Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 14)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 16)


Johannes 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.

KJV

1 I G1473 am G1510 the true G228 vine G288 , and G2532 my G3450 Father G3962 is G2076 the husbandman G1092.

YLT

1 `I am the true vine, and my Father is the husbandman;

WHNU

1 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF αμπελος G288 N-NSF η G3588 T-NSF αληθινη G228 A-NSF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM γεωργος G1092 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

1 I am the true vine, and my Father is the husbandman.

TSK - Johannes 15:1

 

1 The union of Christ and his members shown under the parable of a vine.

18 The hatred of the world.

26 The office of the Holy Ghost.

 

 

true.

Joh 1:9; Joh 1:17; Joh 6:32; Joh 6:55; 1Joh 2:8

vine.

Gen 49:10; Gen 49:11; Ps 80:8-19; Jes 4:2; Jes 5:1-7; Jer 2:21; Jer 12:10; Ezech 15:2-6

Hos 10:1; Zach 3:8; Matt 21:33; Luk 13:6

husbandman.

Hoogl 7:12; Hoogl 8:11; Hoogl 8:12; Jes 27:2; Jes 27:3; Jes 60:21; Jes 61:3; Matt 20:1; Mark 12:1; 1Kor 3:9

 

 

SV

2 Alle1  rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.  1Matt 15:13;

KJV

2 Every G3956 branch G2814 in G1722 me G1698 that G846 beareth G5342 not G3361 fruit G2590 he taketh away G142: and G2532 every G3956 [branch] that beareth G5342 fruit G2590 , he purgeth G2508 it G846 , that G2443 it may bring forth G5342 more G4119 fruit G2590 . Matt 15:13;

YLT

2 every branch in me not bearing fruit, He doth take it away, and every one bearing fruit, He doth cleanse by pruning it, that it may bear more fruit; Matt 15:13;

WHNU

2 παν G3956 A-ASN κλημα G2814 N-ASN εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS μη G3361 PRT-N φερον G5342 V-PAP-ASN καρπον G2590 N-ASM αιρει G142 V-PAI-3S αυτο G846 P-ASN και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN το G3588 T-ASN καρπον G2590 N-ASM φερον G5342 V-PAP-ASN καθαιρει G2508 V-PAI-3S αυτο G846 P-ASN ινα G2443 CONJ καρπον G2590 N-ASM πλειονα G4119 A-ASM-C φερη G5342 V-PAS-3S Matt 15:13;

Darby

2 [ As to] every branch in me not bearing fruit, he takes it away; and [as to] every one bearing fruit, he purges it that it may bring forth more fruit. Matt 15:13;

TSK - Johannes 15:2

 

branch.

Joh 17:12; Matt 3:10; Matt 15:13; Matt 21:19; Luk 8:13; Luk 13:7-9; 1Kor 13:1; Hebr 6:7; Hebr 6:8

1Jo 2:19

and.

Job 17:9; Ps 51:7-13; Spr 4:18; Jes 27:9; Jes 29:19; Hos 6:3; Mal 3:3

Matt 3:12; Matt 13:12; Matt 13:33; Rom 5:3-5; Rom 8:28; 2Kor 4:17; 2Kor 4:18; Filipp 1:9-11

1Thess 5:23; 1Thess 5:24; Tit 2:14; Hebr 6:7; Hebr 12:10; Hebr 12:11; Hebr 12:15; Openb 3:19

may.

Joh 15:8; Joh 15:16; Gal 5:22; Gal 5:23; Filipp 1:11; Kol 1:5-10

 

 

SV

3 Gijlieden2  zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.  2Joh 13:10;

KJV

3 Now G2235 ye G5210 are G2075 clean G2513 through G1223 the word G3056 which G3739 I have spoken G2980 unto you G5213 . Joh 13:10;

YLT

3 already ye are clean, because of the word that I have spoken to you; Joh 13:10;

WHNU

3 ηδη G2235 ADV υμεις G5210 P-2NP καθαροι G2513 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM ον G3739 R-ASM λελαληκα G2980 V-RAI-1S υμιν G5213 P-2DP Joh 13:10;

Darby

3 Ye are already clean by reason of the word which I have spoken to you. Joh 13:10;

TSK - Johannes 15:3

 

Joh 13:10; Joh 17:17; Efez 5:26; 1Petr 1:22

 

 

SV

4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

KJV

4 Abide G3306 in G1722 me G1698 , and I G2504 in G1722 you G5213 . As G2531 the branch G2814 cannot G3756 G1410 bear G5342 fruit G2590 of G575 itself G1438 , except G3362 it abide G3306 in G1722 the vine G288 ; no more G3761 G3779 can ye G5210 , except G3362 ye abide G3306 in G1722 me G1698 .

YLT

4 remain in me, and I in you, as the branch is not able to bear fruit of itself, if it may not remain in the vine, so neither ye, if ye may not remain in me.

WHNU

4 μεινατε G3306 V-AAM-2P εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP καθως G2531 ADV το G3588 T-NSN κλημα G2814 N-NSN ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S καρπον G2590 N-ASM φερειν G5342 V-PAN αφ G575 PREP εαυτου G1438 F-3GSM εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N μενη G3306 V-PAS-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αμπελω G288 N-DSF ουτως G3779 ADV ουδε G3761 ADV υμεις G5210 P-2NP εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS μενητε G3306 V-PAS-2P

Darby

4 Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine, thus neither [can] ye unless ye abide in me.

TSK - Johannes 15:4

 

Abide.

Joh 6:68; Joh 6:69; Joh 8:31; Hoogl 8:5; Luk 8:15; Hand 11:23; Hand 14:22; Gal 2:20; Kol 1:23

Kol 2:6; 1Thess 3:5; Hebr 10:39; 1Joh 2:6; 1Joh 2:24-28; 2Joh 1:9; Judas 1:20; Judas 1:21

I.

