Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 10)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 12)


Openbaring 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En mij1 2 3 4 †werd een rietstok gegeven, een [meet]roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.†††† 1Ezech 40:3-49; 2Ezech 41:1-26; 3Ezech 42:1-20; 4Ezech 43:1-27;

KJV

1 And G2532 there was given G1325 me G3427 a reed G2563 like G3664 unto a rod G4464: and G2532 the angel G32 stood G2476, saying G3004, Rise G1453, and G2532 measure G3354 the temple G3485 of God G2316, and G2532 the altar G2379, and G2532 them that worship G4352 therein G1722 G846. Ezech 40:3-49; Ezech 41:1-26; Ezech 42:1-20; Ezech 43:1-27;

YLT

1 And there was given to me a reed like to a rod, and the messenger stood, saying, `Rise, and measure the sanctuary of God, and the altar, and those worshipping in it; Ezech 40:3-49; Ezech 41:1-26; Ezech 42:1-20; Ezech 43:1-27;

WHNU

1 και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S μοι G3427 P-1DS καλαμος G2563 N-NSM ομοιος G3664 A-NSM ραβδω G4464 N-DSF λεγων G3004 V-PAP-NSM εγειρε G1453 V-PAM-2S και G2532 CONJ μετρησον G3354 V-AAM-2S τον G3588 T-ASM ναον G3485 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ το G3588 T-ASN θυσιαστηριον G2379 N-ASN και G2532 CONJ τους G3588 T-APM προσκυνουντας G4352 V-PAP-APM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM Ezech 40:3-49; Ezech 41:1-26; Ezech 42:1-20; Ezech 43:1-27;

Darby

1 And there was given to me a reed like a staff, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship in it. Ezech 40:3-49; Ezech 41:1-26; Ezech 42:1-20; Ezech 43:1-27;

TSK - Openbaring 11:1

 

1 The two witnesses prophesy.

6 They have power to shut heaven, that it rain not.

7 The beast shall fight against them, and kill them.

8 They lie unburied;

11 and after three and a half days rise again.

14 The second woe is past.

15 The seventh trumpet sounds.

a reed.

Openb 21:15; Jes 28:17; Ezech 40:3-5; Ezech 42:15-20; Zach 2:1; Zach 2:2; Gal 6:14-16

and the.

10:1-5

Rise.

Num 33:18; Ezech 40:1-48; 1Kor 3:16; 1Kor 3:17; 2Kor 6:16; Efez 2:20-22

1Petr 2:5; 1Petr 2:9

 

 

SV

2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee5 †en veertig maanden.† 5Openb 13:5;

KJV

2 But G2532 the court G833 which G3588 is without G1855 G2081 the temple G3485 leave G1544 out G1854, and G2532 measure G3354 it G846 not G3361; for G3754 it is given G1325 unto the Gentiles G1484: and G2532 the holy G40 city G4172 shall they tread under foot G3961 forty G5062 [and] two G1417 months G3376.1

1leave out: Gr. cast out †Openb 13:5;

YLT

2 and the court that is without the sanctuary leave out, and thou mayest not measure it, because it was given to the nations, and the holy city they shall tread down forty-two months; Openb 13:5;

WHNU

2 και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αυλην G833 N-ASF την G3588 T-ASF εξωθεν G1855 ADV του G3588 T-GSM ναου G3485 N-GSM εκβαλε G1544 V-2AAM-2S εξωθεν G1855 ADV και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N αυτην G846 P-ASF μετρησης G3354 V-AAS-2S οτι G3754 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF την G3588 T-ASF αγιαν G40 A-ASF πατησουσιν G3961 V-FAI-3P μηνας G3376 N-APM τεσσερακοντα G5062 A-NUI [και] G2532 CONJ δυο G1417 A-NUI Openb 13:5;

Darby

2 And the court which [is] without the temple cast out, and measure it not; because it has been given [up] to the nations, and the holy city shall they tread under foot forty-two months. Openb 13:5;

TSK - Openbaring 11:2

 

the court.

Ezech 40:17-20; Ezech 42:20

leave out.† Gr. cast out.† it is.

Openb 13:1-18; Ps 79:1; Klaagl 1:10; Luk 21:24; 2Thess 2:3-12; 1Tim 4:1-3

2Ti 3:1-6

and the.

Openb 21:2; Openb 22:19; Jes 48:2; Jes 52:1; Matt 4:5; Matt 27:53

tread.

Dan 7:19; Dan 8:10; Dan 8:24; Dan 8:25; Matt 5:13; Hebr 10:29

forty.

