Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 20)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 22)


Lukas 21

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En opziende,1 2  zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.   12Kon 12:9;  2Mark 12:41;

KJV

1 And G1161 he looked up G308, and saw G1492 the rich men G4145 casting G906 their G846 gifts G1435 into G1519 the treasury G1049. 2Kon 12:9; Mark 12:41;

YLT

1 And having looked up, he saw those who did cast their gifts to the treasury--rich men, 2Kon 12:9; Mark 12:41;

WHNU

1 αναβλεψας G308 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ ειδεν G1492 V-2AAI-3S τους G3588 T-APM βαλλοντας G906 V-PAP-APM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN γαζοφυλακιον G1049 N-ASN τα G3588 T-APN δωρα G1435 N-APN αυτων G846 P-GPM πλουσιους G4145 A-APM 2Kon 12:9; Mark 12:41;

Darby

1 And he looked up and saw the rich casting their gifts into the treasury; 2Kon 12:9; Mark 12:41;

TSK - Lukas 21:1

 

1 Christ commends the poor widow.

5 He foretells the destruction of the temple, and of the city Jerusalem;

25 the signs also which shall be before the last day.

34 He exhorts them to be watchful.

 

 

and saw.

Mark 7:11-13; Mark 12:41-44

the treasury.

Joz 6:19; Joz 6:24; 1Kon 14:26; 2Kon 24:13; 2Kron 36:18; Neh 13:13; Matt 27:6

Joh 8:20

 

 

SV

2 En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine [penningen] daarin werpen.

KJV

2 And G1161 he saw G1492 also G2532 a certain G5100 poor G3998 widow G5503 casting G906 in thither G1563 two G1417 mites G3016 .

YLT

2 and he saw also a certain poor widow casting there two mites,

WHNU

2 ειδεν G1492 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ τινα G5100 X-ASF χηραν G5503 N-ASF πενιχραν G3998 A-ASF βαλλουσαν G906 V-PAP-ASF εκει G1563 ADV λεπτα G3016 N-APN δυο G1417 A-NUI

Darby

2 but he saw also a certain poor widow casting therein two mites.

TSK - Lukas 21:2

 

mites.

Mr 12:42; *marg:

 

 

SV

3 En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme3  weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.  32Kor 8:12;

KJV

3 And G2532 he said G2036 , Of a truth G230 I say G3004 unto you G5213 , that G3754 this G3778 poor G4434 widow G5503 hath cast G906 in more than G4119 they all G3956 : 2Kor 8:12;

YLT

3 and he said, `Truly I say to you, that this poor widow did cast in more than all; 2Kor 8:12;

WHNU

3 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αληθως G230 ADV λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF χηρα G5503 N-NSF αυτη G3778 D-NSF η G3588 T-NSF πτωχη G4434 A-NSF πλειον G4119 A-ASN-C παντων G3956 A-GPM εβαλεν G906 V-2AAI-3S 2Kor 8:12;

Darby

3 And he said, Verily I say unto you, that this poor widow has cast in more than all; 2Kor 8:12;

TSK - Lukas 21:3

 

Of.

Luk 4:25; Luk 9:27; Luk 12:44; Hand 4:27; Hand 10:34

more.

Ex 35:21-29; Mark 12:43; Mark 12:44; Mark 14:8; Mark 14:9; 2Kor 8:2; 2Kor 8:3; 2Kor 8:12; 2Kor 9:6; 2Kor 9:7

 

 

SV

4 Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, [daarin] geworpen. [Mark 13:11];

KJV

4 For G1063 all G537 these G3778 have of G1537 their G846 abundance G4052 cast G906 in unto G1519 the offerings G1435 of God G2316 : but G1161 she G3778 G846 of G1537 her G846 penury G5303 hath cast G906 in all G537 the living G979 that G3739 she had G2192 . [Mark 13:11];

YLT

4 for all these out of their superabundance did cast into the gifts to God, but this one out of her want, all the living that she had, did cast in.' [Mark 13:11];

WHNU

4 παντες G3956 A-NPM γαρ G1063 CONJ ουτοι G3778 D-NPM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN περισσευοντος G4052 V-PAP-GSN αυτοις G846 P-DPM εβαλον G906 V-2AAI-3P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN δωρα G1435 N-APN αυτη G846 P-NSF δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM υστερηματος G5303 N-GSN αυτης G846 P-GSF παντα G3956 A-ASM τον G3588 T-ASM βιον G979 N-ASM ον G3739 R-ASM ειχεν G2192 V-IAI-3S εβαλεν G906 V-2AAI-3S [Mark 13:11];

Darby

4 for all these out of their abundance have cast into the gifts [of God] ; but she out of her need has cast in all the living which she had. [Mark 13:11];

TSK - Lukas 21:4

 

all.

Luk 8:43; Luk 15:12; Hand 2:44; Hand 2:45; Hand 4:34

 

 

SV

5 En4 5  als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij:   4Matt 24:1;  5Mark 13:1;  [Jes 13:10];

KJV

5 And G2532 as some G5100 spake G3004 of G4012 the temple G2411, how G3754 it was adorned G2885 with goodly G2570 stones G3037 and G2532 gifts G334 , he said G2036 , Matt 24:1; Mark 13:1; [Jes 13:10];

YLT

5 And certain saying about the temple, that with goodly stones and devoted things it hath been adorned, he said, Matt 24:1; Mark 13:1; [Jes 13:10];

WHNU

5 και G2532 CONJ τινων G5100 X-GPM λεγοντων G3004 V-PAP-GPM περι G4012 PREP του G3588 T-GSN ιερου G2411 N-GSN οτι G3754 CONJ λιθοις G3037 N-DPM καλοις G2570 A-DPM και G2532 CONJ αναθημασιν G334 N-DPN κεκοσμηται G2885 V-RPI-3S ειπεν G2036 V-2AAI-3S Matt 24:1; Mark 13:1; [Jes 13:10];

Darby

5 And as some spoke of the temple, that it was adorned with goodly stones and consecrated offerings, he said, Matt 24:1; Mark 13:1; [Jes 13:10];

TSK - Lukas 21:5

 

as.

Matt 24:1; Matt 24:2; Mark 13:1; Mark 13:2; Joh 2:20

 

 

SV

6 [Wat] deze dingen [aangaat], die gij aanschouwt, er6 7 8  zullen dagen komen, in welke niet [een] steen op [den anderen] steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken.    61Kon 9:7;  7Micha 3:12;  8Luk 19:44;  [Matt 10:21];

KJV

6 [As for] these things G5023 which G3739 ye behold G2334 , the days G2250 will come G2064 , in G1722 the which G3739 there shall G863 not G3756 be left G863 one stone G3037 upon G1909 another G3037 , that G3739 shall G2647 not G3756 be thrown down G2647. 1Kon 9:7; Micha 3:12; Luk 19:44; [Matt 10:21];

YLT

6 `These things that ye behold--days will come, in which there shall not be left a stone upon a stone, that shall not be thrown down.' 1Kon 9:7; Micha 3:12; Luk 19:44; [Matt 10:21];

WHNU

6 ταυτα G5023 D-APN α G3739 R-APN θεωρειτε G2334 V-PAI-2P ελευσονται G2064 V-FDI-3P ημεραι G2250 N-NPF εν G1722 PREP αις G3739 R-DPF ουκ G3756 PRT-N αφεθησεται G863 V-FPI-3S λιθος G3037 N-NSM επι G1909 PREP λιθω G3037 N-DSM   ωδε G5602 ADV ος G3739 R-NSM ου G3756 PRT-N καταλυθησεται G2647 V-FPI-3S 1Kon 9:7; Micha 3:12; Luk 19:44; [Matt 10:21];

Darby

6 [ As to] these things which ye are beholding, days are coming in which there shall not be left stone upon stone which shall not be thrown down. 1Kon 9:7; Micha 3:12; Luk 19:44; [Matt 10:21];

TSK - Lukas 21:6

 

there.