Joh 6:56; Joh 14:20; Joh 17:23; Rom 8:9; Rom 8:10; 2Kor 13:5; Efez 3:17; Kol 1:27

As.

Jes 27:10; Jes 27:11; Ezech 15:2-5; Hos 14:8; 2Kor 12:8-10; Gal 2:20; Filipp 1:11

 

 

SV

5 Ik ben de Wijnstok, [en] gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. [1Kor 1:9];

KJV

5 I G1473 am G1510 the vine G288 , ye G5210 [are] the branches G2814: He that abideth G3306 in G1722 me G1698 , and I G2504 in G1722 him G846 , the same G3778 bringeth forth G5342 much G4183 fruit G2590 : for G3754 without G5565 me G1700 ye can G1410 do G4160 nothing G3756 G3762 .1

  1without me: or, severed from me  [1Kor 1:9];

YLT

5 `I am the vine, ye the branches; he who is remaining in me, and I in him, this one doth bear much fruit, because apart from me ye are not able to do anything; [1Kor 1:9];

WHNU

5 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF αμπελος G288 N-NSF υμεις G5210 P-2NP τα G3588 T-NPN κληματα G2814 N-NPN ο G3588 T-NSM μενων G3306 V-PAP-NSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM ουτος G3778 D-NSM φερει G5342 V-PAI-3S καρπον G2590 N-ASM πολυν G4183 A-ASM οτι G3754 CONJ χωρις G5565 ADV εμου G1700 P-1GS ου G3756 PRT-N δυνασθε G1410 V-PNI-2P ποιειν G4160 V-PAN ουδεν G3762 A-ASN [1Kor 1:9];

Darby

5 I am the vine, ye [are] the branches. He that abides in me and I in him, *he* bears much fruit; for without me ye can do nothing. [1Kor 1:9];

TSK - Johannes 15:5

 

vine.

Rom 12:5; 1Kor 10:16; 1Kor 12:12; 1Kor 12:27; 1Petr 2:4

same.

Joh 12:24; Spr 11:30; Hos 4:8; Luk 13:6-9; Rom 6:22; Rom 7:4; 2Kor 9:10; Gal 5:22

Efez 5:9; Filipp 1:11; Filipp 4:13; Filipp 4:17; Kol 1:6; Kol 1:10; Jak 1:17; 2Petr 1:2-18; 2Petr 3:18

without.  or, severed from.

Ac 4:12

can.

Joh 5:19; Joh 9:33; 2Kor 13:8; Filipp 4:13

 

 

SV

6 Zo3  iemand in Mij niet blijft, die4 5 6  is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.     3Ezech 15:2;  4Matt 3:10;  5Matt 7:19;  6Kol 1:23;

KJV

6 If G3362 a man G5100 abide G3306 not G3362 in G1722 me G1698 , he is cast G906 forth G1854 as G5613 a branch G2814 , and G2532 is withered G3583; and G2532 men gather G4863 them G846 , and G2532 cast G906 [them] into G1519 the fire G4442 , and G2532 they are burned G2545. Ezech 15:2; Matt 3:10; Matt 7:19; Kol 1:23;

YLT

6 if any one may not remain in me, he was cast forth without as the branch, and was withered, and they gather them, and cast to fire, and they are burned; Ezech 15:2; Matt 3:10; Matt 7:19; Kol 1:23;

WHNU

6 εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM μενη G3306 V-PAS-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS εβληθη G906 V-API-3S εξω G1854 ADV ως G5613 ADV το G3588 T-NSN κλημα G2814 N-NSN και G2532 CONJ εξηρανθη G3583 V-API-3S και G2532 CONJ συναγουσιν G4863 V-PAI-3P αυτα G846 P-APN και G2532 CONJ εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πυρ G4442 N-ASN βαλλουσιν G906 V-PAI-3P και G2532 CONJ καιεται G2545 V-PPI-3S Ezech 15:2; Matt 3:10; Matt 7:19; Kol 1:23;

Darby

6 Unless any one abide in me he is cast out as the branch, and is dried up; and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ezech 15:2; Matt 3:10; Matt 7:19; Kol 1:23;

TSK - Johannes 15:6

 

he.

Job 15:30; Ps 80:15; Jes 14:19; Jes 27:10; Ezech 15:3-7; Ezech 17:9; Ezech 19:12-14

Matt 3:10; Matt 7:19; Matt 13:41; Matt 27:5; Hebr 6:7; Hebr 6:8; Hebr 10:27; 2Petr 2:20; 1Joh 2:19

Judas 1:12; Judas 1:13; Openb 20:15; Openb 21:8

 

 

SV

7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.           7Jer 29:12;  8Matt 7:7;  9Matt 21:22;  10Mark 11:24;  11Luk 11:9;  12Joh 14:13;  13Joh 16:24;  14Jak 1:5;  151Joh 3:22;  161Joh 5:14;

KJV

7 If G1437 ye abide G3306 in G1722 me G1698 , and G2532 my G3450 words G4487 abide G3306 in G1722 you G5213 , ye shall ask G154 what G3739 G1437 ye will G2309 , and G2532 it shall be done G1096 unto you G5213 . Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14;

YLT

7 if ye may remain in me, and my sayings in you may remain, whatever ye may wish ye shall ask, and it shall be done to you. Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14;

WHNU

7 εαν G1437 COND μεινητε G3306 V-AAS-2P εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN ρηματα G4487 N-NPN μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP μεινη G3306 V-AAS-3S ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND θελητε G2309 V-PAS-2P αιτησασθε G154 V-AMM-2P και G2532 CONJ γενησεται G1096 V-FDI-3S υμιν G5213 P-2DP Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14;

Darby

7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall come to pass to you. Jer 29:12; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 16:24; Jak 1:5; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14;

TSK - Johannes 15:7

 

my.

