Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Galaten 5) | Volgend hoofdstuk (Efeze 1)


Galaten 6

1 2 3 4 5 6

SV

1 Broeders, indien1 2 3 †ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.††† 1Rom 14:1; 2Rom 15:1; 31Kor 9:22;† [Joh 13:14]; [2Tim 2:25];

KJV

1 Brethren G80, if G1437 G2532 a man G444 be overtaken G4301 in G1722 a G5100 fault G3900, ye G5210 which G3588 are spiritual G4152, restore G2675 such an one G5108 in G1722 the spirit G4151 of meekness G4236; considering G4648 thyself G4572, lest G3361 thou G4771 also G2532 be tempted G3985.1

1if: or, although †Rom 14:1; Rom 15:1; 1Kor 9:22; [Joh 13:14]; [2Tim 2:25];

YLT

1 Brethren, if a man also may be overtaken in any trespass, ye who [are] spiritual restore such a one in a spirit of meekness, considering thyself--lest thou also may be tempted; Rom 14:1; Rom 15:1; 1Kor 9:22; [Joh 13:14]; [2Tim 2:25];

WHNU

1 αδελφοι G80 N-VPM εαν G1437 COND και G2532 CONJ προλημφθη G4301 V-APS-3S ανθρωπος G444 N-NSM εν G1722 PREP τινι G5100 X-DSN παραπτωματι G3900 N-DSN υμεις G5210 P-2NP οι G3588 T-NPM πνευματικοι G4152 A-NPM καταρτιζετε G2675 V-PAM-2P τον G3588 T-ASM τοιουτον G5108 D-ASM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN πραυτητος G4240 N-GSF σκοπων G4648 V-PAP-NSM σεαυτον G4572 F-2ASM μη G3361 PRT-N και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS πειρασθης G3985 V-APS-2S Rom 14:1; Rom 15:1; 1Kor 9:22; [Joh 13:14]; [2Tim 2:25];

Darby

1 Brethren, if even a man be taken in some fault, ye who are spiritual restore such a one in a spirit of meekness, considering thyself lest *thou* also be tempted. Rom 14:1; Rom 15:1; 1Kor 9:22; [Joh 13:14]; [2Tim 2:25];

TSK - Galaten 6:1

 

1 He moves them to deal mildly with a brother that has slipped,

2 and to bear one another's burden;

6 to be liberal to their teachers,

9 and not weary of well-doing.

12 He shows what they intend that preach circumcision.

14 He glories in nothing, save in the cross of Christ.

if.† or, although.† overtaken.

Gal 2:11-13; Gen 9:20-24; Gen 12:11-13; Num 20:10-13; 2Sam 11:2-27

Matt 26:69; Matt 26:75

Rom 14:1; Rom 15:1; Hebr 12:13; Jak 5:19

spiritual.

Rom 8:6; Rom 15:1; 1Kor 2:15; 1Kor 3:1; 1Kor 14:37

restore.

2Sam 12:1-15; Job 4:3; Job 4:4; Jes 35:3; Jes 35:4; Ezech 34:16; Matt 9:13; Matt 18:12-15

Luk 15:4-7; Luk 15:22-32; Hebr 12:13; Jak 5:19; Jak 5:20; 1Joh 5:16; Judas 1:22; Judas 1:23

in the.

Gal 5:23; Matt 11:29; 1Kor 4:21; 2Kor 10:1; 2Thess 3:15; 2Tim 2:25; Jak 3:13

1Pe 3:15

considering.