Openb 11:3; Openb 11:11; Openb 12:6; Openb 13:5; Num 14:34; Dan 7:25; Dan 12:7; Dan 12:11; Dan 12:12

 

 

SV

3 En Ik zal Mijn twee getuigen [macht] geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. [Openb 12:6];

KJV

3 And G2532 I will give G1325 [power] unto my G3450 two G1417 witnesses G3144, and G2532 they shall prophesy G4395 a thousand G5507 two hundred G1250 [and] threescore G1835 days G2250, clothed in G4016 sackcloth G4526.2

2I will giveÖ: or, I will give unto my two witnesses that they may prophesy †[Openb 12:6];

YLT

3 and I will give to My two witnesses, and they shall prophesy days, a thousand, two hundred, sixty, arrayed with sackcloth; [Openb 12:6];

WHNU

3 και G2532 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S τοις G3588 T-DPM δυσιν G1417 A-DPM μαρτυσιν G3144 N-DPM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ προφητευσουσιν G4395 V-FAI-3P ημερας G2250 N-APF χιλιας G5507 A-APF διακοσιας G1250 A-APF εξηκοντα G1835 A-NUI† περιβεβλημενους G4016 V-RPP-APM περιβεβλημενοι G4016 V-RPP-NPM σακκους G4526 N-APM [Openb 12:6];

Darby

3 And I will give [power] to my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred [and] sixty days, clothed in sackcloth. [Openb 12:6];

TSK - Openbaring 11:3

 

I will give power, etc.† or, I will give unto my twowitnesses, that they may prophesy.

Joh 3:27; 1Kor 12:28; Efez 4:11

two.

Num 11:26; Deut 17:6; Deut 19:15; Matt 18:16; 2Kor 13:1

witnesses.

Openb 20:4; Luk 24:48; Joh 15:27; Hand 1:8; Hand 2:32; Hand 3:15; Hand 13:31

they shall.

19:10

a thousand.

Openb 11:2; Openb 12:6

clothed.

Gen 37:34; 1Kron 21:16; Esth 4:1; Esth 4:2; Job 16:15; Jes 22:12; Klaagl 2:10

Joh 3:5-8

 

 

SV

4 Dezen6 7 †zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.†† 6Zach 4:3; 7Zach 4:14;

KJV

4 These G3778 are G1526 the two G1417 olive G1636 trees, and G2532 the two G1417 candlesticks G3087 standing G2476 before G1799 the God G2316 of the earth G1093. Zach 4:3; Zach 4:14;

YLT

4 these are the two olive [trees] , and the two lamp-stands that before the God of the earth do stand; Zach 4:3; Zach 4:14;

WHNU

4 ουτοι G3778 D-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P αι G3588 T-NPF δυο G1417 A-NUI ελαιαι G1636 N-NPF και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF δυο G1417 A-NUI λυχνιαι G3087 N-NPF† [αι] G3588 T-NPF αι G3588 T-NPF ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εστωτες G2476 V-RAP-NPM Zach 4:3; Zach 4:14;

Darby

4 These are the two olive trees and the two lamps which stand before the Lord of the earth; Zach 4:3; Zach 4:14;

TSK - Openbaring 11:4

 

two olive.

Ps 52:8; Jer 11:16; Zach 4:2; Zach 4:3; Zach 4:11-14; Rom 11:17

two candlesticks.

Openb 1:20; Matt 5:14-16; Luk 11:33

standing.

Deut 10:8; 1Kon 17:1

the God.

Ex 8:22; Jes 54:5; Micha 4:13; Zach 4:14

 

 

SV

5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

KJV

5 And G2532 if any man G1536 G846 will G2309 hurt G91 them G846, fire G4442 proceedeth G1607 out of G1537 their G846 mouth G4750, and G2532 devoureth G2719 their G846 enemies G2190: and G2532 if any man G1536 will G2309 hurt G91 them G846, he must G1163 in this manner G3779 be killed G615.

YLT

5 and if any one may will to injure them, fire doth proceed out of their mouth, and doth devour their enemies, and if any one may will to injure them, thus it behoveth him to be killed.

WHNU

5 και G2532 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM αυτους G846 P-APM θελει G2309 V-PAI-3S αδικησαι G91 V-AAN πυρ G4442 N-NSN εκπορευεται G1607 V-PNI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ κατεσθιει G2719 V-PAI-3S τους G3588 T-APM εχθρους G2190 A-APM αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM θεληση G2309 V-AAS-3S αυτους G846 P-APM αδικησαι G91 V-AAN ουτως G3779 ADV δει G1163 V-PQI-3S αυτον G846 P-ASM αποκτανθηναι G615 V-APN

Darby

5 and if any one wills to injure them, fire goes out of their mouth, and devours their enemies. And if any one wills to injure them, thus must he be killed.

TSK - Openbaring 11:5

 

fire.