Joh 8:37; Deut 6:6; Job 23:12; Ps 119:11; Spr 4:4; Jer 15:16; Kol 3:16

1Joh 2:14; 1Joh 2:27; 2Joh 1:1; 2Joh 1:2

ye shall.

Joh 15:16; Joh 14:13; Joh 16:23; Job 22:26; Ps 37:4; Spr 10:24; Jes 58:8; Gal 4:2; Gal 5:16

1Joh 3:22; 1Joh 5:14

 

 

SV

8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

KJV

8 Herein G1722 G5129 is G1392 my G3450 Father G3962 glorified G1392 , that G2443 ye bear G5342 much G4183 fruit G2590 ; so G2532 shall ye be G1096 my G1699 disciples G3101 .

YLT

8 `In this was my Father glorified, that ye may bear much fruit, and ye shall become my disciples.

WHNU

8 εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN εδοξασθη G1392 V-API-3S ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM μου G3450 P-1GS ινα G2443 CONJ καρπον G2590 N-ASM πολυν G4183 A-ASM φερητε G5342 V-PAS-2P και G2532 CONJ γενησθε G1096 V-2ADS-2P εμοι G1698 P-1DS μαθηται G3101 N-NPM

Darby

8 In this is my Father glorified, that ye bear much fruit, and ye shall become disciples of mine.

TSK - Johannes 15:8

 

is.

Ps 92:12-15; Jes 60:21; Jes 61:3; Haggai 1:8; Matt 5:16; 1Kor 6:20; 1Kor 10:31

2Kor 9:10-15; Filipp 1:11; Tit 2:5; Tit 2:10; 1Petr 2:12; 1Petr 4:11

so.

Joh 8:31; Joh 13:35; Matt 5:44; Luk 6:35

 

 

SV

9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. [Jak 4:4];

KJV

9 As G2531 the Father G3962 hath loved G25 me G3165 , so G2504 have G25 I G2504 loved G25 you G5209 : continue ye G3306 in G1722 my G1699 love G26 . [Jak 4:4];

YLT

9 According as the Father did love me, I also loved you, remain in my love; [Jak 4:4];

WHNU

9 καθως G2531 ADV ηγαπησεν G25 V-AAI-3S με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM καγω G2504 P-1NS-C υμας G5209 P-2AP ηγαπησα G25 V-AAI-1S μεινατε G3306 V-AAM-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF τη G3588 T-DSF εμη G1699 S-1DSF [Jak 4:4];

Darby

9 As the Father has loved me, I also have loved you: abide in my love. [Jak 4:4];

TSK - Johannes 15:9

 

the Father.

Joh 15:13; Joh 17:23; Joh 17:26; Efez 3:18; Openb 1:5

continue.

Joh 15:11; 1Joh 2:28; Judas 1:20

 

 

SV

10 Indien17 18 19 20  gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.     17Joh 14:15;  18Joh 14:21;  19Joh 14:23;  201Joh 5:3;  [1Joh 3:24]; [2Joh 1:6];

KJV

10 If G1437 ye keep G5083 my G3450 commandments G1785, ye shall abide G3306 in G1722 my G3450 love G26 ; even as G2531 I G1473 have kept G5083 my G3450 Father's G3962 commandments G1785, and G2532 abide G3306 in G1722 his G846 love G26 . Joh 14:15; Joh 14:21; Joh 14:23; 1Joh 5:3; [1Joh 3:24]; [2Joh 1:6];

YLT

10 if my commandments ye may keep, ye shall remain in my love, according as I the commands of my Father have kept, and do remain in His love; Joh 14:15; Joh 14:21; Joh 14:23; 1Joh 5:3; [1Joh 3:24]; [2Joh 1:6];

WHNU

10 εαν G1437 COND τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF μου G3450 P-1GS τηρησητε G5083 V-AAS-2P μενειτε G3306 V-FAI-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF μου G3450 P-1GS καθως G2531 ADV εγω G1473 P-1NS   του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF τας G3588 T-APF εντολας G1785$TB G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS τετηρηκα G5083 V-RAI-1S και G2532 CONJ μενω G3306 V-PAI-1S αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF Joh 14:15; Joh 14:21; Joh 14:23; 1Joh 5:3; [1Joh 3:24]; [2Joh 1:6];

Darby

10 If ye shall keep my commandments, ye shall abide in my love, as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Joh 14:15; Joh 14:21; Joh 14:23; 1Joh 5:3; [1Joh 3:24]; [2Joh 1:6];

TSK - Johannes 15:10

 

ye keep.

Joh 14:15; Joh 14:21; 1Kor 7:19; 1Thess 4:1; 2Petr 2:21; 1Joh 2:5; 1Joh 3:21-24; 1Joh 5:3

Re 22:14

even.

Joh 4:34; Joh 8:29; Joh 12:49; Joh 14:31; Joh 17:4; Jes 42:1-4; Matt 3:15-17; Hebr 7:26

Hebr 10:5-10; 1Joh 2:1; 1Joh 2:2

 

 

SV

11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

KJV

11 These things G5023 have I spoken G2980 unto you G5213 , that G2443 my G1699 joy G5479 might remain G3306 in G1722 you G5213 , and G2532 [that] your G5216 joy G5479 might be full G4137.

YLT

11 these things I have spoken to you, that my joy in you may remain, and your joy may be full.

WHNU

11 ταυτα G5023 D-APN λελαληκα G2980 V-RAI-1S υμιν G5213 P-2DP ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF χαρα G5479 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP η G1510 V-PXS-3S και G2532 CONJ η G3588 T-NSF χαρα G5479 N-NSF υμων G5216 P-2GP πληρωθη G4137 V-APS-3S

Darby

11 I have spoken these things to you that my joy may be in you, and your joy be full.

TSK - Johannes 15:11

 

my.

Jes 53:11; Jes 62:4; Jer 32:41; Jer 33:9; Zef 3:17; Luk 15:5; Luk 15:9; Luk 15:23; Luk 15:32; 1Joh 1:4

your.