1Kor 7:5; 1Kor 10:12; Hebr 13:3; Jak 3:2

 

 

SV

2 Draagt4 5 6 7 †elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.†††† 4Matt 11:29; 5Joh 13:14; 6Rom 15:1; 71Thess 5:14;

KJV

2 Bear ye G941 one another's G240 burdens G922, and G2532 so G3779 fulfil G378 the law G3551 of Christ G5547. Matt 11:29; Joh 13:14; Rom 15:1; 1Thess 5:14;

YLT

2 of one another the burdens bear ye, and so fill up the law of the Christ, Matt 11:29; Joh 13:14; Rom 15:1; 1Thess 5:14;

WHNU

2 αλληλων G240 C-GPM τα G3588 T-APN βαρη G922 N-APN βασταζετε G941 V-PAM-2P και G2532 CONJ ουτως G3779 ADV† αναπληρωσατε G378 V-AAM-2P αναπληρωσετε G378 V-FAI-2P τον G3588 T-ASM νομον G3551 N-ASM του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM Matt 11:29; Joh 13:14; Rom 15:1; 1Thess 5:14;

Darby

2 Bear one another's burdens, and thus fulfil the law of the Christ. Matt 11:29; Joh 13:14; Rom 15:1; 1Thess 5:14;

TSK - Galaten 6:2

 

Bear.

Gal 6:5; Gal 5:13; Gal 5:14; Ex 23:5; Num 11:11; Num 11:12; Deut 1:12; Jes 58:6

Matt 8:17; Matt 11:29; Matt 11:30; Luk 11:46; Rom 15:1; 1Thess 5:14; 1Petr 2:24

the law.

Joh 13:14; Joh 13:15; Joh 13:34; Joh 15:12; 1Kor 9:21; Jak 2:8; 1Joh 2:8-11; 1Joh 4:21

 

 

SV

3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in [zijn] gemoed.

KJV

3 For G1063 if a man G1536 think himself G1380 to be G1511 something G5100, when he is G5607 nothing G3367, he deceiveth G5422 himself G1438.

YLT

3 for if any one doth think [himself] to be something--being nothing--himself he doth deceive;

WHNU

3 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ δοκει G1380 V-PAI-3S τις G5100 X-NSM ειναι G1511 V-PXN τι G5100 X-NSN μηδεν G3367 A-NSN ων G5607 V-PXP-NSM φρεναπατα G5422 V-PAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM

Darby

3 For if any man reputes himself to be something, being nothing, he deceives himself;

TSK - Galaten 6:3

 

if.

Gal 2:6; Spr 25:14; Spr 26:12; Luk 18:11; Rom 12:3; Rom 12:16; 1Kor 3:18; 1Kor 8:2

when.

1Kor 13:2; 2Kor 3:5; 2Kor 12:11

he deceiveth.

1Kor 3:18; 2Tim 3:13; Jak 1:22; Jak 1:26; 1Joh 1:8

 

 

SV

4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.

KJV

4 But G1161 let G1381 every man G1538 prove G1381 his own G1438 work G2041, and G2532 then G5119 shall he have G2192 rejoicing G2745 in G1519 himself G1438 alone G3441, and G2532 not G3756 in G1519 another G2087.

YLT

4 and his own work let each one prove, and then in regard to himself alone the glorying he shall have, and not in regard to the other,

WHNU

4 το G3588 T-ASN δε G1161 CONJ εργον G2041 N-ASN εαυτου G1438 F-3GSM δοκιμαζετω G1381 V-PAM-3S† [εκαστος] G1538 A-NSM εκαστος G1538 A-NSM και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV εις G1519 PREP εαυτον G1438 F-3ASM μονον G3441 A-ASM το G3588 T-ASN καυχημα G2745 N-ASN εξει G2192 V-FAI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ετερον G2087 A-ASM

Darby

4 but let each prove his own work, and then he will have his boast in what belongs to himself alone, and not in what belongs to another.

TSK - Galaten 6:4

 

prove.

Job 13:15; *marg:

Ps 26:2; 1Kor 11:28; 2Kor 13:5

rejoicing.

Spr 14:14; 1Kor 4:3; 1Kor 4:4; 2Kor 1:12; 1Joh 3:19-22

and not.

