Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 18)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 20)


Lukas 19

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En [Jezus], ingekomen zijnde, ging door Jericho.

KJV

1 And G2532 [Jesus] entered G1525 and passed through G1330 Jericho G2410 .

YLT

1 And having entered, he was passing through Jericho,

WHNU

1 και G2532 CONJ εισελθων G1525 V-2AAP-NSM διηρχετο G1330 V-INI-3S την G3588 T-ASF ιεριχω G2410 N-PRI

Darby

1 And he entered and passed through Jericho.

TSK - Lukas 19:1

 

1 Of Zacchaeus a publican.

11 The ten pieces of money.

28 Christ rides into Jerusalem with triumph;

41 weeps over it;

45 drives the buyers and sellers out of the temple;

47 teaching daily in it.  The rulers seek to destroy him, but fear the people.

 

 

Jericho.

Joz 2:1; Joz 6:1-25; Joz 6:26; Joz 6:27; 1Kon 16:34; 2Kon 2:18-22

 

 

SV

2 En zie, er was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk;

KJV

2 And G2532 , behold G2400 , [there was] a man G435 named G3686 G2564 Zacchaeus G2195 , which G2532 G846 was G2258 the chief among the publicans G754 , and G2532 he G3778 was G2258 rich G4145 .

YLT

2 and lo, a man, by name called Zaccheus, and he was a chief tax-gatherer, and he was rich,

WHNU

2 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ανηρ G435 N-NSM ονοματι G3686 N-DSN καλουμενος G2564 V-PPP-NSM ζακχαιος G2195 N-NSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S αρχιτελωνης G754 N-NSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM πλουσιος G4145 A-NSM

Darby

2 And behold, [there was] a man by name called Zacchaeus, and he was chief tax-gatherer, and he was rich.

TSK - Lukas 19:2

 

the chief.[Architelones ,] rather, "a chief publican," or tax gatherer.  Probably Zacchaeus, who appears from his name to have been a Jew, farmed the revenue of the district around Jericho, having others under him, who either rented of him smaller portions, or were employed as servants to collect the taxes.

and he.

Luk 18:24-27; 2Kron 17:5; 2Kron 17:6

 

 

SV

3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.

KJV

3 And G2532 he sought G2212 to see G1492 Jesus G2424 who G5101 he was G2076 ; and G2532 could G1410 not G3756 for G575 the press G3793 , because G3754 he was G2258 little G3398 of stature G2244.

YLT

3 and he was seeking to see Jesus, who he is, and was not able for the multitude, because in stature he was small,

WHNU

3 και G2532 CONJ εζητει G2212 V-IAI-3S ιδειν G1492 V-2AAN τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM τις G5101 I-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηδυνατο G1410 V-INI-3S-ATT απο G575 PREP του G3588 T-GSM οχλου G3793 N-GSM οτι G3754 CONJ τη G3588 T-DSF ηλικια G2244 N-DSF μικρος G3398 A-NSM ην G2258 V-IXI-3S

Darby

3 And he sought to see Jesus who he was: and he could not for the crowd, because he was little in stature.

TSK - Lukas 19:3

 

he sought.

Luk 9:7-9; Luk 23:8; Joh 12:21

because.

12:25

 

 

SV

4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien [weg] voorbijgaan.

KJV

4 And G2532 he ran G4390 before G1715 , and climbed up G305 into G1909 a sycomore tree G4809 to G2443 see G1492 him G846 : for G3754 he was G3195 to pass G1330 G1223 that G1565 [way].

YLT

4 and having run forward before, he went up on a sycamore, that he may see him, because through that [way] he was about to pass by.

WHNU

4 και G2532 CONJ προδραμων G4390 V-2AAP-NSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN εμπροσθεν G1715 ADV ανεβη G305 V-2AAI-3S επι G1909 PREP συκομορεαν G4809 N-ASF ινα G2443 CONJ ιδη G1492 V-2AAS-3S αυτον G846 P-ASM οτι G3754 CONJ εκεινης G1565 D-GSF ημελλεν G3195 V-IAI-3S-ATT διερχεσθαι G1330 V-PNN

Darby

4 And running on before, he got up into a sycamore that he might see him, for he was going to pass that [way] .

TSK - Lukas 19:4

 

climbed.

5:19

a sycamore.

1Kon 10:27; 1Kron 27:28; Jes 9:10; Amos 7:14

 

 

SV

5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zachéüs! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.

KJV

5 And G2532 when G5613 Jesus G2424 came G2064 to G1909 the place G5117 , he looked up G308, and saw G1492 him G846 , and G2532 said G2036 unto G4314 him G846 , Zacchaeus G2195, make haste G4692 , and come down G2597; for G1063 to day G4594 I G3165 must G1163 abide G3306 at G1722 thy G4675 house G3624 .

YLT

5 And as Jesus came up to the place, having looked up, he saw him, and said unto him, `Zaccheus, having hastened, come down, for to-day in thy house it behoveth me to remain;'

WHNU

5 και G2532 CONJ ως G5613 ADV ηλθεν G2064 V-2AAI-3S επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM τοπον G5117 N-ASM αναβλεψας G308 V-AAP-NSM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ζακχαιε G2195 N-VSM σπευσας G4692 V-AAP-NSM καταβηθι G2597 V-2AAM-2S σημερον G4594 ADV γαρ G1063 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM οικω G3624 N-DSM σου G4675 P-2GS δει G1163 V-PQI-3S με G3165 P-1AS μειναι G3306 V-AAN

Darby

5 And when he came up to the place, Jesus looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for to-day I must remain in thy house.

TSK - Lukas 19:5

 

he looked.

Ps 139:1-3; Ezech 16:6; Joh 1:48; Joh 4:7-10

Zacchaeus.

Pred 9:10; 2Kor 6:1

for.

Luk 19:10; Gen 18:3-5; Gen 19:1-3; Ps 101:2; Ps 101:3; Joh 14:23; Efez 3:17; Hebr 13:2

Re 3:20

 

 

SV

6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. [Hand 16:34];

KJV

6 And G2532 he made haste G4692, and came down G2597 , and G2532 received G5264 him G846 joyfully G5463 . [Hand 16:34];

YLT

6 and he having hastened did come down, and did receive him rejoicing; [Hand 16:34];

WHNU

6 και G2532 CONJ σπευσας G4692 V-AAP-NSM κατεβη G2597 V-2AAI-3S και G2532 CONJ υπεδεξατο G5264 V-ADI-3S αυτον G846 P-ASM χαιρων G5463 V-PAP-NSM [Hand 16:34];

Darby

6 And he made haste and came down, and received him with joy. [Hand 16:34];

TSK - Lukas 19:6

 

he.

Luk 2:16; Gen 18:6; Gen 18:7; Ps 119:59; Ps 119:60; Gal 1:15; Gal 1:16

joyfully.

Luk 5:29; Jes 64:5; Hand 2:41; Hand 16:15; Hand 16:34

 

 

SV

7 En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.

KJV

7 And G2532 when they saw G1492 [it], they G1234 all G537 murmured G1234 , saying G3004 , That G3754 he was gone G1525 to be guest G2647 with G3844 a man G435 that is a sinner G268.

YLT

7 and having seen [it] , they were all murmuring, saying--`With a sinful man he went in to lodge!'

WHNU

7 και G2532 CONJ ιδοντες G1492 V-2AAP-NPM παντες G3956 A-NPM διεγογγυζον G1234 V-IAI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ παρα G3844 PREP αμαρτωλω G268 A-DSM ανδρι G435 N-DSM εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S καταλυσαι G2647 V-AAN

Darby

7 And all murmured when they saw [it] , saying, He has turned in to lodge with a sinful man.

TSK - Lukas 19:7

 

they all.

