Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Judas 1)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 2)


Openbaring 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; [Openb 22:6]; [Openb 22:16];

KJV

1 The Revelation G602 of Jesus G2424 Christ G5547 , which G3739 God G2316 gave G1325 unto him G846 , to shew G1166 unto his G846 servants G1401 things which G3739 must G1163 shortly G1722 G5034 come to pass G1096; and G2532 he sent G649 and signified G4591 [it] by G1223 his G846 angel G32 unto his G846 servant G1401 John G2491 : [Openb 22:6]; [Openb 22:16];

YLT

1 A revelation of Jesus Christ, that God gave to him, to shew to his servants what things it behoveth to come to pass quickly; and he did signify [it] , having sent through his messenger to his servant John, [Openb 22:6]; [Openb 22:16];

WHNU

1 αποκαλυψις G602 N-NSF ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM ην G3739 R-ASF εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM δειξαι G1166 V-AAN τοις G3588 T-DPM δουλοις G1401 N-DPM αυτου G846 P-GSM α G3739 R-APN δει G1163 V-PQI-3S γενεσθαι G1096 V-2ADN εν G1722 PREP ταχει G5034 N-DSN και G2532 CONJ εσημανεν G4591 V-AAI-3S αποστειλας G649 V-AAP-NSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSM αγγελου G32 N-GSM αυτου G846 P-GSM τω G3588 T-DSM δουλω G1401 N-DSM αυτου G846 P-GSM ιωαννη G2491 N-DSM [Openb 22:6]; [Openb 22:16];

Darby

1 Revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to shew to his bondmen what must shortly take place; and he signified [it] , sending by his angel, to his bondman John, [Openb 22:6]; [Openb 22:16];

TSK - Openbaring 1:1

 

1 The preface.

4 John's salutation to the seven churches of Asia.

7 The coming of Christ.

8 His glorious power and majesty.

 

 

Revelation.

Dan 2:28; Dan 2:29; Amos 3:7; Rom 16:25; Gal 1:12; Efez 3:3

which God.

Joh 3:32; Joh 8:26; Joh 12:49

to shew.

Openb 22:6; Ps 25:14; Joh 15:15

which must.

Openb 1:3; Openb 1:19; Openb 4:1; Openb 22:10; 2Petr 3:8

and he.

Openb 22:6; Openb 22:16; Dan 8:16; Dan 9:21; Dan 9:23

John.

Openb 1:4; Openb 1:9; Openb 21:2

 

 

SV

2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.

KJV

2 Who G3739 bare record G3140 of the word G3056 of God G2316 , and G2532 of the testimony G3141 of Jesus G2424 Christ G5547 , and G5037 of all things G3745 that he saw G1492 .

YLT

2 who did testify the word of God, and the testimony of Jesus Christ, as many things also as he did see.

WHNU

2 ος G3739 R-NSM εμαρτυρησεν G3140 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM οσα G3745 K-APN ειδεν G1492 V-2AAI-3S

Darby

2 who testified the word of God, and the testimony of Jesus Christ, all things that he saw.

TSK - Openbaring 1:2

 

bare.

Openb 1:9; Openb 6:9; Openb 12:11; Openb 12:17; Joh 1:32; Joh 12:17; Joh 19:35; Joh 21:24; 1Kor 1:6; 1Kor 2:1

1Joh 5:7-11; 3Joh 1:12

and of all.

Openb 1:19; Joh 3:11; Hand 4:20; Hand 22:15; Hand 26:16; 1Joh 1:1; 1Joh 4:14

 

 

SV

3 Zalig1  is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want2  de tijd is nabij.   1Openb 22:7;  2Openb 22:10;

KJV

3 Blessed G3107 [is] he that readeth G314, and G2532 they that hear G191 the words G3056 of this prophecy G4394, and G2532 keep G5083 those things which are written G1125 therein G1722 G846 : for G1063 the time G2540 [is] at hand G1451 . Openb 22:7; Openb 22:10;

YLT

3 Happy is he who is reading, and those hearing, the words of the prophecy, and keeping the things written in it--for the time is nigh! Openb 22:7; Openb 22:10;

WHNU

3 μακαριος G3107 A-NSM ο G3588 T-NSM αναγινωσκων G314 V-PAP-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ακουοντες G191 V-PAP-NPM τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF και G2532 CONJ τηρουντες G5083 V-PAP-NPM τα G3588 T-APN εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF γεγραμμενα G1125 V-RPP-APN ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ καιρος G2540 N-NSM εγγυς G1451 ADV Openb 22:7; Openb 22:10;

Darby

3 Blessed [is] he that reads, and they that hear the words of the prophecy, and keep the things written in it; for the time [is] near. Openb 22:7; Openb 22:10;

TSK - Openbaring 1:3

 

Blessed.

Openb 22:7; Spr 8:34; Dan 12:12; Dan 12:13; Luk 11:28

for.

