Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Galaten 3) | Volgend hoofdstuk (Galaten 5)


Galaten 4

  1 2 3 4 5 6

SV

1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;

KJV

1 Now G1161 I say G3004, [That] the heir G2818, as long as G1909 G3745 G5550 he is G2076 a child G3516, differeth G1308 nothing G3762 from a servant G1401, though he be G5607 lord G2962 of all G3956;

YLT

1 And I say, so long time as the heir is a babe, he differeth nothing from a servant--being lord of all,

WHNU

1 λεγω G3004 V-PAI-1S δε G1161 CONJ εφ G1909 PREP οσον G3745 K-ASM χρονον G5550 N-ASM ο G3588 T-NSM κληρονομος G2818 N-NSM νηπιος G3516 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ουδεν G3762 A-ASN διαφερει G1308 V-PAI-3S δουλου G1401 N-GSM κυριος G2962 N-NSM παντων G3956 A-GPM ων G5607 V-PXP-NSM

Darby

1 Now I say, As long as the heir is a child, he differs nothing from a bondman, though he be lord of all;

TSK - Galaten 4:1

 

1 We were under the law till Christ came, as the heir is under the guardian till he be of age.

5 But Christ freed us from the law;

7 therefore we are servants no longer to it.

14 He remembers their good will to him, and his to them;

22 and shows that we are the sons of Abraham by the freewoman.

 

 

That.

Gal 4:23; Gal 4:29; Gen 24:2; Gen 24:3; 2Kon 10:1; 2Kon 10:2; 2Kon 11:12; 2Kon 12:2

 

 

SV

2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.

KJV

2 But G235 is G2076 under G5259 tutors G2012 and G2532 governors G3623 until G891 the time appointed G4287 of the father G3962.

YLT

2 but is under tutors and stewards till the time appointed of the father,

WHNU

2 αλλα G235 CONJ υπο G5259 PREP επιτροπους G2012 N-APM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ οικονομους G3623 N-APM αχρι G891 PREP της G3588 T-GSF προθεσμιας G4287 N-GSF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM

Darby

2 but he is under guardians and stewards until the period fixed by the father.

TSK - Galaten 4:2

 

2

 

 

SV

3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.

KJV

3 Even G2532 so G3779 we G2249, when G3753 we were G2258 children G3516, were G2258 in bondage G1402 under G5259 the elements G4747 of the world G2889:1

  1elements: or, rudiments

YLT

3 so also we, when we were babes, under the elements of the world were in servitude,

WHNU

3 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP οτε G3753 ADV ημεν G1510 V-IXI-1P νηπιοι G3516 A-NPM υπο G5259 PREP τα G3588 T-APN στοιχεια G4747 N-APN του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ημεθα G1510 V-IXI-1P δεδουλωμενοι G1402 V-RPP-NPM

Darby

3 So we also, when we were children, were held in bondage under the principles of the world;

TSK - Galaten 4:3

 

when.

Gal 3:19; Gal 3:24; Gal 3:25

in.

Gal 4:9; Gal 4:25; Gal 4:31; Gal 2:4; Gal 3:23; Gal 5:1; Matt 11:28; Joh 8:31; Hand 15:10; Rom 8:15

elements.  or, rudiments.

Gal 4:9; Kol 2:8; Kol 2:20; Hebr 7:16

 

 

SV

4 Maar1 2  wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden3  onder de wet;    1Gen 49:10;  2Dan 9:24;  3Matt 5:17;  [Efez 1:10];

KJV

4 But G1161 when G3753 the fulness G4138 of the time G5550 was come G2064, God G2316 sent forth G1821 his G846 Son G5207, made G1096 of G1537 a woman G1135, made G1096 under G5259 the law G3551, Gen 49:10; Dan 9:24; Matt 5:17; [Efez 1:10];

YLT

4 and when the fulness of time did come, God sent forth His Son, come of a woman, come under law, Gen 49:10; Dan 9:24; Matt 5:17; [Efez 1:10];

WHNU

4 οτε G3753 ADV δε G1161 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S το G3588 T-NSN πληρωμα G4138 N-NSN του G3588 T-GSM χρονου G5550 N-GSM εξαπεστειλεν G1821 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM αυτου G846 P-GSM γενομενον G1096 V-2ADP-ASM εκ G1537 PREP γυναικος G1135 N-GSF γενομενον G1096 V-2ADP-ASM υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM Gen 49:10; Dan 9:24; Matt 5:17; [Efez 1:10];

Darby

4 but when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, come of woman, come under law, Gen 49:10; Dan 9:24; Matt 5:17; [Efez 1:10];

TSK - Galaten 4:4

 

the fulness.

Gen 49:10; Dan 9:24-26; Mal 3:1; Mark 1:15; Hand 1:7; Efez 1:10; Hebr 9:10

God.

Jes 48:16; Zach 2:8-11; Joh 3:16; Joh 6:38; Joh 8:42; Joh 10:36; 1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 4:14

made.

Jes 9:6; Jes 9:7; Micha 5:2; Zach 6:12; Luk 2:10; Luk 2:11; Joh 1:14; Rom 1:3; Rom 9:5

Filipp 2:6-8; 1Tim 3:16; Hebr 2:14; Hebr 10:5-7; 1Joh 4:2

of a.

Gen 3:15; Jes 7:14; Jer 31:22; Micha 5:3; Matt 1:23; Luk 1:31; Luk 1:35; Luk 2:7

made under.