Num 16:28-35; 2Kon 1:10-12; Ps 18:8; Jes 11:4; Jer 1:10; Jer 5:14

Ezech 43:3; Hos 6:5; Zach 1:6; Zach 2:8; Hand 9:4; Hand 9:5

 

 

SV

6 Dezen8 †hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om9 10 11 12 13 †die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.†††††† 81Kon 17:1; 9Ex 7:1-25; 10Ex 8:1-32; 11Ex 9:1-35; 12Ex 10:1-29; 13Ex 12:1-51;

KJV

6 These G3778 have G2192 power G1849 to shut G2808 heaven G3772, that G3363 it rain G1026 G5205 not G3363 in G1722 the days G2250 of their G846 prophecy G4394: and G2532 have G2192 power G1849 over G1909 waters G5204 to turn G4762 them G846 to G1519 blood G129, and G2532 to smite G3960 the earth G1093 with all G3956 plagues G4127, as often G3740 as G1437 they will G2309. 1Kon 17:1; Ex 7:1-25; Ex 8:1-32; Ex 9:1-35; Ex 10:1-29; Ex 12:1-51;

YLT

6 These have authority to shut the heaven, that it may not rain rain in the days of their prophecy, and authority they have over the waters to turn them to blood, and to smite the land with every plague, as often as they may will. 1Kon 17:1; Ex 7:1-25; Ex 8:1-32; Ex 9:1-35; Ex 10:1-29; Ex 12:1-51;

WHNU

6 ουτοι G3778 D-NPM εχουσιν G2192 V-PAI-3P την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF κλεισαι G2808 V-AAN τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N υετος G5205 N-NSM βρεχη G1026 V-PAS-3S τας G3588 T-APF ημερας G2250 N-APF της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εξουσιαν G1849 N-ASF εχουσιν G2192 V-PAI-3P επι G1909 PREP των G3588 T-GPN υδατων G5204 N-GPN στρεφειν G4762 V-PAN αυτα G846 P-APN εις G1519 PREP αιμα G129 N-ASN και G2532 CONJ παταξαι G3960 V-AAN την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF εν G1722 PREP παση G3956 A-DSF πληγη G4127 N-DSF οσακις G3740 ADV εαν G1437 COND θελησωσιν G2309 V-AAS-3P 1Kon 17:1; Ex 7:1-25; Ex 8:1-32; Ex 9:1-35; Ex 10:1-29; Ex 12:1-51;

Darby

6 These have power to shut the heaven that no rain may fall during the days of their prophecy; and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth as often as they will with every plague. 1Kon 17:1; Ex 7:1-25; Ex 8:1-32; Ex 9:1-35; Ex 10:1-29; Ex 12:1-51;

TSK - Openbaring 11:6

 

power.

1Kon 17:1; Luk 4:25; Jak 5:16-18

have power over.

Ezech 7:1-12; Ezech 7:14; Ps 105:26-36

 

 

SV

7 En14 15 †als zij hun getuigenis zullen geŽindigd hebben, zal het beest, dat uit16 †den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.††† 14Dan 7:21; 15Openb 13:7; 16Openb 13:11;

KJV

7 And G2532 when G3752 they shall have finished G5055 their G846 testimony G3141, the beast G2342 that ascendeth G305 out of G1537 the bottomless pit G12 shall make G4160 war G4171 against G3326 them G846, and G2532 shall overcome G3528 them G846, and G2532 kill G615 them G846. Dan 7:21; Openb 13:7; Openb 13:11;

YLT

7 `And when they may finish their testimony, the beast that is coming up out of the abyss shall make war with them, and overcome them, and kill them, Dan 7:21; Openb 13:7; Openb 13:11;

WHNU

7 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ τελεσωσιν G5055 V-AAS-3P την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF αυτων G846 P-GPM το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN το G3588 T-NSN αναβαινον G305 V-PAP-NSN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF αβυσσου G12 N-GSF ποιησει G4160 V-FAI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM πολεμον G4171 N-ASM και G2532 CONJ νικησει G3528 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ αποκτενει G615 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM Dan 7:21; Openb 13:7; Openb 13:11;

Darby

7 And when they shall have completed their testimony, the beast who comes up out of the abyss shall make war with them, and shall conquer them, and shall kill them: Dan 7:21; Openb 13:7; Openb 13:11;

TSK - Openbaring 11:7

 

when.

Openb 11:3; Luk 13:32; Joh 17:4; Joh 19:30; Hand 20:24; 2Tim 4:7

the beast.

Openb 13:1; Openb 13:7; Openb 13:11; Openb 17:6-8; Openb 19:19; Openb 19:20; Dan 7:21; Dan 7:22; Dan 7:25; Dan 8:23; Dan 8:24; Zach 14:2-21

2Thess 2:8; 2Thess 2:9

out.