Openb 22:6; Openb 22:10; Openb 22:12; Openb 22:20; Rom 13:11; Jak 5:8; Jak 5:9; 1Petr 4:7; 2Petr 3:8

 

 

SV

4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die3 4 5 6 7  is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;      3Openb 1:8;  4Ex 3:14;  5Openb 4:8;  6Openb 11:17;  7Openb 16:5;  [Openb 3:1];

KJV

4 John G2491 to the seven G2033 churches G1577 which G3588 are in G1722 Asia G773 : Grace G5485 [be] unto you G5213 , and G2532 peace G1515 , from G575 him which G3588 is G5607 G3801 , and G2532 which G3588 was G2258 G3801 , and G2532 which G3588 is to come G2064 G3801; and G2532 from G575 the seven G2033 Spirits G4151 which G3739 are G2076 before G1799 his G846 throne G2362 ; Openb 1:8; Ex 3:14; Openb 4:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Openb 3:1];

YLT

4 John to the seven assemblies that [are] in Asia: Grace to you, and peace, from Him who is, and who was, and who is coming, and from the Seven Spirits that are before His throne, Openb 1:8; Ex 3:14; Openb 4:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Openb 3:1];

WHNU

4 ιωαννης G2491 N-NSM ταις G3588 T-DPF επτα G2033 A-NUI εκκλησιαις G1577 N-DPF ταις G3588 T-DPF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ασια G773 N-DSF χαρις G5485 N-NSF υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ειρηνη G1515 N-NSF απο G575 PREP ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM και G2532 CONJ απο G575 PREP των G3588 T-GPN επτα G2033 A-NUI πνευματων G4151 N-GPN α G3739 R-NPN ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM αυτου G846 P-GSM Openb 1:8; Ex 3:14; Openb 4:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Openb 3:1];

Darby

4 John to the seven assemblies which [are] in Asia: Grace to you and peace from [him] who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits which [are] before his throne; Openb 1:8; Ex 3:14; Openb 4:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Openb 3:1];

TSK - Openbaring 1:4

 

John.

1

to the.

Openb 1:11; Openb 1:20; Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14; Hand 19:10; 1Petr 1:1

Grace.

Rom 1:7; 1Kor 1:3; 2Kor 1:2; 1Petr 1:2

him.

Openb 1:8; Ex 3:14; Ps 90:2; Ps 102:25-27; Jes 41:4; Jes 57:15; Micha 5:2; Joh 1:1

Hebr 1:10-13; Hebr 13:8; Jak 1:17

from the.

Openb 3:1; Openb 4:5; Openb 5:6; Zach 3:9; Zach 4:10; Zach 6:5; 1Kor 12:4-13

 

 

SV

5 En van Jezus Christus, Die8 9  de getrouwe Getuige is, de10 11  Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in12 13 14 15 16 17  Zijn bloed.           8Jes 55:4;  9Openb 3:14;  101Kor 15:20;  11Kol 1:18;  12Hand 20:28;  13Hebr 9:12;  14Hebr 9:14;  151Petr 1:19;  161Joh 1:7;  17Openb 5:9;

KJV

5 And G2532 from G575 Jesus G2424 Christ G5547 , [who is] the faithful G4103 witness G3144 , [and] the first begotten G4416 of G1537 the dead G3498 , and G2532 the prince G758 of the kings G935 of the earth G1093. Unto him that loved G25 us G2248 , and G2532 washed G3068 us G2248 from G575 our G2257 sins G266 in G1722 his own G846 blood G129 , Jes 55:4; Openb 3:14; 1Kor 15:20; Kol 1:18; Hand 20:28; Hebr 9:12; Hebr 9:14; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; Openb 5:9;

YLT

5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the first-born out of the dead, and the ruler of the kings of the earth; to him who did love us, and did bathe us from our sins in his blood, Jes 55:4; Openb 3:14; 1Kor 15:20; Kol 1:18; Hand 20:28; Hebr 9:12; Hebr 9:14; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; Openb 5:9;

WHNU

5 και G2532 CONJ απο G575 PREP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM ο G3588 T-NSM μαρτυς G3144 N-NSM ο G3588 T-NSM πιστος G4103 A-NSM ο G3588 T-NSM πρωτοτοκος G4416 A-NSM των G3588 T-GPM νεκρων G3498 A-GPM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αρχων G758 N-NSM των G3588 T-GPM βασιλεων G935 N-GPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF τω G3588 T-DSM αγαπωντι G25 V-PAP-DSM ημας G2248 P-1AP και G2532 CONJ λυσαντι G3089 V-AAP-DSM ημας G2248 P-1AP εκ G1537 PREP των G3588 T-GPF αμαρτιων G266 N-GPF   [ημων] G2257 P-1GP ημων G2257 P-1GP εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αιματι G129 N-DSN αυτου G846 P-GSM Jes 55:4; Openb 3:14; 1Kor 15:20; Kol 1:18; Hand 20:28; Hebr 9:12; Hebr 9:14; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; Openb 5:9;

Darby

5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the prince of the kings of the earth. To him who loves us, and has washed us from our sins in his blood, Jes 55:4; Openb 3:14; 1Kor 15:20; Kol 1:18; Hand 20:28; Hebr 9:12; Hebr 9:14; 1Petr 1:19; 1Joh 1:7; Openb 5:9;

TSK - Openbaring 1:5

 

who is.