Luk 5:30; Luk 7:34; Luk 7:39; Luk 15:2; Luk 18:9-14; Matt 9:11; Matt 21:28-31

 

 

SV

8 En Zachéüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.

KJV

8 And G1161 Zacchaeus G2195 stood G2476 , and said G2036 unto G4314 the Lord G2962 ; Behold G2400 , Lord G2962 , the half G2255 of my G3450 goods G5224 I give G1325 to the poor G4434; and G2532 if G1536 I have taken G4811 any thing G1536 from any man G5100 by false accusation G4811 , I restore G591 [him] fourfold G5073 .

YLT

8 And Zaccheus having stood, said unto the Lord, `Lo, the half of my goods, sir, I give to the poor, and if of any one anything I did take by false accusation, I give back fourfold.'

WHNU

8 σταθεις G2476 V-APP-NSM δε G1161 CONJ ζακχαιος G2195 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM ιδου G2400 V-2AAM-2S τα G3588 T-APN ημισια G2255 A-APN μου G3450 P-1GS των G3588 T-GPN υπαρχοντων G5224 V-PAP-GPN κυριε G2962 N-VSM   [τοις] G3588 T-DPM τοις G3588 T-DPM πτωχοις G4434 A-DPM διδωμι G1325 V-PAI-1S και G2532 CONJ ει G1487 COND τινος G5100 X-GSM τι G5100 X-ASN εσυκοφαντησα G4811 V-AAI-1S αποδιδωμι G591 V-PAI-1S τετραπλουν G5073 A-ASN

Darby

8 But Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I return [him] fourfold.

TSK - Lukas 19:8

 

Behold.

Luk 3:8-13; Luk 11:41; Luk 12:33; Luk 16:9; Luk 18:22; Luk 18:23; Ps 41:1; Hand 2:44-46; Hand 4:34; Hand 4:35

2Kor 8:7; 2Kor 8:8; 1Tim 6:17; 1Tim 6:18; Jak 1:10; Jak 1:11

by false.

Luk 3:14; Ex 20:16

I restore.

Ex 22:1-4; Lev 6:1-6; 1Sam 12:3; 2Sam 12:6; Spr 6:31

 

 

SV

9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze1  een zoon van Abraham is.  1Luk 13:16;

KJV

9 And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto G4314 him G846 , G3754 This day G4594 is G1096 salvation G4991 come G1096 to this G5129 house G3624 , forsomuch as G2530 he G846 also G2532 is G2076 a son G5207 of Abraham G11. Luk 13:16;

YLT

9 And Jesus said unto him--`To-day salvation did come to this house, inasmuch as he also is a son of Abraham; Luk 13:16;

WHNU

9 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οτι G3754 CONJ σημερον G4594 ADV σωτηρια G4991 N-NSF τω G3588 T-DSM οικω G3624 N-DSM τουτω G5129 D-DSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S καθοτι G2530 ADV και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM υιος G5207 N-NSM αβρααμ G11 N-PRI   [εστιν] G2076 V-PXI-3S εστιν G2076 V-PXI-3S Luk 13:16;

Darby

9 And Jesus said to him, To-day salvation is come to this house, inasmuch as he also is a son of Abraham; Luk 13:16;

TSK - Lukas 19:9

 

unto him.Rather, as Elsner renders [pros  autou ,] concerning him; for our Lord speaks of him in the third person.

This day.

Luk 2:30; Luk 13:30; Joh 4:38-42; Hand 16:30-32; 1Kor 6:9-11; 1Petr 2:10

forsomuch.

Luk 13:16; Rom 4:11; Rom 4:12; Rom 4:16; Gal 3:7; Gal 3:14; Gal 3:29

 

 

SV

10 Want2 3 4 5  de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.     2Matt 10:6;  3Matt 15:24;  4Matt 18:11;  5Hand 13:46;  [Matt 9:13]; [Mark 2:17]; [Luk 5:32]; [Joh 3:16]; [1Tim 1:15];

KJV

10 For G1063 the Son G5207 of man G444 is come G2064 to seek G2212 and G2532 to save G4982 that which was lost G622 . Matt 10:6; Matt 15:24; Matt 18:11; Hand 13:46; [Matt 9:13]; [Mark 2:17]; [Luk 5:32]; [Joh 3:16]; [1Tim 1:15];

YLT

10 for the Son of Man came to seek and to save the lost.' Matt 10:6; Matt 15:24; Matt 18:11; Hand 13:46; [Matt 9:13]; [Mark 2:17]; [Luk 5:32]; [Joh 3:16]; [1Tim 1:15];

WHNU

10 ηλθεν G2064 V-2AAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ζητησαι G2212 V-AAN και G2532 CONJ σωσαι G4982 V-AAN το G3588 T-ASN απολωλος G622 V-2RAP-ASN Matt 10:6; Matt 15:24; Matt 18:11; Hand 13:46; [Matt 9:13]; [Mark 2:17]; [Luk 5:32]; [Joh 3:16]; [1Tim 1:15];

Darby

10 for the Son of man has come to seek and to save that which is lost. Matt 10:6; Matt 15:24; Matt 18:11; Hand 13:46; [Matt 9:13]; [Mark 2:17]; [Luk 5:32]; [Joh 3:16]; [1Tim 1:15];

TSK - Lukas 19:10

 

Luk 5:31; Luk 5:32; Luk 15:4-7; Luk 15:32; Ezech 34:16; Matt 1:21; Matt 9:12; Matt 9:13; Matt 10:6; Matt 15:24; Matt 18:11

Rom 5:6; 1Tim 1:13-16; Hebr 7:25; 1Joh 4:9-14

 

 

SV

11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij Jeruzalem was, en [omdat] zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden.

KJV

11 And G1161 as they G846 heard G191 these things G5023, he added G4369 and spake G2036 a parable G3850 , because G1223 he G846 was G1511 nigh G1451 to Jerusalem G2419, and G2532 because they G846 thought G1380 that G3754 the kingdom G932 of God G2316 should G3195 immediately G3916 appear G398 .

YLT

11 And while they are hearing these things, having added he spake a simile, because of his being nigh to Jerusalem, and of their thinking that the reign of God is about presently to be made manifest.

WHNU

11 ακουοντων G191 V-PAP-GPM δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM ταυτα G5023 D-APN προσθεις G4369 V-2AAP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S παραβολην G3850 N-ASF δια G1223 PREP το G3588 T-ASN εγγυς G1451 ADV ειναι G1511 V-PXN ιερουσαλημ G2419 N-PRI αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ δοκειν G1380 V-PAN αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ παραχρημα G3916 ADV μελλει G3195 V-PAI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM αναφαινεσθαι G398 V-PPN

Darby

11 But as they were listening to these things, he added and spake a parable, because he was near to Jerusalem and they thought that the kingdom of God was about to be immediately manifested.

TSK - Lukas 19:11

 

they thought.

Luk 17:20; Hand 1:6; 2Thess 2:1-3

 

 

SV

12 Hij6 7  zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver [gelegen] land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.   6Matt 25:14;  7Mark 13:34;

KJV

12 He said G2036 therefore G3767 , A certain G5100 nobleman G444 G2104 went G4198 into G1519 a far G3117 country G5561 to receive G2983 for himself G1438 a kingdom G932 , and G2532 to return G5290 . Matt 25:14; Mark 13:34;

YLT

12 He said therefore, `A certain man of birth went on to a far country, to take to himself a kingdom, and to return, Matt 25:14; Mark 13:34;

WHNU

12 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ ανθρωπος G444 N-NSM τις G5100 X-NSM ευγενης G2104 A-NSM επορευθη G4198 V-AOI-3S εις G1519 PREP χωραν G5561 N-ASF μακραν G3117 A-ASF λαβειν G2983 V-2AAN εαυτω G1438 F-3DSM βασιλειαν G932 N-ASF και G2532 CONJ υποστρεψαι G5290 V-AAN Matt 25:14; Mark 13:34;

Darby

12 He said therefore, A certain high-born man went to a distant country to receive for himself a kingdom and return. Matt 25:14; Mark 13:34;

TSK - Lukas 19:12

 

A certain.