Matt 3:15; Matt 5:17; Luk 2:21-27; Rom 15:8; Kol 2:14

 

 

SV

5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en]4 5  opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.   4Joh 1:12;  5Gal 3:26;  [Rom 8:15];

KJV

5 To G2443 redeem G1805 them that were under G5259 the law G3551, that G2443 we might receive G618 the adoption of sons G5206. Joh 1:12; Gal 3:26; [Rom 8:15];

YLT

5 that those under law he may redeem, that the adoption of sons we may receive; Joh 1:12; Gal 3:26; [Rom 8:15];

WHNU

5 ινα G2443 CONJ τους G3588 T-APM υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM εξαγοραση G1805 V-AAS-3S ινα G2443 CONJ την G3588 T-ASF υιοθεσιαν G5206 N-ASF απολαβωμεν G618 V-2AAS-1P Joh 1:12; Gal 3:26; [Rom 8:15];

Darby

5 that he might redeem those under law, that we might receive sonship. Joh 1:12; Gal 3:26; [Rom 8:15];

TSK - Galaten 4:5

 

redeem.

Gal 4:21; Gal 3:13; Matt 20:28; Luk 1:68; Hand 20:28; Efez 1:7; Efez 5:2; Kol 1:13-20

Tit 2:14; Hebr 1:3; Hebr 9:12; Hebr 9:15; 1Petr 1:18-20; 1Petr 3:18; Openb 5:9; Openb 14:3

that we.

Gal 4:7; Gal 3:26; Joh 1:12; Rom 8:19; Rom 8:23; Rom 9:4; Efez 1:5

 

 

SV

6 En6  overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!  6Rom 8:15;  [1Joh 3:2]; [1Joh 5:10];

KJV

6 And G1161 because G3754 ye are G2075 sons G5207, God G2316 hath sent forth G1821 the Spirit G4151 of his G846 Son G5207 into G1519 your G5216 hearts G2588, crying G2896, Abba G5, Father G3962. Rom 8:15; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:10];

YLT

6 and because ye are sons, God did send forth the spirit of His Son into your hearts, crying, `Abba, Father!' Rom 8:15; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:10];

WHNU

6 οτι G3754 CONJ δε G1161 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P υιοι G5207 N-NPM εξαπεστειλεν G1821 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF ημων G2257 P-1GP κραζον G2896 V-PAP-ASN αββα G5 N-PRI ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM Rom 8:15; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:10];

Darby

6 But because ye are sons, God has sent out the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. Rom 8:15; [1Joh 3:2]; [1Joh 5:10];

TSK - Galaten 4:6

 

God.

Luk 11:13; Joh 7:39; Joh 14:16; Rom 5:5; Rom 8:15-17; 2Kor 1:22; Efez 1:13; Efez 4:30

the Spirit.

Joh 3:34; Joh 15:26; Joh 16:7; Rom 5:5; Rom 8:9; Rom 8:15; 1Kor 15:45; Filipp 1:19; 1Petr 1:11

Re 19:10

crying.

Jes 44:3-5; Jer 3:4; Jer 3:19; Matt 6:6-9; Luk 11:2; Rom 8:26; Rom 8:27; Efez 2:18

Efez 6:18; Hebr 4:14-16; Judas 1:20

 

 

SV

7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

KJV

7 Wherefore G5620 thou art G1488 no more G3765 a servant G1401, but G235 a son G5207; and G1161 if G1487 a son G5207, then G2532 an heir G2818 of God G2316 through G1223 Christ G5547.

YLT

7 so that thou art no more a servant, but a son, and if a son, also an heir of God through Christ.

WHNU

7 ωστε G5620 CONJ ουκετι G3765 ADV ει G1488 V-PXI-2S δουλος G1401 N-NSM αλλα G235 CONJ υιος G5207 N-NSM ει G1487 COND δε G1161 CONJ υιος G5207 N-NSM και G2532 CONJ κληρονομος G2818 N-NSM δια G1223 PREP θεου G2316 N-GSM

Darby

7 So thou art no longer bondman, but son; but if son, heir also through God.

TSK - Galaten 4:7

 

thou.

Gal 4:1; Gal 4:2; Gal 4:5; Gal 4:6; Gal 4:31; Gal 5:1

but.

3:26

if.

Gal 3:29; Rom 8:16; Rom 8:17

heir.

Gen 15:1; Gen 17:7; Gen 17:8; Ps 16:5; Ps 73:26; Jer 10:16; Jer 31:33; Jer 32:38-41; Klaagl 3:24

1Kor 3:21-23; 2Kor 6:16-18; Openb 21:7

 

 

SV

8 Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die7  van nature geen goden zijn;  71Kor 8:4;

KJV

8 Howbeit G235 then G5119 G3303, when ye knew G1492 not G3756 God G2316, ye did service G1398 unto them which by nature G5449 are G5607 no G3361 gods G2316. 1Kor 8:4;

YLT

8 But then, indeed, not having known God, ye were in servitude to those not by nature gods, 1Kor 8:4;

WHNU

8 αλλα G235 CONJ τοτε G5119 ADV μεν G3303 PRT ουκ G3756 PRT-N ειδοτες G1492 V-RAP-NPM θεον G2316 N-ASM εδουλευσατε G1398 V-AAI-2P τοις G3588 T-DPM φυσει G5449 N-DSF μη G3361 PRT-N ουσιν G5607 V-PXP-DPM θεοις G2316 N-DPM 1Kor 8:4;

Darby

8 But then indeed, not knowing God, ye were in bondage to those who by nature are not gods; 1Kor 8:4;

TSK - Galaten 4:8

 

when.