Openb 3:14; Ps 89:36; Ps 89:37; Jes 55:4; Joh 3:11; Joh 3:32; Joh 8:14-16; Joh 18:37; 1Tim 6:13

1Jo 5:7-10

and the first.

Hand 26:23; 1Kor 15:20-23; Kol 1:18

and the prince.

Openb 11:15; Openb 17:14; Openb 19:16; Ps 72:11; Ps 89:27; Spr 8:15; Spr 8:16; Dan 2:2; Dan 7:14

Matt 28:18; Efez 1:20-22; 1Tim 6:15

him.

Deut 7:8; Deut 23:5; Joh 13:1; Joh 13:34; Joh 15:9; Rom 8:37; Gal 2:20; Efez 2:4; Efez 5:2; Efez 5:25-27

1Jo 4:10

washed.

Openb 7:14; Zach 13:1; Joh 13:8-10; Hand 20:28; 1Kor 6:11; Hebr 9:14; 1Petr 1:19

1Jo 1:7

 

 

SV

6 En Die ons gemaakt heeft tot18 19  koningen en priesters20 21  Gode en Zijn Vader; Hem, [zeg ik], zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.     181Petr 2:9;  19Openb 5:10;  20Rom 12:1;  211Petr 2:5;  [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

KJV

6 And G2532 hath made G4160 us G2248 kings G935 and G2532 priests G2409 unto God G2316 and G2532 his G846 Father G3962 ; to him G846 [be] glory G1391 and G2532 dominion G2904 for G1519 ever G165 and ever G165 . Amen G281 . 1Petr 2:9; Openb 5:10; Rom 12:1; 1Petr 2:5; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

YLT

6 and did make us kings and priests to his God and Father, to him [is] the glory and the power to the ages of the ages! Amen. 1Petr 2:9; Openb 5:10; Rom 12:1; 1Petr 2:5; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

WHNU

6 και G2532 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP βασιλειαν G932 N-ASF ιερεις G2409 N-APM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ πατρι G3962 N-DSM αυτου G846 P-GSM αυτω G846 P-DSM η G3588 T-NSF δοξα G1391 N-NSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN κρατος G2904 N-NSN εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM   [των G3588 T-GPM αιωνων] G165 N-GPM αμην G281 HEB 1Petr 2:9; Openb 5:10; Rom 12:1; 1Petr 2:5; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

Darby

6 and made us a kingdom, priests to his God and Father: to him [be] the glory and the might to the ages of ages. Amen. 1Petr 2:9; Openb 5:10; Rom 12:1; 1Petr 2:5; [Jes 61:6]; [Openb 20:6];

TSK - Openbaring 1:6

 

made.

Openb 5:10; Openb 20:6; Ex 19:6; Jes 61:6; Rom 12:1; 1Petr 2:5-9

to him.

Openb 4:11; Openb 5:12-14; Ps 72:18; Ps 72:19; Dan 4:34; Matt 6:13; Joh 5:23; Filipp 2:11

1Tim 6:16; Hebr 13:21; 1Petr 4:11; 1Petr 5:11; 2Petr 3:18; Judas 1:25

 

 

SV

7 Ziet, Hij22 23 24 25 26 27 28  komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die29 30  Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.          22Dan 7:13;  23Matt 24:30;  24Matt 25:31;  25Hand 1:11;  261Thess 1:10;  272Thess 1:10;  28Judas 1:14;  29Zach 12:10;  30Joh 19:37;  [Matt 26:64]; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69];

KJV

7 Behold G2400 , he cometh G2064 with G3326 clouds G3507 ; and G2532 every G3956 eye G3788 shall see G3700 him G846 , and G2532 they [also] which G3748 pierced G1574 him G846 : and G2532 all G3956 kindreds G5443 of the earth G1093 shall wail G2875 because G1909 of him G846 . Even so G3483 , Amen G281 . Dan 7:13; Matt 24:30; Matt 25:31; Hand 1:11; 1Thess 1:10; 2Thess 1:10; Judas 1:14; Zach 12:10; Joh 19:37; [Matt 26:64]; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69];

YLT

7 Lo, he doth come with the clouds, and see him shall every eye, even those who did pierce him, and wail because of him shall all the tribes of the land. Yes! Amen! Dan 7:13; Matt 24:30; Matt 25:31; Hand 1:11; 1Thess 1:10; 2Thess 1:10; Judas 1:14; Zach 12:10; Joh 19:37; [Matt 26:64]; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69];

WHNU

7 ιδου G2400 V-2AAM-2S ερχεται G2064 V-PNI-3S μετα G3326 PREP των G3588 T-GPF νεφελων G3507 N-GPF και G2532 CONJ οψεται G3700 V-FDI-3S αυτον G846 P-ASM πας G3956 A-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM και G2532 CONJ οιτινες G3748 R-NPM αυτον G846 P-ASM εξεκεντησαν G1574 V-AAI-3P και G2532 CONJ κοψονται G2875 V-FDI-3P επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM πασαι G3956 A-NPF αι G3588 T-NPF φυλαι G5443 N-NPF της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ναι G3483 PRT αμην G281 HEB Dan 7:13; Matt 24:30; Matt 25:31; Hand 1:11; 1Thess 1:10; 2Thess 1:10; Judas 1:14; Zach 12:10; Joh 19:37; [Matt 26:64]; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69];

Darby

7 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, and they which have pierced him, and all the tribes of the land shall wail because of him. Yea. Amen. Dan 7:13; Matt 24:30; Matt 25:31; Hand 1:11; 1Thess 1:10; 2Thess 1:10; Judas 1:14; Zach 12:10; Joh 19:37; [Matt 26:64]; [Mark 13:26]; [Mark 14:62]; [Luk 21:27]; [Luk 22:69];

TSK - Openbaring 1:7

 

he cometh.