Joh 16:24; Joh 16:33; Joh 17:13; Rom 15:13; 2Kor 1:24; Efez 5:18; Filipp 1:25; 1Thess 5:16

1Petr 1:8; 2Joh 1:12

 

 

SV

12 Dit21 22 23 24 25 26 27 28  is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.         21Lev 19:18;  22Matt 22:39;  23Joh 13:34;  24Efez 5:2;  251Thess 4:9;  261Petr 4:8;  271Joh 3:23;  281Joh 4:21;  [Kol 3:14]; [1Joh 2:8]; [1Joh 3:11]; [2Joh 1:5];

KJV

12 This G3778 is G2076 my G1699 commandment G1785, That G2443 ye love G25 one another G240, as G2531 I have loved G25 you G5209 . Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; [Kol 3:14]; [1Joh 2:8]; [1Joh 3:11]; [2Joh 1:5];

YLT

12 `This is my command, that ye love one another, according as I did love you; Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; [Kol 3:14]; [1Joh 2:8]; [1Joh 3:11]; [2Joh 1:5];

WHNU

12 αυτη G3778 D-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF εντολη G1785 N-NSF η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF ινα G2443 CONJ αγαπατε G25 V-PAS-2P αλληλους G240 C-APM καθως G2531 ADV ηγαπησα G25 V-AAI-1S υμας G5209 P-2AP Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; [Kol 3:14]; [1Joh 2:8]; [1Joh 3:11]; [2Joh 1:5];

Darby

12 This is my commandment, that ye love one another, as I have loved you. Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21; [Kol 3:14]; [1Joh 2:8]; [1Joh 3:11]; [2Joh 1:5];

TSK - Johannes 15:12

 

Joh 13:34; Rom 12:10; Efez 5:2; 1Thess 3:12; 1Thess 4:9; 2Thess 1:3; 1Petr 1:22; 1Petr 3:8; 1Petr 4:8

1Joh 2:7-10; 1Joh 3:11-18; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21

 

 

SV

13 Niemand29 30 31  heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.    29Rom 5:7;  30Efez 5:2;  311Joh 3:16;

KJV

13 Greater G3187 love G26 hath G2192 no man G3762 than G3187 this G5026 , that G2443 a man G5100 lay down G5087 his G846 life G5590 for G5228 his G846 friends G5384 . Rom 5:7; Efez 5:2; 1Joh 3:16;

YLT

13 greater love than this hath no one, that any one his life may lay down for his friends; Rom 5:7; Efez 5:2; 1Joh 3:16;

WHNU

13 μειζονα G3173 A-ASF-C ταυτης G3778 D-GSF αγαπην G26 N-ASF ουδεις G3762 A-NSM εχει G2192 V-PAI-3S ινα G2443 CONJ τις G5100 X-NSM την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM θη G5087 V-2AAS-3S υπερ G5228 PREP των G3588 T-GPM φιλων G5384 A-GPM αυτου G846 P-GSM Rom 5:7; Efez 5:2; 1Joh 3:16;

Darby

13 No one has greater love than this, that one should lay down his life for his friends. Rom 5:7; Efez 5:2; 1Joh 3:16;

TSK - Johannes 15:13

 

Joh 10:11; Joh 10:15; Rom 5:6-8; Efez 5:2; 1Joh 4:7-11

 

 

SV

14 Gij32 33 34 35 36  zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.      32Matt 12:50;  332Kor 5:16;  34Gal 5:6;  35Gal 6:15;  36Kol 3:11;  [Hoogl 1:9]; [Mark 3:35]; [Luk 8:21];

KJV

14 Ye G5210 are G2075 my G3450 friends G5384 , if G1437 ye do G4160 whatsoever G3745 I G1473 command G1781 you G5213 . Matt 12:50; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Gal 6:15; Kol 3:11; [Hoogl 1:9]; [Mark 3:35]; [Luk 8:21];

YLT

14 ye are my friends, if ye may do whatever I command you; Matt 12:50; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Gal 6:15; Kol 3:11; [Hoogl 1:9]; [Mark 3:35]; [Luk 8:21];

WHNU

14 υμεις G5210 P-2NP φιλοι G5384 A-NPM μου G3450 P-1GS εστε G2075 V-PXI-2P εαν G1437 COND ποιητε G4160 V-PAS-2P   ο G3739 R-ASN α G3739 R-APN εγω G1473 P-1NS εντελλομαι G1781 V-PNI-1S υμιν G5213 P-2DP Matt 12:50; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Gal 6:15; Kol 3:11; [Hoogl 1:9]; [Mark 3:35]; [Luk 8:21];

Darby

14 Ye are my friends if ye practise whatever I command you. Matt 12:50; 2Kor 5:16; Gal 5:6; Gal 6:15; Kol 3:11; [Hoogl 1:9]; [Mark 3:35]; [Luk 8:21];

TSK - Johannes 15:14

 

my.

Joh 14:15; Joh 14:28; 2Kron 20:7; Hoogl 5:1; Jes 41:8; Matt 12:50; Luk 12:4; Jak 2:23

if.