Ex 5:2; Jer 10:25; Joh 1:10; Hand 17:23; Hand 17:30; Rom 1:28; 1Kor 1:21

Efez 2:11; Efez 2:12; Efez 4:18; 1Thess 4:5; 2Thess 1:8; 1Joh 3:1

ye did.

Joz 24:2; Joz 24:15; Ps 115:4-8; Ps 135:15-18; Jes 44:9-20; Jer 10:3-16

Hand 14:12; Hand 17:29; Rom 1:23; 1Kor 8:4; 1Kor 10:19; 1Kor 10:20; 1Kor 12:2; 1Thess 1:9; 1Petr 4:3

 

 

SV

9 En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe8  keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?  8Kol 2:20;

KJV

9 But G1161 now G3568, after that ye have known G1097 God G2316, or G1161 rather G3123 are known G1097 of G5259 God G2316, how G4459 turn ye G1994 again G3825 to G1909 the weak G772 and G2532 beggarly G4434 elements G4747, whereunto G3739 ye desire G2309 again G3825 G509 to be in bondage G1398?2 3

   2turn ye again: or, turn ye back  3elements: or, rudiments  Kol 2:20;

YLT

9 and now, having known God--and rather being known by God--how turn ye again unto the weak and poor elements to which anew ye desire to be in servitude? Kol 2:20;

WHNU

9 νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ γνοντες G1097 V-2AAP-NPM θεον G2316 N-ASM μαλλον G3123 ADV δε G1161 CONJ γνωσθεντες G1097 V-APP-NPM υπο G5259 PREP θεου G2316 N-GSM πως G4459 ADV-I επιστρεφετε G1994 V-PAI-2P παλιν G3825 ADV επι G1909 PREP τα G3588 T-APN ασθενη G772 A-APN και G2532 CONJ πτωχα G4434 A-APN στοιχεια G4747 N-APN οις G3739 R-DPN παλιν G3825 ADV ανωθεν G509 ADV  δουλευσαι G1398 V-AAN δουλευειν G1398 V-PAN θελετε G2309 V-PAI-2P Kol 2:20;

Darby

9 but now, knowing God, but rather being known by God, how do ye turn again to the weak and beggarly principles to which ye desire to be again anew in bondage? Kol 2:20;

TSK - Galaten 4:9

 

ye have.

1Kon 8:43; 1Kron 28:9; Ps 9:10; Spr 2:5; Jer 31:34; Hab 2:14; Matt 11:27

Joh 17:3; 1Kor 15:34; 2Kor 4:6; Efez 1:17; 2Petr 2:20; 1Joh 2:3; 1Joh 2:4; 1Joh 5:20

are known.

Ex 33:17; Ps 1:6; Joh 10:14; Joh 10:27; Rom 8:29; 1Kor 8:3; 1Kor 13:12; 2Tim 2:19

how.

Gal 3:3; Rom 8:3; Kol 2:20-23; Hebr 7:18

again.  or, back.

Hebr 10:38; Hebr 10:39

elements.  or, rudiments.

3

 

 

SV

10 Gij9 10  onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.   9Rom 14:5;  10Kol 2:16;

KJV

10 Ye observe G3906 days G2250, and G2532 months G3376, and G2532 times G2540, and G2532 years G1763. Rom 14:5; Kol 2:16;

YLT

10 days ye observe, and months, and times, and years! Rom 14:5; Kol 2:16;

WHNU

10 ημερας G2250 N-APF παρατηρεισθε G3906 V-PMI-2P και G2532 CONJ μηνας G3376 N-APM και G2532 CONJ καιρους G2540 N-APM και G2532 CONJ ενιαυτους G1763 N-APM Rom 14:5; Kol 2:16;

Darby

10 Ye observe days and months and times and years. Rom 14:5; Kol 2:16;

TSK - Galaten 4:10

 

Lev 23:1-44; Lev 25:1; Lev 25:13; Num 28:1-29; Rom 14:5; Kol 2:16; Kol 2:17

 

 

SV

11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.

KJV

11 I am afraid G5399 of you G5209, lest G3381 G4458 I have bestowed G2872 upon G1519 you G5209 labour G2872 in vain G1500.

YLT

11 I am afraid of you, lest in vain I did labour toward you.

WHNU

11 φοβουμαι G5399 V-PNI-1S υμας G5209 P-2AP μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT εικη G1500 ADV κεκοπιακα G2872 V-RAI-1S εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

11 I am afraid of you, lest indeed I have laboured in vain as to you.

TSK - Galaten 4:11

 

am.

Gal 4:20; 2Kor 11:2; 2Kor 11:3; 2Kor 12:20; 2Kor 12:21

lest.

Gal 2:2; Gal 5:2-4; Jes 49:4; Hand 16:6; 1Kor 15:58; Filipp 2:16; 1Thess 3:5; 2Joh 1:8

 

 

SV

12 Weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders, ik bid u; gij hebt mij geen ongelijk gedaan.

KJV

12 Brethren G80, I beseech G1189 you G5216, be G1096 as G5613 I G1473 [am]; for G3754 I G2504 [am] as G5613 ye G5210 [are]: ye have not injured G91 me G3165 at all G3762.