9:2

 

 

SV

8 En hun dode lichamen [zullen liggen] op de straat der17 18 19 †grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sůdoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.††† 17Openb 7:2; 18Openb 7:5; 19Openb 18:10;

KJV

8 And G2532 their G846 dead bodies G4430 [shall lie] in G1909 the street G4113 of the great G3173 city G4172, which G3748 spiritually G4153 is called G2564 Sodom G4670 and G2532 Egypt G125, where G3699 also G2532 our G2257 Lord G2962 was crucified G4717. Openb 7:2; Openb 7:5; Openb 18:10;

YLT

8 and their dead bodies [are] upon the broad-place of the great city (that is called spiritually Sodom, and Egypt, where also our Lord was crucified,) Openb 7:2; Openb 7:5; Openb 18:10;

WHNU

8 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN πτωμα G4430 N-NSN αυτων G846 P-GPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF πλατειας G4113 N-GSF της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF της G3588 T-GSF μεγαλης G3173 A-GSF ητις G3748 R-NSF καλειται G2564 V-PPI-3S πνευματικως G4153 ADV σοδομα G4670 N-NPN και G2532 CONJ αιγυπτος G125 N-NSF οπου G3699 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτων G846 P-GPM εσταυρωθη G4717 V-API-3S Openb 7:2; Openb 7:5; Openb 18:10;

Darby

8 and their body [shall be] on the street of the great city, which is called spiritually Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Openb 7:2; Openb 7:5; Openb 18:10;

TSK - Openbaring 11:8

 

their dead.

Openb 11:9; Ps 79:2; Ps 79:3; Jer 26:23; Ezech 37:11

the great.

Openb 11:13; Openb 14:8; Openb 16:19; Openb 17:1; Openb 17:5; Openb 18:2; Openb 18:10; Openb 18:18; Openb 18:21

Sodom.

Gen 13:13; Gen 19:24; Jes 1:10; Jer 23:14; Ezech 16:53-55; Amos 4:11

Matt 10:15; 2Petr 2:6; Judas 1:7

Egypt.

Ex 1:13; Ex 1:14; Ex 3:7; Ex 20:2; Ps 78:43-51

our Lord.

Openb 18:24; Luk 13:33; Luk 13:34; Hand 9:4; Hebr 6:6; Hebr 13:12

 

 

SV

9 En [de mensen] uit de volken, en geslachten, en talen, en natiŽn, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

KJV

9 And G2532 they G991 of G1537 the people G2992 and G2532 kindreds G5443 and G2532 tongues G1100 and G2532 nations G1484 shall see G991 their G846 dead bodies G4430 three G5140 days G2250 and G2532 an half G2255, and G2532 shall G863 not G3756 suffer G863 their G846 dead bodies G4430 to be put G5087 in G1519 graves G3418.

YLT

9 and they shall behold--they of the peoples, and tribes, and tongues, and nations--their dead bodies three days and a half, and their dead bodies they shall not suffer to be put into tombs,

WHNU

9 και G2532 CONJ βλεπουσιν G991 V-PAI-3P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM λαων G2992 N-GPM και G2532 CONJ φυλων G5443 N-GPF και G2532 CONJ γλωσσων G1100 N-GPF και G2532 CONJ εθνων G1484 N-GPN το G3588 T-ASN πτωμα G4430 N-ASN αυτων G846 P-GPM ημερας G2250 N-APF τρεις G5140 A-APF και G2532 CONJ ημισυ G2255 A-ASN και G2532 CONJ τα G3588 T-APN πτωματα G4430 N-APN αυτων G846 P-GPM ουκ G3756 PRT-N αφιουσιν G863 V-PAI-3P τεθηναι G5087 V-APN εις G1519 PREP μνημα G3418 N-ASN

Darby

9 And [men] of the peoples and tribes and tongues and nations see their body three days and a half, and they do not suffer their bodies to be put into a sepulchre.

TSK - Openbaring 11:9

 

the people.

Openb 10:11; Openb 13:7; Openb 17:15

three.

Openb 11:2; Openb 11:3; Openb 11:11

and shall not.

Openb 5:8; Openb 19:17; Openb 19:18; Ps 79:2; Ps 79:3; Pred 6:3; Jes 33:1; Jer 7:33; Matt 7:2

 

 

SV

10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

KJV

10 And G2532 they that dwell G2730 upon G1909 the earth G1093 shall rejoice G5463 over G1909 them G846, and G2532 make merry G2165, and G2532 shall send G3992 gifts G1435 one to another G240; because G3754 these G3778 two G1417 prophets G4396 tormented G928 them that dwelt G2730 on G1909 the earth G1093.

YLT

10 and those dwelling upon the land shall rejoice over them, and shall make merry, and gifts they shall send to one another, because these--the two prophets--did torment those dwelling upon the land.'

WHNU

10 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM κατοικουντες G2730 V-PAP-NPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF χαιρουσιν G5463 V-PAI-3P επ G1909 PREP αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ ευφραινονται G2165 V-PPI-3P και G2532 CONJ δωρα G1435 N-APN πεμψουσιν G3992 V-FAI-3P αλληλοις G240 C-DPM οτι G3754 CONJ ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM δυο G1417 A-NUI προφηται G4396 N-NPM εβασανισαν G928 V-AAI-3P τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF

Darby

10 And they that dwell upon the earth rejoice over them, and are full of delight, and shall send gifts one to another, because these, the two prophets, tormented them that dwell upon the earth.

