Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 16)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 18)


Mattheus 17

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En na1 2 3  zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen.    1Mark 9:2;  2Luk 9:28;  32Petr 1:17;  [2Petr 1:16];

KJV

1 And G2532 after G3326 six G1803 days G2250 Jesus G2424 taketh G3880 Peter G4074 G2532 , James G2385 , and G2532 John G2491 his G846 brother G80 , and G2532 bringeth G399 them G846 up G399 into G1519 an high G5308 mountain G3735 apart G2596 G2398 , Mark 9:2; Luk 9:28; 2Petr 1:17; [2Petr 1:16];

YLT

1 And after six days Jesus taketh Peter, and James, and John his brother, and doth bring them up to a high mount by themselves, Mark 9:2; Luk 9:28; 2Petr 1:17; [2Petr 1:16];

WHNU

1 και G2532 CONJ μεθ G3326 PREP ημερας G2250 N-APF εξ G1803 A-NUI παραλαμβανει G3880 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM τον G3588 T-ASM πετρον G4074 N-ASM και G2532 CONJ ιακωβον G2385 N-ASM και G2532 CONJ ιωαννην G2491 N-ASM τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ αναφερει G399 V-PAI-3S αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP ορος G3735 N-ASN υψηλον G5308 A-ASN κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF Mark 9:2; Luk 9:28; 2Petr 1:17; [2Petr 1:16];

Darby

1 And after six days Jesus takes with [him] Peter, and James, and John his brother, and brings them up into a high mountain apart. Mark 9:2; Luk 9:28; 2Petr 1:17; [2Petr 1:16];

TSK - Mattheus 17:1

 

1 The transfiguration of Christ.

14 He heals the lunatic,

22 foretells his own passion,

24 and pays tribute.

 

 

after.Luke, taking in both the day of the preceding discourse and that of the transfiguration, as well as the six intermediate ones, says it was eight days after.

Mark 9:2-13; Luk 9:28-36

Peter.

Matt 26:37; Mark 5:37; Luk 8:51; 2Kor 13:1

an high.

2Pe 1:18

 

 

SV

2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. [Joh 1:14]; [Openb 10:1];

KJV

2 And G2532 was transfigured G3339 before G1715 them G846 : and G2532 his G846 face G4383 did shine G2989 as G5613 the sun G2246 , and G1161 his G846 raiment G2440 was G1096 white G3022 as G5613 the light G5457 . [Joh 1:14]; [Openb 10:1];

YLT

2 and he was transfigured before them, and his face shone as the sun, and his garments did become white as the light, [Joh 1:14]; [Openb 10:1];

WHNU

2 και G2532 CONJ μετεμορφωθη G3339 V-API-3S εμπροσθεν G1715 PREP αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ ελαμψεν G2989 V-AAI-3S το G3588 T-NSN προσωπον G4383 N-NSN αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM τα G3588 T-NPN δε G1161 CONJ ιματια G2440 N-NPN αυτου G846 P-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S λευκα G3022 A-NPN ως G5613 ADV το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN [Joh 1:14]; [Openb 10:1];

Darby

2 And he was transfigured before them. And his face shone as the sun, and his garments became white as the light; [Joh 1:14]; [Openb 10:1];

TSK - Mattheus 17:2

 

transfigured.

Luk 9:29; Rom 12:2; Filipp 2:6; Filipp 2:7

his face.

Matt 28:3; Ex 34:29-35; Joh 1:14; Joh 17:24; Hand 26:13-15; Openb 1:13-17; Openb 10:1

Openb 19:12; Openb 19:13; Openb 20:11

raiment.

Ps 104:2; Mark 9:3

 

 

SV

3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elías, met Hem samensprekende.

KJV

3 And G2532 , behold G2400 , there appeared G3700 unto them G846 Moses G3475 and G2532 Elias G2243 talking G4814 with G3326 him G846 .

YLT

3 and lo, appear to them did Moses and Elijah, talking together with him.

WHNU

3 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ωφθη G3708 V-API-3S αυτοις G846 P-DPM μωυσης G3475 N-NSM και G2532 CONJ ηλιας G2243 N-NSM συλλαλουντες G4814 V-PAP-NPM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

3 and lo, Moses and Elias appeared to them talking with him.

TSK - Mattheus 17:3

 

behold.

Mark 9:4; Luk 9:30; Luk 9:31

Moses.

Matt 11:13; Matt 11:14; Deut 18:18; Deut 34:5; Deut 34:6; Deut 34:10; Luk 24:27; Luk 24:44; Joh 1:17; Joh 5:45-47

2Kor 3:7-11; Hebr 3:1-6

Elias.

Matt 17:10-13; 1Kon 17:1; 1Kon 18:36-40; 2Kon 2:11-14; Mal 4:5

Elijah.

Luk 1:17; Luk 9:33; Luk 16:16

 

 

SV

4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elías.