YLT

12 Become as I [am] --because I also [am] as ye brethren, I beseech you; to me ye did no hurt,

WHNU

12 γινεσθε G1096 V-PNM-2P ως G5613 ADV εγω G1473 P-1NS οτι G3754 CONJ καγω G2504 P-1NS-C ως G5613 ADV υμεις G5210 P-2NP αδελφοι G80 N-VPM δεομαι G1189 V-PNI-1S υμων G5216 P-2GP ουδεν G3762 A-ASN με G3165 P-1AS ηδικησατε G91 V-AAI-2P

Darby

12 Be as *I* [am] , for *I* also [am] as *ye*, brethren, I beseech you: ye have not at all wronged me.

TSK - Galaten 4:12

 

be.

Gal 2:14; Gal 6:14; Gen 34:15; 1Kon 22:4; Hand 21:21; 1Kor 9:20-23; Filipp 3:7; Filipp 3:8

ye.

2Co 2:5

 

 

SV

13 En gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses het Evangelie de eerste maal verkondigd heb;

KJV

13 G1161 Ye know G1492 how G3754 through G1223 infirmity G769 of the flesh G4561 I preached the gospel G2097 unto you G5213 at the first G4386.

YLT

13 and ye have known that through infirmity of the flesh I did proclaim good news to you at the first,

WHNU

13 οιδατε G1492 V-RAI-2P δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ δι G1223 PREP ασθενειαν G769 N-ASF της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF ευηγγελισαμην G2097 V-AMI-1S υμιν G5213 P-2DP το G3588 T-ASN προτερον G4386 A-ASN

Darby

13 But ye know that in weakness of the flesh I announced the glad tidings to you at the first;

TSK - Galaten 4:13

 

through.

1Kor 2:3; 2Kor 10:10; 2Kor 11:6; 2Kor 11:30; 2Kor 12:7-10; 2Kor 13:4

at.

Gal 1:6; Hand 16:6

 

 

SV

14 En mijn verzoeking, die in mijn vlees [geschiedde], hebt gij niet veracht noch verfoeid; maar gij naamt mij aan als11  een engel Gods, [ja],12 13  als Christus Jezus.    11Mal 2:7;  12Matt 10:40;  13Joh 13:20;

KJV

14 And G2532 my G3450 temptation G3986 which was in G1722 my G3450 flesh G4561 ye despised G1848 not G3756, nor G3761 rejected G1609; but G235 received G1209 me G3165 as G5613 an angel G32 of God G2316, [even] as G5613 Christ G5547 Jesus G2424. Mal 2:7; Matt 10:40; Joh 13:20;

YLT

14 and my trial that [is] in my flesh ye did not despise nor reject, but as a messenger of God ye did receive me--as Christ Jesus; Mal 2:7; Matt 10:40; Joh 13:20;

WHNU

14 και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM πειρασμον G3986 N-ASM υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF μου G3450 P-1GS ουκ G3756 PRT-N εξουθενησατε G1848 V-AAI-2P ουδε G3761 ADV εξεπτυσατε G1609 V-AAI-2P αλλα G235 CONJ ως G5613 ADV αγγελον G32 N-ASM θεου G2316 N-GSM εδεξασθε G1209 V-ADI-2P με G3165 P-1AS ως G5613 ADV χριστον G5547 N-ASM ιησουν G2424 N-ASM Mal 2:7; Matt 10:40; Joh 13:20;

Darby

14 and my temptation, which [was] in my flesh, ye did not slight nor reject with contempt; but ye received me as an angel of God, as Christ Jesus. Mal 2:7; Matt 10:40; Joh 13:20;

TSK - Galaten 4:14

 

ye.

Gal 4:13; Job 12:5; Ps 119:141; Pred 9:16; Jes 53:2; Jes 53:3; 1Kor 1:28; 1Kor 4:10

1Th 4:8

an angel.

2Sam 14:17; 2Sam 19:27; Zach 12:8; Mal 2:7; Hebr 13:2

as Christ.

Matt 10:40; Matt 18:5; Matt 25:40; Luk 10:16; Joh 13:20; 2Kor 5:20; 1Thess 2:13

 

 

SV

15 Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben.

KJV

15 Where G5101 is G2258 then G3767 the blessedness G3108 ye G5216 spake of? for G1063 I bear G3140 you G5213 record G3140, that G3754, if G1487 [it had been] possible G1415, ye would have plucked out G1846 your G5216 own eyes G3788, and have given them G302 G1325 to me G3427.4

  4Where…: or, What was then

YLT

15 what then was your happiness? for I testify to you, that if possible, your eyes having plucked out, ye would have given to me;

WHNU

15 που G4226 PRT-I ουν G3767 CONJ ο G3588 T-NSM μακαρισμος G3108 N-NSM υμων G5216 P-2GP μαρτυρω G3140 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ει G1487 COND δυνατον G1415 A-NSN τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM υμων G5216 P-2GP εξορυξαντες G1846 V-AAP-NPM εδωκατε G1325 V-AAI-2P μοι G3427 P-1DS

Darby

15 What then [was] your blessedness? for I bear you witness that, if possible, plucking out your own eyes ye would have given [them] to me.

TSK - Galaten 4:15

 

Where is.  or, What was.  the blessedness.

Gal 3:14; Gal 5:22; Gal 6:4; Luk 8:13; Rom 4:6-9; Rom 5:2; Rom 15:13

I bear.

Rom 10:2; 2Kor 8:3; Kol 4:13

if.

Gal 4:19; Rom 9:3; 1Thess 2:8; 1Thess 5:13; 1Joh 3:16-18

 

 

SV

16 Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende?

KJV

16 Am I G1096 therefore G5620 become G1096 your G5216 enemy G2190, because I tell G226 you G5213 the truth G226?

YLT

16 so that your enemy have I become, being true to you?