Luk 19:44-48; 1Kon 9:7-9; 2Kron 7:20-22; Jes 64:10; Jes 64:11; Jer 7:11-14

Jer 26:6; Jer 26:9; Jer 26:18; Klaagl 2:6-8; Klaagl 4:1; Klaagl 5:18; Ezech 7:20-22; Dan 9:26; Dan 9:27

Micha 3:12; Zach 11:1; Zach 14:2; Matt 24:2; Mark 13:2; Hand 6:13; Hand 6:14

 

 

SV

7 En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden? [Matt 24:3]; [Mark 13:3]; [Luk 17:21];

KJV

7 And G1161 they asked G1905 him G846 , saying G3004 , Master G1320 , but G3767 when G4219 shall G2071 these things G5023 be G2071 ? and G2532 what G5101 sign G4592 [will there be] when G3752 these things G5023 shall G3195 come to pass G1096? [Matt 24:3]; [Mark 13:3]; [Luk 17:21];

YLT

7 And they questioned him, saying, `Teacher, when, then, shall these things be? and what [is] the sign when these things may be about to happen?' [Matt 24:3]; [Mark 13:3]; [Luk 17:21];

WHNU

7 επηρωτησαν G1905 V-AAI-3P δε G1161 CONJ αυτον G846 P-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM διδασκαλε G1320 N-VSM ποτε G4219 PRT-I ουν G3767 CONJ ταυτα G5023 D-NPN εσται G2071 V-FXI-3S και G2532 CONJ τι G5101 I-NSN το G3588 T-NSN σημειον G4592 N-NSN οταν G3752 CONJ μελλη G3195 V-PAS-3S ταυτα G5023 D-NPN γινεσθαι G1096 V-PNN [Matt 24:3]; [Mark 13:3]; [Luk 17:21];

Darby

7 And they asked him saying, Teacher, when then shall these things be; and what [is] the sign when these things are going to take place? [Matt 24:3]; [Mark 13:3]; [Luk 17:21];

TSK - Lukas 21:7

 

when.

Luk 21:32; Dan 12:6; Dan 12:8; Matt 24:3; Mark 13:3; Mark 13:4; Joh 21:21; Joh 21:22; Hand 1:6; Hand 1:7

what.

Luk 21:20; Luk 21:21; Luk 21:27; Luk 21:28; Matt 24:15; Matt 24:16; Mark 13:14

 

 

SV

8 En9 10 11 12 13 14  Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want15 16  velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de Christus]; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na.         9Jer 29:8;  10Matt 24:4;  11Efez 5:6;  12Kol 2:18;  132Thess 2:2;  141Joh 4:1;  15Jer 14:14;  16Jer 23:21;  [Matt 24:23]; [Mark 13:21];

KJV

8 And G1161 he said G2036 , Take heed G991 that ye be G4105 not G3361 deceived G4105 : for G1063 many G4183 shall come G2064 in G1909 my G3450 name G3686 , saying G3004 , G3754 I G1473 am G1510 [Christ]; and G2532 the time G2540 draweth near G1448: go ye G4198 not G3361 therefore G3767 after G3694 them G846 .1

  1and the time: or, and, The time  Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; 2Thess 2:2; 1Joh 4:1; Jer 14:14; Jer 23:21; [Matt 24:23]; [Mark 13:21];

YLT

8 And he said, `See--ye may not be led astray, for many shall come in my name, saying--I am [he] , and the time hath come nigh; go not on then after them; Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; 2Thess 2:2; 1Joh 4:1; Jer 14:14; Jer 23:21; [Matt 24:23]; [Mark 13:21];

WHNU

8 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036$TB G991 V-PAM-2P μη G3361 PRT-N πλανηθητε G4105 V-APS-2P πολλοι G4183 A-NPM γαρ G1063 CONJ ελευσονται G2064 V-FDI-3P επι G1909 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS λεγοντες G3004 V-PAP-NPM εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καιρος G2540 N-NSM ηγγικεν G1448 V-RAI-3S μη G3361 PRT-N πορευθητε G4198 V-AOS-2P οπισω G3694 ADV αυτων G846 P-GPM Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; 2Thess 2:2; 1Joh 4:1; Jer 14:14; Jer 23:21; [Matt 24:23]; [Mark 13:21];

Darby

8 And he said, See that ye be not led astray, for many shall come in my name, saying, *I* am [he] , and the time is drawn nigh: go ye not [therefore] after them. Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; 2Thess 2:2; 1Joh 4:1; Jer 14:14; Jer 23:21; [Matt 24:23]; [Mark 13:21];

TSK - Lukas 21:8

 

Take.

Jer 29:8; Matt 24:4; Matt 24:5; Matt 24:11; Matt 24:23-25; Mark 13:5; Mark 13:6; Mark 13:21-23; 2Kor 11:13-15

Efez 5:6; 2Thess 2:3; 2Thess 2:9-11; 2Tim 3:13; 1Joh 4:1; 2Joh 1:7; Openb 12:9

for.

Joh 5:43; Hand 5:36; Hand 5:37; Hand 8:9; Hand 8:10

and the time.  or, and, The time.

Matt 3:2; Matt 4:17; Openb 1:3

 

 

SV

9 En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar [nog] is terstond het einde niet.

KJV

9 But G1161 when G3752 ye shall hear G191 of wars G4171 and G2532 commotions G181, be G4422 not G3361 terrified G4422 : for G1063 these things G5023 must G1163 first G4412 come to pass G1096; but G235 the end G5056 [is] not G3756 by and by G2112 .

YLT

9 and when ye may hear of wars and uprisings, be not terrified, for it behoveth these things to happen first, but the end [is] not immediately.'

WHNU

9 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ ακουσητε G191 V-AAS-2P πολεμους G4171 N-APM και G2532 CONJ ακαταστασιας G181 N-APF μη G3361 PRT-N πτοηθητε G4422 V-APS-2P δει G1163 V-PQI-3S γαρ G1063 CONJ ταυτα G5023 D-NPN γενεσθαι G1096 V-2ADN πρωτον G4412 ADV αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N ευθεως G2112 ADV το G3588 T-NSN τελος G5056 N-NSN

Darby

9 And when ye shall hear of wars and tumults, be not terrified, for these things must first take place, but the end is not immediately.

TSK - Lukas 21:9

 

when.

Luk 21:18; Luk 21:19; Ps 27:1-3; Ps 46:1; Ps 46:2; Ps 112:7; Spr 3:25; Spr 3:26; Jes 8:12; Jes 51:12; Jes 51:13

Jer 4:19; Jer 4:20; Matt 24:6-8; Mark 13:7; Mark 13:8

but.