Openb 14:14-16; Ps 97:2; Jes 19:1; Dan 7:13; Nahum 1:3; Matt 24:30; Matt 26:64

Mark 13:26; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:9-11; 1Thess 4:17

and every.

Openb 22:4; Num 24:17; Job 19:26; Job 19:27; Job 33:26; 1Thess 1:10; 1Joh 3:2; Judas 1:14

and they.

Ps 22:16; Zach 12:10; Joh 19:34; Joh 19:37; Hebr 6:6; Hebr 10:29

and all.

Openb 6:15-17; Openb 18:15-19; Matt 24:30; Luk 23:28-30

Even So.

Openb 18:20; Openb 19:1-3; Openb 22:20; Richt 5:31; Ps 68:1

 

 

SV

8 Ik31 32 33 34  ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.     31Jes 41:4;  32Jes 44:6;  33Openb 21:6;  34Openb 22:13;  [Openb 1:4]; [Openb 4:8]; [Openb 11:17]; [Openb 16:5];

KJV

8 I G1473 am G1510 Alpha G1 and G2532 Omega G5598 , the beginning G746 and G2532 the ending G5056, saith G3004 the Lord G2962 , which G3588 is G5607 G3801 , and G2532 which G3588 was G2258 G3801 , and G2532 which G3588 is to come G2064 G3801, the Almighty G3841 . Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 21:6; Openb 22:13; [Openb 1:4]; [Openb 4:8]; [Openb 11:17]; [Openb 16:5];

YLT

8 `I am the Alpha and the Omega, beginning and end, saith the Lord, who is, and who was, and who is coming--the Almighty.' Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 21:6; Openb 22:13; [Openb 1:4]; [Openb 4:8]; [Openb 11:17]; [Openb 16:5];

WHNU

8 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S το G3588 T-NSN αλφα G1 N-LI και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ω G5598 N-LI λεγει G3004 V-PAI-3S κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM ο G3588 T-NSM παντοκρατωρ G3841 N-NSM Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 21:6; Openb 22:13; [Openb 1:4]; [Openb 4:8]; [Openb 11:17]; [Openb 16:5];

Darby

8 I am the Alpha and the Omega, saith [the] Lord God, he who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 21:6; Openb 22:13; [Openb 1:4]; [Openb 4:8]; [Openb 11:17]; [Openb 16:5];

TSK - Openbaring 1:8

 

Alpha.

Openb 1:11; Openb 1:17; Openb 2:8; Openb 21:6; Openb 22:13; Jes 41:4; Jes 43:10; Jes 44:6; Jes 48:12

which is.

4

the Almighty.

Openb 4:8; Openb 11:17; Openb 16:14; Openb 19:15; Openb 21:22; Gen 17:1; Gen 28:3; Gen 35:11; Gen 43:14; Gen 48:3

Gen 49:25; Ex 6:3; Num 24:4; Jes 9:6; 2Kor 6:18

 

 

SV

9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en [in] de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.

KJV

9 I G1473 John G2491 , who G3588 also G2532 am your G5216 brother G80 , and G2532 companion G4791 in G1722 tribulation G2347, and G2532 in G1722 the kingdom G932 and G2532 patience G5281 of Jesus G2424 Christ G5547 , was G1096 in G1722 the isle G3520 that is called G2564 Patmos G3963 , for G1223 the word G3056 of God G2316 , and G2532 for G1223 the testimony G3141 of Jesus G2424 Christ G5547 .

YLT

9 I, John, who also [am] your brother, and fellow-partner in the tribulation, and in the reign and endurance, of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, because of the word of God, and because of the testimony of Jesus Christ;

WHNU

9 εγω G1473 P-1NS ιωαννης G2491 N-NSM ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ συγκοινωνος G4791 A-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF θλιψει G2347 N-DSF και G2532 CONJ βασιλεια G932 N-DSF και G2532 CONJ υπομονη G5281 N-DSF εν G1722 PREP ιησου G2424 N-DSM εγενομην G1096 V-2ADI-1S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF νησω G3520 N-DSF τη G3588 T-DSF καλουμενη G2564 V-PPP-DSF πατμω G3963 N-DSF δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF ιησου G2424 N-GSM

Darby

9 I John, your brother and fellow-partaker in the tribulation and kingdom and patience, in Jesus, was in the island called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus.

TSK - Openbaring 1:9

 

John.

4

companion.