WHNU

16 ωστε G5620 CONJ εχθρος G2190 A-NSM υμων G5216 P-2GP γεγονα G1096 V-2RAI-1S αληθευων G226 V-PAP-NSM υμιν G5213 P-2DP

Darby

16 So I have become your enemy in speaking the truth to you?

TSK - Galaten 4:16

 

become.

Gal 3:1-4; 1Kon 18:17; 1Kon 18:18; 1Kon 21:20; 1Kon 22:8; 1Kon 22:27; 2Kron 24:20-22; 2Kron 25:16; Ps 141:5

Spr 9:8; Joh 7:7; Joh 8:45

because.

Gal 2:5; Gal 2:14; Gal 5:7

 

 

SV

17 Zij14 15  ijveren niet recht over u; maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren.   14Rom 10:2;  152Kor 11:12;

KJV

17 They zealously affect G2206 you G5209, [but] not G3756 well G2573; yea G235, they would G2309 exclude G1576 you G5209, that G2443 ye might affect G2206 them G846.5

  5exclude you: or, exclude us  Rom 10:2; 2Kor 11:12;

YLT

17 they are zealous for you--[ yet] not well, but they wish to shut us out, that for them ye may be zealous; Rom 10:2; 2Kor 11:12;

WHNU

17 ζηλουσιν G2206 V-PAI-3P υμας G5209 P-2AP ου G3756 PRT-N καλως G2573 ADV αλλα G235 CONJ εκκλεισαι G1576 V-AAN υμας G5209 P-2AP θελουσιν G2309 V-PAI-3P ινα G2443 CONJ αυτους G846 P-APM ζηλουτε G2206 V-PAS-2P Rom 10:2; 2Kor 11:12;

Darby

17 They are not rightly zealous after you, but desire to shut you out [from us] , that ye may be zealous after them. Rom 10:2; 2Kor 11:12;

TSK - Galaten 4:17

 

zealously.

Gal 6:12; Gal 6:13; Matt 23:15; Rom 10:2; Rom 16:18; 1Kor 11:2; 2Kor 11:3; 2Kor 11:13-15

Filipp 2:21; 2Petr 2:3; 2Petr 2:18

exclude you.  or, exclude us.

1Kor 4:8; 1Kor 4:18

 

 

SV

18 Doch in het goede te allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk, als ik bij u tegenwoordig ben;

KJV

18 But G1161 [it is] good G2570 to be zealously affected G2206 always G3842 in G1722 [a] good G2570 [thing], and G2532 not G3361 only G3440 when G1722 I G3165 am present G3918 with G4314 you G5209.

YLT

18 and [it is] good to be zealously regarded, in what is good, at all times, and not only in my being present with you;

WHNU

18 καλον G2570 A-NSN δε G1161 CONJ ζηλουσθαι G2206 V-PPN εν G1722 PREP καλω G2570 A-DSN παντοτε G3842 ADV και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N μονον G3440 ADV εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM παρειναι G3918 V-PXN με G3165 P-1AS προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

18 But [it is] right to be zealous at all times in what is right, and not only when I am present with you--

TSK - Galaten 4:18

 

it is.

Num 25:11-13; Ps 69:9; Ps 119:139; Jes 59:17; Joh 2:17; 1Kor 15:58

Tit 2:14; Openb 3:19

I am.

Gal 4:20; Filipp 1:27; Filipp 2:12

 

 

SV

19 Mijn16 17 18  kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.    161Kor 4:15;  17Filem 1:10;  18Jak 1:18;

KJV

19 My G3450 little children G5040, of whom G3739 I travail in birth G5605 again G3825 until G891 G3739 Christ G5547 be formed G3445 in G1722 you G5213, 1Kor 4:15; Filem 1:10; Jak 1:18;

YLT

19 my little children, of whom again I travail in birth, till Christ may be formed in you, 1Kor 4:15; Filem 1:10; Jak 1:18;

WHNU

19  τεκνια G5040 N-VPN τεκνα G5043 N-VPN μου G3450 P-1GS ους G3739 R-APM παλιν G3825 ADV ωδινω G5605 V-PAI-1S μεχρις G3360 ADV ου G3739 R-GSM μορφωθη G3445 V-APS-3S χριστος G5547 N-NSM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP 1Kor 4:15; Filem 1:10; Jak 1:18;

Darby

19 my children, of whom I again travail in birth until Christ shall have been formed in you: 1Kor 4:15; Filem 1:10; Jak 1:18;

TSK - Galaten 4:19

 

little.

1Kor 4:14; 1Tim 1:2; Tit 1:4; Filem 1:10; Filem 1:19; Jak 1:18; 1Joh 2:1; 1Joh 2:12; 1Joh 5:21

of.

Num 11:11; Num 11:12; Jes 53:11; Luk 22:44; Filipp 1:8; Filipp 2:17; Kol 2:1; Kol 4:12

Hebr 5:7; Openb 12:1; Openb 12:2

Christ.

Rom 8:29; Rom 13:14; Efez 4:24; Filipp 2:5; Kol 1:27; Kol 3:10

 

 

SV

20 Doch ik wilde, dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht veranderen; want ik ben in twijfel over u.

KJV

20 G1161 I desire G2309 to be present G3918 with G4314 you G5209 now G737, and G2532 to change G236 my G3450 voice G5456; for G3754 I stand in doubt G639 of G1722 you G5213.6 7

   6I stand…: or, I am perplexed for you  7I stand…: or, I am perplexed for you

YLT

20 and I was wishing to be present with you now, and to change my voice, because I am in doubt about you.