Luk 21:8; Luk 21:28

 

 

SV

10 Toen zeide Hij tot hen: Het17  [ene] volk zal tegen het [andere] volk opstaan, en het [ene] koninkrijk tegen het [andere] koninkrijk.  17Jes 19:2;

KJV

10 Then G5119 said he G3004 unto them G846 , Nation G1484 shall rise G1453 against G1909 nation G1484 , and G2532 kingdom G932 against G1909 kingdom G932 : Jes 19:2;

YLT

10 Then said he to them, `Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, Jes 19:2;

WHNU

10 τοτε G5119 ADV ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM εγερθησεται G1453 V-FPI-3S εθνος G1484 N-NSN επ G1909 PREP εθνος G1484 N-ASN και G2532 CONJ βασιλεια G932 N-NSF επι G1909 PREP βασιλειαν G932 N-ASF Jes 19:2;

Darby

10 Then he said to them, Nation shall rise up against nation, and kingdom against kingdom; Jes 19:2;

TSK - Lukas 21:10

 

Nation shall.This portended the dissensions, insurrections, and mutual slaughter of the Jews, the open wars of different tetrarchies, and the civil wars in Italy between Otho and Vitellius.

2Kron 15:5; 2Kron 15:6; Haggai 2:21; Haggai 2:22; Zach 14:2; Zach 14:3; Zach 14:13; Mark 13:8; Hand 2:19; Hand 2:20; Hand 11:28

Hebr 12:27; Openb 6:2-12

 

 

SV

11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden. [Matt 24:9];

KJV

11 And G5037 great G3173 earthquakes G4578 shall be G2071 in G2596 divers places G5117, and G2532 famines G3042 , and G2532 pestilences G3061; and G5037 fearful sights G5400 and G2532 great G3173 signs G4592 shall there be G2071 from G575 heaven G3772 . [Matt 24:9];

YLT

11 great shakings also in every place, and famines, and pestilences, there shall be; fearful things also, and great signs from heaven there shall be; [Matt 24:9];

WHNU

11 σεισμοι G4578 N-NPM τε G5037 PRT μεγαλοι G3173 A-NPM και G2532 CONJ κατα G2596 PREP τοπους G5117 N-APM   λοιμοι G3061 N-NPM και G2532 CONJ λιμοι G3042 N-NPM λιμοι G3042 N-NPM και G2532 CONJ λοιμοι G3061 N-NPM εσονται G2071 V-FXI-3P φοβητρα G5400 N-NPN τε G5037 PRT και G2532 CONJ απ G575 PREP ουρανου G3772 N-GSM σημεια G4592 N-NPN μεγαλα G3173 A-NPN εσται G2071 V-FXI-3S [Matt 24:9];

Darby

11 there shall be both great earthquakes in different places, and famines and pestilences; and there shall be fearful sights and great signs from heaven. [Matt 24:9];

TSK - Lukas 21:11

 

and great signs.

Luk 21:25-27; Matt 24:29; Matt 24:30

 

 

SV

12 Maar18 19 20 21 22  vóór dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en [u] vervolgen, [u] overleverende in de synagogen en gevangenissen;23 24 25 26  en gij zult getrokken worden voor koningen27  en stadhouders, om Mijns Naams wil.           18Matt 10:17;  19Matt 24:9;  20Mark 13:9;  21Joh 16:2;  22Openb 2:10;  23Hand 4:3;  24Hand 5:18;  25Hand 12:4;  26Hand 16:24;  27Hand 25:23;

KJV

12 But G1161 before G4253 all G537 these G5130 , they shall lay G1911 their G846 hands G5495 on G1909 you G5209 , and G2532 persecute G1377 [you], delivering G3860 [you] up G1519 to the synagogues G4864, and G2532 into prisons G5438, being brought G71 before G1909 kings G935 and G2532 rulers G2232 for G1752 my G3450 name's G3686 sake G1752 . Matt 10:17; Matt 24:9; Mark 13:9; Joh 16:2; Openb 2:10; Hand 4:3; Hand 5:18; Hand 12:4; Hand 16:24; Hand 25:23;

YLT

12 and before all these, they shall lay on you their hands, and persecute, delivering up to synagogues and prisons, being brought before kings and governors for my name's sake; Matt 10:17; Matt 24:9; Mark 13:9; Joh 16:2; Openb 2:10; Hand 4:3; Hand 5:18; Hand 12:4; Hand 16:24; Hand 25:23;

WHNU

12 προ G4253 PREP δε G1161 CONJ τουτων G5130 D-GPN παντων G3956 A-GPN επιβαλουσιν G1911 V-FAI-3P εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ διωξουσιν G1377 V-FAI-3P παραδιδοντες G3860 V-PAP-NPM εις G1519 PREP τας G3588 T-APF συναγωγας G4864 N-APF και G2532 CONJ φυλακας G5438 N-APF απαγομενους G520 V-PPP-APM επι G1909 PREP βασιλεις G935 N-APM και G2532 CONJ ηγεμονας G2232 N-APM ενεκεν G1752 ADV του G3588 T-GSN ονοματος G3686 N-GSN μου G3450 P-1GS Matt 10:17; Matt 24:9; Mark 13:9; Joh 16:2; Openb 2:10; Hand 4:3; Hand 5:18; Hand 12:4; Hand 16:24; Hand 25:23;

Darby

12 But before all these things they shall lay their hands upon you and persecute you, delivering [you] up to synagogues and prisons, bringing [you] before kings and governors on account of my name; Matt 10:17; Matt 24:9; Mark 13:9; Joh 16:2; Openb 2:10; Hand 4:3; Hand 5:18; Hand 12:4; Hand 16:24; Hand 25:23;

TSK - Lukas 21:12

 

before.

Luk 11:49-51; Matt 10:16-25; Matt 22:6; Matt 23:34-36; Matt 24:9; Matt 24:10; Mark 13:9-13

Joh 15:20; Joh 16:2; Joh 16:3; Hand 4:3-7; Hand 5:17-19; Hand 5:40; Hand 6:12-15; Hand 7:57-60; Hand 8:3; Hand 9:4

Hand 12:1-4; Hand 16:22-26; Hand 21:30; Hand 21:31; Hand 22:30; Hand 24:1-9; Hand 25:1; Hand 25:2; Hand 25:11; Hand 25:12; Hand 25:22-25

Hand 26:2-11; 1Thess 2:15; 1Thess 2:16; 1Petr 4:12-14; Openb 2:10

for.

1Pe 2:13

 

 

SV

13 En [dit] zal u overkomen tot een getuigenis.

KJV

13 And G1161 it shall turn G576 to you G5213 for G1519 a testimony G3142.

YLT

13 and it shall become to you for a testimony.

WHNU

13 αποβησεται G576 V-FDI-3S υμιν G5213 P-2DP εις G1519 PREP μαρτυριον G3142 N-ASN

Darby

13 but it shall turn out to you for a testimony.