KJV

4 Then G1161 answered G611 Peter G4074 , and said G2036 unto Jesus G2424, Lord G2962 , it is G2076 good G2570 for us G2248 to be G1511 here G5602 : if G1487 thou wilt G2309 , let us make G4160 here G5602 three G5140 tabernacles G4633; one G3391 for thee G4671 , and G2532 one G3391 for Moses G3475 , and G2532 one G3391 for Elias G2243 .

YLT

4 And Peter answering said to Jesus, `Sir, it is good to us to be here; if thou wilt, we may make here three booths--for thee one, and for Moses one, and one for Elijah.'

WHNU

4 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM κυριε G2962 N-VSM καλον G2570 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ημας G2248 P-1AP ωδε G5602 ADV ειναι G1511 V-PXN ει G1487 COND θελεις G2309 V-PAI-2S ποιησω G4160 V-FAI-1S ωδε G5602 ADV τρεις G5140 A-APF σκηνας G4633 N-APF σοι G4671 P-2DS μιαν G1520 A-ASF και G2532 CONJ μωυσει G3475 N-DSM μιαν G1520 A-ASF και G2532 CONJ ηλια G2243 N-DSM μιαν G1520 A-ASF

Darby

4 And Peter answering said to Jesus, Lord, it is good we should be here. If thou wilt, let us make here three tabernacles: for thee one, and for Moses one, and one for Elias.

TSK - Mattheus 17:4

 

answered.

Mark 9:5; Mark 9:6; Luk 9:33

it is.

Ex 33:18; Ex 33:19; Ps 4:6; Ps 16:11; Ps 63:1-5; Jes 33:17; Zach 9:17; Joh 14:8; Joh 14:9

Joh 17:24; Filipp 1:23; 1Joh 3:2; Openb 21:23; Openb 22:3-5

 

 

SV

5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze4 5 6 7 8 9 10 11  is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort12 13  Hem!           4Jes 42:1;  5Matt 3:17;  6Mark 1:11;  7Mark 9:7;  8Luk 3:22;  9Luk 9:35;  10Kol 1:13;  112Petr 1:17;  12Deut 18:19;  13Hand 3:22;  [Matt 12:18]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Hand 7:37];

KJV

5 While he G846 yet G2089 spake G2980 , behold G2400 , a bright G5460 cloud G3507 overshadowed G1982 them G846 : and G2532 behold G2400 a voice G5456 out of G1537 the cloud G3507 , which said G3004, This G3778 is G2076 my G3450 beloved G27 Son G5207 , in G1722 whom G3739 I am well pleased G2106; hear ye G191 him G846 . Jes 42:1; Matt 3:17; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; Hand 3:22; [Matt 12:18]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Hand 7:37];

YLT

5 While he is yet speaking, lo, a bright cloud overshadowed them, and lo, a voice out of the cloud, saying, `This is My Son, --the Beloved, in whom I did delight; hear him.' Jes 42:1; Matt 3:17; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; Hand 3:22; [Matt 12:18]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Hand 7:37];

WHNU

5 ετι G2089 ADV αυτου G846 P-GSM λαλουντος G2980 V-PAP-GSM ιδου G2400 V-2AAM-2S νεφελη G3507 N-NSF φωτεινη G5460 A-NSF επεσκιασεν G1982 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S φωνη G5456 N-NSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF νεφελης G3507 N-GSF λεγουσα G3004 V-PAP-NSF ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM αγαπητος G27 A-NSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM ευδοκησα G2106 V-AAI-1S ακουετε G191 V-PAM-2P αυτου G846 P-GSM Jes 42:1; Matt 3:17; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; Hand 3:22; [Matt 12:18]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Hand 7:37];

Darby

5 While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and lo, a voice out of the cloud, saying, *This* is my beloved Son, in whom I have found my delight: hear him. Jes 42:1; Matt 3:17; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Kol 1:13; 2Petr 1:17; Deut 18:19; Hand 3:22; [Matt 12:18]; [Joh 5:32]; [Joh 5:37]; [Joh 6:27]; [Joh 8:18]; [Hand 7:37];

TSK - Mattheus 17:5

 

behold.

Ex 40:34; Ex 40:35; 1Kon 8:10-12; Ps 18:10; Ps 18:11; Luk 9:34; Hand 1:9; Openb 1:7

a voice.

Ex 19:19; Deut 4:11; Deut 4:12; Deut 5:22; Job 38:1; Ps 81:7; Joh 5:37; Joh 12:28-30

Ac 9:3-6

This.

Matt 3:17; Mark 1:11; Mark 9:7; Luk 3:22; Luk 9:35; Joh 3:16; Joh 3:35; Joh 5:20-23; Efez 1:6

Col 1:13; *marg:

2Petr 1:16; 2Petr 1:17

in whom.

Matt 12:18; Jes 42:1; Jes 42:21; Joh 15:9; Joh 15:10

hear.

Deut 18:15; Deut 18:19; Hand 3:22; Hand 3:23; Hand 7:37; Hebr 1:1; Hebr 1:2; Hebr 2:1-3; Hebr 5:9; Hebr 12:25; Hebr 12:26

 

 

SV

6 En de discipelen, [dit] horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.

KJV

6 And G2532 when the disciples G3101 heard G191 [it], they fell G4098 on G1909 their G846 face G4383 , and G2532 were sore G4970 afraid G5399 .