Openb 2:9; Openb 2:10; Openb 7:14; Joh 16:33; Hand 14:22; Rom 8:17; 1Kor 4:9-13; Filipp 1:7; Filipp 4:14

2Tim 1:8; 2Tim 2:3-12

in the.

Openb 3:10; Openb 13:10; Openb 14:12; Rom 2:7; Rom 2:8; Rom 5:3; Rom 5:4; Rom 8:25; 2Thess 1:4; 2Thess 1:5; 2Thess 3:5; Hebr 10:36

Jak 5:7; Jak 5:8

for the word.

Openb 1:2; Openb 6:9; Openb 11:7; Openb 12:11; Openb 12:17; Openb 19:10

 

 

SV

10 En ik was in35  den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,  35Openb 4:2;  [Openb 21:10];

KJV

10 I was G1096 in G1722 the Spirit G4151 on G1722 the Lord's G2960 day G2250 , and G2532 heard G191 behind G3694 me G3450 a great G3173 voice G5456 , as G5613 of a trumpet G4536, Openb 4:2; [Openb 21:10];

YLT

10 I was in the Spirit on the Lord's-day, and I heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, Openb 4:2; [Openb 21:10];

WHNU

10 εγενομην G1096 V-2ADI-1S εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κυριακη G2960 A-DSF ημερα G2250 N-DSF και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S οπισω G3694 ADV μου G3450 P-1GS φωνην G5456 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF ως G5613 ADV σαλπιγγος G4536 N-GSF Openb 4:2; [Openb 21:10];

Darby

10 I became in [the] Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet, Openb 4:2; [Openb 21:10];

TSK - Openbaring 1:10

 

in.

Openb 4:2; Openb 17:3; Openb 21:10; Matt 22:43; Hand 10:10-33; 2Kor 12:2-4

on the.

Joh 20:19; Joh 20:26; Hand 20:7; 1Kor 16:2

as.

Openb 4:1; Openb 10:3-8

 

 

SV

11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Oméga, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, [namelijk] naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatíre, en naar Sardis, en naar Filadelfía, en naar Laodicéa.

KJV

11 Saying G3004 , I G1473 am G1510 Alpha G1 and G2532 Omega G5598 , the first G4413 and G2532 the last G2078 : and G2532 , What G3739 thou seest G991, write G1125 in G1519 a book G975 , and G2532 send G3992 [it] unto the seven G2033 churches G1577 which G3588 are in G1722 Asia G773 ; unto G1519 Ephesus G2181 , and G2532 unto G1519 Smyrna G4667 , and G2532 unto G1519 Pergamos G4010 , and G2532 unto G1519 Thyatira G2363 , and G2532 unto G1519 Sardis G4554 , and G2532 unto G1519 Philadelphia G5359, and G2532 unto G1519 Laodicea G2993 .

YLT

11 `I am the Alpha and the Omega, the First and the Last;' and, `What thou dost see, write in a scroll, and send to the seven assemblies that [are] in Asia; to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.'

WHNU

11 λεγουσης G3004 V-PAP-GSF ο G3739 R-ASN βλεπεις G991 V-PAI-2S γραψον G1125 V-AAM-2S εις G1519 PREP βιβλιον G975 N-ASN και G2532 CONJ πεμψον G3992 V-AAM-2S ταις G3588 T-DPF επτα G2033 A-NUI εκκλησιαις G1577 N-DPF εις G1519 PREP εφεσον G2181 N-ASF και G2532 CONJ εις G1519 PREP σμυρναν G4667 N-ASF και G2532 CONJ εις G1519 PREP περγαμον G4010 N-ASF και G2532 CONJ εις G1519 PREP θυατειρα G2363 N-APN και G2532 CONJ εις G1519 PREP σαρδεις G4554 N-APF και G2532 CONJ εις G1519 PREP φιλαδελφειαν G5359 N-ASF και G2532 CONJ εις G1519 PREP λαοδικειαν G2993 N-ASF

Darby

11 saying, What thou seest write in a book, and send to the seven assemblies: to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.

TSK - Openbaring 1:11

 

I am.

Openb 1:8; Openb 1:17

What.

Openb 1:19; Openb 2:1; Openb 10:4; Openb 14:13; Openb 19:9; Openb 21:5; Deut 31:19; Jes 30:8; Jer 30:2; Hab 2:2

seven.

Openb 1:4; Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14

Ephesus.

Hand 18:19-21; Hand 18:24; Hand 19:1-41; Hand 20:17; 1Kor 15:32; 1Kor 16:8; Efez 1:1; 1Tim 1:3

Laodicea.

Kol 4:15; Kol 4:16

 

 

SV

12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;

KJV

12 And G2532 I turned G1994 to see G991 the voice G5456 that G3748 spake G2980 with G3326 me G1700 . And G2532 being turned G1994, I saw G1492 seven G2033 golden G5552 candlesticks G3087;

YLT

12 And I did turn to see the voice that did speak with me, and having turned, I saw seven golden lamp-stands,

WHNU

12 και G2532 CONJ επεστρεψα G1994 V-AAI-1S βλεπειν G991 V-PAN την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF ητις G3748 R-NSF ελαλει G2980 V-IAI-3S μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS και G2532 CONJ επιστρεψας G1994 V-AAP-NSM ειδον G1492 V-2AAI-1S επτα G2033 A-NUI λυχνιας G3087 N-APF χρυσας G5552 A-APF

Darby

12 And I turned back to see the voice which spoke with me; and having turned, I saw seven golden lamps,

TSK - Openbaring 1:12

 

see.