Gal 6:13; Luk 18:11; 1Kor 1:12; 1Kor 1:13; 1Kor 3:21-23; 1Kor 4:6; 1Kor 4:7; 2Kor 11:12; 2Kor 11:13

 

 

SV

5 Want8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 †een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.†††††††††† 8Ps 62:12; 9Jer 17:10; 10Jer 32:19; 11Matt 16:27; 12Rom 2:6; 13Rom 14:12; 141Kor 3:8; 152Kor 5:10; 16Openb 2:23; 17Openb 22:12;† [Openb 20:12];

KJV

5 For G1063 every man G1538 shall bear G941 his own G2398 burden G5413. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

YLT

5 for each one his own burden shall bear. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

WHNU

5 εκαστος G1538 A-NSM γαρ G1063 CONJ το G3588 T-ASN ιδιον G2398 A-ASM φορτιον G5413 N-ASN βαστασει G941 V-FAI-3S Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

Darby

5 For each shall bear his own burden. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

TSK - Galaten 6:5

 

Jes 3:10; Jes 3:11; Jer 17:10; Jer 32:19; Ezech 18:4; Matt 16:27; Rom 2:6-9

Rom 14:10-12; 1Kor 3:8; 1Kor 4:5; 2Kor 5:10; 2Kor 5:11; Openb 2:23; Openb 20:12-15; Openb 22:12

 

 

SV

6 En18 19 †die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die [hem] onderwijst.†† 18Rom 15:27; 191Kor 9:11;† [Filipp 2:29]; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

KJV

6 Let G1161 him that is taught G2727 in the word G3056 communicate G2841 unto him that teacheth G2727 in G1722 all G3956 good things G18. Rom 15:27; 1Kor 9:11; [Filipp 2:29]; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

YLT

6 And let him who is instructed in the word share with him who is instructing--in all good things. Rom 15:27; 1Kor 9:11; [Filipp 2:29]; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

WHNU

6 κοινωνειτω G2841 V-PAM-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κατηχουμενος G2727 V-PPP-NSM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM τω G3588 T-DSM κατηχουντι G2727 V-PAP-DSM εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN αγαθοις G18 A-DPN Rom 15:27; 1Kor 9:11; [Filipp 2:29]; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

Darby

6 Let him that is taught in the word communicate to him that teaches in all good things. Rom 15:27; 1Kor 9:11; [Filipp 2:29]; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

TSK - Galaten 6:6

 

Deut 12:19; Matt 10:10; Rom 15:27; 1Kor 9:9-14; 1Tim 5:17; 1Tim 5:18

 

 

SV

7 Dwaalt20 †niet; God laat Zich niet bespotten; want21 †zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.†† 201Kor 6:10; 21Luk 16:25;† [Job 4:8]; [2Kor 9:6];

KJV

7 Be G4105 not G3361 deceived G4105; God G2316 is G3456 not G3756 mocked G3456: for G1063 whatsoever G3739 G1437 a man G444 soweth G4687, that G5124 shall he G2325 also G2532 reap G2325. 1Kor 6:10; Luk 16:25; [Job 4:8]; [2Kor 9:6];

YLT

7 Be not led astray; God is not mocked; for what a man may sow--that also he shall reap, 1Kor 6:10; Luk 16:25; [Job 4:8]; [2Kor 9:6];

WHNU

7 μη G3361 PRT-N πλανασθε G4105 V-PPM-2P θεος G2316 N-NSM ου G3756 PRT-N μυκτηριζεται G3456 V-PPI-3S ο G3739 R-ASN γαρ G1063 CONJ εαν G1437 COND σπειρη G4687 V-PAS-3S ανθρωπος G444 N-NSM τουτο G5124 D-ASN και G2532 CONJ θερισει G2325 V-FAI-3S 1Kor 6:10; Luk 16:25; [Job 4:8]; [2Kor 9:6];

Darby

7 Be not deceived: God is not mocked; for whatever a man shall sow, that also shall he reap. 1Kor 6:10; Luk 16:25; [Job 4:8]; [2Kor 9:6];

TSK - Galaten 6:7

 

not.