YLT

6 And the disciples having heard, did fall upon their face, and were exceedingly afraid,

WHNU

6 και G2532 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM επεσαν G4098 V-2AAI-3P επι G1909 PREP προσωπον G4383 N-ASN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εφοβηθησαν G5399 V-AOI-3P σφοδρα G4970 ADV

Darby

6 And the disciples hearing [it] fell upon their faces, and were greatly terrified.

TSK - Mattheus 17:6

 

Lev 9:24; Richt 13:20; Richt 13:22; 1Kron 21:16; Ezech 3:23; Ezech 43:3; Dan 8:17; Dan 10:7-9

Dan 10:16; Dan 10:17; Hand 22:7; Hand 26:14; 2Petr 1:18

 

 

SV

7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.

KJV

7 And G2532 Jesus G2424 came G4334 and touched G680 them G846 , and G2532 said G2036 , Arise G1453 , and G2532 be G5399 not G3361 afraid G5399 .

YLT

7 and Jesus having come near, touched them, and said, `Rise, be not afraid,'

WHNU

7 και G2532 CONJ προσηλθεν G4334 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ αψαμενος G681 V-AMP-NSM αυτων G846 P-GPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S εγερθητε G1453 V-APM-2P και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N φοβεισθε G5399 V-PNM-2P

Darby

7 And Jesus coming to [them] touched them, and said, Rise up, and be not terrified.

TSK - Mattheus 17:7

 

touched.

Dan 8:18; Dan 9:21; Dan 10:10; Dan 10:18; Openb 1:17

Arise.

Luk 24:5; Hand 9:6

 

 

SV

8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.

KJV

8 And G1161 when they had lifted up G1869 their G846 eyes G3788 , they saw G1492 no man G3762 , save G1508 Jesus G2424 only G3441 .

YLT

8 and having lifted up their eyes, they saw no one, except Jesus only.

WHNU

8 επαραντες G1869 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM αυτων G846 P-GPM ουδενα G3762 A-ASM ειδον G1492 V-2AAI-3P ει G1487 COND μη G3361 PRT-N αυτον G846 P-ASM ιησουν G2424 N-ASM μονον G3441 G3440 ADV

Darby

8 And lifting up their eyes, they saw no one but Jesus alone.

TSK - Mattheus 17:8

 

they saw.

Mark 9:8; Luk 9:36; Hand 12:10; Hand 12:11

 

 

SV

9 En14 15  als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.   14Mark 9:9;  15Luk 9:36;

KJV

9 And G2532 as they G846 came down G2597 from G575 the mountain G3735, Jesus G2424 charged G1781 them G846 , saying G3004 , Tell G2036 the vision G3705 to no man G3367 , until G2193 G3739 the Son G5207 of man G444 be risen again G450 from G1537 the dead G3498 . Mark 9:9; Luk 9:36;

YLT

9 And as they are coming down from the mount, Jesus charged them, saying, `Say to no one the vision, till the Son of Man out of the dead may rise.' Mark 9:9; Luk 9:36;

WHNU

9 και G2532 CONJ καταβαινοντων G2597 V-PAP-GPM αυτων G846 P-GPM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ορους G3735 N-GSN ενετειλατο G1781 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM μηδενι G3367 A-DSM ειπητε G2036 V-2AAS-2P το G3588 T-ASN οραμα G3705 N-ASN εως G2193 CONJ ου G3739 R-GSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM εγερθη G1453 V-APS-3S Mark 9:9; Luk 9:36;

Darby

9 And as they descended from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no one, until the Son of man be risen up from among [the] dead. Mark 9:9; Luk 9:36;

TSK - Mattheus 17:9

 

Jesus.

Matt 16:20; Mark 8:30; Mark 9:9; Mark 9:10; Luk 8:56; Luk 9:21; Luk 9:22

until.

Matt 17:23; Matt 16:21; Luk 18:33; Luk 18:34; Luk 24:46; Luk 24:47

 

 

SV

10 En16  Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elías17 18 19  eerst moet komen?     16Mark 9:11;  17Mal 4:5;  18Matt 11:14;  19Mark 9:11;

KJV

10 And G2532 his G846 disciples G3101 asked G1905 him G846 , saying G3004 , Why G5101 then G3767 say G3004 the scribes G1122 that G3754 Elias G2243 must G1163 first G4412 come G2064 ? Mark 9:11; Mal 4:5; Matt 11:14;

YLT

10 And his disciples questioned him, saying, `Why then do the scribes say that Elijah it behoveth to come first?' Mark 9:11; Mal 4:5; Matt 11:14;

WHNU

10 και G2532 CONJ επηρωτησαν G1905 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM τι G5101 I-NSN ουν G3767 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P οτι G3754 CONJ ηλιαν G2243 N-ASM δει G1163 V-PQI-3S ελθειν G2064 V-2AAN πρωτον G4412 ADV Mark 9:11; Mal 4:5; Matt 11:14;

Darby

10 And [his] disciples demanded of him saying, Why then say the scribes that Elias must first have come? Mark 9:11; Mal 4:5; Matt 11:14;

TSK - Mattheus 17:10

 

Why.