Joh 2:5; Joh 13:17; Joh 14:21; 1Joh 5:3

 

 

SV

15 Ik37  heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, [dat] heb Ik u bekend gemaakt.  37Joh 8:26;

KJV

15 Henceforth G3765 I call G3004 you G5209 not G3765 servants G1401 ; for G3754 the servant G1401 knoweth G1492 not G3756 what G5101 his G846 lord G2962 doeth G4160 : but G1161 I have called G2046 you G5209 friends G5384 ; for G3754 all things G3956 that G3739 I have heard G191 of G3844 my G3450 Father G3962 I have made known G1107 unto you G5213 . Joh 8:26;

YLT

15 no more do I call you servants, because the servant hath not known what his lord doth, and you I have called friends, because all things that I heard from my Father, I did make known to you. Joh 8:26;

WHNU

15 ουκετι G3765 ADV λεγω G3004 V-PAI-1S υμας G5209 P-2AP δουλους G1401 N-APM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM δουλος G1401 N-NSM ουκ G3756 PRT-N οιδεν G1492 V-RAI-3S τι G5101 I-ASN ποιει G4160 V-PAI-3S αυτου G846 P-GSM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM υμας G5209 P-2AP δε G1161 CONJ ειρηκα G2046 V-RAI-1S-ATT φιλους G5384 A-APM οτι G3754 CONJ παντα G3956 A-APN α G3739 R-APN ηκουσα G191 V-AAI-1S παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS εγνωρισα G1107 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP Joh 8:26;

Darby

15 I call you no longer bondmen, for the bondman does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things which I have heard of my Father I have made known to you. Joh 8:26;

TSK - Johannes 15:15

 

I call.

Joh 15:20; Joh 12:26; Joh 13:16; Joh 20:17; Gal 4:6; Filem 1:16; Jak 1:1; 2Petr 1:1; Judas 1:1

Re 1:1

friends.

Jas 2:23

all.

Joh 4:19; Joh 17:6-8; Joh 17:26; Gen 18:17-19; 2Kon 6:8-12; Ps 25:14; Amos 3:7; Matt 13:11

Luk 10:23; Hand 20:27; Rom 16:25; Rom 16:26; 1Kor 2:9-12; Efez 1:9; Efez 3:5; Kol 1:26

1Pe 1:11

 

 

SV

16 Gij38 39  hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat40 41 42  gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u [dat] geve.      38Joh 13:18;  39Efez 1:4;  40Matt 28:19;  41Mark 16:15;  42Kol 1:6;  [Hand 10:42]; [Kol 1:10];

KJV

16 Ye G5210 have G1586 not G3756 chosen G1586 me G3165 , but G235 I G1473 have chosen G1586 you G5209 , and G2532 ordained G5087 you G5209 , that G2443 ye G5210 should go G5217 and G2532 bring forth G5342 fruit G2590 , and G2532 [that] your G5216 fruit G2590 should remain G3306: that G2443 whatsoever G3739 G302 G3748 ye shall ask G154 of the Father G3962 in G1722 my G3450 name G3686 , he may give it G1325 you G5213 . Joh 13:18; Efez 1:4; Matt 28:19; Mark 16:15; Kol 1:6; [Hand 10:42]; [Kol 1:10];

YLT

16 `Ye did not choose out me, but I chose out you, and did appoint you, that ye might go away, and might bear fruit, and your fruit might remain, that whatever ye may ask of the Father in my name, He may give you. Joh 13:18; Efez 1:4; Matt 28:19; Mark 16:15; Kol 1:6; [Hand 10:42]; [Kol 1:10];

WHNU

16 ουχ G3756 PRT-N υμεις G5210 P-2NP με G3165 P-1AS εξελεξασθε G1586 V-AMI-2P αλλ G235 CONJ εγω G1473 P-1NS εξελεξαμην G1586 V-AMI-1S υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ εθηκα G5087 V-AAI-1S υμας G5209 P-2AP ινα G2443 CONJ υμεις G5210 P-2NP υπαγητε G5217 V-PAS-2P και G2532 CONJ καρπον G2590 N-ASM φερητε G5342 V-PAS-2P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καρπος G2590 N-NSM υμων G5216 P-2GP μενη G3306 V-PAS-3S ινα G2443 CONJ ο G3739 R-ASN τι G5100 X-ASN αν G302 PRT αιτησητε G154 V-AAS-2P τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS δω G1325 V-2AAS-3S υμιν G5213 P-2DP Joh 13:18; Efez 1:4; Matt 28:19; Mark 16:15; Kol 1:6; [Hand 10:42]; [Kol 1:10];

Darby

16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and have set you that ye should go and [that] ye should bear fruit, and [that] your fruit should abide, that whatsoever ye shall ask the Father in my name he may give you. Joh 13:18; Efez 1:4; Matt 28:19; Mark 16:15; Kol 1:6; [Hand 10:42]; [Kol 1:10];

TSK - Johannes 15:16

 

have not.

Joh 15:19; Joh 6:70; Joh 13:18; Luk 6:13; Hand 1:24; Hand 9:15; Hand 10:41; Hand 22:14; Rom 9:11-16; Rom 9:21

1Joh 4:10; 1Joh 4:19

ordained.

Joh 20:21-23; Joh 21:15-17; Jes 49:1-3; Jer 1:5-7; Matt 28:18; Matt 28:19; Mark 16:15; Mark 16:16

Luk 24:47-49; Hand 1:8; Rom 1:5; Rom 15:15; Rom 15:16; 1Kor 9:16-18; Gal 1:15

Efez 2:10; Kol 1:23; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; 2Tim 2:2; Tit 1:5

bring.

Joh 15:8; Spr 11:30; Jes 27:6; Jes 55:10-13; Micha 5:7; Rom 1:13; Rom 15:16-19

1Kor 3:6; 1Kor 3:7; Kol 1:6; Jak 3:18

that your.

Gen 18:18; Ps 71:18; Ps 78:4-6; Ps 145:4; Zach 1:4-6; Hand 20:25-28; Rom 15:4

1Kor 10:11; 2Tim 3:15-17; Hebr 11:4; 1Petr 1:14-21; 1Petr 3:2; 1Petr 3:15

that whatsoever.