WHNU

20 ηθελον G2309 V-IAI-1S δε G1161 CONJ παρειναι G3918 V-PXN προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP αρτι G737 ADV και G2532 CONJ αλλαξαι G236 V-AAN την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF μου G3450 P-1GS οτι G3754 CONJ απορουμαι G639 V-PMI-1S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP

Darby

20 and I should wish to be present with you now, and change my voice, for I am perplexed as to you.

TSK - Galaten 4:20

 

to be.

1Kor 4:19-21; 1Thess 2:17; 1Thess 2:18; 1Thess 3:9

stand in doubt of you.  or, am perplexed for you.

11

 

 

SV

21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?

KJV

21 Tell G3004 me G3427, ye that desire G2309 to be G1511 under G5259 the law G3551, do ye G191 not G3756 hear G191 the law G3551?

YLT

21 Tell me, ye who are willing to be under law, the law do ye not hear?

WHNU

21 λεγετε G3004 V-PAM-2P μοι G3427 P-1DS οι G3588 T-NPM υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM θελοντες G2309 V-PAP-NPM ειναι G1511 V-PXN τον G3588 T-ASM νομον G3551 N-ASM ουκ G3756 PRT-N ακουετε G191 V-PAI-2P

Darby

21 Tell me, ye who are desirous of being under law, do ye not listen to the law?

TSK - Galaten 4:21

 

ye that.

Gal 4:9; Gal 3:10; Gal 3:23; Gal 3:24; Rom 6:14; Rom 7:5; Rom 7:6; Rom 9:30-32; Rom 10:3-10

do.

Matt 21:42-44; Matt 22:29-32; Joh 5:46; Joh 5:47

the law.

Joh 10:34; Joh 12:34; Joh 15:25; Rom 3:19

 

 

SV

22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een19 20  uit de dienstmaagd, en21 22 23  een uit de vrije.      19Gen 16:2;  20Gen 16:15;  21Gen 21:2;  22Hand 7:8;  23Hebr 11:11;

KJV

22 For G1063 it is written G1125, that G3754 Abraham G11 had G2192 two G1417 sons G5207, the one G1520 by G1537 a bondmaid G3814, G2532 the other G1520 by G1537 a freewoman G1658. Gen 16:2; Gen 16:15; Gen 21:2; Hand 7:8; Hebr 11:11;

YLT

22 for it hath been written, that Abraham had two sons, one by the maid-servant, and one by the free-woman, Gen 16:2; Gen 16:15; Gen 21:2; Hand 7:8; Hebr 11:11;

WHNU

22 γεγραπται G1125 V-RPI-3S γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ αβρααμ G11 N-PRI δυο G1417 A-NUI υιους G5207 N-APM εσχεν G2192 V-2AAI-3S ενα G1520 A-ASM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF παιδισκης G3814 N-GSF και G2532 CONJ ενα G1520 A-ASM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF ελευθερας G1658 A-GSF Gen 16:2; Gen 16:15; Gen 21:2; Hand 7:8; Hebr 11:11;

Darby

22 For it is written that Abraham had two sons; one of the maid servant, and one of the free woman. Gen 16:2; Gen 16:15; Gen 21:2; Hand 7:8; Hebr 11:11;

TSK - Galaten 4:22

 

that.

Gen 16:2-4; Gen 16:15; Gen 21:1; Gen 21:2; Gen 21:10

 

 

SV

23 Maar24 25  gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;   24Joh 8:39;  25Rom 9:7;  [Gen 21:2];

KJV

23 But G235 he G3303 [who was] of G1537 the bondwoman G3814 was born G1080 after G2596 the flesh G4561; but G1161 he of G1537 the freewoman G1658 [was] by G1223 promise G1860. Joh 8:39; Rom 9:7; [Gen 21:2];

YLT

23 but he who [is] of the maid-servant, according to flesh hath been, and he who [is] of the free-woman, through the promise; Joh 8:39; Rom 9:7; [Gen 21:2];

WHNU

23 αλλ G235 CONJ ο G3588 T-NSM  [μεν] G3303 PRT μεν G3303 PRT εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF παιδισκης G3814 N-GSF κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF γεγεννηται G1080 V-RPI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF ελευθερας G1658 A-GSF δι G1223 PREP επαγγελιας G1860 N-GSF Joh 8:39; Rom 9:7; [Gen 21:2];

Darby

23 But he [that was] of the maid servant was born according to flesh, and he [that was] of the free woman through the promise. Joh 8:39; Rom 9:7; [Gen 21:2];

TSK - Galaten 4:23

 

born.

Rom 9:7; Rom 9:8

but.

Gen 17:15-19; Gen 18:10-14; Gen 21:1; Gen 21:2; Rom 4:18-21; Rom 10:8; Hebr 11:11

 

 

SV

24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;

KJV

24 Which things G3748 are G2076 an allegory G238: for G1063 these G3778 are G1526 the two G1417 covenants G1242; the one G3391 G3303 from G575 the mount G3735 Sinai G4614, which gendereth G1080 to G1519 bondage G1397, which G3748 is G2076 Agar G28.8 9

   8covenants: or, testaments  9Sinai: Gr. Sina

YLT

24 which things are allegorized, for these are the two covenants: one, indeed, from mount Sinai, to servitude bringing forth, which is Hagar;

WHNU

24 ατινα G3748 R-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S αλληγορουμενα G238 V-PPP-NPN αυται G3778 D-NPF γαρ G1063 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P δυο G1417 A-NUI διαθηκαι G1242 N-NPF μια G1520 A-NSF μεν G3303 PRT απο G575 PREP ορους G3735 N-GSN σινα G4614 N-PRI εις G1519 PREP δουλειαν G1397 N-ASF γεννωσα G1080 V-PAP-NSF ητις G3748 R-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S αγαρ G28 N-PRI

Darby

24 Which things have an allegorical sense; for these are two covenants: one from mount Sinai, gendering to bondage, which is Hagar.