Matt 17:3; Matt 17:4; Matt 11:14; Matt 27:47-49; Mal 4:5; Mal 4:6; Mark 9:11; Joh 1:21; Joh 1:25

 

 

SV

11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elías zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. [Mal 4:5];

KJV

11 And G1161 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 unto them G846 , Elias G2243 truly G3303 shall first G4412 come G2064 , and G2532 restore G600 all things G3956. [Mal 4:5];

YLT

11 And Jesus answering said to them, `Elijah doth indeed come first, and shall restore all things, [Mal 4:5];

WHNU

11 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S ηλιας G2243 N-NSM μεν G3303 PRT ερχεται G2064 V-PNI-3S και G2532 CONJ αποκαταστησει G600 V-FAI-3S παντα G3956 A-APN [Mal 4:5];

Darby

11 And he answering said to them, Elias indeed comes first and will restore all things. [Mal 4:5];

TSK - Mattheus 17:11

 

and restore.

Mal 4:6; Luk 1:16; Luk 1:17; Luk 3:3-14; Hand 3:21

 

 

SV

12 Maar Ik zeg u, dat Elías nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.

KJV

12 But G1161 I say G3004 unto you G5213 , That G3754 Elias G2243 is come G2064 already G2235 , and G2532 they knew G1921 him G846 not G3756 , but G235 have done G4160 unto G1722 him G846 whatsoever G3745 they listed G2309 . Likewise G3779 shall G3195 also G2532 the Son G5207 of man G444 suffer G3958 of G5259 them G846 .

YLT

12 and I say to you--Elijah did already come, and they did not know him, but did with him whatever they would, so also the Son of Man is about to suffer by them.'

WHNU

12 λεγω G3004 V-PAI-1S δε G1161 CONJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ηλιας G2243 N-NSM ηδη G2235 ADV ηλθεν G2064 V-2AAI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N επεγνωσαν G1921 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM αλλα G235 CONJ εποιησαν G4160 V-AAI-3P εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM οσα G3745 K-APN ηθελησαν G2309 V-AAI-3P ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM μελλει G3195 V-PAI-3S πασχειν G3958 V-PAN υπ G5259 PREP αυτων G846 P-GPM

Darby

12 But I say unto you that Elias has already come, and they have not known him, but have done unto him whatever they would. Thus also the Son of man is about to suffer from them.

TSK - Mattheus 17:12

 

and they.

Matt 11:9-15; Matt 21:23-25; Matt 21:32; Mark 9:12; Mark 9:13; Mark 11:30-32; Luk 7:33; Joh 1:11

Joh 5:32-36; Hand 13:24-28

but.

Matt 11:2; Matt 14:3-10; Mark 6:14-28; Luk 3:19; Luk 3:20; Hand 7:52

Likewise.

Matt 16:21; Jes 53:3-12; Luk 9:21-25; Hand 2:23; Hand 3:14; Hand 3:15; Hand 4:10

 

 

SV

13 Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.

KJV

13 Then G5119 the disciples G3101 understood G4920 that G3754 he spake G2036 unto them G846 of G4012 John G2491 the Baptist G910.

YLT

13 Then understood the disciples that concerning John the Baptist he spake to them.

WHNU

13 τοτε G5119 ADV συνηκαν G4920 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM οτι G3754 CONJ περι G4012 PREP ιωαννου G2491 N-GSM του G3588 T-GSM βαπτιστου G910 N-GSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM

Darby

13 Then the disciples understood that he spoke to them of John the baptist.

TSK - Mattheus 17:13

 

the disciples.

11:14

 

 

SV

14 En20 21  als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieën, en zeggende:   20Mark 9:16;  21Luk 9:37;  [Mark 9:17];

KJV

14 And G2532 when they G846 were come G2064 to G4314 the multitude G3793, there came G4334 to him G846 a [certain] man G444 , kneeling down G1120 to him G846 , and G2532 saying G3004 , Mark 9:16; Luk 9:37; [Mark 9:17];

YLT

14 And when they came unto the multitude, there came to him a man, kneeling down to him, Mark 9:16; Luk 9:37; [Mark 9:17];

WHNU

14 και G2532 CONJ ελθοντων G2064 V-2AAP-GPM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM προσηλθεν G4334 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ανθρωπος G444 N-NSM γονυπετων G1120 V-PAP-NSM αυτον G846 P-ASM Mark 9:16; Luk 9:37; [Mark 9:17];

Darby

14 And when they came to the crowd, a man came to him, falling on his knees before him, and saying, Mark 9:16; Luk 9:37; [Mark 9:17];

TSK - Mattheus 17:14

 

when.

Mark 9:14-29; Luk 9:37-43

kneeling.

Mark 1:40; Mark 10:17; Hand 10:25; Hand 10:26

 

 

SV

15 Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water.