Ezech 43:5; Ezech 43:6; Micha 6:9

I saw.

Openb 1:13; Openb 1:20; Openb 2:1; Ex 25:37; Zach 4:2

 

 

SV

13 En in het midden van de zeven kandelaren Eén, den36 37 38  Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord39  aan de borsten met een gouden gordel;     36Ezech 1:26;  37Dan 7:13;  38Openb 14:14;  39Openb 15:6;  [Dan 10:5];

KJV

13 And G2532 in G1722 the midst G3319 of the seven G2033 candlesticks G3087 [one] like G3664 unto the Son G5207 of man G444 , clothed with a garment G1746 down to the foot G4158 , and G2532 girt G4024 about G4314 the paps G3149 with a golden G5552 girdle G2223 . Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 14:14; Openb 15:6; [Dan 10:5];

YLT

13 and in the midst of the seven lamp-stands, [one] like to a son of man, clothed to the foot, and girt round at the breast with a golden girdle, Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 14:14; Openb 15:6; [Dan 10:5];

WHNU

13 και G2532 CONJ εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN των G3588 T-GPF λυχνιων G3087 N-GPF ομοιον G3664 A-ASM υιον G5207 N-ASM ανθρωπου G444 N-GSM ενδεδυμενον G1746 V-RMP-ASM ποδηρη G4158 A-ASM και G2532 CONJ περιεζωσμενον G4024 V-RPP-ASM προς G4314 PREP τοις G3588 T-DPM μαστοις G3149 N-DPM ζωνην G2223 N-ASF χρυσαν G5552 A-ASF Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 14:14; Openb 15:6; [Dan 10:5];

Darby

13 and in the midst of the [seven] lamps [one] like [the] Son of man, clothed with a garment reaching to the feet, and girt about at the breasts with a golden girdle: Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 14:14; Openb 15:6; [Dan 10:5];

TSK - Openbaring 1:13

 

like.

Openb 14:14; Ezech 1:26-28; Dan 7:9; Dan 7:13; Dan 10:5; Dan 10:6; Dan 10:16; Filipp 2:7; Filipp 2:8; Hebr 2:14-17

Heb 4:15

clothed.

Da 10:5

and girt.

Openb 15:6; Ex 28:6-8; Ex 39:5; Lev 8:7; Jes 11:5

 

 

SV

14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte40  wol, gelijk sneeuw; en41  Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;   40Dan 7:9;  41Openb 19:12;  [Openb 2:18];

KJV

14 G1161 His G846 head G2776 and G2532 [his] hairs G2359 [were] white G3022 like G5616 wool G2053 , as white G3022 as G5613 snow G5510 ; and G2532 his G846 eyes G3788 [were] as G5613 a flame G5395 of fire G4442 ; Dan 7:9; Openb 19:12; [Openb 2:18];

YLT

14 and his head and hairs white, as if white wool--as snow, and his eyes as a flame of fire; Dan 7:9; Openb 19:12; [Openb 2:18];

WHNU

14 η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ κεφαλη G2776 N-NSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF τριχες G2359 N-NPF λευκαι G3022 A-NPF ως G5613 ADV εριον G2053 N-NSN λευκον G3022 A-NSN ως G5613 ADV χιων G5510 N-NSF και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM οφθαλμοι G3788 N-NPM αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV φλοξ G5395 N-NSF πυρος G4442 N-GSN Dan 7:9; Openb 19:12; [Openb 2:18];

Darby

14 his head and hair white like white wool, as snow; and his eyes as a flame of fire; Dan 7:9; Openb 19:12; [Openb 2:18];

TSK - Openbaring 1:14

 

and his hairs.

Dan 7:9; Matt 28:3

and his eyes.

Openb 2:18; Openb 19:12; Dan 10:6

 

 

SV

15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als42  een stem van vele wateren.  42Openb 14:2;  [Openb 10:1];

KJV

15 And G2532 his G846 feet G4228 like G3664 unto fine brass G5474, as G5613 if they burned G4448 in G1722 a furnace G2575 ; and G2532 his G846 voice G5456 as G5613 the sound G5456 of many G4183 waters G5204 . Openb 14:2; [Openb 10:1];

YLT

15 and his feet like to fine brass, as in a furnace having been fired, and his voice as a sound of many waters, Openb 14:2; [Openb 10:1];

WHNU

15 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ποδες G4228 N-NPM αυτου G846 P-GSM ομοιοι G3664 A-NPM χαλκολιβανω G5474 N-DSN ως G5613 ADV εν G1722 PREP καμινω G2575 N-DSF πεπυρωμενης G4448 V-RPP-GSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF φωνη G5456 N-NSF αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV φωνη G5456 N-NSF υδατων G5204 N-GPN πολλων G4183 A-GPN Openb 14:2; [Openb 10:1];

Darby

15 and his feet like fine brass, as burning in a furnace; and his voice as the voice of many waters; Openb 14:2; [Openb 10:1];

TSK - Openbaring 1:15

 

his feet.