Matt 25:14-30; Mark 13:34-37

a far.

Luk 20:9; Luk 24:51; Matt 21:38; Mark 12:1; Mark 16:19; Hand 1:9; Hand 1:10

to.

Matt 28:18; Joh 18:37; 1Kor 15:25; Efez 1:20-23; Filipp 2:9-11; 1Petr 3:22

and.

Hand 1:11; Hand 17:31; Hebr 9:28; Openb 1:7

 

 

SV

13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome.

KJV

13 And G1161 he called G2564 his G1438 ten G1176 servants G1401 , and delivered G1325 them G846 ten G1176 pounds G3414 , and G2532 said G2036 unto G4314 them G846 , Occupy G4231 till G2193 I come G2064 .1

  1pounds: mina, here translated a pound, is twelve ounces and an half: which according to five shillings the ounce is three pounds two shillings and sixpence

YLT

13 and having called ten servants of his own, he gave to them ten pounds, and said unto them, Do business--till I come;

WHNU

13 καλεσας G2564 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ δεκα G1176 A-NUI δουλους G1401 N-APM εαυτου G1438 F-3GSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM δεκα G1176 A-NUI μνας G3414 N-APF-C και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM   πραγματευσασθαι G4231 V-ADN πραγματευσασθε G4231 V-ADM-2P εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM ερχομαι G2064 V-PNI-1S

Darby

13 And having called his own ten bondmen, he gave to them ten minas, and said to them, Trade while I am coming.

TSK - Lukas 19:13

 

his.

Matt 25:14; Joh 12:26; Gal 1:10; Jak 1:1; 2Petr 1:1

delivered.

Matt 25:15; Rom 12:6-8; 1Kor 12:7-11; 1Kor 12:28; 1Kor 12:29; 1Petr 4:9-11

pounds."Mina, here translated a pound, is 12oz., which, according to 5s. the ounce, is 3 2s. 6d."

 

 

SV

14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.

KJV

14 But G1161 his G846 citizens G4177 hated G3404 him G846 , and G2532 sent G649 a message G4242 after G3694 him G846 , saying G3004 , We will G2309 not G3756 have G2309 this G5126 [man] to reign G936 over G1909 us G2248 .

YLT

14 and his citizens were hating him, and did send an embassy after him, saying, We do not wish this one to reign over us.

WHNU

14 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ πολιται G4177 N-NPM αυτου G846 P-GSM εμισουν G3404 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ απεστειλαν G649 V-AAI-3P πρεσβειαν G4242 N-ASF οπισω G3694 ADV αυτου G846 P-GSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ου G3756 PRT-N θελομεν G2309 V-PAI-1P τουτον G5126 D-ASM βασιλευσαι G936 V-AAN εφ G1909 PREP ημας G2248 P-1AP

Darby

14 But his citizens hated him, and sent an embassy after him, saying, We will not that this [man] should reign over us.

TSK - Lukas 19:14

 

Luk 19:27; 1Sam 8:7; Ps 2:1-3; Jes 49:7; Zach 11:8; Joh 1:11; Joh 15:18; Joh 15:23; Joh 15:24

Hand 3:14; Hand 3:15; Hand 4:27; Hand 4:28; Hand 7:51; Hand 7:52

 

 

SV

15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had.

KJV

15 And G2532 it came to pass G1096, that when G1722 he G846 was returned G1880, having received G2983 the kingdom G932, then G2532 he commanded G2036 these G5128 servants G1401 to be called G5455 unto him G846 , to whom G3739 he had given G1325 the money G694 , that G2443 he might know G1097 how much G5101 every man G5101 had gained by trading G1281 .

YLT

15 `And it came to pass, on his coming back, having taken the kingdom, that he commanded these servants to be called to him, to whom he gave the money, that he might know what any one had done in business.

WHNU

15 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM επανελθειν G1880 V-2AAN αυτον G846 P-ASM λαβοντα G2983 V-2AAP-ASM την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S φωνηθηναι G5455 V-APN αυτω G846 P-DSM τους G3588 T-APM δουλους G1401 N-APM τουτους G5128 D-APM οις G3739 R-DPM δεδωκει G1325 V-LAI-3S-ATT το G3588 T-ASN αργυριον G694 N-ASN ινα G2443 CONJ γνοι G1097 V-2AAS-3S τι G5101 I-ASN διεπραγματευσαντο G1281 V-ADI-3P

Darby

15 And it came to pass on his arrival back again, having received the kingdom, that he desired these bondmen to whom he gave the money to be called to him, in order that he might know what every one had gained by trading.

TSK - Lukas 19:15

 

having.

Ps 2:4-6

money.  Gr. silver, and so.

23

that he.

Luk 12:48; Luk 16:2-13; Matt 18:23-35; Matt 25:19; Rom 14:10-12; 1Kor 4:1-5

 

 

SV

16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.

KJV

16 Then G1161 came G3854 the first G4413 , saying G3004 , Lord G2962 , thy G4675 pound G3414 hath gained G4333 ten G1176 pounds G3414 .

YLT

16 `And the first came near, saying, Sir, thy pound did gain ten pounds;

WHNU

16 παρεγενετο G3854 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM κυριε G2962 N-VSM η G3588 T-NSF μνα G3414 N-NSF σου G4675 P-2GS δεκα G1176 A-NUI προσηργασατο G4333 V-AMI-3S μνας G3414 N-APF-C

Darby

16 And the first came up, saying, [My] Lord, thy mina has produced ten minas.

TSK - Lukas 19:16

 

Lord.

1Kron 29:14-16; 1Kor 15:10; Kol 1:28; Kol 1:29; 2Tim 4:7; 2Tim 4:8; Jak 2:18-26

 

 

SV

17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden.

KJV

17 And G2532 he said G2036 unto him G846 , Well G2095 , thou good G18 servant G1401 : because G3754 thou hast been G1096 faithful G4103 in G1722 a very little G1646, have G2192 thou authority G2468 G1849 over G1883 ten G1176 cities G4172 .

YLT

17 and he said to him, Well done, good servant, because in a very little thou didst become faithful, be having authority over ten cities.

WHNU

17 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ευγε G2095 ADV αγαθε G18 A-VSM δουλε G1401 N-VSM οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP ελαχιστω G1646 A-DSN πιστος G4103 A-NSM εγενου G1096 V-2ADI-2S ισθι G2468 V-PXM-2S εξουσιαν G1849 N-ASF εχων G2192 V-PAP-NSM επανω G1883 ADV δεκα G1176 A-NUI πολεων G4172 N-GPF

Darby

17 And he said to him, Well [done] , thou good bondman; because thou hast been faithful in that which is least, be thou in authority over ten cities.

TSK - Lukas 19:17

 

Well.

Gen 39:4; 1Sam 2:30; Matt 25:21; Rom 2:29; 1Kor 4:5; 2Tim 2:10; 1Petr 1:7; 1Petr 5:4

been.

Luk 16:10; Luk 22:30; Matt 25:21; Openb 2:26-29

 

 

SV

18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen.

KJV

18 And G2532 the second G1208 came G2064 , saying G3004 , Lord G2962 , thy G4675 pound G3414 hath gained G4160 five G4002 pounds G3414 .

YLT

18 `And the second came, saying, Sir, thy pound made five pounds;

WHNU

18 και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM η G3588 T-NSF μνα G3414 N-NSF σου G4675 P-2GS κυριε G2962 N-VSM εποιησεν G4160 V-AAI-3S πεντε G4002 A-NUI μνας G3414 N-APF-C

Darby

18 And the second came, saying, [My] Lord, thy mina has made five minas.

TSK - Lukas 19:18

 

thy.

Matt 13:23; Mark 4:20; 2Kor 8:12

 

 

SV

19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.

KJV

19 And G1161 he said G2036 likewise G2532 to him G5129 , Be G1096 thou G4771 also G2532 over G1883 five G4002 cities G4172 .