Gal 6:3; Job 15:31; Jer 37:9; Obadja 1:3; Luk 21:8; 1Kor 3:18; 1Kor 6:9; 1Kor 15:33

Efez 5:6; 2Thess 2:3; Jak 1:22; Jak 1:26; 1Joh 1:8; 1Joh 3:7

God.

Job 13:8; Job 13:9; Judas 1:18

for.

Job 4:8; Spr 1:31; Spr 6:14; Spr 6:19; Spr 11:18; Hos 8:7; Hos 10:12; Luk 16:25; Rom 2:6-10

2Co 9:6

 

 

SV

8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

KJV

8 For G3754 he that soweth G4687 to G1519 his G1438 flesh G4561 shall G2325 of G1537 the flesh G4561 reap G2325 corruption G5356; but G1161 he that soweth G4687 to G1519 the Spirit G4151 shall G2325 of G1537 the Spirit G4151 reap G2325 life G2222 everlasting G166.

YLT

8 because he who is sowing to his own flesh, of the flesh shall reap corruption; and he who is sowing to the Spirit, of the Spirit shall reap life age-during;

WHNU

8 οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM σπειρων G4687 V-PAP-NSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF σαρκα G4561 N-ASF εαυτου G1438 F-3GSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF θερισει G2325 V-FAI-3S φθοραν G5356 N-ASF ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ σπειρων G4687 V-PAP-NSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN θερισει G2325 V-FAI-3S ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF

Darby

8 For he that sows to his own flesh, shall reap corruption from the flesh; but he that sows to the Spirit, from the Spirit shall reap eternal life:

TSK - Galaten 6:8

 

soweth to his.

Rom 6:13; Rom 8:13; Rom 13:14; Jak 3:18

reap.

Spr 22:8; Jer 12:13; Hos 10:13; 2Petr 2:12; 2Petr 2:19; Openb 22:11

soweth to the.

Gal 6:7; Ps 126:5; Ps 126:6; Pred 11:6; Jes 32:20; Jak 3:18

of the Spirit.

Matt 19:29; Luk 18:30; Joh 4:14; Joh 4:36; Joh 6:27; Rom 6:22; 1Tim 1:16; Tit 3:7

Jude 1:21

 

 

SV

9 Doch22 †laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.† 222Thess 3:13;

KJV

9 And G1161 let us G1573 not G3361 be weary G1573 in well G2570 doing G4160: for G1063 in due G2398 season G2540 we shall reap G2325, if we faint G1590 not G3361. 2Thess 3:13;

YLT

9 and in the doing good we may not be faint-hearted, for at the proper time we shall reap--not desponding; 2Thess 3:13;

WHNU

9 το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ καλον G2570 A-ASN ποιουντες G4160 V-PAP-NPM μη G3361 PRT-N εγκακωμεν G1573 V-PAS-1P καιρω G2540 N-DSM γαρ G1063 CONJ ιδιω G2398 A-DSM θερισομεν G2325 V-FAI-1P μη G3361 PRT-N εκλυομενοι G1590 V-PPP-NPM 2Thess 3:13;

Darby

9 but let us not lose heart in doing good; for in due time, if we do not faint, we shall reap. 2Thess 3:13;

TSK - Galaten 6:9

 

us.

Mal 1:13; 1Kor 15:58; 2Thess 3:13; Hebr 12:3

well.

Rom 2:7; 1Petr 2:15; 1Petr 3:17; 1Petr 4:19

for.

Lev 26:4; Deut 11:14; Ps 104:27; Ps 145:15; Jak 5:7

if.