TSK - Openbaring 11:10

 

dwell.

Openb 12:13; Openb 13:8; Openb 13:14; Matt 10:22

rejoice.

Richt 16:23; Richt 16:24; Ps 13:4; Ps 35:19; Ps 35:24-26; Ps 89:42; Spr 24:17; Jer 50:11

Obadja 1:12; Micha 7:8; Joh 16:20

make.

Neh 8:10-12; 1Kor 13:6; Esth 9:19-22

these.

Openb 11:5; Openb 11:6; Openb 16:10; 1Kon 18:17; 1Kon 21:20; 1Kon 22:8; 1Kon 22:18; Jer 38:4; Joh 7:7; Hand 5:33

Hand 7:54-57; Hand 17:5; Hand 17:6

 

 

SV

11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

KJV

11 And G2532 after G3326 three G5140 days G2250 and G2532 an half G2255 the Spirit G4151 of life G2222 from G1537 God G2316 entered G1525 into G1909 them G846, and G2532 they stood G2476 upon G1909 their G846 feet G4228; and G2532 great G3173 fear G5401 fell G4098 upon G1909 them which saw G2334 them G846.

YLT

11 And after the three days and a half, a spirit of life from God did enter into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon those beholding them,

WHNU

11 και G2532 CONJ μετα G3326 PREP† [τας] G3588 T-APF τας G3588 T-APF τρεις G5140 A-APF ημερας G2250 N-APF και G2532 CONJ ημισυ G2255 A-ASN πνευμα G4151 N-NSN ζωης G2222 N-GSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S† [εν] G1722 PREP εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ εστησαν G2476 V-2AAI-3P επι G1909 PREP τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ φοβος G5401 N-NSM μεγας G3173 A-NSM επεπεσεν G1968 V-2AAI-3S επι G1909 PREP τους G3588 T-APM θεωρουντας G2334 V-PAP-APM αυτους G846 P-APM

Darby

11 And after the three days and a half [the] spirit of life from God came into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon those beholding them.

TSK - Openbaring 11:11

 

three.

9

the Spirit.

Gen 2:7; Ezech 37:5-14; Rom 8:2; Rom 8:11

great.

Openb 11:13; Joz 2:9; Jer 33:9; Hos 3:5; Hand 5:5; Hand 5:11

 

 

SV

12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.

KJV

12 And G2532 they heard G191 a great G3173 voice G5456 from G1537 heaven G3772 saying G3004 unto them G846, Come up G305 hither G5602. And G2532 they ascended up G305 to G1519 heaven G3772 in G1722 a cloud G3507; and G2532 their G846 enemies G2190 beheld G2334 them G846.

YLT

12 and they heard a great voice out of the heaven saying to them, `Come up hither;' and they went up to the heaven in the cloud, and their enemies beheld them;

WHNU

12 και G2532 CONJ ηκουσαν G191 V-AAI-3P φωνης G5456 N-GSF μεγαλης G3173 A-GSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM λεγουσης G3004 V-PAP-GSF αυτοις G846 P-DPM αναβατε G305 V-2AAM-2P ωδε G5602 ADV και G2532 CONJ ανεβησαν G305 V-2AAI-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF νεφελη G3507 N-DSF και G2532 CONJ εθεωρησαν G2334 V-AAI-3P αυτους G846 P-APM οι G3588 T-NPM εχθροι G2190 A-NPM αυτων G846 P-GPM

Darby

12 And I heard a great voice out of the heaven saying to them, Come up here; and they went up to the heaven in the cloud, and their enemies beheld them.

TSK - Openbaring 11:12

 

Come.

Openb 4:1; Ps 15:1; Ps 24:3; Jes 40:31

And they.

Openb 3:21; Openb 12:5; 2Kon 2:11; Jes 14:13; Hand 1:9; Rom 8:34-37; Efez 2:5; Efez 2:6

in.

Jes 60:8; Hand 1:9; 1Thess 4:17

and their.

Ex 14:25; 2Kon 2:1; 2Kon 2:5; 2Kon 2:7; Ps 86:17; Ps 112:10; Mal 3:18; Luk 16:23

 

 

SV

13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende [deel] der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

KJV

13 And G2532 the same G1722 G1565 hour G5610 was there G1096 a great G3173 earthquake G4578, and G2532 the tenth part G1182 of the city G4172 fell G4098, and G2532 in G1722 the earthquake G4578 were slain G615 G3686 of men G444 seven G2033 thousand G5505: and G2532 the remnant G3062 were G1096 affrighted G1719, and G2532 gave G1325 glory G1391 to the God G2316 of heaven G3772.3

3of men: Gr. names of men

YLT

13 and in that hour came a great earthquake, and the tenth of the city did fall, and killed in the earthquake were names of men--seven thousands, and the rest became affrighted, and they gave glory to the God of the heaven.