TSK - Lukas 21:13

 

Filipp 1:28; 1Thess 3:3; 1Thess 3:4; 2Thess 1:5

 

 

SV

14 Neemt28 29  dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, [hoe] gij u verantwoorden zult;   28Matt 10:19;  29Mark 13:11;  [Luk 12:11];

KJV

14 Settle G5087 [it] therefore G3767 in G1519 your G5216 hearts G2588 , not G3361 to meditate before G4304 what ye shall answer G626 : Matt 10:19; Mark 13:11; [Luk 12:11];

YLT

14 `Settle, then, to your hearts, not to meditate beforehand to reply, Matt 10:19; Mark 13:11; [Luk 12:11];

WHNU

14 θετε G5087 V-2AAM-2P ουν G3767 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF υμων G5216 P-2GP μη G3361 PRT-N προμελεταν G4304 V-PAN απολογηθηναι G626 V-AON Matt 10:19; Mark 13:11; [Luk 12:11];

Darby

14 Settle therefore in your hearts not to meditate beforehand [your] defence, Matt 10:19; Mark 13:11; [Luk 12:11];

TSK - Lukas 21:14

 

Luk 12:11; Luk 12:12; Matt 10:19; Matt 10:20; Mark 13:11

 

 

SV

15 Want30 31 32 33  Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten.     30Ex 4:12;  31Jes 54:17;  32Matt 10:19;  33Hand 6:10;  [Matt 24:29];

KJV

15 For G1063 I G1473 will give G1325 you G5213 a mouth G4750 and G2532 wisdom G4678 , which G3739 all G3956 your G5213 adversaries G480 shall G1410 not G3756 be able G1410 to gainsay G471 nor G3761 resist G436 . Ex 4:12; Jes 54:17; Matt 10:19; Hand 6:10; [Matt 24:29];

YLT

15 for I will give to you a mouth and wisdom that all your opposers shall not be able to refute or resist. Ex 4:12; Jes 54:17; Matt 10:19; Hand 6:10; [Matt 24:29];

WHNU

15 εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S υμιν G5213 P-2DP στομα G4750 N-ASN και G2532 CONJ σοφιαν G4678 N-ASF η G3739 R-DSF ου G3756 PRT-N δυνησονται G1410 V-FDI-3P αντιστηναι G436 V-2AAN η G3739 R-DSF αντειπειν G471 V-2AAN απαντες G537 A-NPM οι G3588 T-NPM αντικειμενοι G480 V-PNP-NPM υμιν G5213 P-2DP Ex 4:12; Jes 54:17; Matt 10:19; Hand 6:10; [Matt 24:29];

Darby

15 for *I* will give you a mouth and wisdom which all your opposers shall not be able to reply to or resist. Ex 4:12; Jes 54:17; Matt 10:19; Hand 6:10; [Matt 24:29];

TSK - Lukas 21:15

 

I will.

Luk 24:45; Ex 4:11; Ex 4:12; Spr 2:6; Jer 1:9; Hand 2:4; Hand 4:8-13; Hand 4:31-33; Efez 6:19

Kol 4:3; Kol 4:4; Jak 1:5

which.

Hand 6:10; Hand 24:25; Hand 26:28; 2Tim 4:16; 2Tim 4:17

 

 

SV

16 En34  gij zult overgeleverd worden ook van ouders, en broeders, en magen, en vrienden; en zij zullen er [sommigen] uit u doden.35 36     34Micha 7:6;  35Hand 7:59;  36Hand 12:2;

KJV

16 And G1161 ye shall be betrayed G3860 both G2532 by G5259 parents G1118 , and G2532 brethren G80 , and G2532 kinsfolks G4773 , and G2532 friends G5384 ; and G2532 [some] of G1537 you G5216 shall they cause to be put to death G2289 . Micha 7:6; Hand 7:59; Hand 12:2;

YLT

16 `And ye shall be delivered up also by parents, and brothers, and kindred, and friends, and they shall put of you to death; Micha 7:6; Hand 7:59; Hand 12:2;

WHNU

16 παραδοθησεσθε G3860 V-FPI-2P δε G1161 CONJ και G2532 CONJ υπο G5259 PREP γονεων G1118 N-GPM και G2532 CONJ αδελφων G80 N-GPM και G2532 CONJ συγγενων G4773 A-GPM και G2532 CONJ φιλων G5384 A-GPM και G2532 CONJ θανατωσουσιν G2289 V-FAI-3P εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP Micha 7:6; Hand 7:59; Hand 12:2;

Darby

16 But ye will be delivered up even by parents and brethren and relations and friends, and they shall put to death [some] from among you, Micha 7:6; Hand 7:59; Hand 12:2;

TSK - Lukas 21:16

 

ye shall.

Jer 9:4; Jer 12:6; Micha 7:5; Micha 7:6; Matt 10:21; Mark 13:12

and some.

Hand 7:59; Hand 12:2; Hand 26:10; Hand 26:11; Openb 2:13; Openb 6:9; Openb 12:11

 

 

SV

17 En37 38  gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.   37Matt 10:22;  38Mark 13:13;

KJV

17 And G2532 ye shall be G2071 hated G3404 of G5259 all G3956 [men] for G1223 my G3450 name's sake G3686. Matt 10:22; Mark 13:13;

YLT

17 and ye shall be hated by all because of my name-- Matt 10:22; Mark 13:13;

WHNU

17 και G2532 CONJ εσεσθε G2071 V-FXI-2P μισουμενοι G3404 V-PPP-NPM υπο G5259 PREP παντων G3956 A-GPM δια G1223 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS Matt 10:22; Mark 13:13;

Darby

17 and ye will be hated of all for my name's sake. Matt 10:22; Mark 13:13;

TSK - Lukas 21:17

 

ye.

Matt 10:22; Matt 24:9; Mark 13:13; Joh 7:7; Joh 15:19; Joh 17:14

for.

Luk 6:22; Matt 5:11; Joh 15:21; Hand 9:16; 2Kor 4:5; 2Kor 4:11; 2Kor 12:10; Filipp 1:29

1Petr 4:14; Openb 2:3

 

 

SV

18 Doch39 40 41 42  niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.     391Sam 14:45;  402Sam 14:11;  411Kon 1:52;  42Matt 10:30;  [Luk 12:7];

KJV

18 But G2532 there shall not G3364 an hair G2359 of G1537 your G5216 head G2776 perish G622 . 1Sam 14:45; 2Sam 14:11; 1Kon 1:52; Matt 10:30; [Luk 12:7];

YLT

18 and a hair out of your head shall not perish; 1Sam 14:45; 2Sam 14:11; 1Kon 1:52; Matt 10:30; [Luk 12:7];

WHNU

18 και G2532 CONJ θριξ G2359 N-NSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF υμων G5216 P-2GP ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N αποληται G622 V-2AMS-3S 1Sam 14:45; 2Sam 14:11; 1Kon 1:52; Matt 10:30; [Luk 12:7];

Darby

18 And a hair of your head shall in no wise perish. 1Sam 14:45; 2Sam 14:11; 1Kon 1:52; Matt 10:30; [Luk 12:7];

TSK - Lukas 21:18

 

Luk 12:7; 1Sam 14:45; 1Sam 25:29; 2Sam 14:11; Matt 10:30; Hand 27:34

 

 

SV

19 Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. [Matt 10:22]; [Matt 24:13]; [Mark 13:13]; [Hebr 10:36];

KJV

19 In G1722 your G5216 patience G5281 possess ye G2932 your G5216 souls G5590 . [Matt 10:22]; [Matt 24:13]; [Mark 13:13]; [Hebr 10:36];

YLT

19 in your patience possess ye your souls. [Matt 10:22]; [Matt 24:13]; [Mark 13:13]; [Hebr 10:36];