Openb 2:18; Ezech 1:7; Ezech 40:3; Dan 10:6

his voice.

Openb 14:2; Openb 19:6; Ps 93:4; Jes 17:13; Ezech 43:2

 

 

SV

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een43 44 45 46 47  tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.      43Jes 49:2;  44Efez 6:17;  45Hebr 4:12;  46Openb 2:16;  47Openb 19:15;  [Ps 149:6]; [Openb 2:12]; [Openb 3:1];

KJV

16 And G2532 he had G2192 in G1722 his G846 right G1188 hand G5495 seven G2033 stars G792 : and G2532 out of G1537 his G846 mouth G4750 went G1607 a sharp G3691 twoedged G1366 sword G4501 : and G2532 his G846 countenance G3799 [was] as G5613 the sun G2246 shineth G5316 in G1722 his G846 strength G1411 . Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 2:16; Openb 19:15; [Ps 149:6]; [Openb 2:12]; [Openb 3:1];

YLT

16 and having in his right hand seven stars, and out of his mouth a sharp two-edged sword is proceeding, and his countenance [is] as the sun shining in its might. Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 2:16; Openb 19:15; [Ps 149:6]; [Openb 2:12]; [Openb 3:1];

WHNU

16 και G2532 CONJ εχων G2192 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF δεξια G1188 A-DSF χειρι G5495 N-DSF αυτου G846 P-GSM αστερας G792 N-APM επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN αυτου G846 P-GSM ρομφαια G4501 N-NSF διστομος G1366 A-NSM οξεια G3691 A-NSF εκπορευομενη G1607 V-PNP-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF οψις G3799 N-NSF αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM φαινει G5316 V-PAI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF δυναμει G1411 N-DSF αυτου G846 P-GSM Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 2:16; Openb 19:15; [Ps 149:6]; [Openb 2:12]; [Openb 3:1];

Darby

16 and having in his right hand seven stars; and out of his mouth a sharp two-edged sword going forth; and his countenance as the sun shines in its power. Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12; Openb 2:16; Openb 19:15; [Ps 149:6]; [Openb 2:12]; [Openb 3:1];

TSK - Openbaring 1:16

 

he had.

Openb 1:20; Openb 2:1; Openb 3:1; Openb 12:1; Job 38:7; Dan 8:10; Dan 12:3

out.

Openb 2:12; Openb 2:16; Openb 19:15; Openb 19:21; Jes 11:4; Jes 49:2; Efez 6:17; Hebr 4:12

and his.

Openb 10:1; Jes 24:23; Jes 60:19; Jes 60:20; Mal 4:2; Hand 26:13

 

 

SV

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik48 49 50  ben de Eerste en de Laatste;    48Jes 41:4;  49Jes 44:6;  50Jes 48:12;  [Zach 12:10]; [Openb 2:8];

KJV

17 And G2532 when G3753 I saw G1492 him G846 , I fell G4098 at G4314 his G846 feet G4228 as G5613 dead G3498 . And G2532 he laid G2007 his G846 right G1188 hand G5495 upon G1909 me G1691 , saying G3004 unto me G3427 , Fear G5399 not G3361 ; I G1473 am G1510 the first G4413 and G2532 the last G2078 : Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12; [Zach 12:10]; [Openb 2:8];

YLT

17 And when I saw him, I did fall at his feet as dead, and he placed his right hand upon me, saying to me, `Be not afraid; I am the First and the Last, Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12; [Zach 12:10]; [Openb 2:8];

WHNU

17 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ειδον G1492 V-2AAI-1S αυτον G846 P-ASM επεσα G4098 V-2AAI-1S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV νεκρος G3498 A-NSM και G2532 CONJ εθηκεν G5087 V-AAI-3S την G3588 T-ASF δεξιαν G1188 A-ASF αυτου G846 P-GSM επ G1909 PREP εμε G1691 P-1AS λεγων G3004 V-PAP-NSM μη G3361 PRT-N φοβου G5399 V-PNM-2S εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εσχατος G2078 A-NSM Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12; [Zach 12:10]; [Openb 2:8];

Darby

17 And when I saw him I fell at his feet as dead; and he laid his right hand upon me, saying, Fear not; *I* am the first and the last, Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12; [Zach 12:10]; [Openb 2:8];

TSK - Openbaring 1:17

 

I fell.

Ezech 1:28; Dan 8:18; Dan 10:8; Dan 10:9; Dan 10:17-19; Hab 3:16; Matt 17:2-6; Joh 13:23

Joh 21:20

And he.

Dan 8:18; Dan 10:10

Fear not.

Gen 15:1; Ex 14:13; Ex 20:20; Jes 41:10; Dan 10:12; Matt 28:4; Mark 16:5; Mark 16:6

Lu 24:37-39

I am.

