have proceeded to Asia Minor, where he formed and presided over seven churches in as many cities, but chiefly resided at Ephesus.  Thence he was banished by the emperor Domitian, in the fifteenth year of his reign, A.D. 95, to the isle of Patmos in the ean sea, where he wrote the Apocalypse, (Re 1:9.)  On the accession of Nerva the following year, he was recalled from exile and returned to Ephesus, where he wrote his Gospel and Epistles, and died in the hundredth year of his age, about A.D. 100, and in the third year of the emperor Trajan.  It is generally believed that St. John was the youngest of the twelve apostles, and that he survived all the rest.  Jerome, in his comment on Gal VI., says that he continued preaching when so enfeebled with age as to be obliged to be carried into the assembly; and that, not being able to deliver any long discourse, his custom was to say in every meeting, My dear children, love one another.  The general current of ancient writers declares that the apostle wrote his Gospel at an advanced period of life, with which the internal evidence perfectly agrees; and we may safely refer it, with Chrysostom, Epiphanius, Mill, Le Clerc, and others, to the year 97.  The design of St. John in writing his Gospel is said by some to have been to supply those important events which the other Evangelists had omitted, and to refute the notions of the Cerinthians and Nicolaitans, or according to others, to refute the heresy of the Gnostics and Sabians.  But, though many parts of his Gospel may be successfully quoted against the strange doctrines held by those sects, yet the apostle had evidently a more general end in view than the confutation of their heresies. His own words sufficiently inform us of his motive and design in writing this Gospel:  "These things are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing, ye might have life through his name."  (ch. 20:31.) Learned men are not wholly agreed concerning the language in which this Gospel was originally written.  Salmasius, Grotius, and other writers, have imagined that St. John wrote it in his own native tongue, the Aramean or Syriac, and that it was afterwards translated into Greek.  This opinion is not supported by any strong arguments, and is contradicted by the unanimous voice of antiquity, which affirms that he wrote it in Greek, which is the general and most probable opinion.  The style of this Gospel indicates a great want of those advantages which result from a learned education; but this defect is amply compensated by the unexampled simplicity with which he expresses the sublimest truths.  One thing very remarkable is an attempt to impress important truths more strongly on the minds of his readers, by employing in the expression of them both an affirmative proposition and a negative.  It is manifestly not without design that he commonly passes over those passages of our Lord's history and teaching which had been treated at large by other Evangelists, or if he touches them at all, he touches them but slightly, whilst he records many miracles which had been overlooked by the rest, and expatiates on the sublime doctrines of the pre-existence, the divinity, and the incarnation of the Word, the great ends of His mission, and the blessings of His purchase.

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 20)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Handelingen 1)