WHNU

13 και G2532 CONJ εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ωρα G5610 N-DSF εγενετο G1096 V-2ADI-3S σεισμος G4578 N-NSM μεγας G3173 A-NSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN δεκατον G1182 A-NSN της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF επεσεν G4098 V-2AAI-3S και G2532 CONJ απεκτανθησαν G615 V-API-3P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM σεισμω G4578 N-DSM ονοματα G3686 N-APN ανθρωπων G444 N-GPM χιλιαδες G5505 A-NPF επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM λοιποι G3062 A-NPM εμφοβοι G1719 A-NPM εγενοντο G1096 V-2ADI-3P και G2532 CONJ εδωκαν G1325 V-AAI-3P δοξαν G1391 N-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM

Darby

13 And in that hour there was a great earthquake, and the tenth of the city fell, and seven thousand names of men were slain in the earthquake. And the remnant were filled with fear, and gave glory to the God of the heaven.

TSK - Openbaring 11:13

 

was there.

Openb 11:19; Openb 6:12; Openb 8:5; Openb 16:18

and the tenth.

Openb 8:9-12; Openb 13:1-3; Openb 16:10; Openb 16:19

men.† Gr. names of men.

Openb 3:4; Gen 6:4; Hand 1:15

and the remnant.

11

gave.

Openb 14:7; Openb 15:4; Openb 16:9; Joz 7:19; 1Sam 6:5; Jes 26:15; Jes 26:16; Jer 13:16; Mal 2:2

 

 

SV

14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het20 21 22 †derde wee komt haast.††† 20Openb 8:13; 21Openb 9:12; 22Openb 15:1;

KJV

14 The second G1208 woe G3759 is past G565; [and G2532], behold G2400, the third G5154 woe G3759 cometh G2064 quickly G5035. Openb 8:13; Openb 9:12; Openb 15:1;

YLT

14 The second woe did go forth, lo, the third woe doth come quickly. Openb 8:13; Openb 9:12; Openb 15:1;

WHNU

14 η G3588 T-NSF ουαι G3759 N-OI η G3588 T-NSF δευτερα G1208 A-NSF απηλθεν G565 V-2AAI-3S ιδου G2400 V-2AAM-2S η G3588 T-NSF ουαι G3759 N-OI η G3588 T-NSF τριτη G5154 A-NSF ερχεται G2064 V-PNI-3S ταχυ G5035 ADV Openb 8:13; Openb 9:12; Openb 15:1;

Darby

14 The second woe has passed; behold, the third woe comes quickly. Openb 8:13; Openb 9:12; Openb 15:1;

TSK - Openbaring 11:14

 

Openb 8:13; Openb 9:12; Openb 15:1; Openb 16:1-21

 

 

SV

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. [Openb 10:6];

KJV

15 And G2532 the seventh G1442 angel G32 sounded G4537; and G2532 there were G1096 great G3173 voices G5456 in G1722 heaven G3772, saying G3004, The kingdoms G932 of this world G2889 are become G1096 [the kingdoms] of our G2257 Lord G2962, and G2532 of his G846 Christ G5547; and G2532 he shall reign G936 for G1519 ever G165 and ever G165. [Openb 10:6];

YLT

15 And the seventh messenger did sound, and there came great voices in the heaven, saying, `The kingdoms of the world did become [those] of our Lord and of His Christ, and he shall reign to the ages of the ages!' [Openb 10:6];

WHNU

15 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εβδομος G1442 A-NSM αγγελος G32 N-NSM εσαλπισεν G4537 V-AAI-3S και G2532 CONJ εγενοντο G1096 V-2ADI-3P φωναι G5456 N-NPF μεγαλαι G3173 A-NPF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM εγενετο G1096 V-2ADI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ βασιλευσει G936 V-FAI-3S εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM [Openb 10:6];

Darby

15 And the seventh angel sounded [his] trumpet: and there were great voices in the heaven, saying, The kingdom of the world of our Lord and of his Christ is come, and he shall reign to the ages of ages. [Openb 10:6];

TSK - Openbaring 11:15

 

the seventh.

Openb 8:2-6; Openb 8:12; Openb 9:1; Openb 9:13; Openb 10:7

and there.

Openb 12:10; Openb 16:17; Openb 19:6; Jes 27:13; Jes 44:23; Luk 15:6; Luk 15:10

The kingdoms.