WHNU

19 εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF υπομονη G5281 N-DSF υμων G5216 P-2GP   κτησεσθε G2932 V-FDI-2P κτησασθε G2932 V-ADM-2P τας G3588 T-APF ψυχας G5590 N-APF υμων G5216 P-2GP [Matt 10:22]; [Matt 24:13]; [Mark 13:13]; [Hebr 10:36];

Darby

19 By your patient endurance gain your souls. [Matt 10:22]; [Matt 24:13]; [Mark 13:13]; [Hebr 10:36];

TSK - Lukas 21:19

 

Luk 8:15; Ps 27:13; Ps 27:14; Ps 37:7; Ps 40:1; Rom 2:7; Rom 5:3; Rom 8:25; Rom 15:4; 1Thess 1:3

2Thess 3:5; Hebr 6:11; Hebr 6:15; Hebr 10:36; Jak 1:3; Jak 5:7-11; Openb 1:9; Openb 2:2; Openb 2:3; Openb 3:10

Openb 13:10; Openb 14:12

 

 

SV

20 Maar43 44 45  wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.    43Dan 9:27;  44Matt 24:15;  45Mark 13:14;

KJV

20 And G1161 when G3752 ye shall see G1492 Jerusalem G2419 compassed G2944 with G5259 armies G4760 , then G5119 know G1097 that G3754 the desolation G2050 thereof G846 is nigh G1448 . Dan 9:27; Matt 24:15; Mark 13:14;

YLT

20 `And when ye may see Jerusalem surrounded by encampments, then know that come nigh did her desolation; Dan 9:27; Matt 24:15; Mark 13:14;

WHNU

20 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ ιδητε G1492 V-2AAS-2P κυκλουμενην G2944 V-PPP-ASF υπο G5259 PREP στρατοπεδων G4760 N-GPN ιερουσαλημ G2419 N-PRI τοτε G5119 ADV γνωτε G1097 V-2AAM-2P οτι G3754 CONJ ηγγικεν G1448 V-RAI-3S η G3588 T-NSF ερημωσις G2050 N-NSF αυτης G846 P-GSF Dan 9:27; Matt 24:15; Mark 13:14;

Darby

20 But when ye see Jerusalem encompassed with armies, then know that its desolation is drawn nigh. Dan 9:27; Matt 24:15; Mark 13:14;

TSK - Lukas 21:20

 

Luk 21:7; Luk 19:43; Dan 9:27; Matt 24:15; Mark 13:14

 

 

SV

21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. [Mark 13:14];

KJV

21 Then G5119 let them G5343 which are in G1722 Judaea G2449 flee G5343 to G1519 the mountains G3735; and G2532 let them G1633 which are in G1722 the midst G3319 of it G846 depart out G1633; and G2532 let G1525 not G3361 them that are in G1722 the countries G5561 enter G1525 thereinto G1519 G846 . [Mark 13:14];

YLT

21 then those in Judea, let them flee to the mountains; and those in her midst, let them depart out; and those in the countries, let them not come in to her; [Mark 13:14];

WHNU

21 τοτε G5119 ADV οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ιουδαια G2449 N-DSF φευγετωσαν G5343 V-PAM-3P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN ορη G3735 N-APN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN αυτης G846 P-GSF εκχωρειτωσαν G1633 V-PAM-3P και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF χωραις G5561 N-DPF μη G3361 PRT-N εισερχεσθωσαν G1525 V-PNM-3P εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF [Mark 13:14];

Darby

21 Then let those who are in Judaea flee to the mountains, and those who are in the midst of it depart out, and those who are in the country not enter into it; [Mark 13:14];

TSK - Lukas 21:21

 

flee.Accordingly, when Cestius Gallus came against Jerusalem, and unexpectedly raised the siege, Josephus states, that many of the noble Jews departed out of the city, as out of a sinking ship; and when Vespasian afterwards drew towards it, a great multitude fled to the mountains.  And we learn from Eusebius, and Epiphanius, that at this juncture, all who believed in Christ left Jerusalem, and removed to Pella, and other places beyond Jordan; and so escaped the general shipwreck of their country, that we do not read of one who perished in Jerusalem.

Luk 17:31-33; Gen 19:17; Gen 19:26; Ex 9:20; Ex 9:21; Spr 22:3; Matt 24:16; Mark 13:15

and let them.

Num 16:26; Jer 6:1; Jer 35:11; Jer 37:12; Openb 18:4

 

 

SV

22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat46 47 48  alles vervuld worde, dat geschreven is.    46Dan 9:26-27;  47Matt 24:15;  48Mark 13:14;

KJV

22 For G3754 these G3778 be G1526 the days G2250 of vengeance G1557, that all things G3956 which G3588 are written G1125 may be fulfilled G4137 . Dan 9:26-27; Matt 24:15; Mark 13:14;

YLT

22 because these are days of vengeance, to fulfil all things that have been written. Dan 9:26-27; Matt 24:15; Mark 13:14;

WHNU

22 οτι G3754 CONJ ημεραι G2250 N-NPF εκδικησεως G1557 N-GSF αυται G3778 D-NPF εισιν G1526 V-PXI-3P του G3588 T-GSM πλησθηναι G4130 V-APN παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN γεγραμμενα G1125 V-RPP-APN Dan 9:26-27; Matt 24:15; Mark 13:14;

Darby

22 for these are days of avenging, that all the things that are written may be accomplished. Dan 9:26-27; Matt 24:15; Mark 13:14;

TSK - Lukas 21:22

 

the days.

Jes 34:8; Jes 61:2; Jer 51:6; Rom 2:5; 2Petr 2:9; 2Petr 3:7

all.

Lev 26:14-33; Deut 28:15-68; Deut 29:19-28; Deut 32:34; Deut 32:43; Ps 69:22-28; Ps 149:7-9

Jes 65:12-16; Dan 9:26; Dan 9:27; Zach 11:1-3; Zach 14:1; Zach 14:2; Mal 4:1; Mark 13:19; Mark 13:20

 

 

SV

23 Doch wee den bevruchten en den zogenden [vrouwen] in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.

KJV

23 But G1161 woe G3759 unto G1722 them that are with child G1064 G2192 , and G2532 to them that give suck G2337 , in G1722 those G1565 days G2250 ! for G1063 there shall be G2071 great G3173 distress G318 in G1909 the land G1093 , and G2532 wrath G3709 upon G1722 this G5129 people G2992 .

YLT

23 `And woe to those with child, and to those giving suck, in those days; for there shall be great distress on the land, and wrath on this people;

WHNU

23 ουαι G3759 INJ ταις G3588 T-DPF εν G1722 PREP γαστρι G1064 N-DSF εχουσαις G2192 V-PAP-DPF και G2532 CONJ ταις G3588 T-DPF θηλαζουσαις G2337 V-PAP-DPF εν G1722 PREP εκειναις G1565 D-DPF ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF εσται G2071 V-FXI-3S γαρ G1063 CONJ αναγκη G318 N-NSF μεγαλη G3173 A-NSF επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ οργη G3709 N-NSF τω G3588 T-DSM λαω G2992 N-DSM τουτω G5129 D-DSM

Darby

23 But woe to them that are with child and to them who give suck in those days, for there shall be great distress upon the land and wrath upon this people.