Jes 40:30; Jes 40:31; Zef 3:16

Matt 24:13; Luk 18:1; 2Kor 4:1; 2Kor 4:16; Efez 3:13; Hebr 3:6; Hebr 3:14; Hebr 10:35-39

Hebr 12:3; Hebr 12:5; Openb 2:3; Openb 2:7; Openb 2:10; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:26-29; Openb 3:5; Openb 3:6; Openb 3:12; Openb 3:13; Openb 3:21; Openb 3:22

 

 

SV

10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest23 †aan de huisgenoten des geloofs.† 231Tim 5:8;† [Efez 2:19];

KJV

10 As G5613 we have G2192 therefore G686 G3767 opportunity G2540, let us do G2038 good G18 unto G4314 all G3956 [men], especially G1161 G3122 unto G4314 them who are of the household G3609 of faith G4102. 1Tim 5:8; [Efez 2:19];

YLT

10 therefore, then, as we have opportunity, may we work the good to all, and especially unto those of the household of the faith. 1Tim 5:8; [Efez 2:19];

WHNU

10 αρα G686 PRT ουν G3767 CONJ ως G5613 ADV καιρον G2540 N-ASM† εχωμεν G2192 V-PAS-1P εχομεν G2192 V-PAI-1P εργαζωμεθα G2038 V-PNS-1P το G3588 T-ASN αγαθον G18 A-ASN προς G4314 PREP παντας G3956 A-APM μαλιστα G3122 ADV δε G1161 CONJ προς G4314 PREP τους G3588 T-APM οικειους G3609 A-APM της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF 1Tim 5:8; [Efez 2:19];

Darby

10 So then, as we have occasion, let us do good towards all, and specially towards those of the household of faith. 1Tim 5:8; [Efez 2:19];

TSK - Galaten 6:10

 

opportunity.

Pred 9:10; Joh 9:4; Joh 12:35; Efez 5:16; Filipp 4:10; Kol 4:5

Tit 2:14

do good.

Ps 37:3; Ps 37:27; Pred 3:12; Matt 5:43; Mark 3:4; Luk 6:35; 1Thess 5:15; 1Tim 6:17; 1Tim 6:18

Tit 3:8; Hebr 13:16; 3Joh 1:11

especially.

Matt 10:25; Matt 12:50; Matt 25:40; Efez 2:19; Efez 3:15; Hebr 3:6; Hebr 6:10; 1Joh 3:13-19

1Joh 5:1; 3Joh 1:5-8

 

 

SV

11 Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.

KJV

11 Ye see G1492 how large G4080 a letter G1121 I have written G1125 unto you G5213 with mine own G1699 hand G5495.

YLT

11 Ye see in how large letters I have written to you with my own hand;

WHNU

11 ιδετε G1492 V-2AAM-2P πηλικοις G4080 A-DPN υμιν G5213 P-2DP γραμμασιν G1121 N-DPN εγραψα G1125 V-AAI-1S τη G3588 T-DSF εμη G1699 S-1DSF χειρι G5495 N-DSF

Darby

11 See how long a letter I have written to you with my own hand.

TSK - Galaten 6:11

 

written.

Rom 16:22; 1Kor 16:21-23

 

 

SV

12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.

KJV

12 As many as G3745 desire G2309 to make a fair shew G2146 in G1722 the flesh G4561, they G3778 constrain G315 you G5209 to be circumcised G4059; only G3440 lest G3363 they should suffer persecution G1377 for the cross G4716 of Christ G5547.

YLT

12 as many as are willing to make a good appearance in the flesh, these constrain you to be circumcised--only that for the cross of the Christ they may not be persecuted,

WHNU

12 οσοι G3745 K-NPM θελουσιν G2309 V-PAI-3P ευπροσωπησαι G2146 V-AAN εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF ουτοι G3778 D-NPM αναγκαζουσιν G315 V-PAI-3P υμας G5209 P-2AP περιτεμνεσθαι G4059 V-PPN μονον G3440 ADV ινα G2443 CONJ τω G3588 T-DSM σταυρω G4716 N-DSM του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM† [ιησου] G2424 N-GSM μη G3361 PRT-N διωκωνται G1377 V-PPS-3P

Darby

12 As many as desire to have a fair appearance in [the] flesh, these compel you to be circumcised, only that they may not be persecuted because of the cross of Christ.