Joh 15:7; Joh 14:13; Joh 14:14; Joh 16:23; Joh 16:24; Matt 21:22

 

 

SV

17 Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. [Mark 11:24]; [Joh 16:23];

KJV

17 These things G5023 I command G1781 you G5213 , that G2443 ye love G25 one another G240. [Mark 11:24]; [Joh 16:23];

YLT

17 `These things I command you, that ye love one another; [Mark 11:24]; [Joh 16:23];

WHNU

17 ταυτα G5023 D-APN εντελλομαι G1781 V-PNI-1S υμιν G5213 P-2DP ινα G2443 CONJ αγαπατε G25 V-PAS-2P αλληλους G240 C-APM [Mark 11:24]; [Joh 16:23];

Darby

17 These things I command you, that ye love one another. [Mark 11:24]; [Joh 16:23];

TSK - Johannes 15:17

 

Joh 15:12; 1Petr 2:17; 1Joh 3:14-17

 

 

SV

18 Indien43  u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.  43Joh 3:13;  [Joh 7:7]; [1Joh 3:13];

KJV

18 If G1487 the world G2889 hate G3404 you G5209 , ye know G1097 that G3754 it hated G3404 me G1691 before G4412 [it hated] you G5216 . Joh 3:13; [Joh 7:7]; [1Joh 3:13];

YLT

18 if the world doth hate you, ye know that it hath hated me before you; Joh 3:13; [Joh 7:7]; [1Joh 3:13];

WHNU

18 ει G1487 COND ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM υμας G5209 P-2AP μισει G3404 V-PAI-3S γινωσκετε G1097 V-PAI-2P G1097 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ εμε G1691 P-1AS πρωτον G4412 ADV υμων G5216 P-2GP μεμισηκεν G3404 V-RAI-3S Joh 3:13; [Joh 7:7]; [1Joh 3:13];

Darby

18 If the world hate you, know that it has hated me before you. Joh 3:13; [Joh 7:7]; [1Joh 3:13];

TSK - Johannes 15:18

 

Joh 15:23-25; Joh 3:20; Joh 7:7; 1Kon 22:8; Jes 49:7; Jes 53:3; Zach 11:8; Matt 5:11; Matt 10:22

Matt 24:9; Mark 13:13; Luk 6:22; Hebr 12:2; Jak 4:4; 1Joh 3:1; 1Joh 3:3; 1Joh 3:13

 

 

SV

19 Indien44 45  gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.   44Joh 17:14;  45Gal 1:10;  [Mark 13:9];

KJV

19 If G1487 ye were G2258 of G1537 the world G2889 , the world G2889 would G302 love G5368 his own G2398 : but G1161 because G3754 ye are G2075 not G3756 of G1537 the world G2889 , but G235 I G1473 have chosen G1586 you G5209 out of G1537 the world G2889 , therefore G5124 G1223 the world G2889 hateth G3404 you G5209 . Joh 17:14; Gal 1:10; [Mark 13:9];

YLT

19 if of the world ye were, the world its own would have been loving, and because of the world ye are not--but I chose out of the world--because of this the world hateth you. Joh 17:14; Gal 1:10; [Mark 13:9];

WHNU

19 ει G1487 COND εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ητε G2258 V-IXI-2P ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM αν G302 PRT το G3588 T-ASN ιδιον G2398 A-ASN εφιλει G5368 V-IAI-3S οτι G3754 CONJ δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM ουκ G3756 PRT-N εστε G2075 V-PXI-2P αλλ G235 CONJ εγω G1473 P-1NS εξελεξαμην G1586 V-AMI-1S υμας G5209 P-2AP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN μισει G3404 V-PAI-3S υμας G5209 P-2AP ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM Joh 17:14; Gal 1:10; [Mark 13:9];

Darby

19 If ye were of the world, the world would love its own; but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, on account of this the world hates you. Joh 17:14; Gal 1:10; [Mark 13:9];

TSK - Johannes 15:19

 

were of the world.

Luk 6:32; 1Joh 4:4; 1Joh 4:5

because.

Joh 15:16; Joh 17:14-16; Efez 1:4-11; Efez 2:2-5; Tit 3:3-7; 1Petr 2:9-12; 1Petr 4:3; 1Joh 3:12

1Joh 5:19; 1Joh 5:20; Openb 12:9; Openb 12:17; Openb 20:7-9

 

 

SV

20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een46 47 48  dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien49 50  zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.      46Matt 10:24;  47Luk 6:40;  48Joh 13:16;  49Matt 24:9;  50Joh 16:2;  [Matt 10:17];

KJV

20 Remember G3421 the word G3056 that G3739 I G1473 said G2036 unto you G5213 , The servant G1401 is G2076 not G3756 greater than G3187 his G846 lord G2962 . If G1487 they have persecuted G1377 me G1691 , they will G1377 also G2532 persecute G1377 you G5209 ; if G1487 they have kept G5083 my G3450 saying G3056 , they will keep G5083 yours G5212 also G2532 . Matt 10:24; Luk 6:40; Joh 13:16; Matt 24:9; Joh 16:2; [Matt 10:17];

YLT

20 `Remember the word that I said to you, A servant is not greater than his lord; if me they did persecute, you also they will persecute; if my word they did keep, yours also they will keep; Matt 10:24; Luk 6:40; Joh 13:16; Matt 24:9; Joh 16:2; [Matt 10:17];

WHNU

20 μνημονευετε G3421 V-PAM-2P του G3588 T-GSM λογου G3056 N-GSM ου G3739 R-GSM εγω G1473 P-1NS ειπον G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S δουλος G1401 N-NSM μειζων G3187 A-NSM-C του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM αυτου G846 P-GSM ει G1487 COND εμε G1691 P-1AS εδιωξαν G1377 V-AAI-3P και G2532 CONJ υμας G5209 P-2AP διωξουσιν G1377 V-FAI-3P ει G1487 COND τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM μου G3450 P-1GS ετηρησαν G5083 V-AAI-3P και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM υμετερον G5212 S-2APM τηρησουσιν G5083 V-FAI-3P Matt 10:24; Luk 6:40; Joh 13:16; Matt 24:9; Joh 16:2; [Matt 10:17];

Darby

20 Remember the word which I said unto you, The bondman is not greater than his master. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my word, they will keep also yours. Matt 10:24; Luk 6:40; Joh 13:16; Matt 24:9; Joh 16:2; [Matt 10:17];

TSK - Johannes 15:20

 

word.