YLT

19 and he said also to this one, And thou, become thou over five cities.

WHNU

19 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ και G2532 CONJ τουτω G5129 D-DSM και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS επανω G1883 ADV γινου G1096 V-PNM-2S πεντε G4002 A-NUI πολεων G4172 N-GPF

Darby

19 And he said also to this one, And *thou*, be over five cities.

TSK - Lukas 19:19

 

Be.

Jes 3:10; 1Kor 3:8; 1Kor 15:41; 1Kor 15:42; 1Kor 15:58; 2Kor 9:6; 2Joh 1:8

 

 

SV

20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie [hier] uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had;

KJV

20 And G2532 another G2087 came G2064 , saying G3004 , Lord G2962 , behold G2400 , [here is] thy G4675 pound G3414 , which G3739 I have G2192 kept laid up G606 in G1722 a napkin G4676 :

YLT

20 `And another came, saying, Sir, lo, thy pound, that I had lying away in a napkin;

WHNU

20 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ετερος G2087 A-NSM ηλθεν G2064 V-2AAI-3S λεγων G3004 V-PAP-NSM κυριε G2962 N-VSM ιδου G2400 V-2AAM-2S η G3588 T-NSF μνα G3414 N-NSF σου G4675 P-2GS ην G3739 R-ASF ειχον G2192 V-IAI-1S αποκειμενην G606 V-PNP-ASF εν G1722 PREP σουδαριω G4676 N-DSN

Darby

20 And another came, saying, [My] Lord, lo, [there is] thy mina, which I have kept laid up in a towel.

TSK - Lukas 19:20

 

Lord.

Luk 19:13; Luk 3:9; Luk 6:46; Spr 26:13-16; Matt 25:24; Jak 4:17

 

 

SV

21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt.

KJV

21 For G1063 I feared G5399 thee G4571 , because G3754 thou art G1488 an austere G840 man G444 : thou takest up G142 that G3739 thou layedst G5087 not G3756 down G5087 , and G2532 reapest G2325 that G3739 thou didst G4687 not G3756 sow G4687 .

YLT

21 for I was afraid of thee, because thou art an austere man; thou takest up what thou didst not lay down, and reapest what thou didst not sow.

WHNU

21 εφοβουμην G5399 V-INI-1S γαρ G1063 CONJ σε G4571 P-2AS οτι G3754 CONJ ανθρωπος G444 N-NSM αυστηρος G840 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S αιρεις G142 V-PAI-2S ο G3739 R-ASN ουκ G3756 PRT-N εθηκας G5087 V-AAI-2S και G2532 CONJ θεριζεις G2325 V-PAI-2S ο G3739 R-ASN ουκ G3756 PRT-N εσπειρας G4687 V-AAI-2S

Darby

21 For I feared thee because thou art a harsh man: thou takest up what thou hast not laid down, and thou reapest what thou hast not sowed.

TSK - Lukas 19:21

 

I feared.

Ex 20:19; Ex 20:20; 1Sam 12:20; Matt 25:24; Matt 25:25; Rom 8:15; 2Tim 1:7; Jak 2:10

1Jo 4:18

because.

1Sam 6:19-21; 2Sam 6:9-11; Job 21:14; Job 21:15; Ezech 18:25-29; Mal 3:14; Mal 3:15

Rom 8:7; Judas 1:15

 

 

SV

22 Maar hij zeide tot hem: Uit8 9  uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.   82Sam 1:16;  9Matt 12:37;

KJV

22 And G1161 he saith G3004 unto him G846 , Out of G1537 thine own G4675 mouth G4750 will I judge G2919 thee G4571 , [thou] wicked G4190 servant G1401 . Thou knewest G1492 that G3754 I G1473 was G1510 an austere G840 man G444 , taking up G142 that G3739 I laid G5087 not G3756 down G5087 , and G2532 reaping G2325 that G3739 I did G4687 not G3756 sow G4687 : 2Sam 1:16; Matt 12:37;

YLT

22 `And he saith to him, Out of thy mouth I will judge thee, evil servant: thou knewest that I am an austere man, taking up what I did not lay down, and reaping what I did not sow! 2Sam 1:16; Matt 12:37;

WHNU

22 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN σου G4675 P-2GS κρινω G2919 V-FAI-1S σε G4571 P-2AS πονηρε G4190 A-VSM δουλε G1401 N-VSM ηδεις G1492 V-LAI-2S οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ανθρωπος G444 N-NSM αυστηρος G840 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S αιρων G142 V-PAP-NSM ο G3739 R-ASN ουκ G3756 PRT-N εθηκα G5087 V-AAI-1S και G2532 CONJ θεριζων G2325 V-PAP-NSM ο G3739 R-ASN ουκ G3756 PRT-N εσπειρα G4687 V-AAI-1S 2Sam 1:16; Matt 12:37;

Darby

22 He says to him, Out of thy mouth will I judge thee, wicked bondman: thou knewest that *I* am a harsh man, taking up what I have not laid down and reaping what I have not sowed. 2Sam 1:16; Matt 12:37;

TSK - Lukas 19:22

 

Out.

2Sam 1:16; Job 15:5; Job 15:6; Matt 12:37; Matt 22:12; Rom 3:19

Thou knewest.

Matt 25:26; Matt 25:27

 

 

SV

23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?

KJV

23 Wherefore G1302 then G2532 gavest G1325 not G3756 thou G1325 my G3450 money G694 into G1909 the bank G5132 , that G2532 at my coming G2064 I G1473 might G302 have required G4238 mine own G846 with G4862 usury G5110 ?

YLT

23 and wherefore didst thou not give my money to the bank, and I, having come, with interest might have received it?

WHNU

23 και G2532 CONJ δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN ουκ G3756 PRT-N εδωκας G1325 V-AAI-2S μου G3450 P-1GS το G3588 T-ASN αργυριον G694 N-ASN επι G1909 PREP τραπεζαν G5132 N-ASF καγω G2504 P-1NS-C ελθων G2064 V-2AAP-NSM συν G4862 PREP τοκω G5110 N-DSM αν G302 PRT αυτο G846 P-ASN επραξα G4238 V-AAI-1S

Darby

23 And why didst thou not give my money to [the] bank; and *I* should have received it, at my coming, with interest?

TSK - Lukas 19:23

 

Wherefore.

Rom 2:4; Rom 2:5

usury.

Ex 22:25-27; Deut 23:19; Deut 23:20

 

 

SV

24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het dien, die de tien ponden heeft.

KJV

24 And G2532 he said G2036 unto them that stood by G3936, Take G142 from G575 him G846 the pound G3414 , and G2532 give G1325 [it] to him that hath G2192 ten G1176 pounds G3414 .

YLT

24 `And to those standing by he said, Take from him the pound, and give to him having the ten pounds--

WHNU

24 και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM παρεστωσιν G3936 V-RAP-DPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αρατε G142 V-AAM-2P απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF μναν G3414 N-ASF-C και G2532 CONJ δοτε G1325 V-2AAM-2P τω G3588 T-DSM τας G3588 T-APF δεκα G1176 A-NUI μνας G3414 N-APF-C εχοντι G2192 V-PAP-DSM

Darby

24 And he said to those that stood by, Take from him the mina and give [it] to him who has the ten minas.

TSK - Lukas 19:24

 

Take.

Luk 12:20; Luk 16:2

 

 

SV

25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden.

KJV

25 (And G2532 they said G2036 unto him G846 , Lord G2962 , he hath G2192 ten G1176 pounds G3414 .)

YLT

25 (and they said to him, Sir, he hath ten pounds) --

WHNU

25 και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM κυριε G2962 N-VSM εχει G2192 V-PAI-3S δεκα G1176 A-NUI μνας G3414 N-APF-C

Darby

25 And they said to him, Lord, he has ten minas.

TSK - Lukas 19:25

 

Lord.