TSK - Galaten 6:12

 

as desire.

Gal 6:13; Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:16; Matt 23:5; Matt 23:28; Luk 16:15; Luk 20:47; Joh 7:18; 2Kor 10:12

2Kor 11:13; Filipp 1:15; Filipp 2:4; Kol 2:23

they constrain.

Gal 2:3; Gal 2:14; Hand 15:1; Hand 15:5

lest.

Gal 5:11; Filipp 3:18

 

 

SV

13 Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.

KJV

13 For G1063 neither G3761 they themselves G846 who are circumcised G4059 keep G5442 the law G3551; but G235 desire G2309 to have G4059 you G5209 circumcised G4059, that G2443 they may glory G2744 in G1722 your G5212 flesh G4561.

YLT

13 for neither do those circumcised themselves keep the law, but they wish you to be circumcised, that in your flesh they may glory.

WHNU

13 ουδε G3761 ADV γαρ G1063 CONJ οι G3588 T-NPM περιτεμνομενοι G4059 V-PPP-NPM αυτοι G846 P-NPM νομον G3551 N-ASM φυλασσουσιν G5442 V-PAI-3P αλλα G235 CONJ θελουσιν G2309 V-PAI-3P υμας G5209 P-2AP περιτεμνεσθαι G4059 V-PPN ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF υμετερα G5212 S-2DPF σαρκι G4561 N-DSF καυχησωνται G2744 V-ADS-3P

Darby

13 For neither do they that are circumcised themselves keep the law; but they wish you to be circumcised, that they may boast in your flesh.

TSK - Galaten 6:13

 

keep.

Matt 23:3; Matt 23:15; Matt 23:23; Rom 2:17-24; Rom 3:9-19; 2Petr 2:19

that they may.

1Kor 3:21; 1Kor 5:6; 2Kor 11:18

 

 

SV

14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

KJV

14 But G1161 God forbid G3361 G1096 that I G1698 should glory G2744, save G1508 in G1722 the cross G4716 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, by G1223 whom G3739 the world G2889 is crucified G4717 unto me G1698, and I G2504 unto the world G2889.2

2by whom: or, whereby

YLT

14 And for me, let it not be--to glory, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which to me the world hath been crucified, and I to the world;

WHNU

14 εμοι G1698 P-1DS δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S καυχασθαι G2744 V-PNN ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM σταυρω G4716 N-DSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM δι G1223 PREP ου G3739 R-GSM εμοι G1698 P-1DS κοσμος G2889 N-NSM εσταυρωται G4717 V-RPI-3S καγω G2504 P-1NS-C κοσμω G2889 N-DSM

Darby

14 But far be it from me to boast save in the cross of our Lord Jesus Christ, through whom [the] world is crucified to me, and I to the world.

TSK - Galaten 6:14

 

God.

Rom 3:4-6; Filipp 3:3; Filipp 3:7; Filipp 3:8

that I.

2Kon 14:9-11; Job 31:24; Job 31:25; Ps 49:6; Ps 52:1; Jer 9:23; Jer 9:24; Ezech 28:2

Dan 4:30; Dan 4:31; Dan 5:20; Dan 5:21; 1Kor 1:29-31; 1Kor 3:21; 2Kor 11:12; 2Kor 12:10; 2Kor 12:11

save.

Jes 45:24; Jes 45:25; Rom 1:16; 1Kor 1:23; 1Kor 2:2; Filipp 3:3

Php 3:7-11

by whom.† or, whereby.† the world.