TSK - Galaten 4:24

 

an allegory.

Ezech 20:49; Hos 11:10; Matt 13:35; 1Kor 10:11

Heb 11:19

for.

Gal 4:25; Luk 22:19; Luk 22:20; 1Kor 10:4

the two.

Gal 3:15-21; Hebr 7:22; Hebr 8:6-13; Hebr 9:15-24; Hebr 10:15-18; Hebr 12:24; Hebr 13:20

covenants.  or, testament.  Sinai.  Gr. Sina.  which.

Gal 5:1; Rom 8:15

Agar.

Gen 16:3; Gen 16:4; Gen 16:8; Gen 16:15; Gen 16:16; Gen 21:9-13; Gen 25:12

Hagar.

 

 

SV

25 Want dit, [namelijk] Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

KJV

25 For G1063 this Agar G28 is G2076 mount G3735 Sinai G4614 in G1722 Arabia G688, and G1161 answereth G4960 to Jerusalem G2419 which G3588 now is G3568, and G1161 is in bondage G1398 with G3326 her G846 children G5043.10

  10answereth to: or, is in the same rank with

YLT

25 for this Hagar is mount Sinai in Arabia, and doth correspond to the Jerusalem that now [is] , and is in servitude with her children,

WHNU

25 το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ αγαρ G28 N-PRI σινα G4614 N-PRI ορος G3735 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αραβια G688 N-DSF συστοιχει G4960 V-PAI-3S δε G1161 CONJ τη G3588 T-DSF νυν G3568 ADV ιερουσαλημ G2419 N-PRI δουλευει G1398 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ μετα G3326 PREP των G3588 T-GPN τεκνων G5043 N-GPN αυτης G846 P-GSF

Darby

25 For Hagar is mount Sinai in Arabia, and corresponds to Jerusalem which [is] now, for she is in bondage with her children;

TSK - Galaten 4:25

 

is.

24

Sinai.

Deut 33:2; Richt 5:5; Ps 68:8; Ps 68:17; Hebr 12:18

Arabia.

Gal 1:17; Hand 1:11

answereth to.  or, is in the same rank with.  her.

Matt 23:37; Luk 13:34; Luk 19:44

 

 

SV

26 Maar26  Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.  26Openb 21:2;  [Hebr 12:22];

KJV

26 But G1161 Jerusalem G2419 which is above G507 is G2076 free G1658, which G3748 is G2076 the mother G3384 of us G2257 all G3956. Openb 21:2; [Hebr 12:22];

YLT

26 and the Jerusalem above is the free-woman, which is mother of us all, Openb 21:2; [Hebr 12:22];

WHNU

26 η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ανω G507 ADV ιερουσαλημ G2419 N-PRI ελευθερα G1658 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S ητις G3748 R-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S μητηρ G3384 N-NSF ημων G2257 P-1GP Openb 21:2; [Hebr 12:22];

Darby

26 but the Jerusalem above is free, which is our mother. Openb 21:2; [Hebr 12:22];

TSK - Galaten 4:26

 

Jerusalem.

Ps 87:3-6; Jes 2:2; Jes 2:3; Jes 52:9; Jes 62:1; Jes 62:2; Jes 65:18; Jes 66:10; Joel 3:17; Micha 4:1; Micha 4:2

Filipp 3:20; Hebr 12:22; Openb 3:12; Openb 21:2; Openb 21:10-27

free.

Gal 4:22; Gal 5:1; Joh 8:36; Rom 6:14; Rom 6:18; 1Petr 2:16

mother.

Hoogl 8:1; Hoogl 8:2; Jes 50:1; Hos 2:2; Hos 2:5; Hos 4:5; Openb 17:5

 

 

SV

27 Want er is geschreven: Wees27  vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.  27Jes 54:1;

KJV

27 For G1063 it is written G1125, Rejoice G2165, [thou] barren G4723 that bearest G5088 not G3756; break forth G4486 and G2532 cry G994, thou that travailest G5605 not G3756: for G3754 the desolate G2048 hath many more G4183 children G5043 than G3123 G2228 she which hath G2192 an husband G435. Jes 54:1;

YLT

27 for it hath been written, `Rejoice, O barren, who art not bearing; break forth and cry, thou who art not travailing, because many [are] the children of the desolate--more than of her having the husband.' Jes 54:1;

WHNU

27 γεγραπται G1125 V-RPI-3S γαρ G1063 CONJ ευφρανθητι G2165 V-APM-2S στειρα G4723 N-VSF η G3588 T-NSF ου G3756 PRT-N τικτουσα G5088 V-PAP-NSF ρηξον G4486 V-AAM-2S και G2532 CONJ βοησον G994 V-AAM-2S η G3588 T-NSF ουκ G3756 PRT-N ωδινουσα G5605 V-PAP-NSF οτι G3754 CONJ πολλα G4183 A-NPN τα G3588 T-NPN τεκνα G5043 N-NPN της G3588 T-GSF ερημου G2048 A-GSF μαλλον G3123 ADV η G2228 PRT της G3588 T-GSF εχουσης G2192 V-PAP-GSF τον G3588 T-ASM ανδρα G435 N-ASM Jes 54:1;

Darby

27 For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break out and cry, thou that travailest not; because the children of the desolate are more numerous than [those] of her that has a husband. Jes 54:1;

TSK - Galaten 4:27

 

Rejoice.