Joh 5:16; Joh 7:32; Joh 8:59; Joh 10:31; Joh 11:57; Joh 13:16; Matt 10:24; Luk 2:34; Luk 6:40

Hand 4:27-30; Hand 7:52-60; 1Thess 2:15

if they have kept.

1Sam 8:7; Jes 53:1-3; Ezech 3:7

 

 

SV

21 Maar51 52  al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.   51Matt 10:22;  52Joh 16:3;  [Joh 17:25];

KJV

21 But G235 all G3956 these things G5023 will they do G4160 unto you G5213 for G1223 my G3450 name's G3686 sake G3450 , because G3754 they know G1492 not G3756 him that sent G3992 me G3165 . Matt 10:22; Joh 16:3; [Joh 17:25];

YLT

21 but all these things will they do to you, because of my name, because they have not known Him who sent me; Matt 10:22; Joh 16:3; [Joh 17:25];

WHNU

21 αλλα G235 CONJ ταυτα G5023 D-APN παντα G3956 A-APN ποιησουσιν G4160 V-FAI-3P εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP δια G1223 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδασιν G1492 V-RAI-3P τον G3588 T-ASM πεμψαντα G3992 V-AAP-ASM με G3165 P-1AS Matt 10:22; Joh 16:3; [Joh 17:25];

Darby

21 But they will do all these things to you on account of my name, because they have not known him that sent me. Matt 10:22; Joh 16:3; [Joh 17:25];

TSK - Johannes 15:21

 

all.

Joh 16:3; Ps 69:7; Jes 66:5; Matt 5:11; Matt 10:18; Matt 10:22; Matt 10:39; Matt 24:9; Luk 6:22; Hand 9:16

1Pe 4:13

because.

Joh 8:19; Joh 8:54; Hand 17:23; Hand 28:25-27; Rom 1:28; 1Kor 2:8; 1Kor 15:34; 2Kor 4:3-6

2Thess 1:8; 1Joh 2:3; 1Joh 2:4

 

 

SV

22 Indien53 54  Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.   53Rom 4:15;  54Rom 5:20;  [Rom 7:8]; [Gal 3:19];

KJV

22 If G1508 I had G2064 not G1508 come G2064 and G2532 spoken G2980 unto them G846 , they had G2192 not G3756 had G2192 sin G266 : but G1161 now G3568 they have G2192 no G3756 cloke G4392 for G4012 their G846 sin G266 .2

  2cloke: or, excuse  Rom 4:15; Rom 5:20; [Rom 7:8]; [Gal 3:19];

YLT

22 if I had not come and spoken to them, they were not having sin; but now pretext they have not for their sin. Rom 4:15; Rom 5:20; [Rom 7:8]; [Gal 3:19];

WHNU

22 ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ηλθον G2064 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ελαλησα G2980 V-AAI-1S αυτοις G846 P-DPM αμαρτιαν G266 N-ASF ουκ G3756 PRT-N ειχοσαν G2192 V-IAI-3P νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ προφασιν G4392 N-ASF ουκ G3756 PRT-N εχουσιν G2192 V-PAI-3P περι G4012 PREP της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF αυτων G846 P-GPM Rom 4:15; Rom 5:20; [Rom 7:8]; [Gal 3:19];

Darby

22 If I had not come and spoken to them, they had not had sin; but now they have no excuse for their sin. Rom 4:15; Rom 5:20; [Rom 7:8]; [Gal 3:19];

TSK - Johannes 15:22

 

they.

Joh 3:18-21; Joh 9:41; Joh 12:48; Joh 19:11; Ezech 2:5; Ezech 33:31-33; Luk 12:46; Hand 17:30

2Kor 2:14-16; Hebr 6:4-8; Jak 4:17

cloke.  or, excuse.

Rom 1:20; Rom 2:1; 1Petr 2:16

 

 

SV

23 Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.

KJV

23 He that hateth G3404 me G1691 hateth G3404 my G3450 Father G3962 also G2532 .

YLT

23 `He who is hating me, doth hate also my Father;

WHNU

23 ο G3588 T-NSM εμε G1691 P-1AS μισων G3404 V-PAP-NSM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM μου G3450 P-1GS μισει G3404 V-PAI-3S

Darby

23 He that hates me hates also my Father.

TSK - Johannes 15:23

 

Joh 8:40-42; 1Joh 2:23; 2Joh 1:9

 

 

SV

24 Indien55  Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.  55Joh 10:37;

KJV

24 If G1508 I had G4160 not G1508 done G4160 among G1722 them G846 the works G2041 which G3739 none G3762 other man G243 did G4160 , they had G2192 not G3756 had G2192 sin G266 : but G1161 now G3568 have they G3708 both G2532 seen G3708 and G2532 hated G3404 both G2532 me G1691 and G2532 my G3450 Father G3962 . Joh 10:37;

YLT

24 if I did not do among them the works that no other hath done, they were not having sin, and now they have both seen and hated both me and my Father; Joh 10:37;

WHNU

24 ει G1487 COND τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN μη G3361 PRT-N εποιησα G4160 V-AAI-1S εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM α G3739 R-APN ουδεις G3762 A-NSM αλλος G243 A-NSM εποιησεν G4160 V-AAI-3S αμαρτιαν G266 N-ASF ουκ G3756 PRT-N ειχοσαν G2192 V-IAI-3P νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ και G2532 CONJ εωρακασιν G3708 V-RAI-3P-ATT και G2532 CONJ μεμισηκασιν G3404 V-RAI-3P και G2532 CONJ εμε G1691 P-1AS και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM μου G3450 P-1GS Joh 10:37;

Darby

24 If I had not done among them the works which no other one has done, they had not had sin; but now they have both seen and hated both me and my Father. Joh 10:37;

TSK - Johannes 15:24

 

If.