KJV

15 Lord G2962 , have mercy G1653 on my G3450 son G5207 : for G3754 he is lunatick G4583, and G2532 sore G2560 vexed G3958 : for G1063 ofttimes G4178 he falleth G4098 into G1519 the fire G4442 , and G2532 oft G4178 into G1519 the water G5204 .

YLT

15 and saying, `Sir, deal kindly with my son, for he is lunatic, and doth suffer miserably, for often he doth fall into the fire, and often into the water,

WHNU

15 και G2532 CONJ λεγων G3004 V-PAP-NSM κυριε G2962 N-VSM ελεησον G1653 V-AAM-2S μου G3450 P-1GS τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM οτι G3754 CONJ σεληνιαζεται G4583 V-PNI-3S και G2532 CONJ κακως G2560 ADV   εχει G2192 V-PAI-3S πασχει G3958 V-PAI-3S πολλακις G4178 ADV γαρ G1063 CONJ πιπτει G4098 V-PAI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πυρ G4442 N-ASN και G2532 CONJ πολλακις G4178 ADV εις G1519 PREP το G3588 T-ASN υδωρ G5204 N-ASN

Darby

15 Lord, have mercy on my son, for he is lunatic, and suffers sorely; for often he falls into the fire and often into the water.

TSK - Mattheus 17:15

 

have.

Matt 15:22; Mark 5:22; Mark 5:23; Mark 9:22; Luk 9:38-42; Joh 4:46; Joh 4:47

for.

Matt 4:24; Mark 9:17; Mark 9:18; Mark 9:20-22

he is.[Seleniazomai ,] from [selene ,] the moon, one who was affected with his disorder at the change and full of the moon. This is the case in some kinds of madness and epilepsy.  This youth was no doubt epileptic; but it was evidently either produced or taken advantage of by a demon or evil spirit.

for ofttimes.

Matt 8:31; Matt 8:32; Job 1:10-19; Job 2:7; Mark 5:4; Mark 5:5

 

 

SV

16 En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen.

KJV

16 And G2532 I brought G4374 him G846 to thy G4675 disciples G3101 , and G2532 they could G1410 not G3756 cure G2323 him G846 .

YLT

16 and I brought him near to thy disciples, and they were not able to heal him.'

WHNU

16 και G2532 CONJ προσηνεγκα G4374 V-AAI-1S αυτον G846 P-ASM τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηδυνηθησαν G1410 V-AOI-3P-ATT αυτον G846 P-ASM θεραπευσαι G2323 V-AAN

Darby

16 And I brought him to thy disciples, and they were not able to heal him.

TSK - Mattheus 17:16

 

and they.

Matt 17:19; Matt 17:20; 2Kon 4:29-31; Luk 9:40; Hand 3:16; Hand 19:15; Hand 19:16

 

 

SV

17 En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.

KJV

17 Then G1161 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 , O G5599 faithless G571 and G2532 perverse G1294 generation G1074, how long G2193 G4219 shall I be G2071 with G3326 you G5216 ? how long G2193 G4219 shall I suffer G430 you G5216 ? bring G5342 him G846 hither G5602 to me G3427 .

YLT

17 And Jesus answering said, `O generation, unstedfast and perverse, till when shall I be with you? till when shall I bear you? bring him to me hither;'

WHNU

17 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S ω G5599 INJ γενεα G1074 N-VSF απιστος G571 A-VSF και G2532 CONJ διεστραμμενη G1294 V-RPP-NSF εως G2193 CONJ ποτε G4219 PRT-I μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP εσομαι G2071 V-FXI-1S εως G2193 CONJ ποτε G4219 PRT-I ανεξομαι G430 V-FDI-1S υμων G5216 P-2GP φερετε G5342 V-PAM-2P μοι G3427 P-1DS αυτον G846 P-ASM ωδε G5602 ADV

Darby

17 And Jesus answering said, O unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? Bring him here to me.

TSK - Mattheus 17:17

 

O faithless.

Matt 6:30; Matt 8:26; Matt 13:58; Matt 16:8; Mark 9:19; Mark 16:14; Luk 9:41; Luk 24:25; Joh 20:27

Heb 3:16-19

how long shall I be.

Ex 10:3; Ex 16:28; Num 14:11; Num 14:27; Ps 95:10; Spr 1:22; Spr 6:9; Jer 4:14

Ac 13:18

 

 

SV

18 En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.

KJV

18 And G2532 Jesus G2424 rebuked G2008 the devil G1140 ; and G2532 he G846 departed G1831 out of G575 him G846 : and G2532 the child G3816 was cured G2323 from G575 that very G1565 hour G5610 .

YLT

18 and Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the lad was healed from that hour.

WHNU

18 και G2532 CONJ επετιμησεν G2008 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSN ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM το G3588 T-NSN δαιμονιον G1140 N-NSN και G2532 CONJ εθεραπευθη G2323 V-API-3S ο G3588 T-NSM παις G3816 N-NSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF ωρας G5610 N-GSF εκεινης G1565 D-GSF

Darby

18 And Jesus rebuked him, and the demon went out from him, and the boy was healed from that hour.

TSK - Mattheus 17:18

 

rebuked.