TSK - Lukas 21:23

 

woe.

Luk 23:29; Deut 28:56; Deut 28:57; Klaagl 4:10; Hebr 9:12-17; Hebr 13:16; Matt 24:19; Mark 13:17

great.

Luk 19:27; Luk 19:43; Matt 21:41; Matt 21:44; 1Thess 2:16; Hebr 10:26-31; Jak 5:1; 1Petr 4:17

 

 

SV

24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat49  de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.  49Rom 11:25;

KJV

24 And G2532 they shall fall G4098 by the edge G4750 of the sword G3162, and G2532 shall be led away captive G163 into G1519 all G3956 nations G1484 : and G2532 Jerusalem G2419 shall be G2071 trodden down G3961 of G5259 the Gentiles G1484, until G891 the times G2540 of the Gentiles G1484 be fulfilled G4137 . Rom 11:25;

YLT

24 and they shall fall by the mouth of the sword, and shall be led captive to all the nations, and Jerusalem shall be trodden down by nations, till the times of nations be fulfilled. Rom 11:25;

WHNU

24 και G2532 CONJ πεσουνται G4098 V-FNI-3P στοματι G4750 N-DSN μαχαιρης G3162 N-GSF και G2532 CONJ αιχμαλωτισθησονται G163 V-FPI-3P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ ιερουσαλημ G2419 N-PRI εσται G2071 V-FXI-3S πατουμενη G3961 V-PPP-NSM υπο G5259 PREP εθνων G1484 N-GPN αχρις G891 PREP ου G3739 R-GSM πληρωθωσιν G4137 V-APS-3P   [και G2532 CONJ εσονται] G2071 V-FXI-3P καιροι G2540 N-NPM εθνων G1484 N-GPN Rom 11:25;

Darby

24 And they shall fall by the edge of the sword, and be led captive into all the nations; and Jerusalem shall be trodden down of [the] nations until [the] times of [the] nations be fulfilled. Rom 11:25;

TSK - Lukas 21:24

 

led.

De 28:64-68

Jerusalem.

Jes 5:5; Jes 63:18; Klaagl 1:15; Openb 11:2

until.

Jes 66:12; Jes 66:19; Dan 9:27; Dan 12:7; Mal 1:11; Rom 11:25

 

 

SV

25 En50 51 52 53 54 55 56  er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;        50Jes 13:10;  51Ezech 32:7;  52Joel 2:31;  53Joel 3:15;  54Matt 24:29;  55Mark 13:24;  56Openb 6:12;

KJV

25 And G2532 there shall be G2071 signs G4592 in G1722 the sun G2246 , and G2532 in the moon G4582, and G2532 in the stars G798; and G2532 upon G1909 the earth G1093 distress G4928 of nations G1484, with G1722 perplexity G640; the sea G2281 and G2532 the waves G4535 roaring G2278 ; Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Mark 13:24; Openb 6:12;

YLT

25 `And there shall be signs in sun, and moon, and stars, and on the land [is] distress of nations with perplexity, sea and billow roaring; Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Mark 13:24; Openb 6:12;

WHNU

25 και G2532 CONJ εσονται G2071 V-FXI-3P σημεια G4592 N-NPN εν G1722 PREP ηλιω G2246 N-DSM και G2532 CONJ σεληνη G4582 N-DSF και G2532 CONJ αστροις G798 N-DPN και G2532 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF συνοχη G4928 N-NSF εθνων G1484 N-GPN εν G1722 PREP απορια G640 N-DSF ηχους G2279 N-GSN θαλασσης G2281 N-GSF και G2532 CONJ σαλου G4535 N-GSM Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Mark 13:24; Openb 6:12;

Darby

25 And there shall be signs in sun and moon and stars, and upon the earth distress of nations in perplexity [at] the roar of the sea and rolling waves, Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Mark 13:24; Openb 6:12;

TSK - Lukas 21:25

 

signs.

Jes 13:10; Jes 13:13; Jes 13:14; Jes 24:23; Jer 4:23; Ezech 32:7; Ezech 32:8; Joel 2:30; Joel 2:31

Amos 8:9; Amos 8:10; Matt 24:29; Matt 27:45; Mark 13:24; Mark 13:26; Mark 15:33; Hand 2:19; 2Petr 3:10-12

Openb 6:12-14; Openb 20:11

upon.

Da 12:1

with.

Jes 22:4; Jes 22:5; Micha 7:4

the sea.

Ps 46:3; Ps 93:3; Ps 93:4; Jes 5:30; Jes 51:15

 

 

SV

26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

KJV

26 Men's G444 hearts failing them G674 for G575 fear G5401 , and G2532 for looking after G4329 those things which are coming on G1904 the earth G3625 : for G1063 the powers G1411 of heaven G3772 shall be shaken G4531.

YLT

26 men fainting at heart from fear, and expectation of the things coming on the world, for the powers of the heavens shall be shaken.

WHNU

26 αποψυχοντων G674 V-PAP-GPM ανθρωπων G444 N-GPM απο G575 PREP φοβου G5401 N-GSM και G2532 CONJ προσδοκιας G4329 N-GSF των G3588 T-GPM επερχομενων G1904 V-PNP-GPM τη G3588 T-DSF οικουμενη G3625 N-DSF αι G3588 T-NPF γαρ G1063 CONJ δυναμεις G1411 N-NPF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM σαλευθησονται G4531 V-FPI-3P

Darby

26 men ready to die through fear and expectation of what is coming on the habitable earth, for the powers of the heavens shall be shaken.

TSK - Lukas 21:26

 

hearts.

Lev 26:36; Deut 28:32-34; Deut 28:65-67; Hebr 10:26; Hebr 10:27

for the.

Matt 24:29; Mark 13:25; 2Petr 3:10-12

 

 

SV

27 En57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.           57Dan 7:10;  58Matt 16:27;  59Matt 24:30;  60Matt 25:31;  61Matt 26:64;  62Mark 13:26;  63Mark 14:62;  64Hand 1:11;  652Thess 1:10;  66Openb 1:7;

KJV

27 And G2532 then G5119 shall they see G3700 the Son G5207 of man G444 coming G2064 in G1722 a cloud G3507 with G3326 power G1411 and G2532 great G4183 glory G1391 . Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Mark 13:26; Mark 14:62; Hand 1:11; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

YLT

27 `And then they shall see the Son of Man, coming in a cloud, with power and much glory; Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Mark 13:26; Mark 14:62; Hand 1:11; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

WHNU

27 και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV οψονται G3700 V-FDI-3P τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM εν G1722 PREP νεφελη G3507 N-DSF μετα G3326 PREP δυναμεως G1411 N-GSF και G2532 CONJ δοξης G1391 N-GSF πολλης G4183 A-GSF Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Mark 13:26; Mark 14:62; Hand 1:11; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

Darby

27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; Mark 13:26; Mark 14:62; Hand 1:11; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

TSK - Lukas 21:27

 

see.

Dan 7:13; Matt 24:30; Matt 26:64; Mark 13:26; Hand 1:9-11; Openb 1:7; Openb 14:14

with.