Luk 16:2; 2Sam 7:19; Jes 55:8; Jes 55:9

 

 

SV

26 Want10 11 12 13  ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.     10Matt 13:12;  11Matt 25:29;  12Mark 4:25;  13Luk 8:18;

KJV

26 For G1063 I say G3004 unto you G5213 , That G3754 unto every one G3956 which G3588 hath G2192 shall be given G1325; and G1161 from G575 him that hath G2192 not G3361 , even G2532 that G3739 he hath G2192 shall be taken away G142 from G575 him G846 . Matt 13:12; Matt 25:29; Mark 4:25; Luk 8:18;

YLT

26 for I say to you, that to every one having shall be given, and from him not having, also what he hath shall be taken from him, Matt 13:12; Matt 25:29; Mark 4:25; Luk 8:18;

WHNU

26 λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ παντι G3956 A-DSM τω G3588 T-DSM εχοντι G2192 V-PAP-DSM δοθησεται G1325 V-FPI-3S απο G575 PREP δε G1161 CONJ του G3588 T-GSM μη G3361 PRT-N εχοντος G2192 V-PAP-GSM και G2532 CONJ ο G3739 R-NSN εχει G2192 V-PAI-3S αρθησεται G142 V-FPI-3S Matt 13:12; Matt 25:29; Mark 4:25; Luk 8:18;

Darby

26 For I say unto you, that to every one that has shall be given; but from him that has not, that even which he has shall be taken from him. Matt 13:12; Matt 25:29; Mark 4:25; Luk 8:18;

TSK - Lukas 19:26

 

That unto.

Luk 8:18; Matt 13:12; Matt 25:28; Matt 25:29; Mark 4:25; Joh 5:1-3

and from.That is, the poor man, who possesses but little.

Luk 16:3; 1Sam 2:30; 1Sam 15:28; 2Sam 7:15; Ps 109:8; Ezech 44:12-16; Matt 21:43

Hand 1:20; 2Joh 1:8; Openb 2:3; Openb 3:11

 

 

SV

27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt [ze] hier, en slaat ze [hier] voor mij dood.

KJV

27 But G4133 those G1565 mine G3450 enemies G2190 , which G3588 would G2309 not G3361 that I G3165 should reign G936 over G1909 them G846 , bring G71 hither G5602 , and G2532 slay G2695 [them] before G1715 me G3450 .

YLT

27 but those my enemies, who did not wish me to reign over them, bring hither and slay before me.'

WHNU

27 πλην G4133 ADV τους G3588 T-APM εχθρους G2190 A-APM μου G3450 P-1GS τουτους G5128 D-APM τους G3588 T-APM μη G3361 PRT-N θελησαντας G2309 V-AAP-APM με G3165 P-1AS βασιλευσαι G936 V-AAN επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM αγαγετε G71 V-2AAM-2P ωδε G5602 ADV και G2532 CONJ κατασφαξατε G2695 V-AAM-2P αυτους G846 P-APM εμπροσθεν G1715 PREP μου G3450 P-1GS

Darby

27 Moreover those mine enemies, who would not [have] me to reign over them, bring them here and slay [them] before me.

TSK - Lukas 19:27

 

Luk 19:14; Luk 19:42-44; Luk 21:22; Luk 21:24; Num 14:36; Num 14:37; Num 16:30-35; Ps 2:3-5; Ps 2:9; Ps 21:8; Ps 21:9

Ps 69:22-28; Jes 66:6; Jes 66:14; Nahum 1:2; Nahum 1:8; Matt 21:37-41; Matt 22:7; Matt 23:34-36

1Thess 2:15; 1Thess 2:16; Hebr 10:13

 

 

SV

28 En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor [hen] heen, en ging op naar Jeruzalem.

KJV

28 And G2532 when he had thus G5023 spoken G2036 , he went G4198 before G1715 , ascending up G305 to G1519 Jerusalem G2414 .

YLT

28 And having said these things, he went on before, going up to Jerusalem.

WHNU

28 και G2532 CONJ ειπων G2036 V-2AAP-NSM ταυτα G5023 D-APN επορευετο G4198 V-INI-3S εμπροσθεν G1715 ADV αναβαινων G305 V-PAP-NSM εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF

Darby

28 And having said these things, he went on before, going up to Jerusalem.

TSK - Lukas 19:28

 

he went.

Luk 9:51; Luk 12:50; Luk 18:31; Ps 40:6-8; Mark 10:32-34; Joh 18:11; Hebr 12:2

1Pe 4:1

 

 

SV

29 En14 15  het geschiedde, als Hij nabij Beth-Fagé en Bethanië gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,   14Matt 21:1;  15Mark 11:1;

KJV

29 And G2532 it came to pass G1096, when G5613 he was come nigh G1448 to G1519 Bethphage G967 and G2532 Bethany G963 , at G4314 the mount G3735 called G2564 [the mount] of Olives G1636 , he sent G649 two G1417 of his G846 disciples G3101 , Matt 21:1; Mark 11:1;

YLT

29 And it came to pass, as he came nigh to Bethphage and Bethany, unto the mount called of the Olives, he sent two of his disciples, Matt 21:1; Mark 11:1;

WHNU

29 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S ως G5613 ADV ηγγισεν G1448 V-AAI-3S εις G1519 PREP βηθφαγη G967 N-PRI και G2532 CONJ   βηθανια G963 N-ASF βηθανιαν G963 N-ASF προς G4314 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN το G3588 T-ASN καλουμενον G2564 V-PPP-ASN ελαιων G1636 N-GPF απεστειλεν G649 V-AAI-3S δυο G1417 A-NUI των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM Matt 21:1; Mark 11:1;

Darby

29 And it came to pass as he drew near to Bethphage and Bethany at the mountain called [the mount] of Olives, he sent two of his disciples, Matt 21:1; Mark 11:1;

TSK - Lukas 19:29

 

when.

Matt 21:1-11; Mark 11:1-11; Joh 12:12-16

Bethany.

Luk 19:37; Luk 21:37; Luk 22:39; Luk 24:50; Zach 14:4; Hand 1:12

 

 

SV

30 Zeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het.

KJV

30 Saying G2036 , Go ye G5217 into G1519 the village G2968 over against G2713 [you]; in G1722 the which G3739 at your entering G1531 ye shall find G2147 a colt G4454 tied G1210 , whereon G1909 G3739 yet never G3762 man G444 sat G2523 G4455 : loose G3089 him G846 , and bring G71 [him hither].

YLT

30 having said, Go away to the village over-against, in which, entering into, ye shall find a colt bound, on which no one of men did ever sit, having loosed it, bring [it] ;

WHNU

30 λεγων G3004 V-PAP-NSM υπαγετε G5217 V-PAM-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF κατεναντι G2713 ADV κωμην G2968 N-ASF εν G1722 PREP η G3739 R-DSF εισπορευομενοι G1531 V-PNP-NPM ευρησετε G2147 V-FAI-2P πωλον G4454 N-ASM δεδεμενον G1210 V-RPP-ASM εφ G1909 PREP ον G3739 R-ASM ουδεις G3762 A-NSM πωποτε G4455 ADV ανθρωπων G444 N-GPM εκαθισεν G2523 V-AAI-3S και G2532 CONJ λυσαντες G3089 V-AAP-NPM αυτον G846 P-ASM αγαγετε G71 V-2AAM-2P

Darby

30 saying, Go into the village over against [you] , in which ye will find, on entering it, a colt tied up, on which no [child] of man ever sat at any time: loose it and lead it [here] .

TSK - Lukas 19:30

 

Luk 19:32; Luk 22:8-13; 1Sam 10:2-9; Joh 14:29

 

 

SV

31 En indien iemand u vraagt: Waarom ontbindt gij [dat], zo zult gij alzo tot hem zeggen: Omdat het de Heere van node heeft.

KJV

31 And G2532 if G1437 any man G5100 ask G2065 you G5209 , Why G1302 do ye loose G3089 [him]? thus G3779 shall ye say G2046 unto him G846 , Because G3754 the Lord G2962 hath G2192 need G5532 of him G846 .