Matt 12:22; Mark 1:34; Mark 5:8; Mark 9:25-27; Luk 4:35; Luk 4:36; Luk 4:41; Luk 8:29; Luk 9:42

Hand 16:18; Hand 19:13-15

from.

Matt 9:22; Matt 15:28; Joh 4:52; Joh 4:53

 

 

SV

19 Toen22  kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?  22Mark 9:28;

KJV

19 Then G5119 came G4334 the disciples G3101 to Jesus G2424 apart G2596 G2398 , and said G2036 , Why G1302 could G1410 not G3756 we G2249 cast G1544 him G846 out G1544 ? Mark 9:28;

YLT

19 Then the disciples having come to Jesus by himself, said, `Wherefore were we not able to cast him out?' Mark 9:28;

WHNU

19 τοτε G5119 ADV προσελθοντες G4334 V-2AAP-NPM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF ειπον G2036 V-2AAI-3P δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN ημεις G2249 P-1NP ουκ G3756 PRT-N ηδυνηθημεν G1410 V-AOI-1P-ATT εκβαλειν G1544 V-2AAN αυτο G846 P-ASN Mark 9:28;

Darby

19 Then the disciples, coming to Jesus apart, said [to him] , Why were not *we* able to cast him out? Mark 9:28;

TSK - Mattheus 17:19

 

Mark 4:10; Mark 9:28

 

 

SV

20 En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want23 24  voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.   23Matt 21:21;  24Luk 17:6;  [Mark 11:23]; [1Kor 13:2];

KJV

20 And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto them G846 , Because G1223 of your G5216 unbelief G570 : for G1063 verily G281 I say G3004 unto you G5213 , If G1437 ye have G2192 faith G4102 as G5613 a grain G2848 of mustard seed G4615, ye shall say G2046 unto this G5129 mountain G3735 , Remove G3327 hence G1782 to yonder place G1563; and G2532 it shall remove G3327; and G2532 nothing G3762 shall be impossible G101 unto you G5213 . Matt 21:21; Luk 17:6; [Mark 11:23]; [1Kor 13:2];

YLT

20 And Jesus said to them, `Through your want of faith; for verily I say to you, if ye may have faith as a grain of mustard, ye shall say to this mount, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you, Matt 21:21; Luk 17:6; [Mark 11:23]; [1Kor 13:2];

WHNU

20 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM δια G1223 PREP την G3588 T-ASF ολιγοπιστιαν G3640 N-ASF υμων G5216 P-2GP αμην G281 HEB γαρ G1063 CONJ λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εαν G1437 COND εχητε G2192 V-PAS-2P πιστιν G4102 N-ASF ως G5613 ADV κοκκον G2848 N-ASM σιναπεως G4615 N-GSN ερειτε G2046 V-FAI-2P τω G3588 T-DSN ορει G3735 N-DSN τουτω G5129 D-DSN μεταβα G3327 V-2AAM-2S ενθεν G1759 ADV εκει G1563 ADV και G2532 CONJ μεταβησεται G3327 V-FDI-3S και G2532 CONJ ουδεν G3762 A-NSN αδυνατησει G101 V-FAI-3S υμιν G5213 P-2DP 17:21 Matt 21:21; Luk 17:6; [Mark 11:23]; [1Kor 13:2];

Darby

20 And he says to them, Because of your unbelief; for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard [seed] , ye shall say to this mountain, Be transported hence there, and it shall transport itself; and nothing shall be impossible to you. Matt 21:21; Luk 17:6; [Mark 11:23]; [1Kor 13:2];

TSK - Mattheus 17:20

 

Because.

Matt 17:17; Matt 14:30; Matt 14:31; Hebr 3:19

If.

Matt 21:21; Mark 11:23; Luk 17:6; 1Kor 12:9; 1Kor 13:2

faith.That is, as Bp. Pearce well remarks, a thriving and increasing faith, like a grain of mustard seed, which, from being the least of seeds, becomes the greatest of all herbs.

a grain.

Matt 13:31; Mark 4:31

nothing.

Mark 9:23; Luk 1:37; Luk 18:27

 

 

SV

21 Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.

KJV

21 Howbeit G1161 this G5124 kind G1085 goeth G1607 not G3756 out G1607 but G1508 by G1722 prayer G4335 and G2532 fasting G3521 .

YLT

21 and this kind doth not go forth except in prayer and fasting.'

WHNU

21

Darby

21 But this kind does not go out but by prayer and fasting.

TSK - Mattheus 17:21

 

this.

12:45

but.