Matt 16:27; Matt 16:28; Matt 25:31

 

 

SV

28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat67  uw verlossing nabij is.  67Rom 8:23;  [Efez 4:30];

KJV

28 And G1161 when these things G5130 begin G756 to come to pass G1096, then look up G352 , and G2532 lift up G1869 your G5216 heads G2776 ; for G1360 your G5216 redemption G629 draweth nigh G1448 . Rom 8:23; [Efez 4:30];

YLT

28 and these things beginning to happen bend yourselves back, and lift up your heads, because your redemption doth draw nigh.' Rom 8:23; [Efez 4:30];

WHNU

28 αρχομενων G756 V-PMP-GPM δε G1161 CONJ τουτων G5130 D-GPM γινεσθαι G1096 V-PNN ανακυψατε G352 V-AAM-2P και G2532 CONJ επαρατε G1869 V-AAM-2P τας G3588 T-APF κεφαλας G2776 N-APF υμων G5216 P-2GP διοτι G1360 CONJ εγγιζει G1448 V-PAI-3S η G3588 T-NSF απολυτρωσις G629 N-NSF υμων G5216 P-2GP Rom 8:23; [Efez 4:30];

Darby

28 But when these things begin to come to pass, look up and lift up your heads, because your redemption draws nigh. Rom 8:23; [Efez 4:30];

TSK - Lukas 21:28

 

look.

Ps 98:5-9; Jes 12:1-3; Jes 25:8; Jes 25:9; Jes 60:1; Jes 60:2

redemption.

Rom 8:19; Rom 8:23; Efez 1:14; Efez 4:30

 

 

SV

29 En68 69  Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.   68Matt 24:32;  69Mark 13:28;

KJV

29 And G2532 he spake G2036 to them G846 a parable G3850 ; Behold G1492 the fig tree G4808, and G2532 all G3956 the trees G1186 ; Matt 24:32; Mark 13:28;

YLT

29 And he spake a simile to them: `See the fig-tree, and all the trees, Matt 24:32; Mark 13:28;

WHNU

29 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S παραβολην G3850 N-ASF αυτοις G846 P-DPM ιδετε G1492 V-2AAM-2P την G3588 T-ASF συκην G4808 N-ASF και G2532 CONJ παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN δενδρα G1186 N-APN Matt 24:32; Mark 13:28;

Darby

29 And he spoke a parable to them: Behold the fig-tree and all the trees; Matt 24:32; Mark 13:28;

TSK - Lukas 21:29

 

Behold.

Matt 24:32-35; Mark 13:28-30

 

 

SV

30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij [dat] ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.

KJV

30 When G3752 they now G2235 shoot forth G4261, ye see G991 and know G1097 of G575 your own selves G1438 that G3754 summer G2330 is G2076 now G2235 nigh at hand G1451.

YLT

30 when they may now cast forth, having seen, of yourselves ye know that now is the summer nigh;

WHNU

30 οταν G3752 CONJ προβαλωσιν G4261 V-2AAS-3P ηδη G2235 ADV βλεποντες G991 V-PAP-NPM αφ G575 PREP εαυτων G1438 F-3GPM γινωσκετε G1097 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ ηδη G2235 ADV εγγυς G1451 ADV το G3588 T-NSN θερος G2330 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

30 when they already sprout, ye know of your own selves, [on] looking [at them] , that already the summer is near.

TSK - Lukas 21:30

 

30

 

 

SV

31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

KJV

31 So G3779 likewise G2532 ye G5210 , when G3752 ye see G1492 these things G5023 come to pass G1096 , know ye G1097 that G3754 the kingdom G932 of God G2316 is G2076 nigh at hand G1451.

YLT

31 so also ye, when ye may see these things happening, ye know that near is the reign of God;

WHNU

31 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP οταν G3752 CONJ ιδητε G1492 V-2AAS-2P ταυτα G5023 D-APN γινομενα G1096 V-PNP-APN γινωσκετε G1097 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ εγγυς G1451 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

31 So also *ye*, when ye see these things take place, know that the kingdom of God is near.

TSK - Lukas 21:31

 

when.

Luk 12:51-57; Matt 16:1-4

the kingdom.

Hebr 10:37; Jak 5:9; 1Petr 4:7

 

 

SV

32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.

KJV

32 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , G3754 This G3778 generation G1074 shall G3928 not G3364 pass away G3928 , G302 till G2193 all G3956 be fulfilled G1096.

YLT

32 verily I say to you--This generation may not pass away till all may have come to pass;

WHNU

32 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N παρελθη G3928 V-2AAS-3S η G3588 T-NSF γενεα G1074 N-NSF αυτη G3778 D-NSF εως G2193 CONJ   [αν] G302 PRT αν G302 PRT παντα G3956 A-APN γενηται G1096 V-2ADS-3S

Darby

32 Verily I say unto you, that this generation shall in no wise pass away until all come to pass.

TSK - Lukas 21:32

 

Luk 11:50; Luk 11:51; Matt 16:28; Matt 23:36; Matt 24:34; Mark 13:30

 

 

SV

33 De70 71 72 73  hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.     70Ps 102:26;  71Jes 51:6;  72Matt 24:35;  73Hebr 1:11;

KJV

33 Heaven G3772 and G2532 earth G1093 shall pass away G3928: but G1161 my G3450 words G3056 shall G3928 not G3364 pass away G3928 . Ps 102:26; Jes 51:6; Matt 24:35; Hebr 1:11;

YLT

33 the heaven and the earth shall pass away, but my words may not pass away. Ps 102:26; Jes 51:6; Matt 24:35; Hebr 1:11;

WHNU

33 ο G3588 T-NSM ουρανος G3772 N-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF παρελευσονται G3928 V-FDI-3P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ λογοι G3056 N-NPM μου G3450 P-1GS ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N παρελευσονται G3928 V-FDI-3P Ps 102:26; Jes 51:6; Matt 24:35; Hebr 1:11;

Darby

33 The heaven and the earth shall pass away, but my words shall in no wise pass away. Ps 102:26; Jes 51:6; Matt 24:35; Hebr 1:11;

TSK - Lukas 21:33

 

Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Matt 5:18; Matt 24:35; Mark 13:31; 1Petr 1:25

2Petr 3:7-14; Openb 20:11

 

 

SV

34 En74 75 76  wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens [over] kome.    74Rom 13:13;  751Thess 5:6;  761Petr 4:7;  [Spr 23:20]; [Luk 12:40]; [Efez 5:18];

KJV

34 And G1161 take heed G4337 to yourselves G1438, lest at any time G3379 your G5216 hearts G2588 be overcharged G925 with G1722 surfeiting G2897, and G2532 drunkenness G3178, and G2532 cares G3308 of this life G982, and G2532 [so] that G1565 day G2250 come G2186 upon G1909 you G5209 unawares G160 . Rom 13:13; 1Thess 5:6; 1Petr 4:7; [Spr 23:20]; [Luk 12:40]; [Efez 5:18];

YLT

34 `And take heed to yourselves, lest your hearts may be weighed down with surfeiting, and drunkenness, and anxieties of life, and suddenly that day may come on you, Rom 13:13; 1Thess 5:6; 1Petr 4:7; [Spr 23:20]; [Luk 12:40]; [Efez 5:18];

WHNU

34 προσεχετε G4337 V-PAM-2P δε G1161 CONJ εαυτοις G1438 F-3DPM μηποτε G3379 ADV βαρηθωσιν G916 V-APS-3P   αι G3588 T-NPF καρδιαι G2588 N-NPF υμων G5216 P-2GP υμων G5216 P-2GP αι G3588 T-NPF καρδιαι G2588 N-NPF εν G1722 PREP κραιπαλη G2897 N-DSF και G2532 CONJ μεθη G3178 N-DSF και G2532 CONJ μεριμναις G3308 N-DPF βιωτικαις G982$TB G2532 CONJ επιστη G2186 V-2AAS-3S εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP αιφνιδιος G160 A-NSM η G3588 T-NSF ημερα G2250 N-NSF εκεινη G1565 D-NSF Rom 13:13; 1Thess 5:6; 1Petr 4:7; [Spr 23:20]; [Luk 12:40]; [Efez 5:18];

Darby

34 But take heed to yourselves lest possibly your hearts be laden with surfeiting and drinking and cares of life, and that day come upon you suddenly unawares; Rom 13:13; 1Thess 5:6; 1Petr 4:7; [Spr 23:20]; [Luk 12:40]; [Efez 5:18];

TSK - Lukas 21:34

 

take.