Joh 3:2; Joh 5:36; Joh 7:31; Joh 9:32; Joh 10:32; Joh 10:37; Joh 11:47-50; Joh 12:10; Joh 12:37-40; Matt 9:33; Matt 11:5

Matt 11:20-24; Mark 2:12; Luk 10:12-16; Luk 19:37-40; Luk 24:19; Hand 2:22; Hand 10:38

Hebr 2:3; Hebr 2:4

but.

Joh 6:36; Joh 12:45; Joh 14:9; Matt 21:32

hated.

Ex 20:5; Deut 5:9; Ps 81:15; Spr 8:36; Rom 1:30; Rom 8:7; Rom 8:8; 2Tim 3:4; Jak 4:4

 

 

SV

25 Maar [dit geschiedt], opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij56 57  hebben mij zonder oorzaak gehaat.   56Ps 35:19;  57Ps 69:4;

KJV

25 But G235 [this cometh to pass], that G2443 the word G3056 might be fulfilled G4137 that is written G1125 in G1722 their G846 law G3551 , G3754 They hated G3404 me G3165 without a cause G1432. Ps 35:19; Ps 69:4;

YLT

25 but--that the word may be fulfilled that was written in their law--They hated me without a cause. Ps 35:19; Ps 69:4;

WHNU

25 αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ πληρωθη G4137 V-APS-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM αυτων G846 P-GPM γεγραμμενος G1125 V-RPP-NSM οτι G3754 CONJ εμισησαν G3404 V-AAI-3P με G3165 P-1AS δωρεαν G1432 ADV Ps 35:19; Ps 69:4;

Darby

25 But that the word written in their law might be fulfilled, They hated me without a cause. Ps 35:19; Ps 69:4;

TSK - Johannes 15:25

 

the.

Joh 10:34; Joh 19:36; Luk 24:44; Rom 3:19

They.

Ps 7:4; Ps 35:19; Ps 69:4; Ps 109:3

without.

Matt 10:8; Rom 3:24; 2Kor 11:7; Gal 2:21; 2Thess 3:8; Openb 21:6; Openb 22:17

All in Gr.

 

 

SV

26 Maar58 59 60  wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien61  Ik u zenden zal van den Vader, [namelijk] de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.     58Joh 14:26;  59Joh 16:7;  60Hand 5:32;  61Luk 24:49;  [Hand 1:4]; [Hand 2:4];

KJV

26 But G1161 when G3752 the Comforter G3875 is come G2064 , whom G3739 I G1473 will send G3992 unto you G5213 from G3844 the Father G3962, [even] the Spirit G4151 of truth G225 , which G3739 proceedeth G1607 from G3844 the Father G3962, he G1565 shall testify G3140 of G4012 me G1700 : Joh 14:26; Joh 16:7; Hand 5:32; Luk 24:49; [Hand 1:4]; [Hand 2:4];

YLT

26 `And when the Comforter may come, whom I will send to you from the Father--the Spirit of truth, who from the Father doth come forth, he will testify of me; Joh 14:26; Joh 16:7; Hand 5:32; Luk 24:49; [Hand 1:4]; [Hand 2:4];

WHNU

26 οταν G3752 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM παρακλητος G3875 N-NSM ον G3739 R-ASM εγω G1473 P-1NS πεμψω G3992 V-FAI-1S υμιν G5213 P-2DP παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF ο G3739 R-NSN παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM εκπορευεται G1607 V-PNI-3S εκεινος G1565 D-NSM μαρτυρησει G3140 V-FAI-3S περι G4012 PREP εμου G1700 P-1GS Joh 14:26; Joh 16:7; Hand 5:32; Luk 24:49; [Hand 1:4]; [Hand 2:4];

Darby

26 But when the Comforter is come, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes forth from with the Father, *he* shall bear witness concerning me; Joh 14:26; Joh 16:7; Hand 5:32; Luk 24:49; [Hand 1:4]; [Hand 2:4];

TSK - Johannes 15:26

 

when.

Joh 14:16; Joh 14:17; Joh 14:26; Joh 16:7; Joh 16:13; Joh 16:14; Luk 24:49; Hand 2:33

which.

Joh 8:42; Openb 22:1

he.

Joh 16:14; Joh 16:15; Hand 2:32; Hand 2:33; Hand 5:32; Hand 15:8; 1Kor 1:6; Hebr 2:4; 1Joh 5:6-10

 

 

SV

27 En62 63 64  gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.    62Hand 1:8;  63Hand 1:21;  64Hand 5:32;  [Hand 2:32];

KJV

27 And G1161 ye G5210 also G2532 shall bear witness G3140, because G3754 ye have been G2075 with G3326 me G1700 from G575 the beginning G746. Hand 1:8; Hand 1:21; Hand 5:32; [Hand 2:32];

YLT

27 and ye also do testify, because from the beginning ye are with me. Hand 1:8; Hand 1:21; Hand 5:32; [Hand 2:32];

WHNU

27 και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ μαρτυρειτε G3140 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS εστε G2075 V-PXI-2P Hand 1:8; Hand 1:21; Hand 5:32; [Hand 2:32];

Darby

27 and ye too bear witness, because ye are with me from [the] beginning. Hand 1:8; Hand 1:21; Hand 5:32; [Hand 2:32];

TSK - Johannes 15:27

 

ye also.

Joh 21:24; Luk 24:48; Hand 1:8; Hand 1:21; Hand 1:22; Hand 3:15; Hand 4:20; Hand 4:33; Hand 10:39-42; Hand 13:31

Hand 18:5; Hand 23:11; 1Petr 5:1; 1Petr 5:12; 2Petr 1:16-18; Openb 1:2; Openb 1:9

have.

Mark 1:1; Luk 1:2; Luk 1:3; 1Joh 1:1; 1Joh 1:2

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 14)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 16)