Openb 12:10; Openb 15:4; Openb 17:14; Openb 20:4; Ps 22:27; Ps 22:28; Ps 72:11; Ps 86:9; Ps 89:15-17

Jes 2:2; Jes 2:3; Jes 49:6; Jes 49:7; Jes 49:22; Jes 49:23; Jes 55:5; Jes 60:3-14; Jer 16:19; Dan 2:44; Dan 2:45

Dan 7:14; Dan 7:18; Dan 7:22; Dan 7:27; Hos 2:23; Amos 9:11; Amos 9:12; Micha 4:1; Micha 4:2; Zef 3:9; Zef 3:10

Zach 2:11; Zach 8:20-23; Zach 14:9; Mal 1:11

and he.

Ex 15:18; Ps 110:4; Ps 146:10; Jes 9:7; Ezech 37:25; Dan 2:44; Dan 7:14; Dan 7:18; Dan 7:27

Micha 4:7; Matt 6:13; Luk 1:33; Hebr 1:8

 

 

SV

16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen [neder] op hun aangezichten, en aanbaden God,

KJV

16 And G2532 the four G5064 and G2532 twenty G1501 elders G4245, which G3588 sat G2521 before G1799 God G2316 on G1909 their G846 seats G2362, fell G4098 upon G1909 their G846 faces G4383, and G2532 worshipped G4352 God G2316,

YLT

16 and the twenty and four elders, who before God are sitting upon their thrones, did fall upon their faces, and did bow before God,

WHNU

16 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εικοσι G1501 A-NPM τεσσαρες G5064 A-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM [οι] G3588 T-NPM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM καθημενοι G2521 V-PNP-NPM επι G1909 PREP τους G3588 T-APM θρονους G2362 N-APM αυτων G846 P-GPM επεσαν G4098 V-2AAI-3P επι G1909> PREP τα G3588 T-APN προσωπα G4383 N-APN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM

Darby

16 And the twenty-four elders, who sit on their thrones before God, fell upon their faces, and worshipped God,

TSK - Openbaring 11:16

 

Openb 4:4; Openb 4:10; Openb 5:5-8; Openb 5:14; Openb 7:11; Openb 19:4

 

 

SV

17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die23 24 25 26 †is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;†††† 23Openb 1:4; 24Openb 1:8; 25Openb 4:8; 26Openb 16:5;† [Openb 19:6];

KJV

17 Saying G3004, We give G2168 thee G4671 thanks G2168, O Lord G2962 God G2316 Almighty G3841, which G3588 art G5607 G3801, and G2532 wast G2258 G3801, and G2532 art to come G2064 G3801; because G3754 thou hast taken to thee G2983 thy G4675 great G3173 power G1411, and G2532 hast reigned G936. Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 4:8; Openb 16:5; [Openb 19:6];

YLT

17 saying, `We give thanks to Thee, O Lord God, the Almighty, who art, and who wast, and who art coming, because Thou hast taken Thy great power and didst reign; Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 4:8; Openb 16:5; [Openb 19:6];

WHNU

17 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ευχαριστουμεν G2168 V-PAI-1P σοι G4671 P-2DS κυριε G2962 N-VSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM παντοκρατωρ G3841 N-NSM ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ην G2258 V-IXI-3S οτι G3754 CONJ ειληφας G2983 V-RAI-2S την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF σου G4675 P-2GS την G3588 T-ASF μεγαλην G3173 A-ASF και G2532 CONJ εβασιλευσας G936 V-AAI-2S Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 4:8; Openb 16:5; [Openb 19:6];

Darby

17 saying, We give thee thanks, Lord God Almighty, [He] who is, and who was, that thou hast taken thy great power and hast reigned. Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 4:8; Openb 16:5; [Openb 19:6];

TSK - Openbaring 11:17

 

We give.

Openb 4:9; Dan 2:23; Dan 6:10; Matt 11:25; Luk 10:21; Joh 11:41; 2Kor 2:14; 2Kor 9:15

1Ti 1:12

Lord God Almighty.

Openb 1:8; Openb 4:8; Openb 15:3; Openb 16:7; Openb 16:14; Gen 17:1

which.

Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 16:5

thou hast.

Openb 11:15; Openb 19:6; Openb 19:11-21; Openb 20:1-3; Ps 21:13; Ps 57:11; Ps 64:9; Ps 64:10; Ps 98:1-3; Ps 102:13

Jes 51:9-11; Jes 52:10

 

 

SV

18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

KJV

18 And G2532 the nations G1484 were angry G3710, and G2532 thy G4675 wrath G3709 is come G2064, and G2532 the time G2540 of the dead G3498, that they should be judged G2919, and G2532 that thou shouldest give G1325 reward G3408 unto thy G4675 servants G1401 the prophets G4396, and G2532 to the saints G40, and G2532 them that fear G5399 thy G4675 name G3686, small G3398 and G2532 great G3173; and G2532 shouldest destroy G1311 them which destroy G1311 the earth G1093.4

4destroy the earth: or, corrupt the earth

YLT

18 and the nations were angry, and Thine anger did come, and the time of the dead, to be judged, and to give the reward to Thy servants, to the prophets, and to the saints, and to those fearing Thy name, to the small and to the great, and to destroy those who are destroying the land.'