YLT

31 and if any one doth question you, Wherefore do ye loose [it] ? thus ye shall say to him--The Lord hath need of it.'

WHNU

31 και G2532 CONJ εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM υμας G5209 P-2AP ερωτα G2065 V-PAS-3S δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN λυετε G3089 V-PAI-2P ουτως G3779 ADV ερειτε G2046 V-FAI-2P οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτου G846 P-GSM χρειαν G5532 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S

Darby

31 And if any one ask you, Why do ye loose [it] ? thus shall ye say to him, Because the Lord has need of it.

TSK - Lukas 19:31

 

the Lord.

Ps 24:1; Ps 50:10-12; Matt 21:2; Matt 21:3; Mark 11:3-6; Hand 10:36

 

 

SV

32 En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had.

KJV

32 And G1161 they that were sent G649 went their way G565 , and found G2147 even as G2531 he had said G2036 unto them G846 .

YLT

32 And those sent, having gone away, found according as he said to them,

WHNU

32 απελθοντες G565 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM απεσταλμενοι G649 V-RPP-NPM ευρον G2147 V-2AAI-3P καθως G2531 ADV ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM

Darby

32 And they that were sent, having gone their way, found as he had said to them.

TSK - Lukas 19:32

 

32

 

 

SV

33 En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen?

KJV

33 And G1161 as they G846 were loosing G3089 the colt G4454 , the owners G2962 thereof G846 said G2036 unto G4314 them G846 , Why G5101 loose ye G3089 the colt G4454 ?

YLT

33 and while they are loosing the colt, its owners said unto them, `Why loose ye the colt?'

WHNU

33 λυοντων G3089 V-PAP-GPM δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM τον G3588 T-ASM πωλον G4454 N-ASM ειπαν G3004 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM κυριοι G2962 N-NPM αυτου G846 P-GSM προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM τι G5101 I-ASN λυετε G3089 V-PAI-2P τον G3588 T-ASM πωλον G4454 N-ASM

Darby

33 And as they were loosing the colt, its masters said to them, Why loose ye the colt?

TSK - Lukas 19:33

 

33

 

 

SV

34 En zij zeiden: De Heere heeft het van node.

KJV

34 And G1161 they said G2036 , The Lord G2962 hath G2192 need G5532 of him G846 .

YLT

34 and they said, `The Lord hath need of it;'

WHNU

34 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτου G846 P-GSM χρειαν G5532 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S

Darby

34 And they said, Because the Lord has need of it.

TSK - Lukas 19:34

 

Zach 9:9; Joh 10:35; Joh 12:16; 2Kor 8:9

 

 

SV

35 En16  zij brachten hetzelve tot Jezus. En17  hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop.   16Joh 12:14;  172Kon 9:13;

KJV

35 And G2532 they brought G71 him G846 to G4314 Jesus G2424 : and G2532 they cast G1977 their G1438 garments G2440 upon G1909 G1977 the colt G4454 , and G1977 they set G1913 Jesus G2424 thereon G1913 . Joh 12:14; 2Kon 9:13;

YLT

35 and they brought it unto Jesus, and having cast their garments upon the colt, they did set Jesus upon it. Joh 12:14; 2Kon 9:13;

WHNU

35 και G2532 CONJ ηγαγον G71 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM και G2532 CONJ επιριψαντες G1977 V-AAP-NPM αυτων G846 P-GPM τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM πωλον G4454 N-ASM επεβιβασαν G1913 V-AAI-3P τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM Joh 12:14; 2Kon 9:13;

Darby

35 And they led it to Jesus; and having cast their own garments on the colt, they put Jesus on [it] . Joh 12:14; 2Kon 9:13;

TSK - Lukas 19:35

 

they cast.

2Kon 9:13; Matt 21:7; Mark 11:7; Mark 11:8; Joh 12:14; Gal 4:15; Gal 4:16

 

 

SV

36 En als Hij [voort] reisde, spreidden zij hun klederen onder [Hem] op den weg. [Joh 12:12];

KJV

36 And G1161 as he G846 went G4198 , they spread G5291 their G846 clothes G2440 in G1722 the way G3598 . [Joh 12:12];

YLT

36 And as he is going, they were spreading their garments in the way, [Joh 12:12];

WHNU

36 πορευομενου G4198 V-PNP-GSM δε G1161 CONJ αυτου G846 P-GSM υπεστρωννυον G5291 V-IAI-3P τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN   εαυτων G1438 F-3GPM αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF [Joh 12:12];

Darby

36 And as he went, they strewed their clothes in the way. [Joh 12:12];

TSK - Lukas 19:36

 

Mt 21:8

 

 

SV

37 En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden;

KJV

37 And when he G846 was come nigh G1448 , even G1161 now G2235 at G4314 the descent G2600 of the mount G3735 of Olives G1636 , the whole G537 multitude G4128 of the disciples G3101 began G756 to rejoice G5463 and praise G134 God G2316 with a loud G3173 voice G5456 for G4012 all G3956 the mighty works G1411 that G3739 they had seen G1492;

YLT

37 and as he is coming nigh now, at the descent of the mount of the Olives, the whole multitude of the disciples began rejoicing to praise God with a great voice for all the mighty works they had seen,

WHNU

37 εγγιζοντος G1448 V-PAP-GSM δε G1161 CONJ αυτου G846 P-GSM ηδη G2235 ADV προς G4314 PREP τη G3588 T-DSF καταβασει G2600 N-DSF του G3588 T-GSN ορους G3735 N-GSN των G3588 T-GPF ελαιων G1636 N-GPF ηρξαντο G756 V-ADI-3P απαν G537 A-NSN το G3588 T-NSN πληθος G4128 N-NSN των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM χαιροντες G5463 V-PAP-NPM αινειν G134 V-PAN τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF περι G4012 PREP πασων G3956 A-GPF ων G3739 R-GPF ειδον G1492 V-2AAI-3P δυναμεων G1411 N-GPF

Darby

37 And as he drew near, already at the descent of the mount of Olives, all the multitude of the disciples began, rejoicing, to praise God with a loud voice for all the works of power which they had seen,

TSK - Lukas 19:37

 

at.

Luk 19:20; Mark 13:3; Mark 14:26

the whole.

Luk 7:16; Ex 15:1-18; Richt 5:1-31; 2Sam 6:2-6; 1Kon 8:55; 1Kon 8:56; 1Kron 15:28

1Kron 16:4-7; 2Kron 29:28-30; 2Kron 29:36; Ezra 3:10-13; Ps 106:12; Ps 106:13

Joh 12:12; Joh 12:13

 

 

SV

38 Zeggende: Gezegend18  [is] de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede19 20  [zij] in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste [plaatsen]!    18Ps 118:26;  19Luk 2:14;  20Efez 2:14;

KJV

38 Saying G3004 , Blessed G2127 [be] the King G935 that cometh G2064 in G1722 the name G3686 of the Lord G2962: peace G1515 in G1722 heaven G3772 , and G2532 glory G1391 in G1722 the highest G5310. Ps 118:26; Luk 2:14; Efez 2:14;

YLT

38 saying, `blessed [is] he who is coming, a king in the name of the Lord; peace in heaven, and glory in the highest.' Ps 118:26; Luk 2:14; Efez 2:14;

WHNU

38 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ευλογημενος G2127 V-RPP-NSM ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM εν G1722 PREP ονοματι G3686 N-DSN κυριου G2962 N-GSM εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM ειρηνη G1515 N-NSF και G2532 CONJ δοξα G1391 N-NSF εν G1722 PREP υψιστοις G5310 A-DPN Ps 118:26; Luk 2:14; Efez 2:14;

Darby

38 saying, Blessed the King that comes in the name of [the] Lord: peace in heaven, and glory in the highest. Ps 118:26; Luk 2:14; Efez 2:14;

TSK - Lukas 19:38

 

Blessed.