1Kon 17:20; 1Kon 17:21; Dan 9:3; Mark 9:29; Hand 13:2; Hand 13:3; Hand 14:23; 1Kor 7:5; 2Kor 11:27

Eph 6:18

 

 

SV

22 En25 26 27 28 29 30 31 32  als zij in Galiléa verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen;         25Matt 16:21;  26Matt 20:18;  27Mark 8:31;  28Mark 9:31;  29Mark 10:33;  30Luk 9:22;  31Luk 9:44;  32Luk 18:31;  [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

KJV

22 And G1161 while they G846 abode G390 in G1722 Galilee G1056 , Jesus G2424 said G2036 unto them G846 , The Son G5207 of man G444 shall be G3195 betrayed G3860 into G1519 the hands G5495 of men G444 : Matt 16:21; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 9:44; Luk 18:31; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

YLT

22 And while they are living in Galilee, Jesus said to them, `The Son of Man is about to be delivered up to the hands of men, Matt 16:21; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 9:44; Luk 18:31; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

WHNU

22 συστρεφομενων G4962 V-PPP-GPM δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF γαλιλαια G1056 N-DSF ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM μελλει G3195 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM παραδιδοσθαι G3860 V-PPN εις G1519 PREP χειρας G5495 N-APF ανθρωπων G444 N-GPM Matt 16:21; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 9:44; Luk 18:31; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

Darby

22 And while they abode in Galilee, Jesus said to them, The Son of man is about to be delivered up into [the] hands of men, Matt 16:21; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 9:44; Luk 18:31; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

TSK - Mattheus 17:22

 

The Son.

Matt 16:21; Matt 20:17; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:30; Mark 9:31; Mark 10:33; Mark 10:34; Luk 9:22; Luk 9:44; Luk 18:31-34

Luk 24:6; Luk 24:7; Luk 24:26; Luk 24:46

betrayed.

Matt 24:10; Matt 26:16; Matt 26:46; Hand 7:52; 1Kor 11:23

 

 

SV

23 En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

KJV

23 And G2532 they shall kill G615 him G846 , and G2532 the third G5154 day G2250 he shall be raised again G1453 . And G2532 they were exceeding G4970 sorry G3076 . [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

YLT

23 and they shall kill him, and the third day he shall rise,' and they were exceeding sorry. [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

WHNU

23 και G2532 CONJ αποκτενουσιν G615 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF τριτη G5154 A-DSF ημερα G2250 N-DSF εγερθησεται G1453 V-FPI-3S και G2532 CONJ ελυπηθησαν G3076 V-API-3P σφοδρα G4970 ADV [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

Darby

23 and they shall kill him; and the third day he shall be raised up. And they were greatly grieved. [Matt 27:63]; [Matt 28:6];

TSK - Mattheus 17:23

 

they shall.

Ps 22:15; Ps 22:22-31; Jes 53:7; Jes 53:10-12; Dan 9:26; Zach 13:7

the third.

Ps 16:10; Joh 2:19; Hand 2:23-31; 1Kor 15:3; 1Kor 15:4

And they were.

Joh 16:6; Joh 16:20-22

 

 

SV

24 En als zij te Kapérnaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet?

KJV

24 And G1161 when they G846 were come G2064 to G1519 Capernaum G2584 , they that received G2983 tribute G1323 [money] came G4334 to Peter G4074 , and G2532 said G2036 , Doth G5055 not G3756 your G5216 master G1320 pay G5055 tribute G1323 ?1

  1tribute: called in the original, didrachma, being in value fifteen pence sterling; about thirty seven cents

YLT

24 And they having come to Capernaum, those receiving the didrachms came near to Peter, and said, `Your teacher--doth he not pay the didrachms?' He saith, `Yes.'

WHNU

24 ελθοντων G2064 V-2AAP-GPM δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM εις G1519 PREP καφαρναουμ G2584 N-PRI προσηλθον G4334 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM τα G3588 T-APN διδραχμα G1323 N-APN λαμβανοντες G2983 V-PAP-NPM τω G3588 T-DSM πετρω G4074 N-DSM και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P ο G3588 T-NSM διδασκαλος G1320 N-NSM υμων G5216 P-2GP ου G3756 PRT-N τελει G5055 V-PAI-3S   τα G3588 T-APN [τα] G3588 T-APN διδραχμα G1323 N-APN

Darby

24 And when they came to Capernaum, those who received the didrachmas came to Peter and said, Does your teacher not pay the didrachmas?

TSK - Mattheus 17:24

 

when.

Mr 9:33

tribute."Gr. didrachma, in value fifteen pence."

Ex 30:13; Ex 38:26This tribute seems to have been the half shekel which every male among the Jews paid yearly for the support of the temple, and which was continued by them, wherever dispersed, till after the time of Vespasian.