Openb 1:8; Openb 1:11; Openb 2:8; Openb 22:13; Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12

 

 

SV

18 En51  Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En52 53 54 55  Ik heb de sleutels der hel en des doods.      51Rom 6:9;  52Job 12:14;  53Jes 22:22;  54Openb 3:7;  55Openb 20:1;

KJV

18 G2532 I [am] he that liveth G2198, and G2532 was G1096 dead G3498 ; and G2532 , behold G2400 , I am G1510 alive G2198 for G1519 evermore G165 G165 , Amen G281 ; and G2532 have G2192 the keys G2807 of hell G86 and G2532 of death G2288 . Rom 6:9; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 3:7; Openb 20:1;

YLT

18 and he who is living, and I did become dead, and, lo, I am living to the ages of the ages. Amen! and I have the keys of the hades and of the death. Rom 6:9; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 3:7; Openb 20:1;

WHNU

18 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ζων G2198 V-PAP-NSM και G2532 CONJ εγενομην G1096 V-2ADI-1S νεκρος G3498 A-NSM και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ζων G2198 V-PAP-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM και G2532 CONJ εχω G2192 V-PAI-1S τας G3588 T-APF κλεις G2807 N-APF του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM και G2532 CONJ του G3588 T-GSM αδου G86 N-GSM Rom 6:9; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 3:7; Openb 20:1;

Darby

18 and the living one: and I became dead, and behold, I am living to the ages of ages, and have the keys of death and of hades. Rom 6:9; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 3:7; Openb 20:1;

TSK - Openbaring 1:18

 

that liveth.

Job 19:25; Ps 18:46; Joh 14:19; Rom 6:9; 2Kor 13:4; Gal 2:20; Kol 3:3

Heb 7:25

was.

Rom 14:8; Rom 14:9; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Hebr 1:3; Hebr 12:2

I am alive.

Openb 4:9; Openb 5:14; Hebr 7:16; Hebr 7:25

the keys.

Openb 3:7; Openb 9:1; Openb 20:1; Openb 20:2; Openb 20:14; Ps 68:20; Jes 22:22; Matt 16:19

 

 

SV

19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:

KJV

19 Write G1125 the things which G3739 thou hast seen G1492 , and G2532 the things which G3739 are G1526 , and G2532 the things which G3739 shall G3195 be G1096 hereafter G3326 G5023 ;

YLT

19 `Write the things that thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to come after these things;

WHNU

19 γραψον G1125 V-AAM-2S ουν G3767 CONJ α G3739 R-APN ειδες G1492 V-2AAI-2S και G2532 CONJ α G3739 R-APN εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ α G3739 R-APN μελλει G3195 V-PAI-3S   γινεσθαι G1096 V-PNN γενεσθαι G1096 V-2ADN μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN

Darby

19 Write therefore what thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to be after these.

TSK - Openbaring 1:19

 

the things.

Openb 1:11; Openb 1:12-20

and the things which are.

2:1-3:22

and the things which shall be.

4:1-22:21

 

 

SV

20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter [hand], en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de56  engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.  56Mal 2:7;

KJV

20 The mystery G3466 of the seven G2033 stars G792 which G3739 thou sawest G1492 in G1909 my G3450 right hand G1188, and G2532 the seven G2033 golden G5552 candlesticks G3087. The seven G2033 stars G792 are G1526 the angels G32 of the seven G2033 churches G1577 : and G2532 the seven G2033 candlesticks G3087 which G3739 thou sawest G1492 are G1526 the seven G2033 churches G1577 . Mal 2:7;

YLT

20 the secret of the seven stars that thou hast seen upon my right hand, and the seven golden lamp-stands: the seven stars are messengers of the seven assemblies, and the seven lamp-stands that thou hast seen are seven assemblies. Mal 2:7;

WHNU

20 το G3588 T-NSN μυστηριον G3466 N-NSN των G3588 T-GPM επτα G2033 A-NUI αστερων G792 N-GPM ους G3739 R-APM ειδες G1492 V-2AAI-2S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF δεξιας G1188 A-GSF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI λυχνιας G3087 N-APF τας G3588 T-APF χρυσας G5552 A-APF οι G3588 T-NPM επτα G2033 A-NUI αστερες G792 N-NPM αγγελοι G32 N-NPM των G3588 T-GPF επτα G2033 A-NUI εκκλησιων G1577 N-GPF εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF λυχνιαι G3087 N-NPF αι G3588 T-NPF επτα G2033 A-NUI επτα G2033 A-NUI εκκλησιαι G1577 N-NPF εισιν G1526 V-PXI-3P Mal 2:7;

Darby

20 The mystery of the seven stars which thou hast seen on my right hand, and the seven golden lamps. --The seven stars are angels of the seven assemblies; and the seven lamps are seven assemblies. Mal 2:7;

TSK - Openbaring 1:20

 

mystery.

Matt 13:11; Luk 8:10

the seven stars.

Openb 1:13; Openb 1:16

the seven golden.

12

The seven stars.

Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14; Mal 2:7

and the.

Zach 4:2; Matt 5:15; Matt 5:16; Filipp 2:15; Filipp 2:16; 1Tim 3:14-16

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Judas 1)
| Begin Hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 2)