Luk 13:35; Ps 72:17-19; Ps 118:22-26; Zach 9:9; Matt 21:9; Mark 11:9; Mark 11:10

peace.

Luk 2:10-14; Rom 5:1; Efez 2:14-18; Kol 1:20

glory.

Efez 1:6; Efez 1:12; Efez 3:10; Efez 3:21; 1Tim 1:17; 1Petr 1:12; Openb 5:9-14; Openb 19:1-6

 

 

SV

39 En sommigen der Farizeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.

KJV

39 And G2532 some G5100 of the Pharisees G5330 from G575 among the multitude G3793 said G2036 unto G4314 him G846 , Master G1320 , rebuke G2008 thy G4675 disciples G3101 .

YLT

39 And certain of the Pharisees from the multitude said unto him, `Teacher, rebuke thy disciples;'

WHNU

39 και G2532 CONJ τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM απο G575 PREP του G3588 T-GSM οχλου G3793 N-GSM ειπαν G3004 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM διδασκαλε G1320 N-VSM επιτιμησον G2008 V-AAM-2S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM σου G4675 P-2GS

Darby

39 And some of the Pharisees from the crowd said to him, Teacher, rebuke thy disciples.

TSK - Lukas 19:39

 

rebuke.

Jes 26:11; Matt 23:13; Joh 11:47; Joh 11:48; Joh 12:10; Joh 12:19; Hand 4:1; Hand 4:2; Hand 4:16-18

Jas 4:5

 

 

SV

40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de21  stenen haast roepen zullen.  21Hab 2:11;

KJV

40 And G2532 he answered G611 and said G2036 unto them G846 , I tell G3004 you G5213 that G3754 , if G1437 these G3778 should hold their peace G4623 , the stones G3037 would immediately cry out G2896 . Hab 2:11;

YLT

40 and he answering said to them, `I say to you, that, if these shall be silent, the stones will cry out!' Hab 2:11;

WHNU

40 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εαν G1437 COND ουτοι G3778 D-NPM σιωπησουσιν G4623 V-FAI-3P οι G3588 T-NPM λιθοι G3037 N-NPM κραξουσιν G2896 V-FAI-3P Hab 2:11;

Darby

40 And he answering said to them, I say unto you, If these shall be silent, the stones will cry out. Hab 2:11;

TSK - Lukas 19:40

 

Ps 96:11; Ps 98:7-9; Ps 114:1-8; Jes 55:12; Hab 2:11; Matt 3:9; Matt 21:15; Matt 21:16

Matt 27:45; Matt 27:51-54; 2Petr 2:6

 

 

SV

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, [Joh 11:35];

KJV

41 And G2532 when G5613 he was come near G1448, he beheld G1492 the city G4172 , and wept G2799 over G1909 it G846 , [Joh 11:35];

YLT

41 And when he came nigh, having seen the city, he wept over it, [Joh 11:35];

WHNU

41 και G2532 CONJ ως G5613 ADV ηγγισεν G1448 V-AAI-3S ιδων G1492 V-2AAP-NSM την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF εκλαυσεν G2799 V-AAI-3S επ G1909 PREP αυτην G846 P-ASF [Joh 11:35];

Darby

41 And as he drew near, seeing the city, he wept over it, [Joh 11:35];

TSK - Lukas 19:41

 

and wept.

Ps 119:53; Ps 119:136; Ps 119:158; Jer 9:1; Jer 13:17; Jer 17:16; Hos 11:8; Joh 11:35

Rom 9:2; Rom 9:3

 

 

SV

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede [dient]! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

KJV

42 Saying G3004 , If G3754 G1487 thou hadst known G1097, even G2532 thou G4771 , at least G2534 in G1722 this G5026 thy G4675 day G2250 , the things G3588 [which belong] unto G4314 thy G4675 peace G1515 ! but G1161 now G3568 they are hid G2928 from G575 thine G4675 eyes G3788 .

YLT

42 saying--`If thou didst know, even thou, at least in this thy day, the things for thy peace; but now they were hid from thine eyes.

WHNU

42 λεγων G3004 V-PAP-NSM οτι G3754 CONJ ει G1487 COND εγνως G1097 V-2AAI-2S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF ταυτη G3778 D-DSF και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS τα G3588 T-APN προς G4314 PREP ειρηνην G1515 N-ASF νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ εκρυβη G2928 V-2API-3S απο G575 PREP οφθαλμων G3788 N-GPM σου G4675 P-2GS

Darby

42 saying, If thou hadst known, even thou, even at least in this thy day, the things that are for thy peace: but now they are hid from thine eyes;

TSK - Lukas 19:42

 

If.

Deut 5:29; Deut 32:29; Ps 81:13; Jes 48:18; Ezech 18:31; Ezech 18:32; Ezech 33:11

in this.

Luk 19:44; Ps 32:6; Ps 95:7; Ps 95:8; Jes 55:6; Joh 12:35; Joh 12:36; 2Kor 6:1; 2Kor 6:2

the things.

Luk 1:77-79; Luk 2:10-14; Luk 10:5; Luk 10:6; Hand 10:36; Hand 13:46; Hebr 3:7; Hebr 3:13; Hebr 3:15; Hebr 10:26-29

Heb 12:24-26

but.

Jes 6:9; Jes 6:10; Jes 29:10-14; Jes 44:18; Matt 13:14; Matt 13:15; Joh 12:38-41; Hand 28:25-27

Rom 11:7-10; 2Kor 3:14-16; 2Kor 4:3; 2Kor 4:4; 2Thess 2:9-12

 

 

SV

43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;

KJV

43 For G3754 the days G2250 shall come G2240 upon G1909 thee G4571 , that G2532 thine G4675 enemies G2190 shall cast G4016 a trench G5482 about G4016 thee G4671 , and G2532 compass G4033 thee G4571 round G4033 , and G2532 keep G4912 thee G4571 in G4912 on every side G3840,

YLT

43 `Because days shall come upon thee, and thine enemies shall cast around thee a rampart, and compass thee round, and press thee on every side,

WHNU

43 οτι G3754 CONJ ηξουσιν G2240 V-FAI-3P ημεραι G2250 N-NPF επι G1909 PREP σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ παρεμβαλουσιν G4016 V-FAI-3P οι G3588 T-NPM εχθροι G2190 A-NPM σου G4675 P-2GS χαρακα G5482 N-ASM σοι G4671 P-2DS και G2532 CONJ περικυκλωσουσιν G4033 V-FAI-3P σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ συνεξουσιν G4912 V-FAI-3P σε G4571 P-2AS παντοθεν G3840 ADV

Darby

43 for days shall come upon thee, that thine enemies shall make a palisaded mound about thee, and shall close thee around, and keep thee in on every side,

TSK - Lukas 19:43

 

the days.

Luk 21:20-24; Deut 28:49-58; Ps 37:12; Ps 37:13; Dan 9:26; Dan 9:27; Matt 22:7; Matt 23:37-39

Mark 13:14-20; 1Thess 2:15; 1Thess 2:16

cast.Or, "cast a bank" or rampart [charax .] This was literally fulfilled when Jerusalem was besieged by Titus; who surrounded it with a wall of circumvallation in three days, though not less than 39 furlongs in circumference; and when this was effected, the Jews were so enclosed on every side, that no person could escape from the city, and no provision could be brought in.