 

 

SV

25 Hij zeide: Ja.33 34  En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden?   33Matt 22:21;  34Rom 13:7;  [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

KJV

25 He saith G3004 , Yes G3483 . And G2532 when G3753 he was come G1525 into G1519 the house G3614 , Jesus G2424 prevented G4399 him G846 , saying G3004 , What G5101 thinkest G1380 thou G4671 , Simon G4613 ? of G575 whom G5101 do G2983 the kings G935 of the earth G1093 take G2983 custom G5056 or G2228 tribute G2778 ? of G575 their own G846 children G5207 , or G2228 of G575 strangers G245 ? Matt 22:21; Rom 13:7; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

YLT

25 And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, `What thinkest thou, Simon? the kings of the earth--from whom do they receive custom or poll-tax? from their sons or from the strangers?' Matt 22:21; Rom 13:7; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

WHNU

25 λεγει G3004 V-PAI-3S ναι G3483 PRT και G2532 CONJ ελθοντα G2064 V-2AAP-ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF προεφθασεν G4399 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM τι G5101 I-ASN σοι G4671 P-2DS δοκει G1380 V-PAI-3S σιμων G4613 N-VSM οι G3588 T-NPM βασιλεις G935 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF απο G575 PREP τινων G5101 I-GPM λαμβανουσιν G2983 V-PAI-3P τελη G5056 N-APN η G2228 PRT κηνσον G2778 N-ASM απο G575 PREP των G3588 T-GPM υιων G5207 N-GPM αυτων G846 P-GPM η G2228 PRT απο G575 PREP των G3588 T-GPM αλλοτριων G245 A-GPM Matt 22:21; Rom 13:7; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

Darby

25 He says, Yes. And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, What dost thou think, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive custom or tribute? from their own sons or from strangers? Matt 22:21; Rom 13:7; [Mark 12:17]; [Luk 20:25]; [Luk 23:2];

TSK - Mattheus 17:25

 

Yes.

Matt 3:15; Matt 22:21; Rom 13:6; Rom 13:7

of their.

1Sa 17:25

 

 

SV

26 Petrus zeide tot Hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij.

KJV

26 Peter G4074 saith G3004 unto him G846 , Of G575 strangers G245 . Jesus G2424 saith G5346 unto him G846 , Then G686 are G1526 the children G5207 free G1658 .

YLT

26 Peter saith to him, `From the strangers.' Jesus said to him, `Then are the sons free;

WHNU

26 ειποντος G3004 V-2AAP-GSM δε G1161 CONJ απο G575 PREP των G3588 T-GPM αλλοτριων G245 A-GPM εφη G5346 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM αρα G686 PRT γε G1065 PRT ελευθεροι G1658 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM υιοι G5207 N-NPM

Darby

26 Peter says to him, From strangers. Jesus said to him, Then are the sons free.

TSK - Mattheus 17:26

 

17

 

 

SV

27 Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel [uit], en den eersten vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien, en geef hem aan hen voor Mij en u.

KJV

27 Notwithstanding G1161 , lest G3363 we should offend G4624 them G846 , go thou G4198 to G1519 the sea G2281 , and cast G906 an hook G44 , and G2532 take up G142 the fish G2486 that first G4412 cometh up G305 ; and G2532 when thou hast opened G455 his G846 mouth G4750 , thou shalt find G2147 a piece of money G4715 : that G1565 take G2983 , and give G1325 unto them G846 for G473 me G1700 and G2532 thee G4675 .2

  2a piece…: or, a stater: it is half an ounce of silver, in value two shillings and six pence, sterling; about fifty five cents

YLT

27 but, that we may not cause them to stumble, having gone to the sea, cast a hook, and the fish that hath come up first take thou up, and having opened its mouth, thou shalt find a stater, that having taken, give to them for me and thee.'

WHNU

27 ινα G2443 CONJ δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N σκανδαλισωμεν G4624 V-AAS-1P αυτους G846 P-APM πορευθεις G4198 V-AOP-NSM εις G1519 PREP θαλασσαν G2281 N-ASF βαλε G906 V-2AAM-2S αγκιστρον G44 N-ASN και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM αναβαντα G305 V-2AAP-ASM πρωτον G4412 ADV ιχθυν G2486 N-ASM αρον G142 V-AAM-2S και G2532 CONJ ανοιξας G455 V-AAP-NSM το G3588 T-ASN στομα G4750 N-ASN αυτου G846 P-GSM ευρησεις G2147 V-FAI-2S στατηρα G4715 N-ASM εκεινον G1565 D-ASM λαβων G2983 V-2AAP-NSM δος G1325 V-2AAM-2S αυτοις G846 P-DPM αντι G473 PREP εμου G1700 P-1GS και G2532 CONJ σου G4675 P-2GS

Darby

27 But that we may not be an offence to them, go to the sea and cast a hook, and take the first fish that comes up, and when thou hast opened its mouth thou wilt find a stater; take that and give it to them for me and thee.

TSK - Mattheus 17:27

 

lest.

Matt 15:12-14; Rom 14:21; Rom 15:1-3; 1Kor 8:9; 1Kor 8:13; 1Kor 9:19-22; 1Kor 10:32; 1Kor 10:33; 2Kor 6:3

1Thess 5:22; Tit 2:7; Tit 2:8

and take.

Gen 1:28; 1Kon 17:4; Ps 8:8; Jona 1:17; Jona 2:10; Hebr 2:7; Hebr 2:8

a piece of money."Or, a stater, half an ounce of silver, value 2s. 6d., after 5s. the ounce."

that take.

2Kor 8:9; Jak 2:5

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 16)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 18)