Luk 21:8; Luk 17:3; Mark 13:9; Hebr 12:15

your hearts.

Luk 12:45; Lev 10:9; Spr 21:4; Jes 28:7; Jes 56:10-12; Hos 4:11; Rom 13:11-13

1Thess 5:6-8; 1Petr 4:3-7

surfeiting.

Deut 29:19; 1Sam 25:36; Jes 28:1-3; 1Kor 5:11; 1Kor 6:10; Gal 5:20

cares.

Luk 8:14; Luk 10:41; Matt 13:22; Mark 4:19; Filipp 4:6

that day.

Luk 12:46; Ps 35:8; Matt 24:39-50; Mark 13:35-37; 1Thess 5:2-4; 2Petr 3:10; 2Petr 3:14

Re 3:3

 

 

SV

35 Want77 78 79 80  gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.     771Thess 5:2;  782Petr 3:10;  79Openb 3:3;  80Openb 16:15;

KJV

35 For G1063 as G5613 a snare G3803 shall it come G1904 on G1909 all G3956 them that dwell G2521 on G1909 the face G4383 of the whole G3956 earth G1093 . 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 3:3; Openb 16:15;

YLT

35 for as a snare it shall come on all those dwelling on the face of all the land, 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 3:3; Openb 16:15;

WHNU

35 ως G5613 ADV παγις G3803 N-NSF επεισελευσεται G1904 V-FDI-3S γαρ G1063 CONJ επι G1909 PREP παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM καθημενους G2521 V-PNP-APM επι G1909 PREP προσωπον G4383 N-ASN πασης G3956 A-GSF της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 3:3; Openb 16:15;

Darby

35 for as a snare shall it come upon all them that dwell upon the face of the whole earth. 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 3:3; Openb 16:15;

TSK - Lukas 21:35

 

as.

Ps 11:6; Pred 9:12; Jes 24:17; Jes 24:18; Jer 48:43; Jer 48:44; Openb 16:15

dwell.

Luk 17:37; Gen 7:4; Hand 17:26

of the whole earth.Or, "of this whole land; the land of Judea, on which these heavy judgments were to fall."

 

 

SV

36 Waakt81 82 83 84 85  dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.      81Matt 24:42;  82Matt 25:13;  83Mark 13:33;  84Luk 12:40;  851Thess 5:6;

KJV

36 Watch ye G69 therefore G3767 , and pray G1189 always G1722 G3956 G2540 , that G2443 ye may be accounted worthy G2661 to escape G1628 all G3956 these things G5023 that shall G3195 come to pass G1096, and G2532 to stand G2476 before G1715 the Son G5207 of man G444 . Matt 24:42; Matt 25:13; Mark 13:33; Luk 12:40; 1Thess 5:6;

YLT

36 watch ye, then, in every season, praying that ye may be accounted worthy to escape all these things that are about to come to pass, and to stand before the Son of Man.' Matt 24:42; Matt 25:13; Mark 13:33; Luk 12:40; 1Thess 5:6;

WHNU

36 αγρυπνειτε G69 V-PAM-2P δε G1161 CONJ εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSM καιρω G2540 N-DSM δεομενοι G1189 V-PNP-NPM ινα G2443 CONJ κατισχυσητε G2729 V-PAS-2P εκφυγειν G1628 V-2AAN ταυτα G3778 D-APN παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN μελλοντα G3195 V-PAP-APN γινεσθαι G1096 V-PNN και G2532 CONJ σταθηναι G2476 V-APN εμπροσθεν G1715 PREP του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Matt 24:42; Matt 25:13; Mark 13:33; Luk 12:40; 1Thess 5:6;

Darby

36 Watch therefore, praying at every season, that ye may be accounted worthy to escape all these things which are about to come to pass, and to stand before the Son of man. Matt 24:42; Matt 25:13; Mark 13:33; Luk 12:40; 1Thess 5:6;

TSK - Lukas 21:36

 

Watch.

Luk 12:37-40; Matt 24:42; Matt 25:13; Matt 26:41; Mark 13:33; Mark 13:37; 1Kor 16:13; 2Tim 4:5

1Petr 4:7; 1Petr 5:8

pray.

Luk 18:1; Job 27:10; Hand 10:2; Efez 6:18; Efez 6:19; Kol 4:2; 1Thess 5:17

accounted.

Luk 20:35; 2Thess 1:5; 2Thess 1:6

stand.

Ps 1:5; Mal 3:2; Efez 6:13; Efez 6:14; 1Joh 2:28; Judas 1:24

 

 

SV

37 Des86  daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg, genaamd den Olijf [berg]86Joh 8:2;

KJV

37 And G1161 in the day time G2250 he was G2258 teaching G1321 in G1722 the temple G2411; and G1161 at night G3571 he went out G1831, and abode G835 in G1519 the mount G3735 that is called G2564 [the mount] of Olives G1636 . Joh 8:2;

YLT

37 And he was during the days in the temple teaching, and during the nights, going forth, he was lodging at the mount called of Olives; Joh 8:2;

WHNU

37 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ τας G3588 T-APF ημερας G2250 N-APF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN διδασκων G1321 V-PAP-NSM τας G3588 T-APF δε G1161 CONJ νυκτας G3571 N-APF εξερχομενος G1831 V-PNP-NSM ηυλιζετο G835 V-INI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN το G3588 T-ASN καλουμενον G2564 V-PPP-ASN ελαιων G1636 N-GPF Joh 8:2;

Darby

37 And by day he was teaching in the temple, and by night, going out, he remained abroad on the mountain called [the mount] of Olives; Joh 8:2;

TSK - Lukas 21:37

 

the day time.

Luk 22:39; Matt 21:17; Mark 11:12; Joh 12:1

mount.

Luk 19:37; Zach 14:4; Matt 26:30; Hand 1:12

 

 

SV

38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.

KJV

38 And G2532 all G3956 the people G2992 came early in the morning G3719 to G4314 him G846 in G1722 the temple G2411, for to hear G191 him G846 .

YLT

38 and all the people were coming early unto him in the temple to hear him.

WHNU

38 και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM ωρθριζεν G3719 V-IAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN ακουειν G191 V-PAN αυτου G846 P-GSM

Darby

38 and all the people came early in the morning to him in the temple to hear him.

TSK - Lukas 21:38

 

Joh 8:1; Joh 8:2

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 20)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 22)