WHNU

18 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN ωργισθησαν G3710 V-API-3P και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S η G3588 T-NSF οργη G3709 N-NSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καιρος G2540 N-NSM των G3588 T-GPM νεκρων G3498 A-GPM κριθηναι G2919 V-APN και G2532 CONJ δουναι G1325 V-2AAN τον G3588 T-ASM μισθον G3408 N-ASM τοις G3588 T-DPM δουλοις G1401 N-DPM σου G4675 P-2GS τοις G3588 T-DPM προφηταις G4396 N-DPM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM αγιοις G40 A-DPM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM φοβουμενοις G5399 V-PNP-DPM το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN σου G4675 P-2GS τους G3588 T-APM μικρους G3398 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM μεγαλους G3173 A-APM και G2532 CONJ διαφθειραι G1311 V-AAN τους G3588 T-APM διαφθειροντας G1311 V-PAP-APM την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF

Darby

18 And the nations have been full of wrath, and thy wrath is come, and the time of the dead to be judged, and to give the recompense to thy servants the prophets, and to the saints, and to those who fear thy name, small and great; and to destroy those that destroy the earth.

TSK - Openbaring 11:18

 

the nations.

Openb 11:2; Openb 11:9; Openb 11:10; Openb 17:12-15; Openb 19:19; Openb 19:20; Ps 2:1-3; Jes 34:1-10; Jes 63:1-6

Ezech 38:9-23; Joel 3:9-14; Micha 7:15-17; Zach 14:2; Zach 14:3

and thy.

Openb 6:15-17; Openb 14:10; Openb 15:1; Openb 15:7; Openb 16:1-21; Openb 19:15

and the time.

Openb 6:10; Openb 6:11; Openb 20:4; Openb 20:5; Openb 20:12; Openb 20:15; Jes 26:19-21; Dan 7:9; Dan 7:10; Dan 12:1; Dan 12:2; Hebr 9:27

and that.

Openb 22:12; Matt 5:12; 2Thess 1:5-7; Hebr 11:25; Hebr 11:26

and them.

Openb 19:5; Ps 85:9; Ps 103:11; Ps 115:13; Ps 115:14; Ps 147:11; Pred 8:12; Pred 12:13; Luk 1:50

shouldest.

Openb 13:10; Openb 18:6; Openb 18:16-24; Openb 19:19; Openb 19:21; Dan 7:26; Dan 8:25; Dan 11:44; Dan 11:45

which destroy.† or, which corrupt.

 

 

SV

19 En de tempel Gods in de hemel is geopend27 †geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.† 27Openb 15:5;† [Openb 16:21];

KJV

19 And G2532 the temple G3485 of God G2316 was opened G455 in G1722 heaven G3772, and G2532 there was seen G3700 in G1722 his G846 temple G3485 the ark G2787 of his G846 testament G1242: and G2532 there were G1096 lightnings G796, and G2532 voices G5456, and G2532 thunderings G1027, and G2532 an earthquake G4578, and G2532 great G3173 hail G5464. Openb 15:5; [Openb 16:21];

YLT

19 And opened was the sanctuary of God in the heaven, and there was seen the ark of His covenant in His sanctuary, and there did come lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail. Openb 15:5; [Openb 16:21];

WHNU

19 και G2532 CONJ ηνοιγη G455 V-2API-3S ο G3588 T-NSM ναος G3485 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ ωφθη G3700 V-API-3S η G3588 T-NSF κιβωτος G2787 N-NSF της G3588 T-GSF διαθηκης G1242 N-GSF αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ναω G3485 N-DSM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εγενοντο G1096 V-2ADI-3P αστραπαι G796 N-NPF και G2532 CONJ φωναι G5456 N-NPF και G2532 CONJ βρονται G1027 N-NPF και G2532 CONJ σεισμος G4578 N-NSM και G2532 CONJ χαλαζα G5464 N-NSF μεγαλη G3173 A-NSF Openb 15:5; [Openb 16:21];

Darby

19 And the temple of God in the heaven was opened, and the ark of his covenant was seen in his temple: and there were lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail. Openb 15:5; [Openb 16:21];

TSK - Openbaring 11:19

 

the temple.

Openb 14:15-17; Openb 15:5-8; Openb 19:11; Jes 6:1-4

the ark.

Ex 25:21; Ex 25:22; Num 4:5; Num 4:15; Num 10:33; 2Kor 3:14-16; Hebr 9:4-8

and there were.

Openb 11:13; Openb 11:15; Openb 4:5; Openb 8:5; Openb 16:18

and great.

Openb 8:7; Openb 16:21; Ex 9:18-29; Joz 10:11; Job 38:22; Job 38:23; Ps 18:12; Ps 105:32

Jes 28:2; Jes 30:30; Jes 32:19; Ezech 13:11; Ezech 38:22

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 10)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 12)