Gal 1:4; Gal 2:20; Gal 5:24; Hand 20:23; Hand 20:24; Rom 6:6; 1Kor 15:58; 2Kor 5:14-16

Filipp 1:20; Filipp 1:21; Filipp 3:8; Filipp 3:9; Kol 3:1-3; 1Joh 2:15-17; 1Joh 5:4; 1Joh 5:5

 

 

SV

15 Want24 25 26 27 28 †in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.††††† 24Matt 12:50; 25Joh 15:14; 262Kor 5:16; 27Gal 5:6; 28Kol 3:11;

KJV

15 For G1063 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 neither G3777 circumcision G4061 availeth G2480 any thing G5100, nor G3777 uncircumcision G203, but G235 a new G2537 creature G2937. Matt 12:50; Joh 15:14; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Kol 3:11;

YLT

15 for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creation; Matt 12:50; Joh 15:14; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Kol 3:11;

WHNU

15 ουτε G3777 CONJ γαρ G1063 CONJ περιτομη G4061 N-NSF τι G5100 X-ASN εστιν G2076 V-PXI-3S ουτε G3777 CONJ ακροβυστια G203 N-NSF αλλα G235 CONJ καινη G2537 A-NSF κτισις G2937 N-NSF Matt 12:50; Joh 15:14; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Kol 3:11;

Darby

15 For [in Christ Jesus] neither is circumcision anything, nor uncircumcision; but new creation. Matt 12:50; Joh 15:14; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Kol 3:11;

TSK - Galaten 6:15

 

in.

Gal 5:6; Rom 8:1; 2Kor 5:17

neither.

1Co 7:19

but.

2Kor 5:17; Efez 2:10; Efez 4:24; Kol 3:10; Kol 3:11; Openb 21:5

 

 

SV

16 En29 †zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve [zal zijn] vrede en barmhartigheid, en over het IsraŽl Gods.† 29Ps 125:5;† [Filipp 3:16];

KJV

16 And G2532 as many as G3745 walk G4748 according to G2583 this G5129 rule G2583, peace G1515 [be] on G1909 them G846, and G2532 mercy G1656, and G2532 upon G1909 the Israel G2474 of God G2316. Ps 125:5; [Filipp 3:16];

YLT

16 and as many as by this rule do walk--peace upon them, and kindness, and on the Israel of God! Ps 125:5; [Filipp 3:16];

WHNU

16 και G2532 CONJ οσοι G3745 K-NPM τω G3588 T-DSM κανονι G2583 N-DSM τουτω G5129 D-DSM στοιχησουσιν G4748 V-FAI-3P ειρηνη G1515 N-NSF επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ ελεος G1656 N-NSM και G2532 CONJ επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM ισραηλ G2474 N-PRI του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Ps 125:5; [Filipp 3:16];

Darby

16 And as many as shall walk by this rule, peace upon them and mercy, and upon the Israel of God. Ps 125:5; [Filipp 3:16];

TSK - Galaten 6:16

 

walk.

Gal 5:16; Gal 5:25; Ps 125:4; Ps 125:5; Filipp 3:16

peace.

Gal 1:3; Num 6:23-27; 1Kron 12:18; Ps 125:5; Joh 14:27; Joh 16:33; Rom 1:7

Php 4:7

the Israel.

Gal 3:7-9; Gal 3:29; Ps 73:1; Jes 45:25; Hos 1:10; Joh 1:47; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 4:12

Rom 9:6-8; Filipp 3:3; 1Petr 2:5-9

 

 

SV

17 Voorts, niemand doe mij moeite aan; want30 †ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.† 302Kor 4:10;

KJV

17 From henceforth G3064 let G3930 no man G3367 trouble G3930 me G2873 G3427: for G1063 I G1473 bear G941 in G1722 my G3450 body G4983 the marks G4742 of the Lord G2962 Jesus G2424. 2Kor 4:10;

YLT

17 Henceforth, let no one give me trouble, for I the scars of the Lord Jesus in my body do bear. 2Kor 4:10;

WHNU

17 του G3588 T-GSN λοιπου G3064 A-GSN κοπους G2873 N-APM μοι G3427 P-1DS μηδεις G3367 A-NSM παρεχετω G3930 V-PAM-3S εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ τα G3588 T-APN στιγματα G4742 N-APN του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN μου G3450 P-1GS βασταζω G941 V-PAI-1S 2Kor 4:10;

Darby

17 For the rest let no one trouble me, for *I* bear in my body the brands of the Lord Jesus. 2Kor 4:10;

TSK - Galaten 6:17

 

let.