Jes 29:1-4; Jer 6:3-6

 

 

SV

44 En22 23 24 25 26  zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.      221Kon 9:7-8;  23Micha 3:12;  24Matt 24:1-2;  25Mark 13:2;  26Luk 21:6;  [Matt 24:2]; [1Petr 2:12];

KJV

44 And G2532 shall lay G1474 thee G4571 even with the ground G1474, and G2532 thy G4675 children G5043 within G1722 thee G4671 ; and G2532 they shall G863 not G3756 leave G863 in G1722 thee G4671 one stone G3037 upon G1909 another G3037 ; because G473 G3739 thou knewest G1097 not G3756 the time G2540 of thy G4675 visitation G1984. 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Matt 24:1-2; Mark 13:2; Luk 21:6; [Matt 24:2]; [1Petr 2:12];

YLT

44 and lay thee low, and thy children within thee, and they shall not leave in thee a stone upon a stone, because thou didst not know the time of thy inspection.' 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Matt 24:1-2; Mark 13:2; Luk 21:6; [Matt 24:2]; [1Petr 2:12];

WHNU

44 και G2532 CONJ εδαφιουσιν G1474 V-FAI-3P-ATT σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ τα G3588 T-APN τεκνα G5043 N-APN σου G4675 P-2GS εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N αφησουσιν G863 V-FAI-3P λιθον G3037 N-ASM επι G1909 PREP λιθον G3037 N-ASM εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ανθ G473 PREP ων G3739 R-GPM ουκ G3756 PRT-N εγνως G1097 V-2AAI-2S τον G3588 T-ASM καιρον G2540 N-ASM της G3588 T-GSF επισκοπης G1984$TB G4675 P-2GS 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Matt 24:1-2; Mark 13:2; Luk 21:6; [Matt 24:2]; [1Petr 2:12];

Darby

44 and shall lay thee even with the ground, and thy children in thee; and shall not leave in thee a stone upon a stone: because thou knewest not the season of thy visitation. 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Matt 24:1-2; Mark 13:2; Luk 21:6; [Matt 24:2]; [1Petr 2:12];

TSK - Lukas 19:44

 

lay.

1Kon 9:7; 1Kon 9:8; Micha 3:12

thy children.

Luk 13:34; Luk 13:35; Matt 23:37; Matt 23:38

leave.

Luk 21:6; Matt 24:2; Mark 13:2

because.

Luk 19:42; Luk 1:68; Luk 1:78; Klaagl 1:8; Dan 9:24; Joh 3:18-21; 1Petr 2:12

 

 

SV

45 En gegaan zijnde in den tempel, begon Hij uit te drijven degenen, die daarin verkochten en kochten, [Matt 21:12]; [Mark 11:11]; [Mark 11:15]; [Joh 2:14];

KJV

45 And G2532 he went G1525 into G1519 the temple G2411, and began G756 to cast out G1544 them that sold G4453 therein G1722 G846 , and G2532 them that bought G59; [Matt 21:12]; [Mark 11:11]; [Mark 11:15]; [Joh 2:14];

YLT

45 And having entered into the temple, he began to cast forth those selling in it, and those buying, [Matt 21:12]; [Mark 11:11]; [Mark 11:15]; [Joh 2:14];

WHNU

45 και G2532 CONJ εισελθων G1525 V-2AAP-NSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιερον G2411 N-ASN ηρξατο G756 V-ADI-3S εκβαλλειν G1544 V-PAN τους G3588 T-APM πωλουντας G4453 V-PAP-APM [Matt 21:12]; [Mark 11:11]; [Mark 11:15]; [Joh 2:14];

Darby

45 And entering into the temple, he began to cast out those that sold and bought in it, [Matt 21:12]; [Mark 11:11]; [Mark 11:15]; [Joh 2:14];

TSK - Lukas 19:45

 

went.

Matt 21:12; Matt 21:13; Mark 11:15-17; Joh 2:13-17

sold.

Deut 14:25; Deut 14:26

 

 

SV

46 Zeggende tot hen: Er27 28 29 30 31  is geschreven: Mijn huis is een huis des gebeds; maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt.      271Kon 8:29;  28Jes 56:7;  29Jer 7:11;  30Matt 21:13;  31Mark 11:17;

KJV

46 Saying G3004 unto them G846 , It is written G1125, My G3450 house G3624 is G2076 the house G3624 of prayer G4335 : but G1161 ye G5210 have made G4160 it G846 a den G4693 of thieves G3027. 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11; Matt 21:13; Mark 11:17;

YLT

46 saying to them, `It hath been written, My house is a house of prayer--but ye made it a den of robbers.' 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11; Matt 21:13; Mark 11:17;

WHNU

46 λεγων G3004 V-PAP-NSM αυτοις G846 P-DPM γεγραπται G1125 V-RPI-3S και G2532 CONJ εσται G2071 V-FXI-3S ο G3588 T-NSM οικος G3624 N-NSM μου G3450 P-1GS οικος G3624 N-NSM προσευχης G4335 N-GSF υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ αυτον G846 P-ASM εποιησατε G4160 V-AAI-2P σπηλαιον G4693 N-ASN ληστων G3027 N-GPM 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11; Matt 21:13; Mark 11:17;

Darby

46 saying to them, It is written, My house is a house of prayer, but *ye* have made it a den of robbers. 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11; Matt 21:13; Mark 11:17;

TSK - Lukas 19:46

 

Ps 93:5; Jes 56:7; Jer 7:11; Ezech 43:12; Hos 12:7; Matt 23:14

 

 

SV

47 En Hij leerde dagelijks in den tempel; en32 33 34  de overpriesters, en de Schriftgeleerden, en de oversten des volks zochten Hem te doden.    32Mark 11:18;  33Joh 7:19;  34Joh 8:37;  [Joh 7:30];

KJV

47 And G2532 he taught G2258 G1321 daily G2596 G2250 in G1722 the temple G2411 . But G1161 the chief priests G749 and G2532 the scribes G1122 and G2532 the chief G4413 of the people G2992 sought G2212 to destroy G622 him G846 , Mark 11:18; Joh 7:19; Joh 8:37; [Joh 7:30];

YLT

47 And he was teaching daily in the temple, but the chief priests and the scribes were seeking to destroy him--also the chiefs of the people-- Mark 11:18; Joh 7:19; Joh 8:37; [Joh 7:30];

WHNU

47 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S διδασκων G1321 V-PAP-NSM το G3588 T-ASN καθ G2596 PREP ημεραν G2250 N-ASF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM εζητουν G2212 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM απολεσαι G622 V-AAN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πρωτοι G4413 A-NPM του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM Mark 11:18; Joh 7:19; Joh 8:37; [Joh 7:30];

Darby

47 And he was teaching day by day in the temple: and the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him, Mark 11:18; Joh 7:19; Joh 8:37; [Joh 7:30];

TSK - Lukas 19:47

 

taught.

Luk 21:37; Luk 21:38; Matt 21:23; Mark 11:27-33; Joh 18:20

the chief priests.

Matt 26:3; Matt 26:4; Mark 11:18; Mark 12:12; Mark 14:1; Joh 7:19; Joh 7:44; Joh 8:37-40; Joh 10:39

Joh 11:53-57

 

 

SV

48 En zij vonden niet, wat zij doen zouden; want al het volk hing Hem aan, en hoorde [Hem].

KJV

48 And G2532 could G2147 not G3756 find G2147 what G5101 they might do G4160: for G1063 all G537 the people G2992 were very attentive G1582 to hear G191 him G846 .2

  2were…: or, hanged on him

YLT

48 and they were not finding what they shall do, for all the people were hanging on him, hearing him.

WHNU

48 και G2532 CONJ ουχ G3756 PRT-N ευρισκον G2147 V-IAI-3P το G3588 T-ASN τι G5101 I-ASN ποιησωσιν G4160 V-AAS-3P ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM γαρ G1063 CONJ απας G537 A-NSM εξεκρεματο G1582 V-IMI-3S αυτου G846 P-GSM ακουων G191 V-PAP-NSM

Darby

48 and did not find what they could do, for all the people hung on him to hear.

TSK - Lukas 19:48

 

could.

Luk 20:19; Luk 20:20; Luk 22:2-4; Matt 22:15; Matt 22:16

were very attentive to hear him.  or, hanged on him.[Kremannumi  autou  akouo ,] literally, "they hung upon him hearing;" which is beautifully expressive of their earnest attention, and high gratification.

Neh 8:3; Joh 7:46-49; Hand 16:14

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 18)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 20)