Isa 54:1-5

barren.

1Sam 2:5; Ps 113:9

desolate.

Ruth 1:11-13; Ruth 4:14-16; 2Sam 13:20; Jes 49:21; 1Tim 5:5

 

 

SV

28 Maar28  wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.  28Rom 9:7-8;  [Rom 9:8];

KJV

28 Now G1161 we G2249, brethren G80, as G2596 Isaac G2464 was G2596, are G2070 the children G5043 of promise G1860. Rom 9:7-8; [Rom 9:8];

YLT

28 And we, brethren, as Isaac, are children of promise, Rom 9:7-8; [Rom 9:8];

WHNU

28  ημεις G2249 P-1NP υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ αδελφοι G80 N-VPM κατα G2596 PREP ισαακ G2464 N-PRI επαγγελιας G1860 N-GSF τεκνα G5043 N-NPN  εσμεν G2070 V-PXI-1P εστε G2075 V-PXI-2P Rom 9:7-8; [Rom 9:8];

Darby

28 But *ye*, brethren, after the pattern of Isaac, are children of promise. Rom 9:7-8; [Rom 9:8];

TSK - Galaten 4:28

 

Gal 4:23; Gal 3:29; Hand 3:25; Rom 4:13-18; Rom 9:8; Rom 9:9

 

 

SV

29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde29  dengene, die naar den Geest [geboren was], alzo ook nu.  29Gen 21:9;

KJV

29 But G235 as G5618 then G5119 he that was born G1080 after G2596 the flesh G4561 persecuted G1377 him [that was born] after G2596 the Spirit G4151, even G2532 so G3779 [it is] now G3568. Gen 21:9;

YLT

29 but as then he who was born according to the flesh did persecute him according to the spirit, so also now; Gen 21:9;

WHNU

29 αλλ G235 CONJ ωσπερ G5618 ADV τοτε G5119 ADV ο G3588 T-NSM κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF γεννηθεις G1080 V-APP-NSM εδιωκεν G1377 V-IAI-3S τον G3588 T-ASM κατα G2596 PREP πνευμα G4151 N-ASN ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ νυν G3568 ADV Gen 21:9;

Darby

29 But as then he that was born according to flesh persecuted him [that was born] according to Spirit, so also [it is] now. Gen 21:9;

TSK - Galaten 4:29

 

he that.

Ge 21:9

after the Spirit.

Joh 3:5; Joh 15:9; Rom 8:1; Rom 8:13

even.

Gal 5:11; Gal 6:12-14; Matt 23:34-37; 1Thess 2:14; 1Thess 2:15; Hebr 10:33; Hebr 10:34

 

 

SV

30 Maar wat zegt de Schrift? Werp30  de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.  30Gen 21:10;

KJV

30 Nevertheless G235 what G5101 saith G3004 the scripture G1124? Cast out G1544 the bondwoman G3814 and G2532 her G846 son G5207: for G1063 the son G5207 of the bondwoman G3814 shall G2816 not G3364 be heir G2816 with G3326 the son G5207 of the freewoman G1658. Gen 21:10;

YLT

30 but what saith the Writing? `Cast forth the maid-servant and her son, for the son of the maid-servant may not be heir with the son of the free-woman;' Gen 21:10;

WHNU

30 αλλα G235 CONJ τι G5101 I-ASN λεγει G3004 V-PAI-3S η G3588 T-NSF γραφη G1124 N-NSF εκβαλε G1544 V-2AAM-2S την G3588 T-ASF παιδισκην G3814 N-ASF και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM αυτης G846 P-GSF ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ μη G3361 PRT-N κληρονομησει G2816 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM της G3588 T-GSF παιδισκης G3814 N-GSF μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM της G3588 T-GSF ελευθερας G1658 A-GSF Gen 21:10;

Darby

30 But what says the scripture? Cast out the maid servant and her son; for the son of the maid servant shall not inherit with the son of the free woman. Gen 21:10;

TSK - Galaten 4:30

 

what.

Gal 3:8; Gal 3:22; Rom 4:3; Rom 11:2; Jak 4:5

Cast.

Gen 21:10-12; Rom 11:7-11

for.

Joh 8:35; Rom 8:15-17

 

 

SV

31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.

KJV

31 So then G686, brethren G80, we are G2070 not G3756 children G5043 of the bondwoman G3814, but G235 of the free G1658.

YLT

31 then, brethren, we are not a maid-servant's children, but the free-woman's.

WHNU

31 διο G1352 CONJ αδελφοι G80 N-VPM ουκ G3756 PRT-N εσμεν G2070 V-PXI-1P παιδισκης G3814 N-GSF τεκνα G5043 N-NPN αλλα G235 CONJ της G3588 T-GSF ελευθερας G1658 A-GSF

Darby

31 So then, brethren, we are not maid servant's children, but [children] of the free woman.

TSK - Galaten 4:31

 

we.

Gal 5:1; Gal 5:13; Joh 1:12; Joh 1:13; Joh 8:36; Hebr 2:14; Hebr 2:15; 1Joh 3:1; 1Joh 3:2

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Galaten 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Galaten 5)