Gal 1:7; Gal 5:12; Joz 7:25; Hand 15:24; Hebr 12:15

I bear.

Gal 5:11; 2Kor 1:5; 2Kor 4:10; 2Kor 11:23-25; Kol 1:24

 

 

SV

18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.

KJV

18 Brethren G80, the grace G5485 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 [be] with G3326 your G5216 spirit G4151. Amen G281. 3

3To G4314 the Galatians G1052 written G1125 from G575 Rome G4516.

YLT

18 The grace of our Lord Jesus Christ [is] with your spirit, brethren! Amen.

WHNU

18 η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM† [ημων] G2257 P-1GP ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM μετα G3326 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN υμων G5216 P-2GP αδελφοι G80 N-VPM αμην G281 HEB

Darby

18 The grace of our Lord Jesus Christ [be] with your spirit, brethren. Amen.

TSK - Galaten 6:18

 

the grace.

Rom 16:20; Rom 16:24; 2Kor 13:14; 2Tim 4:22; Filem 1:25; Openb 22:21

 

CONCLUDING REMARKS ON THE EPISTLE TO THE GALATIANS.

The Galatians, or Gallograecians, were the descendants of Gauls, who migrated from their own country, and after a series of disasters, got possession of a large district in Asia Minor, from them called Galatia.† (Pausanias, Attic. c. iv.)† They are mentioned by historians as a tall and valiant people, who went nearly naked, and used for arms only a buckler and sword; and the impetuosity of their attack is said to have been irresistible.† Their religion, before their conversion was extremely corrupt and superstitious;† they are said to have worshipped the mother of the gods, under the name of Adgistis; and to have offered human sacrifices of the prisoners they took in war.† Though they spoke the Greek language in common with almost all the inhabitants of Asia Minor, yet it appears from Jerome that they retained their original Gaulish language even as late as the fifth century.† Christianity appears to have been first planted in these regions by St. Paul himself, (ch. 1:6; 4:13;) who visited the churches at least twice in that country, (Ac 16:6; 18:23.)† It is evident that this epistle was written soon after their reception of the gospel, as he complains of their speedy apostasy from his doctrine, (ch. 1. 6;) and as there is no notice of his second journey into that country, it has been supposed, with much probability, that it was written soon after his first, and consequently about A.D. 52 or 53.† It appears that soon after the Apostle had left them, some Judaizing teachers intruded themselves into the churches; drawing them off from the true gospel, to depend on ceremonial observances, and to the vain endeavour of "establishing their own righteousness."† It was in order to oppose this false gospel that St. Paul addressed the Galatians, and after saluting the churches of Galatia, and establishing his apostolic commission against the attacks of the false teachers, he reproves them for departing from that gospel which he had preached to them, and confirmed by the gift of the Holy Ghost;--proves that justification is by faith alone, and not by the deeds of the law, from the example of Abraham, the testimony of Scripture, the curse of the law, the redemption of Christ, and the Abrahamic covenant, which the law could not disannul;--shows the use of the law in connection with the covenant of grace; concludes that all believers are delivered from the law, and made the spiritual seed of Abraham by faith in Christ; illustrates his inference by God's treatment of the Jewish church, which he put under the law, as a father puts a minor under a guardian; shows the weakness and folly of the Galatians in subjecting themselves to the law, and that by submitting themselves to circumcision they become subject to the whole law, and would forfeit the benefits of the covenant of grace; gives them various instructions and exhortations for their Christian conduct, and particularly concerning the right use of their Christian freedom; and concludes with a brief summary of the topics discussed, and by commending them to the grace of Christ.

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Galaten 5)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Efeze 1)